bel

bel

bel

Boodts België

Boodts, Land van Waas

Oproep: we willen graag in contact komen met de opsteller/opstelster van onderstaand overzicht.


De familienaam Boodts verschijnt in het Land van Waas al zeer vroeg. Te Sinaai staat hij als Bods vermeld in 1295 en als Boeds omstreeks 1330. Later schrijven ze nog de Boot en de Boodt, Boet, Boets en Boots. Uiteindelijk werd het Boodts.

Zeer waarschijnlijk is de familienaam afgeleid van de Germaanse persoonsnaam Bodo. In 1224 staan te Rupelmonde een Boidin Bode en een Fromond Bode vermeld. De persoonsnaam Bodo houdt verband met 'gebieden'.

De familienaam kan ook oorspronkelijk een bijnaam zijn geweest van iemand die iets te maken had met een boot, een vaartuig, iemand die boten vervaardigde of met een boot voer (zie Annalen van Waas, deel 60, p. 225 en 311).

Het fragment genealogie dat volgt betreft de Boodtsen die op Rupelmonde, Temse en Bazel leefden. Een paar van hen weken uit naar Kieldrecht.

I. — HENDRIK BOOTS, overleden te Rupelmonde in of vóór 1638, trouwde Marie Verstraten (alias van der Straten), weduwe van Pieter de Lampere, dochter van Remakel en Katelijne van Gavere (in de hoofdcijns van O.L. Vrouw-Wissekerke, Rupelmonde) (RAB, Rupelmonde nr. 847, losse stukken 1638-1648: rekeningen ten sterfhuize van Hendrik Boots; nr. 848, losse stukken 17 februari 1646: rekeningen ten sterfhuize van Marie van der Straten).
Hendrik BOOTS was burgemeester, d.i. eerste schepen van Rupelmonde van 1620 tot 1630. In 1634 werd hij baljuw van Rupelmonde. Van beroep was hij brouwer. Op 9 april 1604 "ten huyse van Jacob Beerdyck woonende in Sint-Jooris op de Vlasmerct" te Antwerpen, kocht Heyndrick de Boots, brouwer te Rupelmonde, van Daneel Weyn de jonge de helft van een half bunder land te Bazel (RAB, Bazel nr. 139 f° 169).
De vrouw Marie Verstraten overleed te Rupelmonde vóór 17 februari 1646. Haar zuster Katelijne trouwde Paschier de Jonghe van Bazel (zie Vlaamse Stam 1982, p. 494). Haar vader Remakel Verstraten was schepen van Bazel in 1573 en 1583. In dat laatste jaar ondertekende hij de akte waarbij Servaas van Steelant werd gemachtigd tot onderhandelen met Alexander Farnese over de overgave van het Land van Waas.
De kinderen volgens de hoofdcijns:

1. Jan Boots volgt onder IIA. - Eerste tak.
2. Gillis Boots volgt onder IIB. - Tweede tak.
3. Andries Boots volgt onder IIC. - Derde tak.
4. Joanna Boots, overleden te Bazel februari 1656, trouwde Jan Smedt, baljuw van Wissekerke (RAB, Bazel nr. 341 f° 113 v°: sterfhuis Joanna Boots, echtgenote van Jan Smedt, baljuw van Wissekerke).
5. Magdalena Boots, overleden te Rupelmonde 13 februari 1667, trouwde 1° Jan van Wauwe Gillisz.; 2° Rupelmonde 5 september 1648 Pieter Claus (RAB, Rupelmonde nr. 835 f° 62 vo: 07-08-1647, sterfhuis van Jan van Wauwe fs Gillis, echtgenoot van Magdalena Boots).

 

EERSTE TAK

IIA. — JAN BOOTS, overleden te Rupelmonde vóór 1639, trouwde Rupelmonde 4 juni 1615 Amelberga van Laere, dochter van Niklaas en Lysbette Brys. Amelberga hertrouwde met Paschier Gillis (Sint-Baafs, Sint- Niklaas 2).
Op 2 maart 1624 kocht Jan van zijn vader Hendrik een hofstede van ongeveer 1 gemet, gelegen aan de Hoogstraat te Bazel, voor de som van 800 gulden. Op 26 januari 1627 verkocht Jan aan Geert van Geertsum zijn eigen hofstede, gelegen in de Meire nr. 41, d.i. de hofstede die aan de Hemelrijkstraat ligt, achter het driehoekig perceel dat in de hoek van Nieuwe Baan en Hemelrijkstraat ligt. Die hofstede heette tot dan toe "den Nobis" en werd door Geert Van Geertsum herdoopt tot "den Royen Hincxt". De hofstede werd verkocht voor 1544 gulden (RAB, Bazel nr. 139 fo 299 en 315: Rupelmonde nr. 848, los stuk van 8-2-1642: rekening van sterfhuis Jan Boots; los stuk van 13- 9-1647: sterfhuis Paschier Gillis; voogden Andries Boots en Machiel Westerlinck. Zie ook nr. 893: losse stukken van 1639-1641).
De kinderen:

1. Hendrik Boots, gedoopt te Rupelmonde 21.februari 1617.
2. Lysbet Boots, gedoopt te Bazel 12 september 1618, aldaar overleden 19 november 1664, trouwde Rupelmonde 12 oktober 1641 Gillis Cool (RAB, Bazel nr. 210 f° 241 en nr. 211 f° 5: sterfhuis Elisabeth Boots, echtgenote van Gillis Cool).
3. Hendrik Boots volgt onder IIIA.
4. Jan Boots, gedoopt te Bazel 19 juli 1625.
5. Jan Boots, volgt onder IIIA-BIS 

IIIA. — HENDRIK BOOTS, gedoopt te Rupelmonde 7 februari 1621, overleden te Rupelmonde 19 juni 1681, trouwde Bazel 30 januari 1646 Lysbet Gillis alias D'Uis, geboren te Bazel 21 november 1623, overleden te Rupelmonde 11 december 1694, dochter van Christoffel en Joanna Thoen (Sint-Pieters-Gent, Sint-Pauwels 21).
In 1676 vorderde Paschier van Steelant achterstallige huishuur van Hendrik (RAB, Rupelmonde nr. 914).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Jacob Boots, geboren 21 december 1648, overleden te Kieldrecht in 1696 als echtgenoot van Anna de Brie (RAB, Kieldrecht nr. 20 f° 57: 2-4-1696 sterfhuis van Jacques Boots, echtgenoot van Anna de Brie; de voogden waren Christoffel Boots te Rupelmonde en Maximiliaan de -Brie).
2. Anna Boots, geboren 1 december 1650.
3. Amelberga Boots, geboren 9 december 1652, overleden te Kieldrecht in 1687 als echtgenote van Joos van Grimbergen (RAB, Kieldrecht nr. 18 f° 64: 15-12-1687 sterfhuis Amelberga Boots, echtgenote van Joos van Grimbergen; nr. 19 f° 236 v°: 14-3-1695 sterfhuis Joos van Grimbergen; voogd Jacques Boots te Rupelmonde).
4. Gillis Boots, geboren 4 september 1654.
5. Elisabeth Boots, geboren 1 november 1656.
6. Hendrik Boots, geboren 7 mei 1658.
7. Joanna Boots, geboren 17 oktober 1660.
8. Christoftel Boots, in de hoofdcijns, overleden te Rupelmonde 2 november 1709, trouwde 1° Rupelmonde 8 april 1681 Anna de Maeyere, die te Rupelmonde op 18 juli 1690 kinderloos overleed; trouwde 2° Rupelmonde 20 december 1690 Gerardina de Lannoy.
De kinderen uit het tweede huwelijk geboren te Rupelmonde:
a) Antoon, geboren 16 april 1693;
b) Elisabeth, geboren 5 januari 1695;
c) Jan-Baptist, geboren 4 juli 1697.
9. Maria Boots, geboren 5 april 1663.
10. Jan Boots, geboren 4 mei 1664.
11. Margriet Boots, geboren 14 januari 1667, overleden 11 december 1723, trouwde Rupelmonde 12 maart 1695 Thomas van Mieghem. 

IIIA.-BIS. — JAN BOOTS, gedoopt te Rupelmonde 3 februari 1627, trouwde 1° Temse 31 oktober 1654 Maria Verstraeten, geboren te Temse 4 september 1630, aldaar overleden 18 juni 1676, dochter van Carel en Maria Meersman (Sint-Baafs, Temse 9); trouwde 2° Temse 4 juni 1680 Maria de Maere (De broer van Marie Verstraeten, Joos Verstraeten, was in 1663 burgemeester, d.i. eerste schepen van Rupelmonde. Haar zuster Calelijne overleed te Melsele in 1663 als echtgenote van Jan de Pape (RAB, Melsele nr. 34 f° 12 v°)). De echtelieden leefden op Lauwershoek. Uit het tweede huwelijk werden geen kinderen geboren; die van het eerste waren:

1. Joanna Boodts, geboren 21 augustus 1655.
2. Gillis Boodts volgt onder IVA.
3. Amelberga Boodts, geboren 19 februari 1659.
4. Hendrik Boodts volgt onder IVA-BIS.
5. Josine Boodts, geboren 14 november 1663, trouwde Temse 6 april 1717 Jan van Mieghem.
6. Maria Boodts, geboren 1 maart 1666, overleden 9 juli 1667.
7. Joanna Boodts, geboren 1 oktober 1668.
8. Elisabeth Boodts, geboren 17 maart 1671, trouwde Temse 4 februari 1696 Pieter Peirels a. Peirens.
9. Jan Boodts, geboren 9 maart 1674. 

IVA. — GILLIS BOODTS, geboren te Temse 24 november 1656, overleden 11 december 1715, trouwde 1° Temse 4 november 1682 Catharina Everaert; trouwde 2° Temse 11 mei 1687 Francisca Raes.
Gillis Boodts werkte 4 jaar en 4 maand ten kantoor van Gillis Rooman, griffier van Temse. Vanaf 30 december 1682 was hij procureur bij de vierschaar van Cauwerburg. Hij werd ook procureur bij de vierschaar van Temse en bleef dat tot aan zijn dood. Op 17 december 1686 legde hij de eed af als bedienlijk man van de heerlijkheid Fyns. Op 4 maart 1707 staat hij vermeld als meier van Cauwerburg (Gemeente-archief Temse nr. 432 f° 237).
De kinderen geboren te Temse; uit het eerste huwelijk:

1. Gillis Boodts volgt onder VA.

Uit het tweede huwelijk:

2. Marie Boodts, geboren 6 mei 1688.
3. Josine Boodts, geboren 19 november 1689.
4. Anna Boodts, geboren 12 september 1692.
5. Elisabeth Boodts, geboren 1 augustus 1694.
6. Jan-Baptist Boodts, geboren 1 januari 1697.
7. Clara Boodts, geboren 5 oktober 1699. 

VA. — GILLIS BOODTS, geboren te Temse 6 september 1683, overleden 12 april 1742, trouwde Temse 23 juni 1718 Francisca van Steen, uit Sint-Amands, overleden te Temse 22 januari 1740.
Gillis volgde zijn vader op als meier van Cauwerburg, van 1715 tot en met 1741 (Gemeente-archief Temse nr. 439 en 451). Op 31 december 1715 werd hij ook aangesteld tot procureur bij de vierschaar van Temse. Op 7 september 1718 werd hij door de heer van Temse benoemd tot stadhouder van diens heerlijkheid. Gillis nam ontslag uit dat ambt op 9 september 1724 (RAB, Temse nr. 430 f° 387: sterfhuis Francisca van Steen. De voogden waren Jan van Steen uit Sint-Amands en Joos van Strydonck uit Bazel).
De kinderen geboren te Temse:

1. Anna Catharina Boodts, geboren 27 oktober 1719.
2. Joanna Boodts, geboren 16 februari 1723.
3. Jan Frans Boodts, geboren 13 januari 1726, trouwde Temse 8 september 1760 Maria Anna van Mieghem, dochter van Mathijs en Joanna de Voldere (Sint-Bernaards, Kruibeke 2). Hun kinderen volgens de hoofdcijns: Gillis, Benedikt, Pieter, Marie-Amelberga, Anna-Catharina, Maria-Anna, Maria-Theresia.
4. Jacoba Francisca Boodts, geboren 12 januari 1729. 

IVA - BIS. — HENDRIK BOODTS, geboren te Temse 31 juli 1661, overleden 26 februari 1727, trouwde Bazel 13 april 1686 Elisabeth Vergauwen, geboren te Bazel 25 december 1658, overleden te Temse 6 mei 1731, dochter van Mathijs en Livina Staes (Sint-Amelberga, Temse 14).
Volgens zijn grafschrift in de kerk van Temse was Hendrik Boodts een tijd lang armmeester van Temse. Op 2 maart 1725 verkochten Hendrik en zijn vrouw aan Laureys de Waele fs Servaas een hofstede gelegen aan de Hoogstraat van Bazel voor 1400 gulden. Laureys verkocht die hofstede op 9 september 1742 aan Mathijs van Royen fs Joos. De hofstede lag in nr. 55 van de Meulencauter (Grafschriften van Waas nr. 174; RAB, Bazel nr. 178 f° 253; nr. 181 f° 131).
De kinderen geboren te Temse:

1. Maria Boodts, geboren 24 september 1687.
2. Jan Boodts, geboren 7 januari 1689, werd priester; hij was eerst onderpastoor te Beveren en werd in 1722 pastoor van Haasdonk.
3. Gillis Boodts, geboren 13 september 1691.
4. Willem Boodts volgt onder VA-BIS.
5. Pieter Boodts, geboren 1 juli 1695.
6. Elisabeth Boodts, geboren 9 december 1697.
7. Hendrik Boodts, geboren 8 april 1701. 

VA.-BIS. — WILLEM A. GUILLIAEM BOODTS, geboren te Temse 27 februari 1693, overleden 9 augustus 1763, trouwde 1° Bazel 22 maart 1720 Maria Anna de Voldere, geboren te Bazel 18 maart 1692, overleden te Temse 16 april 1745, dochter van Pieter en Joanna Maria Spildooren (Sint-Bernaards, Kruibeke 2); trouwde 2° (te Tielrode?) Maria Isabella Seghers.
Volgens het grafschrift van zijn vader was Willem kerk- en armmeester, alsook schepen van Temse. Op 23 december 1747 verhief hij het leen van Alsenbergh onder de Royere op Temse, dat hij kocht van Meester Ignatius van Hoorebeke (Gemeente-archief Temse nr. 450 f° 222).
De kinderen uit het eerste huwelijk geboren te Temse, op het eerste na dat te Bazel werd geboren:

1. Elisabeth Boodts, geboren te Bazel 16 april 1720.
2. Jan-Baptist Boodts, geboren 28 februari 1722.
3. Jan Boodts, geboren 19 juli 1723.
4. Joanna Maria Boodts, geboren 26 november 1724.
5. Joos Willem Boodts, geboren 10 januari 1727.
6. Maria Anna Boodts, geboren 3 mei 1730.
7. Amelberga Boodts, geboren 9 april 1734.

Uit het tweede huwelijk geboren te Temse:

8. Jan Boodts, geboren 21 mei 1749.
9. Pieter Boodts, geboren 16 juli 1753.
10. Anna Catharina Boodts, geboren 5 augustus 1755.
11. Isabella Theresia Boodts, geboren 12 december 1758.

 

TWEEDE TAK

II.B. — GILLIS BOOTS, overleden te Rupelmonde vóór 1640, trouwde (waarschijnlijk te Temse waar de huwelijksakten 1620-1632 ontbreken) Anna Volckerick, overleden te Bazel 10 september 1676, dochter van Jan en Joanna Abbeel.
Anna Volckerick was hertrouwd met Jan Vermeulen (hoofdcijns O.-L.- Vrouw-Wissekerke, Rupelmonde) (Voor Jan Vermeulen zie Vlaamse Stam 1972, p. 143. — RAB, Rupelmonde nr. 894, losse stukken de wezen van Gillis Boots contra Jan Vermeulen over achterstallige landpachten; nr. 835 f° 72: 13-1-1649 verdeling tussen Jacques Lyssens, in huwelijk met Maria Boots, Hendrik Boots en de wezen van wijlen Gillis Boots, man van Anna Volckerickx. Present Jan Smet meier en Jacques Volckerickx voogden).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Joanna Boots, gedoopt 24 maart 1624.
2. Maria Boots, gedoopt 15 december 1626, overleden te Bazel 3 maart 1683, trouwde Bazel 14 juni 1648 Jacob Lyssens, geboren te Bazel 14 september 1621, overleden 15 november 1702 (RAB, Bazel nr. 212 f° 266: sterfhuis Maria Boodts. Voor Jacob Lyssens zie Vlaamse Stam 1981 p. 347).
3. Hendrik Boots, volgt onder IIIB. 

III.B. — HENDRIK BOOTS, gedoopt te Rupelmonde 10 december 1628, overleden te Temse, trouwde Temse 28 juli 1654 Barbara van Pollliet.
De kinderen geboren te Temse:

1. Gillis Boodts volgt onder IV/B.
2. Jan Boodts volgt onder IV/B-BIS.
3. Anna Boodts, geboren 8 oktober 1659, overleden 2 januari 1660. 

IVB. — GILLIS BOODTS, geboren te Temse 28 mei 1655, trouwde Temse 12 oktober 1677 Maria Thoen.
De kinderen geboren te Temse:

1. Hendrik Boodts, geboren 19 februari 1678.
2. Maria Boodts, geboren 16 september 1679, overleden 17 november 1679. 

IV.B-BIS. — JAN BOODTS, geboren te Temse 3 oktober 1656, trouwde Temse 24 juli 1685 Anna Maria van Broecke, dochter van Thomas en Lysbet Verstraeten. Anna hertrouwde Temse 15 december 1693 Jan a. Joos Maes (Sint-Bernaards Kruibeke 2).
De kinderen geboren te Temse:

1. Gillis Boodts, geboren 8 augustus 1686.
2. Katelijne Boodts, geboren 13 maart 1689, trouwde Bazel 30 november 1715 Joos van Strydonck, geboren te Bazel 28 oktober 1682, zoon van Gillis en Margriet de Waele (Sint-Pieters-Gent, Haasdonk 8).
3. Thomas Boodts, geboren 4 juni 1690.
4. Mariana Boodts, geboren 31 januari 1692, trouwde Temse 1 december 1718 Jan van Wauwe. 

DERDE TAK

II.C. — ANDRIES BOOTS, overleden te Rupelmonde 6 april 1641, trouwde Rupelmonde 9 februari 1625 Paeschyntien Claus, overleden te Rupelmonde 9 oktober 1676.
Andries Bootswerd griffier van Rupelmonde in opvolging van Karel de Warniere. Samen met zijn vrouw kocht hij "een hofstede met erve, schuren, stallen ende andere edificiën in de Brouckstrate". Die hofstede lag tegenover de Hellestraat en droeg in 1636 de naam "De Levende Fonteyne". De echtelieden kochten nog twee boomgaarden gelegen aan de Broekstraat en 9 stukken land, samen 4 bunder. Daaronder was een half bunder gelegen in 's Gravenbroek en een half bunder gelegen in Bazelpolder, die beide beplant waren met wijmen.
Van zijn ouders erfde Andries 6 gemeten land in 3 stukken en een half bunder op Rupelmonde "genaemt den hooghen acker", die beplant stond met kriekebomen. Zijn wezen erfden van hun grootmoeder Marie Verstraten 3 stukken land, samen 1 bunder en een half gemet; verder twee renten die jaarlijks samen 12 pond groten opbrachten (RAB, Rupelmonde nr. 835 f° 139: staat van goed van 23-1-1649, overgegeven door de weduwe Paeschyntien Claus; voogden: Jan Smet, meier, en Pieter Claus. Zie ook nr. 848, los stuk van 20-4-1643: rekening ten sterfhuize van Andries Boots).

In 1637-1638 voerde Andries een proces tegen Jan de Kennisse en Jan Wuytack.over verkoop van schapen. Na zijn dood werden heel wat processen ingespannen tegen zijn weduwe en kinderen. In 1688 en 1689 voerden de armmeesters van Rupelmonde een proces tegen Hendrik, Andries, Pieter en Catharina Boots, alsmede tegen Reynier Scheirs die getrouwd was met Joosyne Boots en Guilliaem Govaerts die getrouwd was met Joanna Boots (RAB, Rupelmonde nr. 892, 899, 901 en 1316 : losse stukken).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Hendrik Boots, gedoopt 9 november 1626.
2. Jan Boots, gedoopt 15 januari 1628.
3. Pieter Boots volgt onder UI/C.
4. Maria Boots, geboren 1 april 1632.
5. Hendrik Boots volgt onder III/D.
6. Joosyne Boots, geboren 9 oktober 1636, overleden 13 november 1719, trouwde 1° Rupelmonde 30 januari 1677 Christoftel Pastelier, die te Bazel op 7 juli 1680 overleed; trouwde 2° Bazel 29 oktober 1680 Reynold a. Reynier Scheirs.
Christoffel en Reynier waren molenaars op de Galgbergmolen, die ze pachtten van de baron van Wissekerke. Christoffel kwam er al in 1676 (22).
7. Andries Boots volgt onder IIIE.
8. Joanna Boots, geboren 17 december 1638, trouwde Rupelmonde 21 december 1670 Guilliaem Govaerts.
9. Catharina Boots, geboren 2 november 1641. 

IIIC. — PIETER BOOTS, gedoopt te Rupelmonde 11 november 1629, overleden 1 juni 1695, trouwde Rupelmonde 25 maart 1671 Barbara van Acker, overleden te Rupelmonde 8 juni 1695 in de leeftijd van 43 jaar (RAB, Rupelmonde nr. 853 : 1696-1701 rekeningen ten sterfhuize van Pieter Boots en Barbara van Acker. Verder een aantal processen die Pieter betreffen in de nrs. 916, 920, 922, 924-926).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Jan Boots volgt onder IV/C.
2. Andries Boots volgt onder /WC-B/S.
3. Joos Boots, geboren 12 januari 1684, trouwde Bazel 20 mei 1710 Maria van Laere, geboren te Bazel 8 september 1678, overleden 21 september 1741, dochter van Carel en Anna van Mieghem (RAB, Rupelmonde nr. 856 : 1742 stukken betreffende het sterfhuis van Marie van Laere, weduwe Joos Boots). Van 1712 tot 1719 wonnen ze te Bazel vier kinderen; twee stierven vroegtijdig, een andere stierf ongehuwd; de vierde: Amelberga Boots, geboren 8 november 1719, overleden 3 februari 1784, trouwde Bazel 10 april 1742 Carel Wauman.
4. Gillis Boots, geboren 6 november 1687. 

IVC. — JAN BOODTS, geboren te Rupelmonde 22 februari 1674, overleden 20 december 1723, trouwde Bazel 25 oktober 1697 Barbara van Royen, geboren te Bazel 15 maart 1668, overleden te Rupelmonde 20 april 1730, dochter van Gillis en Anne de Waeghe.
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Anna Maria Boodts, geboren 20 januari 1697 (doopverheffers: Pieter van de Velde en Anna Spruyt).
2. Reinier Boodts, volgt onder VC. (Reynier Scheers en Joanna van Mieghem).
3. Barbara Boodts, geboren 29 maart 1701 (Jan van Royen fs Gillis en Maria Boodts fa Andries).
4. Amelberga Boodts, geboren 25 februari 1705 (Pieter van de Velde en Amelberga van Royen fa Gillis). 

Vc. — REINIER BOODTS, geboren te Rupelmonde laatste februari 1698, overleden 19 november 1759, trouwde Rupelmonde 14 april 1728 Maria de Decker, overleden te Rupelmonde 27 juli 1778.
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Andries Boodts, geboren 18 mei 1729.
2. Cornelis Boodts, geboren 17 april 1731, trouwde Rupelmonde 18 februari 1772 Amelberga Theresia van de Velde. Van 1772 tot 1787 wonnen ze te Rupelmonde 8 kinderen, onder wie:
a) Jan-Baptist Boodts, geboren 17 augustus 1774, trouwde te Bazel in 1802 met Agnes Boodts, geboren te Bazel 21 november 1779, dochter van Gillis en Joanna Catharina Claus. Zie verder onder VE, 9.
b) Pieter Jacob Boodts, geboren 2 november 1780, trouwde te Bazel in 1809 met Colefa Pilaet.
3. Isabella Boodts, geboren 10 januari 1733.
4. Isabella Boodts, geboren 6 september 1734.
5. Joanna Maria Boodts, geboren 16 mei 1736.
6. Maria Boodts, geboren 27 december 1737.
7. Pieter Boodts, geboren 21 februari 1739, trouwde Rupelmonde 8 mei 1759 Joanna Catharina Stoop. Van 1761 tot 1774 wonnen ze te Rupelmonde 8 kinderen.
8. Lambert-Joseph Boodts, geboren 7 februari 1741.
9. Anna Maria Boodts, geboren 5 december 1743. 

IVC-BIS. — ANDRIES BOODTS, geboren te Rupelmonde 10 april 1678, overleden 24 december 1733, trouwde Bazel 28 oktober 1710 Joanna de Waele, geboren te Bazel 20 mei 1686, overleden te Rupelmonde 3 augustus 1762, dochter van Servaas en Josine de Rycke (Zie Vlaamse Stam 1975, p. 282-283. Het grafschrift van de kinderen te Rupelmonde in grafschriften van Waas nr. 256).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Catharina Boodts, geboren 27 september 1711.
2. Anna Catharina Boodts, geboren 28 januari 1713, overleden 9 augustus 1760, trouwde Rupelmonde 3 juni 1753 Jacob de Pauw (Van wie: Maria Theresia de Pauw, overleden te Bazel, op 't Gelaag, op 5 april 1781, gehuwd te Rupelmonde op 7 januari 1774 met Pieter Joseph Claus (RAB, Bazel nr. 223 f° 64)).
3. Maria Boodts, geboren 6 maart 1715.
4. Pieter Boodts, geboren 27 februari 1717, overleden 12 december 1790.
5. Jan-Baptist Boodts, geboren 28 januari 1719.
6. Joos Boodts, geboren 27 augustus 1721.
7. Birgitta Boodts, geboren 16 april 1724.
8. Andries Boodts, geboren 20 februari 1726.
9. Amelberga Boodts, geboren 7 mei 1727. 

IVD. — HENDRIK BOOTS, gedoopt te Rupelmonde 12 augustus 1634, schielijk overleden 8 oktober 1707, trouwde Rupelmonde 19 april 1661 Joanna de Grave, geboren te Rupelmonde 13 maart 1638, overleden 5 juli 1688.
In 1703 werd Hendriks huis en erf met bloemmolen, in de Bazelstraat, bij vonnis verkocht ten voordele van zijn schuldeisers Guilliaem van Galissen en Gillis Wuytack (RAB, Rupelmonde nr. 953. In nr. 918 twee processen tegen Hendrik Boots fs Andries).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Pieter Boots volgt onder IV/D.
2. Adriaan Boots, geboren 29 augustus 1664.
3. Andries Boots, geboren 3 november 1665, overleden 7 september 1675.
4. Jan Boots, geboren 4 september 1667.
5. Hendrik Boots, geboren 21 juni 1670.
6. Jacoba Boots, geboren 12 januari 1672.
7. Joanna Boots, geboren 20 maart 1673.
8. Catharina Boots, geboren 21 april 1676.
9. Barbara Boots, geboren 3 mei 1678.
10. Amelberga Boots, geboren 12 november 1681. 

IVD. — PIETER BOOTS, geboren te Rupelmonde 23 april 1662, overleden 24 februari 1703, trouwde Josine de Hutser, overleden te Rupelmonde 25 juni 1728 in de leeftijd van 62 jaar.
Van 1697 tot 1699 voerde Jan Everaert een proces tegen Pieter over schulden (RAB, Rupelmonde nr. 926).
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Hendrik Boots, geboren 19 augustus 1686.
2. Maria Anna Boots, geboren 8 januari 1689.
3. Anna Boots, geboren 15 februari 1691.
4. Catharina Boots, geboren 20 september 1695.
5. Joanna Boots, geboren 25 april 1698.
6. Josine Boots, geboren 9 mei 1701. 

VIE. — ANDRIES BOOTS, geboren te Rupelmonde 17 december 1638, overleden 27 oktober 1717, trouwde Temse 24 november 1663 Josine van Acker, overleden te Rupelmonde 24 december 1724 in de leeftijd van 80 jaar.
Van 1683 tot 1717 werden tegen Andries een aantal processen gevoerd betreffende verschuldigde gelden en landpachten (RAB, Rupelmonde nrs. 910, 911 en 922). Hij was kennelijk landbouwer.
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Barbara Boots, geboren 4 juni 1665.
2. Josine Boots, geboren 26 mei 1668.
3. Jan Boots volgt onder IV/E.
4. Maria Boots, geboren 13 februari 1673.
5. Joanna Boots, geboren 14 december 1675, overleden 26 augustus 1750, trouwde Rupelmonde 6 februari 1701 Jan Thys.
6 .Laureins Boots, geboren 22 augustus 1679.
7. Andries Boots, geboren 16 januari 1683.
8. Anna Boots, geboren 19 april 1686.
9. Gillis Boots volgt onder IV/F. 

IV/E. — JAN BOOTS, geboren te Rupelmonde 7 september 1670, overleden 23 oktober 1695, trouwde Rupelmonde 26 april 1695 Florentina Smet Michielsdr., overleden te Rupelmonde 17 september 1747 als weduwe van Gillis Stuer, in de leeftijd van 73 jaar.
Eén zoon: Andries Boots die volgt onder V/E.

V/E. — ANDRIES BOOTS, geboren te Rupelmonde 3 januari 1695, trouwde Bazel 27 april 1724 Maria Vermeulen, dochter van Joos en Josynken Buytaert (hoofdcijns Sint-Baafs, Sint-Pauwels 3) (RAB, Bazel nr. 221 fo 186 vo: sterfhuis Andries Boots, echtgenoot van Marie Vermeulen fa Joos. — Zie verder Vlaamse Stam 1972, p. 145).
De eerste drie kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Josien Boodts, geboren 2 juni 1724 (doopverheffers: Gillis Stuer en Josine Buytaert).
2. Catharina Boodts, geboren 5 februari 1726 (Joos Vermeulen en Florentina Smet), trouwde Bazel 28 september 1763 Gillis Vereist.
3. Robertina Boodts, geboren 31 maart 1728 (Gillis Stuer en Elisabeth Vermeulen), trouwde Bazel 7 januari 1753 Jan-Baptist Staes.

De kinderen geboren te Bazel:

4. Jan-Baptist Boodts, geboren 24 mei 1730, overleden te Rupelmonde 27 december 1791, trouwde Bazel 2 mei 1765 Maria Theresia Claus, geboren te Bazel 13 november 1734, overleden te Rupelmonde 28 februari 1792 (RAB, Rupelmonde nr. 858: los stuk van 4-2-1793: wezenrekening ten sterfhuize van J.-B. Boodts en echtgenote Maria Theresia Claus).
Hun kinderen geboren te Rupelmonde:
a) Angela Boodts, geboren 21 oktober 1765.
b) Maria Josepha Boodts, geboren 8 januari 1767, trouwde te Rupelmonde 10 februari 1789 Cornelis Coveliers, uit Kontich.
c) Joanna Catharina Boodts, geboren 21 maart 1768.
d) Joos Boodts, geboren 28 november 1769.
e) Sixtus Josephus Boodts, geboren 6 april 1771.
f) Maria Theresia Boodts, geboren 19 maart 1773.
g) Joanna Paulina Boodts, geboren 7 maart 1775.
5. Andries Boodts, geboren 24 november 1732, overleden 16 januari 1735.
6. Pieter Boodts, geboren 13 april 1735, overleden 14 mei 1785, trouwde Temse 25 mei 1773 Joanna Catharina Saman la Pieters, uit Sint-Pauwels (RAB, Bazel nr. 223bis fo 51: sterfhuis Pieter Boodts fs Andries, echtgenoot van Joanna Saman).
Op 30 december 1772 kocht Pieter de hofstede van Paschier Vernimmen, gelegen in de Meire nr. 41. In oude tijden heette die hofstede "den Nobis". Na 1630 werd ze herdoopt tot "den Royen Hincxt" (RAB, Bazel nr. 182 f° 245 vo. Zie ook boven onder Il/A).
De kinderen geboren te Bazel:
a) Maria, geboren 23 april 1774.
b) Catharina, geboren 26 januari 1776.
c) ? ?
d) Amelberga, geboren 19 februari 1779.
e) Josephina, geboren 8 april 1781.
f) Gillis, geboren 14 november 1784.
7. Augustien Boodts, geboren 28 augustus 1737, overleden 4 juni 1744.
8. Joos Boodts, geboren 17 september 1739, overleden 13 januari 1785, trouwde Bazel 2 februari 1772 Anna Theresia Claus, geboren te Bazel 2 september 1738, dochter van Jan-Baptist en Amelberga de Kerf (RAB, Bazel nr. 223bis f° 10: sterfhuis Joos Boodts fs Andries, echtgenoot van Anna Theresia Claus).
De kinderen geboren te Bazel:
a) Jan-Baptist, geboren 9 november 1774.
b) Amelberga, geboren 2 februari 1778.
9. Gillis Boodts, geboren 24 maart 1742, overleden 23 augustus 1788, trouwde Bazel 11 augustus 1778 Joanna Catharina Claus, geboren te Bazel 7 november 1747, dochter van Jacob en Anna Maria Stuer (RAB, Bazel nr. 224 f° 1: sterfhuis Gillis Boodts fs Andries, echtgenoot van Joanna Catharina Claus).
Hun kinderen geboren te Bazel:
a) Agnes, geboren 21 november 1779, trouwde Bazel in 1802 met Jan-Baptis Boodts (zie boven onder V/C, 2 a).
b) Amelberga, geboren 6 april 1781.
c) Andries, geboren 18 december 1783.
d) Pieter, geboren 15 december 1784.
e) Frans, geboren 18 januari 1786.
f) Theresia, geboren 29 januari 1787.
10. Andries Marien Boodts, geboren 2 oktober 1744. 

IV/F. — GILLIS BOODTS, geboren te Rupelmonde 11 mei 1689, overleden 26 mei 1764, trouwde Rupelmonde 27 augustus 1720 Anna Maria van Geetsom, geboren te Rupelmonde 10 september 1688, overleden 14 november 1766, dochter van Geert van Geertsom en Anna Verhulst, die te Bazel waren getrouwd op 18 juni 1686.
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Andries Boodts, geboren 9 april 1721 (doopverheffers: Andries Boodts en Anna Verhulst) volgt onder V/F.
2. Jan Boodts, geboren 12 augustus 1722 (Andries Boodts en Barbara van Geertsom).
3. Maria Theresia Boodts, geboren 24 januari 1724 (Jan van Geetsom en Maria Boots).
4. Frans Boodts, geboren 18 mei 1726 (Jan Tnys en Clara Stuer).
5. Pieter Boodts, geboren 14 december 1727 (Jan van Royen en Joanna Boots).
6. Anna Catharina Boodts, geboren 13 november 1729 (Jan Claus en Anna Maria Claessens).
7. Bernaard Boodts, geboren 4 januari 1731 (Andries Claessens en Barbara van Geetsom), overleden 13 augustus 1794, trouwde Anna Maria Peeters, overleden te Rupelmonde 25 augustus 1797. Hun kinderen geboren te Rupelmonde:
a) Amelberga, geboren 6 september 1771.
b) Joanna Catharina, geboren 1 mei 1773.
c) Jan Frans, geboren 4 juli 1775.
d) Joos Frans, geboren 14 april 1782.
8. Josine Boodts, geboren 11 december 1733 (Jan van Geetsom en Josine Maria Perpet). 

V/F. — ANDRIES BOODTS, geboren te Rupelmonde 9 april 1721, trouwde Bazel 26 april 1768 Anna Isabella Deyaert, geboren te Bazel 28 maart 1745, dochter van Mathijs Deyaert en Maria van de Velde, die te Bazel waren getrouwd op 2 juni 1744.
De kinderen geboren te Rupelmonde:

1. Pieter Jan Boodts, geboren 1 december 1769.
2. René Boodts, geboren 11 augustus 1771.
3. Joos Frans Boodts, geboren 26 augustus 1773.
4. Jozef Boodts, geboren 9 oktober 1775, trouwde Rupelmonde 30 floréal jaar 8 Rosalie van Wouwe.
5. Amelberga Boodts, geboren 24 februari 1777.
6. Gillis Boodts, geboren 15 september 1778.
7. Joanna Boodts, geboren 1 augustus 1780.
8. Carel Boodts, geboren 22 oktober 1781.
9. Jan-Baptiste Boodts, geboren 10 oktober 1783. 

A. MARIS
Vlaamse Stam 1984 p453-64


Gegevens aangeleverd door: drs. Ron Boot 

 

stuurlinks stuurrechts
.