bel

bel

bel

Wapen Boot-Beierman

Op de muren van de Austin Friars Nederlands Hervormde Kerk in Londen waren in steen gehouwen wapens van families aangebracht die (teruggaand tot in de 15e eeuw) tot deze kerk behoorden . De kerk werd verwoest bij de bomaanslagen in de Tweede Wereldoorlog. Eén van de stenen wapens was die van dr. Arnold Boate / Boot Beirman / Beierman, getrouwd met Helena de Gols.

Boot-Beierman

Bron: Picasaweb.google.com 


 

Boot-Beierman.03

Austin Friars, Dutch Reformed Church in London, England rond 1900.

Bron: Picasaweb.google.com


Mogelijk: Helena de Gols, gedoopt 17-11-1677 in Amsterdam, dochter van Philips de Gols en Maria van Delst.

Bron: http://www.familysearch.org/

 

Hier legt begraven
HELENA De GOLS, Huysvrouw
van Dr. ARNOLD BOATE BEIRMAN
obiit Junii XVIII, Ao. MDCCXXVII,
^t. XLIX.

Als mede

CORNELIA BEIRMAN,
ob. March 4, 1753.

En de Hear
Dr. ARNOLD BOOT BEIERMAN,
obiit 28 Maart, 1754, mt. 80.

Gelyk ook
HELENA BEIERMAN,
Huisvrouw van den Wel Eerw
Dr. WALKER, Pred, te
Bethnall Green, ob. `2,`)
Nov. 17.".`^, JEi. XL VIII.

 

Bron: De doop- trouw en begraafboeken, 1571-1874, en monumentale inscripties van de Dutch Reformed Church, Austin Friars, London; met een korte vermelding van vreemdelingen en hun kerken (pag. 38 of 42).


 

Boot-Beierman.02

De Austin Friars Kerk in London
Schets in inkt op papier van Vincent van Gogh, 1874

Bron: http://www.wikipaintings.org/en/vincent-van-gogh/austin-friars-church-london


 

1694 okt. 2: Arnoldus Boot Beyerman student won. aan de Voorstraat lidmaat NG Utrecht, Nellesteyn.

Naam: Arnoldus Boot Beirman
Geboorteplaats: Westfriesland
Geboorte-/sterfjaar:  
Geslacht: M
Titel proefschrift: Disputatio medica inauguralis de paralysi
Alt. titel: De paralysi
Datum promotie: 12-3-1695
Promotor: J. Vallan
Faculteit: Geneeskunde
Soort doctoraat: Medicinae
Soort promotie: Proefschrift, privaat
Judicium: A (zeer goed)
Opmerkingen: Hs. Disputatio publica

 Bron:  http://dap.library.uu.nl/cgi-bin/dap/dap?diss_id=20322

 


1696 okt. 28: Arnoldus Boot Beijerman, med. dr., j.m. van Hoorn tr. te London Helena de Gols, j.d. van Amsterdam. W.J.Ch. Moens, Dutch Church London p. 93. 

ARNOLD BOOT BEIRMAN, M.D., was a doctor of medicine of Utrecht, of 12th March, 1695. He was a native of West Friesland ; was admitted a Licentiate of the College of Physicians 22nd December, 1710, and died in March, 1754, aged eighty-one.

Bron: http://www.archive.org/stream/rollofroyalcolle02royaiala/rollofroyalcolle02royaiala_djvu.txt

 

 


1723: Arnold Boot Beierman vermeld in de lijst van ouderlingen van de Hollandse gemeente te London. ANF 1883-84 p. 65 en W.J.Ch. Moens, Dutch Church London p. 210.

 

stuurlinks stuurrechts
.