bel

bel

bel

Beroepsgroepen

 

Niet alle Booten waren of zijn hoog opgeleid. Velen zullen handwerkslieden geweest zijn en sommigen mogelijk lid van een Gilde. Het merendeel zal toen en nu nog een eenvoudig beroep uitgeoefend hebben, zoals bv. fabrieksarbeider, havenwerker, touwslager, turfsteker, landarbeider, paardenknecht, rietdekker, melkboer, timmerman, tingieter, pottenbakker, kantoorbediende, smid, planter, straatmaker en dergelijke.

Van de hieronder genoemde groepen is het eenvoudiger om genealogisch materiaal te vinden, omdat er meer van geregistreerd is. Als u ook Boot heet en nog niet met uw beroep of functie wordt genoemd, dan is dit zeker een reden om u bij ons aan te melden. Dit is de plaats waar Booten zich verenigen. Zo zorgt u er voor dat deze unieke verzamelplaats wordt uitgebreid.
 

acteurs Boot acteurs
architecten Boot architecten
artsen Boot artsen
autobedrijven Boot autobedrijven
bakkers Boot bakkers
beeldhouwers Boot beeldhouwers/beeldend kunstenaars
biochemici Boot biochemici
boeren Boot boeren
bollenkwekers Boot bollenkwekers
burgemeesters Boot burgemeesters
fabrikanten Boot fabrikanten
grafisch ontwerpers Boot grafisch ontwerpers
houthandelaren Boot houthandelaren
ingenieurs Boot ingenieurs
instituten Boot instituten
journalisten Boot journalisten
kasteleinen Boot kasteleinen
kleermakers Boot kleermakers
koffiebranders Boot koffiebranders
kruideniers Boot kruideniers
kunstschilders Boot kunstschilders
(Hoog)leraren Boot leraren
makelaars Boot makelaars
marktonderzoekers Boot marktonderzoekers
musici Boot musici
opzichters-tekenaar Boot opzichters-tekenaar
pomphouders Boot pomphouders
recreatiebedrijven Boot recreatiebedrijven
scheepsbouwers Boot scheepsbouwers
schippers Boot schippers
schrijvers Boot schrijvers
sporters Boot sporters
theologen Boot theologen
vliegeniers Boot vliegeniers
weesmeesters Boot weesmeesters
zeevarenden Boot zeevarenden

 

Weet u een Boot, die in ons overzicht ontbreekt? We willen graag nieuw materiaal toevoegen aan deze collectie.

 

stuurlinks stuurrechts