bel

bel

bel

Boot, W.

Burger
Geboren op 29 augustus 1898.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis_van_Verdienste

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als lid van een verzetsgroep op Beyerland/Hoeksche Waard, die zich verdienstelijk maakte met de ontvangst van zogenaamde `gedropte` wapenen. Bij deze ontvangst had hij de leiding.
Voorts werkte hij voor de inlichtingendienst, in samenwerking met een geheim agent, die voor de verzending der berichten zorgde.
In de laatste maanden van de oorlog stond hij in directe verbinding met de Canadese troepen die de Wal van Noord-Brabant bezet hielden en onderhield hij meermalen per roeiboot de verbinding over het Hollands Diep waarbij hij leden van geallieerde vliegtuigbemanningen overzette en geheime agenten mee terugnam.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618


Bron: http://www.onderscheidingen.nl/decorandi/wo2/dec_b11.html

stuurlinks stuurrechts
.