bel

bel

bel

Nelly van Kampen-Boot

`1 Petrus - Vreemdelingen ver van huis`

19-03-2011

Ds. Nelly van Kampen-Boot studeerde theologie en was betrokken bij toerustingswerk en theologisch onderwijs in de Torajakerk in Indonesië. Ook werkte ze een aantal jaren als staflid voor vorming en toerusting bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Momenteel is ze predikante van een PKN-gemeente in Pijnacker.

Nelly_Boot.02

Petrus was een van de twaalf leerlingen die ooggetuige waren van Jezus` weg, zijn kruis en opstanding. Het is deze leerling die als apostel van Jezus de nog jonge gemeente aanspoort om het vol te houden op de weg achter Jezus aan. Die weg was niet gemakkelijk: christenen waren vreemden, mensen die anders waren, anders dachten, anders leefden. Ze vormden een kleine minderheid. Daardoor werden ze vaak niet geaccepteerd en kregen ze allerlei vormen van lijden en discriminatie te verduren. In de brief gaat Petrus er op in hoe de gemeente daarop kan reageren. Opvallend is de hoopvolle toon en het missionaire karakter van deze brief: wees steeds bereid om je te verantwoorden, ook en juist in moeilijke omstandigheden! De bijbelstudies lopen de brief vers voor vers langs en willen de lezer uitnodigen in persoonlijke medidatie en op de kring te ontdekken wat het vandaag betekent: vreemdeling te zijn in deze wereld, en toch hoopvol te leven.


Klik hier voor meer informatie over Nelly van Kampen-Boot. 

Klik hier voor meer gegevens over de afstamming van Nelly van Kampen-Boot.

 

stuurlinks stuurrechts
.