bel

bel

bel

Sluis, van der-Bij de Vaate, L

`Geslachtsoverzicht van de families Boot - Bij De Vaate`

Dit zogeheten groene boekje is samengesteld door mevrouw Lena van der Sluis-Bij de Vaate. Er is nogal verwarring ontstaan over het aan elkaar knopen van de Dordtse/Gorinchemse Booten en de Zeeuwse Booten. In een gesprek met mevrouw Van der Sluis kon zij, op 86-jarige leeftijd, niet meer duidelijk maken wie of wat haar bron was. Later is komen vast te staan dat de tekst soms woordelijk moet zijn overgenomen van de heer J. Huibers, geboren te Bruinisse, later wonende te Voorburg. Deze vecht in een schrijven de juistheid van de inhoud van dit boekje aan, maar zegt niet dat het een eerdere dwaling van hemzelf is.

Het is ons bekend dat anderen deze fout op pagina 5 van het boekje hebben overgenomen en verwerkt in een genealogie. Dit is zeer te betreuren, want zo`n fout haal je niet even terug. Het gaat om Henderick Boot(h) en Lena Adriaanse Kister, gehuwd ca. 1736 te Serooskerke (Schouwen), beiden afkomstig van Schouwen en niet Gorinchem. Het boekje is bij velen in het Zeeuwse en daar buiten in bezit.

Sluis-Bij_de_Vaate

 


Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) is geboren op donderdag 14-10-1706 in Kerkwerve, zoon van Willem Pietersz Wolfertse en Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). Hij is gedoopt op zondag 24-10-1706 in Serooskerke en overleden vóór donderdag 06-04-1786 in Rengerskerke, ten hoogste 79 jaar oud. Hij nam de geslachtsnaam van zijn moeder aan. Hij
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1729 in Kerkwerve met Leena Adriaense Kister(s), ongeveer 24 jaar oud. Leena Adriaense is geboren omstreeks 1705 in Kerkwerve en overleden op zaterdag 24-04-1745 in Rengerskerke, ongeveer 40 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op zondag 13-03-1757 in Serooskerke met Marijtje (Maria) Laurens, ongeveer 50 jaar oud. Marijtje (Maria) is geboren omstreeks 1707.


Reactie op het boekwerkje `Geslachtsoverzicht van de Families BOOT en BIJ DE VAATE` samengesteld door L. van der Sluis-bij de Vaate.

"Het geslacht Boot is van ouden adel, zeer uitgebreid en reeds vroeg bekend in Utrecht, Holland, Zeeland en Vlaanderen".

Met deze woorden begint een overzicht van de familie Boot, dat, samengesteld omstreeks 1900, tot op heden op Schouwen-Duiveland alom bekend is. In genoemd overzicht worden een reeds in de 12e eeuw bekend, uit Utrecht stammend adellijk geslacht Boot(h), een in de 17e eeuw te Gorinchem wonend geslacht Boot en de gelijknamige Schouwen-Duivelandse familie aan elkaar gekoppeld.

Terecht is destijds reeds door de heer P.D. de Vos (1866-1942), archivaris van Zierikzee, kritiek geleverd op deze vorm van genealogie. De in het overzicht genoemde Hendrick Boot, die zich in de 18e eeuw `vanuit Noord-Brabant als landbouwer op Schouwen-Duiveland vestigde` bleek gedoopt te zijn te Serooskerke (Schouwen)! Bij nader onderzoek is thans gebleken dat zijn voorgeslacht reeds in het midden van de 17e eeuw woonachtig was te Rengerskerke.

Over het dorp Rengerskerke, de bakermat van de Schouwen-Duivelandse familie Boot, schreef Mr. Nikolaas van der Schatte in de `Tegenwoordige Staat van Zeeland' , uitgegevens in 1753, het volgende:
"Aan de Zuidzyde van Schouwe, tegen het Poortambagt der Stad Zierikzee, legt het Ambagt van Rengerskerk, in `t Handschrift de Utrechtse Kerke Reinierskerk genaamd.

Weleer heeft dit Ambagt zig veel wyder uitgestrekt, en een goed Dorp gehad, daar een vermaarde Paardenmarkt was. Doch aangezien Schouwe van deeze zyde met een Doorbraak gedreigd werdt, heeft men in `t jaar 1588, agter het Dorp heen, een Inlage gelegd, die in `t jaar 1662 invloeide ("als wanneer de Zeedyk by Rengerskerke te gronde is weggevallen") waar door het Dorp, met een goed deel der Landen deezes Ambagts door de Zee verzwolgen zyn.

De Persoonen, die `er het Geregt uitmaaken, worden te gelyk tot Schout, Schepenen en Sekretaris, van dit en van het volgende Ambagt van Zuidland, aangesteld."

In 1662 is het kerkdorp Rengerskerke dus ten onder gegaan. Na die tijd waren de bewoners van het achter de inlaagdijk gelegen gedeelte van Rengerskerke voor dopen, trouwen en begraven aangewezen op de kerken van Serooskerke (Schouwen) en Kerkwerve. Als buurtschap heeft Rengerskerke echter nog lang bestaan; de school werd eerst ca. 1890 afgebroken. Tijdens de watersnood van 1953 ging de onder Rengerskerke staande boerderij `d` Oute Poppe` verloren. Deze naam werd reeds vermeld op een kaart van Schouwen-Duiveland uit 1752. De laatste bewoners van de boerderij, (huisnummer R 1), waren Jan Leendert Boot Czn. en zijn gezin! Thans leeft de naam Rengerskerke alleen nog voort in de `Rengerskerkestraat` te Kerkwerve . . .

Jan Huibers
Voorburg
November 1979

stuurlinks stuurrechts
.