bel

bel

bel

Leendert Hendrik Boot e.a.

`Restauratie vijf Hervormde Kerken in de binnenstad van Utrecht`

23-02-2007

Auteur van dit boek: Leendert Hendrik (Leen) Boot e.a. Het betreft de restauratie van de Jacobikerk, Nikolaikerk, Janskerk, Buurkerk en Domkerk. Een nogal technische uiteenzetting over constructies, bouwmaterialen en tekeningen, maar ook geschiedkundige verhandelingen. Met vele foto`s van voor en na de restauratie, zowel in zwart-wit als kleur.

Leendert_Hendrik_Boot


Leendert_Hendrik_Boot.02

De Nicolaikerk na restauratie.


Leen Boot was medewerker bij het architectenbureau Van Hoogevest en zodoende betrokken bij het Utrechtse vijfkerken restauratieplan. In het nr 3/4 van de 5e jrg (1977) van het Restauratiebulletin schreef hij in verband met de restauratie van de Nicolaikerk een artikel over houten romaanse vensters. Dat artikel wordt vermeld in de inleiding van dit jaarverslag (deze informatie ontvangen van dhr. H.J. Ruis, waarvoor dank).

Leen Boot is geboren in Lisse. Hij was restauratie bouwkundige/bouwhistoricus bij Monumentenzorg bij de restauraties van de kerken in Utrecht en laatst bij het Openlucht Museum in Arnhem.


 Klik hier voor meer informatie over Leendert Hendrik Boot

stuurlinks stuurrechts
.