bel

bel

bel

Genealogy Claes Jansz Booth

(Zuid-Holland - Gouda)

Index  Vlag_Nederland 

 By missing dates of birth and/or baptism the order of the children could be alphabetical or random.

 

I Claes Jansz Booth is born in 1620. He was buried on 04-10-1683 in Gouda [source: DTB 1640-1702 Sint Janskerk]. Occupation: schipper. Note re Claes Jansz: kohier zout-, zeep-, heren en redemptiegeld 1680 Gouda inventarisnummer 2296 bladzijde 7 straat Lange Noodgodsstraat zz naam Claes Jansz Boot beroep schipper bron ac1. Claes Jansz married with Jannetje Maertens.
Child of Claes Jansz and Jannetje:

1 Willem Claesz Booth, born about 1645 in Gouda. Follow II.

II Willem Claesz Booth is born about 1645 in Gouda, son of Claes Jansz Booth and Jannetje Maertens. Willem Claesz is deceased about 1697, about 52 years old. Address: (Comijnsteeg, Gouda (bij huwelijk)). Occupation: pijpenmaker (het beeldmerk in de vorm van een roemer (wijnglas) op de pijp wordt aan Willem toegeschreven. Hij maakte ook pijpen met de letters WK (Willem Klaesz). Hij gebruikte roemer-wk van 1686 tot 1697. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van de ovens van de pottenbakkers, omdat de pijpen niet zo veel opbrachten om zelf een oven te bezitten. Pas in 1660 kwam er een pijpenmakersgilde in Gouda. Bij Fort Oranje aan de Hudson rivier in Amerika werden o.a. pijpen van Willem gevonden. In die tijd was dit een Nederlands fort, opgericht door de West Indische Compagnie en voornamelijk een handelspost). Religion: N.G.. Willem Claesz married with Neeltje Jans, after publication of the bans on 26-12-1665 in Gouda. The religious wedding was celebrated on 12-01-1666 in Gouda. "Willem Claess Booth, Jonghman van der Gou woonende in de Comijnsteegh met Neeltje Jans, Jonge Dogter van Gou woonende in de Cleijwegh Steeg getrout de 12 jan 1666". Neeltje is born about 1646. Address: (Cleijweghsteeg, Gouda (bij huwelijk)).
Children of Willem Claesz and Neeltje:

1 Jan Willemsz Boot. He was baptized on 07-02-1666 in Gouda.
2 Jan Willemsz Boot. He was baptized on 25-03-1667 in Gouda.
3 Marija Willemse Boot. She was baptized on 23-12-1668 in Gouda. Note re Marija Willemse:
Politiemeesters Gouda 13-06-1718: Marya Willems Boot en Lijsbet Willems Boot eisen betaling van Fl 21.10.0 wegens kostgeld van Dirk Glaudusz, wiens 2 kinderen bij hen besteed en door de kinderen verteerd zijn. Hij moet het bedrag betalen met 9 stuivers per week en iedere week 11 stuivers voor kostgeld van zijn dochtertje die bij hen woont
4 Dirk Willemse Boot, born about 1670 in Gouda. Follow III-a.
5 Arij Willemsz Boot. Follow III-b.
6 Lijsbeth Willemse Booth, born about 1674 in Gouda. Note re Lijsbeth Willemse:
Politiemeesters Gouda 13-06-1718: Marya Willems Boot en Lijsbet Willems Boot eisen betaling van Fl 21.10.0 wegens kostgeld van Dirk Glaudusz, wiens 2 kinderen bij hen besteed en door de kinderen verteerd zijn. Hij moet het bedrag betalen met 9 stuivers per week en iedere week 11 stuivers voor kostgeld van zijn dochtertje die bij hen woont
7 Pieter Willemse Boot. Follow III-c.

III-a Dirk Willemse Boot is born about 1670 in Gouda, son of Willem Claesz Booth and Neeltje Jans. Note re Dirk Willemse:

Kamerboek politiemeesters Gouda 1714
Datum 21-11-1714blz. 132v
Eiser: Dirk Willemsz Boot
Gedaagde: Abraham Dirxe van der Linden
Zaak: Onvermeld. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.
Datum 23-11-1714 blz. 132v
Eiser: Dirk Willemsz Boot
Gedaagde: Abraham Dirxe van der Linden
Zaak: Eist betaling van f 12 over pijn en smart, meesterloon en verzuimde tijd die eiser van de snede op zijn hand geleden heeft en die door gedaagde was toegebracht.
Vonnis: Veroordelende gedaagde f 8 te betalen. Ontzeggen de eiser zijn verdere eis en veroordelen de gedaagde in de kosten.
Bron: Groenehartarchieven.

Dirk Willemse married with Lijsbeth Joosten Verpack. Note re Lijsbeth Joosten: ook van der Pack, dochter van Joost Cornelisz van der Pack (zakkendrager).
Children of Dirk Willemse and Lijsbeth Joosten:

1 Willem Boot. He was baptized on 03-09-1710 in Gouda.
2 Christijntje Boot. She was baptized on 19-02-1713 in Gouda.

III-b Arij Willemsz Boot, son of Willem Claesz Booth and Neeltje Jans. He was baptized on 30-06-1672 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Arij Willemsz is deceased about 1746. Occupation: pijpenmaker (deed zijn gildeproef in 1709 en had als merkteken voet-boog en voerde dat van 1709 tot 1746). Religion: Remonstrants gedoopt. Arij Willemsz married with Jannigje Hermans (Harmanus). The religious wedding was celebrated on 15-03-1705 in Gouda. She was baptized on 10-07-1678 in Gouda. Doopgetuigen: Jannichjen Pieters (vóór 1653), Hillegont Pieters (vóór 1673). Note re Jannigje: dochter van Herman Lucasz en Heiltje Pieters.
Children of Arij Willemsz and Jannigje:

1 Neeltje Boot. Follow IV-a.
2 Heyltje Boot. Follow IV-b.
3 Willem Boot. Follow IV-c.
4 Hermanus Boot. Follow IV-d.
5 Jan Ariensz Boot. Follow IV-e.

III-c Pieter Willemse Boot, son of Willem Claesz Booth and Neeltje Jans. He was baptized on 31-05-1676 in Gouda. Pieter Willemse:
(1) married with Philippe Kerckenhof.
(2) married with Grietje Bastiaans Groenendaal. The religious wedding was celebrated on 15-02-1699 in Gouda. Grietje Bastiaans is born about 1678.
Child of Pieter Willemse and Philippe:

1 Martijntje Pietronella Boot. She was baptized on 09-09-1711 in Gouda [source: Doopboek Sint Janskerk]. Doopgetuige: Josua de Roo.

Children of Pieter Willemse and Grietje Bastiaans:

1 Neeltje Boot. She was baptized on 10-06-1699 in Gouda.
2 Jan Pietersz Boot. Follow IV-f.
3 Bastiaan Boot. He was baptized on 12-04-1702 in Gouda.
4 Neeltje Boot. She was baptized on 04-07-1703 in Gouda.
5 Willem Boot. He was baptized on 03-05-1705 in Gouda.
6 Willem Boot. He was baptized on 03-08-1706 in Gouda.
7 Bastiaan Boot. He was baptized on 17-01-1712 in Gouda.
8 Neeltje Boot. She was baptized on 19-03-1713 in Gouda.

IV-a Neeltje Boot, daughter of Arij Willemsz Boot and Jannigje Hermans (Harmanus). She was baptized on 15-07-1705 in Gouda [source: Doopboek Sint Janskerk]. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Dirckie Dircks (geb. vóór1680); moeder vermeld als Jannetie Arysens. Religion: Remonstrants gedoopt. Neeltje married with Evert Spiegel. The religious wedding was celebrated on 04-11-1725 in Gouda.

IV-b Heyltje Boot, daughter of Arij Willemsz Boot and Jannigje Hermans (Harmanus). She was baptized on 30-10-1707 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, moeder vermeld als Jannitje Harmanus. Heyltje is deceased about 1762. Heyltje married with Willem van der Putten. The religious wedding was celebrated on 21-06-1733 in Gouda.

IV-c Willem Boot, son of Arij Willemsz Boot and Jannigje Hermans (Harmanus). He was baptized on 06-05-1711 in Gouda. Sint Janskerk, moeder is in het doopboek vermeld als Jannigje Hermers. He was buried on 24-10-1781 in Gouda. Address: Lazarussteeg, Gouda. Note re Willem: op 26-07-1737 werden door de weesmeesters in Gouda tot voogd van zoon Ary (2 jaar) benoemd: Willem van den Broek en Harmanus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg drie guldens en drie stuivers. Willem:
(1) married with Anthonia (Thona) van Dijk, after publication of the bans on 11-04-1734 in Gouda. The religious wedding was celebrated on 26-04-1734 in Gouda. Sint Janskerk. She was baptized on 27-09-1716 in Gouda. Anthonia (Thona) is deceased after 20-01-1737 in Gouda. She was buried on 31-01-1737 in Gouda. Note re the death of Anthonia (Thona): vermeld in het Gaarderboek als Tona van Dijk, huijsvrouwe van Willem Boon in de Lazarussteeg. Note re Anthonia (Thona): dochter van Gerrit van Dijk en Trijntje Bouwmans.
(2) married with Gerrighje Oosterhout (Oosterling). The religious wedding was celebrated on 18-08-1737 in Gouda. She was baptized on 11-09-1715 in Gouda. She was buried on 09-01-1784 in Gouda. Note re the death of Gerrighje: vermeld als Oosterling. Note re Gerrighje: dochter van Anthoni Oosterhout en Jannetje Posthoren.
Children of Willem and Anthonia (Thona):

1 Arien (Arij) Willemsz Boot. Follow V-a.
2 Gerrit Willemsz Boot. He was baptized on 20-01-1737 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Judith van Dijk (geb. vóór 1705). Gerrit Willemsz is deceased before 31-01-1737 in Gouda.

Children of Willem and Gerrighje:

1 Neeltje Boot. She was baptized on 03-06-1739 in Gouda.
2 Martha (Maria) Boot. Follow V-b.
3 Cornelis Boot. He was baptized on 09-01-1746 in Gouda. tweeling.
4 Dirk Boot. He was baptized on 09-01-1746 in Gouda. tweeling.
5 Jannetje Boot. She was baptized on 28-02-1748 in Gouda.
6 Lena Boot. She was baptized on 08-03-1752 in Gouda.
7 Gerrit Boot. Follow V-c.

IV-d Hermanus Boot, son of Arij Willemsz Boot and Jannigje Hermans (Harmanus). He was baptized on 18-04-1714 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. He was buried on 23-03-1767 in Gouda. Occupation: pijpenmaker (had als merkteken 84-olifant op de pijpen en gebruikte dat van 1745 tot 1753). Religion: Remonstrants gedoopt. Note re Hermanus:

40e/80e penning Gouda maart 1752: schuldeiser Hermanus Boot, debiteur: Pieter de Vries, lening fl 200,- (obligaties);
Politiemeesters Gouda febr. 1768: schuldeiser: weduwe van Hermanus Boot, debiteur: Pieter de Keijzer, lening fl 50,- (schuldbrief), onderpand huis Lem Dulstraat ZZ;
Kohier verponding 1772; Hermanus Boot, Lem Dulsteeg, verpondingsnr 0711.

Hermanus married with Hendrikje Vingerling. The religious wedding was celebrated on 20-05-1736 in Gouda. She was baptized on 07-08-1715 in Gouda. Doopgetuige: Grietje Joosten. Hendrikje is deceased on 29-03-1798 in Gouda. She was buried on 29-03-1798 in Gouda. Religion: Hervormd gedoopt. Note re Hendrikje: dochter van Willem Hendrickz Vingerling (ca 13-08-1688 Gouda), getrouwd op 06-05-1715 in Gouda met Cornelia Joosten Vertin.
Children of Hermanus and Hendrikje:

1 Willemijntje Boot. She was baptized on 05-04-1737 in Gouda.
2 Willemijntje Boot. She was baptized on 20-05-1739 in Gouda. 27-05-1738?.
3 Neeltje Boot. She was baptized on 16-03-1743 in Gouda.
4 Willemijntje Boot. She was baptized on 27-06-1744 in Gouda.
5 Arien (Arij) Boot. Follow V-d.
6 Cornelia Boot. She was baptized on 31-08-1749 in Gouda.
7 Jacob Boot. He was baptized on 28-04-1752 in Gouda.
8 Jacobus Boot. He was baptized on 17-02-1754 in Gouda.
9 Jacob Boot. He was baptized on 18-06-1755 in Gouda.
10 Janna (Johanna) Boot. Follow V-e.

IV-e Jan Ariensz Boot, son of Arij Willemsz Boot and Jannigje Hermans (Harmanus). He was baptized on 16-06-1717 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Jan Ariensz married with Neeltje Gerritse van den Berg. The religious wedding was celebrated on 05-10-1738 in Gouda. She was baptized on 14-09-1714 in Gouda. Note re Neeltje Gerritse: dochter van Gerrit van den Berg en Cornelia van der Lucht.
Children of Jan Ariensz and Neeltje Gerritse:

1 Janna Boot. She was baptized on 25-01-1739 in Gouda.
2 Pieternella Boot. Follow V-f.
3 Arie Boot. He was baptized on 24-03-1743 in Gouda.
4 Janna Boot. She was baptized on 23-06-1745 in Gouda.
5 Gerrit Boot. He was baptized on 06-09-1747 in Gouda.
6 Heijltje (Aaltje) Boot. Follow V-g.
7 Gerrighie Boot. She was baptized on 01-12-1751 in Gouda.
8 Willem Boot. He was baptized on 19-05-1754 in Gouda.

IV-f Jan Pietersz Boot, son of Pieter Willemse Boot and Grietje Bastiaans Groenendaal. He was baptized on 29-09-1700 in Gouda. Jan Pietersz married with Sannetje Jans van Wijk. The religious wedding was celebrated on 17-05-1723 in Gouda. Note re Sannetje Jans: dochter van Jan van Wijk.
Children of Jan Pietersz and Sannetje Jans:

1 Neeltje Boot. She was baptized on 25-07-1723 in Gouda.
2 Grietje Boot. Follow V-h.
3 Jan Boot. He was baptized on 22-05-1730 in Gouda.
4 Lijsbeth Boot. She was baptized on 31-10-1731 in Gouda.
5 Maddeleentje Boot. She was baptized on 07-04-1734 in Gouda.
6 Pieter Boot. He was baptized on 30-03-1740 in Gouda.
7 Maddeleentje Boot. Follow V-i.
8 Pieternella Boot. She was baptized on 20-10-1748 in Gouda.

V-a Arien (Arij) Willemsz Boot, son of Willem Boot and Anthonia (Thona) van Dijk. He was baptized on 19-01-1735 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Judith van Dijk (geb. vóór 1705). Arien (Arij) Willemsz is deceased on 03-06-1793 in Gouda. Note re Arien (Arij) Willemsz:

Op 26-07-1737 werden door de weesmeesters te Gouda tot voogd van Ary (2 jaar) benoemd: Willem van den Broek en Harmanus Boot. Hetmoederlijk erfdeel bedroeg drie guldens en drie stuivers. Bron: Jan Lafeber.

Arien (Arij) Willemsz married with Maria (Marijgie) de Lange. The religious wedding was celebrated on 29-07-1759 in Gouda. Maria (Marijgie) is born about 1735 in Gouda. Maria (Marijgie) is deceased on 28-01-1796 in Gouda, about 61 years old. Address: (Lazarussteeg, Gouda (bij overlijden)).
Children of Arien (Arij) Willemsz and Maria (Marijgie):

1 Willem Boot. Follow VI-a.
2 Tona Boot. Follow VI-b.
3 Pietertje (Pietronella) Boot. Follow VI-c.
4 Gerrit Boot. Follow VI-d.
5 Adrianus Boot. He was baptized on 26-02-1769 in Gouda.
6 Maria Boot. She was baptized on 03-10-1770 in Gouda.
7 Neeltje Boot. Follow VI-e.
8 Adrianus (Janus) Boot. Follow VI-f.
9 Hendrik Boot. Follow VI-g.
10 Abraham Boot. He was baptized on 26-08-1778 in Gouda.

V-b Martha (Maria) Boot, daughter of Willem Boot and Gerrighje Oosterhout (Oosterling). She was baptized on 03-02-1743 in Gouda. Martha (Maria) is deceased before 1814. Martha (Maria) married with Jasper Alleblas. The religious wedding was celebrated on 21-12-1770 in Gouda. He was baptized on 25-12-1742 in Gouda. Note re Jasper: zoon van Cornelis Alleblas en Neeltje Akreijn.

V-c Gerrit Boot, son of Willem Boot and Gerrighje Oosterhout (Oosterling). He was baptized on 13-08-1756 in Gouda. Gerrit is deceased before 1829. Occupation: pijpenmakersknecht (1812). Gerrit married on 31-05-1784 in Gouda with Anna de Gracie. The religious wedding was celebrated on 06-09-1784 in Gouda. She was baptized on 02-11-1763 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Anna: dochter van Pieter de Gracie en Anna van der Burg.
Children of Gerrit and Anna:

1 Hermanus Boot, born on 04-03-1780 in Gouda.
2 Gerritje Boot. Follow VI-h.
3 Willem Boot. He was baptized on 09-12-1787 in Gouda.
4 Pieter Boot. He was baptized on 26-05-1790 in Gouda. 26-03-1790?.
5 Arij Boot. He was baptized on 12-06-1793 in Gouda.
6 Jannigje Boot, born on 25-02-1795 in Gouda. She was baptized on 27-02-1795 in Gouda.
7 Arij Boot. Follow VI-i.
8 Jacob Boot, born on 03-03-1800 in Gouda. Follow VI-j.
9 Hermanus Boot, born on 01-03-1804 in Gouda. He was baptized on 04-03-1804 in Gouda.

V-d Arien (Arij) Boot, son of Hermanus Boot and Hendrikje Vingerling. He was baptized on 07-12-1746 in Gouda. Arien (Arij) is deceased on 30-12-1811 at 05:00 in Gouda. Registration [akte 65]. Note re the death of Arien (Arij): Gasthuis Oosthaven 34. Occupation: baanspinnersknecht. Religion: Hervormd gedoopt. Arien (Arij):
(1) married on 04-07-1773 in Gouda with Anna Maria den Haan. Anna Maria is deceased on 02-07-1775 in Gouda.
(2) married on 28-07-1776 in Gouda with Pieternella Lafeber. She was baptized on 11-04-1757 in Gouda. Pieternella is deceased on 20-12-1793 in Gouda. Note re Pieternella: dochter van Leendert Lafeber (20-12-1730 Gouda - 27-10-1792 Gouda), getrouwd op 28-07-1754 in Gouda met Kornelia Zieleman (02-11-1731 Gouda - ca 23-07-1783 Gouda).
Children of Arien (Arij) and Anna Maria:

1 Elizabeth Boot. She was baptized on 08-09-1773 in Gouda.
2 Hermanus Boot. He was baptized on 03-10-1774 in Gouda.

Children of Arien (Arij) and Pieternella:

1 Kornelia Boot. She was baptized on 19-03-1777 in Gouda.
2 Leendert Boot. He was baptized on 31-05-1778 in Gouda.
3 Hermanus Boot. Follow VI-k.
4 Jan Boot. He was baptized on 07-09-1783 in Gouda.
5 Cornelia Boot. She was baptized on 26-11-1786 in Gouda.
6 Willem Boot. Follow VI-l.
7 Petronella Boot, born on 11-12-1793 in Gouda. Follow VI-m.

V-e Janna (Johanna) Boot, daughter of Hermanus Boot and Hendrikje Vingerling. She was baptized on 01-08-1759 in Gouda. Janna (Johanna) is deceased before 1821. Occupation: pijpenmaakster. Janna (Johanna) married with Jan den Riet. Jan is born about 1756. Jan is deceased before 1821, at the most 65 years old. Occupation: pijpenmakersknecht.
Children of Janna (Johanna) and Jan:

1 Johannes den Riet, born in 1773.
2 Neeltje den Riet, born about 1782.
3 Arie den Riet, born about 1794 in Gouda. Follow VI-n.

V-f Pieternella Boot, daughter of Jan Ariensz Boot and Neeltje Gerritse van den Berg. She was baptized on 19-02-1741 in Gouda. Pieternella is deceased before 23-08-1820. Occupation: pijpenmaakster. Pieternella married on 23-10-1763 in Gouda with Hendrik van der Spelt. Hendrik is born in Gouda. Hendrik is deceased before 23-08-1820 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht.
Children of Pieternella and Hendrik:

1 Jacobus van der Spelt.
2 Jan van der Spelt. Follow VI-o.
3 Arij van der Spelt, born in 1784 in Gouda. Follow VI-p.

V-g Heijltje (Aaltje) Boot, daughter of Jan Ariensz Boot and Neeltje Gerritse van den Berg. She was baptized on 04-06-1749 in Gouda. Heijltje (Aaltje) is deceased on 27-01-1821 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster, winkelierster, hekelster (1825). Heijltje (Aaltje) married on 25-07-1773 in Gouda with Pieter de Gruijl, 22 years old. Pieter is born on 23-05-1751 in Gouda. Pieter is deceased on 22-06-1806 in Gouda, 55 years old. Occupation: baandersknecht.
Children of Heijltje (Aaltje) and Pieter:

1 Pieter de Gruijl, born about 1783.
2 Margje de Gruijl. Follow VI-q.
3 Jan de Gruil, born about 1788 in Gouda. Follow VI-r.
4 Willem de Gruijl, born about 1793 in Gouda. Follow VI-s.

V-h Grietje Boot, daughter of Jan Pietersz Boot and Sannetje Jans van Wijk. She was baptized on 13-07-1727 in Gouda. Grietje married on 28-10-1753 in Gouda with Aart Glas. He was baptized on 28-07-1728 in Gouda. Note re Aart: zoon van Jan Glas en Beligje van der Spelt.
Children of Grietje and Aart:

1 Susanne Glas. She was baptized on 17-12-1755 in Gouda. Susanne is deceased on 01-08-1833 in Gouda.
2 Jan Glas. He was baptized on 07-06-1758 in Gouda.

V-i Maddeleentje Boot, daughter of Jan Pietersz Boot and Sannetje Jans van Wijk. She was baptized on 21-02-1742 in Gouda. Maddeleentje married with Gerrit Mul. The religious wedding was celebrated on 08-06-1767 in Gouda.

VI-a Willem Boot, son of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. He was baptized on 04-04-1760 in Gouda. Doopgetuige: Ariaantje Groenendaal (geboren vóór 1735). Willem is deceased on 28-07-1822 in Gouda. Address: (Verlorenkost, Gouda (1782), Lazarussteeg, Gouda (vanaf 1795)). Occupation: pijpenmakersknecht, pensverkoper. Willem:
(1) married with Teuntje van Roon. The religious wedding was celebrated on 18-12-1782 in Gouda. Teuntje is born on 23-04-1758 in Gouda. She was baptized on 28-04-1758 in Gouda. Teuntje is deceased before 1795, at the most 37 years old. Note re Teuntje: dochter van Hendrik van Roon en Helena (Lena) (van der) Bos.
(2) married with Gerretje Endenburg. The religious wedding was celebrated on 06-04-1795 in Gouda. Gerretje is born about 1779 in Gouda. Gerretje is deceased before 1832, at the most 53 years old. Occupation: pens- en visverkoopster. Note re Gerretje: dochter van Ary Endenburg, ziekentrooster, en Johanna Siewerts; hertrouwd 28-12-1825 met Gerardus Rampe, geboren ca 1787 te Gouda.
Children of Willem and Teuntje:

1 Maria Boot. Follow VII-a.
2 Hendrik Boot. He was baptized on 03-08-1785 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763).
3 Arij Boot. He was baptized on 07-09-1788 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763).
4 Gerarda Boot. She was baptized on 30-08-1789 in Gouda.
5 Helena (Lena, Leena) Boot. Follow VII-b.
6 Gerrit Boot, born on 31-08-1792 in Gouda. He was baptized on 02-09-1792 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Janna van der Vin (geb. vóór 1762)..
7 Teunis Boot, born on 18-09-1794 in Gouda. He was baptized on 21-09-1794 in Gouda. Sint Janskerk, Doopgetuigen: Gerrit Boot (vóór 1762), Neeltje Huisman (vóór 1762).

Child of Willem and Gerretje:

1 Hendrik Boot, born about 1796 in Gouda.

VI-b Tona Boot, daughter of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. She was baptized on 23-08-1761 in Gouda. Tona is deceased on 19-02-1837 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Tona married on 24-07-1785 in Gouda with Cornelis van Schravensande, 22 years old. Cornelis is born on 15-09-1762 in Gouda. Cornelis is deceased on 28-02-1830, 67 years old. Occupation: pijpenmakersknecht. Note re Cornelis: Cornelis van 's Gravensande, zoon van Gerrit van 's Gravensande en Leijsie van Tiel.
Children of Tona and Cornelis:

1 Elisabeth van Schravensande. She was baptized on 22-10-1786 in Gouda.
2 Arij van Schravensande. Follow VII-c.
3 Elizabeth van Schravensande. Follow VII-d.
4 Maria van Schravensande, born about 1793 in Gouda. Follow VII-e.
5 Cornelia van Schravensande. She was baptized on 21-07-1797 in Gouda.
6 Cornelis van Schravensande, born in 1799 in Gouda. Follow VII-f.
7 Pieternella van Schravensande. She was baptized on 26-01-1803 in Gouda.

VI-c Pietertje (Pietronella) Boot, daughter of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. She was baptized on 18-04-1764 in Gouda. Pietertje (Pietronella) is deceased before 24-03-1815. Pietertje (Pietronella) married on 27-07-1783 in Gouda with Jacob Derne. Address: Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht.
Children of Pietertje (Pietronella) and Jacob:

1 Marrigje Derne. She was baptized on 01-02-1784 in Gouda.
2 Hendrik Derne, born about 1793 in Gouda. Follow VII-g.
3 Arie Derne. He was baptized on 17-05-1795 in Gouda.

VI-d Gerrit Boot, son of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. He was baptized on 26-11-1766 in Gouda. Gerrit is deceased on 02-05-1814 at 09:00 in Gouda. Registration on 04-05-1814. Address: Gouda (Nieuwsteeg H 34, bij overlijden: Oosthaven A 34 (Gasthuis)). Occupation: witwasser, kastenmakersknecht. Note re Gerrit:

Crimineel vonnisboek Gouda:
Datum 12-12-1807;
Dader: Gerrit Boot, 40 jaar (Gouda);
Delict: Inbraak en diefstal bij nacht. Hij heeft in de nacht van 11 op 12 november 1807 uit het werkhuis van Hermanus van Bovene achter de Markt en uitkomend op het water van de Zeugstraat planken, olie, vernis en krijtwit gestolen; hij was binnengedrongen door een venster, op heterdaad betrapt en opgesloten in de Tiendewegpoort. Het bleek dat hij al meerdere malen (zeker 10 keer) op hetzelfde adres had ingebroken. Hij voer met een gestolen schuit van de Turfmarkt naar de Zeugstraat. Hij wist er goed de weg, omdat hij eerder bij van Bovene had gewerkt. Wat hij zelf niet kon gebruiken had hij verkocht in het wekelijkse erfhuis waarbij zijn zwager Hage Visser het geld voor hem had geincasseerd;
Eis van de Officier: op het schavot, strenge geselig, brandmerking, 12 jaar tuchthuisstraf en eeuwige verbanning;
Vonnis 23-12-1807: Op het schavot: strenge geseling, brandmerking, zes jaar tuchthuisstraf binnen het departement Maasland en levenslange verbanning uit het koninkrijk Holland op straffe van zwaardere straf. Betaling gerechtskosten.

Click here for more information.


Gerrit married with Anna Visser. The religious wedding was celebrated on 22-01-1797 in Gouda. She was baptized on 05-03-1777 in Gouda. Sint Janskerk, Doopgetuige: Anna Kool (1736). Anna is deceased on 11-06-1840 at 11:00 in Gouda. Registration on 13-06-1840. Address: Gouda (Nieuwsteeg H 34, bij overlijden: Oosthaven A 34 (Gasthuis)). Occupation: pijpenmaakster (1814). Note re Anna: dochter van Hage Visser en Jacoba (Koba) van der Noot.

Children of Gerrit and Anna:

1 Arij Boot, born on 08-04-1797 in Gouda. He was baptized on 09-04-1797 in Gouda.
2 Age (Hage) Boot, born on 10-07-1798 in Gouda. He was baptized on 11-07-1798 in Gouda. Age (Hage) is deceased on 11-07-1813 in Gouda, 15 years old.
3 Arij Gerrits Boot, born on 24-12-1799 in Gouda. Follow VII-h.
4 Aagje Boot, born on 15-06-1804 in Gouda. She was baptized on 17-06-1804 in Gouda.
5 Maria Boot, born on 05-05-1807 in Gouda. She was baptized on 10-05-1807 in Gouda.

VI-e Neeltje Boot, daughter of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. She was baptized on 19-08-1772 in Gouda. Neeltje is deceased before 1826. Neeltje married with Cornelis Bot. The religious wedding was celebrated on 19-08-1797. He was baptized on 21-11-1764 in Gouda. Cornelis is deceased on 05-07-1812 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht, arbeider (1826). Note re Cornelis: zoon van Jacob Bot en Sara Soet.

VI-f Adrianus (Janus) Boot, son of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. He was baptized on 30-10-1774 in Gouda. Adrianus is deceased on 12-04-1817 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht. Janus married on 27-07-1800 in Gouda with Cornelia (Neeltje) Wildschut, about 18 years old. Cornelia is born about 1782 in Gouda. Cornelia is deceased before 1860, at the most 78 years old. Occupation: hekelster. Note re Neeltje: dochter van Leonardus Wildschut, baandersknecht, en Clazijna Voordewint; getrouwd (2) op 11-01-1826 in Gouda met Bastiaan van Roon (ca1801 Gouda), baandersknecht.
Children of Janus and Neeltje:

1 Maria Boot, born on 30-11-1802 in Gouda. Follow VII-i.
2 Leendert Boot, born on 16-08-1805 in Gouda. Follow VII-j.
3 Johannis Boot, born on 29-03-1809 in Gouda. He was baptized on 01-04-1809 in Gouda. Johannis is deceased on 27-08-1832 in Gouda, 23 years old.
4 Arij Boot, born on 01-10-1811 in Gouda. Follow VII-k.
5 Johanna Boot, born on 15-02-1816 in Gouda. Follow VII-l.

VI-g Hendrik Boot, son of Arien (Arij) Willemsz Boot and Maria (Marijgie) de Lange. He was baptized on 22-05-1776 in Gouda. Hendrik is deceased on 22-04-1839 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht Vuilsteeg (1813), Houtensteeg (1829), Lange Willemsteeg (1832). Hendrik:
(1) married on 17-02-1799 in Gouda with Maria Bos. She was baptized on 26-02-1764 in Gouda. Maria is deceased before 1815. Occupation: pijpenmaakster. Note re Maria: dochter van Joost Bos en Neeltje IJserman.
(2) married on 13-09-1815 in Gouda [akte 110] with Johanna van Outheusden, about 37 years old. Johanna is born about 1778 in Gouda. Johanna is deceased before 1841, at the most 63 years old. Occupation: pijpenmaakster (1815, 1840). Note re Johanna: dochter van Thomas van Outheusden en Jacoba van der Vrind.
Children of Hendrik and Maria:

1 Maria Boot, born on 15-03-1799 in Gouda. Follow VII-m.
2 Neeltje Boot. She was baptized on 02-09-1802 in Gouda. Neeltje is deceased on 26-09-1802 in Gouda.
3 Francijntje (Josina) Boot, born on 25-03-1805 in Gouda. Follow VII-n.
4 Arij Boot. He was baptized on 27-12-1807 in Gouda. Arij is deceased on 30-12-1807 in Gouda.
5 Arie Boot, born on 08-07-1812 in Gouda. Registration on 10-07-1812 [akte 249]. Arie is deceased on 30-01-1813 in Gouda, 6 months old.

Children of Hendrik and Johanna:

1 Thomas Boot, born on 26-11-1815 at 14:00 in Gouda. Follow VII-o.
2 Jacoba Boot, born on 21-02-1820 in Gouda. Follow VII-p.

VI-h Gerritje Boot, daughter of Gerrit Boot and Anna de Gracie. She was baptized on 30-09-1785 in Gouda. Gerritje married with Joannes (Jan) de Mooij. The religious wedding was celebrated on 24-06-1810 in Gouda. Joannes (Jan) is born about 1784. Occupation: baandersknecht, winkelier.
Children of Gerritje and Joannes (Jan):

1 Abraham de Mooij, born on 23-12-1810 in Gouda. He was baptized on 30-12-1810 in Gouda.
2 Gerrit de Mooij, born on 07-07-1813 in Gouda. Follow VII-q.
3 Leendert de Mooij, born on 20-02-1815 in Gouda. Follow VII-r.
4 Willem de Mooij, born on 19-08-1816 in Gouda.
5 Abraham Johannes de Mooij, born on 21-09-1818 in Gouda. Abraham Johannes is deceased on 19-02-1819 in Gouda, 4 months old.
6 Carolina Johanna de Mooij, born on 31-12-1819 in Gouda. Follow VII-s.
7 Willem Johannes de Mooij, born on 10-11-1821 in Gouda. Willem Johannes is deceased on 21-05-1822 in Gouda, 6 months old.
8 Johannes de Mooij, born on 25-11-1822 in Gouda. Johannes is deceased on 23-06-1823 in Gouda, 6 months old.
9 Johannes de Mooij, born on 25-11-1826 in Gouda.

VI-i Arij Boot, son of Gerrit Boot and Anna de Gracie. He was baptized on 06-09-1797 in Gouda. Arij is deceased on 05-08-1861 in Gouda. Occupation: baandersknecht, pijpenmaker(sknecht). Religion: N.H. Arij married on 27-10-1830 in Gouda [akte 81] with Maria de Vriend, 37 years old. Maria is born on 22-03-1793 in Gouda. She was baptized on 29-03-1793 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Religion: N.H. Note re Maria: dochter van Hendrik de Vriend, pijpenmakersknecht, en Sijna Sluijter, pijpenmaakster; weduwe van Gerrit Vreedenburg, baandersknecht; getrouwd 21-02-1816 te Gouda met Evert van der Kist.
Children of Arij and Maria:

1 Gerrit Boot, born on 31-07-1832 in Gouda. Follow VII-t.
2 Hendrik Boot, born on 23-11-1834 in Gouda. Hendrik is deceased on 09-11-1835 in Gouda, 11 months old.

VI-j Jacob Boot is born on 03-03-1800 in Gouda, son of Gerrit Boot and Anna de Gracie. He was baptized on 05-03-1800 in Gouda. Jacob is deceased in 1854, 54 years old. Occupation: pijpenmakersknecht. Jacob married, 29 years old, on 22-04-1829 in Gouda [akte 22] with Elisabeth van der Noot, about 20 years old. Elisabeth is born about 1809 in Gouda. Elisabeth is deceased after 1854, at least 45 years old. Occupation: pijpenmaakster. Note re Elisabeth: dochter van Frans van der Noot, pijpenmakersknecht te Gouda, en Johanna van Vreumingen, pijpenmaakster te Gouda; hertrouwd op 07-02-1855 met Dirk Citon (1810 Gouda), pijpenmaker.
Children of Jacob and Elisabeth:

1 Gerrigje Boot, born on 25-08-1829 in Gouda. Follow VII-u.
2 Frans Boot, born on 16-02-1831 in Gouda. Follow VII-v.
3 Willem Boot, born on 28-01-1834 in Gouda. Willem is deceased on 13-03-1834 in Gouda, 1 month old.
4 Johannes Boot, born on 25-02-1835 in Gouda. Johannes is deceased on 21-10-1835 in Gouda, 7 months old.
5 Wilhelmina Johanna Boot, born on 16-11-1836 in Gouda. Wilhelmina Johanna is deceased on 13-02-1838 in Gouda, 1 year old. Note re the death of Wilhelmina Johanna: 30-04-1838?.
6 Johanna Boot, born on 12-01-1839 in Gouda. Johanna is deceased on 31-07-1840 in Gouda, 1 year old.
7 Johanna Boot, born on 09-02-1843 in Gouda. Johanna is deceased on 16-03-1844 in Gouda, 1 year old.
8 Gerrit Boot, born on 09-10-1845 in Gouda. Gerrit is deceased on 13-12-1845 in Gouda, 2 months old.
9 Johanna Boot, born on 13-06-1847 in Gouda. Johanna is deceased on 11-12-1849 in Gouda, 2 years old.

VI-k Hermanus Boot, son of Arien (Arij) Boot and Pieternella Lafeber. He was baptized on 31-12-1780 in Gouda. Hermanus is deceased about 1851. Occupation: baandersknecht (1818). Hermanus married with Aletta (Letje) Frijnsburg. The religious wedding was celebrated on 12-08-1802 in Gouda. Aletta is born in 1789 in Gouda. Aletta is deceased before 1854, at the most 65 years old. Occupation: hekelster. Note re Letje: Trijsburg; bezat als weduwe een huis en erf in de Robaarsteeg.
Children of Hermanus and Letje:

1 Pieternella Boot, born on 21-11-1803 in Gouda. She was baptized on 23-11-1803 in Gouda.
2 Hendrik Boot, born on 06-04-1806 in Gouda. Follow VII-w.
3 Pieternella Boot, born on 01-03-1809 in Gouda.
4 Arie Boot, born on 17-09-1816 in Gouda. Follow VII-x.

VI-l Willem Boot, son of Arien (Arij) Boot and Pieternella Lafeber. He was baptized on 29-01-1790 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht (1815), baandersknecht (1821). Willem married on 31-03-1815 in Gouda [akte 26] with Gerritje Dubbel(den), 24 years old. Gerritje is born on 20-02-1791 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Gerritje: dochter van Leendert Dubbel(den), pijpenmakersknecht, en Pieternella van Leeuwen, hekelster.
Children of Willem and Gerritje:

1 Arie Boot, born on 26-06-1815 in Gouda. Registration on 29-06-1815 [akte 282]. Arie is deceased on 06-07-1815 in Gouda, 10 days old.
2 Pieternella Boot, born on 01-01-1817 in Gouda. Pieternella is deceased on 05-02-1818 in Gouda, 1 year old.
3 Pieternella Boot, born on 03-11-1818 in Gouda. Pieternella is deceased on 08-12-1818 in Gouda, 1 month old.
4 Leendert Boot, born on 14-02-1820 in Gouda. Leendert is deceased on 07-03-1822 in Gouda, 2 years old.
5 Arij Boot, born on 16-11-1821 in Gouda. Arij is deceased on 19-08-1822 in Gouda, 9 months old.
6 Leendert Boot, born on 07-01-1823 in Gouda. Leendert is deceased on 19-04-1835 in Gouda, 12 years old.
7 Pieter Boot, born on 04-05-1824 in Gouda. Pieter is deceased on 01-10-1824 in Gouda, 4 months old.
8 Cornelia Boot, born on 29-08-1825 in Gouda. Cornelia is deceased on 31-01-1826 in Gouda, 5 months old.
9 Pieternella Boot, born on 26-12-1826 in Gouda. Pieternella is deceased on 28-03-1828 in Gouda, 1 year old.
10 Arie Boot, born on 27-01-1828 in Gouda. Arie is deceased on 14-04-1828 in Gouda, 2 months old.
11 Jan Boot, born on 18-04-1829 in Gouda. tweeling. Jan is deceased on 19-06-1829 in Gouda, 2 months old.
12 Willem Boot, born on 18-04-1829 in Gouda. tweeling. Willem is deceased on 13-08-1829 in Gouda, 3 months old.
13 Gerarda Boot, born on 26-10-1831 in Gouda. Gerarda is deceased on 20-07-1832 in Gouda, 8 months old.
14 Pieternella Boot, born on 06-06-1833 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Religion: N.H.

VI-m Petronella Boot is born on 11-12-1793 in Gouda, daughter of Arien (Arij) Boot and Pieternella Lafeber. She was baptized on 18-12-1793 in Gouda. Petronella married with Jan Visscher. Jan is born on 13-05-1785 in Purmerend.

VI-n Arie den Riet is born about 1794 in Gouda, son of Jan den Riet and Janna (Johanna) Boot. Occupation: arbeider (1821), pijpenmakersknecht (1827). Arie married, about 27 years old, on 12-09-1821 in Gouda [akte 76] with Maria Boot, 22 years old. Maria is born on 15-03-1799 in Gouda, daughter of Hendrik Boot and Maria Bos. She was baptized on 17-03-1799 in Gouda. Maria is deceased before 1852, at the most 53 years old. Occupation: pijpenmaakster.
Children of Arie and Maria:

1 Johanna den Riet, born on 21-08-1822 in Gouda. Follow VIII-s.
2 Hendrica Maria den Riet, born on 23-12-1823 in Gouda. Follow VIII-t.
3 Johannes den Riet, born on 10-05-1825 in Gouda. Johannes is deceased on 05-10-1829 in Gouda, 4 years old.
4 Maria den Riet, born on 27-01-1827 in Gouda. Maria is deceased on 02-10-1829 in Gouda, 2 years old.
5 Maria den Riet, born on 18-03-1830 in Gouda.
6 Neeltje den Riet, born on 29-11-1833 in Gouda. Neeltje is deceased on 13-03-1839 in Gouda, 5 years old.
7 Pieternella Cornelia den Riet, born on 22-09-1835 in Gouda. Pieternella Cornelia is deceased on 03-04-1837 in Gouda, 1 year old.
8 Maria den Riet, born on 20-04-1837 in Gouda. Maria is deceased on 08-09-1837 in Gouda, 4 months old.
9 Neeltje Jacoba den Riet, born on 05-10-1839 in Gouda.
10 Johannes den Riet, born on 12-09-1845 in Gouda. Johannes is deceased on 14-11-1846 in Gouda, 1 year old.

VI-o Jan van der Spelt, son of Hendrik van der Spelt and Pieternella Boot. Jan married on 14-09-1800 in Gouda with Christina Christoffels.
Child of Jan and Christina:

1 Maria van der Spelt, born on 03-04-1808 in Gouda. Follow VII-y.

VI-p Arij van der Spelt is born in 1784 in Gouda, son of Hendrik van der Spelt and Pieternella Boot. Arij married, 36 years old, on 23-08-1820 in Gouda [akte 48] with Anna Ponneker, about 37 years old. Anna is born about 1783 in Amsterdam. Note re Anna: dochter van Paulus Ponneker, verver, en Sara Goejen.

VI-q Margje de Gruijl, daughter of Pieter de Gruijl and Heijltje (Aaltje) Boot. She was baptized on 02-02-1785 in Gouda. Margje is deceased on 02-03-1847 in Gouda. Occupation: hekelster. Margje married on 05-10-1825 in Gouda [akte 78] with Cornelis Valkenburg, 36 years old. Cornelis is born on 15-04-1789 in Gouda. Cornelis is deceased on 17-10-1847 in Gouda, 58 years old. Occupation: pijpenmakersknecht. Note re Cornelis: zoon van Andries Valkenburg (ca 1765 - 07-04-1820 Gouda), arbeider, stalknecht, getrouwd op 11-11-1787 met Abigail Zorg (ca 1765 - na 1825). Eigenlijk mochten ze niet trouwen, want hij was Rooms Katholiek en zij was Nederlands Hervormd.

VI-r Jan de Gruil is born about 1788 in Gouda, son of Pieter de Gruijl and Heijltje (Aaltje) Boot. Occupation: baandersknecht. Jan married, about 27 years old, on 12-04-1815 in Gouda [akte 32] with Grietje van der Dusse, about 26 years old. dochter van Teunis van der Dusse en Marijtje van der Kint, hekelster te Gouda. Grietje is born about 1789 in Gouda. Occupation: hekelster.

VI-s Willem de Gruijl is born about 1793 in Gouda, son of Pieter de Gruijl and Heijltje (Aaltje) Boot. Occupation: pijpenmakersknecht. Willem married, about 21 years old, on 12-10-1814 in Gouda [akte 80] with Margrieta Luijnenburg, about 18 years old. Margrieta is born about 1796 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Margrieta: dochter van Adrianus Luijnenburg, pijpenmakersknecht, en Susanna Gilas, winkelierster.

VII-a Maria Boot, daughter of Willem Boot and Teuntje van Roon. She was baptized on 10-01-1783 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Pieter Boot (geb. vóór 1755). Occupation: pijpenmaakster. Maria:
(1) married before 1832 with Adrianus Verzijl, at the most 49 years old. Adrianus is born about 1783. Adrianus is deceased before 1832, at the most 49 years old. Occupation: pijpenmakersknecht.
(2) married on 05-12-1832 in Gouda [akte 57] with Pieter van Riemsbergen. He was baptized on 05-05-1776 in Gouda. Doopgetuige: Ariaantje Pijl (geboren vóór 1736). Pieter is deceased on 23-04-1845 in Gouda. Registration [akte 222]. Occupation: pottenbakkersknecht, pijpenmakersknecht. Note re Pieter: zoon van Pieter van Riemsbergen (ovl vóór 1832), pottenbakkersknecht, getrouwd met Gijsberta (Gijsje) Proost (ovl vóór 1832).

VII-b Helena (Lena, Leena) Boot, daughter of Willem Boot and Teuntje van Roon. She was baptized on 12-01-1791 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763). Helena (Lena, Leena) is deceased on 31-08-1849 at 20:00 in Gouda. Registration on 01-09-1849. Note re the death of Helena (Lena, Leena): moeder vermeld als Teuntje van der Vin. Address: (Kleiwegsteeg N8, Gouda (bij overlijden)). Occupation: pijpenmaakster. Helena (Lena, Leena) married on 25-11-1810 in Gouda [source: DTB Gerecht] with Hendrik van der Kint (Kind). He was baptized on 14-05-1786 in Gouda. Doopgetuige: Margrita van der Pool (geb. 1734) grootmoeder van moederszijde. In het Register Civique 1811 is de geboortedatum 15-05-1778 en zijn beroep arbeider. Mogelijk is er gesmokkeld met de datum om te ontkomen aan de Franse dienstplicht. Bron: Jan Lafeber. Hendrik is deceased on 12-01-1842 in Gouda. Address: Gouda (Raamsteeg (1815), Vuilsteeg (ca 1820), Kleiwegsteeg N 8 (1822 en 1842)). Occupation: pijpenmakersknecht (1815). Note re Hendrik: zoon van Gijsbert van der Kint en Hendrika Mulder.
Children of Helena (Lena, Leena) and Hendrik:

1 Gijsbert van der Kint, born in 1812 in Gouda. Follow VIII-a.
2 Willem van der Kind, born on 23-04-1814 in Gouda. Registration on 25-04-1814 [akte 122]. Occupation: schepenjager, opperman (1845).
3 Hendrik van der Kint, born in 1817.
4 Hendrika van der Kind, born about 1819 in Gouda. Follow VIII-b.
5 Teuna van der Kint, born on 20-07-1821 in Gouda. Follow VIII-c.
6 Johannes van der Kint, born on 20-02-1824 in Gouda. Follow VIII-d.
7 Simon Boot, born in 1837. Simon is deceased on 08-02-1839 in Gouda, 2 years old. Note re Simon: waarom heet Simon Boot niet Simon van der Kint?.

VII-c Arij van Schravensande, son of Cornelis van Schravensande and Tona Boot. He was baptized on 11-02-1789 in Gouda. Occupation: pottenbakkersknecht. Note re Arij: Ary van 's Gravezande. Arij married on 26-04-1826 in Gouda [akte 22] with Dingena van Ek, about 44 years old. Dingena is born about 1782 in Werkendam. Note re Dingena: dochter van Paulus van Ek, overvaarder, en Seijke Ouwerkerk, werkster; weduwe van Adrianus Dirk van Steel, pottenbakkersknecht.

VII-d Elizabeth van Schravensande, daughter of Cornelis van Schravensande and Tona Boot. She was baptized on 05-12-1790 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Elizabeth: ook Elizabeth van 's Gravensande. Elizabeth married on 13-04-1825 in Gouda [akte 23] with Hendrik van Leeuwen, about 29 years old. Hendrik is born about 1796 in Gouda. Occupation: mandenmakersknecht. Note re Hendrik: zoon van Wouter van Leeuwen (ovl voor 1825), pottenbakkersknecht, en Johanna de Vogel (ovl voor 1825), pijpenmaakster.

VII-e Maria van Schravensande is born about 1793 in Gouda, daughter of Cornelis van Schravensande and Tona Boot. Occupation: pijpenmaakster. Maria married, about 44 years old, on 11-10-1837 in Gouda [akte 96] with Claas van Dorp, 43 years old. Claas is born in 1794 in Gouda. Occupation: pottenbakkersknecht. Note re Claas: zoon van Jan van Dorp (ovl voor 1837), mandenmakersknecht, en Neeltje van der Vin (ovl voor 1837); weduwnaar van Sara Jongkoen (pijpenmaakster).

VII-f Cornelis van Schravensande is born in 1799 in Gouda, son of Cornelis van Schravensande and Tona Boot. Occupation: pijpenmakersknecht. Note re Cornelis: Cornelis van 's Gravensande. Cornelis married, 26 years old, on 05-01-1825 in Gouda [akte 2] with Geertruij van Willegen, about 18 years old. Geertruij is born about 1807 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Geertruij: dochter van Jan van Wilgen, pijpenmakersknecht, en Cornelia Dubbel, pijpmaakster.
Child of Cornelis and Geertruij:

1 Geertrui van Schravensande, born on 01-08-1836 in Gouda. Follow VIII-e.

VII-g Hendrik Derne is born about 1793 in Gouda, son of Jacob Derne and Pietertje (Pietronella) Boot. Occupation: pijpenmakersknecht. Hendrik married, about 22 years old, on 24-03-1815 in Gouda [akte 21] with Grietje van der Kemp, about 21 years old. Grietje is born about 1794 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Grietje: dochter van Jan van der Kemp, overleden, en Marijtje de Gruijl, hekelster.

VII-h Arij Gerrits Boot is born on 24-12-1799 in Gouda, son of Gerrit Boot and Anna Visser. He was baptized on 27-12-1799 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Arij Gerrits is deceased on 28-01-1847 at 11:00 in Gouda, 47 years old. Registration on 30-01-1847. Address: Gouda (Vuilsteeg K 73 (1838), Vuilsteeg H 149 (bij overlijden)). Occupation: baandersknecht (1824), touwslagersknecht (1834), baanspinner (1847). Arij Gerrits married, 24 years old, on 21-04-1824 in Gouda [akte 31] with Gerrigje Kinwel, 21 years old. The religious wedding was celebrated the same date in Gouda. Gerrigje is born on 13-01-1803 in Gouda. She was baptized on 14-01-1803 in Gouda. Gerrigje is deceased on 08-06-1881 at 16:00 in Gouda, 78 years old. Registration on 09-06-1881. Note re the death of Gerrigje: Gasthuis Oosthaven 21. Address: Gouda (Vuilsteeg K 73 (1838), Swanenburghshofje, Oosthave B 21 (Gasthuis) (bij overlijden)). Occupation: pijpenmaakster (1824), winkelierster (1834). Religion: N.H. Note re Gerrigje: dochter van Jacob Kingwel (ca 1775 Gouda), pijpenmakersknecht, getrouwd met Willempje Rijswijk (ca 1779 Gouda), pijpenmaakster.

Politierechter Gouda: minuut-vonnissen -- blz. 867 (15-06-1836)
Eiser(s): J. van Alphen, CvP
Gedaagde(n): Lucas Oudshoorn, zakkendrager
Zaak: Overtreding van het WvS, art. 480.5.
Gedaagde heeft op 05-06-1836 door het beledigen van Gerritje Kinwel, vrouw van Arie Boot, en Petronella Boot, vrouw van Johannes van der Valk, de rust verstoord.
Vonnis: Gevangenisstraf van 2 dagen.

Children of Arij Gerrits and Gerrigje:

1 Anna Boot, born on 07-06-1824 in Gouda. Anna is deceased on 09-08-1828 in Gouda, 4 years old.
2 Willemina (Wilhelmina) Boot, born on 04-12-1826 in Gouda. Follow VIII-f.
3 Gerrit Boot, born on 09-08-1829 in Gouda. Gerrit is deceased on 26-08-1830 in Gouda, 1 year old.
4 Catharina Boot, born on 12-05-1832 in Gouda. Follow VIII-g.
5 Arie Boot, born on 08-03-1834 at 08:00 in Gouda. Follow VIII-h.
6 Jacob Boot, born on 21-03-1836 in Gouda. Jacob is deceased on 24-08-1836 in Gouda, 5 months old.
7 Willem Boot, born on 12-04-1838 at 02:30 in Gouda. Follow VIII-i.
8 Jacobus Boot, born on 19-01-1842 in Gouda. Follow VIII-j.
9 Benjamin Boot, born on 17-05-1845 in Gouda.

VII-i Maria Boot is born on 30-11-1802 in Gouda, daughter of Adrianus (Janus) Boot and Cornelia (Neeltje) Wildschut. She was baptized on 01-12-1802 in Gouda. Maria is deceased on 20-06-1864 in Gouda, 61 years old. Occupation: hekelster. Religion: N.H. Maria married, 24 years old, on 25-04-1827 in Gouda [akte 20] with Gerrit van der Klein (Kleijn). He was baptized on 22-12-1804 in Gouda. Gerrit is deceased on 28-11-1873 in Gouda. Occupation: baandersknecht, touwspinner. Religion: N.H. Note re Gerrit: zoon van Cornelis van der Klein, baandersknecht, en Jaapje van Straalen, hekelster in Gouda.
Children of Maria and Gerrit:

1 Jacoba van der Klein (Kleijn), born on 22-05-1827 in Gouda. Jacoba is deceased on 22-08-1827 in Gouda, 3 months old.
2 Adrianus Bastiaan van der Klein (Kleijn), born on 31-08-1828 in Gouda. Follow VIII-k.
3 Cornelis van der Kleijn, born on 25-03-1833 in Gouda. Follow VIII-l.
4 Johannes van der Klein (Kleijn), born on 02-07-1836 in Gouda.
5 Gerrit van der Klein (Kleijn), born on 12-03-1840 in Gouda. Follow VIII-m.
6 Jacobus van der Klein (Kleijn), born on 08-05-1861 in Gouda. Jacobus is deceased on 10-03-1862 in Gouda, 10 months old.

VII-j Leendert Boot is born on 16-08-1805 in Gouda, son of Adrianus (Janus) Boot and Cornelia (Neeltje) Wildschut. He was baptized on 18-08-1805 in Gouda. Occupation: baandersknecht. Leendert married, 33 years old, on 06-02-1839 in Gouda [akte 7] with Gerrigje de Jong, 33 years old. Gerrigje is born in 1806 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Gerrigje: dochter van Jan de Jong (ca 1780), getrouwd met Josina van Wijk (ovl voor 1814).
Children of Leendert and Gerrigje:

1 Leena de Jong, born about 1839. Follow VIII-n.
2 Johanna Boot, born on 29-03-1842 in Gouda. Johanna is deceased on 16-02-1866 in Gouda, 23 years old. Religion: N.H. Note re Johanna: woonde in het weeshuis in de Spieringstraat.
3 Gerrit Boot, born on 29-05-1847 in Gouda.

VII-k Arij Boot is born on 01-10-1811 in Gouda, son of Adrianus (Janus) Boot and Cornelia (Neeltje) Wildschut. Arij is deceased on 13-06-1866 in Gouda, 54 years old. Occupation: pijpenmakersknecht, baandersknecht, touwspinner. Religion: N.H. Arij:
(1) married, 27 years old, on 10-09-1839 in Gouda [akte 57] with Johanna Jacoba Reparon, 24 years old. Johanna Jacoba is born on 07-12-1814 in Gouda. Johanna Jacoba is deceased on 25-08-1860 in Gouda, 45 years old. Occupation: pijpenmaakster. Note re Johanna Jacoba: dochter van Jan Reparon (ca. 1783) en Gerritje de Hoop (overleden vóór 1819 in Gouda).
(2) married, 49 years old, on 07-11-1860 in Gouda [akte 133] with Sara Maria van Maaren, 45 years old. Arie woonde als weduwnaar in bij Sara Maria van Maaren, weduwe van Johannes van Kuijk, in de Speldenmakersteeg 76. Ze zijn getrouwd en in de Lem Dulsteeg 195 gaan wonen. Sara Maria is born on 16-09-1815 in Gouda. 14-04-1815?. Sara Maria is deceased on 08-04-1869 in Gouda, 53 years old. Occupation: hekelster. Religion: N.H. Note re Sara Maria: dochter van Jilles van Maaren (1772-1837) en Maria Mullaart (1778-1855); getrouwd op 06-08-1845 te Gouda met Johannes van Kuijk; getrouwd op 30-07-1851 te Gouda met Wouter Begeer (1798-1853).
Children of Arij and Johanna Jacoba:

1 Adrianus Johannus Boot, born on 22-09-1833 in Gouda. Adrianus Johannus is deceased on 09-05-1834 in Gouda, 7 months old.
2 Adrianus Johannes Boot, born on 12-12-1839 in Gouda.

VII-l Johanna Boot is born on 15-02-1816 in Gouda, daughter of Adrianus (Janus) Boot and Cornelia (Neeltje) Wildschut. Registration on 17-02-1816 [akte 44]. Johanna is deceased before 1883, at the most 67 years old. Occupation: hekelster, pijpenmaakster, waspekelster. Religion: N.H. Johanna:
(1) married, 21 years old, on 09-08-1837 in Gouda [akte 72] with Pieter van der Tuyn, 22 years old. Pieter is born on 18-07-1815 in Gouda. Pieter is deceased before 1845, at the most 30 years old. Occupation: baandersknecht. Note re Pieter: zoon van Pieter van der Tuyn (ca 1790), pijpenmakersknecht, getrouwd op 12-04-1815 in Gouda met Grietje Lorijn (ca 1794), pijpenmaakster.
(2) married, 29 years old, on 30-07-1845 in Gouda [akte 75] with Cornelis Jacobus van der Louw, 29 years old. Cornelis Jacobus is born on 01-04-1816 in Gouda. Registration on 03-04-1816 [akte 113]. Cornelis Jacobus is deceased on 19-03-1873 in Gouda, 56 years old. Occupation: baanspinner, pijpenmaker, touwspinner. Religion: R.K. Note re Cornelis Jacobus: zoon van Gijsbert van der Louw (1782-1817) en Joanna (Jannigje) van Schenderen (Schenkven) (1780-na 1845), hekelster.
Children of Johanna and Pieter:

1 Neeltje van der Tuin (Tuyn), born on 05-02-1837 in Gouda. Follow VIII-o.
2 Pieter van der Tuin, born on 16-08-1841 in Gouda. Follow VIII-p.
3 Adrianus Bastiaan van der Tuyn, born on 30-06-1844 in Gouda. Adrianus Bastiaan is deceased on 18-10-1844 in Gouda, 3 months old.

Children of Johanna and Cornelis Jacobus:

1 Johanna van der Louw, born on 07-09-1846 in Gouda. Follow VIII-q.
2 Gijsbertus van der Louw, born on 28-01-1852 in Gouda. Follow VIII-r.

Child of Johanna out of an unknown relation:

1 Pieter Boot, born on 06-10-1835 in Gouda. Pieter is deceased in 1837 in Gouda, 2 years old.

VII-m Maria Boot is born on 15-03-1799 in Gouda, daughter of Hendrik Boot and Maria Bos. She was baptized on 17-03-1799 in Gouda. Maria is deceased before 1852, at the most 53 years old. Occupation: pijpenmaakster. Maria married, 22 years old, on 12-09-1821 in Gouda [akte 76] with Arie den Riet, about 27 years old. Arie is born about 1794 in Gouda, son of Jan den Riet and Janna (Johanna) Boot. Occupation: arbeider (1821), pijpenmakersknecht (1827).
Children of Maria and Arie:

1 Johanna den Riet, born on 21-08-1822 in Gouda. Follow VIII-s.
2 Hendrica Maria den Riet, born on 23-12-1823 in Gouda. Follow VIII-t.
3 Johannes den Riet, born on 10-05-1825 in Gouda. Johannes is deceased on 05-10-1829 in Gouda, 4 years old.
4 Maria den Riet, born on 27-01-1827 in Gouda. Maria is deceased on 02-10-1829 in Gouda, 2 years old.
5 Maria den Riet, born on 18-03-1830 in Gouda.
6 Neeltje den Riet, born on 29-11-1833 in Gouda. Neeltje is deceased on 13-03-1839 in Gouda, 5 years old.
7 Pieternella Cornelia den Riet, born on 22-09-1835 in Gouda. Pieternella Cornelia is deceased on 03-04-1837 in Gouda, 1 year old.
8 Maria den Riet, born on 20-04-1837 in Gouda. Maria is deceased on 08-09-1837 in Gouda, 4 months old.
9 Neeltje Jacoba den Riet, born on 05-10-1839 in Gouda.
10 Johannes den Riet, born on 12-09-1845 in Gouda. Johannes is deceased on 14-11-1846 in Gouda, 1 year old.

VII-n Francijntje (Josina) Boot is born on 25-03-1805 in Gouda, daughter of Hendrik Boot and Maria Bos. She was baptized on 27-03-1805 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Religion: R.K. gedoopt. Francijntje (Josina) married, 22 years old, on 21-11-1827 in Gouda [akte 90] with Hermanus Spee, 22 years old. Hermanus is born on 01-02-1805 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht, sjouwer. Religion: R.K. gedoopt. Note re Hermanus: zoon van Andries Spee, pijpmakersknecht te Gouda, en Antje van Roon, hekelster.
Children of Francijntje (Josina) and Hermanus:

1 Andries Spee, born on 05-10-1828 in Gouda. Andries is deceased on 08-12-1829 in Gouda, 1 year old.
2 Hendrik Spee, born about 1830 in Gouda. Follow VIII-u.
3 Johanna Spee, born on 18-04-1843 in Gouda. Johanna is deceased on 24-02-1845, 1 year old.

VII-o Thomas Boot is born on 26-11-1815 at 14:00 in Gouda, son of Hendrik Boot and Johanna van Outheusden. Registration on 28-11-1815 [akte 474]. Thomas is deceased after 1880, at least 65 years old. Address: (ging op 04-03-1880 als weduwnaar wonen aan de Groeneweg 111 (werkinrichting)). Occupation: pijpenmakersknecht, pijpenmaker (van 1838 tot 1845 als merkteken op zijn pijpen: AVS). Religion: N.H. Thomas:
(1) married, 24 years old, on 29-07-1840 in Gouda [akte 72] with Anthonia van Genderen, about 30 years old. Anthonia is born about 1810 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Anthonia: dochter van Michiel van Genderen en Catharina Arent, pijpenmaakster te Gouda.
(2) married, 38 years old, on 10-05-1854 in Gouda [akte 39] with Adriana Wildschut. She was baptized on 11-08-1811 in Gouda. Adriana is deceased on 11-07-1878 in Gouda. Occupation: winkelierster. Religion: N.H. Note re Adriana: dochter van Hendrik (Dirk?) Wildschut en Maria Verdriessen; weduwe van Brunes van der Ben.
Children of Thomas and Anthonia:

1 Johanna Boot, born on 16-09-1840 in Gouda. tweeling. Johanna is deceased on 29-09-1840 in Gouda, 13 days old.
2 Machiel Boot, born on 16-09-1840 in Gouda. tweeling. Machiel is deceased on 29-09-1840 in Gouda, 13 days old.
3 Catharina Johanna Boot, born on 07-12-1841 in Gouda. Follow VIII-v.
4 Hendrik Boot, born on 11-12-1843 in Gouda.
5 Giella Boot, born on 21-12-1845 in Gouda. 21-06-1845?.
6 Jacoba Boot, born on 26-10-1846 in Gouda. Jacoba is deceased on 07-02-1847 in Gouda, 3 months old.
7 Thomas Boot, born on 26-02-1849 in Gouda. Thomas is deceased on 12-10-1849 in Gouda, 7 months old.

VII-p Jacoba Boot is born on 21-02-1820 in Gouda, daughter of Hendrik Boot and Johanna van Outheusden. 15-04-1821?. Address: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Occupation: pijpenmaakster, winkelierster. Religion: N.H. Jacoba:
(1) married, 21 years old, on 15-09-1841 in Gouda [akte 63] with Teunis de Jong, 22 years old. Teunis is born on 01-10-1818 in Gouda. Teunis is deceased before 1851, at the most 33 years old. Occupation: pijpenmakersknecht. Note re Teunis: zoon van Gerrit de Jong, verver in Gouda, en Jannetje Domburg (1779).
(2) married, 31 years old, on 21-05-1851 in Gouda [akte 63] with Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn, 24 years old. Johannes Wilhelmus Hendrik is born on 29-12-1826 in Delft. Address: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Occupation: metselaarsknecht, opperman, stucadoor. Religion: N.H. Note re Johannes Wilhelmus Hendrik: zoon van Johannes Hellendoorn (1801-voor 1851) en Maria Schelling (1794-voor 1851).
Children of Jacoba and Teunis:

1 Gerrit de Jong, born on 14-12-1841 in Gouda.
2 Hendrik de Jong, born on 25-05-1843 in Gouda.
3 Huibert de Jong, born on 20-12-1845 in Gouda. Huibert is deceased on 30-03-1851 in Gouda, 5 years old.
4 Johanna de Jong, born on 18-05-1849 in Gouda. Johanna is deceased on 11-05-1858 in Gouda, 8 years old.

Children of Jacoba and Johannes Wilhelmus Hendrik:

1 Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn, born on 24-04-1852 in Gouda. Follow VIII-w.
2 Jacobus Hellendoorn, born on 16-02-1853 in Gouda. 02-06-1853?. Jacobus is deceased on 09-06-1853 in Gouda, 3 months old.
3 Jacobus Thomas Hellendoorn, born on 24-06-1854 in Gouda. Address: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Religion: N.H.
4 Thomas Hellendoorn, born on 11-08-1855 in Gouda. Follow VIII-x.
5 Frederik Pieter Hellendoorn, born on 24-01-1859 in Gouda.
6 Evert Hellendoorn, born on 06-04-1860 in Gouda. Address: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Religion: N.H.

VII-q Gerrit de Mooij is born on 07-07-1813 in Gouda, son of Joannes (Jan) de Mooij and Gerritje Boot. Registration on 09-07-1813 [akte 207]. Occupation: kantoorbediende. Gerrit married, 24 years old, on 20-06-1838 in Gouda [akte 57] with Aaltje Stevens, about 24 years old. Aaltje is born about 1814 in Haastrecht. Note re Aaltje: dochter van Jan Stevens, looiersknecht te Leerdam, en Johanna van der Burg.

VII-r Leendert de Mooij is born on 20-02-1815 in Gouda, son of Joannes (Jan) de Mooij and Gerritje Boot. Registration on 22-02-1815 [akte 82]. Occupation: winkelier. Leendert married, 28 years old, on 07-06-1843 in Gouda [akte 37] with Nela Johanna de Jong, about 25 years old. Nela Johanna is born about 1818 in Gouda. Note re Nela Johanna: dochter van Maarten de Jong, schepenjager, en Josina van Zutphen.

VII-s Carolina Johanna de Mooij is born on 31-12-1819 in Gouda, daughter of Joannes (Jan) de Mooij and Gerritje Boot. Carolina Johanna married, 22 years old, on 18-05-1842 in Gouda [akte 48] with Johannes Bos, 25 years old. Johannes is born in 1817 in Gouda. Occupation: blokmakersknecht. Note re Johannes: zoon van Teunis Bos (blokmaker te Gouda) en Maria van Doorn.

VII-t Gerrit Boot is born on 31-07-1832 in Gouda, son of Arij Boot and Maria de Vriend. 30-06-1832?. Gerrit is deceased about 1921 in Gouda, about 89 years old. Address: (Gouwe 8 (1859-1864), Gouwe 23 (1864-1872), Groenendaal 59 (18-09-1872 - 1876) en Turfmarkt 113 (1876 - 1880)). Occupation: kleermaker, koster Remonstrantse Kerk te Gouda, dichter, musicus. Religion: N.H. Gerrit married, 25 years old, on 19-05-1858 in Gouda [akte 42] with Maria Sophia Rond, 26 years old. Maria Sophia is born on 12-10-1831 in Gouda. Occupation: naaister. Religion: Remonstrants. Note re Maria Sophia: dochter van Pieter Rond, goud- en zilverwerker, en Maria Boer.

Claes_Jansz_Booth.01a

Gerrit Boot

Claes_Jansz_Booth.02a

 Children of Gerrit and Maria Sophia:

1 Arend Boot, born on 07-03-1860 in Gouda. Arend is deceased on 08-09-1862 in Gouda, 2 years old. Religion: N.H. gedoopt.
2 Maria Wilhelmina Boot, born on 18-09-1862 in Gouda. Maria Wilhelmina is deceased on 15-03-1864 in Gouda, 1 year old. Religion: Remonstrants gedoopt.
3 Maria Wilhelmina Boot, born on 19-06-1865 in Gouda. Religion: Remonstrants gedoopt.
4 Johanna Margaretha Adriana Boot, born on 29-11-1866 in Gouda. Johanna Margaretha Adriana is deceased on 20-01-1868 in Gouda, 1 year old. Religion: Remonstrants gedoopt.
5 Arie Pieter Boot, born on 12-03-1869 in Gouda. Arie Pieter is deceased on 06-03-1870 in Gouda, 11 months old. Religion: Remonstrants gedoopt.
6 Gerarda Maria Boot, born on 07-04-1872 in Gouda. Follow VIII-y.

VII-u Gerrigje Boot is born on 25-08-1829 in Gouda, daughter of Jacob Boot and Elisabeth van der Noot. Gerrigje is deceased on 26-11-1862 in Gouda, 33 years old. Occupation: naaister. Religion: N.H. Gerrigje married, 24 years old, on 07-06-1854 in Gouda [akte 56] with Abraham van Rijswijk, 24 years old. Abraham is born on 02-09-1829 in Gouda, son of Jan van Rijswijk and Jacoba Lamberta Nieuwveld. Abraham is deceased on 12-06-1862 in Gouda, 32 years old. Occupation: pijpenmaker. Religion: N.H.
Child of Gerrigje and Abraham:

1 Willemina van Rijswijk, born on 11-04-1862 in Gouda. Willemina is deceased on 26-06-1862 in Gouda, 2 months old. Religion: N.H. gedoopt.

VII-v Frans Boot is born on 16-02-1831 in Gouda, son of Jacob Boot and Elisabeth van der Noot. 16-02-1832?. Frans is deceased on 31-07-1871 in Gouda, 40 years old. Occupation: pijpenmaker, barbier. Religion: N.H. Frans married, 25 years old, on 07-05-1856 in Gouda [akte 44] with Antje Lohman, 26 years old. Antje is born on 05-01-1830 in Blokzijl. Occupation: dienstbode. Religion: N.H. Note re Antje: dochter van Jan Herms Lohman (1798), smidsknecht, getrouwd op 22-10-1824 met Lubbigje (Jupke) Klaazen de Lange (1802 - vóór 1834).
Children of Frans and Antje:

1 Elizabeth Jacoba Boot, born on 21-03-1858 in Gouda. Elizabeth Jacoba is deceased on 25-11-1926 in Utrecht, 68 years old. Registration [akte 1579]. Religion: N.H.
2 Theodorus Boot, born on 24-01-1859 in Gouda. Religion: N.H.
3 Herman Jacobus Boot, born on 29-06-1860 in Gouda. Herman Jacobus is deceased on 28-12-1860 in Gouda, 5 months old. Religion: N.H.
4 Jacobus Franciscus Boot, born on 13-11-1861 in Gouda. Jacobus Franciscus is deceased on 28-11-1867 in Gouda, 6 years old. Religion: N.H. gedoopt.
5 Gerritje Boot, born on 10-06-1864 in Gouda. Gerritje is deceased on 31-08-1864 in Gouda, 2 months old. Religion: N.H. gedoopt.
6 Lemina Ermina Boot, born on 01-04-1866 in Gouda. Lemina Ermina is deceased on 12-06-1867 in Gouda, 1 year old. Religion: N.H. gedoopt.
7 Jacob Boot, born on 19-05-1868 in Gouda. Follow VIII-z.
8 Frans Herman Boot, born on 16-12-1871 in Gouda. Frans Herman is deceased on 24-04-1875 in Gouda, 3 years old. Religion: N.H. gedoopt.

VII-w Hendrik Boot is born on 06-04-1806 in Gouda, son of Hermanus Boot and Aletta (Letje) Frijnsburg. Registration on 07-04-1806. He was baptized on 07-04-1806 in Gouda. Hendrik is deceased on 27-03-1893 at 16:00 in Gouda, 86 years old. Registration [akte 144]. Address: (ging op 04-03-1880 wonen aan de Groeneweg 78 (werkinrichting)). Occupation: baandersknecht (1829), baanspinner, touwslager. Religion: N.H. (R.K. gedoopt?). Hendrik:
(1) married, 23 years old, on 30-12-1829 in Gouda [akte 97] with Christina Stolwijk, 26 years old. Christina is born on 03-08-1803 in Gouda. Christina is deceased about 03-01-1851 in Gouda, about 47 years old. Occupation: schoonmaakster. Religion: R.K. gedoopt. Note re Christina: dochter van Michael Jansz Stolwijk (11-12-1763 Gouda - 20-05-1826 Gouda), pijpenmakersknecht, ondertrouwd op 15-04-1798, getrouwd Schepenen en R.K. Sint Jozef op 30-04-1798 in Gouda met Maria Janmaat (ca 1777), kraamverwaarster.
(2) married, 45 years old, on 21-05-1851 in Gouda [akte 62] with Johanna (Anna) Frist (Trist), 33 years old. Johanna (Anna) is born on 23-10-1817 in Gouda. Occupation: hekelster. Religion: R.K. Note re Johanna (Anna): dochter van Cornelis Frist, geboren omstreeks 1766, overleden, baandersknecht, baanspinner, en Johanna Lourier, geboren 23-10-1817, overleden, hekelster; weduwe van Jacob Wouterse van der Starre, getrouwd 19-11-1845 te Gouda [akte 122].
Child of Hendrik and Christina:

1 Hermina Boot, born on 19-07-1841 in Gouda. Religion: R.K.

Children of Hendrik and Johanna (Anna):

1 Adrianus (Arie) Boot, born on 03-03-1852 in Gouda. 05-05-1852?. Adrianus (Arie) is deceased on 08-06-1852 in Gouda, 3 months old.
2 Hendrika Boot, born on 25-11-1853 in Gorinchem. Follow VIII-aa.
3 Adrianus Boot, born on 05-05-1854.
4 Hermanus Boot, born on 07-01-1857 in Gouda. Follow VIII-ab.
5 Johannes Cornelis Boot, born on 05-11-1860 in Gouda. Johannes Cornelis is deceased on 12-07-1863 in Gouda, 2 years old. Religion: R.K.

VII-x Arie Boot is born on 17-09-1816 in Gouda, son of Hermanus Boot and Aletta (Letje) Frijnsburg. Arie is deceased on 19-05-1895 in Utrecht, 78 years old. Occupation: pijpenmaker, sjouwer, bediende in het Gasthuis. Religion: N.H. Arie married, 37 years old, on 16-08-1854 in Gouda [akte 81] with Johanna Petronella Wester, 38 years old. Johanna Petronella is born on 18-03-1816 in Amsterdam. Occupation: dienstbode, werkster. Religion: N.H. Note re Johanna Petronella: dochter van Maria Wester, overleden vóór 1854.
Children of Arie and Johanna Petronella:

1 Hermanus Boot, born on 16-10-1854 in Gouda. Religion: N.H.
2 Hermina Boot, born on 11-04-1856 in Gouda. Registration on 12-04-1856. Religion: N.H.
3 Franciscus Karel Boot, born on 18-09-1857 in Gouda. Follow VIII-ac.
4 Johanna Petronella Boot, born on 02-05-1861 in Gouda. Johanna Petronella is deceased on 18-12-1871 in Gouda, 10 years old. Religion: N.H. gedoopt.
5 Arie Boot, born on 23-09-1864 in Gouda. Follow VIII-ad.

VII-y Maria van der Spelt is born on 03-04-1808 in Gouda, daughter of Jan van der Spelt and Christina Christoffels. She was baptized on 08-04-1808 in Gouda. R.K. statie van de Minderbroeders. Maria married, 26 years old, on 12-11-1834 in Gouda with Theodorus de Vos, 24 years old. Theodorus is born on 15-08-1810 in Gouda. Occupation: mandenmakersknecht. Note re Theodorus: zoon van Jan de Vos, getrouwd op 30-10-1803 in Gouda met Wilhelmina Machielsen.

VIII-a Gijsbert van der Kint is born in 1812 in Gouda, son of Hendrik van der Kint (Kind) and Helena (Lena, Leena) Boot. Gijsbert is deceased in 1874, 62 years old. Address: (Vogelenzang, Gouda (1832)). Occupation: pijpenmakersknecht (1832), winkelknecht (1835). Gijsbert married, 23 years old, on 10-06-1835 in Gouda [akte 66] with Maria van Eijk, about 20 years old. Maria is born about 1815 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Note re Maria: dochter van Hermanus van Eijk, mandenmakersbaas te Gouda, en Adriana vander Kleijn.

VIII-b Hendrika van der Kind is born about 1819 in Gouda, daughter of Hendrik van der Kint (Kind) and Helena (Lena, Leena) Boot. Occupation: naaister. Hendrika married, about 19 years old, on 11-04-1838 in Gouda [akte 20] with Pieter Adrianus van der Ree, about 19 years old. Pieter Adrianus is born about 1819 in Gouda. Occupation: pottenbakkersknecht. Note re Pieter Adrianus: zoon van Nicolaas van der Ree, kolenmeester, en Johanna Vermeulen (ovl voor 1838).

VIII-c Teuna van der Kint is born on 20-07-1821 in Gouda, daughter of Hendrik van der Kint (Kind) and Helena (Lena, Leena) Boot. Address: 1875 Amsterdam. Occupation: naaister. Teuna married, 28 years old, on 03-04-1850 in Gouda [akte 24] with Abraham Eliseus Wout, 26 years old. Abraham Eliseus is born in 1824 in Gouda. Occupation: verver. Note re Abraham Eliseus: zoon van Maarten Wout (overleden) en Anna Maria Soos (Gouda).

VIII-d Johannes van der Kint is born on 20-02-1824 in Gouda, son of Hendrik van der Kint (Kind) and Helena (Lena, Leena) Boot. Johannes is deceased after 1883, at least 59 years old. Address: Gouda. Occupation: stalknecht en koetsier. Johannes married, 21 years old, on 31-12-1845 in Gouda [akte 129] with Dirkje Johanna de Koning, 24 years old. Dirkje Johanna is born on 18-09-1821 in Gouda. Dirkje Johanna is deceased after 1883, at least 62 years old. Occupation: dienstbode (1845). Note re Dirkje Johanna: dochter van Jacob de Koning (mandenmaker te Gouda) en Anna Naomi Wiltenburg (Gouda).

VIII-e Geertrui van Schravensande is born on 01-08-1836 in Gouda, daughter of Cornelis van Schravensande and Geertruij van Willegen. Occupation: pijpenmaakster. Geertrui married, 21 years old, on 28-07-1858 in Gouda with Pieter Boon, 24 years old. Pieter is born on 15-04-1834 in Gouda. Occupation: touwspinner. Note re Pieter: zoon van Jan Boon (1794 Gouda), koopman, getrouwd op 11-04-1827 in Gouda met Catharina van den Berg (1805 Gouda).
Child of Geertrui and Pieter:

1 Johanna Cornelia Boon, born about 1877 in Gouda. Follow IX-a.

VIII-f Willemina (Wilhelmina) Boot is born on 04-12-1826 in Gouda, daughter of Arij Gerrits Boot and Gerrigje Kinwel. Religion: N.H. Willemina (Wilhelmina) married, 31 years old, on 28-07-1858 in Gouda [akte 66] with Jan van Rijswijk, 25 years old. Jan is born on 22-11-1832 in Gouda, son of Jan van Rijswijk and Jacoba Lamberta Nieuwveld. Occupation: pottenbakker, touwspinner. Religion: N.H.
Children of Willemina (Wilhelmina) and Jan:

1 Jacoba Lambertha van Rijswijk, born on 26-10-1858 in Gouda. Follow IX-b.
2 Lambertha van Rijswijk, born on 01-08-1859 in Gouda. Religion: N.H.
3 Gerarda van Rijswijk, born on 27-06-1863 in Gouda. Gerarda is deceased on 08-11-1863 in Gouda, 4 months old. Religion: N.H. gedoopt.
4 Gerarda van Rijswijk, born on 29-10-1867 in Gouda. Gerarda is deceased on 16-11-1867 in Gouda, 18 days old. Religion: N.H. gedoopt.

VIII-g Catharina Boot is born on 12-05-1832 in Gouda, daughter of Arij Gerrits Boot and Gerrigje Kinwel. Religion: N.H. Catharina married, 22 years old, on 07-06-1854 in Gouda [akte 57] with Coenraad Nieuwveld, 22 years old. Coenraad is born on 28-09-1831 in Gouda. Coenraad is deceased on 05-08-1890 in Gouda, 58 years old. Occupation: pijpenmaker (1854). Religion: N.H. Note re Coenraad: zoon van Willem Nieveld (Nieuwveld) en Johanna Vergeer.
Children of Catharina and Coenraad:

1 Catharina Nieuwveld, born on 09-06-1862 in Gouda. Catharina is deceased on 10-08-1862 in Gouda, 2 months old. Religion: N.H. gedoopt.
2 Helena Nieuwveld, born on 20-03-1864 in Gouda. Helena is deceased on 28-05-1864 in Gouda, 2 months old. Religion: N.H. gedoopt.
3 Heiltje Nieuwveld, born on 19-04-1865 in Gouda. Heiltje is deceased on 07-07-1865 in Gouda, 2 months old. Religion: N.H. gedoopt.
4 Cornelia Nieuwveld, born on 24-11-1866 in Gouda. Cornelia is deceased on 23-01-1867 in Gouda, 1 month old. Religion: N.H. gedoopt.
5 Arie Nieuwveld, born on 02-01-1868 in Gouda. Arie is deceased on 10-05-1868 in Gouda, 4 months old. Religion: N.H. gedoopt.

VIII-h Arie Boot is born on 08-03-1834 at 08:00 in Gouda, son of Arij Gerrits Boot and Gerrigje Kinwel. Registration on 10-03-1834. Arie is deceased on 19-05-1895 in Gouda, 61 years old. Registration [akte 852]. Note re the death of Arie: Utrecht?. Occupation: touwspinner (baanspinner) (1858), fabriekswerker (na 1860). Religion: N.H. Arie married, 39 years old, on 07-05-1873 in Gouda [akte 54] with Margaretha Hordijk, 24 years old. erkennen Jean. Margaretha is born on 26-10-1848 in Gouda. Margaretha is deceased on 23-07-1904 in Utrecht, 55 years old. Occupation: naaister (1873). Religion: N.H. Note re Margaretha: dochter van Jan Hordijk (13-02-1806 Hilversum - 03-03-1849 Gouda), getrouwd op 11-05-1831 in Gouda met Margaretha van Gent (15-02-1812 Gouda), naaister.
Children of Arie and Margaretha:

1 Jean Boot, born on 31-10-1869 in Gouda. Follow IX-c.
2 Arie Boot, born on 18-01-1874 in Gouda. Follow IX-d.
3 Damas (Dammes) Boot, born on 11-10-1875 in Gouda. Follow IX-e.
4 Margaretha Boot, born on 08-09-1877 in Gouda. Follow IX-f.
5 Gerrit Boot, born about 1883 in Utrecht. Follow IX-g.

VIII-i Willem Boot is born on 12-04-1838 at 02:30 in Gouda, son of Arij Gerrits Boot and Gerrigje Kinwel. Registration on 14-04-1838. Willem is deceased on 28-03-1903 at 00:30 in Gouda, 64 years old. Registration on 28-03-1903. Address: Gouda (Raam O 15, (1869), Raam 13 (bij overlijden)). Occupation: touwspinner (1858), sociëteitsbediende (1866), brievenbesteller (1869), kantoorknecht bij de posterijen (1903). Religion: N.H. Willem married, 19 years old, on 20-01-1858 in Gouda [akte 3] with Catharina Hageman, 25 years old. Catharina is born on 02-02-1832 at 02:00 in Gouda. Registration on 04-02-1832. Catharina is deceased on 29-12-1898 at 02:00 in Gouda, 66 years old. Registration on 29-12-1898. Occupation: pijpenmaakster (1858). Religion: N.H. Note re Catharina: dochter van Jacobus Hageman (1804 Gouda), getrouwd op 14-01-1824 in Gouda met Catharina Zoet (18-12-1804 Gouda - ca 1858).
Children of Willem and Catharina:

1 Arie Boot, born on 10-04-1858 in Gouda. Follow IX-h.
2 Catharina Josina Boot, born on 06-12-1860 in Gouda. Registration on 08-12-1860. Catharina Josina is deceased on 19-02-1865 in Gouda, 4 years old. Religion: N.H. gedoopt.
3 Gerardus Jacobus Boot, born on 30-09-1863 in Gouda. Follow IX-i.
4 Tanneke Herberta Boot, born on 22-02-1866 in Gouda. Tanneke Herberta is deceased on 15-04-1866 in Gouda, 1 month old.
5 Jacobus Wilhelmus Boot, born on 04-03-1867 in Gouda. Follow IX-j.
6 Willem Gijsbert Boot, born on 21-07-1869 at 23:00 in Gouda. Follow IX-k.
7 Otto Leendert Boot, born on 13-06-1872 in Gouda.
8 Herbertus Damas Boot, born on 02-01-1875 in Gouda.

VIII-j Jacobus Boot is born on 19-01-1842 in Gouda, son of Arij Gerrits Boot and Gerrigje Kinwel. Jacobus is deceased after 1888, at least 46 years old. Occupation: touwslager(sleerling), pottenbakker (1866). Religion: N.H. Jacobus married, 24 years old, on 09-05-1866 in Gouda [akte 36] with Gerarda (Gerritje) van Hoorn, 26 years old. Gerarda (Gerritje) is born on 03-12-1839 in Gouda. Registration on 05-12-1839. Occupation: naaister. Religion: N.H. Note re Gerarda (Gerritje): dochter van Arie van Hoorn, geboren op 28-02-1803 in Gouda, sjouwerman, getrouwd op 11-02-1829 in Gouda met Giela van der List, geboren op 24-08-1806 in Gouda, kraamverwaarster.
Children of Jacobus and Gerarda (Gerritje):

1 Gerarda Boot, born on 03-08-1866 in Gouda. Follow IX-l.
2 Giela Boot, born on 05-06-1869 in Gouda. Giela is deceased on 26-05-1871 in Gouda, 1 year old.
3 Arie Boot, born on 11-12-1871 in Gouda. Follow IX-m.
4 Daniël Martinus Boot, born on 23-08-1875 in Gouda. Follow IX-n.
5 Wilhelmina Boot, born on 13-02-1879 in Gouda. Wilhelmina is deceased on 22-02-1880 in Gouda, 1 year old.
6 Jacobus Boot, born on 22-06-1881 in Gouda. Follow IX-o.

VIII-k Adrianus Bastiaan van der Klein (Kleijn) is born on 31-08-1828 in Gouda, son of Gerrit van der Klein (Kleijn) and Maria Boot. Occupation: touwspinner. Adrianus Bastiaan:
(1) married, 25 years old, on 02-08-1854 in Gouda [akte 71] with Adriana Vingerling. Adriana is deceased before 1863. Occupation: pijpenmaakster. Note re Adriana: dochter van Ary Vingerling, pijpenmaker te Gouda, en Elisabeth van der Palm, werkster.
(2) married, 35 years old, on 25-11-1863 in Gouda [akte 125] with Gijsberta Koeman, about 35 years old. Gijsberta is born about 1828 in Gouda. Occupation: hekelster. Note re Gijsberta: dochter van Adriana Koeman; weduwe van Fredrik Bezemer.

VIII-l Cornelis van der Kleijn is born on 25-03-1833 in Gouda, son of Gerrit van der Klein (Kleijn) and Maria Boot. Occupation: touwspinner. Cornelis married, 25 years old, on 27-10-1858 in Gouda [akte 107] with Alida Schorel, about 26 years old. Alida is born about 1832 in Gouda. Occupation: hekelster. Note re Alida: dochter van Jacob Schorel en Grietje van der Dussen.

VIII-m Gerrit van der Klein (Kleijn) is born on 12-03-1840 in Gouda, son of Gerrit van der Klein (Kleijn) and Maria Boot. Occupation: touwspinner. Religion: N.H. Gerrit:
(1) married, 23 years old, on 13-05-1863 in Gouda [akte 47] with Kniera Mils, about 26 years old. Kniera is born about 1837 in Gouda. Kniera is deceased before 1882, at the most 45 years old. Occupation: hekelster. Note re Kniera: dochter van Johannes Mils en Susanna de Beu.
(2) married, 42 years old, on 05-04-1882 in Gouda [akte 36] with Maria van Riemsbergen, 43 years old. Maria is born on 10-02-1839 in Gouda, daughter of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Maria is deceased in 1914, 75 years old. Occupation: dienstbode. Religion: N.H.

VIII-n Leena de Jong is born about 1839, daughter of Leendert Boot and Gerrigje de Jong. Note re Leena: moet de achternaam niet Boot zijn?. Leena married, about 21 years old, in 1860 in Gouda with Gerrit Hageman, about 21 years old. Gerrit is born about 1839. Occupation: koekenbakker. Note re Gerrit: zoon van Jan Hageman (1811), getrouwd op 28-01-1835 in Gouda met Kniera de Beu (04-07-1814 Gouda).

VIII-o Neeltje van der Tuin (Tuyn) is born on 05-02-1837 in Gouda, daughter of Pieter van der Tuyn and Johanna Boot. 21-04-1838?. Occupation: hekelster. Religion: N.H. Neeltje:
(1) married, 22 years old, on 03-08-1859 in Gouda [akte 87] with Jan Begeer, about 30 years old. Jan is born about 1829 in Gouda. Jan is deceased before 1883, at the most 54 years old. Occupation: touwspinner. Note re Jan: zoon van Wouter Begeer en Agatha van Unen.
(2) married, 46 years old, on 13-06-1883 in Gouda [akte 60] with Gerrit Aret, about 47 years old. Gerrit is born about 1836 in Gouda. Occupation: touwspinner. Note re Gerrit: zoon van Johan Philip Aret en Maria Oosterkerk; weduwnaar van Cornelia Johanna van der Bree.

VIII-p Pieter van der Tuin is born on 16-08-1841 in Gouda, son of Pieter van der Tuyn and Johanna Boot. Occupation: touwspinner. Religion: N.H. Pieter married, 37 years old, on 05-03-1879 in Gouda [akte 14] with Cornelia van der Velden, about 36 years old. Cornelia is born about 1843 in Gouderak. Note re Cornelia: dochter van Willem van der Velden, steenbakker te Capelle aan den IJssel, en Thona Twigt.

VIII-q Johanna van der Louw is born on 07-09-1846 in Gouda, daughter of Cornelis Jacobus van der Louw and Johanna Boot. Johanna is deceased on 05-06-1876, 29 years old. Religion: N.H. Johanna married, 27 years old, on 10-12-1873 in Gouda [akte 156] with Nicolaas Nabbe, about 25 years old. Nicolaas is born about 1848 in Gouda. Occupation: leerlooiersknecht. Note re Nicolaas: zoon van Jacob Nabbe en Pieternella van Hertem (beiden overleden voor 1873).

VIII-r Gijsbertus van der Louw is born on 28-01-1852 in Gouda, son of Cornelis Jacobus van der Louw and Johanna Boot. Occupation: touwspinner. Religion: N.H. Gijsbertus married, 20 years old, on 02-10-1872 in Gouda [akte 127] with Grietje den Riet, about 20 years old. Grietje is born about 1852 in Gouda. Occupation: werkster. Note re Grietje: dochter van Leendert den Riet, pottenbakker te Gouda, en Hendrika de Gruyl.

VIII-s Johanna den Riet is born on 21-08-1822 in Gouda, daughter of Arie den Riet and Maria Boot. Occupation: pijpenmaakster. Johanna married, 24 years old, on 16-09-1846 in Gouda [akte 95] with Hermanus Schouten, about 23 years old. Hermanus is born about 1823 in Gouda. Occupation: sjouwerman. Note re Hermanus: zoon van Cornelis Schouten (sjouwerman in Gouda) en Engeltje Verbruggen (pijpenmaakster in Gouda).

VIII-t Hendrica Maria den Riet is born on 23-12-1823 in Gouda, daughter of Arie den Riet and Maria Boot. Occupation: pijpenmaakster. Hendrica Maria married, 28 years old, on 28-07-1852 in Gouda [akte 83] with Joannes Michielis van Gogh, about 30 years old. Joannes Michielis is born about 1822 in Gouda. Occupation: touwspinner. Note re Joannes Michielis: zoon van Joannes van Gogh, pijpenmaker in Gouda, en Catharina Bezem (Gouda).

VIII-u Hendrik Spee is born about 1830 in Gouda, son of Hermanus Spee and Francijntje (Josina) Boot. Occupation: touwspinner. Hendrik married, about 28 years old, on 28-07-1858 in Gouda [akte 62] with Cornelia Vermeulen, about 25 years old. Cornelia is born about 1833 in Gouda. Note re Cornelia: dochter van Arie Vermeulen (overleden) en Johanna Pieternella van der Palm, pijpenmaakster te Gouda.

VIII-v Catharina Johanna Boot is born on 07-12-1841 in Gouda, daughter of Thomas Boot and Anthonia van Genderen. Occupation: pijpenmaakster. Religion: N.H. Catharina Johanna married, 25 years old, on 24-04-1867 in Gouda [akte 38] with Maarten de Graaf, 37 years old. Maarten is born on 18-10-1829 in Gouda. Maarten is deceased on 18-08-1887, 57 years old. Occupation: touwspinner. Religion: N.H. Note re Maarten: zoon van Adrianus de Graaf en Catharina (Trijntje) van den Broek (06-12-1786 - 04-12-1866).
Children of Catharina Johanna and Maarten:

1 Thomas de Graaf, born on 20-08-1869 in Gouda. Thomas is deceased on 30-08-1870 in Gouda, 1 year old. Religion: N.H. gedoopt.
2 Johannes Maarten de Graaf, born on 18-07-1873 in Gouda. Religion: N.H.

VIII-w Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn is born on 24-04-1852 in Gouda, son of Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn and Jacoba Boot. Address: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Occupation: commies Belastingen. Religion: N.H. Johannes Wilhelmus Hendrik married, 30 years old, on 29-07-1882 in Millingen [akte 5] with Jansje Teunissen, 20 years old. Jansje is born on 27-11-1861 in Herwen en Aerdt. Occupation: dienstmeid. Note re Jansje: dochter van Berendina Teunissen.

VIII-x Thomas Hellendoorn is born on 11-08-1855 in Gouda, son of Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn and Jacoba Boot. Thomas married, 22 years old, on 07-08-1878 in Rotterdam [akte 730] with Pieternella de Kok, about 30 years old. Pieternella is born about 1848 in Dordrecht. Note re Pieternella: dochter van Pieter de Kok en Margrietha Stemerding.

VIII-y Gerarda Maria Boot is born on 07-04-1872 in Gouda, daughter of Gerrit Boot and Maria Sophia Rond. Religion: Remonstrants gedoopt. Gerarda Maria married, 50 years old, on 15-11-1922 in Gouda with Willem Sliedrecht.

VIII-z Jacob Boot is born on 19-05-1868 in Gouda, son of Frans Boot and Antje Lohman. Registration on 20-05-1868. Occupation: timmerman. Religion: N.H. Jacob married, 20 years old, on 29-08-1888 in Gouda [akte 103] with Levina van Willigen, 23 years old. Levina is born on 29-05-1865 in Gouda. Registration on 30-05-1865. Note re Levina: dochter van Gerardus Johannes van Willigen (1843) en Geertruida Lafeber (1844).
Children of Jacob and Levina:

1 Frans Boot, born on 18-02-1892 in Gouda. Follow IX-p.
2 Gerardus Johannes Boot, born on 23-08-1893 in Gouda. Follow IX-q.
3 Antje Elisabeth Boot, born about 1895 in Gouda.

VIII-aa Hendrika Boot is born on 25-11-1853 in Gorinchem, daughter of Hendrik Boot and Johanna (Anna) Frist (Trist). Gouda?. Hendrika is deceased in 1932 in Rotterdam, 79 years old. Occupation: dienstbode, winkeljuffrouw (Bevolkingsregister Gouda: Gouwe 100 (inwonend als dienstbode bij Hermanus Wennekes, broodbakker en vrouw); Oosthaven 22 (inwonend als winkeljuffrouw bij Adrianus Kock, bierbrouwer en azijnmaker en vrouw); Kleiweg 22 (als dienstbode in het Elizabeth Gasthuis)). Religion: R.K. Hendrika married, 31 years old, on 06-05-1885 in Gouda [akte 28] with Johannes (Jan) Wieser, 38 years old. Johannes (Jan) is born on 18-03-1847 at 03:00 in Gouda. Registration on 18-03-1847 [akte 132]. Johannes (Jan) is deceased on 27-01-1922 at 14:30 in Waddinxveen, 74 years old. Registration [akte 8]. Address: (Bevolkingsregister: Raam 405 te Gouda > Vrouwensteeg 199 in Gouda (inwonend bij zwager Anthonie Cornelis Schriek en Johanna Tornee > gaat in 1872 naar Oost Indie). Occupation: koperslager, blikslager. Religion: R.K. Note re Johannes (Jan): zoon van Johannes (Jan) Wieser, baanspinner, touwslager, sjouwersman, fabriekswerker, en Geertruij de Jong, pijpmaakster.

Claes_Jansz_Booth.03

Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot

 Children of Hendrika and Johannes (Jan):

1 Gerardus Johannes Cornelis Wieser, born on 11-04-1886 in Gouda. Follow IX-r.
2 Johannes Hendrikus Wieser, born on 08-02-1888 at 23:00 in Gouda. Follow IX-s.
3 Hermanus Cornelis (Manus) Wieser, born on 11-12-1890 at 16:00 in Gouda. Follow IX-t.
4 Hendrik (Henk) Wieser, born on 17-07-1893 in Gouda. Follow IX-u.
5 Johanna Geertruida Wieser, born on 02-12-1894 at 18:00 in Gouda. Registration [akte 718]. Johanna Geertruida is deceased on 16-12-1894 at 04:00 in Gouda, 14 days old.

VIII-ab Hermanus Boot is born on 07-01-1857 in Gouda, son of Hendrik Boot and Johanna (Anna) Frist (Trist). Hermanus is deceased on 11-01-1929 in 's-Gravenzande, 72 years old. Registration on 12-01-1929 [source: cdw akte 4]. Religion: R.K. Hermanus married, 29 years old, on 27-08-1886 in 's-Gravenzande [source: cdw akte 25] with Neeltje Guijt, about 29 years old. Neeltje is born about 1857 in Katwijk. Neeltje is deceased on 30-09-1938 in 's-Gravenzande, about 81 years old [akte 38]. Note re Neeltje: dochter van Anxe Guijt (1822-1892) en Johanna Vermeer (ca 1821-1889).

VIII-ac Franciscus Karel Boot is born on 18-09-1857 in Gouda, son of Arie Boot and Johanna Petronella Wester. Franciscus Karel is deceased on 21-08-1939 in Gouda, 81 years old. Registration on 21-08-1939 [akte 247]. Occupation: pottenbakker, asman. Religion: N.H. Franciscus Karel:
(1) married, 23 years old, on 04-05-1881 in Gouda [akte 25] with Adriana Everling, 28 years old. Adriana is born on 22-02-1853 in Gouda. Adriana is deceased on 07-04-1899 in Gouda, 46 years old. Occupation: fabriekswerkster. Note re Adriana: dochter van Johan(nes) Dirk Everling (09-04-1820 Gouda), touwspinner en kleingarenspinner, getrouwd op 10-01-1844 in Gouda met Adriana Lourier (17-04-1821 Gouda), hekelster.
(2) married, 42 years old, on 28-03-1900 in Gouda with Elizabeth van Reenen, 40 years old. Elizabeth is born on 13-07-1859 in Barwoutswaarder (Woerden). Elizabeth is deceased on 05-02-1933 in Gouda, 73 years old. Occupation: werkster. Note re Elizabeth: dochter van Jan van Reenen (02-10-1820 Driebergen), getrouwd met Bastiaantje de Jong (06-02-1831 Vianen).
Child of Franciscus Karel and Adriana:

1 Johanna Petronella Boot, born on 29-07-1882 in Gouda. Johanna Petronella is deceased on 11-09-1882 in Gouda, 1 month old.

Children of Franciscus Karel and Elizabeth:

1 Franciscus Karel Boot, born on 30-03-1902 in Gouda. Follow IX-v.
2 Willem Jacobus Boot, born on 13-10-1904 in Gouda. Follow IX-w.

VIII-ad Arie Boot is born on 23-09-1864 in Gouda, son of Arie Boot and Johanna Petronella Wester. Occupation: fabriekswerker. Religion: N.H. Arie married, 23 years old, on 11-07-1888 in Gouda with Francina Johanna Rijnhart, 20 years old. Francina Johanna is born on 09-10-1867 in Gouda. Registration on 10-10-1867. Occupation: fabriekswerkster. Note re Francina Johanna: dochter van Pieter Rijnhart, sjouwerman, geboren omstreeks 1834, getrouwd op 12-09-1860 in Gouda met Krijna van der Sloot, pijpmaakster, geboren omstreeks 1833.
Children of Arie and Francina Johanna:

1 Dirkje Boot, born on 07-05-1895 in Gouda. Follow IX-x.
2 Pieter Boot, born on 14-11-1902 in Gouda. Follow IX-y.

IX-a Johanna Cornelia Boon is born about 1877 in Gouda, daughter of Pieter Boon and Geertrui van Schravensande. Johanna Cornelia is deceased on 06-11-1946 in Gouda, about 69 years old. Registration on 07-11-1946 [akte 467]. Johanna Cornelia married, about 36 years old, on 15-10-1913 in Gouda with Jacobus Boot, 32 years old. Jacobus is born on 22-06-1881 in Gouda, son of Jacobus Boot and Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Occupation: fabriekswerker.
Children of Johanna Cornelia and Jacobus:

1 Johanna Cornelia Boot (private).
2 Geertruij Boot (private).
3 Gerarda Boot (private).

IX-b Jacoba Lambertha van Rijswijk is born on 26-10-1858 in Gouda, daughter of Jan van Rijswijk and Willemina (Wilhelmina) Boot. Jacoba Lambertha is deceased on 06-07-1939 in Gouda, 80 years old. Registration on 07-07-1939 [akte 203]. Religion: N.H. Jacoba Lambertha married with Matthijs Gerhardus Begeer. Matthijs Gerhardus is deceased before 1939.

IX-c Jean Boot is born on 31-10-1869 in Gouda, son of Arie Boot and Margaretha Hordijk. oorspronkelijke achternaam Hordijk, gewettigd bij huwelijk ouders 07-05-1873. Religion: N.H. Jean married, 22 years old, on 18-05-1892 in Utrecht [akte 199] with Jacoba Wildeman, about 23 years old. Jacoba is born about 1869 in Harderwijk. Note re Jacoba: dochter van Hendrik Wildeman en Hendrikje Besselsen.

IX-d Arie Boot is born on 18-01-1874 in Gouda, son of Arie Boot and Margaretha Hordijk. Religion: N.H. Arie married, 23 years old, on 02-09-1897 with Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der Meijden.

IX-e Damas (Dammes) Boot is born on 11-10-1875 in Gouda, son of Arie Boot and Margaretha Hordijk. Damas (Dammes) is deceased on 11-11-1943 in Hengelo, 68 years old. Religion: N.H. Damas (Dammes) married, 41 years old, on 15-08-1917 in Amsterdam with Maria de Vos.

IX-f Margaretha Boot is born on 08-09-1877 in Gouda, daughter of Arie Boot and Margaretha Hordijk. Margaretha is deceased in 1950, 73 years old. Margaretha married, 22 years old, on 04-10-1899 in Utrecht [akte 603] with Wijnand Daamen, 20 years old. Wijnand is born on 04-10-1879 in Utrecht. Wijnand is deceased in 1940 in Utrecht, 61 years old. Occupation: timmerman. Note re Wijnand: zoon van Wijnand Daamen (1841-1907) en Wilhelmina Lautenslager (1841-1928).
Child of Margaretha and Wijnand:

1 Wijnand Daamen, born about 1901 in Utrecht. Follow X-a.

IX-g Gerrit Boot is born about 1883 in Utrecht, son of Arie Boot and Margaretha Hordijk. Gerrit married, about 22 years old, on 17-05-1905 in Utrecht [akte 257] with Fokje Adema, 25 years old. Fokje is born on 16-03-1880 in Buitenpost (Achtkarspelen). Note re Fokje: dochter van Auke Annes Adema (1830) en Geeske Brugts Spoelstra (1842-1918).
Child of Gerrit and Fokje:

1 Gerrit Boot, born on 15-10-1906 in Utrecht. Address: (Voorstraat 1, Katwijk (1926)).

IX-h Arie Boot is born on 10-04-1858 in Gouda, son of Willem Boot and Catharina Hageman. Arie is deceased on 26-10-1942 in Utrecht, 84 years old. Address: Alphen (uit Gouda vertrokken op 08-11-1876 naar IJsselstein; ingekomen op 29-11-1886 in Zoeterwoude, vertrokken op 01-06-1894 naar Gaasterland). Occupation: postbeambte, assistent posterijen, directeur Post-Telegraafkantoor te Drachten. Religion: N.H. Arie:
(1) married, 23 years old, on 02-03-1882 in Woerden [akte 6] with Cornelia Arina Romijn, 22 years old. Cornelia Arina is born on 18-01-1860 in Woerden. Address: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religion: N.H. Note re Cornelia Arina: dochter van Krijn Romijn en Geertruij Koldenhof.
(2) married, 43 years old, on 16-01-1902 in Balk (Gaasterland) [akte 2] with Zwaantje van der Goot, 37 years old. Zwaantje is born on 30-12-1864 in Balk (Gaasterland). Note re Zwaantje: dochter van Jacobus Hendriks van der Goot (11-09-1815 Balk - 02-03-1903 Balk), getrouwd 18-07-1841 te Balk met Cornelia Sybrands de Vries (10-05-1821 Wymbritseradeel).

Claes_Jansz_Booth.04
Arie Boot

 Children of Arie and Cornelia Arina:

1 Willem Krijn Boot, born on 28-01-1883 in Zoeterwoude [akte 7]. Follow X-b.
2 Geertruida Catharina Hendrica Boot, born on 01-04-1884 in Zoeterwoude [akte 40]. Address: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religion: N.H.
3 Ottolina Helena Martina Boot, born on 26-02-1886 in Zoeterwoude [akte 27]. Address: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religion: N.H.
4 Cornelis Arie Boot, born on 23-02-1891 in Alphen. Address: Alphen (vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religion: N.H.
5 Catharina Gerarda Jacoba Boot, born on 21-01-1893 in Alphen. Follow X-c.

Children of Arie and Zwaantje:

1 N.N. Boot, still born son on 17-01-1903 in Gaasterland. Registration on 19-01-1903.
2 N.N. Boot, still born son on 19-06-1905 in Gaasterland. Registration on 20-06-1905.

IX-i Gerardus Jacobus Boot is born on 30-09-1863 in Gouda, son of Willem Boot and Catharina Hageman. Gerardus Jacobus is deceased on 07-10-1937 in Delft, 74 years old [akte 442]. Address: (Delft (1890)). Occupation: brievenbesteller (1890). Religion: N.H. Gerardus Jacobus married, 21 years old, on 05-02-1885 in Moordrecht with Johanna Verburg, about 20 years old. Johanna is born about 1865 in Moordrecht. Johanna is deceased on 18-03-1942 in Delft, about 77 years old [akte 184]. Note re Johanna: dochter van Antonie Verburg en Cornelia Verhoeven.
Children of Gerardus Jacobus and Johanna:

1 Willem Boot, born on 07-05-1883 in Moordrecht. Follow X-d.
2 Cornelia Catharina Boot, born on 25-12-1885 in Delft [akte 949]. Cornelia Catharina is deceased on 04-06-1886 in Delft, 5 months old [akte 384].
3 Cornelia Catharina Boot, born on 05-12-1886 in Delft [akte 999].
4 Otto Leendert Boot, born on 12-04-1889 in Delft [akte 337]. Otto Leendert is deceased on 04-07-1889 in Delft, 2 months old [akte 377].
5 Antoon Boot, born on 26-06-1890 in Delft [akte 501]. Follow X-e.
6 Otto Leendert Boot, born on 23-02-1893 in Delft [akte 174]. Follow X-f.
7 Gerardus Jacobus Boot, born on 14-09-1894 in Delft [akte 840]. Follow X-g.
8 Catharina Boot, born on 23-02-1896 in Delft [akte 186]. Follow X-h.
9 Jan Boot, born on 27-05-1898 in Delft [akte 456].

IX-j Jacobus Wilhelmus Boot is born on 04-03-1867 in Gouda, son of Willem Boot and Catharina Hageman. Religion: N.H. Jacobus Wilhelmus married, 25 years old, on 03-08-1892 in Delft [akte 125] with Guurtje Bouwer, about 25 years old. Guurtje is born about 1867 in Hoogwoud. Guurtje is deceased on 07-04-1901 in Delft, about 34 years old [akte 192]. Note re Guurtje: dochter van Luitje Bouwer en Trijntje Gorter.
Children of Jacobus Wilhelmus and Guurtje:

1 Willem Otto Herbert Boot, born on 05-06-1893 in Delft [akte 511]. Willem Otto Herbert is deceased on 06-07-1893 in Delft, 1 month old [akte 392].
2 Willem Pieter Herbert Boot, born on 29-04-1894 in Delft [akte 421]. Willem Pieter Herbert is deceased on 13-03-1904 in Delft, 9 years old [akte 136]. Address: (adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 11-04-1904 Delft). Religion: N.H. gedoopt.
3 Jacobus Wilhelmus Boot, born on 13-02-1896 in Delft [akte 138]. Address: (adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 13-08-1902 Aarlanderveen, ingekomen 13-08-1902 Alphen, vertrokken 19-04-1904 Delft). Religion: N.H. gedoopt.
4 Luitje Nicolaas Tijs Boot, born on 03-07-1897 in Delft [akte 583]. Address: (adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 13-08-1902 Aarlanderveen, ingekomen 13-08-1902 Alphen, vertrokken 19-04-1904 Delft). Religion: N.H. gedoopt.

IX-k Willem Gijsbert Boot is born on 21-07-1869 at 23:00 in Gouda, son of Willem Boot and Catharina Hageman. Registration on 22-07-1869. Willem Gijsbert is deceased on 05-03-1955 in Alphen aan den Rijn, 85 years old. Addresses: through 1951 Raam 11, Gouda from 05-09-1951 through 07-05-1952 F.W. Reitzstraat 48, Gouda from 07-05-1952 through 05-03-1955 Oudshoornseweg 106, Alphen aan den Rijn (wees- en armhuis). Occupation: smid (1890), brievenbesteller (na 1890), kantoorknecht (1920). Religion: N.H. Willem Gijsbert married, 20 years old, on 16-04-1890 in Gouda with Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer, 20 years old. Elisabeth Gerarda Johanna is born on 20-01-1870 at 22:00 in Gouda. Registration on 21-01-1870. Elisabeth Gerarda Johanna is deceased on 01-07-1951 in Gouda, 81 years old. Occupation: dienstbode (1890). Note re Elisabeth Gerarda Johanna: dochter van Gerrit Johannes Kruijsheer en Cornelia Klijn.
Children of Willem Gijsbert and Elisabeth Gerarda Johanna:

1 Willem Boot, born on 25-05-1890 in Gouda. Willem is deceased on 31-05-1890 at 17:00 in Gouda, 6 days old.
2 Gerrit Johannes Boot, born on 27-09-1891 in Gouda. Follow X-i.
3 Willem Gijsbert(us) Boot, born on 09-01-1893 in Waddinxveen. Follow X-j.
4 Cornelis (Kees) Boot, born on 22-07-1896 at 05:00 in Waddinxveen. Follow X-k.
5 Catharina Boot, born on 21-06-1906 in Gouda. Follow X-l.

IX-l Gerarda Boot is born on 03-08-1866 in Gouda, daughter of Jacobus Boot and Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Gerarda is deceased before 1936, at the most 70 years old. Religion: N.H. Gerarda married, 21 years old, on 14-03-1888 in Gouda with Cornelis Heij, about 21 years old. Cornelis is born about 1867 in Gouda. Cornelis is deceased on 25-10-1936 in Gouda, about 69 years old. Registration [akte 271]. Note re Cornelis: zoon van Klaas Heij en Wilhelmina Cornelia van der Palm.
Children of Gerarda and Cornelis:

1 Wilhelmus Heij, born about 1888 in Gouda. Follow X-m.
2 Gerarda Martina Heij, born about 1890 in Gouda. Follow X-n.
3 Wilhelmina Cornelia Heij, born about 1893 in Gouda. Follow X-o.
4 Cornelia Adriana Hiltje Heij, born about 1909 in Rotterdam. Follow X-p.

IX-m Arie Boot is born on 11-12-1871 in Gouda, son of Jacobus Boot and Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Arie is deceased on 03-08-1941 in Gouda, 69 years old. Registration on 04-08-1941 [akte 321]. Occupation: fabriekswerker. Arie married, 21 years old, on 03-05-1893 in Gouda [akte 49] with Sophia van der Sluijs, 21 years old. Sophia is born on 10-06-1871 in Gouda. Sophia is deceased on 23-08-1948 in Gouda, 77 years old. Registration on 24-08-1948 [akte 315]. Note re Sophia: dochter van Jan van der Sluijs (11-03-1843 Gouda - 22-09-1887 Gouda), getrouwd op 30-01-1867 in Gouda met Jurrina Margaretha de Groot (25-05-1843 in Gouda).
Children of Arie and Sophia:

1 Jurrina Margaretha Boot, born on 10-07-1895 in Gouda.
2 Jacobus Boot, born on 15-02-1899 in Gouda. Follow X-q.
3 Arie Boot, born on 02-12-1900. Follow X-r.

IX-n Daniël Martinus Boot is born on 23-08-1875 in Gouda, son of Jacobus Boot and Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Daniël Martinus is deceased on 27-03-1941 in Gouda, 65 years old. Registration on 27-03-1941 [akte 150]. Daniël Martinus married, 21 years old, on 02-09-1896 in Gouda [akte 124] with Wilhelmina Adriana Fratacolla, 21 years old. Wilhelmina Adriana is born on 22-03-1875 in Gouda. Wilhelmina Adriana is deceased before 1941, at the most 66 years old. Note re Wilhelmina Adriana: dochter van Johannes Josephus Antonius Fratacolla (11-03-1850 's-Hertogenbosch), kleermaker, fabriekswerker, koopman, getrouwd op 26-11-1873 in Gouda met Wilhelmina Adriana van der Noot (22-06-1850 Gouda).
Children of Daniël Martinus and Wilhelmina Adriana:

1 Jacobus Boot, born on 01-10-1896 in Gouda.
2 Wilhelmina Adriana Boot (private).
3 Gerwoda Boot (private).
4 Johannes Josephus Antonius Boot (private).

IX-o Jacobus Boot is born on 22-06-1881 in Gouda, son of Jacobus Boot and Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Occupation: fabriekswerker. Jacobus:
(1) married, 26 years old, on 30-10-1907 in Gouda with Wilhelmina Dijkstra, 23 years old. Wilhelmina is born on 23-11-1883 at 19:00 in Groningen. Registration on 24-11-1883 [source: scan akte 1429]. Wilhelmina is deceased on 09-05-1912 at 11:00 in Gouda, 28 years old. Registration on 10-05-1912 [source: wiewaswie akte 176]. Note re Wilhelmina: dochter van Wieger Dijkstra (01-02-1850 Heerenveen - 19-06-1914 Groningen) werkman, arbeider, huisschilder, getrouwd op 05-05-1878 in Assen met Rosalina Janssens (21-09-1854 Veenhuizen (Norg) - 06-01-1886 Groningen).
(2) married, 32 years old, on 15-10-1913 in Gouda with Johanna Cornelia Boon, about 36 years old. Johanna Cornelia is born about 1877 in Gouda, daughter of Pieter Boon and Geertrui van Schravensande. Johanna Cornelia is deceased on 06-11-1946 in Gouda, about 69 years old. Registration on 07-11-1946 [akte 467].
Children of Jacobus and Wilhelmina:

1 Jacobus Boot (private). Jacobus married with Hendrika Lydia Hagen (private).
2 Wieger Boot (private).

Children of Jacobus and Johanna Cornelia:

1 Johanna Cornelia Boot (private).
2 Geertruij Boot (private).
3 Gerarda Boot (private).

IX-p Frans Boot is born on 18-02-1892 in Gouda, son of Jacob Boot and Levina van Willigen. Frans married, 22 years old, on 08-10-1914 in Amsterdam with Berendje Wensink.

IX-q Gerardus Johannes Boot is born on 23-08-1893 in Gouda, son of Jacob Boot and Levina van Willigen. Gerardus Johannes married, 29 years old, on 20-09-1922 in Den Haag with Anna Louisa Moulier.

IX-r Gerardus Johannes Cornelis Wieser is born on 11-04-1886 in Gouda, son of Johannes (Jan) Wieser and Hendrika Boot. Gerardus Johannes Cornelis is deceased on 05-02-1967 in Rotterdam, 80 years old. Address: (Gouda (1905-1911), Antwerpen (voor 30-10-1923), Rotterdam (vanaf 30-10-1923)). Occupation: koperslager, blikslager, emballagefabrikant (sinds 1926 emballagefabriek in Rotterdam). Note re Gerardus Johannes Cornelis:

21-05-1920 Het Vaderland: in Den Haag het faillissement uitgesproken van G.J.C. Wieser, fabrikant, curator Mr. P. Wolfson;
14-01-1921 Het Vaderland: Heden is door de Rechter Commissaris het faillissement van G.J.C. Wieser, fabrikant, wonende te 's Gravenhage goedgekeurd, enige uitdelingslijst neergelegd ter Griffie van de Rechtbank alhier, om aldaar te verblijven gedurende 10 dagen ter kostenloze inzage van de schuldeisers.
Ondertekend de curator Mr. P. Wolfson, 's Gravenhage 12-01-1921.
16-02-1923 uit Het Vaderland (ochtendkrant):
Uit een exploit, van mijn Deurwaarder den 13e februari 1923. Ten verzoeke van Cornelia de Jong, wonende te 's Gravenhage, ten deze woonplaats gekozen hebbende te 's Gravenhage aan de Piet Heinstraat no.27, ten kantore van Mr. J.W. Dekker, advocaat en procureur, betekend aan Gerardus Johannus Cornelis Wieser, wiens tegenwoordige woon- en verblijfplaats onbekend zijn, blijkt dat genoemde Gerardus Johannus Cornelis Wieser opgeroepen is om op donderdag den 8 maart 1923 des voormiddags te kwartier voor 10 uur, te verschijnenin het lokaal der Arrondissements Rechtbank te 's Gravenhage, raadkamer voor daartoe benoemde commissarissen gehouden wordende aldaar aan het Korte Voorhout no. 11, ten einde op een verzoekschrift tot gratis procedure te worden gehoord. Getekend P.J. Grondel, deurwaarder.

Gerardus Johannes Cornelis:
(1) married, 19 years old, on 14-06-1905 in Gouda [akte 77] with Cornelia de Jong, 21 years old. The marriage was dissolved on 16-05-1924 in Den Haag (echtscheiding). Cornelia is born on 23-10-1883 in Gouda. Occupation: dienstbode. Note re Cornelia: dochter van Gerardus de Jong en Neeltje Burger.
(2) married, 39 years old, on 09-09-1925 in Rotterdam [akte k87v] with Catharina Maria Lops, 31 years old. Catharina Maria is born on 10-12-1893 in Leiden. Note re Catharina Maria: dochter van Hendrikus Lops en Catharina Maria Figelet; getrouwd 11-08-1915 te Rotterdam met en gescheiden 06-06-1924 te Rotterdam van Johannes Adrianus Brands, zoon van Jan Willem Brands en Maria Catharina van Opijnen.

IX-s Johannes Hendrikus Wieser is born on 08-02-1888 at 23:00 in Gouda, son of Johannes (Jan) Wieser and Hendrika Boot. Registration [akte 108]. Johannes Hendrikus is deceased on 07-11-1970 in Gouda, 82 years old. He was buried on 10-11-1970 in Waddinxveen. Address: (Waddinxveen (na huwelijk)). Occupation: bakker, meubelmaker, gevaren op een sleepboot, houtkoper (1917). Johannes Hendrikus married, 29 years old, on 28-09-1917 in Stolwijk with Pietje de Bruijn, 25 years old. Pietje is born on 01-04-1892 at 18:00 in Stolwijk. Registration [akte 25]. Pietje is deceased on 06-09-1963 in Gouda, 71 years old. She was buried on 10-09-1963 in Waddinxveen. Note re Pietje: dochter van Pieter de Bruijn, stalknecht, pakhuisknecht, werkman, koetsier, en Jannigje Stigter.

IX-t Hermanus Cornelis (Manus) Wieser is born on 11-12-1890 at 16:00 in Gouda, son of Johannes (Jan) Wieser and Hendrika Boot. Registration [akte 744]. Hermanus Cornelis is deceased on 30-01-1969 in Den Haag, 78 years old. Address: (voor 16-02-1918 Vught, sinds 16-02-1918 Den Haag). Occupation: los arbeider, smid. Manus married, 27 years old, on 10-04-1918 in Besoijen (Waalwijk) [akte 1] with Johanna Geertruida (Anna) van der Hammen, 27 years old. Johanna Geertruida is born on 26-03-1891 in Besoijen (Waalwijk). Note re Anna: dochter van Hendrik van der Hammen en Cornelia Engelina Dekker.

IX-u Hendrik (Henk) Wieser is born on 17-07-1893 in Gouda, son of Johannes (Jan) Wieser and Hendrika Boot. Hendrik is deceased on 15-05-1972 in Gouda, 78 years old. Occupation: kleermaker, los werkman. Henk married, 22 years old, on 01-03-1916 in Gouda [akte 22] with Jacoba Charlotte (Co) Sirre, 21 years old. Jacoba Charlotte is born on 29-01-1895 in Haastrecht. Jacoba Charlotte is deceased on 12-04-1971 in Assen, 76 years old. Note re Co: dochter van Johannes Sirre, sigarenmaker, en Charlotte Cornelia Walpoort.

IX-v Franciscus Karel Boot is born on 30-03-1902 in Gouda, son of Franciscus Karel Boot and Elizabeth van Reenen. Franciscus Karel is deceased on 31-05-1926 in Gouda, 24 years old. Occupation: plateelschilder. Franciscus Karel married, 22 years old, on 19-12-1924 with Cornelia Margaretha Doeland, 24 years old. Cornelia Margaretha is born on 16-01-1900. Cornelia Margaretha is deceased on 13-02-1948 in Gouda, 48 years old. Registration on 14-02-1948 [akte 66]. Note re Cornelia Margaretha: dochter van Eimert Dirk Doeland en Jacoba van Leeuwen.

IX-w Willem Jacobus Boot is born on 13-10-1904 in Gouda, son of Franciscus Karel Boot and Elizabeth van Reenen. Occupation: koopman. Willem Jacobus married, 25 years old, on 18-06-1930 in Gouda with Anna Catharina de Gruijl.
Children of Willem Jacobus and Anna Catharina:

1 Elizabeth Anna Boot (private).
2 Anna Catharina Boot (private). Anna Catharina married with Jan Theodorus Ligtelijn (private).

IX-x Dirkje Boot is born on 07-05-1895 in Gouda, daughter of Arie Boot and Francina Johanna Rijnhart. Dirkje is deceased on 14-07-1936 in Delft, 41 years old [akte 321]. Dirkje married, 22 years old, on 03-10-1917 in Delft [akte 233] with Nicolaas Schotman, 19 years old. Nicolaas is born on 31-01-1898 in Ameide. Nicolaas is deceased on 25-09-1963, 65 years old. Note re Nicolaas: zoon van Geerit Schotman en Elsje Schrijvershof.
Child of Dirkje and Nicolaas:

1 Paula Schotman (private). Paula married with Stephanus Johannus Hoeflaken (private).

IX-y Pieter Boot is born on 14-11-1902 in Gouda, son of Arie Boot and Francina Johanna Rijnhart. Pieter is deceased in 1982, 80 years old. Pieter married, 25 years old, on 01-06-1928 in Delft [akte 155] with Elisabeth Eradus, 24 years old. Elisabeth is born on 01-06-1904 in Delft. Elisabeth is deceased on 29-03-1973, 68 years old. Note re Elisabeth: dochter van Lambertus Eradus en Maria Zoutendijk.
Child of Pieter and Elisabeth:

1 M.C. Boot (private). M.C. married with D.A. van der Maarel (private).

X-a Wijnand Daamen is born about 1901 in Utrecht, son of Wijnand Daamen and Margaretha Boot. Wijnand married, about 21 years old, on 21-06-1922 in Utrecht [akte 672] with Maria Rakké, about 21 years old. The marriage was dissolved on 16-08-1944 in Utrecht (echtscheiding). Maria is born about 1901 in Utrecht. Note re Maria: dochter van Karel Johannes Philippus Rakké en Maria van den Hurk.

X-b Willem Krijn Boot is born on 28-01-1883 in Zoeterwoude [akte 7], son of Arie Boot and Cornelia Arina Romijn. Address: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religion: N.H. Note re Willem Krijn: kwam op 26-11-1900 met het schip de Statendam aan op Ellis Island, U.S.A.. Willem Krijn married, 20 years old, on 05-11-1903 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A. with Annegien Tornga, 25 years old. Annegien is born on 18-10-1878 in Sauwerd. Annegien is deceased on 16-09-1968 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 89 years old. Note re Annegien: dochter van Geert Tornga (1839 Hoogkerk - 05-08-1924 Grand Rapids, Michigan, U.S.A.), koopman (1873), winkelier (1884), getrouwd op 21-05-1870 in Hoogkerk met Knelske Bodde (13-06-1845 Adorp - 20-08-1916 Grand Rapids, Michigan, U.S.A.). Annegien kwam op 09-07-1899 met haar familie met het schip de "Rotterdam" aan op Ellis Island. U.S.A..

X-c Catharina Gerarda Jacoba Boot is born on 21-01-1893 in Alphen, daughter of Arie Boot and Cornelia Arina Romijn. Address: Alphen (vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religion: N.H. Catharina Gerarda Jacoba married, 27 years old, on 05-05-1920 in Smallingerland [akte 33] with Franz Joseph Berg, about 43 years old. Franz Joseph is born about 1877 in Malang, Java, Ned. Indië. Note re Franz Joseph: zoon van Frederik Willem Berg en Johanna Maria Milar.

X-d Willem Boot is born on 07-05-1883 in Moordrecht, son of Gerardus Jacobus Boot and Johanna Verburg. Registration on 09-05-1883 [akte 37]. aangegeven als Willem Verburg, vader onbekend; bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1885 erkend door Gerardus Jacobus Boot. Willem is deceased on 03-06-1922 in Delft, 39 years old [akte 299]. Willem married, 34 years old, on 12-07-1917 in Schipluiden [source: cdw akte 9] with Neeltje Burger, 34 years old. Neeltje is born on 23-09-1882 in Wateringen, daughter of Hendrik Burger and Johanna Groenheijde. Registration on 25-09-1882 [akte 58].

X-e Antoon Boot is born on 26-06-1890 in Delft [akte 501], son of Gerardus Jacobus Boot and Johanna Verburg. Antoon married, 33 years old, on 13-02-1924 in Delft [akte 56] with Geertruida Adriana Koekkebacker, 34 years old. Geertruida Adriana is born on 24-01-1890 in Delft, daughter of Adrianus Eliza Koekkebacker and Geertruida Dooyenburgh.

X-f Otto Leendert Boot is born on 23-02-1893 in Delft [akte 174], son of Gerardus Jacobus Boot and Johanna Verburg. Otto Leendert married, 28 years old, on 23-11-1921 in Delft [akte 426] with Geertruida Maria Lammers, about 23 years old. Geertruida Maria is born about 1898 in Ellewoutsdijk. Note re Geertruida Maria: dochter van Jan Lammers en Pieternella Mosterdijk.
Children of Otto Leendert and Geertruida Maria:

1 Otto Leendert Boot, born in 08-1935 in Delft. Otto Leendert is deceased on 10-09-1935 in Delft, 1 month old [akte 377].
2 N.N. Boot, still born child on 13-01-1939 in Delft [akte 32].

X-g Gerardus Jacobus Boot is born on 14-09-1894 in Delft [akte 840], son of Gerardus Jacobus Boot and Johanna Verburg. Gerardus Jacobus married, 30 years old, on 17-10-1924 in Delft [akte 354] with Adriana Elisabeth Koekkebacker, 29 years old. Adriana Elisabeth is born on 30-04-1895 in Delft, daughter of Adrianus Eliza Koekkebacker and Geertruida Dooyenburgh. Registration [akte 404].

X-h Catharina Boot is born on 23-02-1896 in Delft [akte 186], daughter of Gerardus Jacobus Boot and Johanna Verburg. Catharina married, 24 years old, on 20-10-1920 in Delft [akte 330] with Cornelis Hendrikus de Weger, about 26 years old. Cornelis Hendrikus is born about 1894 in Gouda. Note re Cornelis Hendrikus: zoon van Daniel de Weger en Klara van der Spelt.

X-i Gerrit Johannes Boot is born on 27-09-1891 in Gouda, son of Willem Gijsbert Boot and Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Gerrit Johannes is deceased on 09-11-1972 in Gouda, 81 years old. Addresses: through 1923 F.W. Reitzstraat 56, Gouda from 04-01-1923 through 25-05-1925 Gouwe 10, Gouda from 25-05-1925 through 13-07-1970 Frederik Hendriklaan 105, Gouda24-01-1972 Eerste Kade 13, Gouda. Occupation: chef-monteur (1920), gasmeester (bij de gemeente lichtfabriek). Gerrit Johannes married, 29 years old, on 24-08-1921 in Gouda with Jacoba Judina van de Werken, 29 years old. Jacoba Judina is born on 15-04-1892 in Gouda. Jacoba Judina is deceased on 18-02-1970 in Gouda, 77 years old. Note re Jacoba Judina: dochter van Jasper Hendrik van de Werken en Adriana Hoogerbeets.

X-j Willem Gijsbert(us) Boot is born on 09-01-1893 in Waddinxveen, son of Willem Gijsbert Boot and Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Address: (De Wetstraat W IX nr 11, Leiden (ca 1920), op 18-05-1920 vertrokken naarAmsterdam, later vertrokken naar Amersfoort). Occupation: winkelier (1921). Willem Gijsbert(us) married, 27 years old, on 17-05-1920 in Leiden with Hendrikje Brink, 29 years old. op de huwelijksakte 'binnen de laatste 6 maanden gewoond hebbende te Oegstgeest'. Waarschijnlijk heeft Willem op hetzelfde adres gewoond en is de De Wetstraat Leids grondgebied geworden door annexatie. Hendrikje is born on 21-02-1891 in Oegstgeest. Hendrikje is deceased on 28-10-1939 in Amersfoort, 48 years old. Registration on 30-10-1939 [akte 457]. Note re the death of Hendrikje: Hendrikje was opgenomen in Zon en Schild te Amersfoort [bron: Gezinskaart]. Address: (Leiden (bij huwelijk); Amsterdam (bij overlijden)). Note re Hendrikje: dochter van Jan Hendrik Brink en Hendrikje Reening.

X-k Cornelis (Kees) Boot is born on 22-07-1896 at 05:00 in Waddinxveen, son of Willem Gijsbert Boot and Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Registration on 23-07-1896. Cornelis is deceased on 17-12-1950 at 01:15 in Leiden, 54 years old. He was buried in Katwijk. Note re the death of Kees: Diaconessenhuis. Addresses: from ±1935 through 01-07-1942 Van Melskade 81, Katwijk (de Van Melskade was een deel van de boulevard, de huizen zijn in 1942 afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwall) through 1939 Secr. Varkevisserstraat, Katwijk from 06-06-1942 through 10-03-1943 Van de Vegtstraat 6, Katwijk from 10-03-1943 through 1948 Sweerts de Landas Wyborghstraat 12, Katwijk from 1948 through 1950 Rijnmond 15, Katwijk. Occupation: chef-monteur (bij huwelijk), directeur gasfabriek. Kees married, 23 years old, on 09-06-1920 in Gouda with Jacoba Johanna (Koosje) Montagne, 22 years old. Jacoba Johanna is born on 24-07-1897 at 08:00 in Gouda. Registration on 24-07-1897. Jacoba Johanna is deceased on 03-06-1973 in Gouda, 75 years old. She was buried on 06-06-1973 in Katwijk. Addresses: from 1948 through ±1953 Rijnmond 15, Katwijk from ±1953 through ±1957 Kerklaan 27, Katwijk from ±1957 through ±1962 Zeeweg 12, Katwijk from ±1963 through 1973 Prinses Margrietlaan 34, Katwijk. Note re Koosje: dochter van Nicolaas Johannes Montagne en Cornelia van Hofweegen.

X-l Catharina Boot is born on 21-06-1906 in Gouda, daughter of Willem Gijsbert Boot and Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Catharina is deceased on 24-10-1994 in Leiden, 88 years old. She was buried on 28-10-1994 in Leiderdorp. Catharina married, 23 years old, on 26-02-1930 in Gouda with Willem Gerardus Johannes van der Linden, 24 years old. Willem Gerardus Johannes is born on 16-12-1905 in Gouda. Willem Gerardus Johannes is deceased on 18-12-1971 in Leiden, 66 years old. Address: from 09-08-1949 Leiden.

X-m Wilhelmus Heij is born about 1888 in Gouda, son of Cornelis Heij and Gerarda Boot. Wilhelmus is deceased in 1981, about 93 years old. Wilhelmus married, about 22 years old, on 06-07-1910 in Rotterdam [akte k8v] with Neeltje Jansje Cunes, about 22 years old. Neeltje Jansje is born about 1888 in Rotterdam. Note re Neeltje Jansje: dochter van Frederik Christoffel Anthonie Cunes en Elisabeth Grootenboer.

X-n Gerarda Martina Heij is born about 1890 in Gouda, daughter of Cornelis Heij and Gerarda Boot. Gerarda Martina married, about 25 years old, on 21-07-1915 in Rotterdam [akte k58] with Willem Wolter Röpcke, about 27 years old. Willem Wolter is born about 1888 in Rotterdam. Note re Willem Wolter: zoon van Willem Wolter RÃpcke en Geertruida Bartsen.

X-o Wilhelmina Cornelia Heij is born about 1893 in Gouda, daughter of Cornelis Heij and Gerarda Boot. Wilhelmina Cornelia married, about 33 years old, on 17-11-1926 in Rotterdam [akte o85] with Antonius Burghout, about 25 years old. Antonius is born about 1901 in Rotterdam. Note re Antonius: zoon van Hermanus Burghout en Maria Catharina Kreté.

X-p Cornelia Adriana Hiltje Heij is born about 1909 in Rotterdam, daughter of Cornelis Heij and Gerarda Boot. Cornelia Adriana Hiltje is deceased on 31-10-1935 in Gouda, about 26 years old. Registration on 01-11-1935 [akte 266]. Cornelia Adriana Hiltje married with Jacob Berckenkamp (private).

X-q Jacobus Boot is born on 15-02-1899 in Gouda, son of Arie Boot and Sophia van der Sluijs. Jacobus is deceased on 25-08-2002 in Reeuwijk, 103 years old. Occupation: blikslager. Jacobus married, 19 years old, on 29-01-1919 in Gouda with Johanna Anthonia van Hoogen, 19 years old. Johanna Anthonia is born on 25-12-1899 in IJsselstein. Note re Johanna Anthonia: dochter van Johannes Adrianus van Hoogen en Jacoba Hartman.
Children of Jacobus and Johanna Anthonia:

1 Sophia Boot (private).
2 Jacobus Boot (private). Jacobus married with Adriana van den Berg (private).
3 Jacoba Boot (private).
4 Arie Boot (private). Arie married, 25 years old, on 29-06-1955 in Gouda with N.N. de Jong, 23 years old. N.N. is born on 24-03-1932 in Haastrecht. N.N. is deceased on 08-03-2003 in Gouda, 70 years old. Note re N.N.: dochter van Roelof de Jong (28-12-1897 - 03-05-1976 Gouda), getrouwd met Gerritje Schouten (05-03-1899 - 10-12-1965 Haastrecht).
5 Johannes Anthonius Boot (private).

X-r Arie Boot is born on 02-12-1900, son of Arie Boot and Sophia van der Sluijs. Occupation: kleermaker. Arie married, 24 years old, on 20-05-1925 in Gouda with Jacoba Maria van Scheers, 22 years old. Jacoba Maria is born on 17-12-1902 in Dordrecht.
Children of Arie and Jacoba Maria:

1 Arie Boot (private).
2 Lambertus Boot (private).

 


Index (529) persons

 

Last name First name Born
Christened
Deceased
Buried
Relation(s)
Adema Fokje 1880   [Partner of IX-g]
Alleblas Jasper 1742   [Partner of V-b]
Aret Gerrit 1836   [Partner of VIII-o]
Begeer Jan 1829 1883 [Partner of VIII-o]
Begeer Matthijs Gerhardus   1939 [Partner of IX-b]
Berckenkamp Jacob (private)    
van den Berg Adriana (private)    
Berg Franz Joseph 1877   [Partner of X-c]
van den Berg Neeltje Gerritse 1714   [Partner of IV-e]
Boon Johanna Cornelia 1877 1946 Number IX-a
Boon Pieter 1834   [Partner of VIII-e]
Boot Aagje 1804   [Daughter of VI-d]
Boot Abraham 1778   [Son of V-a]
Boot Adrianus 1769   [Son of V-a]
Boot Adrianus 1774 1817 Number VI-f
Boot Adrianus 1854   [Son of VII-w]
Boot Adrianus (Arie) 1852 1852 [Son of VII-w]
Boot Adrianus Johannes 1839   [Son of VII-k]
Boot Adrianus Johannus 1833 1834 [Son of VII-k]
Boot Age (Hage) 1798 1813 [Son of VI-d]
Boot Anna 1824 1828 [Daughter of VII-h]
Boot Anna Catharina (private)    
Boot Antje Elisabeth 1895   [Daughter of VIII-z]
Boot Antoon 1890   Number X-e
Boot Arend 1860 1862 [Son of VII-t]
Boot Arie 1743   [Son of IV-e]
Boot Arie 1812 1813 [Son of VI-g]
Boot Arie 1815 1815 [Son of VI-l]
Boot Arie 1816 1895 Number VII-x
Boot Arie 1828 1828 [Son of VI-l]
Boot Arie 1834 1895 Number VIII-h
Boot Arie 1858 1942 Number IX-h
Boot Arie 1864   Number VIII-ad
Boot Arie 1871 1941 Number IX-m
Boot Arie 1874   Number IX-d
Boot Arie 1900   Number X-r
Boot Arie (private)    
Boot Arie (private)    
Boot Arie Pieter 1869 1870 [Son of VII-t]
Boot Arien (Arij) 1746 1811 Number V-d
Boot Arien (Arij) Willemsz 1735 1793 Number V-a
Boot Arij 1788   [Son of VI-a]
Boot Arij 1793   [Son of V-c]
Boot Arij 1797   [Son of VI-d]
Boot Arij 1797 1861 Number VI-i
Boot Arij 1807 1807 [Son of VI-g]
Boot Arij 1811 1866 Number VII-k
Boot Arij 1821 1822 [Son of VI-l]
Boot Arij Gerrits 1799 1847 Number VII-h
Boot Arij Willemsz 1672 1746 Number III-b
Boot Bastiaan 1702   [Son of III-c]
Boot Bastiaan 1712   [Son of III-c]
Boot Benjamin 1845   [Son of VII-h]
Boot Catharina 1832   Number VIII-g
Boot Catharina 1896   Number X-h
Boot Catharina 1906 1994 Number X-l
Boot Catharina Gerarda Jacoba 1893   Number X-c
Boot Catharina Johanna 1841   Number VIII-v
Boot Catharina Josina 1860 1865 [Daughter of VIII-i]
Boot Christijntje 1713   [Daughter of III-a]
Boot Cornelia 1749   [Daughter of IV-d]
Boot Cornelia 1786   [Daughter of V-d]
Boot Cornelia 1825 1826 [Daughter of VI-l]
Boot Cornelia Catharina 1885 1886 [Daughter of IX-i]
Boot Cornelia Catharina 1886   [Daughter of IX-i]
Boot Cornelis 1746   [Son of IV-c]
Boot Cornelis 1896 1950 Number X-k
Boot Cornelis Arie 1891   [Son of IX-h]
Boot Damas (Dammes) 1875 1943 Number IX-e
Boot Daniël Martinus 1875 1941 Number IX-n
Boot Dirk 1746   [Son of IV-c]
Boot Dirk Willemse 1670   Number III-a
Boot Dirkje 1895 1936 Number IX-x
Boot Elizabeth 1773   [Daughter of V-d]
Boot Elizabeth Anna (private)    
Boot Elizabeth Jacoba 1858 1926 [Daughter of VII-v]
Boot Francijntje (Josina) 1805   Number VII-n
Boot Franciscus Karel 1857 1939 Number VIII-ac
Boot Franciscus Karel 1902 1926 Number IX-v
Boot Frans 1831 1871 Number VII-v
Boot Frans 1892   Number IX-p
Boot Frans Herman 1871 1875 [Son of VII-v]
Boot Geertruida Catharina Hendrica 1884   [Daughter of IX-h]
Boot Geertruij 1805 1868 [Parent in law of VIII-m]
Boot Geertruij (private)    
Boot Gerarda 1789   [Daughter of VI-a]
Boot Gerarda 1831 1832 [Daughter of VI-l]
Boot Gerarda 1866 1936 Number IX-l
Boot Gerarda (private)    
Boot Gerarda Maria 1872   Number VIII-y
Boot Gerardus Jacobus 1863 1937 Number IX-i
Boot Gerardus Jacobus 1894   Number X-g
Boot Gerardus Johannes 1893   Number IX-q
Boot Gerrighie 1751   [Daughter of IV-e]
Boot Gerrigje 1829 1862 Number VII-u
Boot Gerrit 1747   [Son of IV-e]
Boot Gerrit 1756 1829 Number V-c
Boot Gerrit 1766 1814 Number VI-d
Boot Gerrit 1792   [Son of VI-a]
Boot Gerrit 1829 1830 [Son of VII-h]
Boot Gerrit 1832 1921 Number VII-t
Boot Gerrit 1845 1845 [Son of VI-j]
Boot Gerrit 1847   [Son of VII-j]
Boot Gerrit 1883   Number IX-g
Boot Gerrit 1906   [Son of IX-g]
Boot Gerrit Johannes 1891 1972 Number X-i
Boot Gerrit Willemsz 1737 1737 [Son of IV-c]
Boot Gerritje 1785   Number VI-h
Boot Gerritje 1864 1864 [Daughter of VII-v]
Boot Gerwoda (private)    
Boot Giela 1869 1871 [Daughter of VIII-j]
Boot Giella 1845   [Daughter of VII-o]
Boot Grietje 1727   Number V-h
Boot Heijltje (Aaltje) 1749 1821 Number V-g
Boot Helena (Lena, Leena) 1791 1849 Number VII-b
Boot Hendrik 1776 1839 Number VI-g
Boot Hendrik 1785   [Son of VI-a]
Boot Hendrik 1796   [Son of VI-a]
Boot Hendrik 1806 1893 Number VII-w
Boot Hendrik 1834 1835 [Son of VI-i]
Boot Hendrik 1843   [Son of VII-o]
Boot Hendrika 1853 1932 Number VIII-aa
Boot Herbertus Damas 1875   [Son of VIII-i]
Boot Herman Jacobus 1860 1860 [Son of VII-v]
Boot Hermanus 1714 1767 Number IV-d
Boot Hermanus 1774   [Son of V-d]
Boot Hermanus 1780   [Son of V-c]
Boot Hermanus 1780 1851 Number VI-k
Boot Hermanus 1804   [Son of V-c]
Boot Hermanus 1854   [Son of VII-x]
Boot Hermanus 1857 1929 Number VIII-ab
Boot Hermina 1841   [Daughter of VII-w]
Boot Hermina 1856   [Daughter of VII-x]
Boot Heyltje 1707 1762 Number IV-b
Boot Jacob 1752   [Son of IV-d]
Boot Jacob 1755   [Son of IV-d]
Boot Jacob 1800 1854 Number VI-j
Boot Jacob 1836 1836 [Son of VII-h]
Boot Jacob 1868   Number VIII-z
Boot Jacoba 1820   Number VII-p
Boot Jacoba 1846 1847 [Daughter of VII-o]
Boot Jacoba (private)    
Boot Jacobus 1754   [Son of IV-d]
Boot Jacobus 1842 1888 Number VIII-j
Boot Jacobus 1881   Number IX-o
Boot Jacobus 1896   [Son of IX-n]
Boot Jacobus 1899 2002 Number X-q
Boot Jacobus (private)    
Boot Jacobus (private)    
Boot Jacobus Franciscus 1861 1867 [Son of VII-v]
Boot Jacobus Wilhelmus 1867   Number IX-j
Boot Jacobus Wilhelmus 1896   [Son of IX-j]
Boot Jan 1730   [Son of IV-f]
Boot Jan 1783   [Son of V-d]
Boot Jan 1829 1829 [Son of VI-l]
Boot Jan 1898   [Son of IX-i]
Boot Jan Ariensz 1717   Number IV-e
Boot Jan Pietersz 1700   Number IV-f
Boot Jan Willemsz 1666   [Son of II]
Boot Jan Willemsz 1667   [Son of II]
Boot Janna 1739   [Daughter of IV-e]
Boot Janna 1745   [Daughter of IV-e]
Boot Janna (Johanna) 1759 1821 Number V-e
Boot Jannetje 1748   [Daughter of IV-c]
Boot Jannigje 1795   [Daughter of V-c]
Boot Jean 1869   Number IX-c
Boot Johanna 1816 1883 Number VII-l
Boot Johanna 1839 1840 [Daughter of VI-j]
Boot Johanna 1840 1840 [Daughter of VII-o]
Boot Johanna 1842 1866 [Daughter of VII-j]
Boot Johanna 1843 1844 [Daughter of VI-j]
Boot Johanna 1847 1849 [Daughter of VI-j]
Boot Johanna Cornelia (private)    
Boot Johanna Margaretha Adriana 1866 1868 [Daughter of VII-t]
Boot Johanna Petronella 1861 1871 [Daughter of VII-x]
Boot Johanna Petronella 1882 1882 [Daughter of VIII-ac]
Boot Johannes 1835 1835 [Son of VI-j]
Boot Johannes Anthonius (private)    
Boot Johannes Cornelis 1860 1863 [Son of VII-w]
Boot Johannes Josephus Antonius (private)    
Boot Johannis 1809 1832 [Son of VI-f]
Boot Jurrina Margaretha 1895   [Daughter of IX-m]
Boot Kornelia 1777   [Daughter of V-d]
Boot Lambertus (private)    
Boot Leendert 1778   [Son of V-d]
Boot Leendert 1805   Number VII-j
Boot Leendert 1820 1822 [Son of VI-l]
Boot Leendert 1823 1835 [Son of VI-l]
Boot Lemina Ermina 1866 1867 [Daughter of VII-v]
Boot Lena 1752   [Daughter of IV-c]
Boot Lijsbeth 1731   [Daughter of IV-f]
Boot Luitje Nicolaas Tijs 1897   [Son of IX-j]
Boot M.C. (private)    
Boot Machiel 1840 1840 [Son of VII-o]
Boot Maddeleentje 1734   [Daughter of IV-f]
Boot Maddeleentje 1742   Number V-i
Boot Margaretha 1877 1950 Number IX-f
Boot Maria 1770   [Daughter of V-a]
Boot Maria 1783   Number VII-a
Boot Maria 1799 1852 Number VII-m
Boot Maria 1802 1864 Number VII-i
Boot Maria 1807   [Daughter of VI-d]
Boot Maria Wilhelmina 1862 1864 [Daughter of VII-t]
Boot Maria Wilhelmina 1865   [Daughter of VII-t]
Boot Marija Willemse 1668   [Daughter of II]
Boot Martha (Maria) 1743 1814 Number V-b
Boot Martijntje Pietronella 1711   [Daughter of III-c]
Boot N.N. 1903   [Son of IX-h]
Boot N.N. 1905   [Son of IX-h]
Boot N.N. 1939   [Child of X-f]
Boot Neeltje 1699   [Daughter of III-c]
Boot Neeltje 1703   [Daughter of III-c]
Boot Neeltje 1705   Number IV-a
Boot Neeltje 1713   [Daughter of III-c]
Boot Neeltje 1723   [Daughter of IV-f]
Boot Neeltje 1739   [Daughter of IV-c]
Boot Neeltje 1743   [Daughter of IV-d]
Boot Neeltje 1772 1826 Number VI-e
Boot Neeltje 1802 1802 [Daughter of VI-g]
Boot Otto Leendert 1872   [Son of VIII-i]
Boot Otto Leendert 1889 1889 [Son of IX-i]
Boot Otto Leendert 1893   Number X-f
Boot Otto Leendert 1935 1935 [Son of X-f]
Boot Ottolina Helena Martina 1886   [Daughter of IX-h]
Boot Petronella 1793   Number VI-m
Boot Pieter 1740   [Son of IV-f]
Boot Pieter 1790   [Son of V-c]
Boot Pieter 1824 1824 [Son of VI-l]
Boot Pieter 1835 1837 [Son of VII-l]
Boot Pieter 1902 1982 Number IX-y
Boot Pieter Willemse 1676   Number III-c
Boot Pieternella 1741 1820 Number V-f
Boot Pieternella 1748   [Daughter of IV-f]
Boot Pieternella 1803   [Daughter of VI-k]
Boot Pieternella 1809   [Daughter of VI-k]
Boot Pieternella 1817 1818 [Daughter of VI-l]
Boot Pieternella 1818 1818 [Daughter of VI-l]
Boot Pieternella 1826 1828 [Daughter of VI-l]
Boot Pieternella 1833   [Daughter of VI-l]
Boot Pietertje (Pietronella) 1764 1815 Number VI-c
Boot Simon 1837 1839 [Son of VII-b]
Boot Sophia (private)    
Boot Tanneke Herberta 1866 1866 [Daughter of VIII-i]
Boot Teunis 1794   [Son of VI-a]
Boot Theodorus 1859   [Son of VII-v]
Boot Thomas 1815 1880 Number VII-o
Boot Thomas 1849 1849 [Son of VII-o]
Boot Tona 1761 1837 Number VI-b
Boot Wieger (private)    
Boot Wilhelmina 1879 1880 [Daughter of VIII-j]
Boot Wilhelmina Adriana (private)    
Boot Wilhelmina Johanna 1836 1838 [Daughter of VI-j]
Boot Willem 1705   [Son of III-c]
Boot Willem 1706   [Son of III-c]
Boot Willem 1710   [Son of III-a]
Boot Willem 1711 1781 Number IV-c
Boot Willem 1754   [Son of IV-e]
Boot Willem 1760 1822 Number VI-a
Boot Willem 1787   [Son of V-c]
Boot Willem 1790   Number VI-l
Boot Willem 1829 1829 [Son of VI-l]
Boot Willem 1834 1834 [Son of VI-j]
Boot Willem 1838 1903 Number VIII-i
Boot Willem 1883 1922 Number X-d
Boot Willem 1890 1890 [Son of IX-k]
Boot Willem Gijsbert 1869 1955 Number IX-k
Boot Willem Gijsbert(us) 1893   Number X-j
Boot Willem Jacobus 1904   Number IX-w
Boot Willem Krijn 1883   Number X-b
Boot Willem Otto Herbert 1893 1893 [Son of IX-j]
Boot Willem Pieter Herbert 1894 1904 [Son of IX-j]
Boot Willemijntje 1737   [Daughter of IV-d]
Boot Willemijntje 1739   [Daughter of IV-d]
Boot Willemijntje 1744   [Daughter of IV-d]
Boot Willemina (Wilhelmina) 1826   Number VIII-f
Booth Claes Jansz 1620 1683 Number I
Booth Lijsbeth Willemse 1674   [Daughter of II]
Booth Willem Claesz 1645 1697 Number II
Bos Johannes 1817   [Partner of VII-s]
Bos Maria 1764 1815 [Partner of VI-g]
Bot Cornelis 1764 1812 [Partner of VI-e]
Bouwer Guurtje 1867 1901 [Partner of IX-j]
Brink Hendrikje 1891 1939 [Partner of X-j]
de Bruijn Pietje 1892 1963 [Partner of IX-s]
Burger Hendrik 1845 1909 [Parent in law of X-d]
Burger Neeltje 1882   [Partner of X-d]
Burghout Antonius 1901   [Partner of X-o]
Christoffels Christina     [Partner of VI-o]
Cunes Neeltje Jansje 1888   [Partner of X-m]
Daamen Wijnand 1879 1940 [Partner of IX-f]
Daamen Wijnand 1901   Number X-a
Derne Arie 1795   [Son of VI-c]
Derne Hendrik 1793   Number VII-g
Derne Jacob     [Partner of VI-c]
Derne Marrigje 1784   [Daughter of VI-c]
van Dijk Anthonia (Thona) 1716 1737 [Partner of IV-c]
Dijkstra Wilhelmina 1883 1912 [Partner of IX-o]
Doeland Cornelia Margaretha 1900 1948 [Partner of IX-v]
Dooyenburgh Geertruida 1862 1936 [Parent in law of X-e]
[Parent in law of X-g]
van Dorp Claas 1794   [Partner of VII-e]
Dubbel(den) Gerritje 1791   [Partner of VI-l]
van der Dusse Grietje 1789   [Partner of VI-r]
van Eijk Maria 1815   [Partner of VIII-a]
van Ek Dingena 1782   [Partner of VII-c]
Endenburg Gerretje 1779 1832 [Partner of VI-a]
Eradus Elisabeth 1904 1973 [Partner of IX-y]
Everling Adriana 1853 1899 [Partner of VIII-ac]
Fratacolla Wilhelmina Adriana 1875 1941 [Partner of IX-n]
Frijnsburg Aletta 1789 1854 [Partner of VI-k]
Frist (Trist) Johanna (Anna) 1817   [Partner of VII-w]
van Genderen Anthonia 1810   [Partner of VII-o]
Glas Aart 1728   [Partner of V-h]
Glas Jan 1758   [Son of V-h]
Glas Susanne 1755 1833 [Daughter of V-h]
van Gogh Joannes Michielis 1822   [Partner of VIII-t]
van der Goot Zwaantje 1864   [Partner of IX-h]
de Graaf Johannes Maarten 1873   [Son of VIII-v]
de Graaf Maarten 1829 1887 [Partner of VIII-v]
de Graaf Thomas 1869 1870 [Son of VIII-v]
de Gracie Anna 1763   [Partner of V-c]
Groenendaal Grietje Bastiaans 1678   [Partner of III-c]
Groenheijde Johanna 1842 1917 [Parent in law of X-d]
de Gruijl Anna Catharina     [Partner of IX-w]
de Gruijl Margje 1785 1847 Number VI-q
de Gruijl Pieter 1751 1806 [Partner of V-g]
de Gruijl Pieter 1783   [Son of V-g]
de Gruijl Willem 1793   Number VI-s
de Gruil Jan 1788   Number VI-r
Guijt Neeltje 1857 1938 [Partner of VIII-ab]
den Haan Anna Maria   1775 [Partner of V-d]
Hageman Catharina 1832 1898 [Partner of VIII-i]
Hageman Gerrit 1839   [Partner of VIII-n]
Hagen Hendrika Lydia (private)    
van der Hammen Johanna Geertruida 1891   [Partner of IX-t]
Heij Cornelia Adriana Hiltje 1909 1935 Number X-p
Heij Cornelis 1867 1936 [Partner of IX-l]
Heij Gerarda Martina 1890   Number X-n
Heij Wilhelmina Cornelia 1893   Number X-o
Heij Wilhelmus 1888 1981 Number X-m
Hellendoorn Evert 1860   [Son of VII-p]
Hellendoorn Frederik Pieter 1859   [Son of VII-p]
Hellendoorn Jacobus 1853 1853 [Son of VII-p]
Hellendoorn Jacobus Thomas 1854   [Son of VII-p]
Hellendoorn Johannes Wilhelmus Hendrik 1826   [Partner of VII-p]
Hellendoorn Johannes Wilhelmus Hendrik 1852   Number VIII-w
Hellendoorn Thomas 1855   Number VIII-x
Hermans (Harmanus) Jannigje 1678   [Partner of III-b]
Hoeflaken Stephanus Johannus (private)    
van Hoogen Johanna Anthonia 1899   [Partner of X-q]
van Hoorn Gerarda (Gerritje) 1839   [Partner of VIII-j]
Hordijk Margaretha 1848 1904 [Partner of VIII-h]
Jans Neeltje 1646   [Partner of II]
de Jong Cornelia 1883   [Partner of IX-r]
de Jong Gerrigje 1806   [Partner of VII-j]
de Jong Gerrit 1841   [Son of VII-p]
de Jong Hendrik 1843   [Son of VII-p]
de Jong Huibert 1845 1851 [Son of VII-p]
de Jong Johanna 1849 1858 [Daughter of VII-p]
de Jong Leena 1839   Number VIII-n
de Jong N.N. 1932 2003  
de Jong Nela Johanna 1818   [Partner of VII-r]
de Jong Teunis 1818 1851 [Partner of VII-p]
van der Kemp Grietje 1794   [Partner of VII-g]
Kerckenhof Philippe     [Partner of III-c]
van der Kind Hendrika 1819   Number VIII-b
van der Kind Willem 1814   [Son of VII-b]
van der Kint Gijsbert 1812 1874 Number VIII-a
van der Kint Hendrik 1817   [Son of VII-b]
van der Kint Johannes 1824 1883 Number VIII-d
van der Kint Teuna 1821   Number VIII-c
van der Kint (Kind) Hendrik 1786 1842 [Partner of VII-b]
Kinwel Gerrigje 1803 1881 [Partner of VII-h]
van der Kleijn Cornelis 1833   Number VIII-l
van der Klein (Kleijn) Adrianus Bastiaan 1828   Number VIII-k
van der Klein (Kleijn) Gerrit 1804 1873 [Partner of VII-i]
van der Klein (Kleijn) Gerrit 1840   Number VIII-m
van der Klein (Kleijn) Jacoba 1827 1827 [Daughter of VII-i]
van der Klein (Kleijn) Jacobus 1861 1862 [Son of VII-i]
van der Klein (Kleijn) Johannes 1836   [Son of VII-i]
Koekkebacker Adriana Elisabeth 1895   [Partner of X-g]
Koekkebacker Adrianus Eliza 1861 1941 [Parent in law of X-e]
[Parent in law of X-g]
Koekkebacker Geertruida Adriana 1890   [Partner of X-e]
Koeman Gijsberta 1828   [Partner of VIII-k]
de Kok Pieternella 1848   [Partner of VIII-x]
de Koning Dirkje Johanna 1821 1883 [Partner of VIII-d]
Kruijsheer Elisabeth Gerarda Johanna 1870 1951 [Partner of IX-k]
Lafeber Pieternella 1757 1793 [Partner of V-d]
Lammers Geertruida Maria 1898   [Partner of X-f]
de Lange Maria (Marijgie) 1735 1796 [Partner of V-a]
van Leeuwen Hendrik 1796   [Partner of VII-d]
Ligtelijn Jan Theodorus (private)    
van der Linden Willem Gerardus Johannes 1905 1971 [Partner of X-l]
Lohman Antje 1830   [Partner of VII-v]
Lops Catharina Maria 1893   [Partner of IX-r]
van der Louw Cornelis Jacobus 1816 1873 [Partner of VII-l]
van der Louw Gijsbertus 1852   Number VIII-r
van der Louw Johanna 1846 1876 Number VIII-q
Luijnenburg Margrieta 1796   [Partner of VI-s]
van der Maarel D.A. (private)    
van Maaren Sara Maria 1815 1869 [Partner of VII-k]
Maertens Jannetje     [Partner of I]
van der Meijden Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth     [Partner of IX-d]
Mils Kniera 1837 1882 [Partner of VIII-m]
Montagne Jacoba Johanna 1897 1973 [Partner of X-k]
de Mooij Abraham 1810   [Son of VI-h]
de Mooij Abraham Johannes 1818 1819 [Son of VI-h]
de Mooij Carolina Johanna 1819   Number VII-s
de Mooij Gerrit 1813   Number VII-q
de Mooij Joannes (Jan) 1784   [Partner of VI-h]
de Mooij Johannes 1822 1823 [Son of VI-h]
de Mooij Johannes 1826   [Son of VI-h]
de Mooij Leendert 1815   Number VII-r
de Mooij Willem 1816   [Son of VI-h]
de Mooij Willem Johannes 1821 1822 [Son of VI-h]
Moulier Anna Louisa     [Partner of IX-q]
Mul Gerrit     [Partner of V-i]
Nabbe Nicolaas 1848   [Partner of VIII-q]
Nieuwveld Arie 1868 1868 [Son of VIII-g]
Nieuwveld Catharina 1862 1862 [Daughter of VIII-g]
Nieuwveld Coenraad 1831 1890 [Partner of VIII-g]
Nieuwveld Cornelia 1866 1867 [Daughter of VIII-g]
Nieuwveld Heiltje 1865 1865 [Daughter of VIII-g]
Nieuwveld Helena 1864 1864 [Daughter of VIII-g]
Nieuwveld Jacoba Lamberta 1808   [Parent in law of VII-u]
[Parent in law of VIII-f]
van der Noot Elisabeth 1809 1854 [Partner of VI-j]
Oosterhout (Oosterling) Gerrighje 1715 1784 [Partner of IV-c]
van Outheusden Johanna 1778 1841 [Partner of VI-g]
Ponneker Anna 1783   [Partner of VI-p]
van der Putten Willem     [Partner of IV-b]
Rakké Maria 1901   [Partner of X-a]
van der Ree Pieter Adrianus 1819   [Partner of VIII-b]
van Reenen Elizabeth 1859 1933 [Partner of VIII-ac]
Reparon Johanna Jacoba 1814 1860 [Partner of VII-k]
van Riemsbergen Frans 1803 1860 [Parent in law of VIII-m]
van Riemsbergen Maria 1839 1914 [Partner of VIII-m]
van Riemsbergen Pieter 1776 1845 [Partner of VII-a]
den Riet Arie 1794   Number VI-n
den Riet Grietje 1852   [Partner of VIII-r]
den Riet Hendrica Maria 1823   Number VIII-t
den Riet Jan 1756 1821 [Partner of V-e]
den Riet Johanna 1822   Number VIII-s
den Riet Johannes 1773   [Son of V-e]
den Riet Johannes 1825 1829 [Son of VI-n]
den Riet Johannes 1845 1846 [Son of VI-n]
den Riet Maria 1827 1829 [Daughter of VI-n]
den Riet Maria 1830   [Daughter of VI-n]
den Riet Maria 1837 1837 [Daughter of VI-n]
den Riet Neeltje 1782   [Daughter of V-e]
den Riet Neeltje 1833 1839 [Daughter of VI-n]
den Riet Neeltje Jacoba 1839   [Daughter of VI-n]
den Riet Pieternella Cornelia 1835 1837 [Daughter of VI-n]
Rijnhart Francina Johanna 1867   [Partner of VIII-ad]
van Rijswijk Abraham 1829 1862 [Partner of VII-u]
van Rijswijk Gerarda 1863 1863 [Daughter of VIII-f]
van Rijswijk Gerarda 1867 1867 [Daughter of VIII-f]
van Rijswijk Jacoba Lambertha 1858 1939 Number IX-b
van Rijswijk Jan 1804   [Parent in law of VII-u]
[Parent in law of VIII-f]
van Rijswijk Jan 1832   [Partner of VIII-f]
van Rijswijk Lambertha 1859   [Daughter of VIII-f]
van Rijswijk Willemina 1862 1862 [Daughter of VII-u]
Romijn Cornelia Arina 1860   [Partner of IX-h]
Rond Maria Sophia 1831   [Partner of VII-t]
van Roon Teuntje 1758 1795 [Partner of VI-a]
Röpcke Willem Wolter 1888   [Partner of X-n]
van Scheers Jacoba Maria 1902   [Partner of X-r]
Schorel Alida 1832   [Partner of VIII-l]
Schotman Nicolaas 1898 1963 [Partner of IX-x]
Schotman Paula (private)    
Schouten Hermanus 1823   [Partner of VIII-s]
van Schravensande Arij 1789   Number VII-c
van Schravensande Cornelia 1797   [Daughter of VI-b]
van Schravensande Cornelis 1762 1830 [Partner of VI-b]
van Schravensande Cornelis 1799   Number VII-f
van Schravensande Elisabeth 1786   [Daughter of VI-b]
van Schravensande Elizabeth 1790   Number VII-d
van Schravensande Geertrui 1836   Number VIII-e
van Schravensande Maria 1793   Number VII-e
van Schravensande Pieternella 1803   [Daughter of VI-b]
Sirre Jacoba Charlotte 1895 1971 [Partner of IX-u]
Sliedrecht Willem     [Partner of VIII-y]
van der Sluijs Sophia 1871 1948 [Partner of IX-m]
Spee Andries 1828 1829 [Son of VII-n]
Spee Hendrik 1830   Number VIII-u
Spee Hermanus 1805   [Partner of VII-n]
Spee Johanna 1843 1845 [Daughter of VII-n]
van der Spelt Arij 1784   Number VI-p
van der Spelt Hendrik   1820 [Partner of V-f]
van der Spelt Jacobus     [Son of V-f]
van der Spelt Jan     Number VI-o
van der Spelt Maria 1808   Number VII-y
Spiegel Evert     [Partner of IV-a]
Stevens Aaltje 1814   [Partner of VII-q]
Stolwijk Christina 1803 1851 [Partner of VII-w]
Teunissen Jansje 1861   [Partner of VIII-w]
Tornga Annegien 1878 1968 [Partner of X-b]
van der Tuin Pieter 1841   Number VIII-p
van der Tuin (Tuyn) Neeltje 1837   Number VIII-o
van der Tuyn Adrianus Bastiaan 1844 1844 [Son of VII-l]
van der Tuyn Pieter 1815 1845 [Partner of VII-l]
Valkenburg Cornelis 1789 1847 [Partner of VI-q]
van der Velden Cornelia 1843   [Partner of VIII-p]
Verburg Johanna 1865 1942 [Partner of IX-i]
Vermeulen Cornelia 1833   [Partner of VIII-u]
Verpack Lijsbeth Joosten     [Partner of III-a]
Verzijl Adrianus 1783 1832 [Partner of VII-a]
Vingerling Adriana   1863 [Partner of VIII-k]
Vingerling Hendrikje 1715 1798 [Partner of IV-d]
Visscher Jan 1785   [Partner of VI-m]
Visser Anna 1777 1840 [Partner of VI-d]
de Vos Maria     [Partner of IX-e]
de Vos Theodorus 1810   [Partner of VII-y]
de Vriend Maria 1793   [Partner of VI-i]
de Weger Cornelis Hendrikus 1894   [Partner of X-h]
Wensink Berendje     [Partner of IX-p]
van de Werken Jacoba Judina 1892 1970 [Partner of X-i]
Wester Johanna Petronella 1816   [Partner of VII-x]
Wieser Gerardus Johannes Cornelis 1886 1967 Number IX-r
Wieser Hendrik 1893 1972 Number IX-u
Wieser Hermanus Cornelis 1890 1969 Number IX-t
Wieser Johanna Geertruida 1894 1894 [Daughter of VIII-aa]
Wieser Johannes (Jan) 1847 1922 [Partner of VIII-aa]
Wieser Johannes Hendrikus 1888 1970 Number IX-s
van Wijk Sannetje Jans     [Partner of IV-f]
Wildeman Jacoba 1869   [Partner of IX-c]
Wildschut Adriana 1811 1878 [Partner of VII-o]
Wildschut Cornelia 1782 1860 [Partner of VI-f]
van Willegen Geertruij 1807   [Partner of VII-f]
van Willigen Levina 1865   [Partner of VIII-z]
Wout Abraham Eliseus 1824   [Partner of VIII-c]

 

logoaldfaer   Generated using Aldfaer version 4.2 (with customized report generator) on 24-02-2013.

Private: persons marked with (private) have not all information shown due to Dutch privacy laws.


Sources:

 

stuurlinks stuurrechts

.