bel

bel

bel

Willem Gerard Boot Jzn

De Strao

door W.G. Boot Jzn - Meeldijk Burgh, anno 1964

As je noe dienkt dat ik je kan vertéle wair of de strao vandaine komt ei je `t mis. Di bin d`r verscheie mee abuus eweest.

Johan Hubregtse die zô ontzaglijk vee uut ezocht eit over deze contrei, docht aok dat `n d`r achter was. In toe `n op `n hoeien dag kwam dur èene in die zei dat aol wat Hubregtse over de `Strao` eschreve eit, hin waer was.

As je mien vraegt, dan hlaof `k dat de `Strao` onzaglijk oud is, ma dat kan elkendien je vertéle. Ik hlaove dat de Aemstiese (in Burghse) de `echte` `Strao` is (mussschien Rienisse oak nog). Vô de rest is`t aolemaile naimaik. Die binne d`r vee laiter mee behonne .....

Ik verbeele m`n eihe dat de `Strao` vee te maiken eit mit d`n vasten, d` Aemstiese `Strao` voalt hlieke mit de Rosemontag in Keulen, aolebeie daegs vo`t behin van d`n vasten. De vraig is noe ma, of de `Strao` nog nie vee ouwer is dan de Roômse kerke.

Dat is ageel nie onmogelijk. In dan zu m`n `t motte bekieke as `n voorjairsfeest. Ma dan kan`k nie behriepe wairom ze dan niet behonne mit de strao in `t leste van Mairte `t ouwen .....

Ik è noe a verscheie keeren de `Strao` meeemaikt in de sneeuw. Van `t jair moste ze eést mit de sneeuwploeg de straite schoône maike in è ze ewacht tot `s middus, in toen slore de pairen nog van de wegen. Niks hin voor jair.

Dan è m`n nog: `de Krappe`. An de achterkant van d` oeven in de sokken, è de pairen éluk voorjair `n soort ontsteking mit vee joekte. `n bitje vuuligheid pekelt `r uut in de sokke is d`r nat van.

Dat is de `Krappe` in dat zou motte komme van `n eêle winter op stal te stain. Zeêwaiter zou dai hoet vô weze, Noe oor j` op hin stikken mi zo vee van de Krappe. Dat zou kunne komme omdat vroeger `t pairewérek rond Sint Mairte an de kant was, in noe bin `z eigeluk nooit klair.

Noe maike ze mien nie wies, dat de krappe heneze zou weze du dat de pairen mit de `Strao` `n kwartiertje in `t zeéwaiter estain è, want dat was blang nae nie zô hauw beter.

M`n zouwe `t mar over motte laite an de heleerde mensen die vee zitte te zoeken in d`n tied van duzenden jairen e`lee want di za`t toch van daene motte komme.

Toch is de `Strao` van noe nie meer die van 60 jair elee.

In dat vind `k jammer. Tegenwoorig zie je jongers op `n paird zitte mi`n jockie- pette op.

Oak zitte di van zottigheid meisen op `n paird. Da`s niks. Vroeger krope z` op de pairen zonder zail, zonder beugels, zelus dikkels zonder kleédje. Ik verbeele m`n eige dat dat zo oort, as ze temissen de `Strao` wille laite zo as `t vroeger was. Zò`n 14 daegen vò de `Strao` zag je zò zo noe en dan al enkele pairen op de wegt om uut te draiven.

As ze mit de `Strao` zô`n eél schoft in de weere motte weze, in as ze nooit van stal komme, ei je kanse dat ze een broerte kriehe. Vooral mit die zwaire pairen zag je dat dat nog a` s hebeure.

(Emireckt oort`r nie mit de `Strao`) Van te voore è ze al ofesproke wie t `r zô à mee riet, in wie of `t`r voore motte rie,e. `s Ochens oore de pairen opetuugd mi rozen in strikjes in d`r mainen in stairt, in om oaluf negene rie ze nai Burgh.

Dai komme ze bie mekaore in rie nai Wesschouwe in zo naé strao. Dai kroele ze du mekaore tot d`r buuk in de zeeë, in dan rie ze nai d`eéste pleisterplekke, ut cafè van Wesschouwe.

Dai neme ze d`r eéste slokje. Dai vadaine rie ze nai Sluusje want dai is oak `n kroegje (vroeger `De Bonnefute`). Dan rie ze over de Meeldiek nai Burgh. Dai stait de meziek `Witte van Haemstede` te wachten. Mit de meziek voorop rie ze rond de kéreke nai `t Hemeentuus.

Die brienge de burgemeester `n serenade. Ofstappe bi aolebeie de cafès, nog `n rondje rond de kéreke in dan achter de meziek nair Aemstie, mit `t jonge volluk d` achterop.

Mit de muziek voorop oak ier nai `t hemeenteuus. Dai stai oak de Burgemeester a te wachten, in dan hait aolus, de rieers in de muzikanten `t cafè in. As dair nog `n deuntje espeeld is hai aolus nai bute want noe motte de pairen nog om `t aardst rie in de dreve van `t Slot.

Anders bin d `ekkens aoltied toe, ma mit de `Strao` `hai` z`ope. As ze wete wie `t ewonne eit, neme ze nog `n slokje in rie ze nair uus.

In d` èrebèrege is `druk. Dai hai vee slokjes nai binnen. D`r oor op onze durpjes mit de mart of mit de Oranje feêst weinig edronke, ma mit de `Strao` is dat anders. Nie dat `r noe dronkige mensen laope, ma toch is`t mit de Strao anders dan mit `n aor feést. In dat was vroeger vee èriger. Ik weet `r van dat m`n opperknecht toe `t `n tuus kwam d`appelsienen in de pappanne hooide. (Maotje z`n vrouwe boös.) M`n koeievoerder lag te slaipen vô de beêsten!

`k è m`n eihe wè`s wies laite maike, dat vroeger mit de `Strao` de mensen van `t durp op kosten van de Baanderheer (die op `t slot woonde) net zô vee mochte eten in drienke as ze wouwe. In dan d`n aoren dag de vasten in.

Zou `t kunne weze, dat `t meer drienke mit de `Strao` daivan overschote is? Vô de kinders stonge d`r taifeltjes. Je kon d`r schroðsels, okkernoten, aizelnoten, appelsienen, in zuurstokken kriehe. D`r was een stoðtbord, je kon d`r draoie vo `n cent. Om `n ure of eéne hienge ze wi ete, in `t jong volk kwam `s middus wée trug nai d` èrebèrege.

Dai was muziek vô d`n dans. Tussendeur kwam Klaos Natte van Brouwsaiven, die mit `n karre mit appelsienen ekomme was aok in d` éreberge. Ie schreeuwde overal boven uut "wie mot`r nog drie plankjes?" Die kostte `n dubbeltje, ma op ieder plankje stienge drie nommers. Dus j `ao vô je dubbeltje 9 kansen op `n déel appelsienen. As Klaos henog plankjes verkocht ao, trok `n nommertje uut `n zak vol, in die dat op eén van z`n plankjes ao kreeg 10 of 15 appelsienen. Klaos verdiende `n hoed daggeld, nam nog a wat slokjes in ree aoluf zat terug.

`t Ei eweest da`k `n mande most leéne om oal m`n appelsienen mee nair uus te nemen. Dit is aomai vurbie, want ik meéne dat `t spilletje mit de plankjes verbo wier van wege de loteriewet! Vroeger wier d`r `s aives aok nog e`danse, noe heve z` enkel mar `n film meer. Zô is d`r van de ouwe `Strao` nie zô vee meer overeschote. Jammer! Net nog de pairen in de meziek.

1964. Nu zijn de paarden ook verdwenen en waren er op de `Strao` maar 4 paarden meer. De paarden zijn vervangen door tractoren.

14-02-2009

Nella Padmos-Boot
Bas Bijkerk

Met hartelijke dank aan Nella en Bas.

Transcriptie van een handschrift van Willem Gerard Boot Jzn -landbouwer te Burgh anno 1960, in 1964 maakte hij daarbij nog een toevoeging. Boot was toen ver in de tachtig, zijn herinneringen over de strao gingen terug naar rond 1900.

Tijdens een historische avond 20-02-2009 in de Bewaerschole is deze tekst voorgedragen.

Op zaterdag 21-02-2009 is deze tekst ook verschenen op http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/4549763/Ingezonden-verhalen-over-de-strao.ece onder `Ingezonden verhalen`.

Klik voor (oude) foto`s en krantenknipsels van de Strao op www.pzc.nl/foto/fotoalbum.

stuurlinks stuurrechts

 

.