bel

bel

bel

Parenteel Cornelis de Boodt

(België - Brugge)

Namenindex  Vlag_UK 

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Cornelis Cornelisz de Boodt is geboren in Brugge, West-Vlaanderen, België, zoon van Cornelis de Boodt en Jossine de Landsheere. Cornelis Cornelisz is overleden op 07-10-1638 in Sluis. Hij is begraven op 26-10-1638 te Sluis. Woonplaats: (in 1585 uitgeweken van Brugge naar Sluis). Functie: schepen en burgemeester van het Vrije te Brugge. Titel: Heer van Cadsant. Cornelis Cornelisz:

Het geslacht de Boodt is afkomstig uit Brugge:
"jonkheer Cornelis de Boodt vluchtte in 1585 met de regeering van het Brugsche Vrije naar Sluis.
Cornelis de Boodt, geboren te Brugge, burgemeester van het Vrije, doet te Schiedam 9 Januari 1630 ondertrouw met jonkvr. Maria Brassers, weduwe van Johan de Casembroot. Zij wordt begraven 2 Juni 1662, en hij 26 October 1638 in de middelbeuck in 't kruys onder 't sitten van juffr. Capeiliau."
Bron: Wapenheraut 1902 pag. 54 e.v.

Cornelis Cornelisz trouwde met Maria Willemsdr Brasser, nadat zij op 09-08-1630 in Schiedam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-09-1630 in Schiedam. Maria Willemsdr is geboren omstreeks 1610 in Schiedam, dochter van Willem Brasser. Maria Willemsdr is overleden op 22-05-1662 in Sluis, ongeveer 52 jaar oud. Zij is begraven op 02-06-1662 te Sluis. Maria Willemsdr: weduwe van mr. Johan de Casembroot, voormalig schepen van het Vrije van Sluis en ontvanger van de middelen in Vlaanderen. Uit het huwelijk met De Casembroot is een dochter geboren: Johanna Janse de Cazembroot (geboren 17-12-1624; overleden na 1677, minstens 43 jaar oud). Cornelis Cornelisz was voogd van Johanna.

Maria Brassers, Joffvrouwe, lest weduwe van Joncker Cornelis de Boot, wonende tot Sluijs in Vlaanderen, compareerde 13 Augustus 1640 tot het maken van haar testament, en prelegateerde aan haar drie dochters Cornelia, Maria en Adriana de Boot de hoffstede met land gelegen in Oostduijvelant, en enige landerijen gelegen in Oosterlandt int landt van Schouwen, haar aangekomen uit de boedel van haar grootmoeder za. Dana Vagers, verklaarde verder, dat zij aan haar dochter Johanna Casembroot voor 1300 gulden aan juwelen goud en paarlen heeft geschonken, benoemt tot haar erfgenamen haar vijf kinderen, en tot voogden haar oom Cornelis van der Dusse enz. Schiedam, ONA 748, f.1859 (bron: gemeentearchief Schiedam, notariële akten).

Kinderen van Cornelis Cornelisz en Maria Willemsdr:

1 Cornelia Cornelisdr de Boodt, geboren op 26-07-1631 in Sluis. Volgt II-a.
2 Cornelis Cornelisz de Boodt, geboren op 05-07-1633 in Sluis. Volgt II-b.
3 Maria Cornelisdr de Boodt, geboren op 03-05-1635 in Sluis. Volgt II-c.
4 Adrienne Cornelisdr de Boodt, geboren op 20-06-1638 in Sluis. Volgt II-d.

II-a Cornelia Cornelisdr de Boodt is geboren op 26-07-1631 in Sluis, dochter van Cornelis Cornelisz de Boodt en Maria Willemsdr Brasser. Zij is gedoopt op 31-07-1631 in Sluis. doopgetuigen: jhr. Samuel de Casembroot, Agatha Brassers. Cornelia Cornelisdr is overleden op 23-06-1690 in Utrecht, 58 jaar oud. Zij is begraven op 30-06-1690 te Sluis. Religie: N.G. Cornelia Cornelisdr trouwde, 22 jaar oud, op 20-08-1653 in Sluis met Matheus van der Lingen. Hij is begraven op 09-06-1659 te Sluis. Functie: domheer in Utrecht. Matheus: weduwnaar van juffrouw Adriana de Brau (begraven op 22-01-1652 in Sluis), getrouwd op 25-05-1650.

Kinderen van Cornelia Cornelisdr en Matheus:

1 Sara van der Lingen. Zij is gedoopt op 06-02-1656 in Sluis. Zij is begraven op 06-09-1661 te Sluis.
2 Cornelis van der Lingen. Hij is gedoopt op 14-10-1657 in Sluis.
3 Maria van der Lingen. Zij is gedoopt op 04-01-1660 in Sluis.

II-b Cornelis Cornelisz de Boodt is geboren op 05-07-1633 in Sluis, zoon van Cornelis Cornelisz de Boodt en Maria Willemsdr Brasser. Hij is gedoopt op 17-07-1633 in Sluis. doopgetuige: Leonard de Casembroot. Cornelis Cornelisz is overleden op 03-07-1718 in Giessenburg, 84 jaar oud. Functie: burgemeester van Sluis. Religie: N.G. Titel: Heer van Bingaertskerke, Loodijk en Cadzant, Vrijheer van Giessenburg. Cornelis Cornelisz trouwde met Cornelia Mattheusdr Droste, nadat zij op 04-07-1677 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-08-1677 in IJsselmonde (Rotterdam).

"Cornelis, heer van Bingaertskerke, Loodijk en Cadzant (zie over deze heerlijkheden, Roos, Geschied en aardrijksk. Wdbk van Zeeland blz. 40, 100 en 216), oud-burgemeester en schepen 's lands van den Vrijen, krijgt 25 Juli 1677 attestatie om te trouwen te Dordrecht met jonkvr. Cornelia Droste. Zij was geboren te Heusden 22 October 1647 uit het tweede huwelijk van Math. Droste, gouverneur van Heusden, met Emerentia Ruysch" (NL 1900 blz. 42).

Op eene der oudste tombes zonder jaartal vond men:
Hier liggen begraven:
Maria Amaranthe, oud 20 maanden;
Lucretia, oud 4 jaren;
Matthias, oud 2 jaren;
Amarante Elisabeth, oud 4 jaren;
Amarantme Elisabet, oud 17 dagen;
alle kinderen van Jonckheer Cornelis de Boodt en Vrouwe Cornelia de Droste.
Nav. 1883 p. 15, grafzerken Sint Janskerk Sluis.

Cornelia Mattheusdr is geboren op 20-10-1647 in Heusden, dochter van Matthijs Droste en Emerentia Koenraadsdr Ruysch. Zij is gedoopt op 22-10-1647 in Heusden. Cornelia Mattheusdr is overleden op 31-10-1733 in Utrecht, 86 jaar oud. Zij is begraven te Giessen-Nieuwkerk. Religie: N.G. Titel: jonkvrouw, Douairiere de Boodt, Vrijvrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk.

Kinderen van Cornelis Cornelisz en Cornelia Mattheusdr:

1 Amarinthe Elisabet Cornelisdr de Boodt, geboren omstreeks 1678. Zij is begraven op 21-10-1688 te Sluis. Bij het overlijden van Amarinthe Elisabet Cornelisdr: Sint Janskerk.
2 Maria Amarinthe de Boodt. Zij is gedoopt op 09-01-1679 in Dordrecht. Zij is begraven op 27-09-1680 te Sluis. Bij het overlijden van Maria Amarinthe: Sint Janskerk.
3 Lucretia de Boodt. Zij is gedoopt op 24-01-1680 in Sluis. doopgetuige: Coenraet Droste. Zij is begraven op 30-05-1684 te Sluis. Bij het overlijden van Lucretia: Sint Janskerk. Religie: N.G. gedoopt.
4 Cornelis Cornelisz de Boodt, geboren op 22-12-1680 in Sluis. Volgt III.
5 Matthias Cornelisz de Boodt. Hij is gedoopt op 05-08-1682 in Sluis. doopgetuige: jonkvrouwe Maria de Boodt. Hij is begraven op 05-06-1684 te Sluis. Religie: N.G. gedoopt.
6 Maria Johanna Cornelisdr de Boodt. Zij is gedoopt op 15-09-1683 in Sluis. doopgetuige: Patryc Balfoor, majoor en commandeur te Bergen op Zoom. Maria Johanna Cornelisdr is overleden op 04-04-1759. Zij is begraven te Giessen-Nieuwkerk. Religie: N.G. Titel: jonkvrouwe van Burggravensteijn, Lodijck, enz.
Maria Johanna Cornelisdr:
"Achtste en veertiende rekening van de goederen in Staats-Vlaanderen, toekomende aan de jonkvrouwen d'Ablaing van Giessenburg als testamentaire erfgenamen van jonkvrouwe Maria Johanna de Boodt, vrouwe van Burggravensteijn, Lodijck enz., afgehoord 1767 en 1773. Met bijbehorende stukken en borderel van de vijftiende rekening, afgehoord 1774 .
Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1955-1999" (Zeeuws Archief Inventaris 21. 1975).
7 Cornelia Lucretia Cornelisdr de Boodt. Zij is gedoopt op 24-08-1687 in Sluis. doopgetuigen: jonkheer Jan van Meuwen, jonkvrouwe Maria de Boot. Religie: N.G. 
8 Amarante Elisabet Cornelisdr de Boodt. Zij is gedoopt op 01-09-1689 in Sluis. doopgetuigen: Wilhelm Zuidtlandt, kolonel en commandeur van Sluis, Elisabeth Droste, Vrouwe van Naaldwijk. Zij is begraven op 16-09-1689 te Sluis. Bij het overlijden van Amarante Elisabet Cornelisdr: Sint Janskerk. Religie: N.G.

II-c Maria Cornelisdr de Boodt is geboren op 03-05-1635 in Sluis, dochter van Cornelis Cornelisz de Boodt en Maria Willemsdr Brasser. Zij is gedoopt op 10-06-1635 in Sluis. Zij is begraven op 20-03-1690 te Sluis. Religie: N.G. Maria Cornelisdr trouwde met Joris Brest, nadat zij op 04-05-1671 in Sint Kruis (Sluis) in ondertrouw zijn gegaan. Beroep: schepen en raad van Middelburg. Joris: weduwnaar van jonkvrouw Alida van Luchtenburg.

II-d Adrienne Cornelisdr de Boodt is geboren op 20-06-1638 in Sluis, dochter van Cornelis Cornelisz de Boodt en Maria Willemsdr Brasser. Zij is gedoopt op 09-07-1638 in Sluis. Adrienne Cornelisdr is overleden op 19-12-1674 in Middelburg, 36 jaar oud. Religie: N.G. Adrienne Cornelisdr trouwde in Sint Kruis (Sluis) met Georges Brest. Georges is geboren in 1635 in Arnemuiden. Georges is overleden op 03-02-1702 in Middelburg, 67 jaar oud. Functie: schepen en raad van Middelburg. Georges: zoon van Pieter Jorijssen Brest en Agatha Brasser.

Kind van Adrienne Cornelisdr en Georges:

1 Susanna Brest, geboren op 30-10-1666 in Middelburg. Susanna is overleden op 27-03-1696 in Den Haag, 29 jaar oud. Susanna: getrouwd op 10-06-1685 in Den Haag met Meynard van der Bueren (01-10-1654 Utrecht - 06-09-1712 Den Haag).

III Cornelis Cornelisz de Boodt is geboren op 22-12-1680 in Sluis, zoon van Cornelis Cornelisz de Boodt en Cornelia Mattheusdr Droste. Hij is gedoopt op 26-12-1680 in Sluis. doopgetuige: jhr. Johan de Casembroot, heer van Reynesteyn, Willigen, Langerack. Cornelis Cornelisz is overleden op 23-03-1720 in Doorn, 39 jaar oud. Bij het overlijden van Cornelis Cornelisz: Kasteel Moersbergen. Functie: kanunnik van Sint Pieter (1707), erfwatergraaf van de Overwaard. Religie: N.G. Titel: Vrijheer van Giessenburg, Giessen-Nieuwkerk en Cadzand, Heer van Moersbergen en Bingaertskerke, Burggravestein en Lodijk.

Cornelis Cornelisz:
(1) trouwde, 26 jaar oud, in 1706 met Charlotte Nicola Borre van Amerongen, ongeveer 21 jaar oud. Charlotte Nicola is geboren omstreeks 1685. Charlotte Nicola is overleden op 17-03-1711 in Utrecht, ongeveer 26 jaar oud. Charlotte Nicola: dochter van Dirk Borre van Ameromgen en Anna Bentinck.
(2) trouwde, 32 jaar oud, in 1712 in Doorn met Charlotta Wilhelmina van Arkel Heukelom. Zij is een dochter van Roelof van Arkel Heukelom en Philippina Staunton. Zij is gedoopt op 23-03-1680 in Doorn. Charlotta Wilhelmina is overleden op 18-04-1740 in Utrecht. Zij is begraven te Doorn. Religie: N.G.

Kinderen van Cornelis Cornelisz en Charlotta Wilhelmina:

1 Maria Elisabet de Boodt, geboren in 1711. Maria Elisabet is overleden in 1732, 21 jaar oud.
2 Cornelia Philippina de Boodt, geboren op 15-07-1712 in Doorn. Volgt IV.

IV Cornelia Philippina de Boodt is geboren op 15-07-1712 in Doorn, dochter van Cornelis Cornelisz de Boodt en Charlotta Wilhelmina van Arkel Heukelom. Zij is gedoopt op 17-07-1712 in Doorn. Kasteel Moersbergen. Cornelia Philippina is overleden op 03-03-1742 in Utrecht, 29 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-1742 te Doorn. Titel: Vrijvrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk, Vrouwe van Moersbergen, Cadzand en Bingaertskerke.

Cornelia Philippina:
(1) trouwde, 14 jaar oud, op 07-05-1727 in Utrecht met Johannes van der Mandere.

"25-03-1727: voor notaris Willem Verweij, de heer Johan van de Mandere heer in Nieuwerkerke, Ouwerkerke, Capelle Vijanen in Duijveland, a.s. bruidegom, geassisteerd met zijne vrouw moeder en mombersse vrouwe Maria Nagtegaal douariere Johan van de Mandere, borgemr. en raad van de stad Vlissingen, mitsgaders met zijn broer Jacob van der Mandere ook heer in Nieuwerkerke, Ouwerkerke, Capelle Vijanen in Duijveland t.e.z. en jonkvrouwe Cornelia Philippina de Bood van Giessenborch, a.s. bruid, geassisteerd met haar vrouw[s] moeder en mombersse vrouwe Charlotte Willemina van Arkel douariere van Cornelis de Bood, heer van Moersbergen, Cadsant en met haar ooms Francois van Arkel, heer van Burgst en Carel Justus van Arkel, ritmeester van een compagnie paarden ten dienste van de staat, t.a.z., verklaren dat was beraamd en vastgesteld een wettig huwelijk tot welker onderstand de moeder van de bruidegom met haar zn. geeft 4 maal 100.000 gld., waartegen van de andere kant worden aangebracht de goederen en effecten die de bruid competeren in de onverdeelde boedels van haar vader Cornelis de Boodt heer van Moersbergen en grootvader Cornelis de Boodt heer van Bingaertskerke, Giessenburg, op de last van lijftocht aan haar moeder de vrouwe douariere Moersbergen en haar grootmoeder de douariere van Giessenburg, en met de lasten die bij de scheiding, liquidatie en rekening blijken zullen. Voorts zal er geen gemeenschap van goed zijn. Bij overlijden zullen de goederen succederen op hun kinderen, de een op de ander te versterven als die zelf geen kinderen hebben. Als alle kinderen zonder descendenten overlijden gaat het ingebrachte goed zonder aftrek van legitieme, trebellianque of ander portie naar de zijde waarvan het gekomen was. Gemeen zijn echter winst en verlies staande huwelijk. Als zij langstlevende is mag zij een jaar na zijn overl. in deliberatie houden of zij in winst en verlies wel deelneemt of die laat voor rekening van zijn erven. In dat jaar wordt het huishouden gecontinueerd op de wijze als tijdens het huwelijk. Zij heeft uit zijn goederen jaarlijks 4000 gld. als lijftocht. Als er kinderen zijn zal zij ook langstlevende houden het huis en het gemaakte zilver en alle inboedel en huisraad. Als er geen kinderen zijn krijgt zij de eigendom van alle goederen. Zij krijgt bij huwelijk voor 10.000 gld. aan juwelen en die zullen met wat zij staande huwelijk nog aan juwelen krijgt, aan haar zijde blijven. Ook nog bij kinderloosheid een douarie van 50.000 gld., maar 40.000 gld. als er kinderen zijn.
Als hij langstlevende is krijgt hij, kinderen of niet, uit haar deel een douarie van 20.000 gld., en als die niet daaruit kan worden betaald, zal worden gesuppleerd uit de particuliere goederen van haar moeder, maar als de bruid voor haar moeder overlijdt, komt de suppletie pas na de dood van de moeder. Alle afspraken hebben kracht m.i.v. de ondertrouw, en zal hierop het huwelijk eerlang volgens en na 's lands wijze en kerkenordening voltrokken worden.
Getekend door J. van de Mandere de Nieuwerkerk, Maria Nachtegael weduwe van der Mandere, Jacob v.d. Mandere d'Ouwerkerk, C P SD Boodt, C: W: van Arkel douariere de Boodt, F van Arkel tot Broeckhuijsen, Ferd van Arkel tot Burgst. Ondergeschreven: siet op den sesden may 1727 onder no 233 deze huwelijksvoorwaarde met een kleijne verandering, nader gepasseerd, sijnde sulcx geschied uijt consideratie dat aan de zijde van de bruijdegom doe ook geassisteerd heeft mevrouw Tijssen, maar voornamentlijck ook omdat tot het laatste uur toe nog hope was dat ook de vrouw van Giessenb(urg) en juffr. de Bood wegens de bruijd souden assisteren, twelk echter niet is geschied" [HUA NA U141a2 nr. 236 (c)].

06-05-1727: "not. Willem Verweij, de heer Johan van de Mandere heer in Nieuwerkerke, Ouwerkerke, Capelle Vijanen in Duijveland a.s. bruidegom, geassisteerd met zijne vrouw moeder en mombersse vrouwe Maria Nagtegaal douariere Johan van de Mandere, borgemr. en raad van de stad Vlissingen, mitsgaders met zijn br. Jacob van der Mandere ook heer in Nieuwerkerke, Ouwerkerke, Capelle Vijanen in Duijveland, mitsgaders met zijn vrouw moeije vrouwe Petronella Jacoba Nagtegaal douariere Gillis Tijssen ook burgemr. en raad van Vlissingen en bewindhebber van de OIC ter kamer van Zeeland t.e.z. en jonkvrouwe Cornelia Philippina de Bood van Giessenborch a.s. bruid, geassisteerd met haar vrouw moeder en mombersse vrouwe Charlotte Willemina van Arkel douariere van Cornelis de Bood, heer van Moersbergen, Cadsant en met haar ooms Francois van Arkel, heer van Broeckhuijsen en Ferdinand van Arkel heer van Burgst t.a.z.
Nog is voor de ondertekening goedgevonden te stipuleren gelijk gestipuleerd werd bij deze dat de een voor de schulden van de ander voor dato van het huwlijk niet aansprakelijk of executabel zal zijn" [HUA NA U141a2 nr. 242 (c)].

Johannes is overleden op 10-10-1729 in Utrecht. Hij is begraven te Sas van Gent. Titels: mr. Heer van Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Johannes: zoon van Joannis (Baptist) van der Mandere (13-03-1668 Gent - 26-10-1721 Vlissingen, begr. 03-11-1721 Sas van Gent), getrouwd op 11-02-1701 in Vlissingen met Maria Nagtegaal (1676 - 16-02-1743 Middelburg, begr. 17-02-1743 Sas van Gent).

(2) trouwde met Johan Daniël d’ Ablaing van Giessenburg, nadat zij op 29-03-1733 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Utrecht.

Cornelia Philippina de Boodt

Cornelia Philippina de Boodt

Johan Daniël dAblaing van Giessenburg

Johan Daniël d' Ablaing van Giessenburg

Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed

 

 Cornelis_de_Boodt

Cornelia Philippina de Boodt woonde met Johan Daniel d'Ablaing van Giessenburg in het Bisschopshof in Utrecht. Kennelijk woonden ze ook enige tijd op Kasteel Moersbergen wat ze van haar vader geërfd had. Ze overleed in Utrecht: "overleden 03-03-1742: Cornelia Philippina de Boot, vrouwe van Giessenburgh, huisvrouw van de heer Jan Daniel d'Ablaing, op het Bisschopshof in de Servetstraat bij de Dom, nalatende haar man en onmondige kinderen; doodbidder Vermeulen, het lijk van hier na(ar) Doorn getransporteerd en aldaar gesonken, 200 gld. en 100 gld. en 16 ellen laken gescheurd; aangifte: 12-03-1742".

Johan Daniël is geboren op 25-01-1703 in Haarlem, zoon van Johan Cornelisz d’ Ablaing en Adriana Wilhelmina Burlamacchi. Johan Daniël is overleden op 25-03-1775 in Den Haag, 72 jaar oud. Functie: proost en kanunnik ten Dom, proost van Oudmunster, gedeputeerde Staten Generaal, erfwatergraaf van de Overwaard enz. (provost and canon at the cathedral, provost of Oudmunster, Deputy States General, water warden of Overwaard, etc.). Titel: Heer van Haulsain en Peursum, Vrijheer van Giessenburg en Giessen Nieuwkerk, Heer van Moersbergen, Cadzand en Bingaertskerke (Haulchin is een dorp in Henegouwen, België;
Peursum is een buurtschap van Giessenburg
Lord of Haulsain and Peursum, Freelord of Giessenburg and Giessen Nieuwkerk, Lord of Moersbergen, Cadzand and Bingaertskerke). Johan Daniël: getrouwd (2) op 30-04-1748 in Den Haag met Lady Bridget Cottrell (1709 - 05-01-1802 Londen), dochter van Sir Clemens Cottrell en Bridget Sherburn, hofdame van prinses Anna.

Kind van Cornelia Philippina en Johan Daniël:

1 Jan Cornelis d’ Ablaing van Giessenburg, geboren op 23-10-1735 in Utrecht. Volgt V.

Jan Cornelis d Ablaing van Giessenburg.01

Jan Cornelis d' Ablaing van Giessenburg

Bron: Delft Museum

V Jan Cornelis d’ Ablaing van Giessenburg is geboren op 23-10-1735 in Utrecht, zoon van Johan Daniël d’ Ablaing van Giessenburg en Cornelia Philippina de Boodt. Jan Cornelis is overleden op 13-07-1788 in Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland, 52 jaar oud. Bij het overlijden van Jan Cornelis: stadsdeel Kalkum of Lohausen. Functie: diplomaat, gedeputeerde ter admiraliteit van Friesland, gecommitteerde ter Generaliteits-Rekenkamer, kamerheer van Koning Frederik II van Pruissen. Titel: Vrijheer van Giessenburg en Giessen Nieuwkerk, Heer van Vörde en Stockum, Hagen en Meyderich (Lord of Nieuwerkerk, Freelord of Giessenburg and Giessen Nieuwkerk
Lord of Vorde, Stockum, Hagen, Meyderich and Camp zum Thurm).

Jan Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1763 in Amsterdam met Maria Bernard, 32 jaar oud. Maria is geboren op 16-11-1730. Maria is overleden op 03-09-1769 in Woudenberg, 38 jaar oud. Titel: Vrouwe van Kattenbroek. Maria: dochter van mr. Jean Bernard, Heer van Kattenbroek, en Baltina van Hemert. 
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 29-07-1770 in Bedburg, Kleef, Noordrijn-Westfalen, Duitsland met Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica von Syberg-Vörde, 18 jaar oud. Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica is geboren op 05-07-1752 in Vörde, Wesel, Noordrijn-Westfalen, Duitsland, dochter van Heinrich Johann Sigismund Wolrad von Syberg en Christina Frederica von der Reck von der Horst. Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica is overleden op 13-01-1792 in Utrecht, 39 jaar oud. 

Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica von Syberg

Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica von Syberg-Vörde

Bron: Delft museum

Kind van Jan Cornelis en Maria:

1 Brigitta Cornelia Philippina d’ Ablaing van Giessenburg tot Nieuwerkerk

Kind van Jan Cornelis en Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica:

1 Johan Daniël Cornelis Carel Wilhelm d’ Ablaing van Giessenburg, geboren op 06-06-1779 in Utrecht.   

Index (32 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
d’ Ablaing van Giessenburg Jan Cornelis 1735 1788 Nummer V
d’ Ablaing van Giessenburg Johan Daniël 1703 1775 [Partner van IV]
van Arkel Heukelom Charlotta Wilhelmina 1680 1740 [Partner van III]
van Arkel Heukelom Roelof 1632 1709 [Schoonouder van III]
Bernard Maria 1730 1769 [Partner van V]
de Boodt Adrienne Cornelisdr 1638 1674 Nummer II-d
de Boodt Amarante Elisabet Cornelisdr 1689 1689 [Dochter van II-b]
de Boodt Amarinthe Elisabet Cornelisdr 1678 1688 [Dochter van II-b]
de Boodt Cornelia Cornelisdr 1631 1690 Nummer II-a
de Boodt Cornelia Lucretia Cornelisdr 1687   [Dochter van II-b]
de Boodt Cornelia Philippina 1712 1742 Nummer IV
de Boodt Cornelis 1536 1604 [Vader van I]
de Boodt Cornelis Cornelisz   1638 Nummer I
de Boodt Cornelis Cornelisz 1633 1718 Nummer II-b
de Boodt Cornelis Cornelisz 1680 1720 Nummer III
de Boodt Lucretia 1680 1684 [Dochter van II-b]
de Boodt Maria Amarinthe 1679 1680 [Dochter van II-b]
de Boodt Maria Cornelisdr 1635 1690 Nummer II-c
de Boodt Maria Elisabet 1711 1732 [Dochter van III]
de Boodt Maria Johanna Cornelisdr 1683 1759 [Dochter van II-b]
de Boodt Matthias Cornelisz 1682 1684 [Zoon van II-b]
Boreel Agneta Leopoldina Maria 1814 1864 [Partner van VII-e]
Borre van Amerongen Charlotte Nicola 1685 1711 [Partner van III]
Brasser Maria Willemsdr 1610 1662 [Partner van I]
Brest Joris     [Partner van II-c]
Droste Cornelia Mattheusdr 1647 1733 [Partner van II-b]
van der Lingen Cornelis 1657   [Zoon van II-a]
van der Lingen Maria 1660   [Dochter van II-a]
van der Lingen Matheus   1659 [Partner van II-a]
van der Lingen Sara 1656 1661 [Dochter van II-a]
van der Mandere Johannes   1729 [Partner van IV]
von Syberg-Vörde Juliana Maria Francisca Isabella Johanna Frederica 1752 1792 [Partner van V]

 

Aldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 7.0 (met aangepaste rapportgenerator) op 02-03-2019.

Gegevens gedeeltelijk aangeleverd door drs Ron Boot.

 

stuurlinks stuurrechts

.