bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 997

Matthijs_Balen.04

BOOTH.
Welk wapen van dit Geslacht is een Swart, ofte Sabel Hart,
in een Goud Schild.

Ghisebrecht Bothen soon, Heere van Laar, sterf binnen Utrecht Anno 1123. heeft
nagelaten by Vrou Gerpirg zijnen Wijve,
Gerard, genaamd Botho, `s Graven Hof-meester van Holland. Heer Aarnd,
Proost Ste. Marien t`Utrecht 1145. en Badeloga, Getroud met Egbert van Amstel.
Arend Gerard Bothen zoon, Richter in Hartesweerde, leefde noch Anno 1201.
Heer Gerard Boot, Aarnds zoon, Ridder, zijn Ambachts-gericht in Hartsweerde, is
na hem Bootenes genaamd.
Gerard Boot, Schout der Stad Dordrecht 1243.
Heer Gerard Boot, Ridder, word vermeld nevens andere Ridderen, Anno 1262.
en 1271.
Kornelis Boot, Heeren Gerardsz, Knape, was noch Schepen in Dordrecht Anno
1310. Troude Joffr. Geertruyd van der Merwede, Heeren Daniels dochter, en Wan,
Heer Aart Boot, volgd.
Heer Peter Booth, Canonik t`Oude–
Munster t`Utrecht, sterf 1376.
Heer Jan Booth, Decan en Provisor
in den Lande van Putten 1352.
Daniel Boot, en
Gerard Boot, Knapen zonder Oir ge-
storven.
Vrou Maria Booth, Troude heer Ricoud
van Brakel
.

Heer Aart Boot, Ridder, Heeren Kornelis zoon op Duyvesteyn, Burgemeester in


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8

Toelichting  

stuurlinks stuurrechts
.