bel

bel

bel

Cornelis Hendrik Boudewijn Boot

Encomium Gulielmi

18-07-2007

De Stichting Verenigde Booten wist de hand te leggen op onderstaand zeldzaam boekwerkje. Het bijna 160 jaar oude uit 1848 daterende werk, een lofrede op Willem I, is oorspronkelijk in het Latijn geschreven door Cornelis Hendrik Boudewijn Boot. Hij was burgemeester van Amsterdam en later minister van Justitie. Het werk is nooit in de handel gebracht, waarschijnlijk vanwege een zeer beperkte oplage.

Cornelis_Hendrik_Boudewijn_Boot


Cornelis_Hendrik_Boudewijn_Boot.02

Ingeplakte afbeelding van een wapen.


Cornelis_Hendrik_Boudewijn_Boot.03

Het titelblad is voorzien van een titelvignet in houtgravure.

In het Nederlands is de titel met lijfspreuk van de Prins daarop: `Gerust in het midden der woelige baren`. Dat slaat dan op de spreeuwenpot met nest erin, die door de golven heen en weer wordt geslingerd.


 

Cornelis_Hendrik_Boudewijn_Boot.04

Nog een boodschap voor de naneef, is dit bedoeld voor Prins Willem-Alexander?


Gezien de antiqiteitswaarde zal dit werk niet uitgeleend worden. Tegen betaling van gemaakte kosten kunnen donateurs kopieën van de inhoud ontvangen.

stuurlinks stuurrechts
.