bel

bel

bel

Pieter Boot

`De Sovjet-Unie en Oost-Europa`

30-03-2009

Om politieke en ekonomische redenen werd begin 1949 de Raad voor Wederzijdse Ekonomische Hulp, RWEH oftewel `Comecon` opgericht. In een voor een breed publiek geschreven betoog schetst Pieter Boot de achtergronden en de uitwerking van de samenwerking tussen de oosteuropese landen op politiek en ekonomisch gebied. Met name de ontwikkeling in de Sovjet-Unie, Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije komen daarbij aan de orde. De relatie tussen de Sovjet-Unie enerzijds, de andere oosteuropese landen anderzijds is zijns inziens vanaf het begin vol spanningen geweest. Boot stelt echter dat daarbij niet zonder meer sprake is van onderdrukking van de oosteuropese landen door de Sovjet- Unie.

Behalve op de nationale ontwikkelingen in de oosteuropese landen en de pogingen tot integratie van het ekonomische beleid tussen die landen, gaat Boot ook nog kort in op de verhouding van Oost-Europa met het Westen en met ontwikkelingslanden. Een verhelderend boek voor wie achtergrondinformatie wil over de recente ontwikkelingen in Oost-Europa. Het boek kwam tot stand in nauwe samenwerking tusse de Werkgroep Oost Europa Projekten (WOEP) en de SUA.

Pieter Boot, lid van de WOEP en redakteur van `Oost Europa Verkenningen` werkt momenteel aan een promotieonderzoek naar de ekonomische ontwikkelingen in Oost-Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Pieter_Boot


Pieter_Boot.02

stuurlinks

stuurrechts
.