bel

bel

bel

Booth (Engelse officier)

 Notariële akte d.d. 17 juli 1689 over het weiden van paarden voor rekening van de Engelse officier Booth.

 

Engelse_officier_Boot

Samenvating van de akte:

1689 juli 17: Cornelis Anthonis van Gils, Aert Adriaen Stapel, Peter Cornelis Stadthouders verklaren voor notaris Cornelis van Vorssel o.v.v. Goris Brouwers inwoner van de Vrijheid, dat in het lest van mei 1689 te Oosterhout is gekomen een engelse militaire officier genaamd Booth soo wij ondergetekenden alsdoen verstonden, in gezelschap van enige andere personen of militaire officieren en Franchis Creselingh en dat deze Brouwers hebben gevraagd of hij niet zou kunnen weiden een partij paarden, waaarna GB hen heeft aangewezen enige partijen hooi- of weiland die hij huurde van sijn konincklijcke majesteijt van Groot Britannien, en zij zijn accoord gegaan met een bedrag voor ieder paard per week; zij hebben gehouden op 31 mei in 2 weiden 105 paarden en een dag of 2-3 daarna nog 2 paarden, makende samen 107 paarden. Verklaren nog dat enige tijd daarna enige militaire personen in de hooi- of weilanden zijn gekomen die de paarden er uit joegen niettegenstaande op het land zeer goed gras stond, en die in een land in de buurt hebben gebracht, ook van de koninklijke majesteit, tegen de wil van de huurder. GB wilde rust hebben met de huurder en heeft hem de huurpenningen moeten voldoen, gelijck oock naer recht en reden behoort, zodat hij GB de paarden heeft geweid een week, de 2e week in de 90, de 3e week 49, de 4e week 28 en daarboven 25 paarden 5 dagen. De deponenten hebben ook verschillende keren gezien dat de officieren de paarden kwamen bezichtigen en tegen GB zeiden of door taelsluijden lieten zeggen `onse peerden hebben goet gras ende weijde` `daerom sullen wij u eerlijck betaelen`; afschrift van notariële akte.

Bron: Rechterlijk Archief Oosterhout 382 img 2724

Gegevens aangeleverd door: © drs. Ron Boot

stuurlinks stuurrechts

 

.