bel

bel

bel

Genealogy Ghisebrecht Bothen

(Zuid-Holland - Dordrecht (Adellijk))

Index  Vlag_Nederland

Wapen_Adellijk.02

 

By missing dates of birth and/or baptism the order of the children could be alphabetical or random.

I Ghisebrecht Bothen. Ghisebrecht is deceased in 1123 in Utrecht. Title: Heer van Laar. Note re Ghisebrecht: er zijn verschillende aanwijzingen dat Ghisebrecht Bothensoon in de 12e eeuw de achternaam Booth of variant in Holland heeft geïntroduceerd. Ghisebrecht married with Gerprich (Gerping) N.N.
Children of Ghisebrecht and Gerprich (Gerping):

1 Arent (Arnold) Boothen. Function: proost van Sint Marienkapittel in Utrecht (omstreeks 1145).
2 Badeloch Boothen. Follow II-a.
3 Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho), born about 1120. Follow II-b.

II-a Badeloch Boothen, daughter of Ghisebrecht Bothen and Gerprich (Gerping) N.N. Badeloch married with Egbert van Amstel. Egbert is born about 1102. rond 1100/1105. Note: een relatie van Badeloch met Egbert van Amstel wordt niet vermeld in het boek van Th. van Amstel: "De Heren van Amstel 1105-1378", Hilversum, 1999. Title: Heer van Amstel (1131-1172). Function: ministeriaal van de bisschop van Utrecht (1156).

II-b Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho) is born about 1120, son of Ghisebrecht Bothen and Gerprich (Gerping) N.N. Gerard Gijsbrechtsz is deceased after 1205, at least 85 years old. Occupation: hofmeester van de Graaf van Holland.
Child of Gerard Gijsbrechtsz out of an unknown relation:

1 Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen, born about 1160. Follow III.

III Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen is born about 1160, son of Gerard Gijsbrechtsz Boothen (Bothe, Botho). Arend (Aarnd) Gerardsz is deceased after 1205, at least 45 years old. Occupation: rechter te Hartesweerde (Heradswaard) (1201).
Child of Arend (Aarnd) Gerardsz out of an unknown relation:

1 Gerard Aarndsz Booth, born about 1205. Follow IV.

IV Gerard Aarndsz Booth is born about 1205, son of Arend (Aarnd) Gerardsz Bothen. Occupation: schout van Dordrecht (omstreeks 1243). Title: Ridder in 1262 en 1271, Ambachtsheer van Hartesweerde (het ambacht in Hartesweerde is na hem Botenes genaamd). Note re Gerard Aarndsz: "Gerard Boot, 1243, vermelt met Dirck van Minnigem, bailliou van Zuyt-Hollant, in een brief van Niclaes, heere van Putten in 't voorszegde jaer". Bron: Van Beverwijck: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", pagina 175; zou als ridder vermeld zijn 1262 en 1271 [Bron: Gens Nostra 1985 pag. 525].
Child of Gerard Aarndsz out of an unknown relation:

1 Cornelis Gerardsz Booth, born about 1250. Follow V.

V Cornelis Gerardsz Booth is born about 1250, son of Gerard Aarndsz Booth. Occupation: schepen van Dordrecht (1310), op Duijvesteijn. Note re Cornelis Gerardsz: "Ende Cornelis Booth knape heeren Gerards soon was noch inden jare 1310 schepen in Dordrecht. Wiens nacomelingen gebynaemd syn geweest van Barendrecht ende van Almonde als mede-gerechtichde in beyde die ambachten ende besitters van de huysen ter Nood ende Duyvesteyn by Dordrecht. In welcke stadt oock eenige van Henluyden voortyts tot regenten vercoren, ende aen mede-regenten geallieerd syn geweest en daerom genaemd de Dordtsche Boothen". Bron: Van Beverwijck: "Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht", pagina 6. Cornelis Gerardsz married with Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede. Geertruijd Cornelia Danielsdr is born about 1270 in Dordrecht. 1281?. 
Children of Cornelis Gerardsz and Geertruijd Cornelia Danielsdr:

1 Daniël Booth.
2 Gerard Booth. Note re the death of Gerard: knape gestorven zonder oir (nakomelingen).
3 Jan Cornelisz Booth. Function: Decaan en Provisor in den lande van Putten omstreeks 1352.
4 Maria Booth. Follow VI-a.
5 Pieter Booth. Pieter is deceased in 1376. Function: kanunnik van Oud-Munster in Utrecht.
6 Arend (Aert) Cornelisz Booth, born about 1290 in Dordrecht. Follow VI-b.

VI-a Maria Booth, daughter of Cornelis Gerardsz Booth and Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede. Maria married with Rijcout (Ricoud) Willemsz van Brakel. Function: schepen van Dordrecht rond 1355 en in 1369. Note re Rijcout (Ricoud) Willemsz: zoon van Willem Tolnaerz. Wapen: 2 paalsgewijs geplaatste vissen [OV 1967, pag. 114].
Child of Maria and Rijcout (Ricoud) Willemsz:

1 Godschalk van Brakel. Follow VII-a.

VI-b Arend (Aert) Cornelisz Booth is born about 1290 in Dordrecht, son of Cornelis Gerardsz Booth and Geertruijd Cornelia Danielsdr van der Merwede. geboren in 1330?. Function: burgemeester van Dordrecht (1346 en 1369), schepen van Dordrecht (1351). Title: Ridder op Duyvesteyn. Arend (Aert) Cornelisz married with Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Note re Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr: dochter van Jan Gillissone Oem, koopman te Dordrecht, zeer rijk bankier te Dordrecht, medepachter van de wissel Dordrecht (1317-1319), rentmeester van Zuid-Holland (1320-1345), raad en rentmeester-generaal van het Graafschap Holland (1329-1333), Heer van Barendrecht (beleend na koop 1321), Ridder (1341), baljuw van Zuid-Holland (vanaf 1321), kasteelheer van het slot "Rosendael", getrouwd met Soete Jansdr van der Dussen, dochter van Jan II, Ridder in 1305-1323, Vrijheer van Dubbelmonde en Muilkerk, Heer van Dussen, getrouwd met Jacoba van Drongelen-Heusden vraag: waar past Cornelis Boot, geboren rond 1310-1315, burgemeester van Dordrecht, getrouwd met Liesbeth Oem, dame van Vrouwen-Ambacht en Cornelis-Landeken te Oost-Barendrecht? antwoord: is Cornelis Boot niet de zoon van Liesbeth Oem en getrouwd met Beatrix van Ratingen?.
Children of Arend (Aert) Cornelisz and Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr:

1 Anna Booth. Follow VII-b.
2 Geertruyt Booth. Follow VII-c.
3 Martha Booth van Barendrecht. Function: non Witte-Vrouwenklooster in Utrecht.
4 Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht, born about 1330. Follow VII-d.

VII-a Godschalk van Brakel, son of Rijcout (Ricoud) Willemsz van Brakel and Maria Booth. Function: (dienaar van de graaf van Blois (1368), schepen van Dordrecht (1383), rentmeester-generaal van Zuid-Holland (1384). Bron: NL 2001, kolom 532). Godschalk married with N.N. van Heemskerk.

VII-b Anna Booth, daughter of Arend (Aert) Cornelisz Booth and Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Anna married with Bartoud van Abbenbroek. Title: Ridder.

VII-c Geertruyt Booth, daughter of Arend (Aert) Cornelisz Booth and Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. Geertruyt married with Jan van Brakel. Omstreeks 1270 kwam de familie Boot naar Dordrecht. De Bootjessteeg bij Zwijndrecht, aangelegd door Jan van Brakel, ambachtsheer van Heer Oudelands Ambacht 1348-1351, is naar diens vrouw, Maria Booth, dochter van Cornelis Booth, genoemd. Nakomelingen vestigden zich ook in Engeland en Ierland. Bron: conculega. Klopt dit wel?. Function: Baljuw van der Goude in 1380. Note re Jan: zoon van Godschalxz van Brakel.

VII-d Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht is born about 1330, son of Arend (Aert) Cornelisz Booth and Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr Oem van Barendrecht. geboren in 1360?. Occupation: schepen van Dordrecht (1380), burgemeester van Dordrecht (1397 en 1408). Title: Heer van Barendrecht. Note re Cornelis Aertsz: wapen: 9 spitsruiten, 3 3 3 (waarom niet het Boot wapen met het hert?). Cornelis Aertsz married with Beatrix van Ratingen. Note re Beatrix: dochter van Wormbout Tielmansz van Ratingen, burgemeester van Dordrecht in 1367, en N.N. Hendricsdr de Vriese. De latere Dordtse regentenfamilie van Ratingen stamt waarschijnlijk uit de stad Ratingen bij Düsseldorf. In 1284 wordt een Godschalk van Ratingen in de Dordtse stadsrekeningen aangetroffen, die bij de wijnhandel betrokken was, terwijl in 1311 sprake is van de erfgenamen van Wormbout van Ratingen. In 1366 resp.1367 zijn 2 zoons (Herman Vincken en Wormbout) van een Heer Tielman van Ratingen burgemeester.
Children of Cornelis Aertsz and Beatrix:

1 Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw. Follow VIII-a.
2 Maria Booth van Barendrecht.
3 Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht. Follow VIII-b.
4 Aard (Arent) Booth van Barendrecht, born about 1375. Follow VIII-c.

VIII-a Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw, son of Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht and Beatrix van Ratingen. Occupation: schepen van Dordrecht (1409 en 1410), kerkmeester van Dordrecht (1413). Gerard Cornelisz married with Maria van den Tympel.
Children of Gerard Cornelisz and Maria:

1 Machtilt (Mechteld) Booth. Follow IX-a.
2 Wouter Booth. Follow IX-b.

VIII-b Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht, son of Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht and Beatrix van Ratingen. Occupation: landpoorter te Dubbeldam en Barendrecht in 1413. Wouter Kornelisz married with Emme Wisse Stevens. Note re Emme Wisse: dochter van Pieter Jans en Adriana Jansdr.
Children of Wouter Kornelisz and Emme Wisse:

1 Dirk Booth. Occupation: priester in 1457.
2 Margriet Woutersdr Boot. Follow IX-c.
3 Maria Booth. Follow IX-d.

VIII-c Aard (Arent) Booth van Barendrecht is born about 1375, son of Cornelis Aertsz Booth van Barendrecht and Beatrix van Ratingen. Aard (Arent) is deceased on 18-11-1421, about 46 years old (cause: verdronken). Note re the death of Aard (Arent): hij bewoonde het Huis Duivestein in de Hollandse Waard. Dat kasteel werd op 18-11-1421 door de Sint Elizabethsvloed verwoest, waarbij hij met 5 van zijn kinderen verdronk (volgens Balen, volgens Van Beverwijck in 1439 nog in leven). De andere 4 kinderen waren op dat tijdstip in Dordrecht en Delft. Title: Knape en Heer van Barendrecht. Aard (Arent) married, about 20 years old, about 1395 with Machtild Jansdr van Slingeland. Address: (woonde in 1421 op Duyvesteyn). Note re Machtild Jansdr: dochter van Jan van Slingeland (ca 1340-voor 1405) en Catharina van Drongelen (overleden ca 1406).
Children of Aard (Arent) and Machtild Jansdr:

1 Cornelis Aertsz Booth, born before 1400. Follow IX-e.
2 Jan Aertsz Booth van Barendrecht, born about 1400. Follow IX-f.
3 Beatrix Booth, born about 1408. Beatrix is deceased on 13-02-1505 in Dordrecht, about 97 years old. Function: non te Marienborn in Dordrecht.
4 Elizabeth Booth, born about 1410. Follow IX-g.

IX-a Machtilt (Mechteld) Booth, daughter of Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw and Maria van den Tympel. Machtilt (Mechteld) married with Nicolaas Loydink. Occupation: schout van Dordrecht (1451), burgemeester van Dordrecht (1470).

IX-b Wouter Booth, son of Gerard Cornelisz Booth van Barendrecht van der Zwaluw and Maria van den Tympel.
Children of Wouter out of an unknown relation:

1 Gerard Booth van der Zwaluw. Occupation: schepen van Dordrecht (1421).
2 Margriet Booth van der Zwaluw. Follow X-a.

IX-c Margriet Woutersdr Boot, daughter of Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht and Emme Wisse Stevens. Margriet Woutersdr married with Wouter Heijmans. Note re Wouter: later heet deze familie Kolff, Colve of Colvius.
Child of Margriet Woutersdr and Wouter:

1 Geertruida Heijmans. Follow X-b.

IX-d Maria Booth, daughter of Wouter Kornelisz Booth van Barendrecht and Emme Wisse Stevens. Note re Maria: dochter van Kornelis Boot van Barendrecht (ca 1330) en Beatrix van Ratingen?. Maria married with Pieter Dircx Schaert. Pieter Dircx is deceased in 1412. Occupation: houtkoper. Function: schepen van Dordrecht in 1397 en 1404. Note re Pieter Dircx: zoon van Dierck Pieters Schaart.
Children of Maria and Pieter Dircx:

1 Korstiaan Schaert. Follow X-c.
2 Elisabeth Schaert, born in 1360. Elisabeth is deceased in 1405, 45 years old.

IX-e Cornelis Aertsz Booth is born before 1400, son of Aard (Arent) Booth van Barendrecht and Machtild Jansdr van Slingeland. Cornelis Aertsz is deceased on 18-05-1466 in Dordrecht, at least 66 years old. Occupation: schepen van Dordrecht (1441-1444), burgemeester (1445, 1451 tot 1460), veertigraad (1456), tresorier (1457, 1458, 1459, 1461). Note re Cornelis Aertsz: nakomelingen in Den Haag en Engeland. Cornelis Aertsz married with Soetgen van Diemen.
Children of Cornelis Aertsz and Soetgen:

1 Adriaen Booth. Follow X-d.
2 Dirk Booth. Dirk is deceased in 1506. Function: pensionaris van de stad Utrecht.
3 Jan Booth van Barendrecht. Jan is deceased in 1496. Occupation: priester, kanunnik en collator van de O.L.V.-Kerk te Dordrecht.
4 Aert (Arent) Cornelisz Booth, born before 1425. Follow X-e.

IX-f Jan Aertsz Booth van Barendrecht is born about 1400, son of Aard (Arent) Booth van Barendrecht and Machtild Jansdr van Slingeland. Jan Aertsz is deceased on 03-02-1449 in Utrecht, about 49 years old. Address: (woonde in 1434 in Dordrecht en in 1439 in Utrecht). Occupation: rentmeester van de Baron van Gaasbeek, van Putten, en van Strijen (1434). Note re Jan Aertsz: stamvader van de Utrechtse Booten. Jan Aertsz married, about 18 years old, about 1418 in Delft with Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Note re Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr: dochter van Jan van Almonde en Maria van Cralingen

bezittingen in de Zuid-Hollandse Waard:
13-12-1418: Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Marie van Kralingen, weduwe van Jan van Almonde, aan haar zonen Willem, Filips en Cornelis en haar dochter Lijsbet, echtgenote van Jan Arendsz Boot van haar goederen in Almsvoet, Uitalm en Strijen;
24-04-1419: Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Willem van Almonde aan Cornelis, zijn broer, en Jan Arendsz Boot, zijn zwager, van zijn aandeel in dezelfde goederen; zie hiervoor regest van 13-12-1418.

Children of Jan Aertsz and Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr:

1 Aart Booth.
2 Andries Booth van Almonde. Andries is deceased on 22-08-1489. He was buried in Offen, Kreis Celle, Nedersaksen, Duitsland. Note re the death of Andries: Offen is een plaatsje in de gemeente Bergen in de noordelijke Landkreis Celle in de Lüneburger Heide, 5,6 km zuidelijk van Bergen aan de Bundesstrasse 3. Occupation: overste te paard in dienst van Koning Matthias (leenvolger in de Goederen van Almonde). Title: Ridder van de Duitse Orde.
3 Cornelis Booth van Almonde. Follow X-f.
4 Hase Booth. Occupation: suster te Jeruzalem buyten Utrecht.
5 Iseman Booth. Note re the death of Iseman: Carthuysers bij Geertruydenberg.
6 Jan Booth van Almonde. Note re Jan: leefde nog in 1487.
7 Lysbeth Booth. Function: non te Marienborn in Dordrecht.
8 Machtild Booth. Follow X-g.
9 Philips Booth. Note re the death of Philips: Carthuysers bij Geertruydenberg.
10 Willem Booth. Occupation: kapitein.

IX-g Elizabeth Booth is born about 1410, daughter of Aard (Arent) Booth van Barendrecht and Machtild Jansdr van Slingeland. Elizabeth married with Godschalk Oem van Papendrecht. stamouders van de Oemelingen Heren van Papendrecht. Function: burgemeester van Dordrecht (1440 en 1449).

X-a Margriet Booth van der Zwaluw, daughter of Wouter Booth. Margriet married with Gysberth de Jager.

X-b Geertruida Heijmans, daughter of Wouter Heijmans and Margriet Woutersdr Boot. Geertruida married with Cornelis Snouck.

X-c Korstiaan Schaert, son of Pieter Dircx Schaert and Maria Booth. Korstiaan married with Geertruyd Willemsdr Duyck.

X-d Adriaen Booth, son of Cornelis Aertsz Booth and Soetgen van Diemen. Adriaen is deceased on 16-09-1484 in Dordrecht. Note re Adriaen: vermeld in 1456 en 1468 in Dordrecht. Adriaen married with Jacobje Jansdr Gerit. Jacobje Jansdr is deceased after 22-01-1499.

X-e Aert (Arent) Cornelisz Booth is born before 1425, son of Cornelis Aertsz Booth and Soetgen van Diemen. ca 1438?. Aert (Arent) Cornelisz is deceased before 19-04-1475 in Dordrecht. Function: kerkmeester van de Sint Adriaans kerk te Dordrecht (1454), zieckmeester te Dordrecht (1468), burgemeester van 's-Herenwege (1472). Aert (Arent) Cornelisz married with Machteld Reyersdr de Jonge. Machteld Reyersdr is born in Dordrecht. ca 1442?. Note re Machteld Reyersdr: dochter van Reyer Willemsz de Jonge (ca 1403-1463), burgemeester van Dordrecht tussen 1444 en 1462, en Janna (Johanna) Gijsbertsdr Quekels (ca 1407-1465).
Children of Aert (Arent) Cornelisz and Machteld Reyersdr:

1 Beatrix Boot. Occupation: zuster in het klooster Sint Marienborn.
2 Soetken Aerntsdr Boot. Follow XI-a.
3 Lijsbeth Aerntsdr Boot, born before 1447. Follow XI-b.
4 Cornelis Boot, born after 1450.
5 Aert (Arent) Aertsz Boot, born about 1451 in Dordrecht. Follow XI-c.
6 Marijtgen Aerentdr Boot, born about 1467.

X-f Cornelis Booth van Almonde, son of Jan Aertsz Booth van Barendrecht and Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Cornelis is deceased in 1491. Occupation: kapitein en leenvolger van zijn broer Andries. Cornelis:
(1) married with Iseland van Fereest.
(2) married with Johanna Hak van Beesde. Johanna is deceased in 1497. Note re the death of Johanna: maandag na oculi. Note re Johanna: dochter van Gysberth Hak van Beesde en Wendel-Moet van Eyl.
Child of Cornelis and Iseland:

1 Gerard Booth. Gerard is deceased in 1471 in Famagusta, Cyprus. Note re the death of Gerard: "die in het wederkeren van Jeruzalem anno 1471 op het eyland Cyprus in Famagosta is overleden, zonder oir".

Children of Cornelis and Johanna:

1 Aart Booth. Aart is deceased in 1485. Note re the death of Aart: stierf op Allerkinderen dag en leit in Utrecht in de Sint Geerten Kerk begraven. Title: Ridder van Jeruzalem (klooster bij Utrecht).
2 Dirk Booth. Follow XI-d.
3 Elizabeth Booth van Almmonde. Follow XI-e.
4 Iseland Booth. Follow XI-f.
5 Jan Booth van Almmonde. Follow XI-g.

X-g Machtild Booth, daughter of Jan Aertsz Booth van Barendrecht and Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. Machtild married with Hubert van Jutfaas van Blokboven.

XI-a Soetken Aerntsdr Boot, daughter of Aert (Arent) Cornelisz Booth and Machteld Reyersdr de Jonge. Note re Soetken Aerntsdr: ook Zoetje. Soetken Aerntsdr married with Gering Hubrechtsz van Veltwijck. Function: raad van Dordrecht (1467, 1472), veertig (1478), schepen (1478, 1479), burgemeester van 's-Herenwege (1479).
Child of Soetken Aerntsdr and Gering Hubrechtsz:

1 Jacob van Veltwijck.

XI-b Lijsbeth Aerntsdr Boot is born before 1447, daughter of Aert (Arent) Cornelisz Booth and Machteld Reyersdr de Jonge. Lijsbeth Aerntsdr is deceased in 12-1514, at least 67 years old. Note re Lijsbeth Aerntsdr: ook Elisabeth. Lijsbeth Aerntsdr married, at least 20 years old, about 1467 with Aernt Jansz Goudt. Aernt Jansz is deceased before 17-07-1495. Occupation: juwelier te 's-Gravenhage.
Children of Lijsbeth Aerntsdr and Aernt Jansz:

1 Jan Aerntsz Goudt.
2 Jacob Aerntsz Goudt, born about 1468. Follow XII-a.

XI-c Aert (Arent) Aertsz Boot is born about 1451 in Dordrecht, son of Aert (Arent) Cornelisz Booth and Machteld Reyersdr de Jonge. Aert (Arent) Aertsz is deceased before 11-1501, at the most 50 years old. Occupation: advocaat in Den Haag (1496). Function: burgemeester van 's Heeren wegen te Dordrecht (1472). Title: doctor in de beide rechten. Aert (Arent) Aertsz married, about 29 years old, about 1480 with Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen, about 40 years old. Aechte (Agatha) Vranksdr is born about 1440. Aechte (Agatha) Vranksdr is deceased on 29-09-1497 in Dordrecht, about 57 years old. Note re the death of Aechte (Agatha) Vranksdr: Nieuwe Kerk te Delft (Zuidtrans). Note re Aechte (Agatha) Vranksdr: dochter van Vrank van Diemen en Margareta Lambrechtsdr de Haas (Busscharts); weduwe van Claas Meeusz, getrouwd circa 1460.
Children of Aert (Arent) Aertsz and Aechte (Agatha) Vranksdr:

1 Machteld Aertsdr Booth, born about 1480. Follow XII-b.
2 Aert Aertsz Booth, born about 1482 in Den Haag. Follow XII-c.
3 Vrank Aertsz Booth, born about 1487. Follow XII-d.

XI-d Dirk Booth, son of Cornelis Booth van Almonde and Johanna Hak van Beesde. Dirk is deceased in 1506. Note re the death of Dirk: overleden op Sint Catharinen avond. Function: pensionaris van de stad Utrecht. Dirk:
(1) married with Agatha Pyl. Agatha is deceased in 1498. Note re the death of Agatha: overleden dinsdag na Midvasten. Note re Agatha: dochter van Jan Pyl en Machtild van Wijk.
(2) married with Margaretha van Witt. Margaretha is deceased on 28-12-1517.
Children of Dirk and Agatha:

1 Adriaan Booth. Adriaan is deceased in 1523. Note re the death of Adriaan: overleden op onzer Vrouwen Assenmitio. Function: Fiscaal der Stichts van Utrecht.
2 Agatha Booth. Agatha is deceased on 25-02-1527 in Utrecht. Occupation: conventuale te Sint Cecilien binnen Utrecht.
3 Cornelis Booth. Cornelis is deceased in 1528. Note re the death of Cornelis: overleden op Sint Thomas avond. Occupation: priester en kanunnik van Sint Marien in Utrecht.
4 Hendrik Booth. Note re the death of Hendrik: overleden zonder oir (nakomelingen).
5 Jan Booth. Follow XII-e.
6 Machtild Booth. Follow XII-f.

Children of Dirk and Margaretha:

1 Reimborg Booth. Follow XII-g.
2 Willem Booth. Note re the death of Willem: "voor Mets gebleven". Occupation: kapitein.
3 Aart (Aernt) Dirksz Booth, born about 1481 in Dordrecht. Follow XII-h.

XI-e Elizabeth Booth van Almmonde, daughter of Cornelis Booth van Almonde and Johanna Hak van Beesde. Elizabeth is deceased on 25-06-1537. Elizabeth married with Jan de Lode. Note re Jan: "de Rijke".

XI-f Iseland Booth, daughter of Cornelis Booth van Almonde and Johanna Hak van Beesde. Iseland married with Frederik van Zuylen van Niveld. Note re Frederik: zoon van Henderik van Zuylen van Niveld.

XI-g Jan Booth van Almmonde, son of Cornelis Booth van Almonde and Johanna Hak van Beesde. Address: Gent, Oost-Vlaanderen, België (in 1491). Jan married with Maria de Gruytere.

XII-a Jacob Aerntsz Goudt is born about 1468, son of Aernt Jansz Goudt and Lijsbeth Aerntsdr Boot. Function: dijkgraaf van de Krimpenerwaard (1498-1507), later rentmeester-generaal van Noord-Holland. Title: mr. Jacob Aerntsz married with Cornelia van Goeree. Title: jonkvrouw.

XII-b Machteld Aertsdr Booth is born about 1480, daughter of Aert (Arent) Aertsz Boot and Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen. Machteld Aertsdr is deceased before 12-12-1558, at the most 78 years old. Machteld Aertsdr married with Nicolaas Coebel. 11 kinderen. Nicolaas is deceased before 05-02-1529. Occupation: rentmeester-generaal van Zuid-Holland (1506-1529) rentmeester van de beden van Zuid-Holland (sinds 1511), raad en rentmeester-generaal van de gemene landsaanslagen. Note re Nicolaas: waarschijnlijk een zoon van Pieter Claesz Cobels (Kuebel, Cobel); kocht met Jan de Jonghe het huis van Cats aan de Kneuterdijk, 13-06-1528 beleend hofstad Teilingen, beleend hofstad Hontshol, en van hof te Wassenaar; Coebel: F.J.W. van Kan (1999). Genealogie van het Haagse geslacht Coebel. De Nederlandse Leeuw, kolom 418-425 (let op: in het januari-februari nummer!).
Children of Machteld Aertsdr and Nicolaas:

1 Aernt (Arnoudt) Coebel. Follow XIII-a.
2 Anna Coebel. Follow XIII-b.
3 Magdalena Coebel. Follow XIII-c.
4 Philips Coebel. Follow XIII-d.
5 Pieter Coebel. Note re Pieter: beleend Teilingen 01-12-1529.

XII-c Aert Aertsz Booth is born about 1482 in Den Haag, son of Aert (Arent) Aertsz Boot and Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen. Aert Aertsz is deceased on 02-04-1551 in Den Haag, about 69 years old. He was buried in Utrecht. Note re the death of Aert Aertsz: Geertekerk. Occupation: student te Leuven (1502), te Orléans (1506), schout van 's-Gravenhage (1518-1524), baljuw aldaar (1522-1524, 1529-1536), meesterknaap van de wildernisse van Holland (1531-1542), pachter van de Bildtlanden (1524-1527) en drost en kastelein te Franeker (1527-1529). Note re Aert Aertsz: Meesterknaap van de Houtfesterye van Holland, en Balliuw van den Hage, naderhand Drost en Casteleyn tot Franeker, en Grietman van der Bild in Vriesland (heeft tot Jeruzalem geweest met zyn Huysvrouw). Hij pachtte met Julius van Botnia, Ridder en Raad in Friesland, en Marten Kobel, rentmeester van Zuid-Holland, drie machtige Hollandse Heren dus, onderhands te Brussel van den Raad van Karel de V de Bildtlanden, en bood daarna den vorige pachters die wederom in huur aan, op voorwaarden, zoo hij voorschreef. Deze, die te voren gemelde landen van eenen slechten tot eenen goedenstaat hadden gebragt, waren hiermede in het geheel niet tevreden, en bragten hunne klagten bij het hof van Friesland in, waar de Grietman met zijne deelgenooten in het ongelijk werd gesteld, en hun bevolen, de oude pachters ongemoeid hunnen gang als vroeger te laten gaan (voor verdere informatie zie: Van de Aa: Biografisch Woordenboek). Aert Aertsz married, at the most 44 years old, before 22-03-1526 with Anna Fransdr Coebel. She is a daughter of Frans Pietersz Coebel and Christina van Rijswijk. Anna Fransdr is deceased before 21-12-1533. Note re Anna Fransdr: erft een leen van de Binckhorst, op 22-03-1525 door haar moeder in het bezit gesteld van de tot de hofstede de Loo te Voorburg behorende woningen [die Haghe, 1993 pag. 401]; weduwe van Claas van Oudelant.

XII-d Vrank Aertsz Booth is born about 1487, son of Aert (Arent) Aertsz Boot and Aechte (Agatha) Vranksdr van Diemen. Vrank Aertsz is deceased on 11-09-1557, about 70 years old (cause: van een pestilentiael coortsen). Note re the death of Vrank Aertsz: Tekst op een grafsteen of schilderij in de Grote Kerk te Dordrecht: Mr. Vranco Boot celeberrimus ap. Hollandus advocatus post recusatam senatoriam dignitatem septuagenarius tandem oppressorum patrociniis immortuus est anno Domini 1557, XI mensis septembris. Mr. Frank Boot, de beroemde advocaat voor het Hof van Holland, nadat hij de waardigheid van een zetel in de raad had geweigerd, heeft hij zich tenslotte als zeventigjarige tijdens het verdedigen van de verdrukten dood gewerkt, op 11 september 1557. Occupation: student te Leuven (1502), te Orléans (1506), procurateur van de Duitse natie aldaar (1508), student te Parijs, licentiaat in de rechten, advocaat bij het Hof van Holland te 's-Gravenhage, rentmeester van het klooster Koningsveld te Delft, bewaarder van de lenen van Egmond (1540) (advocaat voor den Hove van Holland, hebbende het Raadsheer ampt, 't geen hem van Keizer Karel gedefereert was beleefdelijk geexcuseert). Note re Vrank Aertsz: Vranc Boot heeft zijn gehele - werkzame - leven in Den Haag gewoond; hij had daar onder meer grondbezit in het Bezuidenhout, wat blijkt uit een acte van 1578, waarbij de weduwe van zijn zoon Dominicus, mede namens haar kinderen Dominicus en Floris een hypotheek vestigt op 18 morgen land bezuiden het Haagsche Bos, gekomen van Vranck Boot Aerntszoen. Uit de Hofboeken van Den Haag is ook af te leiden dat Vranc Boot onroerend goed bezat in het Nieuwelant (ten zuiden van het Bosch en ten oosten van de Denneweg); verder ten zuiden van het Noordeinde; aan de noordzijde van het Voorhout; op de Mient van Eykenduinen; in het Benoordenhout; ten noordwesten van de Beek; en tenslotte op de plaats, waar de Eykenduinse molen placht te staan. Vrank Aertsz:
(1) married with Maria van Hoogstraten.
(2) married with Maritgen Willemsdr Hoener. Maritgen Willemsdr is deceased about 25-09-1565 in Den Haag. Note re the death of Maritgen Willemsdr: Grote Kerk.
(3) married with Christina van Oudshoorn. Christina is born about 1493. Christina is deceased on 26-08-1529 in Den Haag, about 36 years old. Note re Christina: dochter van Doemen Jansz van Oudshoorn en Geertruyt van der Haer.
Child of Vrank Aertsz and Christina:

1 Dominicus Booth, born about 1514. Follow XIII-e.

XII-e Jan Booth, son of Dirk Booth and Agatha Pyl. Jan is deceased on 30-05-1549. He was buried in Utrecht. Note re the death of Jan: overleden "den laatsten mey", "beyde te Sint Geert tot Utrecht begraven". Jan married with Catharina van den Haar. Catharina is deceased on 03-04-1551. Note re Catharina: dochter van Huybert van den Haar en Machtild van Valkendaal.
Children of Jan and Catharina:

1 Cornelis Booth. Follow XIII-f.
2 Dirk Booth. Note re the death of Dirk: jong overleden.
3 Geertruyd Booth.
4 Gysberth Booth. Gysberth is deceased in 1557. Note re the death of Gysberth: overleden zonder oir (nakomelingen).
5 Huybert Booth. Follow XIII-g.
6 Tymen Booth. Follow XIII-h.

XII-f Machtild Booth, daughter of Dirk Booth and Agatha Pyl. Machtild married with Jacob Jans van Bemmel. Jacob Jans is deceased in 1527. Note re the death of Jacob Jans: overleden op Hemelvaartsdag. Occupation: schepen van Utrecht (1526).

XII-g Reimborg Booth, daughter of Dirk Booth and Margaretha van Witt. Reimborg married with Jan van der Meer. Jan is deceased on 01-05-1530.

XII-h Aart (Aernt) Dirksz Booth is born about 1481 in Dordrecht, son of Dirk Booth and Margaretha van Witt.

Volgens andere bronnen een zoon van Aert Booth en Agatha van Diemen en in 1526 met Anna van Coebel:
In de oudere genealogieën, zoals van de 17e eeuwse genealoog Cornelis Boot, is Aernt Boot aangegeven als zoon van Aernt Boot en Agatha van Diemen. In recentere genealogieën wordt deze Aernt Boot gezien als zoon van Dirck Booth en Margriet de Wit. Ik zie geen overtuigende bewijzen om af te stappen van de oudere genealogieën (zie ook website Franz Salzborn).
Bron: http://www.fredbrouwer.nl/geneabrouw/Generatie%2016.html.

Aart (Aernt) Dirksz is deceased on 02-03-1551 in Den Haag, about 70 years old. He was buried in Utrecht. Note re the death of Aart (Aernt) Dirksz: overleden op Pinksteravond. Function: Baljuw van Den Haag (1531), admiraal van Holland (1539), grietman van Het Bildt(?), schepen van Utrecht. Title: Ridder. Aart (Aernt) Dirksz married with Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Geertruijd Gijsbertsdr is born before 1512 in Utrecht. Geertruijd Gijsbertsdr is deceased about 1556, at least 44 years old. Note re Geertruijd Gijsbertsdr: dochter van Gijsbert van Leeuwen.
Children of Aart (Aernt) Dirksz and Geertruijd Gijsbertsdr:

1 Anna Booth. Follow XIII-i.
2 Johan Booth. Follow XIII-j.
3 Mechteld (Machteld) Booth. Follow XIII-k.
4 Alida (Alidt) Booth, born before 1532. Follow XIII-l.
5 Gerard (Gerrit Aernt) Booth, born in 1540 in Den Haag. Follow XIII-m.
6 Agatha Booth, born in 1544 in Den Haag. Follow XIII-n.

XIII-a Aernt (Arnoudt) Coebel, son of Nicolaas Coebel and Machteld Aertsdr Booth. Aernt (Arnoudt) is deceased on 31-03-1568. Occupation: advocaat bij het Hof van Holland, ontvanger-generaal der Staten van Holland, enz. Title: mr. Aernt (Arnoudt) married with Johanna van Oudheusden. Note re Johanna: dochter van Jan Jansz van Oudheusden en Margriet Steenwech.

XIII-b Anna Coebel, daughter of Nicolaas Coebel and Machteld Aertsdr Booth. Anna is deceased in 1570. Anna married with Nicolaus Grudius. Function: griffier van de Orde van het Gulden Vlies, secretaris bij de Geheime Raad. Note re Nicolaus: zoon van Nicolaas Everaerts, president van het Hof van Holland, raadsheer en president bij de Grote Raad (van Mechelen, bw), en Elisabeth de Bladele of du Blioul.

XIII-c Magdalena Coebel, daughter of Nicolaas Coebel and Machteld Aertsdr Booth. Magdalena married with Gerrit van Valckesteyn. Gerrit is born on 25-07-1498 in Geervliet. Geboren op Slot Geervliet. Title: Ambachtsheer van Rijsoord en Strevelshoek. Note re Gerrit: zoon van Gillis Willemsz van Valckesteyn en Machteld Dedel.

XIII-d Philips Coebel, son of Nicolaas Coebel and Machteld Aertsdr Booth. Philips is deceased on 17-11-1566 in Osnabrück, Nedersaksen, Duitsland. Function: keizerlijke raad in het Kammergericht te Spiers, raad van Philips II (vermoedelijk 1563-1565). Philips married with Johanna de Boisot. Note re Johanna: dochter van Pierre Boisot en Louise de Tisnacq; hertrouwd met David van Valckesteyn.

XIII-e Dominicus Booth is born about 1514, son of Vrank Aertsz Booth and Christina van Oudshoorn. Dominicus is deceased about 1577 in Utrecht, about 63 years old. Occupation: 26-08-1530: Dominicus Boot ex Haga Comitis, ingeschreven als student te Leuven [MUL IV p41 nr 121], 16-07-1549 extraordinaris Raad, 28-07-1557 ordinaris Raad in het Hof van Holland (in 1571 in verband met de troebelen in Den Haag met de president en de overige Raden uitgeweken naar Utrecht). Title: mr. Dominicus married with Catharina Jacobsdr van Montfoort. The religious wedding was celebrated about 1540. Volgens het Jaarboek CBG 1959 pag.103 hadden Dominicus en Catharina 21 kinderen, van wie 14 bekend: 6 zonen: Franck, Jan, Floris, Arent, Jacob en Dominicus (dijkgraaf van de Zijpe); 8 dochters: Christina, Maria, Josina, Margaritha, Jacomina, Catharina en de beide jong overleden Beatrix en Magteld. Catharina Jacobsdr is born about 1518. Catharina Jacobsdr is deceased about 1605 in Den Haag, about 87 years old. Title: jonkvrouw. Note re Catharina Jacobsdr: dochter van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg; ze maakte voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 een schikking, de testatrice verklaart dat op grond van wettige redenen en om beter gedaen als gelaten verkocht te hebben 't groote huijs en erve staende in de Noord eynde van den Hage, mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aan den Zijdtwint, met uitkering van het provenu aan haar kinderen. Volgt tenslotte in het testament van het echtpaar daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen, een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw enz. Bron: Gens Nostra 1978 pag. 238/239.
Children of Dominicus and Catharina Jacobsdr:

1 Christina Booth, born about 1540. Follow XIV-a.
2 Maria Dominicusdr Booth, born about 1545. Follow XIV-b.
3 Josina Dominicusdr Booth, born about 1547. Follow XIV-c.
4 Vrank Booth, born about 1548. Vrank is deceased in 1578 in Gembloers, Namen, België, about 30 years old (cause: bleef in den slag van Gemblours).
5 Margaritha Booth, born about 1549. Follow XIV-d.
6 Jan Booth, born about 1552. Jan is deceased about 1570, about 18 years old. Note re the death of Jan: overleden in het gevolg van den Grave van Bossu op den reise van de Koninginne Anna d'Austria van Spangien.
7 Catharina Booth, born after 1554. Follow XIV-e.
8 Jacobmina Booth, born about 1542. Follow XIV-f.
9 Dominicus Boot, born about 1560. Follow XIV-g.
10 Floris Booth.
11 Arent Booth.
12 Jacob Booth.
13 Beatrix Booth. Note re the death of Beatrix: jong overleden.
14 Magteld Booth. Note re the death of Magteld: jong overleden.

XIII-f Cornelis Booth, son of Jan Booth and Catharina van den Haar. Cornelis is deceased in 1596. Cornelis married with Sophya van Wijck. Sophya is deceased in 1627. Note re Sophya: dochter van Adriaan van Wijk en Anna Frydag.
Children of Cornelis and Sophya:

1 Abraham Booth. Abraham is deceased in 1608. Occupation: predikant te Kamerik.
2 Adriaan Booth. Adriaan is deceased in 1591. Function: kanunnik in Wijk bij Duurstede.
3 Adriaan Booth. Follow XIV-h.
4 Anna Booth. Follow XIV-i.
5 Catharina Booth. Catharina is deceased in 1600.
6 Dirk Booth. Dirk is deceased in 1600.
7 Gysbert Booth. Gysbert is deceased on 04-03-1601.
8 Jan Booth. Jan is deceased in 10-1601.
9 Everhart Booth, born about 1575 in Dordrecht. Follow XIV-j.

XIII-g Huybert Booth, son of Jan Booth and Catharina van den Haar. Huybert is deceased in 1581. Huybert married with Elizabeth Knijf. Elizabeth is deceased in 1568. Note re the death of Elizabeth: overleden op Paasdag.

XIII-h Tymen Booth, son of Jan Booth and Catharina van den Haar. Tymen married with Cornelia Strabams.
Children of Tymen and Cornelia:

1 Cornelia Booth. Follow XIV-k.
2 Hendrik Booth. Follow XIV-l.
3 Maria Booth. Follow XIV-m.

XIII-i Anna Booth, daughter of Aart (Aernt) Dirksz Booth and Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Note re Anna: in een akte van 12-11-1561 genoemd joffrou Anna Aernt Botendochter. Anna married with Adriaan van Adrichem. Adriaan is deceased in 1573. Function: burgemeester van Haarlem. Note re Adriaan: geseyt Groeneveen.

XIII-j Johan Booth, son of Aart (Aernt) Dirksz Booth and Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Johan is deceased in 1595 in Den Haag. Occupation: rentmeester van de confiscatien. Johan married with Josina Sandelijn. Josina is deceased on 01-05-1626 in Den Haag. Note re Josina: dochter van Cornelis Sandelijn (ovl 1551) en Jacomina van der Meer; hertrouwd met Jan van Rivieren.
Children of Johan and Josina:

1 Aart Booth. Aart is deceased on 20-05-1622. Note re the death of Aart: jong overleden.
2 Geertruid Booth. Follow XIV-n.
3 Jacobmina Jansdr Booth. Follow XIV-o.
4 Klara Booth. Follow XIV-p.
5 Cornelis Booth, born about 1577. Follow XIV-q.

XIII-k Mechteld (Machteld) Booth, daughter of Aart (Aernt) Dirksz Booth and Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Note re Mechteld (Machteld): in een akte van 12-11-1561 genoemd Mechtelt Aernt Botendochter. Mechteld (Machteld) married with Witte Wittens de Witte. He is a son of Witte Jacobsz and Martha Vincentsdr van Mierop. Witte Wittens is deceased in 1572 in Utrecht. Note re the death of Witte Wittens: overleden in Utrecht "alwaar hy met d'andere Raadsheren medegeweken was, vermids de troublen". Occupation: raadslid in het Hof van Holland.

XIII-l Alida (Alidt) Booth is born before 1532, daughter of Aart (Aernt) Dirksz Booth and Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Alida (Alidt) is deceased on 07-08-1558 in Den Haag, at least 26 years old. Note re Alida (Alidt): in een akte van 12-11-1561 genoemd Alidt Boot. Alida (Alidt) married with Boudewijn Willemsz van der Boye. Boudewijn Willemsz is born about 1515. Boudewijn Willemsz is deceased in 1585 in Roermond, about 70 years old. Occupation: 05-10-1545: notaris te Den Haag, 1553-1555: schepen te Den Haag, 15-02-1554: Commissaris van de Hollandse Rekenkamer, 09-02-1559: Rekenmeester van Gelre te Arnhem, 1580 Rekenmeester te Roermond. Note re Boudewijn Willemsz: zoon van Willem van der Boye en N.N. van Swieten; hertrouwd met Margriet van Heerde;
Children of Alida (Alidt) and Boudewijn Willemsz:

1   Aernt (Arnold) van der Boye. Follow XIV-r.
2 Geertruijd van der Boye. Note re the death of Geertruijd: begraven in het Cleeffse (Huissen bij Arnhem in het hertogdom Kleef). Title: Joffer.
3 Jakob van der Boye. Occupation: capiteyn.
4 Mechteld van der Boye. Note re the death of Mechteld: begraven in het Cleeffse (Huissen bij Arnhem in het hertogdom Kleef). Title: Joffer.|
5 Willem Boudewijn van der Boye. Function: kanunnik in Sint Gereden tot Colen. Note re Willem Boudewijn: 1567: leerling Sint Hieronymusschool te Utrecht.

XIII-m Gerard (Gerrit Aernt) Booth is born in 1540 in Den Haag, son of Aart (Aernt) Dirksz Booth and Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Gerard (Gerrit Aernt) is deceased in 1600, 60 years old. Occupation: advocaat en rentmeester van de Abdij van Egmond. Note re Gerard (Gerrit Aernt): in een akte van 12-11-1561 genoemd Gerrit Boot Aernt Botenzn. Gerard (Gerrit Aernt):
(1) married with Geertruijd van Couwenhoven. Geertruijd is born in 1543 in Den Haag. Geertruijd is deceased in 1575, 32 years old. She was buried in Alkmaar. Note re the death of Geertruijd: begraven in de Grote Kerk.
(2) married, at least 35 years old, after 1575 with Cornelia van Teijlingen, at least 27 years old. Cornelia is born on 28-02-1548 in Alkmaar. Note re Cornelia: dochter van Dirk van Teilingen en Machtild van Sluys.
Children of Gerard (Gerrit Aernt) and Geertruijd:

1 Geertruyd Booth. Follow XIV-s.
2 Martina Booth, born about 1565 in Den Haag. Follow XIV-t.
3 Arent Booth, born in 1567 in Den Haag.
4 Maris Booth, born about 1569 in Den Haag.
5 Godefroy Booth, born in 1571 in Den Haag. Follow XIV-u.

Children of Gerard (Gerrit Aernt) and Cornelia:

1 Margaretha Booth.
2 Dirk Booth, born on 17-12-1578 in Den Haag. Follow XIV-v.
3 Augustinus Booth, born about 1580 in Den Haag.
4 Machtild Booth, born on 17-06-1580 in Alkmaar.
5 Cornelis Booth, born in 1581.
6 Gijsbrecht Booth, born about 1582 in Den Haag.
7 Machteld Booth, born about 1583 in Den Haag.
8 Augustinus Booth, born on 31-12-1587 in Den Haag. Occupation: vaandrager.
9 Gysbert Booth, born in 1588 in Den Haag. Follow XIV-w.

XIII-n Agatha Booth is born in 1544 in Den Haag, daughter of Aart (Aernt) Dirksz Booth and Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. Agatha is deceased on 11-03-1589 in Den Haag, 45 years old. Note re the death of Agatha: overleden op het Slot Muiden? Note re Agatha: in een akte van 12-11-1561 vermeld als Aechten Aernt Botendr. Agatha married, 21 years old, in 1565 in Den Haag [source: http://wc.rootsweb.ancestry.com/] with Willem van Zuylen Nyevelt, 27 years old. Willem is born in 1538 in Utrecht, son of Willem van Zuylen Nyevelt and Agnes Foeyt. Willem is deceased on 28-10-1608 in Den Haag, 70 years old. Occupation: schout van Dordrecht, Balliuw van Zuythollant (1577), later drost van Muyden, balliuw van Goyland, gezant in Engeland (Hij was een vriend van Willem de Zwijger, één van de verbonden Edelen, lid van de Ridderschap, verbannen door Alva, had in 1583 een compagnie voetvolk in Staten dienst. Zijn grafzerk ligt in de kerk te Muiden.). Function: drossaard van Culemborg, Muiden, baljuw van Dordrecht, diplomaat, verbleef enige tijd in Wesel. Title: Heer van 's Heeren Aartsberge, Heer van Bergambacht.
Children of Agatha and Willem:

1 Adam van Zuylen Nyevelt, born about 1560. Adam is deceased about 1596, about 36 years old. Function: gouverneur van Schoonhoven.
2 Willem van Zuylen Nyevelt, born about 1560. Willem is deceased on 16-06-1580 in Hardenberg, about 20 years old.
3 Frederik van Zuylen Nyevelt, born in 1572 in Utrecht. Follow XIV-x.

XIV-a Christina Booth is born about 1540, daughter of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Note re Christina: R.K. Doopgetuige op 16-05-1619 in Den Haag [NL 1935 kolom 155]. Christina married with Dirk Herweijer. Occupation: advocaat voor den Hove van Holland.

XIV-b Maria Dominicusdr Booth is born about 1545, daughter of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Maria Dominicusdr is deceased after 1614, at least 69 years old. Note re Maria Dominicusdr: 1613, lesten feb.: Kinnegen Gijsbrechtsdr wed. Coenraed de Masieris met haar gecoren voogd constituit Maeijken Boots wed. Nicolaes Jansz van Wesel 37 Kgld. 10 st. (de gld. a 20 st.) per jaar losrente op een huis c.a. op de hoek van Marienbornstraete en op een houttuijn ofte plaete tegenover het huis, naast de brouwerij van Dissel te Dordrecht [RA Dordt 754 fo. 17] 1614 okt. 3: Bastiaen Wouters Huysmeesters borger deser stede, vendedit Marijcken Bootsd wed. Claes Jansz van Wesel 7 Kgld. a 20 st. losrente op zijn goede in de Engelse tuynen camp binnen Dordrecht [RA Dordt 755 fo. 90v]. Maria Dominicusdr married with Nicolaes (Claes) Jansz van Wesel. The religious wedding was celebrated about 1568. Nicolaes (Claes) Jansz is born about 1546 in Dordrecht, son of Jan Thomasz van Wesel and Marycken (Maria) Jakobsdr Telshout (van 't Elshout). Nicolaes (Claes) Jansz is deceased about 1588, about 42 years old. Occupation: brouwer, lid grootkoopmansgilde, schepen van Dordrecht 1583-1584. Note re Nicolaes (Claes) Jansz: hertrouwd in februari 1584 met Barbara Jansdr.
Child of Maria Dominicusdr and Nicolaes (Claes) Jansz:

1 Maria Nicolaasdr Boot van Wesel, born about 1569. Follow XV-a.

XIV-c Josina Dominicusdr Booth is born about 1547, daughter of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Josina Dominicusdr is deceased about 1592 in Dordrecht, about 45 years old. Title: jonkvrouw. Josina Dominicusdr married, about 22 years old, in 1569 in Dordrecht with Jan Jansz van Wesel, about 25 years old. Jan Jansz is born about 1544, son of Jan Thomasz van Wesel and Marycken (Maria) Jakobsdr Telshout (van 't Elshout). Jan Jansz is deceased on 05-01-1595 in Dordrecht, about 51 years old. Address: (woonde in 1577 bij de Pelserbrug, "De drie Rosen", later in het bezit van neef Jan Jacobsz).
Children of Josina Dominicusdr and Jan Jansz:

1 Dominicus Johansz van Boot van Weesel, born in 1585 in Den Haag. Follow XV-b.
2 Jan (Johan Johansz) van Wesel, born on 01-07-1592 in Dordrecht. Jan (Johan Johansz) is deceased before 22-08-1650 in Alkmaar, at the most 58 years old.

XIV-d Margaritha Booth is born about 1549, daughter of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Margaritha is deceased on 24-08-1624, about 75 years old [source: Buchel]. Margaritha:
(1) married with Johan Wtenengh. Johan is deceased before 1585.
(2) married with Jacob van Couverden (Coeverden). Jacob is born about 1549. Jacob is deceased on 14-03-1623, about 74 years old. Occupation: kapitein. Title: jonkheer.
Child of Margaritha and Jacob:

1 Dominicus van Couverden. Note re Dominicus: ook genaamd den Ruijter.

XIV-e Catharina Booth is born after 1554, daughter of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Catharina is deceased after 1619. Note re Catharina: leefde nog op 16-05-1619. Catharina married with Albrecht Florisz.

XIV-f Jacobmina Booth is born about 1542, daughter of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Note re Jacobmina: leefde nog op 16-05-1619. Jacobmina married with Maximiliaan de Pottere. Occupation: advocaat voor den Hove van Holland. Note re Maximiliaan: zoon van mr. Roeland de Pottere, pensionaris van Prelaat en Edelen van Zeeland, en jonkvrouw Isabeau van der Vere.
Children of Jacobmina and Maximiliaan:

1 Dominicus de Pottere.
2 Roeland de Pottere. Function: jezuiet.
3 Helena de Pottere, born in 1586. Follow XV-c.

XIV-g Dominicus Boot is born about 1560, son of Dominicus Booth and Catharina Jacobsdr van Montfoort. Dominicus is deceased on 20-05-1619, about 59 years old. Address: Alkmaar. Function: Baljuw, dijkgraaf van de Landen van de Zijpe, Hazepolder en Wieringerwaard. 

Dominicus:
(1) married with Agatha van Leeuwen. The religious wedding was celebrated about 1588 in Den Haag. Dominicus Boot werd op 29-10-1596 baljuw en dijkgraaf van de Zype en Hazepolder en vervolgens werd hij in gelijke functies aangewezen in de Wieringerwaard. Hij woonde te Alkmaar, waar hij lid van de Vroedschap geweest is sedert 1610 tot zijn ontslag daaruit. Op de Voormeer en naderhand aan de noordzijde der Langestraat. Tot zijn dood op 20-05-1619 heeft hij deze ambten bekleed. Waar hij stierf en begraven is bleef tot dusverre onopgehelderd. Dijkgraaf Boot is tweemaal getrouwd geweest: het eerste huwelijk dateert van vóór 1602: volgens akte van 03-02-1602 voor notaris H.J. van der Lijn te Alkmaar (not.arch. Alkmaar dl.15f.178). Zijn eerste vrouw was Agatha van Leeuwen uit Den Haag; weduwe van mr. Scipio Bovetus. Over haar is bekend uit een akte van 07-02-1610 (voor notaris van der Lijn voornoemd zie a.v. dl 37) dat ze destijds 60 jaar oud was. Van Agatha is overgeleverd dat ze twee zusters had, namelijk jonkvrouw Margaretha van Leeuwen, laatst weduwe van Willem van Sonnenbergh, de baljuw van Brederode en later van Monster en jonkvrouw Machteld van Leeuwen, getrouwd met Remeus Coesaert, aanvankelijk stedehouder, later drost van Kennemerland te Haarlem. Dominicus en Agatha hebben een uitvoerig mutueel testament gepasseerd op12-11-1610 (voor notaris J.C. van der Geest te Alkmaar not.arh. a.v. dl.49 f32sqq) op de langstlevende. Dominicus vergat daarbij zijn zusters niet: 1. Catharina, getrouwd met Albrecht Florisz. die het niet breed hadden, immers aan haar werd een ruime lijftocht toegekend "tot haren nootdruften onderhout"; 2. Christina getrouwd met Dirk Herweijer; 3. Maria Josina getrouwd met Jan Wezel; 4. Margaretha en haar zoon bij kapitein Jacob van Couverden, zijn naamgenoot Dominicus van Couverden den Ruijter; 5. Jacobmijna, getrouwd met de advocaat voor den Hove van Holland Maximiliaan de Pottere. In de tekst van het testament heeft het echtpaar in extenso aangehaald de door Dominicus' moeder Catharina van Montfoort bij wijze van codicil voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 gemaakte beschikking, waarbij die testatrice verklaard had op grond van "wettige redenen en om beter gedaen als gelaten" verkocht te hebben, 't grootehuijs en erve staende in de Noord eynde van de Hage, Mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aen den Zijdtwint", met uitkering van het provenu aan haar kinderen. En tenslotte volgde in het testament van het echtpaar - daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen! - een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw, zulks te vestigen op twee "diuersche partyen van Leengoederen", welke afhingen van de Leenhove van de Graven van Arenberg als Heren van der Leck en van Polanen, die vestiging van welk vruchtgebruik hij voor de periode na zijn dood opdroeg aan zijn rechte Leenvolger ...(!). Agatha is born about 1560 in Den Haag. Agatha is deceased on 20-02-1612 in Alkmaar, about 52 years old. Note re the death of Agatha: begraven als "joffrou Boots" in de Grote of Sint Janskerk, begraven in een graf op het koor nr. 145/6. Note re Agatha: dochter van Dirk van Leeuwen en jonkvrouw Anna Ruijchrock van de Werve; weduwe van mr. Scipio Bovetus (getrouwd ca 1575, overleden ca 1600). Toen haar zoon uit het eerste huwelijk op 30-12-1607 getrouwd was had ze hem een jaarlijkse losrente met bewilliging van haar man geschonken. Deze Cesar Boventus overleed te Alkmaar en werd op 11-01-1610 begraven als "Cesar Boetes".

(2) married with Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr van Beverwijck, after publication of the bans on 30-07-1617 in Dordrecht [source: Ons Voorgeslacht 1974 pag. 25]. The religious wedding was celebrated on 14-08-1617 in Alkmaar [source: Ons Voorgeslacht 1974 pag. 25]. na het overlijden van Dominicus bleef Alijdt aanvankelijk in Alkmaar wonen, waarna ze vervolgens naar Dordrecht is teruggekeerd. Soms kwam ze ter regeling van haar zaken tijdelijk naar Alkmaar terug en heeft ze daar toen voor notaris Van der Lijn [not.arch. Alkmaar dl.31.f.xvso] op 25-08-1639 een testament gepasseerd. Gelegateerd werd daarbij aan Arent Boot de helft van 6 morgen en 166 roeden in de Zijpe in de polder B, die ze met Arent gemeen had, dit gecombineerd met f 500,- welke som haar nog uit de douarie verleend door haar laatste echtgenoot resteerde. Mocht Arent kinderloos sterven, dan moest het land gaan naar de kinderen van Maicken Boot of hun afstammelingen. Woonde te Alkmaar en later te Dordrecht boven de Waag. Testament te Alkmaar op 25-08-1639 voor notaris van der Lijn [NA 31 fol.Xvs.], legateert aan Arent Boot haar sa. mans soon de gerechte helff van 6 morgen hondert sessent sestich roeden landts gelegen in de Zijpe, in de Polder B gemeen mette voorn. Arent Boot sijnde d'selve helff belast met een rente van sesthien gulden thien stuivers sjaers, die de Graeffelijckheijt daarop heeft, ende noch d'somme van vijff hondert K gld. haer comparante aan de duwarie van voorn. haar sal. man als noch resterende ende off gebeurde dat de voorn. Arent Boot quam t'overlijden sonder kindt of kinderen naer te laten, sowil ende begeert zij comparante bij deesen, dat't voors. landt sal gaen comen en erven aen ende op de kinderen van Maicken Boots ofte der selver descendenten bij representatie. Legateerd ende bespreect noch aende E.C. Baert tresuren der voors. stadt Alcmaer ende sijne huijsvr. Maritgen Willems van Molenweidt. Ende bij ordire der selver kindt, kinderen ende desc. bij repr. op haere plaetse, de somme van 200 K. guldens eens, mits ende onder conditie, dat zij luijden gehouden sullen weesen uit te keeren enz. Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr is born about 1562. Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr is deceased about 1653, about 91 years old. Note re the death of Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr: tussen 27-12-1652 en 20-02-1653: 1652 dec. 27: gepasseerd voor not. Daniel Eelbo een codicil van Aletta van van Beverwijck wed. Dominicus Boot, daervan de minute is …. aen liast per memorie [NA Dordt 64 fo. 343]; 1653 feb. 20: de heer Cornelis van Beverwijck geinstitueerde erfgen. ex testamento van joffr. Alidt van Beverwijck lest wed. van de heer Dominicus Boot, constitueert Hendrick van de Eijnde zijn zwager won. te Dordt met hem en de andere erfgenamen te schiften, scheijden deijlen, de boedel en goederen van Alidt van Beverwijck, staat en inventaris te maken, zijn constituants portie te verkopen en verder alles te doen wat nodig is. Tekent Cornelis van Beverwijck. [NA Dordt 64 fo. 376v]. Note re Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr: dochter van Dierick Philipsz van Beverwijck (ca 1529), burgemeester van Dordrecht (tot Godschalksoord), en Elizabeth (Lijsbeth) Cornelisdr Diert (ca 1528-1623).
Child of Dominicus and Agatha:

1 Arend Boot, born about 1600 in Alkmaar. Follow XV-d.

XIV-h Adriaan Booth, son of Cornelis Booth and Sophya van Wijck. He was buried on 28-05-1638 in Utrecht. Note re the death of Adriaan: Regulierskerk. Occupation: boekverkoper. Function: wachtmeester, kapitein, majoor van de stad Utrecht. Note re Adriaan: "de Jonge". Adriaan was een vermaard ingenieur, die in 1614 door Filips III, Koning van Spanje naar Mexico gezonden werd, om aldaar eenige droogmakerijen te helpen bevorderen, waartoe hij den Koning door diens gezanten te Parijs was aanbevolen; doch de Spaansche traagheid stond hem in den weg, om aldaar eenig nut van belang te stichten (collot d'escury, Hollands Roem, D iv. St. 11. bl. 682, 683) Volgens andere bronnen kwam de "Mexicaanse Adriaan" uit Delft of Antwerpen. Adriaan married with Magdalena Gorisdr Voskuyl. Note re Magdalena Gorisdr: Margaretha?. Adriaan remained childless.

XIV-i Anna Booth, daughter of Cornelis Booth and Sophya van Wijck. Anna is deceased on 14-02-1609 in Utrecht. Anna married with Dirk van Veldhuysen. Function: burgemeester van Utrecht.


XIV-j Everhart Booth is born about 1575 in Dordrecht, son of Cornelis Booth and Sophya van Wijck. Everhart is deceased on 14-08-1610, about 35 years old. Occupation: from 1602 through 1610 predikant. Education: letteren Academie Franeker, daarna theologie Universiteit Leiden. Everhart married with Alida Ruysch. The religious wedding was celebrated in 1604. Alida is deceased on 08-04-1616. Note re Alida: dochter van mr. Jacob Claessen Ruysch, pensionaris in Amsterdam in 1578 en advocaat fiscaal bij het Hof van Holland sedert 1581, en Henrica de Lode (de Ryck).
Children of Everhart and Alida:

1 Henrica Booth. Henrica remained unmarried.
2 Abraham Booth, born about 1604 in Utrecht. Follow XV-e.
3 Cornelis Booth, born on 20-10-1605 in Utrecht. Follow XV-f.

XIV-k Cornelia Booth, daughter of Tymen Booth and Cornelia Strabams. Cornelia married with Assuerus Schut.

XIV-l Hendrik Booth, son of Tymen Booth and Cornelia Strabams. Hendrik married with Cornelia de Witt.

XIV-m Maria Booth, daughter of Tymen Booth and Cornelia Strabams. Maria married with Aart de Keyser.

XIV-n Geertruid Booth, daughter of Johan Booth and Josina Sandelijn. Geertruid married with Dirk de Jonge. Note re the death of Dirk: overleden zonder oir (nakomelingen). Occupation: advocaat bij het Hof van Holland.

XIV-o Jacobmina Jansdr Booth, daughter of Johan Booth and Josina Sandelijn. Jacobmina Jansdr married with Vrank Arentsz van der Meer van Barendrecht. The religious wedding was celebrated in 1612. Function: advocaat voor het Hof van Holland. Note re Vrank Arentsz: zoon van Arent Willemsz van der Meer van Barendrecht en Agnieta Cornelisdr van den Burch.
Children of Jacobmina Jansdr and Vrank Arentsz:

1 Anna Vrankensdr van der Meer van Barendrecht.
2 Clara Vrankensdr van der Meer van Barendrecht. Clara Vrankensdr is deceased in 1704.
3 Jan Vrankenz van der Meer van Barendrecht. He was baptized on 04-01-1619 in Den Haag. Doopgetuige: Bartholomeus van Berendrecht.

XIV-p Klara Booth, daughter of Johan Booth and Josina Sandelijn. Note re Klara: ook Clara. Klara married with Johannes (Jan) de Jonge, after publication of the bans on 15-05-1622 in Den Haag. The religious wedding was celebrated on 03-06-1622 in Den Haag. RK-kerk Oude Molstraat. Function: procureur voor het Hof van Holland.
Child of Klara and Jan:

1 Dorothea Clara de Jonge. Follow XV-g.

XIV-q Cornelis Booth is born about 1577, son of Johan Booth and Josina Sandelijn. Cornelis is deceased on 15-09-1650 in Den Haag, about 73 years old. He was buried in Den Haag. Occupation: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord). Cornelis married with Helena de Pottere. The religious wedding was celebrated on 03-06-1612 in Den Haag. Helena is born in 1586, daughter of Maximiliaan de Pottere and Jacobmina Booth. Helena is deceased in 1637 in Steenbergen, 51 years old. She was buried in Den Haag.
Child of Cornelis and Helena:

1 Maximiliaan Boot(h). Follow XVI-e.

XIV-r Aernt (Arnold) van der Boye, son of Boudewijn Willemsz van der Boye and Alida (Alidt) Booth. Aernt (Arnold) is deceased in 1610 in Praag. Occupation: 13-03-1592: verheven tot Ridder door Keizer Rudolph; 1585: Eerste Rekenmeester te Roermond; Raad van Keizer Rudolph II te Praag. Note re Aernt (Arnold): 1567: leerling Sint Hieronymusschool te Utrecht. Aernt (Arnold):
(1) married with Anna van Lerchevelt.
(2) married on 03-06-1592 with Elisabeth van Baerle, 31 years old, after publication of the bans the same date. Elisabeth is born on 10-03-1561, daughter of Emont van Baerle and Agnes van Eijll. Note re Elisabeth: Baerle van Krieckebeecke.

Children of Aernt (Arnold) and Anna:

1 Arnoldus van der Boye.
2 Maria Mechtild van der Boye. Follow XV-h.
3 Philips Emanuel van der Boye.
4 Willem Reynoud van der Boye. Follow XV-i.

Child of Aernt (Arnold) and Elisabeth:

1 Elisabeth Alita van der Boeije, born before 1600. Follow XV-j.

XIV-s Geertruyd Booth, daughter of Gerard (Gerrit Aernt) Booth and Geertruijd van Couwenhoven. Geertruyd is deceased in 1629. Geertruyd married with François Criep. François is deceased in 1638. Function: griffier van den Hove van Holland.

XIV-t Martina Booth is born about 1565 in Den Haag, daughter of Gerard (Gerrit Aernt) Booth and Geertruijd van Couwenhoven. Martina is deceased in 06-1632 in Den Haag, about 67 years old. Martina:
(1) married with Willem Sas. Occupation: rentmeester-generaal van Noord-Holland en vermaard door zyn Historien.
(2) married with Pieter Christiaansz Bor. The religious wedding was celebrated on 15-12-1603 in Haarlem. Pieter Christiaansz is born on 24-01-1559. Pieter Christiaansz is deceased on 06-03-1635 in Haarlem, 76 years old. Function: (in 1578 notaris te Haarlem, raad en rentmeester Augustyn-generaal van Noord-Holland, befaamd geschiedschrijver). Note re Pieter Christiaansz: zoon van Christiaan Bor(ren) (18-01-1513 Utrecht - 04-09-1575 Utrecht, begraven in de Buurkerk), zijdelakencoper op de Neude, getrouwd op 28-11-1551 in Utrecht met Maria (Marrichgen) van Sompeecken (27-08-1531 Utrecht - 13-11-1614, begraven in Vianen); Peter Bor transporteert op 19-09-1592 huis en hofstede Sint Jansvelt, westwaarts belend aan het huis van Marrichgen, weduwe van Christiaan Borren, zijn moeder [Gens Nostra 1988 pag. 464].

XIV-u Godefroy Booth is born in 1571 in Den Haag, son of Gerard (Gerrit Aernt) Booth and Geertruijd van Couwenhoven. Godefroy is deceased in 1625 in Londen, Engeland, 54 years old. Function: ontvanger van de Convoyen en Licenten te Gorinchem, secretaris van de Kanselarij van Ierland (Hij vertaalde het werk van Adriani Junii Batavia uitgegeven te Delft 1609 onder de titel van: Een seer cort doch clare Beschryvinghe van de voornaamste Ghemuijrde ende ongemuijrde stedenen vlecken van Holland en West Vriesland). Title: Ridder. Godefroy married with Christina van Loon. Christina is born in 1569 in Gorinchem. Christina is deceased in 1631 in Londen, Engeland, 62 years old. Note re Christina: dochter van Cornelis van Loon en Agnes N.N.
Children of Godefroy and Christina:

1 Agnes Booth. Follow XV-k.
2 Geertruyd Booth. Follow XV-l.
3 Helena Booth. Follow XV-m.
4 Gerard Booth (Bootius), born in 1604 in Gorinchem. Follow XV-n.
5 Arent (Arnoldus) Booth (Bootius), born in 1606 in Gorinchem. Follow XV-o.

XIV-v Dirk Booth is born on 17-12-1578 in Den Haag, son of Gerard (Gerrit Aernt) Booth and Cornelia van Teijlingen. Occupation: advocaat voor het Hof van Ierland te Dublin. Dirk married, 25 years old, on 21-02-1604 in Den Haag with Adriana (Anna) Rousel(le), about 25 years old. The religious wedding was celebrated the same date in Den Haag. 22-07-1604 Leiden Brontekst bij ondertrouw te Leiden: Dirck Boodt, geboren Alckmaer, procureur voor den Hove van Holland, geassisteert door joncheer Jacob Duym en Jan de Bout, zijn bekenden. Jouffrouwe Adriana Rochell, geboren Bruyssel, wonend Leijden met Jacob Rochell haar vader en Margriete Lutens haar moeder en joffrouw Elysabeth Craecks haar bekende. Ondertrouw te Den Haag: op den 31 Juli 1604 ondertrouwden Dirck Boot, procureur voor den Hove van Holland, van Alcmaar en Joncfr. Adriana Rochel jd van Bruyssel wonend te Leiden. Hier en daar wordt vermeld dat het huwelijk plaats vond in Den Haag. Daar is het echter niet te vinden. Elders wordt vermeld: getrouwd op 10-08-1604, dat volgt op de ondertrouwdatum. Adriana is born about 1579 in Den Haag. Brussel?. Note re Anna: dochter van Jacques Rousselle en Marguerite de Lutens (ovl 1605).
Children of Dirk and Anna:

1 Jacob Booth, born about 1605 in Den Haag. Function: griffier van de landen van de Vrijen van Sluis.
2 Gerard Booth, born about 1608 in Den Haag.
François Booth, born about 1612 in Den Haag. Follow XV-p.
4 Cornelia Booth, born about 1618 in Den Haag.
5 Anna Booth, born about 1621 in Den Haag. Follow XV-q.
6 Margaretha Booth, born about 1623 in Den Haag. Follow XV-r.

XIV-w Gysbert Booth is born in 1588 in Den Haag, son of Gerard (Gerrit Aernt) Booth and Cornelia van Teijlingen. Gysbert is deceased in 1619 in Amsterdam, 31 years old. Occupation: procureur te Amsterdam. Gysbert married with Margareta Remmits.
Child of Gysbert and Margareta:

1 Kornelia Boot.

XIV-x Frederik van Zuylen Nyevelt is born in 1572 in Utrecht, son of Willem van Zuylen Nyevelt and Agatha Booth. Frederik is deceased on 15-06-1646 in Utrecht, 74 years old. Function: geadm. in de ridderschap van Utrecht 1618, kapitein, maarschalk van het Nedersticht, gouverneur van Gorinchem en Woudrichem. Title: Heer van Aartsbergen, Berkenwoude en Crayenstein, van Bergambacht en de Engh. Frederik married, 25 years old, in 1597 in Utrecht with Anna van Utenengh, 21 years old. Anna is born in 1576 in Utrecht, daughter of Amelis van Utenengh and Johanna Tseraarts. Anna is deceased on 22-01-1625 in Utrecht, 49 years old. Title: Vrouwe van Engh en Berkou.
Children of Frederik and Anna:

1 Agatha van Zuylen Nyevelt, born about 1600. Follow XV-s.
2 Theodora van Zuylen Nyevelt, born about 1600. Theodora is deceased in 1662, about 62 years old. Title: Vrouwe van 's-Heerarentsberg. Note re Theodora: getrouwd op 06-02-1642 in Utrecht met Godschalk van Halmale.
3 Willem van Zuylen Nyevelt, born about 1600. Follow XV-t.
4 Emilia van Zuylen Nyevelt, born in 1605 in Utrecht. Follow XV-u.

XV-a Maria Nicolaasdr Boot van Wesel is born about 1569, daughter of Nicolaes (Claes) Jansz van Wesel and Maria Dominicusdr Booth. Maria Nicolaasdr married with Bartholomeus Dircxs van Beverwijck. The religious wedding was celebrated on 10-09-1589 in Dordrecht. Bartholomeus Dircxs is born about 1557. Bartholomeus Dircxs is deceased in 1615 in Dordrecht, about 58 years old. Note re Bartholomeus Dircxs: zoon van Dirck Philipsz van Beverwijck (ca 1529-) en Elizabeth Cornelisdr Diert (ca 1531-).
Children of Maria Nicolaasdr and Bartholomeus Dircxs:

1 Dorothea van Beverwijck, born about 1590. Follow XVI-a.
2 Johan van Beverwijk, born about 1590. Follow XVI-b.
3 Philips van Beverwijck, born about 1592. Philips is deceased about 1635, about 43 years old.
4 Aleid van Beverwijck, born about 1598. Aleid is deceased about 1636, about 38 years old.
5 Nicolaas Poelenburg van Beverwijck, born in 1602 in Dordrecht. Follow XVI-c.
6 Cornelia van Beverwijck, born about 1604. Cornelia is deceased about 1650, about 46 years old.

XV-b Dominicus Johansz van Boot van Weesel is born in 1585 in Den Haag, son of Jan Jansz van Wesel and Josina Dominicusdr Booth. Dominicus Johansz is deceased in 1651 in Schagen, 66 years old. Address: (Huis te Queldam in de Wieringerwaard; Huis Bellevue even buiten Alkmaar). Occupation: herenboer Wieringerwaard, dijkgraaf te Zijpe. Dominicus Johansz married with Anna Roemers(dr) Visscher. The religious wedding was celebrated on 11-02-1624 in Amsterdam. Anna Roemers(dr) is born in 1584 in Amsterdam. Anna Roemers(dr) is deceased on 06-12-1652 in Alkmaar, 68 years old. Occupation: dichteres, lid Muiderkring, kalligrafe, glasgraveerster. Note re Anna Roemers(dr): dochter van Roemer Pietersz Visscher (1547-1620), graanhandelaar en dichter, en Aefgen Jansdr Onderwater (ovl 1619), brouwersdochter van Delft.
Children of Dominicus Johansz and Anna Roemers(dr):

1 Elisabeth Dominicusdr van Wesel.
2 Johannes Dominicusz van Wesel, born in 1625 in Den Haag. Johannes Dominicusz is deceased in 1647 in Leiden, 22 years old. Occupation: student.
3 Romanus Dominicusz (Roemer) van Wesel, born in 1625 in Alkmaar. Follow XVI-d.

XV-c Helena de Pottere is born in 1586, daughter of Maximiliaan de Pottere and Jacobmina Booth. Helena is deceased in 1637 in Steenbergen, 51 years old. She was buried in Den Haag. Helena married with Cornelis Booth. The religious wedding was celebrated on 03-06-1612 in Den Haag. Cornelis is born about 1577, son of Johan Booth and Josina Sandelijn. Cornelis is deceased on 15-09-1650 in Den Haag, about 73 years old. He was buried in Den Haag. Occupation: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord).
Child of Helena and Cornelis:

1 Maximiliaan Boot(h). Follow XVI-e.

XV-d Arend Boot is born about 1600 in Alkmaar, son of Dominicus Boot and Agatha van Leeuwen. Arend is deceased after 1683, at least 83 years old. Address: (woonde in 1653 in Werkendam). Note re Arend: ook genaamd de Oude. Arend:
(1) married, about 53 years old, on 06-07-1653 in Werkendam with Dorothea van Beverwijck, about 63 years old. attestatie van Dordrecht; Arendt Boot, geboren ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht, getrouwd op 06-07-1653 te Werkendam, met Dorothea van Beverwijk, ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht; bruidegom Arendt Boot, jongeman, wonende Werkendam, bruid Dorothea van Beverwijk, jongedochter. Dorothea is born about 1590, daughter of Bartholomeus Dircxs van Beverwijck and Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. gedoopt op 01-12-1602 te Dordrecht?. Dorothea is deceased about 1654, about 64 years old.
(2) married, about 55 years old, on 06-05-1655 in Vlissingen with Susanne Boudewijnsdr Schot, about 31 years old. Susanne Boudewijnsdr is born about 1624 in Vlissingen. Note re Susanne Boudewijnsdr: dochter van Boudewijn Jaspers Schot (ca 1600- begr. 20-12-1640 Vlissingen), ondertrouwd 24-06-1623 te Vlissingen met Johanna Regenmorter (ca 1598), woonde te Zijpe.
Children of Arend and Susanne Boudewijnsdr:

1 Dominicus Arentsz Boot, born in 04-1659. Dominicus Arentsz is deceased in 08-1660 in Zijpe, 1 year old (cause: op zijn vaders hofstede in de Zijp, NH, verongelukt en verdronken).
2 Arend Arendsz Boot, born about 1662. Follow XVI-f.
3 Susanna Arendsdr Boot, born about 1664. ca 1660?.

XV-e Abraham Booth is born about 1604 in Utrecht, son of Everhart Booth and Alida Ruysch. Abraham is deceased on 19-09-1636 in Wijk bij Duurstede, about 32 years old. Note re the death of Abraham: overleden zonder oir (nakomelingen). Occupation: secretaris voor het Huis te Heemstede, tweede secretaris voor het gezantschap naar Zweden en Polen (1627), secretaris van een delegatie naar Engeland (1628), secretaris van Wijk bij Duurstede (1630) ("Op den 18 Maart 1626 committeerde den Heere van Heemstede Abraham Boot, tot Secretaris van synen huyze te Heemstede, die in die qualiteit den behoorlijken eed aflegde"). Abraham married, about 27 years old, in 1631 in Utrecht with Johanna van Hagenouwen. The religious wedding was celebrated in Wijk bij Duurstede. Note re Johanna: ook Hagenouw, dochter van Anthony Hermanssoon van Hagenouw(en), thesaurier der stad Utrecht; getrouwd in 1637 in Wijk bij Duurstede met mr. Rudolphus van der Nyport, advocaat voor het Hof in Utrecht.

XV-f Cornelis Booth is born on 20-10-1605 in Utrecht, son of Everhart Booth and Alida Ruysch. Cornelis is deceased on 15-07-1678 in Utrecht, 72 years old. 

Cornelis:
(1) married, 23 years old, on 26-09-1629 in Utrecht with Amelia Marcelisdr van Oort, 26 years old. 4 kinderen, van wie er 3 jong overleden. Amelia Marcelisdr is born in 1603. Amelia Marcelisdr is deceased in 1637 in Utrecht, 34 years old. Note re Amelia Marcelisdr: ook Amelia van Waveren genaamd van Oort, dochter van Marcelis van Oort en Christina van Nellesteyn.
(2) married, 32 years old, on 10-12-1637 with Digna van Wijkersloot, 20 years old. 14 kinderen, van wie er 9 jong overleden. Digna is born in 1617. Digna is deceased on 25-09-1679, 62 years old. Note re Digna: dochter van Cornelis van Wijkersloot en Aletta Zwedersdr van Nellesteyn.

Child of Cornelis and Amelia Marcelisdr:

1 Aleid Booth. Follow XVI-g.

Children of Cornelis and Digna:

1 Amelia Booth. Follow XVI-h.
2 Sophia Booth.
3 Willem Booth. Occupation: majoor.
4 Everhard Booth, born on 15-08-1638. Follow XVI-i.
5 Adriaan Booth, born in 1646. Adriaan is deceased on 25-02-1671, 25 years old. Occupation: vaandrig.

XV-g Dorothea Clara de Jonge, daughter of Johannes (Jan) de Jonge and Klara Booth. She was baptized on 25-02-1624 in Den Haag. Doopgetuigen: Theodorus de Jong, Georgia Sandelijn. Note re the death of Dorothea Clara: begraven op 05-08-1652 in de Grote Kerk?. Dorothea Clara married with Maximiliaan Boot(h), after publication of the bans on 19-05-1647 in Den Haag. The religious wedding was celebrated on 04-06-1647 in Den Haag. Maximiliaan en Dorothea Clara zijn neef en nicht. He is a son of Cornelis Booth and Helena de Pottere. He was baptized on 19-09-1614 in Den Haag. gedoopt in de RK-kerk Oude Molstraat, Doopgetuigen: Dominicus de Pottre, Jacoba Boot. He was buried on 25-02-1679 in Den Haag. Note re the death of Maximiliaan: begraven in de Grote Kerk. Occupation: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord). Religion: N.G. gedoopt. Title: jonkheer.
Child of Dorothea Clara and Maximiliaan:

1 Johan Boot(h). Follow XVII-b.

XV-h Maria Mechtild van der Boye, daughter of Aernt (Arnold) van der Boye and Anna van Lerchevelt. Maria Mechtild married with Nicolaes von Schradeck. Function: Colonel, Gouverneur van Regensburg, Keyserl. Maj. Camerheer.

XV-i Willem Reynoud van der Boye, son of Aernt (Arnold) van der Boye and Anna van Lerchevelt. Willem Reynoud is deceased in 1658. Note re Willem Reynoud: 12-03-1612 Beleend met Gulden Spijcker bij Arnhem: Arnt van der Boe, erve sijnes vaders Boudewijn, erft op Willem van der Boe, sijnen soon, die beleent is 12 Martii 1612 Beroep: Appellations-Raad te Bohemen. Willem Reynoud married with Elisabeth von Bergh.

XV-j Elisabeth Alita van der Boeije is born before 1600, daughter of Aernt (Arnold) van der Boye and Elisabeth van Baerle. Elisabeth Alita is deceased on 24-07-1640 in Utrecht, at least 40 years old. She was buried on 03-08-1640 in Utrecht. Note re the death of Elisabeth Alita: overluidingen Dom 24-07-1640 "Elisabeth van den Boije vrouw van Evert van der Marsche"; begraven in de Sint Paulus Abdij. Title: jonkvrouw. Note re Elisabeth Alita: 24-07-1634: genoemd in testament van Elisabet v.d. Marssche. Elisabeth Alita:
(1) married, at least 23 years old, on 07-01-1623 with Gerrit (Geert) van Laer tot Hoenlo. Gerrit (Geert) is deceased on 03-01-1624. Title: from 13-10-1610 Ridder van Overijssel. Note re Gerrit (Geert): oo Gerard.
(2) married, at least 25 years old, on 22-02-1625 in Zwolle with Evert van der Marssche, about 40 years old, after publication of the bans on 26-01-1625 in Utrecht. ondertrouwd op 26-01-1625 in Utrecht voor Schepenen: Den xxvi Januarij Den Edele Erentfaste Jo. Evert van der Marssche woonende binnen desen Stadt Utrecht ende de Edel. Erentrijcke Jonkvrouwe Elisabeth Aleita van der Boije, weduwe weijlen Gerrit van Laer tot Hoenlo woonende bynnen Swoll. Attestattie gegeven. ondertrouwd 22-02-1625 in Zwolle voor Schepenen: Evert van der Marssche en Juffrouw Elisabeth van der Boeijen Weduwe van sal: Geert van Laer tot Hoenderloo. Evert is born about 1585. Evert is deceased on 29-09-1642 in Zwolle, about 57 years old. Note re the death of Evert: 03-10-1642: overluyd den weled. erentf. Jor. Evert v. der Marsche; overleden te Zwol. Title: jonker (hulder van Hinderstein). Note re Evert: zoon van Bitter van der Marssche en Josina Soudenbalch; getrouwd op 06-11-1608 voor het gerecht in Utrecht met Cornelia van Suijlen van Nijevelt, vrouwe van Hinderstein, overleden op 24-08-1617, begraven in Langbroek; getrouwd op 20-11-1618 met Catharina Proeijs, overleden op 30-10-1621 in Culemborg; getrouwd op 28-09-1641 voor het gerecht in Utrecht met Beatrix de Waell van Vronesteijn; 26-01-1604 Erfgenaam van Bitter en Jacob van der Marssche; 09-09-1623 Erfgenaam van Josina Soudenbalch; 24-07-1634 Genoemd in het testament van zijn zuster Elisabet in 1616 heeft Albert Arentsen, op last van Johan van der Marssche als volmacht van zijn broer Evert, Margaretha van Sallandt, weduwe van Herman van Spoolde, de aflossing aangekondigd van een jaarlijkse rente gaande uit het erve en goed Het Laer in het schoutambt Wijhe; in 1631 is het wapen van Evert van der Marssche opgenomen in het wapenboek van het Sint Bartholomeus Gasthuis in Utrecht: in goud een ankerkruis van sabel, dekkleden en wrong van sabel en goud, helmteken een drakenkop en -hals van goud, uitkomend; in 1645 vindt de scheiding en deling van de nalatenschap van Cornelia van Zuijlen van Nijevelt plaats door haar kinderen Bitter en Maria van der Marssche; in 1657 vindt de scheiding en deling plaats van de nalatenschappen van Evert van der Marsche en zijn broer Johan, tussen Everts kinderen Bitter, Cornelis, Maria en Josina van der Marssche, vrouw van Herman Kockman.
Children of Elisabeth Alita and Evert:

1 Bitter van der Marssche. Bitter is deceased in 1667. Title: Heer van Hindersteijn. Note re Bitter: getrouwd in 1645 met Johanna van Buren.
2 Maria van der Marssche. Maria is deceased in 1680 in Culemborg.
3 Josina Elisabeth van der Marssche, born after 1626. Josina Elisabeth is deceased about 1680, at the most 54 years old. Note re Josina Elisabeth: 24-07-1634 Genoemd in testament van haar tante Elisabet; getrouwd in 1654 met Herman Fransiscus Kockman (overleden 1680).
4 Cornelis Aernout van der Marssche, born about 1630. Cornelis Aernout is deceased about 1678, about 48 years old. Title: jonker. Note re Cornelis Aernout: 1634-1677 Vermeld 24-07-1634 Genoemd in testament van zijn tante Elisabet Ondertrouwd op 08-01-1653 in Utrecht Gerecht: "Den viiide Janij 1653 Cornelis Arnoult van der Marsche en Francise Margarita van Weede Gesolomniseert voor Quint en Nollesteijn Schepen den 11de Janij 1653" Getrouwd op 11-01-1653 in Utrecht Gerecht met François Margerita van Weede (1638 Geestdorp - 20-07-1695 Utrecht).

XV-k Agnes Booth, daughter of Godefroy Booth and Christina van Loon. Agnes married with Elias Struys. Note re the death of Elias: overleden te Portsmuyden (Portsmouth?). Occupation: kapitein.
Children of Agnes and Elias:

1 Godefridus Struys. Follow XVI-j.
2 Sophia Struys. Follow XVI-k.

XV-l Geertruyd Booth, daughter of Godefroy Booth and Christina van Loon. Geertruyd married with Philibert Emanuel de Boys.

XV-m Helena Booth, daughter of Godefroy Booth and Christina van Loon. Helena married with Philips de Gols.

XV-n Gerard Booth (Bootius) is born in 1604 in Gorinchem, son of Godefroy Booth and Christina van Loon. Gerard is deceased in 1650 in Dublin, Leinster, Ierland, 46 years old. Occupation: advocaat voor het Hof van Ierland te Dublin. Note re Gerard: Gerard Boot werd na zijn studie volbracht te hebben Medicinae Doctor. In 1630 begaf hij zich naar Engeland en praktiseerde als Geneesheer te Londen, waar hij lijfarts werd van Koning Karel I. Nadat de rampspoedige vorst op 19-02-1649 het schavot had moeten beklimmen, week Gerard Boot uit naar Dublin en werd Advocaat voor het Hof van Ierland. Het eerste aardrijkskundig boek over Ierland verschenen te Leiden 1630, te London 1652, herdrukt te Dublin 1863: "Ireland's Naturall History" werd geschreven door Gerard Booth. Ook heeft hij de volgende werken gemaakt: Vrolijcke Uuren 1630, Philosophia Naturalis reformata, id est Philosophia aristottelicea accuraten examinatio, ac solida confutatio et novae et verioris Introductio Dublinii 1641. Ook hanteerde hij met geen ongelukkig gevolg zowel de Nederduitsche als de Latijnsche lier, zo blijkt uit de Lofdichten op een paar deelen, de Nederlandsche Oorloghen van Pieter Christiaansz Bor, die met zijn vaders zuster getrouwd was. Zijn zinspreuk was: Christoduce nihil timendum (onder het geleide van Christus is er niets te vreezen). [Bron: Van der Aa Biogr. Wrdb dl 2 p274 met verwijzingen, o.a. naar Algem. Konst en Letterbode voor 1847, D. I. pag. 34]. Gerard married with Catharina Menning. The religious wedding was celebrated in 1631 in Londen, Engeland. Catharina is born about 1607 in Manning, Ierland.
Children of Gerard and Catharina:

1 Gerard Booth, born in 1635 in Londen, Engeland.
2 Godefroy Booth, born in 1637 in Londen, Engeland. Godefroy is deceased in 1681 in Dublin, Leinster, Ierland, 44 years old.
3 Gerson Booth, born in 1639 in Londen, Engeland. Occupation: predikant van de Duytsche Gemeente te Dublin, Ierland. Note re Gerson: In sommige geschriften staat "Van deze Gerson Booth stamt onder andere af de in 1829 te Nottingham geboren stichter van het Leger des Heils: William Booth". William Booth, Brits prediker, oorspronkelijk methodistisch predikant, stichtte in 1875 het Leger des Heils, geboren 10-04-1829, overleden 1912, was getrouwd met Catharina Mumfort, zijn vader was Samuel Booth, overleden 1842, zijn moeder Mary Moss. Dit alles berust waarschijnlijk op een fabel, omdat het nog nooit bewezen is.

XV-o Arent (Arnoldus) Booth (Bootius) is born in 1606 in Gorinchem, son of Godefroy Booth and Christina van Loon. Arent (Arnoldus) is deceased in 1653 in Parijs, Ile-de-France, Frankrijk, 47 years old. Note re Arent (Arnoldus): Studeerde met zeer veel vlijt, en legde zich in zonderheid toe op de grondige kennis van de geleerde talen, vervolgens beoefende hij de Geneeskunst, en werd Doctor in die wetenschap, dat zulks belette niet dat hij ook voortging om zich met alle ijver in de grondige kennis der taken en oordeelkundige opheldering der gewijde Schriften te oefenen. In 1630 stak hij naar Engeland over, beoefende de Geneeskunde eenigen tijd te Londen, en werd Lijfarts van den Graaf van Leicester, Onderkoning van Ierland, en tevens Lands- en Leger-Doctor van dat Rijk. Deze bedieningen noodzaakten hem om zijn vast verblijf te Dublin te vestigen, alwaar hij huwde. De nootlottige beroerten en oorlogen, die Ierland later zoo deerlijk teisteren, noodzaakten hem in 1644 dat Rijk te verlaten. Hij begaf zich naar Parijs, alwaar hij de beoefening der Geneeskunde staakte, om zooveel te ongestoorder zijne Letterkundige werkzaamheden waar te nemen. Hij heeft broer Gerard geholpen in de samenstelling van zijn Philosophia Naturalis reformata. Ook van hem vindt men Latijnsch en Nederduitsche Lofdichten op het werk van Bor, welke die zijn broers overtreffen. Zijn zinspreuk was, Cum Deo et cum decoro (Met God en met het welvoegelijke). [Bron: Van der Aa Biogr. Wrdb dl 2 pag. 274]. Arent (Arnoldus) married, about 34 years old, about 1640 in Dublin, Leinster, Ierland with Margaret Dongan, about 31 years old. Margaret is born about 1609 in Dublin, Leinster, Ierland.
Child of Arent (Arnoldus) and Margaret:

1 Maria Anna Booth, born about 1641 in Dublin, Leinster, Ierland. Follow XVI-l.

XV-p François Booth is born about 1612 in Den Haag, son of Dirk Booth and Adriana (Anna) Rousel(le). Occupation: secretaris van het Hof van Holland. François married with Barbara Ruijsch.

Children of François and Barbara:

1 Adriana Boot.
2 Isabella Boot. Follow XVI-m.
3 Kornelia Boot.

XV-q Anna Booth is born about 1621 in Den Haag, daughter of Dirk Booth and Adriana (Anna) Rousel(le). Anna married with Gosuin de Cock van Nerijnen.

XV-r Margaretha Booth is born about 1623 in Den Haag, daughter of Dirk Booth and Adriana (Anna) Rousel(le). Margaretha married with Johan Ghey. Occupation: advocaat voor den Hove van Holland.

XV-s Agatha van Zuylen Nyevelt is born about 1600, daughter of Frederik van Zuylen Nyevelt and Anna van Utenengh. Agatha married, about 27 years old, about 1627 with Willem van Liere, about 37 years old. Willem is born about 1590, son of Emmery van Liere and Maria de Smit van Baarland. Willem is deceased about 1648, about 58 years old.
Child of Agatha and Willem:

1 Nicolaas van Liere, born about 1630. Follow XVI-n.

XV-t Willem van Zuylen Nyevelt is born about 1600, son of Frederik van Zuylen Nyevelt and Anna van Utenengh. Title: Heer van de Engh. Willem married, about 25 years old, about 1625 with Gijsbertha van Hardenbroek, about 25 years old. Gijsbertha is born about 1600.
Children of Willem and Gijsbertha:

1 Frederik van Zuylen Nyevelt, born about 1625. Follow XVI-o.
2 Wilhelmina van Zuylen Nyevelt, born about 1625. Wilhelmina is deceased on 15-10-1709, about 84 years old.

XV-u Emilia van Zuylen Nyevelt is born in 1605 in Utrecht, daughter of Frederik van Zuylen Nyevelt and Anna van Utenengh. Emilia is deceased on 23-07-1677, 72 years old. Note re Emilia: ook van Zuylen van Nievelt. Emilia married, 21 years old, on 20-08-1626 in Zutphen with Alexander van der Capellen, 27 years old. Alexander is born in 1599 in Arnhem, son of Gerlach van der Capellen and Margaretha Schimmelpenninck van der Oye. Alexander is deceased on 08-07-1656 in Dordrecht, 57 years old. Title: Heer van de Boedelhof.
Children of Emilia and Alexander:

1 Gerlach van der Capellen, born on 03-06-1627. Follow XVI-p.
2 Frederik van der Capellen, born on 06-11-1629 in Zutphen. Follow XVI-q.
3 Alexander van der Capellen, born in 1631. Alexander is deceased in 1632, 1 year old.
4 Godsschalk van der Capellen. He was baptized on 11-05-1632 in Den Haag. Kloosterkerk.
5 Hendrik van der Capellen, born in 1634. Hendrik is deceased in 1635, 1 year old.
6 Margaretha van der Capellen, born about 1635. Follow XVI-r.
7 Hendrik van der Capellen, born in 1636.
8 Anna van der Capellen. He was baptized in 1637 in Den Haag. Grote Kerk. Anna is deceased in 1696.
9 Anna Sophia Frederika van der Capellen, born on 17-10-1638 in Den Haag. Follow XVI-s.
10 Willem van der Capellen, born in 1640.

XVI-a Dorothea van Beverwijck is born about 1590, daughter of Bartholomeus Dircxs van Beverwijck and Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. gedoopt op 01-12-1602 te Dordrecht?. Dorothea is deceased about 1654, about 64 years old. Dorothea:
(1) married, about 16 years old, about 1606 with Adriaan de Jong. Adriaan is deceased about 1607.
(2) married, about 63 years old, on 06-07-1653 in Werkendam with Arend Boot, about 53 years old. attestatie van Dordrecht; Arendt Boot, geboren ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht, getrouwd op 06-07-1653 te Werkendam, met Dorothea van Beverwijk, ca 1630, vermoedelijk in Dordrecht; bruidegom Arendt Boot, jongeman, wonende Werkendam, bruid Dorothea van Beverwijk, jongedochter. Arend is born about 1600 in Alkmaar, son of Dominicus Boot and Agatha van Leeuwen. Arend is deceased after 1683, at least 83 years old. Address: (woonde in 1653 in Werkendam). Note re Arend: ook genaamd de Oude.

XVI-b Johan van Beverwijk is born about 1590, son of Bartholomeus Dircxs van Beverwijck and Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. 1594?. Johan is deceased on 19-01-1647, about 57 years old. Occupation: medicijn ordinaris der stad Dordrecht, raad, schepen, veertig, weesmeester. Johan married, about 36 years old, on 02-12-1626 with Elisabeth de Backer.

XVI-c Nicolaas Poelenburg van Beverwijck is born in 1602 in Dordrecht, son of Bartholomeus Dircxs van Beverwijck and Maria Nicolaasdr Boot van Wesel. He was buried on 06-11-1652 in Vlissingen. Title: mr. Nicolaas Poelenburg married with Susanne Boudewijnsdr Schot. The religious wedding was celebrated on 30-09-1642 in Vlissingen. Susanne Boudewijnsdr is born about 1624 in Vlissingen. Note re Susanne Boudewijnsdr: dochter van Boudewijn Jaspers Schot (ca 1600- begr. 20-12-1640 Vlissingen), ondertrouwd 24-06-1623 te Vlissingen met Johanna Regenmorter (ca 1598), woonde te Zijpe.
Children of Nicolaas Poelenburg and Susanne Boudewijnsdr:

1 Bartholomeus van Beverwijck, born about 1643.
2 Boudewijn van Beverwijck, born about 1644.
3 Maria van Beverwijck, born about 1645.
4 Johan(nes) van Beverwijk, born about 1646 in Arnemuiden. Follow XVII-a.
5 Jacobus van Beverwijck, born about 1647. Jacobus is deceased about 1660, about 13 years old.
6 Johanna van Beverwijck, born about 1648.
7 Nikolaas van Beverwijck, born about 1649.

XVI-d Romanus Dominicusz (Roemer) van Wesel is born in 1625 in Alkmaar, son of Dominicus Johansz van Boot van Weesel and Anna Roemers(dr) Visscher. Romanus Dominicusz (Roemer) is deceased in 1701 in Alkmaar, 76 years old. Occupation: advocaat te Den Haag en 1688 te Alkmaar. Title: mr. Romanus Dominicusz (Roemer) married with Maria van Nerven, after publication of the bans on 03-01-1665 in Den Haag. The religious wedding was celebrated in Delft. 02-01-1655?. Note re Maria: dochter van Willem Abrahamsz van (N)Erven, zijdelakenkoper te Delft, en Machteld Cornelisdr van Beest.

XVI-e Maximiliaan Boot(h), son of Cornelis Booth and Helena de Pottere. He was baptized on 19-09-1614 in Den Haag. gedoopt in de RK-kerk Oude Molstraat, doopgetuigen: Dominicus de Pottre, Jacoba Boot. He was buried on 25-02-1679 in Den Haag. Note re the death of Maximiliaan: begraven in de Grote Kerk. Occupation: rentmeester van Zyn Hoogheyt (Prins van Oranje) in 't Princenland (Dinteloord). Religion: N.G. gedoopt. Title: jonkheer. Maximiliaan married with Dorothea Clara de Jonge, after publication of the bans on 19-05-1647 in Den Haag. The religious wedding was celebrated on 04-06-1647 in Den Haag. Maximiliaan en Dorothea Clara zijn neef en nicht. She is a daughter of Johannes (Jan) de Jonge and Klara Booth. She was baptized on 25-02-1624 in Den Haag. Doopgetuigen: Theodorus de Jong, Georgia Sandelijn. Note re the death of Dorothea Clara: begraven op 05-08-1652 in de Grote Kerk?. 

Child of Maximiliaan and Dorothea Clara:

1 Johan Boot(h). Follow XVII-b.

XVI-f Arend Arendsz Boot is born about 1662, son of Arend Boot and Susanne Boudewijnsdr Schot. ca 1655?. Arend Arendsz is deceased before 15-08-1719, at the most 57 years old. Arend Arendsz married with Cornelia Steijn. The religious wedding was celebrated on 15-05-1674 in Haarlem. Bloemendaal?. Note re Cornelia: dochter van Willem Hugens Steyn en Aafje Nikolaas van der Laan.
Child of Arend Arendsz and Cornelia:

1 Arend Boot, born on 04-03-1675.

XVI-g Aleid Booth, daughter of Cornelis Booth and Amelia Marcelisdr van Oort. Aleid is deceased on 19-05-1637 in Utrecht. Note re Aleid: ook Aletta. Aleid married with Gerard de Beer. Occupation: secretaris van den Gerechte der stad Utrecht.

XVI-h Amelia Booth, daughter of Cornelis Booth and Digna van Wijkersloot. Amelia married with Herman Fredrik Meynardi. Occupation: artillerie meester van Groningen en Ommelanden.

XVI-i Everhard Booth is born on 15-08-1638, son of Cornelis Booth and Digna van Wijkersloot. Everhard is deceased in 1714, 76 years old. Function: raad ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht in 1674. Title: mr., Heer van Mijdrecht. Everhard:
(1) married with Elisabeth Gerobulus. The religious wedding was celebrated on 18-06-1677 in Utrecht. Elisabeth is deceased on 25-11-1681. Note re Elisabeth: dochter van Johan Gerobulus van Berk.
(2) married with Catharina Aletta Pels. The religious wedding was celebrated on 05-06-1685 in Amsterdam. ze kochten samen de Ridder Hofstad van Mijdrecht. Catharina Aletta is deceased on 18-01-1711.
Children of Everhard and Elisabeth:

1 Cornelis Booth. Cornelis is deceased on 08-09-1678.
2 Geertuyd Booth. Geertuyd is deceased on 18-07-1682.
3 Jan Booth. Jan is deceased on 01-08-1681.
4 Digna Elisabeth Booth, born about 1670. Follow XVII-c.

XVI-j Godefridus Struys, son of Elias Struys and Agnes Booth. Occupation: advocaat te Amsterdam. Godefridus married with Sara Houwen.
Child of Godefridus and Sara:

1 Sara Struys.

XVI-k Sophia Struys, daughter of Elias Struys and Agnes Booth. Sophia married with Jacob Schepermans. Occupation: advocaat te Amsterdam.

XVI-l Maria Anna Booth is born about 1641 in Dublin, Leinster, Ierland, daughter of Arent (Arnoldus) Booth (Bootius) and Margaret Dongan. Maria Anna married with Marcus Beyerman. Marcus is deceased in 03-1708 in Wognum. Occupation: predikant (werd in 1662 als kandidaat bevestigd tot predikant bij de N.H. gemeente Wognum). Note re Marcus: ook Beirman.
Children of Maria Anna and Marcus:

1 Arent Beirman. Follow XVII-d.
2 Joanna Beirman. She was baptized on 21-04-1675 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html]. koeder vermeld als Anna Maria Boots.
3 Johanna Beirman. She was baptized on 21-06-1676 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
4 Margareta Beirman. She was baptized on 13-03-1678 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
5 Marcus Beirman. He was baptized on 17-12-1679 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
6 Marcus Beirman. He was baptized on 13-04-1681 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
7 Cornelis Beirman. He was baptized on 01-11-1682 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].
8 Marcus Beirman. He was baptized on 07-07-1685 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].

XVI-m Isabella Boot, daughter of François Booth and Barbara Ruijsch. She was buried in 1718. Isabella married with Gustav Daniel. The religious wedding was celebrated in 1682 in Rijswijk.

XVI-n Nicolaas van Liere is born about 1630, son of Willem van Liere and Agatha van Zuylen Nyevelt. Nicolaas is deceased about 1679, about 49 years old. Title: Heer van Oosterwijk. Nicolaas married, about 30 years old, about 1660 with Margaretha van der Capellen, about 25 years old. Margaretha is born about 1635, daughter of Alexander van der Capellen and Emilia van Zuylen Nyevelt.

XVI-o Frederik van Zuylen Nyevelt is born about 1625, son of Willem van Zuylen Nyevelt and Gijsbertha van Hardenbroek. Title: Heer van de Engh. Frederik married, about 25 years old, about 1650 with Johanna van Renssen, about 25 years old. Johanna is born about 1625.
Child of Frederik and Johanna:

1 Willem Joachim van Zuylen Nyevelt, born about 1650. Title: Heer van de Engh.

XVI-p Gerlach van der Capellen is born on 03-06-1627, son of Alexander van der Capellen and Emilia van Zuylen Nyevelt. Gerlach is deceased about 1695, about 68 years old. Title: Heer van de Capellen tot Schalkwijk. Gerlach married, 28 years old, in 09-1655 with Margaretha Johanna van Lynden, about 20 years old. Margaretha Johanna is born about 1635, daughter of Jasper van Lynden and Theodora van de Vecht. Margaretha Johanna is deceased on 31-12-1685, about 50 years old.
Child of Gerlach and Margaretha Johanna:

1 Steven Frederic van der Capellen, born on 24-01-1663. Follow XVII-e.

XVI-q Frederik van der Capellen is born on 06-11-1629 in Zutphen, son of Alexander van der Capellen and Emilia van Zuylen Nyevelt. Frederik is deceased on 26-09-1706 in Zutphen, 76 years old. Title: Heer van de Boedelhof. Frederik married, 30 years old, on 20-06-1660 in Zutphen with Judith Ermgard van der Schuiren, 24 years old. Judith Ermgard is born in 1636 in Zutphen, daughter of Hans Christoffel van der Schuiren and Elsabe Margriet van Baer tot Slangenburg. Judith Ermgard is deceased on 11-02-1706 in Zutphen, 70 years old. Title: Vrouwe van Hagen.
Children of Frederik and Judith Ermgard:

1 Alexander van der Capellen, born on 15-01-1668 in Zutphen. Follow XVII-f.
2 Hans Christoffel van der Capellen, born on 17-07-1670 in Gorssel. Follow XVII-g.
3 Agatha van der Capellen, born on 16-08-1671. Agatha is deceased about 1731, about 60 years old.

XVI-r Margaretha van der Capellen is born about 1635, daughter of Alexander van der Capellen and Emilia van Zuylen Nyevelt. Margaretha married, about 25 years old, about 1660 with Nicolaas van Liere, about 30 years old. Nicolaas is born about 1630, son of Willem van Liere and Agatha van Zuylen Nyevelt. Nicolaas is deceased about 1679, about 49 years old. Title: Heer van Oosterwijk.

XVI-s Anna Sophia Frederika van der Capellen is born on 17-10-1638 in Den Haag, daughter of Alexander van der Capellen and Emilia van Zuylen Nyevelt. Anna Sophia Frederika is deceased on 22-06-1669, 30 years old. Anna Sophia Frederika married, 29 years old, in 1667 in Goor with Philip Otto van Coeverden, 33 years old. Philip Otto is born in 1634 in Goor, son of Borchard van Coeverden and Anna Catharina Ripperda. Philip Otto is deceased on 01-09-1690 in Bergen (Mons), Henegouwen, België, 56 years old.
Child of Anna Sophia Frederika and Philip Otto:

1 Anna Cornelia Isabella van Coevorden, born about 1670. Follow XVII-h.

XVII-a Johan(nes) van Beverwijk is born about 1646 in Arnemuiden, son of Nicolaas Poelenburg van Beverwijck and Susanne Boudewijnsdr Schot. Johan(nes) is deceased before 29-03-1704 in Vught, at the most 58 years old. Johan(nes) married with Margrietha van Lintzenich, after publication of the bans on 24-11-1668 in 's-Hertogenbosch. Margrietha is deceased on 17-06-1701 in Eindhoven.

XVII-b Johan Boot(h), son of Maximiliaan Boot(h) and Dorothea Clara de Jonge. Johan is deceased on 30-03-1706 in Den Haag. Note re the death of Johan: Grote Kerk. Title: Heer van Rynhart. Johan married with Wilhelmina van Passenrode. Note re Wilhelmina: oudste dochter van Johan van Passenrode, commandeur van Gorinchem.

Toen Wilhelmina van Passenrode na de dood van haren man Johan Boot zijn wapenschild met een enkel gouden veld, zonder het zwarte hert er op, had doen ophangen in de Groote kerk te 's-Gravenhage, ten blijke dat haar man, die geen zoon naliet, de laatste was van zijn geslacht, met wien derhalve het wapen verviel, zijn twee leden uit een anderen tak van den zelfden stam gesproten, mr. Everhard Boot, raadsheer in den hove van Utrecht en Willem Boot, Luitenant Kolonel, daartegen opgekomen met een proces bij den hove van Holland, en werd de gezegde weduwe tot amoveren van dat alzoo opgehangen wapenschild veroordeeld. De stukken van het proces, in 1709 gevoerd, zijn van den procureur Breij (zie blz. 35 van het IIde deel van de Navorscher) Aanwijzinge van Bloed verwantschap tussen de Utrechtse, Haagse ende Iersche Boothen, waaruit gesien kan werden, dat de Heer Jan Booth, Heer Van Rhijnhart, overleden in 's-Gravenhage, niet en is geweest de laatste van het Geslacht van Boot, hoewel op desselfs Begraeffenis in de Groote Kerk in 's-Gravenhage, een Rouwbord van sijn Quartieren, sonder sijn Wapen in het midden, opgehangen is. "SENTENTIE VAN DEN HOVE VAN HOLLAND". In der faeckehangende voor den Hove van Holland tussen Meester EVERARD BOOTH, Heere van Mydrecht, Raed Ordinaris in den Hove Provinciael van Utrecht, ende desselfs Broeder, Willem Booth, Lieutenant Colonel ten dienste deser Lande, en noch den voornoemde Meester Everhard Booth, als Grootvader en Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen STEVEN FREDERIC VAN DER CAPELLE, in sijn leven Heere van Schalkwijk en beschreven in de Ridderschap van Utrecht, in Huwelijk bij des selfs Huysvrouwe DIGNA ELISABETH BOOTH verwekt, impetranten van appoinctement van rau actie ter eenre, ende WILHELMINA VAN PASSENRODE; weduwe van wijlen JOHAN BOOT, in sijn leven Heere van Rijnhart, als Moeder en Voogdesse van haere twee minderjarige dochters, aen haer door den voornoemde JOHAN BOOT verwekt, gedaegde in 't voorschreve cas, als wel expresselijk gedisadvoyeerd hebbende de qualiteyt van boedelhoudster, door voornoemde impetranten ten onrechte aen de voornoemde gedaegde geadscribeerd, ter andere zyde. Allegerende de voornoemde impetranten &c. Waer tegens van de voornoemde gedaegde geallegeerd werd &c. 'T voorschreve Hof met rijpe deliberatie van Raede, doorgesien en overwogen hebbende alle 't gunt ter materie dienende is, doende recht in den naeme, en van wegen de hooge Overig heydende Graeffelijkheyd van Holland, Zeeland ende Vriesland, condemneerd de gedaegde te komen sien verklaeren, en vervolgens verklaerd, dat de twee impetranten in desen in rechte nedergaende mannelijcke Linie sijn wettige descendenten van wylen JAN BOOTH AERTsoon, en des selfs Huysvrouwe ELIZABETH VAN ALMONDE, breder ten Processe gemeld, en gevolglijck, dat het mans oir van het geslacht Booth, het welck vanoudts een swart springend hert op een goud veld in des selfs Wapenschild gevoerd heeft, en noch is voerende, tot dat niet is verstorven, maer als noch subsisteerd in de persoonen van de voornoemde twee eerste impetranten, en condemneerd dienvolgende ook de voornoemde gedaegde het Schild van het Rouwwapenbord van haer overleden Man, in de Groote Kerck alhier in 's-Gravenhage opgehangen, niet blind te laeten, maer daer in te stellen het swart springend hert, sijnde het Waepen bij haer Man in sijn leven gevoerd, ende condemneerd de selfde gedaegde in de kosten van desen Processe, tot tauxatie en moderatie van den voorschreven Hove. Gedaen in den Hage by de Heeren en Meesters FRANCOIS KEETLAER, JACOB VALLENSIS, CHARLES PHILIPS VAN DORP, FREDERIC ROSEBOOM, CORNELIS GERRIT FAGEL, PIETER DE VOS, GILLES CLEMENT en HERBERT VAN BEAUMONT, Raedsluyden van Holland, ende gepronuntieert de 22 November 1712. Ter oirkonde 't Segel van Justitie hier onder aengehangen, en was onderteeckend H. DE W. SLICHER". [Bron: ANF 1891 pag. 202].

Child of Johan and Wilhelmina:

1 Jacoba Magtilda Boot. Follow XVIII-a.

XVII-c Digna Elisabeth Booth is born about 1670, daughter of Everhard Booth and Elisabeth Gerobulus. Digna Elisabeth:
(1) married with Jasper van Linden. Title: Heer van Oudwulven en Wayen.
(2) married, about 26 years old, on 24-05-1696 with Steven Frederic van der Capellen, 33 years old. Steven Frederic is born on 24-01-1663, son of Gerlach van der Capellen and Margaretha Johanna van Lynden. Steven Frederic is deceased on 25-05-1707, 44 years old. He was buried in Schalkwijk. Title: Heer van Schalkwijk (beschreven in de ridderschap 's-Lands van Utrecht).

Verwijzingen: testament 05-04-1708 voor notaris D. Houtman; bijzonderheden: legitieme portie voor Dingna Elisabeth Booth; met benoeming van Wilhelm Boot, broer, luitenant-kolonel, en Gerbrand de Beer, kanunnik ten dom, tot voogden;
naam tweede partij: kinderen van Dingna Elisabeth Booth, dochter, weduwe van Steven Fredrick van der Capelle;
naam tweede partij: Gerlach Fredrick van der Capelle;
naam tweede partij: Alexander Hendrik van der Capelle;
naam tweede partij: Everd Cornelis van der Capelle.

Child of Digna Elisabeth and Steven Frederic:

1 Gerlach Frederik van der Capellen, born on 26-02-1697. Follow XVIII-b.

XVII-d Arent Beirman, son of Marcus Beyerman and Maria Anna Booth. He was baptized on 06-09-1673 in Wognum [source: http://www.vpnd.nl/nh/wognum_dtb.html].

Op dankdag over de gelukkige zeeslag en gedenkwaardige overwinning op de 21 Aug [1673], tegen de gecombineerde Engelsche en Franchen vlooten [zonder eenig oorlog schip te verliezen] bevogten, is gedoopt het kind van Marcus Buerman waar of moeder is Anna Marij Boot, is genaamd Arent. [zie DTB Wognum NG 1+2].
17-04-1695: Is gesonden des Heeren Avondmael en aangekomen Dr. Arnoldus Boot Buerman met attestatie van Uitregt.
11-04-1696: Zijn vertrokken Dr. Arnoldus Boot Buerman met attestatie naer London in Engeland. [zie DTB Wognum NG 1+2].

Note re Arent: ook Arnold Boot Beierman. Arent is overleden op 28-03-1754 in Londen, Engeland. Religie: (in 1723 vermeld in de lijst van ouderlingen van de Hollandse gemeente te Londen). Titel: dr. (promoveerde op 12-03-1695 in Utrecht tot doctor in de geneeskunde). Arent married on 28-10-1696 in Londen, Engeland with [waarschijnlijk]Helena de Gols. She was baptized on 17-11-1677 in Amsterdam. Helena is deceased on 18-06-1727 in Londen, Engeland. Note re Helena: dochter van Philips de Gols en Maria van Delst.

XVII-e Steven Frederic van der Capellen is born on 24-01-1663, son of Gerlach van der Capellen and Margaretha Johanna van Lynden. Steven Frederic is deceased on 25-05-1707, 44 years old. He was buried in Schalkwijk. Title: Heer van Schalkwijk (beschreven in de ridderschap 's-Lands van Utrecht). Steven Frederic married, 33 years old, on 24-05-1696 with Digna Elisabeth Booth, about 26 years old. verwijzingen: testament 05-04-1708 voor notaris D. Houtman; bijzonderheden: legitieme portie voor Dingna Elisabeth Booth; met benoeming van Wilhelm Boot, broer, luitenant kolonel, en Gerbrand de Beer, kanunnik ten dom, tot voogden; naam tweede partij: kinderen van Dingna Elisabeth Booth, dochter, weduwe van Steven Fredrick van der Capelle; naam tweede partij: Gerlach Fredrick van der Capelle; naam tweede partij: Alexander Hendrik van der Capelle; naam tweede partij: Everd Cornelis van der Capelle. Digna Elisabeth is born about 1670, daughter of Everhard Booth and Elisabeth Gerobulus.
Child of Steven Frederic and Digna Elisabeth:

1 Gerlach Frederik van der Capellen, born on 26-02-1697. Follow XVIII-b.

XVII-f Alexander van der Capellen is born on 15-01-1668 in Zutphen, son of Frederik van der Capellen and Judith Ermgard van der Schuiren. Alexander is deceased on 30-01-1730 in Eefde, 62 years old. Title: Heer van Hagen, de Boedelhof, Heeraartsberg. Alexander:
(1) married, about 37 years old, about 1705 with Sophia Margaretha Catharina van Wylich, about 25 years old. Sophia Margaretha Catharina is born about 1680, daughter of Johan Albrecht van Wylich and Anna Catharina van den Boetzelaer. Sophia Margaretha Catharina is deceased about 1708, about 28 years old.
(2) married, 41 years old, on 29-01-1709 in Zutphen with Maria Johanna van Heeckeren, 19 years old. Maria Johanna is born on 23-04-1689 in Zutphen, daughter of Robbert van Heeckeren and Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel Kampferbeek. Maria Johanna is deceased on 26-10-1750 in Zutphen, 61 years old.
Child of Alexander and Maria Johanna:

1 Frederik Robert Evert van der Capellen, born on 24-02-1710 in Zutphen. Follow XVIII-c.

XVII-g Hans Christoffel van der Capellen is born on 17-07-1670 in Gorssel, son of Frederik van der Capellen and Judith Ermgard van der Schuiren. Hans Christoffel is deceased about 1739 in Appeltern, about 69 years old. Title: Heer van Hagen. Hans Christoffel married, 38 years old, on 09-06-1709 in Zutphen with Ermgard Louise Sweerts de Landas, 24 years old. Ermgard Louise is born on 08-10-1684 in 's-Hertogenbosch, daughter of Jacob Ferdinand Sweerts de Landas and Elisabeth van Els tot Boedelham. Ermgard Louise is deceased on 10-06-1733 in Appeltern, 48 years old. Title: Vrouwe van Appeltern en Altforst.
Children of Hans Christoffel and Ermgard Louise:

1 Margaretha Isabella van der Capellen, born on 28-03-1714 in Nijmegen. Follow XVIII-d.
2 Frederik Jacob Derk van der Capellen, born about 1715. Follow XVIII-e.

XVII-h Anna Cornelia Isabella van Coevorden is born about 1670, daughter of Philip Otto van Coeverden and Anna Sophia Frederika van der Capellen. Anna Cornelia Isabella married, about 20 years old, about 1690 with Godard Philip van Lynden, about 28 years old. Godard Philip is born about 1662, son of Jasper van Lynden and Isabella Bellasis. Godard Philip is deceased on 28-08-1735, about 73 years old.
Children of Anna Cornelia Isabella and Godard Philip:

1 Jasper Karel van Lynden, born about 1690. Follow XVIII-f.
2 Anna Margaretha van Lynden, born on 06-11-1707 in Bemmel. Follow XVIII-g.

XVIII-a Jacoba Magtilda Boot, daughter of Johan Boot(h) and Wilhelmina van Passenrode. She was baptized on 06-02-1692 in Den Haag. Jacoba Magtilda is deceased on 13-01-1779 in Den Haag. She was buried on 19-01-1779 in Den Haag. Note re the death of Jacoba Magtilda: Sint Jacobskerk. Religion: R.K. gedoopt. Title: Vrouwe van Hoynck van Papendrecht. Note re Jacoba Magtilda: ook Jacoba Mathilda. Jacoba Magtilda married on 28-01-1738 in Den Haag [source: DTB Schepenen] with Reynier Bernardus Hoynck van Papendrecht, 50 years old, after publication of the bans on 12-01-1738 in Den Haag. zie voor Hoynck van Papendrecht: Nederlands Patriciaat ('het blauwe boekje') 1931. Reynier Bernardus is born on 06-02-1687 in Dordrecht. Reynier Bernardus is deceased on 10-10-1769 in Den Haag, 82 years old. He was buried on 17-10-1769 in Den Haag. Note re the death of Reynier Bernardus: Sint Jacobskerk. Occupation: student te Leiden (1711), advocaat te Den Haag, advocaat van het College der Alblasserwaard, raadsheer van de Keurvorst van de Paltz. Title: mr. Note re Reynier Bernardus: zoon van mr. Johan Hoynck van Papendrecht en Anna Catharina van Heemskerck; weduwnaar van Maria Debora de Moy.

XVIII-b Gerlach Frederik van der Capellen is born on 26-02-1697, son of Steven Frederic van der Capellen and Digna Elisabeth Booth. Title: Heer van Mijdrecht. Gerlach Frederik married, about 33 years old, about 1730 with Eleonore van Looswijk Papenhof, about 30 years old. Eleonore is born about 1700.
Child of Gerlach Frederik and Eleonore:

1 Emerentia Cornelia van der Capellen, born about 1735. Follow XIX-a.

XVIII-c Frederik Robert Evert van der Capellen is born on 24-02-1710 in Zutphen, son of Alexander van der Capellen and Maria Johanna van Heeckeren. Frederik Robert Evert is deceased on 28-07-1755 in Zutphen, 45 years old. Title: Heer van de Hagen en de Boedelhof. Frederik Robert Evert married, 21 years old, on 07-07-1731 in Zutphen with Anna Margaretha van Lynden, 23 years old. Anna Margaretha is born on 06-11-1707 in Bemmel, daughter of Godard Philip van Lynden and Anna Cornelia Isabella van Coevorden. Anna Margaretha is deceased on 04-05-1785 in Zutphen, 77 years old.
Children of Frederik Robert Evert and Anna Margaretha:

1 Alexander Hendrik van der Capellen, born on 11-05-1732 in Warnsveld. Follow XIX-b.
2 Godard Philip van der Capellen, born on 01-07-1733. Follow XIX-c.
3 Luthera Anna Agatha van der Capellen, born on 18-09-1735 in Gorssel. Follow XIX-d.
4 Frederik Benjamin van der Capellen, born on 07-02-1739.
5 Robert Jasper van der Capellen, born on 30-04-1743 in Eefde. Follow XIX-e.
6 Alexander Philip van der Capellen, born on 07-02-1745 in Warnsveld. Follow XIX-f.

XVIII-d Margaretha Isabella van der Capellen is born on 28-03-1714 in Nijmegen, daughter of Hans Christoffel van der Capellen and Ermgard Louise Sweerts de Landas. Margaretha Isabella is deceased on 13-07-1754 in Rijssen, 40 years old. Margaretha Isabella married, 19 years old, on 07-12-1733 in Rijssen with Willem van Ittersum, 25 years old. Willem is born on 30-12-1707 in Den Haag, son of Ernst Hendrik van Ittersum and Maria Clara Charlotte du Faget Assendelft. Willem is deceased on 04-06-1779 in Rijssen, 71 years old. Function: drost van Twente. Note re Willem: tot den Oosterhof.
Children of Margaretha Isabella and Willem:

1 Frederik Alexander van Ittersum, born on 04-05-1737 in Rijssen. Frederik Alexander is deceased on 21-12-1783 in Den Haag, 46 years old. Note re Frederik Alexander: tot den Oosterhof.
2 Jasper Gerrit van Ittersum, born on 25-03-1745 in Rijssen. Jasper Gerrit is deceased on 23-03-1819 in Raalte, 73 years old. Note re Jasper Gerrit: tot de Relaer.

XVIII-e Frederik Jacob Derk van der Capellen is born about 1715, son of Hans Christoffel van der Capellen and Ermgard Louise Sweerts de Landas. Frederik Jacob Derk is deceased on 01-06-1780 in Appeltern, about 65 years old. Title: Heer van Appeltern, Altforst, Boelenham en Hagen. Frederik Jacob Derk married, about 26 years old, on 17-01-1741 in Tiel with Anna Elisabeth van Bassen, 21 years old. Anna Elisabeth is born on 30-10-1719 in Tiel, daughter of Derk Reinier van Bassen and Johanna van Wijhe. Anna Elisabeth is deceased on 18-12-1758 in Arnhem, 39 years old.
Child of Frederik Jacob Derk and Anna Elisabeth:

1 Johan Derk van der Capellen, born on 02-11-1741 in Tiel. Follow XIX-g.

XVIII-f Jasper Karel van Lynden is born about 1690, son of Godard Philip van Lynden and Anna Cornelia Isabella van Coevorden. Jasper Karel is deceased on 01-12-1728, about 38 years old. Jasper Karel married, about 37 years old, on 16-09-1727 in Borculo with Sophia Charlotte van Limburg Bronkhorst, 37 years old. Sophia Charlotte is born on 09-03-1690 in Borculo, daughter of Frederik Willem van Limburg Bronkhorst and Louise (Luts) van Aylva. Sophia Charlotte is deceased about 1729, about 39 years old.

XVIII-g Anna Margaretha van Lynden is born on 06-11-1707 in Bemmel, daughter of Godard Philip van Lynden and Anna Cornelia Isabella van Coevorden. Anna Margaretha is deceased on 04-05-1785 in Zutphen, 77 years old. Anna Margaretha married, 23 years old, on 07-07-1731 in Zutphen with Frederik Robert Evert van der Capellen, 21 years old. Frederik Robert Evert is born on 24-02-1710 in Zutphen, son of Alexander van der Capellen and Maria Johanna van Heeckeren. Frederik Robert Evert is deceased on 28-07-1755 in Zutphen, 45 years old. Title: Heer van de Hagen en de Boedelhof.
Children of Anna Margaretha and Frederik Robert Evert:

1 Alexander Hendrik van der Capellen, born on 11-05-1732 in Warnsveld. Follow XIX-b.
2 Godard Philip van der Capellen, born on 01-07-1733. Follow XIX-c.
3 Luthera Anna Agatha van der Capellen, born on 18-09-1735 in Gorssel. Follow XIX-d.
4 Frederik Benjamin van der Capellen, born on 07-02-1739.
5 Robert Jasper van der Capellen, born on 30-04-1743 in Eefde. Follow XIX-e.
6 Alexander Philip van der Capellen, born on 07-02-1745 in Warnsveld. Follow XIX-f.

XIX-a Emerentia Cornelia van der Capellen is born about 1735, daughter of Gerlach Frederik van der Capellen and Eleonore van Looswijk Papenhof. Emerentia Cornelia married, about 26 years old, about 1761 with Godard Philip van der Capellen, about 28 years old. Godard Philip is born on 01-07-1733, son of Frederik Robert Evert van der Capellen and Anna Margaretha van Lynden. Godard Philip is deceased on 01-05-1779, 45 years old.

XIX-b Alexander Hendrik van der Capellen is born on 11-05-1732 in Warnsveld, son of Frederik Robert Evert van der Capellen and Anna Margaretha van Lynden. Alexander Hendrik is deceased on 14-02-1807 in Eefde, 74 years old. Title: Heer van de Dam en de Boedelhof. Alexander Hendrik married, 23 years old, on 22-05-1755 with Reiniera Adolphina van Nagell, 18 years old. Reiniera Adolphina is born on 17-10-1736 in Lochem, daughter of Hendrik Jacob van Nagell and Anna Dorothea Christina van Heyden. Reiniera Adolphina is deceased on 08-03-1817 in Zutphen, 80 years old.
Children of Alexander Hendrik and Reiniera Adolphina:

1 Frederica Everdina Anna van der Capellen, born on 08-05-1759 in Eefde. Follow XX-a.
2 Henriette Constance Wilhelmina van der Capellen, born on 18-09-1764 in Warnsveld. Henriette Constance Wilhelmina is deceased on 21-06-1847 in Gorssel, 82 years old.
3 Frederik Robert Godert van der Capellen, born on 22-02-1766 in Arnhem. Frederik Robert Godert is deceased on 28-07-1818 in Gorssel, 52 years old. Title: Heer van den Dam.
4 Johan Frederik Benjamin van der Capellen, born on 06-05-1770 in Arnhem. Johan Frederik Benjamin is deceased on 01-03-1851 in Utrecht, 80 years old. Title: Heer van Rijsselt.
5 Louisa Luthera Carolina van der Capellen, born on 13-02-1774 in Arnhem. Louisa Luthera Carolina is deceased on 01-03-1851 in Utrecht, 77 years old.

XIX-c Godard Philip van der Capellen is born on 01-07-1733, son of Frederik Robert Evert van der Capellen and Anna Margaretha van Lynden. Godard Philip is deceased on 01-05-1779, 45 years old. Godard Philip married, about 28 years old, about 1761 with Emerentia Cornelia van der Capellen, about 26 years old. Emerentia Cornelia is born about 1735, daughter of Gerlach Frederik van der Capellen and Eleonore van Looswijk Papenhof.

XIX-d Luthera Anna Agatha van der Capellen is born on 18-09-1735 in Gorssel, daughter of Frederik Robert Evert van der Capellen and Anna Margaretha van Lynden. Luthera Anna Agatha is deceased on 16-10-1770 in Oldebroek, 35 years old. Luthera Anna Agatha married, 20 years old, on 07-11-1755 in Warnsveld with Coenraad Willem van Haersolte, 28 years old. Coenraad Willem is born on 17-05-1727 in Zwolle, son of Antony Swier van Haersolte and Coenrardine Wilhelmina van Dedem. Coenraad Willem is deceased on 24-08-1799 in Soestdijk, 72 years old. Title: Heer van Elsen.
Children of Luthera Anna Agatha and Coenraad Willem:

1 Anthony Frederik van Haersolte, born on 19-08-1756 in Zutphen. Follow XX-b.
2 Antony Coenraet Willem van Haersolte, born on 10-04-1760 in Zutphen. Follow XX-c.
3 Johan Willem Simon van Haersolte, born on 15-02-1764 in Zutphen. Follow XX-d.
4 Frederik Benjamin van Haersolte, born on 18-01-1765 in Zutphen. Follow XX-e.

XIX-e Robert Jasper van der Capellen is born on 30-04-1743 in Eefde, son of Frederik Robert Evert van der Capellen and Anna Margaretha van Lynden. Robert Jasper is deceased on 07-06-1814 in Deventer, 71 years old. Title: Heer van de Marsch en de Lathmer. Robert Jasper married, 26 years old, on 18-06-1769 in Utrecht with Sara Jacoba van de Velde, 16 years old. Sara Jacoba is born on 30-07-1752 in Batavia, Java, Ned. Indië. Sara Jacoba is deceased on 29-08-1823 in Zutphen, 71 years old.
Children of Robert Jasper and Sara Jacoba:

1 Petronella Helena Clasina van der Capellen, born on 17-05-1771 in Twello. Follow XX-f.
2 Cornelia Gerardina van der Capellen, born on 27-03-1775 in Zutphen. Cornelia Gerardina is deceased on 03-03-1836 in Parijs, Ile-de-France, Frankrijk, 60 years old.
3 Frederica Roberdina van der Capellen, born on 30-07-1776 in Utrecht. Frederica Roberdina is deceased on 31-01-1832 in Parijs, Ile-de-France, Frankrijk, 55 years old.
4 Frederik Benjamin Alexander van der Capellen, born on 17-11-1781 in Brummen. Frederik Benjamin Alexander is deceased on 22-05-1854 in Maastricht, 72 years old. Title: Baron van der Capellen.
5 Emerentia Luthera van der Capellen, born on 31-08-1787 in Haarlem. Emerentia Luthera is deceased on 21-11-1872 in Groningen, 85 years old.
6 Anna Margaretha van der Capellen, born on 09-01-1792 in Sevres. Anna Margaretha is deceased on 15-06-1820 in Deventer, 28 years old.

XIX-f Alexander Philip van der Capellen is born on 07-02-1745 in Warnsveld, son of Frederik Robert Evert van der Capellen and Anna Margaretha van Lynden. Alexander Philip is deceased on 10-12-1787 in Utrecht, 42 years old. Title: Heer van de Berkenwoude en Achterbroek. Alexander Philip married, 28 years old, on 16-11-1773 in Houten with Maria Taets van Amerongen, 18 years old. Maria is born on 14-05-1755 in Utrecht, daughter of Gerard Godert Taets van Amerongen and Anna Susanne Hasselaer. Maria is deceased on 10-08-1809 in IJsselstein, 54 years old.
Children of Alexander Philip and Maria:

1 Willem van der Capellen, born on 15-12-1774. Willem is deceased on 08-04-1826, 51 years old.
2 Godert Alexander Gerard Philip van der Capellen, born on 15-12-1778 in Utrecht. Follow XX-g.
3 Frederica Maria Isabella van der Capellen, born on 08-09-1780 in Bunnik. Follow XX-h.
4 Robert Lieve Jasper van der Capellen, born on 23-10-1784 in Bunnik. Robert Lieve Jasper is deceased on 30-03-1860 in Rheden, 75 years old.

XIX-g Johan Derk van der Capellen is born on 02-11-1741 in Tiel, son of Frederik Jacob Derk van der Capellen and Anna Elisabeth van Bassen. Johan Derk is deceased on 06-06-1784 in Zwolle, 42 years old. Title: Baron van der Capellen tot de Pol. Note re Johan Derk: patriot, auteur van het pamflet "Aan het Volk van Nederland". Johan Derk married, 24 years old, on 17-06-1766 in Tiel with Hillegonda Anna Bentinck, 27 years old. Hillegonda Anna is born on 30-12-1738, daughter of Hendrik Willem Bentinck and Elisabeth van Dedem. Hillegonda Anna is deceased on 05-07-1785, 46 years old.
Child of Johan Derk and Hillegonda Anna:

1 Anna Elisabeth van der Capellen, born on 20-03-1767 in Kamperveen. Follow XX-i.

XX-a Frederica Everdina Anna van der Capellen is born on 08-05-1759 in Eefde, daughter of Alexander Hendrik van der Capellen and Reiniera Adolphina van Nagell. Frederica Everdina Anna is deceased on 13-08-1847 in Utrecht, 88 years old. Frederica Everdina Anna married, 22 years old, on 30-04-1782 in Gorssel with Evert Jan Benjamin van Goltstein, 30 years old. Evert Jan Benjamin is born on 21-06-1751 in Arnhem, son of Philips Hendrik van Goltstein and Judith Margaretha van Essen. Evert Jan Benjamin is deceased on 03-12-1816 in Utrecht, 65 years old. Title: Heer van Gronsfoort.

XX-b Anthony Frederik van Haersolte is born on 19-08-1756 in Zutphen, son of Coenraad Willem van Haersolte and Luthera Anna Agatha van der Capellen. Anthony Frederik is deceased on 14-07-1830 in Arnhem, 73 years old. Title: Baron van Haersolte, Heer van Staverden. Anthony Frederik married, 23 years old, on 18-11-1779 with Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen, 21 years old. Catharina Jacoba Johanna is born on 05-08-1758 in Utrecht, daughter of Gerard Godert Taets van Amerongen and Anna Susanne Hasselaer. Catharina Jacoba Johanna is deceased on 26-08-1820 in Arnhem, 62 years old.
Children of Anthony Frederik and Catharina Jacoba Johanna:

1 Gerard Godert Swier van Haersolte, born on 13-02-1790 in Harderwijk. Follow XXI-a.
2 Caroline van Haersolte, born on 16-09-1791 in Arnhem. Follow XXI-b.

XX-c Antony Coenraet Willem van Haersolte is born on 10-04-1760 in Zutphen, son of Coenraad Willem van Haersolte and Luthera Anna Agatha van der Capellen. Antony Coenraet Willem is deceased on 28-10-1820 in Zwolle, 60 years old. Title: Baron van Haersolte, Heer van den Doorn, Zuthem en de Haerst. Antony Coenraet Willem married, 21 years old, on 05-02-1782 in Leeuwarden with Juliana Dorothea d' Arnaud, 20 years old. Juliana Dorothea is born on 03-08-1761 in Leeuwarden. Juliana Dorothea is deceased on 01-04-1827 in Zwollerkerspel, 65 years old.

XX-d Johan Willem Simon van Haersolte is born on 15-02-1764 in Zutphen, son of Coenraad Willem van Haersolte and Luthera Anna Agatha van der Capellen. Johan Willem Simon is deceased on 01-07-1817 in Maastricht, 53 years old. Johan Willem Simon married, 31 years old, on 08-07-1795 in Den Haag with Anna Theresia Jacoba Bangeman, 19 years old. Anna Theresia Jacoba is born on 25-09-1775 in Sint Oedenrode. Anna Theresia Jacoba is deceased on 19-02-1838 in Maastricht, 62 years old.

XX-e Frederik Benjamin van Haersolte is born on 18-01-1765 in Zutphen, son of Coenraad Willem van Haersolte and Luthera Anna Agatha van der Capellen. Frederik Benjamin is deceased on 05-01-1816 in Naarden, 50 years old. Frederik Benjamin married, 31 years old, on 18-05-1796 in Versailles, Ile-de-France, Frankrijk with Petronella Helena Clasina van der Capellen, 25 years old. Petronella Helena Clasina is born on 17-05-1771 in Twello, daughter of Robert Jasper van der Capellen and Sara Jacoba van de Velde. Petronella Helena Clasina is deceased on 02-02-1822 in Zutphen, 50 years old.

XX-f Petronella Helena Clasina van der Capellen is born on 17-05-1771 in Twello, daughter of Robert Jasper van der Capellen and Sara Jacoba van de Velde. Petronella Helena Clasina is deceased on 02-02-1822 in Zutphen, 50 years old. Petronella Helena Clasina married, 25 years old, on 18-05-1796 in Versailles, Ile-de-France, Frankrijk with Frederik Benjamin van Haersolte, 31 years old. Frederik Benjamin is born on 18-01-1765 in Zutphen, son of Coenraad Willem van Haersolte and Luthera Anna Agatha van der Capellen. Frederik Benjamin is deceased on 05-01-1816 in Naarden, 50 years old.

XX-g Godert Alexander Gerard Philip van der Capellen is born on 15-12-1778 in Utrecht, son of Alexander Philip van der Capellen and Maria Taets van Amerongen. Godert Alexander Gerard Philip is deceased on 10-04-1848 in De Bilt, 69 years old. Title: Heer van Berkenwoude. Godert Alexander Gerard Philip married, 24 years old, on 20-09-1803 in Utrecht with Jacoba Elisabeth van Tuyl van Serooskerken, 22 years old. Jacoba Elisabeth is born on 19-03-1781 in Utrecht, daughter of Willem Rene van Tuyl van Serooskerken and Johanna Catharina Fagel. Jacoba Elisabeth is deceased on 20-11-1866 in Den Haag, 85 years old.

XX-h Frederica Maria Isabella van der Capellen is born on 08-09-1780 in Bunnik, daughter of Alexander Philip van der Capellen and Maria Taets van Amerongen. Frederica Maria Isabella is deceased on 10-07-1810 in Maarssen, 29 years old. Frederica Maria Isabella married, 18 years old, on 07-07-1799 in Bunnik with Adam François Jules Armans van der Duijn, 28 years old. Adam François Jules Armans is born on 13-04-1771 in Deventer, son of Willem van der Duijn and Magdalena Elisabeth van Lynden. Adam François Jules Armans is deceased on 18-12-1848 in Den Haag, 77 years old. Occupation: jurist. Function: Lid van het zogeheten Driemanschap van 1813. Title: Graaf van der Duijn, Heer van Maasdam.

XX-i Anna Elisabeth van der Capellen is born on 20-03-1767 in Kamperveen, daughter of Johan Derk van der Capellen and Hillegonda Anna Bentinck. Anna Elisabeth is deceased on 30-06-1839 in Appeltern, 72 years old. Title: Vrouwe van Appeltern. Anna Elisabeth married, 17 years old, on 11-01-1785 in Zwolle with Rudolph Christiaan van Rechteren, 35 years old. Rudolph Christiaan is born on 23-11-1749 in Utrecht, son of Jacob Hendrik van Rechteren and Maria Margaretha Pijnssen van der Aa. Rudolph Christiaan is deceased on 31-12-1812 in Appeltern, 63 years old. Title: Graaf van Rechteren, Heer van Westerveld, Woudenberg, Gerenstein, Tullen Waal.
Children of Anna Elisabeth and Rudolph Christiaan:

1 Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern, born on 27-11-1787 in Appeltern. Follow XXI-c.
2 Juliana Johanna van Rechteren, born on 02-04-1790 in Appeltern. Juliana Johanna is deceased on 21-10-1834 in Arnhem, 44 years old.
3 Johan Derck van Rechteren Appeltern, born on 22-06-1799 in Appeltern. Johan Derck is deceased on 04-12-1886 in Den Haag, 87 years old.

XXI-a Gerard Godert Swier van Haersolte is born on 13-02-1790 in Harderwijk, son of Anthony Frederik van Haersolte and Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen. Gerard Godert Swier is deceased on 07-09-1819 in Arnhem, 29 years old. Gerard Godert Swier married, 25 years old, on 03-06-1815 in Arnhem with Anna Maria Johanna van der Burgh, 18 years old. Anna Maria Johanna is born on 08-07-1796 in Amsterdam. Anna Maria Johanna is deceased on 24-11-1870 in Arnhem, 74 years old.
Child of Gerard Godert Swier and Anna Maria Johanna:

1 Catharina Jacoba Johanna van Haersolte, born on 21-03-1816 in Arnhem. Follow XXII-a.

XXI-b Caroline van Haersolte is born on 16-09-1791 in Arnhem, daughter of Anthony Frederik van Haersolte and Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen. Caroline is deceased on 25-09-1817 in Arnhem, 26 years old. Caroline married, 22 years old, on 28-10-1813 in Arnhem with Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern, 25 years old. Jacob Hendrik is born on 27-11-1787 in Appeltern, son of Rudolph Christiaan van Rechteren and Anna Elisabeth van der Capellen. Jacob Hendrik is deceased on 09-07-1845 in Zwollerkerspel, 57 years old. Title: Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern.
Child of Caroline and Jacob Hendrik:

1 Rudolphina Christina van Rechteren Appeltern, born on 15-08-1814 in Appeltern. Rudolphina Christina is deceased on 25-05-1856 in Raalte, 41 years old.

XXI-c Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern is born on 27-11-1787 in Appeltern, son of Rudolph Christiaan van Rechteren and Anna Elisabeth van der Capellen. Jacob Hendrik is deceased on 09-07-1845 in Zwollerkerspel, 57 years old. Title: Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern. Jacob Hendrik:
(1) married, 25 years old, on 28-10-1813 in Arnhem with Caroline van Haersolte, 22 years old. Caroline is born on 16-09-1791 in Arnhem, daughter of Anthony Frederik van Haersolte and Catharina Jacoba Johanna Taets van Amerongen. Caroline is deceased on 25-09-1817 in Arnhem, 26 years old.
(2) married, 34 years old, on 21-06-1822 with Antoinette Maria Charlotte Bentinck, 29 years old. Antoinette Maria Charlotte is born on 24-07-1792 in Den Haag, daughter of Willem Bentinck and Ottoline van Reede Amerongen. Antoinette Maria Charlotte is deceased on 29-07-1832 in Zwolle, 40 years old.
(3) married, 47 years old, on 22-04-1835 in Zwolle with Agnes de Vos van Steenwijk, 27 years old. Agnes is born on 14-10-1807 in De Wijk. Agnes is deceased on 20-02-1845 in Zwollerkerspel, 37 years old.
Child of Jacob Hendrik and Caroline:

1 Rudolphina Christina van Rechteren Appeltern, born on 15-08-1814 in Appeltern. Rudolphina Christina is deceased on 25-05-1856 in Raalte, 41 years old.

Children of Jacob Hendrik and Agnes:

1 Jacqueline Henriette van Rechteren Appeltern, born on 28-08-1837 in Zwolle. Follow XXII-b.
2 Godert Willem van Rechteren Appeltern, born on 19-10-1841 in Zwollerkerspel. Godert Willem is deceased on 09-05-1902 in Zwolle, 60 years old. Title: Graaf van Rechteren, Heer van Appeltern.
3 Adamina Petronella van Rechteren Appeltern, born on 05-04-1844 in Zwolle. Follow XXII-c.

XXII-a Catharina Jacoba Johanna van Haersolte is born on 21-03-1816 in Arnhem, daughter of Gerard Godert Swier van Haersolte and Anna Maria Johanna van der Burgh. Catharina Jacoba Johanna is deceased on 27-09-1863 in Barneveld, 47 years old. Note re the death of Catharina Jacoba Johanna: Huis de Schaffelaar. Catharina Jacoba Johanna married, 41 years old, on 26-03-1857 in Arnhem with Gerard Willem van Zuylen Nyevelt, 49 years old. Gerard Willem is born on 12-08-1807 in Arnhem, son of Coenraad Jan van Zuylen Nyevelt and Clementia van de Niepoort. Gerard Willem is deceased on 11-04-1881 in Arnhem, 73 years old. Function: burgemeester van Barneveld.

XXII-b Jacqueline Henriette van Rechteren Appeltern is born on 28-08-1837 in Zwolle, daughter of Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern and Agnes de Vos van Steenwijk. Jacqueline Henriette is deceased on 19-06-1901 in Dalfsen, 63 years old. Jacqueline Henriette married, 21 years old, on 09-06-1859 in Dalfsen with Jacob Hendrik van Rechteren Limpurg, 27 years old. Jacob Hendrik is born on 06-12-1831 in Almelo, son of Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg and Elisabeth Wilhelmina van Massow. Jacob Hendrik is deceased on 13-01-1878 in Zwolle, 46 years old. Title: Graaf van Rechteren Limpurg.
Children of Jacqueline Henriette and Jacob Hendrik:

1 Elisabeth Wilhelmina van Rechteren Limpurg, born on 24-03-1860 in Dalfsen. Elisabeth Wilhelmina is deceased on 25-01-1875 in Den Haag, 14 years old.
2 Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg, born on 09-01-1863 in Kasteel Rechteren. Follow XXIII-a.

XXII-c Adamina Petronella van Rechteren Appeltern is born on 05-04-1844 in Zwolle, daughter of Jacob Hendrik van Rechteren Appeltern and Agnes de Vos van Steenwijk. Adamina Petronella is deceased on 26-11-1917 in Almelo Ambt, 73 years old. Adamina Petronella married, 58 years old, on 09-11-1902 in Almelo with Adolph Frederik van Rechteren Limpurg, 75 years old. Adolph Frederik is born on 17-07-1827 in Almelo, son of Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg and Elisabeth Wilhelmina van Massow. Adolph Frederik is deceased on 09-11-1902 in Almelo, 75 years old. Title: Graaf van Rechteren Limpurg, Heer van Almelo.
Children of Adamina Petronella and Adolph Frederik:

1 Elisabeth Wilhelmina van Rechteren Limpurg, born on 08-06-1864 in Almelo. Follow XXIII-b.
2 Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg, born on 21-08-1865 in Almelo. Follow XXIII-c.

XXIII-a Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg is born on 09-01-1863 in Kasteel Rechteren, son of Jacob Hendrik van Rechteren Limpurg and Jacqueline Henriette van Rechteren Appeltern. Adolph Zeyger is deceased on 25-09-1918 in Zwolle, 55 years old. Title: Graaf van Rechteren Limpurg. Adolph Zeyger married, 43 years old, on 31-10-1906 in Hummelo with Margarethe Christine van Heeckeren Enghuizen, 28 years old. Margarethe Christine is born on 21-07-1878 in Arnhem. Margarethe Christine is deceased on 25-12-1938 in Hummelo, 60 years old.
Children of Adolph Zeyger and Margarethe Christine:

1 Adolph Reinhard Zeger van Rechteren Limpurg, born on 12-05-1909 in Dalfsen. Adolph Reinhard Zeger is deceased on 13-03-1962, 52 years old.
2 Adolph Sweder Hubert van Rechteren Limpurg, born on 03-11-1910 in Dalfsen. Follow XXIV-a.

XXIII-b Elisabeth Wilhelmina van Rechteren Limpurg is born on 08-06-1864 in Almelo, daughter of Adolph Frederik van Rechteren Limpurg and Adamina Petronella van Rechteren Appeltern. Elisabeth Wilhelmina married, 21 years old, on 29-10-1885 in Almelo with Willem Peter van Bylandt, 32 years old. Willem Peter is born on 22-08-1853 in Sint Petersburg. Willem Peter is deceased on 15-05-1924 in Den Haag, 70 years old. Title: Graaf van Bylandt.

XXIII-c Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg is born on 21-08-1865 in Almelo, son of Adolph Frederik van Rechteren Limpurg and Adamina Petronella van Rechteren Appeltern. Adolf Frederik Lodewijk is deceased on 20-03-1935 in Wassenaar, 69 years old. Title: Graaf van Rechteren Limpurg, Heer van Almelo. Adolf Frederik Lodewijk married, 26 years old, on 23-06-1892 in Waardenburg with Constance Catharina Wilhelmina van Pallant, 20 years old. Constance Catharina Wilhelmina is born on 04-12-1871 in Den Haag. Constance Catharina Wilhelmina is deceased on 10-02-1923 in Zwolle, 51 years old.
Children of Adolf Frederik Lodewijk and Constance Catharina Wilhelmina:

1 Adolph Frederik van Rechteren Limpurg, born on 17-05-1893 in Den Haag. Follow XXIV-b.
2 Eliza Dorothea van Rechteren Limpurg, born on 10-07-1894 in Den Haag. Follow XXIV-c.
3 Willem Constantijn van Rechteren Limpurg, born on 09-01-1898 in Brussel, België.

XXIV-a Adolph Sweder Hubert van Rechteren Limpurg is born on 03-11-1910 in Dalfsen, son of Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg and Margarethe Christine van Heeckeren Enghuizen. Adolph Sweder Hubert is deceased on 19-12-1972 in Utrecht, 62 years old. Title: Graaf van Rechteren Limpurg. Adolph Sweder Hubert:
(1) married, 24 years old, on 19-05-1935 in Detmold with Eleonore van Lippe Weissenfeld, 21 years old. The marriage was dissolved on 15-06-1944 in Den Haag. Eleonore is born on 11-08-1913 in Dresden, Saksen, Duitsland, daughter of Ernst van Lippe Weissenfeld and Anna van Ysenburg Budingen. Eleonore is deceased on 19-10-1964 in Den Haag, 51 years old.
(2) married, 43 years old, on 16-12-1953 in Laren with Ruby Ellen Mitchell, 51 years old. Ruby Ellen is born on 20-11-1902 in Clinton. Ruby Ellen is deceased on 30-01-1973 in Doetinchem, 70 years old.
Children of Adolph Sweder Hubert and Eleonore:

1 Adolph Roderik Ernst Leopold van Rechteren Limpurg (private). Adolph Roderik Ernst Leopold married with Ingrid Pieksma (private).
2 Anna Pia van Rechteren Limpurg (private).

XXIV-b Adolph Frederik van Rechteren Limpurg is born on 17-05-1893 in Den Haag, son of Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg and Constance Catharina Wilhelmina van Pallant. Adolph Frederik is deceased on 19-02-1952 in Den Haag, 58 years old. Adolph Frederik married, 33 years old, on 17-05-1926 in Vancouver with Ruby Ellen Mitchell, 23 years old. Ruby Ellen is born on 20-11-1902 in Clinton. Ruby Ellen is deceased on 30-01-1973 in Doetinchem, 70 years old.

XXIV-c Eliza Dorothea van Rechteren Limpurg is born on 10-07-1894 in Den Haag, daughter of Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg and Constance Catharina Wilhelmina van Pallant. Eliza Dorothea married, 33 years old, on 23-08-1927 in Almelo with Carel de Vos van Steenwijk, 42 years old. Carel is born on 31-07-1885 in Rotterdam. Title: Baron de Vos van Steenwijk.


 

Index (536 persons)

 

Last name First name Born
Christened
   Deceased
Buried
Relation(s)
van Abbenbroek Bartoud     [Partner of VII-b]
van Adrichem Adriaan   1573 [Partner of XIII-i]
van Almonde Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr     [Partner of IX-f]
van Amstel Egbert 1102   [Partner of II-a]
d' Arnaud Juliana Dorothea 1761 1827 [Partner of XX-c]
van Aylva Louise 1660 1722 [Parent in law of XVIII-f]
de Backer Elisabeth     [Partner of XVI-b]
van Baer tot Slangenburg Elsabe Margriet 1610 1666 [Parent in law of XVI-q]
van Baerle Elisabeth 1561   [Partner of XIV-r]
van Baerle Emont 1515 1589 [Parent in law of XIV-r]
Bangeman Anna Theresia Jacoba 1775 1838 [Partner of XX-d]
van Bassen Anna Elisabeth 1719 1758 [Partner of XVIII-e]
van Bassen Derk Reinier 1678 1751 [Parent in law of XVIII-e]
de Beer Gerard     [Partner of XVI-g]
Beirman Arent 1673 1754 Number XVII-d
Beirman Cornelis 1682   [Son of XVI-l]
Beirman Joanna 1675   [Daughter of XVI-l]
Beirman Johanna 1676   [Daughter of XVI-l]
Beirman Marcus 1679   [Son of XVI-l]
Beirman Marcus 1681   [Son of XVI-l]
Beirman Marcus 1685   [Son of XVI-l]
Beirman Margareta 1678   [Daughter of XVI-l]
Bellasis Isabella 1630   [Parent in law of XVII-h]
van Bemmel Jacob Jans   1527 [Partner of XII-f]
Bentinck Antoinette Maria Charlotte 1792 1832 [Partner of XXI-c]
Bentinck Hendrik Willem 1705 1754 [Parent in law of XIX-g]
Bentinck Hillegonda Anna 1738 1785 [Partner of XIX-g]
Bentinck Willem 1762 1835 [Parent in law of XXI-c]
von Bergh Elisabeth     [Partner of XV-i]
van Beverwijck Aleid 1598 1636 [Daughter of XV-a]
van Beverwijck Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr 1562 1653 [Partner of XIV-g]
van Beverwijck Bartholomeus 1643   [Son of XVI-c]
van Beverwijck Bartholomeus Dircxs 1557 1615 [Partner of XV-a]
van Beverwijck Boudewijn 1644   [Son of XVI-c]
van Beverwijck Cornelia 1604 1650 [Daughter of XV-a]
van Beverwijck Dorothea 1590 1654 Number XVI-a
van Beverwijck Jacobus 1647 1660 [Son of XVI-c]
van Beverwijck Johanna 1648   [Daughter of XVI-c]
van Beverwijck Maria 1645   [Daughter of XVI-c]
van Beverwijck Nicolaas Poelenburg 1602 1652 Number XVI-c
van Beverwijck Nikolaas 1649   [Son of XVI-c]
van Beverwijck Philips 1592 1635 [Son of XV-a]
van Beverwijk Johan 1590 1647 Number XVI-b
van Beverwijk Johan(nes) 1646 1704 Number XVII-a
Beyerman Marcus   1708 [Partner of XVI-l]
van der Boeije Elisabeth Alita 1600 1640 Number XV-j
van den Boetzelaer Anna Catharina 1640 1711 [Parent in law of XVII-f]
de Boisot Johanna     [Partner of XIII-d]
Boot Adriana     [Daughter of XV-p]
Boot Aert (Arent) Aertsz 1451 1501 Number XI-c
Boot Arend 1600 1683 Number XV-d
Boot Arend 1675   [Son of XVI-f]
Boot Arend Arendsz 1662 1719 Number XVI-f
Boot Beatrix     [Daughter of X-e]
Boot Cornelis 1450   [Son of X-e]
Boot Dominicus 1560 1619 Number XIV-g
Boot Dominicus Arentsz 1659 1660 [Son of XV-d]
Boot Isabella   1718 Number XVI-m
Boot Jacoba Magtilda 1692 1779 Number XVIII-a
Boot Kornelia     [Daughter of XV-p]
Boot Kornelia     [Daughter of XIV-w]
Boot Lijsbeth Aerntsdr 1447 1514 Number XI-b
Boot Margriet Woutersdr     Number IX-c
Boot Marijtgen Aerentdr 1467   [Daughter of X-e]
Boot Soetken Aerntsdr     Number XI-a
Boot Susanna Arendsdr 1664   [Daughter of XV-d]
van Boot van Weesel Dominicus Johansz 1585 1651 Number XV-b
Boot van Wesel Maria Nicolaasdr 1569   Number XV-a
Boot(h) Johan   1706 Number XVII-b
Boot(h) Maximiliaan 1614 1679 Number XVI-e
Booth Aart     [Son of IX-f]
Booth Aart   1485 [Son of X-f]
Booth Aart   1622 [Son of XIII-j]
Booth Aart (Aernt) Dirksz 1481 1551 Number XII-h
Booth Abraham   1608 [Son of XIII-f]
Booth Abraham 1604 1636 Number XV-e
Booth Adriaan   1523 [Son of XI-d]
Booth Adriaan   1591 [Son of XIII-f]
Booth Adriaan   1638 Number XIV-h
Booth Adriaan 1646 1671 [Son of XV-f]
Booth Adriaen   1484 Number X-d
Booth Aert (Arent) Cornelisz 1425 1475 Number X-e
Booth Aert Aertsz 1482 1551 Number XII-c
Booth Agatha   1527 [Daughter of XI-d]
Booth Agatha 1544 1589 Number XIII-n
Booth Agnes     Number XV-k
Booth Aleid   1637 Number XVI-g
Booth Alida (Alidt) 1532 1558 Number XIII-l
Booth Amelia     Number XVI-h
Booth Anna     Number VII-b
Booth Anna   1609 Number XIV-i
Booth Anna     Number XIII-i
Booth Anna 1621   Number XV-q
Booth Arend (Aert) Cornelisz 1290   Number VI-b
Booth Arent     [Son of XIII-e]
Booth Arent 1567   [Son of XIII-m]
Booth Augustinus 1580   [Son of XIII-m]
Booth Augustinus 1587   [Son of XIII-m]
Booth Beatrix     [Daughter of XIII-e]
Booth Beatrix 1408 1505 [Daughter of VIII-c]
Booth Catharina   1600 [Daughter of XIII-f]
Booth Catharina 1554 1619 Number XIV-e
Booth Christina 1540   Number XIV-a
Booth Cornelia     Number XIV-k
Booth Cornelia 1618   [Daughter of XIV-v]
Booth Cornelis   1528 [Son of XI-d]
Booth Cornelis   1596 Number XIII-f
Booth Cornelis   1678 [Son of XVI-i]
Booth Cornelis 1577 1650 Number XIV-q
Booth Cornelis 1581   [Son of XIII-m]
Booth Cornelis 1605 1678 Number XV-f
Booth Cornelis Aertsz 1400 1466 Number IX-e
Booth Cornelis Gerardsz 1250   Number V
Booth Daniël     [Son of V]
Booth Digna Elisabeth 1670   Number XVII-c
Booth Dirk   1506 Number XI-d
Booth Dirk     [Son of XII-e]
Booth Dirk   1600 [Son of XIII-f]
Booth Dirk   1506 [Son of IX-e]
Booth Dirk     [Son of VIII-b]
Booth Dirk 1578   Number XIV-v
Booth Dominicus 1514 1577 Number XIII-e
Booth Elizabeth 1410   Number IX-g
Booth Everhard 1638 1714 Number XVI-i
Booth Everhart 1575 1610 Number XIV-j
Booth Floris     [Son of XIII-e]
Booth François 1612   Number XV-p
Booth Geertruid     Number XIV-n
Booth Geertruyd     [Daughter of XII-e]
Booth Geertruyd   1629 Number XIV-s
Booth Geertruyd     Number XV-l
Booth Geertruyt     Number VII-c
Booth Geertuyd   1682 [Daughter of XVI-i]
Booth Gerard     [Son of V]
Booth Gerard   1471 [Son of X-f]
Booth Gerard 1608   [Son of XIV-v]
Booth Gerard 1635   [Son of XV-n]
Booth Gerard (Gerrit Aernt) 1540 1600 Number XIII-m
Booth Gerard Aarndsz 1205   Number IV
Booth Gerson 1639   [Son of XV-n]
Booth Gijsbrecht 1582   [Son of XIII-m]
Booth Godefroy 1571 1625 Number XIV-u
Booth Godefroy 1637 1681 [Son of XV-n]
Booth Gysbert   1601 [Son of XIII-f]
Booth Gysbert 1588 1619 Number XIV-w
Booth Gysberth   1557 [Son of XII-e]
Booth Hase     [Son of IX-f]
Booth Helena     Number XV-m
Booth Hendrik     [Son of XI-d]
Booth Hendrik     Number XIV-l
Booth Henrica     [Daughter of XIV-j]
Booth Huybert   1581 Number XIII-g
Booth Iseland     Number XI-f
Booth Iseman     [Son of IX-f]
Booth Jacob     [Son of XIII-e]
Booth Jacob 1605   [Son of XIV-v]
Booth Jacobmina 1542   Number XIV-f
Booth Jacobmina Jansdr     Number XIV-o
Booth Jan   1549 Number XII-e
Booth Jan   1601 [Son of XIII-f]
Booth Jan   1681 [Son of XVI-i]
Booth Jan 1552 1570 [Son of XIII-e]
Booth Jan Cornelisz     [Son of V]
Booth Johan   1595 Number XIII-j
Booth Josina Dominicusdr 1547 1592 Number XIV-c
Booth Klara     Number XIV-p
Booth Lysbeth     [Daughter of IX-f]
Booth Machteld 1583   [Daughter of XIII-m]
Booth Machteld Aertsdr 1480 1558 Number XII-b
Booth Machtild     Number X-g
Booth Machtild     Number XII-f
Booth Machtild 1580   [Daughter of XIII-m]
Booth Machtilt (Mechteld)     Number IX-a
Booth Magteld     [Daughter of XIII-e]
Booth Margaretha     [Daughter of XIII-m]
Booth Margaretha 1623   Number XV-r
Booth Margaritha 1549 1624 Number XIV-d
Booth Maria     Number VI-a
Booth Maria     Number XIV-m
Booth Maria     Number IX-d
Booth Maria Anna 1641   Number XVI-l
Booth Maria Dominicusdr 1545 1614 Number XIV-b
Booth Maris 1569   [Son of XIII-m]
Booth Martina 1565 1632 Number XIV-t
Booth Mechteld (Machteld)     Number XIII-k
Booth Philips     [Son of IX-f]
Booth Pieter   1376 [Son of V]
Booth Reimborg     Number XII-g
Booth Sophia     [Daughter of XV-f]
Booth Tymen     Number XIII-h
Booth Vrank 1548 1578 [Son of XIII-e]
Booth Vrank Aertsz 1487 1557 Number XII-d
Booth Willem     [Son of IX-f]
Booth Willem     [Son of XI-d]
Booth Willem     [Son of XV-f]
Booth Wouter     Number IX-b
Booth (Bootius) Arent (Arnoldus) 1606 1653 Number XV-o
Booth (Bootius) Gerard 1604 1650 Number XV-n
Booth van Almmonde Elizabeth   1537 Number XI-e
Booth van Almmonde Jan     Number XI-g
Booth van Almonde Andries   1489 [Son of IX-f]
Booth van Almonde Cornelis   1491 Number X-f
Booth van Almonde Jan     [Son of IX-f]
Booth van Barendrecht Aard (Arent) 1375 1421 Number VIII-c
Booth van Barendrecht Cornelis Aertsz 1330   Number VII-d
Booth van Barendrecht Jan   1496 [Son of IX-e]
Booth van Barendrecht Jan Aertsz 1400 1449 Number IX-f
Booth van Barendrecht Maria     [Daughter of VII-d]
Booth van Barendrecht Martha     [Daughter of VI-b]
Booth van Barendrecht Wouter Kornelisz     Number VIII-b
Booth van Barendrecht van der Zwaluw Gerard Cornelisz     Number VIII-a
Booth van der Zwaluw Gerard     [Son of IX-b]
Booth van der Zwaluw Margriet     Number X-a
Boothen Arent (Arnold)     [Son of I]
Boothen Badeloch     Number II-a
Boothen (Bothe, Botho) Gerard Gijsbrechtsz 1120 1205 Number II-b
Bor Pieter Christiaansz 1559 1635 [Partner of XIV-t]
Bothen Arend (Aarnd) Gerardsz 1160 1205 Number III
Bothen Ghisebrecht   1123 Number I
van der Boye Aernt (Arnold)   1610 Number XIV-r
van der Boye Arnoldus     [Son of XIV-r]
van der Boye Boudewijn Willemsz 1515 1585 [Partner of XIII-l]
van der Boye Geertruijd     [Daughter of XIII-l]
van der Boye Jakob     [Son of XIII-l]
van der Boye Maria Mechtild     Number XV-h
van der Boye Mechteld     [Daughter of XIII-l]
van der Boye Philips Emanuel     [Son of XIV-r]
van der Boye Willem Boudewijn     [Son of XIII-l]
van der Boye Willem Reynoud   1658 Number XV-i
de Boys Philibert Emanuel     [Partner of XV-l]
van Brakel Godschalk     Number VII-a
van Brakel Jan     [Partner of VII-c]
van Brakel Rijcout (Ricoud) Willemsz     [Partner of VI-a]
van der Burgh Anna Maria Johanna 1796 1870 [Partner of XXI-a]
van Bylandt Willem Peter 1853 1924 [Partner of XXIII-b]
van der Capellen Agatha 1671 1731 [Daughter of XVI-q]
van der Capellen Alexander 1599 1656 [Partner of XV-u]
van der Capellen Alexander 1631 1632 [Son of XV-u]
van der Capellen Alexander 1668 1730 Number XVII-f
van der Capellen Alexander Hendrik 1732 1807 Number XIX-b
van der Capellen Alexander Philip 1745 1787 Number XIX-f
van der Capellen Anna 1637 1696 [Son of XV-u]
van der Capellen Anna Elisabeth 1767 1839 Number XX-i
van der Capellen Anna Margaretha 1792 1820 [Daughter of XIX-e]
van der Capellen Anna Sophia Frederika 1638 1669 Number XVI-s
van der Capellen Cornelia Gerardina 1775 1836 [Daughter of XIX-e]
van der Capellen Emerentia Cornelia 1735   Number XIX-a
van der Capellen Emerentia Luthera 1787 1872 [Daughter of XIX-e]
van der Capellen Frederica Everdina Anna 1759 1847 Number XX-a
van der Capellen Frederica Maria Isabella 1780 1810 Number XX-h
van der Capellen Frederica Roberdina 1776 1832 [Daughter of XIX-e]
van der Capellen Frederik 1629 1706 Number XVI-q
van der Capellen Frederik Benjamin 1739   [Son of XVIII-c]
van der Capellen Frederik Benjamin Alexander 1781 1854 [Son of XIX-e]
van der Capellen Frederik Jacob Derk 1715 1780 Number XVIII-e
van der Capellen Frederik Robert Evert 1710 1755 Number XVIII-c
van der Capellen Frederik Robert Godert 1766 1818 [Son of XIX-b]
van der Capellen Gerlach 1543 1625 [Parent in law of XV-u]
van der Capellen Gerlach 1627 1695 Number XVI-p
van der Capellen Gerlach Frederik 1697   Number XVIII-b
van der Capellen Godard Philip 1733 1779 Number XIX-c
van der Capellen Godert Alexander Gerard Philip 1778 1848 Number XX-g
van der Capellen Godsschalk 1632   [Son of XV-u]
van der Capellen Hans Christoffel 1670 1739 Number XVII-g
van der Capellen Hendrik 1634 1635 [Son of XV-u]
van der Capellen Hendrik 1636   [Son of XV-u]
van der Capellen Henriette Constance Wilhelmina 1764 1847 [Daughter of XIX-b]
van der Capellen Johan Derk 1741 1784 Number XIX-g
van der Capellen Johan Frederik Benjamin 1770 1851 [Son of XIX-b]
van der Capellen Louisa Luthera Carolina 1774 1851 [Daughter of XIX-b]
van der Capellen Luthera Anna Agatha 1735 1770 Number XIX-d
van der Capellen Margaretha 1635   Number XVI-r
van der Capellen Margaretha Isabella 1714 1754 Number XVIII-d
van der Capellen Petronella Helena Clasina 1771 1822 Number XX-f
van der Capellen Robert Jasper 1743 1814 Number XIX-e
van der Capellen Robert Lieve Jasper 1784 1860 [Son of XIX-f]
van der Capellen Steven Frederic 1663 1707 Number XVII-e
van der Capellen Willem 1640   [Son of XV-u]
van der Capellen Willem 1774 1826 [Son of XIX-f]
de Cock van Nerijnen Gosuin     [Partner of XV-q]
Coebel Aernt (Arnoudt)   1568 Number XIII-a
Coebel Anna   1570 Number XIII-b
Coebel Anna Fransdr   1533 [Partner of XII-c]
Coebel Frans Pietersz 1470 1532 [Parent in law of XII-c]
Coebel Magdalena     Number XIII-c
Coebel Nicolaas   1529 [Partner of XII-b]
Coebel Philips   1566 Number XIII-d
Coebel Pieter     [Son of XII-b]
van Coeverden Borchard 1600 1641 [Parent in law of XVI-s]
van Coeverden Philip Otto 1634 1690 [Partner of XVI-s]
van Coevorden Anna Cornelia Isabella 1670   Number XVII-h
van Couverden Dominicus     [Son of XIV-d]
van Couverden (Coeverden) Jacob 1549 1623 [Partner of XIV-d]
van Couwenhoven Geertruijd 1543 1575 [Partner of XIII-m]
Criep François   1638 [Partner of XIV-s]
Daniel Gustav     [Partner of XVI-m]
van Dedem Coenrardine Wilhelmina 1701 1751 [Parent in law of XIX-d]
van Dedem Elisabeth 1714 1778 [Parent in law of XIX-g]
van Diemen Aechte (Agatha) Vranksdr 1440 1497 [Partner of XI-c]
van Diemen Soetgen     [Partner of IX-e]
Dongan Margaret 1609   [Partner of XV-o]
van der Duijn Adam François Jules Armans 1771 1848 [Partner of XX-h]
van der Duijn Willem 1749 1813 [Parent in law of XX-h]
Duyck Geertruyd Willemsdr     [Partner of X-c]
van Eijll Agnes 1530 1602 [Parent in law of XIV-r]
van Els tot Boedelham Elisabeth 1660 1737 [Parent in law of XVII-g]
van Essen Judith Margaretha 1720 1793 [Parent in law of XX-a]
Fagel Johanna Catharina 1747 1833 [Parent in law of XX-g]
du Faget Assendelft Maria Clara Charlotte 1676 1710 [Parent in law of XVIII-d]
van Fereest Iseland     [Partner of X-f]
Florisz Albrecht     [Partner of XIV-e]
Foeyt Agnes 1510 1562 [Parent in law of XIII-n]
Gerit Jacobje Jansdr   1499 [Partner of X-d]
Gerobulus Elisabeth   1681 [Partner of XVI-i]
Ghey Johan     [Partner of XV-r]
van Goeree Cornelia     [Partner of XII-a]
de Gols Helena 1677 1727 [Partner of XVII-d]
de Gols Philips     [Partner of XV-m]
van Goltstein Evert Jan Benjamin 1751 1816 [Partner of XX-a]
van Goltstein Philips Hendrik 1715 1775 [Parent in law of XX-a]
Goudt Aernt Jansz   1495 [Partner of XI-b]
Goudt Jacob Aerntsz 1468   Number XII-a
Goudt Jan Aerntsz     [Son of XI-b]
Grudius Nicolaus     [Partner of XIII-b]
de Gruytere Maria     [Partner of XI-g]
van den Haar Catharina   1551 [Partner of XII-e]
van Haersolte Anthony Frederik 1756 1830 Number XX-b
van Haersolte Antony Coenraet Willem 1760 1820 Number XX-c
van Haersolte Antony Swier 1690 1733 [Parent in law of XIX-d]
van Haersolte Caroline 1791 1817 Number XXI-b
van Haersolte Catharina Jacoba Johanna 1816 1863 Number XXII-a
van Haersolte Coenraad Willem 1727 1799 [Partner of XIX-d]
van Haersolte Frederik Benjamin 1765 1816 Number XX-e
van Haersolte Gerard Godert Swier 1790 1819 Number XXI-a
van Haersolte Johan Willem Simon 1764 1817 Number XX-d
van Hagenouwen Johanna     [Partner of XV-e]
Hak van Beesde Johanna   1497 [Partner of X-f]
van Hardenbroek Gijsbertha 1600   [Partner of XV-t]
Hasselaer Anna Susanne 1730 1788 [Parent in law of XIX-f]
[Parent in law of XX-b]
van Heeckeren Maria Johanna 1689 1750 [Partner of XVII-f]
van Heeckeren Robbert 1650 1699 [Parent in law of XVII-f]
van Heeckeren Enghuizen Margarethe Christine 1878 1938 [Partner of XXIII-a]
van Heemskerk N.N.     [Partner of VII-a]
Heijmans Geertruida     Number X-b
Heijmans Wouter     [Partner of IX-c]
Herweijer Dirk     [Partner of XIV-a]
van Heyden Anna Dorothea Christina 1693 1764 [Parent in law of XIX-b]
Hoener Maritgen Willemsdr   1565 [Partner of XII-d]
van Hoogstraten Maria     [Partner of XII-d]
Houwen Sara     [Partner of XVI-j]
Hoynck van Papendrecht Reynier Bernardus 1687 1769 [Partner of XVIII-a]
van Ittersum Ernst Hendrik 1669 1733 [Parent in law of XVIII-d]
van Ittersum Frederik Alexander 1737 1783 [Son of XVIII-d]
van Ittersum Jasper Gerrit 1745 1819 [Son of XVIII-d]
van Ittersum Willem 1707 1779 [Partner of XVIII-d]
Jacobsz Witte   1532 [Parent in law of XIII-k]
de Jager Gysberth     [Partner of X-a]
de Jong Adriaan   1607 [Partner of XVI-a]
de Jonge Dirk     [Partner of XIV-n]
de Jonge Dorothea Clara 1624   Number XV-g
de Jonge Johannes     [Partner of XIV-p]
de Jonge Machteld Reyersdr     [Partner of X-e]
van Jutfaas van Blokboven Hubert     [Partner of X-g]
van Keppel Kampferbeek Anna Wilhelmina Cecilia 1670 1704 [Parent in law of XVII-f]
de Keyser Aart     [Partner of XIV-m]
Knijf Elizabeth   1568 [Partner of XIII-g]
van Laer tot Hoenlo Gerrit (Geert)   1624 [Partner of XV-j]
van Leeuwen Agatha 1560 1612 [Partner of XIV-g]
van Leeuwen Geertruijd Gijsbertsdr 1512 1556 [Partner of XII-h]
van Lerchevelt Anna     [Partner of XIV-r]
van Liere Emmery 1550 1618 [Parent in law of XV-s]
van Liere Nicolaas 1630 1679 Number XVI-n
van Liere Willem 1590 1648 [Partner of XV-s]
van Limburg Bronkhorst Frederik Willem 1649 1722 [Parent in law of XVIII-f]
van Limburg Bronkhorst Sophia Charlotte 1690 1729 [Partner of XVIII-f]
van Linden Jasper     [Partner of XVII-c]
van Lintzenich Margrietha   1701 [Partner of XVII-a]
van Lippe Weissenfeld Eleonore 1913 1964 [Partner of XXIV-a]
van Lippe Weissenfeld Ernst 1870 1914 [Parent in law of XXIV-a]
de Lode Jan     [Partner of XI-e]
van Loon Christina 1569 1631 [Partner of XIV-u]
van Looswijk Papenhof Eleonore 1700   [Partner of XVIII-b]
Loydink Nicolaas     [Partner of IX-a]
van Lynden Anna Margaretha 1707 1785 Number XVIII-g
van Lynden Godard Philip 1662 1735 [Partner of XVII-h]
van Lynden Jasper 1595 1679 [Parent in law of XVI-p]
van Lynden Jasper 1630   [Parent in law of XVII-h]
van Lynden Jasper Karel 1690 1728 Number XVIII-f
van Lynden Magdalena Elisabeth 1743 1813 [Parent in law of XX-h]
van Lynden Margaretha Johanna 1635 1685 [Partner of XVI-p]
van der Marssche Bitter   1667 [Son of XV-j]
van der Marssche Cornelis Aernout 1630 1678 [Son of XV-j]
van der Marssche Evert 1585 1642 [Partner of XV-j]
van der Marssche Josina Elisabeth 1626 1680 [Daughter of XV-j]
van der Marssche Maria   1680 [Daughter of XV-j]
van Massow Elisabeth Wilhelmina 1793   [Parent in law of XXII-c]
[Parent in law of XXII-b]
van der Meer Jan   1530 [Partner of XII-g]
van der Meer van Barendrecht Anna Vrankensdr     [Daughter of XIV-o]
van der Meer van Barendrecht Clara Vrankensdr   1704 [Daughter of XIV-o]
van der Meer van Barendrecht Jan Vrankenz 1619   [Son of XIV-o]
van der Meer van Barendrecht Vrank Arentsz     [Partner of XIV-o]
Menning Catharina 1607   [Partner of XV-n]
van der Merwede Geertruijd Cornelia Danielsdr 1270   [Partner of V]
Meynardi Herman Fredrik     [Partner of XVI-h]
van Mierop Martha Vincentsdr     [Parent in law of XIII-k]
Mitchell Ruby Ellen 1902 1973 [Partner of XXIV-b]
[Partner of XXIV-a]
van Montfoort Catharina Jacobsdr 1518 1605 [Partner of XIII-e]
N.N. Gerprich (Gerping)     [Partner of I]
van Nagell Hendrik Jacob 1696 1742 [Parent in law of XIX-b]
van Nagell Reiniera Adolphina 1736 1817 [Partner of XIX-b]
van Nerven Maria     [Partner of XVI-d]
van de Niepoort Clementia 1780 1847 [Parent in law of XXII-a]
Oem van Barendrecht Lijsbeth (Elisabeth) Jansdr     [Partner of VI-b]
Oem van Papendrecht Godschalk     [Partner of IX-g]
van Oort Amelia Marcelisdr 1603 1637 [Partner of XV-f]
van Oudheusden Johanna     [Partner of XIII-a]
van Oudshoorn Christina 1493 1529 [Partner of XII-d]
van Pallant Constance Catharina Wilhelmina 1871 1923 [Partner of XXIII-c]
van Passenrode Wilhelmina     [Partner of XVII-b]
Pels Catharina Aletta   1711 [Partner of XVI-i]
Pieksma Ingrid (private)    
Pijnssen van der Aa Maria Margaretha 1714 1758 [Parent in law of XX-i]
de Pottere Dominicus     [Son of XIV-f]
de Pottere Helena 1586 1637 Number XV-c
de Pottere Maximiliaan     [Partner of XIV-f]
de Pottere Roeland     [Son of XIV-f]
Pyl Agatha   1498 [Partner of XI-d]
van Ratingen Beatrix     [Partner of VII-d]
van Rechteren Jacob Hendrik 1709 1783 [Parent in law of XX-i]
van Rechteren Juliana Johanna 1790 1834 [Daughter of XX-i]
van Rechteren Rudolph Christiaan 1749 1812 [Partner of XX-i]
van Rechteren Appeltern Adamina Petronella 1844 1917 Number XXII-c
van Rechteren Appeltern Godert Willem 1841 1902 [Son of XXI-c]
van Rechteren Appeltern Jacob Hendrik 1787 1845 Number XXI-c
van Rechteren Appeltern Jacqueline Henriette 1837 1901 Number XXII-b
van Rechteren Appeltern Johan Derck 1799 1886 [Son of XX-i]
van Rechteren Appeltern Rudolphina Christina 1814 1856 [Daughter of XXI-c]
van Rechteren Limpurg Adolf Frederik Lodewijk 1865 1935 Number XXIII-c
van Rechteren Limpurg Adolph Frederik 1827 1902 [Partner of XXII-c]
van Rechteren Limpurg Adolph Frederik 1893 1952 Number XXIV-b
van Rechteren Limpurg Adolph Frederik Lodewijk 1793 1851 [Parent in law of XXII-c]
[Parent in law of XXII-b]
van Rechteren Limpurg Adolph Reinhard Zeger 1909 1962 [Son of XXIII-a]
van Rechteren Limpurg Adolph Roderik Ernst Leopold (private)    
van Rechteren Limpurg Adolph Sweder Hubert 1910 1972 Number XXIV-a
van Rechteren Limpurg Adolph Zeyger 1863 1918 Number XXIII-a
van Rechteren Limpurg Anna Pia (private)    
van Rechteren Limpurg Elisabeth Wilhelmina 1860 1875 [Daughter of XXII-b]
van Rechteren Limpurg Elisabeth Wilhelmina 1864   Number XXIII-b
van Rechteren Limpurg Eliza Dorothea 1894   Number XXIV-c
van Rechteren Limpurg Jacob Hendrik 1831 1878 [Partner of XXII-b]
van Rechteren Limpurg Willem Constantijn 1898   [Son of XXIII-c]
van Reede Amerongen Ottoline 1773 1799 [Parent in law of XXI-c]
Remmits Margareta     [Partner of XIV-w]
van Renssen Johanna 1625   [Partner of XVI-o]
van Rijswijk Christina     [Parent in law of XII-c]
Ripperda Anna Catharina 1610 1676 [Parent in law of XVI-s]
Rousel(le) Adriana 1579   [Partner of XIV-v]
Ruijsch Barbara     [Partner of XV-p]
Ruysch Alida   1616 [Partner of XIV-j]
Sandelijn Josina   1626 [Partner of XIII-j]
Sas Willem     [Partner of XIV-t]
Schaert Elisabeth 1360 1405 [Daughter of IX-d]
Schaert Korstiaan     Number X-c
Schaert Pieter Dircx   1412 [Partner of IX-d]
Schepermans Jacob     [Partner of XVI-k]
Schimmelpenninck van der Oye Margaretha 1550 1633 [Parent in law of XV-u]
Schot Susanne Boudewijnsdr 1624   [Partner of XVI-c]
[Partner of XV-d]
von Schradeck Nicolaes     [Partner of XV-h]
van der Schuiren Hans Christoffel 1610 1639 [Parent in law of XVI-q]
van der Schuiren Judith Ermgard 1636 1706 [Partner of XVI-q]
Schut Assuerus     [Partner of XIV-k]
van Slingeland Machtild Jansdr     [Partner of VIII-c]
de Smit van Baarland Maria 1560 1593 [Parent in law of XV-s]
Snouck Cornelis     [Partner of X-b]
Steijn Cornelia     [Partner of XVI-f]
Stevens Emme Wisse     [Partner of VIII-b]
Strabams Cornelia     [Partner of XIII-h]
Struys Elias     [Partner of XV-k]
Struys Godefridus     Number XVI-j
Struys Sara     [Daughter of XVI-j]
Struys Sophia     Number XVI-k
Sweerts de Landas Ermgard Louise 1684 1733 [Partner of XVII-g]
Sweerts de Landas Jacob Ferdinand 1628 1693 [Parent in law of XVII-g]
Taets van Amerongen Catharina Jacoba Johanna 1758 1820 [Partner of XX-b]
Taets van Amerongen Gerard Godert 1729 1804 [Parent in law of XIX-f]
[Parent in law of XX-b]
Taets van Amerongen Maria 1755 1809 [Partner of XIX-f]
van Teijlingen Cornelia 1548   [Partner of XIII-m]
Telshout (van 't Elshout) Marycken (Maria) Jakobsdr 1514 1604 [Parent in law of XIV-c]
[Parent in law of XIV-b]
Tseraarts Johanna 1540   [Parent in law of XIV-x]
van Tuyl van Serooskerken Jacoba Elisabeth 1781 1866 [Partner of XX-g]
van Tuyl van Serooskerken Willem Rene 1743 1839 [Parent in law of XX-g]
van den Tympel Maria     [Partner of VIII-a]
van Utenengh Amelis 1540   [Parent in law of XIV-x]
van Utenengh Anna 1576 1625 [Partner of XIV-x]
van Valckesteyn Gerrit 1498   [Partner of XIII-c]
van de Vecht Theodora 1600 1672 [Parent in law of XVI-p]
van de Velde Sara Jacoba 1752 1823 [Partner of XIX-e]
van Veldhuysen Dirk     [Partner of XIV-i]
van Veltwijck Gering Hubrechtsz     [Partner of XI-a]
van Veltwijck Jacob     [Son of XI-a]
Visscher Anna Roemers(dr) 1584 1652 [Partner of XV-b]
de Vos van Steenwijk Agnes 1807 1845 [Partner of XXI-c]
de Vos van Steenwijk Carel 1885   [Partner of XXIV-c]
Voskuyl Magdalena Gorisdr     [Partner of XIV-h]
van Wesel Elisabeth Dominicusdr     [Daughter of XV-b]
van Wesel Jan (Johan Johansz) 1592 1650 [Son of XIV-c]
van Wesel Jan Jansz 1544 1595 [Partner of XIV-c]
van Wesel Jan Thomasz 1512 1577 [Parent in law of XIV-c]
[Parent in law of XIV-b]
van Wesel Johannes Dominicusz 1625 1647 [Son of XV-b]
van Wesel Nicolaes (Claes) Jansz 1546 1588 [Partner of XIV-b]
van Wesel Romanus Dominicusz (Roemer) 1625 1701 Number XVI-d
van Wijck Sophya   1627 [Partner of XIII-f]
van Wijhe Johanna 1692 1722 [Parent in law of XVIII-e]
van Wijkersloot Digna 1617 1679 [Partner of XV-f]
de Witt Cornelia     [Partner of XIV-l]
van Witt Margaretha   1517 [Partner of XI-d]
de Witte Witte Wittens   1572 [Partner of XIII-k]
Wtenengh Johan   1585 [Partner of XIV-d]
van Wylich Johan Albrecht 1645 1702 [Parent in law of XVII-f]
van Wylich Sophia Margaretha Catharina 1680 1708 [Partner of XVII-f]
van Ysenburg Budingen Anna 1886 1980 [Parent in law of XXIV-a]
van Zuylen Nyevelt Adam 1560 1596 [Son of XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Agatha 1600   Number XV-s
van Zuylen Nyevelt Coenraad Jan 1779 1837 [Parent in law of XXII-a]
van Zuylen Nyevelt Emilia 1605 1677 Number XV-u
van Zuylen Nyevelt Frederik 1572 1646 Number XIV-x
van Zuylen Nyevelt Frederik 1625   Number XVI-o
van Zuylen Nyevelt Gerard Willem 1807 1881 [Partner of XXII-a]
van Zuylen Nyevelt Theodora 1600 1662 [Daughter of XIV-x]
van Zuylen Nyevelt Wilhelmina 1625 1709 [Daughter of XV-t]
van Zuylen Nyevelt Willem 1505 1543 [Parent in law of XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Willem 1538 1608 [Partner of XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Willem 1560 1580 [Son of XIII-n]
van Zuylen Nyevelt Willem 1600   Number XV-t
van Zuylen Nyevelt Willem Joachim 1650   [Son of XVI-o]
van Zuylen van Niveld Frederik     [Partner of XI-f]

 

Aldfaer   Generated using Aldfaer version 4.2 (with customized report generator) on 12-06-2012.

Sources en pictures: see Dutch version.
 

stuurlinks stuurrechts

 

.