bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 998

Matthijs_Balen.05

Dordrecht 1396. Troude Vrou Lijsbeth van Barendrecht, `s Heeren Dochter van Ba-
rendrecht, Veren-Ambacht, dat is Vrouwen-Ambacht, en Kornelis-Landeken,
Smaldeelingen in Barendrecht, zijn alzoo genaamd na haar, en na Kornelis haar zoon.
Zy hadden Vier Kinderen.
Kornelis Boot, Knape, volgd.
Joffr. Geertruyd Booth, Troude Jan van Brakel, Bailliu van der Goude 1380.
Vrou Anna Boot, Troude Heer Bartoud van Abbenbroek, Ridder.
Joffr. Martha van Barendrecht, Nonne te Witte-Vrouwen t`Utrecht.

Kornelis Boot van Barendrecht, Knape, Heeren Aarts zoon, Burgemeester in Dordrecht
1396. Troude Joffr. Beatrix van Ratingen, Dochter van Wormboud, Heeren Tielmans
zoon, Wan drie Zonen.
Gerard Boot van Barendrecht, Heeren Korneliszoon, Schepen in Dordrecht, en Kerk-meester 1314.
had Getroud Joffr.Maria van den Tympel, en Wan twee Kinderen,
1.Wouter Booth die een Zone had. Gerrit Boot, Schepen in Dordrecht; ende een Dochter,
Joffr. Margriet Boot, Getroud met Gijsbert de Jager,
2.Joffr.Machteld Boot, Getroud met Nikolaas Loydink, Schout, en Borgermeester in Dordrecht.
Aart Boot, Knape, volgd. Wouter Boot van Barendrecht, Getroud met Joffr. Emme Wisse, Wan
Heer Dirk Booth, Priester 1457. en Joffr. Maria Boot, Getroud met Pieter Schaart, Dirksz, Schepen in Dordrecht.
Aart Boot van Barendrecht, Knape, Getroud met Joffr,Machtild van Slingeland,
Jansdochter, woonde op Duyvesteyn 1421 doen hy met vijf onbegeven Kinderen Verdronk, zijnde te dier stond binnen Dordrecht, en Delft, de vier vordere Kinderen, te weten,
Jan Boot Knape, van wien komen de Boothen t` Utrecht. *
Kornelis Boot, Burgemeester in Dordrecht; van wien komen de Booten in den Hage, en enige in Engeland. **
Joffr.Elisabeth Booth, Troude Godschalk Oem, Burgemeester in Dordrecht 1440,1449 en komen van haar de Oemelingen, Heren van Papendrecht.
Joffr. Beatrix Boot, Nonne te Marienborn, in Dordrecht, sterf zeer Oud, den 13. Februarij 1505
Jan Boot Aartsz, van Barendrecht, Knape, Rentmeester van den Baron van
Gaasbeek, woonde in den Jare 1434. binnen Dordrecht, en 1439. t’Utrecht, alwaar
hij sterf den 3. Februarij 1449. Troude Anno 1418. binnen Delft, Joffr. Lijsbeth van
Almonde, Heeren Jans dochter van Almonde, die hy hadde by Vrou Maria van Kralingen.
Haarlieder Kinderen.
Aart Boot van Almonde, sterf Jongman.
Heer Andries Booth van Almonde, Ridder der Duytscher Ordens, Overste te Peerd
ten Dienste van Koning Matthias, Anno 1489. gestorven en binnen Ofsen begraven.
Kornelis Booth volgd.
Heyman, en Philips Booth, beide in de Carthuser Ordre, (monniken)


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9

stuurlinks stuurrechts
.