bel

bel

bel

Jan Gerritsz Boot

Jan_Gerritsz_Boot 

zonder datum 1579

Anno 1579 soe heeft Jan de Ffeijter Brienesz den ouden arrest gedaen als voicht van de weesen van wijlen Jacob van Rijszwijck op zeker gemeijt raepsaet leggende op zweren landt gecomen van den ouden Jan Gerritsz Boot lestmael gebruijct bij Arent Cuniersz ende dat duer oirsake van een rente jairlix van xlii Carolus guldens van veele diversche verlopen pachten daer men ten dage dienende breder bewijs aff doen sal. Actum voor Wouter Schrieck als schout Ocker Woutersz en Jasper Gijsbertsz als heemraders.

Vertaling: In het jaar 1579 Zo heeft Jan de Ffeijter Brienesz den ouden als voogd van de wezen van wijlen Jacob van Rijszwijck op zeker gemeyt raapzaad liggend op land gekomen van de oude Jan Gerritsz Boot, laatst gebruikt door Arent Cuniersz en dat uit oorzaak van een jaarlijkse rente van 42 carolus gulden van veel diverse verlopen pachten daar men ten dage dienende breder bewijs van zal geven. Akte voor schout Wouter Schrieck en heemraden Ocker Woutersz en Jasper Gijsbertsz.

(Deze akte is niet gedateerd maar ingeschreven tussen 25 mei 1579 en 21 juni 1579).


Bron: Genealogie van Rijswijk uit het Land van Heusden en Altena en Midden-Brabant
Rechterlijk archief (=RA) Uitwijk folio 12verso
www.benvanrijswijk.com/
www.benvanrijswijk.com/genealogie/afbvanrijswijk/emmikhoven/uitwijkr5fol.12v.htm
Met toestemming overgenomen, waarvoor onze dank.

stuurlinks stuurrechts
.