bel

bel

bel

Descendants Siebe Boot


(Friesland - Terschelling)

Index   Vlag_Nederland

By missing dates of birth and/or baptism the order of the children could be alphabetical or random.

I Siebe Boot is born about 1650 in Terschelling. Siebe started a relationship with N.N., born about 1655 in Terschelling.
Children of Siebe out of an unknown relation:

1 Thijs Boot, born about 1693 in Terschelling.
2 Age Siebes Boot, born about 1695 in Terschelling. Follow II.
3 Neeke Boot, born about 1698 in Terschelling.
4 Grietje Boot, born about 1700 in Terschelling.

II Age Siebes Boot is born about 1695 in Terschelling, son of Siebe Boot. Age Siebes is deceased about 1752, about 57 years old. Age Siebes married with Trijntje Cornelis. Note re Trijntje: ook Grietje Cornelis, dochter van N.N. Cornelis en Neeke Douwes.
Child of Age Siebes and Trijntje:

1 Siebe Ages (Boot), born about 1722 in Terschelling. Follow III.

III Siebe Ages (Boot) is born about 1722 in Terschelling, son of Age Siebes Boot and Trijntje Cornelis. Siebe Ages is deceased about 1772, about 50 years old. Occupation: commandeur (walvisvaarder). Function: schepen van Oost-Terschelling. Note re Siebe Ages:

Ook zijn voorvaderen komen als schepen voor in Terschellinger aktes.
Hij heeft zich nooit Boot genoemd, zijn zoon Age Siebes noemde zich als eerste Boot.
In de bijgehouden boeken van walvisvaarders wordt hij als Siebe Agesz vermeld, zelf schrijft hij steevast Sibe Agesz en ook zijn zoon schrijft aanvankelijk Sibes. Dochter Grietje schrijft daarentegen al in 1779 wel Siebes.
Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.

Siebe Ages married with Neeke Gauwes (Posma), after publication of the bans on 12-02-1747 in Midsland. The religious wedding was celebrated on 26-02-1747 in Amsterdam. met attestatie elders getrouwd. Neeke Gauwes is born about 1722. Note re Neeke Gauwes: dochter van Gauwe Posma en Claaske Reins.


 marriage certificate Siebe Agesz en Neeke Gauwes

Marriage certificate Siebe Agesz en Neeke Gauwes

Children of Siebe Ages and Neeke Gauwes:

1 Gauwes Siebes Boot. He was baptized on 19-05-1748 in Midsland. Occupation: arbeider.
2 Grietje Siebes Boot. Follow IV-a.
3 Claaske Siebes Boot. Follow IV-b.
4 Neeke Siebes Boot. She was baptized on 21-05-1758 in Midsland.
5 Age Siebes Boot, born on 23-05-1762 in Midsland. Follow IV-c.

IV-a Grietje Siebes Boot, daughter of Siebe Ages (Boot) and Neeke Gauwes (Posma). She was baptized on 13-07-1749 in Midsland. Grietje Siebes is deceased before 1790. Grietje Siebes married on 15-11-1772 in Midsland with Klaas Lieuwes Lieuwen. The religious wedding was celebrated the same date in Midsland. He was baptized on 26-02-1741 in Midsland. Klaas Lieuwes is deceased on 07-10-1808 in Terschelling. Occupation: schipper. Note re Klaas Lieuwes: oon van Lieuwe Cornelis Lieuwen en Sjoukje Cornelis;

getrouwd (2) voor het gerecht op 20-12-1789 in Terschelling met Tietje Wouters Spin (ca 1760 Hindeloopen - 30-05-1837 Amsterdam), dochter van Wouter Tjerks Spin en Trijntje Ales, zuster van Tjerk Wouters Spin, die trouwde met de oudste dochter van Klaas en Grietje, Neeltje Klaas Lieuwen.
1790: testament van Klaas Lieuwes, waarin wordt gesproken over de kinderen uit het huwelijk van Klaas Lieuwes en wijlen Grietje Siebes. Klaas laat in zijn testament opnemen, dat alle kinderen uit het eerste huwelijk – opgesomd: Neeltje, Lieuwe, Siebe, Cornelis, Japke (Jacoba) en Gauwe (dochter Grietje moet dan dus ook al overleden zijn) – bij het overlijden van Klaas door zijn tweede vrouw Tietje onderhouden dienen te worden en ieder een egale portie van de nalatenschap dienen te krijgen. De jongste twee kinderen, Japke en Gauwe, krijgen daarbovenop nog 100 gulden extra per persoon. Als Tietje onverwijld eveneens mocht komen te overlijden, dan worden de kinderen toegewezen aan haar vader, Wouter Tjerks Spin; in geval hij dan nog in leven is. Mocht ook hij reeds overleden zijn, dan worden Klaas zijn zwager, Age Siebes Boot, en Klaas zijn neef, Cornelis Daniels Bos, als voogden aangewezen. Tevens wordt vermeld, dat hetzelfde geldt voor alle eventuele kinderen die nog verwekt mogen worden uit het huwelijk tussen Klaas en Tietje, en dat werden er uiteindelijk nog acht!
Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.

Children of Grietje Siebes and Klaas Lieuwes:

1 Neeltje Klases Lieuwes. She was baptized on 01-08-1773 in Hoorn (Terschelling). Neeltje Klases is deceased on 02-02-1858 in Midsland (Terschelling). Occupation: naaister. Note re Neeltje Klases:
getrouwd vermoedelijk rond 1802 met Tjerk Wouters Spin, zeeman, zoon van Wouter Tjerks Spin en Trijntje Ales, broer van Tietje Wouters Spin, de tweede vrouw van Klaas Lieuwes Lieuwen, geboren in 1764 in Hindeloopen, overleden op 10-05-1818 op zee ter hoogte van Baltespoor, USSR, op reis van Narva naar Amsterdam, als stuurman aan boord van het fluitschip "de Jonge Gerrit", gevoerd door kapitein Doede Annes.
2 Siebe Klaasen Lieuwen. He was baptized on 21-09-1777 in Terschelling. Siebe Klaasen is deceased before 1811.
3 Cornelis Klaasen Lieuwen. He was baptized on 05-12-1779 in Terschelling. Cornelis Klaasen is deceased before 1811.
4 Jacoba Klases (Japke) Lieuwes. She was baptized on 31-03-1784 in Amsterdam. Doopgetuigen: Cornelis Lommersen, Klaasje Siebes. Jacoba Klases is deceased on 17-09-1820 in Midsland (Terschelling). Note re Japke: getrouwd op 06-02-1812 in Vlieland met Hendrik Tu(i)ning, commies Recherche Vlieland, gedoopt op 07-09-1752 in Den Burg, Texel, overleden op 03-09-1817 te Almenum, zoon van Hendrik Tu(i)ning, commies Recherche Texel, en Agatha (Agettha) Mengers; weduwnaar van Sybrigje Louisa van Zon.
5 Grietje Klases Lieuwes. She was baptized on 03-11-1787 in Terschelling. Grietje Klases is deceased before 1790.
6 Lieuwe Klaasen Lieuwen, born before 1790. Lieuwe Klaasen is deceased before 1811.
7 Gauwe Klaasen Lieuwen, born before 1790. Gauwe Klaasen is deceased before 1811.

IV-b Claaske Siebes Boot, daughter of Siebe Ages (Boot) and Neeke Gauwes (Posma). She was baptized on 26-05-1754 in Midsland. Claaske Siebes is deceased before 1789. Claaske Siebes married on 14-01-1781 in Midsland with Cornelis Lammerts Swart. He was baptized on 11-11-1753 in Midsland. Note re Cornelis Lammerts: zoon van Lammert Swart en Baukjen Cornelis; getrouwd op 24-10-1789 in Midsland met Grietje Sjoerds (24-09-1752 Midsland).

IV-c Age Siebes Boot is born on 23-05-1762 in Midsland, son of Siebe Ages (Boot) and Neeke Gauwes (Posma). Age Siebes is deceased on 27-02-1809 in Midsland, 46 years old. Age Siebes:
(1) married with R(e)insje Cornelis Bos. The religious wedding was celebrated on 20-01-1788 in Midsland. She was baptized on 20-10-1765 in Midsland. R(e)insje Cornelis is deceased on 29-03-1801 in West-Terschelling. Note re R(e)insje Cornelis: dochter van Cornelis Daniels Bos en Neeke Pieters; weduwe van Jan Jongboer Schaap.
(2) married, 40 years old, on 25-05-1802 in Midsland with Maamke Pieters Sorgdrager. She is a daughter of Pieter Gerrits Sorgdrager and Trijntje Andries Pals. She was baptized on 26-11-1769 in Midsland. Maamke Pieters is deceased on 16-01-1845 in Midsland.
Children of Age Siebes and R(e)insje Cornelis:

1 Siebe Ages Boot. Follow V-a.
2 Neeke Ages Boot. Follow V-b.
3 Marij Boot. She was baptized on 07-10-1793 in Midsland. Marij is deceased before 1796.
4 Maamke Ages (Mary) Boot, born on 26-05-1796 in Midsland. Follow V-c.
5 Cornelis Ages Boot, born on 19-05-1798 in Midsland.
6 Grietje Boot, born on 23-08-1799 in Midsland. Grietje is deceased on 30-05-1802 in Midsland, 2 years old.

Children of Age Siebes and Maamke Pieters:

1 Gaauwe Ages Boot, born on 17-02-1803 in Midsland. He was baptized on 20-02-1803 in Midsland [source: DTB 1729-1811 Hervormde Gemeente 692]. Doopgetuige: Neeke Klaas. Gaauwe Ages is deceased on 04-04-1869 in Midsland, 66 years old. Registration on 05-04-1869. He was buried on 08-04-1869 in Midsland.
2 Catharina Boot, born on 03-01-1805 in Terschelling. Follow V-d.
3 Pieter Ages Boot, born on 24-09-1807 in Midsland.

V-a Siebe Ages Boot, son of Age Siebes Boot and R(e)insje Cornelis Bos. He was baptized on 12-07-1789 in Midsland. Siebe Ages is deceased on 24-09-1859 in Midsland. Registration on 24-09-1859. Occupation: landbouwer, broodbakker. Siebe Ages married on 23-12-1810 in Hoorn with Japke Arjens de Groot, 15 years old. Japke Arjens is born on 09-10-1795 in Midsland. Japke Arjens is deceased on 20-01-1841 in Midsland, 45 years old. Note re Japke Arjens: dochter van Arjen Pieters de Groot en Marij Johannes Ewouds.
Children of Siebe Ages and Japke Arjens:

1 Reinsje Siebes Boot, born on 21-03-1812 in Midsland. Follow VI-a.
2 Aarjen Siebes (Arie) Boot, born on 18-01-1814 in Midsland. Follow VI-b.
3 Age Siebes Boot, born on 07-06-1816 in Midsland. Follow VI-c.
4 Kornelis Siebes Boot, born on 20-02-1818 in Midsland. Follow VI-d.
5 Maria Siebes (Maamke) Boot, born on 18-06-1819 in Midsland. Follow VI-e.
6 Neeltje Siebes Boot, born on 24-11-1821 in Terschelling. Registration on 25-11-1821 [akte b18]. Neeltje Siebes is deceased on 28-12-1821 in Terschelling, 1 month old. Registration on 29-12-1821 [akte b6].
7 Neeltje Siebes Boot, born on 01-12-1822 in Terschelling. Registration on 02-12-1822 [akte b19]. Neeltje Siebes is deceased on 04-12-1822 in Terschelling, 3 days old. Registration on 04-12-1822 [akte b7].
8 Johannes Siebes Boot, born on 19-04-1824 in Midsland. Registration on 20-04-1824 [akte b8]. Johannes Siebes is deceased on 29-01-1850 in Midsland, 25 years old. Registration on 29-01-1850 [akte a10].
9 Siebe Siebes Boot, born on 14-01-1827 in Midsland. Registration on 15-01-1827 [akte b1]. Siebe Siebes is deceased on 23-02-1848 in Terschelling, 21 years old. Registration on 24-02-1848 [akte a17].
10 Pieter Siebesz Boot, born on 22-04-1829 in Midsland. Registration on 22-04-1829 [akte b4]. Pieter Siebesz is deceased on 17-09-1894 in Midsland, 65 years old. Registration on 18-09-1894.
11 Daniël Siebes Boot, born on 11-11-1830 in Midsland. Registration on 12-11-1830 [akte b22]. Daniël Siebes is deceased on 13-01-1848 in Midsland, 17 years old. Registration on 14-01-1848 [akte a6].

V-b Neeke Ages Boot, daughter of Age Siebes Boot and R(e)insje Cornelis Bos. She was baptized on 06-02-1792 in Midsland. Neeke Ages is deceased on 14-09-1848 in Striep (Terschelling). Registration on 14-09-1848. Neeke Ages:
(1) married with Frans Tjalfs Kooijman. The religious wedding was celebrated on 23-12-1810 in Hoorn, Terschelling. Frans Tjalfs is born on 05-12-1790 in Midsland. Frans Tjalfs is deceased on 23-03-1813, 22 years old. Occupation: landman. Note re Frans Tjalfs: zoon van Tjalf Frans Kooijman en Trientje Lieuwens.
(2) married on 06-07-1814 in Terschelling [akte 5] with Jacob Cornelis Stada, 25 years old. Jacob Cornelis is born on 29-10-1788 in Midsland. Jacob Cornelis is deceased on 10-11-1867 in Midsland, 79 years old. Registration on 11-11-1867 [akte 59]. He was buried on 13-11-1867 in Midsland. Occupation: landbouwer. Note re Jacob Cornelis: zoon van Cornelis Reltje Stada, matroos, stuurman (in 1811 in 's lands dienst), en Neeke Ariens Smit. Cornelis gebruikte de naam Stada nooit, zijn kinderen pas na 1811.
Child of Neeke Ages and Jacob Cornelis:

1 Reinsje Jacobs Stada, born on 25-07-1822 in Terschelling. Follow VI-f.

V-c Maamke Ages (Mary) Boot is born on 26-05-1796 in Midsland, daughter of Age Siebes Boot and R(e)insje Cornelis Bos. gedoopt als Marij Ages. Maamke Ages is deceased on 01-09-1883 in Formerum, 87 years old. Registration on 03-09-1883. She was buried on 04-09-1883 in Midsland. Mary married, 18 years old, on 11-03-1815 in Terschelling [akte 9] with Cornelis Jansz Schaap, 21 years old. Cornelis Jansz is born on 03-07-1793 in Midsland. Cornelis Jansz is deceased on 03-04-1870 in Formerum, 76 years old. He was buried on 06-04-1870 in Midsland. Occupation: landbouwer. Function: opzichter der wagenwegen van het district Formerum. Note re Cornelis Jansz: zoon van Jan Claasen Schaap, (1763-1802), kapitein, koopman, en Martjen Cornelis Kuijper (1765-1848). Raadsvergadering 1835: "als opvolger van de onlangs overleden Filippus Ewouds wordt Cornelis Jans Schaap benoemd tot opzichter der Wagenwegen van het district Formerum".
Child of Mary and Cornelis Jansz:

1 Tetje Cornelis Schaap, born in 1831. Tetje Cornelis is deceased in 1891, 60 years old.

V-d Catharina Boot is born on 03-01-1805 in Terschelling, daughter of Age Siebes Boot and Maamke Pieters Sorgdrager. Catharina married with Gerrit Willems Zweers. Gerrit Willems is born on 23-02-1810 in Amsterdam. Occupation: behanger.
Children of Catharina and Gerrit Willems:

1 Gerrit Willem Zweers, born about 1845 in Amsterdam. Follow VI-g.
2 Johannes Ages Zweers, born in 1848.

VI-a Reinsje Siebes Boot is born on 21-03-1812 in Midsland, daughter of Siebe Ages Boot and Japke Arjens de Groot. Registration on 23-03-1912 [akte b6]. She was baptized on 29-03-1812 in Midsland. Reinsje Siebes is deceased on 11-11-1881 in Midsland, 69 years old. Registration on 12-11-1881. Reinsje Siebes married, 26 years old, on 30-01-1839 in Midsland [akte 2] with Siltje Jorrits Kooijman, 26 years old. Siltje Jorrits is born on 09-08-1812 in Terschelling, son of Jort Cornelis Kooijman and Neeke Pieters Sorgdrager. Siltje Jorrits is deceased on 15-09-1879 in Terschelling, 67 years old.
Children of Reinsje Siebes and Siltje Jorrits:

1 Japke Ziltjes Kooijman, born in 07-1843. Japke Ziltjes is deceased on 09-10-1843 in Terschelling, 3 months old. Registration on 09-10-1843.
2 Japke Ziltjes Kooijman, born on 17-09-1844. Japke Ziltjes is deceased on 09-10-1844 in Terschelling, 22 days old. Registration on 10-10-1844.

VI-b Aarjen Siebes (Arie) Boot is born on 18-01-1814 in Midsland, son of Siebe Ages Boot and Japke Arjens de Groot. Registration on 18-01-1814 [akte b2]. Aarjen Siebes is deceased on 05-12-1844 in Formerum, 30 years old. Registration on 05-12-1844 [akte a43]. Arie married, 27 years old, on 30-12-1841 in Terschelling [akte 11] with Hiltje Jans Mier, 27 years old. Hiltje Jans is born on 22-07-1814 in Terschelling. Hiltje Jans is deceased on 15-09-1858 in Terschelling, 44 years old. Note re Hiltje Jans: dochter van Jan Pieters Mier en Grietje Cornelis Kooijman.
Child of Arie and Hiltje Jans:

1 Siebe Boot, born on 14-01-1842 in Midsland.

VI-c Age Siebes Boot is born on 07-06-1816 in Midsland, son of Siebe Ages Boot and Japke Arjens de Groot. Age Siebes:
(1) married, 23 years old, on 08-08-1839 in Terschelling [akte 10b] with Antje Dirks Lieuwen, 25 years old. Antje Dirks is born on 02-06-1814 in Terschelling. Antje Dirks is deceased on 06-10-1852 in Terschelling, 38 years old. Note re Antje Dirks: dochter van Dirk Gerrits Lieuwen en Neeke Jacobs Schaap, boerin.
(2) married, 50 years old, on 25-10-1866 in Terschelling [akte 18] with Bartje Mattheus de Graaf, 50 years old. Age en Bartje plus 4 kinderen uit het huwelijk van Bartje met Pieter Klaassen Smit, en Japke plus man en kinderen zijn in 1867 vertrokken naar Noord Amerika [S.m.1. 1991, no. 3, blz. 177]. Bartje Mattheus is born on 18-05-1816 in Terschelling. Note re Bartje Mattheus: dochter van Mattheus Wijbrands de Graaf en Trijntje Douwes Rijkeboer.
Children of Age Siebes and Antje Dirks:

1 Japke Ages Boot, born on 11-11-1839 in Terschelling. Follow VII-a.
2 Neeke Ages Boot, born on 09-11-1840. Neeke Ages is deceased on 21-05-1845 in Terschelling, 4 years old. Registration on 21-05-1845.
3 Siebe Ages Boot, born on 27-09-1843 in Terschelling. Siebe Ages is deceased on 16-09-1847 in Terschelling, 3 years old. Registration on 16-09-1847.
4 Neeke Ages Boot, born on 13-05-1846 in Terschelling. Neeke Ages is deceased on 30-09-1846 in Oosterend, 4 months old. Registration on 01-10-1846.
5 Siebe Ages Boot, born on 06-01-1848 in Terschelling. Siebe Ages is deceased on 11-08-1855 in Terschelling, 7 years old. Registration on 13-08-1855.
6 Dirk Ages Boot, born on 03-11-1849 in Terschelling. Dirk Ages is deceased on 18-02-1851 in Kaard (Terschelling), 1 year old. Registration on 18-02-1851.

VI-d Kornelis Siebes Boot is born on 20-02-1818 in Midsland, son of Siebe Ages Boot and Japke Arjens de Groot. Registration on 21-02-1818 [akte b5]. Kornelis Siebes is deceased on 03-07-1857 in Terschelling, 39 years old. Registration on 04-07-1857 [akte a57]. Kornelis Siebes married, 29 years old, on 08-04-1847 in Terschelling [akte 9] with Reinsje Jacobs Stada, 24 years old. Reinsje Jacobs is born on 25-07-1822 in Terschelling, daughter of Jacob Cornelis Stada and Neeke Ages Boot. Reinsje Jacobs is deceased on 27-08-1905 in Terschelling, 83 years old.
Children of Kornelis Siebes and Reinsje Jacobs:

1 Siebe Boot, born on 21-01-1850 in Terschelling. Follow VII-b.
2 Neeke Boot, born on 14-10-1851 in Terschelling. Follow VII-c.
3 Jacob Cornelis Boot, born on 02-06-1854 in Terschelling. Jacob Cornelis is deceased on 28-05-1856 in Terschelling, 1 year old. Registration on 28-05-1856.

VI-e Maria Siebes (Maamke) Boot is born on 18-06-1819 in Midsland, daughter of Siebe Ages Boot and Japke Arjens de Groot. Registration on 19-06-1819 [akte b19]. Maria Siebes is deceased on 31-08-1847 in Midsland, 28 years old. Registration on 31-08-1847 [akte a52]. Occupation: bouwvrouw. Maamke married, 24 years old, on 21-12-1843 in Terschelling [akte 20] with Wybrand Cornelisz Doeksen, 24 years old. Wybrand Cornelisz is born on 30-09-1819 in Terschelling. Wybrand Cornelisz is deceased on 12-03-1847 in Terschelling, 27 years old. Note re Wybrand Cornelisz: zoon van Cornelis Gerritsz Doeksen en Trijntje Wiebrands de Graaf.
Children of Maamke and Wybrand Cornelisz:

1 Trijntje Doeksen, born on 20-05-1844. Follow VII-d.
2 Maamke Wybrands Doeksen, born on 30-08-1847 in Terschelling. Maamke Wybrands is deceased on 20-09-1847 in Terschelling, 21 days old. Registration on 21-09-1847.

VI-f Reinsje Jacobs Stada is born on 25-07-1822 in Terschelling, daughter of Jacob Cornelis Stada and Neeke Ages Boot. Reinsje Jacobs is deceased on 27-08-1905 in Terschelling, 83 years old. Reinsje Jacobs married, 24 years old, on 08-04-1847 in Terschelling [akte 9] with Kornelis Siebes Boot, 29 years old. Kornelis Siebes is born on 20-02-1818 in Midsland, son of Siebe Ages Boot and Japke Arjens de Groot. Registration on 21-02-1818 [akte b5]. Kornelis Siebes is deceased on 03-07-1857 in Terschelling, 39 years old. Registration on 04-07-1857 [akte a57].
Children of Reinsje Jacobs and Kornelis Siebes:

1 Siebe Boot, born on 21-01-1850 in Terschelling. Follow VII-b.
2 Neeke Boot, born on 14-10-1851 in Terschelling. Follow VII-c.
3 Jacob Cornelis Boot, born on 02-06-1854 in Terschelling. Jacob Cornelis is deceased on 28-05-1856 in Terschelling, 1 year old. Registration on 28-05-1856.

VI-g Gerrit Willem Zweers is born about 1845 in Amsterdam, son of Gerrit Willems Zweers and Catharina Boot. Gerrit Willem is deceased on 09-04-1918 in Zutphen, about 73 years old. Registration on 23-04-1918 [akte 144 Emmen]. Gerrit Willem married with Johanna Henderika Hogerbees.

VII-a Japke Ages Boot is born on 11-11-1839 in Terschelling, daughter of Age Siebes Boot and Antje Dirks Lieuwen. Japke Ages married, 21 years old, on 18-07-1861 in Terschelling [akte 14] with Dirk Ariens Roos, 22 years old. met vrouw en 2 kinderen in 1867 vertrokken naar U.S.A. [Bron: Rijksarchief in Noord-Holland. Bibliotheek 42A 25 I en II; Staat van landverhuizers uit Noord-Holland 1848 - 1877 (waar de gemeente Terschelling onder viel)]. Dirk Ariens is born on 02-11-1838 in Terschelling. Occupation: landbouwer. Religion: N.H. Note re Dirk Ariens: zoon van Arjen Alberts Roos en Neeltje Dirks de Boer.
Children of Japke Ages and Dirk Ariens:

1 Arien Roos, born on 11-03-1862 in Terschelling.
2 Antje Dirks Roos, born on 26-05-1866 in Terschelling.

VII-b Siebe Boot is born on 21-01-1850 in Terschelling, son of Kornelis Siebes Boot and Reinsje Jacobs Stada. Siebe is deceased on 30-08-1910 in Midsland, 60 years old. Registration on 31-08-1910. Occupation: landbouwer. Siebe married, 29 years old, on 29-11-1879 in Terschelling [akte 22] with Anna Roos, 31 years old. Anna is born on 01-07-1848 in Landerum. Anna is deceased on 05-03-1929 in Terschelling, 80 years old. Note re Anna: dochter van Jan Alberts Roos en Neeltje Andries Bos.
Children of Siebe and Anna:

1 Neeke Boot, born on 24-04-1878 in Midsland. Follow VIII-a.
2 Jacob Siebes Boot, born on 13-06-1880 in Midsland. Jacob Siebes is deceased on 24-11-1880 in Midsland, 5 months old.
3 Reinsje Boot, born on 18-08-1882 in Midsland. Follow VIII-b.
4 Jan Boot, born on 25-06-1884. Follow VIII-c.
5 Albert Boot, born on 10-07-1887 in Midsland. Albert is deceased on 24-07-1887 in Midsland, 14 days old. Registration on 25-07-1887.

VII-c Neeke Boot is born on 14-10-1851 in Terschelling, daughter of Kornelis Siebes Boot and Reinsje Jacobs Stada. Neeke is deceased on 25-05-1908 in Bloemendaal, 56 years old. Registration on 24-06-1908 [akte 10 Terschelling]. Neeke married, 24 years old, on 10-02-1876 in Terschelling [akte 3] with Cornelis Wortel, 25 years old. Cornelis is born on 10-10-1850 in Lies. Note re Cornelis: zoon van Jan Wortel en Maartje Roos.

VII-d Trijntje Doeksen is born on 20-05-1844, daughter of Wybrand Cornelisz Doeksen and Maria Siebes (Maamke) Boot. Trijntje is deceased on 25-07-1925, 81 years old. Note re Trijntje: Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Terschelling (huisvesting) wordt Trijntje na het overlijden van haar ouders opgevoed door haar grootvader Cornelis Gerrits Doeksen en diens nog inwonende dochters en oudtante Maria Wybrands de Graaf, die als huishoudster te boek staat, maar een ongetrouwde schoonzuster is van Cornelis Gerrits Doeksen [Bron: archief Tresoar te Leeuwarden, met dank aan Foppe Buijl]. Trijntje married, 18 years old, on 15-05-1863 in Terschelling [akte 11] with Dirk Cornelis Swart.

VIII-a Neeke Boot is born on 24-04-1878 in Midsland, daughter of Siebe Boot and Anna Roos. Neeke is deceased on 11-08-1953, 75 years old. She was buried in Midsland. Neeke married, 26 years old, on 26-01-1905 in Terschelling [akte 3] with Tjaard Ruyg, 29 years old. Tjaard is born on 02-12-1875 in Hoorn, Terschelling. Tjaard is deceased on 18-01-1954 in Terschelling, 78 years old. He was buried in Midsland. Note re Tjaard: zoon van Jacob Ruyg en Klaaske Bakker.

VIII-b Reinsje Boot is born on 18-08-1882 in Midsland, daughter of Siebe Boot and Anna Roos. Reinsje is deceased on 05-11-1940 in Leeuwarden, 58 years old. Registration on 06-11-1940 [akte dd 14-11-1940 Terschelling]. Address: Terschelling. Reinsje married, 21 years old, on 17-12-1903 in Terschelling [akte 30] with Cornelis Cupido, 24 years old. Cornelis is born on 23-03-1879 in Formerum. Occupation: visser. Note re Cornelis: zoon van Jan Pieters Cupido en Grietje Cornelis Groendijk.

VIII-c Jan Boot is born on 25-06-1884, son of Siebe Boot and Anna Roos. Occupation: zeeman. Jan married, 29 years old, on 28-01-1914 in Terschelling [akte 3] with Trijntje Smit, 27 years old. Trijntje is born on 23-10-1886 in Terschelling. Note re Trijntje: dochter van Willem Jortsen Smit en Geertje Pals.


 Index (91 persons)

 

Last name First name Born
Christened
Deceased
Buried
Relation(s)
(Boot) Siebe Ages 1722 1772 Number III
(Posma) Neeke Gauwes 1722   [Partner of III]
Boot Aarjen Siebes 1814 1844 Number VI-b
Boot Age Siebes 1695 1752 Number II
Boot Age Siebes 1762 1809 Number IV-c
Boot Age Siebes 1816   Number VI-c
Boot Albert 1887 1887 [Son of VII-b]
Boot Catharina 1805   Number V-d
Boot Claaske Siebes 1754 1789 Number IV-b
Boot Cornelis Ages 1798   [Son of IV-c]
Boot Daniël Siebes 1830 1848 [Son of V-a]
Boot Dirk Ages 1849 1851 [Son of VI-c]
Boot Gaauwe Ages 1803 1869 [Son of IV-c]
Boot Gauwes Siebes 1748   [Son of III]
Boot Grietje 1700   [Daughter of I]
Boot Grietje 1799 1802 [Daughter of IV-c]
Boot Grietje Siebes 1749 1790 Number IV-a
Boot Jacob Cornelis 1854 1856 [Son of VI-d]
Boot Jacob Siebes 1880 1880 [Son of VII-b]
Boot Jan 1884   Number VIII-c
Boot Japke Ages 1839   Number VII-a
Boot Johannes Siebes 1824 1850 [Son of V-a]
Boot Kornelis Siebes 1818 1857 Number VI-d
Boot Maamke Ages 1796 1883 Number V-c
Boot Maria Siebes 1819 1847 Number VI-e
Boot Marij 1793 1796 [Daughter of IV-c]
Boot Neeke 1698   [Daughter of I]
Boot Neeke 1851 1908 Number VII-c
Boot Neeke 1878 1953 Number VIII-a
Boot Neeke Ages 1792 1848 Number V-b
Boot Neeke Ages 1840 1845 [Daughter of VI-c]
Boot Neeke Ages 1846 1846 [Daughter of VI-c]
Boot Neeke Siebes 1758   [Daughter of III]
Boot Neeltje Siebes 1821 1821 [Daughter of V-a]
Boot Neeltje Siebes 1822 1822 [Daughter of V-a]
Boot Pieter Ages 1807   [Son of IV-c]
Boot Pieter Siebesz 1829 1894 [Son of V-a]
Boot Reinsje 1882 1940 Number VIII-b
Boot Reinsje Siebes 1812 1881 Number VI-a
Boot Siebe 1650   Number I
Boot Siebe 1842   [Son of VI-b]
Boot Siebe 1850 1910 Number VII-b
Boot Siebe Ages 1789 1859 Number V-a
Boot Siebe Ages 1843 1847 [Son of VI-c]
Boot Siebe Ages 1848 1855 [Son of VI-c]
Boot Siebe Siebes 1827 1848 [Son of V-a]
Boot Thijs 1693   [Son of I]
Bos R(e)insje Cornelis 1765 1801 [Partner of IV-c]
Cornelis Trijntje     [Partner of II]
Cupido Cornelis 1879   [Partner of VIII-b]
Doeksen Maamke Wybrands 1847 1847 [Daughter of VI-e]
Doeksen Trijntje 1844 1925 Number VII-d
Doeksen Wybrand Cornelisz 1819 1847 [Partner of VI-e]
de Graaf Bartje Mattheus 1816   [Partner of VI-c]
de Groot Japke Arjens 1795 1841 [Partner of V-a]
Hogerbees Johanna Henderika     [Partner of VI-g]
Kooijman Frans Tjalfs 1790 1813 [Partner of V-b]
Kooijman Japke Ziltjes 1843 1843 [Daughter of VI-a]
Kooijman Japke Ziltjes 1844 1844 [Daughter of VI-a]
Kooijman Jort Cornelis     [Parent in law of VI-a]
Kooijman Siltje Jorrits 1812 1879 [Partner of VI-a]
Lieuwen Antje Dirks 1814 1852 [Partner of VI-c]
Lieuwen Cornelis Klaasen 1779 1811 [Son of IV-a]
Lieuwen Gauwe Klaasen 1790 1811 [Son of IV-a]
Lieuwen Klaas Lieuwes 1741 1808 [Partner of IV-a]
Lieuwen Lieuwe Klaasen 1790 1811 [Son of IV-a]
Lieuwen Siebe Klaasen 1777 1811 [Son of IV-a]
Lieuwes Grietje Klases 1787 1790 [Daughter of IV-a]
Lieuwes Jacoba Klases 1784 1820 [Daughter of IV-a]
Lieuwes Neeltje Klases 1773 1858 [Daughter of IV-a]
Mier Hiltje Jans 1814 1858 [Partner of VI-b]
Pals Trijntje Andries     [Parent in law of IV-c]
Roos Anna 1848 1929 [Partner of VII-b]
Roos Antje Dirks 1866   [Daughter of VII-a]
Roos Arien 1862   [Son of VII-a]
Roos Dirk Ariens 1838   [Partner of VII-a]
Ruyg Tjaard 1875 1954 [Partner of VIII-a]
Schaap Cornelis Jansz 1793 1870 [Partner of V-c]
Schaap Tetje Cornelis 1831 1891 [Daughter of V-c]
Smit Trijntje 1886   [Partner of VIII-c]
Sorgdrager Maamke Pieters 1769 1845 [Partner of IV-c]
Sorgdrager Neeke Pieters     [Parent in law of VI-a]
Sorgdrager Pieter Gerrits     [Parent in law of IV-c]
Stada Jacob Cornelis 1788 1867 [Partner of V-b]
Stada Reinsje Jacobs 1822 1905 Number VI-f
Swart Cornelis Lammerts 1753   [Partner of IV-b]
Swart Dirk Cornelis     [Partner of VII-d]
Wortel Cornelis 1850   [Partner of VII-c]
Zweers Gerrit Willem 1845 1918 Number VI-g
Zweers Gerrit Willems 1810   [Partner of V-d]
Zweers Johannes Ages 1848   [Son of V-d]

 

logoaldfaer   Generated using Aldfaer version 4.2 (with customized report generator) on 27-02-2013.


Sources:

  • DTB = Doop-, Trouw- en Begraafregisters (ook RBS)
  • genlias = www.wiewaswe.nlwiewaswe.nl: database van de samenwerkende archiefdiensten
  • RBS = Retroacta Burgerlijke Stand (ook DTB)
  • Tresoar = www.tresoar.nl: Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum
  • corrections and additions from Foppe en Mieke Buijl
  • corrections and additions from Jeffrey P. Lieuwen
  • aanvullingen van www.stada.nl/terschelling/  
stuurlinks stuurrechts

 

 

 

.