bel

bel

bel

Parenteel Wouter Boot

(Zuid-Holland - Portugaal)

Namenindex  Vlag_UK 

Op diverse websites wordt Neeltje Wollebrant Jansdr Boot genoemd met voorouders en nakomelingen. De vermelde jaartallen verschillen nogal. Kan dat te maken hebben met het verschil tussen de juliaanse en gregoriaanse kalenders?
Hier volgt een overzicht samengesteld uit verschillende bronnen. Wie helpt ons dit overzicht te verduidelijken en uit te breiden?


I Wouter Boot.
Kind van Wouter uit een onbekende relatie:

1 Jan Woutersz Boot, geboren omstreeks 1350. Volgt II.

II Jan Woutersz Boot is geboren omstreeks 1350, zoon van Wouter Boot. Jan Woutersz is overleden na dinsdag 03-07-1413, ongeveer 63 jaar oud. Woonplaats: Poortugaal (vestigde een memorie in de kerk van Poortugaal). Jan Woutersz trouwde met Maij N.N.. Maij is geboren omstreeks 1355.
Kind van Jan Woutersz en Maij:

1 Wollebrant Jansz Boot(sz), geboren omstreeks 1380. Volgt III.

III Wollebrant Jansz Boot(sz) is geboren omstreeks 1380, zoon van Jan Woutersz Boot en Maij N.N.. Wollebrant Jansz trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1403 met Lijsbeth N.N., ongeveer 23 jaar oud. Lijsbeth is geboren omstreeks 1380.
Kind van Wollebrant Jansz en Lijsbeth:

1 Neeltje Wollebrant Jansdr Boot, geboren omstreeks 1405. Volgt IV.

IV Neeltje Wollebrant Jansdr Boot is geboren omstreeks 1405, dochter van Wollebrant Jansz Boot(sz) en Lijsbeth N.N.. Bij de geboorte van Neeltje Wollebrant Jansdr: ca 1440?. Neeltje Wollebrant Jansdr is overleden omstreeks 1467, ongeveer 62 jaar oud. Neeltje Wollebrant Jansdr trouwde, ongeveer 41 jaar oud, na 1446 met Doedijn (Doen) Beijens de Jonge, ongeveer 12 jaar oud.
Notitie: Neeltje Boot (ca 1450) & ca 1485 met Doen Beijensz (1430-1515) kalender juliaans/gregoriaans?
Ze was zeker een halve generatie jonger dan haar man, die ze 2 kinderen schonk, die op zijn vroegst sedert 1447 zullen zijn geboren
Doen is geboren omstreeks 1382 te Portugaal.

Leenman van de heer van Putten, beleend met 2 gemet land op 1 April 1429. In 1429-1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten. Nam deel aan de bedijking van het oude land van Strijen in 1436 na de Sint Elisabethsvloed. Zegelde bepalingen inzake dijk- en waterschapsrechten op 21 sep 1434, heeft land gemeen met Gheen Jansz diens zwager Simon Bartoutsz. op 10 mei 1442, Hij vestigde een memorie in de Versnellehoek, en overleed voor 1 Sptember 1452.
Doen Beyenz. (1429-1451), gehuwd eerst met Margriet overleden in 1446 wier memorieland deel uitmaakt van het complex van de grote memorielanden in tegenstelling van dat van zijn tweede vrouw (M. 46) Uit welk huwelijk de volgende kinderen zijn is niet zeker:
1. Beye Doedijnsz. (1452-1484), daar hij op 11 september 1451 beleend wordt en mondig is, stamt hij zeker uit het eerste huwelijk.
2. Adriaen Doen Beyendochter, gehuwd met Dirc Westgeest (1438-1358). Aechte Doen Beyendochter.
3. Huych Doensz.
In het einde van de zestiende eeuw wordt een nakomeling van Neeltge Wolbrantsdochter vermeld, nl. Ysbrant Gerritsz. (M. 42).
BEIJENSZ, Doedijn, overl. voor 09-1452, 11-09-1452 zijn zoon Beye Doensz wordt beleend met het leenland van zijn vader. Zijn zoon Antheunis Doensz volgt zijn vader, Doedijn Beyensz op d.d. 07-01-1444.
Beleend met 2 gemet land na opdracht uit eigen beleend met 2 gemet land te Poortugaal aan de Hofweg op 01-04-1429, belend ten zuiden door Beyen Lemsz. In 1432-1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten. Op 12-03-1436 medebedijker van het Oudeland van Strijen. Heeft land gemeen met Gheen Jansz en diens zwager Simon Bartoutsz op 10-5-1442. Hy vestigt zijn memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beye Doensz. In 1445 tweemaal vermeld als leenmangetuige. Als belender genoemd in de blaffaard van de memorielanden.
Doedijn Beyenz. wordt na opdracht uit eigen beleend met 2 gemet land te Poortugaal aan de Hofweg op 1 april 1429, belend ten zuiden door Beyen Lemsz.16.
Op 12 maart 1436 neemt hij deel aan de herbedijking van het Oude Land van Strien” en op 1 december 1445 komt hij voor als leenman-getuige. Hij vestigt zijn memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beye Doensz. (M. 102). Twee dochters van hem stichten ook memorieen, nl. Aechte Doen Beyenszoonsdochter, verzekerd op 2 gemet land in Oedenvliet, genaamd Vranckenland, te versterven op haar zuster, Ariaen Doen Beyenzoonsdochter, gehuwd met Dirck Westgeest, burgemeester te Rotterdam, en vervolgens op de oudste en naaste nakomelingen van haar vader. Daar Ariaen en haar man op 1 juli 1461 beiden overleden zijn, moet de memorie van Aechte, die kennelijk ongehuwd is, voor deze datum zijn gesticht (M. 103). Haar zuster, die met haar man o.a. 48 gemet land te Poortugaal nalaat, vestigt haar memorie op 2 gemet land aan de Moelenweg, te versterven op haar jongste kind (M. 101). Op 24 april 1475 worden door de weeskamer van Rotterdam aan haar kinderen de laatste rentebrieven en juwelen overhandigd. Een kinderloos overleden zoon is Huych Doensz., wiens memorie is gevestigd op 2 gemet land, genaamd Huych Blixsland, te versterven op Beye Doensz. en vervolgens op de oudste en naaste van Doen Beyensz. (M. 104). Op 11 september 1452 wordt Beye Doedijnsz. na de dood van zijn vader met diens leen beleend, die dus omstreeks 1451 moet zijn overleden.

Doedijn (Doen) Beijens is geboren omstreeks 1434 in Poortugaal. Bij de geboorte van Doedijn (Doen) Beijens: ca 1382 - ca 1452?. Doedijn (Doen) Beijens is overleden vóór dinsdag 16-12-1516 in Poortugaal, ongeveer 82 jaar oud. Bij het overlijden van Doedijn (Doen) Beijens: vóór 11-09-1452.
Notitie bij Doedijn (Doen) Beijens: zoon van Beije(n) Doens(Doedijnsz), ca 1350-1408 (+1485), en Lijsbeth onbekend, ca 1354-+1485; eerder getrouwd ca 1407 met Margriet Heijndricks, ca 1386-1446, zoon Beije Doens, ca 1410-1485; Stichter van de grote memorielanden te Poortugaal. Referenties: De parenteel van Doen Beijensz Ons Voorgeslacht 1989, 1979 blz. 243. Hij werd op 28-01-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader. Testeert op 06-01-1513. Gorkum ORA 537/210, 13-06-1544: Roelof Pleunen beloofde François Doeijnsz te vrijen met een halve boomgaard te Arkel, zoals François in Poortugaal Willem Doeijnsz en zijn broer Beije Doeijnsz heeft moeten vrijen in de Baljuwschap van Putten en aan Adriaan Willemsz. In 1504 genoemd als belender. Vestigt zijn memorie op de helft van 3,5 lijn land gehuwd met Haesken ? +ca 1514 , hieruit: Beije Doensz +ca 1556 Cornelis Doensz Willem Doensz +1561 Geboren circa 1434 juliaans Gestorven op 16 december 1515 juliaans Ouders Bije DOENS ca 1408-/1485 Lijsbeth N.N. +1485 Huwelijken en kinderen Gehuwd met Haaske N.N. ca 1462, hieruit Cornelis DOENS ca 1480-1542 Gehuwd circa 1485 juliaans met Neeltje BOOT ca 1450, hieruit Willem ca 1490-1556/1561. Beroep: leenman van Putten 1484, schepen van Poortugaal 1491,1507.
Kinderen van Neeltje Wollebrant Jansdr en Doedijn (Doen) Beijens:

1 Willem Doens de Jonge, geboren in 1456. Volgt V-a.
2 Maartje Doens de Jonge, geboren in 1458 in Poortugaal. Volgt V-b.

V-a Willem Doens de Jonge is geboren in 1456, zoon van Doedijn (Doen) Beijens de Jonge en Neeltje Wollebrant Jansdr Boot. Willem Doens is overleden in 1556 in Poortugaal, 100 jaar oud. Willem Doens trouwde met Ida Jans. Ida is overleden na 1561.

V-b Maartje Doens de Jonge is geboren in 1458 in Poortugaal, dochter van Doedijn (Doen) Beijens de Jonge en Neeltje Wollebrant Jansdr Boot. Maartje Doens trouwde met Jan Allertsz. Jan is overleden in 1519.


Index (11 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren Gedoopt Overleden Relatie(s)
Allertsz Jan     1519 [Partner van V-b]
Boot Jan Woutersz ±1350   >03-07-1413 Nummer II
Boot Neeltje Wollebrant Jansdr ±1405   ±1467 Nummer IV
Boot Wouter       Nummer I
Boot(sz) Wollebrant Jansz ±1380     Nummer III
Jans Ida     >1561 [Partner van V-a]
de Jonge Doedijn (Doen) Beijens ±1434   <16-12-1516 [Partner van IV]
de Jonge Maartje Doens 1458     Nummer V-b
de Jonge Willem Doens 1456   1556 Nummer V-a
N.N. Lijsbeth ±1380     [Partner van III]
N.N. Maij ±1355     [Partner van II]

logoaldfaerGegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 16-07-2009 22:00 

stuurlinks stuurrechts

.