bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 1000

 Matthijs_Balen.07

Kornelis Boot, Zone van Jan Boot ,en van Joffr. Katharina van der Haar voornoemd,
sterff Anno 1596.had getroud Sophia van Wijk, Dochter van Adriaan van Wijk,en
Joffr. Anna Frijdag, die sterf Anno 1627. Haarlieder Kinderen,
Adriaan Booth, Kanonik, tot Wijk in’t Jaar 1591 gestorven.
Jan Boot,sterf in Oktober 1601.
Dirk Booth, met Katharina Booth, beyde overleden Anno 1600.
Mr. Everard Boot, volgd.
Gijsbert Boot, sterf op den vierden Martii 1601.
Joffr. Anna Boot, eerste Huysvrou van Dirk van Veldhuyzen, Burgermeester der Stad Utrecht; zij sterf den 14 febr.1609.
Abraham Boot,Predikant tot Camerik, Anno 1608. gestorven.
Adriaan Booth de Jonge, Troude Magdalena Voskuyl.
Zijn alle zonder Kinderen overleden, uytgezonderd Mr, Everard.

Mr. Everard Boot, Predikant binnen Utrecht Anno 1602.Troude Anno 1604.
Joffr. Alid Ruysch; hy stref den 14 Augusti 1610. zy sterf den 8. April 1616. nalatende,
Mr.Kornelis Booth, volgd,
Joffr.Henrica Booth.
Abraham Booth, Secretaris der Stad Wijk te Duurstede, Troude aldaar Jofffr.Johanna van Hagenouwen, en sterf Anno 1636. zonder Kinderen.

Mr. Kornelis Booth, Burgemeester der Stad Utrecht Anno 1656. en 1657.heeft
Verwekt by Joffr. Amalia van Oort, zijn eerste Huysvrou, Joffr, Alid Booth, Getroud
met Mr.Gerard de Beer, Secretaris van den Gerechte der Stad Utrecht: en by Joffr.
Digna van Wijkersloot, zijn tweede Huysvrou,
Mr.Everard Booth, Raad Ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht.
Willem Booth, Lieutenant-Colonel van een Regiment Voet-knechten
Adriaan Booth, Vaandrig, overleden den 25 Februari 1671.
Joffr, Amelia Booth. en Joffr,Sophia Booth.

** Kornelis Boot, Aarts zoon, Burgermeester in Dordrecht 1451. had Getroud
Joffr. Machtild de Jonge, Reyers dochter, Burgermeesters, en Wan,
Mr. Arend Boot,volgd
Heer Jan Boot van Barendrecht, Canonik ter Grooter Kerk in Dordrecht, die hy den 2. Martii 1482. maakte Elf Mergen Lands, bedijkt in Stryen, &c.hy sterf Anno 1496.
Adriaan Boot,vermeld te Dordrecht 1456. sterf aldaar den 16.Sept. 1484.

Mr. Arend Boot, Heeren Kornelisz, Borgermeester van ’s Heeren wegen in Dordrecht 1472.
Advocaat in den Hage 1496.
Troude Joffr.Agatha van Diemen, Vranks dochter van Diemen, en Wan,
Aart Boot, die volgd hier na.
Joffr. Machtild Boot, Huysvrou van Nicolaas Coebel, Rent-meester Generaal van Zuyd- Holland
1506.tot 1529. hadden Kinderen.


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  + toelichting

stuurlinks stuurrechts
.