bel

bel

bel

Genealogy Wouter Boot

(Zuid-Holland - Portugaal)

Index  Vlag_Nederland 

I Wouter Boot.
Child of Wouter out of an unknown relation:

1 Jan Woutersz Boot, born about 1350. Follow II.

II Jan Woutersz Boot was born about 1350, son of Wouter Boot. Jan Woutersz is deceased after tuesday 03-07-1413, about 63 years old.
Address: Poortugaal (vestigde een memorie in de kerk van Poortugaal). Jan Woutersz married to Maij N.N.. Maij was born about 1355.
Child of Jan Woutersz and Maij:

1 Wollebrant Jansz Boot(sz), born about 1380. Follow III.

III Wollebrant Jansz Boot(sz) was born about 1380, son of Jan Woutersz Boot and Maij N.N.. Wollebrant Jansz married, at the age of about 23 years, about 1403 to Lijsbeth N.N., aged about 23 years. Lijsbeth was born about 1380.
Child of Wollebrant Jansz and Lijsbeth:

1 Neeltje Wollebrant Jansdr Boot, born about 1405. Follow IV.

IV Neeltje Wollebrant Jansdr Boot was born about 1405, daughter of Wollebrant Jansz Boot(sz) and Lijsbeth N.N.. Note re the birth of Neeltje Wollebrant Jansdr: ca 1440?. Neeltje Wollebrant Jansdr is deceased about 1467, about 62 years old. Neeltje Wollebrant Jansdr married, at the age of about 41 years, after 1446 to Doedijn (Doen) Beijens de Jonge, aged about 12 years.
Note re the marriage: Neeltje Boot (ca 1450) & ca 1485 met Doen Beijensz (1430-1515) juliaans/gregoriaans?
ze was zeker een halve generatie jonger dan haar man, die ze 2 kinderen schonk, die op zijn vroegst sedert 1447 zullen zijn geboren
Doen is geboren omstreeks 1382 te Portugaal.

Leenman van de heer van Putten, beleend met 2 gemet land op 1 April 1429. In 1429-1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten. Nam deel aan de bedijking van het oude land van Strijen in 1436 na de Sint Elisabethsvloed. Zegelde bepalingen inzake dijk- en waterschapsrechten op 21 sep 1434, heeft land gemeen met Gheen Jansz diens zwager Simon Bartoutsz. op 10 mei 1442, Hij vestigde een memorie in de Versnellehoek, en overleed voor 1 Sptember 1452.
Doen Beyenz. (1429-1451), gehuwd eerst met Margriet overleden in 1446 wier memorieland deel uitmaakt van het complex van de grote memorielanden in tegenstelling van dat van zijn tweede vrouw (M. 46) Uit welk huwelijk de volgende kinderen zijn is niet zeker:
1. Beye Doedijnsz. (1452-1484), daar hij op 11 september 1451 beleend wordt en mondig is, stamt hij zeker uit het eerste huwelijk.
2. Adriaen Doen Beyendochter, gehuwd met Dirc Westgeest (1438-1358). Aechte Doen Beyendochter.
3. Huych Doensz.
In het einde van de zestiende eeuw wordt een nakomeling van Neeltge Wolbrantsdochter vermeld, nl. Ysbrant Gerritsz. (M. 42).
BEIJENSZ, Doedijn, overl. voor 09-1452, 11-09-1452 zijn zoon Beye Doensz wordt beleend met het leenland van zijn vader. Zijn zoon Anthuenis Doensz volgt zijn vader, Doedijn Beyensz op d.d. 07-01-1444.
Beleend met 2 gemet land na opdracht uit eigen beleend met 2 gemet land te Poortugaal aan de Hofweg op 01-04-1429, belend ten zuiden door Beyen Lemsz. In 1432-1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten. Op 12-03-1436 medebedijker van het Oudeland van Strijen. Heeft land gemeen met Gheen Jansz en diens zwager Simon Bartoutsz op 10-5-1442. Hy vestigt zijn memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beye Doensz. In 1445 tweemaal vermeld als leenmangetuige. Als belender genoemd in de blaffaard van de memorielanden.
Doedijn Beyenz. wordt na opdracht uit eigen beleend met 2 gemet land te Poortugaal aan de Hofweg op 1 april 1429, belend ten zuiden door Beyen Lemsz.16.
Op 12 maart 1436 neemt hij deel aan de herbedijking van het Oude Land van Strien” en op 1 december 1445 komt hij voor als leenman-getuige. Hij vestigt zijn memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beye Doensz. (m. 102). Twee dochters van hem stichten ook memorieen, nl. Aechte Doen Beyenszoonsdochter, verzekerd op 2 gemet land in Oedenvliet, genaamd Vranckenland, te versterven op haar zuster, Ariaen Doen Beyenzoonsdochter, gehuwd met Dirck Westgeest, burgemeester te Rotterdam, en vervolgens op de oudste en naaste nakomelingen van haar vader. Daar Ariaen en haar man op 1 juli 1461 beiden overleden zijn, moet de memorie van Aechte, die kennelijk ongehuwd is, voor deze datum zijn gesticht (M. 103). Haar zuster, die met haar man o.a. 48 gemet land te Poortugaal nalaat, vestigt haar memorie op 2 gemet land aan de Moelenweg, te versterven op haar jongste kind (M.101). Op 24 april 1475 worden door de weeskamer van Rotterdam aan haar kinderen de laatste rentebrieven en juwelen overhandigd. Een kinderloos overleden zoon is Huych Doensz., wiens memorie is gevestigd op 2 gemet land, genaamd Huych Blixsland, te versterven op Beye Doensz. en vervolgens op de oudste en naaste van Doen Beyensz. (M. 104). Op 11 september 1452 wordt Beye Doedijnsz. na de dood van zijn vader met diens leen beleend, die dus omstreeks 1451 moet zijn overleden.

Doedijn (Doen) Beijens was born about 1434 in Poortugaal. Note re the birth of Doedijn (Doen) Beijens: ca 1382 - ca 1452?. Doedijn (Doen) Beijens is deceased before tuesday 16-12-1516 in Poortugaal, about 82 years old. Note re the death of Doedijn (Doen) Beijens: vóór 11-09-1452. Occupation: leenman van Putten 1484, schepen van Poortugaal 1491,1507. Note re Doedijn (Doen) Beijens: zoon van Beije(n) Doens(Doedijnsz), ca 1350-1408 (+1485), en Lijsbeth onbekend, ca 1354-+1485; eerder getrouwd ca 1407 met Margriet Heijndricks, ca 1386-1446, zoon Beije Doens, ca 1410-1485; Stichter van de grote memorielanden te Poortugaal. Referenties: De parenteel van Doen Beijensz Ons Voorgeslacht 1989, 1979 blz. 243. Hij werd op 28-01-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader. Testeert op 06-01-1513. Gorkum ORA 537/210, 13-06-1544: Roelof Pleunen beloofde Francois Doeijnsz te vrijen met een halve boomgaard te Arkel, zoals Francois in Poortugaal Willem Doeijnsz en zijn broer Beije Doeijnsz heeft moeten vrijen in de Baljuwschap van Putten en aan Adriaan Willemsz. In 1504 genoemd als belender. Vestigt zijn memorie op de helft van 3,5 lijn land gehuwd met Haesken ? +ca 1514 , hieruit: Beije Doensz +ca 1556 Cornelis Doensz Willem Doensz +1561 Geboren circa 1434 juliaans Gestorven op 16 december 1515 juliaans Ouders Bije DOENS ca 1408-/1485 Lijsbeth N.N. +1485 Huwelijken en kinderen Gehuwd met Haaske N.N. ca 1462, hieruit Cornelis DOENS ca 1480-1542 Gehuwd circa 1485 juliaans met Neeltje BOOT ca 1450, hieruit Willem ca 1490-1556/1561.
Children of Neeltje Wollebrant Jansdr and Doedijn (Doen) Beijens:

1 Willem Doens de Jonge, born in 1456. Follow V-a.
2 Maartje Doens de Jonge, born in 1458 in Poortugaal. Follow V-b.

V-a Willem Doens de Jonge was born in 1456, son of Doedijn (Doen) Beijens de Jonge and Neeltje Wollebrant Jansdr Boot. Willem Doens is deceased in 1556 in Poortugaal, 100 years old. Willem Doens married to Ida Jans. Ida is deceased after 1561.

V-b Maartje Doens de Jonge was born in 1458 in Poortugaal, daughter of Doedijn (Doen) Beijens de Jonge and Neeltje Wollebrant Jansdr Boot. Maartje Doens married to Jan Allertsz. Jan is deceased in 1519.


Index (11 persons)

 

Last name First name Born Christened Deceased Relation(s)
Allertsz Jan     1519 [Partner of V-b]
Boot Jan Woutersz ±1350   >03-07-1413 Nummer II
Boot Neeltje Wollebrant Jansdr ±1405   ±1467 Nummer IV
Boot Wouter       Nummer I
Boot(sz) Wollebrant Jansz ±1380     Nummer III
Jans Ida     >1561 [Partner of V-a]
de Jonge Doedijn (Doen) Beijens ±1434   <16-12-1516 [Partner of IV]
de Jonge Maartje Doens 1458     Nummer V-b
de Jonge Willem Doens 1456   1556 Nummer V-a
N.N. Lijsbeth ±1380     [Partner of III]
N.N. Maij ±1355     [Partner of II]

logoaldfaer   Generated using Aldfaer version 3.3.2 on 27-07-2009 21:00 

 

stuurlinks stuurrechts

.