bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht blz. 1004

 Matthijs_Balen.11

De Familie van van Mijll, die het Hart (Hert) nu gaande, en voortijds, doen zy Ambachts- Heeren van der Mijll waren, mede klimmende, ofte springende gevoerd hebben, zijn ook uit Boot gesproten,
De vordere collaterale van dit Geslacht Boot, dewelke in de schrikkeliijke Watervloed Verdronken, ofte anderszins al lange verstorven zijn , konden naar ordre van Generatie niet zekerlijk gesteld worden, dan word bevonden bij dezelve bezeten te zijn geweest de Huyzen Laar, Honsteyn en ter Nood in Aloysen, mitsgaders de Ambachts-heerlijkheden van Bootenes in Hartsweerde, Zwalu, Wiel, en in Genekijn, ofte Genemans-polre by Dordrecht.


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  + toelichting

stuurlinks stuurrechts

.