bel

bel

bel

Genealogie Jan Boot

(Zeeland - Rengerskerke (Schouwen))

Namenindex  Vlag_UK

 

RAZE: Rechterlijke Archieven der Zeeuwse Eilanden.
Van de RAZE inventarisnummers 3811-5143a, die in onderstaand overzicht worden genoemd als bron, worden de originele archiefstukken bewaard in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

 


In de Poorterboeken van Zierikzee wordt al op 30-01-1366 een Hanne Boot vermeld en op 04-02-1377 een Jan Boot.

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Jan Boot is geboren vóór 1470 in Rengerskerke. Notitie:

De naam van de vader van Cornelis Jansz Boot en Wisse Jansz Boot moet wel Jan Boot geweest zijn en als Cornelis en Wisse omstreeks 1490/1491 zijn geboren dan zal Jan mogelijk vóór 1470 geboren zijn.
Het is ook mogelijk dat Jan niet onder de naam "Boot" bekend is maar alleen onder een patroniem.
Een patroniem is een achternaam die is afgeleid van de voornaam van de vader, zoals hieronder Jansz.

Kinderen van Jan uit een onbekende relatie:

1 Cornelis Jansz Boot is geboren omstreeks 1490. Volgt II-a.
2 Wisse Jansz Boot is geboren na 1491. Volgt II-b.


II-a Cornelis Jansz Boot is geboren omstreeks 1490, zoon van Jan Boot (zie I).
Kinderen van Cornelis uit een onbekende relatie:

1 Jan Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1520. Volgt III-a.
2 Crijn Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1540. Volgt III-b.


II-b Wisse Jansz Boot is geboren na 1491, zoon van Jan Boot (zie I).
Kinderen van Wisse uit een onbekende relatie:

1 Stoffel Wisse Jansse Boot. Volgt III-c.
2 Jan Wisse Jansz Boot is geboren omstreeks 1522 in Burgh. Volgt III-d.
3 Marinus Wisse Boot is geboren omstreeks 1523. Notitie: op 17-07-1607 genoemd: "out omtrent 84 jaren".


III-a Jan Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1520, zoon van Cornelis Jansz Boot (zie II-a). Adres: Rengerskerke. Beroep: bouwman.
Kinderen van Jan uit een onbekende relatie:

1 Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1550 in Rengerskerke. Volgt IV-a.
2 Pieter Boot is geboren vóór 1568. Pieter trouwde, minstens 20 jaar oud, op 28-08-1588 in Zierikzee met Catalijne N.N..


III-b Crijn Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1540, zoon van Cornelis Jansz Boot (zie II-a). Crijn is overleden omstreeks 1597 in Westenschouwen, ongeveer 57 jaar oud. Notitie:

mogelijk geboren rond 1540 (schatting);
getrouwd vóór 1581;
overleden omstreeks 1597, want in het Register van Schepenen van den Westeren Ban van den Duyne in Haamstede, beginnend in april 1596 (Genealogisch Centrum, Goes) wordt onder 09-07-1597 gesproken van de voogd van Crijn Cornelis Boot's kinderen.

Kinderen van Crijn uit een onbekende relatie:

1 Maeyke Crijnse Boot. Maeyke trouwde met Leendert Hagese.
2 Cornelis Crijnse Boot is geboren omstreeks 1575. Volgt IV-b.


III-c Stoffel Wisse Jansse Boot, zoon van Wisse Jansz Boot (zie II-b).
Kind van Stoffel uit een onbekende relatie:

1 N.N. Boot. N.N. is overleden op 03-04-1562.


III-d Jan Wisse Jansz Boot is geboren omstreeks 1522 in Burgh, zoon van Wisse Jansz Boot (zie II-b). Jan is overleden op 23-05-1566, ongeveer 44 jaar oud. Notitie: vermeld in het Poorterboek van Zierikzee.
Kinderen van Jan uit een onbekende relatie:

1 N.N. Boot. N.N. is overleden op 30-09-1549 in Zierikzee.
2 Stoffel Jan Wissez Boot. Stoffel is overleden op 18-03-1569 in Zierikzee.


IV-a Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1550 in Rengerskerke, zoon van Jan Cornelisse Boot (zie III-a). Errian is overleden na 1600, minstens 50 jaar oud. Adres: Rengerskerke. Beroep: molenaar. Errian trouwde, hoogstens 28 jaar oud, vóór 1578 met Mayken Stoffelsdr. Mayken is overleden na 1600. Notitie:

In 1572 gingen de stad Zierikzee en geheel Schouwen over tot de hervorming. Tijdens het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden in 1575-1576 en nog enige jaren daarna woonde hij te Zierikzee, omdat de polder Schouwen onder water was gezet.

In het doopregister van Zierikzee vinden we opeenvolgende doopdata van kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor die van Errian Jan Cornelisse Boot:
- Errian (Adriaan) Jan Cornelisse Boot(h),
- Adrian Jans,
- Errian Jans,
- Errian Janso Boot,
- Adrian Janso,
- Adrian Janso Both,
- Arrian Janso,
- Errian Janso.
In principe kunnen alle 8 dezelfde persoon zijn. We hebben echter de Janso-vaders voorlopig niet opgenomen. We vonden daarvoor de volgende huwelijken:
- Adrian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 30-10-1583 met Nielken Pieters, jongedochter van Bruinisse,
- Errian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 29-06-1586 met Jobghen Lieverts, jongedochter van Zierikzee.
Van deze echtparen zouden de volgende kinderen kunnen zijn:
- Stoffel Adrian Janso Boot, van Rengerskerke, gedoopt te Zierikzee op 09-10-1584,
- N.N. Booth, gedoopt te Zierikzee op 27-10-1587,
- Catalina Errian Janso Boot, gedoopt te Zierikzee op 02-09-1590,
- Boudewijn Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 01-09-1591,
- Nielghen Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 03-05-1592,
- Nielghen Adrian Janso Both, gedoopt te Zierikzee op 13-06-1593,
- Durftghen Arrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 16-04-1595,
- Cornelis Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 10-03-1596,
- Jacob Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 29-06-1597.

Kinderen van Errian en Mayken:

1 Jan Adriaensse Boot is geboren vóór 1585 in Zierikzee. Volgt V-a.
2 Michielghen Boot. Zij is gedoopt op 22-01-1589 in Zierikzee. Gedoopt als dochter van Adrian Jans.
3 Errian (Adriaan) Boot. Hij is gedoopt op 27-09-1589 in Zierikzee. Gedoopt als zoon van Errian Jans.
4 Cornelis Adriaense Boot is geboren in Rengerskerke. Volgt V-b.
5 Rochus Boot. Hij is gedoopt op 07-09-1599 in Zierikzee. Gedoopt als zoon van Errian Jans, molenaar.
6 Anneken Boot. Zij is gedoopt op 08-10-1600 in Zierikzee. Gedoopt als dochter van Errian Jans.
7 Adriaen Adriaense Boot is geboren vóór 1615. Notitie: geboren tussen 1600 en 1615.


IV-b Cornelis Crijnse Boot is geboren omstreeks 1575, zoon van Crijn Cornelisse Boot (zie III-b). vermoedelijk geboren tussen 1570 en 1580 (schatting). Cornelis is overleden omstreeks 1623, ongeveer 48 jaar oud [RAZE 4981 dd 09-01-1623]. Notitie:

Op pag. 84 in "29 verhalen uit de historie van Schouwens Westhoek" door W.P. de Vrieze wordt Cornelis Krijnsz Boot genoemd als bewoner en eigenaar van de hofstede 'Flora', de huidige boerderij 'Nieuwe Leven': in 1611 is Cornelis Krijnsz Boot bewoner en eigenaar van deze boerderij aan de Kloosterweg.
Omstreeks 1612 wordt hij genoemd als Schepen van den Westerenban van den Duyne van Haemstede.
Op 08-10-1612 wordt Cornelis Crijnse Boot genoemd en 4 minderjarige wezen, waarvan Mayken Marinusdr de moeder was, de 4 kinderen waren dus kennelijk halfwezen.
Op 04-06-1615 vinden we de verkoop van 3 stukken hayman aan Cornelis Crijnse Boot door: Job Pieter Wittens, secretaris, Witte Pieter Wittens, Jacob Pieter Wittens, Aechtken Pieter Wittens, Abram Lauris als getrouwd met de weduwe van Pieter Wittens, Dingenken Pieter Wittens, Pieternella Pieter Wittens en Phlip Willemse, als vader van zijn weeskind gewonnen bij Stoffelijne Pieter Wittens, allen als erfgenamen in de nagelaten goederen van wijlen Maijken Pieter Wittens (Register van Schepenen van den Westeren Ban).

Cornelis:
(1) trouwde met Maeyke Marinusse. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1602. Notitie: zie RAZE 5143 op dato, waarin 4 kinderen uit dit huwelijk met hun leeftijden worden genoemd. Maeyke is overleden vóór 09-11-1612 in Haamstede.
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1612 met Loonken Willemsdr. Loonken is overleden na 1631. Notitie:

Loonken vermeld als weduwe van Cornelis Crijnse Boot in RAZE 4981, dd. 09-01-1623 en alsdan
(1) hertrouwde met Cornelis Jan Adriaense, die de boedelrekening opstelde betreffende de nalatenschap van wijlen Cornelis Crijnse Boot.
(2) hertrouwde met Adriaen Cornelis Machielse, die wordt vermeld in RAZE 4984, folio 12v, dd. 21-06-1631 als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Jan Adriaense.
Vermoedelijk is ze kort na 1631 overleden, omdat in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld wordt de boedelrekening van Adriaen Cornelis Michielsz als voogd en Crijn Boot als broeder van Willem en Jan, kinderen van Cornelis Boot en Loonken Willemts (zaliger), van zijn beheer sedert de rekening van 17-05-1629.

Kinderen van Cornelis en Maeyke:

1 Crijn Cornelisz Boot(h) is geboren in 1603 in Haamstede. Volgt V-c.
2 Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot is geboren omstreeks 1606. Volgt V-d.
3 Adriaenken Boot is geboren omstreeks 1608. Notitie: was 4 jaar oud in 1612 volgens RAZE 5143, dd. 09-11-1612.
4 Marinus Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1610. Volgt V-e.

Kinderen van Cornelis en Loonken:

5 Willem Boot is geboren na 1612. Willem is overleden vóór 1650, hoogstens 38 jaar oud. Notitie:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Jan een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
als Doopgetuige te Haamstede vermeld op 08-02-1643, vermoedelijk overleden voor 1650, wanneer Loonken Sijmons de boedelinventaris overbrengt (zie RAZE 4981A, nr. 2, dd. 09-03-1650)
6 Cornelia Boot is geboren in 1615. Zij is gedoopt op 28-04-1615 in Haamstede.
7 Jan Boot is geboren in 1616. Hij is gedoopt op 16-10-1616 in Haamstede. Doopgetuigen: Heynderick de Smit, Huybrecht Stoffelse, Jannetje Domus enWillem Jans. Notitie:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Willem een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
8 Leendert Cornelisse Crijnse is geboren omstreeks 1618 in Haamstede. Leendert:
(1) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1658 met Maatje (Maijken) Cornelisse, ongeveer 39 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1619 in Haamstede. Notitie: ook Maatje (Maijken) Cornelisdr Krepel.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 11-04-1662 in Haamstede met Maetje Jans.


V-a Jan Adriaensse Boot is geboren vóór 1585 in Zierikzee, zoon van Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot (zie IV-a) en Mayken Stoffelsdr. Adres: Zierikzee. Jan:
(1) trouwde, minstens 20 jaar oud, op 23-01-1605 in Zierikzee met Pauline Willems, minstens 19 jaar oud. Pauline is geboren vóór 1586 in Bergen op Zoom. Pauline is overleden vóór 1613.
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, op 08-04-1613 in Zierikzee met Dingenken Tonis. Dingenken is geboren in Rengerskerke.
Kinderen van Jan en Dingenken:

1 Adriaan Janse Boot is geboren vóór 1635 in Zierikzee. Volgt VI-a.
2 Adriana Jansdr Boot is geboren vóór 1648. Adriana ging in ondertrouw, minstens 19 jaar oud, op 15-05-1667 in Zierikzee [ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)] met Jean Doucy. Notitie: weduwnaar van W.kerke, Vlaanderen.
3 Bastiaen Adriaense Boot is geboren in 1666. Hij is gedoopt op 02-06-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Adrie van de Vere, Cathalina Bastiaens.


V-b Cornelis Adriaense Boot is geboren in Rengerskerke, zoon van Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot (zie IV-a) en Mayken Stoffelsdr. Hij is gedoopt op 02-09-1590 in Zierikzee. Cornelis is overleden op 20-10-1650 in Colijnsplaat, 60 jaar oud. Adres: Colijnsplaat. Beroep: bouwman. Cornelis:
(1) trouwde omstreeks 1610 met Neelken Bastiaensdr. Geboren tussen 1567 en 1594. Neelken is overleden vóór 1637.
(2) trouwde omstreeks 1637 met Lijsbeth Tonisdr Maes, ongeveer 22 jaar oud. Notitie:

De datum van het huwelijk wordt door Moermond aangegeven als omstreeks 1621.
Lijsbeth Tonisdr wordt volgens Zeeuwse Kwart. mei 1995, pag.160/1 Lijsbeth Thomasdr Maes genoemd met geboorteplaats Oost-Duyveland.

Lijsbeth is geboren omstreeks 1615 in Zierikzee, dochter van Thomas (Tonis) Maes. Lijsbeth is overleden op 22-01-1655 in Colijnsplaat, ongeveer 40 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Neelken:

1 Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1612 in Rengerskerke. Volgt VI-b.
2 Dingeman Cornelisse Boot is geboren vóór 1630. Volgt VI-c.
3 Bastiaan Cornelisse Boot is geboren vóór 1637. Volgt VI-d.

Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:

4 Leendert Cornelisse Boot is geboren in Colijnsplaat. Volgt VI-e.
5 Adriaen Cornelisse Boot is geboren in Colijnsplaat. Volgt VI-f.


V-c Crijn Cornelisz Boot(h) is geboren in 1603 in Haamstede, zoon van Cornelis Crijnse Boot (zie IV-b) en Maeyke Marinusse. Crijn is overleden omstreeks 1650, ongeveer 47 jaar oud. Notitie: zie RAZE 4981, nr. 4. Notitie:

(was 9 jaar oud in 1612), als doopgetuige te Haamstede vermeld op 21-04-1631 en 29-04-1648, als voogd vermeld van de wezen van Jacob Marinus Tonis in RAZE 4981, dd. 14-12-1636, 27-02-1638, 07-07-1639, 26-02-1643, 19-06-1643 en 24-05-1647, als getuige vermeld in RAZE 4985, nr. 280, dd. 02-09-1648.

Crijn trouwde met Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 1636. Ida is geboren vóór 1617. Ida is overleden na 1664, minstens 47 jaar oud. Notitie: Ida hertrouwde later met Cornelis Jaspers volgens RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
Kinderen van Crijn en Ida:

1 Crijntje Boot. Notitie: vermoedelijk Crijntje Boot: als een van de weeskinderen vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
2 Maijken Boot. Zij is gedoopt op 21-06-1636 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Dingene Cornelis, Maijken Jorisse, Anneke Leenders, Adriaen Cornelisz Machielse.
3 Cornelis Crijnse Boot(h), gedoopt op 30-12-1637 in Haamstede. Volgt VI-g.
4 Simon Crijnse Boot is geboren vóór 1638. Simon trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1658 met Jobken Adriaense, minstens 19 jaar oud. Jobken is geboren vóór 1639, dochter van Adriaen Adriaense Boot (zie IV-a,7 ).
5 Nicolaes Crijnsse Boot(h) is geboren vóór 1639. Volgt VI-h.
6 Marinus Crijnsz Boot. Hij is gedoopt op 08-09-1641 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Chielse, Job Leendert Florisse, Willemijntje Leendertse, Cornelis Vlaems.
7 Neeltje Crijnsse Boot(h). Zij is gedoopt op 10-06-1647 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Loontje Simonse en Mayken Janse (of Franse). Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 27-03-1668 in Haamstede met Adriaen Isaackse, nadat zij op 21-01-1668 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is geboren in Oostkapelle.


V-d Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot is geboren omstreeks 1606, dochter van Cornelis Crijnse Boot (zie IV-b) en Maeyke Marinusse. Leenken is overleden vóór 14-02-1675, hoogstens 69 jaar oud. Notitie: tussen 24-02-1669, toen nog doopgetuige, en 14-02-1675, zie RAZE 5143a, folio 69, op dato, waarin haar erfgenamen Cornelis (Cornelisse? of Adriaense?) en Jacobus de Bruijne in huwelijk hebbende Jacomijntje Adriaens, een stuk haeyman gelegen in het Crijn Boots bevang verkopen aan Heijndrick Beije, getrouwd met Leentje Frans van den Berge. Notitie:

was 6 jaar oud in 1612;
vermeld als doopgetuige te Haamstede op 11-03-1635, 14-05-1650, 20-05-1650, 10-10-1660 en 24-02-1669;
verscheen in juli 1668 voor de schepenen van Burgh, als weduwe, geassisteerd met Marinus Michielse, i.v.m. een schuldbekentenis aan Lieven van Couwenburch, onder hypotheekverband van een stuk korenland onder Burgh in het Adriaen Straijersbevang, (RAZE 4846).
Eén bron gebruikt als familienaam voor haar kinderen BOOT, een andere naar de vader MACHIELSE. Haar kleinzoon Leendert Cornelisz Boot en verdere nazaten dragen wel de familienaam BOOT.

Leenken trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1633 met Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen), ongeveer 23 jaar oud. Adriaen is geboren omstreeks 1610, zoon van Cornelis Machielse (Michiels(en), Chielsen). Adriaen is overleden vóór 07-1668, hoogstens 58 jaar oud. Notitie: zie RAZE 4846 op dato. Notitie:

landman onder Renesse en als schepen aldaar vermeld in RAZE 5057 van 05-02-1620 tot 05-08-1624;
ook vermeld met zijn broeder Michiel Cornelis Michielse als duinmeier van den Grooten Derryhoek in RAZE 4985, dd. 15-10-1646;
weduwnaar van Loonken Willemsdr, in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld als voogd en boedelbeheerder van de kinderen Willem en Jan, minderjarige kinderen van Cornelis Crijnse Boot en zijn 2e vrouw Loonken Willemsdr, tesamen met zijn zwager Crijn Cornelisse Boot.

Kinderen van Leenken en Adriaen:

1 Marinus Machielse (Michiels(en), Chielsen). Hij is gedoopt op 17-04-1634 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Stoffel Stoffelse, Jan Marinusse, Leentje Cornelisse.
2 Cornelis Adriaense (Arentse) Boot is geboren omstreeks 1635 in Renesse. Volgt VI-i.
3 Maeijken Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 21-06-1637 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieterse, Stoffelijntje Stoffelse en Pieter Andriesz Taerde.
4 Jacob Machielse (Michiels(en), Chielsen). Hij is gedoopt op 21-04-1641 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Vlaems, Marinus Jacobsz, Marinus Machielsz, Mayken Adriaanse.
5 Neeltje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 05-07-1643 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Cornelisse, Cornelis Adriaense van Oosten en Loontje Sijmonse.
6 Jacomijntje Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 28-05-1645 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Adriaense, Jasper Cornelisse en Helena Ellepoele. Jacomijntje trouwde [RAZE 5143A dd 14-02-1675 folio 69] met Jacobus de Bruijne.
7 Adriaentje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 01-03-1648 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Adriaentje Cornelisse, Abraham Jacobse Vloo, Marinus Cornelisse Boot.


V-e Marinus Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1610, zoon van Cornelis Crijnse Boot (zie IV-b) en Maeyke Marinusse. Marinus is overleden na 1662, minstens 52 jaar oud. Notitie:

vermeld als 2 jaar oud in 1612, volgens RAZE 5143, dd. 09-11-1612;
verzocht ontslag van het toezicht der weeskamer in 1637 (zie RAZE 4981);
was doopgetuige te Haamstede op 25-12-1637, 01-03-1648 en 26-11-1662;
als wedervoogd vermeld in de boedelinventaris van zijn broeder Crijn Cornelisz Boot in 1650 (zie RAZE 4981A, nr.4);
als ontvanger van de goederen aankomende de minderjarige kinderen van zijn broeder Crijn (zaliger) en Ida Pieters vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.

Marinus is getrouwd voor de kerk vóór 1634.
Kind van Marinus uit een onbekende relatie:

1 Cornelis Boot is geboren vóór 1635. Volgt VI-j.


VI-a Adriaan Janse Boot is geboren vóór 1635 in Zierikzee, zoon van Jan Adriaensse Boot (zie V-a) en Dingenken Tonis. Beroep: landman. Religie: Waals Gereformeerd. Adriaan:
(1) trouwde met Marie Sellier, nadat zij op 29-08-1655 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-09-1655 in Zierikzee [ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)]. Marie is geboren in Sedan. Religie: Waals Gereformeerd. Notitie: weduwe van Jean Hanaut.
(2) trouwde, minstens 32 jaar oud, op 01-09-1667 in Zierikzee met Jorisje Hoogestrooms. Jorisje is geboren in Zierikzee. Notitie: weduwe.
(3) trouwde, minstens 42 jaar oud, op 23-09-1677 in Zierikzee met Magdalena van der Heyde. Magdalena is geboren in Zierikzee.
Kind van Adriaan en Marie:

1 Crijn Adriaanse Boot is geboren in Zierikzee. Crijn trouwde op 18-09-1703 in Zierikzee [ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)] met Sara Lievens. Sara is geboren in Zierikzee.


VI-b Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1612 in Rengerskerke, zoon van Cornelis Adriaense Boot (zie V-b) en Neelken Bastiaensdr. Heijndrick is overleden vóór 06-05-1677, hoogstens 65 jaar oud. Notitie: vermoedelijk overleden vóór 06-05-1677, wanneer zijn zoon Adriaan Boodt als ontvanger uit de sele van zijn vader betaling eist van koopsommen door diverse kopers en/of hun borgen. Notitie: woonde onder Rengerskerke, dat samen met Zuidland (Schouwen) destijds één parochie vormde. Hij wordt vanaf 25-04-1656 tot 27-10-1662 vermeld als Schepen en van 31-01-1663 tot 1677 als Schout van Rengerskerke en Zuidland (RAZE 5081). Heijndrick trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1632 met Leentgen Adriaensdr. Leentgen is overleden na 1654.
Kinderen van Heijndrick en Leentgen:

1 Adrijaen Heijndricksz Boodt. Volgt VII-a.
2 Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke. Volgt VII-b.


VI-c Dingeman Cornelisse Boot is geboren vóór 1630, zoon van Cornelis Adriaense Boot (zie V-b) en Neelken Bastiaensdr.
Kinderen van Dingeman uit een onbekende relatie:

1 Claes Dingemanse Boot is geboren in Looperskapelle. Volgt VII-c.
2 Hendrick Boot is geboren vóór 1654. Volgt VII-d.


VI-d Bastiaan Cornelisse Boot is geboren vóór 1637, zoon van Cornelis Adriaense Boot (zie V-b) en Neelken Bastiaensdr. tussen 1625 en 1650. Adres: Rengerskerke. Beroep: landman. Bastiaan trouwde met Adriaantje Willems, nadat zij op 11-02-1683 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA DTB 1651-1700 NG 4B (index De Vos)]. Notitie: 2 x getrouwd. Adriaantje is geboren vóór 1667, tussen 1640 en 1667.
Kind van Bastiaan en Adriaantje:

1 Maria (Maaike) Bastiaansdr Boot. Zij is gedoopt op 22-05-1685 in Zierikzee. Maria ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 20-11-1708 in Zierikzee met Boudewijn van der Ende, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 16-09-1685 in Zierikzee. Notitie: zoon van Aert (Adriaen) van der Ende, gedoopt op 23-02-1653 te Zierikzee, en Gelijntje Pieters.


VI-e Leendert Cornelisse Boot is geboren in Colijnsplaat, zoon van Cornelis Adriaense Boot (zie V-b) en Lijsbeth Tonisdr Maes. Hij is gedoopt op 03-10-1637 in Colijnsplaat. Hij is begraven op 19-11-1675 in Colijnsplaat. Beroep: bouwman. Leendert trouwde op 25-04-1658 in 's-Gravenpolder met Neeltje Cornelisse Heere, ongeveer 17 jaar oud, nadat zij op 29-03-1658 in 's-Gravenpolder in ondertrouw zijn gegaan. Notitie: met attestatie van Goes. Neeltje is geboren omstreeks 1641 in Biezelinge. Notitie: dochter van Cornelis Heere.
Kinderen van Leendert en Neeltje:

1 Cornelis Leendertsen Boot. Hij is gedoopt op 29-06-1659 in Colijnsplaat.
2 Elisabeth (de) Boot(s) is geboren omstreeks 1661. Religie: Gereformeerd (deed op 16-01-1682 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat). Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1681 met Cornelis Dirksz Brijman. Notitie: bij huwelijk: Cornelis Dirksz Brijman, bij doop zoon Leendert 1: Cornelis Dircksen, bij doop dochter Marij: Cornelis Dircksen, bij doop zoon Adriaen: Cornelis Willemsen Brijman.
3 Maria (Mary) Boot. Zij is gedoopt op 25-02-1663 in Colijnsplaat.
4 Cornelia Leenderse Boot. Zij is gedoopt op 29-04-1665 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaen Boot, Cornelia Prs. Heere. Notitie: ook Boots. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 27-11-1685 in Colijnsplaat met Willem Gillisse Koster (Kosten), 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 27-05-1663 in Colijnsplaat. Notitie: zoon van Gillis Willemsz Koster (<1645) en Suzanna Robrechts de Rinck.
5 Petronella Leenderse Boot. Zij is gedoopt op 22-05-1667 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: jonkvrouw Margareta Brouweerts, Pieter Anemaet. Notitie: ook Pieternella. Petronella trouwde met Isaäck Robrechts Lameer (Lamain). Hij is gedoopt op 25-01-1664 in Axel. Notitie: ook Isaack Robbersen Lameer, Lamere, zoon van Robbert Johansz Lameer en Elisabeth Noutsen. Adres: Oud-Vossemeer. Beroep: bouwer.
6 Janneken Leenderts Boot. Zij is gedoopt op 22-06-1670 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Klaas Swaan, Pieter Seppen, Susanna Block. Notitie: ook Boots. Janneken trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1692 in Colijnsplaat met Pieter Andriessen van Haver(en), 21 of 22 jaar oud. Pieter is een zoon van Andries van Haver(en) en Cornelia Taselaar. Hij is gedoopt op 09-11-1670 in Colijnsplaat.
7 Helena (Lena) Leenderts Boot. Zij is gedoopt op 16-04-1673 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaan Verschellink, Maatje Jansen. Helena is overleden op 13-08-1762, 89 jaar oud. Helena:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1701 met Pieter Adriaense van de Voorde.
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1701 met Pieter Gillisse Koster. Notitie: zoon van Gillis Willemsz Koster en Janneken Cents.


VI-f Adriaen Cornelisse Boot is geboren in Colijnsplaat, zoon van Cornelis Adriaense Boot (zie V-b) en Lijsbeth Tonisdr Maes. Hij is gedoopt op 11-05-1642 in Colijnsplaat. Hij is begraven op 19-06-1676 in Colijnsplaat. Adriaen trouwde omstreeks 1666 met Susanna Jacobsdr Block, ongeveer 18 jaar oud. Susanna is een dochter van Jacob Block en Cathalijnken Jans Goeman(s). Zij is gedoopt op 18-10-1648 in Colijnsplaat. Zij is begraven op 07-05-1676 in Colijnsplaat. Adres: van 1667 tot 1671 Colijnsplaat. Religie: Gereformeerd (deed op 29-03-1665 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat, woonde in de Voorstraat).
Kinderen van Adriaen en Susanna:

1 Cornelis Adriaensz Boot, gedoopt op 16-01-1667 in Colijnsplaat. Volgt VII-e.
2 Jacob(us) Adriaensen Boot. Hij is gedoopt op 27-01-1669 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Abraham Block, Jan van de Voorde, Cornelia Arijsen.
3 Joannes Adriaensen (Jan) Boot, gedoopt op 30-03-1671 in Colijnsplaat. Volgt VII-f.
4 Catelijntje Boot. Zij is gedoopt op 29-10-1673 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Swaan, Catelijntje Goemans.
5 Elisabeth Boot. Zij is gedoopt op 05-04-1676 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelia Goeman, Adriaan Haak. Elisabeth trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1696 met Isaäc Cornelisse Hogerheide.


VI-g Cornelis Crijnse Boot(h), zoon van Crijn Cornelisz Boot(h) (zie V-c) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Hij is gedoopt op 30-12-1637 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Maijken Cornelisse, Lenaert Tonisz en Marinus Cornelisz Boot. Cornelis is overleden in 1673 in Haamstede, 35 of 36 jaar oud. Cornelis trouwde met Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus, nadat zij op 26-08-1662 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-09-1662 in Haamstede. Zij is gedoopt op 30-08-1637 in Haamstede. Doopgetuige: Krijn Marinusz Stelleman. Notitie: dochter van Mr. Lieven Sijsmus en Lijsbeth (Elisabeth) Simonse.
Kinderen van Cornelis en Janneken:

1 Krijntje Cornelisse Boot(h). Zij is gedoopt op 26-11-1662 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieters, Marinus Cornelisz Boot. Krijntje is overleden vóór 21-04-1694, hoogstens 31 jaar oud. Notitie: Krijntje was doopgetuige te Haamstede op 17-10-1688, 07-11-1688 en 10-09-1690. Krijntje trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1688 in Haamstede met Rogier (Legier) Cornelisse de Wever (War), ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 13-03-1688 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Rogier is geboren omstreeks 1664 in Burgh. tussen 1663 en 1665. Rogier is overleden in 1733 in Haamstede, ongeveer 69 jaar oud. Notitie: hertrouwd 19-11-1694 te Haamstede met Cornelia Pieters Vinson, dochter van Pieter Janse Vinson en Catelijntje Jobs, gedoopt 12-02-1659 te Haamstede, overleden 27-03-1731.
2 Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse Boot(h). Zij is gedoopt op 21-09-1664 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievens Cijsmus, Anneke Lievens Cijsmus en Oole Lievens Cijsmus. Lijsbeth is overleden vóór 20-03-1706, hoogstens 41 jaar oud. Notitie: Lijsbeth was Doopgetuige te Haamstede op 31-08-1687, 06-06-1688, 13-08-1690, 30-06-1697 en 22-10-1702. Lijsbeth:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 31-07-1687 in Haamstede met Marinus Maartensz Bal, 32 jaar oud. Hij is gedoopt op 18-10-1654 in Haamstede. Marinus is overleden vóór 1694, hoogstens 40 jaar oud. Notitie: zoon van Maarten Marinusz Bal, schoolmeester, en Jacomijntje Cornelisse Bijsters; weduwnaar van Neeltje Abrahamsdr Schijmer. Beroep: schepen van Haamstede.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 22-04-1694 in Haamstede met Adam Landsheer (Lanshere), nadat zij op 02-04-1694 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Adam is geboren in Noordgouwe. Adam trouwde later in 1706 in Haamstede met Jannetje Bal (geb. 1670). Notitie: zoon van Jacob Landsheer; weduwnaar van Catharina Cornelisse. Beroep: schoolmeester.
3 Krijn Boot(h). Hij is gedoopt op 12-12-1666 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievense Cijsmus en Neeltje Crijnse Booth. Notitie: Opmerking: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
4 Quirijn Boot(h). Hij is gedoopt op 29-11-1670 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Lucas Jacobse Moorkant en Tanneke Jacobs. Notitie: Opmerking: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
5 Cornelia Boot(h). Zij is gedoopt op 15-10-1673 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Oole Dagh, Maetje Lievense en Ida Pieterse.


VI-h Nicolaes Crijnsse Boot(h) is geboren vóór 1639, zoon van Crijn Cornelisz Boot(h) (zie V-c) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Nicolaes trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1659 met Anneken (Antje) Willems (Wilms), minstens 19 jaar oud. Anneken is geboren vóór 1640.
Kinderen van Nicolaes en Anneken:

1 Maetje Boot(h). Zij is gedoopt op 14-09-1659 in Haamstede. Doopgetuigen: Pieter Cornelisse en Maetje Pieters.
2 Crijn Boot(h). Hij is gedoopt op 04-03-1668 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Crijnsse, Cornelia Willems.


VI-i Cornelis Adriaense (Arentse) Boot is geboren omstreeks 1635 in Renesse, zoon van Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) en Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot (zie V-d). Cornelis is overleden vóór 05-06-1701 in Haamstede, hoogstens 66 jaar oud. Adres: 1669 Haamstede. Notitie:

ook vermeld als Cornelis Arentse.
In RAZE 5143A, fol. 69, d.d. 14-02-1675 wordt hij (als Cornelis Cornelisse?) als mede-erfgenaam vermeld van Leentje Boodts, weduwe van Adriaen Cornelis Mighiels, beijde zaliger, bij de overdracht van een stuk haeijman gelegen in het Crijn Boots bevang, aan Heijndrick Beije in huwelijk hebbende Leentje Frans van den Berge.
Cornelis Adriaense, zoon van Adriaen Cornelis Michielse getrouwd met Leenken Cornelis Boot, neemt de naam van zijn moeder BOOT aan. Na veel onderzoek is dhr. Triest de Jonge tot deze conclusie gekomen.

Cornelis:
(1) trouwde met Pieternella Matthijs, nadat zij op 22-04-1656 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1656 in Haamstede. Notitie: "getrouwt den 13 may 1656: Cornelis Arjaens jm van Renesse met Pernelletje Matheys jd van Burgt". Pieternella is geboren in Burgh, dochter van Mattijs Cornelisse en Aegtjen Pieters. Zij is gedoopt op 08-02-1637 in Haamstede. Doopgetuigen: Jan Bartelmeeusz en Loontje Janse. Pieternella is overleden vóór 1687, hoogstens 50 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 17-06-1687 in Haamstede met Pauwlijntje Janse, nadat zij op 22-05-1687 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-06-1687 in Haamstede [DTB].

Jan_Boot_Z.03

 

Ondertrout op den 22 Meij 1687
Cornelis Arentse weduwnaar van Pieternella
Matthijs
met
Pauwlijntie Jans weduwe van Carel Christi-
aense.
getrout den
17 Junij 1687
Bron: Trouwboek Haamstede

Pauwlijntje is overleden na 05-06-1701. Notitie: weduwe van Carel Christiaense, ondertrouwd op zaterdag 12-09-1671 in Burgh, getrouwd op vrijdag 09-10-1671 in Haamstede.
Kinderen van Cornelis en Pieternella:

1 Arjaantje Boot. Zij is gedoopt op 19-08-1657 in Haamstede. Doopgetuigen: Maatje Adriaense, Pieter Cornelisse, Michiel Cornelisse. Notitie: jong overleden.
2 Aagken Boot. Zij is gedoopt op 03-11-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Gijsbrecht Matthijsse, Loontje Vlaems. Notitie: jong overleden.
3 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op 01-08-1660 in Haamstede. Doopgetuigen: Neeltje Adriaense, Cornelis Cornelisse en Neeltje Marinusse.
4 Leendert Cornelisse Boot (Boodt), gedoopt op 24-02-1669 in Haamstede. Volgt VII-g.
5 Aagje Boot. Zij is gedoopt op 09-11-1670 in Haamstede. Doopgetuigen: Jacobus Gilliaemse, Gijsbrecht Matthijsse en Adriaentje Machielse. Notitie: jong overleden.
6 Adriaan Boot is geboren omstreeks 1671 in Schouwen. Notitie: op 18-04-1698 vermeld in het Poorterboek van Zierikzee: '28 jr. uit Schouwen'.
7 Aagje Boot. Zij is gedoopt op 29-05-1672 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Maatje Cornelisse, Cathalina Marinusse.
8 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 18-04-1677 in Haamstede. Doopgetuige: Jannetje Lievens Cijsmus, vrouw van Cornelis Crijnsz Boot.


VI-j Cornelis Boot is geboren vóór 1635, zoon van Marinus Cornelisz Boot (zie V-e).
Kind van Cornelis uit een onbekende relatie:

1 Marinus Boot.


VII-a Adrijaen Heijndricksz Boodt, zoon van Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) (zie VI-b) en Leentgen Adriaensdr. Adrijaen is overleden vóór 09-04-1698. Notitie: vermoedelijk overleden vóór 09-04-1698 wanneer zijn koopdag wordt gehouden (RAZE 5046 dd 09-04-1698). Notitie:

RAZE 5081 dd 06-03-1659: kocht een hoeve 'staende int bevanch daer de watermolen placht te staen' van de toenmalige schout Lowijs Janse Joncker, als last- en procuratie hebbende van de heer Reijnbrant Verboom, belenders waren: oost - de coolwegt, zuid - de heer Matheus Cocq, west - Job de Backer's weduwe, noord - de weduwe van Jan Nagtegaal voor £66;
werd in 1671 door Susanna Jobs den Backer gemaand betaling te doen ingevolge een accoord dd 19-11-1670 (RAZE 1580 dd 02-12-1671);
kocht in 1676 en stuk weiland, groot 9 gemet en 138 roeden, van de heer Leendert Gaenders (RAZE 5081 dd 18-11-1676);
trad op 06-05-1677 op als ontvanger uit de sele van zijn vader (RAZE 5081 dd 06-05-1677);
werd op 28-09-1678 door schout Govert Cornelisz Beije beschuldigd van het maken van een weg en het menne van gluy op een zondag (RAZE 5081 dd 28-09-1678).

Kind van Adrijaen uit een onbekende relatie:

1 Adrijaen Adrijaense Boodt is geboren omstreeks 1670. Notitie:
vermeld als schepen van Nieuwerkerke van 11-06-1697 tot 24-11-1697 (RAZE 5037);
verkocht op 13-02-1698 een huis, schuur en gevolgen met 92 roeden land, zijnde de herberge genaemt Moorjaens hooft aan Cornelis van der Werve (ook een der schepenen van Nieuwerkerke) voor 800 gulden (RAZE 5038 dd 13-02-1698);
op 18-04-1698 vermeld als poorter van Zierikzee, toen 28 jaar oud en afkomstig van Schouwen;
op 18-02-1705 genoemd terzake van een schuldbekentenis door Gerdt Jansen aan hem (RAZE 5081).


VII-b Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke, zoon van Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) (zie VI-b) en Leentgen Adriaensdr. Hij is gedoopt op 20-04-1639 in Zierikzee. gedoopt als zoon van Hendrik Cornelisse. Marijnis is overleden vóór 27-05-1716 in Rengerskerke, hoogstens 77 jaar oud. Adres: Rengerskerke (woonde na de watervloed van 26-01-1682 tijdelijk te Zierikzee). Beroep: landbouwer, schepen van Rengerskerke en Zuidland, Schouwen (ca 1681-1705). Notitie:

vermeld als borg voor Renger Janse Locker in de verkoopceel van Adriaan Jobse Backer (RAZE 5081 dd 04-06-1676);
kocht op 25-10-1678 een stuk korenland, groot 1 gemet en 75 roeden in het Poortambacht (RAZE 5037) en wilde dit op 21-06-1679 weer verkopen aan Jan Marinusse, maar deze verkoop werd teniet gedaan op 28-06-1679 (RAZE 5037);
op 30-07-1681 vermeld als sequestor in de boedel van Crijn Cornelisz Swaeger (RAZE 5081);
op 22-04-1694 vermeld als mede-erfgenaam van zijn schoonvader Cornelis Pietersz Verseput zaliger (RAZE 4996);
op 28-04-1694 kreeg hij een huis met bijbehoren aangeleverd door de erfgenamen van Claesken Abrahams (RAZE 5081);
overleden vóór 27-05-1716, want vanaf die datum werd zijn weduwe vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke (RAZE 5082);
Kerkwerve-RAZE, 5025-1707: 17-02-1707 Besteding van de kinderen van Johannes Boudewijnse en Geertje Cornelisse, beiden zaliger, van mei 1707 tot mei 1708:
1. Lijsbeth Johannisse, 15 jr., bij Marijnus Bodt's vrouw;
2. Neelken Johannisse, 14 jr., bij Olivier Jans.

Marijnis trouwde vóór 22-02-1674 in Kerkwerve [RAZE 5025 dd 22-02-1674] met Adriaentje Cornelisse Verseput, hoogstens 22 jaar oud. Zij is gedoopt op 13-12-1651 in Kerkwerve. Adriaentje is overleden vóór 01-07-1722 in Rengerskerke, hoogstens 70 jaar oud. Notitie: RAZE 5082 dd 01-07-1722: zonen Cornelis en Leendert ondertekenden een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie. Notitie: dochter van Kornelis Pieterse Verseput en Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisse Wouters.

De naam Verseput is een zeer Schouwse naam evenals Bij de Vaate. De naam kan ontstaan zijn naar aanleiding van de zoete drinkwaterputten, die in de zoute Zeeuwse omgeving erg belangrijk waren voor veehouders en schaapherders. Nu nog bekend zijn de koeienputten de Vaten, in het Zeeuwse dialect is een vaete een drinkwaterput. Ook de naam Hollestelle is afgeleid van zoiets, maar dan een put/holte op een stelle/hil/terp/vluchtheuvel, maar dan met een waterreservoir, zodat bij hoogwater de dieren toch zoet water hadden als ze moesten vluchten op de vliedberg.

Kinderen van Marijnis en Adriaentje:

1 Cornelis Marinusse Boot. Notitie:
op 14-01-1721 kocht hij diverse goederen uit de nalatenschap van Jacob van Damme (RAZE 5085);
op 01-07-1722 ondertekende hij samen met zijn broer Leendert een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie.
2 Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) is geboren in 1680 in Rengerskerke. Volgt VIII-a.
3 Leendert Marinusse Boot is geboren vóór 1709. Volgt VIII-b.


VII-c Claes Dingemanse Boot is geboren in Looperskapelle, zoon van Dingeman Cornelisse Boot (zie VI-c). Adres: 1690 Kapelle. Claes:
(1) trouwde met Barendje Jans Schat(te)mans, nadat zij op 21-04-1679 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Notitie: ondertrouwd (1) vóór 1679; trouwt als weduwnaar van Looperskapelle met zijn 2e vrouw. Barendje is geboren in Noordgouwe. Notitie: weduwe.
(2) trouwde met Lijsbet Gillis Scholier, nadat zij op 09-04-1682 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbet is geboren in Renesse. plaats juist?.
(3) trouwde op 23-11-1690 in Elkerzee met Cornelia Cornelis, nadat zij op 04-11-1690 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Notitie: weduwe van Jac. Cornelisse, woonde te Kapelle.
(4) trouwde met Soetie Huijgens, nadat zij op 23-06-1702 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-07-1702 in Zierikzee [ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)]. Notitie: trouwden met attest in de Mennistenkerk te Zierikzee. Notitie: weduwe.
Kind van Claes uit een onbekende relatie:

1 Aarjaentje Klaas Boot is geboren in Kapelle. Aarjaentje trouwde op 27-03-1696 in Elkerzee met Lieven Marinusse de Koeyer, nadat zij op 02-03-1696 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Lieven is geboren in Oosterland.


VII-d Hendrick Boot is geboren vóór 1654, zoon van Dingeman Cornelisse Boot (zie VI-c). Notitie: getrouwd voor de kerk vóór 1673.
Kind van Hendrick uit een onbekende relatie:

1 Willem Hendricksz Boot is geboren vóór 1673. Adres: Serooskerke, Schouwen. Willem:
(1) trouwde met Geertje Laurens. Geertje is overleden vóór 1716.
(2) trouwde, minstens 43 jaar oud, op 15-07-1716 in Elkerzee met Anthonia Mispelblom, nadat zij op 02-07-1716 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Anthonia is geboren in Serooskerke, Schouwen.


VII-e Cornelis Adriaensz Boot, zoon van Adriaen Cornelisse Boot (zie VI-f) en Susanna Jacobsdr Block. Hij is gedoopt op 16-01-1667 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Leendert Boot, Maerten Cluijfhout, Jan Goeman, Cornelia Heerde. Cornelis is overleden vóór 27-08-1715 in Wissenkerke, hoogstens 48 jaar oud. Notitie: ook Boots. Cornelis trouwde omstreeks 1689 met Lijntje Maertens Geelhoed, ongeveer 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Colijnsplaat. Lijntje is geboren omstreeks 1670 in Colijnsplaat, dochter van Maerten Marinussen Geelhoet en Janneke Kempesdr Hecte. Lijntje is overleden na 27-08-1715, minstens 45 jaar oud. Religie: in 1706 aangenomen als lidmaat te Wissenkerke.
Kinderen van Cornelis en Lijntje:

1 Johannes Boot. Hij is gedoopt op 12-02-1690 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, schout en dijkgraaf, Jan Kempe, Cornelis Dircksen, Tanneken Marijnis de Vos.
2 Janneken Boot. Zij is gedoopt op 10-02-1692 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, Jacob Boot, Kempe Geelhoet, Tanneken Marijnis de Vos.
3 Susannetje Boot. Zij is gedoopt op 21-04-1694 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pr. Geelhoet, Jan Boot, Catelinje Boots.
4 Marije Boot. Zij is gedoopt op 08-04-1696 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Davit Geelhoet, Adriaen Haringman, Machelinje Vis.
5 Adriaen Boot, gedoopt op 19-04-1698 in Colijnsplaat. Volgt VIII-c.
6 Meerten Cornelisz Boot(h), gedoopt op 17-01-1700 in Colijnsplaat. Volgt VIII-d.


VII-f Joannes Adriaensen (Jan) Boot, zoon van Adriaen Cornelisse Boot (zie VI-f) en Susanna Jacobsdr Block. Hij is gedoopt op 30-03-1671 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Samuelsen, Aart den Boer, Pieternelle Voorwinde. Jan trouwde in 1695 met Pieternella Cornelis Ketelaer. Zij is gedoopt op 05-02-1673 in Wissenkerke. Notitie: dochter van Cornelis Ketelaer en Aegtje Huybrechtse.
Kind van Jan en Pieternella:

1 Adriaen Boot. Hij is gedoopt op 25-09-1695 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Huberecht Kelaer, Catelinje Boot. Notitie: ook Adriaan.


VII-g Leendert Cornelisse Boot (Boodt), zoon van Cornelis Adriaense (Arentse) Boot (zie VI-i) en Pieternella Matthijs. Hij is gedoopt op 24-02-1669 in Haamstede. Doopgetuigen: Job Aalbrechtsz, Leentje Boot en Kommertje Janse. Notitie:

ook Leendert Cornelisse Ariaenssen;
kleinzoon van Adriaen Cornelis Machielse en Leenken Cornelisdr Boot; verdere nazaten dragen de familienaam BOOT.
RAZE-Kerkwerve 5094-1732: Besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: 4e kind: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt.

Leendert:
(1) trouwde met Heijnwijf Aelbregtse, nadat zij op 06-04-1697 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Heijnwijf is een dochter van Aelbregt Adriaense Gast en Jobje Leendertse den Boer. Zij is gedoopt op 22-04-1668 in Ellemeet. Doopgetuige: Jacomijntje Leenders. Heijnwijf is overleden in 1699 in Haamstede, 30 of 31 jaar oud.
(2) trouwde met Maria (Mary) Jobse Doxs, nadat zij op 14-04-1700 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Burgh.
Kinderen van Leendert en Heijnwijf:

1 Cornelis Leendertse Boot. Hij is gedoopt op 28-01-1698 in Haamstede. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Cornelia Dag.
2 Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)), gedoopt op 15-03-1699 in Haamstede. Volgt VIII-e.

Kind van Leendert en Maria:

3 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 05-06-1701 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Paulijntje Janse, weduwe van Cornelis Arentsz.


VIII-a Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) is geboren in 1680 in Rengerskerke, dochter van Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) (zie VII-b) en Adriaentje Cornelisse Verseput. Zij is gedoopt op 07-05-1682 in Serooskerke, Schouwen. Lijsabeth is overleden na 03-04-1767 in Rengerskerke, minstens 87 jaar oud. Notitie:

RAZE 5040: op 10-01-1732 is er sprake van een schuldbekentenis aan haar door Govert Cornelisz Beije van £ 50 Vlaams tegen 5% rente per jaar met als onderpand 7 gemet en 108 roeden en nog 3 gemet en 175 roeden weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang;
RAZE 5082 dd 05-07-1736: Adriaen Maertense is schuldig aan Lijsabeth Marijnisse Boodt over geleend geld £50, op 12-06-1738 afbetaald;
RAZE 4918: op 13-06-1737 verkoopt ze als weduwe van Willem Pieters een hofstede met 48 gemet, 150 roeden weiland in het Prunjebevang voor 875 gulden aan Crijn Willemsz Pelle;
ook later leende ze geld aan diverse personen, o.a.:
RAZE 5082 dd 13-11-1755: Pieter Janse Oudbeen is haar schuldig £200 Vlaams,
RAZE 5082 dd 05-01-1758: Job Krijnse is haar £ 350 Vlaams schuldig, betaald 22-05-1794 aan de erfgenamen,
RAZE 5084 dd 16-01-1760 (20-10-1760?): Willem Jacobse Fransman is haar 950 gulden schuldig,
RAZE 5084 dd 03-06-1763: Wouter Jansz de Bruijne is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%,
RAZE 5084 dd 03-04-1767 (01-05-1766?): haar zoon Hendrik Willemsz Boot is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%.

Lijsabeth trouwde met Willem Pietersz Wolfertse, nadat zij op 14-04-1703 in Serooskerke, Schouwen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-05-1703 in Elkerzee. Notitie: RAZE 5082 dd 14-04-1750: akte over Pieter Cornelisse Jonker x Lijsabeth Marijnisse, 2 kinderen Thona 5 jaar en Maerten 3 jaar: is Lijsabeth hertrouwd?. Willem is geboren in Ellemeet. Hij is gedoopt op 17-05-1676 in Serooskerke, Schouwen. Willem is overleden vóór 13-06-1737 in Rengerskerke, hoogstens 61 jaar oud. Notitie: overleden 20-06-1743?. Adres: Rengerskerke. Beroep: landbouwer. Notitie: zoon van Pieter Pieters Wolfertse en Grietje Willemse.
Kinderen van Lijsabeth en Willem:

1 Leendert Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1703 in Kerkwerve. Volgt IX-a.
2 Pieter Boot is geboren vóór 1705 in Serooskerke, Schouwen. Pieter is overleden vóór 1708. Notitie: Pieter Wolfertse.
3 Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) is geboren op 14-10-1706 in Kerkwerve. Volgt IX-b.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 12-08-1708 in Serooskerke, Schouwen. Pieter is overleden vóór 1712, hoogstens 4 jaar oud. Notitie: ook Pieter Wolfertse.
5 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op 30-08-1711 in Serooskerke, Schouwen. Adriaentje is overleden vóór 1717, hoogstens 6 jaar oud. Notitie: ook Adriaentje Wolfertse.
6 Pieter Willemse Boot. Hij is gedoopt op 11-09-1712 in Serooskerke, Schouwen. Notitie: ook Pieter Wolfertse. Pieter trouwde, 36 jaar oud, op 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen met Maijke Pieters. Maijke is geboren in Serooskerke, Schouwen. Notitie: weduwe van Marinus Cornelisse Kloet.
7 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op 12-09-1717 in Serooskerke, Schouwen. Notitie: ook Adriaentje Wolfertse.


VIII-b Leendert Marinusse Boot is geboren vóór 1709, zoon van Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) (zie VII-b) en Adriaentje Cornelisse Verseput. Leendert is overleden omstreeks 1749, minstens 40 jaar oud. Adres: Nieuwerkerke (Schouwen). Notitie:

RAZE 5082: vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke van 1718 tot 1728;
RAZE 5082 dd 22-04-1728: akte over verkoop bezit van overleden Claes Willemse Fransman voor 2/3 part aan Pieter Janse Pet, Leendert Boodt is schoonzoon;
RAZE 5082 dd 29-03-1729: Leendert Marinusse Boodt verkocht aan Heijndrick Willemse een huijs, schuere en buere en de noemer van 23 gem 108 roeden vrije moeren in de ban van Zuijdland voor £ 70 Vlaams te bezitten meij 1729;
RAZE 5094 in mei 1732 werd Jacob Cornelisz Gertse, 10 jaar, besteed bij Leendert Boodt, die daarvan moet trekken de somma van £ 6.13.4 Vlaams;
RAZE 5095 vermeld op 07-02-1737 in een boedelrekening onder uitgaven: betaelt op den 9e meij 1733 aen Leendert Marijnisse Boodt de somma van £ 6.13.4 over een jaer houdenisse van Jacob Cornelisz Gertse, verschenen meij 1733.

Leendert trouwde met Grietje Claes Fransman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1729. Grietje is geboren vóór 1710.
Kinderen van Leendert en Grietje:

1 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 06-11-1729 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis is overleden vóór 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen, hoogstens 3 jaar oud.
2 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen [DTB].
3 Willem Boot. Hij is gedoopt op 31-08-1738 in Serooskerke, Schouwen [DTB].


VIII-c Adriaen Boot, zoon van Cornelis Adriaensz Boot (zie VII-e) en Lijntje Maertens Geelhoed. Hij is gedoopt op 19-04-1698 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Jacob Boot, Jacob Zuijdland, Jan Kempe, Marij Stevens. Adriaen is overleden na 1764, minstens 66 jaar oud. Notitie:

18-03-1743 borger 6 m 20 r.;
28-03-1753, 5e perceel land gelegen Dijkage's-Heer Janspolder 6 m 20 r, borger ervan 26-05-1757, 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m 206 roeden, idem, borger ervan 1764 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m, 206 r.

Adriaen trouwde met Neeltje van de Putte. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-07-1723 in Wissenkerke. Notitie:

vermoedelijk dochter van Sampson van de Putte en Cornelia Corenman.
Sampson van de Putte, gedoopt op 14-11-1677 in Wissenkerke, getrouwd op 06-05-1705 in Wissenkerke met Cornelia Corenman, gedoopt op 23-04-1673 in Colijnsplaat, dochter van Pieter Gillissen Corenman en Maatje Jansen Vliegenthart.
Neeltje van de Putte verkocht in 1773 een moeshof in Wissenkerke en Geersdijk aan haar zoon Sampson Boodt.
Bron: Transporten onroerend goed Noord-Beveland 1757-1805.

Notitie:

vermoedelijke kinderen:
1. Adriaan: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
2. Leena: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
3. Leendert: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
4. Neeltje: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
5. Cornelis: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
6. Samson: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
7. Marinus: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
8. Janna: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)

Kinderen van Adriaen en Neeltje:

1 Johanna Adriaans Boodt. Johanna trouwde met Marinus Koole.
2 Cornelis Adriaanse Boot is geboren omstreeks 1731 in Wissenkerke. Volgt IX-c.
3 Aagata Adriaans (Aagtje) Boot is geboren omstreeks 1742 in Wissenkerke. Zij is gedoopt in Wissenkerke. Aagtje is overleden op 10-08-1817 in Wissenkerke, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [akte 73]. Beroep: arbeidster. Aagtje trouwde in Wissenkerke met Christiaan Schrier. Christiaan is geboren in 1737 in Kats. Hij is gedoopt op 02-02-1738 in Kats. Christiaan is overleden in 1793 in Wissenkerke, 55 of 56 jaar oud. Notitie: zoon van Janus Christiaanzoon Schrier (1718-1758) en Pieternella Bouman.
4 Samson Adriaens Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1757. Volgt IX-d.


VIII-d Meerten Cornelisz Boot(h), zoon van Cornelis Adriaensz Boot (zie VII-e) en Lijntje Maertens Geelhoed. Hij is gedoopt op 17-01-1700 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Adriaen Hoogerheije, Andries Munter, Linje Kempe. Beroep: landbouwer in de Heerjanspolder. Notitie: ook Boots. Meerten trouwde met Bastiana Arysse Polderdijk, nadat zij op 25-04-1724 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-1724 in Wissenkerke. Bastiana is geboren omstreeks 1700 in Wissenkerke. Notitie: dochter van Ary Centse Polderdijk, landbouwer te Sint Joosland, en MariaCornelis de Moor.
Kind van Meerten en Bastiana:

1 Marinus Maartensz Boot is geboren in Wissenkerke. Volgt IX-e.


VIII-e Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)), zoon van Leendert Cornelisse Boot (Boodt) (zie VII-g) en Heijnwijf Aelbregtse. Hij is gedoopt op 15-03-1699 in Haamstede. Doopgetuige: Jobje Keppel. Aelbregt is overleden na 1742, minstens 43 jaar oud. Aelbregt:
(1) trouwde met Crina Dignusse (Dingemans), nadat zij op 19-04-1724 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1724 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 222]. Zij is gedoopt op 20-03-1704 in Haamstede. Doopgetuige: Elisabeth Willemse. Crina is overleden in 02-1729 in Haamstede, 24 jaar oud (oorzaak: in het kraambed). Notitie: dochter van Dignus Domisse en Jacomijntje Maartense (Meertens).
(2) trouwde met Janna (Johanna) Hubregtse, nadat zij op 08-04-1729 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-04-1729 in Haamstede. Zij is gedoopt op 08-10-1702 in Haamstede. Doopgetuigen: Aagje van Zuijen, Marinus van Zuijen. Janna is overleden vóór 1732, hoogstens 30 jaar oud. Notitie: dochter van Huibrecht Willemse en Pieternella Cornelisse van Zuijen, had van een onbekende man een zoon.
(3) trouwde met Adriaentje Cornelisse Krommenboom, nadat zij op 17-05-1732 in Renesse in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1732 in Haamstede. Notitie: met attestatie van Renesse. Adriaentje is een dochter van Cornelis Janse (Kromboom) Bolle en Willemijna Frans. Zij is gedoopt op 06-04-1698 in Haamstede [lds]. Notitie: weduwe van Lieven Simonsze Blom, overleden vóór 17-05-1732; ze was Doopgetuige te Haamstede op 08-12-1754.
Kinderen van Aelbregt en Crina:

1 Leendert Boot is geboren op 14-01-1725 in Haamstede. Hij is gedoopt op 14-01-1725 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Leendert Cornelisz Boot en Elisabeth Sijmense Kok, vrouw van Willem Cornelisse van Westen. Notitie: jong overleden.
2 Dignus Boot is geboren op 20-04-1726 in Haamstede. Hij is gedoopt op 21-04-1726 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn.
3 Dyngnus Boot is geboren op 31-08-1727 in Haamstede. Hij is gedoopt op 31-08-1727 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Marinus Cornelisz Bakker en zijn vrouw Geertruid Dignusse. Notitie: jong overleden.
4 Krijn Boot is geboren op 04-01-1729 in Haamstede. Hij is gedoopt op 09-01-1729 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn. Notitie: jong overleden.

Kind van Aelbregt en Janna:

5 Cornelia Boot is geboren op 13-02-1730 in Haamstede. Zij is gedoopt op 19-02-1730 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Cornelia Hubrechtse. Notitie: jong overleden.

Kinderen van Aelbregt en Adriaentje:

6 Cornelis Aalbrechtse Boot is geboren op 02-03-1733 in Haamstede. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis is overleden vóór 1737, hoogstens 4 jaar oud.
7 Cornelia Aalbrechtse Boot is geboren op 09-10-1734 in Haamstede. Zij is gedoopt op 10-10-1734 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 07-09-1757 in Haamstede met Stoffel Cornelisz Kister, nadat zij op 19-08-1757 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Stoffel is geboren in Kerkwerve. Notitie: ook Kitsar of Koster, zoon van Cornelis Kisser. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steeds de "Kistersinlaag".
8 Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) is geboren op 04-07-1737 in Haamstede. Volgt IX-f.
9 Lena Aalbrechtse Boot is geboren op 24-04-1740 in Haamstede. Zij is gedoopt op 01-05-1740 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Elisabeth Simonse Kok. Lena is overleden op 01-01-1809 in Haamstede, 68 jaar oud. Aangifte op 01-01-1809 [DTB 223a]. Zij is begraven [DTB 223a]. Adres: (op 15-04-1797 inwoner van Haamstede). Beroep: arbeidster. Lena trouwde, 25 jaar oud, op 25-10-1765 in Haamstede met Pieter Maartensz Vis, 33 jaar oud, nadat zij op 03-10-1765 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieter is geboren op 22-01-1732 in Haamstede. Hij is gedoopt op 27-01-1732 in Haamstede. Doopgetuige: Cornelia Pieters, vrouw van Lieven Visch. Pieter is overleden na 1775, minstens 43 jaar oud. Notitie: zoon van Maarten Visch (ca 1701) en Marietje Pieters Rodoe (Rodou, Redou).
10 Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) is geboren op 03-06-1743 in Haamstede. Volgt IX-g.


IX-a Leendert Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1703 in Kerkwerve, zoon van Willem Pietersz Wolfertse en Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) (zie VIII-a). Notitie: nam de achernaam van zijn moeder aan; RAZE 5094 dd mei 1732 en 1733: betreft besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt voor £6.13.4 Vlaams.
Kind van Leendert uit een onbekende relatie:

1 Jacomijntje Leendertse Boot is geboren in Noordwelle. Notitie: ook Jacomijna. Jacomijntje trouwde op 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen met Jan Janse Hoogenboom. Jan is geboren in Ellemeet.


IX-b Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) is geboren op 14-10-1706 in Kerkwerve, zoon van Willem Pietersz Wolfertse en Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) (zie VIII-a). Hij is gedoopt op 24-10-1706 in Serooskerke, Schouwen. Hend(e)rick is overleden vóór 06-04-1786 in Rengerskerke, hoogstens 79 jaar oud. Notitie: op 06-04-1786 verkopen zijn kinderen zijn hofstede en landerijen aan zijn zoon Pieter (RAZE 5083); op 06-04-1786 verkopen zijn erfgenamen hun portie in een huis aan hun broer Pieter voor £ 160 Vlaams (RAZE 5090). Adres: (in 1755 verhuisd naar Serooskerke). Beroep: landbouwer onder Rengerskerke. Religie: deed op 16-04-1745 belijdenis te Kerkwerve. Notitie: nam de geslachtsnaam van zijn moeder aan. RAZE 5094 dd 03-11-1745: Heyndrick Willemse Boodt; weduwnaar van Lena Adriaanse Kister, batig saldo der nalatenschap £ 5.0.0; RAZE 5083 dd 19-08-1751: kocht van Gerrit Jacobse een huis, schuur met bijbehoren met 252 roeden weiland in de ban van Zuidland (Schouwen) en 1 gemet en 150 roeden vrije moeren belast met erfpacht van £ 1 Vlaams jaarlijks, voor de koopsom van £ 40 Vlaams; RAZE 5090 dd 17-04-1759: kocht van Claas Roelantse Steur 7 gemeten en 35roeden weiland; RAZE 5084 dd 08-03-1760 (08-04-1761?): erkende een schuld te hebben aan Thomas van Doeselaar van £ 50 Vlaams; RAZE 5084 dd 03-04-1767: erkende een schuld te hebben aan zijn moeder van £ 150; RAZE 5087 dd 14-04-1762: verkocht in het openbaar, vermoedelijk noodgedwongen ter delging van schulden, een groot gedeelte van zijn roerende goederen met als kopers ondermeer zijn zonen Pieter en Leendert. Hend(e)rick:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1729 in Kerkwerve met Leena Adriaense Kister(s), ongeveer 24 jaar oud. Leena is geboren omstreeks 1705 in Kerkwerve, dochter van Adriaen (Arean) Kister en Neeltje Michiels. Leena is overleden op 24-04-1745 in Rengerskerke, ongeveer 40 jaar oud. Notitie: RAZE 5026 dd 21-09-1734 boedelinventaris van Aren Kister, overleden Kerkwerve 29-06-1734, weduwe is Neeltje Michiels. Batig saldo bedraagt £ 5.0.2 Vlaams. Kinderen: Machelijntje, Neeltje, Lena, Mary, Grietje, Leendert 24 jr., Trijntje en Janna Adriaanse Kister, minderjarig. RAZE 5094 dd 24-04-1745: staat en inventaris na overlijden van Lena Adrijaanse Kister, huijsvrouw van Heijdrick Willemse Boodt, 6 kinderen: Willem 15 jaar, Adrijana 12 jaar, Janna 11 jaar, Lijsebeth 8 jaar, Pieter 5 jaar, Leendert 2 jaar; RAZE 5094 dd 09-12-1745: batig saldo der nalatenschap £ 5 Vlaams. De Kisters (Lena) en de Booten (Henderick) moeten bijna naast elkaar hebben gewoond. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steedsde "Kistersinlaag" en 500 m. verder is de Bootsweg en op een steenworp afstand lag Rengerskerke er tussenin.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 13-03-1757 in Serooskerke, Schouwen met Marijtje (Maria) Laurens, ongeveer 50 jaar oud. Marijtje is geboren omstreeks 1707. Notitie: weduwe van Leendert Willemsz van Schraegen, Marijtje was eerder weduwe van Willem Jacobse Walling en Leendert was eerder weduwnaar van Lena Ymanse.
Kinderen van Hend(e)rick en Leena:

1 Willem Heyndricksz Boot is geboren omstreeks 1730 in Kerkwerve.
2 Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr Boot is geboren omstreeks 1733 in Kerkwerve. Adres: Nieuwerkerke (Schouwen). Religie: in 1766 lidmaat te Noordwelle. Notitie: ook Boots. Arijana:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-04-1758 in Kerkwerve met Jan Gerritse Valkenburg, nadat zij op dezelfde datum in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in Serooskerke, Schouwen. Jan is overleden vóór 1765. Adres: Nieuwerkerke (Schouwen).
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 23-04-1765 in Noordwelle met Herman Padmoes, nadat zij op 22-03-1765 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Notitie: ook ondertrouw dd 29-03-1765 in Serooskerke, Schouwen. Herman is overleden vóór 07-10-1779. Notitie: RAZE 5123 nr 515 dd 07-10-1779. Notitie: weduwnaar van Maria van der Zande. Adres: Noordwelle.
3 Janna Heyndricksdr Boot is geboren omstreeks 1734 in Zuidland, Schouwen. Volgt X-a.
4 Elisabeth Heyndricksdr Boot is geboren in Rengerskerke. Zij is gedoopt op 01-09-1737 in Serooskerke, Schouwen [DV 33]. Doopgetuige: Lijsbeth Boot. Elisabeth is overleden op 01-10-1812 in Serooskerke, Schouwen, 75 jaar oud. Aangifte [akte 8]. Zij is begraven op 11-10-1812 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Notitie: ook Lijsbeth, Lijsebet, Bood, Boodt. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1762 in Serooskerke, Schouwen [trouwboek verloren gegaan] met Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se), ongeveer 22 jaar oud. Jakob is geboren in Serooskerke, Schouwen, zoon van Cornelis Maartense (Meertens) Costense en Maria Cornelisse de Glopper. Hij is gedoopt op 27-03-1740 in Serooskerke, Schouwen. Jakob is overleden op 15-04-1817 in Serooskerke, Schouwen, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
5 Pieter Hendrikse Boot (Boodt) is geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt X-b.
6 Leendert Hendrikse Boot (Boodt) is geboren op 08-01-1743 in Rengerskerke. Volgt X-c.


IX-c Cornelis Adriaanse Boot is geboren omstreeks 1731 in Wissenkerke, zoon van Adriaen Boot (zie VIII-c) en Neeltje van de Putte. Cornelis is overleden op 08-03-1786 in Wissenkerke, ongeveer 55 jaar oud. Notitie: overleden tussen 29-12-1770 en 08-03-1786?. Notitie:

In 1759 kocht hij van zijn vader Adriaan Janse Boot een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 88:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71321.
In 1760 kocht hij van Pieter jr Clement een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 59:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71331.
In 1762 kocht hij een huis te Wissenkerke en Geersdijk.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71351.
Op 20-12-1770 liet hij te Wissenkerke zijn testament maken, gezond van verstand en memorie.

Cornelis:
(1) trouwde met Lijntje de Koeijer. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-1755. Lijntje is geboren omstreeks 1734 in Colijnsplaat, dochter van Jan de Koeijer en Lena Boots. Notitie: ook Leuntje Koeijers.
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1756 met Suzanna de Smit, minstens 20 jaar oud. Suzanna is een dochter van Adriaan de Smit en Jannetje Pieters. Zij is gedoopt op 01-07-1736 in Colijnsplaat. Suzanna is overleden na 20-12-1770 in Wissenkerke, minstens 34 jaar oud. Notitie: haar testament verleden te Wissenkerke woonachtig: ziekelijk te bed liggende doch met haar verstand en memorie.
(3) trouwde, minstens 39 jaar oud, na 1770 met Maria Hoogerheide. Maria is overleden vóór 1813.
Kinderen van Cornelis en Lijntje:

1 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 21-03-1756 in Geersdijk (Wissenkerke). Neeltje is overleden op 10-11-1836 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 80]. Notitie: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Beroep: arbeidster. Neeltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1780 met Gerard (Geerard) Clement, ongeveer 23 jaar oud. Notitie: Gerard en Neeltje komen voor op de lidmaten lijst Wissenkerke 1803 en 1808 ("buiten het dorp"). Las. 3726-33 dd. 19-03-1785: Gerard Leendertse Clement wordt voogd over de kinderen van Lijntje Koejens. Hij is gedoopt op 26-04-1757 in Geersdijk (Wissenkerke). Gerard is overleden op 11-05-1837 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 43]. Notitie: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Notitie: zoon van Leendert Clement en Francina Verburg. Beroep: arbeider, broodbakker.
2 Lena Cornelisse Boot. Zij is gedoopt op 29-08-1757 in Wissenkerke. Lena is overleden op 14-10-1795 in Wissenkerke, 38 jaar oud. Lena trouwde, 24 jaar oud, op 11-11-1781 in Wissenkerke met Maarten Pietersz Geelhoed, ongeveer 27 jaar oud. Maarten is geboren omstreeks 1754 in Wissenkerke, zoon van Pieter Maartensz Geelhoed en Suzanna Jacobusdr de Jonge. Maarten is overleden op 08-01-1808 in Wissenkerke, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1808 in Wissenkerke. Maarten trouwde later op 06-01-1792 in Wissenkerke met Elisabeth Cornelisdr Koeman (±1770-1795). Maarten trouwde later op 07-03-1798 in Middelburg met Anna (Antje) Margrietha de Haan (van Mecklenburg) (±1766-1842). Notitie: zoon van Pieter Geelhoed en Maria Hendriksdr Van Strien?. Beroep: landbouwer.
3 Adriaan Cornelisse Boot is geboren op 01-09-1758 in Wissenkerke. Volgt X-d.
4 Janus Boot is geboren op 08-09-1767 in Wissenkerke. Adres: (in 1813 inwoner van Kortgene). Beroep: dagloner. Notitie: getrouwd, 5 kinderen.
5 Willemijntje Cornelisse Boot is geboren op 16-09-1772 in Wissenkerke. Willemijntje is overleden op 09-07-1863 in Wissenkerke, 90 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65]. Beroep: arbeidster. Notitie: ook Willemina. Willemijntje:
(1) trouwde in Wissenkerke met Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer), nadat zij op 04-04-1794 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Gerard is geboren omstreeks 1770 in Wissenkerke. Gerard is overleden op 10-06-1809 in Wissenkerke, ongeveer 39 jaar oud. Beroep: landbouwer.
(2) trouwde, hoogstens 40 jaar oud, vóór 1812 met Cornelis van de(r) Velde, hoogstens 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1786 in Breskens. Cornelis is overleden op 04-07-1867 in Wissenkerke, ongeveer 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51]. Beroep: arbeider.

Kinderen van Cornelis en Suzanna:

6 Adriaan Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke. Volgt X-e.
7 Geerard Cornelisse Boot, gedoopt op 24-01-1770 in Wissenkerke. Volgt X-f.

Kind van Cornelis en Maria:

8 Johannis Boot is geboren in Wissenkerke. Adres: (in 1813 inwoner van Kortgene). Beroep: boerenknecht.


IX-d Samson Adriaens Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1757, zoon van Adriaen Boot (zie VIII-c) en Neeltje van de Putte. Beroep: landbouwer. Notitie: ook Samuel. Samson trouwde met Dina Olivierse. Dina is geboren omstreeks 1757.
Kinderen van Samson en Dina:

1 Leendert Samsomse Boot. Hij is gedoopt op 02-03-1777 in Wissenkerke. Leendert is overleden op 11-04-1834 in Wissenkerke, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Notitie: Opmerking: Gehuwd met Dina van Drielen?. Beroep: dagloner, winkelier. Leendert ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 01-10-1799 in Noordgouwe [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805] met Neeltje Lokkers. Notitie: bruidegom woonde in Zonnemaire. Neeltje is geboren in Noordgouwe. Beroep: winkelierster.
2 Samson Boot is geboren omstreeks 1783 in Wissenkerke. Volgt X-g.
3 Marinus Boodt (Boot) is geboren omstreeks 1785 in Zierikzee. Volgt X-h.


IX-e Marinus Maartensz Boot is geboren in Wissenkerke, zoon van Meerten Cornelisz Boot(h) (zie VIII-d) en Bastiana Arysse Polderdijk. Marinus is overleden op 14-08-1775 in Kampens Nieuwland. Beroep: landbouwer. Marinus trouwde met Helena Marinusse (Lena) Hoogerheijde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 1765. Helena is geboren omstreeks 1735 in 's-Gravenhoek, dochter van Marinus Marinusz Hoogerheijde (Hoogeheide) en Pieternella Jacobse Polderdijk. Zij is gedoopt op 29-01-1736 in Colijnsplaat. Helena is overleden op 21-10-1811 in Wissenkerke, ongeveer 76 jaar oud.
Kind van Marinus en Helena:

1 Pieternella Marinusse Boot is geboren op 10-02-1765 in Wissenkerke. 11-06-1765?. Pieternella is overleden op 19-02-1825 in Wissenkerke, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: dagloonster, (land)arbeidster. Pieternella trouwde, 19 jaar oud, op 27-06-1784 in Wissenkerke [ZA Verzameling De Vos] met Pieter Leendertse de Vos, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 03-04-1764 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 08-04-1764 in Wissenkerke. Pieter is overleden op 03-12-1838 in Wissenkerke, 74 jaar oud. Notitie: zoon van Leendert Cornelisse de Vos (ca 1730), getrouwd 24-05-1761 te Kortgene met Heijndrika Hendrikse Basting (24-08-1738 Kortgene). Beroep: dagloner, arbeider.


IX-f Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) is geboren op 04-07-1737 in Haamstede, zoon van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) (zie VIII-e) en Adriaentje Cornelisse Krommenboom. Hij is gedoopt op 07-07-1737 in Haamstede. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis is overleden op 22-01-1802 in Burgh, 64 jaar oud. Beroep: dagloner, landman. Cornelis:
(1) trouwde met Maria Centedr Kooijman, nadat zij op 11-06-1762 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-07-1762 in Burgh. Maria is geboren in Burgh, dochter van Cente Jacobsz Coijman (Kooijman) en Lijsbeth Lodewijkse. Zij is gedoopt op 30-05-1734 in Burgh. Doopgetuige: Grietje Jacobse Coijman. Maria is overleden in 1777 in Burgh, 42 of 43 jaar oud.
(2) trouwde met Tona Dirksdr Beuns, nadat zij op 17-09-1779 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan [atlantis RBS inv.nr. 125]. Notitie:

"Voor eenigen tijd gewoond hebbende onder Haamstede. Attestatie gegeven naar Burgh"
1779 den 17 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Aalbregtze Boot weduwenaar van Maria Kooyman met Tona Beuns j[onge]d[ochter] geboren onder Burgt beyde daar wonende.

Tona is geboren op 01-03-1759 in Burgh, dochter van Dirk Izaksz Beuns en Krina Tonisse Montaan. Zij is gedoopt op 04-03-1759 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Tona Paulusse Krijgsman. Tona is overleden op 07-11-1797 in Burgh, 38 jaar oud. Adres: (woonde in 1779 onder Burgh en in 1783 te Burgh). Beroep: dagloonster. Notitie: ook Antoinette Dirkse Buijns (Buise, Bui(n)s, Buijze).
Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Adriana Boot (Boodt) is geboren op 07-12-1762 in Haamstede. Zij is gedoopt op 08-12-1762 in Haamstede. Doopgetuige: Lena Aalbrechtse Boot. Adriana is overleden vóór 1777, hoogstens 15 jaar oud.
2 Cente Cornelisz Boot (Boodt) is geboren op 10-12-1763 in Haamstede. Volgt X-i.
3 Aalbrecht Cornelisz Boot is geboren op 09-07-1770 in Burgh. Volgt X-j.
4 Lijsebeth Boot is geboren in Burgh. Zij is gedoopt op 02-05-1773 in Burgh [DTB 124]. Doopgetuige: Adriaantje (Adriana) Kooyman.
5 Adriana Boot (Boodt) is geboren in Burgh. Zij is gedoopt op 30-03-1777 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Lena Aalbrechtse Boot. Adriana is overleden op 06-06-1833 in Burgh, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeidster. Adriana:
(1) ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 12-04-1804 in Burgh met Willem Marinusse (van de) Heule, 29 jaar oud. Willem is geboren in Elkerzee. Hij is gedoopt op 21-08-1774 in Elkerzee. Willem is overleden op 04-07-1813 in Burgh, 38 jaar oud. Notitie: zoon van Marinus Jacobse en Maria Willemsdr Staalpinne. Adres: Burgh.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 08-07-1814 in Burgh [akte 1] met Jan Dag, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 30-10-1785 in Burgh. Jan is overleden op 11-01-1835 in Burgh, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Notitie: zoon van Cornelis Johannesz Dag en Kaatje Antonisse van Lookeren. Beroep: arbeider.

Kinderen van Cornelis en Tona:

6 Dirk Boot is geboren in Burgh. Hij is gedoopt op 13-02-1780 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk is overleden vóór 1781 in Burgh, hoogstens 1 jaar oud.
7 Dirk Cornelisz Boot (Boodt), gedoopt op 13-01-1782 in Burgh. Volgt X-k.
8 Bartel Cornelisz Boot is geboren op 07-09-1783 in Burgh. Volgt X-l.
9 Krijn Cornelisz Bood is geboren in Burgh. Volgt X-m.
10 Krijna Boot is geboren op 04-03-1789 in Burgh. Zij is gedoopt op 15-03-1789 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen.


IX-g Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) is geboren op 03-06-1743 in Haamstede, zoon van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) (zie VIII-e) en Adriaentje Cornelisse Krommenboom. Hij is gedoopt op 09-06-1743 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Bartel is overleden vóór 1780, hoogstens 37 jaar oud. Adres: 1768 Haamstede (woonde op den Oudendijk). Bartel trouwde met Janna (Joanna) Cornelisse Beije, nadat zij op 13-02-1765 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-03-1766 in Haamstede. Janna is geboren op 13-03-1745 in Haamstede. Zij is gedoopt op 14-03-1745 in Haamstede. Doopgetuige: Janna de Glopper, vrouw van Leendert de Oude. Janna is overleden op 22-06-1807 in Haamstede, 62 jaar oud. Notitie: dochter van Cornelis Adriaansz Beije en Maatje Leendertse de Oude dochter van Cornelis Jansz Beije en Lena Cornelisse Quant?.
Kinderen van Bartel en Janna:

1 Adriaantje (Adriana) Bartelse Boot is geboren op 16-12-1766 in Haamstede. Zij is gedoopt op 21-12-1766 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot, vrouw van Stoffel Kister. Adriaantje is overleden op 31-07-1841 in Renesse, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeidster. Religie: N.G. gedoopt. Adriaantje:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 03-05-1804 in Haamstede met Marinus Jansz Onasse, 41 jaar oud, nadat zij op 11-04-1804 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Marinus is geboren op 06-04-1763 in Nieuwerkerk. Hij is gedoopt op 10-04-1763 in Kerkwerve. Marinus is overleden op 04-06-1814 in Haamstede, 51 jaar oud. Notitie: zoon van Jan Jansz Onasse en Lijsabeth (Bregtje) Pieterse Oudbeen; was eerder ondertrouwd op 29-09-1797 te Kerkwerve met Elisabeth Janse, weduwe van Jan Machielse, maar dit huwelijk werd niet voltrokken. Adres: (woonde in 1804 te Haamstede). Beroep: arbeider.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 23-09-1815 in Renesse [akte 3] met Krijn Adriaanse Braber, 56 jaar oud. Krijn is geboren op 22-06-1759 in Renesse, zoon van Adrianus Krijnsz Braber en Cornelia Centsdr Kromboom. Krijn is overleden op 04-06-1829 in Renesse, 69 jaar oud. Krijn ging voorheen in ondertrouw op 16-04-1789 in Ellemeet met Lena van Strien (Strier). Krijn ging voorheen in ondertrouw op 09-04-1794 in Brouwershaven met Elisabeth Overbeek (ovl. vóór 1795). Krijn ging voorheen in ondertrouw op 28-10-1795 in Brouwershaven met Willemina Viergever (ovl. vóór 1813). Beroep: arbeider, dagloner.
2 Maatje Bartelse Boot is geboren op 05-03-1768 in Haamstede. Zij is gedoopt op 06-03-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuigen: Jacomijntje Mus en Adriaantje Beije. Maatje is overleden op 31-12-1827 in Burgh, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Beroep: arbeidster, broodbakster. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1791 in Renesse met Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft, 21 of 22 jaar oud, nadat zij op 05-04-1791 in Brouwershaven in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Notitie: op 08-04-1791 in Renesse ook trouwgeld betaald bij huwelijk vermeld als Maatje Baltensz Booth. Jacobus is geboren in 1769 in Renesse, zoon van Jacobus Konstanse en Maatje van der Schaft. Hij is gedoopt in 1769 in Renesse. Jacobus is overleden op 29-10-1828 in Burgh, 58 of 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: broodbakker.
3 Tona Bartelse Boot is geboren op 27-03-1772 in Haamstede. Zij is gedoopt op 29-03-1772 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Tona Blom.


X-a Janna Heyndricksdr Boot is geboren omstreeks 1734 in Zuidland, Schouwen, dochter van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) (zie IX-b) en Leena Adriaense Kister(s). Adres: (woonde in 1764 te Noordwelle, attestatie op 17-05-1764 naar Haamstede). Janna trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-05-1764 in Renesse met Johannes (Janus) Lievense, 23 jaar oud, nadat zij op 19-04-1764 in Welland in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Notitie: 5 kinderen gedoopt tussen 1765 en 1775 te Haamstede. Johannes is geboren op 02-05-1741 in Haamstede. Hij is gedoopt op 07-05-1741 in Haamstede. Doopgetuige: Krina Marinusse de Oude, vrouw van Willem Beije. Adres: Haamstede. Notitie: zoon van Lieven Gillisse en Maria Marinusse IJserman.
Kinderen van Janna en Johannes:

1 Maria Lievense is geboren op 15-03-1765 in Haamstede. Zij is gedoopt op 24-03-1765 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Lydia Krijnse.
2 Lieven Lievensze is geboren op 01-06-1767 in Haamstede. Hij is gedoopt op 07-06-1767 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Geertruydt Dignisse, huisvrouw van Lieven Jilliszn (ouders van Johannes Lievenszn?).
3 Lena Lievense is geboren op 14-12-1768 in Haamstede. Zij is gedoopt op 18-12-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Elisabeth Hendrikse Boot.
4 Lieven Lievensze is geboren op 20-03-1771 in Haamstede. Hij is gedoopt op 28-03-1771 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Anna Pietersen Moenzaad.
5 Leenderd Lievense Boot is geboren op 05-04-1775 in Haamstede. Hij is gedoopt op 09-04-1775 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Anna Moenzaad. Leenderd is overleden op 13-04-1853 in Ellemeet, 78 jaar oud [Memorie van Successie 76, 77 Zierikzee]. Notitie: vermeld als Leendert Johannisse. Leenderd:
(1) trouwde met Sitje Andriesse van de Zande. Sitje is geboren omstreeks 1751. Sitje is overleden op 22-06-1828 in Ellemeet, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Notitie: Bruid: Sitje de Zande Andriesdr. Bruidegom: Pieter Lambregtse van Langeraad, woonachtig in Elkerzee Datum betaling trouwgeld : 17-03-1790 Plaats: Ellemeet Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 45441 Bron: Zeeuws Archief, Trouwgeld Zeeuwse eilanden 1763-1805 bruiden. Toegevoegd : 2 juli 2009.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 08-05-1829 in Ellemeet [akte 1] met Maria Schoutjes, ongeveer 48 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1781 in Serooskerke, Schouwen. Ellemeet?. Maria is overleden op 15-01-1847 in Ellemeet, ongeveer 66 jaar oud. Notitie: dochter van Kornelis (Cornelis) Schoutjes en Jacomijntje (Jacomina) Hoogenboom.


X-b Pieter Hendrikse Boot (Boodt) is geboren in Zuidland, Schouwen, zoon van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) (zie IX-b) en Leena Adriaense Kister(s). Hij is gedoopt op 11-10-1739 in Serooskerke, Schouwen [ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Oude Zuidland, Zeeland. Pieter is overleden op 08-02-1813 in Kerkwerve, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: van 1777 tot 1803 schepen van Rengerskerke en Zuidland (Schouwen) [RAZE 5083 e.a.]. Notitie:

RAZE 5095 dd 13-01-1785: genoemd in de boedel van Johannis Janse en Cornelia Janse;
RAZE 5083 dd 06-04-1786: kocht van zijn broer Leendert, zijn zusters Adrijaantje en Jannetje, zijn zwager Jacob Cornelisz Kosten een hofstede bestaande uit huis, schuur, wagenhuis en in totaal 28 gemeten, 28 roeden vrij moeren en 252 roeden schatbaar land, waar het huis in staat, gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor £ 200;
RAZE 5090 dd 06-04-1786: kocht van de erfgenamen van zijn vader hun portie in een huis voor £ 160 Vlaams;
deze onroerende goederen kwamen uit de nalatenschap van zijn vader en bleven lange tijd in het bezit van de familie;
RAZE 5092 dd 22-06-1786: vermeld als voogd van de kinderen van Maarten Adriaanse Hanse, zijn weduwe Jacomijntje Cornelisse Wolfertse maakte de boedelinventaris op. Er waren 4 kinderen. Het batig saldo der nalatenschap was £ 2.0.7½ Vlaams, waarvan voor elk kind £ 0.8.10 bestemd was;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: verkocht aan zijn schoondochter Neeltje Gertse Zwager een huis no 16 met 28 gemeten 28 roede moerland en 252 roeden schatbaar daar het huis op staat in Zuidland, Schouwen, voor 1000 gulden.

Pieter trouwde met Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-02-1760 in Serooskerke, Schouwen. Maatje is geboren in Duivendijke, dochter van Jacob Maartense Hanse en Grietje Laurusse Doezelaar. Zij is gedoopt op 11-07-1734 in Serooskerke, Schouwen. gedoopt op zondag 21-10-1736 in Duivendijke?. Adres: tot 04-02-1760 Zuidland, Schouwen.
Kinderen van Pieter en Maatje:

1 Leena Pieterse Boot is geboren in Zuidland, Schouwen. Zij is gedoopt op 24-08-1760 in Serooskerke, Schouwen [DTB]. Leena is overleden vóór 18-04-1820, hoogstens 59 jaar oud. Adres: Kerkwerve. Leena:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16-10-1782 in Elkerzee met Frans Pietersz van der Weel, 22 jaar oud, nadat zij op 19-09-1782 in Ellemeet in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Frans is geboren op 28-02-1760 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 02-03-1760 in Kerkwerve. Notitie: zoon van Pieter Franse van der Weel en Matie Wolfertse. Adres: Ellemeet.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 24-06-1808 in Kerkwerve met Matthijs van der Haven, ongeveer 50 jaar oud, nadat zij op 03-06-1808 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan. Matthijs is geboren omstreeks 1758 in Dreischor. Matthijs is overleden op 18-04-1820 in Ellemeet, ongeveer 62 jaar oud. Notitie: weduwnaar van Leuntje de Blonde. Adres: Ellemeet.
2 Jakob Pieterse Boot is geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt XI-a.
3 Willem Pieterse Boot. Hij is gedoopt op 06-02-1763 in Serooskerke, Schouwen.
4 Grietje Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke. Zij is gedoopt op 19-02-1764 in Serooskerke, Schouwen. Grietje is overleden op 17-01-1838 in Kerkwerve, 73 jaar oud. Aangifte [akte 1]. Beroep: melkboerin, landbouwster. Grietje trouwde, 31 jaar oud, in 09-1795 in Kerkwerve met Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer, 22 jaar oud, nadat zij op 14-08-1795 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Laurens is geboren op 13-02-1773 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 21-02-1773 in Kerkwerve. Laurens is overleden op 20-10-1813 in Kerkwerve, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Notitie: partner: Pieternella Boodt vader: Pieter van Doezelaar moeder: Pieternella de Groot. Notitie: zoon van Pieter Laurensz van Doeselaar en Jacomijntje Jacobse Hanse. Beroep: landbouwer.
5 Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) is geboren in Rengerskerke. Volgt XI-b.
6 Maarten Pieterse Boot (Bood). Hij is gedoopt op 20-11-1768 in Serooskerke, Schouwen. Maarten is overleden omstreeks 1805, ongeveer 37 jaar oud. Adres: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke) [ZA]. Beroep: onderwijzer te Nieuwerkerke. Notitie: RAZE 5044 dd 16-05-1804: kocht een huis op het dorp bij de molen; RAZE 5044 dd 31-12-1805: na zijn overlijden verkochten zijn broers Jan en Pieter als mede-erfgenamen het huis.
7 Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke. Volgt XI-c.
8 Jan Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt XI-d.


X-c Leendert Hendrikse Boot (Boodt) is geboren op 08-01-1743 in Rengerskerke, zoon van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) (zie IX-b) en Leena Adriaense Kister(s). Hij is gedoopt op 13-01-1743 in Serooskerke, Schouwen. Doopgetuige: Elisabet Boot. Leendert is overleden op 08-03-1827 in Duivendijke, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Adres: Kerkwerve. Beroep: landbouwer, melkboer (1797) (onder Zuidland, Schouwen, vanaf 1758 Duivendijke). Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 26-10-1770 in Kerkwerve met Janna (Johanna) Jacobse Hanse, 37 jaar oud, nadat zij op 25-10-1770 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Janna is geboren in Duivendijke, dochter van Jacob Maartense Hanse en Grietje Laurusse Doezelaar. Zij is gedoopt op 15-03-1733 in Serooskerke, Schouwen. Janna is overleden op 04-09-1817 in Zierikzee, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 129]. Notitie: weduwe van Pieter Jansz de Bruine, ondertrouwd 25-01-1754 te Elkerzee, kerkelijk huwelijk 23-02-1754 te Elkerzee.
Kinderen van Leendert en Janna:

1 Lena Leendertse Boot. Zij is gedoopt op 17-08-1771 in Serooskerke, Schouwen.
2 Jan Leendertse Boot (Bood) is geboren in Duivendijke. Volgt XI-e.
3 Lijsbeth Leendertse Boot is geboren in Duivendijke. Zij is gedoopt op 02-04-1775 in Serooskerke, Schouwen. Lijsbeth is overleden op 23-10-1823 in Noordwelle, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: dagloonster. Notitie: ook Elisabeth Boodt. Lijsbeth ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 13-04-1797 in Noordwelle [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805] met Leendert Pietersz van 't Noordende, ongeveer 28 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1769 in Noordwelle. Leendert is overleden op 09-10-1823 in Noordwelle, ongeveer 54 jaar oud. Aangifte [akte 13]. Notitie: zoon van Pieter van 't Noordende en Adriaantje Zwagerman. Beroep: dagloner.


 X-d Adriaan Cornelisse Boot is geboren op 01-09-1758 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Adriaanse Boot (zie IX-c) en Lijntje de Koeijer. Hij is gedoopt op 23-09-1758 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 14-03-1832 in Wissenkerke, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Adres: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Beroep: dagloner, landman, arbeider, vrachtrijder (1824). Notitie: moeder vermeld als Leuntje Koeijers. Adriaan trouwde met Geertruid Adriaans Noordhoek, nadat zij op 25-04-1794 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Geertruid is geboren omstreeks 1770 in Wissenkerke. Geertruid is overleden op 21-11-1837 in Wissenkerke, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 82]. Beroep: dienstmeid, arbeidster.
Kinderen van Adriaan en Geertruid:

1 Leentje Boot is geboren omstreeks 1793 in Wissenkerke. Volgt XI-f.
2 Adriana Boot is geboren omstreeks 1797 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 15-01-1877 in Colijnsplaat, ongeveer 80 jaar oud. Aangifte [akte 3]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Adriana trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 09-12-1824 in Colijnsplaat [akte 10] met Abraham Karreman, ongeveer 26 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1798 in Colijnsplaat, zoon van Leunis Karreman en Leuntje Brandt. Abraham is overleden op 09-10-1867 in Colijnsplaat, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [akte 54]. Beroep: kleermakersknecht, kleermaker, arbeider.
3 Adriaan Boot is geboren op 02-03-1804 in Wissenkerke. Adres: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Beroep: landmansknecht.
4 Maria Boot is geboren omstreeks 1811 in Wissenkerke. Maria is overleden op 10-01-1872 in Wissenkerke, ongeveer 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Adres: (domicilie in 1849 U.S.A.). Beroep: dienstbode. Maria trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 03-05-1844 in Wissenkerke [akte 6] met Johannis Jacobus Verbrugge, 36 jaar oud. Johannis is geboren op 03-05-1808 in Hoek. Johannis is overleden op 27-10-1880 in Wissenkerke, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Notitie: ook Jacobus Johannes, zoon van Cornelis Verbrugge (ca 1771-1841) en Catelijntje Kolenhoek (ca 1778-1829); weduwnaar van Pieternella Lena Semeijn (ca 1808-1843). Beroep: schoenmaker.
5 Willemina Boot is geboren op 07-11-1812 in Wissenkerke. Aangifte op 07-11-1812 [ZA akte 56]. Doopgetuigen: Cornelis van der Velde, Willemijntje Boot. Willemina is overleden op 28-06-1813 in Wissenkerke, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 32]. Notitie: vermeld als Willemientje.

X-e Adriaan Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Adriaanse Boot (zie IX-c) en Suzanna de Smit. Adriaan is overleden op 12-07-1811 om 14:30 in Wissenkerke, ongeveer 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Notitie: vermeld als Adriaan Gerardse Boot. Beroep: boerenknecht. Adriaan trouwde met Elisabeth Gerardse de Smit, nadat zij op 16-12-1791 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Elisabeth is geboren op 05-03-1772 in Wissenkerke, dochter van Gerard de Smit en Cornelia Beveland. Zij is gedoopt op 08-03-1772 in Wissenkerke. Elisabeth is overleden op 03-02-1861 om 04:00 in Kortgene, 88 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Adres: (woonde 1803 te Wissenkerke, 1808 buiten Wissenkerke, 1815 Wissenkerke, 1833 Wissenkerke, 04-07-1851 vestiging te Kortgene, woonde bij haar dochter Jannetje Boot en schoonzoon Johannis Lindon, vertrok in 1855 van Kortgene naar Wissenkerke, woonde bij haar zoon Gerard Boot en schoondochter Maria Huiszoon). Beroep: dienstmeid, dagloonster, arbeidster. Notitie: getrouwd (2) 20-04-1815 te Wissenkerke met Pieter de Boo (1762 Wissenkerke - 11-10-1817 Wissenkerke), zoon van Jacob de Boo en Adriana Wolsen; weduwnaar van Lena Leendertse Geelhoed (1760 - 05-07-1811 te Wissenkerke), dochter van Leendert Geelhoed en Cornelia Hoogerheide.
Kinderen van Adriaan en Elisabeth:

1 Susanna Boot is geboren in 1794 in Wissenkerke. Susanna is overleden op 03-08-1830 in Kortgene, 35 of 36 jaar oud. Aangifte [akte 18]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Susanna trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 05-05-1821 in Kortgene [akte 3] met Adriaan Pouwer, 26 jaar oud. Adriaan is geboren op 01-06-1794 in Kortgene. Adriaan is overleden op 25-01-1883 in Kortgene, 88 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Notitie: zoon van Jacob Cornelisz Pouwer (1754-1835, Kortgene), commies Indirecte Belastingen, getrouwd 06-10-1782 te Kortgene met Janna Cornelisse Rademaker (15-02-1756 Kortgene - 1803). Beroep: arbeider.
2 Ge(e)rard Boot is geboren op 22-11-1796 in Wissenkerke. Volgt XI-g.
3 Cornelia Boot is geboren omstreeks 1798 in Wissenkerke. Cornelia is overleden op 25-06-1870 in Kortgene, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Cornelia:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-02-1825 in Wissenkerke [akte 3] met Willem Wisse, ongeveer 33 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1792 in Wissenkerke. Willem is overleden op 30-11-1844 in Wissenkerke, ongeveer 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 100]. Notitie: zoon van Salomon Wisse en Lena de Looff; weduwnaar van Cornelia Bakker, overleden te Wissenkerke. Beroep: landman, arbeider.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 11-09-1846 in Kortgene [akte 4] met Hendrik Kramer, ongeveer 36 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1810 in Wissenkerke. Hendrik is overleden op 01-03-1855 in Kortgene, ongeveer 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Hendrik is weduwnaar van Pieternella Hagebos(ch). Notitie: zoon van Aart Kramer, arbeider, en Jacomina de Smit. Beroep: landmansknecht, arbeider.
(3) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 24-04-1856 in Kortgene [akte 1] met Gerrit van Gemert, ongeveer 51 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1805 in Kortgene. Gerrit is overleden op 09-06-1878 in Kortgene, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Notitie: zoon van Jan van Gemert en Pieternella Witters; weduwnaar van Lena van den Berge. Beroep: winkelier, arbeider.
4 Jannetje Boot is geboren op 22-09-1802 in Wissenkerke. Jannetje is overleden op 15-01-1890 in Wissenkerke, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Jannetje:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 01-05-1835 in Wissenkerke [akte 9] met Pieter Bolle, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1804 in Kortgene. Pieter is overleden op 23-11-1848 in Kortgene, ongeveer 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Notitie: zoon van Willem Bolle en Adriana de Bruine. Beroep: arbeider.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 31-12-1851 in Kortgene [akte 6] met Jo(h)annes Lindom, 43 jaar oud. Jo(h)annes is geboren op 14-02-1808 in Wissenkerke. Jo(h)annes is overleden op 07-04-1859 in Wissenkerke, 51 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Notitie: zoon van Willem Lindom en Jacoba de Vos. Beroep: landmansknecht, arbeider.
(3) trouwde, 66 jaar oud, op 26-05-1869 in Wissenkerke [akte 6] met Marinus Antonisse Verhulst, ongeveer 61 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1808 in Wissenkerke. Marinus is overleden op 18-04-1885 in Wissenkerke, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Notitie: zoon van Anthonie Marinusse Verhulst en Lena Hendrika Clement; getrouwd (1) op 10-05-1833 te Kortgene met Stoffelina Filius, (1809-1867 Wissenkerke), 7 kinderen. Beroep: arbeider.
5 Adriana Boot is geboren omstreeks 1806 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 26-08-1829 in Wissenkerke, ongeveer 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 68]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-02-1828 in Wissenkerke [akte 1] met Jacobus Kabboord, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 11-02-1803 in Wissenkerke, zoon van Daniël Kabboord en Jacomina Priester. Jacobus is overleden op 11-06-1880 in Wissenkerke, 77 jaar oud. Notitie: getrouwd (2) 18-10-1833 te Wissenkerke met Lena van der Werf (Weide?) (ca 1809 Wissenkerke - 12-02-1857 Wissenkerke), winkelierster, dochter van Pieter van der Weide, schipper, bakker, en Jannetje Cornelisse Wisse; getrouwd (3) 29-12-1858 te Wissenkerke met Leuntje Mulder (24-02-1813 Wissenkerke - 15-03-1877 Wissenkerke), dochter van Leuntje Mulder, winkelierster. Beroep: smidsknecht, smid.
6 Jasperina (Prientje) Boot is geboren op 06-11-1809 in Wissenkerke. Kortgene?. Prientje is overleden op 03-02-1855 in Wissenkerke, 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Notitie: ook Prijntje, Dirkje. Prientje trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1835 in Wissenkerke [akte 22] met Frans Kloosterman, 25 jaar oud. Frans is geboren op 07-03-1810 in Wissenkerke. Notitie: zoon van Jan Adriaansz Kloosterman en Pieternella van der Maas. Beroep: arbeider.
7 Cornelis Boot is geboren op 18-01-1811 in Wissenkerke. Volgt XI-h.


X-f Geerard Cornelisse Boot, zoon van Cornelis Adriaanse Boot (zie IX-c) en Suzanna de Smit. Hij is gedoopt op 24-01-1770 in Wissenkerke. 24-01-1769?. Geerard is overleden op 26-04-1825 in Wissenkerke, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25]. Beroep: boerenknecht, dagloner, arbeider. Geerard trouwde op 30-08-1789 in Wissenkerke met Pieternella Filius, 22 jaar oud, nadat zij op 14-08-1789 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieternella is geboren op 17-04-1767 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 08-10-1819 in Wissenkerke, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51]. Beroep: arbeidster. Notitie: dochter van Adriaan Filius (ca 1734 - 1817) en Jacoba Flipse (1743 - 1780).
Kinderen van Geerard en Pieternella:

1 Susanna Boot is geboren omstreeks 1789 in Wissenkerke. Susanna is overleden op 30-01-1864 in Wissenkerke, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: dagloonster, arbeidster. Susanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-04-1813 in Wissenkerke [akte 3] met Johannes Bouterse, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 03-02-1792 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Janse Bouterse en Adriana Johannese Bouterse. Johannes is overleden op 04-01-1847 in Wissenkerke, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Notitie: ook Johannis. Beroep: dagloner, arbeider.
2 Cornelis Boot is geboren op 23-08-1798 in Wissenkerke. Volgt XI-i.
3 Jacoba Boot is geboren omstreeks 1801 in Wissenkerke. Jacoba is overleden op 07-06-1831 in Wissenkerke, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte [ZA akte 30]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Jacoba:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-07-1821 in Wissenkerke [akte 12] met Adriaan Koole, ongeveer 34 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1787 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 10-10-1821 in Wissenkerke, ongeveer 34 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Notitie: zoon van Pieter Koole, arbeider, en Blazina Schrier. Beroep: arbeider.
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-08-1823 in Wissenkerke [akte 12] met Johannes (Johannis) Begthel, ongeveer 35 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1788 in Middelburg. Johannes is weduwnaar van Lientje (Leijntje) van den Berge (ovl. vóór 1823). Notitie: zoon van Hendrik Begthel en Sara de Smit. Beroep: arbeider.
4 Jannetje (Janna) Boot is geboren omstreeks 1803 in Wissenkerke. Janna is overleden op 08-12-1882 in Wissenkerke, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 83]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Janna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-04-1830 in Wissenkerke [akte 6] met Johannis (Janus) de Ridder, ongeveer 28 jaar oud. Janus is geboren omstreeks 1802 in Kats. Wissenkerke?. Janus is overleden op 01-11-1862 in Wissenkerke, ongeveer 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 85]. Notitie: zoon van Johannis de Ridder, arbeider, en Anna Kloosterman. Beroep: arbeider, dijkwerker.


X-g Samson Boot is geboren omstreeks 1783 in Wissenkerke, zoon van Samson Adriaens Boot (Boodt) (zie IX-d) en Dina Olivierse. Samson is overleden op 28-06-1838 in Middelburg, ongeveer 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 246]. Beroep: koetsier, daggelder, dagloner. Notitie: ook Samsom. Samson trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-09-1813 in Oost-Souburg [akte 6] met Adriana van Egem, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1790 in Middelburg. Adriana is overleden op 03-01-1831 in Middelburg, ongeveer 41 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: dienstbode, dagloner, schuurster. Notitie: ook Egern, Eghem, dochter van Cornelis van Egern, dagloner, en Maatje Guinter.
Kinderen van Samson en Adriana:

1 Samson Boot is geboren op 20-03-1814 in Middelburg. Aangifte op 21-03-1814 [ZA akte 123]. Samson is overleden op 17-09-1837 in Residentie Weltevreden, Batavia, Java, Ned. Indië, 23 jaar oud. Adres: Middelburg. Beroep: marinier 3e klas aan boord van het fregatschip De Belona.
2 Cornelis Boot is geboren op 28-01-1815 in Middelburg. Aangifte op 30-01-1815 [ZA akte 55].
3 Dina Boot is geboren op 19-10-1816 in Middelburg. Aangifte op 21-10-1816 [ZA akte 389]. Dina is overleden op 28-10-1816 in Stads-Ambachten (Middelburg), 9 dagen oud. Aangifte [ZA akte 342].
4 Jacob Boot, levenloos geboren zoon op 20-10-1816 in Middelburg. Aangifte [ZA akte 459].
5 Dina Boot is geboren op 04-08-1819 in Middelburg. Aangifte op 04-08-1819 [ZA akte 312]. Dina is overleden op 29-10-1891 in Middelburg, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 328]. Beroep: dienstbode, winkelierster. Dina trouwde, 28 jaar oud, op 10-11-1847 in Middelburg [akte 92] met Willem Johannes Schenkel, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1819 in Middelburg. Willem is overleden op 23-05-1897 in Middelburg, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 153]. Notitie: zoon van Cornelis Schenkel, timmerman, en Helena Engelman. Beroep: zeeman.
6 Maatje Boot is geboren op 25-10-1820 in Middelburg. Aangifte op 25-10-1820 [ZA akte 367]. Maatje is overleden op 20-11-1893 in Middelburg, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 343]. Beroep: dienstbode. Maatje trouwde, 20 jaar oud, op 27-08-1841 in Middelburg [akte 83] met Lambrecht François Klaassen, 29 jaar oud. Lambrecht is geboren op 29-06-1812 in Middelburg. Lambrecht is overleden op 01-02-1886 in Middelburg, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Notitie: ook Lambregt F., zoon van Andries Lodewijk Klaassen, koster, en Maria Francina Soeters. Beroep: gruttersknecht, grutter, koetsier, koster N.H. kerk.
7 Lena Boot is geboren op 18-03-1825 in Middelburg. Aangifte op 19-03-1825 [ZA akte 118]. Lena is overleden op 06-11-1829 in Middelburg, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 513].


X-h Marinus Boodt (Boot) is geboren omstreeks 1785 in Zierikzee, zoon van Samson Adriaens Boot (Boodt) (zie IX-d) en Dina Olivierse. Wissenkerke?. Marinus is overleden op 24-01-1864 in Zierikzee, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Notitie: vader vermeld als Samuel Boot. Beroep: tuinier, hovenier. Marinus:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, in 1806 met Neeltje Dirkse de Vin, ongeveer 33 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1773 in Dreischor. Neeltje is overleden op 21-04-1820 in Zierikzee, ongeveer 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65]. Notitie: dochter van Dirk de Vin en Dina Zuigen.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 04-03-1821 in Ouwerkerk [akte 2] met Jozina Ronquist (Rondkwist), 47 jaar oud. Zij is gedoopt op 20-02-1774 in Ouwerkerk. Jozina is overleden op 02-11-1852 in Zierikzee, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 201]. Notitie: dochter van Andries Joosse Ronquist, ondertrouwd op 02-05-1762 in Ouwerkerk met Jacomijntje Maartense Vaane (1731 Sirjansland - 1810); weduwe van Jan Janse Bevelander; Jozina trouwde in 1802 met Albertus van Haaften; weduwe van Cornelis Bakker en Anthonie (?) van Haaften, overleden in Frankrijk.
Kinderen van Marinus en Neeltje:

1 Samson Boot is geboren op 11-12-1807. Hij is gedoopt op 13-12-1807 in Dreischor [DTB 162]. Doopgetuige: Lena Boot.
2 Dingenus Boot is geboren op 04-05-1814 in Dreischor. Volgt XI-j.


X-i Cente Cornelisz Boot (Boodt) is geboren op 10-12-1763 in Haamstede, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (zie IX-f) en Maria Centedr Kooijman. Hij is gedoopt op 11-12-1763 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuige: Adriana Cooijman. Cente is overleden op 03-09-1836 in Burgh, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Adres: vanaf 1791 Westenschouwen. Beroep: landman, landbouwer, schepen. Functie: gemeenteraadslid en commissielid der Liefdadigheid in Westenschouwen (1812,1813) [ZA Functionarissen en ambtenaren 1802-1813]. Notitie:

verhuisd met attest van Haamstede naar Zierikzee op 24-06-1790.
Cente was schepen en weigerde op 10-06-1796 (na de Franse revolutie) de eed van "getrouwheid" aan de toen geldende orde van zaken in de gerechtkamer af te leggen. Hij werd op 25-11-1831 door de rechtbank te Zierikzee veroordeeld tot een geldboete van 30 Francs of 14 Gulden en 25 Cents en de kosten van de rechtzaak, zijnde 3 Gulden en 36 Cents, wegens het op 05-11-1831 laten grazen van een zijner koeien aan de binnenzijde van de zeedijk onder Burgh. Dit was in strijd met art. 18 en 50 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en met art. 52 van het Peenale Wetboek en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 612, volgnr. 1618).

Cente trouwde met Maria Jacobse, nadat zij op 08-04-1790 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1790 in Elkerzee [ZA DTB 1751-1810 NG 5B (index De Vos)]. Notitie: Attestatie 25-04-1790 Elkerzee. Maria is geboren op 06-03-1766 in Elkerzee, dochter van Jacobus Danielse en Jacomijntje (Jacomina) Jacobs van 't Noordende. Zij is gedoopt op 16-03-1766 in Elkerzee. Doopgetuige: Bartolijntje Jacobs. Maria is overleden op 02-06-1831 in Burgh, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landvrouw, landbouwster. Notitie: ook Jacobusse.
Kinderen van Cente en Maria:

1 Maria Boot (Boodt) is geboren in Zierikzee. Zij is gedoopt op 08-03-1791 in Zierikzee. Maria is overleden op 20-08-1833 in Burgh, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: arbeidster. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 26-03-1813 in Burgh [akte 1] met Adriaan Groenleer, 28 jaar oud. Adriaan is geboren in Burgh. Hij is gedoopt op 04-12-1784 in Burgh. Doopgetuige: Willemijntje Storm. Adriaan is overleden op 25-11-1852 in Burgh, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Notitie: zoon van Stoffel Adriaansz Groenleer (1743-1822), arbeider, en Cornelia Andriesse Goeree. Beroep: arbeider.
2 Jacobus Centse Boot is geboren op 20-02-1793 in Burgh. Volgt XI-k.
3 Cornelis Boot is geboren op 28-08-1794 in Burgh. Hij is gedoopt op 31-08-1794 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Tona Burg. Cornelis is overleden vóór 1797, hoogstens 3 jaar oud.
4 Cornelia Boot is geboren op 07-01-1796 in Westenschouwen. Zij is gedoopt op 10-01-1796 in Burgh. tweeling, Doopgetuigen: Tona Burg en Jacomijntje van 't Noordende. Cornelia is overleden op 07-03-1876 in Burgh, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: boerendochter, arbeidster. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 02-10-1816 in Burgh [akte 2] met Cornelis van Loozen, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1793 in Duivendijke. Cornelis is overleden op 11-10-1843 in Burgh, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Notitie: zoon van Albregt (Aalbregt) van Lozen en Cornelia Franse (Adriaanse) Plokhair. Beroep: boerenknecht, arbeider.
5 Jacomijntje Boot is geboren op 07-01-1796 in Westenschouwen. Zij is gedoopt op 10-01-1796 in Burgh. tweeling, Doopgetuigen: Tona Burg en Jacomijntje van 't Noordende. Jacomijntje is overleden vóór 1804, hoogstens 8 jaar oud.
6 Cornelis Centse Boot is geboren op 03-11-1797 in Burgh. Volgt XI-l.
7 Jacob Centse Boot is geboren op 29-01-1802 in Burgh. Volgt XI-m.
8 Adriaan Boot is geboren op 25-10-1803 in Burgh. Hij is gedoopt op 30-10-1803 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriana Boot. Adriaan is overleden vóór 1808, hoogstens 5 jaar oud.
9 Jacomijntje Boot is geboren op 10-11-1804 in Burgh. Zij is gedoopt op 18-11-1804 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacomijntje is overleden op 29-11-1866 in Burgh, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: boerendochter, landbouwster, broodbakster. Notitie: ook Jakomijntje, Jacomina. Jacomijntje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-1832 in Burgh [akte 1] met Jacob Bakker, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 02-10-1808 in Burgh. Hij is gedoopt op 09-10-1808 in Burgh. Jacob is overleden op 27-12-1832 in Burgh, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Notitie: zoon van Daniel Bakker, vrachtenaar, en Lena Bakker (1782-1832), arbeidster. Beroep: boerenknecht, arbeider.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 06-10-1837 in Burgh [akte 5] met Leendert van de Zande, 33 jaar oud. Leendert is geboren op 16-04-1804 in Burgh, zoon van Leendert van de Zande en Lena van der Wekken. Hij is gedoopt op 29-04-1804 in Burgh. Doopgetuige: Tona Philipse de Jonge. Leendert is overleden op 04-02-1844 in Burgh, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer.
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 20-12-1844 in Burgh [akte 10] met Adrianus Kostense, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 09-09-1816 in Haamstede, zoon van Job Bastiaanse Kostense en Cornelia Stoel. Adrianus trouwde later op 12-10-1867 in Burgh met Jacomina op den Brouw (1822-1892). Beroep: boerenknecht, landbouwer, windkorenmolenaar.
10 Adriaan Boot is geboren op 09-05-1808 in Burgh. Hij is gedoopt op 15-05-1808 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriaantje Boot. Adriaan is overleden op 04-10-1829 in Burgh, 21 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: boerenzoon.


X-j Aalbrecht Cornelisz Boot is geboren op 09-07-1770 in Burgh, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (zie IX-f) en Maria Centedr Kooijman. Hij is gedoopt op 15-07-1770 in Burgh. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot. Aalbrecht is overleden op 26-04-1851 in Burgh, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwer, dagloner, arbeider. Notitie: ook Aalbregt, Albrecht, Albregt. Aalbrecht trouwde met Cornelia Fransdr Waalbeke, nadat zij op 19-04-1810 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan [DTB 127-125]. Cornelia is geboren op 16-03-1784 in Haamstede, dochter van Frans Willemsz Waalbeke en Jacomijntje Stoel (Bolle). Zij is gedoopt op 21-03-1784 in Haamstede. Doopgetuige: Kornelia Aalbregtse Boot; een andere bron vermeld: geboren in 1779 in Burgh. Cornelia is overleden op 14-10-1833 in Burgh, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19].Notitie: moeder vermeld als Jacomina Bolle. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Aalbrecht en Cornelia:

1 Cornelis Boot is geboren op 06-07-1811 in Burgh. Aangifte op 07-07-1811 [ZA akte 8]. Cornelis is overleden op 13-02-1813 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Notitie: Cornil.
2 Cornelis Boot is geboren op 27-10-1813 in Burgh. Volgt XI-n.
3 Jacob Boot is geboren op 03-08-1816 in Burgh. Volgt XI-o.
4 Marinus Boot is geboren op 02-11-1819 in Burgh. Aangifte op 04-11-1819 [ZA akte 21]. Adres: (emigreerde naar de V.S.).
5 Jacomijntje Boot is geboren op 09-09-1826 in Burgh. Aangifte op 10-09-1826 [ZA akte 18]. Jacomijntje is overleden op 28-09-1899 in Ouwerkerk, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Jacomijntje trouwde, 43 jaar oud, op 30-04-1870 in Ouwerkerk [akte 1] met Poulus Metselaar, ongeveer 44 jaar oud. Poulus is geboren omstreeks 1826 in Ouwerkerk. Poulus is overleden op 24-09-1898 in Ouwerkerk, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Notitie: zoon van Jan Metselaar en Janna de Vin; weduwnaar van Anna Jacoba Koopman. Beroep: metselaar.


X-k Dirk Cornelisz Boot (Boodt), zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (zie IX-f) en Tona Dirksdr Beuns. Hij is gedoopt op 13-01-1782 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk is overleden op 12-12-1835 in Burgh, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Notitie: moeder vermeld als Tona Buins. Beroep: dagloner, arbeider. Dirk trouwde op 03-05-1811 in Burgh [akte 1] met Neeltje van de Velde(n), 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Burgh. Notitie: Dirk trouwde op dezelfde dag als broer Krijn. Neeltje is geboren op 26-09-1786 in Haamstede. Zij is gedoopt op 01-10-1786 in Haamstede. Neeltje is overleden op 07-12-1854 in Burgh, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: arbeidster. Notitie: dochter van Jan Bartelsz van de Velde, geboren voor 1771, dagloner, en Cornelia Stoffelse Fondse (Fonse), geboren voor 1773.
Kinderen van Dirk en Neeltje:

1 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 09-03-1812 in Burgh. Aangifte [ZA akte 8].
2 Cornelia Boot is geboren op 30-07-1813 in Burgh. Aangifte op 30-07-1813 [ZA akte 6]. Cornelia is overleden op 20-07-1847 in Burgh, 33 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: arbeidster. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1840 in Burgh [akte 3] met Jan van der Werf, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1808 in Noordwelle. Jan is overleden op 11-03-1868 in Noordwelle, ongeveer 60 jaar oud. Jan is weduwnaar van Pieternella de Glopper (±1814-vóór 1836), met wie hij trouwde op 13-05-1836 in Noordwelle [akte 2]. Jan trouwde later op 03-09-1849 in Kerkwerve met Neeltje Kloet (1816-vóór 1850). Jan trouwde later op 09-10-1850 in Kerkwerve met Maatje van de Zande (±1819-vóór 1859). Jan trouwde later op 11-08-1859 in Kerkwerve met Sara van der Linde (1809-1858). Notitie: zoon van Cornelis van der Werf en Pieternella Knape (Knaap), arbeidster. Beroep: arbeider.
3 Janna Boot is geboren op 29-08-1816 in Burgh. Aangifte op 02-09-1816 [akte 12]. Janna is overleden op 01-01-1891 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 28-07-1837 in Burgh [akte 4] met Cornelis van der Klooster, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 26-03-1814 in Burgh, zoon van Cornelis van der Klooster en Cornelia Tangeman. Aangifte op 28-03-1814 [akte 3]. Cornelis is overleden op 07-04-1897 in Burgh, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Notitie: Cornelis was niet onbemiddeld. Adres: Burghsluis (Burgh). Beroep: arbeider, visser, schipper.
4 Cornelis Boot is geboren op 07-12-1819 in Burgh. Aangifte op 09-12-1819 [ZA akte 23]. Cornelis is overleden op 23-11-1843 in Burgh, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: arbeider.
5 Bartelina (Bartelijntje) Boot is geboren op 16-09-1822 in Burgh. Aangifte op 17-09-1822 [ZA akte 10]. Bartelina is overleden op 13-01-1889 in Burgh, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster. Bartelina trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1845 in Burgh [akte 1] met Marinus van Burgh, 23 jaar oud. Marinus is geboren op 12-06-1821 in Burgh, zoon van Andries van Burg(h) en Grietje van de Vaate. Marinus is overleden op 23-03-1907 in Elkerzee, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2 Elkerzee, akte 4 Burgh]. Adressen: tot 01-05-1835 Burgh, vanaf 01-05-1835 Haamstede. Beroep: landbouwersknecht, veldarbeider.
6 Toontje Boot is geboren op 02-10-1826 in Burgh. Aangifte op 03-10-1826 [ZA akte 25]. Toontje is overleden op 04-04-1828 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].


X-l Bartel Cornelisz Boot is geboren op 07-09-1783 in Burgh, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (zie IX-f) en Tona Dirksdr Beuns. Hij is gedoopt op 14-09-1783 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Cornelia Boot. Bartel is overleden op 15-05-1840 in Westenschouwen (Burgh), 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: boerenknecht (1815), landbouwer. Notitie:

Hij werd op 07-05-1830 veroordeeld tot een geldboete van 32 Francs, of 15 Gulden en 20 Cents, benevens de kosten van het proces van 2 Gulden en 89 Cents, desnoods bij gijzeling te innen, daar 16 stuks hoornvee, hem toebehorende, in de duinen bij Westenschouwen waren aangetroffen op 16-04-1830, hoewel hij daarvan onwetend was. Dit was in strijd met art. 21 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en art. 52 der Peenale Wet en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie
Bron: Rechterlijke Archieven 1796-1838, strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inventarisnummer: 609, vonnisnummer 1407.

Bartel:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 26-04-1815 in Westenschouwen [akte 1] met Elisabeth Kooijman, 41 jaar oud. Notitie:

dit huwelijk was het enige en laatste huwelijk dat in 1815 in de rechtkamer van de gemeente Westenschouwen werd gesloten, voordat de gemeente samengevoegd werd met Burgh.

Elisabeth is geboren op 31-08-1773 in Haamstede. Zij is gedoopt op 05-09-1773 in Haamstede. Elisabeth is overleden op 27-07-1820 in Burgh, 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landvrouw (1815), landbouwster. Notitie: dochter van Jacob Kooijman, landman, en Lena Bakker; getrouwd (1) 23-11-1797 te Noordwelle met Willem Lemsom (1772-1809); getrouwd (2) 28-11-1811 te Westenschouwen met Jan Hendrikze Braber (ca 1767-1814).
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 30-08-1822 in Kerkwerve [akte 4] met Maatje Bartelse bij de Vaate, 24 jaar oud. Maatje is geboren op 11-09-1797 in Kerkwerve, dochter van Bartel bij de Vaate en Janna Pieterse Ger(t)se. Zij is gedoopt op 17-09-1797 in Kerkwerve. Maatje is overleden op 08-05-1858 in Burgh, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Bartel en Elisabeth:

1 Cornelis Boot is geboren op 25-10-1815 in Westenschouwen. Cornelis is overleden op 26-10-1815 in Burgh, 1 dag oud.
2 Cornelis Bartelsz Boot is geboren op 07-04-1817 in Burgh. Volgt XI-p.

Kinderen van Bartel en Maatje:

3 Jan Bartelsz Boot is geboren op 28-05-1824 in Burgh. Volgt XI-q.
4 Anthonie Boot is geboren op 03-12-1825 in Burgh. Aangifte op 05-12-1825 [ZA akte 22]. Anthonie is overleden op 07-08-1826 in Burgh, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
5 Tonis Boot is geboren op 24-03-1828 in Burgh. Aangifte op 25-03-1828 [ZA akte 5]. Tonis is overleden op 29-08-1897 in Burgh, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwer.
6 Bartel Bartelsz Boot is geboren op 11-04-1831 in Burgh. Volgt XI-r.
7 Neeltje Boot is geboren op 17-02-1836 in Burgh. Aangifte op 18-02-1836 [ZA akte 3]. Neeltje is overleden op 25-10-1909 in Renesse, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwster. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 30-07-1856 in Haamstede [akte 7] met Leendert Adriaansz Blom, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 27-05-1830 in Haamstede, zoon van Adriaan Leendertsz Blom en Elizabeth Dalebout (Daalebout). Leendert is overleden op 02-01-1886 in Renesse, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeider, landbouwer.


X-m Krijn Cornelisz Bood is geboren in Burgh, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) (zie IX-f) en Tona Dirksdr Beuns. Hij is gedoopt op 08-01-1786 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen. Krijn is overleden op 30-04-1845 in Haamstede, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Notitie: moeder vermeld als Tona Buijze. Adres: vanaf 1808 Haamstede. Beroep: landbouwer, dagloner, arbeider. Krijn trouwde op 03-05-1811 in Haamstede [akte 3] met Catelijntje de Weelde, 25 jaar oud. Notitie: Krijn trouwde op dezelfde dag als broer Dirk. Catelijntje is geboren op 02-05-1786 in Haamstede, dochter van Leendert Cornelisz de Weelde en Krina Cornelisse van Zuijen. Zij is gedoopt op 07-05-1786 in Haamstede. Doopgetuige: Tona Blom, lidmaat te Renesse. Catelijntje is overleden op 25-11-1843 in Haamstede, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 28]. Beroep: dagloonster. Notitie: ook Catalina, Katalina, Katolina.
Kinderen van Krijn en Catelijntje:

1 Cornelis Krijnsz Boot is geboren op 23-11-1811 in Haamstede. Volgt XI-s.
2 Krina Boot is geboren op 19-02-1814 in Haamstede. Aangifte op 20-02-1814 [ZA akte 5]. Krina is overleden op 07-05-1814 in Haamstede, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Leendert Krijnsz Boodt is geboren op 08-04-1815 in Haamstede. Volgt XI-t.
4 Toontje Boodt is geboren op 21-12-1816 in Haamstede. Aangifte op 23-12-1816 [ZA akte 21]. Toontje is overleden op 13-05-1829 om 20:00 in Haamstede, 12 jaar oud. Aangifte op 14-05-1829 [ZA akte 8].
5 Krina Boodt is geboren op 30-09-1818 in Haamstede. Aangifte op 01-10-1818 [ZA akte 14]. Krina is overleden op 01-12-1818 in Haamstede, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 17].
6 Krijn Bood is geboren op 05-12-1819 in Haamstede. Aangifte op 06-12-1819 [ZA akte 33]. Krijn is overleden op 13-01-1820 in Haamstede, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 1].
7 Krijn Bood is geboren op 05-07-1821 in Haamstede. Aangifte op 16-07-1821 [ZA akte 15]. Krijn is overleden op 21-04-1857, 35 jaar oud. Notitie: overleden op zee; aankomst op 23-04-1857 in New York met de "Gaston". Adres: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Beroep: arbeider.
8 Dirk Bood is geboren op 18-09-1824 in Haamstede. Aangifte op 18-09-1824 [ZA akte 25]. Dirk is overleden op 28-10-1829 in Haamstede, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
9 Iman Krijnsz Bood is geboren op 06-02-1828 in Haamstede. Volgt XI-u.
10 Toontje Bood is geboren op 11-02-1833 in Haamstede. Aangifte op 11-02-1833 [ZA akte 5]. Toontje is overleden op 25-09-1833 in Haamstede, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 25].


XI-a Jakob Pieterse Boot is geboren in Zuidland, Schouwen, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (zie X-b) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 14-03-1762 in Serooskerke, Schouwen. Jakob is overleden op 20-02-1807 in Serooskerke, Schouwen, 44 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-1807 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Adres: Serooskerke, Schouwen. Jakob trouwde op 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen met Elisabeth Kornelisse Dalebout, 23 jaar oud, nadat zij op 17-04-1788 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen. Elisabeth is geboren in Westenschouwen, dochter van Cornelis Stoffelse Dalebout en Jacomijntje Franse Plokhaar. Zij is gedoopt op 28-10-1764 in Burgh. Elisabeth is overleden op 18-11-1827 in Serooskerke, Schouwen, 63 jaar oud. Adres: Koudekerke. Notitie: Daalboudt.
Kinderen van Jakob en Elisabeth:

1 Maatje Boot is geboren op 15-02-1789 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 01-03-1789 in Serooskerke, Schouwen.
2 Maatje Jakobsdr Boot is geboren op 12-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 18-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Maatje is overleden op 28-06-1839 in Serooskerke, Schouwen, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeidster. Maatje trouwde, 19 jaar oud, op 22-04-1810 in Serooskerke, Schouwen met Jan Kornelisz den Boer, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1786 in Ellemeet. Jan is overleden op 27-04-1839 in Serooskerke, Schouwen, ongeveer 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Notitie: zoon van Kornelis den Boer en Grietje Straaijer. Beroep: arbeider.
3 Jacomijntje Boot is geboren op 17-12-1791 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 25-12-1791 in Serooskerke, Schouwen.
4 Kornelia Boot is geboren op 15-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 24-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. Kornelia is overleden op 03-03-1807 in Serooskerke, Schouwen, 13 jaar oud. Zij is begraven op 05-03-1807 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Notitie: leeftijd 1 1/4 jaar?. Notitie: Boodt.
5 Pieternella Boot is geboren op 16-09-1795 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 27-09-1795 in Serooskerke, Schouwen.
6 Pieter Boot is geboren op 03-03-1798 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 11-03-1798 in Serooskerke, Schouwen.
7 Ariaantje Boot is geboren op 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Notitie: tweeling.
8 Pieter Boot is geboren op 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Notitie: tweeling.
9 Pieter Boot is geboren op 25-04-1802 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 09-05-1802 in Serooskerke, Schouwen.
10 Cornelis Boot is geboren op 22-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 26-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis is overleden op 24-01-1808 in Serooskerke, Schouwen, 3 jaar oud. Hij is begraven op 25-01-1808 in Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813].
11 Jacomijntje Boot is geboren op 14-11-1805 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 21-11-1805 in Serooskerke, Schouwen.


XI-b Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) is geboren in Rengerskerke, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (zie X-b) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 28-07-1765 in Serooskerke, Schouwen [ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Pieter is overleden op 09-11-1833 in Kerkwerve, 68 jaar oud. Aangifte [akte 11]. Notitie: aangifte door zoon Leendert. Adressen: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke) (in 1811 inwoner van Kerkwerve, Rengerskerke en Nieuwerkerke) [ZA Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811]. Beroep: melkboer en dagloner. Pieter trouwde met Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk, nadat zij op 04-03-1796 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Notitie: bruid vermeld als van Nieuwerkerk. Maatje is geboren op 13-01-1773 in Noordgouwe. Zij is gedoopt op 17-01-1773 in Noordgouwe. Doopgetuige: Joppa Landegent. Maatje is overleden op 31-10-1836 in Kerkwerve, 63 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: melkboerin. Notitie: dochter van Leendert Jacobse Stoutjesdijk en Cornelia Janse van Rokveen. Opmerking van Han Stoutjesdijk:

"In de overlijdensakte van Maria Stoutjesdijk worden als haar ouders genoemd Leendert Stoutjesdijk en Adriaantje van Bloois: dit moet m.i. op een vergissing berusten daar Leendert vóór Cornelia van Rokveen is overleden (RAZE 4592, 19-10-1781) en hij bij zijn ondertrouw met Cornelia "jm" werd genoemd. Ik heb jaren naar een Adriaantje van Bloois gezocht, zonder resultaat".
Cornelia Janse van Rokve(e)n, gedoopt op 27-03-1738 te Noordgouwe, doopgetuige Cornelia van der Vate, overleden ca 04-1781 te Noordgouwe (RAZE 4592 dd. 19-10-1781), dochter van Jan Janse van Rokveen en Suzanna Abrahams van der Meer;
getrouwd (1) 13-04-1769 te Noordgouwe met Leendert Jacobse Stoutjesdijk, gedoopt op 10-30-1737 te Nieuwerkerk, overleden op 26-02-1773 te Noordgouwe, zoon van Jacob Jacobse Stoutjesdijk en Maria Hendrikse Bogaart (ouders correct?). Na het overlijden van Leendert Stoutjesdijk hertrouwde Cornelia van Rokveen met Jacob Hendrikse. Zij overleed in 1781 en uit de toen opgemaakte boedelrekening bleek dat de enige bezittingen van het gezin uit hun op 02-05-1781 verkocht meubilair bestond, ter waarde van £ 39:7:10. Hun schulden bedroegen een halfjaar huishuur aan burgemeester (als Bm in de akte inderdaad burgemeester betekent) Jan de Groot, van 01-11-1780 tot eind april 1781 (£ 1:5:-) en een bedrag van £ 27:9:9½ aan Cornelis Bal, wegens practiseren en het leveren van medicijnen in 1781. Het batig saldo was dus slechts £ 11:18:½, waarvan dochter Maria Stoutjesdijk en Jacob Hendrikse ieder de helft kregen, dus £ 5:19:-. De tweeling van Leendert Stoutjesdijk en Cornelia was toen dus kennelijk al overleden (RAZE 4592, dd. 19-10-1781).

Kinderen van Pieter en Maatje:

1 Pieter Pieterse Boot (Bood) is geboren op 04-07-1796 in Kerkwerve. Volgt XII-a.
2 Cornelia Boot (Bood(t)) is geboren op 02-03-1798 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 04-03-1798 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot (1764). Cornelia is overleden op 22-02-1861 in Dreischor, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: dienstmeid, melkboerin (1829). Cornelia:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1821 in Kerkwerve [akte 7] met Leendert Klaasse Beije, 22 jaar oud. Leendert is geboren op 15-04-1799 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 21-04-1799 in Kerkwerve. Doopgetuige: Neeltje Adriaanse. Leendert is overleden op 14-01-1829 in Kerkwerve, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Notitie: zoon van Klaas Marinusse Beije (26-06-1754 Kerkwerve - 22-05-1826 Zierikzee), dijkbaas, ondertrouwd 20-04-1785 te Zierikzee, getrouwd voor de kerk 18-05-1785 te Zierikzee met Marina van der Waarde (Weerde) (14-03-1758 Oosterland - 26-01-1823 Kerkwerve). Alle kinderen heetten aanvankelijk "Klaassen", maar namen na 1811 de familienaam "Beije" aan. Beroep: arbeider (1821), melkboer, dijkbaas.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 16-11-1829 in Kerkwerve [akte 7] met Cornelis (Kornelis) van der Werf, 19 jaar oud. Cornelis is geboren op 10-01-1810 in Kerkwerve, zoon van Jacob Cornelisse van der Werf en Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). Hij is gedoopt op 28-01-1810 in Kerkwerve. Cornelis is overleden op 22-06-1848 in Dordrecht, 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8 Kerkwerve]. Beroep: arbeider (1829), melkboer.
3 Maatje Boot is geboren op 09-04-1800 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 20-04-1800 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje is overleden op 04-06-1814 in Kerkwerve, 14 jaar oud.
4 Leendert Boot is geboren op 29-09-1804 in Kerkwerve. Volgt XII-b.
5 Jacob Boot is geboren op 11-12-1806 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 21-12-1806 in Kerkwerve. Jacob is overleden op 06-04-1832 in Kerkwerve, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeider.
6 Geertje Boot is geboren op 25-05-1811 in Kerkwerve. Geertje is overleden op 26-05-1811 in Nieuwerkerke (Schouwen), 1 dag oud. Aangifte [akte 6].
7 N.N. Boodt, levenloos geboren dochter op 28-11-1813 in Kerkwerve. Aangifte [akte 15].
8 Jan Pietersz Boodt is geboren op 30-04-1815 in Kerkwerve. Volgt XII-c.
9 Maatje Boot, levenloos geboren dochter op 22-07-1818 in Kerkwerve. Aangifte [akte 16].
10 Maatje Boot is geboren op 17-05-1820 in Kerkwerve. Volgt XII-d.


XI-c Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (zie X-b) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 01-12-1771 in Serooskerke, Schouwen. Marinus is overleden in 1810, 38 of 39 jaar oud. Notitie: overleden tussen 12-1809 en 08-1810. Adres: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Notitie:

RAZE 5095 dd 16-04-1801: ontving uit de erfenis van zijn overleden schoonouders £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5095 dd 20-09-1801: boedelrekening vermeld van wijlen Gerrit Cornelisse Swager met een batig saldo van £ 395.11.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 24-06-1802: kocht van Cornelis Jansz Verseput 7 gemeten 241 roeden weiland gelegen in Zuidland (Schouwen) in het 4e bevang;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: boedel en inventaris van wijlen Gerrit Zwager, Marinus Pieterse Boodt en vrouw ontvingen daaruit £ 144.6.6 Vlaams en £ 3 Vlaams van een kerkboek;
RAZE 5095 dd 29-12-1808: Gerrit Zwager en Neeltje Fondse, beiden overleden. Boedelrekening betreffende de uitkering van de erfporties aan:
1. Marinus Pieterse Boot, getrouwd met Elisabeth Gerritse Zwager, had reeds ontvangen £ 147.6.6;
2. Jan Pieterse Boot, getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
3. Abraham Willemse Kloet, getrouwd met Jannetje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
4. Floris Hubrechtse Natte, getrouwd met Stoffelijntje Gerritse Zwager, ontving uiteindelijk £ 119.12.6;
29-12-1809: Jan Pieterse Boot, overleden, zijn weduwe is Neeltje Gerritse Zwager, Testament 05-09-1809. Boedelinventaris werd opgemaakt door Marinus Pieterse Boot en Abraham Willemse Kloet.

Marinus:
(1) trouwde op 18-02-1800 in Kerkwerve [ZA Genealogische Afschriften 639] met Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager, 17 of 18 jaar oud, nadat zij op 03-01-1800 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-02-1800 in Kerkwerve. Elisabeth is geboren op 21-04-1781 in Rengerskerke, dochter van Gerrit Cornelisse Zwager en Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). Zij is gedoopt op 29-04-1781 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Neeltje Cornelisse Schouten. Elisabeth is overleden vóór 1809, hoogstens 28 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt. Notitie:

RAZE 5095 dd 16-04-1801: boedel van Gerrit Cornelise Zwager: Marijnis Pieterse Boot als in huwelijk hebbende Lijsabet Gerse ontvangt £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vóóroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse. Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
4e kind: Elisabeth Gerritse Zwager, huisvrouw van Marinus Pieterse Boot, kreeg een vierde deel = £ 144.6.6 en een kerkboek à £ 3.-.-. Het batig saldo der nalatenschap was daarna nog £ 395.11.0.

(2) trouwde op 24-03-1809 in Serooskerke, Schouwen [ZA Genealogische Afschriften 639] met Willemijntje Janse Fondse, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 20-01-1809 in Serooskerke, Schouwen in ondertrouw zijn gegaan. Willemijntje is geboren omstreeks 1776 in Duivendijke. vermoedelijk geboren te Duivendijke als dochter van Jan Fondse en N.N.. Adres: Ellemeet.
Kinderen van Marinus en Elisabeth:

1 Maatje Marinusse Boot (Bood) is geboren op 10-01-1800 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 23-02-1800 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje is overleden op 20-10-1858 in Bommenede, 58 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeidster. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1823 in Bommenede [ZA akte 4] met Geleijn Bou(w)man, ongeveer 38 jaar oud. Geleijn is geboren omstreeks 1785 in Middelburg. Notitie: ook Gelein, Gleijn, zoon van Isaäc Bouman en Johanna Gillisse; weduwnaar van Neeltje Fonse. Beroep: metselaar.
2 Gerrit Marinusse Boot is geboren in 1804 in Ellemeet. Volgt XII-e.
3 Pieternella Boot is geboren op 11-09-1806 in Ellemeet. Zij is gedoopt op 14-09-1806 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente].

Kinderen van Marinus en Willemijntje:

4 Janna Boot is geboren op 05-05-1809 in Ellemeet. Zij is gedoopt op 21-05-1809 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente].
5 Marina Boot is geboren op 19-08-1810 in Ellemeet. Zij is gedoopt op 02-09-1810 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente]. Notitie: zoon Marinus?.


XI-d Jan Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Zuidland, Schouwen, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) (zie X-b) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 22-01-1775 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jacomijntje Jacobse. Jan is overleden op 15-09-1809 in Kerkwerve, 34 jaar oud [HB huwelijk dochter Maatje]. Adres: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Beroep: landbouwer. Notitie:

RAZE 5095 dd 29-12-1808: uitkering uit de nalatenschap van zijn overleden schoonouders van £ 131.17.0 Vlaams;
RAZE 5095 dd 29-12-1809: testament dd 05-09-1809: na zijn overlijden werd de boedelinventaris opgemaakt door Marijnis Pieterse Boot (broer) en Abraham Willemse Kloet (zwager).

Jan trouwde met Neeltje Gertse Zwager, nadat zij op 24-04-1804 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1804 in Noordgouwe [DTB 746]. Neeltje is geboren op 04-01-1783 in Rengerskerke, dochter van Gerrit Cornelisse Zwager en Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). Zij is gedoopt op 12-01-1783 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Cornelia Stoffelse Fondse. Neeltje is overleden op 23-01-1838 in Ellemeet, 55 jaar oud [ZA]. Beroep: melkboerin. Notitie:

RAZE dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vóóroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse.
Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
1e kind: Neeltje Gerritse Zwager, huisvrouw van Jan Pieterse Boot;
Aan Jan Pieterse Boot getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager werd later 1/3 deel uitgekeerd = £ 135.7.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: Neeltje kocht van haar schoonvader een huis en 16 gemeten 28 roeden moerland en 252 roeden schatbaar land waar het huis op stond gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor 1000 gulden;

Kinderen van Jan en Neeltje:

1 Maatje Janse Boot (Boodt) is geboren op 15-06-1805 in Zuidland, Schouwen. Zij is gedoopt op 23-06-1805 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Pieterse Boot. Maatje is overleden op 09-12-1871 in Kerkwerve, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1829 in Kerkwerve [akte 2] met Dingeman Verboom, 29 jaar oud. Notitie: getuigen: Iman Triest de Jonge, 48 jaar, Abraham Krabbe, 32 jaar, Pieter Triest de Jonge, 35 jaar, Jan Gerritse Zwager, 58 jaar, stiefvader en oom van de vrouw. Dingeman is geboren op 15-10-1799 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 19-10-1799 in Kerkwerve. Dingeman is overleden op 24-01-1868 in Kerkwerve, 68 jaar oud. Notitie: zoon van Willem Dingemanse Verboom en Willemijntje Maartense Hanse; weduwnaar van Janna van Splunter(en) (ca 1787 - 15-01-1827 te Kerkwerve). Beroep: melkboer.
2 Gerrit Boot is geboren op 06-10-1806 in Zuidland, Schouwen. Hij is gedoopt op 12-10-1806 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jannetje Gerritse Zwager.
3 Pieter Janse Boot is geboren op 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen. Volgt XII-f.


XI-e Jan Leendertse Boot (Bood) is geboren in Duivendijke, zoon van Leendert Hendrikse Boot (Boodt) (zie X-c) en Janna (Johanna) Jacobse Hanse. Hij is gedoopt op 18-07-1773 in Serooskerke, Schouwen [DTB]. Jan is overleden op 14-06-1862 in Duivendijke, 88 jaar oud. Aangifte [akte 4]. Hij is begraven in Brijdorpe. Adres: Duivendijke (1797). Beroep: landbouwer, melkboer (1838). Notitie: werd op 14-08-1829 veroordeeld wegens overtreding van het visverbod. Hetwoord "stropen" werd in het vonnis niet genoemd, hoewel dit door een groot percentage van de Schouwse bevolking werd gedaan. Jan:
(1) trouwde op 23-06-1803 in Elkerzee met Huigje Adriaanse, 21 jaar oud, nadat zij op 03-06-1803 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Huigje is geboren op 14-04-1782 in Elkerzee. Zij is gedoopt op 21-04-1782 in Elkerzee. Huigje is overleden op 19-01-1805 in Duivendijke, 22 jaar oud (oorzaak: in het kraambed). Zij is begraven in Brijdorpe. Notitie: dochter van Adriaan Cornelisse en Martina Tonisse Tjouke.
(2) trouwde op 26-03-1807 in Serooskerke, Schouwen met Willemijntje Willemse van Strien (Strijen), 19 jaar oud. Willemijntje is geboren op 17-10-1787 in Nieuwerkerke (Schouwen), dochter van Willem van Strien en Johanna Jacobse van Rielen. Zij is gedoopt op 18-11-1787 in Kerkwerve. Willemijntje is overleden op 24-01-1876 in Duivendijke, 88 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Zij is begraven in Brijdorpe. Beroep: melkboerin. Notitie: ook Willemina.
Kind van Jan en Huigje:

1 Huigje Boot is geboren op 08-01-1805 in Duivendijke. Zij is gedoopt op 27-01-1805 in Serooskerke, Schouwen. Notitie: jong overleden.

Kinderen van Jan en Willemijntje:

2 Janna Janse Boot is geboren op 16-08-1807 in Duivendijke. Zij is gedoopt op 23-08-1807 in Serooskerke, Schouwen. Janna is overleden op 05-03-1867 in Kerkwerve, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 23-05-1829 in Duivendijke [akte 1] met Leendert Pieterse Hanse, 24 jaar oud. Leendert is geboren op 29-03-1805 in Duivendijke. Hij is gedoopt op 07-04-1805 in Serooskerke, Schouwen. Leendert is overleden op 07-01-1892 in Kerkwerve, 86 jaar oud. Notitie: zoon van Pieter Simonse Hanse, melkboer, en Elizabeth Laurendr Hardekaas; getrouwd (2) op 27-11-1867 met Kornelia Bruyns. Beroep: arbeider, melkboer.
3 Willemijntje Janse Boot is geboren op 27-04-1809 in Duivendijke. Zij is gedoopt op 30-04-1809 in Serooskerke, Schouwen. Willemijntje is overleden op 06-07-1812 in Duivendijke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
4 Leendert Jansz Boot (Bood) is geboren op 31-01-1811 in Duivendijke. Volgt XII-g.
5 Johannis Janse Boot is geboren op 01-10-1812 in Duivendijke. Volgt XII-h.
6 Maarten Janse Boot is geboren op 28-03-1814 in Duivendijke. Volgt XII-i.
7 Willem Janse Boot is geboren op 27-06-1815 in Duivendijke. Volgt XII-j.
8 Pieter Jansz Boot is geboren op 26-05-1817 in Duivendijke. Volgt XII-k.
9 Lena Boot is geboren op 12-01-1820 in Duivendijke. Aangifte op 12-01-1820 [ZA akte 2]. Lena is overleden op 07-03-1908 in Zierikzee, 88 jaar oud. Aangifte op 09-03-1908 [ZA akte 19]. Lena trouwde, 20 jaar oud, op 02-12-1840 in Duivendijke [akte 2] met Abraham de Vlieger, 25 jaar oud. Abraham is geboren op 24-04-1815 in Kerkwerve. Aangifte [akte 8]. Abraham is overleden op 20-02-1889 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [akte 13]. Notitie: zoon van Jan Abrahams (Anthonisse?) de Vlieger en Willemina Legemaate, arbeidster. Beroep: arbeider, landbouwer, melkboer.
10 Jan Boot is geboren op 22-12-1821 in Duivendijke. Jan is overleden op 15-09-1824 in Duivendijke, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
11 Grietje Boot is geboren op 17-11-1823 in Duivendijke. Aangifte op 18-11-1823 [ZA akte 18]. Grietje is overleden op 07-02-1918 in Dirksland, 94 jaar oud. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1844 in Ellemeet [akte 2] met Marinus Cornelisz den Boer, 21 jaar oud. Marinus is geboren op 06-01-1823 in Ellemeet, zoon van Cornelis Cornelisse den Boer en Maatje Cornelisse van Zuijen. Marinus is overleden op 09-02-1915 in Dirksland, 92 jaar oud. Beroep: arbeider, melkboer, landbouwer.
12 Jan Boot is geboren op 18-02-1827 in Duivendijke. Jan is overleden op 07-05-1833 in Duivendijke, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
13 Willemina (Wilhelmina) Janse Boot is geboren op 28-03-1831 in Duivendijke. Aangifte op 29-03-1831 [ZA akte 5]. Willemina is overleden op 09-03-1872 in Zierikzee, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45]. Religie: Chr. Ger. Kerk van Zierikzee. Willemina trouwde, 22 jaar oud, op 02-11-1853 in Duivendijke [akte 4] met Cornelis Maartensz den Boer, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 24-03-1831 in Kerkwerve. Cornelis is overleden op 12-04-1885 in Zierikzee, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 83]. Notitie: zoon van Maarten den Boer en Cornelia bij de Vaate, melkboerin. Beroep: landbouwer, melkboer.


XI-f Leentje Boot is geboren omstreeks 1793 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisse Boot (zie X-d) en Geertruid Adriaans Noordhoek. Leentje is overleden op 11-06-1840 in Wissenkerke, ongeveer 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49]. Notitie: ook Lientje
Kinderen van Leentje uit een onbekende relatie:

1 Leendert Boot is geboren op 10-05-1814 in Wissenkerke. Volgt XII-l.
2 Geertruid Boot is geboren op 19-08-1823 in Wissenkerke. Aangifte op 21-08-1823 [ZA akte 75].


XI-g Ge(e)rard Boot is geboren op 22-11-1796 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Cornelisz Boot (zie X-e) en Elisabeth Gerardse de Smit. Ge(e)rard is overleden op 02-03-1873 om 04:00 in Wissenkerke, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: landmansknecht (1820), arbeider (1840). Religie: N.H.. Ge(e)rard:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1820 in Wissenkerke [akte 11] met Cathalina Tollenaar, 22 jaar oud. Cathalina is geboren in Wissenkerke, dochter van Cornelis Tollenaar en Jannetje van Halst. Zij is gedoopt op 12-12-1797 in Wissenkerke. Cathalina is overleden op 04-02-1840 om 10:00 in Wissenkerke, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Zij is begraven op 10-02-1840 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Notitie: ook Katalina, Catharina.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 03-07-1840 in Wissenkerke [akte 10] met Maria Huisson, 41 jaar oud. Maria is geboren op 06-03-1799 in Wissenkerke. Maria is overleden op 10-11-1883 in Wissenkerke, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 61]. Beroep: arbeidster. Notitie: dochter van Machiel Huisson en Tannetje Lievense.
Kinderen van Ge(e)rard en Cathalina:

1 Adriaan Boot is geboren op 25-11-1821 in Wissenkerke. Aangifte op 26-11-1821 [ZA akte 88].
2 Cornelis Boot is geboren op 19-11-1822 in Wissenkerke. Aangifte op 20-11-1822 [ZA akte 95]. Cornelis trouwde, 50 jaar oud, op 05-03-1873 in Schoonhoven [akte 7] met Elisabeth Starkeroo, ongeveer 47 jaar oud. Notitie: vader bruidegom Adriaan Boot moeder bruidegom Catharina Tollenaar. Elisabeth is geboren omstreeks 1826 in Den Helder. Notitie: dochter van Jan Starkeroo en Geertje Louwerman; gescheiden van Johannesde Jong.
3 Jan Boot is geboren op 17-12-1823 in Wissenkerke. Aangifte op 19-12-1823 [ZA akte 110]. Jan is overleden op 30-10-1824 in Wissenkerke, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 67].
4 Adriaan Boot is geboren op 21-12-1824 in Wissenkerke. Aangifte op 21-12-1824 [ZA akte 100]. Adriaan is overleden op 07-03-1825 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 10].
5 Adriaan Boot is geboren op 30-09-1826 in Wissenkerke. Aangifte op 02-10-1826 [ZA akte 71]. Adriaan is overleden op 29-12-1828 in Wissenkerke, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 89].
6 Jannetje Boot is geboren op 26-11-1827 in Wissenkerke. Aangifte op 27-11-1827 [ZA akte 92]. Jannetje is overleden op 07-12-1827 in Wissenkerke, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 66].
7 Elizabeth Boot is geboren op 01-11-1828 in Wissenkerke. Aangifte op 01-11-1828 [ZA akte 92]. tweeling. Elizabeth is overleden op 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 79].
8 Jannetje Boot is geboren op 01-11-1828 in Wissenkerke. Aangifte op 01-11-1828 [ZA akte 91]. tweeling. Jannetje is overleden op 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 78].
9 Adriaan Boot is geboren op 19-01-1830 om 18:00 in Wissenkerke. Volgt XII-m.
10 Jannetje Boot is geboren in 12-1830 in Wissenkerke. Jannetje is overleden op 09-05-1831 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 23].
11 Elizabeth Boot is geboren op 01-10-1832 in Wissenkerke. Aangifte op 01-10-1832 [ZA akte 59]. Elizabeth is overleden op 07-09-1833 in Wissenkerke, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 57].
12 Jannetje Boot is geboren op 11-11-1833 in Wissenkerke. Aangifte op 11-11-1833 [ZA akte 91]. Beroep: dienstmeid. Jannetje trouwde, 44 jaar oud, op 12-06-1878 in Wissenkerke [akte 11] met Cornelis Clement, 42 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-07-1835 in Wissenkerke. Aangifte op 11-07-1835 [ZA akte 71]. Notitie: zoon van Frans Clement en Maria van Gilst; weduwnaar van Cathalina Korshuize, overleden te Wissenkerke. Beroep: arbeider.
13 Cornelia Boot is geboren op 12-11-1835 in Wissenkerke. Aangifte op 12-11-1835 [ZA akte 116]. Cornelia is overleden op 23-10-1890 in Wissenkerke, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 61]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1860 in Wissenkerke [akte 6] met Joost de Bakker, 23 jaar oud. Joost is geboren op 23-09-1836 in Wissenkerke. Aangifte op 24-09-1836 [ZA akte 89]. Joost is overleden op 10-03-1916 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Notitie: zoon van Cornelis de Bakker en Jannetje Sinke. Beroep: smidsknecht, arbeider.
14 Neeltje Boot is geboren op 16-10-1836 in Wissenkerke. Aangifte op 17-10-1836 [ZA akte 96]. Neeltje is overleden op 07-11-1836 in Wissenkerke, 22 dagen oud. Aangifte [ZA akte 78].
15 Prientje Boot is geboren op 18-11-1837 in Wissenkerke. Aangifte op 18-11-1837 [ZA akte 116]. Prientje is overleden op 24-02-1839 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
16 Neeltje Boot is geboren op 29-01-1840 in Wissenkerke. Aangifte op 29-01-1840 [ZA akte 11]. Neeltje is overleden op 31-01-1840 in Wissenkerke, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 9].


XI-h Cornelis Boot is geboren op 18-01-1811 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Cornelisz Boot (zie X-e) en Elisabeth Gerardse de Smit. Aangifte op 21-01-1811 [ZA akte 2]. Cornelis is overleden op 23-12-1871 in Kortgene, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: landmansknecht, boerenknecht, landman, landbouwer. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 22-02-1833 in Kortgene [akte 1] met Lena van der Maas, ongeveer 23 jaar oud. Lena is geboren omstreeks 1810 in Geersdijk (Wissenkerke). Lena is overleden op 16-06-1890 in Kortgene, ongeveer 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landvrouw, landbouwster. Notitie: dochter van Adriaan van der Maas, landman, en Levina Verburg, landvrouw.
Kinderen van Cornelis en Lena:

1 Levina Boot is geboren op 22-06-1833 in Kortgene. Aangifte op 24-06-1833 [ZA akte 20]. Levina is overleden op 01-07-1907 in Wissenkerke, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Beroep: landvrouw, landbouwster. Notitie: ook Livina. Levina trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1854 in Kortgene [akte 11] met Pieter Israël, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1829 in Colijnsplaat. Pieter is overleden op 06-12-1915 in Wissenkerke, ongeveer 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46]. Notitie: zoon van Geerard Adriaans Israël en Maria Belleman (Welleman). Beroep: landmansknecht, landman, landbouwer.
2 Adriana Boot is geboren op 10-09-1834 in Kortgene. Aangifte op 10-09-1834 [ZA akte 27]. Adriana is overleden op 20-01-1919 in Kortgene, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landvrouw. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1859 in Kortgene [akte 5] met Dirk Meulenberg, ongeveer 22 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1837 in Wissenkerke, zoon van Dirk Meulenberg en Tannetje van der Weele. Dirk is overleden op 03-01-1912 in Kortgene, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landmansknecht, landman, landbouwer.
3 Adriaan Boot is geboren op 14-04-1836 in Kortgene. Aangifte op 14-04-1836 [ZA akte 18]. Adriaan is overleden op 30-04-1836 in Kortgene, 16 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].
4 Cornelia Boot is geboren op 31-08-1837 in Kortgene. Aangifte op 01-09-1837 [ZA akte 37]. Cornelia is overleden op 08-10-1843 in Kortgene, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24].
5 Adriaan Boot is geboren op 30-11-1838 in Kortgene. Volgt XII-n.
6 Jannetje Boot is geboren op 20-05-1840 in Kortgene. Aangifte op 21-05-1840 [ZA akte 21]. Jannetje is overleden op 24-05-1915 in Kortgene, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeidster.
Gedetineerde in 1859 Strafgevangenis te Goes
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 28-11-1861 in Kortgene [akte 7] met Markus Meulenberg, ongeveer 23 jaar oud. Markus is geboren omstreeks 1838 in Wissenkerke, zoon van Dirk Meulenberg en Tannetje van der Weele. Markus is overleden op 05-11-1912 in Kortgene, ongeveer 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Notitie: ook Marcus. Beroep: landmansknecht, arbeider, werkman, veldarbeider.
7 Anna Boot is geboren op 18-07-1844 in Kortgene. Aangifte op 18-07-1844 [ZA akte 16]. Anna is overleden op 26-05-1934 in Middelburg, 89 jaar oud. Aangifte [ZA akte 109]. Adres: (na 1900 inwoonster van Middelburg). Anna trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1867 in Kortgene [akte 6] met Eduwart (Eduard) de Smit, ongeveer 28 jaar oud. Eduwart is geboren omstreeks 1839 in Wissenkerke. Eduwart is overleden op 28-02-1910 in Middelburg, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 41]. Notitie: zoon van Eduwart de Smit, landman, en Dirkje Flipse. Adres: (na 1900 inwoner van Middelburg). Beroep: landmansknecht, scheepsjager.
8 Gerard Boot is geboren op 07-08-1846 in Kortgene. Aangifte op 07-08-1846 [ZA akte 20]. Gerard is overleden op 28-10-1846 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 34].
9 Aartje Willemijntje Boot is geboren op 12-01-1849 in Kortgene. Aangifte op 13-01-1849 [ZA akte 2]. Aartje is overleden op 16-03-1929 in Kortgene, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Notitie: ook Aartje Willemina, Wilhelmina. Aartje trouwde, 21 jaar oud, op 30-12-1870 in Kortgene [akte 6] met Daniël Kallewaard, ongeveer 25 jaar oud. Daniël is geboren omstreeks 1845 in Nisse (Borsele), zoon van Pieter Kallewaard en Jacoba Rademaker. Daniël is overleden op 10-01-1914 in Kortgene, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landmansknecht, landbouwersknecht, arbeider, landbouwer.
10 Prientje Boot is geboren op 30-05-1850 in Kortgene. Aangifte op 31-05-1850 [ZA akte 14]. Prientje is overleden op 28-02-1929 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 78 jaar oud. Notitie: ook Prijntje. Prientje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 18-12-1868 in Kortgene [akte 3] met Jacob Cornelisz Kloosterman, 33 jaar oud. Notitie:
Op 27-06-1892 emigreerde Jacob Kloosterman, bijna 57 jaar oud, met zijn echtgenote en vijf kinderen naar Noord-Amerika met de SS 'Werkendam'. Ook een zesde kind, Lena Cornelia, woonachtig te 's-Heer Arendskerke, werkzaam als "boerenmeid" vertrekt in hetzelfde jaar naar Noord-Amerika, waarschijnlijk samen met haar ouders.
Jacob is geboren op 30-06-1835 in Kattendijke. Jacob is overleden vóór 1911, hoogstens 76 jaar oud. Notitie: zoon van Cornelis Jansz Kloosterman, landbouwer, en Catharina Beenhakker, landbouwster. Beroep: landmansknecht, huurkoetsier, vrachtrijder, landbouwer.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 08-06-1911 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. met Marinus de Witte. Notitie: na het overlijden van Jacob hertrouwde Prientje met Marinus de Witte, vader van Anna de Witte, echtgenote van Prientjes zoon Adriaan. Marinus is weduwnaar van Cornelia Bogaerdt (ovl. vóór 1911).


XI-i Cornelis Boot is geboren op 23-08-1798 in Wissenkerke, zoon van Geerard Cornelisse Boot (zie X-f) en Pieternella Filius. Cornelis is overleden op 04-05-1846 in Wissenkerke, 47 jaar oud. Aangifte [akte 45]. Beroep: arbeider. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 02-03-1827 in Wissenkerke [akte 3] met Elizabeth Israël, ongeveer 23 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1804 in Wissenkerke, dochter van Jacob Marinusse Israël en Martha Hendrikse van der Weele. Elizabeth is overleden op 03-10-1870 in Wissenkerke, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Beroep: boerendienstmeid, arbeidster.
Kinderen van Cornelis en Elizabeth:

1 Gerard Boot is geboren op 12-07-1827 in Wissenkerke. Aangifte op 13-07-1827 [ZA akte 55]. Gerard is overleden op 08-01-1852 in Wissenkerke, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeider.
2 Jacob Boot is geboren op 13-04-1829 in Wissenkerke. Aangifte op 13-04-1829 [ZA akte 29]. Jacob is overleden op 09-09-1830 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51].
3 Pieternella Boot is geboren op 16-08-1831 in Wissenkerke. Aangifte op 16-08-1831 [ZA akte 60]. Pieternella is overleden op 07-11-1831 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 109].
4 Maria Boot is geboren op 24-08-1835 in Wissenkerke. Aangifte op 24-08-1835 [ZA akte 89]. Maria is overleden op 18-11-1913 in Kortgene, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: dienstmeid, werkvrouw. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1858 in Kortgene [akte 3] met Cornelis Broekhoven, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1834 in Kortgene. Cornelis is overleden op 22-06-1872 in Kortgene, ongeveer 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Notitie: zoon van Johannis Broekhoven (ca 1797) en Maria van Doorn (ca 1802). Beroep: kleermaker.


XI-j Dingenus Boot is geboren op 04-05-1814 in Dreischor, zoon van Marinus Boodt (Boot) (zie X-h) en Neeltje Dirkse de Vin. Aangifte op 04-05-1814 [ZA akte 11]. Dingenus is overleden op 24-08-1863 in Zierikzee, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 131]. Beroep: tuinier, hovenier. Dingenus trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1853 in Zierikzee [akte 15] met Henderina (Henderica) van Oorschot, 38 jaar oud. Henderina is geboren op 26-08-1814 in Zierikzee. Henderina is overleden op 06-02-1864 in Zierikzee, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: dienstbode, hovenierster. Notitie: dochter van Willem van Oorschot en Cornelia Huijgens.
Kinderen van Dingenus en Henderina:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 10-07-1853 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 227].
2 Marinus Boot is geboren op 11-05-1854 in Zierikzee. Volgt XII-o.
3 Dina Cornelia Boot is geboren op 30-01-1856 in Zierikzee. Aangifte op 31-01-1856 [ZA akte 15]. Dina is overleden op 10-02-1856 in Zierikzee, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 17].


XI-k Jacobus Centse Boot is geboren op 20-02-1793 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (Boodt) (zie X-i) en Maria Jacobse. Hij is gedoopt op 24-02-1793 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Jacomijntje van 't Noordende. Adres: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Beroep: boerenknecht, landbouwer, winkelier, arbeider. Jacobus:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 18-04-1827 in Kerkwerve [akte 1] met Janna de Zeeuw, 55 jaar oud. Janna is geboren op 06-11-1771 in IJzendijke. Janna is overleden op 18-12-1839 in Kerkwerve, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: winkelierster. Religie: (Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Zierikzee 04-01-1839.). Notitie: dochter van Matthijs de Zeeuw en Maria Deunink; weduwe van Johannes Werner.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 1] met Johanna Krabbe, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 03-12-1812 in Kerkwerve, dochter van Nicolaas Krabbe en Neeltje Willemse Kloet. Beroep: dienstmeid, dienstbode.
Kind van Jacobus en Janna:

1 N.N. Boot is geboren op 28-08-1835.

Kinderen van Jacobus en Johanna:

2 Cente Boot, levenloos geboren zoon op 03-11-1840 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 19].
3 Marinus Boot, levenloos geboren zoon op 28-01-1842 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 24].
4 Neeltje Boot is geboren op 26-01-1843 in Kerkwerve. Aangifte op 26-01-1843 [ZA akte 5].
5 Cente Boot is geboren op 02-11-1844 in Kerkwerve. Aangifte op 02-11-1844 [ZA akte 16].
6 Cornelis Jacobsz Boot is geboren op 06-02-1846 in Kerkwerve. Aangifte op 06-02-1846 [ZA akte 5]. Cornelis is overleden op 10-09-1846 in Burgh, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 23].


XI-l Cornelis Centse Boot is geboren op 03-11-1797 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (Boodt) (zie X-i) en Maria Jacobse. Hij is gedoopt op 13-11-1797 in Burgh [DTB 125]. Cornelis is overleden op 30-08-1868 in Burgh, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: vrachtrijder, arbeider, landbouwer. Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op 19-04-1832 in Burgh [akte 3] met Lena van (der) Slui(j)s, 22 jaar oud. Lena is geboren op 17-02-1810 in Haamstede, dochter van Job van Slui(j)s en Klara Bliek. Zij is gedoopt op 25-02-1810 in Haamstede. Lena is overleden op 28-10-1886 in Noordwelle, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Adres: (woonde in 1875 te Renesse). Beroep: arbeidster.
Kinderen van Cornelis en Lena:

1 Cente Cornelisz Boot is geboren op 18-10-1833 in Burgh. Volgt XII-p.
2 Job Boot is geboren op 09-09-1834 in Burgh. Aangifte op 10-09-1834 [ZA akte 12]. Job is overleden op 12-02-1835 in Westenschouwen (Burgh), 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 5].
3 Klara Johanna Boot is geboren op 19-09-1835 in Haamstede. Aangifte op 20-09-1835 [ZA akte 26]. Klara is overleden op 16-11-1835 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 16].
4 Klara Boot is geboren op 24-06-1837 in Haamstede. Aangifte op 24-06-1837 [ZA akte 17]. Klara is overleden op 12-07-1838 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
5 Klara Boot is geboren op 07-04-1839 in Burgh. Aangifte op 08-04-1839 [ZA akte 8]. Klara is overleden op 11-10-1839 in Burgh, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
6 Nicolaas Boot is geboren op 09-03-1840 in Burgh. Aangifte op 09-03-1840 [ZA akte 8]. Nicolaas is overleden op 02-12-1842 in Burgh, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27].
7 Maria Boot is geboren op 07-03-1841 in Burgh. Aangifte op 08-03-1841 [ZA akte 4]. Maria is overleden op 09-07-1841 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
8 Neeltje Boot is geboren op 08-03-1842 in Burgh. Aangifte op 09-03-1842 [ZA akte 4]. Neeltje is overleden op 29-06-1842 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Sijtje Boot is geboren op 04-07-1843 in Burgh. Aangifte op 05-07-1843 [ZA akte 6]. Sijtje is overleden op 28-09-1843 in Burgh, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 20].
10 Levina Boot is geboren op 27-06-1845 in Burgh. Aangifte op 28-06-1845 [ZA akte 17]. Levina is overleden op 17-08-1845 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 11].
11 Nicolaas Boot is geboren op 08-06-1846 in Burgh. Aangifte op 08-06-1846 [ZA akte 18]. Nicolaas is overleden op 27-08-1846 in Burgh, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
12 Job Boot is geboren op 10-09-1847 in Burgh. Volgt XII-q.
13 Marinus Boot is geboren op 19-10-1848 in Burgh. Aangifte op 19-10-1848 [ZA akte 17]. Marinus is overleden op 16-04-1849 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
14 Johannis Boot is geboren op 07-04-1850 in Burgh. Aangifte op 08-04-1850 [ZA akte 8]. Johannis is overleden op 12-08-1850 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
15 Jacomijntje Boot is geboren op 12-08-1852 in Burgh. Volgt XII-r.
16 Wilhelmina Boot is geboren na 1852. Volgt XII-s.


XI-m Jacob Centse Boot is geboren op 29-01-1802 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (Boodt) (zie X-i) en Maria Jacobse. Hij is gedoopt op 07-02-1802 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacob is overleden op 21-10-1839 in Burgh, 37 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: boerenzoon, landman, landbouwer. Jacob trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1821 in Burgh [akte 4] met Grietje Adriaansdr de Glopper, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 12-04-1800 in Burgh, dochter van Adriaan Jobse de Glopper en Elisabeth Hendrikse Braber. Grietje is overleden op 20-05-1857 in Burgh, 57 jaar oud. Beroep: arbeidster, landbouwster.
Kinderen van Jacob en Grietje:

1 Santje Boot is geboren op 25-02-1822 in Burgh. Volgt XII-t.
2 Elizabeth Boot is geboren op 16-06-1823 in Kerkwerve. Aangifte op 17-06-1823 [ZA akte 9]. Elizabeth is overleden op 29-10-1903 in Tholen, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Beroep: boerendochter. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 31-05-1844 in Burgh [akte 6] met Jan Konstand Dalebout, 20 jaar oud. Jan is geboren op 19-12-1823 in Burgh. Jan is overleden op 20-06-1893 in Burgh, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Notitie: zoon van Jan Konstand Dalebout en Neeltje Karels. Beroep: smidsknecht, grof- en hoefsmid.
3 Maria Boot is geboren op 07-08-1824 in Kerkwerve. Volgt XII-u.
4 Adriana Boot is geboren op 23-09-1825 in Kerkwerve. Aangifte op 23-09-1825 [ZA akte 19]. Adriana is overleden op 08-10-1825 in Kerkwerve, 15 dagen oud. Aangifte [ZA akte 14].
5 Adriaan de Glopper Boot is geboren op 23-11-1826 in Kerkwerve. Aangifte op 23-11-1826 [ZA akte 37]. Adriaan is overleden op 25-11-1826 in Kerkwerve, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 44].
6 Adriaan de Glopper Boot is geboren op 24-01-1828 in Kerkwerve. Aangifte op 25-01-1828 [ZA akte 6]. Adres: (op 22-06-1852 verhuisd naar Oosterland en woonde in 1867 te Burgh). Beroep: boerenknecht. Adriaan trouwde, 38 jaar oud, op 09-01-1867 in Zierikzee [akte 3] met Jacoba van den Boogerd, 43 jaar oud. Jacoba is geboren op 12-11-1823 in Zierikzee. Notitie: dochter van Jacob van den Boogerd en Sara van Achthoven; weduwe van Marinus de Keijser, 6 kinderen. Beroep: winkelierster.
7 Adrianus Boot is geboren op 10-01-1830 in Kerkwerve. Volgt XII-v.
8 Cornelis Boot is geboren op 20-05-1831 in Kerkwerve. Aangifte op 21-05-1831 [ZA akte 12]. Cornelis is overleden op 09-11-1831 in Kerkwerve, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Johanna Boot is geboren op 13-12-1832 in Kerkwerve. Volgt XII-w.


XI-n Cornelis Boot is geboren op 27-10-1813 in Burgh, zoon van Aalbrecht Cornelisz Boot (zie X-j) en Cornelia Fransdr Waalbeke. Aangifte op 29-10-1813 [ZA akte 13]. Cornelis is overleden op 24-02-1900 in Burgh, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeider. Notitie: Cornil. Cornelis trouwde, 48 jaar oud, op 16-05-1862 in Burgh [akte 1] met Helena Johanna Manus van der Jagt, 29 jaar oud. Helena is geboren op 30-12-1832 in Zierikzee. Helena is overleden op 07-03-1918 in Burgh, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: werkbode, arbeidster. Notitie: dochter van Jan Albertus Manus van der Jagt, onderwijzer, en Maria Anthonetta (de) Munter(s).
Kinderen van Cornelis en Helena:

1 Cornelia Maria Boot is geboren op 08-02-1863 in Burgh. Aangifte op 09-02-1863 [ZA akte 4]. Cornelia is overleden op 28-07-1935 in Sint Philipsland, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Adres: Sint Philipsland. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1887 in Burgh [akte 4] met Jacobus Cornelis Verkerke, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1862 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jacobus is overleden op 23-02-1939 in Sint Philipsland, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Notitie: zoon van Cornelis Verkerke en Jacoba Ketting. Beroep: kleermaker.
2 Johanna Willemina Boot is geboren op 26-01-1866 in Burgh. Aangifte op 26-01-1866 [ZA akte 1]. Adres: Rotterdam. Johanna trouwde met N.N. Quant.
3 Maria Antoinette Boot is geboren op 17-08-1868 in Burgh. Aangifte op 18-08-1868 [ZA akte 22]. Maria is overleden op 06-02-1950 in Ouwerkerk, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstbode. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 06-05-1898 in Ouwerkerk [akte 1] met Adriaan Bolijn, 30 jaar oud. Adriaan is geboren op 22-01-1868 in Ouwerkerk, zoon van Leendert Bolijn en Leendrina Hanse. Adriaan is overleden op 28-04-1943 in Ouwerkerk, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer.
4 Aalbregt Jan Albertus Boot is geboren op 22-05-1871 in Burgh. Aangifte op 23-05-1871 [ZA akte 10]. Aalbregt is overleden op 24-02-1873 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
5 Aalbrecht Jan Albertus Boot is geboren op 09-07-1874 in Burgh. Volgt XII-x.


XI-o Jacob Boot is geboren op 03-08-1816 in Burgh, zoon van Aalbrecht Cornelisz Boot (zie X-j) en Cornelia Fransdr Waalbeke. Aangifte op 05-08-1816 [ZA akte 11]. Jacob is overleden op 19-05-1899 in Burgh, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwer (1865), aannemer, koopman (1850). Notitie: ook Jakob Aalbrechtsz. Jacob:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 19-06-1850 in Burgh [akte 2] met Willemina Fokker, 22 jaar oud. Willemina is geboren op 09-10-1827 in Haamstede, dochter van Krijn Fokker en Grietje Faase. Aangifte [akte 20]. Willemina is overleden op 12-09-1863 in Burgh, 35 jaar oud (oorzaak: in het kraambed). Aangifte [akte 12].
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 01-02-1865 in Burgh [akte 1] met Sara Berrevoets, 37 jaar oud. Sara is geboren op 09-09-1827 in Kerkwerve. Sara is overleden op 27-01-1902 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: werkbode. Notitie: dochter van Adriaan Stoffelse Berrevoets (1799-1853) en Tona van Westervoort (1802-1846).
Kinderen van Jacob en Willemina:

1 Aalbregt Boot is geboren op 05-12-1850 in Burgh. Volgt XII-y.
2 Krijn Boot is geboren op 18-11-1851 in Burgh. Volgt XII-z.
3 Cornelis Boot is geboren op 18-04-1853 in Burgh. Aangifte op 19-04-1853 [ZA akte 3]. Cornelis is overleden op 02-03-1883 in Burgh, 29 jaar oud. Aangifte [akte 4]. Beroep: landbouwer.
4 Grietje Boot is geboren op 07-11-1854 in Burgh. Aangifte op 08-11-1854 [ZA akte 20]. Grietje is overleden op 15-02-1920 in Burgh, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Grietje trouwde, 36 jaar oud, op 26-06-1891 in Burgh [akte 5] met Johannes Bijkerk, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 30-10-1857 in Burgh. Johannes is overleden op 21-12-1943 in Burgh, 86 jaar oud. Hij is begraven in Burgh. Notitie: zoon van Klaas Bijkerk, metselaar, en Hendrika Elizabeth de Vlieger. Beroep: metselaar.
5 Marinus Boot is geboren op 25-02-1856 in Burgh. Aangifte op 25-02-1856 [ZA akte 10]. Marinus is overleden op 02-06-1856 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [akte 6].
6 Marinus Boot is geboren op 31-03-1857 in Burgh. Aangifte op 31-03-1857 [ZA akte 6]. Marinus is overleden op 31-08-1857 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [akte 14].
7 Johannes Boot is geboren op 02-11-1858 in Burgh. Volgt XII-aa.
8 Cornelia Boot is geboren op 20-02-1860 in Burgh. Aangifte op 20-02-1860 [ZA akte 5]. Cornelia is overleden op 22-11-1914 in Haamstede, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1886 in Burgh [akte 4] met Jan den Boer, 23 jaar oud. Jan is geboren op 10-05-1863 in Haamstede. Jan is overleden op 25-05-1928 in Haamstede, 65 jaar oud. Notitie: zoon van Marinus den Boer (1817-1886), landbouwer, en Jannetje Lemsom (1828-1894), landbouwster; getrouwd (2) op 01-06-1917 te Haamstede met Maatje Adriaanse (1872). Beroep: landbouwer.
9 Marinus Boot is geboren op 19-06-1861 in Burgh. Aangifte op 20-06-1861 [ZA akte 24]. Marinus is overleden op 09-02-1878 in Burgh, 16 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Notitie: leeftijd vermeld als 13 jaar, was er nog een vroegoverleden Marinus?.
10 Nicolaas Boot is geboren op 19-10-1862 in Burgh. Volgt XII-ab.
11 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 28-08-1863 in Burgh. Aangifte [akte 19].

Kinderen van Jacob en Sara:

12 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 27-08-1866 in Burgh. Aangifte [ZA akte 10].
13 Thona (Tona) Boot is geboren op 28-03-1868 in Burgh. Aangifte op 29-03-1868 [ZA akte 5]. Thona is overleden op 24-02-1919 in Haamstede, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Thona trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1893 in Burgh [akte 6] met Leendert Johannis Blom, 27 jaar oud. Leendert is geboren op 15-07-1865 in Haamstede, zoon van Machiel Blom en Johanna Matthijsse. Leendert is overleden op 14-12-1940 in Haamstede, 75 jaar oud. Notitie: hertrouwd met Elisabeth Cornelia de Bruijne. Beroep: landbouwer.


XI-p Cornelis Bartelsz Boot is geboren op 07-04-1817 in Burgh, zoon van Bartel Cornelisz Boot (zie X-l) en Elisabeth Kooijman. Aangifte op 08-04-1817 [ZA akte 7]. Cornelis is overleden op 08-07-1891 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: boerenzoon, veldarbeider, werd in 1847 kastelein in het huidige Hotel Bom. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 29-11-1843 in Renesse [akte 5] met Adriana (Adriaantje) Marina Meganck, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 05-01-1819 in Renesse, dochter van Jacobus Meganck (Megang) en Janna (Johanna) (van der) Velde(n). Adriana is overleden op 31-07-1894 in Burgh, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeidster, herbergiersdochter, tapster (1845), kasteleinsvrouw in het huidige Hotel Bom.
Kinderen van Cornelis en Adriana:

1 Janna Boot is geboren op 19-03-1844 in Renesse. Aangifte op 19-03-1844 [ZA akte 7]. Janna is overleden op 11-02-1919 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1864 in Burgh [akte 10] met Leendert Fondse, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 28-03-1838 in Zierikzee, zoon van Cornelis Fon(d)se en Lena (Jacomina) Bodbijl. Kerkwerve?. Leendert is overleden op 14-09-1901 in Burgh, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwersknecht, paardenknecht, arbeider.
2 Elizabeth Boot is geboren op 03-11-1845 in Noordwelle. Aangifte op 04-11-1845 [ZA akte 8]. Elizabeth is overleden op 01-12-1845 in Noordwelle, 28 dagen oud. Aangifte [ZA akte 6].


XI-q Jan Bartelsz Boot is geboren op 28-05-1824 in Burgh, zoon van Bartel Cornelisz Boot (zie X-l) en Maatje Bartelse bij de Vaate. Aangifte op 29-05-1824 [ZA akte 7]. Jan is overleden op 03-03-1899 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Jan trouwde, 35 jaar oud, op 28-04-1860 in Burgh [akte 4] met Maatje van der Klooster, 20 jaar oud. Maatje is geboren op 14-10-1839 in Burgh, dochter van Cornelis van der Klooster en Cornelia de Glopper. Aangifte op 15-10-1839 [ZA akte 20]. Maatje is overleden op 23-12-1910 in Burgh, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Adressen: 05-05-1908 Vlaardingen, 06-07-1909 Burgh. Beroep: werkbode, landbouwster.
Kinderen van Jan en Maatje:

1 Bartel Jansz Boot is geboren op 05-06-1860 in Burgh. Volgt XII-ac.
2 Cornelia Boot is geboren op 26-02-1862 in Burgh. Aangifte op 27-02-1862 [ZA akte 5]. Cornelia is overleden op 23-03-1940 in Haamstede, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Adres: (op 07-11-1887 verhuisd naar Haamstede). Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 26-01-1887 in Burgh [akte 1] met Hubrecht Landegent, 23 jaar oud. Hubrecht is geboren op 21-02-1863 in Haamstede, zoon van Cornelis Landegent en Lena Bakker. Hubrecht is overleden op 25-12-1959 in Haamstede, 96 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: vlasboer, landbouwer.
3 Maatje Boot is geboren op 06-12-1863 in Burgh. Aangifte op 07-12-1863 [ZA akte 27]. Maatje is overleden op 29-07-1935 in Wissenkerke, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Beroep: landbouwster. Maatje trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1888 in Burgh [akte 1] met Adriaan Breure, 37 jaar oud. Adriaan is geboren op 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan is overleden op 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Adriaan is weduwnaar van Neeltje Boot (1850-1887), met wie hij trouwde op 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 5], zie XII-h,8. Notitie: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld te Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in Normandië, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Léonard Breur een volgeling van Willem van Normandië zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Beroep: landbouwer (1887).
4 Cornelis Boot is geboren op 03-10-1866 in Burgh. Aangifte op 03-10-1866 [ZA akte 20]. Cornelis is overleden op 20-05-1898 in Burgh, 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Notitie: lichamelijk gehandicapt.
5 Thonis Boot is geboren op 28-10-1867 in Burgh. Aangifte op 30-10-1867 [ZA akte 22]. Thonis is overleden op 15-12-1867 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 14].
6 Neeltje Boot is geboren op 12-11-1868 in Burgh. Aangifte op 13-11-1868 [ZA akte 27]. Neeltje is overleden op 13-04-1936 in 's-Gravenzande, 67 jaar oud. Aangifte op 14-04-1936 [akte 19]. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1894 in Burgh [ZA akte 3] met Arie Pieter Breure, ongeveer 30 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1864 in Dinteloord. Arie is overleden op 27-05-1930 in Haamstede, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte op 18-06-1930 [za akte 4 Haamstede, genlias akte 18 Maasland]. Notitie: zoon van Simon Breure en Jacoba van Bezooijen. Adres: Kats. Beroep: landbouwknecht, landbouwer.
7 Pieter Boot is geboren op 13-02-1872 in Burgh. Aangifte op 14-02-1872 [ZA akte 5]. Pieter is overleden op 05-12-1874 in Burgh, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13].
8 Thonis Boot is geboren op 15-02-1875 in Burgh. Volgt XII-ad.
9 Pieter Boot is geboren op 24-10-1876 in Burgh. Volgt XII-ae.
10 Elizabeth (Betje) Boot is geboren op 07-11-1877 in Burgh. Aangifte op 07-11-1877 [ZA akte 17]. Betje is overleden op 09-11-1956 in Haarlem, 79 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-1956 in Haarlem. Adres: 30-09-1905 Haarlem. Beroep: landbouwster. Betje trouwde, 27 jaar oud, op 20-09-1905 in Burgh [akte 5] met Boudewijn Bakker, 30 jaar oud. Boudewijn is geboren op 11-03-1875 in Ellemeet, zoon van Cornelis Bakker en Willemina (Wilhelmina) van der Welle. Boudewijn is overleden op 26-06-1955 in Haarlem, 80 jaar oud. Hij is begraven op 29-06-1955 in Haarlem. Beroep: opzichter bouwtoezicht (1905), architect, ook landbouwer.
11 Adriana (Jans) Boot is geboren op 04-01-1884 in Burgh. Aangifte op 04-01-1884 [ZA akte 2]. Jans is overleden op 11-08-1973 in Vlaardingen, 89 jaar oud. Adres: vanaf 05-05-1908 Vlaardingen. Jans trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1908 in Burgh [akte 3] met Willem Doorduin, 30 jaar oud. Willem is geboren op 14-12-1877 in Naaldwijk. Willem is overleden op 21-05-1973 in Vlaardingen, 95 jaar oud. Notitie: zoon van Dirk Doorduin, arbeider, en Jannetje Bregman. Beroep: schipper bij scheepvaartbedrijf Doorduin.


XI-r Bartel Bartelsz Boot is geboren op 11-04-1831 in Burgh, zoon van Bartel Cornelisz Boot (zie X-l) en Maatje Bartelse bij de Vaate. Aangifte op 12-04-1831 [ZA akte 9]. Bartel is overleden op 11-04-1881 in Burgh, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwer. Bartel:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 01-04-1863 in Ellemeet [akte 2] met Cornelia Batenburg, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 23-08-1838 in Ellemeet. Cornelia is overleden op 28-02-1864 in Burgh, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Notitie: dochter van Cornelis Batenburg en Grietje den Boer, landbouwster.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-04-1866 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Krijna (Krijntje) de Jonge, 23 jaar oud. Krijna is geboren op 26-05-1842 in Oosterland. Serooskerke?. Krijna is overleden op 04-10-1898 in Burgh, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwster. Notitie: dochter van Johannes de Jonge en Willemijntje (Willempje) Mierop; weduwe van Simon Waling Geelhoed.
Kind van Bartel en Cornelia:

1 Cornelia Maatje Boot is geboren op 21-02-1864 in Burgh. Aangifte op 22-02-1864 [ZA akte 4]. Cornelia is overleden op 26-02-1893 in Zierikzee, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Notitie:
Bij geboorte vermeld als Maatje, bij overlijden vermeld als Cornelia Maatje,
woonde op 18-03-1884 in het gezin van Pieter Blom en Jacoba Batenburgh, een zuster van haar jong overleden moeder,
vertrok op 09-12-1892 naar Zierikzee en woonde daar in het gezin van Leendert Johannis Leeuwe en Neeltje van der Velde.

Kinderen van Bartel en Krijna:

2 Bartel Thonis Bartelsz Boot is geboren op 13-02-1867 in Burgh. Volgt XII-af.
3 Adriana Wilhelmina Boot is geboren op 08-03-1868 in Burgh. Aangifte op 09-03-1868 [ZA akte 3]. Adriana is overleden op 08-06-1955 in Renesse, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 24-08-1894 in Burgh [akte 6] met Jakob Jan Steur, 28 jaar oud. Jakob is geboren op 02-08-1866 in Renesse. Aangifte op 03-08-1866 [ZA akte 10]. Jakob is overleden op 13-03-1943 in Burgh, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Notitie: zoon van Roeland Jakobsz Steur, landbouwer, en Tona Hogerland. Beroep: landbouwer.
4 Johannus Bartelsz Boot is geboren op 09-03-1869 in Burgh. Volgt XII-ag.
5 Cornelis Willem Boot is geboren op 12-07-1871 in Burgh. Volgt XII-ah.
6 Maatje Neeltje Boot is geboren op 07-02-1873 in Burgh. Aangifte op 08-02-1873 [ZA akte 5]. Maatje is overleden op 17-11-1942 in Haamstede, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Maatje trouwde, 26 jaar oud, op 03-03-1899 in Burgh [akte 2] met Willem de Vrieze, 26 jaar oud. Willem is geboren op 19-08-1872 in Renesse. Willem is overleden op 19-01-1943 in Haamstede, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Notitie: zoon van Anthonie de Vrieze en Anna Pieternella Steur. Adres: (woonde op de Luchtenburg onder Haamstede). Beroep: landbouwer.
7 Wilhelmina Johanna Boot is geboren op 02-04-1874 in Burgh. Aangifte op 02-04-1874 [ZA akte 7]. Wilhelmina is overleden op 30-08-1956 in Renesse, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Adres: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 28-09-1902 in Burgh [akte 1] met Jan Cornelis Dalebout, 28 jaar oud. Jan is geboren op 18-01-1874 in Tholen, zoon van Jan Konstand Dalebout en Johanna Catelina Corstanje. Jan is overleden op 28-03-1932 in Renesse, 58 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Adres: Renesse. Beroep: kandidaat-notaris, notaris.
8 Krijntje Boot is geboren op 19-02-1878 in Burgh. Aangifte op 20-02-1878 [ZA akte 6]. Krijntje is overleden op 19-07-1878 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
9 Krijntje Boot is geboren op 01-05-1879 in Burgh. Aangifte op 02-05-1879 [ZA akte 9]. Krijntje is overleden op 06-03-1941 in Renesse, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Adres: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Krijntje trouwde, 32 jaar oud, op 15-09-1911 in Renesse [akte 3] met Jan Jakob Hoogerland, 37 jaar oud. Jan is geboren op 16-08-1874 in Noordwelle, zoon van Kornelis Jakob Ho(o)gerland en Pieternella Anna Steur. Jan is overleden op 09-02-1965 in Renesse, 90 jaar oud. Hij is begraven in Renesse. Beroep: landbouwer.


XI-s Cornelis Krijnsz Boot is geboren op 23-11-1811 in Haamstede, zoon van Krijn Cornelisz Bood (zie X-m) en Catelijntje de Weelde. Aangifte op 23-11-1811 [ZA akte 21]. Adres: (emigreerde in maart 1857 naar de V.S. met zijn vrouw) [ZA Genealogische Afschriften nr. 810/2]. Beroep: dagloner, herbergier. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 19-11-1836 in Haamstede [akte 7] met Helena (Lena) van den Hamer, 23 jaar oud. Helena is geboren op 04-04-1813 in Serooskerke, Schouwen. Beroep: dienstmeid, dagloonster. Notitie: dochter van Harman van den Hamer en Adriaantje de Meij.
Kinderen van Cornelis en Helena:

1 Krijn Cornelisz Boot is geboren op 18-02-1837 in Haamstede. Volgt XII-ai.
2 Harman Boot is geboren op 19-05-1841 in Haamstede. Aangifte op 19-05-1841 [ZA akte 16]. Harman is overleden op 19-03-1842 in Haamstede, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].


XI-t Leendert Krijnsz Boodt is geboren op 08-04-1815 in Haamstede, zoon van Krijn Cornelisz Bood (zie X-m) en Catelijntje de Weelde. Aangifte op 08-04-1815 [ZA akte 9]. Leendert is overleden op 11-11-1854 in Haamstede, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: dagloner, arbeider. Notitie:

wegens zijn betrokkenheid bij een vechtpartij, tesamen met andere beklaagden, en mishandeling van Jan Jobse Beije, slagter woonde te Burgh, in de nacht van 7 op 8 september 1833, bij de herberg van J. van Feivere, gevolgd door belediging en mishandeling bij de molen tussen Haamstede en Burgh, op 8 september in de namiddag van Nicolaas Keiler, arbeider wonende te Burgh, werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 8 Gulden en de kosten van het proces, zonodig bij gijzeling te verhalen (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank van Eerste aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 614, volgnr. 1736).

Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1842 in Haamstede [akte 4] met Jacoba Kwant, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 13-02-1817 in Haamstede, dochter van Jan Kwant en Adriana (Adriaantje) de Bruin(e). Jacoba is overleden op 21-12-1879 in Haamstede, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: dagloonster, arbeidster, winkelierster.
Kinderen van Leendert en Jacoba:

1 Krijn Boot (Boodt) is geboren op 23-09-1842 in Haamstede. Volgt XII-aj.
2 Adriana Boot (Bood) is geboren op 02-02-1844 in Haamstede. Aangifte op 02-02-1844 [ZA akte 3]. Adriana is overleden op 10-02-1844 in Haamstede, 8 dagen oud. Aangifte [ZA akte 6].
3 Adriana Boot (Bood) is geboren op 01-10-1845 in Haamstede. Aangifte op 02-10-1845 [ZA akte 24]. Adriana is overleden op 02-09-1889 in Haamstede, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: arbeidster. Notitie: "de geslachtsnaam Bood is dezelfde als Boodt". Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1872 in Haamstede [akte 6] met Cornelis Fokker, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op 21-11-1839 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Hij is gedoopt op 01-12-1839 in Haamstede. Cornelis is overleden op 18-08-1914 in Haamstede, 74 jaar oud. Cornelis trouwde later op 17-02-1893 in Haamstede met Jozina de Bruine (1841-1927). Beroep: arbeider, schaapherder.
4 Kathalina Boot is geboren op 27-12-1847 in Haamstede. Aangifte op 27-12-1847 [ZA akte 27]. Kathalina is overleden op 11-02-1870 in Haamstede, 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
5 Janna Boot (Bood(t)) is geboren op 12-06-1849 in Haamstede. Aangifte op 13-06-1849 [ZA akte 21]. Janna is overleden op 03-12-1919 in Haamstede, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Adres: 30-09-1867 Duivendijke. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1874 in Haamstede [akte 4] met Adriaan van der Pol, 26 jaar oud. Adriaan is geboren op 20-09-1847 in Renesse, zoon van Adriaan van der Pol en Anthonia (Tona) van 't Noordende. Adriaan is overleden op 01-12-1903 in Haamstede, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: landbouwersknecht, arbeider, wegwerker.
6 Cornelis Boot is geboren op 28-08-1851 in Haamstede. Aangifte op 29-08-1851 [ZA akte 33]. Cornelis is overleden op 26-07-1864 in Haamstede, 12 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14].


XI-u Iman Krijnsz Bood is geboren op 06-02-1828 in Haamstede, zoon van Krijn Cornelisz Bood (zie X-m) en Catelijntje de Weelde. Aangifte op 06-02-1828 [ZA akte 6]. Iman is overleden op 13-05-1911 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Notitie: overleden ten huize van zijn zoon Pieter, waar hij inwonend was. Beroep: arbeider. Notitie:

De oudste broer van de moeder van Catelijntje de Weelde, oma Crina van Zuijen, was Iman Cornelisz van Zuijen. Crina en Iman waren kinderen van Cornelis Cornelisz van Zuijen en Janna Imansdr Bakker. Iman was vernoemd naar zijn grootvader-maternel Iman Adriaansz Bakker. De voornaam Iman lijkt te stammen uit de familie Bakker.

Iman:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1855 in Haamstede [akte 2] met Adriana Groenleer, 30 jaar oud. Adriana is geboren op 19-04-1825 in Burgh, dochter van Andries Groenleer en Willemijntje Krijger. Adriana is overleden op 14-01-1861 in Haamstede, 35 jaar oud. Aangifte op 15-01-1861 [ZA akte 2]. Beroep: arbeidster. Notitie: ook Adriaantje.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 05-07-1876 in Haamstede [akte 6] met Jannetje de Granje, 31 jaar oud. Jannetje is geboren op 08-03-1845 in Haamstede, dochter van Marcelis de Granje en Pieternella Goudswaard. Aangifte op 08-03-1845 [ZA akte 6]. Jannetje is overleden op 27-03-1909 in Haamstede, 64 jaar oud. Aangifte op 27-03-1909 [akte 10]. Beroep: naaister, arbeidster.
Kinderen van Iman en Adriana:

1 Krijn Boot is geboren op 05-07-1855 in Haamstede. Aangifte op 06-07-1855 [ZA akte 17]. Krijn is overleden op 08-07-1855 in Haamstede, 3 dagen oud. Aangifte [ZA akte 18].
2 Andries Boot is geboren op 06-10-1856 in Haamstede. Aangifte op 06-10-1856 [ZA akte 21]. Adres: (op 26-03-1884 vertrokken naar Oostzaan). Beroep: arbeider.
3 Krijn Imansz Boot is geboren op 13-02-1858 in Haamstede. Volgt XII-ak.
4 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 02-07-1859 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 21].

Kind van Iman en Jannetje:

5 Pieter Boot is geboren op 28-12-1883 in Haamstede. Volgt XII-al.


XII-a Pieter Pieterse Boot (Bood) is geboren op 04-07-1796 in Kerkwerve, zoon van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (zie XI-b) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Hij is gedoopt op 10-07-1796 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Boot. Pieter is overleden op 05-05-1818 in Ellemeet, 21 jaar oud. Aangifte [Memorie van Successie 1/170 Zierikzee]. Beroep: arbeider. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1818 in Kerkwerve [akte 4] met Pieternella Marinusse van de Vate, ongeveer 27 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1791 in Ellemeet. Pieternella is overleden op 21-06-1826 in Kerkwerve, ongeveer 35 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Notitie: dochter van Marinus Cornelisse van de Vate, herbergier, en Willemijntje Janse Verseput; Pieternella trouwde (2) op 23-04-1821 in Kerkwerve met Cornelis Vlaander (15-06-1798 Kerkwerve), zoon van Joost Cornelisz Vlaander, melkboer, en Janna Jakobusse Blok.
Kind van Pieter en Pieternella:

1 Pieter Boot is geboren in Kerkwerve. Pieter is overleden op 02-10-1818 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 17].


XII-b Leendert Boot is geboren op 29-09-1804 in Kerkwerve, zoon van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (zie XI-b) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Hij is gedoopt op 07-10-1804 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Leendert is overleden op 08-08-1868 in Kapelle (Nieuwerkerk), 63 jaar oud. Aangifte op 08-08-1868 [akte 17]. Adres: (woonde te Dreischor, verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Beroep: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Capelle (Nieuwerkerk). Leendert trouwde, 38 jaar oud, op 14-04-1843 in Dreischor [akte 3] met Jozina de Bil, 29 jaar oud. Notitie: erkennen dochter Pieternella. Jozina is geboren op 13-08-1813 in Dreischor, dochter van Joost Gillisse de Bil en Adriana (Adriaantje) Franse de Man. Aangifte op 14-08-1813 [akte 22]. Jozina is overleden op 08-11-1886 in Nieuwerkerk (Duiveland), 73 jaar oud. Aangifte op 08-11-1886 [akte 30]. Adres: (verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Beroep: landbouwster.
Kinderen van Leendert en Jozina:

1 Pieternella Boot is geboren op 08-12-1842 in Dreischor. geboren als Pieternella de Bil, erkend. Pieternella is overleden op 18-09-1872 in Sirjansland (Oosterland), 29 jaar oud. Aangifte [akte 28]. Pieternella trouwde, 18 jaar oud, op 17-05-1861 in Dreischor [akte 3] met Daniël Jansz van de Velde, 24 jaar oud. Daniël is geboren op 11-05-1837 in Renesse, zoon van Jan van de Velde en Maatje Fokker. Daniël is overleden op 26-11-1925 in Oosterland, 88 jaar oud. Daniël trouwde later op 07-03-1873 in Elkerzee met Adriaantje Guiljaamse (1833-1925). Beroep: kuiper.
2 Joost Boot is geboren op 18-11-1844 in Dreischor. Volgt XIII-a.
3 Maatje Boot is geboren op 16-11-1846 in Dreischor. Aangifte op 17-11-1846 [akte 27]. Maatje is overleden op 10-08-1853 in Dreischor, 6 jaar oud. Aangifte [akte 13].
4 Francina (Fransje) Boot is geboren op 03-11-1848 in Dreischor. Aangifte op 04-11-1848 [akte 28]. Fransje is overleden op 12-06-1918 in Oosterland, 69 jaar oud. Aangifte op 12-06-1918 [akte 8]. Fransje trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1873 in Nieuwerkerk [akte 4] met Jacob (Jakob) Beije, 32 jaar oud. Notitie:
Jacob werkte als landbouwersknecht op diverse plaatsen op Schouwen-Duiveland: in 1865 in Sirjansland, vanaf 01-06-1866 in Bruinisse, daarna in Nieuwerkerk, waar hij trouwde met Fransje, die in Nieuwerkerk woonde en waar haar moeder de boerderij dreef. Na het huwelijk vestigden ze zich in augustus/september in Oosterland en gingen zelfstandig boeren, waarschijnlijk op het land van en met behulp van (schoon)moeder Boot, omdat (schoon)vader Boot al was overleden.
Jacob is geboren op 21-02-1841 in Burgh. Hij is gedoopt op 07-03-1841 in Burgh. Jacob is overleden op 17-06-1930 in Oosterland, 89 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Notitie: zoon van Leendert Jobse Beije, duinboer en winkelier, en Janna Kooijman. Beroep: landbouwer.
5 Pieter Boot is geboren op 28-10-1850 in Dreischor. Volgt XIII-b.
6 Willem Boot is geboren op 29-03-1853 in Dreischor. Volgt XIII-c.
7 Jan Boot is geboren op 14-02-1856 in Dreischor. Aangifte op 14-02-1856 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 18-02-1856 in Dreischor, 4 dagen oud. Aangifte [akte 4].
8 Maatje Boot is geboren op 22-07-1858 in Dreischor. Aangifte op 23-07-1858 [akte 18]. Maatje is overleden op 10-06-1887 in Kruiningen, 28 jaar oud. Aangifte [akte 52]. Maatje trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1881 in Nieuwerkerk [akte 3] met Leendert van Verre, 23 jaar oud. Leendert is geboren op 14-01-1858 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne. een andere bron noemt als geboorteplaats Dreischor. Leendert is overleden op 21-04-1894 in Kruiningen, 36 jaar oud. Notitie: getrouwd (2) 31-10-1888 te Krabbendijke met Krina Jacoba van der Linde (21-02-1855 Wemeldinge - 25-05-1924 Rotterdam). Beroep: timmerman.
9 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 28-07-1860 in Dreischor. Aangifte op 28-07-1860 [akte 23].


XII-c Jan Pietersz Boodt is geboren op 30-04-1815 in Kerkwerve, zoon van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (zie XI-b) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Aangifte op 01-05-1815 [akte 11]. Jan is overleden op 15-08-1886 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: arbeider, landbouwer, veehouder. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 2] met Neeltje Krabbe, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 09-01-1817 in Kerkwerve, dochter van Nicolaas Krabbe en Neeltje Willemse Kloet. Neeltje is overleden op 29-02-1884 in Kerkwerve, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstmeid.
Kinderen van Jan en Neeltje:

1 Maria Boot is geboren op 01-07-1840 in Kerkwerve. Aangifte op 01-07-1840 [ZA akte 14]. Maria is overleden op 30-06-1917 in Nieuwerkerk, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: arbeidster. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1862 in Kerkwerve [akte 2] met Cornelis Rentier, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-03-1836 in Noordwelle. Cornelis is overleden op 26-01-1924 in Nieuwerkerk, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Notitie: ook Kornelis, zoon van Cornelis Rentier (ca 1799 Noordwelle - 02-02-1856 Noordwelle), kleermaker, getrouwd 31-07-1830 in Noordwelle met Marina Bakker (ca 1807 Noordgouwe - 27-01-1845 Noordwelle). Adres: (op 05-05-1862 vertrokken naar Kerkwerve, later naar Nieuwerkerk). Beroep: arbeider, schaapherder.
2 Nikolaas Boot is geboren op 03-10-1841 in Kerkwerve. Volgt XIII-d.
3 Pieter Boot is geboren op 07-10-1843 in Kerkwerve. Aangifte op 07-10-1843 [ZA akte 21]. Pieter is overleden op 13-05-1847 in Kerkwerve, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
4 Leendert Boot is geboren op 02-03-1846 in Kerkwerve. Aangifte op 03-03-1846 [ZA akte 7]. Leendert is overleden op 12-05-1865 in Kerkwerve, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
5 Pieternella Boot is geboren op 22-07-1848 in Kerkwerve. Aangifte op 23-07-1848 [ZA akte 11]. Pieternella is overleden op 24-01-1921 in Kerkwerve, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 03-01-1872 in Kerkwerve [akte 1] met Antonie Hanse, 25 jaar oud. Antonie is geboren op 18-08-1846 in Kerkwerve. Antonie is overleden op 26-04-1933 in Kerkwerve, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Notitie: ook Anthonie, zoon van Maarten Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Jonker. Beroep: arbeider, landbouwer.
6 Neeltje Boot is geboren op 05-09-1850 in Kerkwerve. Aangifte op 05-09-1850 [ZA akte 22]. Neeltje is overleden op 11-05-1922 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwster. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1875 in Kerkwerve [akte 8] met Marinus den Boer, 30 jaar oud. Marinus is geboren op 24-03-1845 in Duivendijke, zoon van Cornelis Cornelisz den Boer en Cornelia Tonisdr den Boer. Marinus is overleden op 18-05-1909 in Kerkwerve, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer.
7 Maarten Boot is geboren op 01-08-1852 in Kerkwerve. Volgt XIII-e.
8 Maatje Boot is geboren op 16-01-1855 in Kerkwerve. Aangifte op 16-01-1855 [ZA akte 3]. Maatje is overleden vóór 1890, hoogstens 35 jaar oud. Maatje trouwde, 28 jaar oud, op 11-01-1884 in Noordgouwe [akte 1] met Willem van Verre, 24 jaar oud. Willem is geboren op 12-08-1859 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne. Willem trouwde later op 14-08-1890 in Maasland [akte 9] met Antje Lalleman (geb. ±1859). Beroep: timmerman.
9 Kornelia Boot is geboren op 11-05-1857 in Kerkwerve. Aangifte op 11-05-1857 [ZA akte 8]. Kornelia is overleden op 24-01-1861 in Kerkwerve, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
10 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 10-04-1859 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 16].
11 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 31-07-1861 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 15].


XII-d Maatje Boot is geboren op 17-05-1820 in Kerkwerve, dochter van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) (zie XI-b) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Aangifte op 18-05-1820 [akte 6]. Beroep: dienstmeid. Maatje trouwde, 20 jaar oud, op 20-03-1841 in Kerkwerve [akte 2] met Leendert Gerloo, 25 jaar oud. Notitie: erkennen zoon Leendert. Leendert is geboren op 16-06-1815 in Duivendijke. Beroep: boerenknecht (1841), landbouwer (1851). Notitie: zoon van Jacob Gerloo en Hendrika Jonker, melkboerin.
Kind van Maatje uit een onbekende relatie:

1 Leendert Boot is geboren op 25-02-1841 in Kerkwerve. Aangifte op 25-02-1841 [ZA akte 5]. erkend door de ouders bij huwelijk op 20-03-1841 in Kerkwerve.


XII-e Gerrit Marinusse Boot is geboren in 1804 in Ellemeet, zoon van Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) (zie XI-c) en Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager. Gerrit is overleden op 18-12-1833 in Serooskerke, Schouwen, 28 of 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: veehouder en melkboer. Gerrit trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-06-1827 in Ellemeet [akte 3] met Joppa Cornelisse Straaijer, 21 jaar oud. Joppa is geboren op 03-02-1806 in Burgh. Zij is gedoopt op 09-02-1806 in Burgh. Doopgetuige: Jannetje Janse Dooge. Joppa is overleden in 1846, 39 of 40 jaar oud (oorzaak: overleden aan boord van het emigrantenschip s.s. Factory, dat in 45 dagen van Rotterdam naar New York voer). Zij is begraven in New York, U.S.A.. Beroep: melkboerin. Notitie: dochter van Kornelis Cornelisz Straaijer, melkboer, en Jannetje Janse Dooge, melkboerin.
Kinderen van Gerrit en Joppa:

1 Marinus Boot is geboren op 20-02-1828 in Kerkwerve. Volgt XIII-f.
2 Cornelis Boot is geboren op 19-04-1829 in Kerkwerve. Aangifte op 20-04-1829 [ZA akte 8]. Cornelis is overleden omstreeks 1896, ongeveer 67 jaar oud. Adres: St. Louis, Missouri, U.S.A. (emigreerde naar de V.S. (Montana?)). Cornelis trouwde in St. Louis, Missouri, U.S.A. met Catherine N.N..
3 Leendert (Leonard) Boot is geboren op 16-04-1830 in Kerkwerve. Volgt XIII-g.
4 Jannetje (Jennie) Boot is geboren op 06-04-1832 in Kerkwerve. Aangifte op 07-04-1832 [ZA akte 4]. Zij is gedoopt op 29-04-1832 in Serooskerke, Schouwen. moeder: Joppa Straeijer. Jannetje is overleden op 06-05-1896 in St. Louis, Missouri, U.S.A., 64 jaar oud. Adres: (ging naar Buffalo, New York, U.S.A. en later naar St. Louis, Missouri, U.S.A.). Jannetje trouwde met Maarten (Martin) Oudijn. Maarten is geboren op 10-11-1817. Maarten is overleden op 06-05-1896, 78 jaar oud. Notitie: gegevens van de Volkstelling van 16-07-1850. Waarschijnlijk woonde een deel van het gezin bij een Duits echtpaar, mogelijk als pensiongasten. De rest van het gezin woonde bij de stiefvader van Jennie: Joost Oldendorf (Oldendorp). Ze woonden 11 jaar in St. Louis, vanwaar ze in 1861 naar Platteville, Wisconsin, verhuisden voor werk tijdens de burgeroorlog. Beroep: los werkman.


XII-f Pieter Janse Boot is geboren op 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen, zoon van Jan Pieterse Boot (Boodt) (zie XI-d) en Neeltje Gertse Zwager. Hij is gedoopt op 19-06-1808 in Kerkwerve [DTB Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot. Pieter is overleden op 14-11-1860 in Kerkwerve, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: arbeider, melkboer, veehouder. Notitie:

kocht in 1835 een stolpboerderij met enig land (kadastrale nrs. A73 t/m A76bis en B13) van zijn stiefvader Pieter Triest de Jonge. Waarschijnlijk was dit dezelfde hofstede met landerijen, ooit in bezit geweest van Heijndrick Willemse Boodt (RAZE 5083 dd 06-04-1786). Het huis en erf (kadastrale nr. A74) was vermoedelijk ook afkomstig van zijn overgrootvader. Na 1860 werd dit ook in het Kadaster vermeld als in bezit van zijn zoon Marinus Boot.

Pieter:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-12-1834 in Kerkwerve [akte 7] met Jozina Jacobse Jansse van de Panne, 32 jaar oud, nadat zij op 23-11-1834 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [huwelijksakte]. Notitie: getuigen: Jan ?, 38 jr, herbergier en Cornelis van Burg, 41 jr, veldwachter, beiden bekenden van den man en van den vrouw. Uit één van de huwelijkse bijlagen, een extract van het Register der verklaringen wegens de aanneming van vaste Geslachtsnamen in de gemeente Duivendijke, blijkt dat Josina op 05-12-1834 de geslachtsnaam van de Panne heeft aangenomen. Jozina is geboren op 09-11-1802 in Elkerzee. Zij is gedoopt op 14-11-1802 in Elkerzee. Doopgetuige: Geertruid van Zuijen. Jozina is overleden op 16-05-1839 in Kerkwerve, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Notitie: als geboorteplaats vermeld Duivendijke. Beroep: dienstmeid. Notitie: ook Josina, dochter van Jacob Jansse en Pieternella Jonker, melkboerin.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 07-12-1839 in Kerkwerve [akte 4] met Jacomina Abrahamse Landman, 24 jaar oud, nadat zij op 20-10-1839 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [huwelijksakte]. Jacomina is geboren op 07-02-1815 om 11:30 in Zierikzee [geboorteakte], dochter van Abraham Wolfertse Landman en Johanna Hendrikse Ochtman. Doopgetuigen: Wolfert Abrahamse, Abraham Legemaate. Jacomina is overleden op 27-07-1855 in Kerkwerve, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: dienstmeid. Notitie: ook Jakomina, Jacomijntje; ook Jakobse?.
Kinderen van Pieter en Jozina:

1 Neeltje Boot is geboren op 20-04-1835 in Kerkwerve. Aangifte op 21-04-1835 [ZA akte 13]. Neeltje is overleden op 26-07-1900 in Kerkwerve, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
2 Jacob (Jakob) Boot is geboren op 14-10-1836 om 02:00 in Kerkwerve. Volgt XIII-h.

Kinderen van Pieter en Jacomina:

3 Jan Pieterse Boot is geboren omstreeks 1840 in Kerkwerve. Jan is overleden op 15-08-1886 in Kerkwerve, ongeveer 46 jaar oud. Jan trouwde met Neeltje Krabbe. Neeltje is geboren omstreeks 1840. Neeltje is overleden op 29-02-1884 in Kerkwerve, ongeveer 44 jaar oud [Memorie van Successie 3/6085 en 3/3433].
4 Abraham Boot is geboren op 08-09-1841 in Kerkwerve. Volgt XIII-i.
5 Jannetje Boot, levenloos geboren dochter op 05-09-1843 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 19].
6 Jan Pietersz Boot is geboren op 10-05-1845 in Kerkwerve. Volgt XIII-j.
7 Johannis Pietersz Boot is geboren op 15-09-1847 in Kerkwerve. Volgt XIII-k.
8 Marinus Boot is geboren op 15-10-1849 in Kerkwerve. Volgt XIII-l.
9 Johanna Boot is geboren op 19-04-1852 in Kerkwerve. Aangifte op 20-04-1852 [ZA akte 8]. Johanna is overleden op 27-04-1881 in Kerkwerve, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].


XII-g Leendert Jansz Boot (Bood) is geboren op 31-01-1811 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) (zie XI-e) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 31-01-1811 [ZA akte 1]. Leendert is overleden op 11-01-1892 in Zierikzee, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 23]. Adres: (op 27-06-1863 vertrokken naar Terneuzen). Beroep: arbeider, landbouwer, melkboer, winkelier. Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 28-11-1838 in Kerkwerve [akte 8] met Martijntje (Martina) Boogerd, 20 jaar oud. Martijntje is geboren op 28-01-1818 in Kerkwerve. Martijntje is overleden op 28-06-1891 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 103]. Beroep: landvrouw. Notitie: dochter van Marinus Boogerd, landbouwer, en Janna de Feijter.
Kinderen van Leendert en Martijntje:

1 Willemina Boot is geboren op 18-05-1839 in Kerkwerve. Aangifte op 18-05-1839 [ZA akte 12]. Willemina is overleden op 11-03-1925 in Kerkwerve, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Willemina trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1861 in Duivendijke [akte 1] met Cornelis den Boer, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 22-12-1837 in Duivendijke, zoon van Cornelis Cornelisz den Boer en Cornelia Tonisdr den Boer. Cornelis is overleden op 04-03-1918 in Ellemeet, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3 Ellemeet, akte 2 Brouwershaven]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer.
2 Janna Boot is geboren op 11-01-1841 in Duivendijke. Aangifte op 12-01-1841 [ZA akte 1]. Janna is overleden op 20-02-1919 in Kerkwerve, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwster. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1863 in Kerkwerve [akte 5] met Johannis van der Wekken, 24 jaar oud. Johannis is geboren op 28-01-1839 in Kerkwerve. Johannis is overleden op 31-01-1923 in Kerkwerve, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Notitie: ook Johannes, zoon van Leendert van der Wekken, melkboer en landbouwer, en Kaatje van Dongen, landbouwster. Beroep: landbouwer.

Jan_Boot_Z.014

Janna Boot

Jan_Boot_Z.015

Johannes van der Wekken

3 Jan Boot is geboren op 29-11-1842 in Duivendijke. Aangifte op 29-11-1842 [ZA akte 15]. Jan is overleden op 23-05-1843 in Duivendijke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 4].
4 Marina Boot is geboren op 03-05-1845 in Duivendijke. Aangifte op 03-05-1845 [ZA akte 10]. Marina is overleden op 25-08-1869 in Terneuzen, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 40]. Notitie: ook Maria, Martina. Marina trouwde, 19 jaar oud, op 23-02-1865 in Terneuzen [akte 5] met Levinus (Livinus) de Ruijter, ongeveer 20 jaar oud. Levinus is geboren omstreeks 1845 in Zaamslag. Notitie: zoon van Jacobus de Ruijter, visser, en Tanneke Willemsen; getrouwd (2) 01-05-1873 te Terneuzen [akte 14] met Gijsbetje Nousen (1854 Terneuzen), dienstmeid. Beroep: boerenknecht, vrachtrijder, molenaarsknecht, korenmolenaar.
5 Lena Boot is geboren op 12-10-1849 in Duivendijke. Aangifte op 12-10-1849 [ZA akte 22]. Lena is overleden op 04-01-1903 in Wissenkerke, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: huishoudster. Lena trouwde, 18 jaar oud, op 24-10-1867 [akte 35] met Christiaan Andries Dees, 25 jaar oud. Christiaan is geboren op 07-06-1842 in Terneuzen. Aangifte [akte 54]. Christiaan is overleden op 02-08-1891 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 39]. Notitie: zoon van Pieter Dees en Anna Drabbe. Beroep: arbeider.
6 Elisabeth Boot is geboren op 02-04-1852 in Duivendijke. Aangifte op 03-04-1852 [ZA akte 6]. Elisabeth is overleden op 14-06-1939 in Nieuwerkerk, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 25-01-1877 in Terneuzen [akte 4] met Gerard(us) Job van der Graaf, ongeveer 32 jaar oud. Gerard(us) is geboren omstreeks 1845 in Zonnemaire. Gerard(us) is overleden op 25-10-1885 in Sas van Gent, ongeveer 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33, akte 168 Zierikzee]. Notitie: datum overlijden voor datum geboorte van kind 3 en van kind 4!. Notitie: zoon van Cornelis van der Graaf en Adriana Johanna Vijverberg. Beroep: rijksambtenaar.
7 Jan Marinus Boot is geboren op 17-06-1856 in Duivendijke. Aangifte op 18-06-1856 [ZA akte 8]. Jan is overleden op 30-05-1914 in Kerkwerve, 57 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Beroep: landbouwer. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 09-11-1883 in Kerkwerve [akte 10] met Adriaantje Jonker, 21 jaar oud. Adriaantje is geboren op 03-10-1862 in Kerkwerve. Adriaantje is overleden op 21-04-1932 in Duivendijke, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3 Duivendijke, akte 4 Kerkwerve]. Notitie: dochter van Antonie Jonker en Johanna Fondse. Beroep: dienstmeid.
8 Leendert Boot is geboren op 11-05-1862 in Duivendijke. Aangifte op 12-05-1862 [ZA akte 4]. Leendert is overleden op 23-10-1922 in Kerkwerve, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Adressen: vanaf 12-10-1879 Schoonhoven, vanaf 1889 (emigreerde in 1889 naar de V.S. (maar blijkbaar later teruggekeerd)) [ZA Genealogische Afschriften 810/4].


XII-h Johannis Janse Boot is geboren op 01-10-1812 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) (zie XI-e) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Johannis is overleden op 20-11-1895 in Zierikzee, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 132]. Hij is begraven in Kerkwerve. Beroep: dijkbaas te Borrendamme (1838-1882). Johannis trouwde, 25 jaar oud, op 14-02-1838 in Kerkwerve [akte 1] met Anna van der Werf, 17 jaar oud. Anna is geboren op 22-05-1820 in Kerkwerve, dochter van Jacob Cornelisse van der Werf en Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). Aangifte op 23-05-1820. Anna is overleden op 10-10-1907 in Zierikzee, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 88]. Zij is begraven in Zierikzee. Notitie:

er zijn 3 testamenten gepasseerd:
op 14-06-1872 voor notaris J.J. Ermerins,
op 06-01-1886 voor notaris P. Way,
op 23-06-1890 voor notaris P. Way.
Johannis noteerde in 1885 zijn onroerende goederen op het deksel van een sigarenkistje. De hoeve waar hij woonde lag aan de noordzijde van de Provinciale weg van Zierikzee naar Haamstede, halverwege tussen de boerderijen "Pikgat" en "Prommelsluis". Na zijn overlijden werd zijn zoon Cornelis eigenaar/bewoner van deze boerderij, die als gevolg van het plan "Tureluur" is afgebroken.

Jan_Boot_Z.04

Johannis Boot

Jan_Boot_Z.05

Anna van der Werf

Kinderen van Johannis en Anna:

1 Willemina Boot is geboren op 27-05-1839 in Kerkwerve. Aangifte op 27-05-1839 [ZA akte 13]. Willemina is overleden op 05-01-1878 in Kerkwerve, 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Willemina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1867 in Kerkwerve [akte 2] met Cornelis (Kornelis) van der Slui(j)s, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 12-05-1838 in Kerkwerve. Cornelis is overleden op 25-07-1871 in Kerkwerve, 33 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Notitie: zoon van Gerrit (Rengerse) van der Sluijs (Sluis) en Pieternella bij de Vate (Vaate), melkboerin. Beroep: landbouwer, melkboer.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 17-09-1873 in Kerkwerve [akte 4] met Hendrik de Vlieger, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-06-1844 in Kerkwerve. Aangifte [akte 7]. Hendrik is overleden op 06-06-1894 in Kerkwerve, 49 jaar oud. Aangifte [akte 5]. Notitie: zoon van Jan de Vlieger en Grietje Minne, landbouwster; getrouwd (2) met Kaatje van de Linde. Beroep: landbouwer (1873-1878).
2 Jacob Boot is geboren op 26-06-1840 in Kerkwerve. Volgt XIII-m.
3 Janna Boot is geboren op 01-04-1843 in Kerkwerve. Janna is overleden op 22-04-1866 in Kerkwerve, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
4 Jan Boot is geboren op 14-01-1846 in Kerkwerve. Jan is overleden op 29-06-1869 in Kerkwerve, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9].
5 Johannes Cornelis Boot is geboren op 15-12-1848 in Kerkwerve. Aangifte op 16-12-1848. Johannes is overleden op 17-09-1916 in Rotterdam, 67 jaar oud. Adres: (woonde op 01-06-1867 te Goes, kwam op 28-02-1868 naar Zierikzee en woonde bij zijn broer Jakob in huis, vertrok op 01-05-1872 naar Kerkwerve, woonde op 01-01-1873 te Utrecht). Beroep: hulponderwijzer.
6 Neeltje Boot is geboren op 13-12-1850 in Kerkwerve. Aangifte op 13-12-1850 [ZA akte 28]. Neeltje is overleden op 31-01-1887 in Geersdijk (Wissenkerke), 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Adres: (op 22-05-1882 te Dinteloord). Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 5] met Adriaan Breure, 31 jaar oud. Notitie: Neeltje trouwde op dezelfde dag als broer Kornelis. Adriaan is geboren op 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan is overleden op 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Adriaan trouwde later op 13-04-1888 in Burgh [akte 1] met Maatje Boot (1863-1935), zie XI-q,3 . Notitie: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld te Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in Normandië, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Léonard Breur een volgeling van Willem van Normandië zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Beroep: landbouwer (1887).
9 Leendert Boot is geboren op 21-07-1854 in Kerkwerve. Aangifte op 21-07-1854 [ZA akte 9]. Leendert is overleden op 12-02-1869 in Kerkwerve, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
10 Kornelis Boot is geboren op 09-11-1856 in Kerkwerve. Volgt XIII-n.
11 Anna Johanna Boot is geboren op 01-04-1859 in Kerkwerve. Aangifte op 02-04-1859 [akte 11]. Anna is overleden op 31-01-1932 in Zierikzee, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwster. Anna trouwde, 20 jaar oud, op 30-04-1879 in Kerkwerve [akte 1] met Olivier bij de Vaate, 22 jaar oud. Notitie: broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Olivier is geboren op 25-11-1856 om 03:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje Gerse van Damme. Olivier is overleden op 15-10-1904 in Kerkwerve, 47 jaar oud. Aangifte [akte 11]. Beroep: landbouwer.
12 Lena Boot is geboren op 09-09-1860 in Kerkwerve. Aangifte op 10-09-1860 [ZA akte 21]. Lena is overleden op 03-11-1935 in Zierikzee, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 73]. Beroep: landbouwster. Lena trouwde, 19 jaar oud, op 21-01-1880 in Kerkwerve [akte 1] met Leendert bij de Vaate, 21 jaar oud. Notitie: broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Leendert is geboren op 20-08-1858 om 10:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje Gerse van Damme. Leendert is overleden op 17-10-1908 in Zierikzee, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 106]. Beroep: landbouwer.


XII-i Maarten Janse Boot is geboren op 28-03-1814 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) (zie XI-e) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 31-03-1814 [ZA akte 2]. Maarten is overleden op 15-05-1899 in Zierikzee, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 68]. Adressen: tot 1864 Duivendijke, 1865 Zierikzee. Beroep: landbouwer, melkboer. Maarten:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1835 in Duivendijke [akte 3] met Aaltje Le(e)gema(a)te, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-08-1812 in Zierikzee. Aaltje is overleden op 02-12-1864 in Ellemeet, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: melkboerin. Notitie: dochter van Abraham Leegemaate (31-10-1779 Zierikzee - 03-11-1846 Zierikzee), landbouwer, getrouwd 06-08-1805 in 's-Heerjansland met Martina Tjoeke (Joeke, 't Joeke) (29-12-1782 Zierikzee - 09-03-1865 Zierikzee).
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 29-01-1868 in Zierikzee [akte 3] met Willemijntje Dalebout, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-11-1868 in Zierikzee. Willemijntje is geboren op 13-10-1833 in Haamstede, dochter van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Willemijntje is overleden op 21-03-1899 in Zierikzee, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Zij is begraven op 26-03-1899.
Kinderen van Maarten en Aaltje:

1 Willemijntje Boot is geboren op 21-02-1836 in Ellemeet. Aangifte op 22-02-1836 [ZA akte 6]. Willemijntje is overleden op 16-03-1836 in Ellemeet, 24 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].
2 Jan Maartensz Boot is geboren op 12-03-1837 in Ellemeet. Volgt XIII-o.
3 Abraham Maartensz Boot is geboren op 17-05-1838 in Ellemeet. Volgt XIII-p.
4 Willemijntje Boot is geboren op 22-02-1841 in Ellemeet. Aangifte op 23-02-1841 [akte 2]. Willemijntje is overleden op 05-11-1889 in Zierikzee, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 107]. Beroep: landbouwster. Notitie: ook Willemina. Willemijntje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 04-11-1863 in Kerkwerve [akte 8] met Gerrit Kloet, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 24-02-1840 in Kerkwerve, zoon van Maarten Olivierse Kloet en Tona de Vos. Gerrit is overleden op 05-10-1872 in Zierikzee, 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 192]. Beroep: molenaar, landbouwer.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-10-1874 in Zierikzee [akte 43] met Willem Kooman, 21 jaar oud. Willem is geboren op 06-03-1853 in Elkerzee, zoon van Gerrit Kooman en Kaatje Jonker. Willem is overleden op 08-12-1920 in Zierikzee, 67 jaar oud. Willem trouwde later op 14-05-1890 in Zierikzee met Jacoba den Boer (geb. 1844). Beroep: landbouwer.
5 Martijna Boot is geboren op 06-07-1843 in Ellemeet. Aangifte op 07-07-1843 [akte 11]. Martijna is overleden op 30-01-1886 in Ellemeet, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Martijna trouwde, 23 jaar oud, op 21-11-1866 in Haamstede [akte 5] met Adriaan Dalebout, 30 jaar oud. Adriaan is geboren op 17-02-1836 in Haamstede, zoon van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Adriaan is overleden op 13-07-1905 in Ellemeet, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer.
6 Janna Boot is geboren op 19-10-1845 in Ellemeet. Aangifte op 20-10-1845 [ZA akte 16]. Janna is overleden op 08-02-1939 in Zierikzee, 93 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 21-03-1866 in Zierikzee [akte 9] met Johannes van Westen, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 01-06-1845 in Zierikzee, zoon van Willem van Westen en Joppa Geelhoed. Johannes is overleden op 14-05-1915 in Zierikzee, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49]. Beroep: landbouwer, herbergier.
7 Maarten Boot is geboren op 10-12-1847 in Ellemeet. Aangifte op 11-12-1847 [ZA akte 16]. Maarten is overleden op 19-12-1847 in Ellemeet, 9 dagen oud. Aangifte [ZA akte 21].
8 Johanna Boot is geboren op 03-12-1848 in Ellemeet. Aangifte op 04-12-1848 [ZA akte 15]. Johanna is overleden op 03-12-1871 in Brouwershaven, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 59]. Adres: 22-12-1862 Brouwershaven. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 25-11-1868 in Zierikzee [akte 34] met Jan Dalebout, 28 jaar oud. Jan is geboren op 01-04-1840 in Haamstede, zoon van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Jan is overleden op 05-03-1890 in Brouwershaven, 49 jaar oud [Memorie van Successie 3/4997, 1890 en 2/5155, band 1871]. Notitie: hertrouwd te Nieuwerkerk met Johanna Hallingse, geboren ca 1845 te Nieuwerkerk, dochter van Jan Hallingse en Willemijntje van der Stolpe. Beroep: broodbakker.
9 Maarten Jacob Boot is geboren op 12-12-1850 in Ellemeet. Aangifte op 13-12-1850 [ZA akte 15]. Maarten is overleden op 27-05-1851 in Ellemeet, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
10 Lena Boot is geboren op 09-04-1852 in Ellemeet. Aangifte op 10-04-1852 [ZA akte 4]. Lena is overleden op 05-04-1869 in Zierikzee, 16 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46].
11 Leendert Boot is geboren op 07-09-1854 in Ellemeet. Aangifte op 07-09-1854 [ZA akte 12]. Leendert is overleden in 1904 in Den Haag, 49 of 50 jaar oud. Adres: 27-11-1877 Den Haag. Leendert trouwde met Anthonia de Glopper.

Kinderen van Maarten en Willemijntje:

12 Pieternella Lena Boot is geboren op 07-12-1868 in Zierikzee. Aangifte op 07-12-1868 [ZA akte 259]. Pieternella is overleden op 16-08-1944 in Hillegersberg (Rotterdam), 75 jaar oud. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 23-07-1890 in Zierikzee [akte 42] met Johannis Geleijnse, 23 jaar oud. Johannis is geboren op 13-06-1867 in Haamstede, zoon van Bartel Geleijnse en Pieternella Fokker. Johannis is overleden op 31-12-1915 in Rotterdam, 48 jaar oud. Beroep: broodbakker.
13 Johannes Maarten Boot is geboren op 25-02-1870 in Zierikzee. Volgt XIII-q.


XII-j Willem Janse Boot is geboren op 27-06-1815 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) (zie XI-e) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 28-06-1815 [ZA akte 5]. Willem is overleden op 21-01-1892 in Haamstede, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: eerst melkboer, landbouwer te Ellemeet, werkbaas (1883), later dijkbaas Waterschap Schouwen, district Koudekerke. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1842 in Ellemeet [akte 1] met Grietje den Boer, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 12-10-1817 in Ellemeet, dochter van Cornelis Cornelisse den Boer en Maatje Cornelisse van Zuijen. Grietje is overleden op 11-03-1868 in Haamstede, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
Kinderen van Willem en Grietje:

1 Jan Willemsz Boot is geboren op 11-02-1843 in Ellemeet. Volgt XIII-r.
2 Maatje Boot is geboren op 07-05-1844 in Ellemeet. Aangifte op 07-05-1844 [ZA akte 1]. Maatje is overleden op 24-03-1928 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landvrouw te Burghsluis. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1868 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] met Jan de Bruine, 22 jaar oud. Jan is geboren op 20-04-1846 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Anthonie de Bruine en Pieternella de Vister. Aangifte op 21-04-1846 [akte 10]. Jan is overleden op 31-12-1925 in Haamstede, 79 jaar oud. Aangifte [akte 1926-1]. Beroep: landbouwer te Burghsluis.
3 Willem Boot is geboren op 29-08-1845 in Ellemeet. Volgt XIII-s.
4 Cornelis Boot is geboren op 02-12-1846 in Ellemeet. Aangifte op 03-12-1846 [ZA akte 17]. Cornelis is overleden op 24-07-1849 in Haamstede, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13].
5 Cornelis Boot is geboren op 09-12-1850 in Haamstede. Volgt XIII-t.


XII-k Pieter Jansz Boot is geboren op 26-05-1817 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) (zie XI-e) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 27-05-1817 [ZA akte 11]. Pieter is overleden op 08-09-1902 in Zierikzee, 85 jaar oud. Aangifte op 08-09-1902 [ZA akte 79]. Adres: Kerkwerve. Beroep: arbeider, landbouwer, veehouder. Pieter:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1844 in Duivendijke [akte 2] met Jacomina Cornelisse Hanse, 21 jaar oud. Jacomina is geboren op 15-05-1823 in Kerkwerve. Jacomina is overleden op 16-06-1866 in Duivendijke, 43 jaar oud. Aangifte [akte 4]. Notitie: ook Jacomijntje, Jakomina, dochter van Cornelis Maartense Hanse en Cornelia Meerman(s), melkboerin.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 03-05-1871 in Zierikzee [akte 24] met Maatje Berrevoets, 22 jaar oud. Maatje is geboren op 14-04-1849 in Zierikzee. Zij is gedoopt op 10-06-1849 in Zierikzee. Maatje is overleden op 29-09-1884 in Kerkwerve, 35 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Notitie: dochter van Cornelis Berrevoets, arbeider, en Cornelia Schikker.
Kinderen van Pieter en Jacomina:

1 Jan Pietersz Boot is geboren op 31-01-1845 in Duivendijke. Volgt XIII-u.
2 Cornelia Boot is geboren op 07-02-1846 in Duivendijke. Volgt XIII-v.
3 Willem Boot is geboren op 10-03-1848 in Duivendijke. Volgt XIII-w.
4 Cornelis Boot is geboren op 31-07-1850 in Duivendijke. Aangifte op 01-08-1850 [ZA akte 10]. Cornelis is overleden op 17-02-1873 in Duivendijke, 22 jaar oud. Aangifte [akte 2].
5 Janna Boot is geboren op 17-04-1855 in Duivendijke. Aangifte op 18-04-1855 [akte 3]. Janna is overleden op 26-12-1940 in Noordwelle, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: landbouwster. Janna trouwde, 19 jaar oud, op 07-10-1874 in Duivendijke [akte 3] met Willem van der Weele, 23 jaar oud. Willem is geboren op 11-07-1851 in Duivendijke. Willem is overleden op 13-01-1913 in Zierikzee, 61 jaar oud. Aangifte [akte 7]. Notitie: zoon van Nikolaas van der Weele (1819), landbouwer, en Maatje van Burg (1822-1869). Beroep: landbouwer, logementhouder, bierhuishouder.
6 Maatje Boot is geboren op 14-12-1856 in Duivendijke. Aangifte op 16-12-1856 [ZA akte 13]. Maatje is overleden op 20-02-1857 in Duivendijke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 1].
7 Leendert Boot is geboren op 09-09-1858 in Duivendijke. Aangifte op 10-09-1858 [ZA akte 17]. Leendert is overleden op 03-05-1869 in Duivendijke, 10 jaar oud. Aangifte [akte 4].
8 Maarten Boot is geboren op 05-04-1861 in Duivendijke. Volgt XIII-x.

Kinderen van Pieter en Maatje:

9 Leendert Abraham Boot is geboren op 02-04-1872 in Duivendijke. Aangifte op 03-04-1872 [ZA akte 11]. Leendert is overleden op 12-08-1872 in Duivendijke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
10 Cornelis Boot is geboren op 06-07-1873 in Duivendijke. Volgt XIII-y.


XII-l Leendert Boot is geboren op 10-05-1814 in Wissenkerke, zoon van Leentje Boot (zie XI-f). Aangifte op 11-05-1814 [ZA akte 28]. Adres: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen) [ZA Genealogische Afschriften 810/2]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1836 in Wissenkerke [akte 12] met Maria de Wit, 22 jaar oud. Maria is geboren op 03-08-1814 in Colijnsplaat, dochter van Pieter Hendrikse de Wit en Dina Westerweel. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Leendert en Maria:

1 Dina Boot, levenloos geboren dochter op 09-02-1837 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 92].
2 Pieter Boot is geboren op 02-06-1838 in Wissenkerke. Aangifte op 02-06-1838 [ZA akte 45].
3 Adriaan Boot is geboren op 29-07-1840 in Wissenkerke. Aangifte op 29-07-1840 [ZA akte 69]. Adriaan is overleden op 01-09-1840 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 88]. Notitie: vermeld als Adriana, vrouwelijk.
4 Dina Boot is geboren op 08-08-1842 in Wissenkerke. Aangifte op 08-08-1842 [ZA akte 69].
5 Adriaan Boot is geboren op 24-11-1844 in Wissenkerke. Aangifte op 25-11-1844 [ZA akte 107]. Adriaan is overleden op 24-06-1848 in Wissenkerke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 56].
6 Maria Boot is geboren op 22-02-1847 in Wissenkerke. Aangifte op 22-02-1847 [ZA akte 26]. Maria is overleden op 12-05-1848 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42].
7 Adriaan Boot is geboren op 03-05-1849 in Wissenkerke. Aangifte op 03-05-1849 [ZA akte 46].


XII-m Adriaan Boot is geboren op 19-01-1830 om 18:00 in Wissenkerke, zoon van Ge(e)rard Boot (zie XI-g) en Cathalina Tollenaar. Aangifte op 20-01-1830 [ZA akte 9]. Adriaan is overleden op 24-01-1893 om 10:00 in Kortgene, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Adres: (woonde Wissenkerke 1850-1857 en Colijnsplaat, vertrokken uit Colijnsplaat op 30-04-1857 naar Kortgene). Beroep: boerenknecht, (veld)arbeider. Religie: N.H.. Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1857 in Colijnsplaat [akte 7] met Maria Keukelaar, 28 jaar oud. Maria is geboren op 31-05-1828 om 23:30 in Kortgene, dochter van Izaac (Izak) Keukelaar en Cornelia Glas. Maria is overleden op 24-01-1900 om 08:00 in Kortgene, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Zij is begraven in Kortgene. Adres: (woonde 1828-1843 te Kortgene, 1857 te Colijnsplaat, 1857-1861 te Kortgene, van 1897-1900 te Kortgene bij haar zoon Izaak Boot en schoondochter Lena de Vos). Beroep: dienstmeid, (veld)arbeidster. Religie: N.H.
Kinderen van Adriaan en Maria:

1 Cathalina Boot is geboren op 01-08-1857 in Kortgene. Aangifte op 01-08-1857 [ZA akte 21]. Cathalina is overleden op 05-10-1857 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 18].
2 Gerard Boot is geboren op 25-11-1858 in Kortgene. Volgt XIII-z.
3 Izaäk Boot is geboren op 23-04-1870 in Kortgene. Volgt XIII-aa.


XII-n Adriaan Boot is geboren op 30-11-1838 in Kortgene, zoon van Cornelis Boot (zie XI-h) en Lena van der Maas. Aangifte op 01-12-1838 [ZA akte 44]. Adriaan is overleden op 21-02-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 65 jaar oud. Adres: (emigreerde in 1883 naar de V.S.). Beroep: landmansknecht. Adriaan trouwde, 32 jaar oud, op 01-03-1871 in Wissenkerke [akte 6] met Cornelia Kallewaard, 31 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-07-1839 in Wissenkerke, dochter van Pieter Kallewaard en Jacoba Rademaker. Cornelia is overleden op 21-05-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 jaar oud. Adres: (emigreerde in 1883 naar de V.S.). Beroep: landbouwster.

De geschiedenis van Pieter Kallewaard, die ooit in Wissenkerke een vermogend man was, maar in Amerika berooid eindigde als krantenverkoper. Het is een genealogie gebaseerd op 'originele documenten, diverse gegevens en overlevering vanuit Nederland en Amerika', opgestuurd door mevrouw A. den Hamer-Kallewaard uit Oostburg.

Het moet uiteindelijk armoede zijn geweest die de ooit vermogende Piet Kallewaard, geboren op 27 februari 1815 in 's-Gravenhoek, naar Amerika dreef. "Dat hij voor die tijd rijk was blijkt wel uit het feit dat hij de door hem gefinancierde kerk in Wissenkerke heeft verkocht aan de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Wissenkerke op 4 december 1875 compleet met inventaris, uitgezonderd de kanselbijbel", aldus J. Jacquemijns, de schrijver van de samenvatting van de genealogie vande familie Kallewaard. "Op 26 april 1880 krijgt Kallewaard het verkoopbedrag van de kerk, zijnde 1300 gulden, aan hem uitbetaald." Pieter Kallewaard was volgens de burgerlijke stand van Wissenkerke landbouwer, maar hadtevens een soort van veiling en een transportbedrijf in de scheepvaart.

Volgens de overlevering ging het mis toen zijn vrouw Jacoba Rademaker, geboren op 1 maart 1818 in Kortgene, ziek werd en kort daarna in 1866 op 48-jarige leeftijd het leven liet. Binnen een half jaar was PieterKallewaard, die op 51-jarige leeftijd met negen kinderen achterbleef, alweer getrouwd met zijn huishoudster Hendrika Oreel. Zij was 29 jaar, zijnoudste dochter Cornelia was toen 27 jaar. Uit overlevering is bekend datde 'verhouding' al een tijdje moet hebben bestaan.

Uit diezelfde overlevering komt het verhaal dat hij al zijn bezittingen, voordat hij naar Amerika vertrok, heeft 'weggegeven'. Of eigenlijk: "Er werd gezegd dat hij werd uitgebuit door de familie van Hendrika Oreel. (...) Zijn tweede huwelijk en de aangetrouwde familie Oreel zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn geweest van de verdeeldheid in het gezin Kallewaard", schrijft Jacquemijns.

Zes van de negen kinderen waren namelijk al eerder naar Amerika vertrokken. Peter Kallewaard, Pieters oudste zoon en naamgenoot, geboren op 3 juli 1841, ging op 32-jarige leeftijd in 1873 als eerste. Zijn oudste dochter Cornelia Kallewaard is met haar tweede man, Adriaan Boot en elf kinderen als laatste van uiteindelijk zeven vertrokken. Dat was in 1883, gelijk met haar vader en zijn tweede vrouw Hendrika. Twee zonen, Daniel en Jacobus, bleven in Nederland. Het gezelschap rond Pieter Kallewaard dat in 1883 de oversteek maakte op de Plantijn vanuit Antwerpennaar New York, bestond uit circa twintig mensen, onder wie waarschijnlijk enkele broers en zusters van Hendrika Oreel. Ze zouden in Grand Rapids (Michigan) en omgeving zijn neergestreken.

Wat er daarna met Pieter Kallewaard is gebeurd, is voor velen een raadsel. Hij zou nog door latere emigranten in Grand Rapids zijn gezien als krantenverkoper. Maar de familie weet zelfs niet waar hij en zijn vrouw moeten zijn begraven. Zijn kleinzoon Marinus Kallewaard, die 21 jaar later vanuit Werkendam naar Kalamazzoo (Michigan) emigreerde, heeft zelfs nooit met zijn kinderen over het bestaan van grootvader gepraat!

Kinderen van Adriaan en Cornelia:

1 Cornelis Boot is geboren op 05-01-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 05-01-1872 [ZA akte 3].
2 Daniël Boot is geboren op 19-09-1873 in Wissenkerke. Volgt XIII-ab.
3 Jan Boot is geboren op 01-06-1875 in Wissenkerke. Aangifte op 02-06-1875 [ZA akte 58].
4 Lena Boot is geboren op 20-02-1877 in Wissenkerke. Aangifte op 20-02-1877 [ZA akte 17].
5 Marinus Boot is geboren op 24-09-1878 in Wissenkerke. Aangifte op 25-09-1878 [ZA akte 103].
6 Salomon Boot is geboren op 20-05-1880 in Wissenkerke. Aangifte op 21-05-1880 [ZA akte 55].
7 Viena Boot is geboren op 14-05-1881.
8 Levina Boot is geboren op 02-05-1882 in Wissenkerke. Aangifte op 03-05-1882 [ZA akte 52].


XII-o Marinus Boot is geboren op 11-05-1854 in Zierikzee, zoon van Dingenus Boot (zie XI-j) en Henderina (Henderica) van Oorschot. Aangifte op 12-05-1854 [ZA akte 93]. Marinus trouwde, 39 jaar oud, op 12-07-1893 in Rotterdam [akte 887] met Margaretha Elisabeth Nijs, ongeveer 28 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1865 in Zierikzee. Notitie: dochter van Laurens Nijs en Maria Verlinde.
Kinderen van Marinus en Margaretha:

1 N.N. Boot, levenloos geboren kind [akte 417].
2 Margaretha Elisabeth Boot is geboren omstreeks 1903 in Rotterdam. Margaretha trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-01-1923 in Rotterdam [akte a26] met Jacob Noordzij, ongeveer 20 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1903 in Rotterdam. Notitie: zoon van Bastiaan Noordzij en Kornelia Hoogwerf.


XII-p Cente Cornelisz Boot is geboren op 18-10-1833 in Burgh, zoon van Cornelis Centse Boot (zie XI-l) en Lena van (der) Slui(j)s. Aangifte op 21-10-1833 [ZA akte 16]. Cente is overleden op 26-01-1916 in Renesse, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landbouwer, duinboer. Cente trouwde, 26 jaar oud, op 05-09-1860 in Burgh [akte 7] met Elisabeth Lena Speelman, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-02-1837 in Burgh, dochter van Willem Jacobsz Speelman en Lena Fokker. Aangifte op 04-02-1837 [akte 2]. Elisabeth is overleden op 18-10-1922 in Renesse, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: herbergierster. Notitie: ze kwam uit de herberg het Wapen van Burgh, later Supermarkt Veldmarkt en in 1995 een appartementengebouw met o.a. een kapsalon.
Kinderen van Cente en Elisabeth:

1 Lena Willemina Boot is geboren op 06-01-1861 in Burgh. Aangifte op 07-01-1861 [ZA akte 2]. Lena is overleden op 01-10-1899 in Vinkeveen, 38 jaar oud. Aangifte op 02-10-1899 [akte 60]. Notitie: na het overlijden van Lena woonden de kinderen sinds 01-11-1899 bij hun grootouders. Beroep: (op 24-12-1879 als dienstbode werkzaam bij grootvader Willem Speelman komend van Renesse, vertrok op 28-11-1881 weer naar Renesse, kwam op 19-07-1884 weer terug bij grootvader Willem als dienstbode). Lena trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1888 in Vinkeveen en Waverveen [akte 13] met Arend van der Wende (Woude), 26 jaar oud. Arend is geboren op 28-01-1862 in Goedereede, zoon van Jan van der Wende en Jannetje Verhage. Arend is overleden op 18-09-1945 in Abcoude, 83 jaar oud. Notitie: later getrouwd op 19-04-1901 te Vinkeveen en Waverveen met Marina Mol, 1862-1915. Adres: Burgh (later verhuisd naar Amsterdam). Beroep: veldarbeider (1926), herbergier.
2 Willem Centesz Boot is geboren op 07-09-1862 in Burgh. Volgt XIII-ac.
3 Cornelis Centesz Boot is geboren op 09-10-1864 in Burgh. Volgt XIII-ad.
4 Kaatje Boot is geboren op 11-02-1866 in Renesse. Aangifte op 12-02-1866 [akte 7]. Kaatje is overleden op 15-03-1949 in Renesse, 83 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Adres: (vertrok op 09-05-1887 naar Noordwelle en is dan in dienst bij J. de Vrieze, ze kwam op 07-05-1888 weer terug en vertrok in januari 1892 naar Middelburg). Kaatje trouwde, 27 jaar oud, op 31-03-1893 in Middelburg [akte 25] met Andries Geelhoed, 39 jaar oud. Andries is geboren op 14-06-1853 in Renesse. Aangifte [akte 12]. Andries is overleden op 14-03-1949 in Renesse, 95 jaar oud. Aangifte [akte 5]. Notitie: zoon van Johannis Geelhoed (1816-1887) en Janna van der Have (ca 1812-1900); getrouwd (1) op 12-10-1878 in Ellemeet met Dirkje van den Berge (1858-1891). Beroep: werkbaas, steenbakker.
5 Janna Jacomina Boot is geboren op 16-02-1868 in Renesse. Aangifte op 17-02-1868 [akte 5]. Janna is overleden op 12-06-1941 in Amsterdam, 73 jaar oud. Adres: (in november 1893 vertrokken naar Elkerzee). Janna trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1893 in Renesse [akte 6] met Johannes Stoel, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 21-01-1866 in Elkerzee. Aangifte [akte 2]. Johannes is overleden op 24-05-1939 in Amsterdam, 73 jaar oud. Notitie: zoon van Dingeman Stoel (1827-1892) en Neeltje Verwest (1829-1893). Adres: Amsterdam. Beroep: schoenmaker.
6 Leendert Centesz Boot is geboren op 04-07-1870 in Renesse. Volgt XIII-ae.
7 Job Centesz Boot is geboren op 22-12-1871 in Renesse. Volgt XIII-af.
8 Nicolaas Centesz Boot is geboren op 06-06-1873 in Renesse. Volgt XIII-ag.
9 Elizabeth Lena Boot is geboren op 12-12-1874 in Renesse. Aangifte op 14-12-1874 [akte 25]. Elizabeth is overleden op 02-02-1875 in Renesse, 1 maand oud. Aangifte [akte 5].
10 Elieza Centesz Boot is geboren op 09-11-1876 in Renesse. Volgt XIII-ah.
11 Cente Centesz Boot is geboren op 12-07-1878 in Renesse. Volgt XIII-ai.
12 Machiel Cornelis Centesz Boot is geboren op 12-12-1879 in Renesse. Volgt XIII-aj.
13 Jacomijntje Jacoba Boot is geboren op 23-09-1882 in Renesse. Aangifte op 23-09-1882 [akte 16]. Jacomijntje is overleden op 21-06-1975 in Goes, 92 jaar oud. Zij is begraven in Renesse. Adres: (in oktober 1896 vertrokken naar Nieuwer-Amstel en in juni 1898 teruggekeerd naar Renesse). Jacomijntje trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1907 in Renesse [akte 6] met Govert Marinus de Vrieze, 29 jaar oud. Govert is geboren op 09-06-1877 in Noordwelle. Govert is overleden op 19-11-1930 in Noordwelle, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Notitie: zoon van Jan de Vrieze (1848-1924), landbouwer, en Jannetje Schoof (1852-1933). Adres: Renesse. Beroep: landbouwer.


XII-q Job Boot is geboren op 10-09-1847 in Burgh, zoon van Cornelis Centse Boot (zie XI-l) en Lena van (der) Slui(j)s. Aangifte op 10-09-1847 [ZA akte 12]. Adres: (Haamstede; het gezin vertrok op 12-10-1888 naar Rotterdam). Beroep: arbeider, lichtwachter te Haamstede. Job trouwde, 29 jaar oud, op 28-03-1877 in Noordwelle [akte 1] met Adriaantje van de Repe, 26 jaar oud. Adriaantje is geboren op 27-03-1851 in Noordwelle. Notitie: dochter van Johannis van de Repe (1813-1891), wagenmaker, en Adriaantje Verton (1810-1881).
Kinderen van Job en Adriaantje:

1 Adriana Johanna Boot is geboren op 16-05-1874 in Noordwelle. Aangifte op 16-05-1874 [ZA akte 12]. erkend bij het huwelijk van Job Boot en Adriaantje van de Repe; vader onbekend.
2 Kornelis Boot is geboren op 04-04-1878 in Noordwelle. Aangifte op 04-04-1878 [ZA akte 7]. Kornelis trouwde, 31 jaar oud, op 02-03-1910 in Rotterdam [akte d8v] met Hendrica Onderstal, 30 jaar oud. Hendrica is geboren op 19-02-1880 in Kralingen. Notitie: dochter van Bernardus Onderstal (1845-1920) en Anneke van Roekel (1840-1885).
3 Johannes Boot is geboren op 20-12-1879 in Noordwelle. Aangifte op 22-12-1879. Johannes is overleden op 16-03-1881 in Noordwelle, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9].
4 Johannis Boot is geboren op 23-11-1881 in Noordwelle. Aangifte op 24-11-1881. Johannis trouwde, 37 jaar oud, op 21-05-1919 in Rotterdam [akte g41v] met Clasina Schellhammer, ongeveer 32 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1887 in Rotterdam. Notitie: dochter van Heinrich Carl Schellhammer en Francina Elizabeth Hammann.
5 Leendert Boot is geboren op 14-06-1886 in Noordwelle. Aangifte op 15-06-1886 [ZA akte 13].


XII-r Jacomijntje Boot is geboren op 12-08-1852 in Burgh, dochter van Cornelis Centse Boot (zie XI-l) en Lena van (der) Slui(j)s. Aangifte op 12-08-1852 [ZA akte 18]. Jacomijntje is overleden op 05-04-1881 in Renesse, 28 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Adres: (woonde in 1874 te Renesse). Beroep: dienstbode. Notitie: ze staat bijgeschreven bij het gezin van Cente Boot en Elizabeth Speelman als zuster.
Kind van Jacomijntje uit een onbekende relatie:

1 Lena Boot is geboren op 18-03-1880 in Renesse. Aangifte op 19-03-1880 [ZA akte 5]. Lena is overleden op 28-08-1880 in Renesse, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].


XII-s Wilhelmina Boot is geboren na 1852, dochter van Cornelis Centse Boot (zie XI-l) en Lena van (der) Slui(j)s. Beroep: dienstmeid.
Kind van Wilhelmina uit een onbekende relatie:

1 Cornelis Johannis Boot is geboren op 24-05-1875 in Burgh. Aangifte op 25-05-1875 [ZA akte 10]. Cornelis is overleden op 30-08-1875 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].


XII-t Santje Boot is geboren op 25-02-1822 in Burgh, dochter van Jacob Centse Boot (zie XI-m) en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 26-02-1822 [ZA akte 4]. Santje is overleden op 07-02-1892 in Zierikzee, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 57]. Beroep: boerendochter, arbeidster. Notitie: ook Susanna. Santje trouwde, 18 jaar oud, op 16-10-1840 in Burgh [akte 5] met Cornelis de Vos, 21 jaar oud. Notitie: neef en nicht. Cornelis is geboren op 09-01-1819 in Burgh, zoon van Bastiaan de Vos en Maatje de Glopper. Cornelis is overleden op 11-05-1905 in Zierikzee, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50]. Beroep: boerenknecht, arbeider, paardenknecht.
Kind van Santje uit een onbekende relatie:

1 Jan Boot is geboren op 08-01-1839 in Burgh. Aangifte op 09-01-1839 [ZA akte 1]. Jan is overleden op 11-02-1839 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 3].


XII-u Maria Boot is geboren op 07-08-1824 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot (zie XI-m) en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 07-08-1824 [ZA akte 23]. Maria is overleden op 29-12-1842 in Burgh, 18 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: boerendochter.
Kind van Maria uit een onbekende relatie:

1 Maria Boot is geboren op 23-12-1842 in Burgh. Aangifte op 24-12-1842 [ZA akte 26]. Maria is overleden op 06-01-1843 in Burgh, 14 dagen oud. Aangifte [ZA akte 1].


XII-v Adrianus Boot is geboren op 10-01-1830 in Kerkwerve, zoon van Jacob Centse Boot (zie XI-m) en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 11-01-1830 [ZA akte 1]. Adrianus is overleden op 16-09-1882 in Tholen, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45]. Beroep: boerenknecht, landman, tuinman, landbouwer. Religie: N.H.. Adrianus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-08-1858 in Tholen [akte 20] met Maria van de Velde, 23 jaar oud. Maria is geboren op 28-08-1834 in Scherpenisse. Maria is overleden op 14-07-1877 in Tholen, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Religie: N.H.. Notitie: dochter van Jacob van de Velde en Francina Bolier, landvrouw.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 10-05-1878 in Haamstede [akte 5] met Cornelia (Kornelia) Blom, 49 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-08-1828 in Haamstede, dochter van Adriaan Leendertsz Blom en Elizabeth Dalebout (Daalebout). 14-06-1828?. Cornelia is overleden op 15-09-1891 in Haamstede, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20]. Beroep: landbouwster. Notitie: getrouwd (1) 20-05-1851 te Haamstede met Machiel Blom (1813-<1878).
Kinderen van Adrianus en Maria:

1 Jakob Adrianus Boot is geboren op 01-02-1859 in Tholen. Aangifte [ZA akte 10]. Jakob is overleden op 22-03-1879 in Tholen, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: landman.
2 Frans Marinus Boot is geboren op 25-12-1860 in Tholen. Volgt XIII-ak.
3 Kornelis Boot is geboren op 03-01-1868 in Tholen. Aangifte [ZA akte 4]. tweeling. Kornelis is overleden op 18-01-1868 in Tholen, 15 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3]. Notitie: ook Cornelis.
4 Grietje Boot, levenloos geboren dochter op 03-01-1868 in Tholen. Aangifte [ZA akte 1]. tweeling.


XII-w Johanna Boot is geboren op 13-12-1832 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot (zie XI-m) en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 14-12-1832 [akte 20]. Adres: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Notitie: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] met Krijn Cornelisz Boot, 20 jaar oud. Krijn is geboren op 18-02-1837 in Haamstede, zoon van Cornelis Krijnsz Boot (zie XI-s) en Helena (Lena) van den Hamer. Aangifte op 19-02-1837 [ZA akte 4]. Adres: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Beroep: broodbakker, arbeider, herbergier. Notitie: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.
Kind van Johanna en Krijn:

1 Jan Boot is geboren omstreeks 1868. Adres: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam").


XII-x Aalbrecht Jan Albertus Boot is geboren op 09-07-1874 in Burgh, zoon van Cornelis Boot (zie XI-n) en Helena Johanna Manus van der Jagt. Aangifte op 10-07-1874 [akte 14]. Aalbrecht is overleden op 21-05-1962 in Den Haag, 87 jaar oud. Adressen: 01-09-1923 Haamstede, 1947 Den Haag. Beroep: kleermaker, kantoorhouder posterijen (1934). Notitie: ook Aalbregt J.A.. Aalbrecht:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1902 in Burgh [akte 3] met Lena Pieternella Kosten, 22 jaar oud. Lena is geboren op 07-04-1880 in Renesse, dochter van Jakob Kosten en Johanna Fonteine. Aangifte op 08-04-1880 [ZA akte 7]. Lena is overleden op 25-05-1902 in Burgh, 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: dienstbode.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1904 in Rotterdam [akte d45] met Jacomina Schults, 28 jaar oud. Jacomina is geboren op 30-10-1875 in Zierikzee. Jacomina is overleden op 13-11-1938 in Sint Annaland, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Adres: Sint Annaland. Notitie: dochter van Johannes Schults en Louisa Kandel.
Kinderen van Aalbrecht en Jacomina:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 18-04-1909 in Burgh. Aangifte [ZA akte 3].
2 Christiaan Johannes Cornelis Boot is geboren op 17-09-1910 in Burgh. Volgt XIII-al.
3 Cornelis Johannes Boot (privé).


XII-y Aalbregt Boot is geboren op 05-12-1850 in Burgh, zoon van Jacob Boot (zie XI-o) en Willemina Fokker. Aangifte op 07-12-1850 [ZA akte 32]. Aalbregt is overleden op 09-09-1921 in Breda, 70 jaar oud. Beroep: directeur PTT. Aalbregt trouwde, 39 jaar oud, op 10-12-1889 in Oud-Beijerland [akte 46] met Gerritje Sophia Baggerman, 36 jaar oud, nadat zij op 15-11-1889 in Oud-Beijerland in ondertrouw zijn gegaan. Gerritje is geboren op 17-11-1853 in Oud-Beijerland, dochter van Pieter Jacob Baggerman en Sophia Neeltje Stam. Aangifte op 18-11-1853 [akte 158]. Gerritje is overleden op 12-06-1942 in Breda, 88 jaar oud. Notitie: 10-06-1942?. Notitie: toen Gerritje Sophia 42 jaar oud was heeft ze gebroken met de Zeeuwse familie Boot.
Kinderen van Aalbregt en Gerritje:

1 Sophia Willemina Sara Boot is geboren op 17-10-1891 in Oud-Beijerland. Sophia is overleden op 24-01-1978 in Amersfoort, 86 jaar oud. Titel: mr.. Sophia trouwde, 31 jaar oud, op 29-05-1923 in Ginneken met Adolf Frederik Bange, 40 jaar oud. Adolf is geboren op 17-03-1883 in Loppersum. Adolf is overleden op 29-01-1965 in Amersfoort, 81 jaar oud. Notitie: zoon van Willem George Frederik Bange en Helena Maria Ziessen.
2 Pieter Jacob Adrianus Boot is geboren op 13-10-1896 in Oud-Beijerland. Volgt XIII-am.

Jan_Boot_Z.06

Het gezin van Aalbregt Boot en Gerritje Sophia Baggerman
De foto is gemaakt in de tuin van het huis aan de Ginnekenweg 110 te Breda.
Zittend: Gerritje Sophia Baggerman en Aalbregt Boot.
Staand: zoon Pieter Jacob Adrianus Boot, in 1940 gesneuveld bij vliegveld Ockenburg.
Op de voorgrond: dochter Sophia Willemina Sara Boot.
Het huis is later bewoond door Aalbrecht Johannes Boot, arts, zoon van Pieter Jacob Adrianus Boot.
Het huis is nog in bezit van de familie en nu in gebruik bij Erik Boot, zoon van Aalbrecht Johannes Boot.

XII-z Krijn Boot is geboren op 18-11-1851 in Burgh, zoon van Jacob Boot (zie XI-o) en Willemina Fokker. Aangifte op 19-11-1851 [ZA akte 20]. Adres: (emigreerde in 1890 naar de V.S. met zijn vrouw en 1 kind) [ZA Genealogische Afschriften 810/4]. Beroep: landbouwer, arbeider, winkelier. Krijn trouwde, 23 jaar oud, op 19-03-1875 in Burgh [akte 1] met Levina van Sluis, 23 jaar oud. Levina is geboren op 18-11-1851 in Burgh, dochter van Job van Sluis en Janna Groenleer. Zij is gedoopt op 04-01-1852 in Burgh. Levina is overleden op 15-05-1918 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 66 jaar oud. Zij is begraven op 17-05-1918 [Certificate of Death]. Beroep: arbeidster.

Kinderen van Krijn en Levina:

1 Wilhelmina Sara Boot is geboren op 13-07-1875 in Burgh. Aangifte op 13-07-1875 [ZA akte 15]. Wilhelmina is overleden op 07-05-1879 in Burgh, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
2 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 11-02-1877 in Burgh. Aangifte [ZA akte 3].
3 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 27-03-1878 in Burgh. Aangifte [ZA akte 3].
4 Job Marinus Boot is geboren op 07-04-1880 in Burgh. Aangifte op 07-04-1880 [ZA akte 7]. Job is overleden op 10-03-1881 in Burgh, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
5 Jacob Boot is geboren op 02-01-1882 in Burgh. Aangifte op 03-01-1882 [ZA akte 1].


XII-aa Johannes Boot is geboren op 02-11-1858 in Burgh, zoon van Jacob Boot (zie XI-o) en Willemina Fokker. Johannes is overleden op 19-06-1911 in Burgh, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer, winkelier. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1885 in Burgh [akte 1] met Joppa Lena Beukelaar, 25 jaar oud. Joppa is geboren op 30-12-1859 in Burgh. Joppa is overleden op 20-01-1934 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Notitie: dochter van Hendrik Beukelaar (1831-1900), landbouwer, en Willemijntje Lemsom (1835-1891).
Kinderen van Johannes en Joppa:

1 Willemina Sara Boot is geboren op 11-09-1886 in Burgh. Aangifte op 11-09-1886 [ZA akte 16]. Adres: Haamstede. Willemina trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1908 in Burgh [akte 1] met Martinus de Roo, 22 jaar oud. Martinus is geboren op 25-01-1886 in Renesse, zoon van Cornelis de Roo en Adriana Legemate. Martinus is overleden op 11-11-1959 in Renesse, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: wagenmaker.
2 Hendrik Boot is geboren op 14-11-1889 in Burgh. Aangifte op 14-11-1889 [ZA akte 21]. Hendrik is overleden op 07-04-1939 in Dreischor, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: wagenmaker. Hendrik trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1930 in Dreischor [ZA akte 7] met Jacoba Kloote (Klotte), 43 jaar oud. Jacoba is geboren op 06-07-1886 in Dreischor. Notitie: dochter van Jacob Kloote en Janna Bleijker.
3 Willemijntje Adriaantje Boot is geboren op 20-01-1895 in Burgh. Aangifte op 21-01-1895 [ZA akte 1]. Willemijntje trouwde, 25 jaar oud, op 12-03-1920 in Burgh [akte 1] met Anthonie Hanson, 25 jaar oud. Anthonie is geboren op 25-12-1894 in Haamstede, zoon van Pieter Hanson en Grietje de Bruine. Beroep: landbouwer.
4 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 05-03-1899 in Burgh. Aangifte [akte 1].
5 Jacoba Johanna Boot is geboren op 09-03-1902 in Burgh. Jacoba is overleden op 02-06-1977 in Zierikzee, 75 jaar oud. Jacoba trouwde, 28 jaar oud, op 13-06-1930 in Burgh [ZA akte 3] met Johannes Pieter van den Hoek, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 21-09-1899 in Noordwelle. Johannes is overleden op 22-06-1944 in Renesse, 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Notitie: zoon van Marinus van den Hoek en Cornelia Oole. Beroep: landbouwer.


XII-ab Nicolaas Boot is geboren op 19-10-1862 in Burgh, zoon van Jacob Boot (zie XI-o) en Willemina Fokker. Aangifte op 20-10-1862 [ZA akte 26]. Nicolaas is overleden op 24-11-1921 in Zierikzee, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Adres: Zierikzee. Beroep: bouwkundige (1885), dijkbaas (1921), opzichter bij rijkswaterstaat. Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 13-03-1885 in Elkerzee [akte 1] met Janna (Jannetje) van Wouwe, 24 jaar oud. Jannetje is geboren op 11-02-1861 in Elkerzee. Jannetje is overleden op 12-09-1940 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 67]. Notitie: dochter van Cornelis van Wouwe, dijkbaas, en Maria Boogerd.
Kinderen van Nicolaas en Jannetje:

1 Willemina Sara Boot is geboren op 02-07-1885 in Elkerzee. Aangifte op 02-07-1885 [ZA akte 10]. Adres: Haamstede.
2 Cornelis Pieter Boot is geboren op 21-06-1887 in Elkerzee. Aangifte op 22-06-1887 [ZA akte 10]. Cornelis is overleden op 24-06-1907 in Zierikzee, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 168 Middelburg, akte 62 Zierikzee]. Adres: Zierikzee. Beroep: milicien soldaat.
3 Maria Cornelia Boot is geboren op 11-03-1889 in Zierikzee. Aangifte op 12-03-1889 [ZA akte 42]. Maria is overleden op 09-04-1968 in Zierikzee, 79 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 25-09-1912 in Zierikzee [akte 40] met Cornelis Pieterse de Vlieger, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-02-1880 in Zierikzee. Aangifte [akte 22]. Cornelis is overleden op 22-05-1943 in Haamstede, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Notitie: zoon van Pieter de Vlieger, landbouwer, en Adriaantje Vink. Beroep: landbouwer.
4 Jacob Marinus Boot is geboren op 15-07-1890 in Zierikzee. Aangifte op 17-07-1890 [ZA akte 116]. Notitie: opm: 19-08-1940?. Adressen: tot 30-09-1910 Zierikzee, vanaf 30-09-1910 Haarlem, inwoner van Den Haag (Bevolkingsregister 1913 - 1939). Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 30-11-1923 [DS] met Therese Emilie Kaczmareck, 31 jaar oud. Therese is geboren op 13-11-1892 in Eddinghausen, Duitsland. Notitie: opm: 14-03-1939?.
5 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 14-03-1899 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 31].


XII-ac Bartel Jansz Boot is geboren op 05-06-1860 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot (zie XI-q) en Maatje van der Klooster. Aangifte op 05-06-1860 [ZA akte 11]. Bartel is overleden op 07-01-1927 in Burgh, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Bartel trouwde, 28 jaar oud, op 12-04-1889 in Zierikzee [akte 9] met Cornelia Quant, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 15-06-1861 in Zierikzee, dochter van Dingeman Quant en Elisabeth den Boer. Zij is gedoopt op 16-06-1861 in Zierikzee. Cornelia is overleden op 12-07-1935 in Haamstede, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Zij is begraven in Burgh.
Kinderen van Bartel en Cornelia:

1 Maatje Boot is geboren op 28-02-1890 in Burgh. Aangifte op 01-03-1890 [ZA akte 2]. Maatje is overleden op 25-12-1967 in Rutten (N.O.P.), 77 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: landbouwster. Maatje trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1916 in Burgh [akte 3] met Cornelis den Boer, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-02-1889 in Zierikzee, zoon van Jan den Boer en Lena Fon(d)se. Cornelis is overleden op 06-05-1925 in Zierikzee, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: landbouwer.
2 Dingeman Boot is geboren op 23-08-1891 in Burgh. Aangifte op 24-08-1891 [ZA akte 16]. Dingeman is overleden op 26-12-1901 in Burgh, 10 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
3 Jan Bartelsz Boot is geboren op 09-03-1893 in Burgh. Volgt XIII-an.
4 Elizabeth Boot is geboren op 23-04-1894 in Burgh. Volgt XIII-ao.
5 Cornelis Bartelsz Boot is geboren op 18-07-1895 in Burgh. Volgt XIII-ap.
6 Maarten Bartelsz Boot is geboren op 14-12-1896 in Burgh. Volgt XIII-aq.
7 Cornelia Boot is geboren op 22-04-1898 in Burgh. Aangifte op 23-04-1898 [ZA akte 11]. Cornelia is overleden op 10-08-1970 in Haamstede, 72 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Adressen: tot 02-09-1925 Burgh, vanaf 02-09-1925 Haamstede. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 02-09-1925 in Burgh [ZA akte 10] met Hendrik van der Meij, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-12-1897 in Sassenheim. Hendrik is overleden op 29-07-1990 in Haamstede, 92 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Notitie: zoon van Hendrik van der Meij, landbouwer, en Geertje Timmers. Beroep: landbouwer.
8 Krina Boot is geboren op 23-01-1900 in Burgh. Aangifte op 24-01-1900 [ZA akte 5]. Krina is overleden op 25-02-1973 in Goes, 73 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Burgh. Adres: (op 09-02-1922 verhuisd van Burgh naar Haamstede). Krina trouwde, 22 jaar oud, op 08-02-1922 in Burgh [akte 1] met Lourus Jan Verton, 34 jaar oud. Lourus is geboren op 26-01-1888 in Burgh. Lourus is overleden op 15-04-1952 in Haamstede, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Notitie: ook Louwrens, zoon van Lourus Jan Verton en Anna den Nijs. Beroep: koopman.
9 Neeltje Boot is geboren op 01-09-1902 in Burgh. Aangifte op 03-09-1902 [ZA akte 19]. Neeltje is overleden op 28-01-2003 in Haamstede, 100 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-2003 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Adres: (op 12-01-1925 verhuisd van Burgh naar Serooskerke; woonde op 18-10-2000 op "Duinoord" te Haamstede). Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 07-01-1925 in Burgh [akte 1] met Anthonie Johannes Oosse, 23 jaar oud. Anthonie is geboren op 30-03-1901 in Serooskerke, Schouwen. Anthonie is overleden op 22-12-1995 in Haamstede, 94 jaar oud. Notitie: zoon van Cornelis Oosse (1853) en Joppa Maria Hanse (1860), woonden te Zierikzee. Beroep: landbouwer.
10 Dingeman Boot is geboren op 12-07-1904 in Burgh. Aangifte op 14-07-1904 [ZA akte 9]. Dingeman is overleden op 13-08-1904 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte op 14-08-1904 [ZA akte 6].
11 Jacoba Boot is geboren op 03-12-1905 in Burgh. Aangifte op 04-12-1905 [ZA akte 16]. Jacoba is overleden op 17-01-1969 in Westenschouwen, 63 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Adres: (op 29-03-1927 verhuisd van Burgh naar Zierikzee). Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1928 in Zierikzee [ZA akte 20] met Jacob Maarten Dalebout, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 25-09-1903 in Ellemeet, zoon van Leendert Albert Dalebout en Martha Stoutjesdijk. Jacob is overleden op 14-12-1974 in Westenschouwen, 71 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Beroep: landbouwer.


XII-ad Thonis Boot is geboren op 15-02-1875 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot (zie XI-q) en Maatje van der Klooster. Aangifte op 16-02-1875 [ZA akte 3]. Thonis is overleden op 19-09-1945 in Tholen, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer op de 'Irenehoeve' te Westenschouwen en op 'Bouwlust' te Tholen (verhuisde op 23-06-1904 van Burgh naar Haamstede en keerde op 10-05-1905 weer terug naar Burgh. Hij kocht toen van zijn neef Johannes Bartelsz. Boot een huis en bos en noemde dit 'Irene'. Op 03-03-1919 verhuisde hij met zijn gezin naar Tholen en verkocht toen de 'Irenehoeve' aan zijn broer Pieter Jansz. Boot). Thonis trouwde, 28 jaar oud, op 20-03-1903 in Burgh [akte 3] met Janna van de Zande, 21 jaar oud. Janna is geboren op 29-12-1881 in Burgh, dochter van Leendert van de Zande en Kaatje Speelman. Janna is overleden op 15-05-1973 in Poortvliet, 91 jaar oud. Zij is begraven in Tholen.
Kinderen van Thonis en Janna:

1 Jan Leendert Boot is geboren op 15-09-1903 in Burgh. Aangifte op 16-09-1903 [ZA akte 13]. Jan is overleden op 16-02-1993 in Tholen, 89 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1993 in Tholen. Beroep: tot 1962 boer op "Bouwlust", daarna verkocht hij de boerderij.
2 Leendert Jan Boot is geboren op 18-02-1908 in Burgh. Volgt XIII-ar.
3 Marius Boot is geboren op 10-01-1911 in Burgh. Volgt XIII-as.
4 Catharina (Kaatje) Boot (privé). Kaatje trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1940 in Tholen met Nicolaas Pieter van Nieuwenhuijzen, 38 jaar oud. Nicolaas is geboren op 24-01-1902 in Dinteloord. Nicolaas is overleden op 26-01-1965 in Dinteloord, 63 jaar oud. Notitie: zoon van Pieter van Nieuwenhuijzen (1871), landbouwer, en Maria Vogelaar(1877). Beroep: landbouwer.
5 Maatje Elizabeth Boot is geboren op 06-08-1920 in Tholen. Maatje is overleden op 28-06-2004 in Tholen, 83 jaar oud. Maatje trouwde, 24 jaar oud, op 05-04-1945 in Tholen met Leendert Jacobus Stoutjesdijk, 32 jaar oud. Leendert is geboren op 01-08-1912 in Tholen. Notitie: zoon van Marinus Jacobus Stoutjesdijk en Tanna Adriana Geluk. Beroep: landbouwer.


XII-ae Pieter Boot is geboren op 24-10-1876 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot (zie XI-q) en Maatje van der Klooster. Aangifte op 24-10-1876 [ZA akte 24]. Pieter is overleden op 14-12-1954 in Burgh, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Hij is begraven op 18-12-1954 in Burgh. Beroep: tuinder in het Westland en boer op de "Irenehoeve" (verhuisd op 30-03-1901 naar Naaldwijk, later naar Burgh). Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 07-03-1906 in 's-Gravenzande [akte 10] met Jurrina Willemina van der Lingen, 24 jaar oud. Jurrina is geboren op 08-01-1882 in 's-Gravenzande [akte 3]. Jurrina is overleden op 14-11-1953 in Burgh, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Notitie: dochter van Jan van der Lingen (1849-1940) en Trijntje van der Ende (1854-1932).
Kinderen van Pieter en Jurrina:

1 Jan Pietersz Boot is geboren op 06-01-1907 in De Lier. Volgt XIII-at.
2 Trijntje Boot is geboren op 23-03-1909 in De Lier. Aangifte op 24-03-1909 [akte 6]. Trijntje is overleden op 23-05-2002 in Zierikzee, 93 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-2002 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: Scharendijke?. Adres: 1991 Haamstede. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1933 in Burgh [akte 5] met Daniël Viergever, 29 jaar oud. Daniël is geboren op 11-11-1903 in Noordgouwe, zoon van Johannes Viergever en Maria Hoekman. Aangifte [akte 17]. Daniël is overleden op 30-09-1975 in Haamstede, 71 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1975 in Haamstede. Beroep: landbouwer.
3 Jan Cornelis Boot is geboren op 17-10-1910 in De Lier. Aangifte op 17-10-1910 [akte 42]. Jan is overleden op 15-12-1913 in Monster, 3 jaar oud (oorzaak: verdronken). Aangifte op 16-12-1913 [akte 84].
4 Maatje Boot is geboren op 12-09-1912 in Poeldijk (Monster). Maatje is overleden op 24-06-1964 in Rotterdam, 51 jaar oud. Zij is begraven op 27-06-1964 in Haamstede. Maatje trouwde, 46 jaar oud, op 03-07-1959 in Zonnemaire met Johannis van der Panne, 68 jaar oud. Johannis is geboren op 15-06-1891 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Iman van de(r) Panne en Thona Sara Verdick. Johannis is overleden op 20-07-1973 in Haamstede, 82 jaar oud. Hij is begraven op 25-07-1973 in Haamstede. Notitie: weduwnaar van Rachel van Felius.
5 Jan Cornelis (Cor) Boot is geboren op 22-11-1914 in Poeldijk (Monster). Volgt XIII-au.
6 Wilhelmina Boot (privé). Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1941 in Burgh met Jan Marinus Bouwman, 27 jaar oud. Jan is geboren op 30-05-1913 in Duivendijke, zoon van Hubrecht Bouwman en Neeltje Berrevoets. Jan is overleden op 20-06-1995 in Zierikzee, 82 jaar oud. Hij is begraven op 24-06-1995 in Haamstede.
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Aangifte [ZA akte 5].
8 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Aangifte [ZA akte 6].
9 Bartel Thonis Pietersz Boot is geboren op 14-06-1922 in Scharendijke. Volgt XIII-av.
10 Johanna Maria Boot (privé). Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1951 in Burgh met Marinus Cornelis Imansz Boot, 31 jaar oud. Zie XIV-bs voor persoonsgegevens van Marinus.


XII-af Bartel Thonis Bartelsz Boot is geboren op 13-02-1867 in Burgh, zoon van Bartel Bartelsz Boot (zie XI-r) en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 13-02-1867 [ZA akte 6]. Bartel is overleden op 13-11-1914 in Burgh, 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwer. Bartel trouwde, 29 jaar oud, op 29-05-1896 in Burgh [akte 4] met Adriana Tannetje van Zuijen, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 08-07-1870 in Burgh, dochter van Iman Adriaans van Zuijen en Maria Johanna de Kater. 07-01-1881?. Adriana is overleden op 23-05-1917 in Burgh, 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Bartel en Adriana:

1 Bartel Thonis Boot is geboren op 10-09-1897 in Burgh. Aangifte op 11-09-1897 [ZA akte 11]. Bartel is overleden op 17-01-1898 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 2].
2 Iman Adriaan Boot is geboren op 04-01-1899 in Burgh. Volgt XIII-ax.
3 Bartel Thonis Boot is geboren in 1902 in Burgh. Bartel is overleden in 1903 in Burgh, 0 of 1 jaar oud.
4 Bartel Thonis Boot is geboren op 24-06-1904 in Burgh. Volgt XIII-ay.


XII-ag Johannus Bartelsz Boot is geboren op 09-03-1869 in Burgh, zoon van Bartel Bartelsz Boot (zie XI-r) en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 10-03-1869 [ZA akte 10]. Johannus is overleden op 16-12-1937 in Elkerzee, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Hij is begraven in Scharendijke. Beroep: landbouwer, kastelein, herbergier. Notitie:

Emigreerde in 1893 naar Zuid-Afrika en kwam op 10-10-1900 vandaar terug naar Burgh, kocht rond 1902 een huis en bos aldaar van Cornelis en Maria Tibout en maakte daar een hoenderpark van. In 1904/1905 verkocht hij dit aan zijn neef Thonis Jansz. Boot, die dit park 'Irene' noemde. Thonis verkocht het geheel in 1919 weer aan zijn broer Pieter Jansz. Boot. In 1940 kocht baron Alexander Schimmelpenninck van der Oije de nu nog bestaande 'Irenehoeve'.

Johannus trouwde, 38 jaar oud, op 02-08-1907 in Ellemeet [akte 2] met Pieternella Flohil, 26 jaar oud. Notitie: het echtpaar verhuisde op 05-08-1907 van Burgh naar Zonnemaire, op 01-06-1935 van Zonnemaire naar Elkerzee, op 10-03-1943 verhuisde Pieternella van Elkerzee naar Burgh. Pieternella is geboren op 07-01-1881 in Ellemeet. Pieternella is overleden op 01-10-1943 in Burgh, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Notitie: dochter van Willem Flohil (1854-1939), landbouwer, en Janna Maatje Boogerd (1855-1941).
Kinderen van Johannus en Pieternella:

1 Krijntje Janna Maatje Boot is geboren op 10-06-1908 in Zonnemaire. Aangifte op 11-06-1908 [ZA akte 18]. Krijntje is overleden in 1993, 84 of 85 jaar oud. Adres: (op 30-09-1931 vertrokken naar Hilversum). Beroep: piano-lerares. Krijntje trouwde, 23 jaar oud, op 30-09-1931 in Zonnemaire [ZA akte 4] met Gerrit Diefenbach, 23 of 24 jaar oud. Gerrit is geboren in 1907 in Baarn. Gerrit is overleden in 1979 in Hilversum, 71 of 72 jaar oud. Notitie: zoon van Johan Philip Diefenbach, kleermaker, en Dirkje van Dregt. Beroep: opzichter.
2 Willem Bartel Boot is geboren op 30-07-1911 in Zonnemaire. Volgt XIII-az.
3 Adriana Bartelomina Boot is geboren op 12-10-1916 in Zonnemaire. 12-08-1916?. Adriana is overleden op 27-12-2001 in Zierikzee, 85 jaar oud. Zij is begraven op 31-12-2001 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Adres: vanaf 1994 Burgh. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 30-08-1939 in Elkerzee met Leendert Padmos, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 15-06-1913 in Elkerzee. Leendert is overleden op 13-09-1955 in Noordgouwe, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Notitie: zoon van Marcelis Padmos en Neeltje Henderika Jonker. Beroep: waterbouwkundig opzichter.


XII-ah Cornelis Willem Boot is geboren op 12-07-1871 in Burgh, zoon van Bartel Bartelsz Boot (zie XI-r) en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 13-07-1871 [ZA akte 13]. Cornelis is overleden op 15-10-1953 in Noordgouwe, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11 Noordgouwe, akte 15 Burgh]. Beroep: landbouwer op 'Duinoord'. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1899 in Burgh [akte 4] met Maria Johanna van Zuijen, 23 jaar oud. Maria is geboren op 12-02-1876 in Burgh, dochter van Iman Adriaans van Zuijen en Maria Johanna de Kater. Maria is overleden op 29-09-1952 in Burgh, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Bartel Thonus Boot is geboren op 05-01-1900 in Burgh. Aangifte op 07-01-1900 [ZA akte 1]. Bartel is overleden op 20-03-1949 in Noordgouwe, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13 Noordgouwe, akte 3 Burgh]. Beroep: bloembollenkweker (1924), ambtenaar secretarie (1949). Bartel trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1924 in Burgh [ZA akte 3] met Jannetta Hendrika Fokker, 22 jaar oud. Jannetta is geboren op 06-08-1902 in Burgh, dochter van Janus Fokker en Trijntje (Treusie) van Klootwijk. Jannetta is overleden op 11-05-1995 in Goes, 92 jaar oud. Zij is begraven in Middelburg.
2 Iman Cornelis Gilles Boot is geboren op 08-02-1906 in Burgh. Volgt XIII-ba.


XII-ai Krijn Cornelisz Boot is geboren op 18-02-1837 in Haamstede, zoon van Cornelis Krijnsz Boot (zie XI-s) en Helena (Lena) van den Hamer. Aangifte op 19-02-1837 [ZA akte 4]. Adres: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Beroep: broodbakker, arbeider, herbergier. Notitie: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.. Krijn trouwde, 20 jaar oud, op 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] met Johanna Boot, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 13-12-1832 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot (zie XI-m) en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 14-12-1832 [akte 20]. Adres: (emigreerde in 1873 naar de V.S., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Notitie: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman.
Kind van Krijn en Johanna: zie XII-w.

XII-aj Krijn Boot (Boodt) is geboren op 23-09-1842 in Haamstede, zoon van Leendert Krijnsz Boodt (zie XI-t) en Jacoba Kwant. Aangifte op 23-09-1842 [ZA akte 22]. Krijn is overleden op 09-07-1918 in Serooskerke, Schouwen, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeider, koopman. Krijn trouwde, 38 jaar oud, op 06-11-1880 in Serooskerke, Schouwen [akte 6] met Tona Berrevoets, 27 jaar oud. Tona is geboren op 02-02-1853 in Serooskerke, Schouwen. Tona is overleden op 27-02-1935 in Serooskerke, Schouwen, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstbode, arbeidster. Notitie: dochter van Stoffel Berrevoets en Adriaantje de Meij.
Kinderen van Krijn en Tona:

1 Jacoba Adriaantje Boodt is geboren op 26-07-1881 in Haamstede. Aangifte op 26-07-1881 [ZA akte 12]. Jacoba is overleden op 04-09-1969, 88 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Beroep: dienstbode, arbeidster. Jacoba trouwde, 19 jaar oud, op 29-06-1901 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] met Jacob Bakker, ongeveer 24 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1877 in Burgh. Jacob is overleden op 06-09-1945 in Haamstede, ongeveer 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Notitie: zoon van Iman Bakker, arbeider, en Joppa Slager, arbeidster. Beroep: paardenknecht, veldarbeider, landbouwersknecht, arbeider.
2 Adriana Jacoba Boodt is geboren op 24-11-1883 in Haamstede. Aangifte op 25-11-1883 [ZA akte 30]. Adriana is overleden op 13-01-1885 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
3 Leendert Boodt is geboren op 19-02-1886 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 19-02-1886 [ZA akte 1]. Leendert is overleden op 09-06-1916 in Serooskerke, Schouwen, 30 jaar oud. Beroep: hengstleider.
4 Adriana Johanna (Jacoba) Boodt is geboren op 22-01-1889 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 22-01-1889 [ZA akte 1]. Adriana is overleden op 12-06-1966, 77 jaar oud. Zij is begraven in Renesse. Beroep: naaister. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1917 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Gijsbertus Aarts Horst, 32 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 21-08-1884 in Hoogland. Gijsbertus is overleden op 13-12-1969, 85 jaar oud. Hij is begraven in Renesse. Notitie: zoon van Aart Horst en Gijsberta Bitterling. Beroep: bosbaas.
5 Jan Cornelis Boodt is geboren op 21-09-1894 in Serooskerke, Schouwen.


XII-ak Krijn Imansz Boot is geboren op 13-02-1858 in Haamstede, zoon van Iman Krijnsz Bood (zie XI-u) en Adriana Groenleer. Aangifte op 15-02-1858 [ZA akte 5]. Krijn is overleden op 04-11-1932 in Noordwelle, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: veldarbeider. Krijn trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1884 in Ellemeet [akte 3] met Stoffelientje de Meij, 19 jaar oud. Stoffelientje is geboren op 11-12-1864 in Serooskerke, Schouwen. Stoffelientje is overleden op 05-04-1906 in Noordwelle, 41 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeidster. Notitie: ook Stoffelina, dochter van Izaak de Meij, arbeider, en Kornelia Fasol (1838-1885).

Jan_Boot_Z.07


Krijn Imansz Boot
 
 

Jan_Boot_Z.08


zittend Stoffelientje de Meij (met kap)
op schoot: Antonia Stoffelientje Natte
staand links: Janna Pieternella en twee zussen

Jan_Boot_Z.09

Stoffelientje de Meij en Krijn Imansz Boot
Kinderen van Krijn en Stoffelientje:
1 Adriaantje Boot is geboren op 23-02-1885 in Ellemeet. Aangifte op 23-02-1885 [ZA akte 5]. Adriaantje is overleden op 10-04-1919 in Zierikzee, 34 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45]. Adres: (in mei 1902 vertrokken naar Serooskerke). Beroep: dienstbode. Adriaantje trouwde, 23 jaar oud, op 14-10-1908 in Zierikzee [akte 49] met Jan Albertus de Hooge, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1885 in Nieuwerkerk, zoon van Dingenus (Dingenis) de Hooge en Adriana Bouwense. Jan is overleden op 15-12-1941 in Zierikzee, ongeveer 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Jan trouwde later op 28-11-1923 in Zierikzee [ZA akte 34] met Elizabeth Boot (geb. 1899), zie XII-ak,9 . Beroep: varensgezel (1908), matroos stoomboot (1910), kapitein stoomboot (1923,1930), kapitein binnenvaart (1941).
2 Cornelia Boot is geboren op 09-12-1886 in Noordwelle. Aangifte op 09-12-1886 [ZA akte 25]. Cornelia is overleden op 12-11-1971, 84 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Beroep: arbeidster. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 17-10-1908 in Noordwelle [akte 4] met Johannis van der Maas, 27 jaar oud. Johannis is geboren op 02-03-1881 in Noordwelle. Aangifte [akte 4]. Johannis is overleden op 06-12-1963, 82 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Notitie: zoon van Job van der Maas (1850-1914), veldarbeider, en Maria Clement (1852-1937). Beroep: landbouwersknecht, veldarbeider.
3 Iman Boot is geboren op 01-11-1888 in Noordwelle. Volgt XIII-bb.
4 Wilhelmina Boot is geboren op 29-05-1891 in Noordwelle. Aangifte op 30-05-1891 [ZA akte 6]. Wilhelmina is overleden op 13-09-1905 in Noordwelle, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
5 Ida Boot is geboren op 02-07-1893 in Noordwelle. Aangifte op 03-07-1893 [ZA akte 11]. Ida trouwde, 20 jaar oud, op 23-07-1913 in Rotterdam [akte m35v] met Cornelis (Kees) de Vos, ongeveer 23 jaar oud. Kees is geboren omstreeks 1890 in Zierikzee. Notitie: zoon van Johanna Maria de Vos.

Jan_Boot_Z.026

Ida Boot en Cornelis de Vos
6 Andries Boot is geboren op 17-11-1895 in Noordwelle. Aangifte op 17-11-1895 [ZA akte 18].
7 Izak Boot is geboren op 17-02-1897 in Noordwelle. Aangifte op 18-02-1897 [ZA akte 3].
8 Janna Maria Boot is geboren op 14-02-1898 in Noordwelle. Aangifte op 15-02-1898 [ZA akte 2]. Janna is overleden op 29-01-1907 in Noordwelle, 8 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
9 Elizabeth Boot is geboren op 03-04-1899 in Noordwelle. Aangifte op 04-04-1899 [ZA akte 3]. Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 28-11-1923 in Zierikzee [ZA akte 34] met Jan Albertus de Hooge, ongeveer 38 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1885 in Nieuwerkerk, zoon van Dingenus (Dingenis) de Hooge en Adriana Bouwense. Jan is overleden op 15-12-1941 in Zierikzee, ongeveer 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Jan is weduwnaar van Adriaantje Boot (1885-1919), met wie hij trouwde op 14-10-1908 in Zierikzee [akte 49], zie XII-ak,1 . Beroep: varensgezel (1908), matroos stoomboot (1910), kapitein stoomboot (1923,1930), kapitein binnenvaart (1941).
10 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 07-05-1900 in Noordwelle. Aangifte [ZA akte 4].
11 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 22-02-1902 in Noordwelle. Aangifte [ZA akte 5].
12 Janna Pieternella Boot is geboren op 07-04-1903 in Noordwelle. Aangifte op 07-04-1903 [ZA akte 7]. Janna is overleden op 30-03-1931 in Noordwelle, 27 jaar oud (oorzaak: tbc). Aangifte [ZA akte 3]. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 31-01-1925 in Noordwelle [ZA akte 1] met Jan Johannis Natte, 24 jaar oud. Jan is geboren op 02-10-1900 in Nieuwerkerk. Jan is overleden in 1988 in Noordwelle, 87 of 88 jaar oud. Notitie: zoon van Jacob Marinus Natte (1858-1938), veldarbeider, en Anthonia Heijtman (1865-1931). Beroep: landarbeider.

Jan_Boot_Z.011

Elizabeth en Janna Pieternella Boot

Jan_Boot_Z.027

Janna Pieternella Boot

Jan_Boot_Z.012

Foto van de gemengde zangvereniging uit Noordwelle van rond 1920.

Op de bovenste rij v.l.n.r. Jan Viergever, Jacob Clement, Krijn Boot, Kees van der Werf, Hendrik Knuyt, Leen van der Werf, Izak Boot en de dirigent Martinus de Oude.
De dames op de bank met de fraaie hoeden op v.l.n.r. Janna Pieternella Boot, Grietje de Oude, Janna Knuyt, Tona Geleijnse, Pieternella Knuyt en Jaantje van der Werf Cdr. De vier dames op het gras v.l.n.r. Jannetje Viergever, Mientje Knuyt, Jaantje van der Werf en Janneke Viergever.
De naam van het koor is onbekend, maar het was wel aangesloten bij de Zeeuwse Zangersbond.


XII-al Pieter Boot is geboren op 28-12-1883 in Haamstede, zoon van Iman Krijnsz Bood (zie XI-u) en Jannetje de Granje. Aangifte op 29-12-1883 [ZA akte 32]. Pieter is overleden op 27-11-1932 in Haamstede, 48 jaar oud. Aangifte op 27-11-1932 [akte 10]. Beroep: metselaar (aannemer). Notitie: werd per 13-04-1891 uit het Bevolkingsregister van Haamstede uitgeschreven als vertrokken naar Naaldwijk, maar daar niet ingeschreven. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1908 in Haamstede [akte 6] met Ploontje van Klooster, 23 jaar oud. Ploontje is geboren op 24-03-1885 in Renesse, dochter van Willem van Klooster en Lena van der Cingel. Aangifte op 24-03-1885 [ZA akte 4]. Ploontje is overleden op 11-11-1939 in Haamstede, 54 jaar oud. Aangifte op 11-11-1939 [akte 15]. Beroep: kruidenierster.


Jan_Boot_Z.013
Het gezin van Pieter Boot en Ploontje van Klooster:
v.l.n.r.. 2. Willem, 4. Lenie, 8. Cees, 10. Iman, 9. Ploon, 5. Pie, 1. Janne
Kinderen van Pieter en Ploontje:
1 Jannetje Lena (Janne) Boot is geboren op 08-06-1909 in Haamstede. Aangifte op 08-06-1909 [ZA akte 12]. Janne is overleden op 02-03-1985 in Maassluis, 75 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-1985 in Maassluis. Janne trouwde, 30 jaar oud, op 08-06-1939 in Monster met Arend van der Boom, 29 jaar oud. Arend is geboren op 13-07-1909 in Monster. Adres: 's-Gravenzande, later Maassluis. Beroep: winkelier in ijzerwaren en gereedschappen.


Jan_Boot_Z.028
Bruidspaar Van der Boom - Boot
2 Willem Boot is geboren op 03-08-1910 in Haamstede. Volgt XIII-bc.
3 Iman Boot is geboren op 31-10-1911 in Haamstede. Iman is overleden op 23-03-1912 in Haamstede, 4 maanden oud. Aangifte op 23-03-1912 [akte 4].
4 Lena Jannetje (Lenie) Boot is geboren op 19-01-1913 in Haamstede. Lenie is overleden op 03-03-2011 in Katwijk, 98 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-2011 in Valkenburg, ZH [kaart]. Adres: (op 18-05-1933 vertrokken naar Rotterdam, Rijnsburg, na haar huwelijk naar Valkenburg (ZH), Amsterdam, Valkenburg (ZH), Katwijk). Lenie trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1945 in Valkenburg, ZH met Cornelis Jan (Cor) Bisdom. Notitie: weduwnaar, 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk: Kees en Truus.


Jan_Boot_Z.030
Bruidspaar Bisdom - Boot
5 Pieternella (Pie) Boot is geboren op 18-09-1914 in Haamstede. Pie is overleden op 16-05-1997 in Zwolle, 82 jaar oud. Zij is begraven op 22-05-1997 in Zwolle [kaart]. Adres: (vertrokken naar Naaldwijk, verhuisd naar Zwolle, Enschede, terug naar Zwolle). Pie trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1942 in Haamstede met Joris (Joor) van den Hooven, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Haamstede. Notitie: Pieternella trouwde op dezelfde dag als broer Willem met Laurien van Veen. Joor is geboren op 07-11-1915 om 15:00 in Naaldwijk [trouwboekje ouders], zoon van Leendert (Leen) van den Hooven en Magdalena (Leentje) de Munnik. Joor is overleden op 23-09-1986 in Enschede, 70 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1986 in Enschede. Adres: (Naaldwijk, Zwolle, Enschede). Beroep: afslager en kantoorbediende veiling 's-Gravenzande, later Zwolle.


Jan_Boot_Z.031
Bruidspaar van den Hooven - Boot
6 N.N. Boot is geboren in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. is overleden in 1919 in Haamstede (oorzaak: te vroeg geboren).
7 N.N. Boot is geboren in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. is overleden in 1919 in Haamstede (oorzaak: te vroeg geboren).
8 Cornelis (Cees) Boot is geboren op 19-04-1921 in Haamstede. Volgt XIII-bd.
9 Ploontje (Ploon) Boot (privé). Ploon trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1942 in Rotterdam met Cornelis A. Heijkoop, 24 of 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-01-1917. Adres: (emigreerde naar Australië, aankomst op 11-12-1956 in Sydney met de "Johan van Oldenbarnevelt" [emigratiekaart in kaartenbak te Sydney]).
10 Iman Boot is geboren op 08-08-1925 in Haamstede. Volgt XIII-be.


XIII-a Joost Boot is geboren op 18-11-1844 in Dreischor, zoon van Leendert Boot (zie XII-b) en Jozina de Bil. Aangifte op 18-11-1844 [akte 34]. Joost is overleden op 02-10-1928 in Barendrecht, 83 jaar oud. Adres: (verhuisde 24-01-1925 van Nieuwerkerk naar zijn dochter in Barendrecht). Beroep: landman, landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Capelle (Nieuwerkerk). Joost trouwde, 30 jaar oud, op 18-11-1874 in Ouwerkerk [akte 9] met Janna Boogerd (Boogert), 25 jaar oud. Janna is geboren op 20-03-1849 in Ouwerkerk. Janna is overleden op 05-11-1897 in Nieuwerkerk, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Adres: vanaf 06-08-1874 Zonnemaire. Beroep: landvrouw. Notitie: dochter van Domus Boogerd, landbouwer op de "Grote Hofstede" te Ouwerkerk, en Maatje van de Stolpe, landbouwster.
Kinderen van Joost en Janna:

1 Jozina Boot is geboren op 25-08-1876 in Nieuwerkerk. Aangifte op 26-08-1876. Jozina is overleden op 16-03-1946 in De Bilt, 69 jaar oud. Adres: (verhuisde op 16-03-1929 van Zierikzee naar De Bilt). Jozina trouwde, 20 jaar oud, op 21-05-1897 in Nieuwerkerk [akte 6] met Adriaan Jacobus Mathijsse, 25 jaar oud. Adriaan is geboren op 27-01-1872 in Zierikzee. Adriaan is overleden op 31-08-1950 in Utrecht, 78 jaar oud. Notitie: zoon van Johannes Mathijsse, hoefsmid, en Adriana Jacoba Wagenaar. Adres: (verhuisde op 16-03-1929 van Zierikzee naar De Bilt). Beroep: hoefsmid.
2 Maatje Boot is geboren op 20-01-1877 in Nieuwerkerk (Duiveland). Aangifte op 22-01-1877 [ZA akte 3]. Maatje is overleden op 09-05-1956 in Woensdrecht, 79 jaar oud. Maatje trouwde, 26 jaar oud, op 25-02-1903 in Nieuwerkerk (Duiveland) [akte 3] met Gerrit Jan Kooman, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-12-1875 in Zierikzee, zoon van Willem Kooman en Willemijntje Boot (zie XII-i,4 ). Aangifte op 07-12-1875 [ZA akte 246]. Gerrit is overleden op 19-02-1933 in Utrecht, 57 jaar oud. Beroep: landbouwer (1903), commissionair (1924).
3 Leendert Boot is geboren op 02-01-1879 in Nieuwerkerk. Aangifte op 03-01-1879 [ZA akte 1]. Leendert is overleden op 07-02-1946 in Oude Tonge, 67 jaar oud. Adressen: van 13-09-1901 tot 20-02-1903 's-Heer Arendskerke, 30-01-1906 Oude Tonge. Beroep: timmerman. Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 05-03-1908 in Ouwerkerk [akte 1] met Francina Vijverberg, 25 jaar oud. Notitie: Leendert trouwde op dezelfde dag als zus Laurina. Francina is geboren op 05-03-1883 in Ouwerkerk. Francina is overleden op 18-02-1963 in Dirksland, 79 jaar oud. Notitie: dochter van Simon Vijverberg, landbouwer, en Toontje Nonneschuur.
4 Laurina Boot is geboren op 05-03-1881 in Nieuwerkerk. Aangifte op 07-03-1881 [ZA akte 10]. Laurina is overleden op 20-08-1947 in Amersfoort, 66 jaar oud. Laurina trouwde, 27 jaar oud, op 05-03-1908 in Nieuwerkerk [akte 2] met Johannes Jakobus van Driel, 36 jaar oud. Notitie: Laurina trouwde op dezelfde dag als broer Leendert. Johannes is geboren op 18-07-1871 in Nieuwerkerk. Johannes is overleden op 22-09-1949 in Zutphen, 78 jaar oud. Notitie: dochter van Pieter Hendrikus van Driel, gareelmaker, en Johanna van Meurs. Beroep: brievengaarder.
5 Domus Marinus Boot is geboren op 05-02-1885 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-a.
6 Pieternella Boot is geboren op 12-11-1888 in Nieuwerkerk. Aangifte op 13-11-1888 [ZA akte 48]. Pieternella is overleden op 02-12-1963 in Wildervank, 75 jaar oud. Pieternella trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1918 in Nieuwerkerk (Duiveland) [akte 5] met Pleun van der Linde, 27 jaar oud. Pleun is geboren op 29-12-1890 in Numansdorp. Pleun is overleden op 07-10-1942 in Amsterdam, 51 jaar oud. Notitie: zoon van Marinus van der Linde, landbouwer, en Jacoba Piek. Beroep: rijkstelegrafist.


XIII-b Pieter Boot is geboren op 28-10-1850 in Dreischor, zoon van Leendert Boot (zie XII-b) en Jozina de Bil. Aangifte op 28-10-1850 [akte 37]. Pieter is overleden op 25-11-1900 in Sloten (Amsterdam), 50 jaar oud. Adres: (woonde te Oosterland, per 03-06-1874 te Nieuwerkerk, daarna vertrokken naar Sloten). Beroep: landbouwer, winkelier. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1872 in Nieuwerkerk [akte 4] met Maria Lodewijk, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1872 in Kapelle. Maria is geboren op 11-08-1851 in Nieuwerkerk, dochter van Eduard Lodewijk en Gieltje Cornelia Bal. Aangifte op 13-08-1851. Maria is overleden op 05-11-1918 in Velsen, 67 jaar oud. Beroep: dienstbode.
Kinderen van Pieter en Maria:

1 Jozina Gieltje Boot is geboren op 11-01-1873 in Nieuwerkerk. Aangifte op 13-01-1873 [ZA akte 5]. Jozina is overleden op 29-01-1895 in Sloten (Amsterdam), 22 jaar oud. Beroep: dienstbode. Jozina trouwde, 19 jaar oud, op 04-08-1892 in Sloten (Amsterdam) met Mattheus de Bruijne, 21 jaar oud. Mattheus is geboren op 30-04-1871 in Haarlemmermeer. Mattheus is overleden op 09-11-1944 in Amsterdam, 73 jaar oud. Notitie: zoon van Adrianus de Bruijne (1842-1903) en Jannetje Kolle (1843-1925); getrouwd (2) 12-04-1899 te Amsterdam met Susanna Stokman (23-11-1874 Wissenkerke - 02-01-1945 Amsterdam). Beroep: arbeider, los werkman, bouwvakarbeider, aannemer van bouwwerken.
2 Gieltje Sientje Boot is geboren op 28-05-1874 in Nieuwerkerk. Aangifte op 29-05-1874 [ZA akte 14]. Gieltje is overleden op 05-09-1901 in Haarlemmermeer, 27 jaar oud. Gieltje trouwde, 17 jaar oud, op 26-04-1892 in Sloten (Amsterdam) met Izaak Jacobus van Gils, 18 jaar oud. Izaak is geboren op 11-09-1873 in Dinteloord. Notitie: zoon van Izaak Jacobus van Gils en Katharina Nouwen; getrouwd (2) 31-10-1906 te Haarlem met Theodora Engberdina Bloemers (08-05-1886 Haarlem - U.S.A.). Adres: (emigreerde op 13-07-1913 naar de V.S.).
3 Lena Jakoba Boot is geboren op 16-08-1875 in Nieuwerkerk. Aangifte op 18-08-1875 [ZA akte 30]. Lena is overleden op 08-10-1875 in Nieuwerkerk, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 25].
4 Eduardina Boot is geboren op 15-05-1877 in Nieuwerkerk. Aangifte op 16-05-1877 [ZA akte 17]. Eduardina is overleden op 13-08-1963 in Noordwijk, 86 jaar oud. Eduardina trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1901 in Sloterdijk met Adriaan Walraven, 24 jaar oud. Adriaan is geboren op 01-11-1876 in Haarlemmermeer. Adriaan is overleden op 12-02-1961 in Hillegom, 84 jaar oud. Notitie: zoon van Daniël Walraven en Piternella Kloosterman. Beroep: arbeider.
5 Martinus Cornelis Boot is geboren op 04-08-1882 in Sloten (Amsterdam). Volgt XIV-b.


XIII-c Willem Boot is geboren op 29-03-1853 in Dreischor, zoon van Leendert Boot (zie XII-b) en Jozina de Bil. Aangifte op 29-03-1853 [akte 14]. Willem is overleden op 21-04-1914 in Zierikzee, 61 jaar oud. Aangifte op 21-04-1914 [akte 40]. Beroep: landbouwer, winkelier. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1883 in Zierikzee [akte 14] met Maatje Hanse, 22 jaar oud. Maatje is geboren op 11-10-1860 in Zierikzee, dochter van Joost Hanse en Marina Hoogenboom. Maatje is overleden op 27-05-1901 in Nieuwerkerk, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
Kind van Willem en Maatje:

1 Leendert Boot is geboren op 05-12-1883 in Nieuwerkerk. Aangifte op 05-12-1883 [ZA akte 42]. Leendert is overleden op 09-04-1960 in Zeist, 76 jaar oud. Beroep: ambtenaar P.T.T.. Notitie: vertrok op 11-05-1902 naar Groede, kwam op 08-07-1904 van Rotterdam terug naar Nieuwerkerk, vertrok op 12-09-1904 weer naar Rotterdam. Leendert trouwde, 34 jaar oud, op 27-12-1917 in Amsterdam met Evertje Antonia Elisabeth van Piggelen, 30 jaar oud. Evertje is geboren op 04-12-1887 in Rhenen. Evertje is overleden op 06-08-1972 in Zeist, 84 jaar oud. Notitie: dochter van Gosen van Piggelen en Maria van der Klift.


XIII-d Nikolaas Boot is geboren op 03-10-1841 in Kerkwerve, zoon van Jan Pietersz Boodt (zie XII-c) en Neeltje Krabbe. Aangifte op 04-10-1841 [ZA akte 17]. Nikolaas is overleden op 04-05-1925 in Kerkwerve, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer. Nikolaas trouwde, 44 jaar oud, op 04-11-1885 in Kerkwerve [akte 8] met Kornelia (Cornelia) Hanse, 36 jaar oud. Kornelia is geboren op 28-09-1849 in Kerkwerve. Kornelia is overleden op 16-07-1936 in Kerkwerve, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: melkboerin. Notitie: dochter van Maarten Kornelis Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Tonisse Jonker; getrouwd (1) op 11-05-1881 in Kerkwerve met Willem Verboom (13-02-1845 Kerkwerve - 04-03-1884).
Kinderen van Nikolaas en Kornelia:

1 Neeltje Boot is geboren op 04-06-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 04-06-1887 [ZA akte 13].
2 Maria Boot is geboren op 07-11-1888 in Kerkwerve. Aangifte op 07-11-1888 [ZA akte 20].
3 Maatje Boot is geboren op 04-05-1890 in Kerkwerve. Aangifte op 05-05-1890 [ZA akte 11]. Maatje is overleden op 16-11-1890 in Kerkwerve, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
4 Jan Boot is geboren op 15-03-1894 in Kerkwerve. Aangifte op 16-03-1894 [ZA akte 11]. Beroep: landbouwer. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 03-01-1923 in Ellemeet [ZA akte 1] met Cornelia Aaltje Dalebout, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1897 in Ellemeet, dochter van Leendert Albert Dalebout en Martha Stoutjesdijk.


XIII-e Maarten Boot is geboren op 01-08-1852 in Kerkwerve, zoon van Jan Pietersz Boodt (zie XII-c) en Neeltje Krabbe. Aangifte op 02-08-1852 [ZA akte 15]. Maarten is overleden op 15-11-1926 in Kerkwerve, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwer. Maarten trouwde, 31 jaar oud, op 04-07-1884 in Kerkwerve [akte 3] met Maria Padmos, 23 jaar oud. Maria is geboren op 10-03-1861 in Brouwershaven. Aangifte op 11-03-1861. Maria is overleden op 11-03-1944 in Zuilen, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4 Kerkwerve]. Beroep: dienstmeid. Notitie: dochter van Marinus Padmos (01-08-1834 Duivendijke - 06-07-1920 Oudenhoorn), winkelier, landbouwer, veehouder; getrouwd (1) te Brouwershaven 09-09-1857 met Maatje van der Sluijs (12-11-1836 Brouwershaven - 08-09-1881 Brouwershaven), dochter van Nicolaas van der Sluis en Maria van den Ham; getrouwd (2) 05-12-2884 te Brouwershaven met Willemina van der Nood (24-01-1833 Brouwershaven - 17-10-1911 Brouwershaven), huishoudster, dochter van Rosier van der Nood en Maria Bakker.
Kinderen van Maarten en Maria:

1 Neeltje Boot is geboren op 30-05-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 31-05-1885 [ZA akte 17]. Neeltje is overleden op 12-09-1976 in Middenschouwen, 91 jaar oud.
2 Maatje Boot is geboren op 28-08-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 29-08-1887 [ZA akte 19]. Maatje is overleden op 17-05-1981 in Nagele, 93 jaar oud. Maatje trouwde, 26 jaar oud, op 21-11-1913 in Kerkwerve [akte 8] met Jakob van Damme, 24 jaar oud. Jakob is geboren op 16-06-1889 in Ouwerkerk, zoon van Jan van Damme en Janna Cornelia van Graafeiland. Beroep: landbouwer.
3 Jan Boot is geboren op 30-01-1889 in Kerkwerve. Aangifte op 31-01-1889 [ZA akte 1]. Jan is overleden op 04-11-1969 in Kerkwerve, 80 jaar oud. Adres: Kerkwerve. Beroep: landbouwer.
4 Wilhelmina Boot is geboren op 17-04-1891 in Kerkwerve. Aangifte op 18-04-1891 [ZA akte 15]. Wilhelmina is overleden op 19-07-1957 in Kerkwerve, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 19-07-1916 in Kerkwerve [akte 6] met Gerrit van Damme, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 14-09-1886 in Ouwerkerk, zoon van Jan van Damme en Janna Cornelia van Graafeiland. Gerrit is overleden op 18-07-1960 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 70]. Beroep: landbouwer.
5 Maria Boot is geboren op 28-12-1892 in Kerkwerve. Aangifte op 29-12-1892 [ZA akte 40]. Maria is overleden op 10-02-1977 in Zierikzee, 84 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 13-10-1916 in Kerkwerve [akte 10] met Adriaan Jacob Dalebout, 25 jaar oud. Adriaan is geboren op 26-07-1891 in Duivendijke, zoon van Leendert Albert Dalebout en Martha Stoutjesdijk. Aangifte op 26-07-1891 [akte 15]. Beroep: landbouwer.
6 Marinus Boot is geboren op 23-10-1894 in Kerkwerve. Aangifte op 23-10-1894 [ZA akte 25]. Marinus is overleden op 11-02-1896 in Kerkwerve, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
7 Marinus Boot is geboren op 24-02-1896 in Kerkwerve. Aangifte op 25-02-1896 [ZA akte 4]. Marinus is overleden op 18-10-1981 in Zierikzee, 85 jaar oud.
8 Lena Pieternella Boot is geboren op 12-02-1901 in Kerkwerve. Aangifte op 13-02-1901 [ZA akte 5]. Lena is overleden op 03-04-1965, 64 jaar oud.
9 Nicolaas Iman Boot is geboren op 07-10-1904 in Kerkwerve. Aangifte op 08-10-1904 [ZA akte 21]. Nicolaas is overleden op 25-04-1981 in Middenschouwen, 76 jaar oud.


XIII-f Marinus Boot is geboren op 20-02-1828 in Kerkwerve, zoon van Gerrit Marinusse Boot (zie XII-e) en Joppa Cornelisse Straaijer. Aangifte op 20-02-1828 [ZA akte 10]. Marinus is overleden omstreeks 1878, ongeveer 50 jaar oud. Adres: (emigreerde in 1846 naar Pella, Iowa, V.S.). Beroep: werkman, tabaksbewerker, tabaksteler (afgekeurd voor deelneming aan de burgeroorlog wegens zeer slechte handen (reuma?). Als tabaksteler bewerkte hij de tabak in zijn eigen loods, met tussenpozen kwamen er inspecteurs voor het keuren van zijn tabak). Marinus trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1852 met Henrietta (Hendrika) Versteeg, 17 of 18 jaar oud. Henrietta is geboren in 1834. Henrietta is overleden in 1904, 69 of 70 jaar oud. Notitie: dochter van Aart Versteeg (1800) en Emmeke Exalto (1815).
Kinderen van Marinus en Henrietta:

1 Gerritje (Geertje) Boot is geboren in 1853. Geertje is overleden in 1928 in Pella, Iowa, U.S.A., 74 of 75 jaar oud. Geertje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 04-05-1871 in Pella, Iowa, U.S.A. met Eduard Cornelis (Edward) Varenkamp, 26 jaar oud. Edward is geboren op 25-09-1844 in Zundert. Den Haag?. Edward is overleden op 07-03-1921 in Pella, Iowa, U.S.A., 76 jaar oud. Hij is begraven op 07-03-1921 in Pella, Iowa, U.S.A.. Notitie: Oakwood Cemetery. Notitie: zoon van Johannes Hendrik Varenkamp (1811-1880) en Teuntje van Mourik (ca 1808). Adres: (in mei 1867 geëmigreerd naar Pella, Iowa, U.S.A. (1867-1884), St. Louis, Missouri, U.S.A. (1884-1885), Pella, Iowa, U.S.A. (1885-1888), Nebraska, U.S.A. (1888-1890), South-Dakota, U.S.A. (1890-1893), Pella, Iowa, U.S.A.). Beroep: agrarier, eigenaar Notion Store, editor Pella's Weekblad.
2 Emma Boot is geboren in 1857.
3 Jacob Boot is geboren in 1859.
4 Mary Boot is geboren in 1864.
5 Cornelis Boot is geboren in 1868.
6 Aart Boot is geboren in 1870.
7 Leendert Boot is geboren in 1872.
8 Neeltje Boot is geboren in 1873.
9 Marinus Boot is geboren in 1877.
10 Hendrika Boot is geboren in 1878.


XIII-g Leendert (Leonard) Boot is geboren op 16-04-1830 in Kerkwerve, zoon van Gerrit Marinusse Boot (zie XII-e) en Joppa Cornelisse Straaijer. Aangifte op 17-04-1830 [ZA akte 10]. Leendert is overleden in 1911, 80 of 81 jaar oud. Hij is begraven in St. Louis, Missouri, U.S.A.. Notitie: Sint Marcus Cemetery. Adres: St. Louis, Missouri, U.S.A.. Notitie: werkte 62 jaar als sjouwer en gietvormenmaker bij de fabriek van Bridgeen Bros., St. Louis, een kachelfabrikant, waar hij als 16-jarige begon. Leendert trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1852 in St. Louis, Missouri, U.S.A. met D.W. ten Strake, 21 of 22 jaar oud. Notitie: 3 kinderen: 1 zoon, 1 onbekend en Jennie. D.W. is geboren op 08-04-1830. haar naam is van een bijbelblad overgenomen. De geboortedatum 08-04-1830is niet duidelijk te lezen. Het kan ook een andere maand zijn. Bovendienzijn er nog anderen vermeld, waarvan J.W. te Strake, geboren op 03-12-1827, eventueel ook in aanmerking zou kunnen komen de vrouw van Leendert geweest te zijn.
Kind van Leendert en D.W.:

1 Jennie Boot is geboren op 18-08-1853.


XIII-h Jacob (Jakob) Boot is geboren op 14-10-1836 om 02:00 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot (zie XII-f) en Jozina Jacobse Jansse van de Panne. Aangifte [ZA akte 21]. Jacob is overleden op 21-10-1910 in Kerkwerve, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: melkboer, (veld)arbeider. Notitie:

na het overlijden van zijn zus Neeltje in 1902 verkreeg Jacob een huis met erf en een stuk weiland aan de Arkelweg, gesticht in 1897-1898, kadastraal bekend onder nrs B302 en B303. In 1921 werd dit door zijn zoon Cornelis Jan verkocht aan Pieter Triestsz de Jonge.

Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1864 in Kerkwerve [akte 4] met Janna van den Hoek, 18 jaar oud. Notitie: Jacob Boot trouwde met zijn "stiefnichtje", aangezien haar vader Jan van den Hoek stiefkind was van Dingeman Verboom en Maatje Boot, de zuster van Jacob's vader Pieter Boot. Janna is geboren op 10-11-1845 in Kerkwerve, dochter van Jan van den Hoek en Neeltje Kloet. Janna is overleden op 27-12-1916 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: boerin. Notitie:

op 30-05-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Scheiding der boedels van Jacob Boot Pieterszoon, overleden te Kerkwerve en Janna van den Hoek, tussen genoemde Janna van den Hoek, Johanna, Jacob en Cornelis-Jan allen te Kerkwerve, Cornelis Marinus Wessel te 's-Gravenhage, Kornelis van Westervoort te Amsterdam als zorgdrager over Johannes, Jacob Jan en Jan van Westervoort, Iman Hanse te Zierikzee, Jan de Jonge aldaar en Jan Pieter Boot te Ouwerkerk voor zich en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen;
op 15-06-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Schuldbekentenis door Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve ten behoeve van Iman Hanse te Zierikzee, groot f 640,-;
op 29-04-1915 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Testament Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve.

Kinderen van Jacob en Janna:

1 Pieter Jan Boot is geboren op 18-11-1864 in Kerkwerve. Aangifte op 18-11-1864 [ZA akte 24]. Pieter is overleden op 25-11-1865 in Kerkwerve, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
2 Neeltje Boot is geboren op 07-11-1866 in Kerkwerve. Aangifte op 08-11-1866 [ZA akte 22]. Neeltje is overleden op 18-06-1896 in Dreischor, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1891 in Kerkwerve [akte 5] met Kornelis van Westervoort, 25 jaar oud. Kornelis is geboren op 12-11-1865 in Elkerzee. Notitie: zoon van Johannis van Westervoort, arbeider, en Kaatje Boslooper. Adres: Amsterdam. Beroep: arbeider.
3 Jozina Boot is geboren op 09-05-1870 in Kerkwerve. Jozina is overleden op 13-05-1950 in Purmerend, 80 jaar oud. Adres: Den Haag. Jozina trouwde, 38 jaar oud, op 26-08-1908 in Rotterdam [akte l38v] met Kornelis Martinus Wessel, 32 jaar oud. Kornelis is geboren op 26-10-1875 in Ferwerd. Notitie: zoon van Jan Hendrik Wessel (ca 1836) en Anna Cornelia Spaanderman (ca 1836); weduwnaar van Helena van Dijk.
4 Jannetje Boot is geboren op 26-07-1872 in Kerkwerve. Jannetje is overleden op 06-03-1947 in Zierikzee, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: dienstmeid. Jannetje trouwde, 18 jaar oud, op 15-08-1890 in Kerkwerve [akte 5] met Iman Hanse, 26 jaar oud. Iman is geboren op 26-08-1863 in Zierikzee, zoon van Joost Hanse en Marina Hoogenboom. Kerkwerve?. Iman is overleden op 17-04-1951 in Zierikzee, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: arbeider.
5 Pieternella Boot is geboren op 22-11-1874 in Kerkwerve. Aangifte op 23-11-1874 [ZA akte 19]. Pieternella is overleden op 27-03-1952 in Zierikzee, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Adres: Zierikzee. Beroep: dienstbode. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1896 in Zierikzee [akte 42] met Jan de Jonge, 28 jaar oud. Jan is geboren op 06-03-1868 in Zierikzee. Jan is overleden op 17-03-1939 in Zierikzee, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Notitie: zoon van Arnoldus de Jonge, stalhouder, en Geertruida van Oeveren. Beroep: stalhouder, koetsier, autoverhuurder.
6 Jan Pieter Boot is geboren op 15-10-1876 in Kerkwerve. Volgt XIV-c.
7 Johanna Boot is geboren op 27-03-1879 in Kerkwerve. Johanna is overleden in 1964, 84 of 85 jaar oud. Notitie: zwakbegaafde vrouw, woonde haar hele leven bij haar broer Kees-Jan.
8 Pieter Jan Boot is geboren op 12-03-1881 in Kerkwerve. Aangifte op 12-03-1881 [ZA akte 9]. Pieter is overleden op 05-06-1907 in Kerkwerve, 26 jaar oud (oorzaak: tbc). Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: veldarbeider.
9 Marina Boot is geboren op 23-08-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 24-08-1883 [ZA akte 16]. Marina is overleden op 23-05-1907 in Kerkwerve, 23 jaar oud (oorzaak: tbc). Aangifte [ZA akte 2].
10 Jacob Boot is geboren op 14-01-1886 om 16:00 in Kerkwerve [uittreksel geboorteregister als bijlage trouwakte]. Volgt XIV-d.
11 Cornelis Jan (Kees-Jan) Boot is geboren op 02-07-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 02-07-1887 [ZA akte 15]. Kees-Jan is overleden op 28-02-1972 in Zierikzee, 84 jaar oud. Beroep: landbouwer, commissionair, havenmeester. Notitie:
29-04-1915 akte 61 bij notaris Bieresz te Zierikzee: kreeg bij testamentaire beschikking van zijn moeder, Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pz, het hoefje met bouw- en weidegrond te Kerkwerve, sectie B nrs 19, 302 en 303, groot 2 ha, 68 a, 7 ca, toebedeeld. Dit met de verplichting bij haar overlijden in haar nalatenschap een bedrag van f 5000 in te brengen;
woonde tot 1953 samen met zijn ongetrouwde zuster Johanna onder Moriaanshoofd op het adres R 25;
vermeld als Havenmeester en weger op het landbouwhaventje "Flaauwers" te Kerkwerve en commissionair;
verkocht in 1921 het hoefje aan de toenmalige Arkelweg onder Moriaanshoofd nr N 47 aan Pieter de Jonge, vader van Triest de Jonge.
12 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 18-05-1890 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 5].


XIII-i Abraham Boot is geboren op 08-09-1841 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot (zie XII-f) en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 08-09-1841 [ZA akte 15]. Abraham is overleden op 08-05-1920 in Kerkwerve, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: veldarbeider. Abraham trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1872 in Kerkwerve [akte 3] met Wolferina van den Bos, 23 jaar oud. Wolferina is geboren op 22-02-1849 in Kerkwerve. Wolferina is overleden op 01-02-1929 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Notitie: dochter van Kornelis van den Bos, melkboer, en Adriana Dag.
Kinderen van Abraham en Wolferina:

1 Pieter Cornelis Jan Boot is geboren op 08-09-1877 in Zierikzee. Aangifte op 08-09-1877 [ZA akte 176]. Pieter is overleden op 12-11-1941 in Zierikzee, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Beroep: dijkwerker.
2 Adriaantje Cornelia Boot is geboren op 14-10-1880 in Zierikzee. Aangifte op 14-10-1880 [ZA akte 174]. Adriaantje is overleden op 28-01-1960 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Adriaantje trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1902 in Zierikzee [akte 27] met Cornelis Willemse, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1875 in Zierikzee. Cornelis is overleden op 11-12-1935 in Zierikzee, ongeveer 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 80]. Notitie: zoon van Hendrik Willemse en Engelina Berrevoets. Beroep: arbeider, koopman, palingvisser. Notitie:
Adriaantje Cornelia Boot, huisvrouw van C. Willemse
Gedetineerde in 1914 Huis van Bewaring te Zierikzee
Geboorteplaats: Kerkwerve
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
3 Cornelis Boot is geboren op 21-07-1883 in Zierikzee. Aangifte op 23-07-1883 [ZA akte 110].
4 Adriaan Maarten Boot is geboren op 10-08-1884 in Zierikzee. Aangifte op 11-08-1884 [ZA akte 130]. Adriaan is overleden op 20-08-1884 in Zierikzee, 10 dagen oud. Aangifte [ZA akte 135].
5 Adriaan Boot is geboren op 21-10-1886 in Zierikzee. Volgt XIV-e.
6 Janna Adriana Boot is geboren op 26-10-1887 in Zierikzee. Aangifte op 28-10-1887 [ZA akte 199]. Janna is overleden op 11-07-1959 in Zierikzee, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 67]. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 09-02-1910 in Zierikzee [akte 8] met Jacob Flikweert, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 24-04-1887 in Zierikzee. Jacob is overleden op 23-08-1937 in Zierikzee, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 63]. Notitie: zoon van Abram Flikweert, arbeider, en Johanna den Boer. Beroep: schippersknecht, varensgezel, stoombootmatroos, werkman en stoker gasfabriek.
7 Marinus Cornelis Boot is geboren op 31-12-1888 in Zierikzee. Aangifte op 02-01-1889 [ZA akte 1]. Marinus is overleden op 27-02-1889 in Zierikzee, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 16]. Notitie: ook Martinus Cornelis.
8 Wolfert Cornelis Boot is geboren op 01-05-1890 in Zierikzee. Aangifte op 03-05-1890 [ZA akte 67]. Wolfert is overleden op 16-08-1890 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 98].
9 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 16-11-1891 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 161].


XIII-j Jan Pietersz Boot is geboren op 10-05-1845 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot (zie XII-f) en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 10-05-1845 [ZA akte 14]. Jan is overleden op 07-03-1891 in Kerkwerve, 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: timmerman. Jan trouwde, 36 jaar oud, op 20-05-1881 in Kerkwerve [akte 6] met Pieternella Tui(j)nman, 25 jaar oud. Pieternella is geboren op 18-03-1856 in Kerkwerve. Pieternella is overleden op 10-11-1921 in Zierikzee, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 94]. Beroep: winkelierster. Notitie: dochter van Kornelis Tuinman, melkboer en landbouwer, en Pieternella Natte, arbeidster.
Kinderen van Jan en Pieternella:

1 Pieter Jan Boot is geboren op 04-09-1881 in Kerkwerve. Aangifte op 05-09-1881 [ZA akte 25]. Pieter is overleden op 01-08-1953 in Haarlem, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 66 Zierikzee]. Adres: Zierikzee.
2 Cornelis Boot is geboren op 11-09-1882 in Kerkwerve. Aangifte op 12-09-1882 [ZA akte 16]. Cornelis is overleden op 15-09-1882 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 15].
3 Pieternella Cornelia Boot is geboren op 27-10-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 27-10-1883 [ZA akte 20]. Pieternella is overleden op 04-10-1957 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 78].
4 Jacobus Johannis Boot is geboren op 19-11-1884 in Kerkwerve. Volgt XIV-f.
5 Cornelis Boot is geboren op 05-10-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 07-10-1885 [ZA akte 24]. Cornelis is overleden op 05-10-1885 in Kerkwerve, geen dag oud. Aangifte op 07-10-1885 [ZA akte 15].
6 Cornelis Jan Boot is geboren op 15-01-1887 in Kerkwerve. Volgt XIV-g.
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 15-11-1887 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 13].
8 Abraham Boot is geboren op 26-08-1888 in Kerkwerve. Aangifte op 27-08-1888 [ZA akte 17]. Abraham is overleden op 30-08-1888 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Marinus Boot is geboren op 02-11-1889 in Kerkwerve. Aangifte op 04-11-1889 [ZA akte 29]. Marinus is overleden op 03-11-1889 in Kerkwerve, 1 dag oud. Aangifte op 04-11-1889 [ZA akte 13].
10 Marinus Cornelis Boot is geboren op 16-01-1891 in Kerkwerve. Aangifte op 16-01-1891 [ZA akte 4]. Marinus is overleden op 11-12-1896 in Kerkwerve, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10].


XIII-k Johannis Pietersz Boot is geboren op 15-09-1847 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot (zie XII-f) en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 15-09-1847 [ZA akte 11]. Johannis is overleden op 25-08-1892 in Duivendijke, 44 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Notitie: ook Johannes. Johannis trouwde, 23 jaar oud, op 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] met Cornelia Boot, 24 jaar oud. Notitie: erkend bij het huwelijk Jacomina Willemina. Cornelia is geboren op 07-02-1846 in Duivendijke, dochter van Pieter Jansz Boot (zie XII-k) en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 08-02-1846 [ZA akte 4]. Cornelia is overleden op 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwster. Notitie: ook Kornelia.
Kinderen van Johannis en Cornelia:

1 Jacomina Willemina Boot is geboren op 25-09-1870 in Duivendijke. Aangifte op 26-09-1870 [ZA akte 19]. erkend door beide ouders bij huwelijk op 04-11-1870 te Kerkwerve. Jacomina is overleden op 05-09-1938 in Serooskerke, Schouwen, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Jacomina trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1892 in Duivendijke [akte 5] met Pieter Kosten, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1865 in Renesse, zoon van Jakob Kosten en Johanna Fonteine. Pieter is overleden op 19-07-1947 in Serooskerke, Schouwen, ongeveer 82 jaar oud. Beroep: molenaar, landbouwer.
2 Pieternella Maatje Boot is geboren op 27-01-1872 in Duivendijke. Aangifte op 29-01-1872 [ZA akte 4]. Pieternella is overleden op 22-01-1913 in Ellemeet, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Pieternella trouwde, 32 jaar oud, op 25-11-1904 in Ellemeet [akte 4] met Adriaan van Oeveren, ongeveer 33 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1871 in Ellemeet. Adriaan is overleden op 10-02-1913 in Ellemeet, ongeveer 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Notitie: zoon van Cornelis van Oeveren en Marina Capelle, landbouwster. Beroep: landbouwer.
3 Johanna Jacomina Boot is geboren op 16-07-1873 in Kerkwerve. Aangifte op 16-07-1873 [ZA akte 13]. Johanna is overleden op 21-10-1876 in Duivendijke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
4 Janna Kornelia Boot is geboren op 16-01-1875 in Kerkwerve. Aangifte op 18-01-1875 [ZA akte 2]. Janna is overleden op 29-09-1919 in Serooskerke, Schouwen, 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4 Serooskerke, akte 10 Haamstede]. Beroep: dienstbode. Janna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-11-1900 in Duivendijke [akte 8] met Jacob Adriaan van den Berge, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 09-10-1871 in Tholen. Jacob is overleden op 26-12-1902 in Serooskerke, Schouwen, 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Notitie: zoon van Willem van den Berge en Kaatje van den Berg. Beroep: wagenmaker.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 23-12-1904 in Haamstede [akte 6] met Frans Kik, 32 of 33 jaar oud. Frans is geboren in 1871 in Haamstede. Frans is overleden op 06-07-1935 in Haamstede, 63 of 64 jaar oud. Notitie: zoon van Jan Kik (1843-1926), veldarbeider, en Jannetje van der Werf (1844-1922); hertrouwd met Adriana Nobel. Beroep: tuinier, bloembollenkweker.
5 Pieter Jan Boot is geboren op 23-04-1876 in Kerkwerve. Aangifte op 24-04-1876 [ZA akte 12]. Pieter is overleden op 06-10-1876 in Duivendijke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14]. Notitie: als geboorteplaats vermeld Duivendijke.
6 Martina Johanna Boot is geboren op 19-04-1886 in Duivendijke. Aangifte op 20-04-1886 [ZA akte 8]. Martina trouwde, 31 jaar oud, op 10-08-1917 in Duivendijke [akte 3] met Pieter Berrevoets, ongeveer 37 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1880 in Kerkwerve, zoon van Simon Berrevoets en Willemina de Bruin(e). Pieter is overleden op 16-11-1951 in Noordgouwe, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38 Noordgouwe, akte 3 Serooskerke, Schouwen]. Beroep: aannemer, palingvisser.


XIII-l Marinus Boot is geboren op 15-10-1849 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot (zie XII-f) en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 16-10-1849 [ZA akte 22]. Marinus is overleden op 14-09-1907 in Kerkwerve, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer op de Langesluis. Marinus trouwde, 33 jaar oud, op 01-06-1883 in Kerkwerve [akte 7] met Wilhelmina den Boer, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-04-1855 in Zierikzee, dochter van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot (zie XI-e,13 ). Aangifte op 21-04-1855 [ZA akte 71]. Wilhelmina is overleden op 11-01-1947 in Zierikzee, 91 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: landbouwster. Notitie: ook Willemina.
Kinderen van Marinus en Wilhelmina:

1 Pieter Jan Boot is geboren op 30-10-1884 in Kerkwerve. Volgt XIV-h.
2 Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 15-12-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 16-12-1885 [ZA akte 34]. Wilhelmina is overleden op 05-12-1979 in Zierikzee, 93 jaar oud.
3 Jacomina Johanna Boot is geboren op 05-04-1888 in Kerkwerve. Aangifte op 05-04-1888 [ZA akte 7]. Jacomina is overleden op 31-07-1977 in Zierikzee, 89 jaar oud. Jacomina trouwde, 36 jaar oud, op 18-03-1925 in Kerkwerve [ZA akte 3] met Jan Jacob de Vlieger, 38 jaar oud. Jan is geboren op 29-09-1886 in Kerkwerve. Aangifte [akte 17]. Jan is overleden op 25-12-1966 in Zierikzee, 80 jaar oud. Notitie: zoon van Hendrik de Vlieger, landbouwer, en Kaatje van der Linde, landbouwster. Beroep: landbouwer.
4 Cornelis Boot is geboren op 31-07-1889 in Kerkwerve. Volgt XIV-i.
5 Johannes Boot is geboren op 11-05-1892 in Kerkwerve. Volgt XIV-j.
6 Willem Boot is geboren op 23-12-1896 in Kerkwerve. Volgt XIV-k.


XIII-m Jacob Boot is geboren op 26-06-1840 in Kerkwerve, zoon van Johannis Janse Boot (zie XII-h) en Anna van der Werf. Jacob is overleden op 09-01-1906 in Nieuw-Vennep, 65 jaar oud. Adres: (vertrok op 24-08-1897 van Zierikzee naar Nieuwer Amstel). Beroep: landbouwersknecht, landbouwer, arbeider. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1866 in Zierikzee [akte 29] met Lena (Helena) van Bloppoel, 34 jaar oud. Lena is geboren op 06-07-1831 in Zierikzee. Lena is overleden op 02-04-1895 in Zierikzee, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte ZA akte 52]. Beroep: kleuteronderwijzeres. Notitie: dochter van Anthonij van Bloppoel, zeeftenmaker, en Maria Priester. Notitie:

volgens de testamenten van zijn ouders had Jacob Boot bij hen een schuld van ruim f 4000, die na het overlijden van hen bij de verdeling van de erfporties verrekend moest worden.

Kinderen van Jacob en Lena:

1 Johannes Boot is geboren op 21-09-1866 in Zierikzee. Volgt XIV-l.
2 Krina Maria Boot is geboren op 24-10-1867 in Zierikzee. Aangifte op 25-10-1867 [ZA akte 217]. Krina is overleden op 07-10-1868 in Zierikzee, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 140].
3 Anna Boot is geboren op 06-06-1869 in Zierikzee. Aangifte op 07-06-1869 [ZA akte 93]. Anna is overleden op 11-07-1958 in Zeist, 89 jaar oud. Adres: (vertrok op 18-01-1897 naar Leiden).
4 Anthonij (Anton) Boot is geboren op 13-10-1870 in Zierikzee. Aangifte op 14-10-1870 [ZA akte 249]. Anton is overleden op 06-06-1940 in Den Haag, 69 jaar oud. Adres: (vertrok op 10-03-1900 naar Leiden). Beroep: werkzaam bij de Scheldebank in Zierikzee (nam avondles bij Instituut Leiden, werd onderwijzer bij de Christelijke School in Zierikzee, daarna Krabbendijke, in de Meije tussen Bodegravenen Zwammerdam; hoofdonderwijzer bij de Christelijke School in de Mauritsstraat in Groningen, waar hij Lijda leerde kennen). Anton trouwde, 31 jaar oud, op 02-04-1902 in Tietjerksteradeel [akte 11] met Aleida (Lijda) Kamans, 32 of 33 jaar oud. Lijda is geboren in 1869 in Steenwijk. Notitie: dochter van Rut Gerrit Kamans en Lolkjen Walstra (1836). Beroep: (rijke boerendochter uit Stroobos-Gerkesklooster).
5 Maria Wilhelmina Boot is geboren op 28-12-1871 in Zierikzee. Aangifte op 29-12-1871 [ZA akte 301]. Maria is overleden op 02-01-1872 in Zierikzee, 5 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].


XIII-n Kornelis Boot is geboren op 09-11-1856 in Kerkwerve, zoon van Johannis Janse Boot (zie XII-h) en Anna van der Werf. Aangifte op 10-11-1856 [ZA akte 17]. Kornelis is overleden op 04-07-1930 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50]. Beroep: landbouwer te Merjaen (Moriaanshoofd). Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 4] met Jakomijntje bij de Vaate, 22 jaar oud. Notitie: Kornelis trouwde op dezelfde dag als zus Neeltje; broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Jakomijntje is geboren op 26-02-1860 om 17:00 in Kerkwerve, dochter van Stoffel bij de Vaate en Maatje Gerse van Damme. Jakomijntje is overleden op 13-05-1941 in Zierikzee, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44]. Notitie: ook Jacomijntje, Jacomina.


Jan_Boot_Z.016

 

Kornelis Boot en Jacomijntje bij de Vaate
Jan_Boot_Z.017
Het gezin van Kornelis Boot en Jakomijntje bij de Vaate
staand v.l.n.r. 12. Willem Jan, 3. Jan Leendert, 10. Stoffel, 1. Johannes, 11. Olivier Bartel, 5. Jacob, 6. Leendert, 13. Pieter Gerrit (voor 6), 7. Cornelis,
zittend v.l.n.r. 8. Anna, boer Kornelis Boot, boerin met Schouwse muts Jacomijntje bij de Vaate, 2. Maatje Pieternella, 15. Neeltje,
op de voorgrond v.l.n.r. 16. Bartel Jacob, 17. Gerardus.

Kinderen van Kornelis en Jakomijntje:

1 Johannes Boot is geboren op 04-05-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 05-05-1883 [ZA akte 9]. Johannes is overleden op 11-07-1974 in Haamstede, 91 jaar oud. Hij is begraven op 15-07-1974 in Haamstede. Beroep: landbouwer en arbeider.


Jan_Boot_Z.018
Johannes Boot

2 Maatje Pieternella Boot is geboren op 16-11-1884 in Kerkwerve. Aangifte op 17-11-1884 [ZA akte 15]. Maatje is overleden op 20-01-1971 in Zierikzee, 86 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Maatje trouwde, 26 jaar oud, op 16-08-1911 in Kerkwerve [akte 5] met Johannes van Schaik, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 20-04-1885 in Zierikzee. Johannes is overleden op 15-05-1965 in Westenschouwen, 80 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Notitie: zoon van Geerard van Schaik, broodbakker, en Marina Maria Heuseveldt. Beroep: broodbakker.

Jan_Boot_Z.036

Maatje Pieternella Boot

Jan_Boot_Z.037

Johannes van Schaik

3 Jan Leendert Boot is geboren op 03-01-1886 in Kerkwerve. Volgt XIV-m.
4 Stoffel Boot is geboren op 02-01-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 03-01-1887 [ZA akte 2]. Stoffel is overleden op 11-03-1893 in Kerkwerve, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
5 Jacob Boot is geboren op 07-02-1888 in Kerkwerve. Aangifte op 08-03-1888 [ZA akte 5]. verschil geboortedatum en aangiftedatum meer dan een maand, foutje?. Jacob is overleden op 26-02-1945 in Neuengamme (Hamburg), Duitsland, 57 jaar oud. Beroep: landbouwer (1918), metselaar. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 03-04-1918 in Oosterland [akte 6] met Janna Stouten, 35 jaar oud. Janna is geboren op 06-10-1882 in Oosterland. Janna is overleden op 09-09-1961 in Zierikzee, 78 jaar oud. Notitie: dochter van Hendrik Stouten en Jacoba Deurloo.

Jan_Boot_Z.038

Jacob Boot

 

Jan_Boot_Z.039

Janna Stouten

6 Leendert Boot is geboren op 12-04-1889 in Kerkwerve. Volgt XIV-n.
7 Cornelis Boot is geboren op 03-08-1890 in Kerkwerve. Volgt XIV-o.
8 Anna Boot is geboren op 29-09-1891 in Kerkwerve. Aangifte op 30-09-1891 [ZA akte 33]. Anna is overleden op 29-03-1920 in Kerkwerve, 28 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1914 in Kerkwerve [akte 1] met Jan Hanse, 38 jaar oud. Notitie: 4 kinderen. Jan is geboren op 03-11-1875 in Kerkwerve. Jan is overleden op 17-02-1957 in Wemeldinge, 81 jaar oud. Aangifte op 18-02-1957 [ZA akte 4]. Notitie: zoon van Cornelis Hanse, landbouwer, en Pieternella de Vlieger. Beroep: landbouwer.

Jan_Boot_Z.042

 

Anna Boot

9 Pieternella Boot is geboren op 01-02-1893 in Kerkwerve. Aangifte op 01-02-1893 [ZA akte 3]. Pieternella is overleden op 25-09-1893 in Kerkwerve, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
10 Stoffel Boot is geboren op 04-03-1894 in Kerkwerve. Volgt XIV-p.
11 Olivier Bartel Boot is geboren op 02-05-1895 in Kerkwerve. Volgt XIV-q.
12 Willem Jan Boot is geboren op 30-05-1896 in Kerkwerve. Volgt XIV-r.
13 Pieter Gerrit Boot is geboren op 31-08-1897 in Kerkwerve. Volgt XIV-s.
14 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 20-12-1898 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 16].
15 Neeltje Boot is geboren op 27-11-1900 in Kerkwerve. Aangifte op 28-11-1900 [ZA akte 30]. Neeltje is overleden op 21-02-1977 in Zierikzee, 76 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1977 in Haamstede.
16 Bartel Jacob Boot is geboren op 01-08-1904 in Kerkwerve. Volgt XIV-t.
17 Gerardus Boot is geboren op 10-07-1906 in Noordgouwe. Volgt XIV-u.


XIII-o Jan Maartensz Boot is geboren op 12-03-1837 in Ellemeet, zoon van Maarten Janse Boot (zie XII-i) en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 13-03-1837 [akte 4]. Jan is overleden op 08-05-1876 in Zierikzee, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 86]. Beroep: slachter, vleeshouwer, logementhouder, koopman. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1863 in Kerkwerve [akte 3] met Johanna (Janna) Kostense, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 02-10-1841 in Duivendijke. Johanna is overleden op 23-08-1901 in Middelburg, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 210]. Notitie: dochter van Bastiaan Kostense (1814-1882), landbouwer, en Adriana Viergever (1820-1891).
Kinderen van Jan en Johanna:

1 Maarten Aalbregt Boot is geboren op 04-12-1864 in Zierikzee. Aangifte op 05-12-1864 [ZA akte 289]. Beroep: slager. Notitie: ook Maarten Aalbert. Maarten:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 28-12-1894 in Middelburg [akte 150] met Adriana Apolonia Janse, ongeveer 41 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1853 in Middelburg. Notitie: dochter van Pieter Janse en Johanna Wilhelmina Dam.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 10-11-1909 in Rotterdam [akte o68v] met Johanna Anthonetta Bos, ongeveer 26 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1883 in Rotterdam. Notitie: dochter van Antonie Bos en Adriana Pietronella Leijten.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 15-07-1866 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 109].
3 Albert Jan Boot is geboren op 15-07-1868 in Zierikzee. Aangifte op 16-07-1868 [ZA akte 147]. tweeling. Albert is overleden op 18-08-1868 in Zierikzee, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 97].
4 Bastiaan Adrianus Boot is geboren op 15-07-1868 in Zierikzee. Aangifte op 16-07-1868 [ZA akte 146]. tweeling. Bastiaan is overleden op 14-08-1868 in Zierikzee, 30 dagen oud. Aangifte [ZA akte 94].
5 Bastiaan Adrianus Boot is geboren op 02-03-1870 in Zierikzee. Volgt XIV-v.
6 Aaltje Johanna Boot is geboren op 02-08-1871 in Zierikzee. Aangifte op 02-08-1871 [ZA akte 161]. Aaltje is overleden op 12-12-1871 in Zierikzee, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 175].


XIII-p Abraham Maartensz Boot is geboren op 17-05-1838 in Ellemeet, zoon van Maarten Janse Boot (zie XII-i) en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 17-05-1838 [ZA akte 7]. Abraham is overleden omstreeks 1908 in U.S.A., ongeveer 70 jaar oud. Adres: (emigreerde in 1865 naar de V.S. en daar overleden). Beroep: landbouwer, melkboer. Abraham trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 10-11-1858 in Zierikzee [akte 66] met Cornelia (Neeltje) van Westen, 20 of 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-06-1873 in Zierikzee (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte 37 dd 13-08-1873 Zierikzee]. Neeltje is geboren op 15-11-1836 in Zierikzee, dochter van Willem van Westen en Joppa Geelhoed. Neeltje is overleden op 06-05-1921 in Bruinisse, 84 jaar oud. Beroep: dienstbode. Notitie: hertrouwd met Huibert van de Wiel, geboren ca 1841 te Giessendam, overleden op 01-11-1915 te Bruinisse, zoon van Andries van de Wiel en Marigje Kwakernaat.
Kinderen van Abraham en Neeltje:

1 Maarten Jan Boot is geboren op 29-06-1859 in Zierikzee. Aangifte op 30-06-1859 [ZA akte 156]. Maarten is overleden op 03-10-1863 in Zierikzee, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 152].
2 Joppa Wilhelmina Boot is geboren op 23-06-1860 in Zierikzee. Aangifte op 25-06-1860 [ZA akte 129]. Joppa is overleden op 28-12-1860 in Zierikzee, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 146].
3 Aaltje Janna Boot is geboren op 27-11-1862 in Zierikzee. Aangifte op 27-11-1862 [ZA akte 266]. tweeling. Aaltje is overleden op 13-03-1863 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 50].
4 Willem Leendert Boot is geboren op 27-11-1862 in Zierikzee. Aangifte op 27-11-1862 [ZA akte 267]. tweeling. Willem is overleden op 03-03-1863 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 44]. Notitie: vermeld als Willem Hendrik.
5 Marinus Johannes Boot is geboren op 12-12-1868 in Stavenisse. Volgt XIV-w.


XIII-q Johannes Maarten Boot is geboren op 25-02-1870 in Zierikzee, zoon van Maarten Janse Boot (zie XII-i) en Willemijntje Dalebout. Aangifte [ZA akte 39]. Johannes is overleden op 14-06-1924 in Rotterdam, 54 jaar oud. Beroep: landbouwer. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1891 in Zierikzee [akte 10] met Leentje Kort, 20 jaar oud. Leentje is geboren op 01-01-1871 in Dirksland. Leentje is overleden op 17-10-1947 in Rotterdam, 76 jaar oud (oorzaak: suikerziekte). Zij is begraven op 20-10-1947 in Rotterdam. Notitie: Crooswijk. Notitie: dochter van Jacob Kort (30-06-1837 Noordgouwe - 24-07-1910 Zierikzee), herbergier, getrouwd op 05-02-1864 in Noordgouwe met Francina van Hekke (14-02-1836 Noordgouwe - 10-07-1912 Zierikzee).
Kinderen van Johannes en Leentje:

1 Willemijntje (Mien) Boot is geboren op 24-08-1891 in Zierikzee. Aangifte op 24-08-1891 [ZA akte 129]. Mien is overleden op 17-10-1968 in Rotterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven op 21-10-1968 in Rotterdam. Notitie: Hofwijk. Mien trouwde met Nicolaas (Nico) Sluimer. Nico is geboren op 23-08-1888. Nico is overleden op 30-07-1966 in Rotterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven op 04-08-1966 in Rotterdam. Notitie: Hofwijk.
2 Francina (Sien) Boot is geboren op 05-08-1893 in Zierikzee. Aangifte op 07-08-1893 [ZA akte 139]. Sien is overleden op 13-12-1981 in Capelle aan den IJssel, 88 jaar oud. Sien trouwde, 31 jaar oud, op 04-03-1925 in Rotterdam [akte a162] met Cornelis (Kees) Kleppe, ongeveer 28 jaar oud. Kees is geboren omstreeks 1897 in Kortgene. Kees is overleden op 18-09-1975 in Rotterdam, ongeveer 78 jaar oud. Hij is begraven op 22-09-1975 in Rotterdam. Notitie: Oud-Kralingen. Notitie: zoon van Jan Cornelis Kleppe en Lena van Gemert.
3 Maarten Boot is geboren op 10-02-1895 in Zierikzee. Volgt XIV-x.
4 Jacoba (Co) Boot is geboren op 10-11-1896 in Rotterdam. Co is overleden op 21-08-1981 in Rotterdam, 84 jaar oud. Zij is begraven op 24-08-1981 in Rotterdam. Notitie: Hofwijk.
5 Pieternella Lena (Pietje) Boot is geboren op 22-08-1899 in Rotterdam. Pietje is overleden op 12-07-1979 in Maassluis, 79 jaar oud. Pietje trouwde, 30 jaar oud, op 18-06-1930 met Willem Cornelis Pieter (Willem) Kalkman, ongeveer 30 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1900. Willem is overleden op 07-04-1984 in Maassluis, ongeveer 84 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1984 in Maassluis.
6 Johannes Maarten Boot is geboren op 19-07-1901 in Rotterdam. Johannes is overleden op 15-04-1971 in Voorburg, 69 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1926 in Rotterdam [akte e24] met Angenita Ada Maria Adella (Annie) Steen, 23 jaar oud. Annie is geboren op 25-05-1902 in Rotterdam. Annie is overleden op 28-12-1971, 69 jaar oud. Notitie: dochter van Adam Steen en Maria Adella Hasselman.
7 Jacob (Jaap) Boot is geboren op 01-08-1904 in Rotterdam. Jaap is overleden op 06-01-1983 in Rotterdam, 78 jaar oud (oorzaak: blaarziekte). Hij is begraven op 10-01-1983 in Rotterdam. Notitie: Hofwijk.
8 Leendert (Leen) Boot is geboren op 10-11-1905 in Rotterdam. Leen is overleden op 14-03-1976 in Alphen aan den Rijn, 70 jaar oud. Hij is begraven op 18-03-1976 in Alphen aan den Rijn. Notitie: Oosterbegraafplaats. Leen trouwde, 26 jaar oud, op 06-01-1932 met Pieternella van Dijk, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 16-09-1909 in Rotterdam.
9 Pieter Cornelis (Piet) Boot is geboren op 14-01-1908 in Rotterdam. Piet is overleden op 22-01-1961 in Rotterdam, 53 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1961 in Rotterdam. Notitie: Hofwijk.
10 Maria Wilhelmina (Marietje) Boot is geboren op 19-04-1910 in Rotterdam. Marietje is overleden op 09-06-1913 in Rotterdam, 3 jaar oud.
11 Elizabeth Jacoba Boot (privé).


XIII-r Jan Willemsz Boot is geboren op 11-02-1843 in Ellemeet, zoon van Willem Janse Boot (zie XII-j) en Grietje den Boer. Aangifte op 13-02-1843 [ZA akte 2]. Jan is overleden op 21-07-1927 in Haamstede, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwer (heeft eerst geboerd op de hofstede van de familie Vis aan de Meeldijk te Haamstede (mogelijk door zijn huwelijk) en was daar tevens beheerder over aangespoelde goederen; later kwam hij op de boerderij die daaraan grenst). Jan trouwde, 30 jaar oud, op 15-10-1873 in Haamstede [akte 7] met Pieternella Cornelia Vis, 30 jaar oud. Pieternella is geboren op 26-03-1843 in Haamstede, dochter van Willem Vis en Elizabeth Krepel. Aangifte op 27-03-1843 [ZA akte 10]. Pieternella is overleden op 01-11-1926 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Adres: Haamstede (het gezin verhuisde in 1887 naar Meeldijk 7, na het overlijden van Job Vis). Beroep: landbouwster.


Jan_Boot_Z.019

 

Het gezin van Jan Willemsz Boot en Pieternella Cornelia Vis
v.l.n.r. Jan Willemsz Boot, zijn vrouw Pieternella Cornelia Boot-Vis, Jannetje van Westen-van de Zande, Sara Pieternella Boot-van Westen met op haar arm Pieternella Cornelia Elisabeth Boot, Willem Gerardus Boot, Cornelis Jan van Westen en op de voorgrond de stoere Cornelis Jan Boot.
De foto is gemaakt door zijn enkele jaren oudere broer Jan Pieter Cornelis Boot omstreeks 1919 op de hofstede met bollenschuur "Monocotyl" in Burgh-Haamstede.

Kinderen van Jan en Pieternella:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 10-04-1875 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 2].
2 Elizabeth Willemina Boot is geboren op 29-09-1878 in Haamstede. Aangifte op 30-09-1878 [ZA akte 27]. Elizabeth is overleden op 11-12-1961 in Haamstede, 83 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Notitie: ook Elizabeth Wilhelmina. Elizabeth trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1905 in Haamstede [akte 2] met Jan Adriaan van Zuijen, 25 jaar oud. Jan is geboren op 15-01-1880 in Burgh, zoon van Cornelis van Zuijen en Barbara Beije. Jan is overleden op 06-09-1927 in Haamstede, 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: landbouwer, secretaris, burgemeester (was oorspronkelijk boer te Westenschouwen, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog secretaris en later burgemeester van Haamstede).
3 Willem Gerardus Boot is geboren op 21-10-1881 in Haamstede. Volgt XIV-y.


XIII-s Willem Boot is geboren op 29-08-1845 in Ellemeet, zoon van Willem Janse Boot (zie XII-j) en Grietje den Boer. Aangifte op 30-08-1845 [ZA akte 10]. Willem is overleden op 28-11-1927 in Haamstede, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Hij is begraven in Burgh. Adres: Haamstede. Beroep: gemeente-ontvanger en -secretaris van Haamstede en Burgh. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1868 in Burgh [akte 4] met Johanna van Zuijen, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 13-06-1845 in Burgh, dochter van Adriaan van Zuijen en Lena de Glopper. Johanna is overleden op 04-10-1917 in Haamstede, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Zij is begraven in Burgh.
Kinderen van Willem en Johanna:

1 Adriaan Leendert Boot is geboren op 01-11-1869 in Haamstede. Aangifte op 02-11-1869 [ZA akte 28]. Adriaan is overleden op 15-04-1949 in Leiden, 79 jaar oud. Beroep: inspecteur der Directe Belastingen. Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1896 in Oegstgeest [akte 7] met Jedina Sophia Agnes Amalia Pel, 27 jaar oud. Jedina is geboren op 04-04-1869 in Wymbritseradeel. Jedina is overleden op 02-09-1934 in Leiden, 65 jaar oud. Notitie: dochter van Jan Hanzes Pel (1836-1915) en Amalia Christina Fohren (1845-1934).
2 Willem Gerardus Boot is geboren op 05-02-1872 in Burgh. Aangifte op 06-02-1872 [ZA akte 4]. Willem is overleden op 24-12-1949 in Burgh, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: gemeente-secretaris, burgemeester van Burgh. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1899 in Burgh [akte 6] met Elizabeth Cornelia Blom, 27 jaar oud. Elizabeth is geboren op 27-09-1871 in Haamstede, dochter van Machiel Blom en Johanna Matthijsse. Elizabeth is overleden op 06-04-1939 in Burgh, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].

Jan_Boot_Z.050
Willem Gerardus Boot

3 Leonardus Johannes Boot is geboren op 25-07-1878 in Burgh. Aangifte op 26-07-1878 [ZA akte 22]. Leonardus is overleden op 11-08-1878 in Burgh, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 12].
4 Gerardus Johan Boot is geboren op 13-09-1880 in Burgh. Volgt XIV-z.


XIII-t Cornelis Boot is geboren op 09-12-1850 in Haamstede, zoon van Willem Janse Boot (zie XII-j) en Grietje den Boer. Aangifte op 10-12-1850 [ZA akte 31]. Cornelis is overleden op 04-04-1883 in Terneuzen, 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 43]. Adres: Haamstede. Beroep: aannemer publieke werken. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1878 in Wemeldinge [akte 2] met Barthelijntje van Westen, ongeveer 21 jaar oud. Barthelijntje is geboren omstreeks 1857 in Nieuwerkerk. Notitie: ook Bartelina, Bertha, dochter van Job van Westen, herbergier, en Marina Boomgaard.
Kinderen van Cornelis en Barthelijntje:

1 Gerardus Willem Boot is geboren op 28-12-1878 in Terneuzen. Aangifte op 30-12-1878 [ZA akte 217]. Gerardus is overleden op 26-05-1948 in Sint Laurens (Middelburg), 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Adres: (na 1900 inwoner van Middelburg). Beroep: hotelhouder. Gerardus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 29-04-1908 in Middelburg [akte 39] met Hendrika Pieters, ongeveer 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-03-1914 in Rotterdam (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte s99 dd 22-09-1914 Rotterdam]. Hendrika is geboren omstreeks 1890 in Terneuzen. Notitie: dochter van Jan Willem Pieters en Johanna Melse.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 08-04-1915 in Rotterdam [akte c98] met Maria Christina Charlotte Cornelia Schröder, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 26-05-1920 in Rotterdam (echtscheiding) [akte s79]. Maria is geboren omstreeks 1894 in Utrecht. Notitie: dochter van Richard August Ferdinand Schröder en Marijtje Niesing.
2 Job Leonardus Marinus Boot is geboren op 01-03-1880 in Terneuzen. Volgt XIV-aa.
3 Cornelis Albertus Boot is geboren op 08-04-1882 in Terneuzen. Aangifte op 08-04-1882 [ZA akte 61]. Cornelis is overleden op 23-01-1883 in Terneuzen, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 15].


XIII-u Jan Pietersz Boot is geboren op 31-01-1845 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot (zie XII-k) en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 31-01-1845 [ZA akte 1]. Adres: (emigreerde op 12-03-1884 naar Grand Rapids, Michigan, V.S. met vrouw en 6 kinderen) [ZA Genealogische Afschriften 810/3]. Beroep: veehouder, landbouwer, vrachtrijder. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1869 in Duivendijke [akte 1] met Janna Matthijsse, 25 jaar oud. Janna is geboren op 01-02-1844 in Elkerzee. Notitie: dochter van Matthijs Matthijsse (1811 Brouwershaven - 05-06-1861 Elkerzee), arbeider, getrouwd 20-04-1838 te Elkerzee [ZA akte 4] met Maria Flohil (01-10-1814 Elkerzee - 05-03-1868 Elkerzee).
Kinderen van Jan en Janna:

1 Jacomina Boot is geboren op 14-06-1870 in Duivendijke.
2 Maria Boot is geboren op 18-08-1871 in Duivendijke. Aangifte op 19-08-1871 [ZA akte 18]. Maria is overleden op 31-08-1871 in Duivendijke, 13 dagen oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Pieter Boot is geboren op 22-11-1872 in Duivendijke. Aangifte op 23-11-1872 [ZA akte 30].
4 Matthijs Boot is geboren op 06-08-1874 in Duivendijke. Aangifte op 07-08-1874 [ZA akte 20].
5 Maria Boot is geboren op 15-09-1875 in Duivendijke. Aangifte op 15-09-1875 [ZA akte 23]. tweeling. Maria is overleden op 17-09-1875 in Duivendijke, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 8].
6 Willem Boot is geboren op 15-09-1875 in Duivendijke. Aangifte op 15-09-1875 [ZA akte 22]. tweeling. Willem is overleden op 18-10-1875 in Duivendijke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 9].
7 Willem Boot is geboren op 23-11-1876 in Duivendijke. Aangifte op 24-11-1876 [ZA akte 27].
8 Maria Boot is geboren op 17-07-1878 in Duivendijke. Aangifte op 18-07-1878 [ZA akte 15].
9 Maatje Boot is geboren op 13-12-1879 in Duivendijke. Aangifte op 15-12-1879 [ZA akte 28].
10 Anna Boot is geboren op 28-01-1881 in Duivendijke. Aangifte op 28-01-1881 [ZA akte 1]. Anna is overleden op 05-08-1881 in Duivendijke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
11 Cornelia Boot is geboren op 15-06-1882 in Duivendijke. Aangifte op 15-06-1882 [ZA akte 13]. Cornelia is overleden op 13-08-1882 in Duivendijke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 6].


XIII-v Cornelia Boot is geboren op 07-02-1846 in Duivendijke, dochter van Pieter Jansz Boot (zie XII-k) en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 08-02-1846 [ZA akte 4]. Cornelia is overleden op 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwster. Notitie: ook Kornelia. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] met Johannis Pietersz Boot, 23 jaar oud. Notitie: erkend bij het huwelijk Jacomina Willemina. Johannis is geboren op 15-09-1847 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot (zie XII-f) en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 15-09-1847 [ZA akte 11]. Johannis is overleden op 25-08-1892 in Duivendijke, 44 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Notitie: ook Johannes.
Kinderen van Cornelia en Johannis: zie XIII-k.

XIII-w Willem Boot is geboren op 10-03-1848 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot (zie XII-k) en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 11-03-1848 [akte 3]. Willem is overleden op 29-04-1930 in Zierikzee, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Adres: (op 19-09-1913 vertrokken van Serooskerke naar Renesse). Beroep: landbouwer onder Serooskerke. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 04-01-1871 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Maatje de Bruine, 19 jaar oud. Maatje is geboren op 14-04-1851 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Anthonie de Bruine en Pieternella de Vister. Aangifte [akte 3]. Maatje is overleden op 08-05-1932 in Zierikzee, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32]. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Willem en Maatje:

1 Pieter Boot is geboren op 20-07-1871 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-ab.
2 Pieternella Boot is geboren op 16-10-1872 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 16-10-1872 [ZA akte 10]. Pieternella trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1893 in Kerkwerve [akte 6] met Johannis Viergever, 23 jaar oud. Johannis is geboren op 10-01-1870 in Kerkwerve. Aangifte [akte 3]. Notitie: ook Johannes, zoon van Marinus Viergever, landbouwer, en Maatje Hanse. Beroep: landbouwer.
3 Antonie Boot is geboren op 04-04-1874 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-ac.
4 Jakomina Boot is geboren op 29-03-1876 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 30-03-1876 [ZA akte 2]. Jakomina is overleden op 23-06-1967 in Westenschouwen, 91 jaar oud. Notitie: ook Jacomina. Jakomina trouwde, 20 jaar oud, op 22-01-1897 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Hendrik Beije, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-09-1874 in Kerkwerve, zoon van Pieter Beije en Cornelia (Kornelia) Dalebout. Aangifte op 07-09-1874 [akte 13]. Hendrik is overleden op 19-03-1928 in Kerkwerve, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer (onder Moriaanshoofd aan de Oude Hoofdweg op een stolpboerderij, die in 1908 is afgebroken).
5 Jan Boot is geboren op 25-07-1877 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-ad.
6 Cornelia Boot is geboren op 28-06-1879 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 28-06-1879 [ZA akte 8]. Cornelia is overleden op 16-01-1881 in Serooskerke, Schouwen, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
7 Neeltje Cornelia Boot is geboren op 15-11-1880 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 15-11-1880 [ZA akte 13]. Neeltje is overleden op 27-03-1881 in Serooskerke, Schouwen, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 4].
8 Kornelia Neeltje Boot is geboren op 07-04-1882 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 08-04-1882 [ZA akte 2]. Kornelia trouwde, 28 jaar oud, op 25-05-1910 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] met Johannis Laban Anthonie Boogaart, 29 jaar oud. Johannis is geboren op 18-12-1880 in Poortvliet. Aangifte [akte 69]. Notitie: zoon van Adriaan Izaäk Boogaart, molenaar, en Maria Pieternella de Rijke. Beroep: molenaar.
9 Neeltje Cornelia Boot is geboren op 01-06-1883 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 02-06-1883 [ZA akte 4]. Neeltje is overleden op 25-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
10 Janna Martina Boot is geboren op 09-09-1884 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 10-09-1884 [ZA akte 6]. Janna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-07-1909 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] met Leendert Elenbaas, 30 jaar oud. Leendert is geboren op 01-09-1878 in Noordwelle. Aangifte op 02-09-1878 [akte 15]. Leendert is overleden op 19-11-1918 in Puttershoek, 40 jaar oud. Aangifte [akte 29]. Notitie: zoon van Cornelis Elenbaas en Maatje Dalebout. Beroep: landbouwer.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 30-11-1922 in Puttershoek [akte 17] met Hugo Blaak, ongeveer 42 jaar oud. Hugo is geboren omstreeks 1880 in Zuid-Beijerland. Notitie: zoon van Kornelis Blaak en Teuntje Koijck.
11 Leendert Cornelis Boot is geboren op 27-08-1887 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 27-08-1887 [ZA akte 9]. Leendert is overleden op 22-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
12 Adriana Janna Boot is geboren op 24-09-1888 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 24-09-1888 [ZA akte 8]. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 09-12-1910 in Serooskerke, Schouwen [akte 3] met Benjamin Johannes Blom, 28 jaar oud. Benjamin is geboren op 28-03-1882 in Haamstede, zoon van Willem Jacobus Blom en Maatje van Zuijen. Aangifte op 29-03-1882 [akte 10]. Beroep: schipper.
13 Mijntje Boot is geboren op 15-12-1889 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 16-12-1889 [ZA akte 12]. Mijntje is overleden op 07-03-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
14 Leendert Cornelis Boot is geboren op 30-01-1891 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 31-01-1891 [ZA akte 2]. Adres: (vertrok op 19-09-1913 met zijn ouders van Serooskerke naar Renesse). Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 06-09-1917 in Puttershoek [akte 12] met Teuntje Jacoba Kalis, ongeveer 21 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1896 in Puttershoek. Notitie: dochter van Cornelis Kalis en Jaapje Adriaantje Dekker.
15 Cornelis Jacob Boot is geboren op 30-06-1892 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 01-07-1892 [ZA akte 5]. Adres: (vertrok op 19-09-1913 met zijn ouders van Serooskerke naar Renesse). Beroep: landbouwer. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 26-02-1919 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Martina Anna Dalebout, 23 jaar oud. Martina is geboren op 22-06-1895 in Ellemeet, dochter van Leendert Albert Dalebout en Martha Stoutjesdijk. Aangifte op 24-06-1895 [akte 9].
16 Neeltje Cornelia Boot is geboren op 09-08-1893 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte [ZA akte 6]. Neeltje is overleden op 20-08-1893 in Serooskerke, Schouwen, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].


XIII-x Maarten Boot is geboren op 05-04-1861 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot (zie XII-k) en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 06-04-1861 [ZA akte 10]. Maarten is overleden op 11-07-1940 in Noordwelle, 79 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Beroep: schipper (1884), commissionair (1898), koopman (1906). Maarten:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-02-1884 in Burgh [akte 1] met Pieternella Zo(o)mer, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 09-12-1861 in Burgh. Pieternella is overleden op 22-01-1898 in Dordrecht, 36 jaar oud. Aangifte [akte dd 11-02-1898 Zierikzee, ZA akte 16].Notitie: als geboorteplaats vermeld Zierikzee. Notitie: dochter van Koenraad Zomer, landbouwer, herbergier, en Apolonia (Ploontje) Dambruine.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 30-03-1898 in Zierikzee [akte 10] met Helena van Stappen, 42 jaar oud. Helena is geboren op 19-12-1855 in Zierikzee. Helena is overleden op 27-02-1939 in Noordgouwe, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7 Noordgouwe, akte 19 Zierikzee]. Notitie: dochter van Martinus van Stappen (28-12-1821 Ouwerkerk - 29-12-1913 Zierikzee), kleermaker, getrouwd op 11-04-1855 te Zierikzee met Maria van de Polder (06-12-1826 Zierikzee - 15-02-1895 Zierikzee).
Kind van Maarten en Pieternella:

1 Pieter Jan Boot is geboren op 27-06-1885 in Burgh. Aangifte op 29-06-1885 [ZA akte 13]. Beroep: veldarbeider. Notitie:
Gedetineerde in 1903, 1904, 1907 Huis van Bewaring te Zierikzee
Gedetineerde in 1907 Strafgevangenis te Goes
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923.
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 28-04-1906 in Brouwershaven [akte 4] met Hendrika Helena Bouwman, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 02-11-1909 in Rotterdam (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte s113 dd 30-11-1909 Rotterdam]. Hendrika is geboren omstreeks 1884 in Brouwershaven. Notitie: dochter van Izaäk Bouwman en Akke Woudstra. Beroep: dienstbode.

Kind van Maarten en Helena:

2 Maria Pieternella Boot is geboren op 15-04-1898 in Zierikzee. Aangifte op 16-04-1898 [ZA akte 67]. Maria is overleden op 11-05-1898 in Zierikzee, 26 dagen oud. Aangifte [akte 51].


XIII-y Cornelis Boot is geboren op 06-07-1873 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot (zie XII-k) en Maatje Berrevoets. Aangifte op 07-07-1873 [ZA akte 12]. Cornelis is overleden op 13-08-1966 in Renesse, 93 jaar oud. Hij is begraven in Renesse. Beroep: landbouwer. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1900 in Kerkwerve met Maria Berrevoets, 23 jaar oud. Maria is geboren op 16-05-1877 in Kerkwerve, dochter van Simon Berrevoets en Willemina de Bruin(e). Maria is overleden op 15-04-1957 in Renesse, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Maatje Pieternella Boot is geboren op 21-07-1901 in Kerkwerve. Aangifte op 22-07-1901 [ZA akte 16]. Maatje trouwde, 39 jaar oud, op 02-04-1941 in Kerkwerve met Nicolaas van der Weele, 46 jaar oud. Nicolaas is geboren op 08-10-1894 in Bruinisse, zoon van Willem van der Weele en Janna Boot (zie XII-k,5 ). Aangifte op 09-10-1894 [ZA akte 59]. Nicolaas is overleden op 22-02-1959 in Noordwelle, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landbouwer.
2 Willemina Simonia Boot is geboren op 19-09-1902 in Kerkwerve. Aangifte op 19-09-1902 [ZA akte 21]. Willemina is overleden op 24-05-1976 in Renesse, 73 jaar oud. Zij is begraven in Renesse.
3 Pieternella Maatje Boot is geboren op 10-07-1904 in Kerkwerve. Volgt XIV-ae.
4 Simon Boot is geboren op 16-06-1905 in Kerkwerve. Volgt XIV-af.
5 Pieter Boot is geboren op 31-03-1907 in Kerkwerve. Volgt XIV-ag.
6 Maarten Boot is geboren op 26-02-1908 in Kerkwerve. Aangifte op 28-02-1908 [ZA akte 6]. Maarten is overleden op 07-08-1908 in Kerkwerve, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
7 Maarten Boot is geboren op 04-02-1909 in Kerkwerve. Volgt XIV-ah.
8 Leendert Willem Boot is geboren op 28-12-1914 in Kerkwerve. Volgt XIV-ai.
9 Neeltje Cornelia Boot is geboren op 04-12-1916 in Kerkwerve. Neeltje is overleden op 08-12-1916 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 5].


XIII-z Gerard Boot is geboren op 25-11-1858 in Kortgene, zoon van Adriaan Boot (zie XII-m) en Maria Keukelaar. Aangifte op 25-11-1858 [ZA akte 38]. Gerard is overleden op 24-02-1930 in Kortgene, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeider, planter. Gerard trouwde, 35 jaar oud, op 24-05-1894 in Colijnsplaat [akte 13] met Jacoba Heijstek, 29 jaar oud. Jacoba is geboren op 18-08-1864 in Colijnsplaat. Jacoba is overleden op 12-09-1941 in Kortgene, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: arbeidster. Notitie: dochter van Abraham Heijstek (1836-1906), arbeider, en Lena Clement (1837-1866).


Lees ook het verhaal over de vondst van een geraamte van een Franse militair door Gerard Boot en Anthonie van Gilst, die in het begin van de negentiende eeuw op Noord-Beveland gelegerd moest zijn geweest.
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Adriaan Boot is geboren op 10-03-1895 in Kortgene. Aangifte op 11-03-1895 [ZA akte 5]. Adriaan is overleden op 25-05-1974 in Goes, 79 jaar oud. Hij is begraven in Kortgene. Beroep: planter. Adriaan:
Trouwde, 39 jaar oud, op 21-06-1934 in Kortgene [ZA akte 4] met Elisabeth Meerman, ongeveer 27 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1907 in Arnemuiden. Notitie: dochter van Jacobus Meerman, schaapherder, en Jannetje de Meulmeester.
2 Abraham Boot is geboren op 20-05-1896 in Kortgene. Aangifte op 20-05-1896 [ZA akte 20]. Abraham is overleden op 06-08-1896 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
3 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 01-06-1897 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 13].
4 Lena Boot is geboren op 05-09-1899 in Kortgene. Aangifte op 05-09-1899 [ZA akte 21]. Lena is overleden op 01-02-1953 in Kortgene, 53 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Notitie: ZA akte 46 dd 11-02-1953 overleden bevonden te Kortgene ZA akte 22 dd 19-04-1953 ingeschreven te Kortgene. Lena trouwde, 21 jaar oud, op 26-05-1921 in Kortgene [akte 7] met Nicolaas Poortvliet, 23 jaar oud. Nicolaas is geboren op 29-06-1897 in Wissenkerke. Nicolaas is overleden op 20-10-1949 in Kortgene, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49]. Notitie: zoon van Dirk Poortvliet, veldarbeider, en Cornelia de Visser. Beroep: veldarbeider.

Jan_Boot_Z.051
Lena Boot (links) met haar moeder Jacoba Heijstek. De foto zal van ongeveer 1930/1940 zijn. Lena is verdronken in de nacht van de watersnoodramp op 01-02-1953 te Kortgene. Ze ligt begraven in het massagraf. De slachtoffers zijn in verband met de waterstand in Kortgene eerst begraven in Colijnsplaat en later 's nachts herbegraven te Kortgene.
XIII-aa Izaäk Boot is geboren op 23-04-1870 in Kortgene, zoon van Adriaan Boot (zie XII-m) en Maria Keukelaar. Aangifte op 23-04-1870 [ZA akte 11]. Izaäk is overleden op 23-12-1947 om 23:25 in Kortgene, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 58]. Hij is begraven in Kortgene. Adres: (woonde 1870-1883 te Kortgene, inschrijving 01-09-1883 te Kortgene). Beroep: (veld)arbeider, tuinman/huisman bij familie Dankaerts, later wethouder en enige tijd loco-burgemeester van Kortgene. Religie: N.H., Gereformeerd.

Jan_Boot_Z.020

Installatie van burgemeester J.D. Koster in Kortgene in 1933, burgemeester van 1933 tot 1937.
Op de voorgrond van links naar rechts: wethouder I. Boot, een familielid van de burgemeester, wethouder L.J. Dorst, mevrouw Koster, de nieuwe burgemeester J.D. Koster, gemeentesecretaris A.A. Schuit en raadslid W.J. de Looff.
Daarachter staand van links naar rechts: gemeentebode-havenmeester R. de Korte, de raadsleden P. Hollestelle, Th. Wolse en Z.C. Salomé, vier familieleden van de burgemeester en raadslid P.L. Dees.

Izaäk trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1897 in Kortgene [akte 1] met Lena de Vos, 22 jaar oud. Lena is geboren op 10-04-1874 om 15:30 in Kortgene, dochter van Pieter de Vos en Hendrika Taselaar.

Pieter_de_Vos
Pieter de Vos (omstreeks 1910)
Lena is overleden op 22-12-1943 om 13:00 in Kortgene, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 48]. Zij is begraven in Kortgene. Beroep: arbeidster. Religie: N.H., Gereformeerd, Geref. gemeente.

Jan_Boot_Z.021

Jan_Boot_Z.022


Izaäk Boot in de tuin van familie Dankaerts en Lena de Vos in Noord-Bevelandse klederdracht, getekend door haar zoon Adriaan Boot

Kinderen van Izaäk en Lena:
1 Adriaan Boot is geboren op 18-03-1898 in Kortgene. Aangifte op 18-03-1898 [ZA akte 9]. Adriaan is overleden op 06-12-1898 in Kortgene, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 22].
2 Hendrika Boot is geboren op 06-04-1899 in Kortgene. Aangifte op 06-04-1899 [ZA akte 11]. Hendrika is overleden op 07-12-1966, 67 jaar oud. Zij is begraven in Kortgene. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1922 in Kortgene [akte 2] met Anthonie de Waal, 24 jaar oud. Anthonie is geboren op 09-07-1897 in Kortgene. Anthonie is overleden op 28-09-1973, 76 jaar oud. Hij is begraven in Kortgene. Notitie: zoon van Iman de Waal, schoenmaker, en Pieternella Keukelaar. Beroep: veldarbeider, landarbeider.
3 Maria Boot is geboren op 23-07-1900 in Kortgene. Aangifte op 23-07-1900 [ZA akte 15]. Maria is overleden op 02-05-1982 in Oostdijk, 81 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Kortgene. Beroep: dienstbode. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1922 in Kortgene [akte 3] met Cornelis Nijsse, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-01-1897 in Wolphaartsdijk. Cornelis is overleden op 02-08-1992 in Oostdijk, 95 jaar oud. Hij is begraven op 06-08-1992 in Kortgene [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: zoon van Marinus Nijsse, veldarbeider, en Cornelia Polderdijk. Beroep: veldarbeider.
4 Jozina Boot is geboren op 18-01-1902 in Kortgene. Aangifte op 18-01-1902 [ZA akte 1]. Jozina is overleden op 12-07-1978, 76 jaar oud. Zij is begraven in Kortgene. Jozina trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1926 in Kortgene [ZA akte 5] met Leendert van der Maas, 23 jaar oud. Leendert is geboren op 03-03-1903 in Wissenkerke, zoon van Frans van der Maas en Willemina Clement. Leendert is overleden op 26-11-1986, 83 jaar oud. Hij is begraven in Kortgene. Beroep: veldarbeider.
5 Adriana Boot is geboren op 12-10-1903 in Kortgene. Aangifte op 12-10-1903 [ZA akte 31]. Adriana is overleden op 10-01-1961, 57 jaar oud. Zij is begraven in Kortgene. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1927 in Kortgene [ZA akte 5] met Marinus van der Maas, 23 jaar oud. Marinus is geboren op 03-02-1904 in Wissenkerke, zoon van Frans van der Maas en Willemina Clement. Marinus is overleden op 19-11-1987, 83 jaar oud. Hij is begraven in Kortgene. Beroep: landbouwersknecht.
6 Pieter Boot is geboren op 05-12-1904 in Kortgene. Volgt XIV-aj.
7 Geertruida Boot is geboren op 17-02-1906 in Kortgene. Aangifte op 17-02-1906 [ZA akte 7]. Geertruida is overleden op 01-02-1953 in Kortgene, 46 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Aangifte [ZA akte 9 Wissenkerke, akte 70 Kortgene]. Notitie: "overleden bevonden op 27-03-1953 te Wissenkerke". Adres: (na 1900 inwoner van Middelburg) [ZA Bevolkingsregister 1900-1937]. Geertruida trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1928 in Kortgene [ZA akte 5] met Hendrik Corbijn, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-09-1903 in Middelburg. Aangifte op 23-09-1903 [ZA akte 356]. Hendrik is overleden op 21-02-1953 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8 Wissenkerke, akte 56 Kortgene]. Notitie: zoon van Johannes Corbijn, landbouwer, en Maria Jongepier. Beroep: landbouwersknecht, werkman, lijkdienaar.
8 Adriaan Boot is geboren op 03-10-1907 in Kortgene. Volgt XIV-ak.
9 Izaäk Boot is geboren op 17-01-1909 om 21:00 in Kortgene. Volgt XIV-al.
10 Gerard Boot is geboren op 16-04-1910 in Kortgene. Aangifte op 16-04-1910 [ZA akte 14]. Hij is begraven in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A..
11 Hendrik Boot is geboren op 07-01-1912 in Kortgene. Hij is begraven in Kortgene.
12 Pieternella Boot is geboren op 07-11-1914 in Kortgene. Pieternella is overleden op 11-06-2009 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 94 jaar oud. Pieternella trouwde, 20 jaar oud, op 07-03-1935 in Kortgene [ZA akte 3] met Cornelis van Bemden, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1911 in Poortvliet. Notitie: zoon van Johannis Gerardus van Bemden, landarbeider, en Kaatje Moerland. Beroep: landbouwersknecht, landarbeider.
13 Lena Boot (privé).
14 Jacoba Boot is geboren op 22-06-1919 in Kortgene. Jacoba is overleden op 07-05-1920 in Kortgene, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].

Jan_Boot_Z.023

Het gezin van Izaäk Boot en Lena de Vos
v.l.n.r. mannen: 6. Pieter, 8. Adriaan, 9. Izaak, 10. Gerard, 11. Hendrik.
vrouwen: 2. Hendrika, 3. Maria, 4. Jozina, 5. Adriana, 7. Geertruida, 12. Pieternella, 13. Lena.
zittend: Lena de Vos en Izaak Boot.
(de eerst en laatst geboren kinderen zijn reeds overleden)
De foto is genomen op Hoofdstraat 60 te Kortgene omstreeks 1938 door Johannes Hollestelle.
XIII-ab Daniël Boot is geboren op 19-09-1873 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Boot (zie XII-n) en Cornelia Kallewaard. Aangifte op 20-09-1873 [ZA akte 142]. Daniël is overleden op 14-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 jaar oud. Hij is begraven op 17-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Daniël trouwde met Jannetje Kok. Jannetje is geboren op 09-09-1872 in Krabbendijke. Aangifte op 09-09-1872 [ZA akte 34]. Jannetje is overleden op 30-03-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Notitie: Jennie Cook, dochter van John Cook en Nellie Oudkerk: Johannis Kok (ca 1848 Krabbendijke - U.S.A.), arbeider, getrouwd 15-05-1872 [ZA akte 8] met Neeltje Oudkerk (ca 1849 Krabbendijke - U.S.A.), dienstmeid.
Kinderen van Daniël en Jannetje:
1 Cornelia Boodt is geboren in 1896 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Cornelia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 02-05-1917 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] met William Sootsman, 20 of 21 jaar oud. William is geboren in 1896 in Michigan, U.S.A.. Notitie: zoon van Henry Sootsman en Maria Chrisline.
2 Nellie Boodt is geboren in 1897 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Nellie trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 13-11-1921 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] met Jacob Legerstee, 27 of 28 jaar oud. Jacob is geboren in 1893 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A..
3 Adriana (Anna) Boodt is geboren op 22-02-1899 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1922 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] met Charles O. Bears, 25 of 26 jaar oud. Charles is geboren in 1896 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Notitie: zoon van John W. Bears en Elizabeth Barrett.
4 Wilma Boodt is geboren op 27-02-1906 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Wilma is overleden op 06-01-1991 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 84 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-1991 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Wilma trouwde, 24 jaar oud, op 26-07-1930 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. [www.kalamazoogenealogy.org] met Garrett Doorlag, 24 jaar oud. Garrett is geboren op 23-01-1906. geboren in Nederland. Garrett is overleden op 31-07-1990 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 84 jaar oud. Hij is begraven op 03-08-1990 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A..

XIII-ac Willem Centesz Boot is geboren op 07-09-1862 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 08-09-1862 [ZA akte 18]. Willem is overleden op 07-07-1936 in Noordwelle, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Adres: (woonde in 1888 te Renesse). Beroep: landbouwer op de Wippe te Noordwelle. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1888 in Noordwelle [akte 1] met Dirkje Krina van der Maas, 21 jaar oud. Dirkje is geboren op 07-10-1866 in Noordwelle. Dirkje is overleden op 14-12-1931 in Noordwelle, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Notitie: dochter van Marinus van der Maas, landbouwer, en Krina van Oeveren.
Kinderen van Willem en Dirkje:
1 Elizabeth Krina Boot is geboren op 17-03-1889 in Noordwelle. Aangifte op 18-03-1889 [ZA akte 3]. Elizabeth is overleden op 17-03-1976, 87 jaar oud. Zij is begraven in Scharendijke. Adres: (woonde Klooster Bethlehem te Scharendijke). Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 05-09-1913 in Noordwelle [akte 5] met Jan Johannes de Vrieze, 24 jaar oud. Jan is geboren op 15-06-1889 in Elkerzee. Jan is overleden op 14-04-1930 in Bergen op Zoom, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5 Elkerzee]. Notitie: zoon van Willem de Vrieze (ca 1862), landbouwer, en Martina Helena Vermaas. Beroep: landbouwer.
2 Krina Elizabeth Boot is geboren op 14-02-1890 in Noordwelle. Aangifte op 15-02-1890 [akte 3]. Krina is overleden op 17-02-1981 in Goes, 91 jaar oud. Krina trouwde, 25 jaar oud, op 09-04-1915 in Noordwelle [akte 1] met Stoffel Verjaal, 24 jaar oud. Stoffel is geboren op 02-09-1890 in Elkerzee. Stoffel is overleden op 05-02-1957 in Noordgouwe, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Hij is begraven in Scharendijke. Notitie: zoon van Jakob Verjaal, metselaar, en Adriana de Voogd. Adres: Scharendijke. Beroep: metselaar.
3 Cente Marinus Boot is geboren op 07-05-1891 in Noordwelle. Volgt XIV-am.
4 Marina Maatje Boot is geboren op 22-01-1893 in Noordwelle. Aangifte op 24-01-1893 [akte 3]. Marina is overleden op 23-11-1981 in Eindhoven, 88 jaar oud. Marina trouwde, 20 jaar oud, op 19-12-1913 in Haamstede [akte 9] met Leendert Leeuw, 22 jaar oud. Leendert is geboren op 05-01-1891 in Zierikzee. Leendert is overleden op 24-03-1960 in Amersfoort, 69 jaar oud. Notitie: zoon van Adriaan Leeuw en Johanna van Gastel. Beroep: bloembollenkweker (1913), landbouwer (1916), winkelier. Notitie:
Adriaan Leeuw, bloembollenhandelaar in Haamstede, ging in november 1913 failliet. Samen met zijn vrouw Johanna van Gastel en zijn zoon Leendert Leeuw en diens vrouw Marina Maatje Boot verhuisden ze in februari 1914 naar Wezup in Drenthe. Daar woonden ze op het adres "Wezup 200a", vermoedelijk in een pachtboerderij. Zowel de gemeente Coevorden als het kadaster konden niet vertellen hoe dat adres tegenwoordig luidt.
In augustus 1917 verhuisden ze via Geelbroek (Drenthe) naar Wijk bij Duurstede, om daar een winkel in huishoudelijke artikelen te beginnen.
Over die Drentse periode van 1914 - 1917 is/was binnen de familiekring (neven/nichten) totaal niets bekend. Géén foto's, geen papieren, geen verhalen. De vraag is dan: hoe komt een Zeeuwse familie ertoe om (berooid en platzak) naar een kleine buurtschap in Drenthe te verhuizen?.
5 Marinus Cornelis Boot is geboren op 12-04-1894 in Noordwelle. Aangifte op 13-04-1894 [akte 4]. Marinus is overleden op 19-07-1899 in Noordwelle, 5 jaar oud (oorzaak: verdronken). Aangifte [akte 6].
6 Cornelis Leendert Boot is geboren op 22-07-1895 in Noordwelle. Aangifte op 22-07-1895 [akte 8]. Cornelis is overleden op 25-01-1898 in Noordwelle, 2 jaar oud. Aangifte [akte 1].
7 Lena Jacoba Boot is geboren op 30-12-1896 in Noordwelle. Aangifte op 31-12-1896 [akte 19]. Lena is overleden op 21-10-1975 in Zeist, 78 jaar oud. Lena trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1924 in Noordwelle [ZA akte 3] met Pieter Jan van den Hoek, ongeveer 28 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1896 in Renesse. Pieter is overleden op 15-04-1943 in Noordgouwe, ongeveer 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16 Noordgouwe, akte 6 Renesse]. Notitie: zoon van Stoffel van den Hoek, winkelier, en Neeltje Cornelia Kouwen. Beroep: huisschilder.

XIII-ad Cornelis Centesz Boot is geboren op 09-10-1864 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 10-10-1864 [akte 25]. Cornelis is overleden op 06-11-1918 in Renesse, 54 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Adres: Renesse. Beroep: slager, landbouwer. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1893 in Renesse [akte 3] met Cornelia van der Schelde, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 29-06-1865 in Renesse. Cornelia is overleden op 21-04-1949 in Renesse, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwster. Notitie: dochter van Jakob van der Schelde (1835-1922), koopman, en Adriaantje Wesdorp (1840).
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Machiel Cornelis Boot is geboren op 02-10-1894 in Renesse. Volgt XIV-an.
2 Jakob Adriaan Boot is geboren op 08-11-1896 in Renesse. Volgt XIV-ao.

XIII-ae Leendert Centesz Boot is geboren op 04-07-1870 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 04-07-1870 [akte 13]. Leendert is overleden op 29-12-1958 in Zierikzee, 88 jaar oud. Aangifte [ZA akte 125]. Hij is begraven in Scharendijke. Adres: vanaf 02-1897 Middelburg. Beroep: veldwachter, politieagent. Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1897 in Haamstede [akte 2] met Henderieka Evertse, 23 jaar oud. Henderieka is geboren op 24-01-1874 in Haamstede, dochter van Paulus Evertse en Adriaantje (Adriana) Kwant. Zij is gedoopt op 01-03-1874 in Haamstede [DTB]. Henderieka is overleden op 21-08-1948 in Elkerzee, 74 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Zij is begraven in Scharendijke. Beroep: dienstbode.
Kinderen van Leendert en Henderieka:
1 Elizabeth Adriana Boot is geboren op 28-08-1898 in Middelburg. Aangifte op 29-08-1898 [ZA akte 365]. Elizabeth is overleden op 27-01-1978 in Scharendijke, 79 jaar oud. Zij is begraven in Scharendijke. Beroep: onderwijzeres. Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, op 23-07-1926 in Elkerzee [ZA akte 4] met David Ornee, 29 jaar oud. David is geboren op 12-04-1897 in Elkerzee, zoon van Cornelis Daniël Ornee en Pieternella Fluijt. David is overleden op 04-10-1959 in Scharendijke, 62 jaar oud. Hij is begraven in Scharendijke. Beroep: timmerman.
2 Adriana Elizabeth Boot is geboren op 11-03-1900 in Kerkwerve. Aangifte op 12-03-1900 [ZA akte 7]. Adriana is overleden op 13-04-1966 in Zierikzee, 66 jaar oud. Zij is begraven in Zierikzee. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op 27-07-1928 in Oosterland [ZA akte 19] met Pieter Kesteloo, 26 jaar oud, nadat zij op 13-07-1928 in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren op 22-02-1902 in Kerkwerve. Pieter is overleden op 16-10-1967 in Duiveland, 65 jaar oud. Hij is begraven in Zierikzee. Notitie: zoon van Hendrikus Kesteloo, smid, en Elizabet Maatje Evertse. Adres: Oosterland. Beroep: smid.
3 Leendert Hendrik Boot is geboren op 11-02-1906 in Kerkwerve. Aangifte op 12-02-1906 [ZA akte 3]. Leendert is overleden op 15-02-1906 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [akte 2].
4 Centina Paulina Boot is geboren op 06-04-1908 in Kerkwerve. Aangifte op 07-04-1908 [ZA akte 9]. Centina trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1932 in Kerkwerve [ZA akte 4] met Johannes Cornelis van der Have, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 01-11-1901 in Papendrecht. Notitie: zoon van Adriaan van der Have en Cornelia Nederlof, winkelierster. Beroep: adjunct-rijksaccountant.
5 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 06-07-1918 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 5].

XIII-af Job Centesz Boot is geboren op 22-12-1871 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 23-12-1871 [akte 32]. Job is overleden op 11-02-1968 in Haamstede, 96 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Notitie: Begraafplaats Vredehof. Adres: Renesse. Beroep: landbouwer (verhuisde in juni 1895 naar Elkerzee en kwam in november 1895 weer terug naar Renesse, in maart 1900 vertrok hij naar Haamstede, woonde en boerde aldaar op de hoeve "De Schouwse Boer", waar zijn oudste dochter Elizabeth Marina werd geboren. Deze hoeve is nu Hotel "De Schouwse Boer". Later woonde en rentenierde hij in de Vertonsweg). Job trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1900 in Ellemeet [akte 1] met Anna Jacoba den Boer, 24 jaar oud. Anna is geboren op 18-08-1875 in Ellemeet. Anna is overleden op 18-12-1958 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Notitie: dochter van Iman den Boer (1838), landbouwer, en Marina Kosten (1847).
Kinderen van Job en Anna:
1 Elizabeth Marina Boot is geboren op 15-08-1900 in Haamstede. Aangifte op 16-08-1900 [ZA akte 18]. Elizabeth is overleden op 03-12-1991 in Haamstede, 91 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Elizabeth trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1931 in Haamstede [ZA akte 2] met Mari(n)us van der Weel, 36 jaar oud. Mari(n)us is geboren op 09-07-1894 in Haamstede, zoon van Adrianus van der Weel en Maria van Vessem. Mari(n)us is overleden op 16-10-1959 in Zierikzee, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Hij is begraven in Haamstede. Beroep: landbouwer.
2 Marina Elizabeth Boot is geboren op 25-05-1902 in Haamstede. Aangifte op 26-05-1902 [ZA akte 11]. Marina is overleden op 17-03-1991 in Leiden, 88 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Haamstede. Marina:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1933 in Haamstede [ZA akte 4] met Pieter van der Wel, 26 jaar oud. Notitie: Marina Elizabeth trouwde op dezelfde dag als broer Iman Cente. Pieter is geboren op 25-04-1907 in Rotterdam. Pieter is overleden op 27-09-1935 in Poortugaal, 28 jaar oud. Notitie: zoon van Bastiaan van der Wel en Adriaantje van Gelder. Beroep: monteur.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 30-11-1940 met Wilhelmus Hendrikus van den Berg, 51 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 16-11-1889. Wilhelmus is overleden vóór 1989, hoogstens 100 jaar oud. Adres: (verhuisd met zijn gezin naar Den Haag).
3 Cente Iman Boot is geboren op 06-01-1904 in Haamstede. Volgt XIV-ap.
4 Iman Cente Boot is geboren op 04-06-1905 in Haamstede. Volgt XIV-aq.
5 Lena Wilhelmina Boot is geboren op 09-02-1907 in Haamstede. Aangifte op 09-02-1907 [ZA akte 5]. Lena is overleden op 15-04-1994 in Haamstede, 87 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Adres: Haamstede.
6 Toontje Jobina Boot is geboren op 21-02-1909 in Haamstede. Aangifte op 22-02-1909 [ZA akte 6]. Adres: vanaf 1993 Sint Annaland. Toontje trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1931 in Haamstede [ZA akte 5] met Marinus Johannes Buijs, 23 jaar oud. Marinus is geboren op 29-07-1907 in Tholen. Marinus is overleden op 01-02-1972 in Poortvliet, 64 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Notitie: zoon van Adriaan Buijs, landbouwer, en Trijntje Adriana Goedegebuure. Beroep: landbouwer.
7 Jobina Anna Jacoba Boot is geboren op 24-02-1913 in Haamstede. Jobina is overleden op 27-09-1993, 80 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Jobina trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1934 in Haamstede [ZA akte 2] met Maarten Olivier Hanse(n), 26 jaar oud. Maarten is geboren op 15-11-1907 in Haamstede, zoon van Maarten Olivier Hanse en Aaltje Willemina Dalebout. Maarten is overleden op 27-06-1979, 71 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Beroep: landbouwer.

XIII-ag Nicolaas Centesz Boot is geboren op 06-06-1873 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 06-06-1873 [akte 12]. Nicolaas is overleden op 29-04-1948 in Rotterdam, 74 jaar oud. Adres: (vertrok in maart 1895 naar Uithoorn en keerde in augustus 1898 van Nieuwer-Amstel weer terug naar Renesse. In november 1898 verhuisde hij met zijn gezin naar Serooskerke. Later woonde het gezin onder meer te Schiebroek en Hillegersberg (gemeente Rotterdam) aan de Kleiweg 70b, later vernummerd tot 89b). Beroep: slager. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1897 in Vinkeveen [akte 6] met Leuntje Maria van der Wende (Woude), 22 jaar oud. Leuntje is geboren op 06-10-1874 in Winkel, dochter van Jan van der Wende en Jannetje Verhage. Leuntje is overleden op 06-05-1959 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Leuntje:
1 Elisabeth Lena Boot is geboren op 16-04-1898 in Nieuwer-Amstel. Elisabeth is overleden op 15-11-1993 in Rijnwoude, 95 jaar oud. Zij is begraven op 19-11-1993 in Hazerswoude. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 27-07-1921 in Rotterdam [akte i128v] met Willem van Bockel, 24 jaar oud. Notitie: 2 kinderen, geboren in 1922 en 1925 te Hazerswoude. Willem is geboren op 06-02-1897 in Rotterdam. Willem is overleden op 18-02-1960 in Leiden, 63 jaar oud. Notitie: zoon van Cornelis Hendrikus Marinus van Bockel en Wilhelmina Smits. Beroep: boekhouder.
2 Jan Boot is geboren op 20-04-1899 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 21-04-1899 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 27-04-1899 in Serooskerke, Schouwen, 7 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].
3 Jan Boot is geboren op 13-04-1900 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-ar.
4 Willem Arend Cente Boot is geboren op 03-11-1907 in Rotterdam. Volgt XIV-as.

XIII-ah Elieza Centesz Boot is geboren op 09-11-1876 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 10-11-1876 [akte 21]. Elieza is overleden op 19-05-1964 in Zierikzee, 87 jaar oud. Hij is begraven in Renesse. Adres: Renesse. Beroep: landbouwer. Elieza trouwde, 30 jaar oud, op 25-10-1907 in Renesse [akte 8] met Toontje Verboom, 26 jaar oud. Toontje is geboren op 07-01-1881 in Noordgouwe. Toontje is overleden op 14-02-1955 in Renesse, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: dienstbode. Notitie: dochter van Willem Verboom, landbouwer, en Tona Janse.
Kinderen van Elieza en Toontje:
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 16-03-1909 in Renesse. Aangifte [ZA akte 3].
2 Willem Tonus Boot is geboren op 15-06-1910 in Renesse. Aangifte op 17-06-1910 [ZA akte 11]. Willem is overleden op 17-11-1914 in Noordgouwe, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24 Noordgouwe, akte 9 Renesse].
3 Cente Cornelis Boot is geboren op 19-10-1911 in Renesse. Volgt XIV-at.
4 Elizabeth Lena Wilhelmina (Liesbeth) Boot is geboren op 14-12-1914 in Renesse. Liesbeth is overleden op 15-01-2005 in Zierikzee, 90 jaar oud. Zij is begraven op 19-01-2005 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Adres: (woonde in 1996 te Haamstede). Liesbeth trouwde, 19 jaar oud, op 16-11-1934 in Renesse [ZA akte 7] met Iman Leendert Bouwman, 25 jaar oud. Iman is geboren op 04-08-1909 in Brouwershaven, zoon van Hubrecht Bouwman en Neeltje Berrevoets. Iman is overleden op 17-02-1986 in Burgh-Haamstede, 76 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: vrachtrijder.
5 Tona Wilhelmina Cornelia (Toos) Boot (privé). Toos trouwde in Renesse met Pieter Manni (privé). Beroep: landarbeider.
6 Cornelis Willem Boot is geboren op 28-08-1919 in Renesse. Cornelis is overleden op 07-09-1919 in Renesse, 10 dagen oud. Aangifte [ZA akte 10].
7 Cornelis Willem (Cor) Boot is geboren op 06-04-1922 in Renesse. Volgt XIV-au.
8 Cornelia (Dana) Boot (privé). Cornelia trouwde in Renesse met Klaas Jan Goedbloed (privé). Adres: Zierikzee. Beroep: chauffeur, eigenaar autogaragebedrijf.

XIII-ai Cente Centesz Boot is geboren op 12-07-1878 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 12-07-1878 [akte 10]. Cente is overleden in 1916, 37 of 38 jaar oud. Adres: Amsterdam (in mei 1901 vertrokken naar Ouder-Amstel). Beroep: groentenkweker. Cente trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 14-06-1906 in Watergraafsmeer met Maria Catharina van Wijngaarden, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1876 in Nieuwer-Amstel. Notitie: dochter van Goris van Wijngaarden en Maria Catharina Lunstroo.
Kinderen van Cente en Maria:
1 Willem Cente Boot (privé).
2 Maria Catharina Boot (privé).
3 Elizabeth Lena Wilhelmina Boot (privé).
4 Goris Boot is geboren op 18-11-1914 in Ouder-Amstel. Goris is overleden op 06-06-1975 in Amsterdam, 60 jaar oud. Adres: Amsterdam. Beroep: magazijnmeester conf. fabriek. Goris trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1942 in Amsterdam met Cornelia Schaake (privé).

XIII-aj Machiel Cornelis Centesz Boot is geboren op 12-12-1879 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot (zie XII-p) en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 12-12-1879 [akte 21]. Machiel is overleden op 25-04-1977 in Haamstede, 97 jaar oud. Adres: (woonde onder meer te Serooskerke in de 2e inlaag en na 1955 te Haamstede aan de Kloosterweg). Beroep: landbouwer. Machiel trouwde, 28 jaar oud, op 06-03-1908 in Renesse [akte 1] met Janna van den Hoek, 23 jaar oud. Janna is geboren op 09-02-1885 in Kerkwerve, dochter van Gerrit van den Hoek en Johanna Tuinman. Janna is overleden op 11-12-1961 in Haamstede, 76 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede.
Kinderen van Machiel en Janna:
1 Elisabeth Lena Wilhelmina Boot is geboren op 18-04-1909 in Renesse. Aangifte op 20-04-1909 [ZA akte 5]. Elisabeth is overleden op 31-01-2004, 94 jaar oud. Zij is begraven [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Adres: vanaf 1993 Rotterdam. Elisabeth trouwde in Serooskerke, Schouwen [ZA akte 3] met Jan Hart (privé). Notitie: zoon van Cornelis Hart, veldarbeider, en Anna Berrevoets. Adres: vanaf 1993 Rotterdam. Beroep: gemeente-arbeider.
2 Johanna Maatje Boot is geboren op 03-01-1911 in Renesse. Johanna is overleden op 07-05-2003 in Zierikzee, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-05-2003 in Middelburg. Adres: vanaf 1993 Renesse. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 14-08-1931 in Serooskerke, Schouwen [ZA akte 2] met Hendrikus Leendert Bodbijl, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op 02-09-1908 in Ellemeet, zoon van Jan Marinus Bodbijl en Janna Fondse. Hendrikus is overleden in 08-1996, 87 jaar oud. Beroep: veldarbeider.
3 Cente Cornelis Boot is geboren op 07-10-1912 in Renesse. 07-10-1913?. Cente is overleden op 12-01-1965 in Tilburg, 52 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede.
4 Gerritje Neeltje Boot. Gerritje: is geboren op woensdag 06-01-1915 in Renesse, dochter van Machiel Cornelis Centesz Boot en Janna van den Hoek. Gerritje Neeltje is overleden op zaterdag 10-09-2011 in Haamstede, 96 jaar oud. Gerritje Neeltje is begraven op woensdag 14-09-2011 te Burgh-Haamstede.
Gerrie:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 31-05-1940 in Renesse met Jacobus van der Pol, 31 jaar oud. Jacobus is geboren op zondag 31-01-1909. Jacobus is overleden op dinsdag 28-04-1970, 61 jaar oud. Jacobus: zoon van Adriaan van der Pol en Dina van Eenennaam.
(2) ging samenwonen, minstens 55 jaar oud, na 1970 met Maarten van Oosterom.
5 Willem Jan Boot is geboren op 15-11-1917 in Renesse. Willem is overleden op 08-09-1918 in Renesse, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
6 Cornelis Jan Boot is geboren op 03-02-1920 in Renesse. Volgt XIV-av.

XIII-ak Frans Marinus Boot is geboren op 25-12-1860 in Tholen, zoon van Adrianus Boot (zie XII-v) en Maria van de Velde. Aangifte [ZA akte 109]. Frans is overleden op 23-02-1930 in Rilland-Bath, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: landbouwer op de hoeve Speelhuis te Oud-Vossemeer. Religie: N.H.. Vermeld:
Eedsaflegging op woensdag 4 juni 1919 Rilland-Bath
Functie: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, onbezoldigd
Standplaats: Rilland-Bath
Datum benoeming: 07-12-1917
Aangesteld door: Gemeenteraad Rilland-Bath
Datum beëdiging: 04-06-1919
Bron: ZA Eedsafleggingen ambtenaren 1811-1937

Jan_Boot_Z.024

Frans Marinus Boot
Frans trouwde, 22 jaar oud, op 06-03-1883 in Oud-Vossemeer [akte 2] met Sara Rijstenbil, 25 jaar oud. Sara is geboren op 06-03-1858 in Oud-Vossemeer, dochter van Johannis Rijstenbil en Johanna Ruijtenburg. Sara is overleden op 06-04-1923 in Rilland-Bath, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwster. Religie: N.H.
Kinderen van Frans en Sara:
1 Adrianus Johannes Boot is geboren op 29-05-1883 in Tholen. Aangifte [ZA akte 61]. Adrianus is overleden op 14-01-1968 in Rockanje, 84 jaar oud. Adrianus trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1912 in Rockanje [akte 1] met Jannetje Vermeulen, ongeveer 22 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1890. Notitie: dochter van Jan Vermeulen en Cornelia Boutkan.
2 Johannes Adrianus Boot is geboren op 01-06-1884 in Tholen. Aangifte [ZA akte 4]. Johannes is overleden op 29-03-1928 in Rilland, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwer. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op 21-08-1918 in Burgh [akte 6] met Lena Geelhoed, 34 jaar oud. Lena is geboren op 17-10-1883 in Burgh, dochter van Pieter Geelhoed en Neeltje van Sluis. Aangifte op 17-10-1883 [ZA akte 14].
3 Maria Johanna Boot is geboren op 03-08-1885 in Oud-Vossemeer. Aangifte [ZA akte 38]. Maria is overleden op 09-07-1943 in Overveen (Bloemendaal), 57 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1912 in Rilland-Bath [akte 12] met Cornelis Blok, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1884 in Rilland-Bath. Cornelis is overleden op 18-03-1957 in Goes, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 52]. Notitie: zoon van Adriaan Blok en Elisabeth Johanna Wabeke, landbouwster. Beroep: landbouwer.
4 Johanna Maria Boot is geboren op 22-03-1887 in Oud-Vossemeer. Aangifte [ZA akte 13]. Johanna is overleden op 07-04-1976 in Rilland, 89 jaar oud. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 02-11-1916 in Rilland-Bath [akte 23] met Joos van Damme, ongeveer 30 jaar oud. Joos is geboren omstreeks 1886 in Wolphaartsdijk. Notitie: zoon van Cornelis van Damme, landbouwer, en Cornelia Blok. Beroep: landbouwer.
5 Cornelia Hendrika Boot is geboren op 18-09-1888 in Oud-Vossemeer. Aangifte [ZA akte 50]. Cornelia is overleden op 09-10-1956 in Haastrecht, 68 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1914 in Rilland-Bath [akte 11] met Pieter Luteijn, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 02-05-1886 in Nisse (Borsele). Notitie: zoon van Pieter Luteijn en Maria Vienne. Beroep: timmerman.
6 Anna Martina Boot is geboren op 14-01-1890 in Oud-Vossemeer. Aangifte [ZA akte 4]. Anna is overleden op 07-08-1968 in Krabbendijke, 78 jaar oud. Anna trouwde, 34 jaar oud, op 26-06-1924 in Rilland-Bath [ZA akte 13] met Abraham Pols, ongeveer 30 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1894 in Yerseke. Notitie: zoon van Pieter Cornelis Pols, oesterhandelaar, en Maatje Poelman. Beroep: oesterhandelaar.
7 Jacoba Adriana Boot is geboren op 28-05-1891 in Oud-Vossemeer. Aangifte [ZA akte 39]. Jacoba is overleden op 25-10-1966 in Amerongen, 75 jaar oud. Zij is begraven in Amerongen. Adres: Amerongen. Jacoba trouwde, 35 jaar oud, op 12-08-1926 in Rilland-Bath [ZA akte 20] met Johannes Tenge, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 05-10-1895 in Amsterdam. Johannes is overleden op 09-01-1975, 79 jaar oud. Hij is begraven in Amerongen. Notitie: zoon van Johannes Wiggert Tenge, ambtenaar burgerlijk armbestuur, en Geertruida Boevink Bosman. Beroep: rentmeester.
8 Abraham Marinus (Bram) Boot is geboren op 01-08-1892 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-aw.
9 Elizabeth Janna Boot is geboren op 17-03-1894 in Rilland. Aangifte op 19-03-1894 [ZA akte 17]. Elizabeth is overleden op 12-09-1900 in Rilland, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
10 Frans Marinus (Marien) Boot is geboren op 24-02-1896 in Rilland. Volgt XIV-ax.
11 Marina Pieternella Boot is geboren op 05-07-1897 in Rilland. Aangifte op 06-07-1897 [ZA akte 46]. Marina is overleden op 30-07-1984 in Arnhem, 87 jaar oud. Marina trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1926 in Rilland-Bath [ZA akte 12] met Jan Abraham Visser, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1903 in Kruiningen. Notitie: zoon van Abraham Visser en Janna van de Velde. Beroep: waterbouwkundige.
12 Sara Francina Boot is geboren op 04-09-1898 in Rilland-Bath. Aangifte op 05-09-1898 [ZA akte 46]. Sara is overleden op 04-10-1898 in Rilland-Bath, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 25].
13 Sara Francina Boot is geboren op 20-11-1899 in Rilland-Bath. Aangifte op 21-11-1899 [ZA akte 72]. Sara is overleden op 02-07-1984 in Oostvoorne, 84 jaar oud. Sara trouwde, 21 jaar oud, op 25-11-1920 in Rilland-Bath [akte 24] met Cornelis Gabriel Kleijkamp, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1895 in Rotterdam. Notitie: zoon van Wouter Kleijkamp en Cornelia van den Blink. Beroep: tuinder.
14 Jacob Adrianus Boot is geboren op 16-08-1901 in Rilland-Bath. Aangifte op 16-08-1901 [ZA akte 54]. Jacob is overleden op 27-10-1901 in Rilland-Bath, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 26].
15 Jacob Adriaan Boot is geboren op 05-04-1903 in Rilland. Volgt XIV-ay.

XIII-al Christiaan Johannes Cornelis Boot is geboren op 17-09-1910 in Burgh, zoon van Aalbrecht Jan Albertus Boot (zie XII-x) en Jacomina Schults. Aangifte op 17-09-1910 [ZA akte 7]. Christiaan is overleden op 24-05-1978 in Bergen op Zoom, 67 jaar oud. Notitie: Sint Annaland?. Beroep: onderwijzer. Christiaan trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1934 in Oud-Vossemeer [ZA akte 3] met Johanna Catharina Ampt, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1912 in Oud-Vossemeer. Johanna is overleden op 01-09-1989 in Tholen, ongeveer 77 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Notitie: dochter van Marinus Johan Ampt, hotelhouder, en Jacoba Scherpenisse.
Kinderen van Christiaan en Johanna:
1 Albertus Marinus Boot (privé). Albertus trouwde met C. Overbeeke.
2 Marinus Cornelis Boot (privé).

XIII-am Pieter Jacob Adrianus Boot is geboren op 13-10-1896 in Oud-Beijerland, zoon van Aalbregt Boot (zie XII-y) en Gerritje Sophia Baggerman. Aangifte op 13-10-1896 [akte 172]. Pieter is overleden op 10-05-1940 in Loosduinen, 43 jaar oud (oorzaak: gesneuveld bij Ockenburg). Hij is begraven in Rhenen. Notitie:
Naam: Ereveld Grebbeberg
Adres: Grebbeweg Rhenen
Zerk id-nummer 102677
Begraafplaatsnr. 235
(Plaats)aanduiding 09-35
Beroep: handelsemployé, jurist, uitgever (reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie, bij het 4-22 Depot Bataljon [BL/BK blz. 220] www.ogs.nl). Onderscheiding: Bronzen Leeuw bij K.B. no. 27 van 14-12-1949 (postuum), Oorlogsherinneringskruis1. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 11-09-1923 in Leiden met Anthonia Sara Ballego, 22 jaar oud. Anthonia is geboren op 13-08-1901 in Leiden, dochter van Johannes Gerardus Ballego en Cornelia Maria Brouwer. Anthonia is overleden op 26-08-1991 in Voorburg, 90 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Anthonia:
1 Albrecht Johannes Boot is geboren op 22-07-1924 in Calcutta, India. Volgt XIV-az.
2 Pieter Jan Adolf Boot is geboren op 29-06-1927 in Gouda. Volgt XIV-ba.
3 Erik Boot (privé). Erik trouwde in Amsterdam met Henriëtte Albertha Johanna Gerritsen (privé).

XIII-an Jan Bartelsz Boot is geboren op 09-03-1893 in Burgh, zoon van Bartel Jansz Boot (zie XII-ac) en Cornelia Quant. Aangifte op 10-03-1893 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 05-07-1921 in Zierikzee, 28 jaar oud. Aangifte [ZA akte 57]. Adres: vanaf 18-04-1918 Zierikzee. Beroep: landbouwer, winkelier. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1918 in Kerkwerve [akte 2] met Cornelia Neeltje van der Wekken, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 30-04-1893 in Kerkwerve. Cornelia is overleden op 05-06-1980 in Ottawa, Ontario, Canada, 87 jaar oud. Notitie: dochter van Cornelis van der Wekken, landbouwer, en Jacoba Janse.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Cornelia Jacoba Boot is geboren op 24-02-1919 in Zierikzee. Cornelia is overleden op 17-12-1999, 80 jaar oud. Zij is begraven [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 10-04-1945 met Johan(nes) Tangeman, 28 jaar oud. Johan(nes) is geboren op 24-05-1916. Johan(nes) is overleden op 13-03-2003 in Haamstede, 86 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: zoon van Marien Tangeman en Maria van Putten.
2 Jacoba Cornelia Boot (privé). Jacoba trouwde met Cor van der Westen (privé).

XIII-ao Elizabeth Boot is geboren op 23-04-1894 in Burgh, dochter van Bartel Jansz Boot (zie XII-ac) en Cornelia Quant. Aangifte op 24-04-1894 [ZA akte 7]. Elizabeth is overleden op 02-06-1962 in Kerkwerve, 68 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Elizabeth trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1917 in Burgh [akte 3] met Cornelis Boot, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 31-07-1889 in Kerkwerve, zoon van Marinus Boot (zie XIII-l) en Wilhelmina den Boer. Aangifte op 31-07-1889 [ZA akte 24]. Cornelis is overleden op 01-12-1978 in Zierikzee, 89 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Notitie: als overlijdensplaats vermeld Haamstede. Adres: (woonde onder Moriaanshoofd op de nog bestaande "Moerenhoeve"). Beroep: landbouwer.

Jan_Boot_Z.035
Kinderen van Elizabeth en Cornelis:
1 Willemina Cornelia Boot is geboren op 15-01-1918 in Kerkwerve. Willemina is overleden op 24-12-1983 in Willemstad, 65 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Willemina trouwde in Kerkwerve met Jan Hendrik Grootenboer (privé).
2 Cornelia Willemina Boot (privé). Cornelia trouwde in Klundert met Jacob Viergever (privé).
3 Maria (Marie) Boot is geboren op 22-04-1922 in Kerkwerve. Marie is overleden op 02-01-2005 in Dubbeldam (Dordrecht), 82 jaar oud [adv. Reformatorisch Dagblad 04-01-2005, Dordtenaar 04-01-2005]. Zij is begraven in Dordrecht [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Marie:
(1) trouwde, hoogstens 24 jaar oud, vóór 1946 met Abraham Kaijser. Abraham is overleden vóór 1947.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 21-11-1947 in Kerkwerve met Leendert van Ballegooie, 25 jaar oud. Leendert is geboren op 12-06-1922 in Dubbeldam. Leendert is overleden vóór 2005, hoogstens 83 jaar oud.
4 Bartel Boot (privé). Bartel trouwde met Maatje Vroegop, 25 jaar oud. Notitie: 2 kinderen. Maatje is geboren op 02-08-1927 in Klundert. Maatje is overleden op 29-01-2002 in Breda, 74 jaar oud. Zij is begraven in Breda [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
5 Marinus Boot (privé). Marinus trouwde in Zierikzee met Aberdina van der Welle (privé).
6 Maatje Cornelia Boot (privé). Maatje trouwde in Kerkwerve met Jozua (Joost) Quist (privé), zoon van Marinus Quist en Jannetje Verhage.
7 Pieter Jan Boot (privé). Pieter trouwde in Zaamslag met Cornelia Maria Dieleman, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 27-09-1934 in Zaamslag. Cornelia is overleden op 28-05-2002 in Kerkwerve, 67 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-2002 in Zierikzee [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: dochter van Jacobus Dieleman en Maria Pieternella Dekker.
8 Dingeman Jan Boot (privé). Dingeman trouwde met Willemina Maria Bouwens (privé).
9 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 07-04-1936 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 2].
10 Krina Neeltje Jacoba Boot (privé). Krina trouwde met Adriaan Dalebout (privé). Notitie: zoon van Adriaan Cornelis Dalebout en Neeltje Janna den Boer.
11 Elizabeth Boot (privé). Elizabeth:
(1) trouwde in Kerkwerve met Jan Kort, ongeveer 58 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1903. Jan is overleden vóór 1991, hoogstens 88 jaar oud. Notitie: zoon van Adriaan Pieter Kort.
(2) trouwde in Zierikzee met Antonie (Tonny) Simmers (privé).

XIII-ap Cornelis Bartelsz Boot is geboren op 18-07-1895 in Burgh, zoon van Bartel Jansz Boot (zie XII-ac) en Cornelia Quant. Aangifte op 19-07-1895 [ZA akte 7]. Cornelis is overleden op 05-12-1958 in Burgh, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: landbouwer. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1924 in Haamstede [ZA akte 2] met Jacomina Vaane, 27 jaar oud. Jacomina is geboren op 07-07-1896 in Haamstede, dochter van Jan Vaane en Laurina (Louwrina) Goudzwaard. Jacomina is overleden op 01-04-1973 in Westenschouwen, 76 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven op 05-04-1973 in Burgh.
Kinderen van Cornelis en Jacomina:
1 Bartel Boot (privé). Bartel trouwde in Waarde met Lena Cornelia Zandijk (privé), dochter van Dirk Zandijk.
2 Laurina (Louwrina) Boot (privé). Laurina trouwde in Burgh met Pieter Zandijk, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 22-07-1932 in Waarde, zoon van Dirk Zandijk. Pieter is overleden op 25-02-1994 in Waarde, 61 jaar oud. Hij is begraven op 02-03-1994 in Waarde [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: landbouwer te Westenschouwen en nadat zijn boerderij afbrandde vanaf 1973 te Waarde, waar hij de boerderij van zijn vader overnam.
3 Cornelia Boot is geboren op 29-07-1941 in Burgh. Aangifte [ZA akte 48]. Cornelia is overleden op 06-08-1941 in Burgh, 8 dagen oud. Aangifte [ZA akte 12].

XIII-aq Maarten Bartelsz Boot is geboren op 14-12-1896 in Burgh, zoon van Bartel Jansz Boot (zie XII-ac) en Cornelia Quant. Aangifte op 14-12-1896 [ZA akte 21]. Maarten is overleden op 29-09-1974 in Burgh, 77 jaar oud. Hij is begraven op 02-10-1974 in Haamstede. Beroep: landbouwer. Maarten trouwde, 30 jaar oud, op 18-03-1927 in Zierikzee [ZA akte 3] met Maria Vaane, 24 jaar oud. Maria is geboren op 23-08-1902 in Haamstede, dochter van Jan Vaane en Laurina (Louwrina) Goudzwaard. Maria is overleden op 23-11-1988 in Zierikzee, 86 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Haamstede. Notitie: als overlijdensplaats vermeld Burgh-Haamstede. Adres: (verhuisd op 13-04-1927 van Zierikzee naar Burgh).
Kinderen van Maarten en Maria:
1 Cornelia Boot (privé). Cornelia trouwde in Burgh met Dingeman Cornelis Quist (privé), zoon van Marinus Quist en Jannetje Verhage.
2 Jan Boot is geboren op 10-01-1931 in Burgh. Volgt XIV-bf.
3 Bartel Boot is geboren op 05-03-1935 in Burgh. Volgt XIV-bg.
4 Laurina (Louwrina) Boot (privé). Laurina trouwde in Haamstede met Samuel Cornelis Coomans (privé). Beroep: schilder.
5 Maatje Boot (privé).
6 Marinus Boot (privé).

XIII-ar Leendert Jan Boot is geboren op 18-02-1908 in Burgh, zoon van Thonis Boot (zie XII-ad) en Janna van de Zande. Aangifte op 19-02-1908 [ZA akte 3]. Leendert is overleden op 02-01-1983 in Kruiningen (Reimerswaal), 74 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: landbouwer op de Zanddijk. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 25-02-1932 in Sint Maartensdijk (Tholen) [ZA akte 3] met Catharina Wilhelmina de Wilde, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 15-02-1907 in Sint Maartensdijk (Tholen), dochter van Jacob Johannes de Wilde en Wilhelmina van Gorsel.
Kinderen van Leendert en Catharina:
1 Thonis Jacob (Tonnie) Boot is geboren op 25-08-1933 in Kruiningen. Volgt XIV-bh.
2 Jacob Johannes (Jaap) Boot (privé). Jaap trouwde in Wissenkerke met Anna Pieternella (Annie) Verhulst (privé), dochter van Johannes Jacobus Verhulst en Maria Aartje Wilhelmina Dieleman.

XIII-as Marius Boot is geboren op 10-01-1911 in Burgh, zoon van Thonis Boot (zie XII-ad) en Janna van de Zande. Marius is overleden op 19-06-1958 in Oud-Vossemeer, 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Adres: (woonde onder meer te Scherpenisse, Oude Tonge, Tholen, Dinteloord en Oud-Vossemeer). Beroep: broodbakkersknecht, landbouwersknecht, bakker. Marius trouwde, 35 jaar oud, op 19-09-1946 in Nieuwe Tonge met Maria Holleman, 25 jaar oud. Maria is geboren op 03-12-1920 in Nieuwe Tonge-Bathenoord. Maria is overleden op 25-08-1981 in Bergen op Zoom, 60 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Oud-Vossemeer. Notitie: dochter van Jan Holleman en Kaatje de Gast.
Kinderen van Marius en Maria:
1 Katharina Janna Maria Boot (privé). Katharina trouwde in Oud-Vossemeer met Gerard Verburg (privé).
2 Janna (Anja) Boot (privé). Anja trouwde in Tholen met Anthonius Abraham (Ton) Keijzers (privé), zoon van Adrianus Petrus Keijzers en Petronella Antonia Timmermans.

XIII-at Jan Pietersz Boot is geboren op 06-01-1907 in De Lier, zoon van Pieter Boot (zie XII-ae) en Jurrina Willemina van der Lingen. Aangifte op 07-01-1907 [akte 1]. Jan is overleden op 15-03-1989 in Zierikzee, 82 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1989 in Scharendijke. Adres: Kerkwerve (na 1966 te Scharendijke). Beroep: landbouwer op de W.V.F.-hoeve (Wereld Veteranen Federatie) (volgens zijn persoonskaart is hij ook wethouder geweest te Duivendijke). Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1933 in Kerkwerve [ZA akte 1] met Jacomina Martina Viergever, 29 jaar oud. Jacomina is geboren op 30-09-1903 in Kerkwerve. Jacomina is overleden op 17-02-1973 in Zierikzee, 69 jaar oud. Zij is begraven op 21-02-1973 in Scharendijke. Notitie: dochter van Harman Viergever en Maatje Willemina van As.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op 11-02-1975 in Scharendijke met Marina Johanna Viergever, 66 jaar oud. Notitie: 23-01-1975? Marina Johanna was een nicht van Jacomina Martina, de eerste vrouw van Jan Boot. Marina is geboren op 28-03-1908 in Sint Annaland. Aangifte [akte 20]. Marina is overleden op 21-12-2008 in Haamstede, 100 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op 24-12-2008 in Scharendijke. Notitie: dochter van Jan Hendrik Viergever en Pieternella Theunisse.
Kinderen van Jan en Jacomina:
1 Jurrina Willemina (Ina) Boot (privé). Ina trouwde in 1953 in Noordwelle met Cornelis Martinus (Kees) Boot (privé). Notitie: getrouwd ten huize van de gemeentesecretaris de heer G.A. Haringman wegens het buiten gebruik zijn van het gemeentehuis te Noordwelle als gevolg van de watersnoodramp van februari 1953. Ze emigreerden kort na hun huwelijk naar Canada. Zie XIV-s,4 voor persoonsgegevens van Kees.
2 Maatje Willemina (Ma) Boot (privé). Ma trouwde in Duivendijke met Cornelis Willem Landman, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-02-1934. Cornelis is overleden op 29-05-1978 in Middenschouwen, 44 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1978 in Scharendijke. Notitie: 28 of 31-05-1978?. Notitie: zoon van Johannes Landman en Kaatje Maatje Jonker.
3 Geertje Pieternella (Gerda) Boot (privé). Gerda trouwde in Scharendijke met Jacob (Jaap) Mol (privé), zoon van Jan Mol en C.M. Zanen. Religie: N.H..

XIII-au Jan Cornelis (Cor) Boot is geboren op 22-11-1914 in Poeldijk (Monster), zoon van Pieter Boot (zie XII-ae) en Jurrina Willemina van der Lingen. Cor is overleden op 04-04-1993 in Zierikzee, 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1993 in Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: schilder en recreatie-ondernemer, woonde op de "Irenehoeve" te Westenschouwen. Cor trouwde, 30 jaar oud, op 06-07-1945 in Zierikzee met Magdalena (Leentje) Geluk, 25 jaar oud. Leentje is geboren op 12-04-1920 in Poortvliet. Leentje is overleden op 04-01-2007 in Burgh-Haamstede, 86 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-2007 in Burgh-Haamstede. Adres: (woonde te Zierikzee, Westenschouwen en Haamstede). Notitie: dochter van Leendert (Leen) Geluk (1891-1973), kolenhandelaar te Zierikzee, en Johanna Martha den Engelsman (1897-1983).
Kinderen van Cor en Leentje:
1 Pieter (Piet) Boot (privé). Piet trouwde in Haamstede met Elsa Elvira Kock (privé), dochter van Lermiet Estanislao Kock en Remacla Arends.
2 Johanna Martha (Hanny) Boot (privé). Hanny trouwde in Haamstede met Willem Leendert Overduin (privé), zoon van Cornelis Jan Overduin en Aaltje Marina Blok.
3 Leendert (Leo) Boot (privé). Leo trouwde in Haamstede met Elizabeth Pieternella (Liesbeth) Quist (privé).
4 Jurrina Willemina (Jurrien) Boot (privé). Jurrien trouwde in Haamstede met Marcus Kaya (privé).
5 Jan Bartel (Jan) Boot (privé). Jan trouwde in Haamstede met Bertha van den Berg (privé), dochter van Jan van den Berg en Alida Maatje Oosterboer.
6 Clement Pieter Boot is geboren op 21-08-1954 in Burgh. Clement is overleden op 12-10-1956 in Burgh, 2 jaar oud (oorzaak: verongelukt). Aangifte [ZA akte 2].
7 Magdalena Cornelia (Marleen) Boot (privé). Marleen trouwde in Haamstede met Herman Willem Huson (privé), zoon van Pieter Huson en Pieternella Arendse.
8 Cornelia Janneke (Corien) Boot (privé).
9 Maatje Clementa (Marijke) Boot (privé).
10 Clement Pieter (Eddy) Boot (privé). Eddy trouwde in Haamstede met Adriana Joppa (Anjo) Verloo (privé), dochter van Cornelis (Kees) Verloo en Adriana Janny Wandel.

XIII-av Bartel Thonis Pietersz Boot is geboren op 14-06-1922 in Scharendijke, zoon van Pieter Boot (zie XII-ae) en Jurrina Willemina van der Lingen. Bartel is overleden op 13-03-2002 in Scharendijke, 79 jaar oud. Hij is begraven in Scharendijke [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: medewerker bij de Spoorwegen en boer in Canada. Notitie: emigreerde in 1949 naar Ontario, Canada. Bartel trouwde, 23 jaar oud, met Neeltje (Nel) Sijrier (privé).
Kinderen van Bartel en Nel:
1 Pieter Boot (privé). Pieter trouwde in Osgood, Ontario, Canada met Betty Anne Saunders (privé).
2 Wilhelmina Cornelia Boot (privé). Wilhelmina:
(1) trouwde in Wyoming, Ontario, Canada met Berend Jan Mulder (privé).
(2) trouwde met Clive Fahie (privé).
3 Jurrina Willemina Boot (privé). Jurrina trouwde in Wyoming, Ontario, Canada met Willem Martin Olivier (privé).
4 Henry Boot (privé). Henry trouwde in Leamington, Ontario, Canada met Janet van Kempen (privé).
5 John Boot (privé). John trouwde in Sarnia, Ontario, Canada met Betty van der Vies (privé).
6 Bryan Boot (privé). Bryan trouwde in Strathroy, Ontario,Canada met Anetta Hester Terpstra (privé).
7 Jacob Leonard (Jake) Boot (privé). Jake trouwde in Kemptville, Ontario, Canada met Jacqueline Sandra de Roos (privé).
8 Nancy Boot (privé). Nancy trouwde in Wyoming, Ontario, Canada met Henry Hessels (privé).

XIII-ax Iman Adriaan Boot is geboren op 04-01-1899 in Burgh, zoon van Bartel Thonis Bartelsz Boot (zie XII-af) en Adriana Tannetje van Zuijen. Aangifte op 06-01-1899 [ZA akte 1]. Iman is overleden op 28-08-1960 in Haamstede, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Hij is begraven in Burgh. Beroep: landbouwer op de Van Zuijen's Hoeve. Iman trouwde, 19 jaar oud, op 27-09-1918 in Burgh [akte 7] met Pieternella Kommer, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 08-01-1896 in Haamstede, dochter van Marinus Kommer en Cornelia van der Klooster. Aangifte op 09-01-1896 [ZA akte 1]. Pieternella is overleden op 08-02-1988 in Zierikzee, 92 jaar oud. Zij is begraven in Burgh.
Kinderen van Iman en Pieternella:
1 Adriana Tannetje Boot is geboren op 15-12-1918 in Burgh. Adriana is overleden op 02-07-2007 in Burgh-Haamstede, 88 jaar oud [adv.]. Zij is gecremeerd op 06-07-2007 in Middelburg. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 11-08-1942 in Burgh met Johan Pieter van de Zande, 23 jaar oud. Johan is geboren op 22-06-1919 in Burgh. Johan is overleden op 06-04-1993 in Burgh-Haamstede, 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op 10-04-1993 in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: zoon van Leendert van de Zande, landbouwer, en Adriaantje Dekker. Beroep: landbouwer.
2 Marinus Cornelis Imansz Boot is geboren op 02-11-1920 in Haamstede. Volgt XIV-bs.

XIII-ay Bartel Thonis Boot is geboren op 24-06-1904 in Burgh, zoon van Bartel Thonis Bartelsz Boot (zie XII-af) en Adriana Tannetje van Zuijen. Aangifte op 25-06-1904 [ZA akte 7]. Bartel is overleden op 24-12-1972 in Westenschouwen, 68 jaar oud. Hij is begraven in Burgh. Beroep: landbouwer en kippenfokker. Bartel trouwde, 22 jaar oud, op 09-07-1926 in Haamstede [ZA akte 4] met Pieternella Martina Gilijamse, 24 jaar oud. Pieternella is geboren op 26-03-1902 in Haamstede, dochter van Abraham Gilijamse en Hermina Laurina Hendrikse. Pieternella is overleden op 21-04-1989 in Haamstede, 87 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Burgh.
Kind van Bartel en Pieternella:
1 Bartel Thonis Boot is geboren op 28-10-1928 in Burgh. Bartel is overleden op 13-09-2008 in Renesse, 79 jaar oud. Aangifte [adv.]. Adres: (vanaf 1987 te Renesse). Bartel trouwde, 25 jaar oud, op 16-07-1954 met Adriana (Adri) de Zwarte (privé), dochter van Machiel Johannis de Zwarte en Krina Johanna Bakker.

XIII-az Willem Bartel Boot is geboren op 30-07-1911 in Zonnemaire, zoon van Johannus Bartelsz Boot (zie XII-ag) en Pieternella Flohil. Willem is overleden op 07-08-1984 in Haamstede, 73 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1942 met Martina Catharina Verwest, 23 jaar oud. Martina is geboren op 01-07-1918 in Scharendijke. Martina is overleden op 09-06-1990 in Burgh, 71 jaar oud. Zij is begraven op 13-06-1990 in Haamstede. Notitie: dochter van Cornelis Leendert Verwest en Jannetje Adriana Kik.
Kinderen van Willem en Martina:
1 Cornelis Leendert (Kees) Boot (privé). Kees trouwde in IJsselstein met Gertie Geerards (privé).
2 Pieternella Boot (privé). Pieternella trouwde met W. de Braanker (privé).
3 Jannetje Adriana Boot (privé). Jannetje trouwde in Haamstede met Kurt Theo Ritterbex (privé).
4 Wilhelmina Martina Catharina Boot (privé). Wilhelmina trouwde in Haamstede met Paulus Hendrik van der Reijnst (privé).
5 Tineke Boot (privé). Tineke trouwde in Kruiningen met Jan van Iwaarden (privé).

XIII-ba Iman Cornelis Gilles Boot is geboren op 08-02-1906 in Burgh, zoon van Cornelis Willem Boot (zie XII-ah) en Maria Johanna van Zuijen. Aangifte op 10-02-1906 [ZA akte 3]. Iman is overleden op 01-11-1982 in Westenschouwen, 76 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: landbouwer. Iman trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1929 in Burgh [ZA akte 4] met Elizabeth Cornelia Hartog, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 01-03-1906 in Burgh. Elizabeth is overleden op 10-02-1936 in Burgh, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Notitie: dochter van Samuel Johan Hartog, korenmolenaar, en Elizabeth Cornelia Hartog.
Kind van Iman en Elizabeth:
1 Maria Johanna (Miep) Boot (privé).

XIII-bb Iman Boot is geboren op 01-11-1888 in Noordwelle, zoon van Krijn Imansz Boot (zie XII-ak) en Stoffelientje de Meij. Aangifte op 02-11-1888 [ZA akte 10]. Iman is overleden op 14-03-1934 in Castricum, 45 jaar oud. Adres: vanaf 11-1909 Zierikzee. Beroep: verpleger. Iman trouwde, 28 jaar oud, op 12-04-1917 in Castricum [akte 3] met Alberdina Gebke Urban, 25 jaar oud. Alberdina is geboren op 12-07-1891 in Groningen. Alberdina is overleden op 09-03-1989 in Alkmaar, 97 jaar oud. Beroep: verpleegster. Notitie: dochter van Evert Jan Urban, meubelmaker, en Hendrika Struik.
Kind van Iman en Alberdina:
1 Johannes Krijn Stoffel (Joop) Boot is geboren op 29-07-1919 in Castricum. Volgt XIV-bu.

XIII-bc Willem Boot is geboren op 03-08-1910 in Haamstede, zoon van Pieter Boot (zie XII-al) en Ploontje van Klooster. Aangifte op 04-08-1910 [ZA akte 21]. Willem is overleden op 20-02-1945 in Calbe an der Saale, Landkreis Calbe, Provinz Magdeburg, Duitsland, 34 jaar oud, oorzaak: tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland en daar overleden. Volgens broer Iman is hij omgekomen, omdat er een baal meel op zijn nek terecht kwam. Men heeft na dit gebeuren nog enige tijd met hem rond gereden op zoek naar een arts, maar deze was niet te vinden, waarna hij door dit toeval is overleden. Aangifte in 1946 [akte 14 Haamstede, Extract overlijdensregister Gemeente Calbe (D)].
Extract overlijdensregister Gemeente Calbe (D);
Calbe (Saale) is een stad in de huidige Landkreis Schönebeck in Sachsen-Anhalt in de voormalige DDR. Van 1816 tot 1950 was Calbe de Kreisstadt van de Pruissische Kreis Calbe an der Saale. De sowjet militaire bezetting verenigde in 1945 de beide provincies Magdeburg en Halle-Merseburg, de Vrijstaat Anhalt en delen van Braunschweig tot de nieuwe provincie Sachsen, die in 1947 na de opheffing van Pruissen het Land Sachsen-Anhalt werd. In 1950 werd de Landkreis Calbe hernoemd in Landkreis Schönebeck.
Beroep: winkelier (na het overlijden van beide ouders heeft Willem zijn broers en zussen uit de kruidenierszaak uitgekocht. Voor de winkel met inventaris en het woonhuis kreeg ieder f 60). Willem trouwde, 32 jaar oud, op 18-09-1942 in Haamstede met Lauwerina Engelina (Laurien) van Veen, 32 jaar oud. Notitie: Willem trouwde op dezelfde dag als zus Pieternella met Joris van den Hooven. Laurien is geboren op 11-09-1910 in Bruinisse. Laurien is overleden op 31-08-1987 in Haamstede, 76 jaar oud. Zij is begraven op 04-09-1987 in Haamstede.

Jan_Boot_Z.029

Willem Boot, Laurien van Veen en zoon Pieter
Kind van Willem en Laurien:
1 Pieter Engel Boot is geboren in 1943 in Haamstede. Volgt XIV-bv.

XIII-bd Cornelis (Cees) Boot is geboren op 19-04-1921 in Haamstede, zoon van Pieter Boot (zie XII-al) en Ploontje van Klooster. Cees is overleden op 26-02-1984 in Delft, 62 jaar oud. Hij is begraven in Delft. Adres: Delft. Beroep: winkelier, kantoorbediende, boekhouder (volgens persoonskaart), eigenaar reisbureau. Cees trouwde, 34 jaar oud, met Johanna (Joke) Hoefnagel (privé).

Jan_Boot_Z.032

Cees Boot en Joke Hoefnagel
Kinderen van Cees en Joke:
1 Cornelis Boot (privé).
2 Pieter Boot (privé).

XIII-be Iman Boot is geboren op 08-08-1925 in Haamstede, zoon van Pieter Boot (zie XII-al) en Ploontje van Klooster. Iman is overleden op 15-05-1988 in Slootdorp, 62 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven op 19-05-1988 in Middenmeer. Beroep: kruidenier (van 1952 tot 1956 te Dirkshorn, NH, daarna te Slootdorp, Wieringermeer). Iman trouwde, 26 jaar oud, met Maatje Anna (Mattie) Boot (privé). Mattie is een dochter van Pieter Gerrit Boot (zie XIV-s) en Dina van de Panne.

Jan_Boot_Z.033

Bruidspaar Boot - Boot
Kinderen van Iman en Mattie:
1 Kaatje (Kathy) Boot (privé). Kathy trouwde met Hendrik Jonker (privé). Beroep: rijksambtenaar.
2 Pieter (Piet) Boot is geboren op 20-06-1953 in Dirkshorn. tweeling. Piet is overleden op 09-09-2005 in Amstelveen, 52 jaar oud [adv. Schager Courant 12-09-2005, Helderse Courant 12-09-2005, Volkskrant 12-09-2005, Alkmaarse Courant 13-09-2005]. Hij is gecremeerd op 15-09-2005 in Amsterdam. Notitie: Zaandam? Amsterdam?. Beroep: leraar. Titel: dr.. Notitie:
Korte biografie van Pieter Boot, 1953 - 2005.
Pieter Boot werd geboren in een gereformeerd gezin in Harenkarspel, Dirkshorn.
Hij bezocht het Christelijk Lyceum Alkmaar, de voorloper van de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz, aan de Fabritiusstraat en behaalde zijn gymnasium-b-diploma in 1971.
Gegrepen door de prachtige lessen van zijn leermeesters dr. Jan Bouma en dr. Kant van Andel, de beide classici van het Christelijk Lyceum Alkmaar, besloot hij ook klassieke talen te gaan studeren. Daar voegde hij later nog wijsbegeerte aan toe.
Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde voor Klassieke talen zijn kandidaatsdiploma in 1975, zijn doctoraaldiploma in 1979. In hetzelfde jaar behaalde hij ook het doctoraaldiploma wijsbegeerte.
Ondertussen had hij verschillende studentenbaantjes aan de universiteit. Van 1974-1975 was hij student-assistent op het Paedagogisch Instituut, van 1975-1979 was hij student-assistent bij de vakgroep Antieke en Patristische Filosofie. Daarnaast was hij actief in de studentenvereniging met verschillende functies.
Van 1979 tot 1983 was hij wetenschappelijk ambtenaar I (promotie-medewerker) bij prof. dr. A.P. Bos bij de vakgroep Antieke en Patristische Filosofie. Hij wilde promoveren op Plotinus, een wijsgeer uit de derde eeuw na Christus, die werd geëerd als de laatste grote klassieke filosoof en over een grote aanhang in het toenmalige Rome beschikte. Hij mocht een stad bouwen en besturen van de Romeinse keizer volgens de principes van Plato, maar dat werd geen succes. Zijn invloed op latere vroeg-christelijke filosofen was echter groot. Augustinus heeft zich bijvoorbeeld zeer in Plotinus verdiept.
De promotie vond plaats in 1984 met het proefschrift: "Plotinus, Over Voorzienigheid (Enneade III 2-3 [47-48])". In het proefschrift geeft Piet Boot zijn uitleg en commentaar bij Plotinus' stelling: Alles komt van de Ene en keert naar de Ene terug.
Ondertussen was Piet Boot bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding van verstandelijk gehandicapten De Schakel te Amstelveen.
Zijn eerste onderwijservaringen in het voortgezet onderwijs beleefde hij tijdens een stage op het Willem de Zwijgerlyceum te Hilversum. Universitaire onderwijservaring deed hij op tijdens een stage aan het Theologisch Instituut van de VU bij de vakgroep Antieke Filosofie.
Daarna begon zijn loopbaan op de CSG Jan Arentsz, waar dr. Jan Bouma wegens ziekte diende te worden vervangen. Hij kon beginnen per 01-08-1983 dankzij bemiddeling van drs. Kant van Andel (die enkele jaren daarna ook promoveerde), op 01-08-1984 trad hij in vaste dienst.
Een aantal jaren heeft hij het werk aan de school gecombineerd met een docentenfunctie op de SG Casimir te Amstelveen.
Zeer gedreven, enthousiast docent, betrokken bij de leerlingen, open voor kritiek en verbeteringen, nooit een pessimist als het om verandering gaat, bereid om grote verantwoordelijkheden te dragen, veel gevoel voor humor en alle tijd voor leerling en collega als er geholpen kon worden met een probleem. Een begenadigd verteller. Zo praten zijn leerlingen en collega's over hem. En terecht.
Hij speelde mee in de meeste musicals van Rudi Oranje, promootte de gymnasiumafdeling met speciale excursies en de jaarlijkse reizen naar Xanten (brugklas), Leiden, Amsterdam, Maastricht en Keulen (klas 2 t/m 4) en naar Rome (klas 5). Er kwam enkele jaren geleden nog een reis bij voor de vierde klas naar Griekenland.
Als voorzitter van de personeelsraad hielp hij de overlegstructuur van de school te verbeteren, ondersteunde hij de leerlingenraad en stond hij de directie terzijde met raad en daad.
Zijn naam zal met ere worden genoemd op de school.
Met hartelijke dank aan de familieleden voor de medewerking en toestemming tot plaatsing.
3 Gijsbertha Cornelia (Bertie) Boot (privé). Bertie trouwde met Erik N.N. (privé).
4 Willem Boot (privé). Willem trouwde in Wieringerwerf met Catharina Geertruida Maria (Ina) Sijm (privé).
5 Dina Boot (privé). Dina trouwde in Eindhoven met Douwe van Klinken (privé). Beroep: meubelmaker.
6 Gerrit Pieter (Gerrit) Boot (privé). Gerrit trouwde in Wieringerwerf met Elisabeth Anna (Liesbeth) Breed (privé).
7 Helene (Heleen) Boot (privé). Heleen trouwde in Alkmaar met Adrianus Olof Johannes (Arjan) Keppel (privé). Beroep: hoofduitvoerder bij Ballast-Nedam.

XIV-a Domus Marinus Boot is geboren op 05-02-1885 in Nieuwerkerk, zoon van Joost Boot (zie XIII-a) en Janna Boogerd (Boogert). Aangifte op 06-02-1885 [ZA akte 5]. Domus is overleden op 13-08-1946 in Zierikzee, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47]. Beroep: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Nieuwerkerk (Capelle). Domus trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1910 in Nieuwerkerk [akte 15] met Anna Martina van de Stolpe, 25 jaar oud. Anna is geboren op 01-05-1885 in Nieuwerkerk. Anna is overleden op 01-02-1953 in Zierikzee, 67 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Aangifte op 13-02-1953 [ZA akte 42 Zierikzee, akte 51 d.d. 15-04-1955 Ministerie van Justitie, aangifte van overlijden van vermisten nr. 116502]. Notitie: dochter van Hubrecht van de Stolpe, landman, landbouwer op de hofstede "Slot Zwanenburg" te Capelle, en Adriana Wilhelmina van Hoeve, landvrouw.
Kinderen van Domus en Anna:
1 Janna Adriana Wilhelmina Boot (privé). Janna trouwde in Halsteren met Hendrik Adrianus van Nieuwenhuijzen (privé). Notitie: zoon van Nicolaas Adriaan van Nieuwenhuijzen (1882) en Martina Verstraate (1884).
2 Hubrecht Joost Boot is geboren op 27-07-1913 in Nieuwerkerk. Volgt XV-a.

XIV-b Martinus Cornelis Boot is geboren op 04-08-1882 in Sloten (Amsterdam), zoon van Pieter Boot (zie XIII-b) en Maria Lodewijk. Martinus is overleden op 30-07-1954 in Velsen, 71 jaar oud. Beroep: betonwerker. Martinus trouwde, 26 jaar oud, op 27-05-1909 in Velsen met Neeltje Edses, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 28-10-1885 in Anna Paulowna. Neeltje is overleden op 06-09-1933 in Velsen, 47 jaar oud. Notitie: dochter van Jan Edses, schipper, en Antje Blom.
Kind van Martinus en Neeltje:
1 Jacob Pieter Boot is geboren op 03-03-1910 in Velsen. Volgt XV-b.

XIV-c Jan Pieter Boot is geboren op 15-10-1876 in Kerkwerve, zoon van Jacob (Jakob) Boot (zie XIII-h) en Janna van den Hoek. 13-10-1876?. Jan is overleden op 02-11-1948 in Ouwerkerk, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: gemeenteveldwachter. 
 
Jan Boot Z.056 

Koninklijke onderscheiding Jan Pieter Boot

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode 30-08-1937
 
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 07-10-1903 in Zierikzee [akte 54] met Maria Hack, 29 jaar oud. Maria is geboren op 05-06-1874 in Zierikzee. Maria is overleden op 01-03-1951 in Ouwerkerk, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Notitie: dochter van Cornelis Hack, arbeider, en Hendrika Catharina Kloet.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Jacob Boot is geboren op 27-08-1904 in Ouwerkerk. Volgt XV-c.
2 Hendrika Catharina Boot is geboren op 08-02-1906 in Ouwerkerk. Aangifte op 08-02-1906 [ZA akte 3]. Hendrika is overleden op 15-09-1909 in Ouwerkerk, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12].
3 Maria Hendrika (Marie) Boot (privé). Marie trouwde in Ouwerkerk met Daniël (Daan) Smit (privé). Notitie: ze trouwden in het geboortehuis van Marie, want in dit gemeentehuis woonden haar ouders toen haar vader hier veldwachter was. Daan: zoon van Fop Smit (1876->1950) en Lena Bezeij (1877->1950).

XIV-d Jacob Boot is geboren op 14-01-1886 om 16:00 in Kerkwerve [uittreksel geboorteregister als bijlage trouwakte], zoon van Jacob (Jakob) Boot (zie XIII-h) en Janna van den Hoek. getuigen bij de aangifte: Frederik Roggeband, 26 jr, landbouwersknecht te Kerkwerve en Cornelis op den Brouw, 24 jr, veldwachter te Kerkwerve. Jacob is overleden op 04-02-1953 in Ouwerkerk, 67 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Aangifte [ZA akte 30 "overleden bevonden"]. Hij is begraven in Ouwerkerk. Notitie: de eigenlijke rampnacht hebben ze overleefd op de zolder van hun woning. Een reddingsvlot hebben ze afgewezen in de veronderstelling dat het water wel zou zakken. Helaas was het huis de volgende morgen weggespoeld. Veel later zijn hun lichamen gevonden en aan wasmerkjes en dergelijke geïdentificeerd. Beroep: veldarbeider, landbouwer, eierboer, palingvisser. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1913 in Kerkwerve [akte 5] met Janna (Jans) Jonker, 23 jaar oud. Jans is geboren op 01-11-1889 in Ellemeet, dochter van Willem Jonker en Krina Verwest. Jans is overleden op 04-02-1953 in Ouwerkerk, 63 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Watersnoodramp 1953). Aangifte [ZA akte 7 Haamstede, akte 5 Ouwerkerk]. Zij is begraven in Ouwerkerk. Notitie: Het uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente Haamstede meldt dat overledene overleden is bevonden.
Als zoon van een keuterboertje wist Jacob zich een kleine boerderij aan het Diepegat onder Ouwerkerk te verwerven. Samen met zijn jonge vrouw Janna zette hij hier een zeer gevarieerd bedrijfje op. Naast enige landbouw, ze pachtten slechts enkele hectaren grond, hielden ze ongeveer 1000 kippen. Voor die tijd was dat veel. In een ruime kippenstal kweekten ze een aantal eendagskuikens op voor de slacht. De rest liep buiten en leverde echte scharreleieren. Daarnaast werden de visrechten gepacht rond Ouwerkerk van een grote hoeveelheid binnenwater, sloten, watergangen en de spuiboezem. Hierin zette Jacob zijn fuiken uit. De waterstand in de poldersloten was toen nog aanmerkelijk hoger dan anno 2000 en het was toen nog schoon!
Als aanvulling voor werkhulp en eigen gebruik hadden ze een paard, een koe en een varken.
In 1951 kochten ze het huis van de erven van zijn broer Jan Pieter op Ouwerkerk. Ze hebben daar gewoond tot de watersnoodramp van februari 1953 een ruw einde aan het bestaan van deze woning en aan het leven van Jacob en Janna maakte.
Kinderen van Jacob en Jans:
1 Jacob Willem (Jaap) Boot is geboren op 07-10-1913 in Ouwerkerk. Volgt XV-d.
2 Krina Janna (Ina) Boot is geboren op 25-12-1915 in Ouwerkerk. Ina is overleden op 16-03-2001 in Huizen, 85 jaar oud. Adres: (op 07-05-1934 vertrokken naar Rotterdam). Ina trouwde met Ferdinand Touw (privé).

XIV-e Adriaan Boot is geboren op 21-10-1886 in Zierikzee, zoon van Abraham Boot (zie XIII-i) en Wolferina van den Bos. Aangifte op 22-10-1886 [ZA akte 177]. Adriaan is overleden op 07-06-1972 in Goes, 85 jaar oud. Beroep: veldarbeider, los werkman. Adriaan trouwde, 20 jaar oud, op 11-09-1907 in Zierikzee [akte 48] met Adriana Huberdina Scherpenisse, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 25-01-1887 in Sint Philipsland. Beroep: dienstbode. Notitie: dochter van Johannes Scherpenisse (1859), arbeider, en Maria Kempeneers (1855-1923).
Kinderen van Adriaan en Adriana:
1 Abraham Johannes Boot (privé).
2 Maria Adriana Huberdina Boot is geboren op 24-04-1909 in Zierikzee. Aangifte op 25-04-1909 [ZA akte 62]. Maria is overleden op 25-04-1909 in Zierikzee, 1 dag oud. Aangifte [ZA akte 73].
3 Wolferina Boot (privé). Wolferina trouwde in Zierikzee [ZA akte 15] met Jan Willem den Herder (privé), zoon van Willem den Herder en Adriana van Westenbrugge. Beroep: schilder.
4 Maria Boot (privé).
5 Huberdina Boot (privé).
6 Johannes Boot is geboren op 22-12-1914 in Zierikzee. Volgt XV-e.
7 Pieter Boot (privé).
8 Leendert Boot (privé).
9 Janna Adriana Boot (privé).
10 Adriana Huberdina Boot (privé).
11 Adriaan Boot (privé).
12 Cornelia Boot (privé). Cornelia trouwde met B. Lokerse (privé).
13 Marina Leentje Boot (privé). Marina trouwde met J. de Graaf (privé).

XIV-f Jacobus Johannis Boot is geboren op 19-11-1884 in Kerkwerve, zoon van Jan Pietersz Boot (zie XIII-j) en Pieternella Tui(j)nman. Jacobus is overleden op 10-07-1975 in Westenschouwen, 90 jaar oud. Beroep: landbouwer. Jacobus trouwde, 35 jaar oud, op 30-04-1920 in Kerkwerve [akte 4] met Wilhelmina Cornelia Stoel, 31 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 05-08-1888 in Kerkwerve. Wilhelmina is overleden op 04-05-1968 in Middenschouwen, 79 jaar oud. Notitie: dochter van Leendert Stoel, slachter, en Pieternella de Witte.
Kind van Jacobus en Wilhelmina:
1 Pieternella Janna Boot (privé). Pieternella trouwde in Kerkwerve met J.W. van Gelder (privé).

XIV-g Cornelis Jan Boot is geboren op 15-01-1887 in Kerkwerve, zoon van Jan Pietersz Boot (zie XIII-j) en Pieternella Tui(j)nman. Aangifte op 17-01-1887 [ZA akte 3]. Cornelis is overleden op 07-05-1949 in Zierikzee, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Adres: (op 08-11-1929 vertrokken naar Zierikzee). Beroep: sigarenmaker. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 10-11-1909 in Zierikzee [akte 44] met Janna Koopman, 23 jaar oud. Notitie: 4 kinderen geboren te Zierikzee. Janna is geboren op 15-07-1886 in Zierikzee. Janna is overleden op 20-12-1956 in Zierikzee, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 67]. Notitie: dochter van Pieter Koopman en Pieternella Bibbe.
Kind van Cornelis en Janna:
1 Pieternella Marina Boot (privé).

XIV-h Pieter Jan Boot is geboren op 30-10-1884 in Kerkwerve, zoon van Marinus Boot (zie XIII-l) en Wilhelmina den Boer. Aangifte op 31-10-1884 [ZA akte 14]. Pieter is overleden op 25-06-1947 in Noordgouwe, 62 jaar oud. Aangifte [akte 23 Noordgouwe, akte 9 Dreischor]. Beroep: landbouwer. Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 28-01-1910 in Kerkwerve [akte 1] met Maatje van den Hoek, 23 jaar oud. Maatje is geboren op 05-01-1887 in Kerkwerve, dochter van Gerrit van den Hoek en Johanna Tuinman. Maatje is overleden op 05-06-1910 in Kerkwerve, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 23-01-1916 in Kerkwerve [akte 1] met Janna de Vlieger, 24 jaar oud. Janna is geboren op 23-07-1891 in Kerkwerve. Janna is overleden op 28-08-1957 in Zierikzee, 66 jaar oud. Aangifte [akte 61]. Notitie: dochter van Hendrik de Vlieger, landbouwer, en Kaatje van der Linde, landbouwster.
Kind van Pieter en Maatje:
1 Marinus Willem Boot is geboren op 01-06-1910 in Kerkwerve. Aangifte op 02-06-1910 [ZA akte 13]. Marinus is overleden op 08-06-1910 in Kerkwerve, 7 dagen oud. Aangifte [ZA akte 5].
Kinderen van Pieter en Janna:
2 Willemina Kaatje Boot (privé). Willemina trouwde met P. Flikweert (privé).
3 Hendrik Marinus Boot (privé).
4 Maria Lena Boot (privé).

XIV-i Cornelis Boot is geboren op 31-07-1889 in Kerkwerve, zoon van Marinus Boot (zie XIII-l) en Wilhelmina den Boer. Aangifte op 31-07-1889 [ZA akte 24]. Cornelis is overleden op 01-12-1978 in Zierikzee, 89 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Notitie: als overlijdensplaats vermeld Haamstede. Adres: (woonde onder Moriaanshoofd op de nog bestaande "Moerenhoeve"). Beroep: landbouwer. Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-06-1917 in Burgh [akte 3] met Elizabeth Boot, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 23-04-1894 in Burgh, dochter van Bartel Jansz Boot (zie XII-ac) en Cornelia Quant. Aangifte op 24-04-1894 [ZA akte 7]. Elizabeth is overleden op 02-06-1962 in Kerkwerve, 68 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
(2) trouwde, 79 jaar oud, op 20-02-1969 in Westenschouwen met Martina Adriaantje Hanse, 76 jaar oud. Martina is geboren op 30-10-1892 in Haamstede, dochter van Maarten Olivier Hanse en Aaltje Willemina Dalebout. Martina is overleden op 10-06-1989 in Haamstede, 96 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
Kinderen van Cornelis en Elizabeth: zie XIII-ao.

XIV-j Johannes Boot is geboren op 11-05-1892 in Kerkwerve, zoon van Marinus Boot (zie XIII-l) en Wilhelmina den Boer. Aangifte op 11-05-1892 [ZA akte 15]. Johannes is overleden op 13-04-1992 in Zierikzee, 99 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1992 in Zierikzee [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: landbouwer, pakhuisknecht, telegrambesteller, los werkman. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1918 in Zonnemaire [akte 3] met Stoffelina Polderman, 22 jaar oud. Stoffelina is geboren op 28-02-1896 in Zonnemaire, dochter van Marcus Polderman en Adriana Bos. Stoffelina is overleden op 18-10-1978 in Middelharnis, 82 jaar oud. Zij is begraven in Zierikzee.
Kinderen van Johannes en Stoffelina:
1 Marinus Marcus Boot (privé).
2 Adriana Willemina Boot (privé).
3 Willem Boot is geboren op 21-08-1923 in Zierikzee. Willem is overleden op 29-06-1986 in Zierikzee, 62 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Willem trouwde, 33 jaar oud, op 12-04-1957 met Klaasien Dokter, ongeveer 26 jaar oud. Klaasien is geboren omstreeks 1931. Klaasien is overleden op 18-01-1986 in Zierikzee, ongeveer 55 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
4 Marius Boot is geboren op 28-01-1927 in Zierikzee. Volgt XV-h.
5 Cornelia Boot (privé). Cornelia trouwde met N.N. Boschaart (privé).
6 Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 03-08-1930 in Zierikzee. Aangifte op 04-08-1930. Wilhelmina is overleden op 01-09-1930 in Zierikzee, 29 dagen oud. Aangifte [ZA akte 62].
7 Anton Boot (privé). Anton trouwde met W.N. Bouwman (privé).

XIV-k Willem Boot is geboren op 23-12-1896 in Kerkwerve, zoon van Marinus Boot (zie XIII-l) en Wilhelmina den Boer. Aangifte op 23-12-1896 [ZA akte 32]. Willem is overleden op 04-01-1974 in Zierikzee, 77 jaar oud. Beroep: landbouwer op de Langesluis. Willem:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1924 in Kerkwerve [ZA akte 7] met Pieternella Maatje Boot, 19 jaar oud. Pieternella is geboren op 10-07-1904 in Kerkwerve, dochter van Cornelis Boot (zie XIII-y) en Maria Berrevoets. Aangifte op 11-07-1904 [ZA akte 12]. Pieternella is overleden in 08-1955, 50 of 51 jaar oud (oorzaak: vermoedelijk verdronken). Zij is begraven in Zierikzee. Notitie: op 21-08-1955 vermist, op 27-08-1955 werd haar stoffelijk overschot gevonden door een Belgische loodsboot en in Oostende, België, aan wal gebracht, op 29-08-1955 daar begraven, later herbegraven in Zierikzee.
(2) trouwde, 60 of 61 jaar oud, op 14-01-1958 in Burgh met Marie Antonia Blom, 61 jaar oud. Marie is geboren op 15-01-1896 in Haamstede. Notitie: dochter van Jan Blom en Hendrika de Meijer; weduwe van Johannes Beije, overleden op 05-03-1954 te Noordgouwe.
Kinderen van Willem en Pieternella:
1 Marinus Boot (privé).
2 Maria Maatje Boot is geboren op 22-10-1927 in Kerkwerve. Maria is overleden op 20-10-1987 in Kerkwerve, 59 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1952 in Kerkwerve met C.W. den Boer. C.W. is overleden vóór 1987.

XIV-l Johannes Boot is geboren op 21-09-1866 in Zierikzee, zoon van Jacob Boot (zie XIII-m) en Lena (Helena) van Bloppoel. Johannes is overleden op 06-04-1932 in Zierikzee, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 23]. Beroep: koetsier, veldarbeider, landbouwer. Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1892 in Kerkwerve [akte 3] met Pieternella Evertse, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 23-04-1870 in Kerkwerve, dochter van Marinus Evertse en Neeltje van der Werf. Pieternella is overleden op 23-10-1897 in Burgh, 27 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: dienstbode.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 19-10-1898 in Zierikzee [akte 38] met Joppa Lena Hanse, 35 jaar oud. Joppa is geboren op 25-01-1863 in Kerkwerve. Joppa is overleden op 01-02-1907 in Haamstede, 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstbode. Notitie: dochter van Simon Hanse en Janna van der Linde.
Kinderen van Johannes en Pieternella:
1 Helena Boot is geboren op 27-02-1893 in Zierikzee. Aangifte op 28-02-1893 [ZA akte 50]. Helena is overleden op 07-11-1978 in Veldhoven, 85 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Adres: (op 07-01-1909 vertrokken naar Lisse). Helena trouwde, 36 jaar oud, op 18-10-1929 in Zierikzee [ZA akte 40] met Krijn Berrevoets, ongeveer 32 jaar oud. Krijn is geboren omstreeks 1897 in Zierikzee. Notitie: zoon van Matthijs Berrevoets en Krina Saaman. Beroep: winkelbediende.
2 Neeltje Boot is geboren op 26-04-1894 in Zierikzee. Aangifte op 27-04-1894 [ZA akte 70]. Onderscheiding: Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau.
3 Anna Boot is geboren op 26-10-1895 in Zierikzee. Aangifte op 27-10-1895 [ZA akte 175]. Anna is overleden op 25-11-1895 in Zierikzee, 30 dagen oud. Aangifte [ZA akte 135].
4 Anna Boot is geboren op 22-02-1897 in Burgh. Aangifte op 22-02-1897 [ZA akte 4]. Anna is overleden op 27-05-1953 in Middelburg, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 114 Middelburg, akte 13 Haamstede]. Zij is begraven op 30-05-1953 in Haamstede. Adres: (op 06-04-1907 vertrokken naar Kruiningen). Beroep: dienstbode. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1924 in Serooskerke, Schouwen [ZA akte 1] met Willem Oosse, 37 jaar oud. Willem is geboren op 23-10-1886 in Serooskerke, Schouwen. Willem is overleden op 02-09-1954 in Noordgouwe, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27 Noordgouwe, akte 12 Haamstede]. Hij is begraven op 04-09-1954 in Haamstede. Notitie: zoon van Marinus Oosse, (zoon van Dingeman Oosse en Maria van Lokeren) (20-06-1844 Serooskerke - 24-08-1929 Serooskerke), landbouwer, getrouwd met Cornelia van den Bos (13-12-1847 - 03-04-1932). Beroep: landbouwer op boerderij "De Schelphoek" te Haamstede, die met de Watersnoodramp van 01-02-1953 verloren is gegaan.
Kinderen van Johannes en Joppa:
5 Simon Jacob Boot is geboren op 06-09-1899 in Burgh. Aangifte op 09-09-1899 [ZA akte 14]. Simon is overleden op 27-02-1900 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
6 Jacob Boot is geboren op 04-11-1900 in Burgh. Volgt XV-i.
7 Janna Boot is geboren op 27-05-1902 in Burgh. Janna is overleden op 17-03-1937 in Ouddorp, 34 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3 Ellemeet]. Janna trouwde, 28 jaar oud, op 25-06-1930 in Ellemeet [ZA akte 5] met Cornelis Pieter Bouwman, ongeveer 32 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1898 in Duivendijke. Notitie: zoon van Hubrecht Bouwman, veldarbeider, en Neeltje Berrevoets. Beroep: rijwielhandelaar.
8 Antonie Boot is geboren op 29-11-1905 in Haamstede. Aangifte op 29-11-1905 [ZA akte 28]. Adres: (in 1950 met vrouw en 10 kinderen geëmigreerd naar Canada). Beroep: broodbakker. Antonie trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1930 in Kerkwerve [ZA akte 3] met Neeltje Cornelia van der Wekken, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1908 in Kerkwerve, dochter van Kornelis van der Wekken en Jacoba Janse.

XIV-m Jan Leendert Boot is geboren op 03-01-1886 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 04-01-1886 [ZA akte 1]. Jan is overleden op 30-07-1952 in Kerkwerve, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer op de boerderij "d'Oute Poppe". Jan trouwde, 30 jaar oud, op 22-09-1916 in Kerkwerve [akte 7] met Cornelia Straaijer, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 30-08-1888 in Elkerzee. Cornelia is overleden op 02-11-1965 in Westenschouwen, 77 jaar oud. Zij is begraven in Kerkwerve. Notitie: dochter van Jan Straaijer en Jakomina bij de Vaate.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Cornelis Boot is geboren op 23-04-1922 in Kerkwerve. Cornelis is overleden op 08-06-2002 in Colijnsplaat, 80 jaar oud. Hij is begraven op 12-06-2002 in Colijnsplaat. Adres: (vanaf 1994 te Colijnsplaat). Cornelis trouwde in Kerkwerve met Jacoba Provoost (privé).
2 Jacomina Boot (privé). Jacomina trouwde met Marinus den Boer (privé). Notitie: zoon van I.N. den Boer en Cornelia van der Wekken.
3 Jan Boot (privé). Jan trouwde met Truus de Jong (privé).
4 Johannes (Hans) Boot is geboren op 28-08-1926 in Kerkwerve. Hans is overleden op 08-07-1949 in Gedoengklokah, Java, Ned. Indië, 22 jaar oud (oorzaak: gesneuveld op Oost-Java) [Uittreksel van een door het Ministerie van Oorlog opgemaakte akte van overlijden d.d. 12-07-1949]. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstplichtig korporaal.
5 Janna Cornelia (Jans) Boot is geboren op 11-10-1927 in Kerkwerve. Jans is overleden op 06-03-1996, 68 jaar oud. Zij is begraven in Buurmalsen. Jans trouwde in Kerkwerve met Cornelis Jan van Burg (privé), zoon van Jacob van Burg en Marina de Jonge.
6 Anna Boot (privé). Anna trouwde in Kerkwerve met Gerrit Jan Wilbrink. Gerrit is overleden op 28-10-1987. Notitie: zoon van Gerrit Jan Wilbrink (1904-1974) en Prientje Neeltje Potappel (1902-1988).
7 Gerardus Boot (privé). Gerardus trouwde in Zierikzee met Magda J. van der Sluis (privé).
8 Bartel Jacob Boot is geboren op 01-11-1933 in Kerkwerve. Volgt XV-l.

XIV-n Leendert Boot is geboren op 12-04-1889 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 13-04-1889 [ZA akte 11]. Leendert is overleden op 05-06-1983 in Sommelsdijk, 94 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven in Zierikzee. Beroep: landbouwer. Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1915 in Zierikzee [akte 14] met Lena Fon(d)se, 22 jaar oud. Lena is geboren op 05-04-1893 in Zierikzee, dochter van Kornelis Fonse en Cornelia Speelman. Lena is overleden op 07-08-1978 in Middelharnis, 85 jaar oud. Zij is begraven in Zierikzee.

Jan_Boot_Z.040
Leendert Boot
Kinderen van Leendert en Lena:
1 Cornelis Boot is geboren op 21-05-1916 in Zierikzee. Cornelis is overleden op 02-08-2006 in Zierikzee, 90 jaar oud. Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op 04-06-1953 in Benthuizen met Neeltje den Boer, ongeveer 36 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1917. Neeltje is overleden op 21-12-2006 in Zierikzee, ongeveer 89 jaar oud.
2 Johannes Boot (privé). Johannes trouwde in 's-Heer Arendskerke met Pieternella (Nel) den Herder (privé).
3 Stoffel Boot (privé). Stoffel trouwde met Trijntje (Tini) van Oostveen (privé).
4 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 10-02-1921 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 9].
5 Cornelia Boot (privé). Cornelia trouwde met T. Langen (privé).
6 Jan Leendert Boot is geboren op 18-10-1928 in Zierikzee. Jan is overleden op 28-03-2007 in Scotland, Canada, 78 jaar oud. Adres: Ontario, Canada (op 15-02-1950 vertrokken naar Canada). Jan trouwde met Jacoba G. Bom (privé).
7 Jacomijntje Boot (privé). Jacomijntje trouwde met Jan van den Tol. Jan is geboren omstreeks 1932. Jan is overleden op 19-09-1990 in Katwijk, ongeveer 58 jaar oud.

XIV-o Cornelis Boot is geboren op 03-08-1890 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 04-08-1890 [ZA akte 21]. Cornelis is overleden op 29-08-1982 in Amersfoort, 92 jaar oud. Hij is begraven in Amersfoort. Beroep: opperhoutvester in Nederlands-Indië. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1918 in Ngawi, Java, Ned. Indië met Elizabeth Cornelia Drees, 29 jaar oud. Elizabeth is geboren op 10-11-1888 in Krimpen aan de Lek, dochter van Johannes Hendrikus Drees en Cornelia Grootes. Elizabeth is overleden op 02-03-1978 in Amersfoort, 89 jaar oud. Zij is begraven in Amersfoort.

Jan_Boot_Z.041

Cornelis Boot
Kinderen van Cornelis en Elizabeth:
1 Cornelis (Kees) Boot (privé). Kees trouwde in Utrecht met Madelon C.M. Kuyper (privé).
2 Jan Hendrik Boot is geboren op 05-08-1921 in Ngawi, Java, Ned. Indië. Volgt XV-o.
3 Johannes (Hans) Boot (privé). Hans trouwde in Delft met Catharina (Catrien) Senf (privé), dochter van ir. Albert Hendrik Senf en Elisabeth Reinders.

XIV-p Stoffel Boot is geboren op 04-03-1894 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 05-03-1894 [ZA akte 7]. Stoffel is overleden op 27-05-1953 in Haamstede, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwer. Stoffel trouwde, 30 jaar oud, op 23-04-1924 in Haamstede [ZA akte 1] met Adriana Tromper, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 31-01-1899 in Haamstede. Adriana is overleden op 28-10-1993 in Zierikzee, 94 jaar oud. Zij is begraven op 01-11-1993 in Haamstede. Notitie: dochter van Johannes Tromper, landbouwer, en Jakoba Mina Ringelberg.
Kinderen van Stoffel en Adriana:
1 Cornelis Boot (privé). Cornelis trouwde in Burgh met Centina Boot (privé). Zie XIV-at,1 voor persoonsgegevens van Centina.
2 Johannes Boot is geboren op 19-04-1927 in Haamstede. Volgt XV-r.
3 Jan Leendert Boot (privé). Jan trouwde in Brouwershaven met Pieternella van der Linde (privé). Notitie: dochter van Leendert van der Linde en Maatje Wilhelmina de Nooijer.
4 Marinus Maarten Boot (privé). Marinus trouwde in Zierikzee met Janna Cornelia Bil (privé).

XIV-q Olivier Bartel Boot is geboren op 02-05-1895 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 02-05-1895 [ZA akte 8]. Olivier is overleden op 28-10-1988 in Zierikzee, 93 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: landbouwer. Olivier trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1920 in Kerkwerve [akte 8] met Jacomina van der Wekken, 24 jaar oud. Jacomina is geboren op 28-02-1896 in Kerkwerve, dochter van Leendert van der Wekken en Janna Hanse. Jacomina is overleden op 05-10-1962 in Zonnemaire, 66 jaar oud.

Jan_Boot_Z.043
Olivier Bartel Boot
Kinderen van Olivier en Jacomina:
1 Jacomina Boot is geboren op 08-03-1921 in Duivendijke. Jacomina is overleden op 26-01-2002 in Goes, 80 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-2002 in Zonnemaire [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Jacomina trouwde, 18 jaar oud, op 18-02-1940 in Duivendijke met Jan van den Hoek, 21 jaar oud. Notitie: 3 kinderen geboren tussen 1940 en 1965, de oudste heet Olivier. Jan is geboren op 28-06-1918 in Kerkwerve. Jan is overleden in 1985 in Renesse, 66 of 67 jaar oud. Notitie: 1970?. Notitie: zoon van Adriaan van den Hoek en Catharina Oosse.
2 Janna Boot (privé). Janna trouwde in Duivendijke met Hendrik de Vlieger, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-03-1920 in Kapelle. Hendrik is overleden op 24-03-2002 in Zierikzee, 82 jaar oud. Hij is begraven op 28-03-2002 in Ouwerkerk [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: zoon van Samuel de Vlieger en Marina Geertruida Bolijn.
3 Maatje Pieternella Boot is geboren op 28-02-1924 in Duivendijke. Maatje is overleden op 15-12-1979 in Zierikzee, 55 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Kerkwerve. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 08-01-1948 in Duivendijke met Leendert den Boer, 25 jaar oud. Leendert is geboren op 23-02-1922 in Zierikzee, zoon van Cornelis den Boer en Maatje Boot (zie XII-ac,1 ). Leendert is overleden op 26-12-1958 in Zierikzee, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 122]. Beroep: landbouwer.
4 Leendert Boot is geboren op 01-05-1925 in Duivendijke. Volgt XV-u.
5 Cornelis Boot (privé). Cornelis trouwde met Arretje Robbemond (privé).
6 Marinus Boot is geboren op 28-07-1928 in Duivendijke. Marinus is overleden op 16-05-2001 in Kerkwerve, 72 jaar oud. Hij is begraven in Kerkwerve [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Adres: Elora, Wellington County, Ontario, Canada (op 11-08-1954 vertrokken naar Canada). Marinus trouwde, 27 jaar oud, op 24-03-1956 in Brouwershaven met Martina Lena (Ina) van der Wekken, 27 jaar oud. Ina is geboren op 27-09-1928 in Brouwershaven, dochter van Johannes Roeland van der Wekken en Geertje van der Klooster. Ina is overleden op 11-12-2010 in Fergus, Ontario, Canada, 82 jaar oud.
7 Johannes Boot (privé). Johannes trouwde in Duivendijke met Johanna M. (Jo) van der Meet (privé), dochter van Willem van der Meet en Marina Adriana Vis.
8 Stoffel Boot (privé). Stoffel trouwde met Ingetje (Inge) den Boer. Inge is geboren op 10-12-1937 in Zierikzee. Inge is overleden op 20-08-2004 in Goes, 66 jaar oud. Zij is begraven op 25-08-2004 in Kerkwerve [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
9 Jacob Boot (privé).

XIV-r Willem Jan Boot is geboren op 30-05-1896 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 30-05-1896 [ZA akte 15]. Willem is overleden op 14-08-1961 in Zierikzee, 65 jaar oud. Hij is begraven in Brouwershaven. Beroep: bakker te Brouwershaven, later ook vermeld als transportarbeider en landarbeider, na 1954 opzichter Rijkswaterstaat Deltadienst. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 01-08-1924 in Zierikzee [ZA akte 26] met Anna Wilhelmina Kloet, 24 jaar oud. Anna is geboren op 17-10-1899 in Zierikzee, dochter van Maarten Olivier Kloet en Helena Fluijt. Anna is overleden op 13-12-1976 in Reimerswaal, 77 jaar oud. Zij is begraven in Brouwershaven.


Jan_Boot_Z.044
Willem Jan Boot
Kinderen van Willem en Anna:
1 Cornelis Boot is geboren op 29-06-1925 in Brouwershaven. Volgt XV-w.
2 Helena Boot (privé). Helena trouwde in Brouwershaven met Gijs Steenbergen (privé).
3 Jacomijna Boot (privé). Jacomijna trouwde met Henk Heining (privé).
4 Maarten Olivier Boot is geboren op 13-10-1933 in Brouwershaven. Volgt XV-x.
5 Johannes Gerardus (Hans) Boot (privé). Hans trouwde in Brouwershaven met Corrie Jansen (privé). Notitie: dochter van Cornelis Geleijn Jansen en Cornelia Elisabeth Bouwens.

XIV-s Pieter Gerrit Boot is geboren op 31-08-1897 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 01-09-1897 [ZA akte 21]. Pieter is overleden op 27-07-1970 in Noordwelle, 72 jaar oud. Hij is begraven in Noordwelle. Beroep: landbouwer op de hofstede "Zelandia" onder Noordwelle. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1924 in Noordwelle [akte 4] met Dina van de Panne, 26 jaar oud. Dina is geboren op 31-03-1898 in Duivendijke, dochter van Cornelis van de Panne en Gijsbertje Donker. Aangifte op 31-03-1898 [akte 5]. Dina is overleden op 16-01-1985 in Zierikzee, 86 jaar oud. Zij is begraven in Noordwelle.

Jan_Boot_Z.045

Pieter Gerrit Boot
v.l.n.r.: zus Neeltje Boot, Pieter Gerrit Boot en Dina van de Panne,
kind op de stoel: Jacomijntje (Mijntje) Boot
 
Jan_Boot_Z.046

Dina van de Panne
staand v.l.n.r.: broer Tinus en Dina van de Panne,
er voor: zus Truida en zittend Gijsbertje Donker

Kinderen van Pieter en Dina:

1 Jacomijntje (Mijntje) Boot is geboren op 09-03-1925 in Noordwelle. Volgt XV-y.
2 Gijsbertha Cornelia (Bertha) Boot is geboren op 22-05-1926 in Noordwelle. Bertha is overleden op 13-12-1999 in Zierikzee, 73 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Adres: vanaf 1990 Noordwelle. Beroep: ziekenverzorgster. Bertha trouwde, 36 jaar oud, op 20-09-1962 in Noordwelle met Hubrecht Nehemia Bouwman, 43 jaar oud. Hubrecht is geboren op 26-01-1919 in Duivendijke. Hubrecht is overleden op 17-12-1988 in Noordwelle, 69 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Notitie: weduwnaar van Elisabeth van de Panne. Beroep: landbouwer.
3 Maatje Anna (Mattie) Boot (privé). Mattie trouwde in Noordwelle met Iman Boot, 26 jaar oud. Zie XIII-be voor persoonsgegevens van Iman.
4 Cornelis Martinus (Kees) Boot (privé). Kees trouwde in Noordwelle met Jurrina Willemina (Ina) Boot (privé). Notitie: getrouwd ten huize van de gemeentesecretaris de heer G.A. Haringman wegens het buiten gebruik zijn van het gemeentehuis te Noordwelle als gevolg van de watersnoodramp van februari 1953. Ze emigreerden kort na hun huwelijk naar Canada. Zie XIII-at,1 voor persoonsgegevens van Ina.
5 Anna Nelly Boot (privé). Anna trouwde met Abraham Cornelis Landman. Abraham is geboren op 24-05-1932 in Haamstede. Abraham is overleden op 08-09-2005, 73 jaar oud. Beroep: buschauffeur.
6 Jan Boot is geboren op 15-09-1933 in Noordwelle. Volgt XV-ab.
7 Johannes Pieter Boot (privé). Johannes trouwde in Noordgouwe met Wilhelmina Johanna (Mientje) Flikweert (privé). Notitie: dochter van Nico Wilhelm Flikweert en Willemina van Hekke.

XIV-t Bartel Jacob Boot is geboren op 01-08-1904 in Kerkwerve, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 04-08-1904 [ZA akte 14]. Bartel is overleden op 23-01-1976 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Hij is begraven in Kerkwerve. Beroep: landbouwer. Bartel trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1930 in Zierikzee [ZA akte 17] met Cornelia Pieternella Pimmelaar, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-12-1908 in Brouwershaven. Cornelia is overleden op 30-04-1988 in Zierikzee, 79 jaar oud. Zij is begraven in Kerkwerve. Notitie: dochter van Jan Pimmelaar (1880-1974), landbouwer, en Cornelia Pieternella Overbeek (1875-1961).
Kinderen van Bartel en Cornelia:
1 Jacomijntje Boot (privé). Jacomijntje trouwde in Kerkwerve met Cornelis van der Wekken (privé), zoon van Anthonus van der Wekken en Jacomina de Ruijter.
2 Jan Boot (privé).
3 Maatje Pieternella Boot (privé). Maatje trouwde in Kerkwerve met Johannes van der Sluis (privé).
4 Cornelia Pieternella Boot (privé). Cornelia trouwde in Kerkwerve met Johannes Jacob de Wilde (privé), zoon van Louis Cornelis de Wilde en Kornelia van Nieuwenhuijze.
5 Cornelis Boot (privé). Cornelis trouwde in Zierikzee met Margareta Elizabet (Greetje) Bolle (privé), dochter van Jan Bolle en Adriana Cornelia Margaretha de Zwarte.
6 Pieternella Francina Boot (privé). Pieternella trouwde met F. Langebeeke (privé).
7 Anna Boot (privé). Anna trouwde in Kerkwerve met Stoffel J. bij de Vaate (privé).
8 Johannes Boot (privé).
9 Neeltje Boot (privé). Neeltje trouwde in Kerkwerve met Jan Jacob Bil (privé).
10 Gerardus Boot (privé). Gerardus trouwde met Y.A.M. van der Nolle (privé).
11 Jacob Boot (privé). Jacob trouwde met Elisabeth Jacoba (Els) Fasol (privé), dochter van Nicolaas Gerardus Fasol en Alberta van der Voorde.

XIV-u Gerardus Boot is geboren op 10-07-1906 in Noordgouwe, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-n) en Jakomijntje bij de Vaate. Aangifte op 11-07-1906 [ZA akte 9]. Gerardus is overleden op 02-05-1991 in Zierikzee, 84 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven in Scharendijke. Beroep: landbouwer (verbleef met zijn gezin te Houten gedurende de evacuatieperiode in 1944-1945;
kocht op 02-02-1939 de boerderij aan de Kievitsweg 1 te Kerkwerve). Gerardus trouwde, 33 jaar oud, op 30-08-1939 in Duivendijke met Tona Pieternella van der Wekken, 32 jaar oud. Tona is geboren op 29-05-1907 in Duivendijke, dochter van Willem van der Wekken en Kaatje Hubrina Jonker. Tona is overleden op 08-12-2000 in Zierikzee, 93 jaar oud. Zij is begraven op 12-12-2000 in Scharendijke [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
Kinderen van Gerardus en Tona:
1 Cornelis Willem Boot (privé).
2 Willem Boot (privé). Willem trouwde in Bennekom met Hendrika G. van Dorland (privé).
3 Jacomijntje Boot (privé). Jacomijntje trouwde in Duivendijke met Adriaan Dalebout. Adriaan is geboren op 06-01-1944 in Kerkwerve. Adriaan is overleden op 23-09-1980 in Rotterdam, 36 jaar oud.
4 Johannes Pieter (Han) Boot (privé). Han trouwde in Mijnsheerenland met Cornelia Jacomina (Jacomien) Kappetein (privé). Notitie: dochter van Johannes Kappetein en Johanna Roobol.
5 Jacob Jan Boot (privé). Jacob trouwde in Fyke, Duitsland met Marianne Iene Ursula Meissner (privé).

XIV-v Bastiaan Adrianus Boot is geboren op 02-03-1870 in Zierikzee, zoon van Jan Maartensz Boot (zie XIII-o) en Johanna (Janna) Kostense. Aangifte op 03-03-1870 [ZA akte 44]. Adres: Middelburg. Beroep: slager. Bastiaan trouwde, 22 jaar oud, op 20-01-1893 in Middelburg [akte 5] met Grietje Timmer, ongeveer 22 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1871 in Weesperkarspel. Weespen-carspel. Notitie: dochter van Teunis Timmer, schipper, en Catharina van 't Hof.
Kinderen van Bastiaan en Grietje:
1 Johan Karel Boot is geboren op 10-03-1893 in Middelburg. Volgt XV-ah.
2 Hendrik Maarten Boot is geboren op 04-04-1894 in Middelburg. Aangifte op 05-04-1894 [ZA akte 150]. Hendrik is overleden op 16-07-1894 in Middelburg, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 159].
3 Catharina Johanna Wilhelmina Boot is geboren op 31-08-1896 in Middelburg. Aangifte op 01-09-1896 [ZA akte 373].
4 Johanna Martina Hendrika Boot is geboren op 04-04-1899 in Middelburg. Aangifte op 05-04-1899 [ZA akte 152].
5 Bastiaan Gerard Boot is geboren op 10-08-1900 in Middelburg. Aangifte op 10-08-1900 [ZA akte 324]. Bastiaan is overleden op 04-09-1900 in Middelburg, 25 dagen oud. Aangifte [ZA akte 298].
6 Margaretha Adriana Mathilda Boot is geboren op 06-10-1901 in Middelburg. Aangifte op 07-10-1901 [ZA akte 377]. Margaretha is overleden op 31-12-1901 in Middelburg, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 1 (1902)].

XIV-w Marinus Johannes Boot is geboren op 12-12-1868 in Stavenisse, zoon van Abraham Maartensz Boot (zie XIII-p) en Cornelia (Neeltje) van Westen. Aangifte [ZA akte 45]. Marinus is overleden op 25-05-1946 in Bruinisse, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: mosselkweker, schipper. Marinus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-06-1892 in Bruinisse [akte 11] met Maria de Jonge, 20 jaar oud. Maria is geboren op 19-02-1872 in Bruinisse. Maria is overleden op 15-04-1896 in Bruinisse, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Notitie: dochter van Cornelis Willem de Jonge, landbouwer, en Pauwlina (Paulina) Hage (Hase).
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 28-11-1896 in Bruinisse [akte 20] met Lena Saartje Visser, 26 jaar oud. Lena is geboren op 21-05-1870 in Bruinisse. Lena is overleden op 16-09-1939 in Bruinisse, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25]. Notitie: dochter van Jacob Visser (12-09-1845 Bruinisse - 02-03-1912 Bruinisse), metselaar, getrouwd 05-01-1870 in Bruinisse met Janna Verton (02-03-1846 Haamstede - 13-03-1923 Bruinisse) [Gens Nostra april/mei 1969 pag. 124].

Jan_Boot_Z.047

Lena Saartje Visser
Kinderen van Marinus en Maria:
1 Cornelis Willem Boot is geboren op 26-07-1893 in Bruinisse. Aangifte op 26-07-1893 [ZA akte 48]. Cornelis is overleden op 16-03-1940 in Dordrecht, 46 jaar oud. Beroep: sleepbootkapitein. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 30-04-1926 in Oosterland [ZA akte 6] met Cornelia van der Weele, 34 jaar oud. Cornelia is geboren op 27-03-1892 in Oosterland. Cornelia is overleden op 13-07-1975 in Bruinisse, 83 jaar oud. Notitie: dochter van Marinus van der Weele en Janna Bakker.
2 Neeltje Paulina Boot is geboren op 23-07-1894 in Bruinisse. Aangifte op 23-07-1894 [ZA akte 43]. Neeltje is overleden op 17-12-1970 in Bruinisse, 76 jaar oud. Zij is begraven in Bruinisse. Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1920 in Bruinisse [akte 19] met Cornelis Adriaan Hanse, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 24-08-1898 in Bruinisse. Cornelis is overleden op 15-05-1993, 94 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven in Bruinisse. Notitie: zoon van Adriaan Hanse (1843-1935) en Maria Flohil (1858-1925). Beroep: landbouwer.
3 Johannes Jacob Boot is geboren op 26-03-1896 in Bruinisse. Volgt XV-ai.
Kinderen van Marinus en Lena:
4 Jacob Johannes Boot is geboren op 12-09-1897 in Bruinisse. Volgt XV-aj.
5 Marinus Boot is geboren op 15-02-1899 in Bruinisse. Volgt XV-ak.
6 Janna Neeltje Boot is geboren op 14-09-1900 in Bruinisse. Aangifte op 15-09-1900 [ZA akte 50]. Janna is overleden op 13-02-1973 in Goes, 72 jaar oud. Zij is begraven in Bruinisse. Janna trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1927 in Bruinisse [ZA akte 7] met Marinus van der Velde, 26 jaar oud. Marinus is geboren op 23-09-1900 in Brakel. Notitie: zoon van Lambertus van der Velde en Johanna Maria Nederhand. Beroep: aannemer.
7 Jozina Cornelia Boot is geboren op 13-06-1907 in Bruinisse. Aangifte op 14-06-1907 [ZA akte 36]. Jozina is overleden op 24-05-1975 in Bruinisse, 67 jaar oud. Zij is begraven in Bruinisse. Jozina trouwde, 24 jaar oud, op 25-11-1931 in Bruinisse [ZA akte 22] met Johannes Huibers, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 25-08-1906 in Veenendaal. Johannes is overleden op 14-11-1977, 71 jaar oud. Hij is begraven in Bruinisse. Notitie: zoon van Jan Huibers (03-04-1882 Veenendaal - 24-10-1949 Veenendaal), spinmeester, smid, koster van de Gereformeerde Gemeente in Veenendaal, getrouwd 11-11-1905 in Veenendaal met Wilhelmina Turkesteen (30-06-1881 Veenendaal - 04-02-1960 Veenendaal). Beroep: elektromonteur, eigenaar elektra, sanitair- en radio-installatie bedrijf.

XIV-x Maarten Boot is geboren op 10-02-1895 in Zierikzee, zoon van Johannes Maarten Boot (zie XIII-q) en Leentje Kort. Aangifte op 11-02-1895 [ZA akte 23]. Maarten is overleden op 11-09-1958 in Rotterdam, 63 jaar oud (oorzaak: longembolie). Hij is begraven in Rotterdam. Notitie: Crooswijk. Maarten trouwde, 28 jaar oud, op 29-08-1923 in Rotterdam [akte m25v] met Johanna Maria (Jo) Kok, 25 jaar oud. Jo is geboren op 10-12-1897 om 02:00 in Den Haag. Aangifte op 10-12-1897. Jo is overleden op 25-05-1981 in Rotterdam, 83 jaar oud (oorzaak: hartfalen). Zij is begraven op 29-05-1981 in Rotterdam. Notitie: Crooswijk. Notitie: dochter van Cornelis Kok, geboren op 31-03-1872 in Delfshaven (Rotterdam), aangifte op 02-04-1872, overleden na 1948, getrouwd op 12-11-1896 in Schiedam met Petronella Wilhelmina Breetvelt, geboren op 16-06-1877 in Schiedam.
Kinderen van Maarten en Jo:
1 Leentje (Lenie) Boot (privé). Lenie trouwde in Rotterdam met Jacobus (Koos) Houweling (privé), zoon van Arie Marinus Houweling (1899-1964) en Clazina Heij (1899-1984).
2 Petronella Boot (privé). Petronella trouwde met H.J. (Huub) van Buuren (privé).
3 Johannes Maarten Boot (privé). Johannes trouwde in Rotterdam met Adriana (Sjaan) van der Palm (privé).
4 Cornelis Boot is geboren op 23-08-1929 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 13-08-2007 in Rhenen, 77 jaar oud [adv. Reformatorisch Dagblad 15-08-2007]. Hij is begraven in Rhenen. Cornelis trouwde met Hendrika (Riek) Slob (privé).
5 Maarten Boot (privé). Maarten trouwde in Rotterdam met Jenneke Huberta (Jenny) Bijsterveld (privé).
6 Johanna Maria Boot (privé). Johanna trouwde met Gerrit (Gert) de Vos (privé).
7 Jacob (Jack) Boot (privé). Jack trouwde in Rotterdam met Adriana (Ria) Houweling (privé), dochter van Johannes Houweling (07-05-1900 Rotterdam - 14-05-1994 Rotterdam), getrouwd op 31-03-1926 in Rotterdam met Wilhelmina (Mien/Mina) van Limborgh (30-12-1902 Rotterdam - 13-12-1962 Rotterdam).
8 Abraham Boot (privé). Abraham:
(1) trouwde met Josina (Jose) Korpershoek. Jose is overleden op 18-07-1986 in Rhenen. Zij is begraven op 22-07-1986 in Rhenen.
(2) trouwde met Gre Spruit (privé).

XIV-y Willem Gerardus Boot is geboren op 21-10-1881 in Haamstede, zoon van Jan Willemsz Boot (zie XIII-r) en Pieternella Cornelia Vis. Aangifte op 22-10-1881 [ZA akte 20]. Willem is overleden op 20-03-1968 in Haamstede, 86 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Adres: Nieuwerkerk. Beroep: landbouwer, heemraad Waterschap Schouwen. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1906 in Nieuwerkerk [akte 4] met Sara Pieternella van Westen, 25 jaar oud. Sara is geboren op 05-03-1881 in Nieuwerkerk. Sara is overleden op 18-01-1956 in Haamstede, 74 jaar oud. Aangifte [akte 1]. Notitie: dochter van Cornelis van Westen, landman, en Jannetje van de Zande, landvrouw.
Kinderen van Willem en Sara:
1 Jan Pieter Cornelis Boot is geboren op 06-09-1906 in Haamstede. Aangifte op 07-09-1906 [ZA akte 15]. Jan is overleden op 25-12-1983 in Goes, 77 jaar oud. Beroepen: boer, bloembollenkweker en fruittelercontroleur Centrale Crisiscontrole Dienst (1935)van 01-01-1943 tot 08-05-1945 burgemeester van Burgh en Haamstede, waarnemend burgemeester van Renesse, Noordwelle en Serooskerke. Notitie: Hij staat vermeld in de Encyclopedie van Zeeland wegens zijn grote belangstelling voor flora en fauna. Hij is in 1968 zeer nauw betrokken geweest bij het R.I.V.O.N.-onderzoek naar het voorkomen van vlindersoorten in Westelijk Schouwen-Duiveland. Hij is mede-oprichter van de Natuur- en Vogelwacht op Schouwen-Duiveland. Van zijn hand verschenen enkele artikelen over vlinders in de levende natuur en Entomologische Berichten. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1935 in Haamstede [ZA akte 8] met Janna Krina Kloet Overbeeke, 23 jaar oud. Janna is geboren op 18-06-1911 in Haamstede, dochter van Jan Johannes Kloet Overbeeke en Tannetje de Granje. Janna is overleden op 08-12-1985 in Zierikzee, 74 jaar oud.
2 Cornelis Jan Pieter Boot is geboren op 20-09-1908 in Haamstede. Aangifte op 21-09-1908 [ZA akte 14]. Cornelis is overleden op 26-03-1909 in Haamstede, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
3 Cornelis Jan Boot is geboren op 13-02-1916 in Haamstede. Volgt XV-am.
4 Pieternella Cornelia Elisabeth Boot is geboren op 28-09-1918 in Haamstede. Pieternella is overleden op 05-04-1995 in Zierikzee, 76 jaar oud. Zij is gecremeerd op 08-04-1995 in Middelburg. Beroep: boerin op de ouderlijke hofstede aan de Meelweg te Haamstede.

XIV-z Gerardus Johan Boot is geboren op 13-09-1880 in Burgh, zoon van Willem Boot (zie XIII-s) en Johanna van Zuijen. Aangifte op 14-09-1880 [ZA akte 19]. Gerardus is overleden op 03-06-1952 in Renesse, 71 jaar oud (oorzaak: nicotinevergiftiging wat hem eerder al een been kostte). Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: ambtenaar Rijksbelastingen (1907), referendaris in Ned. Indië, hoofdinspecteur van Financiën. Notitie: het gezin wordt op 01-05-1922 vanuit Kruiningen ingeschreven op Schelphoek 17 te Alkmaar. Op 15-09-1925 vertrekken ze naar Batavia (Nederlands Indië). Op 29-05-1931 keren ze terug naar Nederland en vestigen zich op 29-08-1931 in Den Haag. Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 12-06-1907 in Haamstede [akte 3] met Maria Johanna Vis, 26 jaar oud. Maria is geboren op 15-04-1881 in Kattendijke. Maria is overleden op 03-11-1969 in Haamstede, 88 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Notitie: dochter van Pieter Lieven Vis (1836-1904) en Barbera Kosten (1843-1917).
Kinderen van Gerardus en Maria:
1 Johanna Barbara Maria Boot is geboren op 19-03-1910. Johanna is overleden op 25-06-1988 in Burgh, 78 jaar oud. Johanna trouwde met Jacobus Hamaker. Jacobus is geboren omstreeks 1912. Jacobus is overleden op 05-06-1987, ongeveer 75 jaar oud. Titel: prof..
2 Pieternella Levina (Nella) Boot is geboren op 04-10-1913 in Brouwershaven. Nella is overleden op 02-08-1999, 85 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: werkzaam bij de E.E.G. in Brussel. Nella trouwde, minstens 20 jaar oud, na 1933 met N.N. d'Aquin.
3 Barbara Johanna Wilhelmina (Barbara) Boot is geboren op vrijdag 14-12-1917 in Roosendaal en Nispen. Barbara is overleden op dinsdag 03-08-2010, 92 jaar oud. Barbera trouwde, minstens 20 jaar oud, na 1937 met J.C.W. van Dam. J.C.W. is overleden vóór 2010. Titel: mr.

XIV-aa Job Leonardus Marinus Boot is geboren op 01-03-1880 in Terneuzen, zoon van Cornelis Boot (zie XIII-t) en Barthelijntje van Westen. Aangifte op 02-03-1880 [ZA akte 37]. Adres: (na 1900 inwoner van Middelburg). Job trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 09-05-1912 in Rotterdam [akte f88] met Maria Petronella van der Kloot, 25 of 26 jaar oud. Maria is geboren op 10-08-1885 in Kralingen. Notitie: dochter van Severijn van der Kloot (1859) en Elisabeth van Ophemert (1863).
Kind van Job en Maria:
1 Kees Boot is geboren omstreeks 1914 in Beverwijk. Kees is overleden op 09-01-1958 in Middelburg, ongeveer 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: architect. Kees trouwde met Francina Maria van Sluijs (privé).

XIV-ab Pieter Boot is geboren op 20-07-1871 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Willem Boot (zie XIII-w) en Maatje de Bruine. Aangifte op 20-07-1871 [ZA akte 5]. Pieter is overleden op 02-03-1951 in Goes, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47 Goes, akte 4 Brouwershaven]. Beroep: landbouwer, koopman. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 25-04-1894 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Maria de Ruiter, 24 jaar oud. Maria is geboren op 19-08-1869 in Ellemeet. Aangifte [akte 11]. Maria is overleden op 04-09-1938 in Zierikzee, 69 jaar oud. Aangifte [akte 59]. Notitie: dochter van Izaäk de Ruiter (29-04-1836 Noordgouwe - 1869), getrouwd 24-12-1858 in Noordgouwe met Elisabeth Moeliker (Moelker) (03-03-1835 Noordgouwe - 21-03-1890 Noordgouwe).
Kind van Pieter en Maria:
1 Maatje Elizabeth Boot is geboren op 25-09-1907 in Kerkwerve. Aangifte op 26-09-1907 [ZA akte 18]. Maatje is overleden op 03-12-1921 in Zierikzee, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 101].

XIV-ac Antonie Boot is geboren op 04-04-1874 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Willem Boot (zie XIII-w) en Maatje de Bruine. Aangifte op 06-04-1874 [ZA akte 2]. Adres: (op 13-03-1945 vertrokken naar Texel). Beroep: landbouwer. Antonie trouwde, 24 jaar oud, op 22-07-1898 in Ouwerkerk [akte 3] met Paulina Hage, 23 jaar oud. Notitie: 7 kinderen geboren tussen 1896 en 1912 te Noordwelle. Paulina is geboren op 02-06-1875 in Zierikzee. Aangifte op 03-06-1875 [akte 113]. Beroep: landbouwster. Notitie: dochter van Hendrik Hage, landbouwer, en Anna Koopman.
Kinderen van Antonie en Paulina:
1 Willem Marinus Boot is geboren op 01-12-1898 in Noordwelle. Aangifte op 02-12-1898 [ZA akte 14].
2 Hendrik Andreas Boot is geboren op 13-11-1899 in Noordwelle. Aangifte op 14-11-1899 [ZA akte 12]. Hendrik is overleden op 19-10-1900 in Noordwelle, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 10].
3 Maatje Anna Boot is geboren op 01-02-1901 in Noordwelle. Aangifte op 02-02-1901 [ZA akte 4]. Maatje trouwde, 20 jaar oud, op 20-05-1921 in Anna Paulowna [akte 15] met Jan de Vries, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1895 in Wieringen. Notitie: zoon van Simon de Vries, landbouwer, en Antje Mulder. Beroep: landbouwer.
4 Anna Hendrina Boot (privé).
5 Hendrik Jan Boot (privé).
6 Antonia Paulina Boot (privé).

XIV-ad Jan Boot is geboren op 25-07-1877 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Willem Boot (zie XIII-w) en Maatje de Bruine. Aangifte op 25-07-1877 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 05-02-1951 in Noordgouwe, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6 Noordgouwe, akte 1 Serooskerke, Schouwen]. Beroep: landbouwer, caféhouder. Jan trouwde, 40 jaar oud, op 29-08-1917 in Serooskerke, Schouwen [akte 5] met Catharina Cornelia van der Male, 21 jaar oud. Catharina is geboren op 23-08-1896 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 46]. Catharina is overleden op 03-12-1947 in Serooskerke, Schouwen, 51 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Notitie: dochter van Jan van der Male, landbouwer, en Krina Willemina Goedegebuure.
Kind van Jan en Catharina:
1 Willem Maarten (Wim) Boot is geboren omstreeks 1920 in Ellemeet. Wim is overleden op 10-12-1944 in Renesse, ongeveer 24 jaar oud (oorzaak: terechtgesteld door de Duitsers). Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: ambtenaar gemeente-secretarie. Notitie: een van de 10 verzetsmensen die op 10-12-1944 te Renesse werden terechtgesteld, na een mislukte poging om naar de Geallieerde Strijdkrachten op Noord-Beveland te ontsnappen. Bij het kerkhof te Renesse staat ter hunner ere een monument, zie Oorlogsmonument Renesse.
Jan_Boot_Z.055
Willem Maarten (Wim) Boot
XIV-ae Pieternella Maatje Boot is geboren op 10-07-1904 in Kerkwerve, dochter van Cornelis Boot (zie XIII-y) en Maria Berrevoets. Aangifte op 11-07-1904 [ZA akte 12]. Pieternella is overleden in 08-1955, 50 of 51 jaar oud (oorzaak: vermoedelijk verdronken). Zij is begraven in Zierikzee. Notitie: op 21-08-1955 vermist, op 27-08-1955 werd haar stoffelijk overschot gevonden door een Belgische loodsboot en in Oostende, België, aan wal gebracht, op 29-08-1955 daar begraven, later herbegraven in Zierikzee. Pieternella trouwde, 19 jaar oud, op 23-05-1924 in Kerkwerve [ZA akte 7] met Willem Boot, 27 jaar oud. Willem is geboren op 23-12-1896 in Kerkwerve, zoon van Marinus Boot (zie XIII-l) en Wilhelmina den Boer. Aangifte op 23-12-1896 [ZA akte 32]. Willem is overleden op 04-01-1974 in Zierikzee, 77 jaar oud. Beroep: landbouwer op de Langesluis.
Kinderen van Pieternella en Willem: zie XIV-k.

XIV-af Simon Boot is geboren op 16-06-1905 in Kerkwerve, zoon van Cornelis Boot (zie XIII-y) en Maria Berrevoets. Aangifte op 17-06-1905 [ZA akte 15]. Simon is overleden op 26-05-1992 in Scherpenzeel, 86 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven op 30-05-1992 in Kerkwerve [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: landbouwer. Simon trouwde, 32 jaar oud, op 25-05-1938 in Ellemeet met Pieternella Hanse, 30 jaar oud. Pieternella is geboren op 25-09-1907 in Noordwelle, dochter van Jan Hanse en Suzanna Janse. Pieternella is overleden op 03-12-1988 in Scherpenzeel, 81 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven in Kerkwerve.
Kinderen van Simon en Pieternella:
1 Cornelis (Cor) Boot (privé). Cor trouwde met Nel N.N. (privé).
2 Janny Boot (privé). Janny trouwde met Eric Noppen (privé).
3 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 06-09-1939 in Ellemeet. Aangifte [ZA akte 4].
4 Cornelia Boot (privé). Cornelia trouwde in Valkenisse met Pieter Joziasse (privé).
5 Susanna Cornelia (Suus) Boot (privé). Suus trouwde in Westenschouwen met Maus C.W. Jonker (privé).
6 Maria Maatje Pieternella (Marry) Boot (privé). Marry trouwde met Cor Gaasbeek (privé).
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 22-01-1947 in Ellemeet. Aangifte [ZA akte 1].
8 Janny Antonetta Boot (privé). Janny trouwde in Ellemeet met P.C. van Strien. (privé)

XIV-ag Pieter Boot is geboren op 31-03-1907 in Kerkwerve, zoon van Cornelis Boot (zie XIII-y) en Maria Berrevoets. Aangifte op 01-04-1907 [ZA akte 4]. Pieter is overleden op 08-01-1996 in Zierikzee, 88 jaar oud. Adres: vanaf 1992 Zierikzee. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 04-11-1938 in Renesse met Janna (Jans) Viergever, 20 jaar oud. Jans is geboren op 10-05-1918 in Haamstede, dochter van Johannes Viergever en Maria Hoekman. Jans is overleden op 06-01-2011 in Zierikzee, 92 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op 12-01-2011 in Zierikzee.
Kind van Pieter en Jans:
1 Johannis Boot (privé).

XIV-ah Maarten Boot is geboren op 04-02-1909 in Kerkwerve, zoon van Cornelis Boot (zie XIII-y) en Maria Berrevoets. Aangifte op 06-02-1909 [ZA akte 5]. Maarten is overleden op 16-02-1989 in Den Haag, 80 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: kruidenier, groentenhandelaar en houder van een hoenderpark. Maarten trouwde, 27 jaar oud, op 07-08-1936 in Renesse met Wilhelmina Viergever, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 24-01-1914 in Haamstede, dochter van Johannes Viergever en Maria Hoekman. Wilhelmina is overleden op 11-09-1984 in Den Haag, 70 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
Kinderen van Maarten en Wilhelmina:
1 Cornelis Boot (privé). Cornelis trouwde met Berendina Magtilda (Dini) Hartman (privé), dochter van Hendrikus Johannes Hartman, getrouwd op 12-07-1933 te Den Haag met Johanna Hendrika Jacoba van Schalkwijk.
2 Maarten Willem Boot (privé). Maarten trouwde in Wassenaar met Maria Alida Margaretha Wils (privé), dochter van Theodorus Coenraad Wils, getrouwd op 12-03-1947 te Wassenaar met Helena Jacoba Maria van Wijk.

XIV-ai Leendert Willem Boot is geboren op 28-12-1914 in Kerkwerve, zoon van Cornelis Boot (zie XIII-y) en Maria Berrevoets. Leendert is overleden op 07-11-1986 in Westenschouwen, 71 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven in Renesse. Beroep: adspirant waterbouwkundig opzichter, landbouwer en rijksambtenaar. Leendert trouwde, 27 jaar oud, met Willemina van de Velde (privé).
Kinderen van Leendert en Willemina:
1 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 13-08-1943 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 3].
2 Maria Willemina Simonia Boot (privé). Maria trouwde met A.P. Fonteine (privé).
3 Adriana Lourina Boot (privé). Adriana trouwde met A. van der Wekken (privé).
4 Cornelis Boot (privé).
5 Marinus Jan Boot (privé). Marinus trouwde met J.N. Bom (privé).
6 Maatje Pieternella Boot (privé).

XIV-aj Pieter Boot is geboren op 05-12-1904 in Kortgene, zoon van Izaäk Boot (zie XIII-aa) en Lena de Vos. Aangifte op 05-12-1904 [ZA akte 33]. Pieter is overleden op 30-03-1983 in Kortgene, 78 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: veldarbeider. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 11-12-1929 in Wissenkerke [ZA akte 35] met Cornelia Kastelein, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-09-1902 in Wissenkerke, dochter van Marinus Kastelein en Pieternella Heijstek. Cornelia is overleden op 22-05-1984 in Kortgene, 81 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Izaäk Boot is geboren op 18-09-1930 in Kortgene. Izaäk is overleden op 01-02-2000 in Tiel, 69 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-2000 in Wijngaarden. Beroep: predikant (o.a. te Wijngaarden, Nijkerkerveen, Boven Hardingsveld en Tiel). Religie: N.H.. Titel: dr.. Notitie: promoveerde op: De allegorische uitlegging van het Het Hooglied van Salomo, voornamelijk in Nederland. Een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de nadere reformatie. Uitgever Zuijderduin, Woerden 1971.
2 Adriaan Boot is geboren op 16-08-1933 in Kortgene. Volgt XV-aq.
3 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 28-12-1943 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 51].

XIV-ak Adriaan Boot is geboren op 03-10-1907 in Kortgene, zoon van Izaäk Boot (zie XIII-aa) en Lena de Vos. Aangifte op 04-10-1907 [ZA akte 29]. Adriaan is overleden op 09-05-1996 in Kortgene, 88 jaar oud. Hij is begraven op 14-05-1996 in Kortgene [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: veldarbeider (1932), zaadteler, voorman gemeentewerken/beheerder biologische waterzuiveringsinstallatie, rentmeester hovenieringen van de familie Dankaerts, later Marcusse/Capelle. Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 17-03-1932 in Kats [ZA akte 3] met Janna Lena (Helena) de Wilde, 24 jaar oud. Janna is geboren op 27-12-1907 in Sint Annaland, dochter van Hermanus de Wilde en Aaltje Helena van 't Hof. Janna is overleden op 12-09-2010 in Colijnsplaat, 102 jaar oud. Notitie: Janna Lena heet eigenlijk Janna Helena, maar met de verhuizing is het waarschijnlijk verkeerd gegaan, in de burgerlijke stand staat ze als Janna Lena.

Jan_Boot_Z.052

Uiterst rechts op de foto korporaal Adriaan Boot met zijn groep bij de Middelburgse kazerne in 1926

Kinderen van Adriaan en Janna:
1 Lena Boot (privé). Lena trouwde met Johannes Willem Quist (privé).
2 Hermanus Boot is geboren op 29-06-1936 in Kortgene. Hermanus is overleden op 01-02-1942 in Kortgene, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Izaak (Ies) Boot (privé). Ies trouwde met Gertrude Irene de Jager, 25 jaar oud. Gertrude is geboren op 19-06-1945 in Heemstede. Gertrude is overleden op 05-04-1988 in Ede, 42 jaar oud. Notitie: dochter van Philippus de Jager en Berendina Aleida Grul. Beroep: lerares.
4 Aaltje Boot (privé). Aaltje trouwde met Jacob Wilbrink (privé).
5 Hermanus Boot (privé). Hermanus:
(1) trouwde met Neeltje Hendrika van de Plasse (privé).
(2) trouwde met Esther Karin Bosman (privé).
6 Hendrika Boot (privé). Hendrika trouwde met Adriaan de Bruine (privé).
7 Neeltje Boot (privé). Neeltje trouwde met Karel Hugo Bruël (privé).
8 Pieter Boot is geboren op 02-08-1953 in Kortgene. Pieter is overleden op 21-09-1975 in Middelburg, 22 jaar oud (oorzaak: ten gevolge van een noodlottig ongeval) [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven in Kortgene.

XIV-al Izaäk Boot is geboren op 17-01-1909 om 21:00 in Kortgene, zoon van Izaäk Boot (zie XIII-aa) en Lena de Vos. Aangifte op 18-01-1909 [ZA akte 2]. Izaäk is overleden op 18-02-1983 in Kortgene, 74 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Adres: (vertrokken van Kortgene 07-06-1930 naar Hillegersberg, terug 26-11-1930). Beroep: schilder, oprichter van het bedrijf Boot Schilders. Religie: Ger. Gemeente. Izaäk trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1932 in Wissenkerke [ZA akte 9] met Tannetje Pieternella de Lange, 20 jaar oud. Tannetje is geboren op 19-09-1911 om 17:00 in Wissenkerke, dochter van Lieven de Lange en Maria Kastelein. Tannetje is overleden op 07-06-1987, 75 jaar oud. Zij is begraven in Kortgene. Adres: (woonde 1911-1930 te Geersdijk, vertrokken 30-07-1930 naar Kortgene, woonde 1932 te Wissenkerke vóór haar huwelijk, inschrijving Kortgene 31-03-1931). Beroep: dienstbode. Religie: Gereformeerd; Ger. Gemeente.
Kinderen van Izaäk en Tannetje:
1 Lena Boot is geboren op 20-02-1933 om 11:00 in Kortgene. Lena is overleden op 26-05-1991 in Kortgene, 58 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven op 30-05-1991 in Kortgene [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Religie: Ger. Gemeente. Lena trouwde in Kortgene met Geurt Blankenstein (privé), zoon van Albertus Blankenstein en Maria Meijer.
2 Lieven Boot is geboren op 19-01-1935 om 14:00 in Kortgene. Volgt XV-at.
3 Izaäk Boot (privé). Izaäk trouwde met Tannetje Johanna Poortvliet (privé), dochter van Hendrik Poortvliet en Tannetje de Lange.

XIV-am Cente Marinus Boot is geboren op 07-05-1891 in Noordwelle, zoon van Willem Centesz Boot (zie XIII-ac) en Dirkje Krina van der Maas. Aangifte op 08-05-1891 [akte 5]. Cente is overleden op 19-07-1972 in Haamstede, 81 jaar oud. Adres: Noordwelle. Beroep: landbouwer op de Wippe. Cente trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1917 in Elkerzee [akte 5] met Aletta Ornee, 27 jaar oud. Aletta is geboren op 02-08-1890 in Elkerzee, dochter van Cornelis Daniël Ornee en Pieternella Fluijt. Aletta is overleden op 31-01-1960 in Renesse, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
Kinderen van Cente en Aletta:
1 Willem Cornelis Boot (privé). Willem trouwde met Jacomina Cornelia Blom (privé), dochter van Leendert Reinier Blom en Jannetje Jacoba Delst.
2 Pieternella Dirkje Boot is geboren op 15-08-1927 in Noordwelle. Pieternella is overleden op 29-04-1944 in Noordgouwe, 16 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17 Noordgouwe, akte 1 Noordwelle].

XIV-an Machiel Cornelis Boot is geboren op 02-10-1894 in Renesse, zoon van Cornelis Centesz Boot (zie XIII-ad) en Cornelia van der Schelde. Aangifte op 02-10-1894 [ZA akte 11]. Machiel is overleden op 04-01-1976, 81 jaar oud. Hij is begraven in Renesse. Beroep: landbouwer. Machiel trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1921 in Renesse [akte 3] met Johanna Wilhelmina van Klooster, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 12-01-1902 in Elkerzee, dochter van Johannes van Klooster en Ploontje Bezuijen. Aangifte op 13-01-1902 [ZA akte 2]. Johanna is overleden op 28-01-1993, 91 jaar oud. Zij is begraven in Renesse.
Kinderen van Machiel en Johanna:
1 Cornelia Plonny Adriaantje Boot (privé). Cornelia trouwde met Gerard B. ten Oever (privé).
2 Apolonia Johanna Boot (privé). Apolonia trouwde in Renesse met Anton M. Verjaal (privé).

XIV-ao Jakob Adriaan Boot is geboren op 08-11-1896 in Renesse, zoon van Cornelis Centesz Boot (zie XIII-ad) en Cornelia van der Schelde. Aangifte op 09-11-1896 [ZA akte 11]. Jakob is overleden op 06-03-1967, 70 jaar oud. Hij is begraven in Haamstede. Beroep: koopman. Jakob trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1920 in Elkerzee [akte 2] met Lena Cornelia (Leentje) van Westervoort, 23 jaar oud. Leentje is geboren op 08-11-1896 in Elkerzee. Een andere bron noemt als geboortedatum 31-01-1896. Leentje is overleden op 06-12-1986 in Haamstede, 90 jaar oud. Notitie: dochter van Paulus van Westervoort, vlasser, en Johanna Cornelia van den Houten, dienstbode.
Kinderen van Jakob en Leentje:
1 Cornelis Paulus Boot is geboren op 31-12-1921 in Renesse. Cornelis is overleden op 19-01-1922 in Renesse, 19 dagen oud. Aangifte [ZA akte 2].
2 Johanna Cornelia Boot (privé). Johanna:
(1) trouwde met Willem Vlaander (privé).
(2) trouwde met J.R. Smits (privé).

XIV-ap Cente Iman Boot is geboren op 06-01-1904 in Haamstede, zoon van Job Centesz Boot (zie XIII-af) en Anna Jacoba den Boer. Aangifte op 06-01-1904 [ZA akte 1]. Cente is overleden op 30-06-1968 in Brazilië, 64 jaar oud. Adres: (het gezin emigreerde in 1950 naar Brazilië). Beroep: landbouwer. Cente trouwde, 28 jaar oud, op 22-12-1932 in Haamstede [ZA akte 10] met Maatje Jozina Rotte, 24 jaar oud. Maatje is geboren op 07-09-1908 in Kerkwerve. Maatje is overleden in 1994 in Brazilië, 85 of 86 jaar oud. Notitie: dochter van Joost Rotte, landarbeider, en Maatje van Burgh.
Kinderen van Cente en Maatje:
1 Anna Jacoba Maatje Boot (privé).
2 Maatje Anna Jacoba Boot (privé).
3 Job Boot (privé).
4 Joost Boot (privé).
5 Elizabeth Boot (privé).
6 Jan Boot is geboren op 04-01-1943. Jan is overleden omstreeks 1972, ongeveer 29 jaar oud.

XIV-aq Iman Cente Boot is geboren op 04-06-1905 in Haamstede, zoon van Job Centesz Boot (zie XIII-af) en Anna Jacoba den Boer. Aangifte op 05-06-1905 [ZA akte 14]. Iman is overleden op 07-08-1993 in Haamstede, 88 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: tuinder (1933), fruitkweker. Iman trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1933 in Haamstede [ZA akte 5] met Cornelia Dirkje Steur, 27 jaar oud. Notitie: Iman Cente trouwde op dezelfde dag als zus Marina Elizabeth. Cornelia is geboren op 22-12-1905 in Renesse. Cornelia is overleden op 25-10-1978 in Zierikzee, 72 jaar oud. Zij is begraven in Haamstede. Notitie: dochter van Roeland Steur, landbouwer, en Margaretha Neeltje Kooman.
Kinderen van Iman en Cornelia:
1 Job Roeland Boot (privé). Job trouwde in Zierikzee met Jannie Bastiaanse (privé), dochter van Cornelis Anthonie Bastiaanse en Elizabeth Bal.
2 Roeland Job Boot (privé). Roeland trouwde in Oud-Beijerland met Teuntje (Toos) van der Heiden (privé), dochter van Pieter van der Heiden en Janna onbekend.
3 Anna Jacoba (Annie) Boot (privé). Annie trouwde met Jan A. Maris (privé).
4 Margaretha Neeltje (Greet) Boot (privé). Greet trouwde met Pieter J.C. (Pim) Kotoun (privé).

XIV-ar Jan Boot is geboren op 13-04-1900 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Nicolaas Centesz Boot (zie XIII-ag) en Leuntje Maria van der Wende (Woude). Aangifte op 14-04-1900 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 13-04-1974 in Rotterdam, 74 jaar oud. Adres: Rotterdam. Beroep: waterstoker, kolenhandelaar en winkelier. Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1930 in Heusden met Adriana Johanna de Groot, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 02-11-1906 in Heusden. Adriana is overleden op 26-02-1967 in Rotterdam, 60 jaar oud.
(2) trouwde in Rotterdam met Adriana Nuis (privé).
Kinderen van Jan en Adriana (1):
1 Jan Boot (privé).
2 Nico Boot (privé).
3 Adriaan Boot (privé).

XIV-as Willem Arend Cente Boot is geboren op 03-11-1907 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Centesz Boot (zie XIII-ag) en Leuntje Maria van der Wende (Woude). Willem is overleden op 10-04-1997 in Driebergen-Rijsenburg, 89 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, met Adriana Maria (Jeanna) van der Pluijm (privé).
Kind van Willem en Jeanna:
1 Maria Louise Boot (privé).

XIV-at Cente Cornelis Boot is geboren op 19-10-1911 in Renesse, zoon van Elieza Centesz Boot (zie XIII-ah) en Toontje Verboom. Cente is overleden op 17-01-1972 in Zwolle, 60 jaar oud. Adres: (vertrok op 21-04-1915 naar Zierikzee, ging op 15-04-1938 van Noordwelle naar Burgh, woonde in 1953 te Zwollerkerspel, in 1961 te Ommen en na 23-06-1967 te Zwolle). Beroep: landbouwersknecht, landbouwer (1932), tuinder, boer. Cente trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1932 in Renesse [ZA akte 2] met Geertruida Viergever, 25 jaar oud. Geertruida is geboren op 30-05-1906 in Noordgouwe, dochter van Johannes Viergever en Maria Hoekman. Geertruida is overleden op 08-09-1996 in Zwolle, 90 jaar oud.
Kinderen van Cente en Geertruida:
1 Centina Boot (privé). Centina trouwde in Burgh met Cornelis Boot (privé). Zie XIV-p,1 voor persoonsgegevens van Cornelis.
2 Maria Boot is geboren op 09-05-1934 in Noordwelle. Maria is overleden op 19-10-1974 in Zwolle, 40 jaar oud. Maria trouwde in Zwolle met Hermanus Henri ter Heege (privé).
3 Geertruida Boot is geboren op 27-11-1939 in Burgh. Geertruida is overleden in 06-1970, 30 jaar oud.
4 Cornelis Willem (Wim) Boot (privé). Wim trouwde in Ommen met Trijntje Schuurman (privé), dochter van Hendrik Jan Schuurman en Gezina Timmer.
5 Cente Cornelis (Vincent) Boot (privé). Vincent trouwde in Zwolle met Yda Maria Pronk (privé), dochter van Nicolaas Pronk en Antonia van Sluijters.

XIV-au Cornelis Willem (Cor) Boot is geboren op 06-04-1922 in Renesse, zoon van Elieza Centesz Boot (zie XIII-ah) en Toontje Verboom. Cor is overleden op 31-03-2000 in Espel (Noordoostpolder), 77 jaar oud [adv. Trouw 01-04-2000]. Adres: 1990 Espel (Noordoostpolder). Beroep: landbouwer. Cor trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1948 in Noordwelle met Jacomijntje (Mijntje) Boot, 23 jaar oud. Mijntje is geboren op 09-03-1925 in Noordwelle, dochter van Pieter Gerrit Boot (zie XIV-s) en Dina van de Panne. Mijntje is overleden op 28-12-2008 in Emmeloord, 83 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op 02-01-2009 in Espel (Noordoostpolder). Adres: 1990 Espel (Noordoostpolder). Notitie: stammend uit de Rengerskerkse tak.
Kinderen van Cor en Mijntje:
1 Toontje Dina (Toke) Boot (privé). Toke trouwde met Freerke (Frits) Hoekstra, 23 jaar oud. Frits is geboren op 14-03-1949. Frits is overleden op 23-10-1998, 49 jaar oud. Adres: Hoogeveen.
2 Dina (Dineke) Boot (privé). Dineke trouwde met Hendrik IJzer (privé).
3 Elisabeth Pieternella (Els) Boot (privé). Els trouwde met Gerrit Lotterman (privé).
4 Elieza Cornelis (Leo) Boot (privé). Leo trouwde met Juliana Quartel (privé).
5 Pieter Boot (privé). Pieter trouwde in Sliedrecht met Neeltje Smit (privé).
6 Cornelis Jan Johannis (Kees) Boot (privé).
7 Centina Dana Boot (privé). Centina trouwde met Okke Bijl (privé).

XIV-av Cornelis Jan Boot is geboren op 03-02-1920 in Renesse, zoon van Machiel Cornelis Centesz Boot (zie XIII-aj) en Janna van den Hoek. Cornelis is overleden op 19-03-1993 in Zierikzee, 73 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven in Renesse. Beroep: landbouwersknecht, landarbeider en klein landbouwer. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, met Lijna Jacoba Dalebout (privé).
Kinderen van Cornelis en Lijna:
1 Marina Janna Boot (privé). Marina trouwde in Haamstede met Jan Cornelis van der Maas (privé).
2 Janna Dina Boot (privé). Janna trouwde in Emmeloord met Theunis (Teus) van der Horst (privé), zoon van Albert van der Horst en Antonia Kastelijn.
3 Machiel Cornelis Boot (privé). Machiel trouwde in Emmeloord met Jelly Jannie Greetje ter Veen (privé), dochter van Gerrit ter Veeen en Grietje Faber.
4 Petra Konstantia Boot (privé). Petra trouwde in Westenschouwen met Leo Adiël Lemsom (privé), zoon van Izaak Lemsom en Janna Daane..

XIV-aw Abraham Marinus (Bram) Boot is geboren op 01-08-1892 in Oud-Vossemeer, zoon van Frans Marinus Boot (zie XIII-ak) en Sara Rijstenbil. Aangifte [ZA akte 54]. Bram is overleden op 20-10-1969 in Kapelle, 77 jaar oud. Adres: Rilland-Bath (in 1919). Beroep: van 01-10-1920 tot 31-01-1958 landbouwer, bedrijfsboer op de Hofstede "Waterloo".
Notitie bij Bram: Bram heeft voor zijn moed tijdens de 2de Wereldoorlog een Amerikaanse en Engelse oorkonde gekregen, vanwege hulp aan elf neergestorte geallieerde piloten.
Bram trouwde, 26 jaar oud, op 19-02-1919 in Wissenkerke [akte 3] met Maatje Jannetje (Maatje) Markusse, 26 jaar oud. Maatje is geboren op 15-08-1892 in Kruiningen. Maatje is overleden op 09-08-1972, 79 jaar oud. Notitie: dochter van Steven Markusse en Jannetje de Jonge.
Kinderen van Bram en Maatje:
1 Sara Boot is geboren op 20-07-1920 in Olst. Sara is overleden op 20-06-2003 in Goes, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Sara trouwde met W. Overbeeke (privé).
2 Jannetje (Jannie) Boot (privé). Jannie trouwde met F. Hockner (privé).
3 Frans Marinus Boot is geboren op 20-04-1925 in Wilhelminadorp (Goes). Volgt XV-bd.

XIV-ax Frans Marinus (Marien) Boot is geboren op 24-02-1896 in Rilland, zoon van Frans Marinus Boot (zie XIII-ak) en Sara Rijstenbil. Aangifte op 25-02-1896 [ZA akte 14]. Marien is overleden op 31-03-1983 in Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 87 jaar oud. Adres: (na 02-10-1916 Dordrecht; tot 09-03-1920 Gorinchem; van 09-03-1920 tot 05-06-1920 Bergen op Zoom; van 05-06-1920 tot 30-08-1921 Vlissingen; vanaf 30-08-1921 Gorinchem; in 1924 met onbekende bestemming vertrokken: U.S.A.?). Beroep: landbouwer, bankier. Notitie: noemde zich in U.S.A. Frank Booth. Marien:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-02-1920 in Hardinxveld [akte 4] met Adriana Benders, 16 of 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-03-1922 in Dordrecht (echtscheiding). Adriana is geboren in 1903 in Hardinxveld. Notitie: dochter van Frans Benders (1867, Giessendam) en Elizabeth van Zijll (20-04-1872, Giessen-Nieuwkerk), getrouwd 05-08-1897 te Giessen-Nieuwkerk [akte 7].
(2) trouwde, 29 jaar oud, met Mary Burt (privé).
Kind van Marien en Adriana:
1 Frans Marinus Boot is geboren omstreeks 1921. Frans is overleden op 28-03-1942, ongeveer 21 jaar oud. Notitie: uit overlijdensadvertentie: "op 28 maart 1942 sneuvelde aan het Oostfront onze lieve dappere zoon en broeder Frans Marinus Boot, 21 jaar oud (ondertekend door:) A. Westenberg-Benders, J.W. Westenberg en Jan Willem".
Kind van Marien en Mary:
2 Ramona Booth (privé).

XIV-ay Jacob Adriaan Boot is geboren op 05-04-1903 in Rilland, zoon van Frans Marinus Boot (zie XIII-ak) en Sara Rijstenbil. Aangifte op 06-04-1903 [ZA akte 22]. Jacob is overleden op 14-10-1986 in Rilland, 83 jaar oud. Beroep: landbouwer. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1928 in Sint Annaland [ZA akte 19] met Anna Abramina Barendina Geluk, 20 jaar oud. Anna is geboren op 12-09-1907 in Sint Annaland, dochter van Adriaan Cornelis Geluk en Anthonia Johanna van Luijk. Anna is overleden op 14-07-2002 in Krabbendijke, 94 jaar oud. Zij is begraven op 19-07-2002 in Rilland-Bath.
Kinderen van Jacob en Anna:
1 Frans Marinus Boot (privé). Frans trouwde met Jo Ketelaars (privé).
2 Adriaan Cornelis A. Boot (privé).
3 Adriaan Johannes Boot (privé). Adriaan trouwde met Adriana Stoel (privé).
4 Anthony Abram J. Boot (privé). Anthony trouwde met Elly Wiskerke (privé).
5 Anja Boot (privé). Anja trouwde in Kruiningen met Hendrik A. Backer (privé), zoon van Herman H. P. Backer en Pieternella Catharina Quist..
6 Abramina Anna A. Boot (privé). Abramina trouwde met Eppo Steffers (privé).
7 Johanna Maria S. Boot (privé). Johanna trouwde met Bob Loeven. Bob is geboren op woensdag 21-06-1939 in Den Haag. Bob is overleden op woensdag 03-03-1999 in Rockanje, 59 jaar oud.
8 Jacob Anne Boot (privé). Jacob trouwde met Lisbet Sten Jensen (privé).

XIV-az Albrecht Johannes Boot is geboren op 22-07-1924 in Calcutta, India, zoon van Pieter Jacob Adrianus Boot (zie XIII-am) en Anthonia Sara Ballego. Albrecht is overleden op 08-03-2009 in Breda, 84 jaar oud [adv.]. Adres: Breda. Beroep: huisarts. Notitie: volgens hem kwamen de eerste 'Booten' zo omstreeks 1200 vanuit Lage Zaluwe aan de Moerdijk naar Zeeland, waar agentschappen werden uitgezet; bezat een stuk grond aan de Meeldijk te Burgh. Albrecht trouwde met Beatrix Henriëtta Franziska Nuyens. Beatrix is geboren op 07-08-1931. Beatrix is overleden op 24-07-1983, 51 jaar oud.
Kinderen van Albrecht en Beatrix:
1 Jeroen Wouter Boot (privé). Jeroen trouwde met Bernadette van Loon (privé).
2 Maarten Peter Boot (privé). Maarten trouwde met Ingrid N.N. (privé).
3 Erik Paul Boot (privé). Erik trouwde met Nanny Scholten (privé).
4 Coenraad Ernst Boot (privé).

XIV-ba Pieter Jan Adolf Boot is geboren op 29-06-1927 in Gouda, zoon van Pieter Jacob Adrianus Boot (zie XIII-am) en Anthonia Sara Ballego. Leiden?. Pieter is overleden op 08-11-1989 in Leiden, 62 jaar oud. Notitie: bezat een stuk grond aan de Meeldijk te Burgh, voor hem beheerd door dhr W.G. Boot, later verkocht. Pieter:
(1) relatie met Gisela Hoffmann (privé).
(2) trouwde met Agatha Ida van Til (privé).
(3) trouwde met Francisca Elisabeth (Cissy) Nuyens (privé).

Kind van Pieter en Gisela:
1 Joke Hoffmann (privé).
Kinderen van Pieter en Cissy:
2 Pieter Christiaan Boot (privé).
3 Chistiaan Anton Boot (privé).

XIV-bf Jan Boot is geboren op 10-01-1931 in Burgh, zoon van Maarten Bartelsz Boot (zie XIII-aq) en Maria Vaane. Jan is overleden op 28-01-2009 in Burgh-Haamstede, 78 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, met Antje Schouls (privé).
Kinderen van Jan en Antje:
1 Marten (Mart) Boot (privé). Mart trouwde met Adriana Willemijntje (Anne-mieke) Boot (privé). Zie XV-r,3 voor persoonsgegevens van Anne-mieke.
2 Adriana Pieternella (Rianne) Boot (privé). Rianne trouwde in Haamstede met Aart-Jan den Boer (privé), zoon van Jan den Boer en Joppa Dina van der Panne.
3 Johannes (Johan) Boot (privé). Johan trouwde in Zierikzee met Jacoba Wilhelmina (Carolien) van de Sluis (privé), dochter van Jan van de Sluis en Maria Kloet.
4 Maria Margaretha (Margreet) Boot (privé). Margreet trouwde met Pieter Johannes (Peter) van der Weele (privé), zoon van Johannes van der Weele en Pieternella Slager.

XIV-bg Bartel Boot is geboren op 05-03-1935 in Burgh, zoon van Maarten Bartelsz Boot (zie XIII-aq) en Maria Vaane. Bartel is overleden op 24-08-2003 in Calgary, Alberta, Canada, 68 jaar oud. Hij is begraven in Calgary, Alberta, Canada [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Notitie: het gezin emigreerde op 28-07-1978 naar Canada. Bartel trouwde, 26 jaar oud, met Willie Timmers (privé).
Kinderen van Bartel en Willie:
1 Maarten (Marc) Boot (privé). Marc trouwde met Sherry Hayef (privé).
2 Dirk Huig (Eric) Boot (privé). Eric trouwde met Vera Vanee (privé).
3 Jacob-Willem (Jaap-Willem) Boot (privé). Jaap-Willem trouwde met Janny van Hierden (privé).
4 Maria Lourina (Marie-Louise) Boot (privé).
5 Bartel Jan Marinus (Bart-Jan) Boot (privé).
6 Gerrit Hendrik (Henry) Boot (privé).
7 Johan Hendrik (Johan) Boot (privé).
8 Ralph Ebenezer (Ralph) Boot (privé).
9 Cornelis Jan (Cor-Jan) Boot (privé).
10 Maurits Boot (privé).
11 Natalie Boot (privé).
12 David Boot (privé).
13 Stephan Timothy Boot (privé).

XIV-bh Thonis Jacob (Tonnie) Boot is geboren op 25-08-1933 in Kruiningen, zoon van Leendert Jan Boot (zie XIII-ar) en Catharina Wilhelmina de Wilde. Tonnie is overleden op 13-07-2009 in Goes, 75 jaar oud. Adres: Kruiningen. Beroep: landbouwer. Tonnie trouwde, 27 jaar oud, met Johanna Lena (Jopie) Glerum (privé).
Kinderen van Tonnie en Jopie:
1 Leendert Jan (Leenjan) Boot (privé). Leenjan trouwde in Kruiningen met Jannetje Adriana (Janine) Boogert (privé), dochter van Huibrecht Boogert.
2 Hendrik Johannes (Hein) Boot (privé). Hein trouwde met Clothilde Bun (privé).

XIV-bs Marinus Cornelis Imansz Boot is geboren op 02-11-1920 in Haamstede, zoon van Iman Adriaan Boot (zie XIII-ax) en Pieternella Kommer. Marinus is overleden op 07-09-2004 in Burgh-Haamstede, 83 jaar oud. Hij is begraven op 13-09-2004 in Burgh-Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Marinus trouwde, 31 jaar oud, met Johanna Maria Boot (privé). Johanna is een dochter van Pieter Boot (zie XII-ae) en Jurrina Willemina van der Lingen.
Kinderen van Marinus en Johanna:
1 Pieternella Jurrina (Erna) Boot (privé). Erna trouwde met Johannes Ferdinand Douwma (privé), zoon van Hessel Douwma en Frija Lea Elstak.
2 Peter Adriaan Boot (privé).

XIV-bu Johannes Krijn Stoffel (Joop) Boot is geboren op 29-07-1919 in Castricum, zoon van Iman Boot (zie XIII-bb) en Alberdina Gebke Urban. Joop is overleden op 02-12-1968 in Eindhoven, 49 jaar oud. Joop trouwde, 26 jaar oud, op 01-03-1946 in Den Haag met Lea Knegt, 25 jaar oud. Lea is geboren op 20-11-1920 in Epe. Lea is overleden op 28-10-1980 in Castricum, 59 jaar oud. Notitie: dochter van Leendert Knegt en Alida Wilhelmina Koning.
Kinderen van Joop en Lea:
1 Marion Boot (privé). Marion trouwde in Castricum met Hendrik Martinus Bernardus (Henk) van der Velden (privé), zoon van Hendrik Cornelis van der Velden (1905-1960) en Berendina Jantina Hoeksema (1913-2004).
2 Hans Albert Boot (privé).

XIV-bv Pieter Engel Boot is geboren in 1943 in Haamstede, zoon van Willem Boot (zie XIII-bc) en Lauwerina Engelina (Laurien) van Veen. Pieter is overleden op 03-12-2006 in Burgh-Haamstede, 62 of 63 jaar oud [adv. Prov. Zeeuwse Courant 05-12-2006]. Pieter trouwde met Corrie Bogerman (privé).
Kind van Pieter en Corrie:
1 Leon Boot (privé).

XV-a Hubrecht Joost Boot is geboren op 27-07-1913 in Nieuwerkerk, zoon van Domus Marinus Boot (zie XIV-a) en Anna Martina van de Stolpe. Hubrecht is overleden op 04-02-1994 in Zierikzee, 80 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is gecremeerd op 08-02-1994 in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Nieuwerkerk (Capelle). Hubrecht trouwde, 29 jaar oud, met Lena Jans Johanna Maria Stols (privé).
Kinderen van Hubrecht en Lena:
1 Levina Janna Boot (privé). Levina trouwde met K.L. Langeraad (privé).
2 Joost Marinus Boot (privé). Joost trouwde in Zierikzee met P.K. Matthijsse (privé).

XV-b Jacob Pieter Boot is geboren op 03-03-1910 in Velsen, zoon van Martinus Cornelis Boot (zie XIV-b) en Neeltje Edses. Jacob is overleden op 15-10-1972 in Amsterdam, 62 jaar oud. Beroep: grondwerker, timmerman. Jacob trouwde, 28 jaar oud, met Johanna Agatha Rens (privé).
Kind van Jacob en Johanna:
1 Johanna Neeltje Maria Boot (privé).

XV-c Jacob Boot is geboren op 27-08-1904 in Ouwerkerk, zoon van Jan Pieter Boot (zie XIV-c) en Maria Hack. Jacob is overleden op 28-10-1988 in Zierikzee, 84 jaar oud. Beroep: bakker. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 28-04-1927 in Ouwerkerk [ZA akte 6] met Marina Pieternella (Marina) van der Velde, 21 jaar oud. Marina is geboren op 17-01-1906 in Ouwerkerk. Marina is overleden op 03-07-1983 in Zierikzee, 77 jaar oud. Notitie: dochter van Jan van de Velde, landbouwer, en Geertruida Neeltje Jonker.
Kinderen van Jacob en Marina:
1 Maria Geertruida Neeltje (Ria) Boot (privé). Ria trouwde in Nieuwerkerk met Willem Zondervan (privé), zoon van Stoffel Cornelis Zondervan en Cornelia Stein.
2 Jan Pieter Boot (privé).

XV-d Jacob Willem (Jaap) Boot is geboren op 07-10-1913 in Ouwerkerk, zoon van Jacob Boot (zie XIV-d) en Janna (Jans) Jonker. Jaap is overleden op 11-04-1968 in Zierikzee, 54 jaar oud. Hij is begraven in Zierikzee. Adres: (woonde vanaf 11-04-1968 Zierikzee). Beroep: koopman, horlogemaker, kapper, elektricien. Notitie:
In navolging van zijn voorvaderen diende Jaap boer te worden, maar daar had de jongeman met een onverzadigbare technische belangstelling weinig zin in. Er waren al stoom-dorsmachines, de eerste auto's reden rond en in de stad was er al elektrisch licht. Maar voor verdere scholing in de techniek hoefde Jaap niet op zijn ouders te rekenen!
Maar zonder dat zijn ouders het wisten, meldde hij zich aan bij de avond-ambachtsschool in Zierikzee. Met zelf-geschreven brieven en vervalste handtekeningen wist hij zijn 'wangedrag' het eerste jaar geheim te houden. Toen er echter een brief van de schoolleiding bij vader werd bezorgd kwam alles uit. Tegen een dergelijke leerwoede konden pa en ma niet op. Ze gaven hun zoon toestemming zijn school af te maken en werk te zoeken als elektricien.
Niet dat dat het enige was waar Jaap zich mee bezig hield. Eén van de eerste motorfietsen op het eiland Schouwen-Duiveland was in zijn bezit. Tot over zijn veertigste jaar bleef hij actief motorsporter, tot grasbaanraces aan toe. In het ouderlijk huis verscheen al snel een zelf gebouwde radio. Op een accu, want in de polder was nog lang geen stroom. En toen er in crisis- en oorlogstijden weinig werk was, bekwaamde hij zich in de klokken- en horloge-makerij. Zelfs heeft hij enige jaren als dameskapper naast zijn vrouw in de kapsalon gewerkt.
In zijn laatste baan bij Delta Elektronica te Zierikzee maakte hij printplaten voor elektronische apparatuur. Een fotografisch en chemisch procédé wat hij gedeeltelijk zelf heeft ontwikkeld.
Bron: Cees Boot.
Jaap trouwde, 23 jaar oud, op 07-10-1936 in Rotterdam [huwelijksakte] met Geertje (Gré) Eversdijk, 22 jaar oud, nadat zij op 26-09-1936 in Rotterdam en Ouwerkerk in ondertrouw zijn gegaan [huwelijksakte]. Gré is geboren op 08-08-1914 in Rotterdam. Gré is overleden op 15-10-1967 om 07:15 in Rotterdam, 53 jaar oud [overlijdensakte]. Zij is begraven op 18-10-1967 in Zierikzee. Notitie: na een langdurige hartziekte (in de loop van enkele jaren 11 hartinfarcten) en enkele weken opgenomen in het Havenziekenhuis te Rotterdam daar overleden. Beroep: dameskapster. Notitie: dochter van Cornelis Eversdijk, wisselwachter, (1876-1938) en Aaltje Schellevis (1880-1938).
Gré wilde weg van het bekrompen, zwaar christelijke ouderlijk huis in Rotterdam. Ze wilde kapster worden. Door een betrekking aan te nemen bij een kapster in Scharendijke op Schouwen-Duiveland kon ze beide wensen tegelijk vervullen. Daar ontmoette ze ook haar latere echtgenoot Jaap.
In hun eerste woning in Scharendijke begon Gré voor zichzelf. Een stoel in een hoek van de woonkamer met aan de wand een eenvoudige spiegel was haar eerste kapsalon. Later zijn ze naar Zierikzee verhuisd waar ze aan de Oude Haven een klein pand konden huren. Jaap maakte hier een heuse kapsalon met drie kapplaatsen. Al snel werd een hulpje in dienst genomen.
De didactische kwaliteiten van Gré kwamen al snel boven drijven en dat resulteerde in prima opgeleide hulpkapsters, waar ze er later twee en tenslotte zelfs drie van in dienst had. Toen woonden ze inmiddels in een eigen woning in de Lange Nobelstraat 11. Daar bouwde Jaap voor haar een kapsalon met vier kapplaatsen. Later uitgebreid met twee verfcabines en weer later met drie droog/opkam plaatsen.
Bron: Cees Boot.
Kinderen van Jaap en Gré:
1 Janna (Janny) Boot (privé). Janny trouwde in Zierikzee met Dirk Jan (Dik) Geelhoed (privé), zoon van Jannis Geelhoed en Janna Hendrikse.
2 Cornelis (Cees) Boot (privé). Cees:
(1) trouwde in Witten, Oostenrijk, met Gertrud Isolde Langhoff (privé), dochter van Ernst Langhoff, gemeenteontvanger van de stad Witten, Oostenrijk, en Gertrud Friederike Tenneman.
(2) ging samenwonen in Zierikzee met Geertruda Johanna (Truus) Step (privé), dochter van Hendrik Johannes Step, kleermaker, kantoorbediende, en Johanna Step, administratief medewerkster.

XV-e Johannes Boot is geboren op 22-12-1914 in Zierikzee, zoon van Adriaan Boot (zie XIV-e) en Adriana Huberdina Scherpenisse. Johannes is overleden op 15-11-2003 in Leerdam, 88 jaar oud. Hij is begraven in Leerdam. Beroep: los werkman. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 15-12-1937 met Teuntje Kant, 18 jaar oud. Teuntje is geboren op 25-06-1919. Teuntje is overleden op 20-03-1996, 76 jaar oud. Zij is begraven in Leerdam.
Kind van Johannes en Teuntje:
1 Arie Adriaan Boot is geboren omstreeks 1940 in Bergen op Zoom. Arie is overleden op 24-12-1943 in Noordgouwe, ongeveer 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65 Noordgouwe, akte 108 Zierikzee].

XV-h Marius Boot is geboren op 28-01-1927 in Zierikzee, zoon van Johannes Boot (zie XIV-j) en Stoffelina Polderman. Marius is overleden in 1997, 69 of 70 jaar oud. Adressen: op 28-11-1950 vertrokken naar Rotterdam, vanaf 1992 Zierikzee. Beroep: bakker. Marius trouwde met Marina van der Tak. Marina is geboren op 10-04-1925. Marina is overleden op 31-03-2010 in Zierikzee, 84 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op 06-04-2010 in Zierikzee.
Kinderen van Marius en Marina:
1 Atie Boot (privé).
2 Jacqueline Boot (privé).
3 Lineke Boot (privé). Lineke trouwde met Ad N.N. (privé).
4 Margo Boot (privé). Margo trouwde met Alfred N.N. (privé).
5 Marian Boot (privé). Marian trouwde met Ruud N.N. (privé).
6 Henriëtte Boot (privé). Henriëtte trouwde met Ben N.N. (privé).

XV-i Jacob Boot is geboren op 04-11-1900 in Burgh, zoon van Johannes Boot (zie XIV-l) en Joppa Lena Hanse. Jacob is overleden op 20-11-1972, 72 jaar oud. Hij is begraven in Wissenkerke. Beroep: veldarbeider (1923), slager te Wissenkerke. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 25-10-1923 in Wissenkerke [ZA akte 18] met Sara Klazina de Smit, 28 jaar oud. Sara is geboren op 31-08-1895 in Wissenkerke. Sara is overleden op 12-06-1969, 73 jaar oud. Zij is begraven in Wissenkerke. Notitie: dochter van Gerard de Smit, veldarbeider, en Anna Zwemer.

Jan_Boot_Z.053
Veetentoonstelling met Pasen op de Markt te Goes 1951
Links op de foto, slager Jacob Boot uit Wissenkerke. Hij wacht zijn kans af om een goed bod te doen op het dier voor de slacht.
De veehandelaren droegen meestal kakikleurige lange jassen om gemakkelijk herkend te worden in de drukte van de markt.
Midden op de foto, met schuine kalot, Bram Priester uit Kortgene. Hij won de eerste prijs met dit dier.
Kinderen van Jacob en Sara:
1 Anna Joppa Lena Boot (privé).
2 Gerard Boot (privé). Gerard trouwde in Kortgene met Jacomina Wilhelmina (Coby) Leenderse (privé).
3 Joppa Lena Anna Boot (privé).
4 Johannes (Johan) Boot is geboren op 16-12-1924. Volgt XVI-c.

XV-l Bartel Jacob Boot is geboren op 01-11-1933 in Kerkwerve, zoon van Jan Leendert Boot (zie XIV-m) en Cornelia Straaijer. Bartel is overleden in 12-2007 in Kerkwerve, 73 of 74 jaar oud [adv. Chr.Ger.Kerk Kerkwerve]. Bartel trouwde, 28 jaar oud, met Kaatje Jobina de Bakker (privé).
Kinderen van Bartel en Kaatje:
1 Jan Leendert Boot (privé). Jan trouwde met Marion de Jonge (privé).
2 Pieternella (Ellen) Boot (privé).
3 Anne-Marie Boot (privé). Anne-Marie trouwde in Scharendijke met Aart-Jan van der Wekken (privé).
4 Bartel Jacob (Eelco) Boot (privé).
5 Maria Jobina Magdalena (Marjolein) Boot (privé).

XV-o Jan Hendrik Boot is geboren op 05-08-1921 in Ngawi, Java, Ned. Indië, zoon van Cornelis Boot (zie XIV-o) en Elizabeth Cornelia Drees. Jan is overleden op 17-01-2011 in Arnhem, 89 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Adres: op 21-02-1940 vertrokken naar Den Haag, 1994 Arnhem. Beroep: elektrotechnisch ingenieur, leraar H.T.S. (werkte korte tijd in het bedrijfsleven bij Bell in Den Haag, later leraar aan de H.T.S. in Arnhem, waarvan enkele jaren als conrector). Jan trouwde, 25 jaar oud, met Maria Adriana (Mieke) Engberts (privé).
Kinderen van Jan en Mieke:
1 Marjan Boot (privé). Marjan trouwde met Thomas Henricus Fortunatus Nieuwenhuis (privé).
2 Irene Elisabeth Boot is geboren op 01-04-1952 in Arnhem. Irene trouwde met Folkert Buis (privé).
3 Caroline Jacomijntje Boot (privé). Caroline trouwde met Peter Jacob Kromhout (privé).
4 Michiel Cornelis Boot (privé). Michiel trouwde met Jorien Bonnema. (privé).
5 Roelinde Gerrigje Boot (privé). Roelinde trouwde met Frans Beurskens (privé).
6 Okke Jan (Okkie) Boot (privé). Okkie trouwde met Mieke Ronchetti (privé).
7 Annemieke Madelon Boot (privé). Annemieke trouwde met Alewijn Ott (privé).

XV-r Johannes Boot is geboren op 19-04-1927 in Haamstede, zoon van Stoffel Boot (zie XIV-p) en Adriana Tromper. Johannes is overleden op 27-04-2011 in Burgh-Haamstede, 84 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Hij is begraven op 03-05-2011 in Burgh-Haamstede. Beroep: melkhandelaar. Johannes trouwde, 28 jaar oud, met Magdalena Jacoba van de Sluis (privé).
Kinderen van Johannes en Magdalena:
1 Stoffel Jacob (Jos) Boot (privé). Jos trouwde met Jozien Janse (privé).
2 Jacob Leendert (Jaap) Boot (privé). Jaap trouwde met Thea den Dikken (privé).
3 Adriana Willemijntje (Anne-mieke) Boot (privé). Anne-mieke trouwde met Marten (Mart) Boot (privé). Zie XIV-bf,1 voor persoonsgegevens van Mart.

XV-u Leendert Boot is geboren op 01-05-1925 in Duivendijke, zoon van Olivier Bartel Boot (zie XIV-q) en Jacomina van der Wekken. Leendert is overleden op 05-08-1998 in Brouwershaven, 73 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven op 10-08-1998 in Brouwershaven [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Adres: (op 10-12-1952 vertrokken naar Zonnemaire). Religie: Gereformeerd Artikel 31. Leendert trouwde, 28 jaar oud, met Dina Kornelia Quist (privé).
Kinderen van Leendert en Dina:
1 Jannetje (Janny) Boot (privé). Janny trouwde in Brouwershaven met Jacob Cornelis den Boer (privé), zoon van Jan den Boer en Joppa Dina van der Panne.
2 Jacomina Boot (privé). Jacomina trouwde met Frank van de Stege (privé).
3 Olivier Bartel Boot (privé). Olivier:
(1) trouwde met Annelien Scheele (privé).
(2) trouwde met Ankie Blankenburg (privé).
4 Marina Leentje Boot (privé). Marina trouwde met Henk Posthuma (privé).
5 Leendert Cornelis Boot (privé). Leendert trouwde in Zierikzee met Tona Adriana Schouls (privé), dochter van Daniel Schouls en Catalijn de Ruijter.

XV-w Cornelis Boot is geboren op 29-06-1925 in Brouwershaven, zoon van Willem Jan Boot (zie XIV-r) en Anna Wilhelmina Kloet. Cornelis is overleden op 30-11-1979 in Schiedam, 54 jaar oud. Beroep: scheepswerktuigkundige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, na 1955 scheepsbouwer N.V. Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord.
Op de werf waar hij werkte, Wilton Fijenoord, had hij de bijnaam "stalen Boot", ook wel "ijzeren Boot". Hij was bedrijfsleider Nieuwbouw montage: machinekamers in elkaar zetten. Er werkten namelijk drie Boot-en op Wilton, van wie de andere twee de bijnaam hadden: "vette Boot", hij was hellingbaas en dus verantwoordelijk voor de sleden onder een in het water te schoppen schip, en "houten Boot", hij was baas van de "timmerwinkel" (scheepsbeschieterij).
Cornelis trouwde met Tiny Bartelse (privé).
Kind van Cornelis en Tiny:
1 Willem Jan Jacobus Boot (privé). Willem trouwde met Anneke Renee Stasse (privé), dochter van Paulus Stasse en Jansje van der Werf.

XV-x Maarten Olivier Boot is geboren op 13-10-1933 in Brouwershaven, zoon van Willem Jan Boot (zie XIV-r) en Anna Wilhelmina Kloet. Maarten is overleden op 11-08-2005 in Dordrecht, 71 jaar oud [adv. Dordtenaar 12-08-2005]. Hij is begraven in Brouwershaven. Adres: Dordrecht (op 27-06-1956 vertrokken naar Kruiningen). Maarten trouwde, minstens 20 jaar oud, met Hendrika Maria (Riet) Padmos (privé).
Kinderen van Maarten en Riet:
1 Anna Wilhelmina (Anita) Boot (privé).
2 Cornélie Boot (privé).
3 Iman Willem Boot (privé).
4 Willem-Jan Boot (privé).

XV-y Jacomijntje (Mijntje) Boot is geboren op 09-03-1925 in Noordwelle, dochter van Pieter Gerrit Boot (zie XIV-s) en Dina van de Panne. Mijntje is overleden op 28-12-2008 in Emmeloord, 83 jaar oud [www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op 02-01-2009 in Espel (Noordoostpolder). Adres: 1990 Espel (Noordoostpolder). Notitie: stammend uit de Rengerskerkse tak. Mijntje trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1948 in Noordwelle met Cornelis Willem (Cor) Boot, 26 jaar oud. Cor is geboren op 06-04-1922 in Renesse, zoon van Elieza Centesz Boot (zie XIII-ah) en Toontje Verboom. Cor is overleden op 31-03-2000 in Espel (Noordoostpolder), 77 jaar oud [adv. Trouw 01-04-2000]. Adres: 1990 Espel (Noordoostpolder). Beroep: landbouwer.
Kinderen van Mijntje en Cor: zie XIV-au.

XV-ab Jan Boot is geboren op 15-09-1933 in Noordwelle, zoon van Pieter Gerrit Boot (zie XIV-s) en Dina van de Panne. Jan is overleden op 26-10-1990 in Staphorst, 57 jaar oud. Beroep: leraar N.H. mulo. Notitie: stammend uit de Rengerskerkse tak. Jan trouwde, 25 jaar oud, met Maria Margaretha (Mies) van Westen (privé).
Kinderen van Jan en Mies:
1 Pieter Frans (Frans) Boot (privé). Frans trouwde met Anita Meijer (privé).
2 Davelina Adriana Hermine (Lienke) Boot (privé). Lienke trouwde met Henk Landsheer (privé).

XV-ah Johan Karel Boot is geboren op 10-03-1893 in Middelburg, zoon van Bastiaan Adrianus Boot (zie XIV-v) en Grietje Timmer. Aangifte op 11-03-1893 [ZA akte 118]. Johan is overleden op 17-04-1981, 88 jaar oud. Adres: (na 1900 inwoner van Middelburg). Johan trouwde, 23 jaar oud, op 14-06-1916 in Heinenoord [akte 8] met Lena Rosmolen, 25 jaar oud. Lena is geboren op 13-02-1891 in Heinenoord. Lena is overleden op 18-12-1992, 101 jaar oud. Notitie: dochter van Arie Rosmolen en Adriaantje de Jong.
Kind van Johan en Lena:
1 Margaretha Adriana Boot is geboren op 13-12-1916. Margaretha is overleden op 04-04-1972, 55 jaar oud.

XV-ai Johannes Jacob Boot is geboren op 26-03-1896 in Bruinisse, zoon van Marinus Johannes Boot (zie XIV-w) en Maria de Jonge. Aangifte op 27-03-1896 [ZA akte 17]. Johannes is overleden op 28-10-1975 in Goes, 79 jaar oud. Beroep: knecht later opzichter visserijpolitie. Johannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-10-1922 in Bruinisse [akte 19] met Lina Dorst, 24 jaar oud. Lina is geboren op 23-04-1898 in Bruinisse. Lina is overleden op 03-03-1950 in Goes, 51 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45 Goes, akte 9 Kruiningen]. Notitie: dochter van Cornelis Marinus Dorst, landbouwer, en Maria van 't Hof.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 22-03-1951 in Hansweert met Janneke Pieternella Lindhout, 45 jaar oud. Janneke is geboren op 15-04-1905 in Kruiningen.
Kinderen van Johannes en Lina:
1 Marinus Johannes Cornelis Boot (privé). Marinus trouwde in Den Haag met Marie Daniella Beatrice Laros (privé), dochter van Gerardus Cornelis Johannes Laros (1897-1983) en Maria Johanna Catharina Bijlo (1889-1973).
2 Cornelis Marinus Boot (privé). Cornelis trouwde in Yerseke met Adriana Daane (privé).

XV-aj Jacob Johannes Boot is geboren op 12-09-1897 in Bruinisse, zoon van Marinus Johannes Boot (zie XIV-w) en Lena Saartje Visser. Aangifte op 13-09-1897 [ZA akte 55]. Jacob is overleden op 15-03-1960 in Dordrecht, 62 jaar oud. Hij is begraven in Dordrecht. Beroep: schipper. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 13-02-1925 in Bruinisse [ZA akte 3] met Ida Maria Kok, 25 jaar oud. Ida is geboren op 11-11-1899 in Numansdorp. Ida is overleden op 05-04-1981 in Dordrecht, 81 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht. Notitie: dochter van Hendrik Kok, machinist, en Willempje Nooteboom.
Kind van Jacob en Ida:
1 Marinus Johannes Hendrik Boot (privé). Marinus trouwde in Dordrecht met Jenneke Mol (privé).

XV-ak Marinus Boot is geboren op 15-02-1899 in Bruinisse, zoon van Marinus Johannes Boot (zie XIV-w) en Lena Saartje Visser. Aangifte op 15-02-1899 [akte 5]. Marinus is overleden op 04-05-1991 in Dordrecht, 92 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is begraven op 08-05-1991 in Dordrecht. Adres: Dordrecht. Beroep: matroos, sleepbootschipper.

Jan_Boot_Z.054

Marinus Boot, vierde van rechts, met andere bootsgezellen bij de Bru112 waarop hij werkte.

Marinus trouwde, 36 jaar oud, op 20-06-1935 in Bruinisse [ZA akte 11] met Pieternella Johanna Haeck (Hoek), 28 jaar oud. Pieternella is geboren op 02-08-1906 in Bruinisse, dochter van Dirkje Kieboom, pleegdochter van Jan Haeck. Pieternella is overleden op 02-02-1985 in Dordrecht, 78 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Zij is begraven op 07-02-1985 in Dordrecht.
Kinderen van Marinus en Pieternella:
1 Lena Saartje (Leny) Boot (privé). Leny:
(1) trouwde in Dordrecht met Willem van der Linde (privé).
(2) trouwde met Harry M. Davis (privé).
2 Dirktje (Trix) Boot (privé). Trix trouwde in Dordrecht met Cornelis (Kees) van Meerkerk (privé).
3 Elizabeth (Ellen) Boot (privé). Ellen trouwde in Rotterdam met Ramon Vile Solera (privé).
4 Neeltje Paulina (Nelleke) Boot (privé). Nelleke trouwde in Dordrecht met Harry Tromp (privé).
5 Jan Boot (privé). Jan trouwde in Dordrecht met Lilian (Lily) de Jong (privé).

XV-am Cornelis Jan Boot is geboren op 13-02-1916 in Haamstede, zoon van Willem Gerardus Boot (zie XIV-y) en Sara Pieternella van Westen. Cornelis is overleden op 08-01-1999 in Burgh, 82 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Hij is gecremeerd op 12-01-1999 in Middelburg [adv. Prov. Zeeuwse Courant]. Beroep: fruitteler. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, met Cornelia Eliza Anthonetta van Gerwen (privé).
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Johanna Sara Nelly Boot (privé). Johanna trouwde in Den Dolder met Arend Hans van der Wouden (privé).
2 Willem Gerardus Boot is geboren op 01-12-1945 in Burgh. Willem is overleden op 13-12-1947 in Burgh, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
3 Sara Pieternella (Nella) Boot (privé). Nella trouwde met Marcel J. Padmos (privé), zoon van Leendert Padmos en Adriana Bartelomina Boot (zie XII-ag,3 ).
4 Willem Gerardus (Willem) Boot (privé). Willem trouwde met Hendrina B. (Ineke) op den Brouw (privé).
5 Henricus Cornelis (Harry) Boot (privé). Harry trouwde met Inge Caroline Wervers (privé).
6 Jannetje C. (Janneke) Boot (privé). Janneke:
(1) trouwde met Antonius Maria (Ton) Ambergen, 30 jaar oud. Ton is geboren op 16-07-1946 in Coevorden. Ton is overleden op 26-05-1985 in Acapulco, Guerrero, Mexico, 38 jaar oud. Notitie: aan boord van het cruiseschip MS Noordam. Beroep: zeeman.
(2) ging samenwonen met Jacobus Petrus Theodorus (Jacques) Voermans (privé).

XV-aq Adriaan Boot is geboren op 16-08-1933 in Kortgene, zoon van Pieter Boot (zie XIV-aj) en Cornelia Kastelein. Adriaan is overleden op 23-07-2009 in Sint Laurens (Middelburg), 75 jaar oud. Hij is begraven op 27-07-2009 in Kortgene. Beroep: medewerker kartografie en reprografie bij de Directie Milieu en Waterstaat van de Provinciale Waterstaat van Zeeland te Middelburg (van januari 1966 tot januari 1994). Adriaan trouwde met Wilhelmina van Oossanen (privé).
Kinderen van Adriaan en Wilhelmina:
1 Arjon Boot (privé). Arjon trouwde met Netty Bouman (privé).
2 Nelly Boot (privé). Nelly trouwde met Pieter N.N. (privé).
3 Pieter Boot (privé). Pieter trouwde met Clasien N.N. (privé).
4 Rien Boot (privé). Rien trouwde met Alice N.N. (privé).

XV-at Lieven Boot is geboren op 19-01-1935 om 14:00 in Kortgene, zoon van Izaäk Boot (zie XIV-al) en Tannetje Pieternella de Lange. Lieven is overleden op 05-04-1998 in Goes, 63 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Beroep: schildersknecht, aannemer schilderwerken. Onderscheiding: Eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau. Religie: Ger. Gemeente. Lieven trouwde, 24 jaar oud, met Maria Maatje van de Ree (privé).
Kinderen van Lieven en Maria:
1 Tannetje Neeltje Boot (privé).
2 Neeltje Maria Tannetje Boot (privé).

XV-bd Frans Marinus Boot is geboren op 20-04-1925 in Wilhelminadorp (Goes), zoon van Abraham Marinus (Bram) Boot (zie XIV-aw) en Maatje Jannetje (Maatje) Markusse. op de Hoeve "Waterloo" gelegen aan de Blauwewijk in Wilhelminadorp (Goes). Frans is overleden op 22-05-1994 in Steenwijk, 69 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Frans trouwde, 28 jaar oud, met Pieternella de Jager (privé).
Kinderen van Frans en Pieternella:
1 Abraham Marinus Boot (privé). Abraham trouwde met Elisabeth Maria Schollen (privé).
2 Janna Adriana (Jannie) Boot (privé).

XVI-c Johannes (Johan) Boot is geboren op 16-12-1924, zoon van Jacob Boot (zie XV-i) en Sara Klazina de Smit. Johan is overleden op 01-12-2010 in Helmond, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op 08-12-2010 in Heeze. Johan trouwde, 25 jaar oud, op 16-02-1950 met Johanna Maria (Mies) van Uden (privé).
Kinderen van Johan en Mies:
1 Johanna Maria Gertruda Clazina Boot (privé).
2 Johannes Gerard Boot (privé).
3 Wilhelmus Adrianus Boot (privé).
4 Jacob Boot (privé). Jacob trouwde met Sylvia Elisabeth Margaretha Georgina Pichel (privé).

 


logoaldfaer  Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 02-05-2011.

Privé: van de met (privé) gemerkte personen worden niet alle gegevens weergegeven in verband met bescherming van persoonsgegevens.


Bronnen:
 • Atlantis = Archief Schouwen-Duiveland
 • DS = www.digitalestamboom.nl: archieven van een aantal gemeenten
 • DTB = Doop-, Trouw- en Begraafregisters (ook RBS)
 • genlias = www.genlias.nl: database van de samenwerkende archiefdiensten
 • lds = www.familysearch.org: Latter-day Saints (Mormonen)
 • RAZE = Rechterlijke Archieven der Zeeuwse Eilanden
 • RBS = Retroacta Burgerlijke Stand (ook DTB)
 • ZA = www.zeeuwengezocht.nl : Zeeuws Archief
 • ZA (index De Vos) = index gemaakt door P.D. de Vos, de originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan

Dit Zeeuwse overzicht is erg uitgebreid. Veel mensen zijn bezig geweest deze familie te onderzoeken. Er is dan ook veel gevonden, maar nog lang niet alles. Bijna alle onderzoekers waarschuwen voor onvolkomenheden en dat wijst er al op dat zij bij het speurwerk problemen tegenkwamen. Het wijst er ook op dat zij zorgvuldigheid wilden betrachten. Daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd. Van dit getoonde overzicht is niet meer te herleiden wie welke informatie geleverd heeft; het is een mengeling van bronnen.

Onze dank gaat onder anderen uit naar: Bertha Boot-van den Berg, Willem Sacré, Triest de Jonge, Cees Boot, de heer Moermond, de heer De Vos, Jan Mol en anderen. Een aantal van hen is inmiddels overleden, maar onze dank en herinnering aan hen zal blijven.
Ook bedanken we het Zeeuws Archief (Isis), het Gemeentearchief van Schouwen-Duiveland, de Slavenkas, het Rijksarchief (Genlias) en andere bronnen die zijn geraadpleegd.

En we bedanken de hieronder genoemde personen hartelijk voor het leveren van materiaal waarmee het overzicht verlevendigd kon worden.

 • Afbeeldingen [27], [28], [29], [30], [31], [32], [44] en [47] komen uit het familie archief van Herman Boot.
 • Afbeeldingen [13], [14], [15], [16], [34], [35], [36] komen uit het familie archief van Cor van den Hooven.
 • Afbeeldingen [03], [04], [17], [19] zijn geleverd door Hans Boot.
 • Afbeeldingen [06], [07], [08], [09], [10], [11], [12] zijn geleverd door Ella Kalf.
 • Afbeelding [18] is geleverd door Willem J.J. Boot.
 • Afbeelding [25] is geleverd door Nella en Janneke Boot.
 • Afbeelding [46] is geleverd door Jan Boot uit Dordrecht.
 • Afbeelding [05] is geleverd door Erik Boot uit Breda.
 • Afbeelding [33] is geleverd door Dingeman Jan Boot.
 • Afbeelding [38] is afkomstig uit een handgeschreven familiegeschiedenis door Johannes (Hans) Boot uit Delft.
 • Afbeelding [45] is geleverd door Gerard Boot en Coby Boot-Leendertse.
 • Afbeeldingen [41] en [42] zijn geleverd door Dina van Klinken-Boot.
 • Afbeeldingen [01], [02], [20], [21], [22], [23], [24], [26], [37], [39], [40], [43] zijn overgenomen van opebare bronnen.
 • Afbeelding [47] is geleverd door Gert Slings.

Klik voor de uitgebreide parenteel hier.
stuurlinks stuurrechts

.