bel

bel

bel

Charlotte W. de Boodt

 Ondertrouwakte Charlotte Wilhelmina van Arkel de Boodt 13-03-1733

 

Charlotte_W._de_Boodt

Op huijden den 13en Maart 1733
compareerden voor mijn

De Hoog Welgeb. vrouwe Charlotta Wilhelmina van Arkel
Douariere De Boodt vrouwe van Moersbergen etc. ende verklaar
door de vrouwe comparante te constitueren ende machtigh
te maken den Hoog Welgeb. Heer Maurits Grave van Nassau
Heer van Dusbergen etc: etc: specialijk omme in haar
comparants naam, ende van harent wegen te adtisteren
haar comparants Dochter vrouwe Cornelia Philippina
de Boodt vrouwe van Nieuwerkerk(s) bij het in ondertrouw
aantekenen voor de heeren Gecommiteerden van de
Ed. Achtb. Heeren Borgermeesteren en vroedschappen deser
stad tot de huwelijkszaken, van welgemeld haar vrouwe
Comparants dochter met den heer Joan Daniel d`Ablaing
en die haren versekeringe van haar vrouwe Comparante
toestemmingh te doen, en verders alles daar omtrent
alles te doen verrrichten wat deswegen gerequireert
word, en de vrouw Comparante sup present zijnde
zoude komen off mogen doen, met belofte van
ratificatie onder verband als na Rechten aldus
gedaan ende gepasseert binnen Utrecht ter presentie
van Hendrik van den Ham ende Leonardus
van den Roex, als getuijgen hiertoe versocht

C: W: van Arkel Douariere de Boodt
nardus roex
(handtekening notaris)
1733

  

stuurlinks stuurrechts