bel

bel

bel

Everard Boot

 Testament Everard Boot 29-01-1711

 

Everard_Boot

Den 29`en Januarij 1711
Compareerde voor mij David Houtman
Notaris Publicq `s hoofts van Utreght
Lucas ende Hendrik Dons bor-
gers alhier als getuijgen, Vrouwe Catarina
Aletta Pels huijsvrou van den Ed: heer
Everard Boot heer van Mijdregt, en
Raed Ordinaris in den Ed: Hove van Utregt
Ende heeft gemaekt haar besloten Testa
ment volgens d`acte indorso van deselven
Staende, bij de Vrouwe Compts de getuijgen
ende mij Notaris ondertekent.
 Lucas Dons
 H. Dons
 D. Houtman Nots.

 

 

stuurlinks stuurrechts

.