bel

bel

bel

Parenteel Michiel Booth

(Zuid-Holland - 's-Gravenhage)

Namenindex  Vlag_UK 

Michiel Booth is geboren in Den Haag. Bij de geboorte van Michiel: misschien. Michiel trouwde op zaterdag 08-09-1663 in Utrecht [bron: RAU huw. boek 98 blz.193] met Grietje Jans. Notitie: 08-09-1663: Michiel Booth, j.m. van ´s-Gravenhage tr. Grietje Jans, wed. Thomas Frissel, beyde woonende op ´t Sand. Getuygen dat syn vader dood en moeder sieck is, alsmede dat haer man agt jaren is dood. Get. Willem Nyding en sijn huysvrou Teuntjen Heyndricks op ´t Sand. Anthonygasthuis.
Zij is gedoopt op donderdag 02-02-1617 in Utrecht. Bij de geboorte van Grietje: 01-06-1647: Thomas Frissel soldaat onder capiteyn Stersman, gereformeerd, tr. Grietjen Jans van Francfort, won. Hamsteegje, Antoniegasthuis, NG; 05-12-1647: doop van Tomas, zn van Thomas Frisscher en Grietje Jansdr, inde Hamsteeg, Jacobskerk; 22-10-1655: aang. begr. Tomas Frisling won. op 't Sant, laat na hsvr. met 3 echte onm. kinderen, begr. Jacobskerk, door de aalmoeseniers, overl. aan de pest; 05-11-1655: aang. begr. van 2 kinderen van wijlen Thomas Frislin, nalatende hun moeder, overl. aande pest, begr. Jacobskerk, door de aalmoeseniers; 08-11-1699: overl./begr. Grietie Jans, wed. van Michiel Boot, begr. Jacobikerk, grafbidder Geest, gratis; aangifte 20-11-1699. Grietje is overleden op zondag 08-11-1699 in Utrecht. Notitie bij Grietje: dochter van Pieter Janz en Grietje Andries, weduwe van Thomas Frijsel, overleden okt. 1655.
Kinderen van Michiel en Grietje:

1 Johannes Michielsz Boot. Volgt II-a.
2 Robbert Booth, geboren omstreeks 1665 in Utrecht. Volgt II-b.

II-a Johannes Michielsz Boot, zoon van Michiel Booth en Grietje Jans. Hij is gedoopt in 1663 in Utrecht. Bij de geboorte van Johannes Michielsz: Antoniekerk. Johannes Michielsz is overleden op donderdag 09-05-1737 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-05-1737 [bron: RAU Leidse klappers]. Bij het overlijden van Johannes Michielsz: Jacobi Kerkhof Leidse Klappers: het woord Leidse slaat op het oblong formaat (ca 10 cm hoog, 15 cm lang) van de boekjes waarin de kaartjes met geklapperde gegevens zitten. Zulke boekjes zijn ontwikkeld in de univerisiteitsbibliotheek van Leiden, en je kwam ze vroeger ook wel tegen in andere bibliotheken, waaronder die van Utrecht. Johannes Michielsz trouwde met Geertruijdt van Duijnen, nadat zij op donderdag 19-10-1690 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 11-11-1690. Notitie: 19-10-1690: Johannes Michielszn. Boot, j.m. otr. Geertruidt van Duin j.d., beide won. in de Watersteegh. Schriftelijk get. (consent) van zijn moeder Grietge Michiels Boot en get. Cathalijn van Solingen haar moeder; tr. 11 nov. Anthonygasthuis N.G..
Zij is gedoopt op zondag 13-04-1664 in Utrecht. Bij de geboorte van Geertruijdt: N.G.. Geertruijdt is overleden in 1739 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-07-1739. Bij het overlijden van Geertruijdt: 01-07-1739: overl./begr. Geertruyd wed. van Johannes Booth, laat na 2 mondige kinderen, gezonken door de aelmoesenier, aangebracht 13 juli, begraven Jacobikerk, wonende in de Sloresteegh. Notitie bij Geertruijdt: dochter van Aert Janz van Duijnen en Catharina van Solingen (1649).
Kinderen van Johannes Michielsz en Geertruijdt:

1 Margareta Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 21-12-1691 in Utrecht. Bij de geboorte van Margareta: N.G., Jacobikerk.
2 Antonie Boot. Volgt III-a.
3 Geertruijd Boot. Zij is gedoopt op donderdag 25-04-1697 in Utrecht. Bij de geboorte van Geertruijd: N.G., Jacobikerk.
4 Maria Boot. Volgt III-b.

II-b Robbert Booth is geboren omstreeks 1665 in Utrecht, zoon van Michiel Booth en Grietje Jans. Robbert is overleden in 1711 in Utrecht, ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24-04-1711. Bij het overlijden van Robbert: 24-04-1711: overl./ begr. van Robbert Booth, in de Berghstraat, laat na zijn vrouw; begr. gratis in de Jacobikerk, grafbidder Milius. Robbert trouwde met Geertruijd van Korbach (Corbach), nadat zij op donderdag 18-11-1694 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 07-12-1694 in Utrecht. Notitie: 18-11-1694: Robbert Booth, j.m. op ´t Sant otr. Geertruyd van Korbagh j.d. in de Bergstraet; get. Lijsbeth van Korbach en Otto van Korbach; tr. 7 dec. Domkerk (N.G.);
25-04-1695: overl./begr. aangebracht van een kind van Robert Boot, begr. Jacobikerk, grafbidder Milius, gezonken gratis.
Zij is begraven op dinsdag 21-02-1719 te Utrecht. Bij het overlijden van Geertruijd: 21-02-1719: overl./begr. Geertruyd Corbach hsvr. van Hendrick van Hees, nalatende man en geen kinderen, in de Pauwstraat, begr. St. Jacobskerk, gratis; aangifte 27 feb..
Kind van Robbert en Geertruijd:

1 Michiel Booth. Hij is gedoopt op donderdag 17-03-1695 in Utrecht. Bij de geboorte van Michiel: Jacobikerk.

III-a Antonie Boot, zoon van Johannes Michielsz Boot en Geertruijdt van Duijnen. Hij is gedoopt op maandag 10-01-1695 in Utrecht. Bij de geboorte van Antonie: N.G., Jacobikerk. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10-09-1731 [bron: RAU Leidse klapper]. Hij is begraven op maandag 03-09-1731 te Utrecht. Bij het overlijden van Antonie: 03-09-1731: begr. Antony Boot, in de Watersteegh bij 't Paerdevelt, laet nae sijn vrouw en onmondig kind, doch is overleden aen sijn wonde, begr. door ordre van Ed Gerechte Jacobikerkhof, doodbidder Vermeulen, aangifte 10 sept.. Beroep: soldaat. Antonie trouwde op donderdag 01-01-1722 in Utrecht met Anna Catharina Abrahamsdr van Griethuysen. Notitie: 01-01-1722: Anthoni Boot, j.m., soldaat in de compagnie van den luitenant-colonel van Dudenberg, tr. N.G. Niklaaskerk, Katharina van Griethuisen aan de Tolsteegpoort; getuigen pater sponsa en mater sponsa,
NB: er is geen bewijs dat Antonie Jansz (*1695) dezelfde is als de soldaat Anthoni. Chronologisch past het wel, maar dat bewijst niets.
Zij is gedoopt op donderdag 28-08-1692 in Utrecht. Bij de geboorte van Anna Catharina Abrahamsdr: .. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24-10-1768. Zij is begraven op maandag 17-10-1768 te Utrecht. Bij het overlijden van Anna Catharina Abrahamsdr: 17-10-1768: begr. van Catharina Griethuisen wed. Arie Boot in 't Diaconiehuis, nalatende mondige kinderen; begr. Buurkerk, grafbidder Roek; aangifte 24 okt.. Notitie bij Anna Catharina Abrahamsdr: dochter van Abraham (Stevenszn?) van Griethuizen en Maria van der Heyden.
Kinderen van Antonie en Anna Catharina Abrahamsdr:

1 Stephanus Boot. Volgt IV.
2 Maria Boot. Zij is gedoopt op dinsdag 15-08-1724 in Utrecht. Bij de geboorte van Maria: Catharijnekerk. Maria is overleden op dinsdag 22-07-1727 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28-07-1727 [bron: RAU Leidse klapper]. Bij het overlijden van Maria: Nicolaas Kerkhof.
3 Antonie Boot. Hij is gedoopt op woensdag 14-11-1725 in Utrecht. Bij de geboorte van Antonie: Domkerk. Antonie is overleden op woensdag 07-01-1728. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12-01-1728 [bron: RAU Leidse klapper]. Bij het overlijden van Antonie: Nicolaas Kerkhof.
4 Anna Catharina Boot. Zij is gedoopt op woensdag 06-11-1726 in Utrecht [bron: Doopboek 10 pag. 181]. Anna Catharina is overleden op vrijdag 10-02-1730 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20-02-1730 [bron: RAU Leidse Klapper]. Bij het overlijden van Anna Catharina: Nicolaas Kerkhof.
5 Antonie Boot. Hij is gedoopt op woensdag 19-10-1729 in Utrecht. Bij de geboorte van Antonie: Domkerk. Antonie is overleden op zondag 13-07-1732 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21-07-1732 [bron: RAU Leidse klapper]. Bij het overlijden van Antonie: Nicolaas Kerkhof.

III-b Maria Boot, dochter van Johannes Michielsz Boot en Geertruijdt van Duijnen. Zij is gedoopt op donderdag 20-01-1701 in Utrecht. Bij de geboorte van Maria: N.G., Jacobikerk. Maria is overleden op dinsdag 21-09-1784 in Utrecht [bron: Arch.Utr.begr.boek nr.138 pag.238]. Bij het overlijden van Maria: Geref. Jacobikerk. Maria:
(1) trouwde met Antoni Ellinghs.
(2) trouwde op woensdag 16-02-1724 in Utrecht [bron: RAU Leidse klapper] met Jacobus Terbrugge. Notitie: Domkerk.
Kind van Maria en Antoni:

1 Jakobus Boot. Hij is gedoopt op zondag 03-05-1722. Jakobus is overleden op woensdag 11-06-1732 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16-06-1732 [bron: RAU Leidse klappers]. Bij het overlijden van Jakobus: Nicolaaskerk.

Kinderen van Maria en Jacobus:

1 Abraham Terbrugge, geboren in 1724.
2 Geertruy Terbrugge, geboren in 1728.
3 Jacoba Terbrugge, geboren in 1730.
4 Johanna Maria Terbrugge, geboren in 1732.
5 Antony Terbrugge, geboren in 1735.
6 Isaak Terbrugge, geboren in 1736. Isaak is overleden in 1769, 33 jaar oud.

IV Stephanus Boot, zoon van Antonie Boot en Anna Catharina Abrahamsdr van Griethuysen. Hij is gedoopt op zondag 31-01-1723 in Utrecht. Bij de geboorte van Stephanus: Domkerk. Stephanus is overleden op dinsdag 27-05-1800 in Utrecht. Bij het overlijden van Stephanus: Geertekerkhof. Stephanus trouwde op dinsdag 12-09-1747 in Utrecht [bron: RAU trouwboek 103 pag.492] met Maria van Rossum, 20 jaar oud. Notitie: Catrijnekerk.
Maria is geboren op maandag 21-10-1726. Maria is overleden op dinsdag 22-04-1800 in Utrecht, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28-04-1800. Bij het overlijden van Maria: Geertekerkhof. Notitie bij Maria: dochter van Johannes van Rossum en Trijntje Albree.
Kinderen van Stephanus en Maria:

1 Maria Boot. Maria is overleden op dinsdag 02-02-1762 in Utrecht. Bij het overlijden van Maria: Geertekerk.
2 Antonia Boot. Zij is gedoopt op zondag 28-07-1748 in Utrecht. Bij de geboorte van Antonia: Catharijnekerk.
3 Stephanus Boot. Hij is gedoopt op woensdag 20-08-1749 in Utrecht [bron: Doopboek 13 pag. 420]. Bij de geboorte van Stephanus: Domkerk.
4 Abraham Boot. Hij is gedoopt op zondag 05-09-1751 in Utrecht [bron: Doopboek 14 pag.102]. Bij de geboorte van Abraham: Catharijnekerk. Abraham is overleden op woensdag 19-06-1754 in Utrecht.
5 Gideon Boot. Hij is gedoopt op zondag 18-03-1753 in Utrecht [bron: RAU doopboek 14, onder Boodt]. Gideon is overleden op zondag 30-06-1754 in Utrecht. Bij het overlijden van Gideon: Catharijnekerk.
6 Abraham Boot. Hij is gedoopt op maandag 15-07-1754 [bron: RAU doopboek 14 pag. 303 onder Boodt]. Abraham is overleden op dinsdag 16-01-1770 in Utrecht. Bij het overlijden van Abraham: Geertekerk.
7 Gideon Boot. Volgt V-a.
8 Albertus Boot, geboren in 09-1763 in Utrecht. Volgt V-b.

V-a Gideon Boot, zoon van Stephanus Boot en Maria van Rossum. Hij is gedoopt op zondag 15-02-1756 in Utrecht. Bij de geboorte van Gideon: Domkerk. Gideon is overleden op dinsdag 02-11-1819 in Utrecht. Gideon trouwde op dinsdag 30-11-1779 in Maarssen [bron: RAU Huw.boek groen 104] met Angenies (Agnieta) (Niesje) van Ingen. Zij is gedoopt op zondag 31-10-1745 in Maarssen. Bij de geboorte van Niesje: doophelpster: Aaltje de Hoog. Niesje is overleden op donderdag 27-03-1817 in Maarssen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27-03-1817 [bron: akte 8]. Notitie bij Niesje: dochter van Willem Jansse van Ingen en Annigje Vries (van Dam?).
Kinderen van Gideon en Niesje:

1 Maria Catharina Boot, geboren op zondag 10-09-1780 in Maarssen. Maria Catharina is overleden op dinsdag 11-12-1804 in Maarssen, 24 jaar oud.
2 Willem Boot, geboren op zondag 24-08-1783 in Maarssen [bron: RAU boek groen Maarssen 103 blz.297]. Willem is overleden op dinsdag 16-09-1783, 23 dagen oud. Hij is begraven te Maarssen [bron: Arch. Utr. boek 108 blz 110].
3 Willem Boot. Volgt VI.
4 Stephanus Boot, geboren op zondag 04-06-1786 in Maarssen. Stephanus is overleden op donderdag 12-07-1787 in Maarssen, 1 jaar oud.
5 N.N. Boot, levenloos geboren op donderdag 12-07-1787.

V-b Albertus Boot is geboren in 09-1763 in Utrecht, zoon van Stephanus Boot en Maria van Rossum. Hij is gedoopt op dinsdag 25-12-1764 in Utrecht [bron: RAU doop boek 15 pag.163]. Bij de geboorte van Albertus: Geertekerk. Albertus is overleden op zondag 27-10-1839 in Veenhuizen (Norg), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28-10-1839 [bron: akte 198]. Beroep: arbeider. Albertus trouwde met Maria van Loghen.

VI Willem Boot, zoon van Gideon Boot en Angenies (Agnieta) (Niesje) van Ingen. Hij is gedoopt op zondag 27-02-1785 in Maarssen. Willem is overleden op dinsdag 25-10-1842 in Maarssen. Beroep: schoenmaker. Willem:
(1) trouwde op zondag 12-02-1809 met Gerritje (Gerrigje) de Haan, 20 jaar oud. Gerritje (Gerrigje) is geboren op zondag 02-11-1788 [bron: RAU Maarssen groene boek 103 blz. 309]. Gerritje (Gerrigje) is overleden op woensdag 21-04-1819 in Maarssen, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22-04-1819 [bron: akte 11]. Notitie bij Gerritje (Gerrigje): dochter van Bastiaan de Haan (1747) en Maria van Someren. Beroep: werkster.
(2) trouwde op vrijdag 15-12-1820 in Maarssen [bron: akte 11] met Ant(h)onia Helena Maria Donkers, 40 jaar oud. Notitie:

In het jaar eenduizend en achthonderd twintig den vijftiende van de maand December zijn voor mij Teodorus van der Vliet Schout Secretaris en Ambtenaar van de Burgerlijke stand de gemeente van Maarssen kanton van dezelfde naam provincie van Utrecht geassisteerd met de Assesor Jan Hageman gecompareerd. Willem Boot, weduwenaar van Gerritje de Haan, van beroep schoenmaker, oud 35 jaren en ruim 9 maanden blijkens doop cedule op de zevenentwintigste Oktober laatstleden, door ons schout assesor voornoemd afgegeven geboren en wonende binnen deze gemeente, meerderjarige zoon van Gideon Boot overleden te Utrecht op de eerste November Achtienhonderdnegentien blijkens doodcedulle op den negentiende Oktober laatstleden, door de Burgemeester van de stad Utrecht gecommiteerd tot de waarneming van de burgerlijke stand afgegeven. En van Niesje van Ingen overleden binnen deze gemeente op dezevenentwintigste Maart achtienhonderdzeventien in het huis nummer 168, blijkens doodcedulle op de zevenentwintigste Oktober laatstleden, door ons Schout en assesor voornoemd afgegeven, welke Niesje van Ingen is dezelfde persoon als Angeniesje van Dam, welke bij het overlijden van des comparants vader Gideon Boot, aan de Burgemeester van de stad Utrecht abusivelijk is opgegeven blijkens acte van notoritijd op de eerste December laatstleden, ten overstaan van de notaris Teodorus van der Vliet en getuigen te Maarssen gepasseerd en aldaar geregistreerd den zevende December daar aan volgende door de ontvanger Martens op het recht van negen en vijftig cents, en hebben wijders de gezamelijke comparanten als ook de na te meldene getuigen onder presentatie van leden verklaart zeer wel te weten dat de grootouders van de comparant zowel van ´s vaders als ´s moeders zijde meer dan veertig jaren geleden te Amsterdam zijn overleden en dat hij comparant als van de vier laatst genoemde sterfgevallen geene aantekeningen te vinden zijn, en onmogelijk is om daar van doodcedulle te produceren en zijnde ook de huisvrouw van de comparant, Gerritje de Haan, op den een en twintigste April achtienhonderdnegentien mede in het huis nummer 168 binnen deze gemeente overleden blijkens doodcedulle op de zeven en twintigste Oktober laatstleden, door ons Schout en assesor voornoemd afgegeven, terwijl voorts bij certificaat van de heer Gouverneur deze provincie van Utrecht van den achtentwintigste Oktober laatsleden gebleken is dat de comparant wel voor de Nationale Militie van het jaar achtienhonderdveertien binnen deze gemeente is ingeschreven geweest, dan uit hoofde van gehuwd te zijn daarvan is vrijgesteld geworden. EN Antonia Helena Donkers van beroep dienstmeid oud ruim veertig jaren blijkens doopcedulle op de vijfentwintigste Augustus laatstleden door de Burgemeester van Oyen en Teffelen afgegeven geboren te Oyen provincie Noord-Brabant en wonende te Utrecht meerderjarige dochter van Martinus Donkers overleden te Oyen den tweeentwintigste November achtienhonderdvijftien blijkens de doodcedulle op den vijfentwintigste September laatstleden door de Burgemeester van Oyen en Teffelen en van Katharina Elisabeth Kop, buiten beroep wonende te Oyen, voornoemd deszelf toestemming gevende bij de acte van de consent op den negentiende November laatstleden ten overstaan van den Burgemeester van Oyen en Teffelen in tegenwoordigheid van getuigen aldaar gepasseerd en de eenentwintigste November daaraan opvolgende te Grave behoorlijk geregistreerd en welke aan deze acte zal worden geanexeerd welke mij verzogt hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis dezer gemeente alsook voor de hoofddeur van het huis der gemeente dezer stad Utrecht namelijk de eerste op de derde en de tweede op de tiende dezer lopende maand December des middags ten 12 uuren zijn geschied geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter mijne kennis gebragt heb ik aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de voren gemelde stukken alsmede van het zesde hoofdstuk van den titel van het burgerlijk wetboek tot op schrift te hebben de van het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en vrouw willen nemen waarop door elk derzelven afzonderlijk toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaar ik in de naam der wet dat Willem Boot en Antonia Donkers door het huwelijk verbonden zijn van al het welk ik in acte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van getuigen zie tekst wet. huw. Getuigen: Theodorus Heymans van beroep klerenmaker oud 70 jaren. Johannes Hoffman van beroep paruykenmaker oud 72 jaren. Jan Broekman van beroep timmerman oud 56 jaren en Hendrik Voshaar van beroep brouwersknecht oud 55 jaren. Alle vier getuigen hiertoe expresselijk verzocht en wonende te Maarssen welke deze acte nadat die ook was voorgelezen benevens mij de beide contractanten en de assesor hebben ondertekend..

Ant(h)onia Helena Maria is geboren op zondag 20-08-1780 in Oyen [bron: Archief Den Bosch, boek 39 blz 35]. Zij is gedoopt op maandag 28-08-1780. Ant(h)onia Helena Maria is overleden op dinsdag 26-03-1850 in Maarssen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-03-1850 [bron: akte 15]. Notitie bij Ant(h)onia Helena Maria: dochter van Martinus Donkers (1743-1815) en Catharina Elisabeth Josepha Kop (overleden 1822). Beroep: winkelierster.
Kinderen van Willem en Gerritje (Gerrigje):

1 Angenies Boot, geboren op zondag 23-07-1809 in Maarssen. Angenies is overleden op woensdag 19-08-1812 in Maarssen, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20-08-1812 [bron: akte 18].
2 Maria Boot, geboren op woensdag 18-12-1811 in Maarssen. Volgt VII-a.
3 Gideon Boot, geboren op donderdag 13-01-1814 in Maarssen [bron: akte 2]. Volgt VII-b.

Kind van Willem en Ant(h)onia Helena Maria:

1 Martinus Boot, geboren op zaterdag 24-11-1821 in Maarsseveen. Volgt VII-c.

VII-a Maria Boot is geboren op woensdag 18-12-1811 in Maarssen, dochter van Willem Boot en Gerritje (Gerrigje) de Haan. Bij de geboorte van Maria: doopgetuige: Nelia de Haas. Maria trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13-12-1834 in Maarssen [bron: akte 11] met Nicolaas Jan Portengen, 22 jaar oud. Nicolaas Jan is geboren op zaterdag 14-03-1812 in Maarssen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte 14]. Nicolaas Jan is overleden omstreeks 1843 in Maarsseveen, ongeveer 31 jaar oud. Notitie bij Nicolaas Jan: zoon van Gijsbert Portengen (overleden 1834) en Grada Hof. Beroep: voermansknecht.
Kinderen van Maria en Nicolaas Jan:

1 Grada Gerrigje Portengen, geboren in 1835. Grada Gerrigje is overleden op dinsdag 10-01-1837 in Maarssen, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10-01-1837 [bron: akte 3].
2 Gijsbert Portengen, geboren in 1837. Gijsbert is overleden in 1838, 1 jaar oud.
3 Gerritje Portengen, geboren in 1839. Gerritje is overleden in 1840, 1 jaar oud.
4 Willem Portengen, geboren in 1841. Willem is overleden in 1842, 1 jaar oud.
5 Johanna Portengen, geboren in 1843. Johanna is overleden in 1843, 0 dagen oud.

VII-b Gideon Boot is geboren op donderdag 13-01-1814 in Maarssen [bron: akte 2], zoon van Willem Boot en Gerritje (Gerrigje) de Haan. Gideon is overleden op dinsdag 24-03-1846, 32 jaar oud [bron: akte 8]. Beroep: schoenmaker. Gideon trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 20-05-1842 in Maarsseveen [bron: akte 7] met Grietje Scheunink, 37 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 11-03-1805 in Groningen. Zij is gedoopt op zondag 30-06-1805 in Groningen. Grietje is overleden op zaterdag 24-01-1880, 74 jaar oud. Notitie bij Grietje: dochter van Hermannus Scheunink (1756-1829) en Stientje Sibolts (1770-1830).
Kind van Gideon en Grietje:

1 Willem Boot, geboren op donderdag 20-07-1843 in Maarsseveen [bron: akte 18]. Volgt VIII-a.

VII-c Martinus Boot is geboren op zaterdag 24-11-1821 in Maarsseveen, zoon van Willem Boot en Ant(h)onia Helena Maria Donkers. Beroep: stalhouder ex kantoorbediende, zaakwaarnemer. Martinus trouwde, 28 jaar oud, op zondag 26-05-1850 in Maarssen met Willemina Verbeek, 28 jaar oud. Willemina is geboren op maandag 17-09-1821 in Lienden. Willemina is overleden in 1903, 82 jaar oud. Notitie bij Willemina: dochter van Herman van Zetten en Adriana Verbeek.
Kinderen van Martinus en Willemina:

1 Martinus Hubertus Boot, geboren op vrijdag 30-05-1851 in Maarssen. Martinus Hubertus is overleden op maandag 06-12-1875 in Maarsseveen, 24 jaar oud [bron: akte 39]. Beroep: stalhoudersknecht.
2 Antonia Maria Boot, geboren op donderdag 07-07-1853 in Maarssen. Volgt VIII-b.
3 Hermanus Willem Boot, geboren op donderdag 27-09-1855 in Maarssen. Volgt VIII-c.
4 Willem Boot, geboren op zondag 11-07-1858 in Maarsseveen. Willem is overleden op vrijdag 11-05-1860 in Maarsseveen, 1 jaar oud.
5 Adriaantje Boot, geboren op maandag 24-10-1859 in Maarsseveen. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte 28]. Adriaantje is overleden op woensdag 03-11-1915 in Maarsseveen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 25].
6 Willem Boot, geboren op maandag 16-02-1863 in Maarssen. Willem is overleden op maandag 26-09-1921 in Maarsseveen, 58 jaar oud [bron: akte 19].
7 Dirkje Boot, geboren op zondag 03-02-1867 in Maarsseveen. Dirkje is overleden op zondag 10-12-1933 in Maarssen, 66 jaar oud.

VIII-a Willem Boot is geboren op donderdag 20-07-1843 in Maarsseveen [bron: akte 18], zoon van Gideon Boot en Grietje Scheunink. Willem is overleden op dinsdag 29-12-1908 in Maarssen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30-12-1908 [bron: akte 47]. Beroep: timmerman/aannemer, slijter/herbergier. Willem trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 28-04-1865 in Maarssen [bron: akte 2] met Stijntje van den Heuvel, 23 jaar oud. Stijntje is geboren op donderdag 29-04-1841 in Nijkerk. Stijntje is overleden op vrijdag 27-01-1928 in Maarssen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-01-1928 [bron: akte 5]. Notitie bij Stijntje: dochter van Willem Teunissen van den Heuvel (1811-1849) en Willempje Teunissen Demmer (1811). Beroep: dienstbode.
Kinderen van Willem en Stijntje:

1 Grietje Boot, geboren op woensdag 11-10-1865 in Maarssen [bron: akte 4]. Volgt IX-a.
2 Willem Boot, geboren op vrijdag 03-01-1873 in Maarssen [bron: akte 20]. Volgt IX-b.
3 Gidion Boot, geboren op zaterdag 26-06-1880 in Maarsseveen [bron: akte 26]. Volgt IX-c.

VIII-b Antonia Maria Boot is geboren op donderdag 07-07-1853 in Maarssen, dochter van Martinus Boot en Willemina Verbeek. Antonia Maria is overleden op dinsdag 24-07-1934 in Maarssen, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26-07-1934 [bron: akte 16]. Antonia Maria trouwde met Nicolaas Lamme. Nicolaas is geboren op dinsdag 02-04-1844 in Oud-Loosdrecht.
Kind van Antonia Maria en Nicolaas:

1 Helena Sibilla Lamme, geboren in 1892.

VIII-c Hermanus Willem Boot is geboren op donderdag 27-09-1855 in Maarssen, zoon van Martinus Boot en Willemina Verbeek. Hermanus Willem is overleden op maandag 15-01-1912 in Maarssen, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17-01-1912 [bron: akte 5]. Beroep: timmerman. Hermanus Willem trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 03-05-1890 in Leeuwarden [bron: akte 39] met Jetske Monsma, 31 jaar oud. Jetske is geboren op maandag 07-02-1859 in Harlingen [bron: akte 43]. Jetske is overleden op zaterdag 28-11-1936 in Maarssen, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-11-1936 [bron: akte 29]. Notitie bij Jetske: dochter van Dirk Monsma en Grietje Blom.
Kinderen van Hermanus Willem en Jetske:

1 Martinus Boot, geboren op dinsdag 09-06-1891 in Maarsseveen. Volgt IX-d.
2 Jetske Wilhelmina Boot, geboren op maandag 26-12-1892 in Maarsseveen. Volgt IX-e.
3 Wilhelm Boot, geboren op dinsdag 03-04-1894 in Maarsseveen. Wilhelm is overleden op zondag 20-12-1936 in Utrecht, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24-12-1936 [bron: akte 33 Maarssen]. Beroep: schilder.

IX-a Grietje Boot is geboren op woensdag 11-10-1865 in Maarssen [bron: akte 4], dochter van Willem Boot en Stijntje van den Heuvel. Grietje is overleden op zondag 22-01-1939 in Utrecht, 73 jaar oud [bron: akte 147]. Beroep: dienstbode. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 08-05-1891 in Maarssen [bron: akte 2] met Arie Antonie Stooker, 23 jaar oud. Notitie: Arie ging zo vaak verhuizen, dat op een keer, toen Arie van zijn werk kwam, zijn vrouw Grietje een briefje op de deur had geplakt: "Ik ben verhuisd.".
Arie Antonie is geboren op zondag 02-06-1867 in Maarssen [bron: akte 18]. Notitie bij Arie Antonie: zoon van Dirk Stooker (ca 1827) en Pieternella Wilhelmina van Vredendaal. Beroep: timmerman.
Kinderen van Grietje en Arie Antonie:

1 Willem Stooker, geboren omstreeks 1892 in Maarssen. Volgt X-a.
2 Dirk Pieter Wilhelm Stooker, geboren omstreeks 1894 in Maarssen. Volgt X-b.
3 Pieternella Wilhelmina Stooker, geboren omstreeks 1897 in Maarssen. Volgt X-c.
4 Stijntje Stooker, geboren in 1900.

IX-b Willem Boot is geboren op vrijdag 03-01-1873 in Maarssen [bron: akte 20], zoon van Willem Boot en Stijntje van den Heuvel. Bij de geboorte van Willem: Aegum, Friesland?. Willem is overleden op maandag 29-11-1948 in Aegum, 75 jaar oud. Beroep: wegwerker. Willem trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19-02-1897 in Maarssen [bron: akte 2] met Jannetje Caderia Lith, 21 jaar oud. Jannetje Caderia is geboren op donderdag 13-01-1876 in Breukelen-Sint Pieters, dochter van Thomas Lith en Johanna Magdalena van Aalten. Bij de geboorte van Jannetje Caderia: 't Schoor, Friesland?. Jannetje Caderia is overleden op woensdag 29-11-1939 in Maarssen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30-11-1939 [bron: akte 48]. Bij het overlijden van Jannetje Caderia: Aegum,FR?.
Kinderen van Willem en Jannetje Caderia:

1 Willem Boot, geboren op dinsdag 12-10-1897 in Maarssen. Volgt X-d.
2 Thomas Boot, geboren op vrijdag 08-03-1901 in Maarssen. Thomas is overleden op zondag 21-04-1901 in Maarssen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22-04-1901 [bron: akte 22].
3 Stijntje Boot, geboren op dinsdag 08-04-1902 in Maarssen. Stijntje is overleden op vrijdag 11-04-1902 in Maarssen, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12-04-1902 [bron: akte 17].
4 Thomas Boot, geboren op zaterdag 17-06-1905 in Maarssen. Volgt X-e.
5 Stijntje Boot, geboren op maandag 14-02-1910 in Maarssen. Volgt X-f.

IX-c Gidion Boot is geboren op zaterdag 26-06-1880 in Maarsseveen [bron: akte 26], zoon van Willem Boot en Stijntje van den Heuvel. Bij de geboorte van Gidion: Amsterdam?. Gidion is overleden op vrijdag 19-01-1973 in Amsterdam, 92 jaar oud. Hij is begraven te Maarssen. Beroep: timmerman, aannemer. Gidion trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 21-11-1902 in Maarssen [bron: akte 12] met Jacoba Clazina Lith, 20 jaar oud. Notitie: Aegum,FR?.
Jacoba Clazina is geboren op maandag 20-03-1882 in Breukelen-Sint Pieters [bron: akte 12], dochter van Thomas Lith en Johanna Magdalena van Aalten. Bij de geboorte van Jacoba Clazina: 't Schoor,FR?. Jacoba Clazina is overleden op zaterdag 27-10-1917 in Utrecht, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 05-11-1917 [bron: akte 27]. Bij het overlijden van Jacoba Clazina: Genotuleerd werd dat toestemming is gegeven de vrouw van G. Boot, alhier, per ziekenauto over te brengen naar een ziekeninrichting te Utrecht. Deze overbrenging gold een spoedgeval en werd door Dr. Venker noodzakelijk geoordeeld. Genotuleerd Dinsdag 30 October 1917.
Kinderen van Gidion en Jacoba Clazina:

1 Willem Boot, geboren op zondag 06-09-1903 in Maarssen. Volgt X-g.
2 Johanna Magdalena (Jo) Boot, geboren op zaterdag 18-03-1905 in Maarssen. Volgt X-h.
3 Thomas Boot, geboren op zaterdag 15-09-1906 in Maarssen [bron: akte 6]. Volgt X-i.
4 N.N. Boot, levenloos geboren op donderdag 10-03-1910 in Maarssen. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-03-1910 [bron: akte 6].
5 N.N. Boot, levenloos geboren op woensdag 12-04-1911 in Maarssen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-04-1911 [bron: akte 15].
6 zoon Boot, levenloos geboren op zondag 10-05-1914 in Maarssen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11-05-1914 [bron: akte 19].
7 N.N. Boot, levenloos geboren op zaterdag 27-01-1917 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27-10-1917 [bron: akte 1687].

IX-d Martinus Boot is geboren op dinsdag 09-06-1891 in Maarsseveen, zoon van Hermanus Willem Boot en Jetske Monsma. Martinus is overleden in 1928, 37 jaar oud. Beroep: rijksklerk. Martinus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14-11-1917 in Nieuwer-Amstel [bron: akte 49] met Jannetje Kous, 22 jaar oud. Jannetje is geboren in 1895 in Watergraafsmeer. Jannetje is overleden in 1980, 85 jaar oud. Notitie bij Jannetje: dochter van Lourens Kous en Maria Catharina Nieman.
Kind van Martinus en Jannetje:

1 Hermanus Willem (Herman) Boot, geboren op maandag 17-03-1919. Volgt X-j.

IX-e Jetske Wilhelmina Boot is geboren op maandag 26-12-1892 in Maarsseveen, dochter van Hermanus Willem Boot en Jetske Monsma. Zij is gedoopt in Maarsseveen. Woonplaats: (op 29-01-1914 vertrokken naar Den Haag). Beroep: dienstbode. Jetske Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 03-04-1919 in Maarsseveen [bron: akte 2] met Jan de Weert, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1893 in Schoterland. Notitie bij Jan: zoon van Klaas de Weert en Tietje Bijlsma.

X-a Willem Stooker is geboren omstreeks 1892 in Maarssen, zoon van Arie Antonie Stooker en Grietje Boot. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 19-07-1917 in Utrecht [bron: akte 574] met Anna Maria Hubertina Reinold, ongeveer 23 jaar oud. Anna Maria Hubertina is geboren omstreeks 1894 in Utrecht. Notitie bij Anna Maria Hubertina: dochter van Hendrik Marinus Reinold en Anna Maria Hubertina Propper.

X-b Dirk Pieter Wilhelm Stooker is geboren omstreeks 1894 in Maarssen, zoon van Arie Antonie Stooker en Grietje Boot. Dirk Pieter Wilhelm trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 13-06-1918 in Utrecht [bron: akte 443] met Hendrika Christina Willemse, ongeveer 23 jaar oud. Hendrika Christina is geboren omstreeks 1895 in Utrecht. Notitie bij Hendrika Christina: dochter van Johannes Willem Willemse en Wilhelmina Klomp.

X-c Pieternella Wilhelmina Stooker is geboren omstreeks 1897 in Maarssen, dochter van Arie Antonie Stooker en Grietje Boot. Pieternella Wilhelmina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 13-04-1921 in Utrecht [bron: akte 308] met Jelle Zijlstra, ongeveer 25 jaar oud. Jelle is geboren omstreeks 1896 in Ureterp (Opsterland). Notitie bij Jelle: zoon van Nicolaas Zijlstra en Lokke Mulder.

X-d Willem Boot is geboren op dinsdag 12-10-1897 in Maarssen, zoon van Willem Boot en Jannetje Caderia Lith. Willem is overleden op woensdag 26-09-1973 in Maarssen, 75 jaar oud. Beroep: electriciën. Willem trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 29-05-1925 in Maarssen met Dirkje Johanna van den Berg, 27 jaar oud. Dirkje Johanna is geboren op woensdag 28-07-1897 in Maarssen. Dirkje Johanna is overleden op woensdag 20-11-1991 in Maarssen, 94 jaar oud.
Kinderen van Willem en Dirkje Johanna:

1 Willem Boot
2 Toos Boot, Toos begon een relatie met N.N. Hogenes.
3 N.N. Boot, levenloos geboren op zaterdag 06-08-1927 in Maarssen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 08-08-1927 [bron: akte 20].

X-e Thomas Boot is geboren op zaterdag 17-06-1905 in Maarssen, zoon van Willem Boot en Jannetje Caderia Lith. Thomas is overleden omstreeks 1975, ongeveer 70 jaar oud. Beroep: machinist poldergemaal. Thomas trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 06-01-1928 in Maarssen met Catharina Kelderman, 23 jaar oud. Catharina is geboren op donderdag 17-03-1904. Catharina is overleden omstreeks 1980, ongeveer 76 jaar oud.
Kinderen van Thomas en Catharina:

1 Neeltje Boot.
2 Thomas Boot.
3 Jannetje Kaderia Boot.

X-f Stijntje Boot is geboren op maandag 14-02-1910 in Maarssen, dochter van Willem Boot en Jannetje Caderia Lith. Stijntje is overleden op zondag 28-12-1997 in Harmelen, 87 jaar oud. Stijntje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 06-07-1934 in Maarssen met Jan van Droogenbroek, 29 jaar oud. Jan is geboren op maandag 19-12-1904 in Maarssen. Beroep: ondernemer.
Kind van Stijntje en Jan:

1 Willem van Droogenbroek.

X-g Willem Boot is geboren op zondag 06-09-1903 in Maarssen, zoon van Gidion Boot en Jacoba Clazina Lith. Willem is overleden op zaterdag 24-07-1999 in Den Haag, 95 jaar oud. Beroep: afdelingschef. Willem trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 08-01-1932 in Maarsseveen met Willemijntje Schouten, 22 jaar oud. Willemijntje is geboren op woensdag 03-02-1909 in Maarsseveen. Willemijntje is overleden op dinsdag 24-11-1998, 89 jaar oud. Notitie bij Willemijntje: dochter van Gijsbert Schouten (1885-1977) en Jannetje van der Tol (1890-1929).
Kinderen van Willem en Willemijntje:

1 Jan Jacob Boot. Jan Jacob trouwde met Cornelia Lieftink.
2 Willem Boot. Willem:
(1) trouwde met Mieke Maria Kubbinga.
(2) trouwde met Ina Jager.
3 Gidion (John) Boot. John trouwde met Cornelia Maria (Ria) Besselse.

X-h Johanna Magdalena (Jo) Boot is geboren op zaterdag 18-03-1905 in Maarssen, dochter van Gidion Boot en Jacoba Clazina Lith. Jo is overleden op zaterdag 13-06-1998 om 17:50 in Amersfoort, 93 jaar oud. Notitie bij Jo: ze woonde in een bejaardenhuis te Dordrecht waar haar zoon Jan directeur was; later ging haar zoon Jan verhuizen naar Leusden en zij verhuisde toen naar een bejaardentehuis in Amersfoort. Jo trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 12-07-1940 in Maarssen met Jan Willem de Bruijn, 49 jaar oud. Jan Willem is geboren op zondag 02-11-1890 in Maarssen. Jan Willem is overleden op maandag 17-06-1957 in Maarssen, 66 jaar oud. Notitie bij Jan Willem: zoon van Gijsbert de Bruyn (ca 1851-1918) en Aaltje Pijper (ca 1858-1926).
Kind van Jo en Jan Willem:

1 Jan Willem Gijsbert de Bruijn.

X-i Thomas Boot is geboren op zaterdag 15-09-1906 in Maarssen [bron: akte 6], zoon van Gidion Boot en Jacoba Clazina Lith. Thomas is overleden op maandag 04-08-1980 in Maarssen, 73 jaar oud. Bij het overlijden van Thomas: begraven op het kerkhof bij de N.H. Kerk aan de Kerkweg te Maarssen, hij deelt het graf met zijn schoonouders van Vredendaal. Beroep: kantonnier. Thomas trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 04-02-1944 in Maarssen met Jannetje van Vredendaal, 40 jaar oud. Jannetje is geboren op zondag 10-01-1904 in Maarssen. Jannetje is overleden omstreeks 1987 in Maarssen, ongeveer 83 jaar oud. Notitie bij Jannetje: dochter van Jan van Vredendaal en Gerritje van de Bosch.

X-j Hermanus Willem (Herman) Boot is geboren op maandag 17-03-1919, zoon van Martinus Boot en Jannetje Kous. Herman is overleden op zondag 11-05-1986, 67 jaar oud. Beroep: leraar wiskunde. Titel: drs.. Herman trouwde, 29 jaar oud, in 1948 met Anna Engelina Kuijt, 23 jaar oud. Anna Engelina is geboren in 1925. Anna Engelina is overleden in 2004, 79 jaar oud.


Index (124 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren Gedoopt Overleden Relatie(s)
van Aalten Johanna Magdalena 1845   1922 [Schoonouder van IX-b]
[Schoonouder van IX-c]
van den Berg Dirkje Johanna 28-07-1897   20-11-1991 [Partner van X-d]
Besselse Cornelia Maria        
Boot Abraham   05-09-1751 19-06-1754 [Zoon van IV]
Boot Abraham   15-07-1754 16-01-1770 [Zoon van IV]
Boot Adriaantje 24-10-1859   03-11-1915 [Dochter van VII-c]
Boot Albertus ?-09-1763 25-12-1764 27-10-1839 Nummer V-b
Boot Angenies 23-07-1809   19-08-1812 [Dochter van VI]
Boot Anna Catharina   06-11-1726 10-02-1730 [Dochter van III-a]
Boot Antonia   28-07-1748   [Dochter van IV]
Boot Antonia Maria 07-07-1853   24-07-1934 Nummer VIII-b
Boot Antonie   10-01-1695   Nummer III-a
Boot Antonie   14-11-1725 07-01-1728 [Zoon van III-a]
Boot Antonie   19-10-1729 13-07-1732 [Zoon van III-a]
Boot Dirkje 03-02-1867   10-12-1933 [Dochter van VII-c]
Boot Geertruijd   25-04-1697   [Dochter van II-a]
Boot Gideon   18-03-1753 30-06-1754 [Zoon van IV]
Boot Gideon   15-02-1756 02-11-1819 Nummer V-a
Boot Gideon 13-01-1814   24-03-1846 Nummer VII-b
Boot Gidion 26-06-1880   19-01-1973 Nummer IX-c
Boot Gidion        
Boot Grietje 11-10-1865   22-01-1939 Nummer IX-a
Boot Hermanus Willem 27-09-1855   15-01-1912 Nummer VIII-c
Boot Hermanus Willem 17-03-1919   11-05-1986 Nummer X-j
Boot Jakobus   03-05-1722 11-06-1732 [Zoon van III-b]
Boot Jan Jacob        
Boot Jannetje Kaderia        
Boot Jetske Wilhelmina 26-12-1892     Nummer IX-e
Boot Johanna Magdalena 18-03-1905   13-06-1998 Nummer X-h
Boot Johannes Michielsz   1663 09-05-1737 Nummer II-a
Boot Margareta   21-12-1691   [Dochter van II-a]
Boot Maria     02-02-1762 [Dochter van IV]
Boot Maria   20-01-1701 21-09-1784 Nummer III-b
Boot Maria   15-08-1724 22-07-1727 [Dochter van III-a]
Boot Maria 18-12-1811     Nummer VII-a
Boot Maria Catharina 10-09-1780   11-12-1804 [Dochter van V-a]
Boot Martinus 24-11-1821     Nummer VII-c
Boot Martinus 09-06-1891   1928 Nummer IX-d
Boot Martinus Hubertus 30-05-1851   06-12-1875 [Zoon van VII-c]
Boot N.N. 12-07-1787     [Kind van V-a]
Boot N.N. 10-03-1910     [Kind van IX-c]
Boot N.N. 12-04-1911     [Kind van IX-c]
Boot N.N. 27-01-1917     [Kind van IX-c]
Boot N.N. 06-08-1927     [Kind van X-d]
Boot Neeltje        
Boot Stephanus   31-01-1723 27-05-1800 Nummer IV
Boot Stephanus   20-08-1749   [Zoon van IV]
Boot Stephanus 04-06-1786   12-07-1787 [Zoon van V-a]
Boot Stijntje 08-04-1902   11-04-1902 [Dochter van IX-b]
Boot Stijntje 14-02-1910   28-12-1997 Nummer X-f
Boot Thomas        
Boot Thomas 08-03-1901   21-04-1901 [Zoon van IX-b]
Boot Thomas 17-06-1905   ±1975 Nummer X-e
Boot Thomas 15-09-1906   04-08-1980 Nummer X-i
Boot Toos        
Boot Wilhelm 03-04-1894   20-12-1936 [Zoon van VIII-c]
Boot Willem        
Boot Willem        
Boot Willem 24-08-1783   16-09-1783 [Zoon van V-a]
Boot Willem   27-02-1785 25-10-1842 Nummer VI
Boot Willem 20-07-1843   29-12-1908 Nummer VIII-a
Boot Willem 11-07-1858   11-05-1860 [Zoon van VII-c]
Boot Willem 16-02-1863   26-09-1921 [Zoon van VII-c]
Boot Willem 03-01-1873   29-11-1948 Nummer IX-b
Boot Willem 12-10-1897   26-09-1973 Nummer X-d
Boot Willem 06-09-1903   24-07-1999 Nummer X-g
Boot zoon 10-05-1914     [Zoon van IX-c]
Booth Michiel       Nummer I
Booth Michiel   17-03-1695   [Zoon van II-b]
Booth Robbert ±1665   1711 Nummer II-b
de Bruijn Jan Willem 02-11-1890   17-06-1957 [Partner van X-h]
de Bruijn Jan Willem Gijsbert        
Donkers Ant(h)onia Helena
Maria
20-08-1780 28-08-1780 26-03-1850 [Partner van VI]
van Droogenbroek Jan 19-12-1904     [Partner van X-f]
van Droogenbroek Willem        
van Duijnen Geertruijdt   13-04-1664 1739 [Partner van II-a]
Ellinghs Antoni       [Partner van III-b]
van Griethuysen Anna Catharina
Abrahamsdr
  28-08-1692   [Partner van III-a]
de Haan Gerritje (Gerrigje) 02-11-1788   21-04-1819 [Partner van VI]
van den Heuvel Stijntje 29-04-1841   27-01-1928 [Partner van VIII-a]
Hogenes N.N.        
van Ingen Angenies (Agnieta)   31-10-1745 27-03-1817 [Partner van V-a]
Jager Ina        
Jans Grietje   02-02-1617 08-11-1699 [Partner van I]
Kelderman Catharina 17-03-1904   ±1980 [Partner van X-e]
van Korbach (Corbach) Geertruijd       [Partner van II-b]
Kous Jannetje 1895   1980 [Partner van IX-d]
Kubbinga Mieke Maria        
Kuijt Anna Engelina 1925   2004 [Partner van X-j]
Lamme Helena Sibilla 1892     [Dochter van VIII-b]
Lamme Nicolaas 02-04-1844     [Partner van VIII-b]
Lieftink Cornelia        
Lith Jacoba Clazina 20-03-1882   27-10-1917 [Partner van IX-c]
Lith Jannetje Caderia 13-01-1876   29-11-1939 [Partner van IX-b]
Lith Thomas 1844   1924 [Schoonouder van IX-b]
[Schoonouder van IX-c]
van Loghen Maria       [Partner van V-b]
Monsma Jetske 07-02-1859   28-11-1936 [Partner van VIII-c]
Portengen Gerritje 1839   1840 [Dochter van VII-a]
Portengen Gijsbert 1837   1838 [Zoon van VII-a]
Portengen Grada Gerrigje 1835   10-01-1837 [Dochter van VII-a]
Portengen Johanna 1843   1843 [Dochter van VII-a]
Portengen Nicolaas Jan 14-03-1812   ±1843 [Partner van VII-a]
Portengen Willem 1841   1842 [Zoon van VII-a]
Reinold Anna Maria
Hubertina
±1894     [Partner van X-a]
van Rossum Maria 21-10-1726   22-04-1800 [Partner van IV]
Scheunink Grietje 11-03-1805 30-06-1805 24-01-1880 [Partner van VII-b]
Schouten Willemijntje 03-02-1909   24-11-1998 [Partner van X-g]
Stooker Arie Antonie 02-06-1867     [Partner van IX-a]
Stooker Dirk Pieter Wilhelm ±1894     Nummer X-b
Stooker Pieternella
Wilhelmina
±1897     Nummer X-c
Stooker Stijntje 1900     [Dochter van IX-a]
Stooker Willem ±1892     Nummer X-a
Terbrugge Abraham 1724     [Zoon van III-b]
Terbrugge Antony 1735     [Zoon van III-b]
Terbrugge Geertruy 1728     [Dochter van III-b]
Terbrugge Isaak 1736   1769 [Zoon van III-b]
Terbrugge Jacoba 1730     [Dochter van III-b]
Terbrugge Jacobus       [Partner van III-b]
Terbrugge Johanna Maria 1732     [Dochter van III-b]
Verbeek Willemina 17-09-1821   1903 [Partner van VII-c]
van Vredendaal Jannetje 10-01-1904   ±1987 [Partner van X-i]
de Weert Jan ±1893     [Partner van IX-e]
Willemse Hendrika Christina ±1895     [Partner van X-b]
Zijlstra Jelle ±1896     [Partner van X-c]

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 23-07-2009 21:00


Samengesteld uit gegevens van: www.genlias.nl en www.geneanet.org.  

stuurlinks stuurrechts

 

.