bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 999

 Matthijs_Balen.06

by Geertrudenberg gebleven.
Willem Boot van Almonde, Kapitein.
Jan Boot van Almonde, Leefde nog Anno 1487.
Joffr. Haze Booth, geprofesside Zuster te Jeruzalem buyten Utrecht.
Joffr. Lijsbeth Boot, Nonne te Marienborn, [ binnnen Dordrecht.]
Joffr. Machtild Booth, Troude Hubert van Jutfaas van Bokhoven, en Wonnen vele Kinderen.

Kornelis Booth van Almonde,Kapitein, Leen-volger van Heer Andries Booth, zijnen
Broeder voornoemd,steft Anno 1491.Had Getroud tot zijn eerste Huysvrou, Joffr.
Iseland van Foreest (waar by hy Wan, Gerard Boot, dien in’t wederkeeren van Jerusalem
Anno 1471. te Farmagosta op ’t Eyland Cyprus zonder Oir gestorven is) en tot zijn
Tweede Huysvrou Joffr. Johanna Hak van Beesde, die sterff 1497. nalatende vijf Kinderen.
Mr. Dirk Booth, volgd.
Jan Booth van Almonde, woonde met Joffr. Maria de Gruytere, zijn Huysvrou, te Gent in Vlaanderen, Anno 1491.
Heer Aart Booth, Ridder van Jeruzalem, sterf Anno 1485. op Allerkinderendag, en leyd ’t Utrecht in Ste. Geerten-kerk begraven.
Joffr. Iselanda Booth, Troude Frederik van Zuylen van Nyveld, Bailliu van Delft.
Joffr.Elisabeth Booth, Weduwe van Jan de Jode, genaamd de Rijke, sterf den 25. junij 1507.


 

 Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  + toelichting

stuurlinks stuurrechts
.