bel

bel

bel

Noordeinde 66 Den Haag

Prins Willem-Alexander kocht het huis van de weduwe Booth

In 1581 kocht jonkvrouw Catharina van Montfoort, weduwe van Dominicus Booth het pand Noordeinde 66 in Den Haag. Op deze plek staat nu een herbouwde woning uit 1757 waarin van 1995 tot 2003 prins Willem-Alexander, en vanaf hun huwelijk in 2002 ook prinses Máxima woonde. Zij wonen nu in Villa Eikenhorst in Wassenaar, maar hun belangrijkste werk doen ze er nog wel.


Noordeinde_66_Den_Haag.01a

In de omcirkeling de voorganger van het huis Noordeinde 66 in Den Haag, zoals afgebeeld op de plattegrond van Bos en Van Harn uit 1666.

Foto: Haagse fotoarchief


Noordeinde_66_Den_Haag.02

In de omcirkeling de achterkant van het huis Noordeinde 66, zoals getekend op een gezicht in vogelvlucht door Abraham Rademaker uit 1695.

Foto: Haagse fotoarchief


"Catharina van Montfoort kocht het pand Noordeinde 66 van Gerard van Corsbergen, procureur bij het Hof. Ook Catharina van Montfoort behoorde tot de omgeving van het Hof van Holland, want haar overleden man, Dominicus Booth, was raadsheer bij dit orgaan geweest. Zijn positie bij het Hof die hij sinds 1545 bekleedde, had hem tegen het einde van zijn leven ernstige problemen bezorgd. Het repressieve bewind van de Spaanse koning Philips II had in de jaren zestig tot een openlijke opstand geleid en toen de rebellen in 1572 de macht in Den Haag hadden overgenomen, waren er voor de zittende functionarisen benauwende tijden aangebroken. Zij vertegenwoordigden immers het wettig gezag. Evenals zoveel andere hoogwaardigheidsbekleders had mr. Dominicus Booth ijlings de vlucht moeten nemen, met de president van het Hof, mr. Cornelis Suys en collega`s als Willem Muys had hij in Utrecht een veilige haven gezocht. Daar is hij een jaar later gestorven. Bezittingen en vooral onroerende goederen waren lang niet zo gemakkelijk in veiligheid te brengen. Ze werden door het nieuwe regime meestal zonder pardon geconfisqueerd: een welkome oorlogsbuit die gezien de geldverslindende oorlogsvoering een niet te versmaden bron van inkomsten vormde. Hoewel ook op de bezittingen van mr. Booth de hand was gelegd, had de weduwe geluk, want spoedig werd zijn door `de Excellentie - bedoeld is de Prins van Oranje - weer in haere goederen gerestitueert`. Het spreekt vanzelf dat er sindsdien bij haar van een negatieve houding tegenover het nieuwe bewind geen sprake kon zijn."

Citaat uit: Jaarboekje Die Haghe 1995

Bent u benieuwd naar de gehele tekst, klik dan hier.


Noordeinde_66_Den_Haag

Het pand Noordeinde 66 in Den Haag anno heden

Bron: Wikipedia 

Catharina Jacobsdr van Montfoort

Catharina Jacobsdr van Montfoort is geboren omstreeks 1518. Catharina is overleden omstreeks 1605 in Den Haag, ongeveer 87 jaar oud. Catharina: dochter van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg. Titel: jonkvrouw.
Catharina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1540 met Dominicus Booth, ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1540. Dominicus is geboren omstreeks 1514, zoon van Vrank Aertsz Booth en Christina van Oudshoorn. Dominicus is overleden omstreeks 1577 in Utrecht, ongeveer 63 jaar oud. Beroep: 26-08-1530: Dominicus Boot ex Haga Comitis, ingeschreven als student te Leuven [MUL IV p41 nr 121], 16-07-1549 extraordinaris Raad, 28-07-1557 ordinaris Raad in het Hof van Holland (in 1571 in verband met de troebelen in Den Haag met de president en de overige Raden uitgeweken naar Utrecht). Titel: mr.

Catharina maakte voor de Haagse notaris Joost van Rijn op 15-03-1605 een schikking, de testatrice verklaart dat op grond van wettige redenen en om beter gedaen als gelaten verkocht te hebben `t groote huijs en erve staende inde Noord eynde van den Hage, mitsgaders de wooninge en landen genaempt Jeroenen woninck gelegen aanden Zijdtwint, met uitkering van het provenu aan haar kinderen. Volgt tenslotte in het testament van het echtpaar daargelaten de nodige dreigementen tegen mogelijke ongehoorzame erfgenamen, een regeling over een levenslang vruchtgebruik ten gunste van zijn huisvrouw enz.
Bron: Gens Nostra 1978 pag. 238/239

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Dominicus:

Volgens het Jaarboek CBG 1959 pag. 103 hadden Dominicus en Catharina 21 kinderen, van wie 14 bekend:
6 zonen: Franck, Jan, Floris, Arent, Jacob en Dominicus (dijkgraaf van de Zijpe);
8 dochters: Christina, Maria, Josina, Margaritha, Jacomina, Catharina en de beide jong overleden Beatrix en Magteld.

Kinderen van Catharina en Dominicus: (door het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum is de volgorde van kinderen niet juist)

1 Christina Booth, geboren omstreeks 1540. Christina: R.K. Doopgetuige op 16-05-1619 in Den Haag [NL 1935 k 155]. Christina trouwde met Dirk Herweijer. Beroep: advocaat voor den Hove van Holland.
2 Maria Dominicusdr Booth, geboren omstreeks 1545. Maria is overleden na 1614, minstens 69 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1568 met Nicolaes (Claes) Jansz van Wesel, ongeveer 22 jaar oud. Nicolaes is geboren omstreeks 1546 in Dordrecht, zoon van Jan Thomasz van Wesel en Marycken (Maria) Jakobsdr Telshout (van `t Elshout). Nicolaes is overleden omstreeks 1588, ongeveer 42 jaar oud. Nicolaes: hertrouwd in februari 1584 met Barbara Jansdr. Beroep: brouwer, lid grootkoopmansgilde, schepen van Dordrecht 1583-1584.
3 Josina Dominicusdr Booth, geboren omstreeks 1547. Josina is overleden omstreeks 1592 in Dordrecht, ongeveer 45 jaar oud. Titel: jonkvrouw. Josina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1569 in Dordrecht met Jan Jansz van Wesel, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1544, zoon van Jan Thomasz van Wesel en Marycken (Maria) Jakobsdr Telshout (van `t Elshout). Jan is overleden op 05-01-1595 in Dordrecht, ongeveer 51 jaar oud. Jan trouwde later op 21-06-1593 in Dordrecht met Lydia de Witt (1570-1646). Adres: (woont bij de Pelserbrug, "De drie Rosen" 1577, later in het bezit van neef Jan Jacobsz).
4 Vrank Booth, geboren omstreeks 1548. Vrank is overleden in 1578 in Gembloers, Namen, BelgiÙ, ongeveer 30 jaar oud (oorzaak: bleef in den slag van Gemblours).
5 Margaritha Booth, geboren omstreeks 1549. Margaritha is overleden op 24-08-1624, ongeveer 75 jaar oud [bron: Buchel]. Margaritha:
(1) trouwde met Johan Wtenengh. Johan is overleden voor 1585.
(2) trouwde met Jacob van Couverden (Coeverden). Jacob is geboren omstreeks 1549. Jacob is overleden op 14-03-1623, ongeveer 74 jaar oud. Beroep: kapitein. Titel: jonkheer.
6 Jan Booth, geboren omstreeks 1552. Jan is overleden omstreeks 1570, ongeveer 18 jaar oud. Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het gevolg van den Grave van Bossu op den reise van de Koningunne Anna d`Austria van Spangien.
7 Catharina Booth, geboren na 1554. Catharina is overleden na 1619. Notitie: leeft nog op 16-05-1619. Catharina trouwde met Albrecht Florisz.
8 Jacobmina Booth, geboren omstreeks 1542. Jacobmina: leeft nog op 16-05-1619. Jacobmina trouwde met Maximiliaan de Pottere. Maximiliaan: zoon van mr. Roeland de Pottere, pensionaris van Prelaat en Edelen van Zeeland, en jonkvrouw Isabeau van der Vere. Beroep: advocaat voor den Hove van Holland.
9 Dominicus Boot, geboren omstreeks 1560. Dominicus is overleden op maandag 20-05-1619, ongeveer 59 jaar oud. Beroep: werd op 29-10-1596 baljuw en dijkgraaf van de Zype en Hazepolder, woonde te Alkmaar, lid der vroedschap sinds 1610. Dominicus:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1588 in Den Haag met Agatha van Leeuwen, ongeveer 28 jaar oud. Agatha is geboren omstreeks 1560 in Den Haag. Agatha is overleden op maandag 20-02-1612 in Alkmaar, ongeveer 32 jaar oud. Zij is begraven als `joffrou Boots` in de Grote of Sint Janskerk in een graf op het koor nr. 145/6 [bron: DTB deel 59 folio 178 vso]. Notitie bij Agatha: dochter van Dirk van Leeuwen en jonkvrouw Anna Ruijchrock van de Werve; weduwe van mr. Scipio Bovetus (getrouwd ca 1575, overleden ca 1600). Toen haar zoon uit het eerste huwelijk op 30-12-1607 getrouwd was had ze hem een jaarlijkse losrente met bewilliging van haar man geschonken. Deze Cesar Boventus overleed te Alkmaar en werd op 11-01-1610 begraven als `Cesar Boetes`.
(2) trouwde, ongeveer 57 jaar oud, op maandag 14-08-1617 in Alkmaar [bron: Ons Voorgeslacht 1974 pag. 25] met Alijdt (Aletta, Alida) Dirksdr van Beverwijck, ongeveer 55 jaar oud, nadat zij op zondag 30-07-1617 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan. Alijdt is geboren omstreeks 1562. Alijdt is overleden tussen 27-12-1652 en 20-02-1653. Alijdt is weduwe van Cornelis van Beaumont (ca 1567-1615), met wie zij trouwde op zondag 17-01-1588 in Dordrecht. Alijdt: dochter van Dierick Philipsz van Beverwijck (ca 1529), burgemeester van Dordrecht (tot Godschalksoord), en Elizabeth (Lijsbeth) Cornelisdr Diert (ca 1528- 1623). Na het overlijden van Dominicus bleef Alijdt aanvankelijk in Alkmaar wonen, waarna ze vervolgens naar Dordrecht is teruggekeerd en boven de Waag woonde. Soms kwam ze ter regeling van haar zaken tijdelijk naar Alkmaar terug.
10 Floris Booth.
11 Arent Booth.
12 Jacob Booth.
13 Beatrix Booth. Beatrix is jong overleden.
14 Magteld Booth. Magteld is jong overleden.

Opwekking van Lazarus met de gebedsportretten van de familie Boot
geschilderd door Aertgen van Leyden

Noordeinde_66_Den_Haag.03

Linker paneel:

Links: Christina van Oudshoorn (echtgenote van Vrank Aertsz Booth)
Rechts: Vrank Aertsz Booth (echtgenoot van Christina van Oudshoorn)

Rechter paneel:

Links vooraan en achteraan: zeven zoons van Dominicus Booth (enkele van de kleine jongetjes waren al overleden).
Links centraal: Dominicus Booth (zoon van Vrank Aertsz Booth)
Rechts centraal: Catharina van Montfoort (dochter van Jacob van Montfoort en Dirkje Boelen van Lindenburg).
Rechts vooraan en achteraan: acht dochters van Dominicus Booth (enkele van de klein afgebeelde meisjes waren al overleden (twee hebben afwijkende rode kleding).

Wapens

Boven het middenpaneel aan de linker zijde staat het alliantiewapen van het echtpaar Booth-Oudshoorn
(in goud een springend hert vergezeld van een liggende wassenaar; II: in bruin (groen?) drie goudgerande jachthoorns).

Boven het middenpaneel aan de rechter zijde staat het alliantiewapen(?) van het echtpaar Booth-Montfoort (in goud een springend zwart hert met barensteel; II: gevierendeeld: 1 en 4: geschaakt van zwart en goud; 2 en 3: in goud een rood gekanteeld kruis met hartschild: in goud drie rode lelies)

Dit schilderij hangt in Musée Jeanne d`Aboville, La Fère.

Bron: http://www.hum.uu.nl/memorie/showWerk.php?werk=1867&&prevpage=memorie/listWerken

stuurlinks stuurrechts

 

.