bel

bel

bel

Booth, de (België)

De Boodt in België

Adriaan de Boodt, Griffier in de Raad van Financiën onder Filips II
Boodt was een koningsgezind griffier die benoemd werd op 7 juli 1578 toen alle benoemingen ongeldig werden verklaard van die personen in de drie centrale regeringsraden die niet trouw waren gebleven aan Don Juan en zich niet in Namen bij hem hadden gevoegd. Misschien was hij familie van Jean de Boodt, die hierna volgt.

Literatuur: Baelde, Collaterale raden, 238.


Jean de Boodt, was een koningsgezind secretaris en controleur van het zegel in de Geheime Raad. In deze functie was hij op 19 juni 1574 aangeduid als opvolger van zijn oom Joost Bave. Hij volgde Don Juan naar Namen.

Literatuur: Baelde, Collaterale raden, 238.


Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584). Charlotte Coudeville.

BIJLAGE 1: De Brugse Wetslijsten (1578-1584)
Ik heb de lijsten overgenomen zoals ze in het werk van Zeger van Male voorkomen. In een bijlage heeft hij een overzicht van de Wetten. Hij heeft zich hiervoor hoofdzakelijk gebaseerd op de Wetslijsten. Ik heb zijn gegevens gecontroleerd met de Wetsvernieuwingen (SAB, nr. 114, 1503-1605) die op microfilm staan. De namen blijken allemaal te kloppen, maar hier en daar heb ik de namen wat aangepast (zoals ze voorkomen in mijn thesis, zoals ze in de wetsvernieuwingen voorkomen, enzovoort).

(Hieruit alleen de Boodt en misschien gerelateerde Casenbroot overgenomen.)

De Wet, geïnstalleerd op 26 maart 1578

Schepenen
Jacques Casenbroot

Raden
Cornelis de Boodt
Guillaume de Boodt

De Wet, geïnstalleerd op 2 september 1578

Schepenen
Cornelis de Boodt

Tresoriers
Jacob Casenbroot

De Wet, geïnstalleerd op 2 september 1580

Schepenen
Cornelis de Boodt
Adolf de Boodt

Tresoriers
Jacob Casenbroot

De Wet, geïnstalleerd op 2 september 1581

Schepenen
Jacob Casenbroot
Adolf de Boodt, opv. Antheunis Sayon

De Wet, geïnstalleerd op 2 september 1582

Burgemeester van Schepenen
Nicolaas Caesenbroot

Schepenen
Cornelis de Boodt

De Wet, geïnstalleerd op 2 september 1583

Burgemeester van Schepenen
Nicolaes Caesenbroot

Schepenen
Cornelis de Boodt

Bron: http://www.ethesis.net/brugge_calvinistisch/brugge_calvinistisch_bijlagen.htm

 

stuurlinks stuurrechts
.