bel

bel

bel

Genealogy Aaltje Booth

(Noord-Holland - Edam)

 

 Wapen_Booth_Edam.03

Coat of arms of this family originating from Edam, the Netherlands

 


Index  Vlag Nederland

By missing birthdates and/or baptismdates the order of children could be alphabetical.

 

I Aaltje Booth is born before 1580. Aaltje married with Wijnalt Greven. Wijnalt is born before 1580. Note re Wijnalt: dit geslacht Boot stamt oorspronkelijk niet uit Edam maar uit Harderwijk, waar het de Boot alias Greven heette. Bron: Gens Nostra juli 1957.
Child of Aaltje and Wijnalt:

1 Albert (de) Boot(h) (Greven). Follow II.

II Albert (de) Boot(h) (Greven), son of Wijnalt Greven and Aaltje Booth. Albert is deceased on wednesday 01-07-1637. Albert married on sunday 21-06-1620 in Harderwijk with Johanna van Oldenbarnevelt. Johanna is deceased in 1624. Title: joffer. Note re Johanna: dochter van Cozijn Cozijnsz van Oldenbarnevelt en Margaritha Voeth.
Child of Albert and Johanna:

1 Roelof (de) Boot(h), born about 1620 in Harderwijk [vermoedelijk]. Follow III.

III Roelof (de) Boot(h) is born about 1620 in Harderwijk [vermoedelijk], son of Albert (de) Boot(h) (Greven) and Johanna van Oldenbarnevelt. Note re the birth of Roelof: ondanks onderzoek in het Rijksarchief te Arnhem kon nog niet worden vastgesteld of Roelof de Booth een zoon was van Albertus de Booth alias Greven J.U.D. die op 21 Juni 1620 te Harderwijk in het huwelijk trad met de JofferJohanna van Oldenbarneveldt. Note re Roelof: Uit: Nederlandsche Leeuw 1927 pag. 253-258 en 309-315: Het Edamsche Regeeringsgeslacht Boot, door Mr. F. D. Pont.
Child of Roelof out of an unknown relation:

1 Harmen Roelofsz (de) Boot(h), born on thursday 11-03-1655 in Harderwijk [vermoedelijk]. Follow IV.

IV Harmen Roelofsz (de) Boot(h) is born on thursday 11-03-1655 in Harderwijk [vermoedelijk], son of Roelof (de) Boot(h). Harmen Roelofsz is deceased on friday 30-04-1728 in Edam, 73 years old. Note re the death of Harmen Roelofsz: Groote Kerk, choor no. 68. Occupation: (op 17-05-1696 werd Herman Boot door Burgemeesteren aangesteld op het "scheepie", terwijl hij krachtens besluit van 02-11-1703 tot overman van het Nieuwe Veer werd benoemd. Hij was kerkmeester van 1716 tot 1727). Harmen Roelofsz married with Lijsbeth Woutersdr Wijngaerdt, after the publication of the bans on sunday 21-11-1683 in Edam. in het ondertrouwregister staat hij vermeld als Harmen Roelofsz de Booth, jongeman van Harderwijc. Lijsbeth Woutersdr is born on tuesday 30-11-1660 in Edam. Lijsbeth Woutersdr is deceased on sunday 09-05-1728 in Edam, 67 years old. She was buried on thursday 13-05-1728 in Edam. Note re the death of Lijsbeth Woutersdr: Groote Kerk graf no. 68. Note re Lijsbeth Woutersdr: dochter van Wouter Wijngaerdt, kapitein ter zee ter Admiraliteit van Amsterdam, en Aaltje Roman.
Child of Harmen Roelofsz and Lijsbeth Woutersdr:

1 Roelof Harmensz Boot. Follow V.

V Roelof Harmensz Boot, son of Harmen Roelofsz (de) Boot(h) and Lijsbeth Woutersdr Wijngaerdt. He was baptized on monday 25-12-1684 in Edam. Roelof Harmensz is deceased on thursday 05-03-1761 in Edam. He was buried on wednesday 11-03-1761 in Edam. Note re the death of Roelof Harmensz: "destijds sessie hebbende in de Admiraliteit van Amsterdam, is hij onderhet beantwoorden van een brief aan de Wel Edelen Heer François van der Mey wegens Gouda, door een flauwte op de zachtste wijze overleden" (Ned. Leeuw 1927 pag. 254). Occupation: schepen, burgemeester van Edam, Admiraliteits Raad, enz. (Schepen 1710, 1712, 1714; vroedschap van 17-12-1714 tot 28-05-1749; Directeur der Groenlandsche Compagnie in 1716 en van de Straat Davis visscherij in 1721; Gecommitteerde in de Generaliteitsrekenkamer van 30-09-1719 tot 01-05-1721; Burgemeester 1717; Voorzittend Burgemeester 1718, 1722, 1724, 1728, 1729, 1733, 1736 1737, 1741, 1746; Secretaris tot 29-12-1740, toen hij "desisteerde" ten behoeve van zijn zoon Mr. Nicolaas Boot; Gecommitteerde Raad in de Staten van Holland en West-Friesland 1719, 1721, 1723, 1724, 1726, 1730, 1734, 1738, 1742, 1746; Hoofdingeland van de Purmer1730; Admiraliteitsraad binnen Amsterdam van 1749-1761.
Bron: De Nederlandsche Leeuw 1925 blz. 376 t/m 381). Note re Roelof Harmensz: Naamgever van de Roelof Bootstraat te Edam; door hem werd op 18-05-1737de eerste steen gelegd van het thans nog in gebruik zijnde fraaie Edamsestadhuis. De volgende regels, vervaardigd door de predikant Everardus Webster, staan op een steen in de vestibule gebeiteld en herinneren aan hetfeit: "Aleer dit stadtgebouw zoo prachtig hier verscheen," "Zoo ley d'Heer Roelof Boot, hiervan den eersten steen," "Dees tijdt voorzitter van het stadsbewint. Gods zegen" "Daal altoos op dit huis, gelijk een zomerregen.". Roelof Harmensz:
(1) married on saturday 24-03-1708 in Purmerend with Grietje van der Ley, after the publication of the bans on friday 09-03-1708 in Edam. She was baptized on thursday 04-04-1680 in Purmerend. Grietje is deceased on friday 03-01-1710 in Edam. She was buried on thursday 09-01-1710 in Edam. Note re the death of Grietje: Groote kerk graf no. 2i5. Note re Grietje: dochter van Adriaan Pietersz. van der Ley, zeepzieder te Purmerend en van Claertgen Hoots (dochter van Adriaen Claesz. Hoots, raad en burgemeester van Purmerend).
(2) married on tuesday 04-08-1716 in Edam with Maria Dekker, 19 years old. Maria is born on saturday 08-09-1696 in Edam. Maria is deceased on friday 24-02-1764 in Edam, 67 years old (cause: aan waterzucht na een langdurig lijden). Note re Maria: dochter van Claas Pietersz. Dekker, schepen 1686, 1688; presiderend schepen 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1710; vroedschap vanaf 1686; weesmeester 1691, 1693, 1711, 1712, 1713; gecommitteerde ter Staten van Holland 1716, 1720, 1724, 1728; burgemeester 1714, 1718, 1722 en 1726; president burgemeester 1719, 1723, 1727; overleden 09-01-1729 oud 73,5 jaar "aan de gevolgen van een slaapziekte dien Z. E. overviel op het rijtuig als gecommitteerde Raad komende van Hoorn"; en van Elisabeth Jacobsdr Trom(p), overleden 25-03-1728, oud 71 jaar; dochter van den burgemeester Jacob Pietersz. Trom(p) en van Beatrix Groot. (Claas Pietersz. Dekker voornoemd was een zoon van Pieter Claasz. Dekker, "oudste ordinaris kappeteyn ten dienste dezer landen", een der onderbevelhebbers van de Ruyter (zie de Jonge "Het Nederlandsche Zeewezen")).
Child of Roelof Harmensz and Grietje:

1 Hermanus Roelofs Boot. Follow VI-a.

Children of Roelof Harmensz and Maria:

1 Elizabeth Boot, born on saturday 27-06-1716 in Edam. Follow VI-b.
2 Nicolaas Boot, born on tuesday 29-06-1717 in Edam. Follow VI-c.
3 Beatrix Boot, born on saturday 19-11-1718 in Edam. Note re the birth of Beatrix: als curiositeit staat bij haar geboorte vermeld, dat ze 13,5 pond woog. Beatrix is deceased on monday 17-07-1719 in Edam, 7 months old. Note re the death of Beatrix: ten huize harer min, bij afwezigheid harer ouders die te 's-Gravenhage ter dagvaart waren; begraven Groote Kerk graf no. 9.
4 Jacob Boot, born on wednesday 22-01-1721 in Edam. Jacob is deceased on wednesday 12-02-1721 in Edam, 21 days old. Note re the death of Jacob: Groote Kerk graf no. 9.
5 Beatrix Roelofsdr Boot, born on wednesday 06-05-1722 in Edam. Follow VI-d.
6 Alida Boot, born on monday 10-05-1723 in Edam. Follow VI-e.
7 Jacob Boot, born on thursday 30-05-1726 in Edam. Jacob is deceased on friday 07-11-1738 in Edam, 12 years old. Note re the death of Jacob: begraven in het graf bij zijn grootvader Herman Boot en zijn grootmoederLysbeth Wijngaardt. Note re Jacob: "schoolleggend te Noordwijk".
8 Geertje Boot, born on thursday 07-10-1728 in Edam. Geertje is deceased on tuesday 04-07-1730 in Edam, 1 year old. Note re the death of Geertje: "ten huize harer min Sijtje Hogerbeets".
9 Geertje Boot, born on saturday 11-03-1730 in Edam. Geertje is deceased on monday 17-08-1733 in Edam, 3 years old. Note re Geertje: "ten huize harer min Sijtje Hogerbeets".

VI-a Hermanus Roelofs Boot, son of Roelof Harmensz Boot and Grietje van der Ley. He was baptized on monday 31-12-1708 in Edam. Hermanus Roelofs is deceased on sunday 05-02-1769 in Edam (cause: na een lijden van 20 jaar aan cancareus ongemak aan de tong). He was buried on saturday 11-02-1769 in Edam. Occupation: advocaat en notaris, schepen 1736, 1738, 1742, 1744, 1746; Secretaris tot 02-05-1769; Directeur der Straat Davisvisscherij 1731 en der Groenlandsche Compagnie 1733; Gecommitteerde Raad in de Staten van Holland 1768; Ontvanger van de gemeene landsmiddelen en van de convoyen en licenten vanaf 01-11-1760. Title: mr.. Note re Hermanus Roelofs: aangesteld door den Prins van Oranje, de eerste maal, dat een dergelijkebenoeming buiten de sollicitatie en buiten de vroedschappen geschiedde.Er staat in de papieren: "welke beide posten, door wijlen Zijn Doorl. Hoogheid Prins Willem de vierde aan Sijn Ede. buiten eenige sollicitatie zijn geconfereert Hem is verder aangeboden den Prins te representeeren inde commissie naar Suriname. Heeft tweemaal apprehentie gehad te worden benoemd als secretaris van gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier. Ook is hem gepresenteert om Raadsheer te worden in het Hof van Holland". Hermanus Roelofs married with Reynoutje Leoninus, after the publication of the bans on friday 12-10-1731 in Edam. The religious wedding was celebrated on sunday 28-10-1731 in Edam. She was baptized on saturday 16-02-1715 in Waal (Texel). Reynoutje is deceased on monday 24-12-1770 in Edam. She was buried on saturday 29-12-1770 in Edam. Note re the death of Reynoutje: door een flauwte getroffen onder 't rijgen van haar keurslijf, zijnde indesselvs leven een braave huyshoudster geweest en die door desselvs menigvuldige bezigheden geen vermaak als in haar kinderen heeft gehad. Note re Reynoutje: dochter van Justus Leoninus, Ned. Geref. predikant te Waal, Texel, en Edam, gedoopt op woensdag 13-02-1669 in Edam, overleden op donderdag 29-12-1718 in Edam, begraven op 04-01-1719 in Edam, trouwde met Catharina van Dobben, het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 31-10-1706. Zij is gedoopt op zaterdag 07-10-1679 in Den Hoorn, Texel, overleden in 04-1722 inEdam.
Children of Hermanus Roelofs and Reynoutje:

1 Geertje Boot, born on tuesday 11-03-1732 in Edam. Geertje is deceased on friday 24-02-1736 in Edam, 3 years old.
2 Roelof Hermanusz Boot, born on friday 24-02-1736 in Edam. Follow VII-a.
3 Justus Boot, born on saturday 19-07-1738 in Edam. He was baptized on sunday 20-07-1738 in Edam. Note re the birth of Justus: Groote Kerk door ds. Webster, ten doop gehouden door zwager Mr. JohannesLeoninus (burgemeester van Edam) en diens huisvrouw Trijntje Brasker. Justus is deceased on thursday 31-07-1738 in Edam, 12 days old.
4 Justus Hermanusz Boot, born on sunday 16-08-1739 in Edam. Follow VII-b.
5 Grietje Boot, born on wednesday 21-09-1740 in Edam. She was baptized on thursday 22-09-1740 in Edam. Note re the birth of Grietje: Groote Kerk door ds. Webster, "ten doop gehouden door grootmoeder Marietje Dekker en door vader Hermannus Boot; haar grootvader Roelof Boot te Brielle voor de verpachting zijnde". Grietje is deceased on tuesday 04-10-1740 in Edam, 13 days old.
6 Jacob Boot, born on friday 10-11-1741 in Edam. He was baptized on sunday 12-11-1741 in Edam. Note re the birth of Jacob: door ds. Webster, doopgetuigen grootouders en vader. Jacob is deceased on thursday 06-10-1768 in Suriname, 26 years old. Note re the death of Jacob: op de rede van Suriname aan boord van het schip van oorlog in kwaliteit als commandeur, na met den kapitein de Mey een reis te hebben gemaakt naar alle forten aan de kust van Guyana. Occupation: luitenant ter zee.
7 Margaretha Boot, born on tuesday 14-01-1744 in Edam. She was baptized on sunday 26-01-1744 in Edam. Note re the birth of Margaretha: door ds. Kruythof, "ten doop gehouden door Maria Dekker en door den vader bij absentie van den grootvader, die destijds te s'Hage was bij de Gecommitteerde raden". Margaretha is deceased on monday 18-12-1769 in Edam, 25 years old. Note re Margaretha: waarschijnlijk doof geboren, werd in het laatst van haar leven krankzinnig.
8 Cornelia Boot, born on saturday 30-01-1745 in Edam. Cornelia is deceased on wednesday 24-10-1804 in Edam, 59 years old.
9 Catharina Boot, born on saturday 16-04-1746 in Edam. She was baptized on sunday 17-04-1746 in Edam. Note re the birth of Catharina: door ds. Kruythof, ten doop gehouden door burgemeester Mr. Joh. Leoninusen door den vader. Catharina is deceased on monday 20-02-1826 in Edam, 79 years old.
10 Maria Boot, born on thursday 03-08-1747 in Edam. Maria is deceased in 1787 in Edam, 40 years old.
11 Elisabeth Boot, born on sunday 16-03-1749 in Edam. Note re the birth of Elisabeth: tweeling. Elisabeth is deceased on wednesday 26-10-1796 in Edam, 47 years old.
12 Hermannus Boot, born on sunday 16-03-1749 in Edam. He was baptized on wednesday 19-03-1749 in Edam. Note re the birth of Hermannus: door ds. Kruythof, doopgetuigen grootvader en grootmoeder van vaders kant, tweelingbroer van Elisabeth. Hermannus is deceased on tuesday 19-08-1749 in Edam, 5 months old.
13 Nicolaas Boot, born on monday 26-04-1762 in Edam. He was baptized on friday 30-04-1762 in Edam. Note re the birth of Nicolaas: door ds. Homma, doopgetuige grootvader Roelof Boot. Nicolaas is deceased on wednesday 07-07-1773 in Ghana op de kust van Afrikaans Guinee, 11 years old. Note re Nicolaas: vertrok op 07-07-1772 met het schip "De Hoop van Dordrecht" onder kapitein Pieter van Daxem naar de Oost.
14 Johannes Boot, born on sunday 18-09-1763 in Edam. He was baptized on monday 19-09-1763 in Edam. Note re the birth of Johannes: door ds. Gualtherus Homma, "ten doop gehouden door zwager Mr. Johannes Leoninus die sessie heeft in 't college van Heeren Gecommitteerde Raden indit quartier". Johannes is deceased on wednesday 07-04-1784 in Ternate, 20 years old. Note re Johannes: vertrok in oktober 1777 op het schip "De Abbenkerk" onder kapitein Casperus Burger voor de kamer Hoorn naar Batavia, werd Resident van Menado, "op het punt in het huwelijk te treden met de dochter van den gouverneur van Banda, wordende naar een missive van condoleantie van den Gouverneur-Generaal Alting, zeer geregretteerd".
15 Maria Boot, born on wednesday 04-02-1767 in Edam. Follow VII-c.

VI-b Elizabeth Boot is born on saturday 27-06-1716 in Edam, daughter of Roelof Harmensz Boot and Maria Dekker. Elizabeth is deceased on monday 26-10-1744 in Edam, 28 years old (cause: aan een toeval, gekregen op 19-10-1744). Elizabeth married with Hendrik van Waart. He is a son of Jacob van Waart and Neeltje Aldertsdr van Bodegom. He was baptized on sunday 16-09-1714 in Maassluis. Hendrik is deceased on saturday 18-02-1804 in Edam. Address: (woonde bij het huwelijk in Den Haag). Occupation: schepen van Edam. Title: mr.. Note re Hendrik: in 1724 kocht hij de polder Oud-Clijburg langs de Maas bij Den Briel. In1776 werd Mr. Hendrik van Waart ontoerekenbaar verklaard. Tot curatoren werden aangesteld zijn zoon Dr. Jacob van Waart, burgemeester van Edam, Mr. Roelof Boot, raad in de vroedschap te Edam en Justus Boot, kapitein ter zee.
Child of Elizabeth and Hendrik:

1 Jacob van Waart. Occupation: burgemeester van Edam. Title: dr..

VI-c Nicolaas Boot is born on tuesday 29-06-1717 in Edam, son of Roelof Harmensz Boot and Maria Dekker. Nicolaas is deceased on friday 10-09-1751 in Edam, 34 years old. Occupation: werd 10-03-1737 benoemd tot secretaris "zonder tractement, tot het overlijden of desisteeren van zijn vader"; effectief aangesteld 29-12-1740; schepen (1743, 1746, 1747). Title: mr. (promoveerde 19-05-1739 te Leiden op dissertatie "De Lege Falcidia"). Nicolaas married in Edam with Margaretha van Waart, after the publication of the bans on sunday 15-11-1739 in Maassluis. Margaretha is born on monday 06-05-1709 in Maassluis, daughter of Jacob van Waart and Neeltje Aldertsdr van Bodegom. She was baptized on thursday 09-05-1709 in Maassluis.

VI-d Beatrix Roelofsdr Boot is born on wednesday 06-05-1722 in Edam, daughter of Roelof Harmensz Boot and Maria Dekker. She was baptized on thursday 07-05-1722 in Edam. Beatrix Roelofsdr is deceased on monday 05-11-1753 in Edam, 31 years old. Beatrix Roelofsdr married, 19 years old, on sunday 31-12-1741 in Edam with Pieter Pietersz van der Ley, 27 years old. Pieter Pietersz is born on friday 23-11-1714 in Purmerend. Pieter Pietersz is deceased on tuesday 27-10-1767, 52 years old. Occupation: eigenaar zeepziederij 'De Zwaen' te Purmerend (in 1757 werd de ziederij voor f 10.000,- door zijn erfgenamen aan de Heeren van der Voren en Slijpen verkocht, zie Albert Pieterz. Louwen: "Kroniek der stad Purmerend"). Note re Pieter Pietersz: zoon van Pieter van der Ley (1676), schepen, raad en burgemeester van Purmerend, en van Geertje Wormer (1681); weduwnaar van Trijntje Pergerrits.
Children of Beatrix Roelofsdr and Pieter Pietersz:

1 Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley, born on tuesday 09-10-1742 in Purmerend. Follow VII-d.
2 Elisabeth van der Ley, born in 1746.
3 Maria van der Ley, born in 1748.
4 Pieter van der Ley, born in 1763.

VI-e Alida Boot is born on monday 10-05-1723 in Edam, daughter of Roelof Harmensz Boot and Maria Dekker. Alida is deceased on monday 31-12-1798 in Edam, 75 years old. Alida married, 38 years old, on thursday 21-05-1761 in Edam with Pieter Dekker. Pieter is deceased on friday 23-08-1776. Occupation: koopman te Amsterdam. Note re Pieter: zoon van Pieter Dekker, notaris, secretaris en hoofd-officier van Edam, baljuw van de Zeevanck, en Catharina Pont (dochter van Pieter Pont, president-schepen van Edam en van Willemoet Bouwens).

VII-a Roelof Hermanusz Boot is born on friday 24-02-1736 in Edam, son of Hermanus Roelofs Boot and Reynoutje Leoninus. He was baptized on friday 24-02-1736 in Edam. Note re the birth of Roelof Hermanusz: in de Groote Kerk door ds. Webster, "ten doop gehouden door grootvader Roelof Boot en door Maria Dekker". Roelof Hermanusz is deceased on saturday 28-06-1794 in Edam, 58 years old (cause: zeer subiet aan een beroerte). Occupation: schepen, raad, burgemeester van Edam (Vroedschap van 27-10-1766 tot 28-02-1794 "op recommandatie van Z. D. H. Prins Willem V"; Gecommitteerde ter Prov. Rekenkamer 1776, 1782. Bedankte1784 toen hij ontvanger der gemeene landsmiddelen werd; adj. Secretaris vanaf 30-01-1762, effectief vanaf 06-02-1769; Weesmeester 1768; Thesaurier 1773; Schepen 1767, 1784; Burgemeester 1784, 1787, 1789, 1793). Title: mr.. Roelof Hermanusz married, 23 years old, on wednesday 09-05-1759 in Edam with Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley, 16 years old. ten huize van zijn grootvader Roelof Boot. Cornelia Pietersdr is born on tuesday 09-10-1742 in Purmerend, daughter of Pieter Pietersz van der Ley and Beatrix Roelofsdr Boot. Grietje is deceased on saturday 24-01-1761, 18 years old (cause: in het kraambed).
Child of Roelof Hermanusz and Grietje:

1 Pieter Roelofsz Boot, born on sunday 18-01-1761 in Edam. Follow VIII-a.

VII-b Justus Hermanusz Boot is born on sunday 16-08-1739 in Edam, son of Hermanus Roelofs Boot and Reynoutje Leoninus. He was baptized on sunday 16-08-1739 in Edam. Note re the birth of Justus Hermanusz: in de Groote Kerk door ds. Everardus Webster. "Ten doop gepresenteerd door grootvader Roelof Boot, daar vader Hermannus Boot ter dagvaart in denHaag". Peter Mr. Johannes Leoninus, meter Catharina Brasker. Justus Hermanusz is deceased on friday 08-11-1793 in Edam, 54 years old (cause: verdronken). Note re the death of Justus Hermanusz:

Omtrent zijn dood is met zekerheid niets bekend. Het relaas omtrent zijn onverwacht verdwijnen luidt als volgt:
"Tusschen den 8 en9 november 1793 des morgens tusschen 4 en 7 uur is Justus Boot, Vice-Admiraal van Holland en West-Friesland, chef van een divisie artilleristen,commandeerende 's lands schip van Oorlog "Utrecht" en de 2de divisie onder den Luyt. Admiraal Ridder van Kinsbergen, op een zeer onverwachte en ongelukkige wijze van zijn boord verongelukt. De oorzaak van dit ongeluk was eerst in 't duyster, daar de Capt. Luyt. van der Kolf te 6 uur 's morgens nog bij zijne Excellentie had geweest en orders gevraagd, maar 's morgens te 7 uren weder in de cajuit komende, vond hij het agter raam vande cajuit open en den admiraal niet op zijn bed; dog het schip van oorlog voor Vlissingen gearriveerd zijnde, kwam daar het rapport van den Luyt. Musketier, van den Vice-admiraal, die een bombardeer galiiot genaamd "De Kemphaan" commandeerde, dat hij Z.Exc. in de morgenstond had gepraaid, en hem zooals hij wist kennis had gegeven dat het niet langer zee konde houden, en na Texel moest opduwen. Dit praayen was niet op 't dek door de beweging en de wind, maar zekerlijk door den admiraal gehoord, diete schielijk het agter raam opschuivende, om andwoord te geven, zeer presumptief voorover in zee was gevallen, en te waarschijnlijker nog, daar een ruyt in stukken was geslagen, denkelijk om zich nog te houden".

Occupation: kapitein ter zee (06-05-1763), schout bij nacht (1788), vice-admiraal van Holland en West-Friesland, schepen van Monnickendam (van 1764-1769 eigenaar/bewoner van het tegenwoordige zeer fraaie Monnickendamse Raadhuis). See also: breoepsgroepen/zeevarenden. Note re Justus Hermanusz:

testeerde 08-10-1793 te Edam voor Notaris Pieter Kerk.
zie over hem: 1e Vaderlandse Historiën, vervolg op Wagenaar deel III blz.270; 2e Stuart, Vaderlandsche Historie deel IV blz. 109, 110; 3e Teentra, de Nederl. West-Indische Eilanden, deel II, blz. 64 tot 67; 4e de Jonge, Het Nederlandsche Zeewezen, deel IV, blz. 468/469, 676 tot 679, deelV, blz. 90 tot 92 en blz. 629, deel VI, blz. 162 en 394. Hij werkte in 1781 krachtig mede aan het behoud van Curaçao. Van 1785-1787 verving hij Schout bij Nacht van Kinsbergen in het bevel over het Middellandsche Zee-eskader. In 1786 bezocht hij Malta om den grootmeester namens de Staten tebegroeten en hem een geschenk aan te bieden. (zie het op het Rijksarchief berustende oorspronkelijke rapport of journaal van den Kapitein Justus Boot, "wegens zijne reize en commandement over 's lands eskader in deMiddellandsche Zee, beginnende met den 4den Mei 1786 en eindigende op den 12den Maart 1787" en zijne brieven aan den griffier van H.H. Mog., tenslotte; "De derde Reize naar de Middellandsche Zee, door C. de Jong, alskapitein het bevel voerende over 's lands kotter "de Brak", 1e deel). Van den grootmeester van Malta Prins Emanuel de Rohan ontving hij op 24-03-1786 een gouden met juweelen ingelegden snuifdoos, met in het midden een op ivoor geschilderd miniatuurportret van den schenker. Verder een gedreven gouden ponjaard, aan alle zijden bezet met diamanten en robijnen. Deze ponjaard was afkomstig van de galjoen Sultana aan boord waarvan zich "Safira een der vrouwen van den Grooten Heer Ibrahim en van zonderlinge schoonheid met haar zoontje Osman, oud 30 maanden, bevonden, op weg naar Mekka. Dit schip werd op 28-09-1644 door 6 galeien van Malta onder bevel van den generaal de Bois Boudron gewonnen, 70 mijlen van Rhodes, na een bloedig gevecht dat 7 uur duurde en waarbij de Generaal en vele ridders sneuvelden. Ponjaard en snuifdoos, eigendom van de erven Justus Boot, bevindt zich thans in het bezit van Mevrouw de wed. Boot-de Wit te Heemstede.
Een houten model van zijn schip 'de Overijssel' van 68 stukken kwam door vererving in het bezit van wijlen den Heer D. F. Pont te Edam, die het in voortdurend bruikleen afstond aan het Edamsch Museum, waar het zich thans nog bevindt.

Justus Hermanusz married with Margaretha Cloribus. The religious wedding was celebrated on tuesday 03-11-1761 in Edam.

welk huwelijk door de dificulteiten op pretext van hare jonkheid door hare voogden den Heeren Oostenbroek en de drie gebroeders Teengs gemaakt, veel vertragingen heeft ontmoet, doch door de wijze schikking van mijn vader (Hermanus Boot) en door een adres aan het Hof, na een gehouden compartitie ten huize der Heeren commissarissen en ten verzoeke van mijn vader gehouden, alwaar mijne aanstaande vrouw present was, is iedere zwarigheid opgeheven, hebbende de Heren voogden schriftelijk concentverleend tot ons huwelijk hetwelk voor ons beiden en lieve ouders zeer aangenaam was. De Heer Hermanus Boot was blijkbaar met zijne schoondochteringenomen, hij schrijft: welk huwelijk om het aangename humeur en de verdere omstandigheden voor ons is geweest een zeer aangenaam geval.

She was baptized on tuesday 13-04-1745 in Edam. Margaretha is deceased on sunday 06-01-1788 in Edam. She was buried on friday 11-01-1788 in Edam. Note re Margaretha: dochter van Abraham Cloribus, gedoopt 21-02-1705 te Amsterdam, overleden01-02-1750 te Edam, begraven 06-02-1750 te Edam, zijdefabrikant, schepenvan Edam 1749, getrouwd 27-11-1735 met Cornelia Teengs, geboren 30-05-1710 te Edam, gedoopt 01-06-1710 te Edam, overleden 05-11-1745 te Edam, begraven 11-11-1745 te Edam.
Children of Justus Hermanusz and Margaretha:

1 Cornelia Justusdr Boot, born on friday 26-01-1770 in Edam. Follow VIII-b.
2 Hermanus Boot, born on tuesday 19-02-1771 in Edam. He was baptized on wednesday 20-02-1771 in Edam. Note re the birth of Hermanus: gedoopt door ds. Homma in de Kleine Kerk, ten doop gepresenteerd door Mr. Roelof Boot. Hermanus is deceased on saturday 30-09-1809 in Edam, 38 years old. Occupation: 1794 vroedschap op recommandatie van den Prins.
3 Abraham Boot, born on thursday 26-03-1778 in Edam. Follow VIII-c.
4 Reijna Justusdr Boot, born on monday 04-09-1780 in Edam. Follow VIII-d.
5 Jacob Justusz Boot, born on friday 27-01-1786 in Edam. Follow VIII-e.

VII-c Maria Boot is born on wednesday 04-02-1767 in Edam, daughter of Hermanus Roelofs Boot and Reynoutje Leoninus. She was baptized on friday 06-02-1767 in Edam. Note re the birth of Maria: door ds. van Schelle, "ten doop gehouden door tante Alida Boot, daar grootvader ter admiraliteit te Amsterdam was". Maria married, 24 years old, on tuesday 19-04-1791 in Edam with Pieter Vleck, 27 years old. getrouwd ten huize van Schout bij Nacht Justus Boot haren broeder. Pieter is born on thursday 24-11-1763. Pieter is deceased on sunday 23-02-1806 in Edam, 42 years old. Occupation: predikant te Edam (beroepen 23-06-1782). Note re Pieter: weduwnaar.

VII-d Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley is born on tuesday 09-10-1742 in Purmerend, daughter of Pieter Pietersz van der Ley and Beatrix Roelofsdr Boot. Grietje is deceased on saturday 24-01-1761, 18 years old (cause: in het kraambed). Grietje married, 16 years old, on wednesday 09-05-1759 in Edam with Roelof Hermanusz Boot, 23 years old. ten huize van zijn grootvader Roelof Boot. Roelof Hermanusz is born on friday 24-02-1736 in Edam, son of Hermanus Roelofs Boot and Reynoutje Leoninus. He was baptized on friday 24-02-1736 in Edam. Note re the birth of Roelof Hermanusz: in de Groote Kerk door ds. Webster, "ten doop gehouden door grootvader Roelof Boot en door Maria Dekker". Roelof Hermanusz is deceased on saturday 28-06-1794 in Edam, 58 years old (cause: zeer subiet aan een beroerte). Occupation: schepen, raad, burgemeester van Edam (Vroedschap van 27-10-1766 tot 28-02-1794 "op recommandatie van Z. D. H. Prins Willem V"; Gecommitteerde ter Prov. Rekenkamer 1776, 1782. Bedankte1784 toen hij ontvanger der gemeene landsmiddelen werd; adj. Secretaris vanaf 30-01-1762, effectief vanaf 06-02-1769; Weesmeester 1768; Thesaurier 1773; Schepen 1767, 1784; Burgemeester 1784, 1787, 1789, 1793). Title: mr.
Child of Grietje and Roelof Hermanusz:

1 Pieter Roelofsz Boot, born on sunday 18-01-1761 in Edam. Follow VIII-a.

VIII-a Pieter Roelofsz Boot is born on sunday 18-01-1761 in Edam, son of Roelof Hermanusz Boot and Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley. He was baptized on wednesday 21-01-1761 in Edam. Note re the birth of Pieter Roelofsz: door ds. Martins, "ten doop gehouden door grootmoeder Reynoutje Leoninus". Pieter Roelofsz is deceased on wednesday 26-01-1820 in Edam, 59 years old. Occupation: adj. Secretaris vanaf 1778, effectief vanaf 1783; Schepen 1783, 1786, 1787; Vroedschap vanaf 1794 op recommandatie van den Prins; Griffier van den maire 1813 (zie gedenkboek 1813-1913 door generaal Koolemans Beynen). Pieter Roelofsz married, 29 years old, on tuesday 18-05-1790 in Edam with Catharina Vincentdr van der Ley, 21 years old. gerechtelijk ten huize van de ouders der bruid; neef en nicht. Catharina Vincentdr is born on sunday 27-11-1768 in Edam. Catharina Vincentdr is deceased on saturday 21-04-1792 in Edam, 23 years old. Note re Catharina Vincentdr: dochter van Vincent Pietersz van der Ley (1732-1802), Heemraad van de Purmer; Weesmeester, President-schepen en voorzittend Burgemeester van Edam, en van Catharina Johannesdr. Leoninus (1740-1800), dochter van den Burgemeester Mr. Johannes Leoninus (schrijver van een kroniek over Edam naar Kruythof) en van Catharina Brasker (dochter van den Burgemeester Mr. Jan Theunisz. Brasker en van Catharina van der Lingen).

VIII-b Cornelia Justusdr Boot is born on friday 26-01-1770 in Edam, daughter of Justus Hermanusz Boot and Margaretha Cloribus. She was baptized on sunday 28-01-1770 in Edam. Note re the birth of Cornelia Justusdr: in de Groote Kerk door ds. Martinet, "ten doop gepresenteerd door Margaretha Teengs huisvrouw van den Heer en Mr. Gerrit Jacob Lakeman, Burgemeester deser stad". Cornelia Justusdr is deceased on monday 28-02-1831 in Edam, 61 years old. Cornelia Justusdr:
(1) married, 26 years old, on sunday 11-12-1796 in Edam with William Pietersz Pont, 41 years old. neef en nicht. William Pietersz is born on monday 23-06-1755 in Edam. He was baptized on wednesday 25-06-1755 in Edam. William Pietersz is deceased on thursday 04-03-1802 in Edam, 46 years old (cause: na een ziekte van 8 dagen). He was buried on monday 08-03-1802 in Edam. Occupation: zeeassuradeur te Amsterdam, heemraad van de Purmer, schepen van Edam (1779, 1782, 1788), vroedschap (vanaf 1783), burgemeester (1792). Note re William Pietersz: zoon van Pieter Fransz Pont, gedoopt 11-03-1722 te Edam, overleden 26-11-1783 te Edam, begraven 01-12-1783 in de Grote Kerk te Edam, schepen, raad en burgemeester van Edam, rekenmeester van Holland, gecommiteerde raad, kapitein van de burgerij, voorzitter van de krijgsraad, enz., ondertrouwd 28-06-1748, getrouwd 12-07-1748 te Edam met Catharina Williamsdr Costerus, geboren en gedoopt 13-07-1726 te Edam, overleden 23-10-1756 te Edam, begraven 29-10-1756 in de Grote Kerk te Edam (dochter van den hoofdofficier William Costerus en van Grietje Hendriksdr. van der Ley.
(2) married, 33 years old, on tuesday 10-05-1803 with Lubbertus Cornelisz van Bommel, 39 years old. Lubbertus Cornelisz is born in 1764 in Leiden. Lubbertus Cornelisz is deceased on monday 13-05-1811 in Utrecht, 47 years old. Title: mr.. Note re Lubbertus Cornelisz: zoon van mr. Carel van Bommel en Bartha Johanna Steurman.
(3) married, 44 years old, on wednesday 27-07-1814 in Utrecht [source: genlias akte 163] with Daniël Pieter Hofmeister, 40 years old. Daniël Pieter is born on friday 26-11-1773 in Utrecht. Occupation: kapitein in dienst der Staten, vrederechter te Edam, hoofdingeland van de Purmer. Note re Daniël Pieter: zoon van Hans Heinrich Hofmeister (von Frauenfeld), officier bij de Zwitsers in Holland, en Sara Margaretha de Mauregnault (dochter van Mr. JohanBuvryde Mauregnault en Maria Agatha de Leeuw).
Children of Cornelia Justusdr and Lubbertus Cornelisz:

1 Justina Margaretha van Bommel, born about 1805 in Utrecht. Follow IX-a.
2 Carel van Bommel, born about 1807 in Utrecht. Follow IX-b.
3 Petronella Maria van Bommel, born about 1811 in Utrecht. Follow IX-c.

VIII-c Abraham Boot is born on thursday 26-03-1778 in Edam, son of Justus Hermanusz Boot and Margaretha Cloribus. He was baptized on friday 27-03-1778 in Edam. Note re the birth of Abraham: door ds. Tappé, ten doop gepresenteerd door den vader. Abraham is deceased on tuesday 26-10-1830 in Edam, 52 years old (cause: "alleronverwachts"). Occupation: notaris (1803-1830), vroedschap (1806), burgemeester te Edam (1809-1830), secretaris van de Purmer; kapitein de Burgerij (zie over hem het gedenkboek 1813-1913 door Generaal Koolemans Beijnen deel II blz. 288 tot 302). Title: mr.. Abraham married, 37 years old, on monday 10-04-1815 in Edam [source: genlias akte 7] with Clasina Catharina Teengs, 35 years old. neef en nicht. Clasina Catharina is born on saturday 14-08-1779 in Edam. Clasina Catharina is deceased on friday 08-09-1843 in Edam, 64 years old. Note re Clasina Catharina: dochter van Jacob Teengs, houtkoper, hoofdingeland van de Purmer, schepen, vroedschap en burgemeester van Edam, en van Elisabeth Margaretha van Sanen (dochter van de Monnikendamse burgemeester Mr. Arent van Sanen en van Klasina Catharina de Leeuw).

VIII-d Reijna Justusdr Boot is born on monday 04-09-1780 in Edam, daughter of Justus Hermanusz Boot and Margaretha Cloribus. She was baptized on wednesday 06-09-1780 in Edam. Note re the birth of Reijna Justusdr: door ds. van Doorn, "ten doop gepresenteerd door hare tante Catharina Boot en genaamd naar haar vadersmoeder". Reijna Justusdr is deceased on wednesday 30-10-1811 in Edam, 31 years old (cause: na een zeer moeilijke verlossing van een dochter). She was buried on monday 04-11-1811 in Edam. Note re the death of Reijna Justusdr: Grote Kerk. Reijna Justusdr married, 21 years old, on sunday 16-05-1802 in Edam with Pieter Williamsz Pont, 20 years old, after the publication of the bans on saturday 01-05-1802 in Edam. achterneef en achternicht. Pieter Williamsz is born on tuesday 11-09-1781 in Edam, son of William Pietersz Pont and Cornelia Homma. He was baptized on wednesday 12-09-1781 in Edam. Pieter Williamsz is deceased on monday 21-12-1846 in Edam, 65 years old. Occupation: raadslid en plaatsvervangend vrederechter van Edam (door Napoleon tot Maire benoemd doch bedankt).
Child of Reijna Justusdr and Pieter Williamsz:

1 William (Willem) Pont, born on friday 26-09-1806 in Edam. Follow IX-d.

VIII-e Jacob Justusz Boot is born on friday 27-01-1786 in Edam, son of Justus Hermanusz Boot and Margaretha Cloribus. He was baptized on sunday 29-01-1786 in Edam. Note re the birth of Jacob Justusz: door ds. van Toll, "ten doop gepresenteerd door den Heer Burgemeester Jacob Teengs en diens huisvrouw Elisabeth van Sanen zijnde dezelve genaamd naar deszelfs overgrootvader Jacob Teengs, Capitein ter Zee onder het Ed.Mog. College te Amsterdam". Jacob Justusz is deceased on sunday 19-05-1844 in Edam, 58 years old. Occupation: houtkoper en reder; ontvanger der stedelijke accijnsen. Note re Jacob Justusz: tot voogden over hem werden benoemd Mr. Pieter Boot en Boudewijn Teengs.(Zie scheiding en deeling van de nalatenschap van den vice-admiraal Justus Boot voor den notaris Mr. Thade de Vries op 3 Febr. 1806); met zijn neef William Pont geassocieerd in den Noorschen en Oostzeeschen Houthandel. Jacob Justusz married, 43 years old, on friday 15-05-1829 in Edam [source: genlias akte 14] with Magdalena Petronella Versteeg(h), about 22 years old. Magdalena Petronella is born about 1807 in Edam, daughter of Fredrik Hendrik Versteeg(h) and Alida Maria Haring(h). Note re Magdalena Petronella: gescheiden van Marten Andries Vroom.
Children of Jacob Justusz and Magdalena Petronella:

1 Justus Boot, born on sunday 27-02-1831 in Edam. Follow IX-e.
2 Frederik Hendrik Boot, born on monday 20-05-1833 in Edam. Frederik Hendrik is deceased on monday 23-06-1834 in Edam, 1 year old (cause: aan de gevolgen van zware stuip). Note re the death of Frederik Hendrik: Nieuwe Begraafplaats, graf no 3.

IX-a Justina Margaretha van Bommel is born about 1805 in Utrecht, daughter of Lubbertus Cornelisz van Bommel and Cornelia Justusdr Boot. Justina Margaretha married, about 22 years old, on thursday 04-10-1827 in Edam [source: genlias akte 24] with Willem Hendrik Hoefft, about 23 years old. Willem Hendrik is born about 1804 in Haarlem. Occupation: hypotheekbewaarder/ontvanger der Domeinen. Title: jonkheer. Note re Willem Hendrik: zoon van jonkheer David Hoefft, burgemeester van Haarlem, en Eva Jacoba Gerlings.

IX-b Carel van Bommel is born about 1807 in Utrecht, son of Lubbertus Cornelisz van Bommel and Cornelia Justusdr Boot. Occupation: koopman. Carel married, about 21 years old, on thursday 23-10-1828 in Edam [source: genlias akte 26] with Maria Fredrika Versteeg(h), about 17 years old. Maria Fredrika is born about 1811 in Edam, daughter of Fredrik Hendrik Versteeg(h) and Alida Maria Haring(h). 

IX-c Petronella Maria van Bommel is born about 1811 in Utrecht, daughter of Lubbertus Cornelisz van Bommel and Cornelia Justusdr Boot. Petronella Maria married, about 18 years old, on 07-09-1829 in Edam [akte 33] with Pieter Willem Jacob Engelbert van Bevervoorde, about 30 years old. Pieter Willem Jacob Engelbert is born about 1799 in IJsselstein. Occupation: 1e luitenant Infanterie. Note re Pieter Willem Jacob Engelbert: zoon van Thomas Adriaan Engelbert van Bevervoorde en Anna van Ossenberch.

IX-d William Pont is born on 26-09-1806 in Edam, son of Pieter Williamsz Pont and Reijna Justusdr Boot. He was baptized on 28-09-1806 in Edam. William is deceased on 16-06-1847 in Soestdijk, 40 years old. Registration on 16-06-1847 [akte 19]. He was buried in Edam. Note re the death of William: Familiegraf Pont. Occupation: houtkoper en reder, oprichter van de Houthandel "William Pont v.h. fa. Pont & Boot", raadslid en wethouder van Edam. William married, 22 years old, on 23-10-1828 in Edam [akte 25] with Wilhelmina Versteegh, 19 years old. Wilhelmina is born on 10-08-1809 in Edam, daughter of Frederik Hendrik Versteegh and Alida Maria Haring(h). She was baptized on 13-08-1809 in Edam. Wilhelmina is deceased on 08-01-1892 in Edam, 82 years old.
Child of William and Wilhelmina:

1 Dirk Frans Pont, born on 25-10-1841 in Edam. Follow X-a.

IX-e Justus Boot is born on 27-02-1831 in Edam, son of Jacob Justusz Boot and Magdalena Petronella Versteeg(h). Justus is deceased on 30-04-1902 in Velp, 71 years old. Occupation: houtkoper en reder, lid firma William Pont (trad uit deze firma en richtte een eigen houthandel op onder de naam Boot & Co te Amsterdam), raadslid en wethouder van Edam (1866-1872). Justus married, 24 years old, on 05-07-1855 in De Rijp (Beemster) [akte 32] with Gijsberta Guillemine de Wit, 21 years old. Gijsberta Guillemine is born on 22-09-1833 in De Rijp (Beemster). Gijsberta Guillemine is deceased on 17-12-1897 in Velp, 64 years old. Note re Gijsberta Guillemine: dochter van Michiel de Wit, landeigenaar en graankoper te De Rijp, getrouwd 28-10-1821 te De Rijp met Gijsberte Guillelmine Duijvené (dochter vanWillem Jan Duyvené en van Gijsberta Wilhelmina Lijnslager).
Children of Justus and Gijsberta Guillemine:

1 Magdalena Petronella Boot, born on 03-05-1856 in Edam.
2 Jacob Boot, born on 01-04-1861 in Edam. Follow X-b.
3 Johanna Maria Boot, born on 04-05-1862 in Edam. Follow X-c.
4 Cornelia Boot, born on 22-11-1863 in Edam. Follow X-d.
5 Justine Boot, born on 24-08-1866 in Edam. Follow X-e.
6 Gijsberte Guillemine Boot, born on 05-10-1867 in Edam. Follow X-f.
7 Michiel Boot, born on 14-10-1869 in Edam. Follow X-g.
8 Gijsberta Wilhelmina Boot, born on 14-10-1878 in Edam. Follow X-h.

X-a Dirk Frans Pont is born on 25-10-1841 in Edam, son of William Pont and Wilhelmina Versteegh. Dirk Frans is deceased on 16-04-1903 in Edam, 61 years old. He was buried in Edam. Note re the death of Dirk Frans: Familiegraf. Occupation: gemeenteraadslid (1874-1880), wethouder (1880-1887), dijkgraaf van de Purmer (1878-1903). Decoration: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dirk Frans married, 21 years old, on 01-05-1863 in Edam with Agatha Elisabeth Wilhelmina Costerus, 23 years old. Agatha Elisabeth Wilhelmina is born on 25-05-1839 in Edam. Agatha Elisabeth Wilhelmina is deceased on 15-06-1926 in Edam, 87 years old. She was buried in Edam. Note re the death of Agatha Elisabeth Wilhelmina: Familiegraf Pont. Note re Agatha Elisabeth Wilhelmina: dochter van Willem Pieter Costerus (20-05-1797 Edam - 25-12-1869 Edam), koopman, gemeente-ontvanger, lid gemeenteraad, getrouwd op 07-05-1834 in Edam met Elizabeth Margaretha Jacoba (van Sanen) Teengs (08-11-1810 Edam - 05-11-1849 Edam).
Child of Dirk Frans and Agatha Elisabeth Wilhelmina:

1 William Pont, born on 18-02-1864 in Edam. Follow XI-a.

X-b Jacob Boot is born on 01-04-1861 in Edam, son of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Note re the death of Jacob: Huize Land en Bosch. Occupation: houtkoper, lid van de firma Boot & Co. te Amsterdam. Jacob married, 23 years old, on 14-08-1884 in Haarlem with Gijsbertha Guillemine de Wit, 20 years old. Gijsbertha Guillemine is born on 14-12-1863 in De Rijp (Beemster). Note re Gijsbertha Guillemine: dochter van Elise de Wit, grondeigenaar en graankooper te De Rijp, en van Cornelia van Bommel (dochter van Carel van Bommel en van Maria Frederika Versteegh).
Children of Jacob and Gijsbertha Guillemine:

1 Justus Boot, born on 26-05-1886 in Amsterdam. Justus is deceased on 15-11-1932 in Heemstede, 46 years old. Registration [akte 152].
2 Cornelia Boot, born on 03-02-1891 in Amsterdam. Occupation: verpleegster te Amsterdam.
3 Jacob (James) Boot, born on 28-07-1892 in Amsterdam. Follow XI-b.
4 Gijsberta Wilhelmina Boot, born on 23-11-1893 in Amsterdam. Follow XI-c.
5 Willem Boot, born on 10-08-1896 in Amsterdam. Follow XI-d.
6 Elise Jean Esaye Boot, born on 08-05-1899 in Amsterdam. Follow XI-e.

X-c Johanna Maria Boot is born on 04-05-1862 in Edam, daughter of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Johanna Maria married, 23 years old, on 15-05-1885 in Rheden [akte 42] with Joseph Govert van Eck, 33 years old. Joseph Govert is born on 21-03-1852 in Soerabaja, Java, Ned. Indië. Occupation: commissionair in effecten, fabrikant. Note re Joseph Govert: zoon van Barent Jan van Eck en jonkvrouwe Caroline Cathérine Frédérique Louise de Charon de Saint Germain (dochter van jonkheer Edouard de Charonde Saint Germain en van Catharine Margarethe Elisabeth Appold).
Child of Johanna Maria and Joseph Govert:

1 Gijsberta Wilhelmina van Eck, born about 1886 in Rheden. Follow XI-f.

X-d Cornelia Boot is born on 22-11-1863 in Edam, daughter of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Cornelia is deceased on 23-03-1940 in Hilversum, 76 years old. Cornelia married, 25 years old, on 13-06-1889 in Rheden [akte 64] with Johan Sligcher, 28 years old. Johan is born on 20-07-1860 in Monnickendam, son of Pieter Sligcher and Susanna Zoutmaat Brugman. Johan is deceased on 07-11-1916 in Hattem, 56 years old. Occupation: papierfabrikant, directeur Berghuizer papierfabriek.
Children of Cornelia and Johan:

1 Pieter Sligcher, born on 20-07-1891 in Hattem. Occupation: koopman te Zaandam.
2 Gijsberta Wilhelmina Sligcher, born on 18-03-1893 in Velp. Note re Gijsberta Wilhelmina: getrouwd op 14-08-1935 in Hilversum met Anne Lambert van Beusekom (17-06-1873 Sittard - 23-08-1964 Hilversum), commissaris van politie te Hilversum, zoon van Anton Peter Robert van Beusekom en Elisabeth Johanna Gertruida Wilhelmina Wilmar en gescheiden van Anna Johanna Waldeck.
3 Cornelis Sligcher, born on 30-08-1903 in Hattem. Occupation: (oud)planter op Java. Note re Cornelis: getrouwd op 08-10-1946 in Hilversum met Alida Jacoba Metta Romeny (14-01-1911), dochter van Marcelis Bernardus Romeny en Maria Christina Pisuisse en gescheiden van mr Remmet van Heyst.

X-e Justine Boot is born on 24-08-1866 in Edam, daughter of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Justine married, 27 years old, on 30-11-1893 in Edam [akte 104] with Jacob Nicolaas Theodorus Versteegh, 26 years old. Gemeente: Rheden?. Jacob Nicolaas Theodorus is born on 29-06-1867 in Edam. Jacob Nicolaas Theodorus is deceased on 04-04-1896 in Hernosand, Zweden, 28 years old. Occupation: houtkoper te Stockholm. Note re Jacob Nicolaas Theodorus: zoon van Gerardus Johannes Versteegh, burgemeester van Edam (1862-1878),dijkgraaf van de Purmer, en van Harmina Clasina Teengs (dochter van Arent Nicolaas van Sanen Teengs en van Agatha de Wit).

X-f Gijsberte Guillemine Boot is born on 05-10-1867 in Edam, daughter of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Gijsberte Guillemine is deceased on 17-10-1939 in Berghuizen (Heerde), 72 years old. Gijsberte Guillemine married, 22 years old, on 19-02-1890 in Edam [akte 7] with Hendrik Gerhard Diederik Cramer, 42 years old. Rheden [NP 1991]. Hendrik Gerhard Diederik is born on 29-01-1848 in Ootmarsum. Hendrik Gerhard Diederik is deceased on 29-01-1925 in Berghuizen (Heerde), 77 years old. Occupation: papierfabrikant te Hattem, directeur Berghuizer papierfabriek te Wapenveld (firmant papierfabriek B. Cramer tot 1917; verplaatste zijn bedrijf naar de Papierfabriek Berghuizen tussen Wapenveld en Hattem in 1884, oprichter in 1904 en voorzitter tot 1917 van de Ned. Vereeniging van Papierfabrikanten). Decoration: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Note re Hendrik Gerhard Diederik: zoon van Bernardus Hermanus Cramer en Frederika Wilhelmina Carolina Stork; getrouwd (1) 06-05-1876 te Ootmarsum met Anna Johanna Elisabeth de Jong (11-08-1851 Den Helder - 11-12-1879 Ootmarsum), dochter van Douwe de Jong en Aleida Mechteld van Goor.
Children of Gijsberte Guillemine and Hendrik Gerhard Diederik:

1 Anne Johanna Elisabeth Cramer, born on 25-12-1890 in Berghuizen (Heerde). Follow XI-g.
2 Hendrik Gerhard Diederik Cramer, born on 08-11-1892 in Berghuizen (Heerde). Follow XI-h.
3 Justus Cramer, born on 26-08-1893 in Berghuizen (Heerde). Follow XI-i.
4 Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina Cramer, born on 20-03-1895 in Berghuizen (Heerde). Follow XI-j.

X-g Michiel Boot is born on 14-10-1869 in Edam, son of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Occupation: houtkoper, lid van de firma Boot & Co. te Amsterdam, directeur N.V. Houthandel v/h William Pont te Zaandam. Michiel married, 27 years old, on 26-11-1896 in Rotterdam [akte 2037] with Margaretha Geertruida Kesting, about 24 years old. Margaretha Geertruida is born about 1872 in Kralingen. Note re Margaretha Geertruida: dochter van Johannes Frederik Kesting, industrieel te Kralingen, en van Mathilde Gertrudis Frederika Schmite.
Children of Michiel and Margaretha Geertruida:

1 Frederika Gertrudis Mathildis Boot, born on 12-09-1897 in Zaandam. Address: Overveen (Bloemendaal).
2 Justus Boot, born on 06-10-1898 in Zaandam. Occupation: werkzaam bij de N.V. houthandel v/h William Pont.
3 Johannus Frederik Boot, born on 03-07-1900 in Den Haag. Occupation: werkzaam te Anaconde, U.S.A..

X-h Gijsberta Wilhelmina Boot is born on 14-10-1878 in Edam, daughter of Justus Boot and Gijsberta Guillemine de Wit. Gijsberta Wilhelmina is deceased on 21-07-1934 in Velp, 55 years old. Gijsberta Wilhelmina married, 23 years old, on 16-07-1902 in Velp (Rheden) [akte 74] with Jacobus Johannes Duyvené de Wit, 31 years old. Jacobus Johannes is born on 28-09-1870 in Beemster. Jacobus Johannes is deceased on 22-05-1935 in Nijmegen, 64 years old. Occupation: directeur. Note re Jacobus Johannes: zoon van Jacobus Johannes Duyvené de Wit, econoom te Beemster, en van Wilhelmina Hermina van Steyn (dochter van Johan Albert van Steyn, notariste Zeist, Rentmeester van Soestdijk en van Gesina van Toornenburg).
Children of Gijsberta Wilhelmina and Jacobus Johannes:

1 Wilhelmina Geertruida Duyvené de Wit.
2 Willem Jan Duyvené de Wit, born in 1910. Willem Jan is deceased in 1983, 73 years old.

XI-a William Pont is born on 18-02-1864 in Edam, son of Dirk Frans Pont and Agatha Elisabeth Wilhelmina Costerus. William is deceased on 04-01-1926 in Hilversum, 61 years old. He was buried in Edam. Note re the death of William: Familiegraf Pont. Occupation: directeur Houthandel v/h William Pont te Zaandam. William married, 26 years old, on 15-05-1890 in Monnikendam [source: geneanet] with Maria Gerarda Sligcher, 19 years old. Maria Gerarda is born on 19-05-1870 in Monnickendam, daughter of Pieter Sligcher and Susanna Zoutmaat Brugman. Maria Gerarda is deceased on 23-03-1950 in Hilversum, 79 years old.
Child of William and Maria Gerarda:

1 Dirk Frans (Frans) Pont, born on 04-04-1893 in Zaandam. Follow XII-a.

XI-b Jacob (James) Boot is born on 28-07-1892 in Amsterdam, son of Jacob Boot and Gijsbertha Guillemine de Wit. Jacob is deceased on 26-06-1958 in Den Haag, 65 years old. Occupation: houtkoper, lid van de firma Boot & Co. te Amsterdam. James married, 24 years old, on 21-11-1916 in Hilversum [akte 206] with Maria Cornelia de Ruijter de Wildt, 23 years old. Maria Cornelia is born on 03-03-1893 in Kediri, Java, Ned. Indië. Note re Maria Cornelia: dochter van Cornelis Frederik de Ruijter de Wildt, luitenant ter zee, vertegenwoordiger Ned. Handel Mij in West-Indie, en van Johanna Maria Hissink (dochter van Johan Willem Hissink, koopman en importeur, en Hendrika Tromp).

XI-c Gijsberta Wilhelmina Boot is born on 23-11-1893 in Amsterdam, daughter of Jacob Boot and Gijsbertha Guillemine de Wit. Gijsberta Wilhelmina is deceased on 29-01-1948 in Haarlem, 54 years old. Gijsberta Wilhelmina married, 24 years old, on 24-11-1917 in Hilversum [akte 242] with Anton van Beusekom, 22 years old. The marriage was dissolved on 14-01-1930 (echtscheiding) [source: akte dd 22-02-1930]. Anton is born on 04-07-1895 in Loenen. Occupation: elektrotechnisch ingenieur, vertegenwoordiger. Title: ir.. Note re Anton: zoon van Evert van Beusekom (1841-1916), notaris, heemraad van Amstelland, en Sara Antoinetta Wesseling (1858-1944), (dochter van ds. Hendrik Carel Wesseling en van Sara Antoinetta van der Vliet); getrouwd (2) 15-04-1936 te Keulen met Erna Katharina Auguste Herzog (15-01-1906 Keulen).
Children of Gijsberta Wilhelmina and Anton:

1 Evert van Beusekom. Evert married with Christina Meijling.
2 Algonda van Beusekom. Algonda married with Carel Willem Marie Stheeman.

XI-d Willem Boot is born on 10-08-1896 in Amsterdam, son of Jacob Boot and Gijsbertha Guillemine de Wit. Occupation: houtagent. Willem married, 27 years old, on 12-06-1924 in Amsterdam with Margaretha Françoise Otten, 26 years old. Margaretha Françoise is born on 07-11-1897 in Amsterdam. Note re Margaretha Françoise: dochter van dr. Johan Diderik Otten en Johanna Nierstrasz.

Child of Willem and Margaretha Françoise:

1 Jacob Sylvestre Boot.

XI-e Elise Jean Esaye Boot is born on 08-05-1899 in Amsterdam, son of Jacob Boot and Gijsbertha Guillemine de Wit. Occupation: werkzaam bij de N.V. Eikenhouthandel te Amsterdam. Elise Jean Esaye married, 27 years old, in 1926 in Haarlem with Siddy van Bommel. Note re Siddy: dochter van Jacobus Joan van Bommel, directeur der N.V. Houthandel v/h William Pont te Zaandam en van Sydia van Heusde.

XI-f Gijsberta Wilhelmina van Eck is born about 1886 in Rheden, daughter of Joseph Govert van Eck and Johanna Maria Boot. Gijsberta Wilhelmina married, about 26 years old, on 18-07-1912 in Hilversum [akte 126] with Emile François Enger, about 35 years old. Emile François is born about 1877 in Arnhem. Occupation: ambtenaar Openbaar Ministerie. Note re Emile François: zoon van Gerhardus Fredrik Enger en Charlotte Meijer Timmerman Thijssen.


XI-g Anne Johanna Elisabeth Cramer is born on 25-12-1890 in Berghuizen (Heerde), daughter of Hendrik Gerhard Diederik Cramer and Gijsberte Guillemine Boot. Anne Johanna Elisabeth is deceased on 09-05-1963 in Culemborg, 72 years old. Anne Johanna Elisabeth married, 26 years old, on 11-07-1917 in Heerde [akte 33] with Piet George Aleid Verwoert, 34 years old. Piet George Aleid is born on 02-09-1882 in Culemborg. Piet George Aleid is deceased on 11-11-1956 in Culemborg, 74 years old. Occupation: houthandelaar. Note re Piet George Aleid: zoon van Antonius Stephanus Verwoert, houthandelaar, en Catharina Geertruida Tresling.

XI-h Hendrik Gerhard Diederik Cramer is born on 08-11-1892 in Berghuizen (Heerde), son of Hendrik Gerhard Diederik Cramer and Gijsberte Guillemine Boot. Hendrik Gerhard Diederik is deceased on 18-09-1965 in De Bilt, 72 years old. Occupation: ambtenaar Centraal Beheer, handelsvertegenwoordiger. Hendrik Gerhard Diederik married, 27 years old, on 07-09-1920 in Rheden [akte 135] with Gerhardina Aleida Tjeenk Willink, 23 years old. Gerhardina Aleida is born on 01-03-1897 in Velp. Gerhardina Aleida is deceased on 09-12-1987 in Voorschoten, 90 years old. Note re Gerhardina Aleida: dochter van mr. Antonij Jan Tjeenk Willink en Wilhelmina Boonacker.

XI-i Justus Cramer is born on 26-08-1893 in Berghuizen (Heerde), son of Hendrik Gerhard Diederik Cramer and Gijsberte Guillemine Boot. Justus is deceased on 01-11-1980 in Amsterdam, 87 years old. Occupation: koopman, agent en commissionair. Justus married, 33 years old, on 07-06-1927 in Amsterdam [source: NP 1991] with Geertruida Louisa Maria Knottenbelt, 26 years old. Geertruida Louisa Maria is born on 31-03-1901 in Amsterdam. Geertruida Louisa Maria is deceased on 01-12-1983 in Amsterdam, 82 years old. Note re Geertruida Louisa Maria: dochter van Antonius Johannes Knottenbelt en Catharina Maria van Aalst.
Child of Justus and Geertruida Louisa Maria:

1 Antonius Johannes Cramer. Antonius Johannes married with Elsje Marjolijne van der Donk.

XI-j Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina Cramer is born on 20-03-1895 in Berghuizen (Heerde), daughter of Hendrik Gerhard Diederik Cramer and Gijsberte Guillemine Boot. Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina is deceased on 15-09-1976 in Schoorl, 81 years old. Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina married, 25 years old, on 01-02-1921 in Heerde [akte 4] with Bernardus Gerhardus Albertus Smeets, 33 years old. Bernardus Gerhardus Albertus is born on 12-09-1887 in Gendringen. Bernardus Gerhardus Albertus is deceased on 19-09-1944 in Nijmegen, 57 years old. Occupation: (advocaat en procureur te Arnhem, directeur tuchtschool voor jongens te Nijmegen, plv. kantonrechter te Nijmegen, president krijgsraad voor de Landmacht te Den Haag; reserve-officier Infanterie, majoor). Title: mr. (juridisch dr.). Decoration: Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Note re Bernardus Gerhardus Albertus: zoon van Joannes Renerus (Jan Reinier) Smeets en Anna Maria Hendrika Eijsink.

XII-a Dirk Frans (Frans) Pont is born on 04-04-1893 in Zaandam, son of William Pont and Maria Gerarda Sligcher. Dirk Frans is deceased on 14-02-1963 in Hilversum, 69 years old. Religion: R.K. Title: dr. mr. Occupation:
procuratiehouder en directie-secretaris "Amsterdamsche Bank" (1921-1925);
burgemeester van Uithoorn (01-09-1925 - 15-11-1928);
burgemeester van Hillegom (15-11-1928 - 04-04-1937);
chef van het kabinet van ir. A.A. Mussert, leider van de NSB (september 1937 - oktober 1937);
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (08-06-1937 - 21-09-1937);
directeur MBH ("Montage Bouw en Houtindustrie") N.V. te Amersfoort;
burgemeester van Apeldoorn (07-12-1942 - 18-04-1945).
Frans married, 27 years old, on 04-05-1920 in Amsterdam with Aleida Cornelia Julia Maria van Ogtrop, 22 years old. Aleida Cornelia Julia Maria is born on 25-06-1897 in Amsterdam. Aleida Cornelia Julia Maria is deceased on 11-04-1983 in Laren, 85 years old. Note re Aleida Cornelia Julia Maria: dochter van mr. Henricus Johannes van Ogtrop (22-02-1866 Amsterdam - 05-07-1914 Amsterdam), commissionair in effecten, lid bankiersfirma H.J. van Ogtrop & zn., lid Prov. Staten Noord-Holland, officier in de orde van Oranje-Nassau, getrouwd op 08-01-1894 in Amsterdam met Aleida Gijsberta Maria Hanlo (15-08-1870 Amsterdam - 16-04-1944 Wassenaar).

Children of Frans and Aleida Cornelia Julia Maria:

1 William Pieter Pont.
2 Aleida Gijsbertha Joanna Maria Pont.
3 Reijnier Boudewijn Frans Adriaan Pont.

 

See for more pictures Dutch genealogy.


 

Index (137 persons)

 

Last name First name Born
Christened
   Deceased
Buried
Relation(s)
van Beusekom Algonda      
van Beusekom Anton 1895   [Partner of XI-c]
van Beusekom Evert      
van Bevervoorde Pieter Willem Jacob Engelbert 1799   [Partner of IX-c]
van Bodegom Neeltje Aldertsdr 1685   [Parent in law of VI-c]
[Parent in law of VI-b]
van Bommel Carel 1807   Number IX-b
van Bommel Justina Margaretha 1805   Number IX-a
van Bommel Lubbertus Cornelisz 1764 1811 [Partner of VIII-b]
van Bommel Petronella Maria 1811   Number IX-c
van Bommel Siddy     [Partner of XI-e]
Boot Abraham 1778 1830 Number VIII-c
Boot Alida 1723 1798 Number VI-e
Boot Beatrix 1718 1719 [Daughter of V]
Boot Beatrix Roelofsdr 1722 1753 Number VI-d
Boot Catharina 1746 1826 [Daughter of VI-a]
Boot Cornelia 1745 1804 [Daughter of VI-a]
Boot Cornelia 1863 1940 Number X-d
Boot Cornelia 1891   [Daughter of X-b]
Boot Cornelia Justusdr 1770 1831 Number VIII-b
Boot Elisabeth 1749 1796 [Daughter of VI-a]
Boot Elise Jean Esaye 1899   Number XI-e
Boot Elizabeth 1716 1744 Number VI-b
Boot Frederik Hendrik 1833 1834 [Son of VIII-e]
Boot Frederika Gertrudis Mathildis 1897   [Daughter of X-g]
Boot Geertje 1728 1730 [Daughter of V]
Boot Geertje 1730 1733 [Daughter of V]
Boot Geertje 1732 1736 [Daughter of VI-a]
Boot Gijsberta Wilhelmina 1878 1934 Number X-h
Boot Gijsberta Wilhelmina 1893 1948 Number XI-c
Boot Gijsberte Guillemine 1867 1939 Number X-f
Boot Grietje 1740 1740 [Daughter of VI-a]
Boot Harmanus Roelofs 1708 1769 Number VI-a
Boot Hermannus 1749 1749 [Son of VI-a]
Boot Hermanus 1771 1809 [Son of VII-b]
Boot Jacob 1721 1721 [Son of V]
Boot Jacob 1726 1738 [Son of V]
Boot Jacob 1741 1768 [Son of VI-a]
Boot Jacob 1861   Number X-b
Boot Jacob 1892 1958 Number XI-b
Boot Jacob Justusz 1786 1844 Number VIII-e
Boot Jacob Sylvestre      
Boot Johanna Maria 1862   Number X-c
Boot Johannes 1763 1784 [Son of VI-a]
Boot Johannus Frederik 1900   [Son of X-g]
Boot Justine 1866   Number X-e
Boot Justus 1738 1738 [Son of VI-a]
Boot Justus 1831 1902 Number IX-e
Boot Justus 1886 1932 [Son of X-b]
Boot Justus 1898   [Son of X-g]
Boot Justus Harmanusz 1739 1793 Number VII-b
Boot Magdalena Petronella 1856   [Daughter of IX-e]
Boot Margaretha 1744 1769 [Daughter of VI-a]
Boot Maria 1747 1787 [Daughter of VI-a]
Boot Maria 1767   Number VII-c
Boot Michiel 1869   Number X-g
Boot Nicolaas 1717 1751 Number VI-c
Boot Nicolaas 1762 1773 [Son of VI-a]
Boot Pieter Roelofsz 1761 1820 Number VIII-a
Boot Reijna Justusdr 1780 1811 Number VIII-d
Boot Roelof Harmensz 1684 1761 Number V
Boot Roelof Hermanusz 1736 1794 Number VII-a
Boot Willem 1896   Number XI-d
(de) Boot(h) Harmen Roelofsz 1655 1728 Number IV
(de) Boot(h) Roelof 1620   Number III
(de) Boot(h) (Greven) Albert   1637 Number II
Booth Aaltje 1580   Number I
Cloribus Margaretha 1745 1788 [Partner of VII-b]
Costerus Agatha Elisabeth Wilhelmina 1839 1926 [Partner of X-a]
Cramer Anne Johanna Elisabeth 1890 1963 Number XI-g
Cramer Antonius Johannes      
Cramer Hendrik Gerhard Diederik 1848 1925 [Partner of X-f]
Cramer Hendrik Gerhard Diederik 1892 1965 Number XI-h
Cramer Justus 1893 1980 Number XI-i
Cramer Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina 1895 1976 Number XI-j
Dekker Maria 1696 1764 [Partner of V]
Dekker Pieter   1776 [Partner of VI-e]
van der Donk Elsje Marjolijne      
Duyvené de Wit Jacobus Johannes 1870 1935 [Partner of X-h]
Duyvené de Wit Wilhelmina Geertruida      
Duyvené de Wit Willem Jan 1910 1983 [Son of X-h]
van Eck Gijsberta Wilhelmina 1886   Number XI-f
van Eck Joseph Govert 1852   [Partner of X-c]
Enger Emile François 1877   [Partner of XI-f]
Greven Wijnalt 1580   [Partner of I]
Haring(h) Alida Maria 1780 1848 [Parent in law of VIII-e]
[Parent in law of IX-d]
[Parent in law of IX-b]
Hoefft Willem Hendrik 1804   [Partner of IX-a]
Hofmeister Daniël Pieter 1773   [Partner of VIII-b]
Homma Cornelia Gualtherusdr 1757 1794 [Parent in law of VIII-d]
Kesting Margaretha Geertruida 1872   [Partner of X-g]
Knottenbelt Geertruida Louisa Maria 1901 1983 [Partner of XI-i]
Leoninus Reynoutje 1715 1770 [Partner of VI-a]
van der Ley Catharina Vincentdr 1768 1792 [Partner of VIII-a]
van der Ley Cornelia Pietersdr 1742 1761 Number VII-d
van der Ley Elisabeth 1746   [Daughter of VI-d]
van der Ley Grietje 1680 1710 [Partner of V]
van der Ley Maria 1748   [Daughter of VI-d]
van der Ley Pieter 1763   [Son of VI-d]
van der Ley Pieter Pietersz 1714 1767 [Partner of VI-d]
Meijling Christina      
van Ogtrop Aleida Cornelia Julia Maria 1897 1983 [Partner of XII-a]
van Oldenbarnevelt Johanna   1624 [Partner of II]
Otten Margaretha Françoise 1897   [Partner of XI-d]
Pont Aleida Gijsbertha Joanna Maria      
Pont Dirk Frans 1841 1903 Number X-a
Pont Dirk Frans 1893 1963 Number XII-a
Pont Pieter Williamsz 1781 1845 [Partner of VIII-d]
Pont Reijnier Boudewijn Frans Adriaan      
Pont William 1806 1847 Number IX-d
Pont William 1864 1926 Number XI-a
Pont William Pieter      
Pont William Pietersz 1755 1802 [Partner of VIII-b]
de Ruijter de Wildt Maria Cornelia 1893   [Partner of XI-b]
Sligcher Cornelis 1903   [Son of X-d]
Sligcher Gijsberta Wilhelmina 1893   [Daughter of X-d]
Sligcher Johan 1860 1916 [Partner of X-d]
Sligcher Maria Gerarda 1870 1950 [Partner of XI-a]
Sligcher Pieter 1829 1909 [Parent in law of X-d]
[Parent in law of XI-a]
Sligcher Pieter 1891   [Son of X-d]
Smeets Bernardus Gerhardus Albertus 1887 1944 [Partner of XI-j]
Stheeman Carel Willem Marie      
Teengs Clasina Catharina 1779 1843 [Partner of VIII-c]
Tjeenk Willink Gerhardina Aleida 1897 1987 [Partner of XI-h]
Versteeg(h) Magdalena Petronella 1807 1890 [Partner of VIII-e]
Versteeg(h) Maria Fredrika 1811   [Partner of IX-b]
Versteegh Frederik Hendrik 1776 1832 [Parent in law of VIII-e]
[Parent in law of IX-d]
[Parent in law of IX-b]
Versteegh Jacob Nicolaas Theodorus 1867 1896 [Partner of X-e]
Versteegh Wilhelmina 1809 1892 [Partner of IX-d]
Verwoert Piet George Aleid 1882 1956 [Partner of XI-g]
Vleck Pieter 1763 1806 [Partner of VII-c]
van Waart Hendrik 1714 1804 [Partner of VI-b]
van Waart Jacob     [Parent in law of VI-c]
[Parent in law of VI-b]
van Waart Jacob     [Son of VI-b]
van Waart Margaretha 1709   [Partner of VI-c]
Wijngaerdt Lijsbeth Woutersdr 1660 1728 [Partner of IV]
de Wit Gijsberta Guillemine 1833 1897 [Partner of IX-e]
de Wit Gijsbertha Guillemine 1863   [Partner of X-b]
Zoutmaat Brugman Susanna 1831 1906 [Parent in law of X-d]
[Parent in law of XI-a]

 

logoaldfaer  Generated using Aldfaer version 4.2 (with customized report generator) on 12-09-2011 


Sources:

  • geneanet = www.geneanet.org: website voor genealogen
  • www.wiewaswie.nl: database van de samenwerkende archiefdiensten
  • Nederlandsche Leeuw 1927 pag. 253-258 en 309-315: Het Edamsche Regeeringsgeslacht Boot, door Mr. F.D. Pont
  • Nederland's Patriciaat 1991 pag. 18-44: Cramer
  • Gens Nostra juli 1957 pag. 139-145: over het geslacht Pont en relaties met Boot, door A.R. Kleyn
  • diverse andere websites op internet

 

stuurlinks stuurrechts

.