bel

bel

bel

Genealogy Jan Boot

(Zeeland - Rengerskerke (Schouwen))

Index  Vlag_Nederland

 

RAZE: Rechterlijke Archieven der Zeeuwse Eilanden.
Van de RAZE inventarisnummers 3811-5143a, die in onderstaand overzicht worden genoemd als bron, worden de originele archiefstukken bewaard in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. 

 


In de Poorterboeken van Zierikzee wordt al op 30-01-1366 een Hanne Boot vermeld en op 04-02-1377 een Jan Boot.

By missing dates of birth and/or baptism the order of the children could be alphabetical or random.  

I Jan Boot was born before 1470 in Rengerskerke. Note:

De naam van de vader van Cornelis Jansz Boot en Wisse Jansz Boot moet wel Jan Boot geweest zijn en als Cornelis en Wisse omstreeks 1490/1491 zijn geboren dan zal Jan mogelijk vóór 1470 geboren zijn.
Het is ook mogelijk dat Jan niet onder de naam "Boot" bekend is maar alleen onder een patroniem.
Een patroniem is een achternaam die is afgeleid van de voornaam van de vader, zoals hieronder Jansz.

Children of Jan from an unknown relationship:

1 Cornelis Jansz Boot was born about 1490. Follow II-a.
2 Wisse Jansz Boot was born after 1491. Follow II-b.


II-a Cornelis Jansz Boot was born about 1490, son of Jan Boot (see I).
Children of Cornelis from an unknown relationship:

1 Jan Cornelisse Boot was born about 1520. Follow III-a.
2 Crijn Cornelisse Boot was born about 1540. Follow III-b.


II-b Wisse Jansz Boot was born after 1491, son of Jan Boot (see I).
Children of Wisse from an unknown relationship:

1 Stoffel Wisse Jansse Boot. Follow III-c.
2 Jan Wisse Jansz Boot was born about 1522 in Burgh. Follow III-d.
3 Marinus Wisse Boot was born about 1523. Note: op 17-07-1607 genoemd: "out omtrent 84 jaren".


III-a Jan Cornelisse Boot was born about 1520, son of Cornelis Jansz Boot (see II-a). Address: Rengerskerke. Occupation: bouwman.
Children of Jan from an unknown relationship:

1 Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot was born about 1550 in Rengerskerke. Follow IV-a.
2 Pieter Boot was born before 1568. Pieter married, at least 20 years old, on 28-08-1588 in Zierikzee Catalijne N.N..


III-b Crijn Cornelisse Boot was born about 1540, son of Cornelis Jansz Boot (see II-a). Crijn died about 1597 in Westenschouwen, about 57 years old. Note:

mogelijk geboren rond 1540 (schatting);
getrouwd vóór 1581;
overleden omstreeks 1597, want in het Register van Schepenen van den Westeren Ban van den Duyne in Haamstede, beginnend in april 1596 (Genealogisch Centrum, Goes) wordt onder 09-07-1597 gesproken van de voogd van Crijn Cornelis Boot's kinderen.

Children of Crijn from an unknown relationship:

1 Maeyke Crijnse Boot. Maeyke married Leendert Hagese.
2 Cornelis Crijnse Boot was born about 1575. Follow IV-b.


III-c Stoffel Wisse Jansse Boot, son of Wisse Jansz Boot (see II-b).
Child of Stoffel from an unknown relationship:

1 N.N. Boot. N.N. died on 03-04-1562.


III-d Jan Wisse Jansz Boot was born about 1522 in Burgh, son of Wisse Jansz Boot (see II-b). Jan died on 23-05-1566, about 44 years old. Note: vermeld in het Poorterboek van Zierikzee.
Children of Jan from an unknown relationship:

1 N.N. Boot. N.N. died on 30-09-1549 in Zierikzee.
2 Stoffel Jan Wissez Boot. Stoffel died on 18-03-1569 in Zierikzee.


IV-a Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot was born about 1550 in Rengerskerke, son of Jan Cornelisse Boot (see III-a). Errian died after 1600, at least 50 years old. Address: Rengerskerke. Occupation: molenaar. Errian married, at the most 28 years old, before 1578 with Mayken Stoffelsdr. Mayken died after 1600. Note:

In 1572 gingen de stad Zierikzee en geheel Schouwen over tot de hervorming. Tijdens het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden in 1575-1576 en nog enige jaren daarna woonde hij te Zierikzee, omdat de polder Schouwen onder water was gezet.

In het doopregister van Zierikzee vinden we opeenvolgende doopdata van kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor die van Errian Jan Cornelisse Boot:
- Errian (Adriaan) Jan Cornelisse Boot(h),
- Adrian Jans,
- Errian Jans,
- Errian Janso Boot,
- Adrian Janso,
- Adrian Janso Both,
- Arrian Janso,
- Errian Janso.
In principe kunnen alle 8 dezelfde persoon zijn. We hebben echter de Janso-vaders voorlopig niet opgenomen. We vonden daarvoor de volgende huwelijken:
- Adrian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 30-10-1583 met Nielken Pieters, jongedochter van Bruinisse,
- Errian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 29-06-1586 met Jobghen Lieverts, jongedochter van Zierikzee.
Van deze echtparen zouden de volgende kinderen kunnen zijn:
- Stoffel Adrian Janso Boot, van Rengerskerke, gedoopt te Zierikzee op 09-10-1584,
- N.N. Booth, gedoopt te Zierikzee op 27-10-1587,
- Catalina Errian Janso Boot, gedoopt te Zierikzee op 02-09-1590,
- Boudewijn Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 01-09-1591,
- Nielghen Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 03-05-1592,
- Nielghen Adrian Janso Both, gedoopt te Zierikzee op 13-06-1593,
- Durftghen Arrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 16-04-1595,
- Cornelis Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 10-03-1596,
- Jacob Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 29-06-1597.

Children of Errian and Mayken:

1 Jan Adriaensse Boot was born before 1585 in Zierikzee. Follow V-a.
2 Michielghen Boot. She was baptized on 22-01-1589 in Zierikzee. Gedoopt als dochter van Adrian Jans.
3 Errian (Adriaan) Boot. He was baptized on 27-09-1589 in Zierikzee. Gedoopt als zoon van Errian Jans.
4 Cornelis Adriaense Boot was born in Rengerskerke. Follow V-b.
5 Rochus Boot. He was baptized on 07-09-1599 in Zierikzee. Gedoopt als zoon van Errian Jans, molenaar.
6 Anneken Boot. She was baptized on 08-10-1600 in Zierikzee. Gedoopt als dochter van Errian Jans.
7 Adriaen Adriaense Boot was born before 1615. geboren tussen 1600 en 1615.


IV-b Cornelis Crijnse Boot was born about 1575, son of Crijn Cornelisse Boot (see III-b). vermoedelijk geboren tussen 1570 en 1580 (schatting). Cornelis died about 1623, about 48 years old [RAZE 4981 dd 09-01-1623]. Note:

Op pag. 84 in "29 verhalen uit de historie van Schouwens Westhoek" door W.P. de Vrieze wordt Cornelis Krijnsz Boot genoemd als bewoner en eigenaar van de hofstede 'Flora', de huidige boerderij 'Nieuwe Leven': in 1611 is Cornelis Krijnsz Boot bewoner en eigenaar van deze boerderij aan de Kloosterweg.
Omstreeks 1612 wordt hij genoemd als Schepen van den Westerenban van den Duyne van Haemstede.
Op 08-10-1612 wordt Cornelis Crijnse Boot genoemd en 4 minderjarige wezen, waarvan Mayken Marinusdr de moeder was, de 4 kinderen waren dus kennelijk halfwezen.
Op 04-06-1615 vinden we de verkoop van 3 stukken hayman aan Cornelis Crijnse Boot door: Job Pieter Wittens, secretaris, Witte Pieter Wittens, Jacob Pieter Wittens, Aechtken Pieter Wittens, Abram Lauris als getrouwd met de weduwe van Pieter Wittens, Dingenken Pieter Wittens, Pieternella Pieter Wittens en Phlip Willemse, als vader van zijn weeskind gewonnen bij Stoffelijne Pieter Wittens, allen als erfgenamen in de nagelaten goederen van wijlen Maijken Pieter Wittens (Register van Schepenen van den Westeren Ban).

Cornelis:
(1) married with Maeyke Marinusse. A church ceremony was celebrated about 1602. Note: zie RAZE 5143 op dato, waarin 4 kinderen uit dit huwelijk met hun leeftijden worden genoemd. Maeyke died before 09-11-1612 in Haamstede.
(2) married, at least 37 years old, after 1612 with Loonken Willemsdr. Loonken died after 1631. Note:

vermeld als weduwe van Cornelis Crijnse Boot in RAZE 4981, dd. 09-01-1623 en alsdan
(1) hertrouwde met Cornelis Jan Adriaense, die de boedelrekening opstelde betreffende de nalatenschap van wijlen Cornelis Crijnse Boot.
(2) hertrouwde met Adriaen Cornelis Machielse, die wordt vermeld in RAZE 4984, folio 12v, dd. 21-06-1631 als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Jan Adriaense.
Vermoedelijk is ze kort na 1631 overleden, omdat in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld wordt de boedelrekening van Adriaen Cornelis Michielsz als voogd en Crijn Boot als broeder van Willem en Jan, kinderen van Cornelis Boot en Loonken Willemts (zaliger), van zijn beheer sedert de rekening van 17-05-1629.

Children of Cornelis and Maeyke:

1 Crijn Cornelisz Boot(h) was born in 1603 in Haamstede. Follow V-c.
2 Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot was born about 1606. Follow V-d.
3 Adriaenken Boot was born about 1608. Note: was 4 jaar oud in 1612 volgens RAZE 5143, dd. 09-11-1612.
4 Marinus Cornelisz Boot was born about 1610. Follow V-e.

Children of Cornelis and Loonken:

5 Willem Boot was born after 1612. Willem died before 1650, at the most 38 years old. Note:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Jan een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
als Doopgetuige te Haamstede vermeld op 08-02-1643, vermoedelijk overleden voor 1650, wanneer Loonken Sijmons de boedelinventaris overbrengt (zie RAZE 4981A, nr. 2, dd. 09-03-1650)
6 Cornelia Boot was born in 1615. She was baptized on 28-04-1615 in Haamstede.
7 Jan Boot was born in 1616. He was baptized on 16-10-1616 in Haamstede. Doopgetuigen: Heynderick de Smit, Huybrecht Stoffelse, Jannetje Domus enWillem Jans. Note:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Willem een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
8 Leendert Cornelisse Crijnse was born about 1618 in Haamstede. Leendert:
(1) married, about 40 years old, about 1658 Maatje (Maijken) Cornelisse, about 39 years old. Maatje was born about 1619 in Haamstede. Note: ook Maatje (Maijken) Cornelisdr Krepel.
(2) married, about 44 years old, on 11-04-1662 in Haamstede Maetje Jans.


V-a Jan Adriaensse Boot was born before 1585 in Zierikzee, son of Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot (see IV-a) and Mayken Stoffelsdr. Address: Zierikzee. Jan:
(1) married, at least 20 years old, on 23-01-1605 in Zierikzee with Pauline Willems, at least 19 years old. Pauline is born before 1586 in Bergen op Zoom. Pauline died before 1613.
(2) married, at least 28 years old, on 08-04-1613 in Zierikzee with Dingenken Tonis. Dingenken is born in Rengerskerke.
Children of Jan and Dingenken:

1 Adriaan Janse Boot was born before 1635 in Zierikzee. Follow VI-a.
2 Adriana Jansdr Boot was born before 1648. Adriana registered, at least 19 years old, on 15-05-1667 in Zierikzee [ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)] with Jean Doucy. Note: weduwnaar van W.kerke, Vlaanderen.
3 Bastiaen Adriaense Boot was born in 1666. He was baptized on 02-06-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Adrie van de Vere, Cathalina Bastiaens.


V-b Cornelis Adriaense Boot was born in Rengerskerke, son of Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot (see IV-a) and Mayken Stoffelsdr. He was baptized on 02-09-1590 in Zierikzee. Cornelis died on 20-10-1650 in Colijnsplaat, 60 years old. Address: Colijnsplaat. Occupation: bouwman. Cornelis:
(1) married about 1610 with Neelken Bastiaensdr. Geboren tussen 1567 en 1594. Neelken died before 1637.
(2) married about 1637 with Lijsbeth Tonisdr Maes, about 22 years old. Note:

De datum van het huwelijk wordt door Moermond aangegeven als omstreeks 1621.
Lijsbeth Tonisdr wordt volgens Zeeuwse Kwart. mei 1995, pag.160/1 Lijsbeth Thomasdr Maes genoemd met geboorteplaats Oost-Duyveland.

Lijsbeth is born about 1615 in Zierikzee, daughter of Thomas (Tonis) Maes. Lijsbeth died on 22-01-1655 in Colijnsplaat, about 40 years old.
Children of Cornelis and Neelken:

1 Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) was born about 1612 in Rengerskerke. Follow VI-b.
2 Dingeman Cornelisse Boot was born before 1630. Follow VI-c.
3 Bastiaan Cornelisse Boot was born before 1637. Follow VI-d.

Children of Cornelis and Lijsbeth:

4 Leendert Cornelisse Boot was born in Colijnsplaat. Follow VI-e.
5 Adriaen Cornelisse Boot was born in Colijnsplaat. Follow VI-f.


V-c Crijn Cornelisz Boot(h) was born in 1603 in Haamstede, son of Cornelis Crijnse Boot (see IV-b) and Maeyke Marinusse. Crijn died about 1650, about 47 years old. Note: zie RAZE 4981, nr. 4. Note:

(was 9 jaar oud in 1612), als Doopgetuige te Haamstede vermeld op 21-04-1631 en 29-04-1648, als voogd vermeld van de wezen van Jacob Marinus Tonis in RAZE 4981, dd. 14-12-1636, 27-02-1638, 07-07-1639, 26-02-1643, 19-06-1643 en 24-05-1647, als getuige vermeld in RAZE 4985, nr. 280, dd. 02-09-1648.

Crijn married with Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. A church ceremony was celebrated before 1636. Ida is born before 1617. Ida died after 1664, at least 47 years old. Note: Ida hertrouwde later met Cornelis Jaspers volgens RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
Children of Crijn and Ida:

1 Crijntje Boot. Note: vermoedelijk Crijntje Boot: als een van de weeskinderen vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
2 Maijken Boot. She was baptized on 21-06-1636 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Dingene Cornelis, Maijken Jorisse, Anneke Leenders, Adriaen Cornelisz Machielse.
3 Cornelis Crijnse Boot(h), baptized on 30-12-1637 in Haamstede. Follow VI-g.
4 Simon Crijnse Boot was born before 1638. Simon married, at least 20 years old, about 1658 Jobken Adriaense, at least 19 years old. Jobken was born before 1639, daughter of Adriaen Adriaense Boot (see IV-a,7 ).
5 Nicolaes Crijnsse Boot(h) was born before 1639. Follow VI-h.
6 Marinus Crijnsz Boot. He was baptized on 08-09-1641 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Chielse, Job Leendert Florisse, Willemijntje Leendertse, Cornelis Vlaems.
7 Neeltje Crijnsse Boot(h). She was baptized on 10-06-1647 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Loontje Simonse en Mayken Janse (of Franse). Neeltje married, 20 years old, on 27-03-1668 in Haamstede Adriaen Isaackse, after their intention to marry had been registered on 21-01-1668 in Haamstede. Adriaen was born in Oostkapelle.


V-d Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot was born about 1606, daughter of Cornelis Crijnse Boot (see IV-b) and Maeyke Marinusse. Leenken died before 14-02-1675, at the most 69 years old. Note: tussen 24-02-1669, toen nog doopgetuige, en 14-02-1675, zie RAZE 5143a, folio 69, op dato, waarin haar erfgenamen Cornelis (Cornelisse? of Adriaense?) en Jacobus de Bruijne in huwelijk hebbende Jacomijntje Adriaens, een stuk haeyman gelegen in het Crijn Boots bevang verkopen aan Heijndrick Beije, getrouwd met Leentje Frans van den Berge. Note:

was 6 jaar oud in 1612, vermeld als Doopgetuige te Haamstede op 11-03-1635, 14-05-1650, 20-05-1650, 10-10-1660 en 24-02-1669; verscheen in juli 1668 voor de schepenen van Burgh, als weduwe, geassisteerd met Marinus Michielse, i.v.m. een schuldbekentenis aan Lieven van Couwenburch, onder hypotheekverband van een stuk korenland onder Burgh in het Adriaen Straijersbevang, (RAZE 4846) Eén bron gebruikt als familienaam voor haar kinderen BOOT, een andere naar de vader MACHIELSE. Haar kleinzoon Leendert Cornelisz. Boot en verdere nazaten dragen wel de familienaam BOOT.

Leenken married, about 27 years old, about 1633 with Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen), about 23 years old. Adriaen is born about 1610, son of Cornelis Machielse (Michiels(en), Chielsen). Adriaen died before 07-1668, at the most 58 years old. Note: zie RAZE 4846 op dato. Note:

landman onder Renesse en als schepen aldaar vermeld in RAZE 5057 van 05-02-1620 tot 05-08-1624; ook vermeld met zijn broeder Michiel Cornelis Michielse als duinmeier van den Grooten Derryhoek in RAZE 4985, dd. 15-10-1646; weduwnaar van Loonken Willemsdr, in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld als voogd en boedelbeheerder van de kinderen Willem en Jan, minderjarige kinderen van Cornelis Crijnse Boot en zijn 2e vrouw Loonken Willemsdr, tesamen met zijn zwager Crijn Cornelisse Boot.

Children of Leenken and Adriaen:

1 Marinus Machielse (Michiels(en), Chielsen). He was baptized on 17-04-1634 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Stoffel Stoffelse, Jan Marinusse, Leentje Cornelisse.
2 Cornelis Adriaense (Arentse) Boot was born about 1635 in Renesse. Follow VI-i.
3 Maeijken Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 21-06-1637 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieterse, Stoffelijntje Stoffelse en Pieter Andriesz Taerde.
4 Jacob Machielse (Michiels(en), Chielsen). He was baptized on 21-04-1641 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Vlaems, Marinus Jacobsz, Marinus Machielsz, Mayken Adriaanse.
5 Neeltje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 05-07-1643 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Cornelisse, Cornelis Adriaense van Oosten en Loontje Sijmonse.
6 Jacomijntje Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 28-05-1645 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Adriaense, Jasper Cornelisse en Helena Ellepoele. Jacomijntje married [RAZE 5143A dd 14-02-1675 folio 69] Jacobus de Bruijne.
7 Adriaentje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 01-03-1648 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Adriaentje Cornelisse, Abraham Jacobse Vloo, Marinus Cornelisse Boot.


V-e Marinus Cornelisz Boot was born about 1610, son of Cornelis Crijnse Boot (see IV-b) and Maeyke Marinusse. Marinus died after 1662, at least 52 years old. Note:

vermeld als 2 jaar oud in 1612, volgens RAZE 5143, dd. 09-11-1612, verzocht ontslag van het toezicht der weeskamer in 1637 (zie RAZE 4981), was Doopgetuige te Haamstede op 25-12-1637, 01-03-1648 en 26-11-1662, als wedervoogd vermeld in de boedelinventaris van zijn broeder Crijn Cornelisz Boot in 1650 (zie RAZE 4981A, nr.4), als ontvanger van de goederen aankomende de minderjarige kinderen van zijn broeder Crijn (zaliger) en Ida Pieters vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.

Marinus is getrouwd voor de kerk vóór 1634.
Child of Marinus from an unknown relationship:

1 Cornelis Boot was born before 1635. Follow VI-j.


VI-a Adriaan Janse Boot was born before 1635 in Zierikzee, son of Jan Adriaensse Boot (see V-a) and Dingenken Tonis. Occupation: landman. Religion: Waals Gereformeerd. Adriaan:
(1) married with Marie Sellier, after publication of the bans on 29-08-1655 in Zierikzee. A church ceremony was celebrated on 12-09-1655 in Zierikzee [ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)]. Marie is born in Sedan. Religion: Waals Gereformeerd. Note: weduwe van Jean Hanaut.
(2) married, at least 32 years old, on 01-09-1667 in Zierikzee with Jorisje Hoogestrooms. Jorisje is born in Zierikzee. Note: weduwe.
(3) married, at least 42 years old, on 23-09-1677 in Zierikzee with Magdalena van der Heyde. Magdalena is born in Zierikzee.
Child of Adriaan and Marie:

1 Crijn Adriaanse Boot was born in Zierikzee. Crijn married on 18-09-1703 in Zierikzee [ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)] Sara Lievens. Sara was born in Zierikzee.


VI-b Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) was born about 1612 in Rengerskerke, son of Cornelis Adriaense Boot (see V-b) and Neelken Bastiaensdr. Heijndrick died before 06-05-1677, at the most 65 years old. Note: vermoedelijk overleden vóór 06-05-1677, wanneer zijn zoon Adriaan Boodt als ontvanger uit de sele van zijn vader betaling eist van koopsommen door diverse kopers en/of hun borgen.. Note: woonde onder Rengerskerke, dat samen met Zuidland (Schouwen) destijds één parochie vormde. Hij wordt vanaf 25-04-1656 tot 27-10-1662 vermeld als Schepen en van 31-01-1663 tot 1677 als Schout van Rengerskerke en Zuidland (RAZE 5081). Heijndrick married, about 20 years old, about 1632 with Leentgen Adriaensdr. Leentgen died after 1654.
Children of Heijndrick and Leentgen:

1 Adrijaen Heijndricksz Boodt. Follow VII-a.
2 Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) was born in Rengerskerke. Follow VII-b.


VI-c Dingeman Cornelisse Boot was born before 1630, son of Cornelis Adriaense Boot (see V-b) and Neelken Bastiaensdr.
Children of Dingeman from an unknown relationship:

1 Claes Dingemanse Boot was born in Looperskapelle. Follow VII-c.
2 Hendrick Boot was born before 1654. Follow VII-d.


VI-d Bastiaan Cornelisse Boot was born before 1637, son of Cornelis Adriaense Boot (see V-b) and Neelken Bastiaensdr. tussen 1625 en 1650. Address: Rengerskerke. Occupation: landman. Bastiaan married with Adriaantje Willems, after publication of the bans on 11-02-1683 in Zierikzee [ZA DTB 1651-1700 NG 4B (index De Vos)]. Note: 2 x getrouwd. Adriaantje is born before 1667. tussen 1640 en 1667.
Child of Bastiaan and Adriaantje:

1 Maria (Maaike) Bastiaansdr Boot. She was baptized on 22-05-1685 in Zierikzee. Maria registered, 23 years old, on 20-11-1708 in Zierikzee with Boudewijn van der Ende, 23 years old. He was baptized on 16-09-1685 in Zierikzee. Note: zoon van Aert (Adriaen) van der Ende, gedoopt op 23-02-1653 te Zierikzee, en Gelijntje Pieters.


VI-e Leendert Cornelisse Boot was born in Colijnsplaat, son of Cornelis Adriaense Boot (see V-b) and Lijsbeth Tonisdr Maes. He was baptized on 03-10-1637 in Colijnsplaat. He was buried on 19-11-1675 in Colijnsplaat. Occupation: bouwman. Leendert married on 25-04-1658 in 's-Gravenpolder with Neeltje Cornelisse Heere, about 17 years old, after publication of the bans on 29-03-1658 in 's-Gravenpolder. Note: met attestatie van Goes. Neeltje is born about 1641 in Biezelinge. Note: dochter van Cornelis Heere.
Children of Leendert and Neeltje:

1 Cornelis Leendertsen Boot. He was baptized on 29-06-1659 in Colijnsplaat.
2 Elisabeth (de) Boot(s) was born about 1661. Religion: Gereformeerd (deed op 16-01-1682 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat). Note: Boots, Boot, de Boot. Elisabeth married, about 20 years old, in 1681 Cornelis Dirksz Brijman. Note: bij huwelijk: Cornelis Dirksz Brijman bij doop zoon Leendert 1: Cornelis Dircksen bij doop dochter Marij: Cornelis Dircksen bij doop zoon Adriaen: Cornelis Willemsen Brijman.
3 Maria (Mary) Boot. She was baptized on 25-02-1663 in Colijnsplaat.
4 Cornelia Leenderse Boot. She was baptized on 29-04-1665 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaen Boot, Cornelia Prs. Heere. Note: ook Boots. Cornelia married, 20 years old, on 27-11-1685 in Colijnsplaat Willem Gillisse Koster (Kosten), 22 years old. He was baptized on 27-05-1663 in Colijnsplaat. Note: zoon van Gillis Willemsz Koster (<1645) en Suzanna Robrechts de Rinck.
5 Petronella Leenderse Boot. She was baptized on 22-05-1667 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: jonkvrouw Margareta Brouweerts, Pieter Anemaet. Note: ook Pieternella. Petronella married Isaäck Robrechts Lameer (Lamain). He was baptized on 25-01-1664 in Axel. Note: ook Isaack Robbersen Lameer, Lamere, zoon van Robbert Johansz Lameer en Elisabeth Noutsen. Address: Oud-Vossemeer. Occupation: bouwer.
6 Janneken Leenderts Boot. She was baptized on 22-06-1670 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Klaas Swaan, Pieter Seppen, Susanna Block. Note: ook Boots. Janneken married, 21 or 22 years old, in 1692 in Colijnsplaat Pieter Andriessen van Haver(en), 21 or 22 years old. Pieter is a son of Andries van Haver(en) and Cornelia Taselaar. He was baptized on 09-11-1670 in Colijnsplaat.
7 Helena (Lena) Leenderts Boot. She was baptized on 16-04-1673 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaan Verschellink, Maatje Jansen. Helena died on 13-08-1762, 89 years old. Helena:
(1) married, about 28 years old, about 1701 Pieter Adriaense van de Voorde.
(2) married, at least 28 years old, after 1701 Pieter Gillisse Koster. Note: zoon van Gillis Willemsz Koster en Janneken Cents.


VI-f Adriaen Cornelisse Boot was born in Colijnsplaat, son of Cornelis Adriaense Boot (see V-b) and Lijsbeth Tonisdr Maes. He was baptized on 11-05-1642 in Colijnsplaat. He was buried on 19-06-1676 in Colijnsplaat. Adriaen married about 1666 with Susanna Jacobsdr Block, about 18 years old. Susanna is a daughter of Jacob Block and Cathalijnken Jans Goeman(s). She was baptized on 18-10-1648 in Colijnsplaat. She was buried on 07-05-1676 in Colijnsplaat. Address: 1667 till 1671 Colijnsplaat. Religion: Gereformeerd (deed op 29-03-1665 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat, woonde in de Voorstraat).
Children of Adriaen and Susanna:

1 Cornelis Adriaensz Boot, baptized on 16-01-1667 in Colijnsplaat. Follow VII-e.
2 Jacob(us) Adriaensen Boot. He was baptized on 27-01-1669 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Abraham Block, Jan van de Voorde, Cornelia Arijsen.
3 Joannes Adriaensen (Jan) Boot, baptized on 30-03-1671 in Colijnsplaat. Follow VII-f.
4 Catelijntje Boot. She was baptized on 29-10-1673 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Swaan, Catelijntje Goemans.
5 Elisabeth Boot. She was baptized on 05-04-1676 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelia Goeman, Adriaan Haak. Elisabeth married, 19 or 20 years old, in 1696 Isaäc Cornelisse Hogerheide.


VI-g Cornelis Crijnse Boot(h), son of Crijn Cornelisz Boot(h) (see V-c) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. He was baptized on 30-12-1637 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Maijken Cornelisse, Lenaert Tonisz en Marinus Cornelisz Boot. Cornelis died in 1673 in Haamstede, 35 or 36 years old. Cornelis married with Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus, after publication of the bans on 26-08-1662 in Haamstede. A church ceremony was celebrated on 19-09-1662 in Haamstede. She was baptized on 30-08-1637 in Haamstede. Doopgetuige: Krijn Marinusz Stelleman. Note: dochter van Mr. Lieven Sijsmus en Lijsbeth (Elisabeth) Simonse.
Children of Cornelis and Janneken:

1 Krijntje Cornelisse Boot(h). She was baptized on 26-11-1662 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieters, Marinus Cornelisz Boot. Krijntje died before 21-04-1694, at the most 31 years old. Note: Krijntje was Doopgetuige te Haamstede op 17-10-1688, 07-11-1688 en 10-09-1690. Krijntje married, 25 years old, on 30-04-1688 in Haamstede Rogier (Legier) Cornelisse de Wever (War), about 24 years old, after their intention to marry had been registered on 13-03-1688 in Haamstede. Rogier was born about 1664 in Burgh. tussen 1663 en 1665. Rogier died in 1733 in Haamstede, about 69 years old. Note: hertrouwd 19-11-1694 te Haamstede met Cornelia Pieters Vinson, dochter van Pieter Janse Vinson en Catelijntje Jobs, gedoopt 12-02-1659 te Haamstede, overleden 27-03-1731.
2 Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse Boot(h). She was baptized on 21-09-1664 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievens Cijsmus, Anneke Lievens Cijsmus en Oole Lievens Cijsmus. Lijsbeth died before 20-03-1706, at the most 41 years old. Note: Lijsbeth was Doopgetuige te Haamstede op 31-08-1687, 06-06-1688, 13-08-1690, 30-06-1697 en 22-10-1702. Lijsbeth:
(1) married, 22 years old, on 31-07-1687 in Haamstede Marinus Maartensz Bal, 32 years old. He was baptized on 18-10-1654 in Haamstede. Marinus died before 1694, at the most 40 years old. Note: zoon van Maarten Marinusz Bal, schoolmeester, en Jacomijntje Cornelisse Bijsters; weduwnaar van Neeltje Abrahamsdr Schijmer. Occupation: schepen van Haamstede.
(2) married, 29 years old, on 22-04-1694 in Haamstede Adam Landsheer (Lanshere), after their intention to marry had been registered on 02-04-1694 in Haamstede. Adam was born in Noordgouwe. Adam married in 1706 in Haamstede Jannetje Bal (born 1670). Note: zoon van Jacob Landsheer; weduwnaar van Catharina Cornelisse. Occupation: schoolmeester.
3 Krijn Boot(h). He was baptized on 12-12-1666 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievense Cijsmus en Neeltje Crijnse Booth. Note: Opmerking: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
4 Quirijn Boot(h). He was baptized on 29-11-1670 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Lucas Jacobse Moorkant en Tanneke Jacobs. Note: Opmerking: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
5 Cornelia Boot(h). She was baptized on 15-10-1673 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Oole Dagh, Maetje Lievense en Ida Pieterse.


VI-h Nicolaes Crijnsse Boot(h) was born before 1639, son of Crijn Cornelisz Boot(h) (see V-c) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Nicolaes married, at least 20 years old, about 1659 with Anneken (Antje) Willems (Wilms), at least 19 years old. Anneken is born before 1640.
Children of Nicolaes and Anneken:

1 Maetje Boot(h). She was baptized on 14-09-1659 in Haamstede. Doopgetuigen: Pieter Cornelisse en Maetje Pieters.
2 Crijn Boot(h). He was baptized on 04-03-1668 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Crijnsse, Cornelia Willems.


VI-i Cornelis Adriaense (Arentse) Boot was born about 1635 in Renesse, son of Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) and Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot (see V-d). Cornelis died before 05-06-1701 in Haamstede, at the most 66 years old. Address: 1669 Haamstede. Note:

ook vermeld als Cornelis Arentse.
In RAZE 5143A, fol. 69, d.d. 14-02-1675 wordt hij (als Cornelis Cornelisse?) als mede-erfgenaam vermeld van Leentje Boodts, weduwe van Adriaen Cornelis Mighiels, beijde zaliger, bij de overdracht van een stuk haeijman gelegen in het Crijn Boots bevang, aan Heijndrick Beije in huwelijk hebbende Leentje Frans van den Berge.
Cornelis Adriaense, zoon van Adriaen Cornelis Michielse getrouwd met Leenken Cornelis Boot, neemt de naam van zijn moeder BOOT aan. Na veel onderzoek is dhr. Triest de Jonge tot deze conclusie gekomen.

Cornelis:
(1) married with Pieternella Matthijs, after publication of the bans on 22-04-1656 in Burgh. A church ceremony was celebrated on 13-05-1656 in Haamstede. Note: "getrouwt den 13 may 1656: Cornelis Arjaens jm van Renesse met Pernelletje Matheys jd van Burgt". Pieternella is born in Burgh, daughter of Mattijs Cornelisse and Aegtjen Pieters. She was baptized on 08-02-1637 in Haamstede. Doopgetuigen: Jan Bartelmeeusz en Loontje Janse. Pieternella died before 1687, at the most 50 years old.
(2) married, about 52 years old, on 17-06-1687 in Haamstede with Pauwlijntje Janse, after publication of the bans on 22-05-1687 in Haamstede. A church ceremony was celebrated on 17-06-1687 in Haamstede [DTB]. Pauwlijntje died after 05-06-1701. Note: weduwe van Carel Christiaense, ondertrouwd op zaterdag 12-09-1671 in Burgh, getrouwd op vrijdag 09-10-1671 in Haamstede.

Children of Cornelis and Pieternella:

1 Arjaantje Boot. She was baptized on 19-08-1657 in Haamstede. Doopgetuigen: Maatje Adriaense, Pieter Cornelisse, Michiel Cornelisse. Note: jong overleden.
2 Aagken Boot. She was baptized on 03-11-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Gijsbrecht Matthijsse, Loontje Vlaems. Note: jong overleden.
3 Adriaentje Boot. She was baptized on 01-08-1660 in Haamstede. Doopgetuigen: Neeltje Adriaense, Cornelis Cornelisse en Neeltje Marinusse.
4 Leendert Cornelisse Boot (Boodt), baptized on 24-02-1669 in Haamstede. Follow VII-g.
5 Aagje Boot. She was baptized on 09-11-1670 in Haamstede. Doopgetuigen: Jacobus Gilliaemse, Gijsbrecht Matthijsse en Adriaentje Machielse. Note: jong overleden.
6 Adriaan Boot was born about 1671 in Schouwen. Note: op 18-04-1698 vermeld in het Poorterboek van Zierikzee: '28 jr. uit Schouwen'.
7 Aagje Boot. She was baptized on 29-05-1672 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Maatje Cornelisse, Cathalina Marinusse.
8 Cornelis Boot. He was baptized on 18-04-1677 in Haamstede. Doopgetuige: Jannetje Lievens Cijsmus, vrouw van Cornelis Crijnsz Boot.


VI-j Cornelis Boot was born before 1635, son of Marinus Cornelisz Boot (see V-e).
Child of Cornelis from an unknown relationship:

1 Marinus Boot.


VII-a Adrijaen Heijndricksz Boodt, son of Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) (see VI-b) and Leentgen Adriaensdr. Adrijaen died before 09-04-1698. Note: vermoedelijk overleden vóór 09-04-1698 wanneer zijn koopdag wordt gehouden (RAZE 5046 dd 09-04-1698). Note:

RAZE 5081 dd 06-03-1659: kocht een hoeve 'staende int bevanch daer de watermolen placht te staen' van de toenmalige schout Lowijs Janse Joncker, als last- en procuratie hebbende van de heer Reijnbrant Verboom, belenders waren: oost - de coolwegt, zuid - de heer Matheus Cocq, west - Job de Backer's weduwe, noord - de weduwe van Jan Nagtegaal voor £66;
werd in 1671 door Susanna Jobs den Backer gemaand betaling te doen ingevolge een accoord dd 19-11-1670 (RAZE 1580 dd 02-12-1671);
kocht in 1676 en stuk weiland, groot 9 gemet en 138 roeden, van de heer Leendert Gaenders (RAZE 5081 dd 18-11-1676);
trad op 06-05-1677 op als ontvanger uit de sele van zijn vader (RAZE 5081 dd 06-05-1677);
werd op 28-09-1678 door schout Govert Cornelisz Beije beschuldigd van het maken van een weg en het menne van gluy op een zondag (RAZE 5081 dd 28-09-1678).

Child of Adrijaen from an unknown relationship:

1 Adrijaen Adrijaense Boodt was born about 1670. Note:
vermeld als schepen van Nieuwerkerke van 11-06-1697 tot 24-11-1697 (RAZE 5037);
verkocht op 13-02-1698 een huis, schuur en gevolgen met 92 roeden land, zijnde de herberge genaemt Moorjaens hooft aan Cornelis van der Werve (ook een der schepenen van Nieuwerkerke) voor 800 gulden (RAZE 5038 dd 13-02-1698);
op 18-04-1698 vermeld als poorter van Zierikzee, toen 28 jaar oud en afkomstig van Schouwen;
op 18-02-1705 genoemd terzake van een schuldbekentenis door Gerdt Jansen aan hem (RAZE 5081).


VII-b Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) was born in Rengerskerke, son of Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) (see VI-b) and Leentgen Adriaensdr. He was baptized on 20-04-1639 in Zierikzee. gedoopt als zoon van Hendrik Cornelisse. Marijnis died before 27-05-1716 in Rengerskerke, at the most 77 years old. Address: Rengerskerke (woonde na de watervloed van 26-01-1682 tijdelijk te Zierikzee). Occupation: landbouwer, schepen van Rengerskerke en Zuidland, Schouwen (ca 1681-1705). Note:

vermeld als borg voor Renger Janse Locker in de verkoopceel van Adriaan Jobse Backer (RAZE 5081 dd 04-06-1676);
kocht op 25-10-1678 een stuk korenland, groot 1 gemet en 75 roeden in het Poortambacht (RAZE 5037) en wilde dit op 21-06-1679 weer verkopen aan Jan Marinusse, maar deze verkoop werd teniet gedaan op 28-06-1679 (RAZE 5037);
op 30-07-1681 vermeld als sequestor in de boedel van Crijn Cornelisz Swaeger (RAZE 5081);
op 22-04-1694 vermeld als mede-erfgenaam van zijn schoonvader Cornelis Pietersz Verseput zaliger (RAZE 4996);
op 28-04-1694 kreeg hij een huis met bijbehoren aangeleverd door de erfgenamen van Claesken Abrahams (RAZE 5081);
overleden vóór 27-05-1716, want vanaf die datum werd zijn weduwe vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke (RAZE 5082);
Kerkwerve-RAZE, 5025-1707: 17-02-1707 Besteding van de kinderen van Johannes Boudewijnse en Geertje Cornelisse, beiden zaliger, van mei 1707 tot mei 1708:
1. Lijsbeth Johannisse, 15 jr., bij Marijnus Bodt's vrouw;
2. Neelken Johannisse, 14 jr., bij Olivier Jans.

Marijnis married before 22-02-1674 in Kerkwerve [RAZE 5025 dd 22-02-1674] with Adriaentje Cornelisse Verseput, at the most 22 years old. She was baptized on 13-12-1651 in Kerkwerve. Adriaentje died before 01-07-1722 in Rengerskerke, at the most 70 years old. Note: RAZE 5082 dd 01-07-1722: zonen Cornelis en Leendert ondertekenden een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie. Note: dochter van Kornelis Pieterse Verseput en Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisse Wouters.

De naam Verseput is een zeer Schouwse naam evenals Bij de Vaate. De naam kan ontstaan zijn naar aanleiding van de zoete drinkwaterputten, die in de zoute Zeeuwse omgeving erg belangrijk waren voor veehouders en schaapherders. Nu nog bekend zijn de koeienputten de Vaten, in het Zeeuwse dialect is een vaete een drinkwaterput. Ook de naam Hollestelle is afgeleid van zoiets, maar dan een put/holte op een stelle/hil/terp/vluchtheuvel, maar dan met een waterreservoir, zodat bij hoogwater de dieren toch zoet water hadden als ze moesten vluchten op de vliedberg.

Children of Marijnis and Adriaentje:

1 Cornelis Marinusse Boot. Note:
op 14-01-1721 kocht hij diverse goederen uit de nalatenschap van Jacob van Damme (RAZE 5085);
op 01-07-1722 ondertekende hij samen met zijn broer Leendert een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie.
2 Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) was born in 1680 in Rengerskerke. Follow VIII-a.
3 Leendert Marinusse Boot was born before 1709. Follow VIII-b.


VII-c Claes Dingemanse Boot was born in Looperskapelle, son of Dingeman Cornelisse Boot (see VI-c). Address: 1690 Kapelle. Claes:
(1) married with Barendje Jans Schat(te)mans, after publication of the bans on 21-04-1679 in Elkerzee. Note: ondertrouwd (1) vóór 1679; trouwt als weduwnaar van Looperskapelle met zijn 2e vrouw. Barendje is born in Noordgouwe. Note: weduwe.
(2) married with Lijsbet Gillis Scholier, after publication of the bans on 09-04-1682 in Elkerzee. Lijsbet is born in Renesse. plaats juist?.
(3) married on 23-11-1690 in Elkerzee with Cornelia Cornelis, after publication of the bans on 04-11-1690 in Elkerzee. Note: weduwe van Jac. Cornelisse, woonde te Kapelle.
(4) married with Soetie Huijgens, after publication of the bans on 23-06-1702 in Elkerzee. A church ceremony was celebrated on 15-07-1702 in Zierikzee [ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)]. Note: trouwden met attest in de Mennistenkerk te Zierikzee. Note: weduwe.
Child of Claes from an unknown relationship:

1 Aarjaentje Klaas Boot was born in Kapelle. Aarjaentje married on 27-03-1696 in Elkerzee Lieven Marinusse de Koeyer, after their intention to marry had been registered on 02-03-1696 in Elkerzee. Lieven was born in Oosterland.


VII-d Hendrick Boot was born before 1654, son of Dingeman Cornelisse Boot (see VI-c). Note: getrouwd voor de kerk vóór 1673.
Child of Hendrick from an unknown relationship:

1 Willem Hendricksz Boot was born before 1673. Address: Serooskerke, Schouwen. Willem:
(1) married Geertje Laurens. Geertje died before 1716.
(2) married, at least 43 years old, on 15-07-1716 in Elkerzee Anthonia Mispelblom, after their intention to marry had been registered on 02-07-1716 in Elkerzee. Anthonia was born in Serooskerke, Schouwen.


VII-e Cornelis Adriaensz Boot, son of Adriaen Cornelisse Boot (see VI-f) and Susanna Jacobsdr Block. He was baptized on 16-01-1667 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Leendert Boot, Maerten Cluijfhout, Jan Goeman, Cornelia Heerde. Cornelis died before 27-08-1715 in Wissenkerke, at the most 48 years old. Note: ook Boots. Cornelis married about 1689 with Lijntje Maertens Geelhoed, about 19 years old. A church ceremony was celebrated the same date in Colijnsplaat. Lijntje is born about 1670 in Colijnsplaat, daughter of Maerten Marinussen Geelhoet and Janneke Kempesdr Hecte. Lijntje died after 27-08-1715, at least 45 years old. Religion: in 1706 aangenomen als lidmaat te Wissenkerke.
Children of Cornelis and Lijntje:

1 Johannes Boot. He was baptized on 12-02-1690 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, schout en dijkgraaf, Jan Kempe, Cornelis Dircksen, Tanneken Marijnis de Vos.
2 Janneken Boot. She was baptized on 10-02-1692 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, Jacob Boot, Kempe Geelhoet, Tanneken Marijnis de Vos.
3 Susannetje Boot. She was baptized on 21-04-1694 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pr. Geelhoet, Jan Boot, Catelinje Boots.
4 Marije Boot. She was baptized on 08-04-1696 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Davit Geelhoet, Adriaen Haringman, Machelinje Vis.
5 Adriaen Boot, baptized on 19-04-1698 in Colijnsplaat. Follow VIII-c.
6 Meerten Cornelisz Boot(h), baptized on 17-01-1700 in Colijnsplaat. Follow VIII-d.


VII-f Joannes Adriaensen (Jan) Boot, son of Adriaen Cornelisse Boot (see VI-f) and Susanna Jacobsdr Block. He was baptized on 30-03-1671 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Samuelsen, Aart den Boer, Pieternelle Voorwinde. Jan married in 1695 with Pieternella Cornelis Ketelaer. She was baptized on 05-02-1673 in Wissenkerke. Note: dochter van Cornelis Ketelaer en Aegtje Huybrechtse.
Child of Jan and Pieternella:

1 Adriaen Boot. He was baptized on 25-09-1695 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Huberecht Kelaer, Catelinje Boot. Note: ook Adriaan.


VII-g Leendert Cornelisse Boot (Boodt), son of Cornelis Adriaense (Arentse) Boot (see VI-i) and Pieternella Matthijs. He was baptized on 24-02-1669 in Haamstede. Doopgetuigen: Job Aalbrechtsz, Leentje Boot en Kommertje Janse. Note:

ook Leendert Cornelisse Ariaenssen;
kleinzoon van Adriaen Cornelis Machielse en Leenken Cornelisdr Boot; verdere nazaten dragen de familienaam BOOT.
RAZE-Kerkwerve 5094-1732: Besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: 4e kind: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt.

Leendert:
(1) married with Heijnwijf Aelbregtse, after publication of the bans on 06-04-1697 in Haamstede. Heijnwijf is a daughter of Aelbregt Adriaense Gast and Jobje Leendertse den Boer. She was baptized on 22-04-1668 in Ellemeet. Doopgetuige: Jacomijntje Leenders. Heijnwijf died in 1699 in Haamstede, 30 or 31 years old.
(2) married with Maria (Mary) Jobse Doxs, after publication of the bans on 14-04-1700 in Burgh. Maria is born in Burgh.
Children of Leendert and Heijnwijf:

1 Cornelis Leendertse Boot. He was baptized on 28-01-1698 in Haamstede. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Cornelia Dag.
2 Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)), baptized on 15-03-1699 in Haamstede. Follow VIII-e.

Child of Leendert and Maria:

3 Cornelis Boot. He was baptized on 05-06-1701 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Paulijntje Janse, weduwe van Cornelis Arentsz.


VIII-a Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) was born in 1680 in Rengerskerke, daughter of Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) (see VII-b) and Adriaentje Cornelisse Verseput. She was baptized on 07-05-1682 in Serooskerke, Schouwen. Lijsabeth died after 03-04-1767 in Rengerskerke, at least 87 years old. Note:

RAZE 5040: op 10-01-1732 is er sprake van een schuldbekentenis aan haar door Govert Cornelisz Beije van £ 50 Vlaams tegen 5% rente per jaar met als onderpand 7 gemet en 108 roeden en nog 3 gemet en 175 roeden weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang;
RAZE 5082 dd 05-07-1736: Adriaen Maertense is schuldig aan Lijsabeth Marijnisse Boodt over geleend geld £50, op 12-06-1738 afbetaald;
RAZE 4918: op 13-06-1737 verkoopt ze als weduwe van Willem Pieters een hofstede met 48 gemet, 150 roeden weiland in het Prunjebevang voor 875 gulden aan Crijn Willemsz Pelle;
ook later leende ze geld aan diverse personen, o.a.:
RAZE 5082 dd 13-11-1755: Pieter Janse Oudbeen is haar schuldig £200 Vlaams,
RAZE 5082 dd 05-01-1758: Job Krijnse is haar £ 350 Vlaams schuldig, betaald 22-05-1794 aan de erfgenamen,
RAZE 5084 dd 16-01-1760 (20-10-1760?): Willem Jacobse Fransman is haar 950 gulden schuldig,
RAZE 5084 dd 03-06-1763: Wouter Jansz de Bruijne is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%,
RAZE 5084 dd 03-04-1767 (01-05-1766?): haar zoon Hendrik Willemsz Boot is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%.

Lijsabeth married with Willem Pietersz Wolfertse, after publication of the bans on 14-04-1703 in Serooskerke, Schouwen. A church ceremony was celebrated on 25-05-1703 in Elkerzee. Note: RAZE 5082 dd 14-04-1750: akte over Pieter Cornelisse Jonker x Lijsabeth Marijnisse, 2 kinderen Thona 5 jaar en Maerten 3 jaar: is Lijsabeth hertrouwd?. Willem is born in Ellemeet. He was baptized on 17-05-1676 in Serooskerke, Schouwen. Willem died before 13-06-1737 in Rengerskerke, at the most 61 years old. Note: overleden 20-06-1743?. Address: Rengerskerke. Occupation: landbouwer. Note: zoon van Pieter Pieters Wolfertse en Grietje Willemse.
Children of Lijsabeth and Willem:

1 Leendert Boot (Boodt) was born about 1703 in Kerkwerve. Follow IX-a.
2 Pieter Boot was born before 1705 in Serooskerke, Schouwen. Pieter died before 1708. Note: Pieter Wolfertse.
3 Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) was born on 14-10-1706 in Kerkwerve. Follow IX-b.
4 Pieter Boot. He was baptized on 12-08-1708 in Serooskerke, Schouwen. Pieter died before 1712, at the most 4 years old. Note: ook Pieter Wolfertse.
5 Adriaentje Boot. She was baptized on 30-08-1711 in Serooskerke, Schouwen. Adriaentje died before 1717, at the most 6 years old. Note: ook Adriaentje Wolfertse.
6 Pieter Willemse Boot. He was baptized on 11-09-1712 in Serooskerke, Schouwen. Note: ook Pieter Wolfertse. Pieter married, 36 years old, on 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen Maijke Pieters. Maijke was born in Serooskerke, Schouwen. Note: weduwe van Marinus Cornelisse Kloet.
7 Adriaentje Boot. She was baptized on 12-09-1717 in Serooskerke, Schouwen. Note: ook Adriaentje Wolfertse.


VIII-b Leendert Marinusse Boot was born before 1709, son of Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) (see VII-b) and Adriaentje Cornelisse Verseput. Leendert died about 1749, at least 40 years old. Address: Nieuwerkerke (Schouwen). Note:

RAZE 5082: vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke van 1718 tot 1728;
RAZE 5082 dd 22-04-1728: akte over verkoop bezit van overleden Claes Willemse Fransman voor 2/3 part aan Pieter Janse Pet, Leendert Boodt is schoonzoon;
RAZE 5082 dd 29-03-1729: Leendert Marinusse Boodt verkocht aan Heijndrick Willemse een huijs, schuere en buere en de noemer van 23 gem 108 roeden vrije moeren in de ban van Zuijdland voor £ 70 Vlaams te bezitten meij 1729;
RAZE 5094 in mei 1732 werd Jacob Cornelisz Gertse, 10 jaar, besteed bij Leendert Boodt, die daarvan moet trekken de somma van £ 6.13.4 Vlaams;
RAZE 5095 vermeld op 07-02-1737 in een boedelrekening onder uitgaven: betaelt op den 9e meij 1733 aen Leendert Marijnisse Boodt de somma van £ 6.13.4 over een jaer houdenisse van Jacob Cornelisz Gertse, verschenen meij 1733.

Leendert married with Grietje Claes Fransman. A church ceremony was celebrated about 1729. Grietje is born before 1710.
Children of Leendert and Grietje:

1 Cornelis Boot. He was baptized on 06-11-1729 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis died before 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen, at the most 3 years old.
2 Cornelis Boot. He was baptized on 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen [DTB].
3 Willem Boot. He was baptized on 31-08-1738 in Serooskerke, Schouwen [DTB].


VIII-c Adriaen Boot, son of Cornelis Adriaensz Boot (see VII-e) and Lijntje Maertens Geelhoed. He was baptized on 19-04-1698 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Jacob Boot, Jacob Zuijdland, Jan Kempe, Marij Stevens. Adriaen died after 1764, at least 66 years old. Note:

18-03-1743 borger 6 m 20 r.;
28-03-1753, 5e perceel land gelegen Dijkage's-Heer Janspolder 6 m 20 r, borger ervan 26-05-1757, 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m 206 roeden, idem, borger ervan 1764 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m, 206 r.

Adriaen married with Neeltje van de Putte. A church ceremony was celebrated on 17-07-1723 in Wissenkerke. Note:

vermoedelijk dochter van Sampson van de Putte en Cornelia Corenman.
Sampson van de Putte, gedoopt op 14-11-1677 in Wissenkerke, getrouwd op 06-05-1705 in Wissenkerke met Cornelia Corenman, gedoopt op 23-04-1673 in Colijnsplaat, dochter van Pieter Gillissen Corenman en Maatje Jansen Vliegenthart.
Neeltje van de Putte verkocht in 1773 een moeshof in Wissenkerke en Geersdijk aan haar zoon Sampson Boodt.
Bron: Transporten onroerend goed Noord-Beveland 1757-1805.

Notitie:

vermoedelijke kinderen:
1. Adriaan: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
2. Leena: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
3. Leendert: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
4. Neeltje: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
5. Cornelis: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
6. Samson: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
7. Marinus: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
8. Janna: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)

Children of Adriaen and Neeltje:

1 Johanna Adriaans Boodt. Johanna married Marinus Koole.
2 Cornelis Adriaanse Boot was born about 1731 in Wissenkerke. Follow IX-c.
3 Aagata Adriaans (Aagtje) Boot was born about 1742 in Wissenkerke. She was baptized in Wissenkerke. Aagtje died on 10-08-1817 in Wissenkerke, about 75 years old. Registration [akte 73]. Occupation: arbeidster. Aagtje married in Wissenkerke Christiaan Schrier. Christiaan was born in 1737 in Kats. He was baptized on 02-02-1738 in Kats. Christiaan died in 1793 in Wissenkerke, 55 or 56 years old. Note: zoon van Janus Christiaanzoon Schrier (1718-1758) en Pieternella Bouman.
4 Samson Adriaens Boot (Boodt) was born about 1757. Follow IX-d.


VIII-d Meerten Cornelisz Boot(h), son of Cornelis Adriaensz Boot (see VII-e) and Lijntje Maertens Geelhoed. He was baptized on 17-01-1700 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Adriaen Hoogerheije, Andries Munter, Linje Kempe. Occupation: landbouwer in de Heerjanspolder. Note: ook Boots. Meerten married with Bastiana Arysse Polderdijk, after publication of the bans on 25-04-1724 in Wissenkerke. A church ceremony was celebrated on 12-05-1724 in Wissenkerke. Bastiana is born about 1700 in Wissenkerke. Note: dochter van Ary Centse Polderdijk, landbouwer te Sint Joosland, en MariaCornelis de Moor.
Child of Meerten and Bastiana:

1 Marinus Maartensz Boot was born in Wissenkerke. Follow IX-e.


VIII-e Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)), son of Leendert Cornelisse Boot (Boodt) (see VII-g) and Heijnwijf Aelbregtse. He was baptized on 15-03-1699 in Haamstede. Doopgetuige: Jobje Keppel. Aelbregt died after 1742, at least 43 years old. Aelbregt:
(1) married with Crina Dignusse (Dingemans), after publication of the bans on 19-04-1724 in Haamstede. A church ceremony was celebrated on 03-05-1724 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 222]. She was baptized on 20-03-1704 in Haamstede. Doopgetuige: Elisabeth Willemse. Crina died in 02-1729 in Haamstede, 24 years old (cause: in het kraambed). Note: dochter van Dignus Domisse en Jacomijntje Maartense (Meertens).
(2) married with Janna (Johanna) Hubregtse, after publication of the bans on 08-04-1729 in Haamstede. A church ceremony was celebrated on 27-04-1729 in Haamstede. She was baptized on 08-10-1702 in Haamstede. Doopgetuigen: Aagje van Zuijen, Marinus van Zuijen. Janna died before 1732, at the most 30 years old. Note: dochter van Huibrecht Willemse en Pieternella Cornelisse van Zuijen, had van een onbekende man een zoon.
(3) married with Adriaentje Cornelisse Krommenboom, after publication of the bans on 17-05-1732 in Renesse. A church ceremony was celebrated on 03-06-1732 in Haamstede. Note: met attestatie van Renesse. Adriaentje is a daughter of Cornelis Janse (Kromboom) Bolle and Willemijna Frans. She was baptized on 06-04-1698 in Haamstede [lds]. Note: weduwe van Lieven Simonsze Blom, overleden vóór 17-05-1732; ze was Doopgetuige te Haamstede op 08-12-1754.
Children of Aelbregt and Crina:

1 Leendert Boot was born on 14-01-1725 in Haamstede. He was baptized on 14-01-1725 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Leendert Cornelisz Boot en Elisabeth Sijmense Kok, vrouw van Willem Cornelisse van Westen. Note: jong overleden.
2 Dignus Boot was born on 20-04-1726 in Haamstede. He was baptized on 21-04-1726 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn.
3 Dyngnus Boot was born on 31-08-1727 in Haamstede. He was baptized on 31-08-1727 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Marinus Cornelisz Bakker en zijn vrouw Geertruid Dignusse. Note: jong overleden.
4 Krijn Boot was born on 04-01-1729 in Haamstede. He was baptized on 09-01-1729 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn. Note: jong overleden.

Child of Aelbregt and Janna:

5 Cornelia Boot was born on 13-02-1730 in Haamstede. She was baptized on 19-02-1730 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Cornelia Hubrechtse. Note: jong overleden.

Children of Aelbregt and Adriaentje:

6 Cornelis Aalbrechtse Boot was born on 02-03-1733 in Haamstede. He was baptized on 08-03-1733 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis died before 1737, at the most 4 years old.
7 Cornelia Aalbrechtse Boot was born on 09-10-1734 in Haamstede. She was baptized on 10-10-1734 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelia married, 22 years old, on 07-09-1757 in Haamstede Stoffel Cornelisz Kister, after their intention to marry had been registered on 19-08-1757 in Haamstede. Stoffel was born in Kerkwerve. Note: ook Kitsar of Koster, zoon van Cornelis Kisser. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steeds de "Kistersinlaag".
8 Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) was born on 04-07-1737 in Haamstede. Follow IX-f.
9 Lena Aalbrechtse Boot was born on 24-04-1740 in Haamstede. She was baptized on 01-05-1740 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Elisabeth Simonse Kok. Lena died on 01-01-1809 in Haamstede, 68 years old. Registration on 01-01-1809 [DTB 223a]. She was buried [DTB 223a]. Address: (op 15-04-1797 inwoner van Haamstede). Occupation: arbeidster. Lena married, 25 years old, on 25-10-1765 in Haamstede Pieter Maartensz Vis, 33 years old, after their intention to marry had been registered on 03-10-1765 in Haamstede [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieter was born on 22-01-1732 in Haamstede. He was baptized on 27-01-1732 in Haamstede. Doopgetuige: Cornelia Pieters, vrouw van Lieven Visch. Pieter died after 1775, at least 43 years old. Note: zoon van Maarten Visch (ca 1701) en Marietje Pieters Rodoe (Rodou, Redou).
10 Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) was born on 03-06-1743 in Haamstede. Follow IX-g.


IX-a Leendert Boot (Boodt) was born about 1703 in Kerkwerve, son of Willem Pietersz Wolfertse and Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) (see VIII-a). Note: nam de achernaam van zijn moeder aan; RAZE 5094 dd mei 1732 en 1733: betreft besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt voor £6.13.4 Vlaams.
Child of Leendert from an unknown relationship:

1 Jacomijntje Leendertse Boot was born in Noordwelle. Note: ook Jacomijna. Jacomijntje married on 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen Jan Janse Hoogenboom. Jan was born in Ellemeet.


IX-b Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) was born on 14-10-1706 in Kerkwerve, son of Willem Pietersz Wolfertse and Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) (see VIII-a). He was baptized on 24-10-1706 in Serooskerke, Schouwen. Hend(e)rick died before 06-04-1786 in Rengerskerke, at the most 79 years old. Note: op 06-04-1786 verkopen zijn kinderen zijn hofstede en landerijen aan zijn zoon Pieter (RAZE 5083); op 06-04-1786 verkopen zijn erfgenamen hun portie in een huis aan hun broer Pieter voor £ 160 Vlaams (RAZE 5090). Address: (in 1755 verhuisd naar Serooskerke). Occupation: landbouwer onder Rengerskerke. Religion: deed op 16-04-1745 belijdenis te Kerkwerve. Note: nam de geslachtsnaam van zijn moeder aan. RAZE 5094 dd 03-11-1745: Heyndrick Willemse Boodt; weduwnaar van Lena Adriaanse Kister, batig saldo der nalatenschap £ 5.0.0; RAZE 5083 dd 19-08-1751: kocht van Gerrit Jacobse een huis, schuur met bijbehoren met 252 roeden weiland in de ban van Zuidland (Schouwen) en 1 gemet en 150 roeden vrije moeren belast met erfpacht van £ 1 Vlaams jaarlijks, voor de koopsom van £ 40 Vlaams; RAZE 5090 dd 17-04-1759: kocht van Claas Roelantse Steur 7 gemeten en 35roeden weiland; RAZE 5084 dd 08-03-1760 (08-04-1761?): erkende een schuld te hebben aan Thomas van Doeselaar van £ 50 Vlaams; RAZE 5084 dd 03-04-1767: erkende een schuld te hebben aan zijn moeder van £ 150; RAZE 5087 dd 14-04-1762: verkocht in het openbaar, vermoedelijk noodgedwongen ter delging van schulden, een groot gedeelte van zijn roerende goederen met als kopers ondermeer zijn zonen Pieter en Leendert. Hend(e)rick:
(1) married, about 23 years old, about 1729 in Kerkwerve with Leena Adriaense Kister(s), about 24 years old. Leena is born about 1705 in Kerkwerve, daughter of Adriaen (Arean) Kister and Neeltje Michiels. Leena died on 24-04-1745 in Rengerskerke, about 40 years old. Note: RAZE 5026 dd 21-09-1734 boedelinventaris van Aren Kister, overleden Kerkwerve 29-06-1734, weduwe is Neeltje Michiels. Batig saldo bedraagt £ 5.0.2 Vlaams. Kinderen: Machelijntje, Neeltje, Lena, Mary, Grietje, Leendert 24 jr., Trijntje en Janna Adriaanse Kister, minderjarig. RAZE 5094 dd 24-04-1745: staat en inventaris na overlijden van Lena Adrijaanse Kister, huijsvrouw van Heijdrick Willemse Boodt, 6 kinderen: Willem 15 jaar, Adrijana 12 jaar, Janna 11 jaar, Lijsebeth 8 jaar, Pieter 5 jaar, Leendert 2 jaar; RAZE 5094 dd 09-12-1745: batig saldo der nalatenschap £ 5 Vlaams. De Kisters (Lena) en de Booten (Henderick) moeten bijna naast elkaar hebben gewoond. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steedsde "Kistersinlaag" en 500 m. verder is de Bootsweg en op een steenworp afstand lag Rengerskerke er tussenin.
(2) married, 50 years old, on 13-03-1757 in Serooskerke, Schouwen with Marijtje (Maria) Laurens, about 50 years old. Marijtje is born about 1707. Note: weduwe van Leendert Willemsz van Schraegen, Marijtje was eerder weduwe van Willem Jacobse Walling en Leendert was eerder weduwnaar van Lena Ymanse.
Children of Hend(e)rick and Leena:

1 Willem Heyndricksz Boot was born about 1730 in Kerkwerve.
2 Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr Boot was born about 1733 in Kerkwerve. Address: Nieuwerkerke (Schouwen). Religion: in 1766 lidmaat te Noordwelle. Note: ook Boots. Arijana:
(1) married, about 25 years old, on 14-04-1758 in Kerkwerve Jan Gerritse Valkenburg, after their intention to marry had been registered the same date in Kerkwerve. Jan was born in Serooskerke, Schouwen. Jan died before 1765. Address: Nieuwerkerke (Schouwen).
(2) married, about 32 years old, on 23-04-1765 in Noordwelle Herman Padmoes, after their intention to marry had been registered on 22-03-1765 in Kerkwerve [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Note: ook ondertrouw dd 29-03-1765 in Serooskerke, Schouwen. Herman died before 07-10-1779. Note: RAZE 5123 nr 515 dd 07-10-1779. Note: weduwnaar van Maria van der Zande. Address: Noordwelle.
3 Janna Heyndricksdr Boot was born about 1734 in Zuidland, Schouwen. Follow X-a.
4 Elisabeth Heyndricksdr Boot was born in Rengerskerke. She was baptized on 01-09-1737 in Serooskerke, Schouwen [DV 33]. Doopgetuige: Lijsbeth Boot. Elisabeth died on 01-10-1812 in Serooskerke, Schouwen, 75 years old. Registration [akte 8]. She was buried on 11-10-1812 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Note: ook Lijsbeth, Lijsebet, Bood, Boodt. Elisabeth married, about 25 years old, about 1762 in Serooskerke, Schouwen [trouwboek verloren gegaan] Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se), about 22 years old. Jakob was born in Serooskerke, Schouwen, son of Cornelis Maartense (Meertens) Costense and Maria Cornelisse de Glopper. He was baptized on 27-03-1740 in Serooskerke, Schouwen. Jakob died on 15-04-1817 in Serooskerke, Schouwen, 77 years old. Registration [ZA akte 2].
5 Pieter Hendrikse Boot (Boodt) was born in Zuidland, Schouwen. Follow X-b.
6 Leendert Hendrikse Boot (Boodt) was born on 08-01-1743 in Rengerskerke. Follow X-c.


IX-c Cornelis Adriaanse Boot was born about 1731 in Wissenkerke, son of Adriaen Boot (see VIII-c) and Neeltje van de Putte. Cornelis died on 08-03-1786 in Wissenkerke, about 55 years old. Note: overleden tussen 29-12-1770 en 08-03-1786?. Note:

In 1759 kocht hij van zijn vader Adriaan Janse Boot een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 88:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71321.
In 1760 kocht hij van Pieter jr Clement een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 59:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71331.
In 1762 kocht hij een huis te Wissenkerke en Geersdijk.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71351.
Op 20-12-1770 liet hij te Wissenkerke zijn testament maken, gezond van verstand en memorie.

Cornelis:
(1) married with Lijntje de Koeijer. A church ceremony was celebrated on 12-05-1755. Lijntje is born about 1734 in Colijnsplaat, daughter of Jan de Koeijer and Lena Boots. Note: ook Leuntje Koeijers.
(2) married, at least 25 years old, after 1756 with Suzanna de Smit, at least 20 years old. Suzanna is a daughter of Adriaan de Smit and Jannetje Pieters. She was baptized on 01-07-1736 in Colijnsplaat. Suzanna died after 20-12-1770 in Wissenkerke, at least 34 years old. Note: haar testament verleden te Wissenkerke woonachtig: ziekelijk te bed liggende doch met haar verstand en memorie.
(3) married, at least 39 years old, after 1770 with Maria Hoogerheide. Maria died before 1813.
Children of Cornelis and Lijntje:

1 Neeltje Boot. She was baptized on 21-03-1756 in Geersdijk (Wissenkerke). Neeltje died on 10-11-1836 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 years old. Registration [ZA akte 80]. Note: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Occupation: arbeidster. Neeltje married, about 24 years old, about 1780 Gerard (Geerard) Clement, about 23 years old. Note: Gerard en Neeltje komen voor op de lidmaten lijst Wissenkerke 1803 en 1808 ("buiten het dorp"). Las. 3726-33 dd. 19-03-1785: Gerard Leendertse Clement wordt voogd over de kinderen van Lijntje Koejens. He was baptized on 26-04-1757 in Geersdijk (Wissenkerke). Gerard died on 11-05-1837 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 years old. Registration [ZA akte 43]. Note: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Note: zoon van Leendert Clement en Francina Verburg. Occupation: arbeider, broodbakker.
2 Lena Cornelisse Boot. She was baptized on 29-08-1757 in Wissenkerke. Lena died on 14-10-1795 in Wissenkerke, 38 years old. Lena married, 24 years old, on 11-11-1781 in Wissenkerke Maarten Pietersz Geelhoed, about 27 years old. Maarten was born about 1754 in Wissenkerke, son of Pieter Maartensz Geelhoed and Suzanna Jacobusdr de Jonge. Maarten died on 08-01-1808 in Wissenkerke, about 54 years old. He was buried on 11-01-1808 in Wissenkerke. Maarten married on 06-01-1792 in Wissenkerke Elisabeth Cornelisdr Koeman (±1770-1795). Maarten married on 07-03-1798 in Middelburg Anna (Antje) Margrietha de Haan (van Mecklenburg) (±1766-1842). Note: zoon van Pieter Geelhoed en Maria Hendriksdr Van Strien?. Occupation: landbouwer.
3 Adriaan Cornelisse Boot was born on 01-09-1758 in Wissenkerke. Follow X-d.
4 Janus Boot was born on 08-09-1767 in Wissenkerke. Address: (in 1813 inwoner van Kortgene). Occupation: dagloner. Note: getrouwd, 5 kinderen.
5 Willemijntje Cornelisse Boot was born on 16-09-1772 in Wissenkerke. Willemijntje died on 09-07-1863 in Wissenkerke, 90 years old. Registration [ZA akte 65]. Occupation: arbeidster. Note: ook Willemina. Willemijntje:
(1) married in Wissenkerke Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer), after their intention to marry had been registered on 04-04-1794 in Wissenkerke [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Gerard was born about 1770 in Wissenkerke. Gerard died on 10-06-1809 in Wissenkerke, about 39 years old. Occupation: landbouwer.
(2) married, at the most 40 years old, before 1812 Cornelis van de(r) Velde, at the most 26 years old. Cornelis was born about 1786 in Breskens. Cornelis died on 04-07-1867 in Wissenkerke, about 81 years old. Registration [ZA akte 51]. Occupation: arbeider.

Children of Cornelis and Suzanna:

6 Adriaan Cornelisz Boot was born about 1765 in Wissenkerke. Follow X-e.
7 Geerard Cornelisse Boot, baptized on 24-01-1770 in Wissenkerke. Follow X-f.

Child of Cornelis and Maria:

8 Johannis Boot was born in Wissenkerke. Address: (in 1813 inwoner van Kortgene). Occupation: boerenknecht.


IX-d Samson Adriaens Boot (Boodt) was born about 1757, son of Adriaen Boot (see VIII-c) and Neeltje van de Putte. Occupation: landbouwer. Note: ook Samuel. Samson married with Dina Olivierse. Dina is born about 1757.
Children of Samson and Dina:

1 Leendert Samsomse Boot. He was baptized on 02-03-1777 in Wissenkerke. Leendert died on 11-04-1834 in Wissenkerke, 57 years old. Registration [ZA akte 18]. Note: Opmerking: Gehuwd met Dina van Drielen?. Occupation: dagloner, winkelier. Leendert registered, 22 years old, on 01-10-1799 in Noordgouwe [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805] with Neeltje Lokkers. Note: bruidegom woonde in Zonnemaire. Neeltje was born in Noordgouwe. Occupation: winkelierster.
2 Samson Boot was born about 1783 in Wissenkerke. Follow X-g.
3 Marinus Boodt (Boot) was born about 1785 in Zierikzee. Follow X-h.


IX-e Marinus Maartensz Boot was born in Wissenkerke, son of Meerten Cornelisz Boot(h) (see VIII-d) and Bastiana Arysse Polderdijk. Marinus died on 14-08-1775 in Kampens Nieuwland. Occupation: landbouwer. Marinus married with Helena Marinusse (Lena) Hoogerheijde. A church ceremony was celebrated before 1765. Helena is born about 1735 in 's-Gravenhoek, daughter of Marinus Marinusz Hoogerheijde (Hoogeheide) and Pieternella Jacobse Polderdijk. She was baptized on 29-01-1736 in Colijnsplaat. Helena died on 21-10-1811 in Wissenkerke, about 76 years old.
Child of Marinus and Helena:

1 Pieternella Marinusse Boot was born on 10-02-1765 in Wissenkerke. 11-06-1765?. Pieternella died on 19-02-1825 in Wissenkerke, 60 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: dagloonster, (land)arbeidster. Pieternella married, 19 years old, on 27-06-1784 in Wissenkerke [ZA Verzameling De Vos] Pieter Leendertse de Vos, 20 years old. Pieter was born on 03-04-1764 in Wissenkerke. He was baptized on 08-04-1764 in Wissenkerke. Pieter died on 03-12-1838 in Wissenkerke, 74 years old. Note: zoon van Leendert Cornelisse de Vos (ca 1730), getrouwd 24-05-1761 te Kortgene met Heijndrika Hendrikse Basting (24-08-1738 Kortgene). Occupation: dagloner, arbeider.


IX-f Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) was born on 04-07-1737 in Haamstede, son of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) (see VIII-e) and Adriaentje Cornelisse Krommenboom. He was baptized on 07-07-1737 in Haamstede. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis died on 22-01-1802 in Burgh, 64 years old. Occupation: dagloner, landman. Cornelis:
(1) married with Maria Centedr Kooijman, after publication of the bans on 11-06-1762 in Burgh. A church ceremony was celebrated on 13-07-1762 in Burgh. Maria is born in Burgh, daughter of Cente Jacobsz Coijman (Kooijman) and Lijsbeth Lodewijkse. She was baptized on 30-05-1734 in Burgh. Doopgetuige: Grietje Jacobse Coijman. Maria died in 1777 in Burgh, 42 or 43 years old.
(2) married with Tona Dirksdr Beuns, after publication of the bans on 17-09-1779 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Note:

"Voor eenigen tijd gewoond hebbende onder Haamstede. Attestatie gegeven naar Burgh"
1779 den 17 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Aalbregtze Boot weduwenaar van Maria Kooyman met Tona Beuns j[onge]d[ochter] geboren onder Burgt beyde daar wonende.

Tona is born on 01-03-1759 in Burgh, daughter of Dirk Izaksz Beuns and Krina Tonisse Montaan. She was baptized on 04-03-1759 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Tona Paulusse Krijgsman. Tona died on 07-11-1797 in Burgh, 38 years old. Address: (woonde in 1779 onder Burgh en in 1783 te Burgh). Occupation: dagloonster. Note: ook Antoinette Dirkse Buijns (Buise, Bui(n)s, Buijze).
Children of Cornelis and Maria:

1 Adriana Boot (Boodt) was born on 07-12-1762 in Haamstede. She was baptized on 08-12-1762 in Haamstede. Doopgetuige: Lena Aalbrechtse Boot. Adriana died before 1777, at the most 15 years old.
2 Cente Cornelisz Boot (Boodt) was born on 10-12-1763 in Haamstede. Follow X-i.
3 Aalbrecht Cornelisz Boot was born on 09-07-1770 in Burgh. Follow X-j.
4 Lijsebeth Boot was born in Burgh. She was baptized on 02-05-1773 in Burgh [DTB 124]. Doopgetuige: Adriaantje (Adriana) Kooyman.
5 Adriana Boot (Boodt) was born in Burgh. She was baptized on 30-03-1777 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Lena Aalbrechtse Boot. Adriana died on 06-06-1833 in Burgh, 56 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: arbeidster. Adriana:
(1) registered, 27 years old, on 12-04-1804 in Burgh with Willem Marinusse (van de) Heule, 29 years old. Willem was born in Elkerzee. He was baptized on 21-08-1774 in Elkerzee. Willem died on 04-07-1813 in Burgh, 38 years old. Note: zoon van Marinus Jacobse en Maria Willemsdr Staalpinne. Address: Burgh.
(2) married, 37 years old, on 08-07-1814 in Burgh [akte 1] Jan Dag, 28 years old. He was baptized on 30-10-1785 in Burgh. Jan died on 11-01-1835 in Burgh, 49 years old. Registration [ZA akte 2]. Note: zoon van Cornelis Johannesz Dag en Kaatje Antonisse van Lookeren. Occupation: arbeider.

Children of Cornelis and Tona:

6 Dirk Boot was born in Burgh. He was baptized on 13-02-1780 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk died before 1781 in Burgh, at the most 1 years old.
7 Dirk Cornelisz Boot (Boodt), baptized on 13-01-1782 in Burgh. Follow X-k.
8 Bartel Cornelisz Boot was born on 07-09-1783 in Burgh. Follow X-l.
9 Krijn Cornelisz Bood was born in Burgh. Follow X-m.
10 Krijna Boot was born on 04-03-1789 in Burgh. She was baptized on 15-03-1789 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen.


IX-g Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) was born on 03-06-1743 in Haamstede, son of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) (see VIII-e) and Adriaentje Cornelisse Krommenboom. He was baptized on 09-06-1743 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Bartel died before 1780, at the most 37 years old. Address: 1768 Haamstede (woonde op den Oudendijk). Bartel married with Janna (Joanna) Cornelisse Beije, after publication of the bans on 13-02-1765 in Haamstede [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. A church ceremony was celebrated on 06-03-1766 in Haamstede. Janna is born on 13-03-1745 in Haamstede. She was baptized on 14-03-1745 in Haamstede. Doopgetuige: Janna de Glopper, vrouw van Leendert de Oude. Janna died on 22-06-1807 in Haamstede, 62 years old. Note: dochter van Cornelis Adriaansz Beije en Maatje Leendertse de Oude dochter van Cornelis Jansz Beije en Lena Cornelisse Quant?.
Children of Bartel and Janna:

1 Adriaantje (Adriana) Bartelse Boot was born on 16-12-1766 in Haamstede. She was baptized on 21-12-1766 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot, vrouw van Stoffel Kister. Adriaantje died on 31-07-1841 in Renesse, 74 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: arbeidster. Religion: N.G. gedoopt. Adriaantje:
(1) married, 37 years old, on 03-05-1804 in Haamstede Marinus Jansz Onasse, 41 years old, after their intention to marry had been registered on 11-04-1804 in Haamstede [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Marinus was born on 06-04-1763 in Nieuwerkerk. He was baptized on 10-04-1763 in Kerkwerve. Marinus died on 04-06-1814 in Haamstede, 51 years old. Note: zoon van Jan Jansz Onasse en Lijsabeth (Bregtje) Pieterse Oudbeen; was eerder ondertrouwd op 29-09-1797 te Kerkwerve met Elisabeth Janse, weduwe van Jan Machielse, maar dit huwelijk werd niet voltrokken. Address: (woonde in 1804 te Haamstede). Occupation: arbeider.
(2) married, 48 years old, on 23-09-1815 in Renesse [akte 3] Krijn Adriaanse Braber, 56 years old. Krijn was born on 22-06-1759 in Renesse, son of Adrianus Krijnsz Braber and Cornelia Centsdr Kromboom. Krijn died on 04-06-1829 in Renesse, 69 years old. Krijn registered earlier on 16-04-1789 in Ellemeet met Lena van Strien (Strier). Krijn registered earlier on 09-04-1794 in Brouwershaven met Elisabeth Overbeek (died before 1795). Krijn registered earlier on 28-10-1795 in Brouwershaven met Willemina Viergever (died before 1813). Occupation: arbeider, dagloner.
2 Maatje Bartelse Boot was born on 05-03-1768 in Haamstede. She was baptized on 06-03-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuigen: Jacomijntje Mus en Adriaantje Beije. Maatje died on 31-12-1827 in Burgh, 59 years old. Registration [ZA akte 33]. Occupation: arbeidster, broodbakster. Maatje married, 23 years old, on 03-05-1791 in Renesse Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft, 21 or 22 years old, after their intention to marry had been registered on 05-04-1791 in Brouwershaven [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Note: op 08-04-1791 in Renesse ook trouwgeld betaald bij huwelijk vermeld als Maatje Baltensz Booth. Jacobus was born in 1769 in Renesse, son of Jacobus Konstanse and Maatje van der Schaft. He was baptized in 1769 in Renesse. Jacobus died on 29-10-1828 in Burgh, 58 or 59 years old. Registration [ZA akte 17]. Occupation: broodbakker.
3 Tona Bartelse Boot was born on 27-03-1772 in Haamstede. She was baptized on 29-03-1772 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Tona Blom.


X-a Janna Heyndricksdr Boot was born about 1734 in Zuidland, Schouwen, daughter of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) (see IX-b) and Leena Adriaense Kister(s). Address: (woonde in 1764 te Noordwelle, attestatie op 17-05-1764 naar Haamstede). Janna married, about 30 years old, on 17-05-1764 in Renesse with Johannes (Janus) Lievense, 23 years old, after publication of the bans on 19-04-1764 in Welland [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Note: 5 kinderen gedoopt tussen 1765 en 1775 te Haamstede. Johannes is born on 02-05-1741 in Haamstede. He was baptized on 07-05-1741 in Haamstede. Doopgetuige: Krina Marinusse de Oude, vrouw van Willem Beije. Address: Haamstede. Note: zoon van Lieven Gillisse en Maria Marinusse IJserman.
Children of Janna and Johannes:

1 Maria Lievense was born on 15-03-1765 in Haamstede. She was baptized on 24-03-1765 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Lydia Krijnse.
2 Lieven Lievensze was born on 01-06-1767 in Haamstede. He was baptized on 07-06-1767 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Geertruydt Dignisse, huisvrouw van Lieven Jilliszn (ouders van Johannes Lievenszn?).
3 Lena Lievense was born on 14-12-1768 in Haamstede. She was baptized on 18-12-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Elisabeth Hendrikse Boot.
4 Lieven Lievensze was born on 20-03-1771 in Haamstede. He was baptized on 28-03-1771 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Anna Pietersen Moenzaad.
5 Leenderd Lievense Boot was born on 05-04-1775 in Haamstede. He was baptized on 09-04-1775 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Anna Moenzaad. Leenderd died on 13-04-1853 in Ellemeet, 78 years old [Memorie van Successie 76, 77 Zierikzee]. Note: vermeld als Leendert Johannisse. Leenderd:
(1) married Sitje Andriesse van de Zande. Sitje was born about 1751. Sitje died on 22-06-1828 in Ellemeet, about 77 years old. Registration [ZA akte 6]. Note: Bruid: Sitje de Zande Andriesdr. Bruidegom: Pieter Lambregtse van Langeraad, woonachtig in Elkerzee Datum betaling trouwgeld : 17-03-1790 Plaats: Ellemeet Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 45441 Bron: Zeeuws Archief, Trouwgeld Zeeuwse eilanden 1763-1805 bruiden. Toegevoegd : 2 juli 2009.
(2) married, 54 years old, on 08-05-1829 in Ellemeet [akte 1] Maria Schoutjes, about 48 years old. Maria was born about 1781 in Serooskerke, Schouwen. Ellemeet?. Maria died on 15-01-1847 in Ellemeet, about 66 years old. Note: dochter van Kornelis (Cornelis) Schoutjes en Jacomijntje (Jacomina) Hoogenboom.


X-b Pieter Hendrikse Boot (Boodt) was born in Zuidland, Schouwen, son of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) (see IX-b) and Leena Adriaense Kister(s). He was baptized on 11-10-1739 in Serooskerke, Schouwen [ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Oude Zuidland, Zeeland. Pieter died on 08-02-1813 in Kerkwerve, 73 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: 1777 till 1803 schepen van Rengerskerke en Zuidland (Schouwen) [RAZE 5083 e.a.]. Note:

RAZE 5095 dd 13-01-1785: genoemd in de boedel van Johannis Janse en Cornelia Janse;
RAZE 5083 dd 06-04-1786: kocht van zijn broer Leendert, zijn zusters Adrijaantje en Jannetje, zijn zwager Jacob Cornelisz Kosten een hofstede bestaande uit huis, schuur, wagenhuis en in totaal 28 gemeten, 28 roeden vrij moeren en 252 roeden schatbaar land, waar het huis in staat, gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor £ 200;
RAZE 5090 dd 06-04-1786: kocht van de erfgenamen van zijn vader hun portie in een huis voor £ 160 Vlaams;
deze onroerende goederen kwamen uit de nalatenschap van zijn vader en bleven lange tijd in het bezit van de familie;
RAZE 5092 dd 22-06-1786: vermeld als voogd van de kinderen van Maarten Adriaanse Hanse, zijn weduwe Jacomijntje Cornelisse Wolfertse maakte de boedelinventaris op. Er waren 4 kinderen. Het batig saldo der nalatenschap was £ 2.0.7½ Vlaams, waarvan voor elk kind £ 0.8.10 bestemd was;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: verkocht aan zijn schoondochter Neeltje Gertse Zwager een huis no 16 met 28 gemeten 28 roede moerland en 252 roeden schatbaar daar het huis op staat in Zuidland, Schouwen, voor 1000 gulden.

Pieter married with Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). A church ceremony was celebrated on 04-02-1760 in Serooskerke, Schouwen. Maatje is born in Duivendijke, daughter of Jacob Maartense Hanse and Grietje Laurusse Doezelaar. She was baptized on 11-07-1734 in Serooskerke, Schouwen. gedoopt op zondag 21-10-1736 in Duivendijke?. Address: till 04-02-1760 Zuidland, Schouwen.
Children of Pieter and Maatje:

1 Leena Pieterse Boot was born in Zuidland, Schouwen. She was baptized on 24-08-1760 in Serooskerke, Schouwen [DTB]. Leena died before 18-04-1820, at the most 59 years old. Address: Kerkwerve. Leena:
(1) married, 22 years old, on 16-10-1782 in Elkerzee Frans Pietersz van der Weel, 22 years old, after their intention to marry had been registered on 19-09-1782 in Ellemeet [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Frans was born on 28-02-1760 in Kerkwerve. He was baptized on 02-03-1760 in Kerkwerve. Note: zoon van Pieter Franse van der Weel en Matie Wolfertse. Address: Ellemeet.
(2) married, 47 years old, on 24-06-1808 in Kerkwerve Matthijs van der Haven, about 50 years old, after their intention to marry had been registered on 03-06-1808 in Kerkwerve. Matthijs was born about 1758 in Dreischor. Matthijs died on 18-04-1820 in Ellemeet, about 62 years old. Note: weduwnaar van Leuntje de Blonde. Address: Ellemeet.
2 Jakob Pieterse Boot was born in Zuidland, Schouwen. Follow XI-a.
3 Willem Pieterse Boot. He was baptized on 06-02-1763 in Serooskerke, Schouwen.
4 Grietje Pieterse Boot (Boodt) was born in Rengerskerke. She was baptized on 19-02-1764 in Serooskerke, Schouwen. Grietje died on 17-01-1838 in Kerkwerve, 73 years old. Registration [akte 1]. Occupation: melkboerin, landbouwster. Grietje married, 31 years old, in 09-1795 in Kerkwerve Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer, 22 years old, after their intention to marry had been registered on 14-08-1795 in Kerkwerve [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Laurens was born on 13-02-1773 in Kerkwerve. He was baptized on 21-02-1773 in Kerkwerve. Laurens died on 20-10-1813 in Kerkwerve, 40 years old. Registration [ZA akte 13]. Note: partner: Pieternella Boodt vader: Pieter van Doezelaar moeder: Pieternella de Groot. Note: zoon van Pieter Laurensz van Doeselaar en Jacomijntje Jacobse Hanse. Occupation: landbouwer.
5 Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) was born in Rengerskerke. Follow XI-b.
6 Maarten Pieterse Boot (Bood). He was baptized on 20-11-1768 in Serooskerke, Schouwen. Maarten died about 1805, about 37 years old. Address: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke) [ZA]. Occupation: onderwijzer te Nieuwerkerke. Note: RAZE 5044 dd 16-05-1804: kocht een huis op het dorp bij de molen; RAZE 5044 dd 31-12-1805: na zijn overlijden verkochten zijn broers Jan en Pieter als mede-erfgenamen het huis.
7 Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) was born in Rengerskerke. Follow XI-c.
8 Jan Pieterse Boot (Boodt) was born in Zuidland, Schouwen. Follow XI-d.


X-c Leendert Hendrikse Boot (Boodt) was born on 08-01-1743 in Rengerskerke, son of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) (see IX-b) and Leena Adriaense Kister(s). He was baptized on 13-01-1743 in Serooskerke, Schouwen. Doopgetuige: Elisabet Boot. Leendert died on 08-03-1827 in Duivendijke, 84 years old. Registration [ZA akte 7]. Address: Kerkwerve. Occupation: landbouwer, melkboer (1797) (onder Zuidland, Schouwen, vanaf 1758 Duivendijke). Leendert married, 27 years old, on 26-10-1770 in Kerkwerve with Janna (Johanna) Jacobse Hanse, 37 years old, after publication of the bans on 25-10-1770 in Kerkwerve [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Janna is born in Duivendijke, daughter of Jacob Maartense Hanse and Grietje Laurusse Doezelaar. She was baptized on 15-03-1733 in Serooskerke, Schouwen. Janna died on 04-09-1817 in Zierikzee, 84 years old. Registration [ZA akte 129]. Note: weduwe van Pieter Jansz de Bruine, ondertrouwd 25-01-1754 te Elkerzee, kerkelijk huwelijk 23-02-1754 te Elkerzee.
Children of Leendert and Janna:

1 Lena Leendertse Boot. She was baptized on 17-08-1771 in Serooskerke, Schouwen.
2 Jan Leendertse Boot (Bood) was born in Duivendijke. Follow XI-e.
3 Lijsbeth Leendertse Boot was born in Duivendijke. She was baptized on 02-04-1775 in Serooskerke, Schouwen. Lijsbeth died on 23-10-1823 in Noordwelle, 48 years old. Registration [ZA akte 14]. Occupation: dagloonster. Note: ook Elisabeth Boodt. Lijsbeth registered, 22 years old, on 13-04-1797 in Noordwelle [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805] with Leendert Pietersz van 't Noordende, about 28 years old. Leendert was born about 1769 in Noordwelle. Leendert died on 09-10-1823 in Noordwelle, about 54 years old. Registration [akte 13]. Note: zoon van Pieter van 't Noordende en Adriaantje Zwagerman. Occupation: dagloner.


X-d Adriaan Cornelisse Boot was born on 01-09-1758 in Wissenkerke, son of Cornelis Adriaanse Boot (see IX-c) and Lijntje de Koeijer. He was baptized on 23-09-1758 in Wissenkerke. Adriaan died on 14-03-1832 in Wissenkerke, 73 years old. Registration [ZA akte 16]. Address: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Occupation: dagloner, landman, arbeider, vrachtrijder (1824). Note: moeder vermeld als Leuntje Koeijers. Adriaan married with Geertruid Noordhoek, after publication of the bans on 25-04-1794 in Wissenkerke [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Geertruid is born about 1770 in Wissenkerke. Geertruid died on 21-11-1837 in Wissenkerke, about 67 years old. Registration [ZA akte 82]. Occupation: dienstmeid, arbeidster.
Children of Adriaan and Geertruid:

1 Leentje Boot was born about 1793 in Wissenkerke. Follow XI-f.
2 Adriana Boot was born about 1797 in Wissenkerke. Adriana died on 15-01-1877 in Colijnsplaat, about 80 years old. Registration [akte 3]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Adriana married, about 27 years old, on 09-12-1824 in Colijnsplaat [akte 10] Abraham Karreman, about 26 years old. Abraham was born about 1798 in Colijnsplaat, son of Leunis Karreman and Leuntje Brandt. Abraham died on 09-10-1867 in Colijnsplaat, about 69 years old. Registration [akte 54]. Occupation: kleermakersknecht, kleermaker, arbeider.
3 Adriaan Boot was born on 02-03-1804 in Wissenkerke. Address: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Occupation: landmansknecht.
4 Maria Boot was born about 1811 in Wissenkerke. Maria died on 10-01-1872 in Wissenkerke, about 61 years old. Registration [ZA akte 2]. Address: (domicilie in 1849 U.S.A.). Occupation: dienstbode. Maria married, about 33 years old, on 03-05-1844 in Wissenkerke [akte 6] Johannis Jacobus Verbrugge, 36 years old. Johannis was born on 03-05-1808 in Hoek. Johannis died on 27-10-1880 in Wissenkerke, 72 years old. Registration [ZA akte 87]. Note: ook Jacobus Johannes, zoon van Cornelis Verbrugge (ca 1771-1841) en Catelijntje Kolenhoek (ca 1778-1829); weduwnaar van Pieternella Lena Semeijn (ca 1808-1843). Occupation: schoenmaker.
5 Willemina Boot was born on 07-11-1812 in Wissenkerke. Registration on 07-11-1812 [ZA akte 56]. Willemina died on 28-06-1813 in Wissenkerke, 7 months old. Registration [ZA akte 32]. Note: vermeld als Willemientje.


X-e Adriaan Cornelisz Boot was born about 1765 in Wissenkerke, son of Cornelis Adriaanse Boot (see IX-c) and Suzanna de Smit. Adriaan died on 12-07-1811 at 14:30 in Wissenkerke, about 46 years old. Registration [ZA akte 22]. Note: vermeld als Adriaan Gerardse Boot. Occupation: boerenknecht. Adriaan married with Elisabeth Gerardse de Smit, after publication of the bans on 16-12-1791 in Wissenkerke [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Elisabeth is born on 05-03-1772 in Wissenkerke, daughter of Gerard de Smit and Cornelia Beveland. She was baptized on 08-03-1772 in Wissenkerke. Elisabeth died on 03-02-1861 at 04:00 in Kortgene, 88 years old. Registration [ZA akte 4]. Address: (woonde 1803 te Wissenkerke, 1808 buiten Wissenkerke, 1815 Wissenkerke, 1833 Wissenkerke, 04-07-1851 vestiging te Kortgene, woonde bij haar dochter Jannetje Boot en schoonzoon Johannis Lindon, vertrok in 1855 van Kortgene naar Wissenkerke, woonde bij haar zoon Gerard Boot en schoondochter Maria Huiszoon). Occupation: dienstmeid, dagloonster, arbeidster. Note: getrouwd (2) 20-04-1815 te Wissenkerke met Pieter de Boo (1762 Wissenkerke - 11-10-1817 Wissenkerke), zoon van Jacob de Boo en Adriana Wolsen; weduwnaar van Lena Leendertse Geelhoed (1760 - 05-07-1811 te Wissenkerke), dochter van Leendert Geelhoed en Cornelia Hoogerheide.
Children of Adriaan and Elisabeth:

1 Susanna Boot was born in 1794 in Wissenkerke. Susanna died on 03-08-1830 in Kortgene, 35 or 36 years old. Registration [akte 18]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Susanna married, 26 or 27 years old, on 05-05-1821 in Kortgene [akte 3] Adriaan Pouwer, 26 years old. Adriaan was born on 01-06-1794 in Kortgene. Adriaan died on 25-01-1883 in Kortgene, 88 years old. Registration [akte 2]. Note: zoon van Jacob Cornelisz Pouwer (1754-1835, Kortgene), commies Indirecte Belastingen, getrouwd 06-10-1782 te Kortgene met Janna Cornelisse Rademaker (15-02-1756 Kortgene - 1803). Occupation: arbeider.
2 Ge(e)rard Boot was born on 22-11-1796 in Wissenkerke. Follow XI-g.
3 Cornelia Boot was born about 1798 in Wissenkerke. Cornelia died on 25-06-1870 in Kortgene, about 72 years old. Registration [ZA akte 17]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Cornelia:
(1) married, about 27 years old, on 18-02-1825 in Wissenkerke [akte 3] Willem Wisse, about 33 years old. Willem was born about 1792 in Wissenkerke. Willem died on 30-11-1844 in Wissenkerke, about 52 years old. Registration [ZA akte 100]. Note: zoon van Salomon Wisse en Lena de Looff; weduwnaar van Cornelia Bakker, overleden te Wissenkerke. Occupation: landman, arbeider.
(2) married, about 48 years old, on 11-09-1846 in Kortgene [akte 4] Hendrik Kramer, about 36 years old. Hendrik was born about 1810 in Wissenkerke. Hendrik died on 01-03-1855 in Kortgene, about 45 years old. Registration [ZA akte 5]. Hendrik is widower of Pieternella Hagebos(ch). Note: zoon van Aart Kramer, arbeider, en Jacomina de Smit. Occupation: landmansknecht, arbeider.
(3) married, about 58 years old, on 24-04-1856 in Kortgene [akte 1] Gerrit van Gemert, about 51 years old. Gerrit was born about 1805 in Kortgene. Gerrit died on 09-06-1878 in Kortgene, about 73 years old. Registration [ZA akte 8]. Note: zoon van Jan van Gemert en Pieternella Witters; weduwnaar van Lena van den Berge. Occupation: winkelier, arbeider.
4 Jannetje Boot was born on 22-09-1802 in Wissenkerke. Jannetje died on 15-01-1890 in Wissenkerke, 87 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Jannetje:
(1) married, 32 years old, on 01-05-1835 in Wissenkerke [akte 9] Pieter Bolle, about 31 years old. Pieter was born about 1804 in Kortgene. Pieter died on 23-11-1848 in Kortgene, about 44 years old. Registration [ZA akte 36]. Note: zoon van Willem Bolle en Adriana de Bruine. Occupation: arbeider.
(2) married, 49 years old, on 31-12-1851 in Kortgene [akte 6] Jo(h)annes Lindom, 43 years old. Jo(h)annes was born on 14-02-1808 in Wissenkerke. Jo(h)annes died on 07-04-1859 in Wissenkerke, 51 years old. Registration [ZA akte 8]. Note: zoon van Willem Lindom en Jacoba de Vos. Occupation: landmansknecht, arbeider.
(3) married, 66 years old, on 26-05-1869 in Wissenkerke [akte 6] Marinus Antonisse Verhulst, about 61 years old. Marinus was born about 1808 in Wissenkerke. Marinus died on 18-04-1885 in Wissenkerke, about 77 years old. Registration [ZA akte 31]. Note: zoon van Anthonie Marinusse Verhulst en Lena Hendrika Clement; getrouwd (1) op 10-05-1833 te Kortgene met Stoffelina Filius, (1809-1867 Wissenkerke), 7 kinderen. Occupation: arbeider.
5 Adriana Boot was born about 1806 in Wissenkerke. Adriana died on 26-08-1829 in Wissenkerke, about 23 years old. Registration [ZA akte 68]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Adriana married, about 22 years old, on 15-02-1828 in Wissenkerke [akte 1] Jacobus Kabboord, 25 years old. Jacobus was born on 11-02-1803 in Wissenkerke, son of Daniël Kabboord and Jacomina Priester. Jacobus died on 11-06-1880 in Wissenkerke, 77 years old. Note: getrouwd (2) 18-10-1833 te Wissenkerke met Lena van der Werf (Weide?) (ca 1809 Wissenkerke - 12-02-1857 Wissenkerke), winkelierster, dochter van Pieter van der Weide, schipper, bakker, en Jannetje Cornelisse Wisse; getrouwd (3) 29-12-1858 te Wissenkerke met Leuntje Mulder (24-02-1813 Wissenkerke - 15-03-1877 Wissenkerke), dochter van Leuntje Mulder, winkelierster. Occupation: smidsknecht, smid.
6 Jasperina (Prientje) Boot was born on 06-11-1809 in Wissenkerke. Kortgene?. Prientje died on 03-02-1855 in Wissenkerke, 45 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note: ook Prijntje, Dirkje. Prientje married, 25 years old, on 29-10-1835 in Wissenkerke [akte 22] Frans Kloosterman, 25 years old. Frans was born on 07-03-1810 in Wissenkerke. Note: zoon van Jan Adriaansz Kloosterman en Pieternella van der Maas. Occupation: arbeider.
7 Cornelis Boot was born on 18-01-1811 in Wissenkerke. Follow XI-h.


X-f Geerard Cornelisse Boot, son of Cornelis Adriaanse Boot (see IX-c) and Suzanna de Smit. He was baptized on 24-01-1770 in Wissenkerke. 24-01-1769?. Geerard died on 26-04-1825 in Wissenkerke, 55 years old. Registration [ZA akte 25]. Occupation: boerenknecht, dagloner, arbeider. Geerard married on 30-08-1789 in Wissenkerke with Pieternella Filius, 22 years old, after publication of the bans on 14-08-1789 in Wissenkerke [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieternella is born on 17-04-1767 in Wissenkerke. Pieternella died on 08-10-1819 in Wissenkerke, 52 years old. Registration [ZA akte 51]. Occupation: arbeidster. Note: dochter van Adriaan Filius (ca 1734 - 1817) en Jacoba Flipse (1743 - 1780).
Children of Geerard and Pieternella:

1 Susanna Boot was born about 1789 in Wissenkerke. Susanna died on 30-01-1864 in Wissenkerke, about 75 years old. Registration [ZA akte 10]. Occupation: dagloonster, arbeidster. Susanna married, about 24 years old, on 01-04-1813 in Wissenkerke [akte 3] Johannes Bouterse, 21 years old. Johannes was born on 03-02-1792 in Wissenkerke, son of Cornelis Janse Bouterse and Adriana Johannese Bouterse. Johannes died on 04-01-1847 in Wissenkerke, 54 years old. Registration [ZA akte 1]. Note: ook Johannis. Occupation: dagloner, arbeider.
2 Cornelis Boot was born on 23-08-1798 in Wissenkerke. Follow XI-i.
3 Jacoba Boot was born about 1801 in Wissenkerke. Jacoba died on 07-06-1831 in Wissenkerke, about 30 years old. Registration [ZA akte 30]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Jacoba:
(1) married, about 20 years old, on 27-07-1821 in Wissenkerke [akte 12] Adriaan Koole, about 34 years old. Adriaan was born about 1787 in Wissenkerke. Adriaan died on 10-10-1821 in Wissenkerke, about 34 years old. Registration [ZA akte 42]. Note: zoon van Pieter Koole, arbeider, en Blazina Schrier. Occupation: arbeider.
(2) married, about 22 years old, on 08-08-1823 in Wissenkerke [akte 12] Johannes (Johannis) Begthel, about 35 years old. Johannes was born about 1788 in Middelburg. Johannes is widower of Lientje (Leijntje) van den Berge (died before 1823). Note: zoon van Hendrik Begthel en Sara de Smit. Occupation: arbeider.
4 Jannetje (Janna) Boot was born about 1803 in Wissenkerke. Janna died on 08-12-1882 in Wissenkerke, about 79 years old. Registration [ZA akte 83]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Janna married, about 27 years old, on 28-04-1830 in Wissenkerke [akte 6] Johannis (Janus) de Ridder, about 28 years old. Janus was born about 1802 in Kats. Wissenkerke?. Janus died on 01-11-1862 in Wissenkerke, about 60 years old. Registration [ZA akte 85]. Note: zoon van Johannis de Ridder, arbeider, en Anna Kloosterman. Occupation: arbeider, dijkwerker.


X-g Samson Boot was born about 1783 in Wissenkerke, son of Samson Adriaens Boot (Boodt) (see IX-d) and Dina Olivierse. Samson died on 28-06-1838 in Middelburg, about 55 years old. Registration [ZA akte 246]. Occupation: koetsier, daggelder, dagloner. Note: ook Samsom. Samson married, about 30 years old, on 15-09-1813 in Oost-Souburg [akte 6] with Adriana van Egem, about 23 years old. Adriana is born about 1790 in Middelburg. Adriana died on 03-01-1831 in Middelburg, about 41 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: dienstbode, dagloner, schuurster. Note: ook Egern, Eghem, dochter van Cornelis van Egern, dagloner, en Maatje Guinter.
Children of Samson and Adriana:

1 Samson Boot was born on 20-03-1814 in Middelburg. Registration on 21-03-1814 [ZA akte 123]. Samson died on 17-09-1837 in Residentie Weltevreden, Batavia, Java, Ned. Indië, 23 years old. Address: Middelburg. Occupation: marinier 3e klas aan boord van het fregatschip De Belona.
2 Cornelis Boot was born on 28-01-1815 in Middelburg. Registration on 30-01-1815 [ZA akte 55].
3 Dina Boot was born on 19-10-1816 in Middelburg. Registration on 21-10-1816 [ZA akte 389]. Dina died on 28-10-1816 in Stads-Ambachten (Middelburg), 9 days old. Registration [ZA akte 342].
4 Jacob Boot, stillborn son on 20-10-1816 in Middelburg. Registration [ZA akte 459].
5 Dina Boot was born on 04-08-1819 in Middelburg. Registration on 04-08-1819 [ZA akte 312]. Dina died on 29-10-1891 in Middelburg, 72 years old. Registration [ZA akte 328]. Occupation: dienstbode, winkelierster. Dina married, 28 years old, on 10-11-1847 in Middelburg [akte 92] Willem Johannes Schenkel, about 28 years old. Willem was born about 1819 in Middelburg. Willem died on 23-05-1897 in Middelburg, about 78 years old. Registration [ZA akte 153]. Note: zoon van Cornelis Schenkel, timmerman, en Helena Engelman. Occupation: zeeman.
6 Maatje Boot was born on 25-10-1820 in Middelburg. Registration on 25-10-1820 [ZA akte 367]. Maatje died on 20-11-1893 in Middelburg, 73 years old. Registration [ZA akte 343]. Occupation: dienstbode. Maatje married, 20 years old, on 27-08-1841 in Middelburg [akte 83] Lambrecht François Klaassen, 29 years old. Lambrecht was born on 29-06-1812 in Middelburg. Lambrecht died on 01-02-1886 in Middelburg, 73 years old. Registration [ZA akte 36]. Note: ook Lambregt F., zoon van Andries Lodewijk Klaassen, koster, en Maria Francina Soeters. Occupation: gruttersknecht, grutter, koetsier, koster N.H. kerk.
7 Lena Boot was born on 18-03-1825 in Middelburg. Registration on 19-03-1825 [ZA akte 118]. Lena died on 06-11-1829 in Middelburg, 4 years old. Registration [ZA akte 513].


X-h Marinus Boodt (Boot) was born about 1785 in Zierikzee, son of Samson Adriaens Boot (Boodt) (see IX-d) and Dina Olivierse. Wissenkerke?. Marinus died on 24-01-1864 in Zierikzee, about 79 years old. Registration [ZA akte 13]. Note: vader vermeld als Samuel Boot. Occupation: tuinier, hovenier. Marinus:
(1) married, about 21 years old, in 1806 with Neeltje Dirkse de Vin, about 33 years old. Neeltje is born about 1773 in Dreischor. Neeltje died on 21-04-1820 in Zierikzee, about 47 years old. Registration [ZA akte 65]. Note: dochter van Dirk de Vin en Dina Zuigen.
(2) married, about 36 years old, on 04-03-1821 in Ouwerkerk [akte 2] with Jozina Ronquist (Rondkwist), 47 years old. She was baptized on 20-02-1774 in Ouwerkerk. Jozina died on 02-11-1852 in Zierikzee, 78 years old. Registration [ZA akte 201]. Note: dochter van Andries Joosse Ronquist, ondertrouwd op 02-05-1762 in Ouwerkerk met Jacomijntje Maartense Vaane (1731 Sirjansland - 1810); weduwe van Jan Janse Bevelander; Jozina trouwde in 1802 met Albertus van Haaften; weduwe van Cornelis Bakker en Anthonie (?) van Haaften, overleden in Frankrijk.
Children of Marinus and Neeltje:

1 Samson Boot was born on 11-12-1807. He was baptized on 13-12-1807 in Dreischor [DTB 162]. Doopgetuige: Lena Boot.
2 Dingenus Boot was born on 04-05-1814 in Dreischor. Follow XI-j.


X-i Cente Cornelisz Boot (Boodt) was born on 10-12-1763 in Haamstede, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (see IX-f) and Maria Centedr Kooijman. He was baptized on 11-12-1763 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuige: Adriana Cooijman. Cente died on 03-09-1836 in Burgh, 72 years old. Registration [ZA akte 13]. Address: from 1791 Westenschouwen. Occupation: landman, landbouwer, schepen. Function: gemeenteraadslid en commissielid der Liefdadigheid in Westenschouwen (1812,1813) [ZA Functionarissen en ambtenaren 1802-1813]. Note:

verhuisd met attest van Haamstede naar Zierikzee op 24-06-1790.
Cente was schepen en weigerde op 10-06-1796 (na de Franse revolutie) de eed van "getrouwheid" aan de toen geldende orde van zaken in de gerechtkamer af te leggen. Hij werd op 25-11-1831 door de rechtbank te Zierikzee veroordeeld tot een geldboete van 30 Francs of 14 Gulden en 25 Cents en de kosten van de rechtzaak, zijnde 3 Gulden en 36 Cents, wegens het op 05-11-1831 laten grazen van een zijner koeien aan de binnenzijde van de zeedijk onder Burgh. Dit was in strijd met art. 18 en 50 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en met art. 52 van het Peenale Wetboek en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 612, volgnr. 1618).

Cente married with Maria Jacobse, after publication of the bans on 08-04-1790 in Elkerzee [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. A church ceremony was celebrated on 28-04-1790 in Elkerzee [ZA DTB 1751-1810 NG 5B (index De Vos)]. Note: Attestatie 25-04-1790 Elkerzee. Maria is born on 06-03-1766 in Elkerzee, daughter of Jacobus Danielse and Jacomijntje (Jacomina) Jacobs van 't Noordende. She was baptized on 16-03-1766 in Elkerzee. Doopgetuige: Bartolijntje Jacobs. Maria died on 02-06-1831 in Burgh, 65 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landvrouw, landbouwster. Note: ook Jacobusse.
Children of Cente and Maria:

1 Maria Boot (Boodt) was born in Zierikzee. She was baptized on 08-03-1791 in Zierikzee. Maria died on 20-08-1833 in Burgh, 42 years old. Registration [ZA akte 11]. Occupation: arbeidster. Maria married, 22 years old, on 26-03-1813 in Burgh [akte 1] Adriaan Groenleer, 28 years old. Adriaan was born in Burgh. He was baptized on 04-12-1784 in Burgh. Doopgetuige: Willemijntje Storm. Adriaan died on 25-11-1852 in Burgh, 67 years old. Registration [ZA akte 15]. Note: zoon van Stoffel Adriaansz Groenleer (1743-1822), arbeider, en Cornelia Andriesse Goeree. Occupation: arbeider.
2 Jacobus Centse Boot was born on 20-02-1793 in Burgh. Follow XI-k.
3 Cornelis Boot was born on 28-08-1794 in Burgh. He was baptized on 31-08-1794 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Tona Burg. Cornelis died before 1797, at the most 3 years old.
4 Cornelia Boot was born on 07-01-1796 in Westenschouwen. She was baptized on 10-01-1796 in Burgh. tweeling, Doopgetuigen: Tona Burg en Jacomijntje van 't Noordende. Cornelia died on 07-03-1876 in Burgh, 80 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: boerendochter, arbeidster. Cornelia married, 20 years old, on 02-10-1816 in Burgh [akte 2] Cornelis van Loozen, about 23 years old. Cornelis was born about 1793 in Duivendijke. Cornelis died on 11-10-1843 in Burgh, about 50 years old. Registration [ZA akte 21]. Note: zoon van Albregt (Aalbregt) van Lozen en Cornelia Franse (Adriaanse) Plokhair. Occupation: boerenknecht, arbeider.
5 Jacomijntje Boot was born on 07-01-1796 in Westenschouwen. She was baptized on 10-01-1796 in Burgh. tweeling, Doopgetuigen: Tona Burg en Jacomijntje van 't Noordende. Jacomijntje died before 1804, at the most 8 years old.
6 Cornelis Centse Boot was born on 03-11-1797 in Burgh. Follow XI-l.
7 Jacob Centse Boot was born on 29-01-1802 in Burgh. Follow XI-m.
8 Adriaan Boot was born on 25-10-1803 in Burgh. He was baptized on 30-10-1803 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriana Boot. Adriaan died before 1808, at the most 5 years old.
9 Jacomijntje Boot was born on 10-11-1804 in Burgh. She was baptized on 18-11-1804 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacomijntje died on 29-11-1866 in Burgh, 62 years old. Registration [ZA akte 13]. Occupation: boerendochter, landbouwster, broodbakster. Note: ook Jakomijntje, Jacomina. Jacomijntje:
(1) married, 27 years old, on 15-02-1832 in Burgh [akte 1] Jacob Bakker, 23 years old. Jacob was born on 02-10-1808 in Burgh. He was baptized on 09-10-1808 in Burgh. Jacob died on 27-12-1832 in Burgh, 24 years old. Registration [ZA akte 17]. Note: zoon van Daniel Bakker, vrachtenaar, en Lena Bakker (1782-1832), arbeidster. Occupation: boerenknecht, arbeider.
(2) married, 32 years old, on 06-10-1837 in Burgh [akte 5] Leendert van de Zande, 33 years old. Leendert was born on 16-04-1804 in Burgh, son of Leendert van de Zande and Lena van der Wekken. He was baptized on 29-04-1804 in Burgh. Doopgetuige: Tona Philipse de Jonge. Leendert died on 04-02-1844 in Burgh, 39 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landbouwer.
(3) married, 40 years old, on 20-12-1844 in Burgh [akte 10] Adrianus Kostense, 28 years old. Adrianus was born on 09-09-1816 in Haamstede, son of Job Bastiaanse Kostense and Cornelia Stoel. Adrianus married on 12-10-1867 in Burgh Jacomina op den Brouw (1822-1892). Occupation: boerenknecht, landbouwer, windkorenmolenaar.
10 Adriaan Boot was born on 09-05-1808 in Burgh. He was baptized on 15-05-1808 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriaantje Boot. Adriaan died on 04-10-1829 in Burgh, 21 years old. Registration [ZA akte 10]. Occupation: boerenzoon.


X-j Aalbrecht Cornelisz Boot was born on 09-07-1770 in Burgh, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (see IX-f) and Maria Centedr Kooijman. He was baptized on 15-07-1770 in Burgh. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot. Aalbrecht died on 26-04-1851 in Burgh, 80 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: landbouwer, dagloner, arbeider. Note: ook Aalbregt, Albrecht, Albregt. Aalbrecht married with Cornelia Fransdr Waalbeke, after publication of the bans on 19-04-1810 in Burgh [DTB 127-125]. Cornelia is born on 16-03-1784 in Haamstede, daughter of Frans Willemsz Waalbeke and Jacomijntje Stoel (Bolle). She was baptized on 21-03-1784 in Haamstede. Doopgetuige: Kornelia Aalbregtse Boot; een andere bron vermeld: geboren in 1779 in Burgh. Cornelia died on 14-10-1833 in Burgh, 49 years old. Registration [ZA akte 19].Note: moeder vermeld als Jacomina Bolle. Occupation: arbeidster.
Children of Aalbrecht and Cornelia:

1 Cornelis Boot was born on 06-07-1811 in Burgh. Registration on 07-07-1811 [ZA akte 8]. Cornelis died on 13-02-1813 in Burgh, 1 years old. Registration [ZA akte 6]. Note: Cornil.
2 Cornelis Boot was born on 27-10-1813 in Burgh. Follow XI-n.
3 Jacob Boot was born on 03-08-1816 in Burgh. Follow XI-o.
4 Marinus Boot was born on 02-11-1819 in Burgh. Registration on 04-11-1819 [ZA akte 21]. Address: (emigreerde naar de V.S.).
5 Jacomijntje Boot was born on 09-09-1826 in Burgh. Registration on 10-09-1826 [ZA akte 18]. Jacomijntje died on 28-09-1899 in Ouwerkerk, 73 years old. Registration [ZA akte 12]. Jacomijntje married, 43 years old, on 30-04-1870 in Ouwerkerk [akte 1] Poulus Metselaar, about 44 years old. Poulus was born about 1826 in Ouwerkerk. Poulus died on 24-09-1898 in Ouwerkerk, about 72 years old. Registration [ZA akte 17]. Note: zoon van Jan Metselaar en Janna de Vin; weduwnaar van Anna Jacoba Koopman. Occupation: metselaar.


X-k Dirk Cornelisz Boot (Boodt), son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (see IX-f) and Tona Dirksdr Beuns. He was baptized on 13-01-1782 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk died on 12-12-1835 in Burgh, 53 years old. Registration [ZA akte 17]. Note: moeder vermeld als Tona Buins. Occupation: dagloner, arbeider. Dirk married on 03-05-1811 in Burgh [akte 1] with Neeltje van de Velde(n), 24 years old. A church ceremony was celebrated the same date in Burgh. Note: Dirk trouwde op dezelfde dag als broer Krijn. Neeltje is born on 26-09-1786 in Haamstede. She was baptized on 01-10-1786 in Haamstede. Neeltje died on 07-12-1854 in Burgh, 68 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: arbeidster. Note: dochter van Jan Bartelsz van de Velde, geboren voor 1771, dagloner, en Cornelia Stoffelse Fondse (Fonse), geboren voor 1773.
Children of Dirk and Neeltje:

1 N.N. Boot, stillborn child on 09-03-1812 in Burgh. Registration [ZA akte 8].
2 Cornelia Boot was born on 30-07-1813 in Burgh. Registration on 30-07-1813 [ZA akte 6]. Cornelia died on 20-07-1847 in Burgh, 33 years old. Registration [ZA akte 21]. Occupation: arbeidster. Cornelia married, 27 years old, on 19-08-1840 in Burgh [akte 3] Jan van der Werf, about 32 years old. Jan was born about 1808 in Noordwelle. Jan died on 11-03-1868 in Noordwelle, about 60 years old. Jan is widower of Pieternella de Glopper (±1814-before 1836), whom he married on 13-05-1836 in Noordwelle [akte 2]. Jan married on 03-09-1849 in Kerkwerve Neeltje Kloet (1816-before 1850). Jan married on 09-10-1850 in Kerkwerve Maatje van de Zande (±1819-before 1859). Jan married on 11-08-1859 in Kerkwerve Sara van der Linde (1809-1858). Note: zoon van Cornelis van der Werf en Pieternella Knape (Knaap), arbeidster. Occupation: arbeider.
3 Janna Boot was born on 29-08-1816 in Burgh. Registration on 02-09-1816 [akte 12]. Janna died on 01-01-1891 in Burgh, 74 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: arbeidster. Janna married, 20 years old, on 28-07-1837 in Burgh [akte 4] Cornelis van der Klooster, 23 years old. Cornelis was born on 26-03-1814 in Burgh, son of Cornelis van der Klooster and Cornelia Tangeman. Registration on 28-03-1814 [akte 3]. Cornelis died on 07-04-1897 in Burgh, 83 years old. Registration [ZA akte 4]. Note: Cornelis was niet onbemiddeld. Address: Burghsluis (Burgh). Occupation: arbeider, visser, schipper.
4 Cornelis Boot was born on 07-12-1819 in Burgh. Registration on 09-12-1819 [ZA akte 23]. Cornelis died on 23-11-1843 in Burgh, 23 years old. Registration [ZA akte 27]. Occupation: arbeider.
5 Bartelina (Bartelijntje) Boot was born on 16-09-1822 in Burgh. Registration on 17-09-1822 [ZA akte 10]. Bartelina died on 13-01-1889 in Burgh, 66 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: arbeidster. Bartelina married, 22 years old, on 05-02-1845 in Burgh [akte 1] Marinus van Burgh, 23 years old. Marinus was born on 12-06-1821 in Burgh, son of Andries van Burg(h) and Grietje van de Vaate. Marinus died on 23-03-1907 in Elkerzee, 85 years old. Registration [ZA akte 2 Elkerzee, akte 4 Burgh]. Addresses: till 01-05-1835 Burgh 01-05-1835 Haamstede. Occupation: landbouwersknecht, veldarbeider.
6 Toontje Boot was born on 02-10-1826 in Burgh. Registration on 03-10-1826 [ZA akte 25]. Toontje died on 04-04-1828 in Burgh, 1 years old. Registration [ZA akte 6].


X-l Bartel Cornelisz Boot was born on 07-09-1783 in Burgh, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (see IX-f) and Tona Dirksdr Beuns. He was baptized on 14-09-1783 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Cornelia Boot. Bartel died on 15-05-1840 in Westenschouwen (Burgh), 56 years old. Registration [ZA akte 3]. Occupation: boerenknecht (1815), landbouwer. Note:

Hij werd op 07-05-1830 veroordeeld tot een geldboete van 32 Francs, of 15 Gulden en 20 Cents, benevens de kosten van het proces van 2 Gulden en 89 Cents, desnoods bij gijzeling te innen, daar 16 stuks hoornvee, hem toebehorende, in de duinen bij Westenschouwen waren aangetroffen op 16-04-1830, hoewel hij daarvan onwetend was. Dit was in strijd met art. 21 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en art. 52 der Peenale Wet en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie
Bron: Rechterlijke Archieven 1796-1838, strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inventarisnummer: 609, vonnisnummer 1407.

Bartel:
(1) married, 31 years old, on 26-04-1815 in Westenschouwen [akte 1] with Elisabeth Kooijman, 41 years old. Note:

dit huwelijk was het enige en laatste huwelijk dat in 1815 in de rechtkamer van de gemeente Westenschouwen werd gesloten, voordat de gemeente samengevoegd werd met Burgh.

Elisabeth is born on 31-08-1773 in Haamstede. She was baptized on 05-09-1773 in Haamstede. Elisabeth died on 27-07-1820 in Burgh, 46 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landvrouw (1815), landbouwster. Note: dochter van Jacob Kooijman, landman, en Lena Bakker; getrouwd (1) 23-11-1797 te Noordwelle met Willem Lemsom (1772-1809); getrouwd (2) 28-11-1811 te Westenschouwen met Jan Hendrikze Braber (ca 1767-1814).
(2) married, 38 years old, on 30-08-1822 in Kerkwerve [akte 4] with Maatje Bartelse bij de Vaate, 24 years old. Maatje is born on 11-09-1797 in Kerkwerve, daughter of Bartel bij de Vaate and Janna Pieterse Ger(t)se. She was baptized on 17-09-1797 in Kerkwerve. Maatje died on 08-05-1858 in Burgh, 60 years old. Registration [ZA akte 10]. Occupation: landbouwster.
Children of Bartel and Elisabeth:

1 Cornelis Boot was born on 25-10-1815 in Westenschouwen. Cornelis died on 26-10-1815 in Burgh, 1 day old.
2 Cornelis Bartelsz Boot was born on 07-04-1817 in Burgh. Follow XI-p.

Children of Bartel and Maatje:

3 Jan Bartelsz Boot was born on 28-05-1824 in Burgh. Follow XI-q.
4 Anthonie Boot was born on 03-12-1825 in Burgh. Registration on 05-12-1825 [ZA akte 22]. Anthonie died on 07-08-1826 in Burgh, 8 months old. Registration [ZA akte 14].
5 Tonis Boot was born on 24-03-1828 in Burgh. Registration on 25-03-1828 [ZA akte 5]. Tonis died on 29-08-1897 in Burgh, 69 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: landbouwer.
6 Bartel Bartelsz Boot was born on 11-04-1831 in Burgh. Follow XI-r.
7 Neeltje Boot was born on 17-02-1836 in Burgh. Registration on 18-02-1836 [ZA akte 3]. Neeltje died on 25-10-1909 in Renesse, 73 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: landbouwster. Neeltje married, 20 years old, on 30-07-1856 in Haamstede [akte 7] Leendert Adriaansz Blom, 26 years old. Leendert was born on 27-05-1830 in Haamstede, son of Adriaan Leendertsz Blom and Elizabeth Dalebout (Daalebout). Leendert died on 02-01-1886 in Renesse, 55 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: arbeider, landbouwer.


X-m Krijn Cornelisz Bood was born in Burgh, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (see IX-f) and Tona Dirksdr Beuns. He was baptized on 08-01-1786 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen. Krijn died on 30-04-1845 in Haamstede, 59 years old. Registration [ZA akte 8]. Note: moeder vermeld als Tona Buijze. Address: from 1808 Haamstede. Occupation: landbouwer, dagloner, arbeider. Krijn married on 03-05-1811 in Haamstede [akte 3] with Catelijntje de Weelde, 25 years old. Note: Krijn trouwde op dezelfde dag als broer Dirk. Catelijntje is born on 02-05-1786 in Haamstede, daughter of Leendert Cornelisz de Weelde and Krina Cornelisse van Zuijen. She was baptized on 07-05-1786 in Haamstede. Doopgetuige: Tona Blom, lidmaat te Renesse. Catelijntje died on 25-11-1843 in Haamstede, 57 years old. Registration [ZA akte 28]. Occupation: dagloonster. Note: ook Catalina, Katalina, Katolina.
Children of Krijn and Catelijntje:

1 Cornelis Krijnsz Boot was born on 23-11-1811 in Haamstede. Follow XI-s.
2 Krina Boot was born on 19-02-1814 in Haamstede. Registration on 20-02-1814 [ZA akte 5]. Krina died on 07-05-1814 in Haamstede, 2 months old. Registration [ZA akte 7].
3 Leendert Krijnsz Boodt was born on 08-04-1815 in Haamstede. Follow XI-t.
4 Toontje Boodt was born on 21-12-1816 in Haamstede. Registration on 23-12-1816 [ZA akte 21]. Toontje died on 13-05-1829 at 20:00 in Haamstede, 12 years old. Registration on 14-05-1829 [ZA akte 8].
5 Krina Boodt was born on 30-09-1818 in Haamstede. Registration on 01-10-1818 [ZA akte 14]. Krina died on 01-12-1818 in Haamstede, 2 months old. Registration [ZA akte 17].
6 Krijn Bood was born on 05-12-1819 in Haamstede. Registration on 06-12-1819 [ZA akte 33]. Krijn died on 13-01-1820 in Haamstede, 1 month old. Registration [ZA akte 1].
7 Krijn Bood was born on 05-07-1821 in Haamstede. Registration on 16-07-1821 [ZA akte 15]. Krijn died on 21-04-1857, 35 years old. Note: overleden op zee; aankomst op 23-04-1857 in New York met de "Gaston". Address: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Occupation: arbeider.
8 Dirk Bood was born on 18-09-1824 in Haamstede. Registration on 18-09-1824 [ZA akte 25]. Dirk died on 28-10-1829 in Haamstede, 5 years old. Registration [ZA akte 17].
9 Iman Krijnsz Bood was born on 06-02-1828 in Haamstede. Follow XI-u.
10 Toontje Bood was born on 11-02-1833 in Haamstede. Registration on 11-02-1833 [ZA akte 5]. Toontje died on 25-09-1833 in Haamstede, 7 months old. Registration [ZA akte 25].


XI-a Jakob Pieterse Boot was born in Zuidland, Schouwen, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (see X-b) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 14-03-1762 in Serooskerke, Schouwen. Jakob died on 20-02-1807 in Serooskerke, Schouwen, 44 years old. He was buried on 24-02-1807 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Address: Serooskerke, Schouwen. Jakob married on 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen with Elisabeth Kornelisse Dalebout, 23 years old, after publication of the bans on 17-04-1788 in Haamstede [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. A church ceremony was celebrated on 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen. Elisabeth is born in Westenschouwen, daughter of Cornelis Stoffelse Dalebout and Jacomijntje Franse Plokhaar. She was baptized on 28-10-1764 in Burgh. Elisabeth died on 18-11-1827 in Serooskerke, Schouwen, 63 years old. Address: Koudekerke. Note: Daalboudt.
Children of Jakob and Elisabeth:

1 Maatje Boot was born on 15-02-1789 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 01-03-1789 in Serooskerke, Schouwen.
2 Maatje Jakobsdr Boot was born on 12-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 18-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Maatje died on 28-06-1839 in Serooskerke, Schouwen, 48 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: arbeidster. Maatje married, 19 years old, on 22-04-1810 in Serooskerke, Schouwen Jan Kornelisz den Boer, about 24 years old. Jan was born about 1786 in Ellemeet. Jan died on 27-04-1839 in Serooskerke, Schouwen, about 53 years old. Registration [ZA akte 3]. Note: zoon van Kornelis den Boer en Grietje Straaijer. Occupation: arbeider.
3 Jacomijntje Boot was born on 17-12-1791 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 25-12-1791 in Serooskerke, Schouwen.
4 Kornelia Boot was born on 15-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 24-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. Kornelia died on 03-03-1807 in Serooskerke, Schouwen, 13 years old. She was buried on 05-03-1807 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Note: leeftijd 1 1/4 jaar?. Note: Boodt.
5 Pieternella Boot was born on 16-09-1795 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 27-09-1795 in Serooskerke, Schouwen.
6 Pieter Boot was born on 03-03-1798 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 11-03-1798 in Serooskerke, Schouwen.
7 Ariaantje Boot was born on 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Note: tweeling.
8 Pieter Boot was born on 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Note: tweeling.
9 Pieter Boot was born on 25-04-1802 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 09-05-1802 in Serooskerke, Schouwen.
10 Cornelis Boot was born on 22-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 26-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis died on 24-01-1808 in Serooskerke, Schouwen, 3 years old. He was buried on 25-01-1808 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813].
11 Jacomijntje Boot was born on 14-11-1805 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 21-11-1805 in Serooskerke, Schouwen.


XI-b Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) was born in Rengerskerke, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (see X-b) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 28-07-1765 in Serooskerke, Schouwen [ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Pieter died on 09-11-1833 in Kerkwerve, 68 years old. Registration [akte 11]. Note: aangifte door zoon Leendert. Addresses: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke) (in 1811 inwoner van Kerkwerve, Rengerskerke en Nieuwerkerke) [ZA Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811]. Occupation: melkboer en dagloner. Pieter married with Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk, after publication of the bans on 04-03-1796 in Kerkwerve [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Note: bruid vermeld als van Nieuwerkerk . Maatje is born on 13-01-1773 in Noordgouwe. She was baptized on 17-01-1773 in Noordgouwe. Doopgetuige: Joppa Landegent. Maatje died on 31-10-1836 in Kerkwerve, 63 years old. Registration [akte 10]. Occupation: melkboerin. Note: dochter van Leendert Jacobse Stoutjesdijk en Cornelia Janse van Rokveen. Opmerking van Han Stoutjesdijk:

"In de overlijdensakte van Maria Stoutjesdijk worden als haar ouders genoemd Leendert Stoutjesdijk en Adriaantje van Bloois: dit moet m.i. op een vergissing berusten daar Leendert vóór Cornelia van Rokveen is overleden (RAZE 4592, 19-10-1781) en hij bij zijn ondertrouw met Cornelia "jm" werd genoemd. Ik heb jaren naar een Adriaantje van Bloois gezocht, zonder resultaat".
Cornelia Janse van Rokve(e)n, gedoopt op 27-03-1738 te Noordgouwe, doopgetuige Cornelia van der Vate, overleden ca 04-1781 te Noordgouwe (RAZE 4592 dd. 19-10-1781), dochter van Jan Janse van Rokveen en Suzanna Abrahams van der Meer;
getrouwd (1) 13-04-1769 te Noordgouwe met Leendert Jacobse Stoutjesdijk, gedoopt op 10-30-1737 te Nieuwerkerk, overleden op 26-02-1773 te Noordgouwe, zoon van Jacob Jacobse Stoutjesdijk en Maria Hendrikse Bogaart (ouders correct?). Na het overlijden van Leendert Stoutjesdijk hertrouwde Cornelia van Rokveen met Jacob Hendrikse. Zij overleed in 1781 en uit de toen opgemaakte boedelrekening bleek dat de enige bezittingen van het gezin uit hun op 02-05-1781 verkocht meubilair bestond, ter waarde van £ 39:7:10. Hun schulden bedroegen een halfjaar huishuur aan burgemeester (als Bm in de akte inderdaad burgemeester betekent) Jan de Groot, van 01-11-1780 tot eind april 1781 (£ 1:5:-) en een bedrag van £ 27:9:9½ aan Cornelis Bal, wegens practiseren en het leveren van medicijnen in 1781. Het batig saldo was dus slechts £ 11:18:½, waarvan dochter Maria Stoutjesdijk en Jacob Hendrikse ieder de helft kregen, dus £ 5:19:-. De tweeling van Leendert Stoutjesdijk en Cornelia was toen dus kennelijk al overleden (RAZE 4592, dd. 19-10-1781).

Children of Pieter and Maatje:

1 Pieter Pieterse Boot (Bood) was born on 04-07-1796 in Kerkwerve. Follow XII-a.
2 Cornelia Boot (Bood(t)) was born on 02-03-1798 in Kerkwerve. She was baptized on 04-03-1798 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot (1764). Cornelia died on 22-02-1861 in Dreischor, 62 years old. Registration [ZA akte 3]. Occupation: dienstmeid, melkboerin (1829). Cornelia:
(1) married, 23 years old, on 10-08-1821 in Kerkwerve [akte 7] Leendert Klaasse Beije, 22 years old. Leendert was born on 15-04-1799 in Kerkwerve. He was baptized on 21-04-1799 in Kerkwerve. Doopgetuige: Neeltje Adriaanse. Leendert died on 14-01-1829 in Kerkwerve, 29 years old. Registration [ZA akte 1]. Note: zoon van Klaas Marinusse Beije (26-06-1754 Kerkwerve - 22-05-1826 Zierikzee), dijkbaas, ondertrouwd 20-04-1785 te Zierikzee, getrouwd voor de kerk 18-05-1785 te Zierikzee met Marina van der Waarde (Weerde) (14-03-1758 Oosterland - 26-01-1823 Kerkwerve). Alle kinderen heetten aanvankelijk "Klaassen", maar namen na 1811 de familienaam "Beije" aan. Occupation: arbeider (1821), melkboer, dijkbaas.
(2) married, 31 years old, on 16-11-1829 in Kerkwerve [akte 7] Cornelis (Kornelis) van der Werf, 19 years old. Cornelis was born on 10-01-1810 in Kerkwerve, son of Jacob Cornelisse van der Werf and Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). He was baptized on 28-01-1810 in Kerkwerve. Cornelis died on 22-06-1848 in Dordrecht, 38 years old. Registration [ZA akte 8 Kerkwerve]. Occupation: arbeider (1829), melkboer.
3 Maatje Boot was born on 09-04-1800 in Kerkwerve. She was baptized on 20-04-1800 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje died on 04-06-1814 in Kerkwerve, 14 years old.
4 Leendert Boot was born on 29-09-1804 in Kerkwerve. Follow XII-b.
5 Jacob Boot was born on 11-12-1806 in Kerkwerve. He was baptized on 21-12-1806 in Kerkwerve. Jacob died on 06-04-1832 in Kerkwerve, 25 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: arbeider.
6 Geertje Boot was born on 25-05-1811 in Kerkwerve. Geertje died on 26-05-1811 in Nieuwerkerke (Schouwen), 1 day old. Registration [akte 6].
7 N.N. Boodt, stillborn daughter on 28-11-1813 in Kerkwerve. Registration [akte 15].
8 Jan Pietersz Boodt was born on 30-04-1815 in Kerkwerve. Follow XII-c.
9 Maatje Boot, stillborn daughter on 22-07-1818 in Kerkwerve. Registration [akte 16].
10 Maatje Boot was born on 17-05-1820 in Kerkwerve. Follow XII-d.


XI-c Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) was born in Rengerskerke, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (see X-b) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 01-12-1771 in Serooskerke, Schouwen. Marinus died in 1810, 38 or 39 years old. Note: overleden tussen 12-1809 en 08-1810. Address: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Note:

RAZE 5095 dd 16-04-1801: ontving uit de erfenis van zijn overleden schoonouders £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5095 dd 20-09-1801: boedelrekening vermeld van wijlen Gerrit Cornelisse Swager met een batig saldo van £ 395.11.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 24-06-1802: kocht van Cornelis Jansz Verseput 7 gemeten 241 roeden weiland gelegen in Zuidland (Schouwen) in het 4e bevang;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: boedel en inventaris van wijlen Gerrit Zwager, Marinus Pieterse Boodt en vrouw ontvingen daaruit £ 144.6.6 Vlaams en £ 3 Vlaams van een kerkboek;
RAZE 5095 dd 29-12-1808: Gerrit Zwager en Neeltje Fondse, beiden overleden. Boedelrekening betreffende de uitkering van de erfporties aan:
1. Marinus Pieterse Boot, getrouwd met Elisabeth Gerritse Zwager, had reeds ontvangen £ 147.6.6;
2. Jan Pieterse Boot, getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
3. Abraham Willemse Kloet, getrouwd met Jannetje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
4. Floris Hubrechtse Natte, getrouwd met Stoffelijntje Gerritse Zwager, ontving uiteindelijk £ 119.12.6;
29-12-1809: Jan Pieterse Boot, overleden, zijn weduwe is Neeltje Gerritse Zwager, Testament 05-09-1809. Boedelinventaris werd opgemaakt door Marinus Pieterse Boot en Abraham Willemse Kloet.

Marinus:
(1) married on 18-02-1800 in Kerkwerve [ZA Genealogische Afschriften 639] with Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager, 17 or 18 years old, after publication of the bans on 03-01-1800 in Kerkwerve [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. A church ceremony was celebrated on 18-02-1800 in Kerkwerve. Elisabeth is born on 21-04-1781 in Rengerskerke, daughter of Gerrit Cornelisse Zwager and Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). She was baptized on 29-04-1781 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Neeltje Cornelisse Schouten. Elisabeth died before 1809, at the most 28 years old. Religion: N.H. gedoopt. Note:

RAZE 5095 dd 16-04-1801: boedel van Gerrit Cornelise Zwager: Marijnis Pieterse Boot als in huwelijk hebbende Lijsabet Gerse ontvangt £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vóóroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse. Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
4e kind: Elisabeth Gerritse Zwager, huisvrouw van Marinus Pieterse Boot, kreeg een vierde deel = £ 144.6.6 en een kerkboek à £ 3.-.-. Het batig saldo der nalatenschap was daarna nog £ 395.11.0.

(2) married on 24-03-1809 in Serooskerke, Schouwen [ZA Genealogische Afschriften 639] with Willemijntje Janse Fondse, about 33 years old, after publication of the bans on 20-01-1809 in Serooskerke, Schouwen. Willemijntje is born about 1776 in Duivendijke. vermoedelijk geboren te Duivendijke als dochter van Jan Fondse en N.N.. Address: Ellemeet.
Children of Marinus and Elisabeth:

1 Maatje Marinusse Boot (Bood) was born on 10-01-1800 in Kerkwerve. She was baptized on 23-02-1800 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje died on 20-10-1858 in Bommenede, 58 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: arbeidster. Maatje married, 23 years old, on 17-05-1823 in Bommenede [ZA akte 4] Geleijn Bou(w)man, about 38 years old. Geleijn was born about 1785 in Middelburg. Note: ook Gelein, Gleijn, zoon van Isaäc Bouman en Johanna Gillisse; weduwnaar van Neeltje Fonse. Occupation: metselaar.
2 Gerrit Marinusse Boot was born in 1804 in Ellemeet. Follow XII-e.
3 Pieternella Boot was born on 11-09-1806 in Ellemeet. She was baptized on 14-09-1806 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente].

Children of Marinus and Willemijntje:

4 Janna Boot was born on 05-05-1809 in Ellemeet. She was baptized on 21-05-1809 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente].
5 Marina Boot was born on 19-08-1810 in Ellemeet. She was baptized on 02-09-1810 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente]. Note: zoon Marinus?.


XI-d Jan Pieterse Boot (Boodt) was born in Zuidland, Schouwen, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (see X-b) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 22-01-1775 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jacomijntje Jacobse. Jan died on 15-09-1809 in Kerkwerve, 34 years old [HB huwelijk dochter Maatje]. Address: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Occupation: landbouwer. Note:

RAZE 5095 dd 29-12-1808: uitkering uit de nalatenschap van zijn overleden schoonouders van £ 131.17.0 Vlaams;
RAZE 5095 dd 29-12-1809: testament dd 05-09-1809: na zijn overlijden werd de boedelinventaris opgemaakt door Marijnis Pieterse Boot (broer) en Abraham Willemse Kloet (zwager).

Jan married with Neeltje Gertse Zwager, after publication of the bans on 24-04-1804 in Kerkwerve [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. A church ceremony was celebrated on 16-05-1804 in Noordgouwe [DTB 746]. Neeltje is born on 04-01-1783 in Rengerskerke, daughter of Gerrit Cornelisse Zwager and Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). She was baptized on 12-01-1783 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Cornelia Stoffelse Fondse. Neeltje died on 23-01-1838 in Ellemeet, 55 years old [ZA]. Occupation: melkboerin. Note:

RAZE dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vóóroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse.
Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
1e kind: Neeltje Gerritse Zwager, huisvrouw van Jan Pieterse Boot;
Aan Jan Pieterse Boot getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager werd later 1/3 deel uitgekeerd = £ 135.7.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: Neeltje kocht van haar schoonvader een huis en 16 gemeten 28 roeden moerland en 252 roeden schatbaar land waar het huis op stond gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor 1000 gulden;

Children of Jan and Neeltje:

1 Maatje Janse Boot (Boodt) was born on 15-06-1805 in Zuidland, Schouwen. She was baptized on 23-06-1805 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Pieterse Boot. Maatje died on 09-12-1871 in Kerkwerve, 66 years old. Registration [ZA akte 24]. Maatje married, 23 years old, on 13-03-1829 in Kerkwerve [akte 2] Dingeman Verboom, 29 years old. Note: getuigen: Iman Triest de Jonge, 48 jaar, Abraham Krabbe, 32 jaar, Pieter Triest de Jonge, 35 jaar, Jan Gerritse Zwager, 58 jaar, stiefvader en oom van de vrouw. Dingeman was born on 15-10-1799 in Kerkwerve. He was baptized on 19-10-1799 in Kerkwerve. Dingeman died on 24-01-1868 in Kerkwerve, 68 years old. Note: zoon van Willem Dingemanse Verboom en Willemijntje Maartense Hanse; weduwnaar van Janna van Splunter(en) (ca 1787 - 15-01-1827 te Kerkwerve). Occupation: melkboer.
2 Gerrit Boot was born on 06-10-1806 in Zuidland, Schouwen. He was baptized on 12-10-1806 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jannetje Gerritse Zwager.
3 Pieter Janse Boot was born on 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen. Follow XII-f.


XI-e Jan Leendertse Boot (Bood) was born in Duivendijke, son of Leendert Hendrikse Boot (Boodt) (see X-c) and Janna (Johanna) Jacobse Hanse. He was baptized on 18-07-1773 in Serooskerke, Schouwen [DTB]. Jan died on 14-06-1862 in Duivendijke, 88 years old. Registration [akte 4]. He was buried in Brijdorpe. Address: Duivendijke (1797). Occupation: landbouwer, melkboer (1838). Note: werd op 14-08-1829 veroordeeld wegens overtreding van het visverbod. Hetwoord "stropen" werd in het vonnis niet genoemd, hoewel dit door een groot percentage van de Schouwse bevolking werd gedaan. Jan:
(1) married on 23-06-1803 in Elkerzee with Huigje Adriaanse, 21 years old, after publication of the bans on 03-06-1803 in Elkerzee [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Huigje is born on 14-04-1782 in Elkerzee. She was baptized on 21-04-1782 in Elkerzee. Huigje died on 19-01-1805 in Duivendijke, 22 years old (cause: in het kraambed). She was buried in Brijdorpe. Note: dochter van Adriaan Cornelisse en Martina Tonisse Tjouke.
(2) married on 26-03-1807 in Serooskerke, Schouwen with Willemijntje Willemse van Strien (Strijen), 19 years old. Willemijntje is born on 17-10-1787 in Nieuwerkerke (Schouwen), daughter of Willem van Strien and Johanna Jacobse van Rielen. She was baptized on 18-11-1787 in Kerkwerve. Willemijntje died on 24-01-1876 in Duivendijke, 88 years old. Registration [akte 2]. She was buried in Brijdorpe. Occupation: melkboerin. Note: ook Willemina.
Child of Jan and Huigje:

1 Huigje Boot was born on 08-01-1805 in Duivendijke. She was baptized on 27-01-1805 in Serooskerke, Schouwen. Note: jong overleden.

Children of Jan and Willemijntje:

2 Janna Janse Boot was born on 16-08-1807 in Duivendijke. She was baptized on 23-08-1807 in Serooskerke, Schouwen. Janna died on 05-03-1867 in Kerkwerve, 59 years old. Registration [ZA akte 3]. Janna married, 21 years old, on 23-05-1829 in Duivendijke [akte 1] Leendert Pieterse Hanse, 24 years old. Leendert was born on 29-03-1805 in Duivendijke. He was baptized on 07-04-1805 in Serooskerke, Schouwen. Leendert died on 07-01-1892 in Kerkwerve, 86 years old. Note: zoon van Pieter Simonse Hanse, melkboer, en Elizabeth Laurendr Hardekaas; getrouwd (2) op 27-11-1867 met Kornelia Bruyns. Occupation: arbeider, melkboer.
3 Willemijntje Janse Boot was born on 27-04-1809 in Duivendijke. She was baptized on 30-04-1809 in Serooskerke, Schouwen. Willemijntje died on 06-07-1812 in Duivendijke, 3 years old. Registration [ZA akte 2].
4 Leendert Jansz Boot (Bood) was born on 31-01-1811 in Duivendijke. Follow XII-g.
5 Johannis Janse Boot was born on 01-10-1812 in Duivendijke. Follow XII-h.
6 Maarten Janse Boot was born on 28-03-1814 in Duivendijke. Follow XII-i.
7 Willem Janse Boot was born on 27-06-1815 in Duivendijke. Follow XII-j.
8 Pieter Jansz Boot was born on 26-05-1817 in Duivendijke. Follow XII-k.
9 Lena Boot was born on 12-01-1820 in Duivendijke. Registration on 12-01-1820 [ZA akte 2]. Lena died on 07-03-1908 in Zierikzee, 88 years old. Registration on 09-03-1908 [ZA akte 19]. Lena married, 20 years old, on 02-12-1840 in Duivendijke [akte 2] Abraham de Vlieger, 25 years old. Abraham was born on 24-04-1815 in Kerkwerve. Registration [akte 8]. Abraham died on 20-02-1889 in Zierikzee, 73 years old. Registration [akte 13]. Note: zoon van Jan Abrahams (Anthonisse?) de Vlieger en Willemina Legemaate, arbeidster. Occupation: arbeider, landbouwer, melkboer.
10 Jan Boot was born on 22-12-1821 in Duivendijke. Jan died on 15-09-1824 in Duivendijke, 2 years old. Registration [ZA akte 8].
11 Grietje Boot was born on 17-11-1823 in Duivendijke. Registration on 18-11-1823 [ZA akte 18]. Grietje died on 07-02-1918 in Dirksland, 94 years old. Grietje married, 20 years old, on 20-08-1844 in Ellemeet [akte 2] Marinus Cornelisz den Boer, 21 years old. Marinus was born on 06-01-1823 in Ellemeet, son of Cornelis Cornelisse den Boer and Maatje Cornelisse van Zuijen. Marinus died on 09-02-1915 in Dirksland, 92 years old. Occupation: arbeider, melkboer, landbouwer.
12 Jan Boot was born on 18-02-1827 in Duivendijke. Jan died on 07-05-1833 in Duivendijke, 6 years old. Registration [ZA akte 11].
13 Willemina (Wilhelmina) Janse Boot was born on 28-03-1831 in Duivendijke. Registration on 29-03-1831 [ZA akte 5]. Willemina died on 09-03-1872 in Zierikzee, 40 years old. Registration [ZA akte 45]. Religion: Chr. Ger. Kerk van Zierikzee. Willemina married, 22 years old, on 02-11-1853 in Duivendijke [akte 4] Cornelis Maartensz den Boer, 22 years old. Cornelis was born on 24-03-1831 in Kerkwerve. Cornelis died on 12-04-1885 in Zierikzee, 54 years old. Registration [ZA akte 83]. Note: zoon van Maarten den Boer en Cornelia bij de Vaate, melkboerin. Occupation: landbouwer, melkboer.


XI-f Leentje Boot was born about 1793 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisse Boot (see X-d) and Geertruid Noordhoek. Leentje died on 11-06-1840 in Wissenkerke, about 47 years old. Registration [ZA akte 49]. Note: ook Lientje.
Children of Leentje from an unknown relationship:

1 Leendert Boot was born on 10-05-1814 in Wissenkerke. Follow XII-l.
2 Geertruid Boot was born on 19-08-1823 in Wissenkerke. Registration on 21-08-1823 [ZA akte 75].


XI-g Ge(e)rard Boot was born on 22-11-1796 in Wissenkerke, son of Adriaan Cornelisz Boot (see X-e) and Elisabeth Gerardse de Smit. Ge(e)rard died on 02-03-1873 at 04:00 in Wissenkerke, 76 years old. Registration [ZA akte 11]. Occupation: landmansknecht (1820), arbeider (1840). Religion: N.H.. Ge(e)rard:
(1) married, 24 years old, on 01-12-1820 in Wissenkerke [akte 11] with Cathalina Tollenaar, 22 years old. Cathalina is born in Wissenkerke, daughter of Cornelis Tollenaar and Jannetje van Halst. She was baptized on 12-12-1797 in Wissenkerke. Cathalina died on 04-02-1840 at 10:00 in Wissenkerke, 42 years old. Registration [ZA akte 11]. She was buried on 10-02-1840 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note: ook Katalina, Catharina.
(2) married, 43 years old, on 03-07-1840 in Wissenkerke [akte 10] with Maria Huisson, 41 years old. Maria is born on 06-03-1799 in Wissenkerke. Maria died on 10-11-1883 in Wissenkerke, 84 years old. Registration [ZA akte 61]. Occupation: arbeidster. Note: dochter van Machiel Huisson en Tannetje Lievense.
Children of Ge(e)rard and Cathalina:

1 Adriaan Boot was born on 25-11-1821 in Wissenkerke. Registration on 26-11-1821 [ZA akte 88].
2 Cornelis Boot was born on 19-11-1822 in Wissenkerke. Registration on 20-11-1822 [ZA akte 95]. Cornelis married, 50 years old, on 05-03-1873 in Schoonhoven [akte 7] Elisabeth Starkeroo, about 47 years old. Note: vader bruidegom Adriaan Boot moeder bruidegom Catharina Tollenaar. Elisabeth was born about 1826 in Den Helder. Note: dochter van Jan Starkeroo en Geertje Louwerman; gescheiden van Johannesde Jong.
3 Jan Boot was born on 17-12-1823 in Wissenkerke. Registration on 19-12-1823 [ZA akte 110]. Jan died on 30-10-1824 in Wissenkerke, 10 months old. Registration [ZA akte 67].
4 Adriaan Boot was born on 21-12-1824 in Wissenkerke. Registration on 21-12-1824 [ZA akte 100]. Adriaan died on 07-03-1825 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [ZA akte 10].
5 Adriaan Boot was born on 30-09-1826 in Wissenkerke. Registration on 02-10-1826 [ZA akte 71]. Adriaan died on 29-12-1828 in Wissenkerke, 2 years old. Registration [ZA akte 89].
6 Jannetje Boot was born on 26-11-1827 in Wissenkerke. Registration on 27-11-1827 [ZA akte 92]. Jannetje died on 07-12-1827 in Wissenkerke, 11 days old. Registration [ZA akte 66].
7 Elizabeth Boot was born on 01-11-1828 in Wissenkerke. Registration on 01-11-1828 [ZA akte 92]. tweeling. Elizabeth died on 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 days old. Registration [ZA akte 79].
8 Jannetje Boot was born on 01-11-1828 in Wissenkerke. Registration on 01-11-1828 [ZA akte 91]. tweeling. Jannetje died on 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 days old. Registration [ZA akte 78].
9 Adriaan Boot was born on 19-01-1830 at 18:00 in Wissenkerke. Follow XII-m.
10 Jannetje Boot was born in 12-1830 in Wissenkerke. Jannetje died on 09-05-1831 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [ZA akte 23].
11 Elizabeth Boot was born on 01-10-1832 in Wissenkerke. Registration on 01-10-1832 [ZA akte 59]. Elizabeth died on 07-09-1833 in Wissenkerke, 11 months old. Registration [ZA akte 57].
12 Jannetje Boot was born on 11-11-1833 in Wissenkerke. Registration on 11-11-1833 [ZA akte 91]. Occupation: dienstmeid. Jannetje married, 44 years old, on 12-06-1878 in Wissenkerke [akte 11] Cornelis Clement, 42 years old. Cornelis was born on 11-07-1835 in Wissenkerke. Registration on 11-07-1835 [ZA akte 71]. Note: zoon van Frans Clement en Maria van Gilst; weduwnaar van Cathalina Korshuize, overleden te Wissenkerke. Occupation: arbeider.
13 Cornelia Boot was born on 12-11-1835 in Wissenkerke. Registration on 12-11-1835 [ZA akte 116]. Cornelia died on 23-10-1890 in Wissenkerke, 54 years old. Registration [ZA akte 61]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Cornelia married, 24 years old, on 18-04-1860 in Wissenkerke [akte 6] Joost de Bakker, 23 years old. Joost was born on 23-09-1836 in Wissenkerke. Registration on 24-09-1836 [ZA akte 89]. Joost died on 10-03-1916 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [ZA akte 6]. Note: zoon van Cornelis de Bakker en Jannetje Sinke. Occupation: smidsknecht, arbeider.
14 Neeltje Boot was born on 16-10-1836 in Wissenkerke. Registration on 17-10-1836 [ZA akte 96]. Neeltje died on 07-11-1836 in Wissenkerke, 22 days old. Registration [ZA akte 78].
15 Prientje Boot was born on 18-11-1837 in Wissenkerke. Registration on 18-11-1837 [ZA akte 116]. Prientje died on 24-02-1839 in Wissenkerke, 1 years old. Registration [ZA akte 15].
16 Neeltje Boot was born on 29-01-1840 in Wissenkerke. Registration on 29-01-1840 [ZA akte 11]. Neeltje died on 31-01-1840 in Wissenkerke, 2 days old. Registration [ZA akte 9].


XI-h Cornelis Boot was born on 18-01-1811 in Wissenkerke, son of Adriaan Cornelisz Boot (see X-e) and Elisabeth Gerardse de Smit. Registration on 21-01-1811 [ZA akte 2]. Cornelis died on 23-12-1871 in Kortgene, 60 years old. Registration [ZA akte 29]. Occupation: landmansknecht, boerenknecht, landman, landbouwer. Cornelis married, 22 years old, on 22-02-1833 in Kortgene [akte 1] with Lena van der Maas, about 23 years old. Lena is born about 1810 in Geersdijk (Wissenkerke). Lena died on 16-06-1890 in Kortgene, about 80 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: landvrouw, landbouwster. Note: dochter van Adriaan van der Maas, landman, en Levina Verburg, landvrouw.
Children of Cornelis and Lena:

1 Levina Boot was born on 22-06-1833 in Kortgene. Registration on 24-06-1833 [ZA akte 20]. Levina died on 01-07-1907 in Wissenkerke, 74 years old. Registration [ZA akte 33]. Occupation: landvrouw, landbouwster. Note: ook Livina. Levina married, 21 years old, on 27-10-1854 in Kortgene [akte 11] Pieter Israël, about 25 years old. Pieter was born about 1829 in Colijnsplaat. Pieter died on 06-12-1915 in Wissenkerke, about 86 years old. Registration [ZA akte 46]. Note: zoon van Geerard Adriaans Israël en Maria Belleman (Welleman). Occupation: landmansknecht, landman, landbouwer.
2 Adriana Boot was born on 10-09-1834 in Kortgene. Registration on 10-09-1834 [ZA akte 27]. Adriana died on 20-01-1919 in Kortgene, 84 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: landvrouw. Adriana married, 24 years old, on 10-06-1859 in Kortgene [akte 5] Dirk Meulenberg, about 22 years old. Dirk was born about 1837 in Wissenkerke, son of Dirk Meulenberg and Tannetje van der Weele. Dirk died on 03-01-1912 in Kortgene, about 75 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landmansknecht, landman, landbouwer.
3 Adriaan Boot was born on 14-04-1836 in Kortgene. Registration on 14-04-1836 [ZA akte 18]. Adriaan died on 30-04-1836 in Kortgene, 16 days old. Registration [ZA akte 3].
4 Cornelia Boot was born on 31-08-1837 in Kortgene. Registration on 01-09-1837 [ZA akte 37]. Cornelia died on 08-10-1843 in Kortgene, 6 years old. Registration [ZA akte 24].
5 Adriaan Boot was born on 30-11-1838 in Kortgene. Follow XII-n.
6 Jannetje Boot was born on 20-05-1840 in Kortgene. Registration on 21-05-1840 [ZA akte 21]. Jannetje died on 24-05-1915 in Kortgene, 75 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: arbeidster.
Gedetineerde in 1859 Strafgevangenis te Goes
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
Jannetje married, 21 years old, on 28-11-1861 in Kortgene [akte 7] Markus Meulenberg, about 23 years old. Markus was born about 1838 in Wissenkerke, son of Dirk Meulenberg and Tannetje van der Weele. Markus died on 05-11-1912 in Kortgene, about 74 years old. Registration [ZA akte 16]. Note: ook Marcus. Occupation: landmansknecht, arbeider, werkman, veldarbeider.
7 Anna Boot was born on 18-07-1844 in Kortgene. Registration on 18-07-1844 [ZA akte 16]. Anna died on 26-05-1934 in Middelburg, 89 years old. Registration [ZA akte 109]. Address: (na 1900 inwoonster van Middelburg). Anna married, 22 years old, on 17-05-1867 in Kortgene [akte 6] Eduwart (Eduard) de Smit, about 28 years old. Eduwart was born about 1839 in Wissenkerke. Eduwart died on 28-02-1910 in Middelburg, about 71 years old. Registration [ZA akte 41]. Note: zoon van Eduwart de Smit, landman, en Dirkje Flipse. Address: (na 1900 inwoner van Middelburg). Occupation: landmansknecht, scheepsjager.
8 Gerard Boot was born on 07-08-1846 in Kortgene. Registration on 07-08-1846 [ZA akte 20]. Gerard died on 28-10-1846 in Kortgene, 2 months old. Registration [ZA akte 34].
9 Aartje Willemijntje Boot was born on 12-01-1849 in Kortgene. Registration on 13-01-1849 [ZA akte 2]. Aartje died on 16-03-1929 in Kortgene, 80 years old. Registration [ZA akte 8]. Note: ook Aartje Willemina, Wilhelmina. Aartje married, 21 years old, on 30-12-1870 in Kortgene [akte 6] Daniël Kallewaard, about 25 years old. Daniël was born about 1845 in Nisse (Borsele), son of Pieter Kallewaard and Jacoba Rademaker. Daniël died on 10-01-1914 in Kortgene, about 69 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: landmansknecht, landbouwersknecht, arbeider, landbouwer.
10 Prientje Boot was born on 30-05-1850 in Kortgene. Registration on 31-05-1850 [ZA akte 14]. Prientje died on 28-02-1929 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 78 years old. Note: ook Prijntje. Prientje:
(1) married, 18 years old, on 18-12-1868 in Kortgene [akte 3] Jacob Cornelisz Kloosterman, 33 years old. Note:
Op 27-06-1892 emigreerde Jacob Kloosterman, bijna 57 jaar oud, met zijn echtgenote en vijf kinderen naar Noord-Amerika met de SS 'Werkendam'. Ook een zesde kind, Lena Cornelia, woonachtig te 's-Heer Arendskerke, werkzaam als "boerenmeid" vertrekt in hetzelfde jaar naar Noord-Amerika, waarschijnlijk samen met haar ouders.
Jacob was born on 30-06-1835 in Kattendijke. Jacob died before 1911, at the most 76 years old. Note: zoon van Cornelis Jansz Kloosterman, landbouwer, en Catharina Beenhakker, landbouwster. Occupation: landmansknecht, huurkoetsier, vrachtrijder, landbouwer.
(2) married, 61 years old, on 08-06-1911 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. Marinus de Witte. Note: na het overlijden van Jacob hertrouwde Prientje met Marinus de Witte, vader van Anna de Witte, echtgenote van Prientjes zoon Adriaan. Marinus is widower of Cornelia Bogaerdt (died before 1911).


XI-i Cornelis Boot was born on 23-08-1798 in Wissenkerke, son of Geerard Cornelisse Boot (see X-f) and Pieternella Filius. Cornelis died on 04-05-1846 in Wissenkerke, 47 years old. Registration [akte 45]. Occupation: arbeider. Cornelis married, 28 years old, on 02-03-1827 in Wissenkerke [akte 3] with Elizabeth Israël, about 23 years old. Elizabeth is born about 1804 in Wissenkerke, daughter of Jacob Marinusse Israël and Martha Hendrikse van der Weele. Elizabeth died on 03-10-1870 in Wissenkerke, about 66 years old. Registration [ZA akte 87]. Occupation: boerendienstmeid, arbeidster.
Children of Cornelis and Elizabeth:

1 Gerard Boot was born on 12-07-1827 in Wissenkerke. Registration on 13-07-1827 [ZA akte 55]. Gerard died on 08-01-1852 in Wissenkerke, 24 years old. Registration [ZA akte 3]. Occupation: arbeider.
2 Jacob Boot was born on 13-04-1829 in Wissenkerke. Registration on 13-04-1829 [ZA akte 29]. Jacob died on 09-09-1830 in Wissenkerke, 1 years old. Registration [ZA akte 51].
3 Pieternella Boot was born on 16-08-1831 in Wissenkerke. Registration on 16-08-1831 [ZA akte 60]. Pieternella died on 07-11-1831 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [ZA akte 109].
4 Maria Boot was born on 24-08-1835 in Wissenkerke. Registration on 24-08-1835 [ZA akte 89]. Maria died on 18-11-1913 in Kortgene, 78 years old. Registration [ZA akte 15]. Occupation: dienstmeid, werkvrouw. Maria married, 22 years old, on 18-03-1858 in Kortgene [akte 3] Cornelis Broekhoven, about 24 years old. Cornelis was born about 1834 in Kortgene. Cornelis died on 22-06-1872 in Kortgene, about 38 years old. Registration [ZA akte 7]. Note: zoon van Johannis Broekhoven (ca 1797) en Maria van Doorn (ca 1802). Occupation: kleermaker.


XI-j Dingenus Boot was born on 04-05-1814 in Dreischor, son of Marinus Boodt (Boot) (see X-h) and Neeltje Dirkse de Vin. Registration on 04-05-1814 [ZA akte 11]. Dingenus died on 24-08-1863 in Zierikzee, 49 years old. Registration [ZA akte 131]. Occupation: tuinier, hovenier. Dingenus married, 39 years old, on 04-05-1853 in Zierikzee [akte 15] with Henderina (Henderica) van Oorschot, 38 years old. Henderina is born on 26-08-1814 in Zierikzee. Henderina died on 06-02-1864 in Zierikzee, 49 years old. Registration [ZA akte 22]. Occupation: dienstbode, hovenierster. Note: dochter van Willem van Oorschot en Cornelia Huijgens.
Children of Dingenus and Henderina:

1 N.N. Boot, stillborn son on 10-07-1853 in Zierikzee. Registration [ZA akte 227].
2 Marinus Boot was born on 11-05-1854 in Zierikzee. Follow XII-o.
3 Dina Cornelia Boot was born on 30-01-1856 in Zierikzee. Registration on 31-01-1856 [ZA akte 15]. Dina died on 10-02-1856 in Zierikzee, 11 days old. Registration [ZA akte 17].


XI-k Jacobus Centse Boot was born on 20-02-1793 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (Boodt) (see X-i) and Maria Jacobse. He was baptized on 24-02-1793 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Jacomijntje van 't Noordende. Address: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Occupation: boerenknecht, landbouwer, winkelier, arbeider. Jacobus:
(1) married, 34 years old, on 18-04-1827 in Kerkwerve [akte 1] with Janna de Zeeuw, 55 years old. Janna is born on 06-11-1771 in IJzendijke. Janna died on 18-12-1839 in Kerkwerve, 68 years old. Registration [ZA akte 15]. Occupation: winkelierster. Religion: (Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Zierikzee 04-01-1839.). Note: dochter van Matthijs de Zeeuw en Maria Deunink; weduwe van Johannes Werner.
(2) married, 47 years old, on 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 1] with Johanna Krabbe, 27 years old. Johanna is born on 03-12-1812 in Kerkwerve, daughter of Nicolaas Krabbe and Neeltje Willemse Kloet. Occupation: dienstmeid, dienstbode.
Child of Jacobus and Janna:

1 N.N. Boot was born on 28-08-1835.

Children of Jacobus and Johanna:

2 Cente Boot, stillborn son on 03-11-1840 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 19].
3 Marinus Boot, stillborn son on 28-01-1842 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 24].
4 Neeltje Boot was born on 26-01-1843 in Kerkwerve. Registration on 26-01-1843 [ZA akte 5].
5 Cente Boot was born on 02-11-1844 in Kerkwerve. Registration on 02-11-1844 [ZA akte 16].
6 Cornelis Jacobsz Boot was born on 06-02-1846 in Kerkwerve. Registration on 06-02-1846 [ZA akte 5]. Cornelis died on 10-09-1846 in Burgh, 7 months old. Registration [ZA akte 23].


XI-l Cornelis Centse Boot was born on 03-11-1797 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (Boodt) (see X-i) and Maria Jacobse. He was baptized on 13-11-1797 in Burgh [DTB 125]. Cornelis died on 30-08-1868 in Burgh, 70 years old. Registration [ZA akte 14]. Occupation: vrachtrijder, arbeider, landbouwer. Cornelis married, 34 years old, on 19-04-1832 in Burgh [akte 3] with Lena van (der) Slui(j)s, 22 years old. Lena is born on 17-02-1810 in Haamstede, daughter of Job van Slui(j)s and Klara Bliek. She was baptized on 25-02-1810 in Haamstede. Lena died on 28-10-1886 in Noordwelle, 76 years old. Registration [ZA akte 7]. Address: (woonde in 1875 te Renesse). Occupation: arbeidster.
Children of Cornelis and Lena:

1 Cente Cornelisz Boot was born on 18-10-1833 in Burgh. Follow XII-p.
2 Job Boot was born on 09-09-1834 in Burgh. Registration on 10-09-1834 [ZA akte 12]. Job died on 12-02-1835 in Westenschouwen (Burgh), 5 months old. Registration [ZA akte 5].
3 Klara Johanna Boot was born on 19-09-1835 in Haamstede. Registration on 20-09-1835 [ZA akte 26]. Klara died on 16-11-1835 in Burgh, 1 month old. Registration [ZA akte 16].
4 Klara Boot was born on 24-06-1837 in Haamstede. Registration on 24-06-1837 [ZA akte 17]. Klara died on 12-07-1838 in Haamstede, 1 years old. Registration [ZA akte 15].
5 Klara Boot was born on 07-04-1839 in Burgh. Registration on 08-04-1839 [ZA akte 8]. Klara died on 11-10-1839 in Burgh, 6 months old. Registration [ZA akte 12].
6 Nicolaas Boot was born on 09-03-1840 in Burgh. Registration on 09-03-1840 [ZA akte 8]. Nicolaas died on 02-12-1842 in Burgh, 2 years old. Registration [ZA akte 27].
7 Maria Boot was born on 07-03-1841 in Burgh. Registration on 08-03-1841 [ZA akte 4]. Maria died on 09-07-1841 in Burgh, 4 months old. Registration [ZA akte 3].
8 Neeltje Boot was born on 08-03-1842 in Burgh. Registration on 09-03-1842 [ZA akte 4]. Neeltje died on 29-06-1842 in Burgh, 3 months old. Registration [ZA akte 12].
9 Sijtje Boot was born on 04-07-1843 in Burgh. Registration on 05-07-1843 [ZA akte 6]. Sijtje died on 28-09-1843 in Burgh, 2 months old. Registration [ZA akte 20].
10 Levina Boot was born on 27-06-1845 in Burgh. Registration on 28-06-1845 [ZA akte 17]. Levina died on 17-08-1845 in Burgh, 1 month old. Registration [ZA akte 11].
11 Nicolaas Boot was born on 08-06-1846 in Burgh. Registration on 08-06-1846 [ZA akte 18]. Nicolaas died on 27-08-1846 in Burgh, 2 months old. Registration [ZA akte 21].
12 Job Boot was born on 10-09-1847 in Burgh. Follow XII-q.
13 Marinus Boot was born on 19-10-1848 in Burgh. Registration on 19-10-1848 [ZA akte 17]. Marinus died on 16-04-1849 in Burgh, 5 months old. Registration [ZA akte 7].
14 Johannis Boot was born on 07-04-1850 in Burgh. Registration on 08-04-1850 [ZA akte 8]. Johannis died on 12-08-1850 in Burgh, 4 months old. Registration [ZA akte 8].
15 Jacomijntje Boot was born on 12-08-1852 in Burgh. Follow XII-r.
16 Wilhelmina Boot was born after 1852. Follow XII-s.


XI-m Jacob Centse Boot was born on 29-01-1802 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (Boodt) (see X-i) and Maria Jacobse. He was baptized on 07-02-1802 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacob died on 21-10-1839 in Burgh, 37 years old. Registration [ZA akte 13]. Occupation: boerenzoon, landman, landbouwer. Jacob married, 19 years old, on 22-08-1821 in Burgh [akte 4] with Grietje Adriaansdr de Glopper, 21 years old. Grietje is born on 12-04-1800 in Burgh, daughter of Adriaan Jobse de Glopper and Elisabeth Hendrikse Braber. Grietje died on 20-05-1857 in Burgh, 57 years old. Occupation: arbeidster, landbouwster.
Children of Jacob and Grietje:

1 Santje Boot was born on 25-02-1822 in Burgh. Follow XII-t.
2 Elizabeth Boot was born on 16-06-1823 in Kerkwerve. Registration on 17-06-1823 [ZA akte 9]. Elizabeth died on 29-10-1903 in Tholen, 80 years old. Registration [ZA akte 42]. Occupation: boerendochter. Elizabeth married, 20 years old, on 31-05-1844 in Burgh [akte 6] Jan Konstand Dalebout, 20 years old. Jan was born on 19-12-1823 in Burgh. Jan died on 20-06-1893 in Burgh, 69 years old. Registration [ZA akte 1]. Note: zoon van Jan Konstand Dalebout en Neeltje Karels. Occupation: smidsknecht, grof- en hoefsmid.
3 Maria Boot was born on 07-08-1824 in Kerkwerve. Follow XII-u.
4 Adriana Boot was born on 23-09-1825 in Kerkwerve. Registration on 23-09-1825 [ZA akte 19]. Adriana died on 08-10-1825 in Kerkwerve, 15 days old. Registration [ZA akte 14].
5 Adriaan de Glopper Boot was born on 23-11-1826 in Kerkwerve. Registration on 23-11-1826 [ZA akte 37]. Adriaan died on 25-11-1826 in Kerkwerve, 2 days old. Registration [ZA akte 44].
6 Adriaan de Glopper Boot was born on 24-01-1828 in Kerkwerve. Registration on 25-01-1828 [ZA akte 6]. Address: (op 22-06-1852 verhuisd naar Oosterland en woonde in 1867 te Burgh). Occupation: boerenknecht. Adriaan married, 38 years old, on 09-01-1867 in Zierikzee [akte 3] Jacoba van den Boogerd, 43 years old. Jacoba was born on 12-11-1823 in Zierikzee. Note: dochter van Jacob van den Boogerd en Sara van Achthoven; weduwe van Marinus de Keijser, 6 kinderen. Occupation: winkelierster.
7 Adrianus Boot was born on 10-01-1830 in Kerkwerve. Follow XII-v.
8 Cornelis Boot was born on 20-05-1831 in Kerkwerve. Registration on 21-05-1831 [ZA akte 12]. Cornelis died on 09-11-1831 in Kerkwerve, 5 months old. Registration [ZA akte 12].
9 Johanna Boot was born on 13-12-1832 in Kerkwerve. Follow XII-w.


XI-n Cornelis Boot was born on 27-10-1813 in Burgh, son of Aalbrecht Cornelisz Boot (see X-j) and Cornelia Fransdr Waalbeke. Registration on 29-10-1813 [ZA akte 13]. Cornelis died on 24-02-1900 in Burgh, 86 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: arbeider. Note: Cornil. Cornelis married, 48 years old, on 16-05-1862 in Burgh [akte 1] with Helena Johanna Manus van der Jagt, 29 years old. Helena is born on 30-12-1832 in Zierikzee. Helena died on 07-03-1918 in Burgh, 85 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: werkbode, arbeidster. Note: dochter van Jan Albertus Manus van der Jagt, onderwijzer, en Maria Anthonetta (de) Munter(s).
Children of Cornelis and Helena:

1 Cornelia Maria Boot was born on 08-02-1863 in Burgh. Registration on 09-02-1863 [ZA akte 4]. Cornelia died on 28-07-1935 in Sint Philipsland, 72 years old. Registration [ZA akte 16]. Address: Sint Philipsland. Cornelia married, 24 years old, on 03-06-1887 in Burgh [akte 4] Jacobus Cornelis Verkerke, about 25 years old. Jacobus was born about 1862 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jacobus died on 23-02-1939 in Sint Philipsland, about 77 years old. Registration [ZA akte 3]. Note: zoon van Cornelis Verkerke en Jacoba Ketting. Occupation: kleermaker.
2 Johanna Willemina Boot was born on 26-01-1866 in Burgh. Registration on 26-01-1866 [ZA akte 1]. Address: Rotterdam. Johanna married N.N. Quant.
3 Maria Antoinette Boot was born on 17-08-1868 in Burgh. Registration on 18-08-1868 [ZA akte 22]. Maria died on 06-02-1950 in Ouwerkerk, 81 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: dienstbode. Maria married, 29 years old, on 06-05-1898 in Ouwerkerk [akte 1] Adriaan Bolijn, 30 years old. Adriaan was born on 22-01-1868 in Ouwerkerk, son of Leendert Bolijn and Leendrina Hanse. Adriaan died on 28-04-1943 in Ouwerkerk, 75 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landbouwer.
4 Aalbregt Jan Albertus Boot was born on 22-05-1871 in Burgh. Registration on 23-05-1871 [ZA akte 10]. Aalbregt died on 24-02-1873 in Burgh, 1 years old. Registration [ZA akte 2].
5 Aalbrecht Jan Albertus Boot was born on 09-07-1874 in Burgh. Follow XII-x.


XI-o Jacob Boot was born on 03-08-1816 in Burgh, son of Aalbrecht Cornelisz Boot (see X-j) and Cornelia Fransdr Waalbeke. Registration on 05-08-1816 [ZA akte 11]. Jacob died on 19-05-1899 in Burgh, 82 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: landbouwer (1865), aannemer, koopman (1850). Note: ook Jakob Aalbrechtsz. Jacob:
(1) married, 33 years old, on 19-06-1850 in Burgh [akte 2] with Willemina Fokker, 22 years old. Willemina is born on 09-10-1827 in Haamstede, daughter of Krijn Fokker and Grietje Faase. Registration [akte 20]. Willemina died on 12-09-1863 in Burgh, 35 years old (cause: in het kraambed). Registration [akte 12].
(2) married, 48 years old, on 01-02-1865 in Burgh [akte 1] with Sara Berrevoets, 37 years old. Sara is born on 09-09-1827 in Kerkwerve. Sara died on 27-01-1902 in Burgh, 74 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: werkbode. Note: dochter van Adriaan Stoffelse Berrevoets (1799-1853) en Tona van Westervoort (1802-1846).
Children of Jacob and Willemina:

1 Aalbregt Boot was born on 05-12-1850 in Burgh. Follow XII-y.
2 Krijn Boot was born on 18-11-1851 in Burgh. Follow XII-z.
3 Cornelis Boot was born on 18-04-1853 in Burgh. Registration on 19-04-1853 [ZA akte 3]. Cornelis died on 02-03-1883 in Burgh, 29 years old. Registration [akte 4]. Occupation: landbouwer.
4 Grietje Boot was born on 07-11-1854 in Burgh. Registration on 08-11-1854 [ZA akte 20]. Grietje died on 15-02-1920 in Burgh, 65 years old. Registration [ZA akte 2]. Grietje married, 36 years old, on 26-06-1891 in Burgh [akte 5] Johannes Bijkerk, 33 years old. Johannes was born on 30-10-1857 in Burgh. Johannes died on 21-12-1943 in Burgh, 86 years old. He was buried in Burgh. Note: zoon van Klaas Bijkerk, metselaar, en Hendrika Elizabeth de Vlieger. Occupation: metselaar.
5 Marinus Boot was born on 25-02-1856 in Burgh. Registration on 25-02-1856 [ZA akte 10]. Marinus died on 02-06-1856 in Burgh, 3 months old. Registration [akte 6].
6 Marinus Boot was born on 31-03-1857 in Burgh. Registration on 31-03-1857 [ZA akte 6]. Marinus died on 31-08-1857 in Burgh, 5 months old. Registration [akte 14].
7 Johannes Boot was born on 02-11-1858 in Burgh. Follow XII-aa.
8 Cornelia Boot was born on 20-02-1860 in Burgh. Registration on 20-02-1860 [ZA akte 5]. Cornelia died on 22-11-1914 in Haamstede, 54 years old. Registration [ZA akte 19]. Cornelia married, 26 years old, on 13-10-1886 in Burgh [akte 4] Jan den Boer, 23 years old. Jan was born on 10-05-1863 in Haamstede. Jan died on 25-05-1928 in Haamstede, 65 years old. Note: zoon van Marinus den Boer (1817-1886), landbouwer, en Jannetje Lemsom (1828-1894), landbouwster; getrouwd (2) op 01-06-1917 te Haamstede met Maatje Adriaanse (1872). Occupation: landbouwer.
9 Marinus Boot was born on 19-06-1861 in Burgh. Registration on 20-06-1861 [ZA akte 24]. Marinus died on 09-02-1878 in Burgh, 16 years old. Registration [akte 2]. Note: leeftijd vermeld als 13 jaar, was er nog een vroegoverleden Marinus?.
10 Nicolaas Boot was born on 19-10-1862 in Burgh. Follow XII-ab.
11 N.N. Boot, stillborn son on 28-08-1863 in Burgh. Registration [akte 19].

Children of Jacob and Sara:

12 N.N. Boot, stillborn son on 27-08-1866 in Burgh. Registration [ZA akte 10].
13 Thona (Tona) Boot was born on 28-03-1868 in Burgh. Registration on 29-03-1868 [ZA akte 5]. Thona died on 24-02-1919 in Haamstede, 50 years old. Registration [ZA akte 1]. Thona married, 25 years old, on 14-07-1893 in Burgh [akte 6] Leendert Johannis Blom, 27 years old. Leendert was born on 15-07-1865 in Haamstede, son of Machiel Blom and Johanna Matthijsse. Leendert died on 14-12-1940 in Haamstede, 75 years old. Note: hertrouwd met Elisabeth Cornelia de Bruijne. Occupation: landbouwer.


XI-p Cornelis Bartelsz Boot was born on 07-04-1817 in Burgh, son of Bartel Cornelisz Boot (see X-l) and Elisabeth Kooijman. Registration on 08-04-1817 [ZA akte 7]. Cornelis died on 08-07-1891 in Burgh, 74 years old. Registration [ZA akte 14]. Occupation: boerenzoon, veldarbeider, werd in 1847 kastelein in het huidige Hotel Bom. Cornelis married, 26 years old, on 29-11-1843 in Renesse [akte 5] with Adriana (Adriaantje) Marina Meganck, 24 years old. Adriana is born on 05-01-1819 in Renesse, daughter of Jacobus Meganck (Megang) and Janna (Johanna) (van der) Velde(n). Adriana died on 31-07-1894 in Burgh, 75 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: arbeidster, herbergiersdochter, tapster (1845), kasteleinsvrouw in het huidige Hotel Bom.
Children of Cornelis and Adriana:

1 Janna Boot was born on 19-03-1844 in Renesse. Registration on 19-03-1844 [ZA akte 7]. Janna died on 11-02-1919 in Burgh, 74 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: arbeidster. Janna married, 20 years old, on 30-12-1864 in Burgh [akte 10] Leendert Fondse, 26 years old. Leendert was born on 28-03-1838 in Zierikzee, son of Cornelis Fon(d)se and Lena (Jacomina) Bodbijl. Kerkwerve?. Leendert died on 14-09-1901 in Burgh, 63 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: landbouwersknecht, paardenknecht, arbeider.
2 Elizabeth Boot was born on 03-11-1845 in Noordwelle. Registration on 04-11-1845 [ZA akte 8]. Elizabeth died on 01-12-1845 in Noordwelle, 28 days old. Registration [ZA akte 6].


XI-q Jan Bartelsz Boot was born on 28-05-1824 in Burgh, son of Bartel Cornelisz Boot (see X-l) and Maatje Bartelse bij de Vaate. Registration on 29-05-1824 [ZA akte 7]. Jan died on 03-03-1899 in Burgh, 74 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Jan married, 35 years old, on 28-04-1860 in Burgh [akte 4] with Maatje van der Klooster, 20 years old. Maatje is born on 14-10-1839 in Burgh, daughter of Cornelis van der Klooster and Cornelia de Glopper. Registration on 15-10-1839 [ZA akte 20]. Maatje died on 23-12-1910 in Burgh, 71 years old. Registration [ZA akte 6]. Addresses: 05-05-1908 Vlaardingen06-07-1909 Burgh. Occupation: werkbode, landbouwster.
Children of Jan and Maatje:

1 Bartel Jansz Boot was born on 05-06-1860 in Burgh. Follow XII-ac.
2 Cornelia Boot was born on 26-02-1862 in Burgh. Registration on 27-02-1862 [ZA akte 5]. Cornelia died on 23-03-1940 in Haamstede, 78 years old. Registration [ZA akte 9]. Address: (op 07-11-1887 verhuisd naar Haamstede). Cornelia married, 24 years old, on 26-01-1887 in Burgh [akte 1] Hubrecht Landegent, 23 years old. Hubrecht was born on 21-02-1863 in Haamstede, son of Cornelis Landegent and Lena Bakker. Hubrecht died on 25-12-1959 in Haamstede, 96 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: vlasboer, landbouwer.
3 Maatje Boot was born on 06-12-1863 in Burgh. Registration on 07-12-1863 [ZA akte 27]. Maatje died on 29-07-1935 in Wissenkerke, 71 years old. Registration [ZA akte 18]. Occupation: landbouwster. Maatje married, 24 years old, on 13-04-1888 in Burgh [akte 1] Adriaan Breure, 37 years old. Adriaan was born on 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan died on 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [ZA akte 31]. Adriaan is widower of Neeltje Boot (1850-1887), whom he married on 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 5], see XII-h,8 . Note: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld te Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in Normandië, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Léonard Breur een volgeling van Willem van Normandië zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Occupation: landbouwer (1887).
4 Cornelis Boot was born on 03-10-1866 in Burgh. Registration on 03-10-1866 [ZA akte 20]. Cornelis died on 20-05-1898 in Burgh, 31 years old. Registration [ZA akte 7]. Note: lichamelijk gehandicapt.
5 Thonis Boot was born on 28-10-1867 in Burgh. Registration on 30-10-1867 [ZA akte 22]. Thonis died on 15-12-1867 in Burgh, 1 month old. Registration [ZA akte 14].
6 Neeltje Boot was born on 12-11-1868 in Burgh. Registration on 13-11-1868 [ZA akte 27]. Neeltje died on 13-04-1936 in 's-Gravenzande, 67 years old. Registration on 14-04-1936 [akte 19]. Neeltje married, 25 years old, on 24-04-1894 in Burgh [ZA akte 3] Arie Pieter Breure, about 30 years old. Arie was born about 1864 in Dinteloord. Arie died on 27-05-1930 in Haamstede, about 66 years old. Registration on 18-06-1930 [za akte 4 Haamstede, genlias akte 18 Maasland]. Note: zoon van Simon Breure en Jacoba van Bezooijen. Address: Kats. Occupation: landbouwknecht, landbouwer.
7 Pieter Boot was born on 13-02-1872 in Burgh. Registration on 14-02-1872 [ZA akte 5]. Pieter died on 05-12-1874 in Burgh, 2 years old. Registration [ZA akte 13].
8 Thonis Boot was born on 15-02-1875 in Burgh. Follow XII-ad.
9 Pieter Boot was born on 24-10-1876 in Burgh. Follow XII-ae.
10 Elizabeth (Betje) Boot was born on 07-11-1877 in Burgh. Registration on 07-11-1877 [ZA akte 17]. Betje died on 09-11-1956 in Haarlem, 79 years old. She was buried on 12-11-1956 in Haarlem. Address: 30-09-1905 Haarlem. Occupation: landbouwster. Betje married, 27 years old, on 20-09-1905 in Burgh [akte 5] Boudewijn Bakker, 30 years old. Boudewijn was born on 11-03-1875 in Ellemeet, son of Cornelis Bakker and Willemina (Wilhelmina) van der Welle. Boudewijn died on 26-06-1955 in Haarlem, 80 years old. He was buried on 29-06-1955 in Haarlem. Occupation: opzichter bouwtoezicht (1905), architect, ook landbouwer.
11 Adriana (Jans) Boot was born on 04-01-1884 in Burgh. Registration on 04-01-1884 [ZA akte 2]. Jans died on 11-08-1973 in Vlaardingen, 89 years old. Address: from 05-05-1908 Vlaardingen. Jans married, 24 years old, on 15-04-1908 in Burgh [akte 3] Willem Doorduin, 30 years old. Willem was born on 14-12-1877 in Naaldwijk. Willem died on 21-05-1973 in Vlaardingen, 95 years old. Note: zoon van Dirk Doorduin, arbeider, en Jannetje Bregman. Occupation: schipper bij scheepvaartbedrijf Doorduin.


XI-r Bartel Bartelsz Boot was born on 11-04-1831 in Burgh, son of Bartel Cornelisz Boot (see X-l) and Maatje Bartelse bij de Vaate. Registration on 12-04-1831 [ZA akte 9]. Bartel died on 11-04-1881 in Burgh, 50 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: landbouwer. Bartel:
(1) married, 31 years old, on 01-04-1863 in Ellemeet [akte 2] with Cornelia Batenburg, 24 years old. Cornelia is born on 23-08-1838 in Ellemeet. Cornelia died on 28-02-1864 in Burgh, 25 years old. Registration [ZA akte 3]. Note: dochter van Cornelis Batenburg en Grietje den Boer, landbouwster.
(2) married, 35 years old, on 18-04-1866 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Krijna (Krijntje) de Jonge, 23 years old. Krijna is born on 26-05-1842 in Oosterland. Serooskerke?. Krijna died on 04-10-1898 in Burgh, 56 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: landbouwster. Note: dochter van Johannes de Jonge en Willemijntje (Willempje) Mierop; weduwe van Simon Waling Geelhoed.
Child of Bartel and Cornelia:

1 Cornelia Maatje Boot was born on 21-02-1864 in Burgh. Registration on 22-02-1864 [ZA akte 4]. Cornelia died on 26-02-1893 in Zierikzee, 29 years old. Registration [ZA akte 22]. Note:
Bij geboorte vermeld als Maatje, bij overlijden vermeld als Cornelia Maatje,
woonde op 18-03-1884 in het gezin van Pieter Blom en Jacoba Batenburgh, een zuster van haar jong overleden moeder,
vertrok op 09-12-1892 naar Zierikzee en woonde daar in het gezin van Leendert Johannis Leeuwe en Neeltje van der Velde.

Children of Bartel and Krijna:

2 Bartel Thonis Bartelsz Boot was born on 13-02-1867 in Burgh. Follow XII-af.
3 Adriana Wilhelmina Boot was born on 08-03-1868 in Burgh. Registration on 09-03-1868 [ZA akte 3]. Adriana died on 08-06-1955 in Renesse, 87 years old. Registration [ZA akte 4]. Adriana married, 26 years old, on 24-08-1894 in Burgh [akte 6] Jakob Jan Steur, 28 years old. Jakob was born on 02-08-1866 in Renesse. Registration on 03-08-1866 [ZA akte 10]. Jakob died on 13-03-1943 in Burgh, 76 years old. Registration [ZA akte 5]. Note: zoon van Roeland Jakobsz Steur, landbouwer, en Tona Hogerland. Occupation: landbouwer.
4 Johannus Bartelsz Boot was born on 09-03-1869 in Burgh. Follow XII-ag.
5 Cornelis Willem Boot was born on 12-07-1871 in Burgh. Follow XII-ah.
6 Maatje Neeltje Boot was born on 07-02-1873 in Burgh. Registration on 08-02-1873 [ZA akte 5]. Maatje died on 17-11-1942 in Haamstede, 69 years old. Registration [ZA akte 16]. Maatje married, 26 years old, on 03-03-1899 in Burgh [akte 2] Willem de Vrieze, 26 years old. Willem was born on 19-08-1872 in Renesse. Willem died on 19-01-1943 in Haamstede, 70 years old. Registration [ZA akte 1]. Note: zoon van Anthonie de Vrieze en Anna Pieternella Steur. Address: (woonde op de Luchtenburg onder Haamstede). Occupation: landbouwer.
7 Wilhelmina Johanna Boot was born on 02-04-1874 in Burgh. Registration on 02-04-1874 [ZA akte 7]. Wilhelmina died on 30-08-1956 in Renesse, 82 years old. Registration [ZA akte 6]. Address: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Wilhelmina married, 28 years old, on 28-09-1902 in Burgh [akte 1] Jan Cornelis Dalebout, 28 years old. Jan was born on 18-01-1874 in Tholen, son of Jan Konstand Dalebout and Johanna Catelina Corstanje. Jan died on 28-03-1932 in Renesse, 58 years old. Registration [ZA akte 8]. Address: Renesse. Occupation: kandidaat-notaris, notaris.
8 Krijntje Boot was born on 19-02-1878 in Burgh. Registration on 20-02-1878 [ZA akte 6]. Krijntje died on 19-07-1878 in Burgh, 5 months old. Registration [ZA akte 9].
9 Krijntje Boot was born on 01-05-1879 in Burgh. Registration on 02-05-1879 [ZA akte 9]. Krijntje died on 06-03-1941 in Renesse, 61 years old. Registration [ZA akte 4]. Address: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Krijntje married, 32 years old, on 15-09-1911 in Renesse [akte 3] Jan Jakob Hoogerland, 37 years old. Jan was born on 16-08-1874 in Noordwelle, son of Kornelis Jakob Ho(o)gerland and Pieternella Anna Steur. Jan died on 09-02-1965 in Renesse, 90 years old. He was buried in Renesse. Occupation: landbouwer.


XI-s Cornelis Krijnsz Boot was born on 23-11-1811 in Haamstede, son of Krijn Cornelisz Bood (see X-m) and Catelijntje de Weelde. Registration on 23-11-1811 [ZA akte 21]. Address: (emigreerde in maart 1857 naar de V.S. met zijn vrouw) [ZA Genealogische Afschriften nr. 810/2]. Occupation: dagloner, herbergier. Cornelis married, 24 years old, on 19-11-1836 in Haamstede [akte 7] with Helena (Lena) van den Hamer, 23 years old. Helena is born on 04-04-1813 in Serooskerke, Schouwen. Occupation: dienstmeid, dagloonster. Note: dochter van Harman van den Hamer en Adriaantje de Meij.
Children of Cornelis and Helena:

1 Krijn Cornelisz Boot was born on 18-02-1837 in Haamstede. Follow XII-ai.
2 Harman Boot was born on 19-05-1841 in Haamstede. Registration on 19-05-1841 [ZA akte 16]. Harman died on 19-03-1842 in Haamstede, 10 months old. Registration [ZA akte 3].


XI-t Leendert Krijnsz Boodt was born on 08-04-1815 in Haamstede, son of Krijn Cornelisz Bood (see X-m) and Catelijntje de Weelde. Registration on 08-04-1815 [ZA akte 9]. Leendert died on 11-11-1854 in Haamstede, 39 years old. Registration [ZA akte 16]. Occupation: dagloner, arbeider. Note:

wegens zijn betrokkenheid bij een vechtpartij, tesamen met andere beklaagden, en mishandeling van Jan Jobse Beije, slagter woonde te Burgh, in de nacht van 7 op 8 september 1833, bij de herberg van J. van Feivere, gevolgd door belediging en mishandeling bij de molen tussen Haamstede en Burgh, op 8 september in de namiddag van Nicolaas Keiler, arbeider wonende te Burgh, werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 8 Gulden en de kosten van het proces, zonodig bij gijzeling te verhalen (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank van Eerste aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 614, volgnr. 1736).

Leendert married, 27 years old, on 22-04-1842 in Haamstede [akte 4] with Jacoba Kwant, 25 years old. Jacoba is born on 13-02-1817 in Haamstede, daughter of Jan Kwant and Adriana (Adriaantje) de Bruin(e). Jacoba died on 21-12-1879 in Haamstede, 62 years old. Registration [ZA akte 16]. Occupation: dagloonster, arbeidster, winkelierster.
Children of Leendert and Jacoba:

1 Krijn Boot (Boodt) was born on 23-09-1842 in Haamstede. Follow XII-aj.
2 Adriana Boot (Bood) was born on 02-02-1844 in Haamstede. Registration on 02-02-1844 [ZA akte 3]. Adriana died on 10-02-1844 in Haamstede, 8 days old. Registration [ZA akte 6].
3 Adriana Boot (Bood) was born on 01-10-1845 in Haamstede. Registration on 02-10-1845 [ZA akte 24]. Adriana died on 02-09-1889 in Haamstede, 43 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: arbeidster. Note: "de geslachtsnaam Bood is dezelfde als Boodt". Adriana married, 26 years old, on 25-05-1872 in Haamstede [akte 6] Cornelis Fokker, 32 years old. Cornelis was born on 21-11-1839 in Haamstede, son of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. He was baptized on 01-12-1839 in Haamstede. Cornelis died on 18-08-1914 in Haamstede, 74 years old. Cornelis married on 17-02-1893 in Haamstede Jozina de Bruine (1841-1927). Occupation: arbeider, schaapherder.
4 Kathalina Boot was born on 27-12-1847 in Haamstede. Registration on 27-12-1847 [ZA akte 27]. Kathalina died on 11-02-1870 in Haamstede, 22 years old. Registration [ZA akte 3].
5 Janna Boot (Bood(t)) was born on 12-06-1849 in Haamstede. Registration on 13-06-1849 [ZA akte 21]. Janna died on 03-12-1919 in Haamstede, 70 years old. Registration [ZA akte 16]. Address: 30-09-1867 Duivendijke. Occupation: arbeidster. Janna married, 24 years old, on 14-03-1874 in Haamstede [akte 4] Adriaan van der Pol, 26 years old. Adriaan was born on 20-09-1847 in Renesse, son of Adriaan van der Pol and Anthonia (Tona) van 't Noordende. Adriaan died on 01-12-1903 in Haamstede, 56 years old. Registration [ZA akte 11]. Occupation: landbouwersknecht, arbeider, wegwerker.
6 Cornelis Boot was born on 28-08-1851 in Haamstede. Registration on 29-08-1851 [ZA akte 33]. Cornelis died on 26-07-1864 in Haamstede, 12 years old. Registration [ZA akte 14].


XI-u Iman Krijnsz Bood was born on 06-02-1828 in Haamstede, son of Krijn Cornelisz Bood (see X-m) and Catelijntje de Weelde. Registration on 06-02-1828 [ZA akte 6]. Iman died on 13-05-1911 in Haamstede, 83 years old. Registration [ZA akte 5]. Note: overleden ten huize van zijn zoon Pieter, waar hij inwonend was. Occupation: arbeider. Note:

De oudste broer van de moeder van Catelijntje de Weelde, oma Crina van Zuijen, was Iman Cornelisz van Zuijen. Crina en Iman waren kinderen van Cornelis Cornelisz van Zuijen en Janna Imansdr Bakker. Iman was vernoemd naar zijn grootvader-maternel Iman Adriaansz Bakker. De voornaam Iman lijkt te stammen uit de familie Bakker.

Iman:
(1) married, 27 years old, on 28-04-1855 in Haamstede [akte 2] with Adriana Groenleer, 30 years old. Adriana is born on 19-04-1825 in Burgh, daughter of Andries Groenleer and Willemijntje Krijger. Adriana died on 14-01-1861 in Haamstede, 35 years old. Registration on 15-01-1861 [ZA akte 2]. Occupation: arbeidster. Note: ook Adriaantje.
(2) married, 48 years old, on 05-07-1876 in Haamstede [akte 6] with Jannetje de Granje, 31 years old. Jannetje is born on 08-03-1845 in Haamstede, daughter of Marcelis de Granje and Pieternella Goudswaard. Registration on 08-03-1845 [ZA akte 6]. Jannetje died on 27-03-1909 in Haamstede, 64 years old. Registration on 27-03-1909 [akte 10]. Occupation: naaister, arbeidster.
Children of Iman and Adriana:

1 Krijn Boot was born on 05-07-1855 in Haamstede. Registration on 06-07-1855 [ZA akte 17]. Krijn died on 08-07-1855 in Haamstede, 3 days old. Registration [ZA akte 18].
2 Andries Boot was born on 06-10-1856 in Haamstede. Registration on 06-10-1856 [ZA akte 21]. Address: (op 26-03-1884 vertrokken naar Oostzaan). Occupation: arbeider.
3 Krijn Imansz Boot was born on 13-02-1858 in Haamstede. Follow XII-ak.
4 N.N. Boot, stillborn son on 02-07-1859 in Haamstede. Registration [ZA akte 21].

Child of Iman and Jannetje:

5 Pieter Boot was born on 28-12-1883 in Haamstede. Follow XII-al.


XII-a Pieter Pieterse Boot (Bood) was born on 04-07-1796 in Kerkwerve, son of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (see XI-b) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. He was baptized on 10-07-1796 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Boot. Pieter died on 05-05-1818 in Ellemeet, 21 years old. Registration [Memorie van Successie 1/170 Zierikzee]. Occupation: arbeider. Pieter married, 21 years old, on 03-05-1818 in Kerkwerve [akte 4] with Pieternella Marinusse van de Vate, about 27 years old. Pieternella is born about 1791 in Ellemeet. Pieternella died on 21-06-1826 in Kerkwerve, about 35 years old. Occupation: dienstmeid. Note: dochter van Marinus Cornelisse van de Vate, herbergier, en Willemijntje Janse Verseput; Pieternella trouwde (2) op 23-04-1821 in Kerkwerve met Cornelis Vlaander (15-06-1798 Kerkwerve), zoon van Joost Cornelisz Vlaander, melkboer, en Janna Jakobusse Blok.
Child of Pieter and Pieternella:

1 Pieter Boot was born in Kerkwerve. Pieter died on 02-10-1818 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 17].


XII-b Leendert Boot was born on 29-09-1804 in Kerkwerve, son of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (see XI-b) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. He was baptized on 07-10-1804 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Leendert died on 08-08-1868 in Kapelle (Nieuwerkerk), 63 years old. Registration on 08-08-1868 [akte 17]. Address: (woonde te Dreischor, verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Occupation: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Capelle (Nieuwerkerk). Leendert married, 38 years old, on 14-04-1843 in Dreischor [akte 3] with Jozina de Bil, 29 years old. Note: erkennen dochter Pieternella. Jozina is born on 13-08-1813 in Dreischor, daughter of Joost Gillisse de Bil and Adriana (Adriaantje) Franse de Man. Registration on 14-08-1813 [akte 22]. Jozina died on 08-11-1886 in Nieuwerkerk (Duiveland), 73 years old. Registration on 08-11-1886 [akte 30]. Address: (verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Occupation: landbouwster.
Children of Leendert and Jozina:

1 Pieternella Boot was born on 08-12-1842 in Dreischor. geboren als Pieternella de Bil, erkend. Pieternella died on 18-09-1872 in Sirjansland (Oosterland), 29 years old. Registration [akte 28]. Pieternella married, 18 years old, on 17-05-1861 in Dreischor [akte 3] Daniël Jansz van de Velde, 24 years old. Daniël was born on 11-05-1837 in Renesse, son of Jan van de Velde and Maatje Fokker. Daniël died on 26-11-1925 in Oosterland, 88 years old. Daniël married on 07-03-1873 in Elkerzee Adriaantje Guiljaamse (1833-1925). Occupation: kuiper.
2 Joost Boot was born on 18-11-1844 in Dreischor. Follow XIII-a.
3 Maatje Boot was born on 16-11-1846 in Dreischor. Registration on 17-11-1846 [akte 27]. Maatje died on 10-08-1853 in Dreischor, 6 years old. Registration [akte 13].
4 Francina (Fransje) Boot was born on 03-11-1848 in Dreischor. Registration on 04-11-1848 [akte 28]. Fransje died on 12-06-1918 in Oosterland, 69 years old. Registration on 12-06-1918 [akte 8]. Fransje married, 24 years old, on 16-05-1873 in Nieuwerkerk [akte 4] Jacob (Jakob) Beije, 32 years old. Note:
Jacob werkte als landbouwersknecht op diverse plaatsen op Schouwen-Duiveland: in 1865 in Sirjansland, vanaf 01-06-1866 in Bruinisse, daarna in Nieuwerkerk, waar hij trouwde met Fransje, die in Nieuwerkerk woonde en waar haar moeder de boerderij dreef. Na het huwelijk vestigden ze zich in augustus/september in Oosterland en gingen zelfstandig boeren, waarschijnlijk op het land van en met behulp van (schoon)moeder Boot, omdat (schoon)vader Boot al was overleden.
Jacob was born on 21-02-1841 in Burgh. He was baptized on 07-03-1841 in Burgh. Jacob died on 17-06-1930 in Oosterland, 89 years old. Registration [ZA akte 9]. Note: zoon van Leendert Jobse Beije, duinboer en winkelier, en Janna Kooijman. Occupation: landbouwer.
5 Pieter Boot was born on 28-10-1850 in Dreischor. Follow XIII-b.
6 Willem Boot was born on 29-03-1853 in Dreischor. Follow XIII-c.
7 Jan Boot was born on 14-02-1856 in Dreischor. Registration on 14-02-1856 [ZA akte 5]. Jan died on 18-02-1856 in Dreischor, 4 days old. Registration [akte 4].
8 Maatje Boot was born on 22-07-1858 in Dreischor. Registration on 23-07-1858 [akte 18]. Maatje died on 10-06-1887 in Kruiningen, 28 years old. Registration [akte 52]. Maatje married, 22 years old, on 27-04-1881 in Nieuwerkerk [akte 3] Leendert van Verre, 23 years old. Leendert was born on 14-01-1858 in Noordgouwe, son of Bartel van Verre and Lena Fonteijne. een andere bron noemt als geboorteplaats Dreischor. Leendert died on 21-04-1894 in Kruiningen, 36 years old. Note: getrouwd (2) 31-10-1888 te Krabbendijke met Krina Jacoba van der Linde (21-02-1855 Wemeldinge - 25-05-1924 Rotterdam). Occupation: timmerman.
9 N.N. Boot, stillborn daughter on 28-07-1860 in Dreischor. Registration on 28-07-1860 [akte 23].


XII-c Jan Pietersz Boodt was born on 30-04-1815 in Kerkwerve, son of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (see XI-b) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Registration on 01-05-1815 [akte 11]. Jan died on 15-08-1886 in Kerkwerve, 71 years old. Registration [ZA akte 13]. Occupation: arbeider, landbouwer, veehouder. Jan married, 24 years old, on 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 2] with Neeltje Krabbe, 23 years old. Neeltje is born on 09-01-1817 in Kerkwerve, daughter of Nicolaas Krabbe and Neeltje Willemse Kloet. Neeltje died on 29-02-1884 in Kerkwerve, 67 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: dienstmeid.
Children of Jan and Neeltje:

1 Maria Boot was born on 01-07-1840 in Kerkwerve. Registration on 01-07-1840 [ZA akte 14]. Maria died on 30-06-1917 in Nieuwerkerk, 76 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: arbeidster. Maria married, 21 years old, on 09-05-1862 in Kerkwerve [akte 2] Cornelis Rentier, 26 years old. Cornelis was born on 19-03-1836 in Noordwelle. Cornelis died on 26-01-1924 in Nieuwerkerk, 87 years old. Registration [ZA akte 2]. Note: ook Kornelis, zoon van Cornelis Rentier (ca 1799 Noordwelle - 02-02-1856 Noordwelle), kleermaker, getrouwd 31-07-1830 in Noordwelle met Marina Bakker (ca 1807 Noordgouwe - 27-01-1845 Noordwelle). Address: (op 05-05-1862 vertrokken naar Kerkwerve, later naar Nieuwerkerk). Occupation: arbeider, schaapherder.
2 Nikolaas Boot was born on 03-10-1841 in Kerkwerve. Follow XIII-d.
3 Pieter Boot was born on 07-10-1843 in Kerkwerve. Registration on 07-10-1843 [ZA akte 21]. Pieter died on 13-05-1847 in Kerkwerve, 3 years old. Registration [ZA akte 5].
4 Leendert Boot was born on 02-03-1846 in Kerkwerve. Registration on 03-03-1846 [ZA akte 7]. Leendert died on 12-05-1865 in Kerkwerve, 19 years old. Registration [ZA akte 4].
5 Pieternella Boot was born on 22-07-1848 in Kerkwerve. Registration on 23-07-1848 [ZA akte 11]. Pieternella died on 24-01-1921 in Kerkwerve, 72 years old. Registration [ZA akte 1]. Pieternella married, 23 years old, on 03-01-1872 in Kerkwerve [akte 1] Antonie Hanse, 25 years old. Antonie was born on 18-08-1846 in Kerkwerve. Antonie died on 26-04-1933 in Kerkwerve, 86 years old. Registration [ZA akte 3]. Note: ook Anthonie, zoon van Maarten Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Jonker. Occupation: arbeider, landbouwer.
6 Neeltje Boot was born on 05-09-1850 in Kerkwerve. Registration on 05-09-1850 [ZA akte 22]. Neeltje died on 11-05-1922 in Kerkwerve, 71 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: landbouwster. Neeltje married, 24 years old, on 16-06-1875 in Kerkwerve [akte 8] Marinus den Boer, 30 years old. Marinus was born on 24-03-1845 in Duivendijke, son of Cornelis Cornelisz den Boer and Cornelia Tonisdr den Boer. Marinus died on 18-05-1909 in Kerkwerve, 64 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: landbouwer.
7 Maarten Boot was born on 01-08-1852 in Kerkwerve. Follow XIII-e.
8 Maatje Boot was born on 16-01-1855 in Kerkwerve. Registration on 16-01-1855 [ZA akte 3]. Maatje died before 1890, at the most 35 years old. Maatje married, 28 years old, on 11-01-1884 in Noordgouwe [akte 1] Willem van Verre, 24 years old. Willem was born on 12-08-1859 in Noordgouwe, son of Bartel van Verre and Lena Fonteijne. Willem married on 14-08-1890 in Maasland [akte 9] Antje Lalleman (born ±1859). Occupation: timmerman.
9 Kornelia Boot was born on 11-05-1857 in Kerkwerve. Registration on 11-05-1857 [ZA akte 8]. Kornelia died on 24-01-1861 in Kerkwerve, 3 years old. Registration [ZA akte 2].
10 N.N. Boot, stillborn daughter on 10-04-1859 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 16].
11 N.N. Boot, stillborn son on 31-07-1861 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 15].


XII-d Maatje Boot was born on 17-05-1820 in Kerkwerve, daughter of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (see XI-b) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Registration on 18-05-1820 [akte 6]. Occupation: dienstmeid. Maatje married, 20 years old, on 20-03-1841 in Kerkwerve [akte 2] with Leendert Gerloo, 25 years old. Note: erkennen zoon Leendert. Leendert is born on 16-06-1815 in Duivendijke. Occupation: boerenknecht (1841), landbouwer (1851). Note: zoon van Jacob Gerloo en Hendrika Jonker, melkboerin.
Child of Maatje from an unknown relationship:

1 Leendert Boot was born on 25-02-1841 in Kerkwerve. Registration on 25-02-1841 [ZA akte 5]. erkend door de ouders bij huwelijk op 20-03-1841 in Kerkwerve.


XII-e Gerrit Marinusse Boot was born in 1804 in Ellemeet, son of Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) (see XI-c) and Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager. Gerrit died on 18-12-1833 in Serooskerke, Schouwen, 28 or 29 years old. Registration [ZA akte 11]. Occupation: veehouder en melkboer. Gerrit married, 22 or 23 years old, on 02-06-1827 in Ellemeet [akte 3] with Joppa Cornelisse Straaijer, 21 years old. Joppa is born on 03-02-1806 in Burgh. She was baptized on 09-02-1806 in Burgh. Doopgetuige: Jannetje Janse Dooge. Joppa died in 1846, 39 or 40 years old (cause: overleden aan boord van het emigrantenschip s.s. Factory, dat in 45 dagen van Rotterdam naar New York voer). She was buried in New York, U.S.A.. Occupation: melkboerin. Note: dochter van Kornelis Cornelisz Straaijer, melkboer, en Jannetje Janse Dooge, melkboerin.
Children of Gerrit and Joppa:

1 Marinus Boot was born on 20-02-1828 in Kerkwerve. Follow XIII-f.
2 Cornelis Boot was born on 19-04-1829 in Kerkwerve. Registration on 20-04-1829 [ZA akte 8]. Cornelis died about 1896, about 67 years old. Address: St. Louis, Missouri, U.S.A. (emigreerde naar de V.S. (Montana?)). Cornelis married in St. Louis, Missouri, U.S.A. Catherine N.N..
3 Leendert (Leonard) Boot was born on 16-04-1830 in Kerkwerve. Follow XIII-g.
4 Jannetje (Jennie) Boot was born on 06-04-1832 in Kerkwerve. Registration on 07-04-1832 [ZA akte 4]. She was baptized on 29-04-1832 in Serooskerke, Schouwen. moeder: Joppa Straeijer. Jannetje died on 06-05-1896 in St. Louis, Missouri, U.S.A., 64 years old. Address: (ging naar Buffalo, New York, U.S.A. en later naar St. Louis, Missouri, U.S.A.). Jannetje married Maarten (Martin) Oudijn. Maarten was born on 10-11-1817. Maarten died on 06-05-1896, 78 years old. Note: gegevens van de Volkstelling van 16-07-1850. Waarschijnlijk woonde een deel van het gezin bij een Duits echtpaar, mogelijk als pensiongasten. De rest van het gezin woonde bij de stiefvader van Jennie: Joost Oldendorf (Oldendorp). Ze woonden 11 jaar in St.Louis, vanwaar ze in 1861 naar Platteville, Wisconsin, verhuisden voor werk tijdens de burgeroorlog. Occupation: los werkman.


XII-f Pieter Janse Boot was born on 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen, son of Jan Pieterse Boot (Boodt) (see XI-d) and Neeltje Gertse Zwager. He was baptized on 19-06-1808 in Kerkwerve [DTB Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot. Pieter died on 14-11-1860 in Kerkwerve, 52 years old. Registration [ZA akte 10]. Occupation: arbeider, melkboer, veehouder. Note:

kocht in 1835 een stolpboerderij met enig land (kadastrale nrs. A73 t/m A76bis en B13) van zijn stiefvader Pieter Triest de Jonge. Waarschijnlijk was dit dezelfde hofstede met landerijen, ooit in bezit geweest van Heijndrick Willemse Boodt (RAZE 5083 dd 06-04-1786). Het huis en erf (kadastrale nr. A74) was vermoedelijk ook afkomstig van zijn overgrootvader. Na 1860 werd dit ook in het Kadaster vermeld als in bezit van zijn zoon Marinus Boot.

Pieter:
(1) married, 26 years old, on 27-12-1834 in Kerkwerve [akte 7] with Jozina Jacobse Jansse van de Panne, 32 years old, after publication of the bans on 23-11-1834 in Kerkwerve [huwelijksakte]. Note: getuigen: Jan ?, 38 jr, herbergier en Cornelis van Burg, 41 jr, veldwachter, beiden bekenden van den man en van den vrouw. Uit één van de huwelijkse bijlagen, een extract van het Register der verklaringen wegens de aanneming van vaste Geslachtsnamen in de gemeente Duivendijke, blijkt dat Josina op 05-12-1834 de geslachtsnaam van de Panne heeft aangenomen. Jozina is born on 09-11-1802 in Elkerzee. She was baptized on 14-11-1802 in Elkerzee. Doopgetuige: Geertruid van Zuijen. Jozina died on 16-05-1839 in Kerkwerve, 36 years old. Registration [ZA akte 7].Note: als geboorteplaats vermeld Duivendijke. Occupation: dienstmeid. Note: ook Josina, dochter van Jacob Jansse en Pieternella Jonker, melkboerin.
(2) married, 31 years old, on 07-12-1839 in Kerkwerve [akte 4] with Jacomina Abrahamse Landman, 24 years old, after publication of the bans on 20-10-1839 in Kerkwerve [huwelijksakte]. Jacomina is born on 07-02-1815 at 11:30 in Zierikzee [geboorteakte], daughter of Abraham Wolfertse Landman and Johanna Hendrikse Ochtman. Doopgetuigen: Wolfert Abrahamse, Abraham Legemaate. Jacomina died on 27-07-1855 in Kerkwerve, 40 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: dienstmeid. Note: ook Jakomina, Jacomijntje; ook Jakobse?.
Children of Pieter and Jozina:

1 Neeltje Boot was born on 20-04-1835 in Kerkwerve. Registration on 21-04-1835 [ZA akte 13]. Neeltje died on 26-07-1900 in Kerkwerve, 65 years old. Registration [ZA akte 11].
2 Jacob (Jakob) Boot was born on 14-10-1836 at 02:00 in Kerkwerve. Follow XIII-h.

Children of Pieter and Jacomina:

3 Jan Pieterse Boot was born about 1840 in Kerkwerve. Jan died on 15-08-1886 in Kerkwerve, about 46 years old. Jan married Neeltje Krabbe. Neeltje was born about 1840. Neeltje died on 29-02-1884 in Kerkwerve, about 44 years old [Memorie van Successie 3/6085 en 3/3433].
4 Abraham Boot was born on 08-09-1841 in Kerkwerve. Follow XIII-i.
5 Jannetje Boot, stillborn daughter on 05-09-1843 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 19].
6 Jan Pietersz Boot was born on 10-05-1845 in Kerkwerve. Follow XIII-j.
7 Johannis Pietersz Boot was born on 15-09-1847 in Kerkwerve. Follow XIII-k.
8 Marinus Boot was born on 15-10-1849 in Kerkwerve. Follow XIII-l.
9 Johanna Boot was born on 19-04-1852 in Kerkwerve. Registration on 20-04-1852 [ZA akte 8]. Johanna died on 27-04-1881 in Kerkwerve, 29 years old. Registration [ZA akte 7].


XII-g Leendert Jansz Boot (Bood) was born on 31-01-1811 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) (see XI-e) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 31-01-1811 [ZA akte 1]. Leendert died on 11-01-1892 in Zierikzee, 80 years old. Registration [ZA akte 23]. Address: (op 27-06-1863 vertrokken naar Terneuzen). Occupation: arbeider, landbouwer, melkboer, winkelier. Leendert married, 27 years old, on 28-11-1838 in Kerkwerve [akte 8] with Martijntje (Martina) Boogerd, 20 years old. Martijntje is born on 28-01-1818 in Kerkwerve. Martijntje died on 28-06-1891 in Zierikzee, 73 years old. Registration [ZA akte 103]. Occupation: landvrouw. Note: dochter van Marinus Boogerd, landbouwer, en Janna de Feijter.
Children of Leendert and Martijntje:

1 Willemina Boot was born on 18-05-1839 in Kerkwerve. Registration on 18-05-1839 [ZA akte 12]. Willemina died on 11-03-1925 in Kerkwerve, 85 years old. Registration [ZA akte 3]. Willemina married, 21 years old, on 27-03-1861 in Duivendijke [akte 1] Cornelis den Boer, 23 years old. Cornelis was born on 22-12-1837 in Duivendijke, son of Cornelis Cornelisz den Boer and Cornelia Tonisdr den Boer. Cornelis died on 04-03-1918 in Ellemeet, 80 years old. Registration [ZA akte 3 Ellemeet, akte 2 Brouwershaven]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer.
2 Janna Boot was born on 11-01-1841 in Duivendijke. Registration on 12-01-1841 [ZA akte 1]. Janna died on 20-02-1919 in Kerkwerve, 78 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landbouwster. Janna married, 22 years old, on 01-07-1863 in Kerkwerve [akte 5] Johannis van der Wekken, 24 years old. Johannis was born on 28-01-1839 in Kerkwerve. Johannis died on 31-01-1923 in Kerkwerve, 84 years old. Registration [ZA akte 2]. Note: ook Johannes, zoon van Leendert van der Wekken, melkboer en landbouwer, en Kaatje van Dongen, landbouwster. Occupation: landbouwer.
3 Jan Boot was born on 29-11-1842 in Duivendijke. Registration on 29-11-1842 [ZA akte 15]. Jan died on 23-05-1843 in Duivendijke, 5 months old. Registration [ZA akte 4].
4 Marina Boot was born on 03-05-1845 in Duivendijke. Registration on 03-05-1845 [ZA akte 10]. Marina died on 25-08-1869 in Terneuzen, 24 years old. Registration [ZA akte 40]. Note: ook Maria, Martina. Marina married, 19 years old, on 23-02-1865 in Terneuzen [akte 5] Levinus (Livinus) de Ruijter, about 20 years old. Levinus was born about 1845 in Zaamslag. Note: zoon van Jacobus de Ruijter, visser, en Tanneke Willemsen; getrouwd (2) 01-05-1873 te Terneuzen [akte 14] met Gijsbetje Nousen (1854 Terneuzen), dienstmeid. Occupation: boerenknecht, vrachtrijder, molenaarsknecht, korenmolenaar.
5 Lena Boot was born on 12-10-1849 in Duivendijke. Registration on 12-10-1849 [ZA akte 22]. Lena died on 04-01-1903 in Wissenkerke, 53 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: huishoudster. Lena married, 18 years old, on 24-10-1867 [akte 35] Christiaan Andries Dees, 25 years old. Christiaan was born on 07-06-1842 in Terneuzen. Registration [akte 54]. Christiaan died on 02-08-1891 in Wissenkerke, 49 years old. Registration [ZA akte 39]. Note: zoon van Pieter Dees en Anna Drabbe. Occupation: arbeider.
6 Elisabeth Boot was born on 02-04-1852 in Duivendijke. Registration on 03-04-1852 [ZA akte 6]. Elisabeth died on 14-06-1939 in Nieuwerkerk, 87 years old. Registration [ZA akte 10]. Elisabeth married, 24 years old, on 25-01-1877 in Terneuzen [akte 4] Gerard(us) Job van der Graaf, about 32 years old. Gerard(us) was born about 1845 in Zonnemaire. Gerard(us) died on 25-10-1885 in Sas van Gent, about 40 years old. Registration [ZA akte 33, akte 168 Zierikzee]. Note: datum overlijden voor datum geboorte van kind 3 en van kind 4!. Note: zoon van Cornelis van der Graaf en Adriana Johanna Vijverberg. Occupation: rijksambtenaar.
7 Jan Marinus Boot was born on 17-06-1856 in Duivendijke. Registration on 18-06-1856 [ZA akte 8]. Jan died on 30-05-1914 in Kerkwerve, 57 years old. Registration [akte 2]. Occupation: landbouwer. Jan married, 27 years old, on 09-11-1883 in Kerkwerve [akte 10] Adriaantje Jonker, 21 years old. Adriaantje was born on 03-10-1862 in Kerkwerve. Adriaantje died on 21-04-1932 in Duivendijke, 69 years old. Registration [ZA akte 3 Duivendijke, akte 4 Kerkwerve]. Note: dochter van Antonie Jonker en Johanna Fondse. Occupation: dienstmeid.
8 Leendert Boot was born on 11-05-1862 in Duivendijke. Registration on 12-05-1862 [ZA akte 4]. Leendert died on 23-10-1922 in Kerkwerve, 60 years old. Registration [ZA akte 12]. Addresses: from 12-10-1879 Schoonhovenfrom 1889 (emigreerde in 1889 naar de V.S. (maar blijkbaar later teruggekeerd)) [ZA Genealogische Afschriften 810/4].


XII-h Johannis Janse Boot was born on 01-10-1812 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) (see XI-e) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Johannis died on 20-11-1895 in Zierikzee, 83 years old. Registration [ZA akte 132]. He was buried in Kerkwerve. Occupation: dijkbaas te Borrendamme (1838-1882). Johannis married, 25 years old, on 14-02-1838 in Kerkwerve [akte 1] with Anna van der Werf, 17 years old. Anna is born on 22-05-1820 in Kerkwerve, daughter of Jacob Cornelisse van der Werf and Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). Registration on 23-05-1820. Anna died on 10-10-1907 in Zierikzee, 87 years old. Registration [ZA akte 88]. She was buried in Zierikzee. Note:

er zijn 3 testamenten gepasseerd:
op 14-06-1872 voor notaris J.J. Ermerins,
op 06-01-1886 voor notaris P. Way,
op 23-06-1890 voor notaris P. Way.
Johannis noteerde in 1885 zijn onroerende goederen op het deksel van een sigarenkistje. De hoeve waar hij woonde lag aan de noordzijde van de Provinciale weg van Zierikzee naar Haamstede, halverwege tussen de boerderijen "Pikgat" en "Prommelsluis". Na zijn overlijden werd zijn zoon Cornelis eigenaar/bewoner van deze boerderij, die als gevolg van het plan "Tureluur" is afgebroken.

Children of Johannis and Anna:

1 Willemina Boot was born on 27-05-1839 in Kerkwerve. Registration on 27-05-1839 [ZA akte 13]. Willemina died on 05-01-1878 in Kerkwerve, 38 years old. Registration [ZA akte 1]. Willemina:
(1) married, 27 years old, on 24-04-1867 in Kerkwerve [akte 2] Cornelis (Kornelis) van der Slui(j)s, 28 years old. Cornelis was born on 12-05-1838 in Kerkwerve. Cornelis died on 25-07-1871 in Kerkwerve, 33 years old. Registration [ZA akte 18]. Note: zoon van Gerrit (Rengerse) van der Sluijs (Sluis) en Pieternella bij de Vate (Vaate), melkboerin. Occupation: landbouwer, melkboer.
(2) married, 34 years old, on 17-09-1873 in Kerkwerve [akte 4] Hendrik de Vlieger, 29 years old. Hendrik was born on 12-06-1844 in Kerkwerve. Registration [akte 7]. Hendrik died on 06-06-1894 in Kerkwerve, 49 years old. Registration [akte 5]. Note: zoon van Jan de Vlieger en Grietje Minne, landbouwster; getrouwd (2) met Kaatje van de Linde. Occupation: landbouwer (1873-1878).
2 Jacob Boot was born on 26-06-1840 in Kerkwerve. Follow XIII-m.
3 Janna Boot was born on 01-04-1843 in Kerkwerve. Janna died on 22-04-1866 in Kerkwerve, 23 years old. Registration [ZA akte 4].
4 Jan Boot was born on 14-01-1846 in Kerkwerve. Jan died on 29-06-1869 in Kerkwerve, 23 years old. Registration [ZA akte 9].
5 Johannes Cornelis Boot was born on 15-12-1848 in Kerkwerve. Registration on 16-12-1848. Johannes died on 17-09-1916 in Rotterdam, 67 years old. Address: (woonde op 01-06-1867 te Goes, kwam op 28-02-1868 naar Zierikzee en woonde bij zijn broer Jakob in huis, vertrok op 01-05-1872 naar Kerkwerve, woonde op 01-01-1873 te Utrecht). Occupation: hulponderwijzer.
6 Neeltje Boot was born on 13-12-1850 in Kerkwerve. Registration on 13-12-1850 [ZA akte 28]. Neeltje died on 31-01-1887 in Geersdijk (Wissenkerke), 36 years old. Registration [ZA akte 10]. Address: (op 22-05-1882 te Dinteloord). Neeltje married, 31 years old, on 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 5] Adriaan Breure, 31 years old. Note: Neeltje trouwde op dezelfde dag als broer Kornelis. Adriaan was born on 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan died on 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [ZA akte 31]. Adriaan married on 13-04-1888 in Burgh [akte 1] Maatje Boot (1863-1935), see XI-q,3 . Note: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar. Occupation: landbouwer (1887).
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld te Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in Normandië, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Léonard Breur een volgeling van Willem van Normandië zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
9 Leendert Boot was born on 21-07-1854 in Kerkwerve. Registration on 21-07-1854 [ZA akte 9]. Leendert died on 12-02-1869 in Kerkwerve, 14 years old. Registration [ZA akte 1].
10 Kornelis Boot was born on 09-11-1856 in Kerkwerve. Follow XIII-n.
11 Anna Johanna Boot was born on 01-04-1859 in Kerkwerve. Registration on 02-04-1859 [akte 11]. Anna died on 31-01-1932 in Zierikzee, 72 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: landbouwster. Anna married, 20 years old, on 30-04-1879 in Kerkwerve [akte 1] Olivier bij de Vaate, 22 years old. Note: broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Olivier was born on 25-11-1856 at 03:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje Gerse van Damme. Olivier died on 15-10-1904 in Kerkwerve, 47 years old. Registration [akte 11]. Occupation: landbouwer.
12 Lena Boot was born on 09-09-1860 in Kerkwerve. Registration on 10-09-1860 [ZA akte 21]. Lena died on 03-11-1935 in Zierikzee, 75 years old. Registration [ZA akte 73]. Occupation: landbouwster. Lena married, 19 years old, on 21-01-1880 in Kerkwerve [akte 1] Leendert bij de Vaate, 21 years old. Note: broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Leendert was born on 20-08-1858 at 10:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje Gerse van Damme. Leendert died on 17-10-1908 in Zierikzee, 50 years old. Registration [ZA akte 106]. Occupation: landbouwer.


XII-i Maarten Janse Boot was born on 28-03-1814 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) (see XI-e) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 31-03-1814 [ZA akte 2]. Maarten died on 15-05-1899 in Zierikzee, 85 years old. Registration [ZA akte 68]. Addresses: till 1864 Duivendijke 1865 Zierikzee. Occupation: landbouwer, melkboer. Maarten:
(1) married, 21 years old, on 29-04-1835 in Duivendijke [akte 3] with Aaltje Le(e)gema(a)te, 22 years old. Aaltje is born on 14-08-1812 in Zierikzee. Aaltje died on 02-12-1864 in Ellemeet, 52 years old. Registration [ZA akte 13]. Occupation: melkboerin. Note: dochter van Abraham Leegemaate (31-10-1779 Zierikzee - 03-11-1846 Zierikzee), landbouwer, getrouwd 06-08-1805 in 's-Heerjansland met Martina Tjoeke (Joeke, 't Joeke) (29-12-1782 Zierikzee - 09-03-1865 Zierikzee).
(2) married, 53 years old, on 29-01-1868 in Zierikzee [akte 3] with Willemijntje Dalebout, 34 years old. A church ceremony was celebrated on 06-11-1868 in Zierikzee. Willemijntje is born on 13-10-1833 in Haamstede, daughter of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Willemijntje died on 21-03-1899 in Zierikzee, 65 years old. Registration [ZA akte 38]. She was buried on 26-03-1899.
Children of Maarten and Aaltje:

1 Willemijntje Boot was born on 21-02-1836 in Ellemeet. Registration on 22-02-1836 [ZA akte 6]. Willemijntje died on 16-03-1836 in Ellemeet, 24 days old. Registration [ZA akte 3].
2 Jan Maartensz Boot was born on 12-03-1837 in Ellemeet. Follow XIII-o.
3 Abraham Maartensz Boot was born on 17-05-1838 in Ellemeet. Follow XIII-p.
4 Willemijntje Boot was born on 22-02-1841 in Ellemeet. Registration on 23-02-1841 [akte 2]. Willemijntje died on 05-11-1889 in Zierikzee, 48 years old. Registration [ZA akte 107]. Occupation: landbouwster. Note: ook Willemina. Willemijntje:
(1) married, 22 years old, on 04-11-1863 in Kerkwerve [akte 8] Gerrit Kloet, 23 years old. Gerrit was born on 24-02-1840 in Kerkwerve, son of Maarten Olivierse Kloet and Tona de Vos. Gerrit died on 05-10-1872 in Zierikzee, 32 years old. Registration [ZA akte 192]. Occupation: molenaar, landbouwer.
(2) married, 33 years old, on 07-10-1874 in Zierikzee [akte 43] Willem Kooman, 21 years old. Willem was born on 06-03-1853 in Elkerzee, son of Gerrit Kooman and Kaatje Jonker. Willem died on 08-12-1920 in Zierikzee, 67 years old. Willem married on 14-05-1890 in Zierikzee Jacoba den Boer (born 1844). Occupation: landbouwer.
5 Martijna Boot was born on 06-07-1843 in Ellemeet. Registration on 07-07-1843 [akte 11]. Martijna died on 30-01-1886 in Ellemeet, 42 years old. Registration [ZA akte 1]. Martijna married, 23 years old, on 21-11-1866 in Haamstede [akte 5] Adriaan Dalebout, 30 years old. Adriaan was born on 17-02-1836 in Haamstede, son of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Adriaan died on 13-07-1905 in Ellemeet, 69 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer.
6 Janna Boot was born on 19-10-1845 in Ellemeet. Registration on 20-10-1845 [ZA akte 16]. Janna died on 08-02-1939 in Zierikzee, 93 years old. Registration [ZA akte 13]. Janna married, 20 years old, on 21-03-1866 in Zierikzee [akte 9] Johannes van Westen, 20 years old. Johannes was born on 01-06-1845 in Zierikzee, son of Willem van Westen and Joppa Geelhoed. Johannes died on 14-05-1915 in Zierikzee, 69 years old. Registration [ZA akte 49]. Occupation: landbouwer, herbergier.
7 Maarten Boot was born on 10-12-1847 in Ellemeet. Registration on 11-12-1847 [ZA akte 16]. Maarten died on 19-12-1847 in Ellemeet, 9 days old. Registration [ZA akte 21].
8 Johanna Boot was born on 03-12-1848 in Ellemeet. Registration on 04-12-1848 [ZA akte 15]. Johanna died on 03-12-1871 in Brouwershaven, 23 years old. Registration [ZA akte 59]. Address: 22-12-1862 Brouwershaven. Johanna married, 19 years old, on 25-11-1868 in Zierikzee [akte 34] Jan Dalebout, 28 years old. Jan was born on 01-04-1840 in Haamstede, son of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Jan died on 05-03-1890 in Brouwershaven, 49 years old [Memorie van Successie 3/4997, 1890 en 2/5155, band 1871]. Note: hertrouwd te Nieuwerkerk met Johanna Hallingse, geboren ca 1845 te Nieuwerkerk, dochter van Jan Hallingse en Willemijntje van der Stolpe. Occupation: broodbakker.
9 Maarten Jacob Boot was born on 12-12-1850 in Ellemeet. Registration on 13-12-1850 [ZA akte 15]. Maarten died on 27-05-1851 in Ellemeet, 5 months old. Registration [ZA akte 6].
10 Lena Boot was born on 09-04-1852 in Ellemeet. Registration on 10-04-1852 [ZA akte 4]. Lena died on 05-04-1869 in Zierikzee, 16 years old. Registration [ZA akte 46].
11 Leendert Boot was born on 07-09-1854 in Ellemeet. Registration on 07-09-1854 [ZA akte 12]. Leendert died in 1904 in Den Haag, 49 or 50 years old. Address: 27-11-1877 Den Haag. Leendert married Anthonia de Glopper.

Children of Maarten and Willemijntje:

12 Pieternella Lena Boot was born on 07-12-1868 in Zierikzee. Registration on 07-12-1868 [ZA akte 259]. Pieternella died on 16-08-1944 in Hillegersberg (Rotterdam), 75 years old. Pieternella married, 21 years old, on 23-07-1890 in Zierikzee [akte 42] Johannis Geleijnse, 23 years old. Johannis was born on 13-06-1867 in Haamstede, son of Bartel Geleijnse and Pieternella Fokker. Johannis died on 31-12-1915 in Rotterdam, 48 years old. Occupation: broodbakker.
13 Johannes Maarten Boot was born on 25-02-1870 in Zierikzee. Follow XIII-q.


XII-j Willem Janse Boot was born on 27-06-1815 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) (see XI-e) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 28-06-1815 [ZA akte 5]. Willem died on 21-01-1892 in Haamstede, 76 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: eerst melkboer, landbouwer te Ellemeet, werkbaas (1883), later dijkbaas Waterschap Schouwen, district Koudekerke. Willem married, 26 years old, on 27-04-1842 in Ellemeet [akte 1] with Grietje den Boer, 24 years old. Grietje is born on 12-10-1817 in Ellemeet, daughter of Cornelis Cornelisse den Boer and Maatje Cornelisse van Zuijen. Grietje died on 11-03-1868 in Haamstede, 50 years old. Registration [ZA akte 3].
Children of Willem and Grietje:

1 Jan Willemsz Boot was born on 11-02-1843 in Ellemeet. Follow XIII-r.
2 Maatje Boot was born on 07-05-1844 in Ellemeet. Registration on 07-05-1844 [ZA akte 1]. Maatje died on 24-03-1928 in Haamstede, 83 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: landvrouw te Burghsluis. Maatje married, 23 years old, on 29-04-1868 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] Jan de Bruine, 22 years old. Jan was born on 20-04-1846 in Serooskerke, Schouwen, son of Anthonie de Bruine and Pieternella de Vister. Registration on 21-04-1846 [akte 10]. Jan died on 31-12-1925 in Haamstede, 79 years old. Registration [akte 1926-1]. Occupation: landbouwer te Burghsluis.
3 Willem Boot was born on 29-08-1845 in Ellemeet. Follow XIII-s.
4 Cornelis Boot was born on 02-12-1846 in Ellemeet. Registration on 03-12-1846 [ZA akte 17]. Cornelis died on 24-07-1849 in Haamstede, 2 years old. Registration [ZA akte 13].
5 Cornelis Boot was born on 09-12-1850 in Haamstede. Follow XIII-t.


XII-k Pieter Jansz Boot was born on 26-05-1817 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) (see XI-e) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 27-05-1817 [ZA akte 11]. Pieter died on 08-09-1902 in Zierikzee, 85 years old. Registration on 08-09-1902 [ZA akte 79]. Address: Kerkwerve. Occupation: arbeider, landbouwer, veehouder. Pieter:
(1) married, 26 years old, on 16-05-1844 in Duivendijke [akte 2] with Jacomina Cornelisse Hanse, 21 years old. Jacomina is born on 15-05-1823 in Kerkwerve. Jacomina died on 16-06-1866 in Duivendijke, 43 years old. Registration [akte 4]. Note: ook Jacomijntje, Jakomina, dochter van Cornelis Maartense Hanse en Cornelia Meerman(s), melkboerin.
(2) married, 53 years old, on 03-05-1871 in Zierikzee [akte 24] with Maatje Berrevoets, 22 years old. Maatje is born on 14-04-1849 in Zierikzee. She was baptized on 10-06-1849 in Zierikzee. Maatje died on 29-09-1884 in Kerkwerve, 35 years old. Registration [ZA akte 13]. Note: dochter van Cornelis Berrevoets, arbeider, en Cornelia Schikker.
Children of Pieter and Jacomina:

1 Jan Pietersz Boot was born on 31-01-1845 in Duivendijke. Follow XIII-u.
2 Cornelia Boot was born on 07-02-1846 in Duivendijke. Follow XIII-v.
3 Willem Boot was born on 10-03-1848 in Duivendijke. Follow XIII-w.
4 Cornelis Boot was born on 31-07-1850 in Duivendijke. Registration on 01-08-1850 [ZA akte 10]. Cornelis died on 17-02-1873 in Duivendijke, 22 years old. Registration [akte 2].
5 Janna Boot was born on 17-04-1855 in Duivendijke. Registration on 18-04-1855 [akte 3]. Janna died on 26-12-1940 in Noordwelle, 85 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: landbouwster. Janna married, 19 years old, on 07-10-1874 in Duivendijke [akte 3] Willem van der Weele, 23 years old. Willem was born on 11-07-1851 in Duivendijke. Willem died on 13-01-1913 in Zierikzee, 61 years old. Registration [akte 7]. Note: zoon van Nikolaas van der Weele (1819), landbouwer, en Maatje van Burg (1822-1869). Occupation: landbouwer, logementhouder, bierhuishouder.
6 Maatje Boot was born on 14-12-1856 in Duivendijke. Registration on 16-12-1856 [ZA akte 13]. Maatje died on 20-02-1857 in Duivendijke, 2 months old. Registration [ZA akte 1].
7 Leendert Boot was born on 09-09-1858 in Duivendijke. Registration on 10-09-1858 [ZA akte 17]. Leendert died on 03-05-1869 in Duivendijke, 10 years old. Registration [akte 4].
8 Maarten Boot was born on 05-04-1861 in Duivendijke. Follow XIII-x.

Children of Pieter and Maatje:

9 Leendert Abraham Boot was born on 02-04-1872 in Duivendijke. Registration on 03-04-1872 [ZA akte 11]. Leendert died on 12-08-1872 in Duivendijke, 4 months old. Registration [ZA akte 9].
10 Cornelis Boot was born on 06-07-1873 in Duivendijke. Follow XIII-y.


XII-l Leendert Boot was born on 10-05-1814 in Wissenkerke, son of Leentje Boot (see XI-f). Registration on 11-05-1814 [ZA akte 28]. Address: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Leendert married, 22 years old, on 23-09-1836 in Wissenkerke [akte 12] with Maria de Wit, 22 years old. Maria is born on 03-08-1814 in Colijnsplaat, daughter of Pieter Hendrikse de Wit and Dina Westerweel. Occupation: arbeidster.
Children of Leendert and Maria:

1 Dina Boot, stillborn daughter on 09-02-1837 in Wissenkerke. Registration [ZA akte 92].
2 Pieter Boot was born on 02-06-1838 in Wissenkerke. Registration on 02-06-1838 [ZA akte 45].
3 Adriaan Boot was born on 29-07-1840 in Wissenkerke. Registration on 29-07-1840 [ZA akte 69]. Adriaan died on 01-09-1840 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [ZA akte 88]. Note: vermeld als Adriana, vrouwelijk.
4 Dina Boot was born on 08-08-1842 in Wissenkerke. Registration on 08-08-1842 [ZA akte 69].
5 Adriaan Boot was born on 24-11-1844 in Wissenkerke. Registration on 25-11-1844 [ZA akte 107]. Adriaan died on 24-06-1848 in Wissenkerke, 3 years old. Registration [ZA akte 56].
6 Maria Boot was born on 22-02-1847 in Wissenkerke. Registration on 22-02-1847 [ZA akte 26]. Maria died on 12-05-1848 in Wissenkerke, 1 years old. Registration [ZA akte 42].
7 Adriaan Boot was born on 03-05-1849 in Wissenkerke. Registration on 03-05-1849 [ZA akte 46].


XII-m Adriaan Boot was born on 19-01-1830 at 18:00 in Wissenkerke, son of Ge(e)rard Boot (see XI-g) and Cathalina Tollenaar. Registration on 20-01-1830 [ZA akte 9]. Adriaan died on 24-01-1893 at 10:00 in Kortgene, 63 years old. Registration [ZA akte 2]. Address: (woonde Wissenkerke 1850-1857 en Colijnsplaat, vertrokken uit Colijnsplaat op 30-04-1857 naar Kortgene). Occupation: boerenknecht, (veld)arbeider. Religion: N.H.. Adriaan married, 27 years old, on 30-04-1857 in Colijnsplaat [akte 7] with Maria Keukelaar, 28 years old. Maria is born on 31-05-1828 at 23:30 in Kortgene, daughter of Izaac (Izak) Keukelaar and Cornelia Glas. Maria died on 24-01-1900 at 08:00 in Kortgene, 71 years old. Registration [ZA akte 3]. She was buried in Kortgene. Address: (woonde 1828-1843 te Kortgene, 1857 te Colijnsplaat, 1857-1861 te Kortgene, van 1897-1900 te Kortgene bij haar zoon Izaak Boot en schoondochter Lena de Vos). Occupation: dienstmeid, (veld)arbeidster. Religion: N.H.
Children of Adriaan and Maria:

1 Cathalina Boot was born on 01-08-1857 in Kortgene. Registration on 01-08-1857 [ZA akte 21]. Cathalina died on 05-10-1857 in Kortgene, 2 months old. Registration [ZA akte 18].
2 Gerard Boot was born on 25-11-1858 in Kortgene. Follow XIII-z.
3 Izaäk Boot was born on 23-04-1870 in Kortgene. Follow XIII-aa.


XII-n Adriaan Boot was born on 30-11-1838 in Kortgene, son of Cornelis Boot (see XI-h) and Lena van der Maas. Registration on 01-12-1838 [ZA akte 44]. Adriaan died on 21-02-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 65 years old. Address: (emigreerde in 1883 naar de V.S.). Occupation: landmansknecht. Adriaan married, 32 years old, on 01-03-1871 in Wissenkerke [akte 6] with Cornelia Kallewaard, 31 years old. Cornelia is born on 28-07-1839 in Wissenkerke, daughter of Pieter Kallewaard and Jacoba Rademaker. Cornelia died on 21-05-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 years old. Address: (emigreerde in 1883 naar de V.S.). Occupation: landbouwster.

De geschiedenis van Pieter Kallewaard, die ooit in Wissenkerke een vermogend man was, maar in Amerika berooid eindigde als krantenverkoper. Het is een genealogie gebaseerd op 'originele documenten, diverse gegevens en overlevering vanuit Nederland en Amerika', opgestuurd door mevrouw A. den Hamer-Kallewaard uit Oostburg.

Het moet uiteindelijk armoede zijn geweest die de ooit vermogende Piet Kallewaard, geboren op 27 februari 1815 in 's-Gravenhoek, naar Amerika dreef. "Dat hij voor die tijd rijk was blijkt wel uit het feit dat hij de door hem gefinancierde kerk in Wissenkerke heeft verkocht aan de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Wissenkerke op 4 december 1875 compleet met inventaris, uitgezonderd de kanselbijbel", aldus J. Jacquemijns, de schrijver van de samenvatting van de genealogie vande familie Kallewaard. "Op 26 april 1880 krijgt Kallewaard het verkoopbedrag van de kerk, zijnde 1300 gulden, aan hem uitbetaald." Pieter Kallewaard was volgens de burgerlijke stand van Wissenkerke landbouwer, maar hadtevens een soort van veiling en een transportbedrijf in de scheepvaart.

Volgens de overlevering ging het mis toen zijn vrouw Jacoba Rademaker, geboren op 1 maart 1818 in Kortgene, ziek werd en kort daarna in 1866 op 48-jarige leeftijd het leven liet. Binnen een half jaar was PieterKallewaard, die op 51-jarige leeftijd met negen kinderen achterbleef, alweer getrouwd met zijn huishoudster Hendrika Oreel. Zij was 29 jaar, zijnoudste dochter Cornelia was toen 27 jaar. Uit overlevering is bekend datde 'verhouding' al een tijdje moet hebben bestaan.

Uit diezelfde overlevering komt het verhaal dat hij al zijn bezittingen, voordat hij naar Amerika vertrok, heeft 'weggegeven'. Of eigenlijk: "Er werd gezegd dat hij werd uitgebuit door de familie van Hendrika Oreel. (...) Zijn tweede huwelijk en de aangetrouwde familie Oreel zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn geweest van de verdeeldheid in het gezin Kallewaard", schrijft Jacquemijns.

Zes van de negen kinderen waren namelijk al eerder naar Amerika vertrokken. Peter Kallewaard, Pieters oudste zoon en naamgenoot, geboren op 3 juli 1841, ging op 32-jarige leeftijd in 1873 als eerste. Zijn oudste dochter Cornelia Kallewaard is met haar tweede man, Adriaan Boot en elf kinderen als laatste van uiteindelijk zeven vertrokken. Dat was in 1883, gelijk met haar vader en zijn tweede vrouw Hendrika. Twee zonen, Daniel en Jacobus, bleven in Nederland. Het gezelschap rond Pieter Kallewaard dat in 1883 de oversteek maakte op de Plantijn vanuit Antwerpennaar New York, bestond uit circa twintig mensen, onder wie waarschijnlijk enkele broers en zusters van Hendrika Oreel. Ze zouden in Grand Rapids (Michigan) en omgeving zijn neergestreken.

Wat er daarna met Pieter Kallewaard is gebeurd, is voor velen een raadsel. Hij zou nog door latere emigranten in Grand Rapids zijn gezien als krantenverkoper. Maar de familie weet zelfs niet waar hij en zijn vrouw moeten zijn begraven. Zijn kleinzoon Marinus Kallewaard, die 21 jaar later vanuit Werkendam naar Kalamazzoo (Michigan) emigreerde, heeft zelfs nooit met zijn kinderen over het bestaan van grootvader gepraat!

Children of Adriaan and Cornelia:

1 Cornelis Boot was born on 05-01-1872 in Wissenkerke. Registration on 05-01-1872 [ZA akte 3].
2 Daniël Boot was born on 19-09-1873 in Wissenkerke. Follow XIII-ab.
3 Jan Boot was born on 01-06-1875 in Wissenkerke. Registration on 02-06-1875 [ZA akte 58].
4 Lena Boot was born on 20-02-1877 in Wissenkerke. Registration on 20-02-1877 [ZA akte 17].
5 Marinus Boot was born on 24-09-1878 in Wissenkerke. Registration on 25-09-1878 [ZA akte 103].
6 Salomon Boot was born on 20-05-1880 in Wissenkerke. Registration on 21-05-1880 [ZA akte 55].
7 Viena Boot was born on 14-05-1881.
8 Levina Boot was born on 02-05-1882 in Wissenkerke. Registration on 03-05-1882 [ZA akte 52].


XII-o Marinus Boot was born on 11-05-1854 in Zierikzee, son of Dingenus Boot (see XI-j) and Henderina (Henderica) van Oorschot. Registration on 12-05-1854 [ZA akte 93]. Marinus married, 39 years old, on 12-07-1893 in Rotterdam [akte 887] with Margaretha Elisabeth Nijs, about 28 years old. Margaretha is born about 1865 in Zierikzee. Note: dochter van Laurens Nijs en Maria Verlinde.
Children of Marinus and Margaretha:

1 N.N. Boot, stillborn child [akte 417].
2 Margaretha Elisabeth Boot was born about 1903 in Rotterdam. Margaretha married, about 20 years old, on 10-01-1923 in Rotterdam [akte a26] Jacob Noordzij, about 20 years old. Jacob was born about 1903 in Rotterdam. Note: zoon van Bastiaan Noordzij en Kornelia Hoogwerf.


XII-p Cente Cornelisz Boot was born on 18-10-1833 in Burgh, son of Cornelis Centse Boot (see XI-l) and Lena van (der) Slui(j)s. Registration on 21-10-1833 [ZA akte 16]. Cente died on 26-01-1916 in Renesse, 82 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: landbouwer, duinboer. Cente married, 26 years old, on 05-09-1860 in Burgh [akte 7] with Elisabeth Lena Speelman, 23 years old. Elisabeth is born on 03-02-1837 in Burgh, daughter of Willem Jacobsz Speelman and Lena Fokker. Registration on 04-02-1837 [akte 2]. Elisabeth died on 18-10-1922 in Renesse, 85 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: herbergierster. Note: ze kwam uit de herberg het Wapen van Burgh, later Supermarkt Veldmarkt en in 1995 een appartementengebouw met o.a. een kapsalon.
Children of Cente and Elisabeth:

1 Lena Willemina Boot was born on 06-01-1861 in Burgh. Registration on 07-01-1861 [ZA akte 2]. Lena died on 01-10-1899 in Vinkeveen, 38 years old. Registration on 02-10-1899 [akte 60]. Note: na het overlijden van Lena woonden de kinderen sinds 01-11-1899 bij hun grootouders. Occupation: (op 24-12-1879 als dienstbode werkzaam bij grootvader Willem Speelman komend van Renesse, vertrok op 28-11-1881 weer naar Renesse, kwam op 19-07-1884 weer terug bij grootvader Willem als dienstbode). Lena married, 27 years old, on 04-05-1888 in Vinkeveen en Waverveen [akte 13] Arend van der Wende (Woude), 26 years old. Arend was born on 28-01-1862 in Goedereede, son of Jan van der Wende and Jannetje Verhage. Arend died on 18-09-1945 in Abcoude, 83 years old. Note: later getrouwd op 19-04-1901 te Vinkeveen en Waverveen met Marina Mol, 1862-1915. Address: Burgh (later verhuisd naar Amsterdam). Occupation: veldarbeider (1926), herbergier.
2 Willem Centesz Boot was born on 07-09-1862 in Burgh. Follow XIII-ac.
3 Cornelis Centesz Boot was born on 09-10-1864 in Burgh. Follow XIII-ad.
4 Kaatje Boot was born on 11-02-1866 in Renesse. Registration on 12-02-1866 [akte 7]. Kaatje died on 15-03-1949 in Renesse, 83 years old. Registration [akte 6]. Address: (vertrekt op 09-05-1887 naar Noordwelle en is dan in dienst bij J. de Vrieze, ze komt op 07-05-1888 weer terug en vertrekt in januari 1892 naar Middelburg). Kaatje married, 27 years old, on 31-03-1893 in Middelburg [akte 25] Andries Geelhoed, 39 years old. Andries was born on 14-06-1853 in Renesse. Registration [akte 12]. Andries died on 14-03-1949 in Renesse, 95 years old. Registration [akte 5]. Note: zoon van Johannis Geelhoed (1816-1887) en Janna van der Have (ca 1812-1900); getrouwd (1) op 12-10-1878 in Ellemeet met Dirkje van den Berge (1858-1891). Occupation: werkbaas, steenbakker.
5 Janna Jacomina Boot was born on 16-02-1868 in Renesse. Registration on 17-02-1868 [akte 5]. Janna died on 12-06-1941 in Amsterdam, 73 years old. Address: (in november 1893 vertrokken naar Elkerzee). Janna married, 25 years old, on 18-10-1893 in Renesse [akte 6] Johannes Stoel, 27 years old. Johannes was born on 21-01-1866 in Elkerzee. Registration [akte 2]. Johannes died on 24-05-1939 in Amsterdam, 73 years old. Note: zoon van Dingeman Stoel (1827-1892) en Neeltje Verwest (1829-1893). Address: Amsterdam. Occupation: schoenmaker.
6 Leendert Centesz Boot was born on 04-07-1870 in Renesse. Follow XIII-ae.
7 Job Centesz Boot was born on 22-12-1871 in Renesse. Follow XIII-af.
8 Nicolaas Centesz Boot was born on 06-06-1873 in Renesse. Follow XIII-ag.
9 Elizabeth Lena Boot was born on 12-12-1874 in Renesse. Registration on 14-12-1874 [akte 25]. Elizabeth died on 02-02-1875 in Renesse, 1 month old. Registration [akte 5].
10 Elieza Centesz Boot was born on 09-11-1876 in Renesse. Follow XIII-ah.
11 Cente Centesz Boot was born on 12-07-1878 in Renesse. Follow XIII-ai.
12 Machiel Cornelis Centesz Boot was born on 12-12-1879 in Renesse. Follow XIII-aj.
13 Jacomijntje Jacoba Boot was born on 23-09-1882 in Renesse. Registration on 23-09-1882 [akte 16]. Jacomijntje died on 21-06-1975 in Goes, 92 years old. She was buried in Renesse. Address: (in oktober 1896 vertrokken naar Nieuwer-Amstel en in juni 1898 teruggekeerd naar Renesse). Jacomijntje married, 24 years old, on 10-05-1907 in Renesse [akte 6] Govert Marinus de Vrieze, 29 years old. Govert was born on 09-06-1877 in Noordwelle. Govert died on 19-11-1930 in Noordwelle, 53 years old. Registration [ZA akte 6]. Note: zoon van Jan de Vrieze (1848-1924), landbouwer, en Jannetje Schoof (1852-1933). Address: Renesse. Occupation: landbouwer.


XII-q Job Boot was born on 10-09-1847 in Burgh, son of Cornelis Centse Boot (see XI-l) and Lena van (der) Slui(j)s. Registration on 10-09-1847 [ZA akte 12]. Address: (Haamstede; het gezin vertrok op 12-10-1888 naar Rotterdam). Occupation: arbeider, lichtwachter te Haamstede. Job married, 29 years old, on 28-03-1877 in Noordwelle [akte 1] with Adriaantje van de Repe, 26 years old. Adriaantje is born on 27-03-1851 in Noordwelle. Note: dochter van Johannis van de Repe (1813-1891), wagenmaker, en Adriaantje Verton (1810-1881).
Children of Job and Adriaantje:

1 Adriana Johanna Boot was born on 16-05-1874 in Noordwelle. Registration on 16-05-1874 [ZA akte 12]. erkend bij het huwelijk van Job Boot en Adriaantje van de Repe; vader onbekend.
2 Kornelis Boot was born on 04-04-1878 in Noordwelle. Registration on 04-04-1878 [ZA akte 7]. Kornelis married, 31 years old, on 02-03-1910 in Rotterdam [akte d8v] Hendrica Onderstal, 30 years old. Hendrica was born on 19-02-1880 in Kralingen. Note: dochter van Bernardus Onderstal (1845-1920) en Anneke van Roekel (1840-1885).
3 Johannes Boot was born on 20-12-1879 in Noordwelle. Registration on 22-12-1879. Johannes died on 16-03-1881 in Noordwelle, 1 years old. Registration [ZA akte 9].
4 Johannis Boot was born on 23-11-1881 in Noordwelle. Registration on 24-11-1881. Johannis married, 37 years old, on 21-05-1919 in Rotterdam [akte g41v] Clasina Schellhammer, about 32 years old. Clasina was born about 1887 in Rotterdam. Note: dochter van Heinrich Carl Schellhammer en Francina Elizabeth Hammann.
5 Leendert Boot was born on 14-06-1886 in Noordwelle. Registration on 15-06-1886 [ZA akte 13].


XII-r Jacomijntje Boot was born on 12-08-1852 in Burgh, daughter of Cornelis Centse Boot (see XI-l) and Lena van (der) Slui(j)s. Registration on 12-08-1852 [ZA akte 18]. Jacomijntje died on 05-04-1881 in Renesse, 28 years old. Registration [ZA akte 6]. Address: (woonde in 1874 te Renesse). Occupation: dienstbode. Note: ze staat bijgeschreven bij het gezin van Cente Boot en Elizabeth Speelman als zuster.
Child of Jacomijntje from an unknown relationship:

1 Lena Boot was born on 18-03-1880 in Renesse. Registration on 19-03-1880 [ZA akte 5]. Lena died on 28-08-1880 in Renesse, 5 months old. Registration [ZA akte 9].


XII-s Wilhelmina Boot was born after 1852, daughter of Cornelis Centse Boot (see XI-l) and Lena van (der) Slui(j)s. Occupation: dienstmeid.
Child of Wilhelmina from an unknown relationship:

1 Cornelis Johannis Boot was born on 24-05-1875 in Burgh. Registration on 25-05-1875 [ZA akte 10]. Cornelis died on 30-08-1875 in Burgh, 3 months old. Registration [ZA akte 14].


XII-t Santje Boot was born on 25-02-1822 in Burgh, daughter of Jacob Centse Boot (see XI-m) and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 26-02-1822 [ZA akte 4]. Santje died on 07-02-1892 in Zierikzee, 69 years old. Registration [ZA akte 57]. Occupation: boerendochter, arbeidster. Note: ook Susanna. Santje married, 18 years old, on 16-10-1840 in Burgh [akte 5] with Cornelis de Vos, 21 years old. Note: neef en nicht. Cornelis is born on 09-01-1819 in Burgh, son of Bastiaan de Vos and Maatje de Glopper. Cornelis died on 11-05-1905 in Zierikzee, 86 years old. Registration [ZA akte 50]. Occupation: boerenknecht, arbeider, paardenknecht.
Child of Santje from an unknown relationship:

1 Jan Boot was born on 08-01-1839 in Burgh. Registration on 09-01-1839 [ZA akte 1]. Jan died on 11-02-1839 in Burgh, 1 month old. Registration [ZA akte 3].


XII-u Maria Boot was born on 07-08-1824 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot (see XI-m) and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 07-08-1824 [ZA akte 23]. Maria died on 29-12-1842 in Burgh, 18 years old. Registration [ZA akte 29]. Occupation: boerendochter.
Child of Maria from an unknown relationship:

1 Maria Boot was born on 23-12-1842 in Burgh. Registration on 24-12-1842 [ZA akte 26]. Maria died on 06-01-1843 in Burgh, 14 days old. Registration [ZA akte 1].


XII-v Adrianus Boot was born on 10-01-1830 in Kerkwerve, son of Jacob Centse Boot (see XI-m) and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 11-01-1830 [ZA akte 1]. Adrianus died on 16-09-1882 in Tholen, 52 years old. Registration [ZA akte 45]. Occupation: boerenknecht, landman, tuinman, landbouwer. Religion: N.H.. Adrianus:
(1) married, 28 years old, on 04-08-1858 in Tholen [akte 20] with Maria van de Velde, 23 years old. Maria is born on 28-08-1834 in Scherpenisse. Maria died on 14-07-1877 in Tholen, 42 years old. Registration [ZA akte 33]. Religion: N.H.. Note: dochter van Jacob van de Velde en Francina Bolier, landvrouw.
(2) married, 48 years old, on 10-05-1878 in Haamstede [akte 5] with Cornelia (Kornelia) Blom, 49 years old. Cornelia is born on 14-08-1828 in Haamstede, daughter of Adriaan Leendertsz Blom and Elizabeth Dalebout (Daalebout). 14-06-1828?. Cornelia died on 15-09-1891 in Haamstede, 63 years old. Registration [ZA akte 20]. Occupation: landbouwster. Note: getrouwd (1) 20-05-1851 te Haamstede met Machiel Blom (1813-<1878).
Children of Adrianus and Maria:

1 Jakob Adrianus Boot was born on 01-02-1859 in Tholen. Registration [ZA akte 10]. Jakob died on 22-03-1879 in Tholen, 20 years old. Registration [ZA akte 14]. Occupation: landman.
2 Frans Marinus Boot was born on 25-12-1860 in Tholen. Follow XIII-ak.
3 Kornelis Boot was born on 03-01-1868 in Tholen. Registration [ZA akte 4]. tweeling. Kornelis died on 18-01-1868 in Tholen, 15 days old. Registration [ZA akte 3]. Note: ook Cornelis.
4 Grietje Boot, stillborn daughter on 03-01-1868 in Tholen. Registration [ZA akte 1]. tweeling.


XII-w Johanna Boot was born on 13-12-1832 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot (see XI-m) and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 14-12-1832 [akte 20]. Address: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Note: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman. Johanna married, 24 years old, on 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] with Krijn Cornelisz Boot, 20 years old. Krijn is born on 18-02-1837 in Haamstede, son of Cornelis Krijnsz Boot (see XI-s) and Helena (Lena) van den Hamer. Registration on 19-02-1837 [ZA akte 4]. Address: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Occupation: broodbakker, arbeider, herbergier. Note: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.
Child of Johanna and Krijn:

1 Jan Boot was born about 1868. Address: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam").


XII-x Aalbrecht Jan Albertus Boot was born on 09-07-1874 in Burgh, son of Cornelis Boot (see XI-n) and Helena Johanna Manus van der Jagt. Registration on 10-07-1874 [akte 14]. Aalbrecht died on 21-05-1962 in Den Haag, 87 years old. Addresses: 01-09-1923 Haamstede1947 Den Haag. Occupation: kleermaker, kantoorhouder posterijen (1934). Note: ook Aalbregt J.A.. Aalbrecht:
(1) married, 27 years old, on 09-05-1902 in Burgh [akte 3] with Lena Pieternella Kosten, 22 years old. Lena is born on 07-04-1880 in Renesse, daughter of Jakob Kosten and Johanna Fonteine. Registration on 08-04-1880 [ZA akte 7]. Lena died on 25-05-1902 in Burgh, 22 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: dienstbode.
(2) married, 29 years old, on 06-04-1904 in Rotterdam [akte d45] with Jacomina Schults, 28 years old. Jacomina is born on 30-10-1875 in Zierikzee. Jacomina died on 13-11-1938 in Sint Annaland, 63 years old. Registration [ZA akte 19]. Address: Sint Annaland. Note: dochter van Johannes Schults en Louisa Kandel.
Children of Aalbrecht and Jacomina:

1 N.N. Boot, stillborn son on 18-04-1909 in Burgh. Registration [ZA akte 3].
2 Christiaan Johannes Cornelis Boot was born on 17-09-1910 in Burgh. Follow XIII-al.
3 Cornelis Johannes Boot (private).


XII-y Aalbregt Boot was born on 05-12-1850 in Burgh, son of Jacob Boot (see XI-o) and Willemina Fokker. Registration on 07-12-1850 [ZA akte 32]. Aalbregt died on 09-09-1921 in Breda, 70 years old. Occupation: directeur PTT. Aalbregt married, 39 years old, on 10-12-1889 in Oud-Beijerland [akte 46] with Gerritje Sophia Baggerman, 36 years old, after publication of the bans on 15-11-1889 in Oud-Beijerland. Gerritje is born on 17-11-1853 in Oud-Beijerland, daughter of Pieter Jacob Baggerman and Sophia Neeltje Stam. Registration on 18-11-1853 [akte 158]. Gerritje died on 12-06-1942 in Breda, 88 years old. Note: 10-06-1942?. Note: toen Gerritje Sophia 42 jaar oud was heeft ze gebroken met de Zeeuwse familie Boot.
Children of Aalbregt and Gerritje:

1 Sophia Willemina Sara Boot was born on 17-10-1891 in Oud-Beijerland. Sophia died on 24-01-1978 in Amersfoort, 86 years old. Title: mr.. Sophia married, 31 years old, on 29-05-1923 in Ginneken Adolf Frederik Bange, 40 years old. Adolf was born on 17-03-1883 in Loppersum. Adolf died on 29-01-1965 in Amersfoort, 81 years old. Note: zoon van Willem George Frederik Bange en Helena Maria Ziessen.
2 Pieter Jacob Adrianus Boot was born on 13-10-1896 in Oud-Beijerland. Follow XIII-am.


XII-z Krijn Boot was born on 18-11-1851 in Burgh, son of Jacob Boot (see XI-o) and Willemina Fokker. Registration on 19-11-1851 [ZA akte 20]. Address: (emigreerde in 1890 naar de V.S. met zijn vrouw en 1 kind) [ZA Genealogische Afschriften 810/4]. Occupation: landbouwer, arbeider, winkelier. Krijn married, 23 years old, on 19-03-1875 in Burgh [akte 1] with Levina van Sluis, 23 years old. Levina is born on 18-11-1851 in Burgh, daughter of Job van Sluis and Janna Groenleer. She was baptized on 04-01-1852 in Burgh. Levina died on 15-05-1918 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 66 years old. She was buried on 17-05-1918 [Certificate of Death]. Occupation: arbeidster.
Children of Krijn and Levina:

1 Wilhelmina Sara Boot was born on 13-07-1875 in Burgh. Registration on 13-07-1875 [ZA akte 15]. Wilhelmina died on 07-05-1879 in Burgh, 3 years old. Registration [ZA akte 7].
2 N.N. Boot, stillborn daughter on 11-02-1877 in Burgh. Registration [ZA akte 3].
3 N.N. Boot, stillborn son on 27-03-1878 in Burgh. Registration [ZA akte 3].
4 Job Marinus Boot was born on 07-04-1880 in Burgh. Registration on 07-04-1880 [ZA akte 7]. Job died on 10-03-1881 in Burgh, 11 months old. Registration [ZA akte 3].
5 Jacob Boot was born on 02-01-1882 in Burgh. Registration on 03-01-1882 [ZA akte 1].


XII-aa Johannes Boot was born on 02-11-1858 in Burgh, son of Jacob Boot (see XI-o) and Willemina Fokker. Johannes died on 19-06-1911 in Burgh, 52 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: landbouwer, winkelier. Johannes married, 26 years old, on 30-10-1885 in Burgh [akte 1] with Joppa Lena Beukelaar, 25 years old. Joppa is born on 30-12-1859 in Burgh. Joppa died on 20-01-1934 in Burgh, 74 years old. Registration [ZA akte 2]. Note: dochter van Hendrik Beukelaar (1831-1900), landbouwer, en Willemijntje Lemsom (1835-1891).
Children of Johannes and Joppa:

1 Willemina Sara Boot was born on 11-09-1886 in Burgh. Registration on 11-09-1886 [ZA akte 16]. Address: Haamstede. Willemina married, 21 years old, on 10-04-1908 in Burgh [akte 1] Martinus de Roo, 22 years old. Martinus was born on 25-01-1886 in Renesse, son of Cornelis de Roo and Adriana Legemate. Martinus died on 11-11-1959 in Renesse, 73 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: wagenmaker.
2 Hendrik Boot was born on 14-11-1889 in Burgh. Registration on 14-11-1889 [ZA akte 21]. Hendrik died on 07-04-1939 in Dreischor, 49 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: wagenmaker. Hendrik married, 40 years old, on 06-06-1930 in Dreischor [ZA akte 7] Jacoba Kloote (Klotte), 43 years old. Jacoba was born on 06-07-1886 in Dreischor. Note: dochter van Jacob Kloote en Janna Bleijker.
3 Willemijntje Adriaantje Boot was born on 20-01-1895 in Burgh. Registration on 21-01-1895 [ZA akte 1]. Willemijntje married, 25 years old, on 12-03-1920 in Burgh [akte 1] Anthonie Hanson, 25 years old. Anthonie was born on 25-12-1894 in Haamstede, son of Pieter Hanson and Grietje de Bruine. Occupation: landbouwer.
4 N.N. Boot, stillborn daughter on 05-03-1899 in Burgh. Registration [akte 1].
5 Jacoba Johanna Boot was born on 09-03-1902 in Burgh. Jacoba died on 02-06-1977 in Zierikzee, 75 years old. Jacoba married, 28 years old, on 13-06-1930 in Burgh [ZA akte 3] Johannes Pieter van den Hoek, 30 years old. Johannes was born on 21-09-1899 in Noordwelle. Johannes died on 22-06-1944 in Renesse, 44 years old. Registration [ZA akte 10]. Note: zoon van Marinus van den Hoek en Cornelia Oole. Occupation: landbouwer.


XII-ab Nicolaas Boot was born on 19-10-1862 in Burgh, son of Jacob Boot (see XI-o) and Willemina Fokker. Registration on 20-10-1862 [ZA akte 26]. Nicolaas died on 24-11-1921 in Zierikzee, 59 years old. Registration [ZA akte 96]. Address: Zierikzee. Occupation: bouwkundige (1885), dijkbaas (1921), opzichter bij rijkswaterstaat. Nicolaas married, 22 years old, on 13-03-1885 in Elkerzee [akte 1] with Janna (Jannetje) van Wouwe, 24 years old. Jannetje is born on 11-02-1861 in Elkerzee. Jannetje died on 12-09-1940 in Zierikzee, 79 years old. Registration [ZA akte 67]. Note: dochter van Cornelis van Wouwe, dijkbaas, en Maria Boogerd.
Children of Nicolaas and Jannetje:

1 Willemina Sara Boot was born on 02-07-1885 in Elkerzee. Registration on 02-07-1885 [ZA akte 10]. Address: Haamstede.
2 Cornelis Pieter Boot was born on 21-06-1887 in Elkerzee. Registration on 22-06-1887 [ZA akte 10]. Cornelis died on 24-06-1907 in Zierikzee, 20 years old. Registration [ZA akte 168 Middelburg, akte 62 Zierikzee]. Address: Zierikzee. Occupation: milicien soldaat.
3 Maria Cornelia Boot was born on 11-03-1889 in Zierikzee. Registration on 12-03-1889 [ZA akte 42]. Maria died on 09-04-1968 in Zierikzee, 79 years old. Maria married, 23 years old, on 25-09-1912 in Zierikzee [akte 40] Cornelis Pieterse de Vlieger, 32 years old. Cornelis was born on 01-02-1880 in Zierikzee. Registration [akte 22]. Cornelis died on 22-05-1943 in Haamstede, 63 years old. Registration [ZA akte 9]. Note: zoon van Pieter de Vlieger, landbouwer, en Adriaantje Vink. Occupation: landbouwer.
4 Jacob Marinus Boot was born on 15-07-1890 in Zierikzee. Registration on 17-07-1890 [ZA akte 116]. Note: opm: 19-08-1940?. Addresses: (inwoner van Den Haag (Bevolkingsregister 1913 - 1939))till 30-09-1910 Zierikzee30-09-1910 Haarlem. Jacob married, 33 years old, on 30-11-1923 [DS] Therese Emilie Kaczmareck, 31 years old. Therese was born on 13-11-1892 in Eddinghausen, Duitsland. Note: opm: 14-03-1939?.
5 N.N. Boot, stillborn son on 14-03-1899 in Zierikzee. Registration [ZA akte 31].


XII-ac Bartel Jansz Boot was born on 05-06-1860 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot (see XI-q) and Maatje van der Klooster. Registration on 05-06-1860 [ZA akte 11]. Bartel died on 07-01-1927 in Burgh, 66 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Bartel married, 28 years old, on 12-04-1889 in Zierikzee [akte 9] with Cornelia Quant, 27 years old. Cornelia is born on 15-06-1861 in Zierikzee, daughter of Dingeman Quant and Elisabeth den Boer. She was baptized on 16-06-1861 in Zierikzee. Cornelia died on 12-07-1935 in Haamstede, 74 years old. Registration [ZA akte 10]. She was buried in Burgh.
Children of Bartel and Cornelia:

1 Maatje Boot was born on 28-02-1890 in Burgh. Registration on 01-03-1890 [ZA akte 2]. Maatje died on 25-12-1967 in Rutten (N.O.P.), 77 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: landbouwster. Maatje married, 26 years old, on 27-09-1916 in Burgh [akte 3] Cornelis den Boer, 27 years old. Cornelis was born on 09-02-1889 in Zierikzee, son of Jan den Boer and Lena Fon(d)se. Cornelis died on 06-05-1925 in Zierikzee, 36 years old. Registration [ZA akte 37]. Occupation: landbouwer.
2 Dingeman Boot was born on 23-08-1891 in Burgh. Registration on 24-08-1891 [ZA akte 16]. Dingeman died on 26-12-1901 in Burgh, 10 years old. Registration [ZA akte 11].
3 Jan Bartelsz Boot was born on 09-03-1893 in Burgh. Follow XIII-an.
4 Elizabeth Boot was born on 23-04-1894 in Burgh. Follow XIII-ao.
5 Cornelis Bartelsz Boot was born on 18-07-1895 in Burgh. Follow XIII-ap.
6 Maarten Bartelsz Boot was born on 14-12-1896 in Burgh. Follow XIII-aq.
7 Cornelia Boot was born on 22-04-1898 in Burgh. Registration on 23-04-1898 [ZA akte 11]. Cornelia died on 10-08-1970 in Haamstede, 72 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Addresses: till 02-09-1925 Burgh02-09-1925 Haamstede. Cornelia married, 27 years old, on 02-09-1925 in Burgh [ZA akte 10] Hendrik van der Meij, 27 years old. Hendrik was born on 09-12-1897 in Sassenheim. Hendrik died on 29-07-1990 in Haamstede, 92 years old. He was buried in Haamstede. Note: zoon van Hendrik van der Meij, landbouwer, en Geertje Timmers. Occupation: landbouwer.
8 Krina Boot was born on 23-01-1900 in Burgh. Registration on 24-01-1900 [ZA akte 5]. Krina died on 25-02-1973 in Goes, 73 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Burgh. Address: (op 09-02-1922 verhuisd van Burgh naar Haamstede). Krina married, 22 years old, on 08-02-1922 in Burgh [akte 1] Lourus Jan Verton, 34 years old. Lourus was born on 26-01-1888 in Burgh. Lourus died on 15-04-1952 in Haamstede, 64 years old. Registration [ZA akte 5]. Note: ook Louwrens, zoon van Lourus Jan Verton en Anna den Nijs. Occupation: koopman.
9 Neeltje Boot was born on 01-09-1902 in Burgh. Registration on 03-09-1902 [ZA akte 19]. Neeltje died on 28-01-2003 in Haamstede, 100 years old. She was buried on 31-01-2003 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Address: (op 12-01-1925 verhuisd van Burgh naar Serooskerke; woonde op 18-10-2000 op "Duinoord" te Haamstede). Neeltje married, 22 years old, on 07-01-1925 in Burgh [akte 1] Anthonie Johannes Oosse, 23 years old. Anthonie was born on 30-03-1901 in Serooskerke, Schouwen. Anthonie died on 22-12-1995 in Haamstede, 94 years old. Note: zoon van Cornelis Oosse (1853) en Joppa Maria Hanse (1860), woonden te Zierikzee. Occupation: landbouwer.
10 Dingeman Boot was born on 12-07-1904 in Burgh. Registration on 14-07-1904 [ZA akte 9]. Dingeman died on 13-08-1904 in Burgh, 1 month old. Registration on 14-08-1904 [ZA akte 6].
11 Jacoba Boot was born on 03-12-1905 in Burgh. Registration on 04-12-1905 [ZA akte 16]. Jacoba died on 17-01-1969 in Westenschouwen, 63 years old. She was buried in Haamstede. Address: (op 29-03-1927 verhuisd van Burgh naar Zierikzee). Jacoba married, 22 years old, on 27-04-1928 in Zierikzee [ZA akte 20] Jacob Maarten Dalebout, 24 years old. Jacob was born on 25-09-1903 in Ellemeet, son of Leendert Albert Dalebout and Martha Stoutjesdijk. Jacob died on 14-12-1974 in Westenschouwen, 71 years old. He was buried in Haamstede. Occupation: landbouwer.


XII-ad Thonis Boot was born on 15-02-1875 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot (see XI-q) and Maatje van der Klooster. Registration on 16-02-1875 [ZA akte 3]. Thonis died on 19-09-1945 in Tholen, 70 years old. Registration [ZA akte 37]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer op de 'Irenehoeve' te Westenschouwen en op 'Bouwlust' te Tholen (verhuisde op 23-06-1904 van Burgh naar Haamstede en keerde op 10-05-1905 weer terug naar Burgh. Hij kocht toen van zijn neef Johannes Bartelsz. Boot een huis en bos en noemde dit 'Irene'. Op 03-03-1919 verhuisde hij met zijn gezin naar Tholen en verkocht toen de 'Irenehoeve' aan zijn broer Pieter Jansz. Boot). Thonis married, 28 years old, on 20-03-1903 in Burgh [akte 3] with Janna van de Zande, 21 years old. Janna is born on 29-12-1881 in Burgh, daughter of Leendert van de Zande and Kaatje Speelman. Janna died on 15-05-1973 in Poortvliet, 91 years old. She was buried in Tholen.
Children of Thonis and Janna:

1 Jan Leendert Boot was born on 15-09-1903 in Burgh. Registration on 16-09-1903 [ZA akte 13]. Jan died on 16-02-1993 in Tholen, 89 years old. He was buried on 19-02-1993 in Tholen. Occupation: tot 1962 boer op "Bouwlust", daarna verkocht hij de boerderij.
2 Leendert Jan Boot was born on 18-02-1908 in Burgh. Follow XIII-ar.
3 Marius Boot was born on 10-01-1911 in Burgh. Follow XIII-as.
4 Catharina (Kaatje) Boot (private). Kaatje married, 26 years old, on 08-08-1940 in Tholen Nicolaas Pieter van Nieuwenhuijzen, 38 years old. Nicolaas was born on 24-01-1902 in Dinteloord. Nicolaas died on 26-01-1965 in Dinteloord, 63 years old. Note: zoon van Pieter van Nieuwenhuijzen (1871), landbouwer, en Maria Vogelaar(1877). Occupation: landbouwer.
5 Maatje Elizabeth Boot was born on 06-08-1920 in Tholen. Maatje died on 28-06-2004 in Tholen, 83 years old. Maatje married, 24 years old, on 05-04-1945 in Tholen Leendert Jacobus Stoutjesdijk, 32 years old. Leendert was born on 01-08-1912 in Tholen. Note: zoon van Marinus Jacobus Stoutjesdijk en Tanna Adriana Geluk. Occupation: landbouwer.


XII-ae Pieter Boot was born on 24-10-1876 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot (see XI-q) and Maatje van der Klooster. Registration on 24-10-1876 [ZA akte 24]. Pieter died on 14-12-1954 in Burgh, 78 years old. Registration [ZA akte 13]. He was buried on 18-12-1954 in Burgh. Occupation: tuinder in het Westland en boer op de "Irenehoeve" (verhuisd op 30-03-1901 naar Naaldwijk, later naar Burgh). Pieter married, 29 years old, on 07-03-1906 in 's-Gravenzande [akte 10] with Jurrina Willemina van der Lingen, 24 years old. Jurrina is born on 08-01-1882 in 's-Gravenzande [akte 3]. Jurrina died on 14-11-1953 in Burgh, 71 years old. Registration [ZA akte 16]. Note: dochter van Jan van der Lingen (1849-1940) en Trijntje van der Ende (1854-1932).
Children of Pieter and Jurrina:

1 Jan Pietersz Boot was born on 06-01-1907 in De Lier. Follow XIII-at.
2 Trijntje Boot was born on 23-03-1909 in De Lier. Registration on 24-03-1909 [akte 6]. Trijntje died on 23-05-2002 in Zierikzee, 93 years old. She was buried on 27-05-2002 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: Scharendijke?. Address: 1991 Haamstede. Trijntje married, 24 years old, on 27-10-1933 in Burgh [akte 5] Daniël Viergever, 29 years old. Daniël was born on 11-11-1903 in Noordgouwe, son of Johannes Viergever and Maria Hoekman. Registration [akte 17]. Daniël died on 30-09-1975 in Haamstede, 71 years old. He was buried on 04-10-1975 in Haamstede. Occupation: landbouwer.
3 Jan Cornelis Boot was born on 17-10-1910 in De Lier. Registration on 17-10-1910 [akte 42]. Jan died on 15-12-1913 in Monster, 3 years old (cause: verdronken). Registration on 16-12-1913 [akte 84].
4 Maatje Boot was born on 12-09-1912 in Poeldijk (Monster). Maatje died on 24-06-1964 in Rotterdam, 51 years old. She was buried on 27-06-1964 in Haamstede. Maatje married, 46 years old, on 03-07-1959 in Zonnemaire Johannis van der Panne, 68 years old. Johannis was born on 15-06-1891 in Serooskerke, Schouwen, son of Iman van de(r) Panne and Thona Sara Verdick. Johannis died on 20-07-1973 in Haamstede, 82 years old. He was buried on 25-07-1973 in Haamstede. Note: weduwnaar van Rachel van Felius.
5 Jan Cornelis (Cor) Boot was born on 22-11-1914 in Poeldijk (Monster). Follow XIII-au.
6 Wilhelmina Boot (private). Wilhelmina married, 24 years old, on 02-05-1941 in Burgh Jan Marinus Bouwman, 27 years old. Jan was born on 30-05-1913 in Duivendijke, son of Hubrecht Bouwman and Neeltje Berrevoets. Jan died on 20-06-1995 in Zierikzee, 82 years old. He was buried on 24-06-1995 in Haamstede.
7 N.N. Boot, stillborn son on 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Registration [ZA akte 5].
8 N.N. Boot, stillborn son on 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Registration [ZA akte 6].
9 Bartel Thonis Pietersz Boot was born on 14-06-1922 in Scharendijke. Follow XIII-av.
10 Johanna Maria Boot (private). Johanna married, 26 years old, on 23-11-1951 in Burgh Marinus Cornelis Imansz Boot, 31 years old. See XIV-bs for personal details of Marinus.


XII-af Bartel Thonis Bartelsz Boot was born on 13-02-1867 in Burgh, son of Bartel Bartelsz Boot (see XI-r) and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 13-02-1867 [ZA akte 6]. Bartel died on 13-11-1914 in Burgh, 47 years old. Registration [ZA akte 10]. Occupation: landbouwer. Bartel married, 29 years old, on 29-05-1896 in Burgh [akte 4] with Adriana Tannetje van Zuijen, 25 years old. Adriana is born on 08-07-1870 in Burgh, daughter of Iman Adriaans van Zuijen and Maria Johanna de Kater. 07-01-1881?. Adriana died on 23-05-1917 in Burgh, 46 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: landbouwster.
Children of Bartel and Adriana:

1 Bartel Thonis Boot was born on 10-09-1897 in Burgh. Registration on 11-09-1897 [ZA akte 11]. Bartel died on 17-01-1898 in Burgh, 4 months old. Registration [ZA akte 2].
2 Iman Adriaan Boot was born on 04-01-1899 in Burgh. Follow XIII-ax.
3 Bartel Thonis Boot was born in 1902 in Burgh. Bartel died in 1903 in Burgh, 0 or 1 year old.
4 Bartel Thonis Boot was born on 24-06-1904 in Burgh. Follow XIII-ay.


XII-ag Johannus Bartelsz Boot was born on 09-03-1869 in Burgh, son of Bartel Bartelsz Boot (see XI-r) and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 10-03-1869 [ZA akte 10]. Johannus died on 16-12-1937 in Elkerzee, 68 years old. Registration [ZA akte 3]. He was buried in Scharendijke. Occupation: landbouwer, kastelein, herbergier. Note:

Emigreerde in 1893 naar Zuid-Afrika en kwam op 10-10-1900 vandaar terug naar Burgh, kocht rond 1902 een huis en bos aldaar van Cornelis en Maria Tibout en maakte daar een hoenderpark van. In 1904/1905 verkocht hij dit aan zijn neef Thonis Jansz. Boot, die dit park 'Irene' noemde. Thonis verkocht het geheel in 1919 weer aan zijn broer Pieter Jansz. Boot. In 1940 kocht baron Alexander Schimmelpenninck van der Oije de nu nog bestaande 'Irenehoeve'.

Johannus married, 38 years old, on 02-08-1907 in Ellemeet [akte 2] with Pieternella Flohil, 26 years old. Note: het echtpaar verhuisde op 05-08-1907 van Burgh naar Zonnemaire, op 01-06-1935 van Zonnemaire naar Elkerzee, op 10-03-1943 verhuisde Pieternella van Elkerzee naar Burgh. Pieternella is born on 07-01-1881 in Ellemeet. Pieternella died on 01-10-1943 in Burgh, 62 years old. Registration [ZA akte 8]. Note: dochter van Willem Flohil (1854-1939), landbouwer, en Janna Maatje Boogerd (1855-1941).
Children of Johannus and Pieternella:

1 Krijntje Janna Maatje Boot was born on 10-06-1908 in Zonnemaire. Registration on 11-06-1908 [ZA akte 18]. Krijntje died in 1993, 84 or 85 years old. Address: (op 30-09-1931 vertrokken naar Hilversum). Occupation: piano-lerares. Krijntje married, 23 years old, on 30-09-1931 in Zonnemaire [ZA akte 4] Gerrit Diefenbach, 23 or 24 years old. Gerrit was born in 1907 in Baarn. Gerrit died in 1979 in Hilversum, 71 or 72 years old. Note: zoon van Johan Philip Diefenbach, kleermaker, en Dirkje van Dregt. Occupation: opzichter.
2 Willem Bartel Boot was born on 30-07-1911 in Zonnemaire. Follow XIII-az.
3 Adriana Bartelomina Boot was born on 12-10-1916 in Zonnemaire. 12-08-1916?. Adriana died on 27-12-2001 in Zierikzee, 85 years old. She was buried on 31-12-2001 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Address: from 1994 Hogeweg 35, Burgh. Adriana married, 22 years old, on 30-08-1939 in Elkerzee Leendert Padmos, 26 years old. Leendert was born on 15-06-1913 in Elkerzee. Leendert died on 13-09-1955 in Noordgouwe, 42 years old. Registration [ZA akte 38]. Note: zoon van Marcelis Padmos en Neeltje Henderika Jonker. Occupation: waterbouwkundig opzichter.


XII-ah Cornelis Willem Boot was born on 12-07-1871 in Burgh, son of Bartel Bartelsz Boot (see XI-r) and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 13-07-1871 [ZA akte 13]. Cornelis died on 15-10-1953 in Noordgouwe, 82 years old. Registration [ZA akte 11 Noordgouwe, akte 15 Burgh]. Occupation: landbouwer op 'Duinoord'. Cornelis married, 27 years old, on 28-04-1899 in Burgh [akte 4] with Maria Johanna van Zuijen, 23 years old. Maria is born on 12-02-1876 in Burgh, daughter of Iman Adriaans van Zuijen and Maria Johanna de Kater. Maria died on 29-09-1952 in Burgh, 76 years old. Registration [ZA akte 4].
Children of Cornelis and Maria:

1 Bartel Thonus Boot was born on 05-01-1900 in Burgh. Registration on 07-01-1900 [ZA akte 1]. Bartel died on 20-03-1949 in Noordgouwe, 49 years old. Registration [ZA akte 13 Noordgouwe, akte 3 Burgh]. Occupation: bloembollenkweker (1924), ambtenaar secretarie (1949). Bartel married, 24 years old, on 22-08-1924 in Burgh [ZA akte 3] Jannetta Hendrika Fokker, 22 years old. Jannetta was born on 06-08-1902 in Burgh, daughter of Janus Fokker and Trijntje (Treusie) van Klootwijk. Jannetta died on 11-05-1995 in Goes, 92 years old. She was buried in Middelburg.
2 Iman Cornelis Gilles Boot was born on 08-02-1906 in Burgh. Follow XIII-ba.


XII-ai Krijn Cornelisz Boot was born on 18-02-1837 in Haamstede, son of Cornelis Krijnsz Boot (see XI-s) and Helena (Lena) van den Hamer. Registration on 19-02-1837 [ZA akte 4]. Address: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Occupation: broodbakker, arbeider, herbergier. Note: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.. Krijn married, 20 years old, on 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] with Johanna Boot, 24 years old. Johanna is born on 13-12-1832 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot (see XI-m) and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 14-12-1832 [akte 20]. Address: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Note: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman.
Child of Krijn and Johanna: zie XII-w.

XII-aj Krijn Boot (Boodt) was born on 23-09-1842 in Haamstede, son of Leendert Krijnsz Boodt (see XI-t) and Jacoba Kwant. Registration on 23-09-1842 [ZA akte 22]. Krijn died on 09-07-1918 in Serooskerke, Schouwen, 75 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: arbeider, koopman. Krijn married, 38 years old, on 06-11-1880 in Serooskerke, Schouwen [akte 6] with Tona Berrevoets, 27 years old. Tona is born on 02-02-1853 in Serooskerke, Schouwen. Tona died on 27-02-1935 in Serooskerke, Schouwen, 82 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: dienstbode, arbeidster. Note: dochter van Stoffel Berrevoets en Adriaantje de Meij.
Children of Krijn and Tona:

1 Jacoba Adriaantje Boodt was born on 26-07-1881 in Haamstede. Registration on 26-07-1881 [ZA akte 12]. Jacoba died on 04-09-1969, 88 years old. She was buried in Haamstede. Occupation: dienstbode, arbeidster. Jacoba married, 19 years old, on 29-06-1901 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] Jacob Bakker, about 24 years old. Jacob was born about 1877 in Burgh. Jacob died on 06-09-1945 in Haamstede, about 68 years old. Registration [ZA akte 27]. Note: zoon van Iman Bakker, arbeider, en Joppa Slager, arbeidster. Occupation: paardenknecht, veldarbeider, landbouwersknecht, arbeider.
2 Adriana Jacoba Boodt was born on 24-11-1883 in Haamstede. Registration on 25-11-1883 [ZA akte 30]. Adriana died on 13-01-1885 in Haamstede, 1 years old. Registration [ZA akte 2].
3 Leendert Boodt was born on 19-02-1886 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 19-02-1886 [ZA akte 1]. Leendert died on 09-06-1916 in Serooskerke, Schouwen, 30 years old. Occupation: hengstleider.
4 Adriana Johanna (Jacoba) Boodt was born on 22-01-1889 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 22-01-1889 [ZA akte 1]. Adriana died on 12-06-1966, 77 years old. She was buried in Renesse. Occupation: naaister. Adriana married, 28 years old, on 07-02-1917 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] Gijsbertus Aarts Horst, 32 years old. Gijsbertus was born on 21-08-1884 in Hoogland. Gijsbertus died on 13-12-1969, 85 years old. He was buried in Renesse. Note: zoon van Aart Horst en Gijsberta Bitterling. Occupation: bosbaas.
5 Jan Cornelis Boodt was born on 21-09-1894 in Serooskerke, Schouwen.


XII-ak Krijn Imansz Boot was born on 13-02-1858 in Haamstede, son of Iman Krijnsz Bood (see XI-u) and Adriana Groenleer. Registration on 15-02-1858 [ZA akte 5]. Krijn died on 04-11-1932 in Noordwelle, 74 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: veldarbeider. Krijn married, 26 years old, on 13-08-1884 in Ellemeet [akte 3] with Stoffelientje de Meij, 19 years old. Stoffelientje is born on 11-12-1864 in Serooskerke, Schouwen. Stoffelientje died on 05-04-1906 in Noordwelle, 41 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: arbeidster. Note: ook Stoffelina, dochter van Izaak de Meij, arbeider, en Kornelia Fasol (1838-1885) op de foto links staand: Janna Pieternella Boot, zittend met kap: Stoffelientje de Meij, het kind op schoot: Anthonia Stoffelientje Natte.

Children of Krijn and Stoffelientje:

1 Adriaantje Boot was born on 23-02-1885 in Ellemeet. Registration on 23-02-1885 [ZA akte 5]. Adriaantje died on 10-04-1919 in Zierikzee, 34 years old. Registration [ZA akte 45]. Address: (in mei 1902 vertrokken naar Serooskerke). Occupation: dienstbode. Adriaantje married, 23 years old, on 14-10-1908 in Zierikzee [akte 49] Jan Albertus de Hooge, about 23 years old. Jan was born about 1885 in Nieuwerkerk, son of Dingenus (Dingenis) de Hooge and Adriana Bouwense. Jan died on 15-12-1941 in Zierikzee, about 56 years old. Registration [ZA akte 96]. Jan married on 28-11-1923 in Zierikzee [ZA akte 34] Elizabeth Boot (born 1899), see XII-ak,9 . Occupation: varensgezel (1908), matroos stoomboot (1910), kapitein stoomboot (1923,1930), kapitein binnenvaart (1941).
2 Cornelia Boot was born on 09-12-1886 in Noordwelle. Registration on 09-12-1886 [ZA akte 25]. Cornelia died on 12-11-1971, 84 years old. She was buried in Haamstede. Occupation: arbeidster. Cornelia married, 21 years old, on 17-10-1908 in Noordwelle [akte 4] Johannis van der Maas, 27 years old. Johannis was born on 02-03-1881 in Noordwelle. Registration [akte 4]. Johannis died on 06-12-1963, 82 years old. He was buried in Haamstede. Note: zoon van Job van der Maas (1850-1914), veldarbeider, en Maria Clement (1852-1937). Occupation: landbouwersknecht, veldarbeider.
3 Iman Boot was born on 01-11-1888 in Noordwelle. Follow XIII-bb.
4 Wilhelmina Boot was born on 29-05-1891 in Noordwelle. Registration on 30-05-1891 [ZA akte 6]. Wilhelmina died on 13-09-1905 in Noordwelle, 14 years old. Registration [ZA akte 8].
5 Ida Boot was born on 02-07-1893 in Noordwelle. Registration on 03-07-1893 [ZA akte 11]. Ida married, 20 years old, on 23-07-1913 in Rotterdam [akte m35v] Cornelis (Kees) de Vos, about 23 years old. Kees was born about 1890 in Zierikzee. Note: zoon van Johanna Maria de Vos.
6 Andries Boot was born on 17-11-1895 in Noordwelle. Registration on 17-11-1895 [ZA akte 18].
7 Izak Boot was born on 17-02-1897 in Noordwelle. Registration on 18-02-1897 [ZA akte 3]. Note: Foto van de gemengde zangvereniging uit Noordwelle van rond 1920.
Op de bovenste rij v.l.n.r. Jan Viergever, Jacob Clement, Krijn Boot, Kees van der Werf, Hendrik Knuyt, Leen van der Werf, Izak Boot en de dirigent van het koor, Martinus de Oude.
De dames op de bank met de fraaie hoeden op v.l.n.r. Grietje de Oude, Janna Knuyt, Tona Geleijnse, Pieternella Knuyt en Jaantje van der Werf Cdr.(er ontbreekt een naam!). De vier dames op het gras v.l.n.r. Jannetje Viergever, Mientje Knuyt, Jaantje van der Werf en Janneke Viergever.
De naam van het koor is onbekend, maar het was wel aangesloten bij de Zeeuwse Zangersbond.
Foto ontvangen van Ella Kalf, waarvoor hartelijk dank.
8 Janna Maria Boot was born on 14-02-1898 in Noordwelle. Registration on 15-02-1898 [ZA akte 2]. Janna died on 29-01-1907 in Noordwelle, 8 years old. Registration [ZA akte 1].
9 Elizabeth Boot was born on 03-04-1899 in Noordwelle. Registration on 04-04-1899 [ZA akte 3]. Elizabeth married, 24 years old, on 28-11-1923 in Zierikzee [ZA akte 34] Jan Albertus de Hooge, about 38 years old. Jan was born about 1885 in Nieuwerkerk, son of Dingenus (Dingenis) de Hooge and Adriana Bouwense. Jan died on 15-12-1941 in Zierikzee, about 56 years old. Registration [ZA akte 96]. Jan is widower of Adriaantje Boot (1885-1919), whom he married on 14-10-1908 in Zierikzee [akte 49], see XII-ak,1 . Occupation: varensgezel (1908), matroos stoomboot (1910), kapitein stoomboot (1923,1930), kapitein binnenvaart (1941).
10 N.N. Boot, stillborn son on 07-05-1900 in Noordwelle. Registration [ZA akte 4].
11 N.N. Boot, stillborn daughter on 22-02-1902 in Noordwelle. Registration [ZA akte 5].
12 Janna Pieternella Boot was born on 07-04-1903 in Noordwelle. Registration on 07-04-1903 [ZA akte 7]. Janna died on 30-03-1931 in Noordwelle, 27 years old (cause: tbc). Registration [ZA akte 3]. Janna married, 21 years old, on 31-01-1925 in Noordwelle [ZA akte 1] Jan Johannis Natte, 24 years old. Jan was born on 02-10-1900 in Nieuwerkerk. Jan died in 1988 in Noordwelle, 87 or 88 years old. Note: zoon van Jacob Marinus Natte (1858-1938), veldarbeider, en Anthonia Heijtman (1865-1931). Occupation: landarbeider.


XII-al Pieter Boot was born on 28-12-1883 in Haamstede, son of Iman Krijnsz Bood (see XI-u) and Jannetje de Granje. Registration on 29-12-1883 [ZA akte 32]. Pieter died on 27-11-1932 in Haamstede, 48 years old. Registration on 27-11-1932 [akte 10]. Occupation: metselaar (aannemer). Note: werd per 13-04-1891 uit het Bevolkingsregister van Haamstede uitgeschreven als vertrokken naar Naaldwijk, maar daar niet ingeschreven. Pieter married, 24 years old, on 31-07-1908 in Haamstede [akte 6] with Ploontje van Klooster, 23 years old. Ploontje is born on 24-03-1885 in Renesse, daughter of Willem van Klooster and Lena van der Cingel. Registration on 24-03-1885 [ZA akte 4]. Ploontje died on 11-11-1939 in Haamstede, 54 years old. Registration on 11-11-1939 [akte 15]. Occupation: kruidenierster.

Children of Pieter and Ploontje:

1 Jannetje Lena (Janne) Boot was born on 08-06-1909 in Haamstede. Registration on 08-06-1909 [ZA akte 12]. Janne died on 02-03-1985 in Maassluis, 75 years old. She was buried on 07-03-1985 in Maassluis. Janne married, 30 years old, on 08-06-1939 in Monster Arend van der Boom, 29 years old. Arend was born on 13-07-1909 in Monster. Address: Langestraat, 's-Gravenzande (later Maassluis). Occupation: winkelier in ijzerwaren en gereedschappen.
2 Willem Boot was born on 03-08-1910 in Haamstede. Follow XIII-bc.
3 Iman Boot was born on 31-10-1911 in Haamstede. Iman died on 23-03-1912 in Haamstede, 4 months old. Registration on 23-03-1912 [akte 4].
4 Lena Jannetje (Lenie) Boot was born on 19-01-1913 in Haamstede. Lenie died on 03-03-2011 in Katwijk, 98 years old. She was buried on 09-03-2011 in Valkenburg, ZH [kaart]. Address: (op 18-05-1933 vertrokken naar Rotterdam, Rijnsburg, na haar huwelijk naar Valkenburg (ZH), Amsterdam, Valkenburg (ZH), Katwijk). Lenie married, 31 or 32 years old, in 1945 in Valkenburg, ZH with Cornelis Jan (Cor) Bisdom. Note: weduwnaar, 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk: Kees en Truus.
5 Pieternella (Pie) Boot was born on 18-09-1914 in Haamstede. Pie died on 16-05-1997 in Zwolle, 82 years old. She was buried on 22-05-1997 in Zwolle [kaart]. Address: (vertrokken naar Naaldwijk, verhuisd naar Zwolle, Enschede, terug naar Zwolle). Pie married, 28 years old, on 18-09-1942 in Haamstede Joris (Joor) van den Hooven, 26 years old. A church ceremony was celebrated the same date in Haamstede. Note: Pieternella trouwde op dezelfde dag als broer Willem met Laurien van Veen.. Joor was born on 07-11-1915 at 15:00 in Naaldwijk [trouwboekje ouders], son of Leendert (Leen) van den Hooven and Magdalena (Leentje) de Munnik. Joor died on 23-09-1986 in Enschede, 70 years old. He was buried on 26-09-1986 in Enschede. Address: (Naaldwijk, Zwolle, Enschede). Occupation: afslager en kantoorbediende veiling 's-Gravenzande, later Zwolle.
6 N.N. Boot was born in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. died in 1919 in Haamstede, less than a year (cause: te vroeg geboren).
7 N.N. Boot was born in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. died in 1919 in Haamstede, less than a year (cause: te vroeg geboren).
8 Cornelis (Cees) Boot was born on 19-04-1921 in Haamstede. Follow XIII-bd.
9 Ploontje (Ploon) Boot (private). Ploon married, 17 or 18 years old, in 1942 in Rotterdam Cornelis A. Heijkoop, 24 or 25 years old. Cornelis was born on 09-01-1917. Address: (emigreerde naar Australië, aankomst op 11-12-1956 in Sydney met de "Johan van Oldenbarnevelt" [emigratiekaart in kaartenbak te Sydney]).
10 Iman Boot was born on 08-08-1925 in Haamstede. Follow XIII-be.


XIII-a Joost Boot was born on 18-11-1844 in Dreischor, son of Leendert Boot (see XII-b) and Jozina de Bil. Registration on 18-11-1844 [akte 34]. Joost died on 02-10-1928 in Barendrecht, 83 years old. Address: (verhuisde 24-01-1925 van Nieuwerkerk naar zijn dochter in Barendrecht). Occupation: landman, landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Capelle (Nieuwerkerk). Joost married, 30 years old, on 18-11-1874 in Ouwerkerk [akte 9] with Janna Boogerd (Boogert), 25 years old. Janna is born on 20-03-1849 in Ouwerkerk. Janna died on 05-11-1897 in Nieuwerkerk, 48 years old. Registration [ZA akte 21]. Address: from 06-08-1874 Zonnemaire. Occupation: landvrouw. Note: dochter van Domus Boogerd, landbouwer op de "Grote Hofstede" te Ouwerkerk, en Maatje van de Stolpe, landbouwster.
Children of Joost and Janna:

1 Jozina Boot was born on 25-08-1876 in Nieuwerkerk. Registration on 26-08-1876. Jozina died on 16-03-1946 in De Bilt, 69 years old. Address: (verhuisde op 16-03-1929 van Zierikzee naar De Bilt). Jozina married, 20 years old, on 21-05-1897 in Nieuwerkerk [akte 6] Adriaan Jacobus Mathijsse, 25 years old. Adriaan was born on 27-01-1872 in Zierikzee. Adriaan died on 31-08-1950 in Utrecht, 78 years old. Note: zoon van Johannes Mathijsse, hoefsmid, en Adriana Jacoba Wagenaar. Address: (verhuisde op 16-03-1929 van Zierikzee naar De Bilt). Occupation: hoefsmid.
2 Maatje Boot was born on 20-01-1877 in Nieuwerkerk (Duiveland). Registration on 22-01-1877 [ZA akte 3]. Maatje died on 09-05-1956 in Woensdrecht, 79 years old. Maatje married, 26 years old, on 25-02-1903 in Nieuwerkerk (Duiveland) [akte 3] Gerrit Jan Kooman, 27 years old. Gerrit was born on 07-12-1875 in Zierikzee, son of Willem Kooman and Willemijntje Boot (see XII-i,4 ). Registration on 07-12-1875 [ZA akte 246]. Gerrit died on 19-02-1933 in Utrecht, 57 years old. Occupation: landbouwer (1903), commissionair (1924).
3 Leendert Boot was born on 02-01-1879 in Nieuwerkerk. Registration on 03-01-1879 [ZA akte 1]. Leendert died on 07-02-1946 in Oude Tonge, 67 years old. Addresses: 13-09-1901 till 20-02-1903 's-Heer Arendskerke30-01-1906 Oude Tonge. Occupation: timmerman. Leendert married, 29 years old, on 05-03-1908 in Ouwerkerk [akte 1] Francina Vijverberg, 25 years old. Note: Leendert trouwde op dezelfde dag als zus Laurina. Francina was born on 05-03-1883 in Ouwerkerk. Francina died on 18-02-1963 in Dirksland, 79 years old. Note: dochter van Simon Vijverberg, landbouwer, en Toontje Nonneschuur.
4 Laurina Boot was born on 05-03-1881 in Nieuwerkerk. Registration on 07-03-1881 [ZA akte 10]. Laurina died on 20-08-1947 in Amersfoort, 66 years old. Laurina married, 27 years old, on 05-03-1908 in Nieuwerkerk [akte 2] Johannes Jakobus van Driel, 36 years old. Note: Laurina trouwde op dezelfde dag als broer Leendert. Johannes was born on 18-07-1871 in Nieuwerkerk. Johannes died on 22-09-1949 in Zutphen, 78 years old. Note: dochter van Pieter Hendrikus van Driel, gareelmaker, en Johanna van Meurs. Occupation: brievengaarder.
5 Domus Marinus Boot was born on 05-02-1885 in Nieuwerkerk. Follow XIV-a.
6 Pieternella Boot was born on 12-11-1888 in Nieuwerkerk. Registration on 13-11-1888 [ZA akte 48]. Pieternella died on 02-12-1963 in Wildervank, 75 years old. Pieternella married, 29 years old, on 15-05-1918 in Nieuwerkerk (Duiveland) [akte 5] Pleun van der Linde, 27 years old. Pleun was born on 29-12-1890 in Numansdorp. Pleun died on 07-10-1942 in Amsterdam, 51 years old. Note: zoon van Marinus van der Linde, landbouwer, en Jacoba Piek. Occupation: rijkstelegrafist.


XIII-b Pieter Boot was born on 28-10-1850 in Dreischor, son of Leendert Boot (see XII-b) and Jozina de Bil. Registration on 28-10-1850 [akte 37]. Pieter died on 25-11-1900 in Sloten (Amsterdam), 50 years old. Address: (woonde te Oosterland, per 03-06-1874 te Nieuwerkerk, daarna vertrokken naar Sloten). Occupation: landbouwer, winkelier. Pieter married, 21 years old, on 03-05-1872 in Nieuwerkerk [akte 4] with Maria Lodewijk, 20 years old. A church ceremony was celebrated on 03-06-1872 in Kapelle. Maria is born on 11-08-1851 in Nieuwerkerk, daughter of Eduard Lodewijk and Gieltje Cornelia Bal. Registration on 13-08-1851. Maria died on 05-11-1918 in Velsen, 67 years old. Occupation: dienstbode.
Children of Pieter and Maria:

1 Jozina Gieltje Boot was born on 11-01-1873 in Nieuwerkerk. Registration on 13-01-1873 [ZA akte 5]. Jozina died on 29-01-1895 in Sloten (Amsterdam), 22 years old. Occupation: dienstbode. Jozina married, 19 years old, on 04-08-1892 in Sloten (Amsterdam) Mattheus de Bruijne, 21 years old. Mattheus was born on 30-04-1871 in Haarlemmermeer. Mattheus died on 09-11-1944 in Amsterdam, 73 years old. Note: zoon van Adrianus de Bruijne (1842-1903) en Jannetje Kolle (1843-1925); getrouwd (2) 12-04-1899 te Amsterdam met Susanna Stokman (23-11-1874 Wissenkerke - 02-01-1945 Amsterdam). Occupation: arbeider, los werkman, bouwvakarbeider, aannemer van bouwwerken.
2 Gieltje Sientje Boot was born on 28-05-1874 in Nieuwerkerk. Registration on 29-05-1874 [ZA akte 14]. Gieltje died on 05-09-1901 in Haarlemmermeer, 27 years old. Gieltje married, 17 years old, on 26-04-1892 in Sloten (Amsterdam) Izaak Jacobus van Gils, 18 years old. Izaak was born on 11-09-1873 in Dinteloord. Note: zoon van Izaak Jacobus van Gils en Katharina Nouwen; getrouwd (2) 31-10-1906 te Haarlem met Theodora Engberdina Bloemers (08-05-1886 Haarlem - U.S.A.). Address: (emigreerde op 13-07-1913 naar de V.S.).
3 Lena Jakoba Boot was born on 16-08-1875 in Nieuwerkerk. Registration on 18-08-1875 [ZA akte 30]. Lena died on 08-10-1875 in Nieuwerkerk, 1 month old. Registration [ZA akte 25].
4 Eduardina Boot was born on 15-05-1877 in Nieuwerkerk. Registration on 16-05-1877 [ZA akte 17]. Eduardina died on 13-08-1963 in Noordwijk, 86 years old. Eduardina married, 23 years old, on 26-04-1901 in Sloterdijk Adriaan Walraven, 24 years old. Adriaan was born on 01-11-1876 in Haarlemmermeer. Adriaan died on 12-02-1961 in Hillegom, 84 years old. Note: zoon van Daniël Walraven en Piternella Kloosterman. Occupation: arbeider.
5 Martinus Cornelis Boot was born on 04-08-1882 in Sloten (Amsterdam). Follow XIV-b.


XIII-c Willem Boot was born on 29-03-1853 in Dreischor, son of Leendert Boot (see XII-b) and Jozina de Bil. Registration on 29-03-1853 [akte 14]. Willem died on 21-04-1914 in Zierikzee, 61 years old. Registration on 21-04-1914 [akte 40]. Occupation: landbouwer, winkelier. Willem married, 30 years old, on 02-05-1883 in Zierikzee [akte 14] with Maatje Hanse, 22 years old. Maatje is born on 11-10-1860 in Zierikzee, daughter of Joost Hanse and Marina Hoogenboom. Maatje died on 27-05-1901 in Nieuwerkerk, 40 years old. Registration [ZA akte 15].
Child of Willem and Maatje:

1 Leendert Boot was born on 05-12-1883 in Nieuwerkerk. Registration on 05-12-1883 [ZA akte 42]. Leendert died on 09-04-1960 in Zeist, 76 years old. Occupation: ambtenaar P.T.T.. Note: vertrok op 11-05-1902 naar Groede, kwam op 08-07-1904 van Rotterdam terug naar Nieuwerkerk, vertrok op 12-09-1904 weer naar Rotterdam. Leendert married, 34 years old, on 27-12-1917 in Amsterdam Evertje Antonia Elisabeth van Piggelen, 30 years old. Evertje was born on 04-12-1887 in Rhenen. Evertje died on 06-08-1972 in Zeist, 84 years old. Note: dochter van Gosen van Piggelen en Maria van der Klift.


XIII-d Nikolaas Boot was born on 03-10-1841 in Kerkwerve, son of Jan Pietersz Boodt (see XII-c) and Neeltje Krabbe. Registration on 04-10-1841 [ZA akte 17]. Nikolaas died on 04-05-1925 in Kerkwerve, 83 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: landbouwer. Nikolaas married, 44 years old, on 04-11-1885 in Kerkwerve [akte 8] with Kornelia (Cornelia) Hanse, 36 years old. Kornelia is born on 28-09-1849 in Kerkwerve. Kornelia died on 16-07-1936 in Kerkwerve, 86 years old. Registration [ZA akte 3]. Occupation: melkboerin. Note: dochter van Maarten Kornelis Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Tonisse Jonker; getrouwd (1) op 11-05-1881 in Kerkwerve met Willem Verboom (13-02-1845 Kerkwerve - 04-03-1884).
Children of Nikolaas and Kornelia:

1 Neeltje Boot was born on 04-06-1887 in Kerkwerve. Registration on 04-06-1887 [ZA akte 13].
2 Maria Boot was born on 07-11-1888 in Kerkwerve. Registration on 07-11-1888 [ZA akte 20].
3 Maatje Boot was born on 04-05-1890 in Kerkwerve. Registration on 05-05-1890 [ZA akte 11]. Maatje died on 16-11-1890 in Kerkwerve, 6 months old. Registration [ZA akte 14].
4 Jan Boot was born on 15-03-1894 in Kerkwerve. Registration on 16-03-1894 [ZA akte 11]. Occupation: landbouwer. Jan married, 28 years old, on 03-01-1923 in Ellemeet [ZA akte 1] Cornelia Aaltje Dalebout, about 26 years old. Cornelia was born about 1897 in Ellemeet, daughter of Leendert Albert Dalebout and Martha Stoutjesdijk.


XIII-e Maarten Boot was born on 01-08-1852 in Kerkwerve, son of Jan Pietersz Boodt (see XII-c) and Neeltje Krabbe. Registration on 02-08-1852 [ZA akte 15]. Maarten died on 15-11-1926 in Kerkwerve, 74 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: landbouwer. Maarten married, 31 years old, on 04-07-1884 in Kerkwerve [akte 3] with Maria Padmos, 23 years old. Maria is born on 10-03-1861 in Brouwershaven. Registration on 11-03-1861. Maria died on 11-03-1944 in Zuilen, 83 years old. Registration [ZA akte 4 Kerkwerve]. Occupation: dienstmeid. Note: dochter van Marinus Padmos (01-08-1834 Duivendijke - 06-07-1920 Oudenhoorn), winkelier, landbouwer, veehouder; getrouwd (1) te Brouwershaven 09-09-1857 met Maatje van der Sluijs (12-11-1836 Brouwershaven - 08-09-1881 Brouwershaven), dochter van Nicolaas van der Sluis en Maria van den Ham; getrouwd (2) 05-12-2884 te Brouwershaven met Willemina van der Nood (24-01-1833 Brouwershaven - 17-10-1911 Brouwershaven), huishoudster, dochter van Rosier van der Nood en Maria Bakker.
Children of Maarten and Maria:

1 Neeltje Boot was born on 30-05-1885 in Kerkwerve. Registration on 31-05-1885 [ZA akte 17]. Neeltje died on 12-09-1976 in Middenschouwen, 91 years old.
2 Maatje Boot was born on 28-08-1887 in Kerkwerve. Registration on 29-08-1887 [ZA akte 19]. Maatje died on 17-05-1981 in Nagele, 93 years old. Maatje married, 26 years old, on 21-11-1913 in Kerkwerve [akte 8] Jakob van Damme, 24 years old. Jakob was born on 16-06-1889 in Ouwerkerk, son of Jan van Damme and Janna Cornelia van Graafeiland. Occupation: landbouwer.
3 Jan Boot was born on 30-01-1889 in Kerkwerve. Registration on 31-01-1889 [ZA akte 1]. Jan died on 04-11-1969 in Kerkwerve, 80 years old. Address: Papeweg 1, Kerkwerve. Occupation: landbouwer.
4 Wilhelmina Boot was born on 17-04-1891 in Kerkwerve. Registration on 18-04-1891 [ZA akte 15]. Wilhelmina died on 19-07-1957 in Kerkwerve, 66 years old. Registration [ZA akte 2]. Wilhelmina married, 25 years old, on 19-07-1916 in Kerkwerve [akte 6] Gerrit van Damme, 29 years old. Gerrit was born on 14-09-1886 in Ouwerkerk, son of Jan van Damme and Janna Cornelia van Graafeiland. Gerrit died on 18-07-1960 in Zierikzee, 73 years old. Registration [ZA akte 70]. Occupation: landbouwer.
5 Maria Boot was born on 28-12-1892 in Kerkwerve. Registration on 29-12-1892 [ZA akte 40]. Maria died on 10-02-1977 in Zierikzee, 84 years old. Maria married, 23 years old, on 13-10-1916 in Kerkwerve [akte 10] Adriaan Jacob Dalebout, 25 years old. Adriaan was born on 26-07-1891 in Duivendijke, son of Leendert Albert Dalebout and Martha Stoutjesdijk. Registration on 26-07-1891 [akte 15]. Occupation: landbouwer.
6 Marinus Boot was born on 23-10-1894 in Kerkwerve. Registration on 23-10-1894 [ZA akte 25]. Marinus died on 11-02-1896 in Kerkwerve, 1 years old. Registration [ZA akte 2].
7 Marinus Boot was born on 24-02-1896 in Kerkwerve. Registration on 25-02-1896 [ZA akte 4]. Marinus died on 18-10-1981 in Zierikzee, 85 years old.
8 Lena Pieternella Boot was born on 12-02-1901 in Kerkwerve. Registration on 13-02-1901 [ZA akte 5]. Lena died on 03-04-1965, 64 years old.
9 Nicolaas Iman Boot was born on 07-10-1904 in Kerkwerve. Registration on 08-10-1904 [ZA akte 21]. Nicolaas died on 25-04-1981 in Middenschouwen, 76 years old.


XIII-f Marinus Boot was born on 20-02-1828 in Kerkwerve, son of Gerrit Marinusse Boot (see XII-e) and Joppa Cornelisse Straaijer. Registration on 20-02-1828 [ZA akte 10]. Marinus died about 1878, about 50 years old. Address: (emigreerde in 1846 naar Pella, Iowa, V.S.). Occupation: werkman, tabaksbewerker, tabaksteler (afgekeurd voor deelneming aan de burgeroorlog wegens zeer slechte handen (reuma?). Als tabaksteler bewerkte hij de tabak in zijn eigen loods, met tussenpozen kwamen er inspecteurs voor het keuren van zijn tabak). Marinus married, 23 or 24 years old, in 1852 with Henrietta (Hendrika) Versteeg, 17 or 18 years old. Henrietta is born in 1834. Henrietta died in 1904, 69 or 70 years old. Note: dochter van Aart Versteeg (1800) en Emmeke Exalto (1815).
Children of Marinus and Henrietta:

1 Gerritje (Geertje) Boot was born in 1853. Geertje died in 1928 in Pella, Iowa, U.S.A., 74 or 75 years old. Geertje married, 17 or 18 years old, on 04-05-1871 in Pella, Iowa, U.S.A. Eduard Cornelis (Edward) Varenkamp, 26 years old. Edward was born on 25-09-1844 in Zundert. Den Haag?. Edward died on 07-03-1921 in Pella, Iowa, U.S.A., 76 years old. He was buried on 07-03-1921 in Pella, Iowa, U.S.A.. Note: Oakwood Cemetery. Note: zoon van Johannes Hendrik Varenkamp (1811-1880) en Teuntje van Mourik (ca 1808). Address: (in mei 1867 geëmigreerd naar Pella, Iowa, U.S.A. (1867-1884), St. Louis, Missouri, U.S.A. (1884-1885), Pella, Iowa, U.S.A. (1885-1888), Nebraska, U.S.A. (1888-1890), South-Dakota, U.S.A. (1890-1893), Pella, Iowa, U.S.A.). Occupation: agrarier, eigenaar Notion Store, editor Pella's Weekblad.
2 Emma Boot was born in 1857.
3 Jacob Boot was born in 1859.
4 Mary Boot was born in 1864.
5 Cornelis Boot was born in 1868.
6 Aart Boot was born in 1870.
7 Leendert Boot was born in 1872.
8 Neeltje Boot was born in 1873.
9 Marinus Boot was born in 1877.
10 Hendrika Boot was born in 1878.


XIII-g Leendert (Leonard) Boot was born on 16-04-1830 in Kerkwerve, son of Gerrit Marinusse Boot (see XII-e) and Joppa Cornelisse Straaijer. Registration on 17-04-1830 [ZA akte 10]. Leendert died in 1911, 80 or 81 years old. He was buried in St. Louis, Missouri, U.S.A.. Note: Sint Marcus Cemetery. Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.. Note: werkte 62 jaar als sjouwer en gietvormenmaker bij de fabriek van Bridgeen Bros., St. Louis, een kachelfabrikant, waar hij als 16-jarige begon. Leendert married, 21 or 22 years old, in 1852 in St. Louis, Missouri, U.S.A. with D.W. ten Strake, 21 or 22 years old. Note: 3 kinderen: 1 zoon, 1 onbekend en Jennie. D.W. is born on 08-04-1830. haar naam is van een bijbelblad overgenomen. De geboortedatum 08-04-1830is niet duidelijk te lezen. Het kan ook een andere maand zijn. Bovendienzijn er nog anderen vermeld, waarvan J.W. te Strake, geboren op 03-12-1827, eventueel ook in aanmerking zou kunnen komen de vrouw van Leendert geweest te zijn.
Child of Leendert and D.W.:

1 Jennie Boot was born on 18-08-1853.


XIII-h Jacob (Jakob) Boot was born on 14-10-1836 at 02:00 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot (see XII-f) and Jozina Jacobse Jansse van de Panne. Registration [ZA akte 21]. Jacob died on 21-10-1910 in Kerkwerve, 74 years old. Registration [ZA akte 11]. Occupation: melkboer, (veld)arbeider. Note:

na het overlijden van zijn zus Neeltje in 1902 verkreeg Jacob een huis met erf en een stuk weiland aan de Arkelweg, gesticht in 1897-1898, kadastraal bekend onder nrs B302 en B303. In 1921 werd dit door zijn zoon Cornelis Jan verkocht aan Pieter Triestsz de Jonge.

Jacob married, 27 years old, on 25-05-1864 in Kerkwerve [akte 4] with Janna van den Hoek, 18 years old. Note: Jacob Boot trouwde met zijn "stiefnichtje", aangezien haar vader Jan van den Hoek stiefkind was van Dingeman Verboom en Maatje Boot, de zuster van Jacob's vader Pieter Boot. Janna is born on 10-11-1845 in Kerkwerve, daughter of Jan van den Hoek and Neeltje Kloet. Janna died on 27-12-1916 in Kerkwerve, 71 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: boerin. Note:

op 30-05-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Scheiding der boedels van Jacob Boot Pieterszoon, overleden te Kerkwerve en Janna van den Hoek, tussen genoemde Janna van den Hoek, Johanna, Jacob en Cornelis-Jan allen te Kerkwerve, Cornelis Marinus Wessel te 's-Gravenhage, Kornelis van Westervoort te Amsterdam als zorgdrager over Johannes, Jacob Jan en Jan van Westervoort, Iman Hanse te Zierikzee, Jan de Jonge aldaar en Jan Pieter Boot te Ouwerkerk voor zich en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen;
op 15-06-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Schuldbekentenis door Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve ten behoeve van Iman Hanse te Zierikzee, groot f 640,-;
op 29-04-1915 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Testament Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve.

Children of Jacob and Janna:

1 Pieter Jan Boot was born on 18-11-1864 in Kerkwerve. Registration on 18-11-1864 [ZA akte 24]. Pieter died on 25-11-1865 in Kerkwerve, 1 years old. Registration [ZA akte 11].
2 Neeltje Boot was born on 07-11-1866 in Kerkwerve. Registration on 08-11-1866 [ZA akte 22]. Neeltje died on 18-06-1896 in Dreischor, 29 years old. Registration [ZA akte 11]. Neeltje married, 24 years old, on 02-05-1891 in Kerkwerve [akte 5] Kornelis van Westervoort, 25 years old. Kornelis was born on 12-11-1865 in Elkerzee. Note: zoon van Johannis van Westervoort, arbeider, en Kaatje Boslooper. Address: Amsterdam. Occupation: arbeider.
3 Jozina Boot was born on 09-05-1870 in Kerkwerve. Jozina died on 13-05-1950 in Purmerend, 80 years old. Address: Den Haag. Jozina married, 38 years old, on 26-08-1908 in Rotterdam [akte l38v] Kornelis Martinus Wessel, 32 years old. Kornelis was born on 26-10-1875 in Ferwerd. Note: zoon van Jan Hendrik Wessel (ca 1836) en Anna Cornelia Spaanderman (ca 1836); weduwnaar van Helena van Dijk.
4 Jannetje Boot was born on 26-07-1872 in Kerkwerve. Jannetje died on 06-03-1947 in Zierikzee, 74 years old. Registration [ZA akte 29]. Occupation: dienstmeid. Jannetje married, 18 years old, on 15-08-1890 in Kerkwerve [akte 5] Iman Hanse, 26 years old. Iman was born on 26-08-1863 in Zierikzee, son of Joost Hanse and Marina Hoogenboom. Kerkwerve?. Iman died on 17-04-1951 in Zierikzee, 87 years old. Registration [ZA akte 37]. Occupation: arbeider.
5 Pieternella Boot was born on 22-11-1874 in Kerkwerve. Registration on 23-11-1874 [ZA akte 19]. Pieternella died on 27-03-1952 in Zierikzee, 77 years old. Registration [ZA akte 24]. Address: Zierikzee. Occupation: dienstbode. Pieternella married, 21 years old, on 28-10-1896 in Zierikzee [akte 42] Jan de Jonge, 28 years old. Jan was born on 06-03-1868 in Zierikzee. Jan died on 17-03-1939 in Zierikzee, 71 years old. Registration [ZA akte 29]. Note: zoon van Arnoldus de Jonge, stalhouder, en Geertruida van Oeveren. Occupation: stalhouder, koetsier, autoverhuurder.
6 Jan Pieter Boot was born on 15-10-1876 in Kerkwerve. Follow XIV-c.
7 Johanna Boot was born on 27-03-1879 in Kerkwerve. Johanna died in 1964, 84 or 85 years old. Note: zwakbegaafde vrouw, woonde haar hele leven bij haar broer Kees-Jan.
8 Pieter Jan Boot was born on 12-03-1881 in Kerkwerve. Registration on 12-03-1881 [ZA akte 9]. Pieter died on 05-06-1907 in Kerkwerve, 26 years old (cause: tbc). Registration [ZA akte 3]. Occupation: veldarbeider.
9 Marina Boot was born on 23-08-1883 in Kerkwerve. Registration on 24-08-1883 [ZA akte 16]. Marina died on 23-05-1907 in Kerkwerve, 23 years old (cause: tbc). Registration [ZA akte 2].
10 Jacob Boot was born on 14-01-1886 at 16:00 in Kerkwerve [uittreksel geboorteregister als bijlage trouwakte]. Follow XIV-d.
11 Cornelis Jan (Kees-Jan) Boot was born on 02-07-1887 in Kerkwerve. Registration on 02-07-1887 [ZA akte 15]. Kees-Jan died on 28-02-1972 in Zierikzee, 84 years old. Occupation: landbouwer, commissionair, havenmeester. Note:
29-04-1915 akte 61 bij notaris Bieresz te Zierikzee: kreeg bij testamentaire beschikking van zijn moeder, Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pz, het hoefje met bouw- en weidegrond te Kerkwerve, sectie B nrs 19, 302 en 303, groot 2 ha, 68 a, 7 ca, toebedeeld. Dit met de verplichting bij haar overlijden in haar nalatenschap een bedrag van f 5000 in te brengen;
woonde tot 1953 samen met zijn ongetrouwde zuster Johanna onder Moriaanshoofd op het adres R 25;
vermeld als Havenmeester en weger op het landbouwhaventje "Flaauwers" te Kerkwerve en commissionair;
verkocht in 1921 het hoefje aan de toenmalige Arkelweg onder Moriaanshoofd nr N 47 aan Pieter de Jonge, vader van Triest de Jonge.
12 N.N. Boot, stillborn son on 18-05-1890 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 5].


XIII-i Abraham Boot was born on 08-09-1841 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot (see XII-f) and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 08-09-1841 [ZA akte 15]. Abraham died on 08-05-1920 in Kerkwerve, 78 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: veldarbeider. Abraham married, 30 years old, on 22-05-1872 in Kerkwerve [akte 3] with Wolferina van den Bos, 23 years old. Wolferina is born on 22-02-1849 in Kerkwerve. Wolferina died on 01-02-1929 in Zierikzee, 79 years old. Registration [ZA akte 16]. Note: dochter van Kornelis van den Bos, melkboer, en Adriana Dag.
Children of Abraham and Wolferina:

1 Pieter Cornelis Jan Boot was born on 08-09-1877 in Zierikzee. Registration on 08-09-1877 [ZA akte 176]. Pieter died on 12-11-1941 in Zierikzee, 64 years old. Registration [ZA akte 87]. Occupation: dijkwerker.
2 Adriaantje Cornelia Boot was born on 14-10-1880 in Zierikzee. Registration on 14-10-1880 [ZA akte 174]. Adriaantje died on 28-01-1960 in Zierikzee, 79 years old. Registration [ZA akte 8]. Adriaantje married, 21 years old, on 14-05-1902 in Zierikzee [akte 27] Cornelis Willemse, about 27 years old. Cornelis was born about 1875 in Zierikzee. Cornelis died on 11-12-1935 in Zierikzee, about 60 years old. Registration [ZA akte 80]. Note: zoon van Hendrik Willemse en Engelina Berrevoets. Occupation: arbeider, koopman, palingvisser. Note:
Adriaantje Cornelia Boot, huisvrouw van C. Willemse
Gedetineerde in 1914 Huis van Bewaring te Zierikzee
Geboorteplaats: Kerkwerve
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
3 Cornelis Boot was born on 21-07-1883 in Zierikzee. Registration on 23-07-1883 [ZA akte 110].
4 Adriaan Maarten Boot was born on 10-08-1884 in Zierikzee. Registration on 11-08-1884 [ZA akte 130]. Adriaan died on 20-08-1884 in Zierikzee, 10 days old. Registration [ZA akte 135].
5 Adriaan Boot was born on 21-10-1886 in Zierikzee. Follow XIV-e.
6 Janna Adriana Boot was born on 26-10-1887 in Zierikzee. Registration on 28-10-1887 [ZA akte 199]. Janna died on 11-07-1959 in Zierikzee, 71 years old. Registration [ZA akte 67]. Janna married, 22 years old, on 09-02-1910 in Zierikzee [akte 8] Jacob Flikweert, 22 years old. Jacob was born on 24-04-1887 in Zierikzee. Jacob died on 23-08-1937 in Zierikzee, 50 years old. Registration [ZA akte 63]. Note: zoon van Abram Flikweert, arbeider, en Johanna den Boer. Occupation: schippersknecht, varensgezel, stoombootmatroos, werkman en stoker gasfabriek.
7 Marinus Cornelis Boot was born on 31-12-1888 in Zierikzee. Registration on 02-01-1889 [ZA akte 1]. Marinus died on 27-02-1889 in Zierikzee, 1 month old. Registration [ZA akte 16]. Note: ook Martinus Cornelis.
8 Wolfert Cornelis Boot was born on 01-05-1890 in Zierikzee. Registration on 03-05-1890 [ZA akte 67]. Wolfert died on 16-08-1890 in Zierikzee, 3 months old. Registration [ZA akte 98].
9 N.N. Boot, stillborn daughter on 16-11-1891 in Zierikzee. Registration [ZA akte 161].


XIII-j Jan Pietersz Boot was born on 10-05-1845 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot (see XII-f) and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 10-05-1845 [ZA akte 14]. Jan died on 07-03-1891 in Kerkwerve, 45 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: timmerman. Jan married, 36 years old, on 20-05-1881 in Kerkwerve [akte 6] with Pieternella Tui(j)nman, 25 years old. Pieternella is born on 18-03-1856 in Kerkwerve. Pieternella died on 10-11-1921 in Zierikzee, 65 years old. Registration [ZA akte 94]. Occupation: winkelierster. Note: dochter van Kornelis Tuinman, melkboer en landbouwer, en Pieternella Natte, arbeidster.
Children of Jan and Pieternella:

1 Pieter Jan Boot was born on 04-09-1881 in Kerkwerve. Registration on 05-09-1881 [ZA akte 25]. Pieter died on 01-08-1953 in Haarlem, 71 years old. Registration [ZA akte 66 Zierikzee]. Address: Zierikzee.
2 Cornelis Boot was born on 11-09-1882 in Kerkwerve. Registration on 12-09-1882 [ZA akte 16]. Cornelis died on 15-09-1882 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [ZA akte 15].
3 Pieternella Cornelia Boot was born on 27-10-1883 in Kerkwerve. Registration on 27-10-1883 [ZA akte 20]. Pieternella died on 04-10-1957 in Zierikzee, 73 years old. Registration [ZA akte 78].
4 Jacobus Johannis Boot was born on 19-11-1884 in Kerkwerve. Follow XIV-f.
5 Cornelis Boot was born on 05-10-1885 in Kerkwerve. Registration on 07-10-1885 [ZA akte 24]. Cornelis died on 05-10-1885 in Kerkwerve, less than a day. Registration on 07-10-1885 [ZA akte 15].
6 Cornelis Jan Boot was born on 15-01-1887 in Kerkwerve. Follow XIV-g.
7 N.N. Boot, stillborn son on 15-11-1887 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 13].
8 Abraham Boot was born on 26-08-1888 in Kerkwerve. Registration on 27-08-1888 [ZA akte 17]. Abraham died on 30-08-1888 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [ZA akte 12].
9 Marinus Boot was born on 02-11-1889 in Kerkwerve. Registration on 04-11-1889 [ZA akte 29]. Marinus died on 03-11-1889 in Kerkwerve, 1 day old. Registration on 04-11-1889 [ZA akte 13].
10 Marinus Cornelis Boot was born on 16-01-1891 in Kerkwerve. Registration on 16-01-1891 [ZA akte 4]. Marinus died on 11-12-1896 in Kerkwerve, 5 years old. Registration [ZA akte 10].


XIII-k Johannis Pietersz Boot was born on 15-09-1847 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot (see XII-f) and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 15-09-1847 [ZA akte 11]. Johannis died on 25-08-1892 in Duivendijke, 44 years old. Registration [akte 10]. Occupation: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Note: ook Johannes. Johannis married, 23 years old, on 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] with Cornelia Boot, 24 years old. Note: erkend bij het huwelijk Jacomina Willemina. Cornelia is born on 07-02-1846 in Duivendijke, daughter of Pieter Jansz Boot (see XII-k) and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 08-02-1846 [ZA akte 4]. Cornelia died on 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: landbouwster. Note: ook Kornelia.
Children of Johannis and Cornelia:

1 Jacomina Willemina Boot was born on 25-09-1870 in Duivendijke. Registration on 26-09-1870 [ZA akte 19]. erkend door beide ouders bij huwelijk op 04-11-1870 te Kerkwerve. Jacomina died on 05-09-1938 in Serooskerke, Schouwen, 67 years old. Registration [ZA akte 4]. Jacomina married, 22 years old, on 28-10-1892 in Duivendijke [akte 5] Pieter Kosten, about 27 years old. Pieter was born about 1865 in Renesse, son of Jakob Kosten and Johanna Fonteine. Pieter died on 19-07-1947 in Serooskerke, Schouwen, about 82 years old. Occupation: molenaar, landbouwer.
2 Pieternella Maatje Boot was born on 27-01-1872 in Duivendijke. Registration on 29-01-1872 [ZA akte 4]. Pieternella died on 22-01-1913 in Ellemeet, 40 years old. Registration [ZA akte 3]. Pieternella married, 32 years old, on 25-11-1904 in Ellemeet [akte 4] Adriaan van Oeveren, about 33 years old. Adriaan was born about 1871 in Ellemeet. Adriaan died on 10-02-1913 in Ellemeet, about 42 years old. Registration [ZA akte 7]. Note: zoon van Cornelis van Oeveren en Marina Capelle, landbouwster. Occupation: landbouwer.
3 Johanna Jacomina Boot was born on 16-07-1873 in Kerkwerve. Registration on 16-07-1873 [ZA akte 13]. Johanna died on 21-10-1876 in Duivendijke, 3 years old. Registration [ZA akte 15].
4 Janna Kornelia Boot was born on 16-01-1875 in Kerkwerve. Registration on 18-01-1875 [ZA akte 2]. Janna died on 29-09-1919 in Serooskerke, Schouwen, 44 years old. Registration [ZA akte 4 Serooskerke, akte 10 Haamstede]. Occupation: dienstbode. Janna:
(1) married, 25 years old, on 30-11-1900 in Duivendijke [akte 8] Jacob Adriaan van den Berge, 29 years old. Jacob was born on 09-10-1871 in Tholen. Jacob died on 26-12-1902 in Serooskerke, Schouwen, 31 years old. Registration [ZA akte 6]. Note: zoon van Willem van den Berge en Kaatje van den Berg. Occupation: wagenmaker.
(2) married, 29 years old, on 23-12-1904 in Haamstede [akte 6] Frans Kik, 32 or 33 years old. Frans was born in 1871 in Haamstede. Frans died on 06-07-1935 in Haamstede, 63 or 64 years old. Note: zoon van Jan Kik (1843-1926), veldarbeider, en Jannetje van der Werf (1844-1922); hertrouwd met Adriana Nobel. Occupation: tuinier, bloembollenkweker.
5 Pieter Jan Boot was born on 23-04-1876 in Kerkwerve. Registration on 24-04-1876 [ZA akte 12]. Pieter died on 06-10-1876 in Duivendijke, 5 months old. Registration [ZA akte 14]. Note: als geboorteplaats vermeld Duivendijke.
6 Martina Johanna Boot was born on 19-04-1886 in Duivendijke. Registration on 20-04-1886 [ZA akte 8]. Martina married, 31 years old, on 10-08-1917 in Duivendijke [akte 3] Pieter Berrevoets, about 37 years old. Pieter was born about 1880 in Kerkwerve, son of Simon Berrevoets and Willemina de Bruin(e). Pieter died on 16-11-1951 in Noordgouwe, about 71 years old. Registration [ZA akte 38 Noordgouwe, akte 3 Serooskerke, Schouwen]. Occupation: aannemer, palingvisser.


XIII-l Marinus Boot was born on 15-10-1849 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot (see XII-f) and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 16-10-1849 [ZA akte 22]. Marinus died on 14-09-1907 in Kerkwerve, 57 years old. Registration [ZA akte 5]. Occupation: landbouwer op de Langesluis. Marinus married, 33 years old, on 01-06-1883 in Kerkwerve [akte 7] with Wilhelmina den Boer, 28 years old. Wilhelmina is born on 20-04-1855 in Zierikzee, daughter of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot (see XI-e,13 ). Registration on 21-04-1855 [ZA akte 71]. Wilhelmina died on 11-01-1947 in Zierikzee, 91 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: landbouwster. Note: ook Willemina.
Children of Marinus and Wilhelmina:

1 Pieter Jan Boot was born on 30-10-1884 in Kerkwerve. Follow XIV-h.
2 Wilhelmina Cornelia Boot was born on 15-12-1885 in Kerkwerve. Registration on 16-12-1885 [ZA akte 34]. Wilhelmina died on 05-12-1979 in Zierikzee, 93 years old.
3 Jacomina Johanna Boot was born on 05-04-1888 in Kerkwerve. Registration on 05-04-1888 [ZA akte 7]. Jacomina died on 31-07-1977 in Zierikzee, 89 years old. Jacomina married, 36 years old, on 18-03-1925 in Kerkwerve [ZA akte 3] Jan Jacob de Vlieger, 38 years old. Jan was born on 29-09-1886 in Kerkwerve. Registration [akte 17]. Jan died on 25-12-1966 in Zierikzee, 80 years old. Note: zoon van Hendrik de Vlieger, landbouwer, en Kaatje van der Linde, landbouwster. Occupation: landbouwer.
4 Cornelis Boot was born on 31-07-1889 in Kerkwerve. Follow XIV-i.
5 Johannes Boot was born on 11-05-1892 in Kerkwerve. Follow XIV-j.
6 Willem Boot was born on 23-12-1896 in Kerkwerve. Follow XIV-k.


XIII-m Jacob Boot was born on 26-06-1840 in Kerkwerve, son of Johannis Janse Boot (see XII-h) and Anna van der Werf. Jacob died on 09-01-1906 in Nieuw-Vennep, 65 years old. Address: (vertrok op 24-08-1897 van Zierikzee naar Nieuwer Amstel). Occupation: landbouwersknecht, landbouwer, arbeider. Jacob married, 25 years old, on 23-05-1866 in Zierikzee [akte 29] with Lena (Helena) van Bloppoel, 34 years old. Lena is born on 06-07-1831 in Zierikzee. Lena died on 02-04-1895 in Zierikzee, 63 years old. Registration [ZA akte ZA akte 52]. Occupation: kleuteronderwijzeres. Note: dochter van Anthonij van Bloppoel, zeeftenmaker, en Maria Priester. Note:

volgens de testamenten van zijn ouders had hij bij hen een schuld van ruim f 4000, die na het overlijden van hen bij de verdeling van de erfporties verrekend moest worden.

Children of Jacob and Lena:

1 Johannes Boot was born on 21-09-1866 in Zierikzee. Follow XIV-l.
2 Krina Maria Boot was born on 24-10-1867 in Zierikzee. Registration on 25-10-1867 [ZA akte 217]. Krina died on 07-10-1868 in Zierikzee, 11 months old. Registration [ZA akte 140].
3 Anna Boot was born on 06-06-1869 in Zierikzee. Registration on 07-06-1869 [ZA akte 93]. Anna died on 11-07-1958 in Zeist, 89 years old. Address: (vertrok op 18-01-1897 naar Leiden).
4 Anthonij (Anton) Boot was born on 13-10-1870 in Zierikzee. Registration on 14-10-1870 [ZA akte 249]. Anton died on 06-06-1940 in Den Haag, 69 years old. Address: (vertrok op 10-03-1900 naar Leiden). Occupation: werkzaam bij de Scheldebank in Zierikzee (nam avondles bij Instituut Leiden, werd onderwijzer bij de Christelijke School in Zierikzee, daarna Krabbendijke, in de Meije tussen Bodegravenen Zwammerdam; hoofdonderwijzer bij de Christelijke School in de Mauritsstraat in Groningen, waar hij Lijda leerde kennen). Anton married, 31 years old, on 02-04-1902 in Tietjerksteradeel [akte 11] Aleida (Lijda) Kamans, 32 or 33 years old. Lijda was born in 1869 in Steenwijk. Note: dochter van Rut Gerrit Kamans en Lolkjen Walstra (1836). Occupation: (rijke boerendochter uit Stroobos-Gerkesklooster).
5 Maria Wilhelmina Boot was born on 28-12-1871 in Zierikzee. Registration on 29-12-1871 [ZA akte 301]. Maria died on 02-01-1872 in Zierikzee, 5 days old. Registration [ZA akte 4].


XIII-n Kornelis Boot was born on 09-11-1856 in Kerkwerve, son of Johannis Janse Boot (see XII-h) and Anna van der Werf. Registration on 10-11-1856 [ZA akte 17]. Kornelis died on 04-07-1930 in Zierikzee, 73 years old. Registration [ZA akte 50]. Occupation: landbouwer te Merjaen (Moriaanshoofd). Kornelis married, 25 years old, on 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 4] with Jakomijntje bij de Vaate, 22 years old. Note: Kornelis trouwde op dezelfde dag als zus Neeltje; broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Jakomijntje is born on 26-02-1860 at 17:00 in Kerkwerve, daughter of Stoffel bij de Vaate and Maatje Gerse van Damme. Jakomijntje died on 13-05-1941 in Zierikzee, 81 years old. Registration [ZA akte 44]. Note: ook Jacomijntje, Jacomina.

Children of Kornelis and Jakomijntje:

1 Johannes Boot was born on 04-05-1883 in Kerkwerve. Registration on 05-05-1883 [ZA akte 9]. Johannes died on 11-07-1974 in Haamstede, 91 years old. He was buried on 15-07-1974 in Haamstede. Occupation: landbouwer en arbeider.
2 Maatje Pieternella Boot was born on 16-11-1884 in Kerkwerve. Registration on 17-11-1884 [ZA akte 15]. Maatje died on 20-01-1971 in Zierikzee, 86 years old. She was buried in Haamstede. Maatje married, 26 years old, on 16-08-1911 in Kerkwerve [akte 5] Johannes van Schaik, 26 years old. Johannes was born on 20-04-1885 in Zierikzee. Johannes died on 15-05-1965 in Westenschouwen, 80 years old. He was buried in Haamstede. Note: zoon van Geerard van Schaik, broodbakker, en Marina Maria Heuseveldt. Occupation: broodbakker.
3 Jan Leendert Boot was born on 03-01-1886 in Kerkwerve. Follow XIV-m.
4 Stoffel Boot was born on 02-01-1887 in Kerkwerve. Registration on 03-01-1887 [ZA akte 2]. Stoffel died on 11-03-1893 in Kerkwerve, 6 years old. Registration [ZA akte 7].
5 Jacob Boot was born on 07-02-1888 in Kerkwerve. Registration on 08-03-1888 [ZA akte 5]. verschil geboortedatum en aangiftedatum meer dan een maand, foutje?. Jacob died on 26-02-1945 in Neuengamme (Hamburg), Duitsland, 57 years old. Occupation: landbouwer (1918), metselaar. Jacob married, 30 years old, on 03-04-1918 in Oosterland [akte 6] Janna Stouten, 35 years old. Janna was born on 06-10-1882 in Oosterland. Janna died on 09-09-1961 in Zierikzee, 78 years old. Note: dochter van Hendrik Stouten en Jacoba Deurloo.
6 Leendert Boot was born on 12-04-1889 in Kerkwerve. Follow XIV-n.

7 Cornelis Boot was born on 03-08-1890 in Kerkwerve. Follow XIV-o.
8 Anna Boot was born on 29-09-1891 in Kerkwerve. Registration on 30-09-1891 [ZA akte 33]. Anna died on 29-03-1920 in Kerkwerve, 28 years old. Registration [ZA akte 5]. Anna married, 22 years old, on 18-03-1914 in Kerkwerve [akte 1] Jan Hanse, 38 years old. Note: 4 kinderen. Jan was born on 03-11-1875 in Kerkwerve. Jan died on 17-02-1957 in Wemeldinge, 81 years old. Registration on 18-02-1957 [ZA akte 4]. Note: zoon van Cornelis Hanse, landbouwer, en Pieternella de Vlieger. Occupation: landbouwer.
9 Pieternella Boot was born on 01-02-1893 in Kerkwerve. Registration on 01-02-1893 [ZA akte 3]. Pieternella died on 25-09-1893 in Kerkwerve, 7 months old. Registration [ZA akte 14].
10 Stoffel Boot was born on 04-03-1894 in Kerkwerve. Follow XIV-p.
11 Olivier Bartel Boot was born on 02-05-1895 in Kerkwerve. Follow XIV-q.
12 Willem Jan Boot was born on 30-05-1896 in Kerkwerve. Follow XIV-r.
13 Pieter Gerrit Boot was born on 31-08-1897 in Kerkwerve. Follow XIV-s.
14 N.N. Boot, stillborn daughter on 20-12-1898 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 16].
15 Neeltje Boot was born on 27-11-1900 in Kerkwerve. Registration on 28-11-1900 [ZA akte 30]. Neeltje died on 21-02-1977 in Zierikzee, 76 years old. She was buried on 24-02-1977 in Haamstede.
16 Bartel Jacob Boot was born on 01-08-1904 in Kerkwerve. Follow XIV-t.
17 Gerardus Boot was born on 10-07-1906 in Noordgouwe. Follow XIV-u.


XIII-o Jan Maartensz Boot was born on 12-03-1837 in Ellemeet, son of Maarten Janse Boot (see XII-i) and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 13-03-1837 [akte 4]. Jan died on 08-05-1876 in Zierikzee, 39 years old. Registration [ZA akte 86]. Occupation: slachter, vleeshouwer, logementhouder, koopman. Jan married, 26 years old, on 22-04-1863 in Kerkwerve [akte 3] with Johanna (Janna) Kostense, 21 years old. Johanna is born on 02-10-1841 in Duivendijke. Johanna died on 23-08-1901 in Middelburg, 59 years old. Registration [ZA akte 210]. Note: dochter van Bastiaan Kostense (1814-1882), landbouwer, en Adriana Viergever (1820-1891).
Children of Jan and Johanna:

1 Maarten Aalbregt Boot was born on 04-12-1864 in Zierikzee. Registration on 05-12-1864 [ZA akte 289]. Occupation: slager. Note: ook Maarten Aalbert. Maarten:
(1) married, 30 years old, on 28-12-1894 in Middelburg [akte 150] Adriana Apolonia Janse, about 41 years old. Adriana was born about 1853 in Middelburg. Note: dochter van Pieter Janse en Johanna Wilhelmina Dam.
(2) married, 44 years old, on 10-11-1909 in Rotterdam [akte o68v] Johanna Anthonetta Bos, about 26 years old. Johanna was born about 1883 in Rotterdam. Note: dochter van Antonie Bos en Adriana Pietronella Leijten.
2 N.N. Boot, stillborn son on 15-07-1866 in Zierikzee. Registration [ZA akte 109].
3 Albert Jan Boot was born on 15-07-1868 in Zierikzee. Registration on 16-07-1868 [ZA akte 147]. tweeling. Albert died on 18-08-1868 in Zierikzee, 1 month old. Registration [ZA akte 97].
4 Bastiaan Adrianus Boot was born on 15-07-1868 in Zierikzee. Registration on 16-07-1868 [ZA akte 146]. tweeling. Bastiaan died on 14-08-1868 in Zierikzee, 30 days old. Registration [ZA akte 94].
5 Bastiaan Adrianus Boot was born on 02-03-1870 in Zierikzee. Follow XIV-v.
6 Aaltje Johanna Boot was born on 02-08-1871 in Zierikzee. Registration on 02-08-1871 [ZA akte 161]. Aaltje died on 12-12-1871 in Zierikzee, 4 months old. Registration [ZA akte 175].


XIII-p Abraham Maartensz Boot was born on 17-05-1838 in Ellemeet, son of Maarten Janse Boot (see XII-i) and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 17-05-1838 [ZA akte 7]. Abraham died about 1908 in U.S.A., about 70 years old. Address: (emigreerde in 1865 naar de V.S. en daar overleden). Occupation: landbouwer, melkboer. Abraham married, 19 or 20 years old, on 10-11-1858 in Zierikzee [akte 66] with Cornelia (Neeltje) van Westen, 20 or 21 years old. The divorce was pronounced on 17-06-1873 in Zierikzee (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte 37 dd 13-08-1873 Zierikzee]. Neeltje is born on 15-11-1836 in Zierikzee, daughter of Willem van Westen and Joppa Geelhoed. Neeltje died on 06-05-1921 in Bruinisse, 84 years old. Occupation: dienstbode. Note: hertrouwd met Huibert van de Wiel, geboren ca 1841 te Giessendam, overleden op 01-11-1915 te Bruinisse, zoon van Andries van de Wiel en Marigje Kwakernaat.
Children of Abraham and Neeltje:

1 Maarten Jan Boot was born on 29-06-1859 in Zierikzee. Registration on 30-06-1859 [ZA akte 156]. Maarten died on 03-10-1863 in Zierikzee, 4 years old. Registration [ZA akte 152].
2 Joppa Wilhelmina Boot was born on 23-06-1860 in Zierikzee. Registration on 25-06-1860 [ZA akte 129]. Joppa died on 28-12-1860 in Zierikzee, 6 months old. Registration [ZA akte 146].
3 Aaltje Janna Boot was born on 27-11-1862 in Zierikzee. Registration on 27-11-1862 [ZA akte 266]. tweeling. Aaltje died on 13-03-1863 in Zierikzee, 3 months old. Registration [ZA akte 50].
4 Willem Leendert Boot was born on 27-11-1862 in Zierikzee. Registration on 27-11-1862 [ZA akte 267]. tweeling. Willem died on 03-03-1863 in Zierikzee, 3 months old. Registration [ZA akte 44]. Note: vermeld als Willem Hendrik.
5 Marinus Johannes Boot was born on 12-12-1868 in Stavenisse. Follow XIV-w.


XIII-q Johannes Maarten Boot was born on 25-02-1870 in Zierikzee, son of Maarten Janse Boot (see XII-i) and Willemijntje Dalebout. Registration [ZA akte 39]. Johannes died on 14-06-1924 in Rotterdam, 54 years old. Occupation: landbouwer. Johannes married, 21 years old, on 08-04-1891 in Zierikzee [akte 10] with Leentje Kort, 20 years old. Leentje is born on 01-01-1871 in Dirksland. Leentje died on 17-10-1947 in Rotterdam, 76 years old (cause: suikerziekte). She was buried on 20-10-1947 in Rotterdam. Note: Crooswijk. Note: dochter van Jacob Kort (30-06-1837 Noordgouwe - 24-07-1910 Zierikzee), herbergier, getrouwd op 05-02-1864 in Noordgouwe met Francina van Hekke (14-02-1836 Noordgouwe - 10-07-1912 Zierikzee).
Children of Johannes and Leentje:

1 Willemijntje (Mien) Boot was born on 24-08-1891 in Zierikzee. Registration on 24-08-1891 [ZA akte 129]. Mien died on 17-10-1968 in Rotterdam, 77 years old. She was buried on 21-10-1968 in Rotterdam. Note: Hofwijk. Mien married Nicolaas (Nico) Sluimer. Nico was born on 23-08-1888. Nico died on 30-07-1966 in Rotterdam, 77 years old. He was buried on 04-08-1966 in Rotterdam. Note: Hofwijk.
2 Francina (Sien) Boot was born on 05-08-1893 in Zierikzee. Registration on 07-08-1893 [ZA akte 139]. Sien died on 13-12-1981 in Capelle aan den IJssel, 88 years old. Sien married, 31 years old, on 04-03-1925 in Rotterdam [akte a162] Cornelis (Kees) Kleppe, about 28 years old. Kees was born about 1897 in Kortgene. Kees died on 18-09-1975 in Rotterdam, about 78 years old. He was buried on 22-09-1975 in Rotterdam. Note: Oud-Kralingen. Note: zoon van Jan Cornelis Kleppe en Lena van Gemert.
3 Maarten Boot was born on 10-02-1895 in Zierikzee. Follow XIV-x.
4 Jacoba (Co) Boot was born on 10-11-1896 in Rotterdam. Co died on 21-08-1981 in Rotterdam, 84 years old. She was buried on 24-08-1981 in Rotterdam. Note: Hofwijk.
5 Pieternella Lena (Pietje) Boot was born on 22-08-1899 in Rotterdam. Pietje died on 12-07-1979 in Maassluis, 79 years old. Pietje married, 30 years old, on 18-06-1930 Willem Cornelis Pieter (Willem) Kalkman, about 30 years old. Willem was born about 1900. Willem died on 07-04-1984 in Maassluis, about 84 years old. He was buried on 10-04-1984 in Maassluis.
6 Johannes Maarten Boot was born on 19-07-1901 in Rotterdam. Johannes died on 15-04-1971 in Voorburg, 69 years old. Johannes married, 24 years old, on 05-05-1926 in Rotterdam [akte e24] Angenita Ada Maria Adella (Annie) Steen, 23 years old. Annie was born on 25-05-1902 in Rotterdam. Annie died on 28-12-1971, 69 years old. Note: dochter van Adam Steen en Maria Adella Hasselman.
7 Jacob (Jaap) Boot was born on 01-08-1904 in Rotterdam. Jaap died on 06-01-1983 in Rotterdam, 78 years old (cause: blaarziekte). He was buried on 10-01-1983 in Rotterdam. Note: Hofwijk.
8 Leendert (Leen) Boot was born on 10-11-1905 in Rotterdam. Leen died on 14-03-1976 in Alphen aan den Rijn, 70 years old. He was buried on 18-03-1976 in Alphen aan den Rijn. Note: Oosterbegraafplaats. Leen married, 26 years old, on 06-01-1932 Pieternella van Dijk, 22 years old. Pieternella was born on 16-09-1909 in Rotterdam.
9 Pieter Cornelis (Piet) Boot was born on 14-01-1908 in Rotterdam. Piet died on 22-01-1961 in Rotterdam, 53 years old. He was buried on 26-01-1961 in Rotterdam. Note: Hofwijk.
10 Maria Wilhelmina (Marietje) Boot was born on 19-04-1910 in Rotterdam. Marietje died on 09-06-1913 in Rotterdam, 3 years old.
11 Elizabeth Jacoba Boot (private).


XIII-r Jan Willemsz Boot was born on 11-02-1843 in Ellemeet, son of Willem Janse Boot (see XII-j) and Grietje den Boer. Registration on 13-02-1843 [ZA akte 2]. Jan died on 21-07-1927 in Haamstede, 84 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: landbouwer (heeft eerst geboerd op de hofstede van de familie Vis aan de Meeldijk te Haamstede (mogelijk door zijn huwelijk) en was daar tevens beheerder over aangespoelde goederen; later kwam hij op de boerderij die daaraan grenst). Jan married, 30 years old, on 15-10-1873 in Haamstede [akte 7] with Pieternella Cornelia Vis, 30 years old. Pieternella is born on 26-03-1843 in Haamstede, daughter of Willem Vis and Elizabeth Krepel. Registration on 27-03-1843 [ZA akte 10]. Pieternella died on 01-11-1926 in Haamstede, 83 years old. Registration [ZA akte 14]. Address: Haamstede (het gezin verhuisde in 1887 naar Meeldijk 7, na het overlijden van Job Vis). Occupation: landbouwster.

Children of Jan and Pieternella:

1 N.N. Boot, stillborn son on 10-04-1875 in Haamstede. Registration [ZA akte 2].
2 Elizabeth Willemina Boot was born on 29-09-1878 in Haamstede. Registration on 30-09-1878 [ZA akte 27]. Elizabeth died on 11-12-1961 in Haamstede, 83 years old. She was buried in Haamstede. Note: ook Elizabeth Wilhelmina. Elizabeth married, 26 years old, on 03-05-1905 in Haamstede [akte 2] Jan Adriaan van Zuijen, 25 years old. Jan was born on 15-01-1880 in Burgh, son of Cornelis van Zuijen and Barbara Beije. Jan died on 06-09-1927 in Haamstede, 47 years old. Registration [ZA akte 15]. Occupation: landbouwer, secretaris, burgemeester (was oorspronkelijk boer te Westenschouwen, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog secretaris en later burgemeester van Haamstede).
3 Willem Gerardus Boot was born on 21-10-1881 in Haamstede. Follow XIV-y.


XIII-s Willem Boot was born on 29-08-1845 in Ellemeet, son of Willem Janse Boot (see XII-j) and Grietje den Boer. Registration on 30-08-1845 [ZA akte 10]. Willem died on 28-11-1927 in Haamstede, 82 years old. Registration [ZA akte 22]. He was buried in Burgh. Address: Haamstede. Occupation: gemeente-ontvanger en -secretaris van Haamstede en Burgh. Willem married, 22 years old, on 15-05-1868 in Burgh [akte 4] with Johanna van Zuijen, 22 years old. Johanna is born on 13-06-1845 in Burgh, daughter of Adriaan van Zuijen and Lena de Glopper. Johanna died on 04-10-1917 in Haamstede, 72 years old. Registration [ZA akte 15]. She was buried in Burgh.
Children of Willem and Johanna:

1 Adriaan Leendert Boot was born on 01-11-1869 in Haamstede. Registration on 02-11-1869 [ZA akte 28]. Adriaan died on 15-04-1949 in Leiden, 79 years old. Occupation: inspecteur der Directe Belastingen. Adriaan married, 26 years old, on 29-04-1896 in Oegstgeest [akte 7] Jedina Sophia Agnes Amalia Pel, 27 years old. Jedina was born on 04-04-1869 in Wymbritseradeel. Jedina died on 02-09-1934 in Leiden, 65 years old. Note: dochter van Jan Hanzes Pel (1836-1915) en Amalia Christina Fohren (1845-1934).
2 Willem Gerardus Boot was born on 05-02-1872 in Burgh. Registration on 06-02-1872 [ZA akte 4]. Willem died on 24-12-1949 in Burgh, 77 years old. Registration [ZA akte 11]. Occupation: gemeente-secretaris, burgemeester van Burgh. Willem married, 27 years old, on 16-06-1899 in Burgh [akte 6] Elizabeth Cornelia Blom, 27 years old. Elizabeth was born on 27-09-1871 in Haamstede, daughter of Machiel Blom and Johanna Matthijsse. Elizabeth died on 06-04-1939 in Burgh, 67 years old. Registration [ZA akte 3].
3 Leonardus Johannes Boot was born on 25-07-1878 in Burgh. Registration on 26-07-1878 [ZA akte 22]. Leonardus died on 11-08-1878 in Burgh, 17 days old. Registration [ZA akte 12].
4 Gerardus Johan Boot was born on 13-09-1880 in Burgh. Follow XIV-z.


XIII-t Cornelis Boot was born on 09-12-1850 in Haamstede, son of Willem Janse Boot (see XII-j) and Grietje den Boer. Registration on 10-12-1850 [ZA akte 31]. Cornelis died on 04-04-1883 in Terneuzen, 32 years old. Registration [ZA akte 43]. Address: Haamstede. Occupation: aannemer publieke werken. Cornelis married, 27 years old, on 08-02-1878 in Wemeldinge [akte 2] with Barthelijntje van Westen, about 21 years old. Barthelijntje is born about 1857 in Nieuwerkerk. Note: ook Bartelina, Bertha, dochter van Job van Westen, herbergier, en Marina Boomgaard.
Children of Cornelis and Barthelijntje:

1 Gerardus Willem Boot was born on 28-12-1878 in Terneuzen. Registration on 30-12-1878 [ZA akte 217]. Gerardus died on 26-05-1948 in Sint Laurens (Middelburg), 69 years old. Registration [ZA akte 7]. Address: (na 1900 inwoner van Middelburg). Occupation: hotelhouder. Gerardus:
(1) married, 29 years old, on 29-04-1908 in Middelburg [akte 39] Hendrika Pieters, about 18 years old. The divorce was pronounced on 02-03-1914 in Rotterdam (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte s99 dd 22-09-1914 Rotterdam]. Hendrika was born about 1890 in Terneuzen. Note: dochter van Jan Willem Pieters en Johanna Melse.
(2) married, 36 years old, on 08-04-1915 in Rotterdam [akte c98] Maria Christina Charlotte Cornelia Schröder, about 21 years old. The divorce was registered on 26-05-1920 in Rotterdam (echtscheiding) [akte s79]. Maria was born about 1894 in Utrecht. Note: dochter van Richard August Ferdinand Schröder en Marijtje Niesing.
2 Job Leonardus Marinus Boot was born on 01-03-1880 in Terneuzen. Follow XIV-aa.
3 Cornelis Albertus Boot was born on 08-04-1882 in Terneuzen. Registration on 08-04-1882 [ZA akte 61]. Cornelis died on 23-01-1883 in Terneuzen, 9 months old. Registration [ZA akte 15].


XIII-u Jan Pietersz Boot was born on 31-01-1845 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot (see XII-k) and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 31-01-1845 [ZA akte 1]. Address: (emigreerde op 12-03-1884 naar Grand Rapids, Michigan, V.S. met vrouw en 6 kinderen) [ZA Genealogische Afschriften 810/3]. Occupation: veehouder, landbouwer, vrachtrijder. Jan married, 24 years old, on 03-04-1869 in Duivendijke [akte 1] with Janna Matthijsse, 25 years old. Janna is born on 01-02-1844 in Elkerzee. Note: dochter van Matthijs Matthijsse (1811 Brouwershaven - 05-06-1861 Elkerzee), arbeider, getrouwd 20-04-1838 te Elkerzee [bron: ZA akte 4] met Maria Flohil (01-10-1814 Elkerzee - 05-03-1868 Elkerzee).
Children of Jan and Janna:

1 Jacomina Boot was born on 14-06-1870 in Duivendijke.
2 Maria Boot was born on 18-08-1871 in Duivendijke. Registration on 19-08-1871 [ZA akte 18]. Maria died on 31-08-1871 in Duivendijke, 13 days old. Registration [ZA akte 7].
3 Pieter Boot was born on 22-11-1872 in Duivendijke. Registration on 23-11-1872 [ZA akte 30].
4 Matthijs Boot was born on 06-08-1874 in Duivendijke. Registration on 07-08-1874 [ZA akte 20].
5 Maria Boot was born on 15-09-1875 in Duivendijke. Registration on 15-09-1875 [ZA akte 23]. tweeling. Maria died on 17-09-1875 in Duivendijke, 2 days old. Registration [ZA akte 8].
6 Willem Boot was born on 15-09-1875 in Duivendijke. Registration on 15-09-1875 [ZA akte 22]. tweeling. Willem died on 18-10-1875 in Duivendijke, 1 month old. Registration [ZA akte 9].
7 Willem Boot was born on 23-11-1876 in Duivendijke. Registration on 24-11-1876 [ZA akte 27].
8 Maria Boot was born on 17-07-1878 in Duivendijke. Registration on 18-07-1878 [ZA akte 15].
9 Maatje Boot was born on 13-12-1879 in Duivendijke. Registration on 15-12-1879 [ZA akte 28].
10 Anna Boot was born on 28-01-1881 in Duivendijke. Registration on 28-01-1881 [ZA akte 1]. Anna died on 05-08-1881 in Duivendijke, 6 months old. Registration [ZA akte 7].
11 Cornelia Boot was born on 15-06-1882 in Duivendijke. Registration on 15-06-1882 [ZA akte 13]. Cornelia died on 13-08-1882 in Duivendijke, 1 month old. Registration [ZA akte 6].


XIII-v Cornelia Boot was born on 07-02-1846 in Duivendijke, daughter of Pieter Jansz Boot (see XII-k) and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 08-02-1846 [ZA akte 4]. Cornelia died on 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: landbouwster. Note: ook Kornelia. Cornelia married, 24 years old, on 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] with Johannis Pietersz Boot, 23 years old. Note: erkend bij het huwelijk Jacomina Willemina. Johannis is born on 15-09-1847 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot (see XII-f) and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 15-09-1847 [ZA akte 11]. Johannis died on 25-08-1892 in Duivendijke, 44 years old. Registration [akte 10]. Occupation: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Note: ook Johannes.
Children of Cornelia and Johannis: zie XIII-k.

XIII-w Willem Boot was born on 10-03-1848 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot (see XII-k) and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 11-03-1848 [akte 3]. Willem died on 29-04-1930 in Zierikzee, 82 years old. Registration [ZA akte 31]. Address: (op 19-09-1913 vertrokken van Serooskerke naar Renesse). Occupation: landbouwer onder Serooskerke. Willem married, 22 years old, on 04-01-1871 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Maatje de Bruine, 19 years old. Maatje is born on 14-04-1851 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Anthonie de Bruine and Pieternella de Vister. Registration [akte 3]. Maatje died on 08-05-1932 in Zierikzee, 81 years old. Registration [ZA akte 32]. Occupation: landbouwster.
Children of Willem and Maatje:

1 Pieter Boot was born on 20-07-1871 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-ab.
2 Pieternella Boot was born on 16-10-1872 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 16-10-1872 [ZA akte 10]. Pieternella married, 20 years old, on 12-05-1893 in Kerkwerve [akte 6] Johannis Viergever, 23 years old. Johannis was born on 10-01-1870 in Kerkwerve. Registration [akte 3]. Note: ook Johannes, zoon van Marinus Viergever, landbouwer, en Maatje Hanse. Occupation: landbouwer.
3 Antonie Boot was born on 04-04-1874 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-ac.
4 Jakomina Boot was born on 29-03-1876 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 30-03-1876 [ZA akte 2]. Jakomina died on 23-06-1967 in Westenschouwen, 91 years old. Note: ook Jacomina. Jakomina married, 20 years old, on 22-01-1897 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] Hendrik Beije, 22 years old. Hendrik was born on 06-09-1874 in Kerkwerve, son of Pieter Beije and Cornelia (Kornelia) Dalebout. Registration on 07-09-1874 [akte 13]. Hendrik died on 19-03-1928 in Kerkwerve, 53 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landbouwer (onder Moriaanshoofd aan de Oude Hoofdweg op een stolpboerderij, die in 1908 is afgebroken).
5 Jan Boot was born on 25-07-1877 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-ad.
6 Cornelia Boot was born on 28-06-1879 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 28-06-1879 [ZA akte 8]. Cornelia died on 16-01-1881 in Serooskerke, Schouwen, 1 years old. Registration [ZA akte 1].
7 Neeltje Cornelia Boot was born on 15-11-1880 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 15-11-1880 [ZA akte 13]. Neeltje died on 27-03-1881 in Serooskerke, Schouwen, 4 months old. Registration [ZA akte 4].
8 Kornelia Neeltje Boot was born on 07-04-1882 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 08-04-1882 [ZA akte 2]. Kornelia married, 28 years old, on 25-05-1910 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] Johannis Laban Anthonie Boogaart, 29 years old. Johannis was born on 18-12-1880 in Poortvliet. Registration [akte 69]. Note: zoon van Adriaan Izaäk Boogaart, molenaar, en Maria Pieternella de Rijke. Occupation: molenaar.
9 Neeltje Cornelia Boot was born on 01-06-1883 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 02-06-1883 [ZA akte 4]. Neeltje died on 25-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 6 years old. Registration [ZA akte 2].
10 Janna Martina Boot was born on 09-09-1884 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 10-09-1884 [ZA akte 6]. Janna:
(1) married, 24 years old, on 09-07-1909 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] Leendert Elenbaas, 30 years old. Leendert was born on 01-09-1878 in Noordwelle. Registration on 02-09-1878 [akte 15]. Leendert died on 19-11-1918 in Puttershoek, 40 years old. Registration [akte 29]. Note: zoon van Cornelis Elenbaas en Maatje Dalebout. Occupation: landbouwer.
(2) married, 38 years old, on 30-11-1922 in Puttershoek [akte 17] Hugo Blaak, about 42 years old. Hugo was born about 1880 in Zuid-Beijerland. Note: zoon van Kornelis Blaak en Teuntje Koijck.
11 Leendert Cornelis Boot was born on 27-08-1887 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 27-08-1887 [ZA akte 9]. Leendert died on 22-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 years old. Registration [ZA akte 1].
12 Adriana Janna Boot was born on 24-09-1888 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 24-09-1888 [ZA akte 8]. Adriana married, 22 years old, on 09-12-1910 in Serooskerke, Schouwen [akte 3] Benjamin Johannes Blom, 28 years old. Benjamin was born on 28-03-1882 in Haamstede, son of Willem Jacobus Blom and Maatje van Zuijen. Registration on 29-03-1882 [akte 10]. Occupation: schipper.
13 Mijntje Boot was born on 15-12-1889 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 16-12-1889 [ZA akte 12]. Mijntje died on 07-03-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 months old. Registration [ZA akte 3].
14 Leendert Cornelis Boot was born on 30-01-1891 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 31-01-1891 [ZA akte 2]. Address: (vertrok op 19-09-1913 met zijn ouders van Serooskerke naar Renesse). Leendert married, 26 years old, on 06-09-1917 in Puttershoek [akte 12] Teuntje Jacoba Kalis, about 21 years old. Teuntje was born about 1896 in Puttershoek. Note: dochter van Cornelis Kalis en Jaapje Adriaantje Dekker.
15 Cornelis Jacob Boot was born on 30-06-1892 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 01-07-1892 [ZA akte 5]. Address: (vertrok op 19-09-1913 met zijn ouders van Serooskerke naar Renesse). Occupation: landbouwer. Cornelis married, 26 years old, on 26-02-1919 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] Martina Anna Dalebout, 23 years old. Martina was born on 22-06-1895 in Ellemeet, daughter of Leendert Albert Dalebout and Martha Stoutjesdijk. Registration on 24-06-1895 [akte 9].
16 Neeltje Cornelia Boot was born on 09-08-1893 in Serooskerke, Schouwen. Registration [ZA akte 6]. Neeltje died on 20-08-1893 in Serooskerke, Schouwen, 11 days old. Registration [ZA akte 3].


XIII-x Maarten Boot was born on 05-04-1861 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot (see XII-k) and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 06-04-1861 [ZA akte 10]. Maarten died on 11-07-1940 in Noordwelle, 79 years old. Registration [akte 6]. Occupation: schipper (1884), commissionair (1898), koopman (1906). Maarten:
(1) married, 22 years old, on 06-02-1884 in Burgh [akte 1] with Pieternella Zo(o)mer, 22 years old. Pieternella is born on 09-12-1861 in Burgh. Pieternella died on 22-01-1898 in Dordrecht, 36 years old. Registration [akte dd 11-02-1898 Zierikzee, ZA akte 16].Note: als geboorteplaats vermeld Zierikzee. Note: dochter van Koenraad Zomer, landbouwer, herbergier, en Apolonia (Ploontje) Dambruine.
(2) married, 36 years old, on 30-03-1898 in Zierikzee [akte 10] with Helena van Stappen, 42 years old. Helena is born on 19-12-1855 in Zierikzee. Helena died on 27-02-1939 in Noordgouwe, 83 years old. Registration [ZA akte 7 Noordgouwe, akte 19 Zierikzee]. Note: dochter van Martinus van Stappen (28-12-1821 Ouwerkerk - 29-12-1913 Zierikzee), kleermaker, getrouwd op 11-04-1855 te Zierikzee met Maria van de Polder (06-12-1826 Zierikzee - 15-02-1895 Zierikzee).
Child of Maarten and Pieternella:

1 Pieter Jan Boot was born on 27-06-1885 in Burgh. Registration on 29-06-1885 [ZA akte 13]. Occupation: veldarbeider. Note:
Gedetineerde in 1903, 1904, 1907 Huis van Bewaring te Zierikzee
Gedetineerde in 1907 Strafgevangenis te Goes
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923.
Pieter married, 20 years old, on 28-04-1906 in Brouwershaven [akte 4] Hendrika Helena Bouwman, about 22 years old. The divorce was pronounced on 02-11-1909 in Rotterdam (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte s113 dd 30-11-1909 Rotterdam]. Hendrika was born about 1884 in Brouwershaven. Note: dochter van Izaäk Bouwman en Akke Woudstra. Occupation: dienstbode.

Child of Maarten and Helena:

2 Maria Pieternella Boot was born on 15-04-1898 in Zierikzee. Registration on 16-04-1898 [ZA akte 67]. Maria died on 11-05-1898 in Zierikzee, 26 days old. Registration [akte 51].


XIII-y Cornelis Boot was born on 06-07-1873 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot (see XII-k) and Maatje Berrevoets. Registration on 07-07-1873 [ZA akte 12]. Cornelis died on 13-08-1966 in Renesse, 93 years old. He was buried in Renesse. Occupation: landbouwer. Cornelis married, 27 years old, on 12-12-1900 in Kerkwerve with Maria Berrevoets, 23 years old. Maria is born on 16-05-1877 in Kerkwerve, daughter of Simon Berrevoets and Willemina de Bruin(e). Maria died on 15-04-1957 in Renesse, 79 years old. Registration [ZA akte 1].
Children of Cornelis and Maria:

1 Maatje Pieternella Boot was born on 21-07-1901 in Kerkwerve. Registration on 22-07-1901 [ZA akte 16]. Maatje married, 39 years old, on 02-04-1941 in Kerkwerve Nicolaas van der Weele, 46 years old. Nicolaas was born on 08-10-1894 in Bruinisse, son of Willem van der Weele and Janna Boot (see XII-k,5 ). Registration on 09-10-1894 [ZA akte 59]. Nicolaas died on 22-02-1959 in Noordwelle, 64 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: landbouwer.
2 Willemina Simonia Boot was born on 19-09-1902 in Kerkwerve. Registration on 19-09-1902 [ZA akte 21]. Willemina died on 24-05-1976 in Renesse, 73 years old. She was buried in Renesse.
3 Pieternella Maatje Boot was born on 10-07-1904 in Kerkwerve. Follow XIV-ae.
4 Simon Boot was born on 16-06-1905 in Kerkwerve. Follow XIV-af.
5 Pieter Boot was born on 31-03-1907 in Kerkwerve. Follow XIV-ag.
6 Maarten Boot was born on 26-02-1908 in Kerkwerve. Registration on 28-02-1908 [ZA akte 6]. Maarten died on 07-08-1908 in Kerkwerve, 5 months old. Registration [ZA akte 8].
7 Maarten Boot was born on 04-02-1909 in Kerkwerve. Follow XIV-ah.
8 Leendert Willem Boot was born on 28-12-1914 in Kerkwerve. Follow XIV-ai.
9 Neeltje Cornelia Boot was born on 04-12-1916 in Kerkwerve. Neeltje died on 08-12-1916 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [ZA akte 5].


XIII-z Gerard Boot was born on 25-11-1858 in Kortgene, son of Adriaan Boot (see XII-m) and Maria Keukelaar. Registration on 25-11-1858 [ZA akte 38]. Gerard died on 24-02-1930 in Kortgene, 71 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: arbeider, planter. Gerard married, 35 years old, on 24-05-1894 in Colijnsplaat [akte 13] with Jacoba Heijstek, 29 years old. Jacoba is born on 18-08-1864 in Colijnsplaat. Jacoba died on 12-09-1941 in Kortgene, 77 years old. Registration [ZA akte 27]. Occupation: arbeidster. Note: dochter van Abraham Heijstek (1836-1906), arbeider, en Lena Clement (1837-1866).
Children of Gerard and Jacoba:

1 Adriaan Boot was born on 10-03-1895 in Kortgene. Registration on 11-03-1895 [ZA akte 5]. Adriaan died on 25-05-1974 in Goes, 79 years old. He was buried in Kortgene. Occupation: planter. Adriaan: married, 39 years old, on 21-06-1934 in Kortgene [ZA akte 4] Elisabeth Meerman, about 27 years old. Elisabeth was born about 1907 in Arnemuiden. Note: dochter van Jacobus Meerman, schaapherder, en Jannetje de Meulmeester.
2 Abraham Boot was born on 20-05-1896 in Kortgene. Registration on 20-05-1896 [ZA akte 20]. Abraham died on 06-08-1896 in Kortgene, 2 months old. Registration [ZA akte 12].
3 N.N. Boot, stillborn daughter on 01-06-1897 in Kortgene. Registration [ZA akte 13].
4 Lena Boot was born on 05-09-1899 in Kortgene. Registration on 05-09-1899 [ZA akte 21]. Lena died on 01-02-1953 in Kortgene, 53 years old (cause: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Note: ZA akte 46 dd 11-02-1953 overleden bevonden te Kortgene ZA akte 22 dd 19-04-1953 ingeschreven te Kortgene. Lena married, 21 years old, on 26-05-1921 in Kortgene [akte 7] Nicolaas Poortvliet, 23 years old. Nicolaas was born on 29-06-1897 in Wissenkerke. Nicolaas died on 20-10-1949 in Kortgene, 52 years old. Registration [ZA akte 49]. Note: zoon van Dirk Poortvliet, veldarbeider, en Cornelia de Visser. Occupation: veldarbeider.

XIII-aa Izaäk Boot was born on 23-04-1870 in Kortgene, son of Adriaan Boot (see XII-m) and Maria Keukelaar. Registration on 23-04-1870 [ZA akte 11]. Izaäk died on 23-12-1947 at 23:25 in Kortgene, 77 years old. Registration [ZA akte 58]. He was buried in Kortgene. Address: (woonde 1870-1883 te Kortgene, inschrijving 01-09-1883 te Kortgene). Occupation: (veld)arbeider, tuinman/huisman bij familie Dankaerts, later wethouder en enige tijd loco-burgemeester van Kortgene. Religion: N.H., Gereformeerd.

Izaäk married, 26 years old, on 18-02-1897 in Kortgene [akte 1] with Lena de Vos, 22 years old. Lena is born on 10-04-1874 at 15:30 in Kortgene, daughter of Pieter de Vos and Hendrika Taselaar. Lena died on 22-12-1943 at 13:00 in Kortgene, 69 years old. Registration [ZA akte 48]. She was buried in Kortgene. Occupation: arbeidster. Religion: N.H., Gereformeerd, Geref. gemeente.

Children of Izaäk and Lena:

1 Adriaan Boot was born on 18-03-1898 in Kortgene. Registration on 18-03-1898 [ZA akte 9]. Adriaan died on 06-12-1898 in Kortgene, 8 months old. Registration [ZA akte 22].
2 Hendrika Boot was born on 06-04-1899 in Kortgene. Registration on 06-04-1899 [ZA akte 11]. Hendrika died on 07-12-1966, 67 years old. She was buried in Kortgene. Hendrika married, 23 years old, on 04-05-1922 in Kortgene [akte 2] Anthonie de Waal, 24 years old. Anthonie was born on 09-07-1897 in Kortgene. Anthonie died on 28-09-1973, 76 years old. He was buried in Kortgene. Note: zoon van Iman de Waal, schoenmaker, en Pieternella Keukelaar. Occupation: veldarbeider, landarbeider.
3 Maria Boot was born on 23-07-1900 in Kortgene. Registration on 23-07-1900 [ZA akte 15]. Maria died on 02-05-1982 in Oostdijk, 81 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Kortgene. Occupation: dienstbode. Maria married, 21 years old, on 04-05-1922 in Kortgene [akte 3] Cornelis Nijsse, 25 years old. Cornelis was born on 17-01-1897 in Wolphaartsdijk. Cornelis died on 02-08-1992 in Oostdijk, 95 years old. He was buried on 06-08-1992 in Kortgene [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: zoon van Marinus Nijsse, veldarbeider, en Cornelia Polderdijk. Occupation: veldarbeider.
4 Jozina Boot was born on 18-01-1902 in Kortgene. Registration on 18-01-1902 [ZA akte 1]. Jozina died on 12-07-1978, 76 years old. She was buried in Kortgene. Jozina married, 24 years old, on 06-05-1926 in Kortgene [ZA akte 5] Leendert van der Maas, 23 years old. Leendert was born on 03-03-1903 in Wissenkerke, son of Frans van der Maas and Willemina Clement. Leendert died on 26-11-1986, 83 years old. He was buried in Kortgene. Occupation: veldarbeider.
5 Adriana Boot was born on 12-10-1903 in Kortgene. Registration on 12-10-1903 [ZA akte 31]. Adriana died on 10-01-1961, 57 years old. She was buried in Kortgene. Adriana married, 23 years old, on 12-05-1927 in Kortgene [ZA akte 5] Marinus van der Maas, 23 years old. Marinus was born on 03-02-1904 in Wissenkerke, son of Frans van der Maas and Willemina Clement. Marinus died on 19-11-1987, 83 years old. He was buried in Kortgene. Occupation: landbouwersknecht.
6 Pieter Boot was born on 05-12-1904 in Kortgene. Follow XIV-aj.
7 Geertruida Boot was born on 17-02-1906 in Kortgene. Registration on 17-02-1906 [ZA akte 7]. Geertruida died on 01-02-1953 in Kortgene, 46 years old (cause: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Registration [ZA akte 9 Wissenkerke, akte 70 Kortgene]. Note: "overleden bevonden op 27-03-1953 te Wissenkerke". Address: (na 1900 inwoner van Middelburg) [ZA Bevolkingsregister 1900-1937]. Geertruida married, 22 years old, on 24-05-1928 in Kortgene [ZA akte 5] Hendrik Corbijn, 24 years old. Hendrik was born on 22-09-1903 in Middelburg. Registration on 23-09-1903 [ZA akte 356]. Hendrik died on 21-02-1953 in Wissenkerke, 49 years old. Registration [ZA akte 8 Wissenkerke, akte 56 Kortgene]. Note: zoon van Johannes Corbijn, landbouwer, en Maria Jongepier. Occupation: landbouwersknecht, werkman, lijkdienaar.
8 Adriaan Boot was born on 03-10-1907 in Kortgene. Follow XIV-ak.
9 Izaäk Boot was born on 17-01-1909 at 21:00 in Kortgene. Follow XIV-al.
10 Gerard Boot was born on 16-04-1910 in Kortgene. Registration on 16-04-1910 [ZA akte 14]. He was buried in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A..
11 Hendrik Boot was born on 07-01-1912 in Kortgene. He was buried in Kortgene.
12 Pieternella Boot was born on 07-11-1914 in Kortgene. Pieternella died on 11-06-2009 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 94 years old. Pieternella married, 20 years old, on 07-03-1935 in Kortgene [ZA akte 3] Cornelis van Bemden, about 24 years old. Cornelis was born about 1911 in Poortvliet. Note: zoon van Johannis Gerardus van Bemden, landarbeider, en Kaatje Moerland. Occupation: landbouwersknecht, landarbeider.
13 Lena Boot (private).
14 Jacoba Boot was born on 22-06-1919 in Kortgene. Jacoba died on 07-05-1920 in Kortgene, 10 months old. Registration [ZA akte 9].

XIII-ab Daniël Boot was born on 19-09-1873 in Wissenkerke, son of Adriaan Boot (see XII-n) and Cornelia Kallewaard. Registration on 20-09-1873 [ZA akte 142]. Daniël died on 14-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 years old. He was buried on 17-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Daniël married with Jannetje Kok. Jannetje is born on 09-09-1872 in Krabbendijke. Registration on 09-09-1872 [ZA akte 34]. Jannetje died on 30-03-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 years old. She was buried on 02-04-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Note: Jennie Cook, dochter van John Cook en Nellie Oudkerk: Johannis Kok (ca 1848 Krabbendijke - U.S.A.), arbeider, getrouwd 15-05-1872 [bron: ZA akte 8] met Neeltje Oudkerk (ca 1849 Krabbendijke - U.S.A.), dienstmeid.
Children of Daniël and Jannetje:

1 Cornelia Boodt was born in 1896 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Cornelia married, 20 or 21 years old, on 02-05-1917 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] William Sootsman, 20 or 21 years old. William was born in 1896 in Michigan, U.S.A.. Note: zoon van Henry Sootsman en Maria Chrisline.
2 Nellie Boodt was born in 1897 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Nellie married, 23 or 24 years old, on 13-11-1921 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] Jacob Legerstee, 27 or 28 years old. Jacob was born in 1893 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A..
3 Adriana (Anna) Boodt was born on 22-02-1899 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Anna married, 23 years old, on 08-07-1922 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] Charles O. Bears, 25 or 26 years old. Charles was born in 1896 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Note: zoon van John W. Bears en Elizabeth Barrett.
4 Wilma Boodt was born on 27-02-1906 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Wilma died on 06-01-1991 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 84 years old. She was buried on 08-01-1991 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Wilma married, 24 years old, on 26-07-1930 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] Garrett Doorlag, 24 years old. Garrett was born on 23-01-1906. geboren in Nederland. Garrett died on 31-07-1990 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 84 years old. He was buried on 03-08-1990 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A..


XIII-ac Willem Centesz Boot was born on 07-09-1862 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 08-09-1862 [ZA akte 18]. Willem died on 07-07-1936 in Noordwelle, 73 years old. Registration [ZA akte 2]. Address: (woonde in 1888 te Renesse). Occupation: landbouwer op de Wippe te Noordwelle. Willem married, 25 years old, on 11-05-1888 in Noordwelle [akte 1] with Dirkje Krina van der Maas, 21 years old. Dirkje is born on 07-10-1866 in Noordwelle. Dirkje died on 14-12-1931 in Noordwelle, 65 years old. Registration [ZA akte 7]. Note: dochter van Marinus van der Maas, landbouwer, en Krina van Oeveren.
Children of Willem and Dirkje:

1 Elizabeth Krina Boot was born on 17-03-1889 in Noordwelle. Registration on 18-03-1889 [ZA akte 3]. Elizabeth died on 17-03-1976, 87 years old. She was buried in Scharendijke. Address: (woonde Klooster Bethlehem te Scharendijke). Elizabeth married, 24 years old, on 05-09-1913 in Noordwelle [akte 5] Jan Johannes de Vrieze, 24 years old. Jan was born on 15-06-1889 in Elkerzee. Jan died on 14-04-1930 in Bergen op Zoom, 40 years old. Registration [ZA akte 5 Elkerzee]. Note: zoon van Willem de Vrieze (ca 1862), landbouwer, en Martina Helena Vermaas. Occupation: landbouwer.
2 Krina Elizabeth Boot was born on 14-02-1890 in Noordwelle. Registration on 15-02-1890 [akte 3]. Krina died on 17-02-1981 in Goes, 91 years old. Krina married, 25 years old, on 09-04-1915 in Noordwelle [akte 1] Stoffel Verjaal, 24 years old. Stoffel was born on 02-09-1890 in Elkerzee. Stoffel died on 05-02-1957 in Noordgouwe, 66 years old. Registration [ZA akte 3]. He was buried in Scharendijke. Note: zoon van Jakob Verjaal, metselaar, en Adriana de Voogd. Address: Scharendijke. Occupation: metselaar.
3 Cente Marinus Boot was born on 07-05-1891 in Noordwelle. Follow XIV-am.
4 Marina Maatje Boot was born on 22-01-1893 in Noordwelle. Registration on 24-01-1893 [akte 3]. Marina died on 23-11-1981 in Eindhoven, 88 years old. Marina married, 20 years old, on 19-12-1913 in Haamstede [akte 9] Leendert Leeuw, 22 years old. Leendert was born on 05-01-1891 in Zierikzee. Leendert died on 24-03-1960 in Amersfoort, 69 years old. Note: zoon van Adriaan Leeuw en Johanna van Gastel. Occupation: bloembollenkweker (1913), landbouwer (1916), winkelier. Note:
Adriaan Leeuw, bloembollenhandelaar in Haamstede, ging in november 1913 failliet. Samen met zijn vrouw Johanna van Gastel en zijn zoon Leendert Leeuw en diens vrouw Marina Maatje Boot verhuisden ze in februari 1914 naar Wezup in Drenthe. Daar woonden ze op het adres "Wezup 200a", vermoedelijk in een pachtboerderij. Zowel de gemeente Coevorden als het kadaster konden niet vertellen hoe dat adres tegenwoordig luidt.
In augustus 1917 verhuisden ze via Geelbroek (Drenthe) naar Wijk bij Duurstede, om daar een winkel in huishoudelijke artikelen te beginnen.
Over die Drentse periode van 1914 - 1917 is/was binnen de familiekring (neven/nichten) totaal niets bekend. Géén foto's, geen papieren, geen verhalen. De vraag is dan: hoe komt een Zeeuwse familie ertoe om (berooid en platzak) naar een kleine buurtschap in Drenthe te verhuizen?.
5 Marinus Cornelis Boot was born on 12-04-1894 in Noordwelle. Registration on 13-04-1894 [akte 4]. Marinus died on 19-07-1899 in Noordwelle, 5 years old (cause: verdronken). Registration [akte 6].
6 Cornelis Leendert Boot was born on 22-07-1895 in Noordwelle. Registration on 22-07-1895 [akte 8]. Cornelis died on 25-01-1898 in Noordwelle, 2 years old. Registration [akte 1].
7 Lena Jacoba Boot was born on 30-12-1896 in Noordwelle. Registration on 31-12-1896 [akte 19]. Lena died on 21-10-1975 in Zeist, 78 years old. Lena married, 27 years old, on 16-05-1924 in Noordwelle [ZA akte 3] Pieter Jan van den Hoek, about 28 years old. Pieter was born about 1896 in Renesse. Pieter died on 15-04-1943 in Noordgouwe, about 47 years old. Registration [ZA akte 16 Noordgouwe, akte 6 Renesse]. Note: zoon van Stoffel van den Hoek, winkelier, en Neeltje Cornelia Kouwen. Occupation: huisschilder.


XIII-ad Cornelis Centesz Boot was born on 09-10-1864 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 10-10-1864 [akte 25]. Cornelis died on 06-11-1918 in Renesse, 54 years old. Registration [akte 10]. Address: Renesse. Occupation: slager, landbouwer. Cornelis married, 28 years old, on 28-04-1893 in Renesse [akte 3] with Cornelia van der Schelde, 27 years old. Cornelia is born on 29-06-1865 in Renesse. Cornelia died on 21-04-1949 in Renesse, 83 years old. Registration [ZA akte 10]. Occupation: landbouwster. Note: dochter van Jakob van der Schelde (1835-1922), koopman, en Adriaantje Wesdorp (1840).
Children of Cornelis and Cornelia:

1 Machiel Cornelis Boot was born on 02-10-1894 in Renesse. Follow XIV-an.
2 Jakob Adriaan Boot was born on 08-11-1896 in Renesse. Follow XIV-ao.


XIII-ae Leendert Centesz Boot was born on 04-07-1870 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 04-07-1870 [akte 13]. Leendert died on 29-12-1958 in Zierikzee, 88 years old. Registration [ZA akte 125]. He was buried in Scharendijke. Address: from 02-1897 Middelburg. Occupation: veldwachter, politieagent. Leendert married, 26 years old, on 28-04-1897 in Haamstede [akte 2] with Henderieka Evertse, 23 years old. Henderieka is born on 24-01-1874 in Haamstede, daughter of Paulus Evertse and Adriaantje (Adriana) Kwant. She was baptized on 01-03-1874 in Haamstede [DTB]. Henderieka died on 21-08-1948 in Elkerzee, 74 years old. Registration [akte 6]. She was buried in Scharendijke. Occupation: dienstbode.
Children of Leendert and Henderieka:

1 Elizabeth Adriana Boot was born on 28-08-1898 in Middelburg. Registration on 29-08-1898 [ZA akte 365]. Elizabeth died on 27-01-1978 in Scharendijke, 79 years old. She was buried in Scharendijke. Occupation: onderwijzeres. Elizabeth married, 27 years old, on 23-07-1926 in Elkerzee [ZA akte 4] David Ornee, 29 years old. David was born on 12-04-1897 in Elkerzee, son of Cornelis Daniël Ornee and Pieternella Fluijt. David died on 04-10-1959 in Scharendijke, 62 years old. He was buried in Scharendijke. Occupation: timmerman.
2 Adriana Elizabeth Boot was born on 11-03-1900 in Kerkwerve. Registration on 12-03-1900 [ZA akte 7]. Adriana died on 13-04-1966 in Zierikzee, 66 years old. She was buried in Zierikzee. Adriana married, 28 years old, on 27-07-1928 in Oosterland [ZA akte 19] Pieter Kesteloo, 26 years old, after their intention to marry had been registered on 13-07-1928. Pieter was born on 22-02-1902 in Kerkwerve. Pieter died on 16-10-1967 in Duiveland, 65 years old. He was buried in Zierikzee. Note: zoon van Hendrikus Kesteloo, smid, en Elizabet Maatje Evertse. Address: Oosterland. Occupation: smid.
3 Leendert Hendrik Boot was born on 11-02-1906 in Kerkwerve. Registration on 12-02-1906 [ZA akte 3]. Leendert died on 15-02-1906 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [akte 2].
4 Centina Paulina Boot was born on 06-04-1908 in Kerkwerve. Registration on 07-04-1908 [ZA akte 9]. Centina married, 24 years old, on 28-04-1932 in Kerkwerve [ZA akte 4] Johannes Cornelis van der Have, 30 years old. Johannes was born on 01-11-1901 in Papendrecht. Note: zoon van Adriaan van der Have en Cornelia Nederlof, winkelierster. Occupation: adjunct-rijksaccountant.
5 N.N. Boot, stillborn son on 06-07-1918 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 5].


XIII-af Job Centesz Boot was born on 22-12-1871 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 23-12-1871 [akte 32]. Job died on 11-02-1968 in Haamstede, 96 years old. He was buried in Haamstede. Note: Begraafplaats Vredehof. Address: Renesse. Occupation: landbouwer (verhuisde in juni 1895 naar Elkerzee en kwam in november 1895 weer terug naar Renesse, in maart 1900 vertrok hij naar Haamstede, woonde en boerde aldaar op de hoeve "De Schouwse Boer", waar zijn oudste dochter Elizabeth Marina werd geboren. Deze hoeve is nu Hotel "De Schouwse Boer". Later woonde en rentenierde hij in de Vertonsweg). Job married, 28 years old, on 07-02-1900 in Ellemeet [akte 1] with Anna Jacoba den Boer, 24 years old. Anna is born on 18-08-1875 in Ellemeet. Anna died on 18-12-1958 in Haamstede, 83 years old. Registration [ZA akte 13]. Note: dochter van Iman den Boer (1838), landbouwer, en Marina Kosten (1847).
Children of Job and Anna:

1 Elizabeth Marina Boot was born on 15-08-1900 in Haamstede. Registration on 16-08-1900 [ZA akte 18]. Elizabeth died on 03-12-1991 in Haamstede, 91 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Elizabeth married, 30 years old, on 24-04-1931 in Haamstede [ZA akte 2] Mari(n)us van der Weel, 36 years old. Mari(n)us was born on 09-07-1894 in Haamstede, son of Adrianus van der Weel and Maria van Vessem. Mari(n)us died on 16-10-1959 in Zierikzee, 65 years old. Registration [ZA akte 96]. He was buried in Haamstede. Occupation: landbouwer.
2 Marina Elizabeth Boot was born on 25-05-1902 in Haamstede. Registration on 26-05-1902 [ZA akte 11]. Marina died on 17-03-1991 in Leiden, 88 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Haamstede. Marina:
(1) married, 30 years old, on 05-05-1933 in Haamstede [ZA akte 4] Pieter van der Wel, 26 years old. Note: Marina Elizabeth trouwde op dezelfde dag als broer Iman Cente. Pieter was born on 25-04-1907 in Rotterdam. Pieter died on 27-09-1935 in Poortugaal, 28 years old. Note: zoon van Bastiaan van der Wel en Adriaantje van Gelder. Occupation: monteur.
(2) married, 38 years old, on 30-11-1940 Wilhelmus Hendrikus van den Berg, 51 years old. Wilhelmus was born on 16-11-1889. Wilhelmus died before 1989, at the most 100 years old. Address: (verhuisd met zijn gezin naar Den Haag).
3 Cente Iman Boot was born on 06-01-1904 in Haamstede. Follow XIV-ap.
4 Iman Cente Boot was born on 04-06-1905 in Haamstede. Follow XIV-aq.
5 Lena Wilhelmina Boot was born on 09-02-1907 in Haamstede. Registration on 09-02-1907 [ZA akte 5]. Lena died on 15-04-1994 in Haamstede, 87 years old. She was buried in Haamstede. Address: Haamstede.
6 Toontje Jobina Boot was born on 21-02-1909 in Haamstede. Registration on 22-02-1909 [ZA akte 6]. Address: from 1993 Sint Annaland. Toontje married, 22 years old, on 10-07-1931 in Haamstede [ZA akte 5] Marinus Johannes Buijs, 23 years old. Marinus was born on 29-07-1907 in Tholen. Marinus died on 01-02-1972 in Poortvliet, 64 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Note: zoon van Adriaan Buijs, landbouwer, en Trijntje Adriana Goedegebuure. Occupation: landbouwer.
7 Jobina Anna Jacoba Boot was born on 24-02-1913 in Haamstede. Jobina died on 27-09-1993, 80 years old. She was buried in Haamstede. Jobina married, 21 years old, on 18-05-1934 in Haamstede [ZA akte 2] Maarten Olivier Hanse(n), 26 years old. Maarten was born on 15-11-1907 in Haamstede, son of Maarten Olivier Hanse and Aaltje Willemina Dalebout. Maarten died on 27-06-1979, 71 years old. He was buried in Haamstede. Occupation: landbouwer.


XIII-ag Nicolaas Centesz Boot was born on 06-06-1873 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 06-06-1873 [akte 12]. Nicolaas died on 29-04-1948 in Rotterdam, 74 years old. Address: (vertrok in maart 1895 naar Uithoorn en keerde in augustus 1898 van Nieuwer-Amstel weer terug naar Renesse. In november 1898 verhuisde hij met zijn gezin naar Serooskerke. Later woonde het gezin onder meer te Schiebroek en Hillegersberg (gemeente Rotterdam) aan de Kleiweg 70b, later vernummerd tot 89b). Occupation: slager. Nicolaas married, 23 years old, on 12-02-1897 in Vinkeveen [akte 6] with Leuntje Maria van der Wende (Woude), 22 years old. Leuntje is born on 06-10-1874 in Winkel, daughter of Jan van der Wende and Jannetje Verhage. Leuntje died on 06-05-1959 in Rotterdam, 84 years old.
Children of Nicolaas and Leuntje:

1 Elisabeth Lena Boot was born on 16-04-1898 in Nieuwer-Amstel. Elisabeth died on 15-11-1993 in Rijnwoude, 95 years old. She was buried on 19-11-1993 in Hazerswoude. Elisabeth married, 23 years old, on 27-07-1921 in Rotterdam [akte i128v] Willem van Bockel, 24 years old. Note: 2 kinderen, geboren in 1922 en 1925 te Hazerswoude. Willem was born on 06-02-1897 in Rotterdam. Willem died on 18-02-1960 in Leiden, 63 years old. Note: zoon van Cornelis Hendrikus Marinus van Bockel en Wilhelmina Smits. Occupation: boekhouder.
2 Jan Boot was born on 20-04-1899 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 21-04-1899 [ZA akte 5]. Jan died on 27-04-1899 in Serooskerke, Schouwen, 7 days old. Registration [ZA akte 4].
3 Jan Boot was born on 13-04-1900 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-ar.
4 Willem Arend Cente Boot was born on 03-11-1907 in Rotterdam. Follow XIV-as.


XIII-ah Elieza Centesz Boot was born on 09-11-1876 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 10-11-1876 [akte 21]. Elieza died on 19-05-1964 in Zierikzee, 87 years old. He was buried in Renesse. Address: Renesse. Occupation: landbouwer. Elieza married, 30 years old, on 25-10-1907 in Renesse [akte 8] with Toontje Verboom, 26 years old. Toontje is born on 07-01-1881 in Noordgouwe. Toontje died on 14-02-1955 in Renesse, 74 years old. Registration [ZA akte 3]. Occupation: dienstbode. Note: dochter van Willem Verboom, landbouwer, en Tona Janse.
Children of Elieza and Toontje:

1 N.N. Boot, stillborn son on 16-03-1909 in Renesse. Registration [ZA akte 3].
2 Willem Tonus Boot was born on 15-06-1910 in Renesse. Registration on 17-06-1910 [ZA akte 11]. Willem died on 17-11-1914 in Noordgouwe, 4 years old. Registration [ZA akte 24 Noordgouwe, akte 9 Renesse].
3 Cente Cornelis Boot was born on 19-10-1911 in Renesse. Follow XIV-at.
4 Elizabeth Lena Wilhelmina (Liesbeth) Boot was born on 14-12-1914 in Renesse. Liesbeth died on 15-01-2005 in Zierikzee, 90 years old. She was buried on 19-01-2005 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Address: (woonde in 1996 te Haamstede). Liesbeth married, 19 years old, on 16-11-1934 in Renesse [ZA akte 7] Iman Leendert Bouwman, 25 years old. Iman was born on 04-08-1909 in Brouwershaven, son of Hubrecht Bouwman and Neeltje Berrevoets. Iman died on 17-02-1986 in Burgh-Haamstede, 76 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: vrachtrijder.
5 Tona Wilhelmina Cornelia (Toos) Boot (private). Toos married in Renesse Pieter Manni (private). Occupation: landarbeider.
6 Cornelis Willem Boot was born on 28-08-1919 in Renesse. Cornelis died on 07-09-1919 in Renesse, 10 days old. Registration [ZA akte 10].
7 Cornelis Willem (Cor) Boot was born on 06-04-1922 in Renesse. Follow XIV-au.
8 Cornelia (Dana) Boot (private). Cornelia married in Renesse Klaas Jan Goedbloed (private). Address: Zierikzee. Occupation: chauffeur, eigenaar autogaragebedrijf.


XIII-ai Cente Centesz Boot was born on 12-07-1878 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 12-07-1878 [akte 10]. Cente died in 1916, 37 or 38 years old. Address: Amsterdam (in mei 1901 vertrokken naar Ouder-Amstel). Occupation: groentenkweker. Cente married, 26 or 27 years old, on 14-06-1906 in Watergraafsmeer with Maria Catharina van Wijngaarden, 29 or 30 years old. Maria is born in 1876 in Nieuwer-Amstel. Note: dochter van Goris van Wijngaarden en Maria Catharina Lunstroo.
Children of Cente and Maria:

1 Willem Cente Boot (private).
2 Maria Catharina Boot (private).
3 Elizabeth Lena Wilhelmina Boot (private).
4 Goris Boot was born on 18-11-1914 in Ouder-Amstel. Goris died on 06-06-1975 in Amsterdam, 60 years old. Address: Amsterdam. Occupation: magazijnmeester conf. fabriek. Goris married, 27 years old, on 03-06-1942 in Amsterdam Cornelia Schaake (private).


XIII-aj Machiel Cornelis Centesz Boot was born on 12-12-1879 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot (see XII-p) and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 12-12-1879 [akte 21]. Machiel died on 25-04-1977 in Haamstede, 97 years old. Address: (woonde onder meer te Serooskerke in de 2e inlaag en na 1955 te Haamstede aan de Kloosterweg). Occupation: landbouwer. Machiel married, 28 years old, on 06-03-1908 in Renesse [akte 1] with Janna van den Hoek, 23 years old. Janna is born on 09-02-1885 in Kerkwerve, daughter of Gerrit van den Hoek and Johanna Tuinman. Janna died on 11-12-1961 in Haamstede, 76 years old. She was buried in Haamstede.
Children of Machiel and Janna:

1 Elisabeth Lena Wilhelmina Boot was born on 18-04-1909 in Renesse. Registration on 20-04-1909 [ZA akte 5]. Elisabeth died on 31-01-2004, 94 years old. She was buried [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Address: from 1993 Rotterdam. Elisabeth married, 21 years old, on 12-12-1930 in Serooskerke, Schouwen [ZA akte 3] Jan Hart, 24 years old. Jan was born on 21-01-1906. Note: zoon van Cornelis Hart, veldarbeider, en Anna Berrevoets. Address: from 1993 Rotterdam. Occupation: gemeente-arbeider.
2 Johanna Maatje Boot was born on 03-01-1911 in Renesse. Johanna died on 07-05-2003 in Zierikzee, 92 years old. She was cremated on 10-05-2003 in Middelburg. Address: from 1993 Renesse. Johanna married, 20 years old, on 14-08-1931 in Serooskerke, Schouwen [ZA akte 2] Hendrikus Leendert Bodbijl, 22 years old. Hendrikus was born on 02-09-1908 in Ellemeet, son of Jan Marinus Bodbijl and Janna Fondse. Hendrikus died in 08-1996, 87 years old. Occupation: veldarbeider.
3 Cente Cornelis Boot was born on 07-10-1912 in Renesse. 07-10-1913?. Cente died on 12-01-1965 in Tilburg, 52 years old. He was buried in Haamstede.
4 Gerritje Neeltje Boot, born on wednesday 06-01-1915 in Renesse. Gerritje Neeltje is deceased on saturday 10-09-2011 in Haamstede, 96 years old. She is buried on wednesday 14-09-2011 in Burgh-Haamstede
(1) married, 25 years old, on 31-05-1940 in Renesse Jacobus van der Pol, 31 years old. Jacobus was born on 31-01-1909. Jacobus died on 28-04-1970, 61 years old. Note: zoon van Adriaan van der Pol en Dina van Eenennaam.
(2) relation at the age of at least 55 years, after 1970 with Maarten van Oosterom
5 Willem Jan Boot was born on 15-11-1917 in Renesse. Willem died on 08-09-1918 in Renesse, 9 months old. Registration [ZA akte 8].
6 Cornelis Jan Boot was born on 03-02-1920 in Renesse. Follow XIV-av.


XIII-ak Frans Marinus Boot was born on 25-12-1860 in Tholen, son of Adrianus Boot (see XII-v) and Maria van de Velde. Registration [ZA akte 109]. Frans died on 23-02-1930 in Rilland-Bath, 69 years old. Registration [ZA akte 3]. Occupation: landbouwer op de hoeve Speelhuis te Oud-Vossemeer. Religion: N.H.. Mentioned:

Eedsaflegging op woensdag 4 juni 1919 Rilland-Bath
Functie: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, onbezoldigd
Standplaats: Rilland-Bath
Datum benoeming: 07-12-1917
Aangesteld door: Gemeenteraad Rilland-Bath
Datum beëdiging: 04-06-1919
Bron: ZA Eedsafleggingen ambtenaren 1811-1937

Frans Marinus Boot
Frans married, 22 years old, on 06-03-1883 in Oud-Vossemeer [akte 2] with Sara Rijstenbil, 25 years old. Sara is born on 06-03-1858 in Oud-Vossemeer, daughter of Johannis Rijstenbil and Johanna Ruijtenburg. Sara died on 06-04-1923 in Rilland-Bath, 65 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: landbouwster. Religion: N.H.
Children of Frans and Sara:

1 Adrianus Johannes Boot was born on 29-05-1883 in Tholen. Registration [ZA akte 61]. Adrianus died on 14-01-1968 in Rockanje, 84 years old. Adrianus married, 28 years old, on 01-02-1912 in Rockanje [akte 1] Jannetje Vermeulen, about 22 years old. Jannetje was born about 1890. Note: dochter van Jan Vermeulen en Cornelia Boutkan.
2 Johannes Adrianus Boot was born on 01-06-1884 in Tholen. Registration [ZA akte 4]. Johannes died on 29-03-1928 in Rilland, 43 years old. Registration [ZA akte 4]. Occupation: landbouwer. Johannes married, 34 years old, on 21-08-1918 in Burgh [akte 6] Lena Geelhoed, 34 years old. Lena was born on 17-10-1883 in Burgh, daughter of Pieter Geelhoed and Neeltje van Sluis. Registration on 17-10-1883 [ZA akte 14].
3 Maria Johanna Boot was born on 03-08-1885 in Oud-Vossemeer. Registration [ZA akte 38]. Maria died on 09-07-1943 in Overveen (Bloemendaal), 57 years old. Maria married, 27 years old, on 21-11-1912 in Rilland-Bath [akte 12] Cornelis Blok, about 28 years old. Cornelis was born about 1884 in Rilland-Bath. Cornelis died on 18-03-1957 in Goes, about 73 years old. Registration [ZA akte 52]. Note: zoon van Adriaan Blok en Elisabeth Johanna Wabeke, landbouwster. Occupation: landbouwer.
4 Johanna Maria Boot was born on 22-03-1887 in Oud-Vossemeer. Registration [ZA akte 13]. Johanna died on 07-04-1976 in Rilland, 89 years old. Johanna married, 29 years old, on 02-11-1916 in Rilland-Bath [akte 23] Joos van Damme, about 30 years old. Joos was born about 1886 in Wolphaartsdijk. Note: zoon van Cornelis van Damme, landbouwer, en Cornelia Blok. Occupation: landbouwer.
5 Cornelia Hendrika Boot was born on 18-09-1888 in Oud-Vossemeer. Registration [ZA akte 50]. Cornelia died on 09-10-1956 in Haastrecht, 68 years old. Cornelia married, 25 years old, on 04-06-1914 in Rilland-Bath [akte 11] Pieter Luteijn, 28 years old. Pieter was born on 02-05-1886 in Nisse (Borsele). Note: zoon van Pieter Luteijn en Maria Vienne. Occupation: timmerman.
6 Anna Martina Boot was born on 14-01-1890 in Oud-Vossemeer. Registration [ZA akte 4]. Anna died on 07-08-1968 in Krabbendijke, 78 years old. Anna married, 34 years old, on 26-06-1924 in Rilland-Bath [ZA akte 13] Abraham Pols, about 30 years old. Abraham was born about 1894 in Yerseke. Note: zoon van Pieter Cornelis Pols, oesterhandelaar, en Maatje Poelman. Occupation: oesterhandelaar.
7 Jacoba Adriana Boot was born on 28-05-1891 in Oud-Vossemeer. Registration [ZA akte 39]. Jacoba died on 25-10-1966 in Amerongen, 75 years old. She was buried in Amerongen. Address: Droststraat 8, Amerongen. Jacoba married, 35 years old, on 12-08-1926 in Rilland-Bath [ZA akte 20] Johannes Tenge, 30 years old. Johannes was born on 05-10-1895 in Amsterdam. Johannes died on 09-01-1975, 79 years old. He was buried in Amerongen. Note: zoon van Johannes Wiggert Tenge, ambtenaar burgerlijk armbestuur, en Geertruida Boevink Bosman. Occupation: rentmeester.
8 Abraham Marinus (Bram) Boot was born on 01-08-1892 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-aw.
9 Elizabeth Janna Boot was born on 17-03-1894 in Rilland. Registration on 19-03-1894 [ZA akte 17]. Elizabeth died on 12-09-1900 in Rilland, 6 years old. Registration [ZA akte 17].
10 Frans Marinus (Marien) Boot was born on 24-02-1896 in Rilland. Follow XIV-ax.
11 Marina Pieternella Boot was born on 05-07-1897 in Rilland. Registration on 06-07-1897 [ZA akte 46]. Marina died on 30-07-1984 in Arnhem, 87 years old. Marina married, 28 years old, on 06-05-1926 in Rilland-Bath [ZA akte 12] Jan Abraham Visser, about 23 years old. Jan was born about 1903 in Kruiningen. Note: zoon van Abraham Visser en Janna van de Velde. Occupation: waterbouwkundige.
12 Sara Francina Boot was born on 04-09-1898 in Rilland-Bath. Registration on 05-09-1898 [ZA akte 46]. Sara died on 04-10-1898 in Rilland-Bath, 1 month old. Registration [ZA akte 25].
13 Sara Francina Boot was born on 20-11-1899 in Rilland-Bath. Registration on 21-11-1899 [ZA akte 72]. Sara died on 02-07-1984 in Oostvoorne, 84 years old. Sara married, 21 years old, on 25-11-1920 in Rilland-Bath [akte 24] Cornelis Gabriel Kleijkamp, about 25 years old. Cornelis was born about 1895 in Rotterdam. Note: zoon van Wouter Kleijkamp en Cornelia van den Blink. Occupation: tuinder.
14 Jacob Adrianus Boot was born on 16-08-1901 in Rilland-Bath. Registration on 16-08-1901 [ZA akte 54]. Jacob died on 27-10-1901 in Rilland-Bath, 2 months old. Registration [ZA akte 26].
15 Jacob Adriaan Boot was born on 05-04-1903 in Rilland. Follow XIV-ay.


XIII-al Christiaan Johannes Cornelis Boot was born on 17-09-1910 in Burgh, son of Aalbrecht Jan Albertus Boot (see XII-x) and Jacomina Schults. Registration on 17-09-1910 [ZA akte 7]. Christiaan died on 24-05-1978 in Bergen op Zoom, 67 years old. Note: Sint Annaland?. Occupation: onderwijzer. Christiaan married, 23 years old, on 02-03-1934 in Oud-Vossemeer [ZA akte 3] with Johanna Catharina Ampt, about 22 years old. Johanna is born about 1912 in Oud-Vossemeer. Johanna died on 01-09-1989 in Tholen, about 77 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Note: dochter van Marinus Johan Ampt, hotelhouder, en Jacoba Scherpenisse.
Children of Christiaan and Johanna:

1 Albertus Marinus Boot (private). Albertus married C. Overbeeke.
2 Marinus Cornelis Boot (private).


XIII-am Pieter Jacob Adrianus Boot was born on 13-10-1896 in Oud-Beijerland, son of Aalbregt Boot (see XII-y) and Gerritje Sophia Baggerman. Registration on 13-10-1896 [akte 172]. Pieter died on 10-05-1940 in Loosduinen, 43 years old (cause: gesneuveld bij Ockenburg). He was buried in Rhenen. Note:

Naam: Ereveld Grebbeberg
Adres: Grebbeweg Rhenen
Zerk id-nummer 102677
Begraafplaatsnr. 235
(Plaats)aanduiding 09-35

Occupation: handelsemployé, jurist, uitgever (reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie, bij het 4-22 Depot Bataljon [Bron: BL/BK blz. 220] www.ogs.nl). Honour: Bronzen Leeuw bij K.B. no. 27 van 14-12-1949 (postuum), Oorlogsherinneringskruis1. Pieter married, 26 years old, on 11-09-1923 in Leiden with Anthonia Sara Ballego, 22 years old. Anthonia is born on 13-08-1901 in Leiden, daughter of Johannes Gerardus Ballego and Cornelia Maria Brouwer. Anthonia died on 26-08-1991 in Voorburg, 90 years old.

Children of Pieter and Anthonia:
1 Albrecht Johannes Boot was born on 22-07-1924 in Calcutta, India. Follow XIV-az.
2 Pieter Jan Adolf Boot was born on 29-06-1927 in Gouda. Follow XIV-ba.
3 Erik Boot (private). Erik married in Amsterdam Henriëtte Albertha Johanna Gerritsen (private).

XIII-an Jan Bartelsz Boot was born on 09-03-1893 in Burgh, son of Bartel Jansz Boot (see XII-ac) and Cornelia Quant. Registration on 10-03-1893 [ZA akte 5]. Jan died on 05-07-1921 in Zierikzee, 28 years old. Registration [ZA akte 57]. Address: from 18-04-1918 Zierikzee. Occupation: landbouwer, winkelier. Jan married, 25 years old, on 17-04-1918 in Kerkwerve [akte 2] with Cornelia Neeltje van der Wekken, 24 years old. Cornelia is born on 30-04-1893 in Kerkwerve. Cornelia died on 05-06-1980 in Ottawa, Ontario, Canada, 87 years old. Note: dochter van Cornelis van der Wekken, landbouwer, en Jacoba Janse.
Children of Jan and Cornelia:
1 Cornelia Jacoba Boot was born on 24-02-1919 in Zierikzee. Cornelia died on 17-12-1999, 80 years old. She was buried [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Cornelia married, 26 years old, on 10-04-1945 Johan(nes) Tangeman, 28 years old. Johan(nes) was born on 24-05-1916. Johan(nes) died on 13-03-2003 in Haamstede, 86 years old. He was buried in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: zoon van Marien Tangeman en Maria van Putten.
2 Jacoba Cornelia Boot (private). Jacoba married Cor van der Westen (private).

XIII-ao Elizabeth Boot was born on 23-04-1894 in Burgh, daughter of Bartel Jansz Boot (see XII-ac) and Cornelia Quant. Registration on 24-04-1894 [ZA akte 7]. Elizabeth died on 02-06-1962 in Kerkwerve, 68 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Elizabeth married, 23 years old, on 07-06-1917 in Burgh [akte 3] with Cornelis Boot, 27 years old. Cornelis is born on 31-07-1889 in Kerkwerve, son of Marinus Boot (see XIII-l) and Wilhelmina den Boer. Registration on 31-07-1889 [ZA akte 24]. Cornelis died on 01-12-1978 in Zierikzee, 89 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Note: als overlijdensplaats vermeld Haamstede. Address: (woonde onder Moriaanshoofd op de nog bestaande "Moerenhoeve"). Occupation: landbouwer.

Children of Elizabeth and Cornelis:
1 Willemina Cornelia Boot was born on 15-01-1918 in Kerkwerve. Willemina died on 24-12-1983 in Willemstad, 65 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Willemina married, 29 years old, on 09-04-1947 in Kerkwerve Jan Hendrik Grootenboer, 30 years old. Jan was born on 02-11-1916 in Willemstad.
2 Cornelia Willemina Boot (private). Cornelia married in Klundert Jacob Viergever (private).
3 Maria (Marie) Boot was born on 22-04-1922 in Kerkwerve. Marie died on 02-01-2005 in Dubbeldam (Dordrecht), 82 years old [adv. Reformatorisch Dagblad 04-01-2005, Dordtenaar 04-01-2005]. She was buried in Dordrecht [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Marie:
(1) married, at the most 24 years old, before 1946 Abraham Kaijser. Abraham died before 1947.
(2) married, 25 years old, on 21-11-1947 in Kerkwerve Leendert van Ballegooie, 25 years old. Leendert was born on 12-06-1922 in Dubbeldam. Leendert died before 2005, at the most 83 years old.
4 Bartel Boot (private). Bartel married, 29 years old, on 18-06-1953 Maatje Vroegop, 25 years old. Note: 2 kinderen. Maatje was born on 02-08-1927 in Klundert. Maatje died on 29-01-2002 in Breda, 74 years old. She was buried in Breda [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
5 Marinus Boot (private). Marinus married in Zierikzee Aberdina van der Welle (private).
6 Maatje Cornelia Boot (private). Maatje married in Kerkwerve Jozua (Joost) Quist (private), son of Marinus Quist and Jannetje Verhage.
7 Pieter Jan Boot (private). Pieter married in Zaamslag Cornelia Maria Dieleman, 28 years old. Cornelia was born on 27-09-1934 in Zaamslag. Cornelia died on 28-05-2002 in Kerkwerve, 67 years old. She was buried on 01-06-2002 in Zierikzee [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: dochter van Jacobus Dieleman en Maria Pieternella Dekker.
8 Dingeman Jan Boot (private). Dingeman married Willemina Maria Bouwens (private).
9 N.N. Boot, stillborn child on 07-04-1936 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 2].
10 Krina Neeltje Jacoba Boot (private). Krina married Adriaan Dalebout (private), zoon van Adriaan Cornelis Dalebout en Neeltje Janna den Boer.
11 Elizabeth Boot (private). Elizabeth:
(1) married in Kerkwerve Jan Kort, about 58 years old. Jan was born about 1903. Jan died before 1991, at the most 88 years old. Note: zoon van Adriaan Pieter Kort.
(2) married in Zierikzee Antonie (Tonny) Simmers (private).

XIII-ap Cornelis Bartelsz Boot was born on 18-07-1895 in Burgh, son of Bartel Jansz Boot (see XII-ac) and Cornelia Quant. Registration on 19-07-1895 [ZA akte 7]. Cornelis died on 05-12-1958 in Burgh, 63 years old. Registration [ZA akte 6]. Occupation: landbouwer. Cornelis married, 28 years old, on 02-05-1924 in Haamstede [ZA akte 2] with Jacomina Vaane, 27 years old. Jacomina is born on 07-07-1896 in Haamstede, daughter of Jan Vaane and Laurina (Louwrina) Goudzwaard. Jacomina died on 01-04-1973 in Westenschouwen, 76 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried on 05-04-1973 in Burgh.
Children of Cornelis and Jacomina:
1 Bartel Boot (private). Bartel married in Waarde Lena Cornelia Zandijk (private), daughter of Dirk Zandijk.
2 Laurina (Louwrina) Boot (private). Laurina married in Burgh Pieter Zandijk, 25 years old. Pieter was born on 22-07-1932 in Waarde, son of Dirk Zandijk. Pieter died on 25-02-1994 in Waarde, 61 years old. He was buried on 02-03-1994 in Waarde [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: landbouwer te Westenschouwen en nadat zijn boerderij afbrandde vanaf 1973 te Waarde, waar hij de boerderij van zijn vader overnam.
3 Cornelia Boot was born on 29-07-1941 in Burgh. Registration [ZA akte 48]. Cornelia died on 06-08-1941 in Burgh, 8 days old. Registration [ZA akte 12].

XIII-aq Maarten Bartelsz Boot was born on 14-12-1896 in Burgh, son of Bartel Jansz Boot (see XII-ac) and Cornelia Quant. Registration on 14-12-1896 [ZA akte 21]. Maarten died on 29-09-1974 in Burgh, 77 years old. He was buried on 02-10-1974 in Haamstede. Occupation: landbouwer. Maarten married, 30 years old, on 18-03-1927 in Zierikzee [ZA akte 3] with Maria Vaane, 24 years old. Maria is born on 23-08-1902 in Haamstede, daughter of Jan Vaane and Laurina (Louwrina) Goudzwaard. Maria died on 23-11-1988 in Zierikzee, 86 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Haamstede. Note: als overlijdensplaats vermeld Burgh-Haamstede. Address: (verhuisd op 13-04-1927 van Zierikzee naar Burgh).
Children of Maarten and Maria:
1 Cornelia Boot (private). Cornelia married in Burgh Dingeman Cornelis Quist (private), son of Marinus Quist and Jannetje Verhage.
2 Jan Boot was born on 10-01-1931 in Burgh. Follow XIV-bf.
3 Bartel Boot was born on 05-03-1935 in Burgh. Follow XIV-bg.
4 Laurina (Louwrina) Boot (private). Laurina married in Haamstede Samuel Cornelis Coomans (private). Occupation: schilder.
5 Maatje Boot (private).
6 Marinus Boot (private).

XIII-ar Leendert Jan Boot was born on 18-02-1908 in Burgh, son of Thonis Boot (see XII-ad) and Janna van de Zande. Registration on 19-02-1908 [ZA akte 3]. Leendert died on 02-01-1983 in Kruiningen (Reimerswaal), 74 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: landbouwer op de Zanddijk. Leendert married, 24 years old, on 25-02-1932 in Sint Maartensdijk (Tholen) [ZA akte 3] with Catharina Wilhelmina de Wilde, 25 years old. Catharina is born on 15-02-1907 in Sint Maartensdijk (Tholen), daughter of Jacob Johannes de Wilde and Wilhelmina van Gorsel.
Children of Leendert and Catharina:
1 Thonis Jacob (Tonnie) Boot was born on 25-08-1933 in Kruiningen. Follow XIV-bh.
2 Jacob Johannes (Jaap) Boot (private). Jaap married in Wissenkerke Anna Pieternella (Annie) Verhulst (private), dochter van Johannes Jacobus Verhulst en Maria Aartje Wilhelmina Dieleman.

XIII-as Marius Boot was born on 10-01-1911 in Burgh, son of Thonis Boot (see XII-ad) and Janna van de Zande. Marius died on 19-06-1958 in Oud-Vossemeer, 47 years old. Registration [ZA akte 7]. Address: (woonde onder meer te Scherpenisse, Oude Tonge, Tholen, Dinteloord en Oud-Vossemeer). Occupation: broodbakkersknecht, landbouwersknecht, bakker. Marius married, 35 years old, on 19-09-1946 in Nieuwe Tonge with Maria Holleman, 25 years old. Maria is born on 03-12-1920 in Nieuwe Tonge-Bathenoord. Maria died on 25-08-1981 in Bergen op Zoom, 60 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Oud-Vossemeer. Note: dochter van Jan Holleman en Kaatje de Gast.
Children of Marius and Maria:
1 Katharina Janna Maria Boot (private). Katharina married in Oud-Vossemeer Gerard Verburg (private).
2 Janna (Anja) Boot (private). Anja married in Tholen Anthonius Abraham (Ton) Keijzers (private), zoon van Adrianus Petrus Keijzers en Petronella Antonia Timmermans.

XIII-at Jan Pietersz Boot was born on 06-01-1907 in De Lier, son of Pieter Boot (see XII-ae) and Jurrina Willemina van der Lingen. Registration on 07-01-1907 [akte 1]. Jan died on 15-03-1989 in Zierikzee, 82 years old. He was buried on 20-03-1989 in Scharendijke. Address: Kerkwerve (na 1966 te Scharendijke). Occupation: landbouwer op de W.V.F.-hoeve (Wereld Veteranen Federatie) (volgens zijn persoonskaart is hij ook wethouder geweest te Duivendijke). Jan:
(1) married, 26 years old, on 10-05-1933 in Kerkwerve [ZA akte 1] with Jacomina Martina Viergever, 29 years old. Jacomina is born on 30-09-1903 in Kerkwerve. Jacomina died on 17-02-1973 in Zierikzee, 69 years old. She was buried on 21-02-1973 in Scharendijke. Note: dochter van Harman Viergever en Maatje Willemina van As.
(2) married, 68 years old, on 11-02-1975 in Scharendijke with Marina Johanna Viergever, 66 years old. Note: 23-01-1975? Marina Johanna was een nicht van Jacomina Martina, de eerste vrouw van Jan Boot. Marina is born on 28-03-1908 in Sint Annaland. Registration [akte 20]. Marina died on 21-12-2008 in Haamstede, 100 years old [www.mensenlinq.nl]. She was buried on 24-12-2008 in Scharendijke. Note: dochter van Jan Hendrik Viergever en Pieternella Theunisse.
Children of Jan and Jacomina:
1 Jurrina Willemina (Ina) Boot (private). Ina married in 1953 in Noordwelle Cornelis Martinus (Kees) Boot (private). Note: getrouwd ten huize van de gemeentesecretaris de heer G.A. Haringman wegenshet buiten gebruik zijn van het gemeentehuis te Noordwelle als gevolg van de watersnoodramp van februari 1953. Ze emigreerden kort na hun huwelijk naar Canada. See XIV-s,4 for personal details of Kees.
2 Maatje Willemina (Ma) Boot (private). Ma married in Duivendijke Cornelis Willem Landman, 23 years old. Cornelis was born on 16-02-1934. Cornelis died on 29-05-1978 in Middenschouwen, 44 years old. He was buried on 02-06-1978 in Scharendijke. Note: 28 of 31-05-1978?. Note: zoon van Johannes Landman en Kaatje Maatje Jonker.
3 Geertje Pieternella (Gerda) Boot (private). Gerda married in Scharendijke Jacob (Jaap) Mol (private), zoon van Jan Mol en C.M. Zanen. Religion: N.H..

XIII-au Jan Cornelis (Cor) Boot was born on 22-11-1914 in Poeldijk (Monster), son of Pieter Boot (see XII-ae) and Jurrina Willemina van der Lingen. Cor died on 04-04-1993 in Zierikzee, 78 years old. He was buried on 08-04-1993 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: schilder en recreatie-ondernemer, woonde op de "Irenehoeve" te Westenschouwen. Cor married, 30 years old, on 06-07-1945 in Zierikzee with Magdalena (Leentje) Geluk, 25 years old. Leentje is born on 12-04-1920 in Poortvliet. Leentje died on 04-01-2007 in Burgh-Haamstede, 86 years old. She was buried on 08-01-2007 in Burgh-Haamstede. Address: (woonde te Zierikzee, Westenschouwen en Haamstede). Note: dochter van Leendert (Leen) Geluk (1891-1973), kolenhandelaar te Zierikzee, en Johanna Martha den Engelsman (1897-1983).
Children of Cor and Leentje:
1 Pieter (Piet) Boot (private). Piet married in Haamstede Elsa Elvira Kock (private), dochter van Lermiet Estanislao Kock en Remacla Arends.
2 Johanna Martha (Hanny) Boot (private). Hanny married in Haamstede Willem Leendert Overduin (private), zoon van Cornelis Jan Overduin en Aaltje Marina Blok.
3 Leendert (Leo) Boot (private). Leo married in Haamstede Elizabeth Pieternella (Liesbeth) Quist (private).
4 Jurrina Willemina (Jurrien) Boot (private). Jurrien married in Haamstede Marcus Kaya (private), zoon van Andreas Kaya.
5 Jan Bartel (Jan) Boot (private). Jan married in Haamstede Bertha van den Berg (private), daughter of Jan van den Berg and Alida Maatje Oosterboer.
6 Clement Pieter Boot was born on 21-08-1954 in Burgh. Clement died on 12-10-1956 in Burgh, 2 years old (cause: verongelukt). Registration [ZA akte 2].
7 Magdalena Cornelia (Marleen) Boot (private). Marleen married in Haamstede Herman Willem Huson (private), zoon van Pieter Huson en Pieternella Arendse.
8 Cornelia Janneke (Corien) Boot (private).
9 Maatje Clementa (Marijke) Boot (private).
10 Clement Pieter (Eddy) Boot (private). Eddy married in Haamstede Adriana Joppa (Anjo) Verloo (private), dochter van Cornelis (Kees) Verloo en Adriana Janny Wandel.

XIII-av Bartel Thonis Pietersz Boot was born on 14-06-1922 in Scharendijke, son of Pieter Boot (see XII-ae) and Jurrina Willemina van der Lingen. Bartel died on 13-03-2002 in Scharendijke, 79 years old. He was buried in Scharendijke [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: medewerker bij de Spoorwegen en boer in Canada. Note: emigreerde in 1949 naar Ontario, Canada. Bartel married, 23 years old, with Neeltje (Nel) Sijrier (private).
Children of Bartel and Nel:
1 Pieter Boot (private). Pieter married in Osgood, Ontario, Canada Betty Anne Saunders.
2 Wilhelmina Cornelia Boot (private). Wilhelmina:
(1) married in Wyoming, Ontario, Canada Berend Jan Mulder (private).
(2) married with Clive Fahie (private).
3 Jurrina Willemina Boot (private). Jurrina married in Wyoming, Ontario, Canada Willem Martin Olivier (private).
4 Henry Boot (private). Henry married in Leamington, Ontario, Canada Janet van Kempen (private).
5 John Boot (private). John married in Sarnia, Ontario, Canada Betty van der Vies (private).
6 Bryan Boot (private). Bryan married in Strathroy, Ontario,Canada Anetta Hester Terpstra (private).
7 Jacob Leonard (Jake) Boot (private). Jake married in Kemptville, Ontario, Canada Jacqueline Sandra de Roos (private).
8 Nancy Boot (private). Nancy married in Wyoming, Ontario, Canada Henry Hessels (private).

XIII-ax Iman Adriaan Boot was born on 04-01-1899 in Burgh, son of Bartel Thonis Bartelsz Boot (see XII-af) and Adriana Tannetje van Zuijen. Registration on 06-01-1899 [ZA akte 1]. Iman died on 28-08-1960 in Haamstede, 61 years old. Registration [ZA akte 7]. He was buried in Burgh. Occupation: landbouwer op de Van Zuijen's Hoeve. Iman married, 19 years old, on 27-09-1918 in Burgh [akte 7] with Pieternella Kommer, 22 years old. Pieternella is born on 08-01-1896 in Haamstede, daughter of Marinus Kommer and Cornelia van der Klooster. Registration on 09-01-1896 [ZA akte 1]. Pieternella died on 08-02-1988 in Zierikzee, 92 years old. She was buried in Burgh.
Children of Iman and Pieternella:
1 Adriana Tannetje Boot was born on 15-12-1918 in Burgh. Adriana died on 02-07-2007 in Burgh-Haamstede, 88 years old [adv.]. She was cremated on 06-07-2007 in Middelburg. Adriana married, 23 years old, on 11-08-1942 in Burgh Johan Pieter van de Zande, 23 years old. Johan was born on 22-06-1919 in Burgh. Johan died on 06-04-1993 in Burgh-Haamstede, 73 years old. He was cremated on 10-04-1993 in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: zoon van Leendert van de Zande, landbouwer, en Adriaantje Dekker. Occupation: landbouwer.
2 Marinus Cornelis Imansz Boot was born on 02-11-1920 in Haamstede. Follow XIV-bs.

XIII-ay Bartel Thonis Boot was born on 24-06-1904 in Burgh, son of Bartel Thonis Bartelsz Boot (see XII-af) and Adriana Tannetje van Zuijen. Registration on 25-06-1904 [ZA akte 7]. Bartel died on 24-12-1972 in Westenschouwen, 68 years old. He was buried in Burgh. Occupation: landbouwer en kippenfokker. Bartel married, 22 years old, on 09-07-1926 in Haamstede [ZA akte 4] with Pieternella Martina Gilijamse, 24 years old. Pieternella is born on 26-03-1902 in Haamstede, daughter of Abraham Gilijamse and Hermina Laurina Hendrikse. Pieternella died on 21-04-1989 in Haamstede, 87 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Burgh.
Child of Bartel and Pieternella:
1 Bartel Thonis Boot was born on 28-10-1928 in Burgh. Bartel died on 13-09-2008 in Renesse, 79 years old. Registration [adv.]. Address: (vanaf 1987 te Renesse). Bartel married, 25 years old, on 16-07-1954 Adriana (Adri) de Zwarte (private), dochter van Machiel Johannis de Zwarte en Krina Johanna Bakker.

XIII-az Willem Bartel Boot was born on 30-07-1911 in Zonnemaire, son of Johannus Bartelsz Boot (see XII-ag) and Pieternella Flohil. Willem died on 07-08-1984 in Haamstede, 73 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Willem married, 30 years old, on 13-05-1942 with Martina Catharina Verwest, 23 years old. Martina is born on 01-07-1918 in Scharendijke. Martina died on 09-06-1990 in Burgh, 71 years old. She was buried on 13-06-1990 in Haamstede. Note: dochter van Cornelis Leendert Verwest en Jannetje Adriana Kik.
Children of Willem and Martina:
1 Cornelis Leendert (Kees) Boot (private). Kees married in IJsselstein Gertie Geerards (private).
2 Pieternella Boot (private). Pieternella married W. de Braanker (private).
3 Jannetje Adriana Boot (private). Jannetje married in Haamstede Kurt Theo Ritterbex (private).
4 Wilhelmina Martina Catharina Boot (private). Wilhelmina married in Haamstede Paulus Hendrik van der Reijnst (private).
5 Tineke Boot (private). Tineke married in Kruiningen Jan van Iwaarden (private).

XIII-ba Iman Cornelis Gilles Boot was born on 08-02-1906 in Burgh, son of Cornelis Willem Boot (see XII-ah) and Maria Johanna van Zuijen. Registration on 10-02-1906 [ZA akte 3]. Iman died on 01-11-1982 in Westenschouwen, 76 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: landbouwer. Iman married, 23 years old, on 18-05-1929 in Burgh [ZA akte 4] with Elizabeth Cornelia Hartog, 23 years old. Elizabeth is born on 01-03-1906 in Burgh. Elizabeth died on 10-02-1936 in Burgh, 29 years old. Registration [ZA akte 2]. Note: dochter van Samuel Johan Hartog, korenmolenaar, en Elizabeth Cornelia Hartog.
Child of Iman and Elizabeth:
1 Maria Johanna (Miep) Boot (private).

XIII-bb Iman Boot was born on 01-11-1888 in Noordwelle, son of Krijn Imansz Boot (see XII-ak) and Stoffelientje de Meij. Registration on 02-11-1888 [ZA akte 10]. Iman died on 14-03-1934 in Castricum, 45 years old. Address: from 11-1909 Zierikzee. Occupation: verpleger. Iman married, 28 years old, on 12-04-1917 in Castricum [akte 3] with Alberdina Gebke Urban, 25 years old. Alberdina is born on 12-07-1891 in Groningen. Alberdina died on 09-03-1989 in Alkmaar, 97 years old. Occupation: verpleegster. Note: dochter van Evert Jan Urban, meubelmaker, en Hendrika Struik.
Child of Iman and Alberdina:
1 Johannes Krijn Stoffel (Joop) Boot was born on 29-07-1919 in Castricum. Follow XIV-bu.

XIII-bc Willem Boot is geboren op 03-08-1910 in Haamstede, zoon van Pieter Boot (zie XII-al) en Ploontje van Klooster. Aangifte op 04-08-1910 [ZA akte 21]. Willem is overleden op 20-02-1945 in Calbe an der Saale, Landkreis Calbe, Provinz Magdeburg, Duitsland, 34 jaar oud, oorzaak: tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland en daar overleden. Volgens broer Iman is hij omgekomen, omdat er een baal meel op zijn nek terecht kwam. Men heeft na dit gebeuren nog enige tijd met hem rond gereden op zoek naar een arts, maar deze was niet te vinden, waarna hij door dit toeval is overleden. Aangifte in 1946 [akte 14 Haamstede Note:
Extract overlijdensregister Gemeente Calbe (D);
Calbe (Saale) is een stad in de huidige Landkreis Schönebeck in Sachsen-Anhalt in de voormalige DDR. Van 1816 tot 1950 was Calbe de Kreisstadt van de Pruissische Kreis Calbe an der Saale. De sowjet militaire bezetting verenigde in 1945 de beide provincies Magdeburg en Halle-Merseburg, de Vrijstaat Anhalt en delen van Braunschweig tot de nieuwe provincie Sachsen, die in 1947 na de opheffing van Pruissen het Land Sachsen-Anhalt werd. In 1950 werd de Landkreis Calbe hernoemd in Landkreis Schönebeck.
Occupation: winkelier (na het overlijden van beide ouders heeft Willem zijn broers en zussen uit de kruidenierszaak uitgekocht. Voor de winkel met inventaris en het woonhuis kreeg ieder f 60). Willem married, 32 years old, on 18-09-1942 in Haamstede with Lauwerina Engelina (Laurien) van Veen, 32 years old. Note: Willem trouwde op dezelfde dag als zus Pieternella met Joris van den Hooven. Laurien is born on 11-09-1910 in Bruinisse. Laurien died on 31-08-1987 in Haamstede, 76 years old. She was buried on 04-09-1987 in Haamstede.

Child of Willem and Laurien:
1 Pieter Engel Boot was born in 1943 in Haamstede. Follow XIV-bv.

XIII-bd Cornelis (Cees) Boot was born on 19-04-1921 in Haamstede, son of Pieter Boot (see XII-al) and Ploontje van Klooster. Cees died on 26-02-1984 in Delft, 62 years old. He was buried in Delft. Address: Delft. Occupation: winkelier, kantoorbediende, boekhouder (volgens persoonskaart), eigenaar reisbureau. Cees married, 34 years old, with Johanna (Joke) Hoefnagel (private).

Children of Cees and Joke:
1 Cornelis Boot (private).
2 Pieter Boot (private).

XIII-be Iman Boot was born on 08-08-1925 in Haamstede, son of Pieter Boot (see XII-al) and Ploontje van Klooster. Iman died on 15-05-1988 in Slootdorp, 62 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried on 19-05-1988 in Middenmeer. Occupation: kruidenier (van 1952 tot 1956 te Dirkshorn, NH, daarna te Slootdorp, Wieringermeer). Iman married, 26 years old, with Maatje Anna (Mattie) Boot (private). Mattie is a daughter of Pieter Gerrit Boot (see XIV-s) and Dina van de Panne.

Children of Iman and Mattie:
1 Kaatje (Kathy) Boot (private). Kathy married Hendrik Jonker (private). Occupation: rijksambtenaar.
2 Pieter (Piet) Boot was born on 20-06-1953 in Dirkshorn. tweeling. Piet died on 09-09-2005 in Amstelveen, 52 years old [adv. Schager Courant 12-09-2005, Helderse Courant 12-09-2005, Volkskrant 12-09-2005, Alkmaarse Courant 13-09-2005]. He was cremated on 15-09-2005 in Amsterdam. Note: Zaandam? Amsterdam?. Occupation: leraar. Title: dr.. Note:
Korte biografie van Pieter Boot, 1953 - 2005.
Pieter Boot werd geboren in een gereformeerd gezin in Harenkarspel, Dirkshorn.
Hij bezocht het Christelijk Lyceum Alkmaar, de voorloper van de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz, aan de Fabritiusstraat en behaalde zijn gymnasium-b-diploma in 1971.
Gegrepen door de prachtige lessen van zijn leermeesters dr. Jan Bouma en dr. Kant van Andel, de beide classici van het Christelijk Lyceum Alkmaar, besloot hij ook klassieke talen te gaan studeren. Daar voegde hij later nog wijsbegeerte aan toe.
Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde voor Klassieke talen zijn kandidaatsdiploma in 1975, zijn doctoraaldiploma in 1979. In hetzelfde jaar behaalde hij ook het doctoraaldiploma wijsbegeerte.
Ondertussen had hij verschillende studentenbaantjes aan de universiteit. Van 1974-1975 was hij student-assistent op het Paedagogisch Instituut, van 1975-1979 was hij student-assistent bij de vakgroep Antieke en Patristische Filosofie. Daarnaast was hij actief in de studentenvereniging met verschillende functies.
Van 1979 tot 1983 was hij wetenschappelijk ambtenaar I (promotie-medewerker) bij prof. dr. A.P. Bos bij de vakgroep Antieke en Patristische Filosofie. Hij wilde promoveren op Plotinus, een wijsgeer uit de derde eeuw na Christus, die werd geëerd als de laatste grote klassieke filosoof en over een grote aanhang in het toenmalige Rome beschikte. Hij mocht een stad bouwen en besturen van de Romeinse keizer volgens de principes van Plato, maar dat werd geen succes. Zijn invloed op latere vroeg-christelijke filosofen was echter groot. Augustinus heeft zich bijvoorbeeld zeer in Plotinus verdiept.
De promotie vond plaats in 1984 met het proefschrift: "Plotinus, Over Voorzienigheid (Enneade III 2-3 [47-48])". In het proefschrift geeft Piet Boot zijn uitleg en commentaar bij Plotinus' stelling: Alles komt van de Ene en keert naar de Ene terug.
Ondertussen was Piet Boot bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding van verstandelijk gehandicapten De Schakel te Amstelveen.
Zijn eerste onderwijservaringen in het voortgezet onderwijs beleefde hij tijdens een stage op het Willem de Zwijgerlyceum te Hilversum. Universitaire onderwijservaring deed hij op tijdens een stage aan het Theologisch Instituut van de VU bij de vakgroep Antieke Filosofie.
Daarna begon zijn loopbaan op de CSG Jan Arentsz, waar dr. Jan Bouma wegens ziekte diende te worden vervangen. Hij kon beginnen per 01-08-1983 dankzij bemiddeling van drs. Kant van Andel (die enkele jaren daarna ook promoveerde), op 01-08-1984 trad hij in vaste dienst.
Een aantal jaren heeft hij het werk aan de school gecombineerd met een docentenfunctie op de SG Casimir te Amstelveen.
Zeer gedreven, enthousiast docent, betrokken bij de leerlingen, open voor kritiek en verbeteringen, nooit een pessimist als het om verandering gaat, bereid om grote verantwoordelijkheden te dragen, veel gevoel voor humor en alle tijd voor leerling en collega als er geholpen kon worden met een probleem. Een begenadigd verteller. Zo praten zijn leerlingen en collega's over hem. En terecht.
Hij speelde mee in de meeste musicals van Rudi Oranje, promootte de gymnasiumafdeling met speciale excursies en de jaarlijkse reizen naar Xanten (brugklas), Leiden, Amsterdam, Maastricht en Keulen (klas 2 t/m 4) en naar Rome (klas 5). Er kwam enkele jaren geleden nog een reis bij voor de vierde klas naar Griekenland.
Als voorzitter van de personeelsraad hielp hij de overlegstructuur van de school te verbeteren, ondersteunde hij de leerlingenraad en stond hij de directie terzijde met raad en daad.
Zijn naam zal met ere worden genoemd op de school.
Met hartelijke dank aan de familieleden voor de medewerking en toestemming tot plaatsing.
3 Gijsbertha Cornelia (Bertie) Boot (private). Bertie married Erik N.N. (private).
4 Willem Boot (private). Willem married in Wieringerwerf Catharina Geertruida Maria (Ina) Sijm (private).
5 Dina Boot (private). Dina married in Eindhoven Douwe van Klinken (private). Occupation: meubelmaker.
6 Gerrit Pieter (Gerrit) Boot (private). Gerrit married in Wieringerwerf Elisabeth Anna (Liesbeth) Breed (private).
7 Helene (Heleen) Boot (private). Heleen married in Alkmaar Adrianus Olof Johannes (Arjan) Keppel (private). Occupation: hoofduitvoerder bij Ballast-Nedam.

XIV-a Domus Marinus Boot was born on 05-02-1885 in Nieuwerkerk, son of Joost Boot (see XIII-a) and Janna Boogerd (Boogert). Registration on 06-02-1885 [ZA akte 5]. Domus died on 13-08-1946 in Zierikzee, 61 years old. Registration [ZA akte 47]. Occupation: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Nieuwerkerk (Capelle). Domus married, 25 years old, on 12-10-1910 in Nieuwerkerk [akte 15] with Anna Martina van de Stolpe, 25 years old. Anna is born on 01-05-1885 in Nieuwerkerk. Anna died on 01-02-1953 in Zierikzee, 67 years old (cause: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Registration on 13-02-1953 [ZA akte 42 Zierikzee, akte 51 d.d. 15-04-1955 Ministerie van Justitie, aangifte van overlijden van vermisten nr. 116502]. Note: dochter van Hubrecht van de Stolpe, landman, landbouwer op de hofstede "Slot Zwanenburg" te Capelle, en Adriana Wilhelmina van Hoeve, landvrouw.
Children of Domus and Anna:
1 Janna Adriana Wilhelmina Boot (private). Janna married in Halsteren Hendrik Adrianus van Nieuwenhuijzen (private), zoon van Nicolaas Adriaan van Nieuwenhuijzen (1882) en Martina Verstraate (1884).
2 Hubrecht Joost Boot was born on 27-07-1913 in Nieuwerkerk. Follow XV-a.

XIV-b Martinus Cornelis Boot was born on 04-08-1882 in Sloten (Amsterdam), son of Pieter Boot (see XIII-b) and Maria Lodewijk. Martinus died on 30-07-1954 in Velsen, 71 years old. Occupation: betonwerker. Martinus married, 26 years old, on 27-05-1909 in Velsen with Neeltje Edses, 23 years old. Neeltje is born on 28-10-1885 in Anna Paulowna. Neeltje died on 06-09-1933 in Velsen, 47 years old. Note: dochter van Jan Edses, schipper, en Antje Blom.
Child of Martinus and Neeltje:
1 Jacob Pieter Boot was born on 03-03-1910 in Velsen. Follow XV-b.

XIV-c Jan Pieter Boot was born on 15-10-1876 in Kerkwerve, son of Jacob (Jakob) Boot (see XIII-h) and Janna van den Hoek. 13-10-1876?. Jan died on 02-11-1948 in Ouwerkerk, 72 years old. Registration [ZA akte 7]. Occupation: gemeente-veldwachter. Jan married, 26 years old, on 07-10-1903 in Zierikzee [akte 54] with Maria Hack, 29 years old. Maria is born on 05-06-1874 in Zierikzee. Maria died on 01-03-1951 in Ouwerkerk, 76 years old. Registration [ZA akte 2]. Note: dochter van Cornelis Hack, arbeider, en Hendrika Catharina Kloet.
Children of Jan and Maria:
1 Jacob Boot was born on 27-08-1904 in Ouwerkerk. Follow XV-c.
2 Hendrika Catharina Boot was born on 08-02-1906 in Ouwerkerk. Registration on 08-02-1906 [ZA akte 3]. Hendrika died on 15-09-1909 in Ouwerkerk, 3 years old. Registration [ZA akte 12].
3 Maria Hendrika (Marie) Boot (private). Marie married in Ouwerkerk Daniël (Daan) Smit (private). Note: ze trouwden in het geboortehuis van Marie, want in dit gemeentehuis woonden haar ouders toen haar vader hier veldwachter was. Daan: zoon van Fop Smit (1876->1950) en Lena Bezeij (1877->1950).

XIV-d Jacob Boot was born on 14-01-1886 at 16:00 in Kerkwerve [uittreksel geboorteregister als bijlage trouwakte], son of Jacob (Jakob) Boot (see XIII-h) and Janna van den Hoek. getuigen bij de aangifte: Frederik Roggeband, 26 jr, landbouwersknecht te Kerkwerve en Cornelis op den Brouw, 24 jr, veldwachter te Kerkwerve. Jacob died on 04-02-1953 in Ouwerkerk, 67 years old (cause: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Registration [ZA akte 30 "overleden bevonden"]. He was buried in Ouwerkerk. Note: de eigenlijke rampnacht hebben ze overleefd op de zolder van hun woning. Een reddingsvlot hebben ze afgewezen in de veronderstelling dat het water wel zou zakken. Helaas was het huis de volgende morgen weggespoeld. Veel later zijn hun lichamen gevonden en aan wasmerkjes en dergelijke geïdentificeerd.. Occupation: veldarbeider, landbouwer, eierboer, palingvisser. Jacob married, 27 years old, on 07-05-1913 in Kerkwerve [akte 5] with Janna (Jans) Jonker, 23 years old. Jans is born on 01-11-1889 in Ellemeet, daughter of Willem Jonker and Krina Verwest. Jans died on 04-02-1953 in Ouwerkerk, 63 years old (cause: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Registration [ZA akte 7 Haamstede, akte 5 Ouwerkerk]. She was buried in Ouwerkerk. Note: Het uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Haamstede meldt dat overledene overleden is bevonden.
Als zoon van een keuterboertje wist Jacob zich een kleine boerderij aan het Diepegat onder Ouwerkerk te verwerven. Samen met zijn jonge vrouw Janna zette hij hier een zeer gevarieerd bedrijfje op. Naast enige landbouw, ze pachtten slechts enkele hectaren grond, hielden ze ongeveer 1000 kippen. Voor die tijd was dat veel. In een ruime kippenstal kweekten ze een aantal eendagskuikens op voor de slacht. De rest liep buiten en leverde echte scharreleieren. Daarnaast werden de visrechten gepacht rond Ouwerkerk van een grote hoeveelheid binnenwater, sloten, watergangen en de spuiboezem. Hierin zette Jacob zijn fuiken uit. De waterstand in de poldersloten was toen nog aanmerkelijk hoger dan anno 2000 en het was toen nog schoon!
Als aanvulling voor werkhulp en eigen gebruik hadden ze een paard, een koe en een varken.
In 1951 kochten ze het huis van de erven van zijn broer Jan Pieter op Ouwerkerk. Ze hebben daar gewoond tot de watersnoodramp van februari 1953 een ruw einde aan het bestaan van deze woning en aan het leven van Jacob en Janna maakte.
Children of Jacob and Jans:
1 Jacob Willem (Jaap) Boot was born on 07-10-1913 in Ouwerkerk. Follow XV-d.
2 Krina Janna (Ina) Boot was born on 25-12-1915 in Ouwerkerk. Ina died on 16-03-2001 in Huizen, 85 years old. Address: (op 07-05-1934 vertrokken naar Rotterdam). Ina married Ferdinand Touw (private).

XIV-e Adriaan Boot was born on 21-10-1886 in Zierikzee, son of Abraham Boot (see XIII-i) and Wolferina van den Bos. Registration on 22-10-1886 [ZA akte 177]. Adriaan died on 07-06-1972 in Goes, 85 years old. Occupation: veldarbeider, los werkman. Adriaan married, 20 years old, on 11-09-1907 in Zierikzee [akte 48] with Adriana Huberdina Scherpenisse, 20 years old. Adriana is born on 25-01-1887 in Sint Philipsland. Occupation: dienstbode. Note: dochter van Johannes Scherpenisse (1859), arbeider, en Maria Kempeneers (1855-1923).
Children of Adriaan and Adriana:
1 Abraham Johannes Boot (private).
2 Maria Adriana Huberdina Boot was born on 24-04-1909 in Zierikzee. Registration on 25-04-1909 [ZA akte 62]. Maria died on 25-04-1909 in Zierikzee, 1 day old. Registration [ZA akte 73].
3 Wolferina Boot (private). Wolferina married in Zierikzee [ZA akte 15] Jan Willem den Herder (private), zoon van Willem den Herder en Adriana van Westenbrugge. Occupation: schilder.
4 Maria Boot (private).
5 Huberdina Boot (private).
6 Johannes Boot was born on 22-12-1914 in Zierikzee. Follow XV-e.
7 Pieter Boot (private).
8 Leendert Boot (private).
9 Janna Adriana Boot (private).
10 Adriana Huberdina Boot (private).
11 Adriaan Boot (private).
12 Cornelia Boot (private). Cornelia married B. Lokerse (private).
13 Marina Leentje Boot (private). Marina married J. de Graaf (private).

XIV-f Jacobus Johannis Boot was born on 19-11-1884 in Kerkwerve, son of Jan Pietersz Boot (see XIII-j) and Pieternella Tui(j)nman. Jacobus died on 10-07-1975 in Westenschouwen, 90 years old. Occupation: landbouwer. Jacobus married, 35 years old, on 30-04-1920 in Kerkwerve [akte 4] with Wilhelmina Cornelia Stoel, 31 years old. Wilhelmina is born on 05-08-1888 in Kerkwerve. Wilhelmina died on 04-05-1968 in Middenschouwen, 79 years old. Note: dochter van Leendert Stoel, slachter, en Pieternella de Witte.
Child of Jacobus and Wilhelmina:
1 Pieternella Janna Boot (private). Pieternella married in Kerkwerve J.W. van Gelder (private).

XIV-g Cornelis Jan Boot was born on 15-01-1887 in Kerkwerve, son of Jan Pietersz Boot (see XIII-j) and Pieternella Tui(j)nman. Registration on 17-01-1887 [ZA akte 3]. Cornelis died on 07-05-1949 in Zierikzee, 62 years old. Registration [ZA akte 37]. Address: (op 08-11-1929 vertrokken naar Zierikzee). Occupation: sigarenmaker. Cornelis married, 22 years old, on 10-11-1909 in Zierikzee [akte 44] with Janna Koopman, 23 years old. Note: 4 kinderen geboren te Zierikzee. Janna is born on 15-07-1886 in Zierikzee. Janna died on 20-12-1956 in Zierikzee, 70 years old. Registration [ZA akte 67]. Note: dochter van Pieter Koopman en Pieternella Bibbe.
Child of Cornelis and Janna:
1 Pieternella Marina Boot (private).

XIV-h Pieter Jan Boot was born on 30-10-1884 in Kerkwerve, son of Marinus Boot (see XIII-l) and Wilhelmina den Boer. Registration on 31-10-1884 [ZA akte 14]. Pieter died on 25-06-1947 in Noordgouwe, 62 years old. Registration [akte 23 Noordgouwe, akte 9 Dreischor]. Occupation: landbouwer. Pieter:
(1) married, 25 years old, on 28-01-1910 in Kerkwerve [akte 1] with Maatje van den Hoek, 23 years old. Maatje is born on 05-01-1887 in Kerkwerve, daughter of Gerrit van den Hoek and Johanna Tuinman. Maatje died on 05-06-1910 in Kerkwerve, 23 years old. Registration [ZA akte 4].
(2) married, 31 years old, on 23-01-1916 in Kerkwerve [akte 1] with Janna de Vlieger, 24 years old. Janna is born on 23-07-1891 in Kerkwerve. Janna died on 28-08-1957 in Zierikzee, 66 years old. Registration [akte 61]. Note: dochter van Hendrik de Vlieger, landbouwer, en Kaatje van der Linde, landbouwster.
Child of Pieter and Maatje:
1 Marinus Willem Boot was born on 01-06-1910 in Kerkwerve. Registration on 02-06-1910 [ZA akte 13]. Marinus died on 08-06-1910 in Kerkwerve, 7 days old. Registration [ZA akte 5].
Children of Pieter and Janna:
2 Willemina Kaatje Boot (private). Willemina married with P. Flikweert (private).
3 Hendrik Marinus Boot (private).
4 Maria Lena Boot (private).

XIV-i Cornelis Boot was born on 31-07-1889 in Kerkwerve, son of Marinus Boot (see XIII-l) and Wilhelmina den Boer. Registration on 31-07-1889 [ZA akte 24]. Cornelis died on 01-12-1978 in Zierikzee, 89 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Note: als overlijdensplaats vermeld Haamstede. Address: (woonde onder Moriaanshoofd op de nog bestaande "Moerenhoeve"). Occupation: landbouwer. Cornelis:
(1) married, 27 years old, on 07-06-1917 in Burgh [akte 3] with Elizabeth Boot, 23 years old. Elizabeth is born on 23-04-1894 in Burgh, daughter of Bartel Jansz Boot (see XII-ac) and Cornelia Quant. Registration on 24-04-1894 [ZA akte 7]. Elizabeth died on 02-06-1962 in Kerkwerve, 68 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
(2) married, 79 years old, on 20-02-1969 in Westenschouwen with Martina Adriaantje Hanse, 76 years old. Martina is born on 30-10-1892 in Haamstede, daughter of Maarten Olivier Hanse and Aaltje Willemina Dalebout. Martina died on 10-06-1989 in Haamstede, 96 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
Children of Cornelis and Elizabeth: zie XIII-ao.

XIV-j Johannes Boot was born on 11-05-1892 in Kerkwerve, son of Marinus Boot (see XIII-l) and Wilhelmina den Boer. Registration on 11-05-1892 [ZA akte 15]. Johannes died on 13-04-1992 in Zierikzee, 99 years old. He was buried on 16-04-1992 in Zierikzee [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: landbouwer, pakhuisknecht, telegrambesteller, los werkman. Johannes married, 25 years old, on 24-04-1918 in Zonnemaire [akte 3] with Stoffelina Polderman, 22 years old. Stoffelina is born on 28-02-1896 in Zonnemaire, daughter of Marcus Polderman and Adriana Bos. Stoffelina died on 18-10-1978 in Middelharnis, 82 years old. She was buried in Zierikzee.
Children of Johannes and Stoffelina:
1 Marinus Marcus Boot (private).
2 Adriana Willemina Boot (private).
3 Willem Boot was born on 21-08-1923 in Zierikzee. Willem died on 29-06-1986 in Zierikzee, 62 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Willem married, 33 years old, on 12-04-1957 Klaasien Dokter, about 26 years old. Klaasien was born about 1931. Klaasien died on 18-01-1986 in Zierikzee, about 55 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
4 Marius Boot was born on 28-01-1927 in Zierikzee. Follow XV-h.
5 Cornelia Boot (private). Cornelia married N.N. Boschaart (private).
6 Wilhelmina Cornelia Boot was born on 03-08-1930 in Zierikzee. Registration on 04-08-1930. Wilhelmina died on 01-09-1930 in Zierikzee, 29 days old. Registration [ZA akte 62].
7 Anton Boot (private). Anton married with W.N. Bouwman (private).

XIV-k Willem Boot was born on 23-12-1896 in Kerkwerve, son of Marinus Boot (see XIII-l) and Wilhelmina den Boer. Registration on 23-12-1896 [ZA akte 32]. Willem died on 04-01-1974 in Zierikzee, 77 years old. Occupation: landbouwer op de Langesluis. Willem:
(1) married, 27 years old, on 23-05-1924 in Kerkwerve [ZA akte 7] with Pieternella Maatje Boot, 19 years old. Pieternella is born on 10-07-1904 in Kerkwerve, daughter of Cornelis Boot (see XIII-y) and Maria Berrevoets. Registration on 11-07-1904 [ZA akte 12]. Pieternella died in 08-1955, 50 or 51 years old (cause: vermoedelijk verdronken). She was buried in Zierikzee. Note: op 21-08-1955 vermist, op 27-08-1955 werd haar stoffelijk overschot gevonden door een Belgische loodsboot en in Oostende, België, aan wal gebracht, op 29-08-1955 daar begraven, later herbegraven in Zierikzee.
(2) married, 60 or 61 years old, on 14-01-1958 in Burgh with Marie Antonia Blom, 61 years old. Marie is born on 15-01-1896 in Haamstede. Note: dochter van Jan Blom en Hendrika de Meijer; weduwe van Johannes Beije, overleden op 05-03-1954 te Noordgouwe .
Children of Willem and Pieternella:
1 Marinus Boot (private).
2 Maria Maatje Boot was born on 22-10-1927 in Kerkwerve. Maria died on 20-10-1987 in Kerkwerve, 59 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Maria married, 24 years old, on 13-06-1952 in Kerkwerve C.W. den Boer. C.W. died before 1987.

XIV-l Johannes Boot was born on 21-09-1866 in Zierikzee, son of Jacob Boot (see XIII-m) and Lena (Helena) van Bloppoel. Johannes died on 06-04-1932 in Zierikzee, 65 years old. Registration [ZA akte 23]. Occupation: koetsier, veldarbeider, landbouwer. Johannes:
(1) married, 25 years old, on 13-05-1892 in Kerkwerve [akte 3] with Pieternella Evertse, 22 years old. Pieternella is born on 23-04-1870 in Kerkwerve, daughter of Marinus Evertse and Neeltje van der Werf. Pieternella died on 23-10-1897 in Burgh, 27 years old. Registration [ZA akte 16]. Occupation: dienstbode.
(2) married, 32 years old, on 19-10-1898 in Zierikzee [akte 38] with Joppa Lena Hanse, 35 years old. Joppa is born on 25-01-1863 in Kerkwerve. Joppa died on 01-02-1907 in Haamstede, 44 years old. Registration [ZA akte 1]. Occupation: dienstbode. Note: dochter van Simon Hanse en Janna van der Linde.
Children of Johannes and Pieternella:
1 Helena Boot was born on 27-02-1893 in Zierikzee. Registration on 28-02-1893 [ZA akte 50]. Helena died on 07-11-1978 in Veldhoven, 85 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Address: (op 07-01-1909 vertrokken naar Lisse). Helena married, 36 years old, on 18-10-1929 in Zierikzee [ZA akte 40] Krijn Berrevoets, about 32 years old. Krijn was born about 1897 in Zierikzee. Note: zoon van Matthijs Berrevoets en Krina Saaman. Occupation: winkelbediende.
2 Neeltje Boot was born on 26-04-1894 in Zierikzee. Registration on 27-04-1894 [ZA akte 70]. Honour: Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau.
3 Anna Boot was born on 26-10-1895 in Zierikzee. Registration on 27-10-1895 [ZA akte 175]. Anna died on 25-11-1895 in Zierikzee, 30 days old. Registration [ZA akte 135].
4 Anna Boot was born on 22-02-1897 in Burgh. Registration on 22-02-1897 [ZA akte 4]. Anna died on 27-05-1953 in Middelburg, 56 years old. Registration [ZA akte 114 Middelburg, akte 13 Haamstede]. She was buried on 30-05-1953 in Haamstede. Address: (op 06-04-1907 vertrokken naar Kruiningen). Occupation: dienstbode. Anna married, 27 years old, on 25-04-1924 in Serooskerke, Schouwen [ZA akte 1] Willem Oosse, 37 years old. Willem was born on 23-10-1886 in Serooskerke, Schouwen. Willem died on 02-09-1954 in Noordgouwe, 67 years old. Registration [ZA akte 27 Noordgouwe, akte 12 Haamstede]. He was buried on 04-09-1954 in Haamstede. Note: zoon van Marinus Oosse, (zoon van Dingeman Oosse en Maria van Lokeren) (20-06-1844 Serooskerke - 24-08-1929 Serooskerke), landbouwer, getrouwd met Cornelia van den Bos (13-12-1847 - 03-04-1932). Occupation: landbouwer op boerderij "De Schelphoek" te Haamstede, die met de Watersnoodramp van 01-02-1953 verloren is gegaan.
Children of Johannes and Joppa:
5 Simon Jacob Boot was born on 06-09-1899 in Burgh. Registration on 09-09-1899 [ZA akte 14]. Simon died on 27-02-1900 in Burgh, 5 months old. Registration [ZA akte 8].
6 Jacob Boot was born on 04-11-1900 in Burgh. Follow XV-i.
7 Janna Boot was born on 27-05-1902 in Burgh. Janna died on 17-03-1937 in Ouddorp, 34 years old. Registration [ZA akte 3 Ellemeet]. Janna married, 28 years old, on 25-06-1930 in Ellemeet [ZA akte 5] Cornelis Pieter Bouwman, about 32 years old. Cornelis was born about 1898 in Duivendijke. Note: zoon van Hubrecht Bouwman, veldarbeider, en Neeltje Berrevoets. Occupation: rijwielhandelaar.
8 Antonie Boot was born on 29-11-1905 in Haamstede. Registration on 29-11-1905 [ZA akte 28]. Address: (in 1950 met vrouw en 10 kinderen geëmigreerd naar Canada). Occupation: broodbakker. Antonie married, 24 years old, on 21-05-1930 in Kerkwerve [ZA akte 3] Neeltje Cornelia van der Wekken, about 22 years old. Neeltje was born about 1908 in Kerkwerve, daughter of Kornelis van der Wekken and Jacoba Janse.

XIV-m Jan Leendert Boot was born on 03-01-1886 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 04-01-1886 [ZA akte 1]. Jan died on 30-07-1952 in Kerkwerve, 66 years old. Registration [ZA akte 2]. Occupation: landbouwer op de boerderij "d'Oute Poppe". Jan married, 30 years old, on 22-09-1916 in Kerkwerve [akte 7] with Cornelia Straaijer, 28 years old. Cornelia is born on 30-08-1888 in Elkerzee. Cornelia died on 02-11-1965 in Westenschouwen, 77 years old. She was buried in Kerkwerve. Note: dochter van Jan Straaijer en Jakomina bij de Vaate.
Children of Jan and Cornelia:
1 Cornelis Boot was born on 23-04-1922 in Kerkwerve. Cornelis died on 08-06-2002 in Colijnsplaat, 80 years old. He was buried on 12-06-2002 in Colijnsplaat. Address: (vanaf 1994 te Colijnsplaat). Cornelis married in Kerkwerve Jacoba Provoost (private).
2 Jacomina Boot (private). Jacomina married Marinus den Boer (private). Note: zoon van I.N. den Boer en Cornelia van der Wekken.
3 Jan Boot (private). Jan married Truus de Jong (private).
4 Johannes (Hans) Boot was born on 28-08-1926 in Kerkwerve. Hans died on 08-07-1949 in Gedoengklokah, Java, Ned. Indië, 22 years old (cause: gesneuveld op Oost-Java) [Uittreksel van een door het Ministerie van Oorlog opgemaakte akte van overlijden d.d. 12-07-1949.]. Registration [ZA akte 2]. Occupation: dienstplichtig korporaal.
5 Janna Cornelia (Jans) Boot was born on 11-10-1927 in Kerkwerve. Jans died on 06-03-1996, 68 years old. She was buried in Buurmalsen. Jans married in Kerkwerve Cornelis Jan van Burg (private), zoon van Jacob van Burg en Marina de Jonge.
6 Anna Boot (private). Anna married in Kerkwerve Gerrit Jan Wilbrink. Gerrit died on 28-10-1987. Note: zoon van Gerrit Jan Wilbrink (1904-1974) en Prientje Neeltje Potappel (1902-1988).
7 Gerardus Boot (private). Gerardus married in Zierikzee Magda J. van der Sluis (private).
8 Bartel Jacob Boot was born on 01-11-1933 in Kerkwerve. Follow XV-l.

XIV-n Leendert Boot was born on 12-04-1889 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 13-04-1889 [ZA akte 11]. Leendert died on 05-06-1983 in Sommelsdijk, 94 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried in Zierikzee. Occupation: landbouwer. Leendert married, 26 years old, on 05-05-1915 in Zierikzee [akte 14] with Lena Fon(d)se, 22 years old. Lena is born on 05-04-1893 in Zierikzee, daughter of Kornelis Fonse and Cornelia Speelman. Lena died on 07-08-1978 in Middelharnis, 85 years old. She was buried in Zierikzee.

Children of Leendert and Lena:
1 Cornelis Boot was born on 21-05-1916 in Zierikzee. Cornelis died on 02-08-2006 in Zierikzee, 90 years old. Cornelis married, 37 years old, on 04-06-1953 in Benthuizen Neeltje den Boer, about 36 years old. Neeltje was born about 1917. Neeltje died on 21-12-2006 in Zierikzee, about 89 years old.
2 Johannes Boot (private). Johannes married in 's-Heer Arendskerke Pieternella (Nel) den Herder (private).
3 Stoffel Boot (private). Stoffel married Trijntje (Tini) van Oostveen (private).
4 N.N. Boot, stillborn son on 10-02-1921 in Zierikzee. Registration [ZA akte 9].
5 Cornelia Boot (private). Cornelia married T. Langen (private).
6 Jan Leendert Boot was born on 18-10-1928 in Zierikzee. Jan died on 28-03-2007 in Scotland, Canada, 78 years old. Address: Ontario, Canada, Canada (op 15-02-1950 vertrokken naar Canada). Jan married Jacoba G. Bom (private).
7 Jacomijntje Boot (private). Jacomijntje married Jan van den Tol. Jan was born about 1932. Jan died on 19-09-1990 in Katwijk, about 58 years old.

XIV-o Cornelis Boot was born on 03-08-1890 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 04-08-1890 [ZA akte 21]. Cornelis died on 29-08-1982 in Amersfoort, 92 years old. He was buried in Amersfoort. Occupation: opperhoutvester in Nederlands-Indië. Cornelis married, 27 years old, on 23-05-1918 in Ngawi, Java, Ned. Indië with Elizabeth Cornelia Drees, 29 years old. Elizabeth is born on 10-11-1888 in Krimpen aan de Lek, daughter of Johannes Hendrikus Drees and Cornelia Grootes. Elizabeth died on 02-03-1978 in Amersfoort, 89 years old. She was buried in Amersfoort.

Children of Cornelis and Elizabeth:
1 Cornelis (Kees) Boot (private). Kees married in Utrecht Madelon C.M. Kuyper (private).
2 Jan Hendrik Boot was born on 05-08-1921 in Ngawi, Java, Ned. Indië. Follow XV-o.
3 Johannes (Hans) Boot (private). Hans married in Delft Catharina (Catrien) Senf (private), dochter van ir. Albert Hendrik Senf en Elisabeth Reinders.

XIV-p Stoffel Boot was born on 04-03-1894 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 05-03-1894 [ZA akte 7]. Stoffel died on 27-05-1953 in Haamstede, 59 years old. Registration [ZA akte 12]. Occupation: landbouwer. Stoffel married, 30 years old, on 23-04-1924 in Haamstede [ZA akte 1] with Adriana Tromper, 25 years old. Adriana is born on 31-01-1899 in Haamstede. Adriana died on 28-10-1993 in Zierikzee, 94 years old. She was buried on 01-11-1993 in Haamstede. Note: dochter van Johannes Tromper, landbouwer, en Jakoba Mina Ringelberg.
Children of Stoffel and Adriana:
1 Cornelis Boot (private). Cornelis married in Burgh Centina Boot (private). See XIV-at,1 for personal details of Centina.
2 Johannes Boot was born on 19-04-1927 in Haamstede. Follow XV-r.
3 Jan Leendert Boot (private). Jan married in Brouwershaven Pieternella van der Linde (private), dochter van Leendert van der Linde en Maatje Wilhelmina de Nooijer.
4 Marinus Maarten Boot (private). Marinus married in Zierikzee Janna Cornelia Bil (private).

XIV-q Olivier Bartel Boot was born on 02-05-1895 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 02-05-1895 [ZA akte 8]. Olivier died on 28-10-1988 in Zierikzee, 93 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: landbouwer. Olivier married, 25 years old, on 08-09-1920 in Kerkwerve [akte 8] with Jacomina van der Wekken, 24 years old. Jacomina is born on 28-02-1896 in Kerkwerve, daughter of Leendert van der Wekken and Janna Hanse. Jacomina died on 05-10-1962 in Zonnemaire, 66 years old.

Children of Olivier and Jacomina:
1 Jacomina Boot was born on 08-03-1921 in Duivendijke. Jacomina died on 26-01-2002 in Goes, 80 years old. She was buried on 31-01-2002 in Zonnemaire [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Jacomina married, 18 years old, on 18-02-1940 in Duivendijke Jan van den Hoek, 21 years old. Note: 3 kinderen geboren tussen 1940 en 1965, de oudste heet Olivier. Jan was born on 28-06-1918 in Kerkwerve. Jan died in 1985 in Renesse, 66 or 67 years old. Note: 1970?. Note: zoon van Adriaan van den Hoek en Catharina Oosse.
2 Janna Boot (private). Janna married in Duivendijke Hendrik de Vlieger, 26 years old. Hendrik was born on 24-03-1920 in Kapelle. Hendrik died on 24-03-2002 in Zierikzee, 82 years old. He was buried on 28-03-2002 in Ouwerkerk [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: zoon van Samuel de Vlieger en Marina Geertruida Bolijn.
3 Maatje Pieternella Boot was born on 28-02-1924 in Duivendijke. Maatje died on 15-12-1979 in Zierikzee, 55 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Kerkwerve. Maatje married, 23 years old, on 08-01-1948 in Duivendijke Leendert den Boer, 25 years old. Leendert was born on 23-02-1922 in Zierikzee, son of Cornelis den Boer and Maatje Boot (see XII-ac,1 ). Leendert died on 26-12-1958 in Zierikzee, 36 years old. Registration [ZA akte 122]. Occupation: landbouwer.
4 Leendert Boot was born on 01-05-1925 in Duivendijke. Follow XV-u.
5 Cornelis Boot (private). Cornelis married Arretje Robbemond (private).
6 Marinus Boot was born on 28-07-1928 in Duivendijke. Marinus died on 16-05-2001 in Kerkwerve, 72 years old. He was buried in Kerkwerve [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Address: Elora, Wellington County, Ontario, Canada (op 11-08-1954 vertrokken naar Canada). Marinus married, 27 years old, on 24-03-1956 in Brouwershaven Martina Lena (Ina) van der Wekken, 27 years old. Ina was born on 27-09-1928 in Brouwershaven, daughter of Johannes Roeland van der Wekken and Geertje van der Klooster. Ina died on 11-12-2010 in Fergus, Ontario, Canada, 82 years old.
7 Johannes Boot (private). Johannes married in Duivendijke Johanna M. (Jo) van der Meet (private). Note: dochter van Willem van der Meet en Marina Adriana Vis.
8 Stoffel Boot (private). Stoffel married Ingetje (Inge) den Boer. Inge was born on 10-12-1937 in Zierikzee. Inge died on 20-08-2004 in Goes, 66 years old. She was buried on 25-08-2004 in Kerkwerve [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
9 Jacob Boot (private).

XIV-r Willem Jan Boot was born on 30-05-1896 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 30-05-1896 [ZA akte 15]. Willem died on 14-08-1961 in Zierikzee, 65 years old. He was buried in Brouwershaven. Occupation: bakker te Brouwershaven, later ook vermeld als transportarbeider en landarbeider, na 1954 opzichter Rijkswaterstaat Deltadienst. Willem married, 28 years old, on 01-08-1924 in Zierikzee [ZA akte 26] with Anna Wilhelmina Kloet, 24 years old. Anna is born on 17-10-1899 in Zierikzee, daughter of Maarten Olivier Kloet and Helena Fluijt. Anna died on 13-12-1976 in Reimerswaal, 77 years old. She was buried in Brouwershaven.

Children of Willem and Anna:
1 Cornelis Boot was born on 29-06-1925 in Brouwershaven. Follow XV-w.
2 Helena Boot (private). Helena married in Brouwershaven Gijs Steenbergen (private).
3 Jacomijna Boot (private). Jacomijna married Henk Heining (private).
4 Maarten Olivier Boot was born on 13-10-1933 in Brouwershaven. Follow XV-x.
5 Johannes Gerardus (Hans) Boot (private). Hans married in Brouwershaven Corrie Jansen (private), dochter van Cornelis Geleijn Jansen en Cornelia Elisabeth Bouwens.

XIV-s Pieter Gerrit Boot was born on 31-08-1897 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 01-09-1897 [ZA akte 21]. Pieter died on 27-07-1970 in Noordwelle, 72 years old. He was buried in Noordwelle. Occupation: landbouwer op de hofstede "Zelandia" onder Noordwelle. Pieter married, 26 years old, on 28-05-1924 in Noordwelle [akte 4] with Dina van de Panne, 26 years old. Dina is born on 31-03-1898 in Duivendijke, daughter of Cornelis van de Panne and Gijsbertje Donker. Registration on 31-03-1898 [akte 5]. Dina died on 16-01-1985 in Zierikzee, 86 years old. She was buried in Noordwelle.
Children of Pieter and Dina:
1 Jacomijntje (Mijntje) Boot was born on 09-03-1925 in Noordwelle. Follow XV-y.
2 Gijsbertha Cornelia (Bertha) Boot was born on 22-05-1926 in Noordwelle. Bertha died on 13-12-1999 in Zierikzee, 73 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Address: from 1990 Noordwelle. Occupation: ziekenverzorgster. Bertha married, 36 years old, on 20-09-1962 in Noordwelle Hubrecht Nehemia Bouwman, 43 years old. Hubrecht was born on 26-01-1919 in Duivendijke. Hubrecht died on 17-12-1988 in Noordwelle, 69 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Note: weduwnaar van Elisabeth van de Panne. Occupation: landbouwer.
3 Maatje Anna (Mattie) Boot (private). Mattie married in Noordwelle Iman Boot, 26 years old. See XIII-be for personal details of Iman.
4 Cornelis Martinus (Kees) Boot (private). Kees married in Noordwelle Jurrina Willemina (Ina) Boot (private). Note: getrouwd ten huize van de gemeentesecretaris de heer G.A. Haringman wegens het buiten gebruik zijn van het gemeentehuis te Noordwelle als gevolg van de watersnoodramp van februari 1953. Ze emigreerden kort na hun huwelijk naar Canada. See XIII-at,1 for personal details of Ina.
5 Anna Nelly Boot (private). Anna married Abraham Cornelis Landman. Abraham was born on 24-05-1932 in Haamstede. Abraham died on 08-09-2005, 73 years old. Occupation: buschauffeur.
6 Jan Boot was born on 15-09-1933 in Noordwelle. Follow XV-ab.
7 Johannes Pieter Boot (private). Johannes married in Noordgouwe Wilhelmina Johanna (Mientje) Flikweert (private), dochter van Nico Wilhelm Flikweert en Willemina van Hekke.


XIV-t Bartel Jacob Boot was born on 01-08-1904 in Kerkwerve, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 04-08-1904 [ZA akte 14]. Bartel died on 23-01-1976 in Kerkwerve, 71 years old. He was buried in Kerkwerve. Occupation: landbouwer. Bartel married, 25 years old, on 25-04-1930 in Zierikzee [ZA akte 17] with Cornelia Pieternella Pimmelaar, 21 years old. Cornelia is born on 18-12-1908 in Brouwershaven. Cornelia died on 30-04-1988 in Zierikzee, 79 years old. She was buried in Kerkwerve. Note: dochter van Jan Pimmelaar (1880-1974), landbouwer, en Cornelia Pieternella Overbeek (1875-1961).
Children of Bartel and Cornelia:

1 Jacomijntje Boot (private). Jacomijntje married, in Kerkwerve Cornelis van der Wekken (private), zoon van Anthonus van der Wekken en Jacomina de Ruijter.
2 Jan Boot (private).
3 Maatje Pieternella Boot (private). Maatje married in Kerkwerve Johannes van der Sluis (private).
4 Cornelia Pieternella Boot (private). Cornelia married in Kerkwerve Johannes Jacob de Wilde (private), son of Louis Cornelis de Wilde and Kornelia van Nieuwenhuijze.
5 Cornelis Boot (private). Cornelis married in Zierikzee Margareta Elizabet (Greetje) Bolle (private), dochter van Jan Bolle en Adriana Cornelia Margaretha de Zwarte.
6 Pieternella Francina Boot (private). Pieternella married F. Langebeeke (private).
7 Anna Boot (private). Anna married in Kerkwerve Stoffel J. bij de Vaate (private).
8 Johannes Boot (private).
9 Neeltje Boot (private). Neeltje married in Kerkwerve Jan Jacob Bil (private).
10 Gerardus Boot (private). Gerardus married Y.A.M. van der Nolle (private).
11 Jacob Boot (private). Jacob married Elisabeth Jacoba (Els) Fasol (private), dochter van Nicolaas Gerardus Fasol en Alberta van der Voorde.


XIV-u Gerardus Boot was born on 10-07-1906 in Noordgouwe, son of Kornelis Boot (see XIII-n) and Jakomijntje bij de Vaate. Registration on 11-07-1906 [ZA akte 9]. Gerardus died on 02-05-1991 in Zierikzee, 84 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried in Scharendijke. Occupation: landbouwer (verbleef met zijn gezin te Houten gedurende de evacuatieperiode in 1944-1945;
kocht op 02-02-1939 de boerderij aan de Kievitsweg 1 te Kerkwerve). Gerardus married, 33 years old, on 30-08-1939 in Duivendijke with Tona Pieternella van der Wekken, 32 years old. Tona is born on 29-05-1907 in Duivendijke, daughter of Willem van der Wekken and Kaatje Hubrina Jonker. Tona died on 08-12-2000 in Zierikzee, 93 years old. She was buried on 12-12-2000 in Scharendijke [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
Children of Gerardus and Tona:

1 Cornelis Willem Boot (private).
2 Willem Boot (private). Willem married in Bennekom Hendrika G. van Dorland (private).
3 Jacomijntje Boot (private). Jacomijntje married in Duivendijke Adriaan Dalebout. Adriaan was born on 06-01-1944 in Kerkwerve. Adriaan died on 23-09-1980 in Rotterdam, 36 years old.
4 Johannes Pieter (Han) Boot (private). Han married in Mijnsheerenland Cornelia Jacomina (Jacomien) Kappetein (private), dochter van Johannes Kappetein en Johanna Roobol.
5 Jacob Jan Boot (private). Jacob married in Fyke, Duitsland Marianne Iene Ursula Meissner (private).


XIV-v Bastiaan Adrianus Boot was born on 02-03-1870 in Zierikzee, son of Jan Maartensz Boot (see XIII-o) and Johanna (Janna) Kostense. Registration on 03-03-1870 [ZA akte 44]. Address: Middelburg. Occupation: slager. Bastiaan married, 22 years old, on 20-01-1893 in Middelburg [akte 5] with Grietje Timmer, about 22 years old. Grietje is born about 1871 in Weesperkarspel. Weespen-carspel. Note: dochter van Teunis Timmer, schipper, en Catharina van 't Hof.
Children of Bastiaan and Grietje:

1 Johan Karel Boot was born on 10-03-1893 in Middelburg. Follow XV-ah.
2 Hendrik Maarten Boot was born on 04-04-1894 in Middelburg. Registration on 05-04-1894 [ZA akte 150]. Hendrik died on 16-07-1894 in Middelburg, 3 months old. Registration [ZA akte 159].
3 Catharina Johanna Wilhelmina Boot was born on 31-08-1896 in Middelburg. Registration on 01-09-1896 [ZA akte 373].
4 Johanna Martina Hendrika Boot was born on 04-04-1899 in Middelburg. Registration on 05-04-1899 [ZA akte 152].
5 Bastiaan Gerard Boot was born on 10-08-1900 in Middelburg. Registration on 10-08-1900 [ZA akte 324]. Bastiaan died on 04-09-1900 in Middelburg, 25 days old. Registration [ZA akte 298].
6 Margaretha Adriana Mathilda Boot was born on 06-10-1901 in Middelburg. Registration on 07-10-1901 [ZA akte 377]. Margaretha died on 31-12-1901 in Middelburg, 2 months old. Registration [ZA akte 1 (1902)].


XIV-w Marinus Johannes Boot was born on 12-12-1868 in Stavenisse, son of Abraham Maartensz Boot (see XIII-p) and Cornelia (Neeltje) van Westen. Registration [ZA akte 45]. Marinus died on 25-05-1946 in Bruinisse, 77 years old. Registration [ZA akte 9]. Occupation: mosselkweker, schipper. Marinus:
(1) married, 23 years old, on 18-06-1892 in Bruinisse [akte 11] with Maria de Jonge, 20 years old. Maria is born on 19-02-1872 in Bruinisse. Maria died on 15-04-1896 in Bruinisse, 24 years old. Registration [ZA akte 7]. Note: dochter van Cornelis Willem de Jonge, landbouwer, en Pauwlina (Paulina) Hage (Hase).
(2) married, 27 years old, on 28-11-1896 in Bruinisse [akte 20] with Lena Saartje Visser, 26 years old. Lena is born on 21-05-1870 in Bruinisse. Lena died on 16-09-1939 in Bruinisse, 69 years old. Registration [ZA akte 25]. Note: dochter van Jacob Visser (12-09-1845 Bruinisse - 02-03-1912 Bruinisse), metselaar, getrouwd 05-01-1870 in Bruinisse met Janna Verton (02-03-1846 Haamstede - 13-03-1923 Bruinisse) [bron: Gens Nostra april/mei 1969 pag. 124].

Children of Marinus and Maria:

1 Cornelis Willem Boot was born on 26-07-1893 in Bruinisse. Registration on 26-07-1893 [ZA akte 48]. Cornelis died on 16-03-1940 in Dordrecht, 46 years old. Occupation: sleepbootkapitein. Cornelis married, 32 years old, on 30-04-1926 in Oosterland [ZA akte 6] Cornelia van der Weele, 34 years old. Cornelia was born on 27-03-1892 in Oosterland. Cornelia died on 13-07-1975 in Bruinisse, 83 years old. Note: dochter van Marinus van der Weele en Janna Bakker.
2 Neeltje Paulina Boot was born on 23-07-1894 in Bruinisse. Registration on 23-07-1894 [ZA akte 43]. Neeltje died on 17-12-1970 in Bruinisse, 76 years old. She was buried in Bruinisse. Neeltje married, 26 years old, on 13-08-1920 in Bruinisse [akte 19] Cornelis Adriaan Hanse, 21 years old. Cornelis was born on 24-08-1898 in Bruinisse. Cornelis died on 15-05-1993, 94 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried in Bruinisse. Note: zoon van Adriaan Hanse (1843-1935) en Maria Flohil (1858-1925). Occupation: landbouwer.
3 Johannes Jacob Boot was born on 26-03-1896 in Bruinisse. Follow XV-ai.

Children of Marinus and Lena:

4 Jacob Johannes Boot was born on 12-09-1897 in Bruinisse. Follow XV-aj.
5 Marinus Boot was born on 15-02-1899 in Bruinisse. Follow XV-ak.
6 Janna Neeltje Boot was born on 14-09-1900 in Bruinisse. Registration on 15-09-1900 [ZA akte 50]. Janna died on 13-02-1973 in Goes, 72 years old. She was buried in Bruinisse. Janna married, 26 years old, on 15-04-1927 in Bruinisse [ZA akte 7] Marinus van der Velde, 26 years old. Marinus was born on 23-09-1900 in Brakel. Note: zoon van Lambertus van der Velde en Johanna Maria Nederhand. Occupation: aannemer.
7 Jozina Cornelia Boot was born on 13-06-1907 in Bruinisse. Registration on 14-06-1907 [ZA akte 36]. Jozina died on 24-05-1975 in Bruinisse, 67 years old. She was buried in Bruinisse. Jozina married, 24 years old, on 25-11-1931 in Bruinisse [ZA akte 22] Johannes Huibers, 25 years old. Johannes was born on 25-08-1906 in Veenendaal. Johannes died on 14-11-1977, 71 years old. He was buried in Bruinisse. Note: zoon van Jan Huibers (03-04-1882 Veenendaal - 24-10-1949 Veenendaal), spinmeester, smid, koster van de Gereformeerde Gemeente in Veenendaal, getrouwd 11-11-1905 in Veenendaal met Wilhelmina Turkesteen (30-06-1881 Veenendaal - 04-02-1960 Veenendaal). Occupation: elektromonteur, eigenaar elektra, sanitair- en radio-installatie bedrijf.


XIV-x Maarten Boot was born on 10-02-1895 in Zierikzee, son of Johannes Maarten Boot (see XIII-q) and Leentje Kort. Registration on 11-02-1895 [ZA akte 23]. Maarten died on 11-09-1958 in Rotterdam, 63 years old (cause: longembolie). He was buried in Rotterdam. Note: Crooswijk. Maarten married, 28 years old, on 29-08-1923 in Rotterdam [akte m25v] with Johanna Maria (Jo) Kok, 25 years old. Jo is born on 10-12-1897 at 02:00 in Den Haag. Registration on 10-12-1897. Jo died on 25-05-1981 in Rotterdam, 83 years old (cause: hartfalen). She was buried on 29-05-1981 in Rotterdam. Note: Crooswijk. Note: dochter van Cornelis Kok, geboren op 31-03-1872 in Delfshaven (Rotterdam), aangifte op 02-04-1872, overleden na 1948, getrouwd op 12-11-1896 in Schiedam met Petronella Wilhelmina Breetvelt, geboren op 16-06-1877 in Schiedam.
Children of Maarten and Jo:

1 Leentje (Lenie) Boot (private). Lenie married in Rotterdam Jacobus (Koos) Houweling (private), zoon van Arie Marinus Houweling (1899-1964) en Clazina Heij (1899-1984).
2 Petronella Boot (private). Petronella married H.J. (Huub) van Buuren (private).
3 Johannes Maarten Boot (private). Johannes married in Rotterdam Adriana (Sjaan) van der Palm (private).
4 Cornelis Boot was born on 23-08-1929 in Rotterdam. Cornelis died on 13-08-2007 in Rhenen, 77 years old [adv. Reformatorisch Dagblad 15-08-2007]. He was buried in Rhenen. Cornelis married Hendrika (Riek) Slob (private).
5 Maarten Boot (private). Maarten married in Rotterdam Jenneke Huberta (Jenny) Bijsterveld (private).
6 Johanna Maria Boot (private). Johanna married Gerrit (Gert) de Vos.
7 Jacob (Jack) Boot (private). Jack married in Rotterdam Adriana (Ria) Houweling (private), dochter van Johannes Houweling (07-05-1900 Rotterdam - 14-05-1994 Rotterdam), getrouwd op 31-03-1926 in Rotterdam met Wilhelmina (Mien/Mina) van Limborgh (30-12-1902 Rotterdam - 13-12-1962 Rotterdam).
8 Abraham Boot (private). Abraham:
(1) married Josina (Jose) Korpershoek. Jose died on 18-07-1986 in Rhenen. She was buried on 22-07-1986 in Rhenen.
(2) married Gre Spruit (private).


XIV-y Willem Gerardus Boot was born on 21-10-1881 in Haamstede, son of Jan Willemsz Boot (see XIII-r) and Pieternella Cornelia Vis. Registration on 22-10-1881 [ZA akte 20]. Willem died on 20-03-1968 in Haamstede, 86 years old. He was buried in Haamstede. Address: Nieuwerkerk. Occupation: landbouwer, heemraad Waterschap Schouwen. Willem married, 24 years old, on 02-05-1906 in Nieuwerkerk [akte 4] with Sara Pieternella van Westen, 25 years old. Sara is born on 05-03-1881 in Nieuwerkerk. Sara died on 18-01-1956 in Haamstede, 74 years old. Registration [akte 1]. Note: dochter van Cornelis van Westen, landman, en Jannetje van de Zande, landvrouw.
Children of Willem and Sara:

1 Jan Pieter Cornelis Boot was born on 06-09-1906 in Haamstede. Registration on 07-09-1906 [ZA akte 15]. Jan died on 25-12-1983 in Goes, 77 years old. Occupations: boer, bloembollenkweker en fruittelercontroleur Centrale Crisiscontrole Dienst (1935) 01-01-1943 till 08-05-1945 burgemeester van Burgh en Haamstede, waarnemend burgemeester van Renesse, Noordwelle en Serooskerke. Note: Hij staat vermeld in de Encyclopedie van Zeeland wegens zijn grote belangstelling voor flora en fauna. Hij is in 1968 zeer nauw betrokken geweest bij het R.I.V.O.N.-onderzoek naar het voorkomen van vlindersoorten in Westelijk Schouwen-Duiveland. Hij is mede-oprichter van de Natuur- en Vogelwacht op Schouwen-Duiveland. Van zijn hand verschenen enkele artikelen over vlinders in de levende natuur en Entomologische Berichten. Jan married, 28 years old, on 15-05-1935 in Haamstede [ZA akte 8] Janna Krina Kloet Overbeeke, 23 years old. Janna was born on 18-06-1911 in Haamstede, daughter of Jan Johannes Kloet Overbeeke and Tannetje de Granje. Janna died on 08-12-1985 in Zierikzee, 74 years old.
2 Cornelis Jan Pieter Boot was born on 20-09-1908 in Haamstede. Registration on 21-09-1908 [ZA akte 14]. Cornelis died on 26-03-1909 in Haamstede, 6 months old. Registration [ZA akte 9].
3 Cornelis Jan Boot was born on 13-02-1916 in Haamstede. Follow XV-am.
4 Pieternella Cornelia Elisabeth Boot was born on 28-09-1918 in Haamstede. Pieternella died on 05-04-1995 in Zierikzee, 76 years old. She was cremated on 08-04-1995 in Middelburg. Occupation: boerin op de ouderlijke hofstede aan de Meelweg te Haamstede.


XIV-z Gerardus Johan Boot was born on 13-09-1880 in Burgh, son of Willem Boot (see XIII-s) and Johanna van Zuijen. Registration on 14-09-1880 [ZA akte 19]. Gerardus died on 03-06-1952 in Renesse, 71 years old (cause: nicotinevergiftiging wat hem eerder al een been kostte). Registration [ZA akte 6]. Occupation: ambtenaar Rijksbelastingen (1907), referendaris in Ned. Indië, hoofdinspecteur van Financiën. Note: het gezin wordt op 01-05-1922 vanuit Kruiningen ingeschreven op Schelphoek 17 te Alkmaar. Op 15-09-1925 vertrekken ze naar Batavia (Nederlands Indië). Op 29-05-1931 keren ze terug naar Nederland en vestigen zich op 29-08-1931 in Den Haag. Gerardus married, 26 years old, on 12-06-1907 in Haamstede [akte 3] with Maria Johanna Vis, 26 years old. Maria is born on 15-04-1881 in Kattendijke. Maria died on 03-11-1969 in Haamstede, 88 years old. She was buried in Haamstede. Note: dochter van Pieter Lieven Vis (1836-1904) en Barbera Kosten (1843-1917).
Children of Gerardus and Maria:

1 Johanna Barbara Maria Boot was born on 19-03-1910. Johanna died on 25-06-1988 in Burgh, 78 years old. Johanna married Jacobus Hamaker. Jacobus was born about 1912. Jacobus died on 05-06-1987, about 75 years old. Title: prof..
2 Pieternella Levina (Nella) Boot was born on 04-10-1913 in Brouwershaven. Nella died on 02-08-1999, 85 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: werkzaam bij de E.E.G. in Brussel. Nella married, at least 20 years old, after 1933 N.N. d'Aquin.
3 Barbara Johanna Wilhelmina (Barbara) Boot was born on friday 14-12-1917 in Roosendaal en Nispen. Barbara died on tuesday 03-08-2010, 92 years old. Barbara married J.C.W. van Dam. J.C.W. died before 2010.


XIV-aa Job Leonardus Marinus Boot was born on 01-03-1880 in Terneuzen, son of Cornelis Boot (see XIII-t) and Barthelijntje van Westen. Registration on 02-03-1880 [ZA akte 37]. Address: (na 1900 inwoner van Middelburg). Job married, 31 or 32 years old, on 09-05-1912 in Rotterdam [akte f88] with Maria Petronella van der Kloot, 25 or 26 years old. Maria is born on 10-08-1885 in Kralingen. Note: dochter van Severijn van der Kloot (1859) en Elisabeth van Ophemert (1863).
Child of Job and Maria:

1 Kees Boot was born about 1914 in Beverwijk. Kees died on 09-01-1958 in Middelburg, about 44 years old. Registration [ZA akte 8]. Occupation: architect. Kees married Francina Maria van Sluijs (private).


XIV-ab Pieter Boot was born on 20-07-1871 in Serooskerke, Schouwen, son of Willem Boot (see XIII-w) and Maatje de Bruine. Registration on 20-07-1871 [ZA akte 5]. Pieter died on 02-03-1951 in Goes, 79 years old. Registration [ZA akte 47 Goes, akte 4 Brouwershaven]. Occupation: landbouwer, koopman. Pieter married, 22 years old, on 25-04-1894 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Maria de Ruiter, 24 years old. Maria is born on 19-08-1869 in Ellemeet. Registration [akte 11]. Maria died on 04-09-1938 in Zierikzee, 69 years old. Registration [akte 59]. Note: dochter van Izaäk de Ruiter (29-04-1836 Noordgouwe - 1869), getrouwd 24-12-1858 in Noordgouwe met Elisabeth Moeliker (Moelker) (03-03-1835 Noordgouwe - 21-03-1890 Noordgouwe).
Child of Pieter and Maria:

1 Maatje Elizabeth Boot was born on 25-09-1907 in Kerkwerve. Registration on 26-09-1907 [ZA akte 18]. Maatje died on 03-12-1921 in Zierikzee, 14 years old. Registration [ZA akte 101].


XIV-ac Antonie Boot was born on 04-04-1874 in Serooskerke, Schouwen, son of Willem Boot (see XIII-w) and Maatje de Bruine. Registration on 06-04-1874 [ZA akte 2]. Address: (op 13-03-1945 vertrokken naar Texel). Occupation: landbouwer. Antonie married, 24 years old, on 22-07-1898 in Ouwerkerk [akte 3] with Paulina Hage, 23 years old. Note: 7 kinderen geboren tussen 1896 en 1912 te Noordwelle. Paulina is born on 02-06-1875 in Zierikzee. Registration on 03-06-1875 [akte 113]. Occupation: landbouwster. Note: dochter van Hendrik Hage, landbouwer, en Anna Koopman.
Children of Antonie and Paulina:

1 Willem Marinus Boot was born on 01-12-1898 in Noordwelle. Registration on 02-12-1898 [ZA akte 14].
2 Hendrik Andreas Boot was born on 13-11-1899 in Noordwelle. Registration on 14-11-1899 [ZA akte 12]. Hendrik died on 19-10-1900 in Noordwelle, 11 months old. Registration [ZA akte 10].
3 Maatje Anna Boot was born on 01-02-1901 in Noordwelle. Registration on 02-02-1901 [ZA akte 4]. Maatje married, 20 years old, on 20-05-1921 in Anna Paulowna [akte 15] Jan de Vries, about 26 years old. Jan was born about 1895 in Wieringen. Note: zoon van Simon de Vries, landbouwer, en Antje Mulder. Occupation: landbouwer.
4 Anna Hendrina Boot (private).
5 Hendrik Jan Boot (private).
6 Antonia Paulina Boot (private).


XIV-ad Jan Boot was born on 25-07-1877 in Serooskerke, Schouwen, son of Willem Boot (see XIII-w) and Maatje de Bruine. Registration on 25-07-1877 [ZA akte 5]. Jan died on 05-02-1951 in Noordgouwe, 73 years old. Registration [ZA akte 6 Noordgouwe, akte 1 Serooskerke, Schouwen]. Occupation: landbouwer, caféhouder. Jan married, 40 years old, on 29-08-1917 in Serooskerke, Schouwen [akte 5] with Catharina Cornelia van der Male, 21 years old. Catharina is born on 23-08-1896 in Sint Annaland. Registration [ZA akte 46]. Catharina died on 03-12-1947 in Serooskerke, Schouwen, 51 years old. Registration [ZA akte 5]. Note: dochter van Jan van der Male, landbouwer, en Krina Willemina Goedegebuure.
Child of Jan and Catharina:

1 Willem Maarten (Wim) Boot was born about 1920 in Ellemeet. Wim died on 10-12-1944 in Renesse, about 24 years old (cause: terechtgesteld door de Duitsers). Registration [ZA akte 17]. Occupation: ambtenaar gemeente-secretarie. Note: een van de 10 verzetsmensen die op 10-12-1944 te Renesse werden terechtgesteld, na een mislukte poging om naar de Geallieerde Strijdkrachten op Noord-Beveland te ontsnappen. Bij het kerkhof te Renesse staat ter hunner ere een monument, zie Oorlogsmonument Renesse.


XIV-ae Pieternella Maatje Boot was born on 10-07-1904 in Kerkwerve, daughter of Cornelis Boot (see XIII-y) and Maria Berrevoets. Registration on 11-07-1904 [ZA akte 12]. Pieternella died in 08-1955, 50 or 51 years old (cause: vermoedelijk verdronken). She was buried in Zierikzee. Note: op 21-08-1955 vermist, op 27-08-1955 werd haar stoffelijk overschot gevonden door een Belgische loodsboot en in Oostende, België, aan wal gebracht, op 29-08-1955 daar begraven, later herbegraven in Zierikzee. Pieternella married, 19 years old, on 23-05-1924 in Kerkwerve [ZA akte 7] with Willem Boot, 27 years old. Willem is born on 23-12-1896 in Kerkwerve, son of Marinus Boot (see XIII-l) and Wilhelmina den Boer. Registration on 23-12-1896 [ZA akte 32]. Willem died on 04-01-1974 in Zierikzee, 77 years old. Occupation: landbouwer op de Langesluis.
Children of Pieternella and Willem: zie XIV-k.

XIV-af Simon Boot was born on 16-06-1905 in Kerkwerve, son of Cornelis Boot (see XIII-y) and Maria Berrevoets. Registration on 17-06-1905 [ZA akte 15]. Simon died on 26-05-1992 in Scherpenzeel, 86 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried on 30-05-1992 in Kerkwerve [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: landbouwer. Simon married, 32 years old, on 25-05-1938 in Ellemeet with Pieternella Hanse, 30 years old. Pieternella is born on 25-09-1907 in Noordwelle, daughter of Jan Hanse and Suzanna Janse. Pieternella died on 03-12-1988 in Scherpenzeel, 81 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried in Kerkwerve.
Children of Simon and Pieternella:

1 Cornelis (Cor) Boot (private). Cor married Nel N.N. (private).
2 Janny Boot (private). Janny married Eric Noppen (private).
3 N.N. Boot, stillborn daughter on 06-09-1939 in Ellemeet. Registration [ZA akte 4].
4 Cornelia Boot (private). Cornelia married in Valkenisse Pieter Joziasse (private).
5 Susanna Cornelia (Suus) Boot (private). Suus married in Westenschouwen Maus C.W. Jonker (private).
6 Maria Maatje Pieternella (Marry) Boot (private). Marry married Cor Gaasbeek (private).
7 N.N. Boot, stillborn son on 22-01-1947 in Ellemeet. Registration [ZA akte 1].
8 Janny Antonetta Boot (private). Janny married in Ellemeet P.C. van Strien (private).


XIV-ag Pieter Boot was born on 31-03-1907 in Kerkwerve, son of Cornelis Boot (see XIII-y) and Maria Berrevoets. Registration on 01-04-1907 [ZA akte 4]. Pieter died on 08-01-1996 in Zierikzee, 88 years old. Address: from 1992 Zierikzee. Pieter married, 31 years old, on 04-11-1938 in Renesse with Janna (Jans) Viergever, 20 years old. Jans is born on 10-05-1918 in Haamstede, daughter of Johannes Viergever and Maria Hoekman. Jans died on 06-01-2011 in Zierikzee, 92 years old [www.mensenlinq.nl]. She was buried on 12-01-2011 in Zierikzee.
Child of Pieter and Jans:

1 Johannis Boot (private).


XIV-ah Maarten Boot was born on 04-02-1909 in Kerkwerve, son of Cornelis Boot (see XIII-y) and Maria Berrevoets. Registration on 06-02-1909 [ZA akte 5]. Maarten died on 16-02-1989 in Den Haag, 80 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: kruidenier, groentenhandelaar en houder van een hoenderpark. Maarten married, 27 years old, on 07-08-1936 in Renesse with Wilhelmina Viergever, 22 years old. Wilhelmina is born on 24-01-1914 in Haamstede, daughter of Johannes Viergever and Maria Hoekman. Wilhelmina died on 11-09-1984 in Den Haag, 70 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
Children of Maarten and Wilhelmina:

1 Cornelis Boot (private). Cornelis married Berendina Magtilda (Dini) Hartman (private), dochter van Hendrikus Johannes Hartman, getrouwd op 12-07-1933 te Den Haag met Johanna Hendrika Jacoba van Schalkwijk.
2 Maarten Willem Boot (private). Maarten married in Wassenaar Maria Alida Margaretha Wils (private), dochter van Theodorus Coenraad Wils, getrouwd op 12-03-1947 te Wassenaarmet Helena Jacoba Maria van Wijk.


XIV-ai Leendert Willem Boot was born on 28-12-1914 in Kerkwerve, son of Cornelis Boot (see XIII-y) and Maria Berrevoets. Leendert died on 07-11-1986 in Westenschouwen, 71 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried in Renesse. Occupation: adspirant waterbouwkundig opzichter, landbouwer en rijksambtenaar. Leendert married, 27 years old, with Willemina van de Velde (private).
Children of Leendert and Willemina:

1 N.N. Boot, stillborn child on 13-08-1943 in Kerkwerve. Registration [ZA akte 3].
2 Maria Willemina Simonia Boot (private). Maria married A.P. Fonteine (private).
3 Adriana Lourina Boot (private). Adriana married A. van der Wekken (private).
4 Cornelis Boot (private).
5 Marinus Jan Boot (private). Marinus married J.N. Bom (private).
6 Maatje Pieternella Boot (private).


XIV-aj Pieter Boot was born on 05-12-1904 in Kortgene, son of Izaäk Boot (see XIII-aa) and Lena de Vos. Registration on 05-12-1904 [ZA akte 33]. Pieter died on 30-03-1983 in Kortgene, 78 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: veldarbeider. Pieter married, 25 years old, on 11-12-1929 in Wissenkerke [ZA akte 35] with Cornelia Kastelein, 27 years old. Cornelia is born on 18-09-1902 in Wissenkerke, daughter of Marinus Kastelein and Pieternella Heijstek. Cornelia died on 22-05-1984 in Kortgene, 81 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
Children of Pieter and Cornelia:

1 Izaäk Boot was born on 18-09-1930 in Kortgene. Izaäk died on 01-02-2000 in Tiel, 69 years old. He was buried on 05-02-2000 in Wijngaarden. Occupation: predikant (o.a. te Wijngaarden, Nijkerkerveen, Boven Hardingsveld en Tiel). Religion: N.H.. Title: dr.. Note: promoveerde op: De allegorische uitlegging van het Het Hooglied van Salomo, voornamelijk in Nederland. Een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de nadere reformatie. Uitgever Zuijderduin, Woerden 1971.
2 Adriaan Boot was born on 16-08-1933 in Kortgene. Follow XV-aq.
3 N.N. Boot, stillborn child on 28-12-1943 in Kortgene. Registration [ZA akte 51].


XIV-ak Adriaan Boot was born on 03-10-1907 in Kortgene, son of Izaäk Boot (see XIII-aa) and Lena de Vos. Registration on 04-10-1907 [ZA akte 29]. Adriaan died on 09-05-1996 in Kortgene, 88 years old. He was buried on 14-05-1996 in Kortgene [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: veldarbeider (1932), zaadteler, voorman gemeentewerken/beheerder biologische waterzuiveringsinstallatie, rentmeester hovenieringen van de familie Dankaerts, later Marcusse/Capelle. Adriaan married, 24 years old, on 17-03-1932 in Kats [ZA akte 3] with Janna Lena (Helena) de Wilde, 24 years old. Janna is born on 27-12-1907 in Sint Annaland, daughter of Hermanus de Wilde and Aaltje Helena van 't Hof. Janna died on 12-09-2010 in Colijnsplaat, 102 years old. Note: Janna Lena heet eigenlijk Janna Helena, maar met de verhuizing is het waarschijnlijk verkeerd gegaan, in de burgerlijke stand staat ze als Janna Lena.

Children of Adriaan and Janna:

1 Lena Boot (private). Lena married Johannes Willem Quist (private), son of Adriaan Cornelis Quist and Thona Manneke.
2 Hermanus Boot was born on 29-06-1936 in Kortgene. Hermanus died on 01-02-1942 in Kortgene, 5 years old. Registration [ZA akte 7].
3 Izaak (Ies) Boot (private). Ies married Gertrude Irene de Jager, 25 years old. Gertrude was born on 19-06-1945 in Heemstede. Gertrude died on 05-04-1988 in Ede, 42 years old. Note: dochter van Philippus de Jager en Berendina Aleida Grul. Occupation: lerares.
4 Aaltje Boot (private). Aaltje married in Apeldoorn Jacob Wilbrink (private).
5 Hermanus Boot (private). Hermanus:
(1) married Neeltje Hendrika van de Plasse (private).
(2) married Esther Karin Bosman (private).
6 Hendrika Boot (private). Hendrika married Adriaan de Bruine (private).
7 Neeltje Boot (private). Neeltje married Karel Hugo Bruël (private).
8 Pieter Boot was born on 02-08-1953 in Kortgene. Pieter died on 21-09-1975 in Middelburg, 22 years old (cause: ten gevolge van een noodlottig ongeval) [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried in Kortgene.


XIV-al Izaäk Boot was born on 17-01-1909 at 21:00 in Kortgene, son of Izaäk Boot (see XIII-aa) and Lena de Vos. Registration on 18-01-1909 [ZA akte 2]. Izaäk died on 18-02-1983 in Kortgene, 74 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Address: (vertrokken van Kortgene 07-06-1930 naar Hillegersberg, terug 26-11-1930). Occupation: schilder, oprichter van het bedrijf Boot Schilders. Religion: Ger. Gemeente. Izaäk married, 23 years old, on 20-04-1932 in Wissenkerke [ZA akte 9] with Tannetje Pieternella de Lange, 20 years old. Tannetje is born on 19-09-1911 at 17:00 in Wissenkerke, daughter of Lieven de Lange and Maria Kastelein. Tannetje died on 07-06-1987, 75 years old. She was buried in Kortgene. Address: (woonde 1911-1930 te Geersdijk, vertrokken 30-07-1930 naar Kortgene, woonde 1932 te Wissenkerke vóór haar huwelijk, inschrijving Kortgene 31-03-1931). Occupation: dienstbode. Religion: Gereformeerd; Ger. Gemeente.
Children of Izaäk and Tannetje:

1 Lena Boot was born on 20-02-1933 at 11:00 in Kortgene. Lena died on 26-05-1991 in Kortgene, 58 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried on 30-05-1991 in Kortgene [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Religion: Ger. Gemeente. Lena married in Kortgene Geurt Blankenstein (private), zoon van Albertus Blankenstein en Maria Meijer.
3 Izaäk Boot (private). Izaäk married Tannetje Johanna Poortvliet (private), daughter of Hendrik Poortvliet and Tannetje de Lange. Religion: Ger. Gemeente.


XIV-am Cente Marinus Boot was born on 07-05-1891 in Noordwelle, son of Willem Centesz Boot (see XIII-ac) and Dirkje Krina van der Maas. Registration on 08-05-1891 [akte 5]. Cente died on 19-07-1972 in Haamstede, 81 years old. Address: Noordwelle. Occupation: landbouwer op de Wippe. Cente married, 26 years old, on 31-10-1917 in Elkerzee [akte 5] with Aletta Ornee, 27 years old. Aletta is born on 02-08-1890 in Elkerzee, daughter of Cornelis Daniël Ornee and Pieternella Fluijt. Aletta died on 31-01-1960 in Renesse, 69 years old. Registration [ZA akte 2].
Children of Cente and Aletta:

1 Willem Cornelis Boot (private). Willem married Jacomina Cornelia Blom (private), dochter van Leendert Reinier Blom en Jannetje Jacoba Delst.
2 Pieternella Dirkje Boot was born on 15-08-1927 in Noordwelle. Pieternella died on 29-04-1944 in Noordgouwe, 16 years old. Registration [ZA akte 17 Noordgouwe, akte 1 Noordwelle].


XIV-an Machiel Cornelis Boot was born on 02-10-1894 in Renesse, son of Cornelis Centesz Boot (see XIII-ad) and Cornelia van der Schelde. Registration on 02-10-1894 [ZA akte 11]. Machiel died on 04-01-1976, 81 years old. He was buried in Renesse. Occupation: landbouwer. Machiel married, 26 years old, on 20-05-1921 in Renesse [akte 3] with Johanna Wilhelmina van Klooster, 19 years old. Johanna is born on 12-01-1902 in Elkerzee, daughter of Johannes van Klooster and Ploontje Bezuijen. Registration on 13-01-1902 [ZA akte 2]. Johanna died on 28-01-1993, 91 years old. She was buried in Renesse.
Children of Machiel and Johanna:

1 Cornelia Plonny Adriaantje Boot (private). Cornelia married Gerard B. ten Oever (private).
2 Apolonia Johanna Boot (private). Apolonia married in Renesse Anton M. Verjaal (private).


XIV-ao Jakob Adriaan Boot was born on 08-11-1896 in Renesse, son of Cornelis Centesz Boot (see XIII-ad) and Cornelia van der Schelde. Registration on 09-11-1896 [ZA akte 11]. Jakob died on 06-03-1967, 70 years old. He was buried in Haamstede. Occupation: koopman. Jakob married, 23 years old, on 28-04-1920 in Elkerzee [akte 2] with Lena Cornelia (Leentje) van Westervoort, 23 years old. Leentje is born on 08-11-1896 in Elkerzee. een andere bron noemt als geboortedatum 31-01-1896. Leentje died on 06-12-1986 in Haamstede, 90 years old. Note: dochter van Paulus van Westervoort, vlasser, en Johanna Cornelia van den Houten, dienstbode.
Children of Jakob and Leentje:

1 Cornelis Paulus Boot was born on 31-12-1921 in Renesse. Cornelis died on 19-01-1922 in Renesse, 19 days old. Registration [ZA akte 2].
2 Johanna Cornelia Boot (private). Johanna:
(1) married Willem Vlaander (private).
(2) married J.R. Smits (private).


XIV-ap Cente Iman Boot was born on 06-01-1904 in Haamstede, son of Job Centesz Boot (see XIII-af) and Anna Jacoba den Boer. Registration on 06-01-1904 [ZA akte 1]. Cente died on 30-06-1968 in Brazilië, 64 years old. Address: (het gezin emigreerde in 1950 naar Brazilië). Occupation: landbouwer. Cente married, 28 years old, on 22-12-1932 in Haamstede [ZA akte 10] with Maatje Jozina Rotte, 24 years old. Maatje is born on 07-09-1908 in Kerkwerve. Maatje died in 1994 in Brazilië, 85 or 86 years old. Note: dochter van Joost Rotte, landarbeider, en Maatje van Burgh.
Children of Cente and Maatje:

1 Anna Jacoba Maatje Boot (private).
2 Maatje Anna Jacoba Boot (private).
3 Job Boot (private).
4 Joost Boot (private).
5 Elizabeth Boot (private).
6 Jan Boot was born on 04-01-1943. Jan died about 1972, about 29 years old.


XIV-aq Iman Cente Boot was born on 04-06-1905 in Haamstede, son of Job Centesz Boot (see XIII-af) and Anna Jacoba den Boer. Registration on 05-06-1905 [ZA akte 14]. Iman died on 07-08-1993 in Haamstede, 88 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: tuinder (1933), fruitkweker. Iman married, 27 years old, on 05-05-1933 in Haamstede [ZA akte 5] with Cornelia Dirkje Steur, 27 years old. Note: Iman Cente trouwde op dezelfde dag als zus Marina Elizabeth. Cornelia is born on 22-12-1905 in Renesse. Cornelia died on 25-10-1978 in Zierikzee, 72 years old. She was buried in Haamstede. Note: dochter van Roeland Steur, landbouwer, en Margaretha Neeltje Kooman.
Children of Iman and Cornelia:

1 Job Roeland Boot (private). Job married in Zierikzee Jannie Bastiaanse (private).
2 Roeland Job Boot (private). Roeland married in Oud-Beijerland Teuntje (Toos) van der Heiden (private).
3 Anna Jacoba (Annie) Boot (private). Annie married Jan A. Maris (private).
4 Margaretha Neeltje (Greet) Boot (private). Greet married Pieter J.C. (Pim) Kotoun (private).


XIV-ar Jan Boot was born on 13-04-1900 in Serooskerke, Schouwen, son of Nicolaas Centesz Boot (see XIII-ag) and Leuntje Maria van der Wende (Woude). Registration on 14-04-1900 [ZA akte 5]. Jan died on 13-04-1974 in Rotterdam, 74 years old. Address: Rotterdam. Occupation: waterstoker, kolenhandelaar en winkelier. Jan:
(1) married, 30 years old, on 07-05-1930 in Heusden with Adriana Johanna de Groot, 23 years old. Adriana is born on 02-11-1906 in Heusden. Adriana died on 26-02-1967 in Rotterdam, 60 years old.
(2) married in Rotterdam with Adriana Nuis (private).
Children of Jan and Adriana (1):

1 Jan Boot (private).
2 Nico Boot (private).
3 Adriaan Boot (private).


XIV-as Willem Arend Cente Boot was born on 03-11-1907 in Rotterdam, son of Nicolaas Centesz Boot (see XIII-ag) and Leuntje Maria van der Wende (Woude). Willem died on 10-04-1997 in Driebergen-Rijsenburg, 89 years old. Willem married, 25 years old, with Adriana Maria (Jeanna) van der Pluijm (private).
Child of Willem and Jeanna:

1 Maria Louise Boot (private).


XIV-at Cente Cornelis Boot was born on 19-10-1911 in Renesse, son of Elieza Centesz Boot (see XIII-ah) and Toontje Verboom. Cente died on 17-01-1972 in Zwolle, 60 years old. Address: (vertrok op 21-04-1915 naar Zierikzee, ging op 15-04-1938 van Noordwelle naar Burgh, woonde in 1953 te Zwollerkerspel, in 1961 te Ommen en na 23-06-1967 te Zwolle). Occupation: landbouwersknecht, landbouwer (1932), tuinder, boer. Cente married, 20 years old, on 11-03-1932 in Renesse [ZA akte 2] with Geertruida Viergever, 25 years old. Geertruida is born on 30-05-1906 in Noordgouwe, daughter of Johannes Viergever and Maria Hoekman. Geertruida died on 08-09-1996 in Zwolle, 90 years old.
Children of Cente and Geertruida:

1 Centina Boot (private). Centina married in Burgh Cornelis Boot (private). See XIV-p,1 for personal details of Cornelis.
2 Maria Boot was born on 09-05-1934 in Noordwelle. Maria died on 19-10-1974 in Zwolle, 40 years old. Maria married in Zwolle Hermanus Henri ter Heege (private).
3 Geertruida Boot was born on 27-11-1939 in Burgh. Geertruida died in 06-1970, 30 years old.
4 Cornelis Willem (Wim) Boot (private). Wim married in Ommen Trijntje Schuurman (private).
5 Cente Cornelis (Vincent) Boot (private). Vincent married in Zwolle Yda Maria Pronk (private).


XIV-au Cornelis Willem (Cor) Boot was born on 06-04-1922 in Renesse, son of Elieza Centesz Boot (see XIII-ah) and Toontje Verboom. Cor died on 31-03-2000 in Espel (Noordoostpolder), 77 years old [adv. Trouw 01-04-2000]. Address: 1990 Espel (Noordoostpolder). Occupation: landbouwer. Cor married, 26 years old, on 28-05-1948 in Noordwelle with Jacomijntje (Mijntje) Boot, 23 years old. Mijntje is born on 09-03-1925 in Noordwelle, daughter of Pieter Gerrit Boot (see XIV-s) and Dina van de Panne. Mijntje died on 28-12-2008 in Emmeloord, 83 years old [www.mensenlinq.nl]. She was buried on 02-01-2009 in Espel (Noordoostpolder). Address: 1990 Espel (Noordoostpolder). Note: stammend uit de Rengerskerkse tak.
Children of Cor and Mijntje:

1 Toontje Dina (Toke) Boot (private). Toke married Freerke (Frits) Hoekstra, 23 years old. Frits was born on 14-03-1949. Frits died on 23-10-1998, 49 years old. Address: Hoogeveen.
2 Dina (Dineke) Boot (private). Dineke married Hendrik IJzer (private).
3 Elisabeth Pieternella (Els) Boot (private). Els married Gerrit Lotterman (private).
4 Elieza Cornelis (Leo) Boot (private). Leo married Juliana Quartel (private).
5 Pieter Boot (private). Pieter married in Sliedrecht Neeltje Smit (private).
6 Cornelis Jan Johannis (Kees) Boot (private).
7 Centina Dana Boot (private). Centina married Okke Bijl (private).


XIV-av Cornelis Jan Boot was born on 03-02-1920 in Renesse, son of Machiel Cornelis Centesz Boot (see XIII-aj) and Janna van den Hoek. Cornelis died on 19-03-1993 in Zierikzee, 73 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried in Renesse. Occupation: landbouwersknecht, landarbeider en klein landbouwer. Cornelis married, 25 years old, with Lijna Jacoba Dalebout (private).
Children of Cornelis and Lijna:

1 Marina Janna Boot (private). Marina married in Haamstede Jan Cornelis van der Maas (private).
2 Janna Dina Boot (private). Janna married in Emmeloord Theunis (Teus) van der Horst (private).
3 Machiel Cornelis Boot (private). Machiel married in Emmeloord Jelly Jannie Greetje ter Veen (private).
4 Petra Konstantia Boot (private). Petra married in Westenschouwen Leo Adiël Lemsom (private).


XIV-aw Abraham Marinus (Bram) Boot was born on 01-08-1892 in Oud-Vossemeer, son of Frans Marinus Boot (see XIII-ak) and Sara Rijstenbil. Registration [ZA akte 54]. Bram died on 20-10-1969 in Kapelle, 77 years old. Address: Rilland-Bath (in 1919). Occupation: 01-10-1920 till 31-01-1958 landbouwer, bedrijfsboer op de Hofstede "Waterloo". Bram married, 26 years old, on 19-02-1919 in Wissenkerke [akte 3] with Maatje Jannetje (Maatje) Markusse, 26 years old. Maatje is born on 15-08-1892 in Kruiningen. Maatje died on 09-08-1972, 79 years old. Note: dochter van Steven Markusse en Jannetje de Jonge.
Children of Bram and Maatje:

1 Sara Boot was born on 20-07-1920 in Olst. Sara died on 20-06-2003 in Goes, 82 years old. She was cremated in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Sara married W. Overbeeke (private).
2 Jannetje (Jannie) Boot (private). Jannie married F. Hockner (private).
3 Frans Marinus Boot was born on 20-04-1925 in Wilhelminadorp (Goes). Follow XV-bd.


XIV-ax Frans Marinus (Marien) Boot was born on 24-02-1896 in Rilland, son of Frans Marinus Boot (see XIII-ak) and Sara Rijstenbil. Registration on 25-02-1896 [ZA akte 14]. Marien died on 31-03-1983 in Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 87 years old. Address: (na 02-10-1916 Dordrecht; tot 09-03-1920 Gorinchem; van 09-03-1920 tot 05-06-1920 Bergen op Zoom; van 05-06-1920 tot 30-08-1921 Vlissingen; vanaf 30-08-1921 Gorinchem; in 1924 met onbekende bestemming vertrokken: U.S.A.?). Occupation: landbouwer, bankier. Note: noemde zich in U.S.A. Frank Booth. Marien:
(1) married, 24 years old, on 26-02-1920 in Hardinxveld [akte 4] with Adriana Benders, 16 or 17 years old. The marriage was dissolved on 15-03-1922 in Dordrecht (echtscheiding). Adriana is born in 1903 in Hardinxveld. Note: dochter van Frans Benders (1867, Giessendam) en Elizabeth van Zijll (20-04-1872, Giessen-Nieuwkerk), getrouwd 05-08-1897 te Giessen-Nieuwkerk [Bron: akte 7].
(2) married, 29 years old, with Mary Burt (private).
Child of Marien and Adriana:

1 Frans Marinus Boot was born about 1921. Frans died on 28-03-1942, about 21 years old. Note: uit overlijdensadvertentie: "op 28 maart 1942 sneuvelde aan het Oostfront onze lieve dappere zoon en broeder Frans Marinus Boot, 21 jaar oud (ondertekend door:) A. Westenberg-Benders, J.W. Westenberg en Jan Willem".

Child of Marien and Mary:

2 Ramona Booth (private).


XIV-ay Jacob Adriaan Boot was born on 05-04-1903 in Rilland, son of Frans Marinus Boot (see XIII-ak) and Sara Rijstenbil. Registration on 06-04-1903 [ZA akte 22]. Jacob died on 14-10-1986 in Rilland, 83 years old. Occupation: landbouwer. Jacob married, 25 years old, on 26-04-1928 in Sint Annaland [ZA akte 19] with Anna Abramina Barendina Geluk, 20 years old. Anna is born on 12-09-1907 in Sint Annaland, daughter of Adriaan Cornelis Geluk and Anthonia Johanna van Luijk. Anna died on 14-07-2002 in Krabbendijke, 94 years old. She was buried on 19-07-2002 in Rilland-Bath.
Children of Jacob and Anna:

1 Frans Marinus Boot (private). Frans married Jo Ketelaars (private).
2 Adriaan Cornelis A. Boot (private).
3 Adriaan Johannes Boot (private). Adriaan married Adriana Stoel (private).
4 Anthony Abram J. Boot (private). Anthony married Elly Wiskerke (private).
5 Anja Boot (private). Anja married Hendrik A. Backer (private).
6 Abramina Anna A. Boot (private). Abramina married Eppo Steffers (private).
7 Johanna Maria S. Boot (private). Johanna married Bob Loeven Bob was born on wednesday 21-06-1939 in Den Haag. Bob is deceased on wednesday 03-03-1999 in Rockanje, 59 years old.
8 Jacob Anne Boot (private). Jacob married Lisbet Sten Jensen (private).


XIV-az Albrecht Johannes Boot was born on 22-07-1924 in Calcutta, India, son of Pieter Jacob Adrianus Boot (see XIII-am) and Anthonia Sara Ballego. Albrecht died on 08-03-2009 in Breda, 84 years old [adv.]. Address: Breda. Occupation: huisarts. Note: volgens hem kwamen de eerste 'Booten' zo omstreeks 1200 vanuit Lage Zaluwe aan de Moerdijk naar Zeeland, waar agentschappen werden uitgezet; bezat een stuk grond aan de Meeldijk te Burgh. Albrecht married with Beatrix Henriëtta Franziska Nuyens. Beatrix is born on 07-08-1931. Beatrix died on 24-07-1983, 51 years old.
Children of Albrecht and Beatrix:

1 Jeroen Wouter Boot (private). Jeroen married Bernadette van Loon (private).
2 Maarten Peter Boot (private). Maarten married Ingrid N.N. (private).
3 Erik Paul Boot (private). Erik married Nanny Scholten (private).
4 Coenraad Ernst Boot (private).


XIV-ba Pieter Jan Adolf Boot was born on 29-06-1927 in Gouda, son of Pieter Jacob Adrianus Boot (see XIII-am) and Anthonia Sara Ballego. Leiden?. Pieter died on 08-11-1989 in Leiden, 62 years old. Note: bezat een stuk grond aan de Meeldijk te Burgh, voor hem beheerd door dhr W.G. Boot, later verkocht. Pieter:
(1) relation with Gisela Hoffmann (private).
(2) married with Agatha Ida van Til (private).
(3) married with Francisca Elisabeth (Cissy) Nuyens (private).

Child of Pieter and Gisela:

1 Joke Hoffmann (private).

Children of Pieter and Cissy:

2 Pieter Christiaan Boot (private).
3 Chistiaan Anton Boot (private).


XIV-bf Jan Boot was born on 10-01-1931 in Burgh, son of Maarten Bartelsz Boot (see XIII-aq) and Maria Vaane. Jan died on 28-01-2009 in Burgh-Haamstede, 78 years old. Jan married, 27 years old, with Antje Schouls (private).
Children of Jan and Antje:

1 Marten (Mart) Boot (private). Mart married Adriana Willemijntje (Anne-mieke) Boot (private). See XV-r,3 for personal details of Anne-mieke.
2 Adriana Pieternella (Rianne) Boot (private). Rianne married in Haamstede Aart-Jan den Boer (private).
3 Johannes (Johan) Boot (private). Johan married in Zierikzee Jacoba Wilhelmina (Carolien) van de Sluis (private).
4 Maria Margaretha (Margreet) Boot (private). Margreet married Pieter Johannes (Peter) van der Weele (private).


XIV-bg Bartel Boot was born on 05-03-1935 in Burgh, son of Maarten Bartelsz Boot (see XIII-aq) and Maria Vaane. Bartel died on 24-08-2003 in Calgary, Alberta, Canada, 68 years old. He was buried in Calgary, Alberta, Canada [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Note: het gezin emigreerde op 28-07-1978 naar Canada. Bartel married, 26 years old, with Willie Timmers (private).
Children of Bartel and Willie:

1 Maarten (Marc) Boot (private). Marc married Sherry Hayef (private).
2 Dirk Huig (Eric) Boot (private). Eric married Vera Vanee (private).
3 Jacob-Willem (Jaap-Willem) Boot (private). Jaap-Willem married Janny van Hierden (private).
4 Maria Lourina (Marie-Louise) Boot (private).
5 Bartel Jan Marinus (Bart-Jan) Boot (private).
6 Gerrit Hendrik (Henry) Boot (private).
7 Johan Hendrik (Johan) Boot (private).
8 Ralph Ebenezer (Ralph) Boot (private).
9 Cornelis Jan (Cor-Jan) Boot (private).
10 Maurits Boot (private).
11 Natalie Boot (private).
12 David Boot (private).
13 Stephan Timothy Boot (private).


XIV-bh Thonis Jacob (Tonnie) Boot was born on 25-08-1933 in Kruiningen, son of Leendert Jan Boot (see XIII-ar) and Catharina Wilhelmina de Wilde. Tonnie died on 13-07-2009 in Goes, 75 years old. Address: Kruiningen. Occupation: landbouwer. Tonnie married, 27 years old, with Johanna Lena (Jopie) Glerum (private).
Children of Tonnie and Jopie:

1 Leendert Jan (Leenjan) Boot (private). Leenjan married in Kruiningen Jannetje Adriana (Janine) Boogert (private).
2 Hendrik Johannes (Hein) Boot (private). Hein married Clothilde Bun (private).


XIV-bs Marinus Cornelis Imansz Boot was born on 02-11-1920 in Haamstede, son of Iman Adriaan Boot (see XIII-ax) and Pieternella Kommer. Marinus died on 07-09-2004 in Burgh-Haamstede, 83 years old. He was buried on 13-09-2004 in Burgh-Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Marinus married, 31 years old, with Johanna Maria Boot (private). Johanna is a daughter of Pieter Boot (see XII-ae) and Jurrina Willemina van der Lingen.
Children of Marinus and Johanna:

1 Pieternella Jurrina (Erna) Boot (private). Erna married Johannes Ferdinand Douwma (private).
2 Peter Adriaan Boot (private).


XIV-bu Johannes Krijn Stoffel (Joop) Boot was born on 29-07-1919 in Castricum, son of Iman Boot (see XIII-bb) and Alberdina Gebke Urban. Joop died on 02-12-1968 in Eindhoven, 49 years old. Joop married, 26 years old, on 01-03-1946 in Den Haag with Lea Knegt, 25 years old. Lea is born on 20-11-1920 in Epe. Lea died on 28-10-1980 in Castricum, 59 years old. Note: dochter van Leendert Knegt en Alida Wilhelmina Koning.
Children of Joop and Lea:

1 Marion Boot (private). Marion married in Castricum Hendrik Martinus Bernardus (Henk) van der Velden (private).
2 Hans Albert Boot (private).


XIV-bv Pieter Engel Boot was born in 1943 in Haamstede, son of Willem Boot (see XIII-bc) and Lauwerina Engelina (Laurien) van Veen. Pieter died on 03-12-2006 in Burgh-Haamstede, 62 or 63 years old [adv. Prov. Zeeuwse Courant 05-12-2006]. Pieter married with Corrie Bogerman (private).
Child of Pieter and Corrie:

1 Leon Boot (private).


XV-a Hubrecht Joost Boot was born on 27-07-1913 in Nieuwerkerk, son of Domus Marinus Boot (see XIV-a) and Anna Martina van de Stolpe. Hubrecht died on 04-02-1994 in Zierikzee, 80 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was cremated on 08-02-1994 in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Nieuwerkerk (Capelle). Hubrecht married, 29 years old, with Lena Jans Johanna Maria Stols (private).
Children of Hubrecht and Lena:

1 Levina Janna Boot (private). Levina married K.L. Langeraad (private).
2 Joost Marinus Boot (private). Joost married in Zierikzee P.K. Matthijsse (private).


XV-b Jacob Pieter Boot was born on 03-03-1910 in Velsen, son of Martinus Cornelis Boot (see XIV-b) and Neeltje Edses. Jacob died on 15-10-1972 in Amsterdam, 62 years old. Occupation: grondwerker, timmerman. Jacob married, 28 years old, with Johanna Agatha Rens (private).
Child of Jacob and Johanna:

1 Johanna Neeltje Maria Boot (private).


XV-c Jacob Boot was born on 27-08-1904 in Ouwerkerk, son of Jan Pieter Boot (see XIV-c) and Maria Hack. Jacob died on 28-10-1988 in Zierikzee, 84 years old. Occupation: bakker. Jacob married, 22 years old, on 28-04-1927 in Ouwerkerk [ZA akte 6] with Marina Pieternella (Marina) van der Velde, 21 years old. Marina is born on 17-01-1906 in Ouwerkerk. Marina died on 03-07-1983 in Zierikzee, 77 years old. Note: dochter van Jan van de Velde, landbouwer, en Geertruida Neeltje Jonker.
Children of Jacob and Marina:

1 Maria Geertruida Neeltje (Ria) Boot (private). Ria married Willem Zondervan (private).
2 Jan Pieter Boot (private).


XV-d Jacob Willem (Jaap) Boot was born on 07-10-1913 in Ouwerkerk, son of Jacob Boot (see XIV-d) and Janna (Jans) Jonker. Jaap died on 11-04-1968 in Zierikzee, 54 years old. He was buried in Zierikzee. Address: (woonde vanaf 11-04-1968 Zierikzee). Occupation: koopman, horlogemaker, kapper, elektricien. Note:

In navolging van zijn voorvaderen diende Jaap boer te worden, maar daar had de jongeman met een onverzadigbare technische belangstelling weinig zin in. Er waren al stoom-dorsmachines, de eerste auto's reden rond en in de stad was er al elektrisch licht. Maar voor verdere scholing in de techniek hoefde Jaap niet op zijn ouders te rekenen!
Maar zonder dat zijn ouders het wisten, meldde hij zich aan bij de avond-ambachtsschool in Zierikzee. Met zelf-geschreven brieven en vervalste handtekeningen wist hij zijn 'wangedrag' het eerste jaar geheim te houden. Toen er echter een brief van de schoolleiding bij vader werd bezorgd kwam alles uit. Tegen een dergelijke leerwoede konden pa en ma niet op. Ze gaven hun zoon toestemming zijn school af te maken en werk te zoeken als elektricien.
Niet dat dat het enige was waar Jaap zich mee bezig hield. Eén van de eerste motorfietsen op het eiland Schouwen-Duiveland was in zijn bezit. Tot over zijn veertigste jaar bleef hij actief motorsporter, tot grasbaanraces aan toe. In het ouderlijk huis verscheen al snel een zelf gebouwde radio. Op een accu, want in de polder was nog lang geen stroom. En toen er in crisis- en oorlogstijden weinig werk was, bekwaamde hij zich in de klokken- en horloge-makerij. Zelfs heeft hij enige jaren als dameskapper naast zijn vrouw in de kapsalon gewerkt.
In zijn laatste baan bij Delta Elektronica te Zierikzee maakte hij printplaten voor elektronische apparatuur. Een fotografisch en chemisch procédé wat hij gedeeltelijk zelf heeft ontwikkeld.
Bron: Cees Boot.

Jaap married, 23 years old, on 07-10-1936 in Rotterdam [huwelijksakte] with Geertje (Gré) Eversdijk, 22 years old, after publication of the bans on 26-09-1936 in Rotterdam en Ouwerkerk [huwelijksakte]. Gré is born on 08-08-1914 in Rotterdam. Gré died on 15-10-1967 at 07:15 in Rotterdam, 53 years old [overlijdensakte]. She was buried on 18-10-1967 in Zierikzee. Note: na een langdurige hartziekte (in de loop van enkele jaren 11 hartinfarcten) en enkele weken opgenomen in het Havenziekenhuis te Rotterdam daar overleden. Occupation: dameskapster. Note: dochter van Cornelis Eversdijk, wisselwachter, (1876-1938) en Aaltje Schellevis (1880-1938).

Gré wilde weg van het bekrompen, zwaar christelijke ouderlijk huis in Rotterdam. Ze wilde kapster worden. Door een betrekking aan te nemen bij een kapster in Scharendijke op Schouwen-Duiveland kon ze beide wensen tegelijk vervullen. Daar ontmoette ze ook haar latere echtgenoot Jaap.
In hun eerste woning in Scharendijke begon Gré voor zichzelf. Een stoel in een hoek van de woonkamer met aan de wand een eenvoudige spiegel was haar eerste kapsalon. Later zijn ze naar Zierikzee verhuisd waar ze aan de Oude Haven een klein pand konden huren. Jaap maakte hier een heuse kapsalon met drie kapplaatsen. Al snel werd een hulpje in dienst genomen.
De didactische kwaliteiten van Gré kwamen al snel boven drijven en dat resulteerde in prima opgeleide hulpkapsters, waar ze er later twee en tenslotte zelfs drie van in dienst had. Toen woonden ze inmiddels in een eigen woning in de Lange Nobelstraat 11. Daar bouwde Jaap voor haar een kapsalon met vier kapplaatsen. Later uitgebreid met twee verfcabines en weer later met drie droog/opkam plaatsen.
Bron: Cees Boot.

Children of Jaap and Gré:

1 Janna (Janny) Boot (private). Janny married Dirk Jan (Dik) Geelhoed (private).
2 Cornelis (Cees) Boot (private). Cees:
(1) married in Witten, Oostenrijk, with Gertrud Isolde Langhoff (private).
(2) started living together in Zierikzee with Geertruda Johanna (Truus) Step (private).


XV-e Johannes Boot was born on 22-12-1914 in Zierikzee, son of Adriaan Boot (see XIV-e) and Adriana Huberdina Scherpenisse. Johannes died on 15-11-2003 in Leerdam, 88 years old. He was buried in Leerdam. Occupation: los werkman. Johannes married, 22 years old, on 15-12-1937 with Teuntje Kant, 18 years old. Teuntje is born on 25-06-1919. Teuntje died on 20-03-1996, 76 years old. She was buried in Leerdam.
Child of Johannes and Teuntje:

1 Arie Adriaan Boot was born about 1940 in Bergen op Zoom. Arie died on 24-12-1943 in Noordgouwe, about 3 years old. Registration [ZA akte 65 Noordgouwe, akte 108 Zierikzee].


XV-h Marius Boot was born on 28-01-1927 in Zierikzee, son of Johannes Boot (see XIV-j) and Stoffelina Polderman. Marius died in 1997, 69 or 70 years old. Addresses: op 28-11-1950 vertrokken naar Rotterdam, from 1992 Zierikzee. Occupation: bakker. Marius married with Marina van der Tak. Marina is born on 10-04-1925. Marina died on 31-03-2010 in Zierikzee, 84 years old [www.mensenlinq.nl]. She was buried on 06-04-2010 in Zierikzee.
Children of Marius and Marina:

1 Atie Boot (private).
2 Jacqueline Boot (private).
3 Lineke Boot (private). Lineke married Ad N.N. (private).
4 Margo Boot (private). Margo married Alfred N.N. (private).
5 Marian Boot (private). Marian married Ruud N.N. (private).
6 Henriëtte Boot (private). Henriëtte married Ben N.N. (private).


XV-i Jacob Boot was born on 04-11-1900 in Burgh, son of Johannes Boot (see XIV-l) and Joppa Lena Hanse. Jacob died on 20-11-1972, 72 years old. He was buried in Wissenkerke. Occupation: veldarbeider (1923), slager te Wissenkerke. Jacob married, 22 years old, on 25-10-1923 in Wissenkerke [ZA akte 18] with Sara Klazina de Smit, 28 years old. Sara is born on 31-08-1895 in Wissenkerke. Sara died on 12-06-1969, 73 years old. She was buried in Wissenkerke. Note: dochter van Gerard de Smit, veldarbeider, en Anna Zwemer.

Veetentoonstelling met Pasen op de Markt te Goes 1951

Links op de foto, slager Jacob Boot uit Wissenkerke. Hij wacht zijn kans af om een goed bod te doen op het dier voor de slacht.
De veehandelaren droegen meestal kakikleurige lange jassen om gemakkelijk herkend te worden in de drukte van de markt.
Midden op de foto, met schuine kalot, Bram Priester uit Kortgene. Hij won de eerste prijs met dit dier.

Children of Jacob and Sara:

1 Anna Joppa Lena Boot (private).
2 Gerard Boot (private). Gerard married in Kortgene with Jacomina Wilhelmina (Coby) Leenderse (private).
3 Joppa Lena Anna Boot (private).
4 Johannes (Johan) Boot was born on 16-12-1924. Follow XVI-c.


XV-l Bartel Jacob Boot was born on 01-11-1933 in Kerkwerve, son of Jan Leendert Boot (see XIV-m) and Cornelia Straaijer. Bartel died in 12-2007 in Kerkwerve, 73 or 74 years old [adv. Chr.Ger.Kerk Kerkwerve]. Bartel married, 28 years old, with Kaatje Jobina de Bakker (private).
Children of Bartel and Kaatje:

1 Jan Leendert Boot (private). Jan married Marion de Jonge (private).
2 Pieternella (Ellen) Boot (private).
3 Anne-Marie Boot (private). Anne-Marie married in Scharendijke withAart-Jan van der Wekken (private).
4 Bartel Jacob (Eelco) Boot (private).
5 Maria Jobina Magdalena (Marjolein) Boot (private).


XV-o Jan Hendrik Boot was born on 05-08-1921 in Ngawi, Java, Ned. Indië, son of Cornelis Boot (see XIV-o) and Elizabeth Cornelia Drees. Jan died on 17-01-2011 in Arnhem, 89 years old [www.mensenlinq.nl]. Address: op 21-02-1940 vertrokken naar Den Haag, 1994 Arnhem. Occupation: elektrotechnisch ingenieur, leraar H.T.S. (werkte korte tijd in het bedrijfsleven bij Bell in Den Haag, later leraar aan de H.T.S. in Arnhem, waarvan enkele jaren als conrector). Jan married, 25 years old, with Maria Adriana (Mieke) Engberts (private).
Children of Jan and Mieke:

1 Marjan Boot (private). Marjan married Thomas Henricus Fortunatus Nieuwenhuis (private).
2 Irene Elisabeth Boot was born on 01-04-1952 in Arnhem. Irene married Folkert Buis (private).
3 Caroline Jacomijntje Boot (private). Caroline married Peter Jacob Kromhout (private).
4 Michiel Cornelis Boot (private). Michiel married Jorien Bonnema (private).
5 Roelinde Gerrigje Boot (private). Roelinde married Frans Beurskens (private).
6 Okke Jan (Okkie) Boot (private). Okkie married Mieke Ronchetti (private).
7 Annemieke Madelon Boot (private). Annemieke married Alewijn Ott (private).


XV-r Johannes Boot was born on 19-04-1927 in Haamstede, son of Stoffel Boot (see XIV-p) and Adriana Tromper. Johannes died on 27-04-2011 in Burgh-Haamstede, 84 years old [www.mensenlinq.nl]. He was buried on 03-05-2011 in Burgh-Haamstede. Occupation: melkhandelaar. Johannes married, 28 years old, with Magdalena Jacoba van de Sluis (private).
Children of Johannes and Magdalena:

1 Stoffel Jacob (Jos) Boot (private). Jos married Jozien Janse (private).
2 Jacob Leendert (Jaap) Boot (private). Jaap married Thea den Dikken (private).
3 Adriana Willemijntje (Anne-mieke) Boot (private). Anne-mieke married Marten (Mart) Boot (private). See XIV-bf,1 for personal details of Mart.


XV-u Leendert Boot was born on 01-05-1925 in Duivendijke, son of Olivier Bartel Boot (see XIV-q) and Jacomina van der Wekken. Leendert died on 05-08-1998 in Brouwershaven, 73 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried on 10-08-1998 in Brouwershaven [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Address: (op 10-12-1952 vertrokken naar Zonnemaire). Religion: Gereformeerd Artikel 31. Leendert married, 28 years old, with Dina Kornelia Quist (private).
Children of Leendert and Dina:

1 Jannetje (Janny) Boot (private). Janny married in Brouwershaven with Jacob Cornelis den Boer (private).
2 Jacomina Boot (private). Jacomina married Frank van de Stege (private).
3 Olivier Bartel Boot (private). Olivier:
(1) married Annelien Scheele (private).
(2) married Ankie Blankenburg (private).
4 Marina Leentje Boot (private). Marina married Henk Posthuma (private).
5 Leendert Cornelis Boot (private). Leendert married in Zierikzee Tona Adriana Schouls (private).


XV-w Cornelis Boot was born on 29-06-1925 in Brouwershaven, son of Willem Jan Boot (see XIV-r) and Anna Wilhelmina Kloet. Cornelis died on 30-11-1979 in Schiedam, 54 years old. Occupation: scheepswerktuigkundige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, na 1955 scheepsbouwer N.V. Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord. Note:

Op de werf waar hij werkte, Wilton Fijenoord, had hij de bijnaam "stalen Boot", ook wel "ijzeren Boot". Hij was bedrijfsleider Nieuwbouw montage: machinekamers in elkaar zetten. Er werkten namelijk drie Boot-en op Wilton, van wie de andere twee de bijnaam hadden: "vette Boot", hij was hellingbaas en dus verantwoordelijk voor de sleden onder een in het water te schoppen schip, en "houten Boot", hij was baas van de "timmerwinkel" (scheepsbeschieterij).

Cornelis married with Tiny Bartelse (private).
Child of Cornelis and Tiny:

1 Willem Jan Jacobus Boot (private). Willem married Anneke Renee Stasse (private).


XV-x Maarten Olivier Boot was born on 13-10-1933 in Brouwershaven, son of Willem Jan Boot (see XIV-r) and Anna Wilhelmina Kloet. Maarten died on 11-08-2005 in Dordrecht, 71 years old [adv. Dordtenaar 12-08-2005]. He was buried in Brouwershaven. Address: Dordrecht (op 27-06-1956 vertrokken naar Kruiningen). Maarten married, at least 20 years old, with Hendrika Maria (Riet) Padmos (private).
Children of Maarten and Riet:

1 Anna Wilhelmina (Anita) Boot (private).
2 Cornélie Boot (private).
3 Iman Willem Boot (private).
4 Willem-Jan Boot (private).


XV-y Jacomijntje (Mijntje) Boot was born on 09-03-1925 in Noordwelle, daughter of Pieter Gerrit Boot (see XIV-s) and Dina van de Panne. Mijntje died on 28-12-2008 in Emmeloord, 83 years old [www.mensenlinq.nl]. She was buried on 02-01-2009 in Espel (Noordoostpolder). Address: 1990 Espel (Noordoostpolder). Note: stammend uit de Rengerskerkse tak. Mijntje married, 23 years old, on 28-05-1948 in Noordwelle with Cornelis Willem (Cor) Boot, 26 years old. Cor is born on 06-04-1922 in Renesse, son of Elieza Centesz Boot (see XIII-ah) and Toontje Verboom. Cor died on 31-03-2000 in Espel (Noordoostpolder), 77 years old [adv. Trouw 01-04-2000]. Address: 1990 Espel (Noordoostpolder). Occupation: landbouwer.
Children of Mijntje and Cor: zie XIV-au.

XV-ab Jan Boot was born on 15-09-1933 in Noordwelle, son of Pieter Gerrit Boot (see XIV-s) and Dina van de Panne. Jan died on 26-10-1990 in Staphorst, 57 years old. Occupation: leraar N.H. mulo. Note: stammend uit de Rengerskerkse tak. Jan married, 25 years old, with Maria Margaretha (Mies) van Westen (private).
Children of Jan and Mies:

1 Pieter Frans (Frans) Boot (private). Frans married Anita Meijer (private).
2 Davelina Adriana Hermine (Lienke) Boot (private). Lienke married Henk Landsheer (private).


XV-ah Johan Karel Boot was born on 10-03-1893 in Middelburg, son of Bastiaan Adrianus Boot (see XIV-v) and Grietje Timmer. Registration on 11-03-1893 [ZA akte 118]. Johan died on 17-04-1981, 88 years old. Address: (na 1900 inwoner van Middelburg). Johan married, 23 years old, on 14-06-1916 in Heinenoord [akte 8] with Lena Rosmolen, 25 years old. Lena is born on 13-02-1891 in Heinenoord. Lena died on 18-12-1992, 101 years old. Note: dochter van Arie Rosmolen en Adriaantje de Jong.
Child of Johan and Lena:

1 Margaretha Adriana Boot was born on 13-12-1916. Margaretha died on 04-04-1972, 55 years old.


XV-ai Johannes Jacob Boot was born on 26-03-1896 in Bruinisse, son of Marinus Johannes Boot (see XIV-w) and Maria de Jonge. Registration on 27-03-1896 [ZA akte 17]. Johannes died on 28-10-1975 in Goes, 79 years old. Occupation: knecht later opzichter visserijpolitie. Johannes:
(1) married, 26 years old, on 20-10-1922 in Bruinisse [akte 19] with Lina Dorst, 24 years old. Lina is born on 23-04-1898 in Bruinisse. Lina died on 03-03-1950 in Goes, 51 years old. Registration [ZA akte 45 Goes, akte 9 Kruiningen]. Note: dochter van Cornelis Marinus Dorst, landbouwer, en Maria van 't Hof.
(2) married, 54 years old, on 22-03-1951 in Hansweert with Janneke Pieternella Lindhout, 45 years old. Janneke is born on 15-04-1905 in Kruiningen.
Children of Johannes and Lina:

1 Marinus Johannes Cornelis Boot (private). Marinus married in Den Haag Marie Daniella Beatrice Laros (private).
2 Cornelis Marinus Boot (private). Cornelis married in Yerseke Adriana Daane (private).


XV-aj Jacob Johannes Boot was born on 12-09-1897 in Bruinisse, son of Marinus Johannes Boot (see XIV-w) and Lena Saartje Visser. Registration on 13-09-1897 [ZA akte 55]. Jacob died on 15-03-1960 in Dordrecht, 62 years old. He was buried in Dordrecht. Occupation: schipper. Jacob married, 27 years old, on 13-02-1925 in Bruinisse [ZA akte 3] with Ida Maria Kok, 25 years old. Ida is born on 11-11-1899 in Numansdorp. Ida died on 05-04-1981 in Dordrecht, 81 years old. She was buried in Dordrecht. Note: dochter van Hendrik Kok, machinist, en Willempje Nooteboom.
Child of Jacob and Ida:

1 Marinus Johannes Hendrik Boot (private). Marinus married in Dordrecht Jenneke Mol (private).


XV-ak Marinus Boot was born on 15-02-1899 in Bruinisse, son of Marinus Johannes Boot (see XIV-w) and Lena Saartje Visser. Registration on 15-02-1899 [akte 5]. Marinus died on 04-05-1991 in Dordrecht, 92 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was buried on 08-05-1991 in Dordrecht. Address: Dordrecht. Occupation: matroos, sleepbootschipper.
Marinus married, 36 years old, on 20-06-1935 in Bruinisse [ZA akte 11] with Pieternella Johanna Haeck (Hoek), 28 years old. Pieternella is born on 02-08-1906 in Bruinisse, daughter of Dirkje Kieboom, foster daughter of Jan Haeck. Pieternella died on 02-02-1985 in Dordrecht, 78 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. She was buried on 07-02-1985 in Dordrecht.
Children of Marinus and Pieternella:

1 Lena Saartje (Leny) Boot (private). Leny:
(1) married Willem van der Linde (private).
(2) married Harry M. Davis (private).
2 Dirktje (Trix) Boot (private). Trix married in Dordrecht Cornelis (Kees) van Meerkerk (private).
3 Elizabeth (Ellen) Boot (private). Ellen married in Rotterdam Ramon Vile Solera (private).
4 Neeltje Paulina (Nelleke) Boot (private). Nelleke married in Dordrecht Harry Tromp (private).
5 Jan Boot (private). Jan married Lilian (Lily) de Jong (private).


XV-am Cornelis Jan Boot was born on 13-02-1916 in Haamstede, son of Willem Gerardus Boot (see XIV-y) and Sara Pieternella van Westen. Cornelis died on 08-01-1999 in Burgh, 82 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. He was cremated on 12-01-1999 in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Occupation: fruitteler. Cornelis married, 27 years old, with Cornelia Eliza Anthonetta van Gerwen (private).
Children of Cornelis and Cornelia:

1 Johanna Sara Nelly Boot (private). Johanna married in Den Dolder Arend Hans van der Wouden (private)
2 Willem Gerardus Boot was born on 01-12-1945 in Burgh. Willem died on 13-12-1947 in Burgh, 2 years old. Registration [ZA akte 8].
3 Sara Pieternella (Nella) Boot (private). Nella married Marcel J. Padmos (private).
4 Willem Gerardus (Willem) Boot (private). Willem married Hendrina B. (Ineke) op den Brouw (private).
5 Henricus Cornelis (Harry) Boot (private). Harry married Inge Caroline Wervers (private).
6 Jannetje C. (Janneke) Boot (private). Janneke:
(1) married Antonius Maria (Ton) Ambergen, 30 years old. Ton was born on 16-07-1946 in Coevorden. Ton died on 26-05-1985 in Acapulco, Guerrero, Mexico, 38 years old. Note: aan boord van het cruiseschip MS Noordam. Occupation: zeeman.
(2) started living together with Jacobus Petrus Theodorus (Jacques) Voermans (private).


XV-aq Adriaan Boot was born on 16-08-1933 in Kortgene, son of Pieter Boot (see XIV-aj) and Cornelia Kastelein. Adriaan died on 23-07-2009 in Sint Laurens (Middelburg), 75 years old. He was buried on 27-07-2009 in Kortgene. Occupation: medewerker kartografie en reprografie bij de Directie Milieu en Waterstaat van de Provinciale Waterstaat van Zeeland te Middelburg (van januari 1966 tot januari 1994). Adriaan married with Wilhelmina van Oossanen (private).
Children of Adriaan and Wilhelmina:

1 Arjon Boot (private). Arjon married Netty Bouman (private).
2 Nelly Boot (private). Nelly married Pieter N.N. (private).
3 Pieter Boot (private). Pieter married Clasien N.N. (private).
4 Rien Boot (private). Rien married Alice N.N. (private).


XV-at Lieven Boot was born on 19-01-1935 at 14:00 in Kortgene, son of Izaäk Boot (see XIV-al) and Tannetje Pieternella de Lange. Lieven died on 05-04-1998 in Goes, 63 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Occupation: schildersknecht, aannemer schilderwerken. Honour: Eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau. Religion: Ger. Gemeente. Lieven married, 24 years old, with Maria Maatje van de Ree (private).
Children of Lieven and Maria:

1 Tannetje Neeltje Boot (private).
2 Neeltje Maria Tannetje Boot (private).


XV-bd Frans Marinus Boot was born on 20-04-1925 in Wilhelminadorp (Goes), son of Abraham Marinus (Bram) Boot (see XIV-aw) and Maatje Jannetje (Maatje) Markusse. op de Hoeve "Waterloo" gelegen aan de Blauwewijk in Wilhelminadorp (Goes). Frans died on 22-05-1994 in Steenwijk, 69 years old [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Frans married, 28 years old, with Pieternella de Jager (private).
Children of Frans and Pieternella:

1 Abraham Marinus Boot (private). Abraham married Elisabeth Maria Schollen (private).
2 Janna Adriana (Jannie) Boot (private).


XVI-c Johannes (Johan) Boot was born on 16-12-1924, son of Jacob Boot (see XV-i) and Sara Klazina de Smit. Johan died on 01-12-2010 in Helmond, 85 years old. He was cremated on 08-12-2010 in Heeze. Johan married, 25 years old, on 16-02-1950 with Johanna Maria (Mies) van Uden (private).
Children of Johan and Mies:

1 Johanna Maria Gertruda Clazina Boot (private).
2 Johannes Gerard Boot (private).
3 Wilhelmus Adrianus Boot (private).
4 Jacob Boot (private). Jacob married Sylvia Elisabeth Margaretha Georgina Pichel (private).

 


logoaldfaer Generated using Aldfaer version 4.2 (with customized report generator) on 02-05-2011.

Private: persons marked with (private) have not all information shown due to Dutch privacy laws.


Sources:

  • atlantis = Archief Schouwen-Duiveland
  • DS = www.digitalestamboom.nl: archieven van een aantal gemeenten
  • DTB = Doop-, Trouw- en Begraafregisters (ook RBS)
  • genlias = www.genlias.nl: database van de samenwerkende archiefdiensten
  • lds = www.familysearch.org: Latter-day Saints (Mormonen)
  • RAZE = Rechterlijke Archieven der Zeeuwse Eilanden
  • RBS = Retroacta Burgerlijke Stand (ook DTB)
  • ZA = www.zeeuwengezocht.nl: Zeeuws Archief
  • ZA (index De Vos) = index gemaakt door P.D. de Vos, de originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan

Index  Vlag_Nederland


For more information about the descendants of Jan Boot click here.


stuurlinks stuurrechts

.