bel

bel

bel

Boot, Pieter Jacob Adrianus

Boot._P.J.A.01

 Kapitein Mr. P.J.A. Boot, gesneuveld bij vliegveld Ockenburg 10-05-1940 


Bevordering 

Boot._P.J.A.19

 Bevordering van P.J.A. Boot van vaandrig tot tweede luitenant d.d. 06-03-1919  


Ooggetuigeverslag

Boot._P.J.A.02 


  Boot._P.J.A.03


Boot._P.J.A.04


Boot._P.J.A.05


Brief Koningin Wilhelmina 

Boot._P.J.A.17

Boot._P.J.A.18

`s-Gravenhage, 5 Februari 1946.
           Paleis - Noordeinde.

          Mevrouw de Wed. A.S. Boot-Ballego,
               Laan van Leeuwensteijn 36,
                    VOORBURG.

             Waar Ik thans in de gelegen-
          heid  ben, is het Mij een behoef-
          te, U alsnog Mijn deelneming te
          betuigen bij het verlies van Uw
          dierbaren echtgenoot Pieter Ja-
          cobus Adriaan, die in de strijd
          voor het behoud en de vrijheid van
          ons vaderland op 10 mei 1940 te
          Ockenburg het leven liet.

 

 

 

         

              Na een wreede en bittere
          dwingelandij van bijna vijf
          jaren, bracht het offer van zijn
          leven ons de vrijheid.
              Zijn nagedachtenis zal dan
          ook bij Mij in dankbare her-
          innering voortleven.

          Getekend: Wilhelmina

Kopieën ontvangen van de familie Boot in Breda, waarvoor hartelijk dank.


Verslag van de strijd bij Ockenburg

 Boot._P.J.A.06

Boot._P.J.A.07


Boot._P.J.A.08


 Boot._P.J.A.09


Boot._P.J.A.10


Boot._P.J.A.11


Boot._P.J.A.12


Boot._P.J.A.13


Boot._P.J.A.14


Boot._P.J.A.15


Boot._P.J.A.16

Originele bron: Militaire Spectator.
Beschikbaar gesteld door Frans Oorschot.

Overzicht van Nederlandse militairen die in mei 1940 op en rond het vliegveld Ockenburg in Loosduinen zijn gesneuveld.


Klik hier voor meer informatie over Pieter Jacob Adrianus Boot

 

stuurlinks stuurrechts
.