bel

bel

bel

Boot, L.J. en C. de Vries

Lambertus Johannes Boot en echtgenote Cornelia de Vries ontvingen op 25 november 2009 postuum de Yad Vashem, de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent.

Yad_Vashem_onderscheiding

Het Apeldoornse echtpaar Boot gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan mensen die op de vlucht waren voor de Duitse bezetters. Huisvrouw Cor en vertegenwoordiger in vulpennen Bertus waren praktiserend lid van de gereformeerde kerk. In hun huis aan de Arnhemseweg 125 woonden ook hun kinderen Otto, Dirk en Nel en op de bovenverdieping de ouders van Cor. Desondanks vonden Bertus en Cor het hun plicht om onderdak te bieden aan joden en niet-joden, totdat deze een vast onderduikadres vonden. Ook toen Bertus zelf moest onderduiken, nadat hij als tewerkgestelde op weg naar Duitsland uit de trein was gesprongen, bleef Cor mensen onderdak verlenen. Dochter Nel nam namens haar ouders de eretitel `Rechtvaardigen onder de Volkeren` in ontvangst.

Bron: de Stentor 24-11-2009


 

stuurlinks stuurrechts

.