bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 1001

 Matthijs_Balen.08

Aart Boot, Meesterknaap van de Wildernis in Holland, Bailliu van den Hage,
naderhand Drost, en Casteleyn tot Franeker; en Grietman van de Bilt in Vriesland,
heeft met Joffr. Geertruyt van Leeuwen zijn Huysvrou, te Jeruzalem geweest, hadden
te zamen zes kinderen.
Jan Boot, volgd.
Joffr. Agatha Boot, Willem van Zuylen van Nyveld, Heere van ’s Heeren-Aarts- berge, Schout van Dordrecht,en Bailliu vanZuyd-Holland 1577. Naderhand Drost van Muyden, en Bailliu van Goy-land,
sterf Anno 1608. en zy sterf den 21.Martii 1589.
Joffr.Alid Boot, troude Mr.Bauduwijn van der Boye, Reken-meester van Gelderland, te Remund.
Joffr. Anna Boot, Troude Adriaan van Adrichem, gezeyd Groeneveen, Borgermeester te Haarlem,
die sterf Anno 1573.
Mr.Gerard Boot. volgd hier na .
Joffr.Machtild Boot, Troude Mr.Witte Wittens Raad in den Hove van Holland, die sterf Anno 1572. te Utrecht, alwaar hy met d’andere Raads-Heeren mede geweken was, vermids de Troublen.

Johan Boot, Rentmeester van de Confiscatien, Troude Joffr,Jorina Sandelin, Dochter van Cornelis Sandelin, en van Joffr. Jacobmina van der Meer, hy sterf Anno 1595. in den Hage, hadden zamen vijf Kinderen.
Kornelis Boot, volgd.
Joffr. Geertruyd Boot, Troude Mr. Dirk de Jonge, Advocaat in den Hage, heeft Kinderen.
Joffr.Klara Boot, Troude Jan de Jonge, Broeder van Mr.Dirk voornoemd.
Arend Boot, sterf Jongman, den 20 Mey 1622. in den Hage by zijn Vader begraven.
Joffr, Jacobmina Boot , Troude Mr Frank van der Meer van Berendrecht,en hebben Kinderen nagelaten.
Heeft nog Ian Boot voorz nagelaten een Zoon.
Iacob Boot, Getroud met Joffr. Machtild Goud, die ook kinderen hebben nagelaten.

Kornelis Boot, Rentmeester van zijn Hoogheyd in Prince-land, Troude Joffr. Helena de Pottere,
Dochter van Maximiliaan de Pottere, en van Joffr. Iacobmina Boot, beyde in den Hage begraven, nalatende,
Maximiliaan Boot, Rentmeester van zijn Hoogheyd in Prince-land, Troude Anno 1647.Joffr. Dorothea-Klara de Ionge (Jonge), Dochter van Ian de Ionge (Jan de Jonge), en van Joffr. Klara Boot voornoemd; heeft een eenige Zoon ,
Iohan Boot, Heere van Rhijnhart.

Mr.Gerard Boot, Aartsz, advocaat en Rentmeester van de Abdye van Egmond,
Troude eerst Joffr. Geertruyd van Kouwenhoven, gestorven Anno 1575.
Zijn tweede Huysvrou was Joffr. Kornelia van Teylingen, Dochter van Dirk van Teylingen, en van Joffr.Machtild Suys.
De kinderen van ’t eerste bedde,
Aart Boot, sterf Jongman, in Vrankrijk.
Joffr. Martina Boot, Troude eerst Willem Sas, en na Pieter Bor, Kristiaansz, Rentmeester van Noord-Holland, en Vermaard Historie-Schrijver, zonder Oir.
Godefroy Boot volgd.
Joffr. Geertruyd Boot, Troude,Francoys Criex.


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  + toelichting

stuurlinks stuurrechts
.