bel

bel

bel

Beschryvinge van Dordrecht toelichting

in genealogie vermelde beroepen, functies, titels of hoedanigheden,
vermelding van geboorte, doop, huwelijk, overlijden.
* is geboren, x is huwelijk, + is overleden
tekstpagina
Heere van Laar, Gisebrecht Bothen soon. x Gerpirg. hy + te Utrecht (omgebracht?) 1123 997 / 1
`s Graven-Hofmeester van Holland, Gerard Botho 997 / 1
Proost, Heer Arend Boot van Ste Marien (kapittel van Sint Marie) in Utrecht vermeld 1143 997 / 1
Heer, Arend Boot 997 / 1
Getroud, Badeloga Boot, met Egbert van Amstel (zoon van Wolfgerus van Amstel ) 997 / 1
Richter, (Rechter) in Hartesweerde, Arend Gerard Bothen zoon, vermeld in 1201 997 / 1
Schout, der Stad Dordrecht vermeld in1243 997 / 1
Ridder, Gerard Boot, vermeld in 1262 997 / 1
Knape, Kornelis Boot, Heeren Gerardsz 997 / 1
Schepen, Kornelis Boot, Heeren Gerardsz in Dordrecht 1310 997 / 1
Canonik, Heer Peter Booth + in 1376 `t Utrecht 997 / 1
Decan, en Provisor, in den Lande van Putten (N.B.) Jan Booth vermeld in 1352 997 / 1
Knapen, Daniel en Gerard Boot 997 / 1
Heer, Ricoud van Brakel 997 / 1
Ridder, Heer Aart Boot op Kasteel Duyvesteyn bij Poelwijk, Dordrecht * 1369 997 / 1
Burgemeester, Heer Aart Boot idem 997 / 1
 
`s Heeren-Dochter, Vrou Lijsbeth van Barendrecht, x Aart Boot, Ridder 998 / 2
Knape, Kornelis Booth 998 / 2
Bailliu te Goude, Jan van Brakel. x Joffr.Geertruyd Booth 998 / 2
Vrou, Anna Boot x Heer Bartoud van Abbenbroek, Ridder 998 / 2
Nonne, Joffr, Martha Boot van Barendrecht te Witte-vrouwen (klooster) t’Utrecht 998 / 2
Knape, Kornelis Boot van Barendrecht, Heeren Aarts zoon, Burgermeester in Dordrecht 998 / 2
Burgermeester, Kornelis Boot van Barendrecht, 1396 x Joffr Beatrix van Ratingen 998 / 2
Schepen, Gerard Boot van Barendrecht, Heeren Korneliszoon 998 / 2
Kerk-meester, 1413 Gerard Boot van Barendrecht x Joffr. Maria van den Tympel 998 / 2
Schout, en Borgermeester, Nikolaas Loydink, x Joffr, Machtild Boot 998 / 2
Knape, Aart Boot 998 / 2
Priester, Dirk Booth 1457 998 / 2
Schepen, in Dordrecht, Pieter Schaart, Dirksz x Joffr. Maria Boot 998 / 2
Knape, Aart Boot van Barendrecht (+1421 op Duyvesteyn) x Joffr. Machtild van Slingeland 998 / 2
Knape, Jan Boot (van hem zijn de Boothen `t Utrecht) 998 / 2
Burgermeester Dordrecht, Kornelis Boot (van hem zijn de Booten in den Hage en eenige in Engeland) 998 / 2
Burgermeester in Dordrecht, 1440, 1449 Godschalk Oem x Joffr. Elisabeth Booth 998 / 2
Nonne te Marienborn in Dordrecht, Joffr. Beatrix Boot, sterf zeer oud, den 13 February 1505 998 / 2
Knape, Jan Boot Aartsz. van Barendrecht woonde 1434 in Dordrecht 998 / 2
Rentmeester van Baron van Gaasbeek, Jan Boot Aartsz. van Barendrecht, woonde in 1439 in Utrecht, x 1418 binnen Delft, Joffr. Lijsbeth van Almonde Heeren Jansd. + 3 feb 1449 998 / 2
Ridder der Duytscher Ordens, Heer Andries Boot van Almonde 998 / 2
Overste te Peerd in dienste van Koning Matthias, Heer Andries Boot van Almonde +1489 998 / 2
Ridders? in Carthuser Ordre, Heyman en Philips Booth beiden + te Geertruidenberg 998 / 2
 
Kapitein, Willem Boot van Almonde 999 / 3
Zuster, Haze Boot geprofesside zuster te Jeruzalem (klooster ?) buyten Utrecht 999 / 3
Nonne, te Marienborn (binnen Dordrecht) Joffr. Lijsbeth Booth 999 / 3
Kapitein, Kornelis Booth van Almonde, Leen-volger van Heer Andries Booth zijnen Broeder 999 / 3
Mr. Meester, Dirk Booth 999 / 3
Ridder, Heer Aart Booth Ridder van Jerusalem + te Utrecht 1485 999 / 3
Bailliu van Delft, Joffr. Iseland Booth x Frederik, zoon van Hendrik van Zuylen van Nyveld 999 / 3
Weduwe, Joffr. Elisabeth Booth, x Jan de Jode, genaamd de Rijke 999 / 3
Pensionaris der Stad Utrecht, Mr. Dirk Booth x met Joffr Agatha Pijll, + 1498 999 / 3
Fiscaal des Stichts van Utrecht, 1518 Mr. Adriaan Booth 999 / 3
Priester, Heer Kornelis Booth, Canonik, Ste Marien (Kapittel Sint Marie), sterf Convers te Carthusers by Utrecht 999 / 3
Schepen te Utrecht, 1526 Jacob van Bemmel x Joffr. Machtild Booth 999 / 3
Schepen der Stad Utrecht, 1549, 1550. Aart Booth 999 / 3
Kapiteyn, Willem Booth, voor Mets gebleven in den strijd 999 / 3
Lieutenant te Peerd, Jan Boot x Joffr. Katharina van der Haar, sterf lesten Mey `t Utrecht 999 / 3
 
Kanonik tot Wijk, Adriaan Booth + 1591 1000 / 4
Burgermeester der stad Utrecht, Dirk van Veldhuyzen x Joffr. Anna Boot zy + 14 Febr. 1609 1000 / 4
Predikant te Camerik, Abraham Boot + 1608 1000 / 4
Meester, Mr. Everard Boot 1000 / 4
Predikant te Utrecht, Mr. Everard Boot Anno 1602 x Alid Ruysch hij + 14 Augusti 1610 1000 / 4
Secretaris der Stad Wijk te Duurstede, Abraham Booth x Johanna van Hagenouwen + 1636 1000 / 4
Burgermeester der Stad Utrecht, Kornelis Booth, 1656, 1657 x Amelia van Oort x 2e Digna 1000 / 4
Secretaris van den Gerechte, Mr. Gerard de Beer x Joffr. Alid Booth 1000 / 4
Raad Ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht, Mr. Everard Booth 1000 / 4
Lieutenant-Colonel van een Regiment Voet-knechten, Willem Booth 1000 / 4
Vaandrig, Adriaan Boot + 25 februarij 1671 1000 / 4
Burgermeester, in Dordrecht, Kornelis Boot Aartszoon x Joffr. Machtild de Jonge 1000 / 4
Burgermeester, Reyer de Jonge, vader van Machtild 1000 / 4
Canonik ter Grooter Kerk in Dordrecht, Heer Jan Boot van Barendrecht + 1496 1000 / 4
Borgermeester van `s Heeren wegen in Dordrecht, 1472 Mr. Arend Boot Heeren Kornelisz 1000 / 4
Advocaat in den Hage 1496, Mr. Arend Booth x Joffr. Agatha van Diemen 1000 / 4
Meester, Mr. Vrank Boot 1000 / 4
Rent-meester Generaal van Zuyd-Holland, 1506 / 1529 Nikolaas Coebel x Joffr. Machtild Boot 1000 / 4
 
Meester-knaap van de Wildernis in Holland, en Bailliu van den Hage, en naderhand Drost, en Casteleyn, tot Franeker; en Grietman, van de Bilt in Vriesland, Aart Boot, heeft met zijn Huysvrouw Joffr. Geertruyd van Leeuwen te Jeruzalem geweest 1001 / 5
Heere van `s Heer-Aartsberge, Schout van Dordrecht, en Bailliu van Zuyd-Holland, Drost van Muyden, en Bailliu van Goyland, Willem van Zuylen van Nyveld x Joffr. Agatha Boot, hy + 1608 1001 / 5
Rekenmeester van Gelderland, Mr. Bauduwijn van der Boye x Joffr. Alid Boot 1001 / 5
Borgermeester te Haarlem, Adriaan van Adrichem, gezegd Groeneveen x Joffr. Anna Boot 1001 / 5
Meester, Mr. Gerard Boot 1001 / 5
Raad in den Hove van Holland, Mr. Witte Wittens x Machtild Boot, hy + 1572 te Utrecht waar hy met andere Raads-Heeren was uitgeweken 1001 / 5
Rent-meester van de Confiscatien, Johan Boot x 1e Jorina Sandelin, hy + 1595 in den Hage x 2e Jacobmina van der Meer 1001 / 5
Advocaat in den Hage, Mr. Dirk de Jonge x Joffr. Geertruyd Boot 1001 / 5
Meester, Mr. Frank van der Meer van Berendrecht x Joffr. Jacobmina Boot 1001 / 5
Rentmeester van zijn Hoogheyd in Prince-land, Kornelis Boot x Joffr. Helena de Pottere 1001 / 5
Rentmeester van zijn Hoogheyd in Prince-land, Maximiliaan Boot x Dorothea-Klara de Jonge 1001 / 5
Heere van Rhijnhart, Johan Boot 1001 / 5
Advocaat, Mr. Gerard Boot Aartsz, en Rentmeester van de Abdye van Egmond x 1e Joffr.Geertruyd van Kouwenhoven, zy + 1575 en x 2e Joffr. Kornelia van Teylingen 1001 / 5
Rentmeester, en Vermaard Historie-Schrijver, Pieter Bor x 2e. x 1e Willem Sas, Joffr. Martina Boot 1001 / 5
 
Griffier van den Hove van Holland, Francoys Criex, x Joffr. Geertruyd Boot zy + 1629 1002 / 6
Vaandrager, Augustijn Boot, gebleven voor Nimwegen 1002 / 6
Ridder, Godefroy Boot &c. x Christina van Loon hy + te Londen 1625 en laat vijf kinderen na. (hij was secretaris der Canselary van Ierland) 1002 / 6
Kapitein, Elias Struys x Agnes Boot Godefroy’s dochter hy + te Portsmuiden (Portsmouth?)
Meester, Mr. Godefridus Struys, Advocaat te Amsterdam.
Meester, Mr. Jacob Schepermans Advocaat te Amsterdam, x Sophia Struys
1002 / 6
Doctor, Gerard Boot Medicus te Londen (hij is Lijfarts van Koning Karel I van Engeland)
hy x Joffr. Katharina Manning, hy Sterf anno 1650 te Dublin (Gerard was Advocaat voor het hof van Ierland)
1002 / 6
Doctor, Aarnt Boot Met zijn Broeder door Schriften Vermaard, x te Dublin Joffr. Margareta Dongan, Hy + 1653 1002 / 6
Predicant, te Wognum Marcus Beyerman x Maria-Anna Boot 1002 / 6
Lieutenant-Generaal der Artillerije, (zie Johan van Beverwijck) Phillibert Emanuel du Boys x Joffr. Geertruyd Boot , hy + te Kingston in Engeland 1002 / 6
Meester, Mr. Gerard Boot x Kornelia van Teylingen 1002 / 6
Meester, Mr. Jacob Boot, Griffier, van den Lande van Vrijen 1002 / 6
Meester, Mr. Johan Ghey, Advocaat, voor den Hove van Holland x Joffr. Margareta Boot 1002 / 6
Secretaris, van den Hove van Holland, Francoys Boot x Joffr. Barbara Ruysch 1002 / 6
Meester, Mr. Vrank Boot, Advocaat voor den Hove van Holland, x Kristina van Oudshoorn. Keizer Karel verzocht hem het Raads-Heer-Ambt te willen bekleden, maar heeft dit beleefd afgewezen 1002 / 6
Meester, Mr. Dominicus Boot, Raad in den Hove Provinciaal van Holland Extraordinaris, 1549 en Ordinaris anno 1557 x Joffr. Katharina van Montfoord, hy + 1573 te Utrecht, zy + te den Hage 1002 / 6
 
Meester, Mr. Dirk Herwyer, Advocaat voor den Hove, x Joffr. Christina Boot 1003 / 7
Schepen, in Dordrecht 1583/1584, Nicolaas van Wezel, x Joffr. Maria Boot 1003 / 7
Grave, van Bossu 1003 / 7
Koninginne, Anna d’Áustria van Spangien 1003 / 7
Meester, Mr. Maximiliaan de Pottere, Advocaat voor den Hove van Holland, x Joffr. Jacobmina Boot 1003 / 7
Meester, Mr.Roeland de Pottere, Jesuit 1003 / 7
Raad, en Tresorier van den Prins van Orangien, Dominicus de Pottere 1003 / 7
Prins, van Orangien 1003 / 7
Bailliu, en Dijk-Graaf van de Landen van de Zijp, Wieringer waard, &c. Vroedschap Stad Alkmaar, Dominicus Boot x 1e Agatha van Leeuwen, x 2e Alid van Beverwijk heeren Dirks dochter 1003 / 7
Meester, Mr. Nikolaas van Beverwijk (Bartholomeusz) zijn weduwe Susannna Schot x 2e met Arend Boot welke 1e x Dorothea van Beverwijk (Bartholomeus dochter) 1003 / 7
 
Ambachts-Heeren, van der Mijll 1004 / 8

Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  + toelichting

stuurlinks stuurrechts
.