bel

bel

bel

Willem J.J. Boot

Alles over boten.

Er is ons maar één Boot bekend die zoveel afweet van boten.
Willem Jan Jacobus Boot heeft vele titels op zijn naam staan.
Met nog wat Zeeuws zeezout in het bloed schreef hij zeer gedetailleerd en met kennis van zaken over veerdiensten en scheepvaart.
De lijst is zo uitgebreid dat we er een aparte pagina van hebben gemaakt.


Titel: De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1987
Collatie 96 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9067071293 geb.
Samenvatting: Overzicht van de activiteiten van deze maatschappij (1945-`65).
Trefwoord: Walvisvangst; geschiedenis
Korte bespreking:
Het boek `De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart` (kortweg de N.M.W.) geeft een zakelijk overzicht van deze maatschappij en haar verrichtingen. Het is als volgt opgebouwd: beknopte geschiedenis van de walvisvaart, de walvis, de International Whaling Convention, de oprichting van de N.M.W., de vangstperioden en het einde van de N.M.W. Hierna volgt een beknopte fotoserie van vangst en verwerking. Dan volgt de vlootlijst, een aantal tabellen, bronnen en geraadpleegde literatuur. Het boek is rijkelijk voorzien van zwart/wit foto`s. Het is zakelijk en goed leesbaar geschreven. Het geeft een goed beeld van de zakelijke kant van de Nederlandse walvisvaart van na de Tweede Wereldoorlog. - J.M.G. Slijpen.


Titel: De Nederlandse raderstoomvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Alkmaar: De Alk, cop. 1990
Collatie 128 p. foto`s, tek.
Annotatie: Met lit. opg. en reg
ISBN 90-6013-956-9
Trefwoord: Raderstoomboten; Nederland; geschiedenis
Korte bespreking:
In 1974 maakte J.W. Lodder een Grote Alk over de Nederlandse raderboten (a.i. 74-30-051). Volgens latere studies bleek dat werk noch volledig, noch geheel correct te zijn. In de nu verschenen Grote Alk geeft W.J.J. Boot een doorsnede van de Nederlandse raderstoomvaart, waarin alle tot nog toe bekende studies zijn verwerkt. Daaruit blijkt dat de raderstoomvaart in bepaalde regio`s een beperkte rol heeft gespeeld en betrekkelijk spoedig werd verdrongen door de schroefstoomvaart. De auteur heeft veel foto`s, tekeningen en andere afbeeldingen opgediept, grotendeels van goede kwaliteit. Na een technische uiteenzetting over de raderstoomboot en het rad, wordt de radervaart besproken op resp. de binnenwateren, de kustwateren en op zee, gevolgd door enige raderboten van onze tijd. Een alfabetisch fotoregister, een lijst met belangrijkste gegevens van de afgebeelde schepen en een literatuurlijst besluiten dit boek, dat shiplovers interessante stof biedt. - Jaap A.M. Kramer.


Titel: Nederlandse veer- en bootdiensten in oude ansichten
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, 1980
Collatie viii, 104 p. ill.
ISBN 90 288 0164 2
Rubriek 658.49 658.49 658.79
Trefwoord: Veerboten; Nederland; fotoboeken; Veerdiensten; Zeeland


Titel: Schepen, schelpen, schuitengat: de scheepvaart om Terschelling en Vlieland van `Adsistent` tot `Koegelwieck`
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Franeker: Van Wijnen, cop. 1998
Collatie 327 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9051941749 geb.
Trefwoord: Scheepvaart; Terschelling; geschiedenis Scheepvaart; Vlieland; geschiedenis
PIM rubriek Verkeer en Vervoer
PIM trefwoord Scheepvaart


Titel: Texelstoom: geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Den Burg: Langeveld & de Rooij, 1980
Collatie 297p.; ills., lit.opg.


Titel: De tramboten van de RTM
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Alkmaar: De Alk, 1983
Collatie 144p.; ills., lit.opg.
Annotatie: Geschiedenis van het vervoer over water door de Rotterdamse Tramweg Maatschappij naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
ISBN 90 6013 914 3
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland; geschiedenis Veerdiensten; Zuid-Hollandse eilanden; geschiedenis Tramverkeer


Titel: Van stoomboot Schoonhoven tot raderboot Kapitein Kok
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Amsterdam etc.: De Bataafsche Leeuw, *cop.1985
Collatie 88 p. ill.
ISBN 9067070807
Trefwoord: Raderstoomboten; Zuid-Holland; geschiedenis
Korte bespreking:
De radersalonboot `Kapitein Kok` is de enige nog varende representant van de vele raderstoomboten die van medio 19e eeuw tot medio 20e eeuw het streekvervoer in ons land verzorgden. In dit werk wordt de achterliggende historie van de `Kapitein Kok' , met name de bedrijfsgeschiedenis van de `Reederij op de Lek` die de periode 1857-1950 omvat, in beeld gebracht. Een vlootoverzicht, zw/wit-foto`s van de verschillende schepen en archiefmateriaal illustreren de tekst. Een korte literatuuropgave over binnenstoomvaart completeert het geheel. - E.A. de Vries


Titel: Veer- en bootdiensten in Nederland
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, cop. 2000
Collatie 116 p. foto`s.
Annotatie: Oorspronkelijk titel: Nederlandse veer- en bootdiensten in oude ansichten. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1980. - (In oude ansichten). - Met lit. opg
ISBN 9028821171 geb.
Samenvatting: Overzicht in woord en beeld.
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland; Nederland; geschiedenis; fotoboeken
PIM rubriek Verkeer en Vervoer
PIM trefwoord Veerdiensten
Korte bespreking:
Historisch overzicht, in woord en beeld, van de veerdiensten in Nederland. Van het zeilveer uit 1904 tot de ferry van nu. De zwart-witfotografie op elke pagina is vaak in oude ansichten. In de inleiding wordt een omschrijving van de scheepvaart als belangrijke vervoerstroom in Nederland gegeven, hetgeen uitmond in de uiteindelijke Nederlandse Veer- en Bootdiensten. Op de volgende 116 pagina`s staan beschrijvingen van de veerdiensten, van de Wadden tot Zuid-Limburg. Op elke pagina staat achtergrondinformatie over de reders, hun veerdiensten en de veerponten die in de vaart waren, of nog zijn. In een aantal gevallen geeft dit een nostalgisch beeld van zeevarend Nederland. De lezer krijgt een redelijk compleet overzicht voorgeschoteld van de Nederlandse veerverbindingen. Zelfs de meest hypermoderne ferry`s zijn niet overgeslagen. Bijna aandoenlijk zijn de beelden en omschrijvingen van de passagiers die vroeger met een paard en wagen door ondiep water naar de veerpont gereden moesten worden. De liefhebber krijgt een indruk over wat is overgebleven van de veerdiensten en wat in de loop der jaren, door de komst van moderne landverbindingen, verloren is gegaan. - A. Meeusen


Titel: De vloot van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, 1981
Collatie 124 p. ill.
ISBN 90 288 1523 6
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland


Titel: De Zierikzeese stoomvaart: een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zierikzee: De Slavenkas, 1985
Collatie 111 p. ill. + Bijl.
Annotatie: Uitg. t.g.v. het 250-jarig bestaan van `De Slavenkas` te Zierikzee. - Met lit. opg., reg
ISBN 9070531062
Trefwoord: Stoomvaart; Zeeland; geschiedenis; Veerdiensten; Schouwen-Duiveland; Verkeer en vervoer; Schouwen-Duiveland
Korte bespreking:
Om hun isolement te doorbreken waren de Zeeuwse eilanden aangewezen op bootverbindingen. De auteur beschrijft in het bijzonder de stoomvaartverbindingen die vanuit Zierikzee werden onderhouden vanaf 1823 tot circa 1920. Deze studie is gebaseerd op archiefonderzoek, waarbij wel veel materiaal werd gevonden, maar ook veel hiaten bleken te bestaan. Het boekje is ingedeeld per traject met beschrijvingen van rederijen. Er is ook een fotogedeelte betreffende de stoomschepen. Achterin volgen nog vlootoverzichten met scheepsbeschrijvingen en silhouetten op schaal. Voorin wordt een interessante indeling van de soorten stoomvaart-stuwingswerktuigen gegeven. Voor de Zeeuwen en degenen die in hun geschiedenis geïnteresseerd zijn vormt dit een onmisbaar werk. - E.A. de Vries


Titel: Zijpe-Anna Jacobapolder: 1900-1988: Afscheid van ons scheepvaartbedrijf
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zierikzee: NV Streekvervoer Zuid-West-Nederland, 1988
Collatie 64 p ills.
Annotatie: Uitgegeven ter gelegenheid van de opheffing van het veer Zijpe-Anna Jacobapolder op 6 juli 1988
ISBN 90 9002313 5
Trefwoord: Veerdiensten; Anna Jacobapolder (Sint Philipsland); Verkeer en vervoer; Zijpe (Schouwen-Duiveland)


Titel: Holland, Paraat En Start Klaar: lotgevallen van een Terschellinger legende
Auteur: Willem J.J. Boot
Impressum Harlingen: Flevodruk, cop. 1999
Collatie 112 p. ill.
ISBN 9070886359
Trefwoord: Reddingswezen; Terschelling; geschiedenis
Korte bespreking:
De motorsleepboot Holland (1950) was en is zeer populair. Nadat Rijkswaterstaat afstand deed van de sleepboot en rederij Doeksen op Terschelling het schip daarop volgend in 1998 uit dienst stelde zijn er twee boeken over het schip uitgekomen. Piet Lautenbach`s Gúzjen en dit boek, geschreven door de maritiem-publicist Willem Boot. Een interessante detailstudie die de moeite waard is. In de zomer werd het schip ingezet voor het personenvervoer naar het eiland. De Holland werd vooral bekend om de gedurfde bergingsacties. Naast het `gewone` bergings- en sleepwerk komen de taken als milieu-onderzoekvaartuig in dienst van Rijkswaterstaat (1975 - 1998) goed uit de verf. Het fraai vorm gegeven boek, met vele unieke en nooit eerder gepubliceerde (kleuren)foto`s, is bedoeld voor de geïnteresseerden in sleepboten en het werk op de Noordzee. - Cees van Romburgh


Titel: De provinciale boot: honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
Auteur: Willem J.J. Boot
Impressum Franeker: Van Wijnen, 2003
Collatie 271 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg.
ISBN 90-5194-264-8
Trefwoord: Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland; geschiedenis
Korte bespreking:
Alle verbindingen tussen de - toen nog - eilanden van Zeeland en Zuid-Holland werden vroeger door de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) verzorgd. In deze uitgave gaan we terug in de PSD-geschiedenis tot 1824. Dit is het standaardwerk over 175 jaar veerdiensten in Zuid-West-Nederland: een meer dan complete en zorgvuldig gedocumenteerde uitgave. In zes hoofdstukken, die telkens een belangrijke episode van de PSD beslaan, krijgen we alles te weten over veerverbindingen en veerboten - vroeger veerpont genoemd. De auteur - een autoriteit op het gebied van veerdiensten - heeft zich er niet makkelijk vanaf gemaakt. Want in de vier bijlagen staan zelfs alle technische gegevens; vlootschema, vlootoverzicht, tekeningen en vervoerscijfers. Het is geen sentimenteel verhaal geworden, maar een goed gedegen overzicht met goede illustraties (tekeningen) en prima fotomateriaal. Aan het eind is er ook even aandacht voor het verlies van de veerdiensten en de overgang naar moderne verbindingen (Oosterscheldebrug en Westerscheldetunnel). Hulde voor auteur en uitgever voor een dergelijke prestatie. - A. Meeusen


Titel: De Nederlandsche maatschappij voor de Walvischvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: De Bataafsche leeuw, Amsterdam
ISBN 90-6707-129-3


Titel: De Zierikzeese Stoomvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: `De Slavenkas' , Zierikzee
ISBN 90-70531-06


Titel: De Vloot van de Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
ISBN 90-288-1523-6


Titel: Zijpe-Anna Jacobapolder 1900-1988
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: NV Streekvervoer Zuid-West Nederland, Zierikzee (thans Connexxion NV, Boskoop)
ISBN 90-9002313-5


Titel: De Tramboten van de RTM
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: de Alk, Alkmaar
ISBN 90-6013-914-3


Titel: Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein Kok
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: de Bataafsche Leeuw, Amsterdam en
ISBN 90-6707-080-7


Titel: De Boot Toet, Geschiedenis van de Urker Bootverbindingen
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Stichting `Urker Uitgaven' , Urk
ISBN onbekend


Titel: Een eeuw spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: De Bataafsche leeuw, Amsterdam
ISBN 90-6707-138-2


Titel: TESO door de jaren heen
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: J. Stolk/Rebotex
ISBN 90-70133-089


Titel: Texelstoom, Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Langeveld & de Rooy, Den Burg
ISBN 90-70133-05-6


Titel: Nederlandse Veer- en Bootdiensten in oude ansichten
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
ISBN 90-288-0164-2


Titel: De Nederlandse Raderstoomvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: De Alk, Alkmaar
ISBN 90-6013-956-9


Titel: Schepen, Schelpen, Schuitengat, De scheepvaart om Terschelling en Vlieland van Adsistent tot Koegelwieck
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN 90-5194-174-9


Titel: Holland Paraat En Start Klaar, Lotgevallen van een Terschellinger legende
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Flevodruk Harlingen en
ISBN 90-70886-35-9
Holland paraat En Start Klaar 2e herziene druk
Holland paraat En Start Klaar 3e herziene druk


Titel: Veer- en bootdiensten in Nederland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
ISBN 90-288-2117-1


Titel: De Stoomtram op Schouwen-Duiveland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Deboektant, Klaaswaal
Schrijver: C. Pols - W.J.J. Boot
ISBN 90-71802-35-3


Titel: Maas en Merwe, geschiedenis van de Stoomboot Reederij Fop Smit & Co.
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: W.J.J. Boot, Amstelveen
ISBN onbekend;


Titel: Ad Securitatem Donatus - Tot Zekerheid Gegeven, Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: OVM `Donatus` en Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, Franeker
ISBN 90-5194-2583


Titel: De Provinciale boot - Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, Franeker
ISBN 90-5194-2648


Titel: Een Eeuw Eigen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming 1907-2007
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, `t Horntje, Texel
ISBN 978-90-9022086-4&-9;


Titel: Maas & Merwe, historie van de Stoomboot Reederij Fop Smit & Co.
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever Stichting Historische Publicaties Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam
ISBN 978-90- 803116-8-8

Titel: nnb, 100 Jaar Rederij Doeksen Terschelling, verschijnt 1 juli 2008
Auteur: W.J.J. Boot
ISBN nnb

De laatste titel is van een nieuw boek dat op de helling ligt en op 1 juli 2008 te water gelaten zal worden.

Bron: dit overzicht is geleverd door Willem Jan Jacobus Boot, waarvoor onze hartelijke dank.