bel

bel

bel

Cornelia Philippina de Booth

Cornelia_de_Booth

Op Huijden den 22e November
1730 compareerde voor mij Jacob van
den Doorslag, Notaris etc.

De Hoogwelgeboorne Vrouwe Cornelia
Philippina de Booth Douariere wijlen den
Heer Johan van der Manderen in sijn
leven heer van Nieuwerkerke etc en
vrouwe van Nieuwerkerke etc te kennen
gevende, dat sich als voogdessen over
haer vrouwe comparante hebben
gedragen de Hoogwelgebore Vrouwe
Cornelia Droste Douariere wijlen
den Heere Cornelis de Booth in sijn
leven heer van Giessenburgh ende
Hoogwelgeboore Jonkvrouw Maria
Johanna de Booth tot Burg-Grave-
steijn en dat deselve als voogdessen
hebben geadieert den Boedel en
Nalatenschap van haer vrouwe
comparantes heer vader, wijlen den
Heer Cornelis de Booth in sijn leven
heer van Moesbergen, Cadsant etc
en alsoo sij Vrouwe Comparante bij
deselve aditie soude weesen beschadigt

 

 blz.2    
Cornelia_de_Booth.02

Soo verklaart sij vrouwe comparante
de gemelte aditie te desavoueren
van denselven Boedel te desisteren ende
die te regudieren versoekende hier
van acte welke is dese, aldus gedaen
en gepasseert te Utrecht ter presentie
van Leonardus Roux en Jan
Serton Domesticque op dato als
boven

C. P. De Boodt
Douariere V.D. Mandere
Leonardus Roux
Jan Certon
J. v.d. Doorslag

 

 

stuurlinks stuurrechts

 

.