bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 1002

Matthijs_Balen.09

Griffier van den Hove van Holland, gestorven Anno 1638. zy sterf Anno 1629. nalatende twee Dochteren.
Van het tweede bedde,
Dirk Boot, volgd hier na.
Joffr.Machtild Boot, ongetroud overleden.
Augustijn Boot, Vaandrager, voor Nimwegen gebleven.
Gijsbert Boot, Troude Margareta Remmits, en Wan,
Kornelis Boot.

Godefroy Boot: Ridder &c. Troude Cristina van Loon, hy sterf Anno 1625. te Londen in Engeland, nalatende vijf Kinderen.
Joffr. Agnes Boot. Troude Elias Struys, Kapiteyn, tot Portsmuyden overleden: liet na,
Godefridus, en Sofia Struys.
Mr. Godefridus Struys, Advocaat tot Amsterdam, Troude Joffr.Sara Houwen, en Wan, Joffr. Sara Struys
Joffr, Sophia Struys, Troude Mr. Iacob Schepermans, Advocaat tot Amsterdam, die bij èr Verwekte,
Bernardus, en Elias Schepermans. Dr, Gerard Boot, Medicus te Londen (Lijfarts Koning Karel I ),Troude Joffr. Katharina Manning,
hy sterf Anno 1650. te Dublin, en heeft aldaar Kinderen nagelaten.
Dr.Aarnt Boot, met zijn Broeder door Schriften Vermaard, Troude te Dublin Joffr. Margareta Dongan, hy sterf Anno 1653. nalatende een Dochter,
Joffr.Maria-Anna Boot, Huysvrouw van Marcus Beyerman, Predikant te Wognum.
Joffr.Geertruyd Boot, Troude Philibert-Emmanuel du Boys, te Kingston in Engeland overleden.
Joffr.Helena Boot. Troude Philips de Gols.

Dirk Boot, Zone van Mr. Gerard Boot, en Joffr. Kornelia van Teylingen, TroudeJoffr. Adriana van Rousselle, en Wan,
Mr. Iacob Boot, Griffier van den Lande van Vryen, zonder Oir gestorven.
Gerard Boot sterf mede Ongetroud.
Francoys Boot volgd.
Joffr.Kornelia Boot, jong gestorven.
Joffr. Anna Boot, Troude Gosuin de Cock van Werijnen.
Joffr.Margarete Boot, troude Mr.Iohan Ghey, Advocaat voor den Hove van Holland.

Francoys Boot, Secretaris van den Hove van Holland, Getroud met Joffr. Barbara Ruysch, hebben drie Dochteren.
Joffr.Adriana Boot.
Joffr. Kornelia Boot.
Joffr.Isabella Boot.

Mr. Vrank Boot, Advocaat voor den Hove van Holland, sterf Anno 1557. Oud 70 Jaren, hebbende het Raads-Heer-Ambt, zoo hem van Keyzer Karel aldaar gedefereerd was,beleefdelijk gerefuseerd;
Joffr. Kristina van Oudshoorn, zijne Huysvrou, sterf Anno 1529 . nalatende een Zoon,
Mr.Dominicus Boot, Raad in den Hove Provinciaal van Holland, Extraordinaris
Anno 1549. en Ordinaris Anno 1557. Troude Joffr. Katharina van Montfoord, hy sterf Anno 1573. ’t Utrecht,
en zy sterf Anno 1605. in den Hage, nalatende vele Kinderen onder andere,


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  + toelichting

stuurlinks stuurrechts
.