bel

bel

bel

Gouthoeven, van Wouter en Simon van Leeuwen

`Batavia Illustrata`

Uit: ONS VOORGESLACHT
No. 153 22e jaargang maart 1967

WAPENS VAN SCHEPENEN VAN DORDRECHT
(1294-1622)
door C. HOEK

Wouter van Gouthoeven (1577-1628) heeft gedurende zijn leven enorm veel verzameld en opgeschreven ten behoeve van zijn historische onderzoekingen. Dat hij hierbij veel aandacht besteed heeft aan zijn woonplaats Dordrecht, behoeft geen verwondering te wekken. Hij legde lijsten aan van Dordtse schepenen, welke later door Matthijs Balen aangevuld en afgedrukt zijn in diens ´Beschrijving van Dordrecht´ (1677). Niet afgedrukt zijn echter die wapens van deze schepenen door Gouthoeven verzameld. In diens handschrift treffen wij namelijk lijsten van schepenen aan, waarbij de wapens geschetst zijn. Als bron hiervoor heeft hij waarschijnlijk in de eerste plaats schepenzegels gebruikt, welke in zijn tijd nog ruimschoots aan transportbrieven enz., bij particulieren en in het stadsarchief (waartoe hij toegang had) voorhanden waren. Dit verklaart het feit, dat hij vrijwel nooit de kleuren van de wapens opgeeft; dat hij ook stukken zonder zegels in handen heeft gehad, blijkt uit het feit, dat hij soms het wapen blanco laat. Ook heeft hij zijn lijsten nog geregeld aangevuld met nieuwe vondsten.

Gouthoeven heeft in de jaren rond 1600 belangrijk werk verricht, daar hij er steeds op uit was grafzerken, rouwborden, gebrandschilderde ramen en dergelijke te kopiëren, waarbij hij in contact stond met Arent van Buchell te Utrecht (1565- 1641), wiens oeuvre op dit gebied nog veel groter is.

Het lijkt ons hierom verantwoord de beschrijving van deze Dordrechtse wapenverzameling, 350 jaar geleden aangelegd, te publiceren.

Dese sijn schepenen in Dordrecht geweest:
Cornelis Boot Aertsz., 1441 en 1444: een gaand hert.

(volgen een tiental pagina`s met namen en wapenbeschrijvingen)

In het volgende No. 154 22e jaargang april 1967 staat in het vervolg van weer een tiental pagina`s:

Arent Boodt heren Cornelisz. anno omtrent 1470: een gaand hert.
en
Pieter Scaert Diercxz. 1404: een uitkomend hert.
Pieter Schaert Corstiaensz. 1501 en 1515: een uitkomend hert.

Met toestemming van Ons Voorgeslacht overgenomen, waarvoor onze dank.


Van Pieter Dircx Schaert zijn de volgende gegevens bekend: zoon van Dierck Pieters Schaart, overleden in 1412, beroep: houtkoper, schepen van Dordrecht in 1404. Pieter Dircx trouwde met Maria Booth, dochter van Wouter Booth van Barendrecht en Emme Wisse Stevens.


Pagina`s uit de Batavia Illustrata:

Pagina 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

stuurlinks stuurrechts
.