bel

bel

bel

Godefroy Boot

Vertaling uit het Latijn in 1646

Godefroy_Boot

Tooneel Der Ghemuurde ende Onghemuurde Steden en Vlecken van
HOLLANT
EN
WESTVRIESLANT
DOOR
Den Hoogh-Geleerden D. Adrianum Iunium Hornanum,
In `t Latijn beschreven: En door Godefroy Boot vertaelt.

Vermeerdert met een korte Beschrijvinghe
der Steden, vlekken en Outheden
Van
ZEELANDT

Door d`Heer
JOHAN REYGERSBERGHEN.


t`AMSTERDAM.
Gedruckt by IAN VAN HILTEN,
Boeckverkooper in de Beurs-Straet, 1646

Godefroy_Boot.02


Godefroy_Boot.03

Hadrianus Junius (Adriaen de Jonghe) is geboren op 1 juli 1511 te Hoorn en overleden op 16 juni 1575 te Middelburg. Hij vertrok na het beleg van Haarlem naar Middelburg als stadsgeneesheer. Hij was historie schrijver van de Staten van Holland en lijfarts van o.a. Prins Willem van Oranje in 1572. Zijn schrijftaal was kennelijk Latijn.

Godefroy Boot
meende echter dat zijn geschriften in voor die tijd leesbaar Nederlands vertaald moesten worden. Zo vertaalde hij bovenstaand geschrift. Dit mag gerekend worden als één van de eerst bekende geschriften, bewerkt en vertaalt door een BOOT. Opvallend is dat de drukker zijn naam vermeldt als Boot en niet als Booth. Godefroy Boot was Ridder en hij had een voorliefde voor oude geschriften en genealogieën. Het is bekend dat hij stamboeken had (boeken met stambomen). Ook nu blijkt weer dat hij graag vastlegde en toonde wat er geweest was.

Na hem speelde Cornelis Booth in Utrecht een prominente rol in het vergaren en vastleggen van genealogisch en historisch materiaal. Hij was arts en bibliothecaris van de universiteits bibliotheek en later burgemeester van Utrecht. Hij was ook bewoner van wat nu Boothstraat 6 is.

Het vergaren en vastleggen is ook de taak die de Stichting Verenigde Booten op zich heeft genomen.
Zo beschikken wij nu over een cd met de inhoud van het hierboven genoemde zeer zeldzame boekwerk.

De vertaling van Godefroy Boot is van 1608. De druk met de toevoeging ´Beschrijvinge van Zeelandt´door Johan Reyersbergen is van 1646. Johan Reyersbergen was geschiedschrijver en woonde o.a. te Cortgeen (Kortgene). Hij was de voorloper van de schrijver van de Zeeuwsche Cronijck in 1696, Mattheus Smallegange, schepen te Goes.

Mogelijk zal er een transcriptie gemaakt worden door iemand van de Stichting, om het werk dat gedrukt is in Gotische letters om te zetten in een hedendaags gangbaar lettertype, zodat het geheel gemakkelijker leesbaar is. 

stuurlinks stuurrechts
.